Den mandlige Pædagog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mandlige Pædagog"

Transkript

1 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: Dato for aflevering:

2 Peter Bitsch Troels Jensen David Jørgensen 2

3 Indhold Indledning (Fælles)... 4 Problemfelt (Fælles)... 5 Opsummering Problemformulering (Fælles) Metode (Fælles) Analyse Samfundsniveau (Peter) Institutionsniveau (David) Individniveau (Troels) Konklusion (Fælles) Perspektivering (Fælles) Litteraturliste (Fælles)

4 Indledning (Fælles) Vi er tre mandlige pædagogstuderende, som er blevet optaget af den mandlige pædagog i daginstitutions sammenhæng. Vi har alle tre, uafhængig af hinanden, været i praktik i en daginstitution. Samtidig med, at disse praktikophold har været lærerige, satte de hver især gang i en del tanker og undren, som vi senere har diskuteret. Det viste sig, at der var mange fællestræk i vores individuelle undren, og det hænger blandt andet sammen med den pædofili-fokus der præger vores samfund og daginstitutioner. Det kan være situationer hvor et barn skal trøstes eller ved højtlæsning, hvor vi ikke har ville tage barnet for nært til os, af frygt for hvad kollegaer eller forældre måtte tænke. Vi har altså begrundet eller ubegrundet følt os mistænkeliggjort og begrænset, på baggrund af vores køn. Ikke desto mindre, var der på ét af vores praktiksteder lavet særregler for mænd. En af reglerne lød: Mænd må ikke hjælpe piger på toilettet. Vi mener bestemt at seksuelle overgreb skal forbygges, men vi mener ikke at der skal laves forskelsbehandling på mænd og kvinder og i særdeleshed mener vi det er problematisk, hvis drengene og pigerne bliver behandlet forskelligt. 4

5 Problemfelt (Fælles) Der er langt mellem testosteron og dybe mandestemmer i de lokale dagtilbud. Pædagogerne fagforening, BUPL, har lavet en opgørelse over antallet af mandlige pædagoger i de kommunale vuggestuer og børnehaver som viser at: kun syv procent, af de i alt kommunalt ansatte pædagoger, er mænd 1. Vi er i gruppen bekymret for børnene i 0-6 års alderen, og deres udvikling, når de stort set kun bliver mødt af kvindelige pædagoger i daginstitutionerne. Der har de seneste år været meget fokus på den mandlige pædagog, samt hans pædagogiske praksis, i vuggestue og børnehave området. I Kristeligt Dagblad bliver der nævnt, at der nærmest er en panikagtig stemning omkring mænds omgang med børn. Der er de senere år opstået en frygtkultur omkring særlig mandlige pædagoger. Aldrig før har der været så meget fokus på, hvad mænd må og ikke må i forhold til børn i vuggestuer og børnehaver ( ). 2 I en spørgeskemaundersøgelse fra 2010, har BUPL adspurgt 190 mandlige og 197 kvindelige medlemmer, om de har ændret adfærd overfor børnene, som følge af den øgede fokus på pædofili. Her svarede 56,3 % af mændene og 21,1 % af kvinderne, at de har ændret adfærd. 3 Vi finder det foruroligende, at så mange pædagoger, både kvinder og mænd, direkte har ændret deres adfærd overfor børnene. Vi bider mærke i, at det primært er de mandlige pædagoger der er ramt af frygten for pædofili anklager. Man kan spørge sig selv, hvordan den ændrede adfærd kommer til udtryk i den pædagogiske praksis og om den gør det mere vanskeligt at leve op til dagtilbudsloven? Vores målgruppe børn i 0-6 års alderen er omfattet dagtilbudsloven, hvor blandt andet, følgende er beskrevet: 1 DR(2013) BUPL Sydjylland flere mandlige pædagoger i børnehaverne 2 Kristeligt Dagblad (2010) Der er en tid før og efter pædofili-frygten 3 BUPL - Børn&Unge 01/13 5

6 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 4 Vi lægger særligt vægt på stk. 1, 2 og 3, da disse handler om, at børn skal have adgang til fysisk kontakt og omsorg, som kan være udviklingsstøttende. Men går det udover børnene, når pædagogerne er begrænsede i deres arbejde? Gideon Zlotnik, overlæge og børnepsykiater, har en markant holdning til, hvad det har af betydning for drenge og piger, at vokse op i en daginstitution, hvor kvindeligheden er dominerende: ( ) For drengene betyder det, at de får problemer med at udvikle sig til den slags rigtige drenge, som de selv forventer at de skal være, og som kulturen lægger op til, at de skal være. Pigerne risikerer at få forstærket det feminine, så det bliver overdrevet og de får ikke nogle alternativer til en stereotyp feminin udvikling, fordi de ikke bliver præsenteret for andet. Det harmonerer selvfølgelig med deres biologiske forudsætninger, men på et tidspunkt har piger også brug for det maskuline i deres tilværelse. Og det er svært for dem at få, fordi der findes så få mænd i deres opvækst. ( ) Derfor er det klart, at for begge køn er der store problemer forbundet med at vokse op i en verden med overfeminisering og overmødring: 4 Dagtilbudsloven 7 6

7 Den er livstruende for drengene og truende for pigerne! 5 Men er det virkelig så afgørende for drengene og pigerne, at de udvikler sig til den slags rigtige drenge og piger, som forventes af omgivelserne? Retningslinjer og særregler En af konsekvenserne ved den pædofilifrygt, som hersker i Danmark, er at der er lavet retningslinjer der gælder for pædagoger generelt, men også særregler henvendt specifikt til mandlige pædagoger. Forskningsgruppen Paradoxx 6, har lavet Retningslinjeundersøgelsen , som er en landsdækkende undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af dels seksuelle overgreb, og dels uberettigede anklager, mod personalet, om seksuelle overgreb på børn, i daginstitutioner. Forskningsgruppen har adspurgt 1457 daginstitutioner hvilket er over halvdelen af alle danske daginstitutioner om de har sådanne retningslinjer: 58% svarede ja, 38,2% svarede nej og 3,8% svarede ved ikke. Det fremgår af de kvalitative svar, at der i mange af de institutioner, som har svaret nej, alligevel er uskrevne regler. 8 Vi finder det foruroligende, at over halvdelen af de adspurgte institutioner, rent faktisk har retningslinjer. Forskningsgruppen har listet de mest almindelige retningslinjer, som hersker i institutionerne, op: 1. Man må ikke være alene med børnene. 2. Dobbeltdækning: Man er to om at gøre tingene. 3. Man lukker ikke døre i institutionen især ikke når man hjælper et barn på toilettet eller skifter ble. 4. Der er ruder i døre og vægge i institutionen, der i det hele taget er præget af synlighed og overblik. 5 Nordahl(1997) Pigerne og Drengene ni samtaler om kønnets betydning, s Forskningsgruppen Paradoxx, består af: Psykolog, lektor, ph.d. Karen P Munk og ph.d.- studerende Else-marie Buch Leander samt psykolog og statistiker, Per Lindsø. 7 Retningslinjeundersøgelsen Ibid. 7

8 5. Begrænsning af eller regler for fysisk kontakt med børnene. De nævner ligeledes andre mere specifikke retningslinjer: 1. Bodystocking forbydes til de lidt større børn, fordi den kræver berøring ved skridtet, når pædagogen skal lukke den. 2. Børnene må ikke sidde på skødet, eller de må gerne sidde på skødet, men ikke med benene overskrævs: De skal sidde med samlede ben ud til siden. 3. Børnene smøres ikke i skridtet ved rødme eller infektion. Det er dog varierende fra institution til institution, hvor omfattende og udspecificerede retningslinjerne er, og det varierer ligeledes om retningslinjerne er henvendt til pædagogmedhjælpere, mandlige pædagoger, eller alle fastansatte. 9 Undersøgelsen fastslår at der i 11,6% af de institutioner der har retningslinjer, er særregler kun gældende for mænd. Det vil sige, at der i over hver tiende institution er indført særregler, nogle af de mest hyppige, er følgende: 1. Mænd må ikke skifte ble, eller hjælpe børn på toilettet. 2. Mænd må ikke være alene med børn. 3. Mænd må ikke sove med børn, eller putte børn. 4. Mænd skal være tilbageholdende fysisk. En af vores medstuderende, har oplevet disse særregler. I forbindelse med et praktikforløb i en børnehave, blev han introduceret for en informationsfolder, lavet til nye kollegaer på institutionen. I denne folder, var der specielt en enkelt særregel som skilte sig ud. Under punktet Seksualitet stod der skrevet følgende; ( ) Mandlige ansatte bruger latexhandsker når de tørrer et barn og lukker aldrig badeværelsesdøren. Som udefra stående finder vi det diskriminerende at den kun var henvendt til mænd, og stod under punktet, 9 Ibid. 8

9 seksualitet. Vores medstuderende følte sig stemplet som mandlig pædagog, og samtidig svækket i forhold til sine kvindelige kollegaer. Else-Marie Buch Leander taler om, at retningslinjerne giver tryghed for pædagogerne; Retningslinjerne skal også beskytte børnene, men i undersøgelsen er det tydeligt, at det ultimative formål er at beskytte personalet. Hovedtanken i alle retningslinjerne og i indretningen af institutionerne er, at alle hele tiden skal kunne se alle. Alle er hinandens kontrolvidner, så intet overgreb og især ingen mistanke kan finde sted. 10 Hovedtanken med retningslinjerne er at give pædagogerne tryghed, og det viser sig også, at det kun er under 10% af pædagogerne der føler sig utrygge i de institutioner hvor der er retningslinjer. Derimod viser det sig samtidig, at i de institutioner hvor der ikke er opstillet retningslinjer, ligeledes er omkring 10% af pædagogerne der føler sig utrygge. 11 Spørgsmålet er så, om der overhovedet er belæg for at have retningslinjerne, når nu der er lige så mange medarbejdere der føler sig trygge uden retningslinjer? Baggrund For at blive klogere på hvornår og hvorfor, denne mistænkeliggørelse og fokus på den mandlige pædagogs praksis, er startet, skal vi tilbage til 1997 og Vadstrupgårdsagen. 12 Her blev en pædagogmedhjælper beskyldt og dømt for at have begået overgreb på 20 børn i børnehaven Vadstrupgård, denne sag var den første af sin art i Danmark. Det startede med, at en mor havde klaget over at pædagogmedhjælperen havde kysset hendes barn på kinden. Barnets læge mente, der kunne være tale om et seksuelt overgreb, og meldte det til politiet. Kommunen valgte at afholde et forældremøde med politi, psykolog og forvaltning, hvilket fik sagen til at eskalere kraftigt, og i løbet af kort tid udviklede 10 BUPL - Børn&Unge 01/13 11 Ibid. 12 Politiken(2002) Vadstrupgård 9

10 sagen sig til, at pædagogmedhjælperen skulle have misbrugt først 13, og siden 23 børn. Pædagogmedhjælperen blev idømt tre års fængsel uden et eneste bevis på at han var skyldig. Efter Vadstrupgårdsagen steg sager om pædofilianklager markant. De efterfølgende tre år, var 71 pædagoger og næsten lige så mange pædagogmedhjælpere under mistanke, for at have foretaget overgreb på børn i daginstitutioner. Før Vadstrupgårdsagen var der i gennemsnit en til to sager om overgreb om året. Grunden til at anklagerne eksploderede de efterfølgende år, kan kædes sammen med mediernes håndtering heraf. Medierne var hele tiden på forkant med udviklingen, men uden at stille det kritiske spørgsmål. 13 I og med, at der hurtigt opstod en lang række sager i Gladsaxe Kommune (Vadstrupgårds hjemsted), finder vi det bemærkelsesværdigt, at der ikke var flere der undrede sig på det tidspunkt? Selvfølgelig kan sagen have bidraget til, at flere turde stå frem, men det kunne lade til at medierne satte dagsordenen. Vadstrupgårdsagen fik lov til at udvikle sig, som ingen af de efterfølgende sager gjorde. 14 Vadstrupgårdsagen er en omfattende sag, og vi er opmærksomme på at medierne ikke bærer hele ansvaret for den efterfølgende udvikling, vi vil ikke udelukke at det er reelt, men vi ved også, at den slags historier sælger godt. På trods af, at denne sag er fra 1997 lever mistroen til den mandlige pædagog stadig i bedste velgående. Ud fra en undersøgelse lavet af BUPL har det vist sig af de seneste 5 år, fra , har været mellem 50 til 100 sager, hvori mandlige pædagoger er blevet anklaget for at have krænket et barn seksuelt i forbindelse med deres arbejde. Størstedelen af anklagerne er grundløse og kun i én af sagerne, er vedkommende blevet dømt. For de uskyldigt anklagede følger der meget ofte et langt sygdomsforløb, fyringer og en stigmatisering de aldrig vil slippe af med. BUPL erfarer at: De fleste må forlade deres fag og bliver aldrig renset Ibid. 14 Ibid. 15 Avisen.dk(2013) Flere uskyldige pædagoger udråbt som pædofile 10

11 Vi undrer os over, at så mange mandlige pædagoger stadig bliver mistænkeliggjort i daginstitutionerne, specielt nu hvor det gang på gang viser sig ikke at være hold i anklagen. Henning Petersen som er formand for BUPL udtaler: Ét tilfælde er ét for mange! Det er selvfølgelig en frygtelig katastrofe for det barn og forældrene, der oplever det, og vi skal gøre alt for at undgå det. Han udtaler samtidig: Risikoen for, at børn bliver udsat for noget i vuggestuer og børnehaver er meget, meget lille. Daginstitutioner og SFO'er er et af de sikreste steder, børn kan opholde sig. 16 De fleste seksuelle overgreb på børn sker i hjemmet, og det er ofte den nærmeste familie eller venner af familien, der begår krænkelsen. 17 Vi er i gruppen enige med Henning Petersen om, at ét overgreb er et for meget. Vi synes dog stadig omfanget af mistænkeliggørelser er helt ude af proportion. Som nævnt, er en af vores påstande til denne mistænkeliggørelse, at medierne stadig har tendens til at bringe nyheder, som kan give samfundet en forkert opfattelse af den mandlige pædagog. Der er for meget fokus på det negative i medierne, i stedet for at belyse de kvaliteter der er, ved at have mandlige pædagoger i en daginstitution. Ligestilling Vi er ikke i tvivl om at kombinationen af særregler, mistænkeliggørelse samt frygten for falske anklager, er med til at sætte en masse begrænsninger for den mandlige pædagog i hans praksis. Hanne Petersen der er professor i jura ved Københavns Universitet, taler om, at det indskrænker den mandlige pædagogs arbejdsopgaver og hun mener, at det oven i købet kan gå hen og true hans position på arbejdsmarkedet. Hun udtaler i 2010, at: Hvis det bliver praksis, at mandlige pædagoger ikke må skifte ble eller tage et barn op, når det falder, så er der en potentiel risiko for, at hans værdi på arbejdsmarkedet daler. Det er klart, 16 Ibid. 17 BT(2013) Drop pædofilifrygten: Institutioner er det sikreste sted for børnene 11

12 at der er bedst økonomi i at hyre en pædagog, der kan påtage sig alle opgaver frem for en pædagog, der på grund af sit køn kun kan løse en del af sit arbejde. 18 Vi kan godt forstå, hvis ledelsen i en daginstitution foretrækker at ansætte en kvinde, som kan udføre 100% af job beskrivelsen, frem for en mand, der måske kun må udføre 70%. Vi er selvfølgelig ikke glade for denne udvikling, både fordi det i sidste ende, er børnene det går ud over, og desuden påvirker det vores faglige stolthed som mandlig pædagog. Vi har i den forbindelse kigget på Grundloven, som blandt andet skal sikre; at der ikke må ske forskelsbehandling på grund af køn, race, seksuel eller politisk orientering. Det vil sige, at en arbejdsgiver fx ikke må foretrække det ene køn frem for det andet. 19 Kan man som ledelse i vuggestuer og børnehaver, efterhånden leve op til denne del af Grundloven? Jævnført særreglerne, der flere steder bliver opstillet for mandlige pædagoger, kunne vi godt tænke os at se på, hvad ligestillingsloven egentlig siger i den forbindelse. Men først vil vi gå tilbage i historien, hvor arbejdsfordelingen og de to køns forskellige status i det traditionelle patriarkalske samfund, fungerede således at manden var familiens forsørger, overhoved og repræsentant udadtil, mens kvinden passede hjemmet og børnene, det blev betragtet som en naturlighed, at kvinden var mindre og svagere end manden. 20 I det patriarkalske samfund havde mændene typisk en række juridiske rettigheder, der favoriserede dem frem for kvinder og børn i både familie- og samfundsmæssige forhold. Heldigvis var, blandt andet, kvindebevægelser med til at sætte en stopper for denne struktur. 21 Og i dag lever vi som bekendt i et 18 Kristeligt Dagblad(2010) Særregler for mandlige pædagoger i strid med loven 19 Grundloven 20 Gyldendals Minilex Patriarkalsk samfund 21 Ibid. 12

13 senmoderne samfund, hvor der er mulighed for at gøre op med traditionelle værdier, hvilket sociolog Anthony Giddens i øvrigt kalder aftraditionalisering. 22 At gøre op med traditionelle værdier er måske noget der kan være behov for inden for vores profession i dag. Vi vil vove den påstand, at der i mange daginstitutioner, hersker et lille omvendt patriarkalsk samfund, hvor det er kvinden der dominerer, og manden der er underlagt kvinderne. Til sammenligning, så kan man sige, at særreglerne er en slags juridiske rettigheder, som i disse institutioner favoriserer kvinden frem for manden. På den ene side er der særregler og mistænkeliggørelse, som begrænser manden i sit arbejde. På den anden side befinder han sig i en kvindedomineret verden, når det handler om vuggestuer og børnehaver, men vi mener at denne patriarkalske tendens, der kan opstå i institutionerne, er noget den mandlige pædagog, langt hen af vejen, selv skal være med til at forhindre, ved at tage sin profession alvorligt. Vi vil nu fremhæve nogle, for denne opgave, vigtige rettigheder for mænd og kvinder, når det gælder ligestilling. Formålet med Ligestillingsloven er jf. kapitel 1, 1: ( ) at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og sexchikane. 23 Endvidere står der skrevet i kapitel 2, om Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn (kønsdiskrimination), at: 2. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte 22 Pedersen & Olesen(2010) Pædagogik i sociologisk perspektiv, s Ligestillingloven 13

14 forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling. 24 Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. 25 Når vi læser disse paragraffer i Ligestillingsloven, mener vi bestemt, at der er tale om en forskelsbehandling. Faktum er at særreglerne, om de er skrevne eller uskrevne, henvender sig til manden, hvilket dermed stiller ham dårligere i forhold til kvinden, eksempelvis når det handler om, at yde den rette omsorg. Vi mener, at hvis der overhovedet skal opstilles regler, burde de gælde for begge køn, da kvindelige pædagoger også bliver anklaget for overgreb på børn. Ifølge BUPL er knap hver tredje, som er blevet uretmæssigt anklaget for seksuelle overgreb mod børn i institutionen, kvinde. 26 Stk. 3 i ligestillingsloven modsiger ligeledes, at det skulle være lovligt at opstille særregler, men der er samtidig et interessant forbehold: Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. 27 Det vil sige, at ifølge stk. 3, kan man godt argumenterer for, at særreglerne er lovlige, når nu formålet er så hensigtsmæssigt og så legitimt, som at beskytte manden for falske anklager, samt børnene mod overgreb. Dog bliver der i næste 24 Ibid. 25 Ibid. 26 BUPL(2013) Pædofilifrygt: Kvinder bliver også anklaget for overgreb 27 Ligestillingsloven 14

15 paragraf, igen påpeget en ugyldighed overfor disse særregler, da de strider imod den førnævnte 2. 3 b. Bestemmelser, der strider mod 2 og 2 a, og som indgår i individuelle eller kollektive kontrakter, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger og fonde m.v., er ugyldige. 28 Vi synes generelt, at mange af disse paragraffer er lidt kringlede og svære at gennemskue, ikke desto mindre mener vi, at man i mange institutioner overskrider Ligestillingsloven. Det skal dertil siges, at man hos ligebehandlingsnævnet, ligefrem opfordre til at klage, hvis mandlige pædagoger føler sig forskelsbehandlet. 29 Dobbeltsocialisering For år siden talte man om primær og sekundær socialisering. Den primære socialisering foregik i hjemmet her lærte man børnene om normer, værdier og kultur, som skulle ruste dem til livet i samfundet. Den sekundære socialisering foregik i skolen her skulle børnene dygtiggøres rent fagligt, og de to komponenter skulle til sammen skabe en god samfundsborger. I dag, i det senmoderne samfund, har den primære og sekundære socialisering samlet sig i det den danske socialpsykolog Lars Dencik kalder dobbeltsocialisering. Dette begreb omfatter at forældre samt pædagogerne og lærerne i institutionerne og skolerne, deler ansvaret om børnenes socialisering. Altså har institutionernes, og dermed vores rolle som pædagog, ændret sig fra at være sekundær, til at have en mere central del i børnenes socialisering. 30 I samme forbindelse har vi slået begrebet kønssocialiseringen op, og det bliver beskrevet således: Kønssocialisering betegner den proces, hvorigennem den enkelte tilegner sig og udformer sit personlige køn. Til dette vil Dencik bruge 28 Ibid. 29 Kristeligt Dagblad(2010) Særregler for mandlige pædagoger I strid med loven 30 Nielsen(2004) Problemadfærd, s

16 betegnelsen, multipel socialisering 31, da det foregår i mange forskellige arenaer familien, skolen, fritiden, medierne, kammeratskabsnetværk og på arbejdspladserne. 32 Vi mener netop det er vigtigt at få mandlige pædagoger på banen, således at vi også kan være en del af denne kønssocialiserings proces. Særligt når vi lever i et samfund, hvor pædagogen har stor indflydelse. Opsummering Der er særligt to elementer, som vi finder væsentligt at fremhæve i forhold til vores problematik. Vi mener, at det er to elementer der i høj grad hænger sammen, og til dels spænder ben for hinanden. For det første er der så få mænd i daginstitutionerne, at vi er bange for, at den mandlige pædagog kan blive mere eller mindre anonym overfor barnet, i mængden af kvindelige pædagoger. Samtidig, er de mandlige pædagoger, begrænset og mistænkeliggjort i deres pædagogiske praksis, grundet særreglerne og pædofili-frygten. Vi er bekymret for, om de to elementer tilsammen, dels kan påvirke børnenes udvikling af kønsidentitet negativt og dels kan give børnene et stereotypt billede af det mandlige køn. I det hele taget frygter vi, at den mandlige pædagog på lang sigt, helt fravælger dagtilbudsområdet. Vi kan med denne opgave, ikke få flere mandlige pædagoger ind på dagtilbudsområdet, men vi vil forholde os kritisk til særreglerne, og som 3 mandlige pædagogstuderende, vil vi forsøge at bidrage til udvikling af vores profession, med særligt fokus på kønsidentitet og socialisering af børn i daginstitutioner. 31 Ibid. s Gyldendals Store Danske - Køn 16

17 Problemformulering (Fælles) Hvordan vil vi, som nyuddannede mandlige pædagoger, forholde os til en virkelighed hvor den mandlige pædagog er begrænset i sin praksis og tilsyneladende taber status i danske daginstitutioner? Metode (Fælles) I vores problemfelt har vi hovedsageligt beskæftiget os med den positivistiske videnskabelige tilgang, hvor vi forsøger at underbygge vores problematik så objektivt, og almengyldigt som muligt. Grunden til at vi har valgt positivismen frem for, det som positivisterne vil kalde, de mere pseudovidenskabelige tilgange er, at vi igennem problemfeltet ønsker at gøre vores problemformulering mere verificerbar, ved at understøtte den, med blandt andet undersøgelser og statistikker. Fremadrettet vil vi desuden benytte os af mere kvalitative tilgange. Vi mener, at det kan være med til at gøre vores analyse mere nuanceret, samtidig med, at det giver os større mulighed for løbende at forholde os kritiske, hvilket vi i øvrigt ser som en selvfølge, da der ikke nødvendigvis kun findes ét endegyldigt svar til vores problemformulering. Specifikt mener vi som udgangspunkt, at socialkonstruktivismen er et godt omdrejningspunkt for vores analyse. Socialkonstruktivisme sætter spørgsmålstegn ved, at se noget som selvfølgeligt eller givet og koncentrere sig i stedet for om, at det vi opfatter som selvfølgeligt, er et resultat af en social konstruktion. Det vil sige, at jf. et socialkonstruktivistisk perspektiv, får virkeligheden betydning og mening gennem de begreber, kategorier og fortolkninger mennesket konstruerer. 33 Der knyttes ofte en smule forvirring og manglende præcision til begrebet socialkonstruktivisme, men Klaus Rasborg har 33 Fuglsang & Olsen(2004) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne s

18 gjort det muligt at identificere syv opfattelser, der varierer en smule, men som alle betegnes som socialkonstruktivistiske. Vi vil her fremhæve to opfattelser, som er sigende for socialkonstruktivismen: Anti-Essentialisme, dvs. den opfattelse, at eftersom såvel individ som samfund er produkter af sociale processer, findes der ikke nogen forudgiven natur, som er bestemmende for udformningen af individ og samfund. Der er ikke nogen naturgiven essens inde i os, som gør os til det, vi er (Burr 1995: 5). 34 Fokus på interaktion og social praksis, dvs. den opfattelse, at sociale processer konstitueres via social praksis og interaktion: forklaringer af disse skal derfor hverken énsidigt søges i personlighedsstrukturer eller i sociale strukturer, men derimod i den sociale interaktion, der udspiller sig mellem mennesker (Ibid.). 35 I dag er listen, over fænomener der, inden for sociologien og samfundsvidenskaben, betragtes som social konstruerede, meget lang. Et af de fænomener på listen, der er ligger til grund for stor omtale er køn, 36 og vi kommer løbende til at bidrage til denne diskussion. Vi vil nemlig, som noget centralt i opgaven, beskæftige os med køn, forstået som det der følger med, når man enten er dreng eller pige/mand eller kvinde. Der følger nemlig en række forestillinger og forventninger med kønnet 37, hvilket vi således mener, langt hen et vejen, er med til at konstruere bestemte handlinger hos individerne. Inden for socialkonstruktivismen har vi valgt fire markante teoretikere som skal danne grundelementerne i vores analyse. Det drejer sig om to sociologier, der begge bliver betegnet som værende socialkonstruktivister i den moderne sociologi, nemlig franskemanden Pierre Bourdieu samt canadieren Erving Goffman. 38 Derudover benytter vi den russisk fødte psykolog Lev Semjonovitj 34 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Bloksgaard & Faber(2004) Køn på arbejde, s Fuglsang & Olsen(2004) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne s

19 Vygotskij 39 samt den britiske sociolog Anthony Giddens, der ligeledes, begge, forbindes med socialkonstruktivismen. Vi har valgt at anskue vores problemformulering ud fra tre niveauer. Derfor har vi bygget analysen op, således at vi forholder os på samfunds-, institutions- og individ niveau. Alle tre niveauer spiller på kryds og tværs, en aktiv rolle i vores problemorienterede arbejde, og vi mener de komplimenterer hinanden således, at de giver os et bredere perspektiv på vores problemstilling. På samfundsniveau vil vi undersøge hvilken rolle kønnet spiller, dels i forhold til, at den mandlige pædagog er en minoritet i de danske daginstitutioner og dels i forhold til, at han er begrænset, i sin praksis. Vi vil i den forbindelse, blandt andre, benytte os af Bourdieu, som bliver ofte kritiseret for et deterministisk menneskesyn, hvilket kort sagt vil sige, at han søger at afdække ( ) de samfundsmæssige lovmæssigheder, der ordner menneskers adfærd og eventuelt fører forskellige typer af menneskelige problemer med sig ( ) 40 Det er interessant for os, fordi vi ser en sammenhæng mellem samfundets tendenser og så de retningslinjer og særregler tendenserne udmunder sig i, indenfor institutionerne, og som igen er med til at ordne de mandlige pædagogers adfærd. Bourdieu forbindes endvidere af mange, med strukturalistisk konstruktivisme. 41 Han er i sine sociologiske feltstudier interesseret i af afdække hvordan bestemte strukturelle magt og dominansforhold opstår, og ikke mindst kan forandres, i givne sociale felter. Når vi kender til nogle af de forhold der gør sig gældende udenfor institutionens fire vægge, og som altså har indflydelse på agenterne indenfor institutionernes fire vægge, vil vi i forlængelse af Bourdieus pointer, forsøge at nuancere vores forståelse af dominansforholdene, samt det at være en minoritet i en institution. Først vil vi inddrage den amerikanske sociolog, Rosabeth Moss Kanter og hendes teori om tokenism. Teorien om tokenism tager afsæt i hendes teori om 39 Schaffer(2008) Børnepsykologi, s Schou & Pedersen(2010) Samfundet i pædagogisk arbejde, s Fuglsang & Olsen(2004) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s

20 organisatorisk adfærd, og handler om antalforholdets betydning i organisationer. 42 Herefter vil vi benytte os af Erving Goffman 43 og hans dramaturgiske perspektiv, også kaldet teatermetaforen, til at analysere, hvordan man som minoritet, agerer i de roller der finder sted i en daginstitution. Når vi tager forholdene i betragtning der gør sig gældende i de to foregående niveauer, vil vi bevæge os ned på individ niveau, og forsøge at analysere os frem til, hvilken indvirkning de har for barnets socialisering og udvikling af kønsidentitet. Først vil vi benytte os af Anthony Giddens, for at undersøge hvordan mennesket skaber en selvidentitet, hvilket danner grundlag for vores senere analyse af kønsidentitet. Vi vil samtidig opbygge en bedre viden omkring børns kønsbevidsthed, og omkring hvornår barnet har fået fuld forståelse af hvad der ligger i kønnet, har vi valgt at inddrage den Amerikanske psykolog og professor Lawrence Kohlberg. Endvidere mener vi det er vigtigt at inddrage Vygotskys teori om kognitiv socialisering, da han benytter sig af værktøjer vi finder brugbare i vores arbejde med at hjælpe børn i deres socialiseringsproces. I daginstitutionerne hersker der nogle rolleforventninger til os som mandlige pædagoger. Vi vil derfor også undersøge hvilke rolleforventninger vi, som pædagoger, har til børnenes køn, og samtidig vil vi komme ind på nogle metoder til, at få øje på, samt modarbejde det stereotype syn på kønnene. 42 Bloksgaard & Faber(2004) Køn på arbejde, s Fuglsang & Olsen(2004) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB - Et casestudie af Muhabet Sofie Gehlert Goth Line Kristensen Louise Frost Grønbech Afleveringsdato: 22. December 2011 Vejleder: Pia Heike Johansen Syddansk

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403 Bachelorprøve Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Hjemløse på forsorgshjem Homeless people in carehomes Gruppenr. 6 Anslag 95.544 Vejleder Sine Weissschadel Studerende Inger-Margrethe

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere