Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016."

Transkript

1 Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre.

2 Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation af Dagtilbud Nordøstkysten : s. 3 8 Mission, Vision og værdier for dagtilbuddets arbejde : s Udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden : s Pædagogiske læreplaner : s. 14 Tværfagligt samarbejde : s Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse : s. 17 Energiledelse : s. 18 Personaleforhold : s Aftale omkring fællespasning i forbindelse med ferieafvikling : s. 20 2/20

3 Forord : Perspektivplanen er et fælles styringsredskab, for dagtilbuddet, i forhold til mål, vision og fælles tiltag for deltagere i dagtilbuddet. Perspektivplanen udbygges og ændres i takt med, at vi videreudvikler vores pædagogiske praksis. Perspektivplanen laves i et samarbejde mellem ledere, personale og Dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for udarbejdelsen af Perspektivplanen. Præsentation af Dagtilbud Nordøstkysten : Dagtilbud Nordøstkysten er en del af område Nordøst, hvor der er i alt 9 dagtilbud. Områdeleder er Marianne Stokbro. Tlf Dagtilbud Nordøstkysten indbefatter 8 institutioner i Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals. Dagtilbudsleder er Hanne Egede Nielsen. Tlf Vester Hassing : Børnehaven Mariehønen Halsvej 199 A, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Jørgen Pedersen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl /20

4 Børnehaven Hvepsereden. Halsvej 199, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Brian Lindbøg. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl Daginstitutionen Kastanjen. Fr. Jensensvej 2, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 5 børn i alderen 0 2 år og 20 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Birgitte Landgaard. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl Børnehuset Græshoppen. Hækken 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 5 år. Der er tilknyttet en støttegruppe med 6 8 børn, som er visiteret hertil. Pædagogisk leder er Jens Sivert Nordmark. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Gandrup : Børnehaven Skovtrolden. Bredgade 3 15, 9362 Gandrup, tlf Børnehaven er normeret til 92 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Helle Hougaard. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag /20

5 Ulsted : Børnehaven Ulvereden. Nørtoftvej 10, Ulsted, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Jette Eske Hermansen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Hals : Hals Børnehave : Rosenvænget 3, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 50 børn( pr. 1-8 ) i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Grete Nielsen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Børnehaven Østerladen : Nordmandshage 44, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 34 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Anette Louise Christensen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Lederteamet : Lederteamet består af de 8 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Lederteamet træffer de overordnede beslutninger vedrørende dagtilbuddets arbejde, herunder økonomi og pædagogiske tiltag. Vision for lederteamet : Vi er en fælles enhed, et dagtilbud, der arbejder ud fra fælles værdier og principper. Vi tager udgangspunkt i det fælles bedste, med der er også plads til individuelle hensyn og forskelligheder. 5/20

6 Værdier : Tillid, retfærdighed og samarbejde. Lederteamet holder 10 heldagsmøder om året. De har desuden teametablering på 2 møder årligt. Dagtilbudsbestyrelsen : Består af de 8 forældrebestyrelsesformænd, 3 medarbejderrepræsentanter, en pædagogisk leder og dagtilbudslederen. Navne på medlemmer kan ses på opslagstavler i institutionerne. Der vælges formand og næstformand for dagtilbudsbestyrelsen, hvert år på første møde. Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende principper for det pædagogiske arbejde og principper for økonomien, når det gælder drift budgettet i dagtilbuddet. De deltager også med en repræsentant ved ansættelser af personale i institutionerne. Her er det den bestyrelsesformanden i den pågældende institution, hvor vi skal ansætte, der deltager. Dagtilbudsbestyrelsen holder 4 møder om året fra kl Møderne afholdes på skift i institutionerne. Forældrebestyrelserne : I hver af institutionerne vælges, hvert år, en forældrebestyrelse, der består af 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejdere og den pædagogiske leder. Navne på medlemmer, kan ses på opslagstavler i den enkelte institution. Der vælges en formand for forældrebestyrelsen, der er medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Forældrebestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende principper for det pædagogiske arbejde og økonomien i forhold til drift, på den enkelte institution. Der deltager en repræsentant ved ansættelse af personale i egen institution. Forældrebestyrelsen kan også stå for planlægning og udførelse af forskellige forældre arrangementer i egen institution. Forældrebestyrelserne holder møder ca. 6 gange om året. Lokal Med : Det Lokale Med udvalg består af : Arbejdsmiljørepræsentanten, BUPL TR, 5 medarbejderrepræsentanter, 3 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Navne på nuværende medlemmer kan ses på opslagstavler i institutionerne. Der er valg til medarbejder repræsentanter i Lokal Med, hvert år i februar måned på vores fælles personale møde. De pædagogiske ledere udpeges af dagtilbudslederen. Formand for Lokal med er dagtilbudslederen. Næstformand er Arbejdsmiljørepræsentanten. 6/20

7 Lokal Med inddrages i alle beslutninger om økonomi, pædagogisk arbejde og generelle personaleforhold vedrørende dagtilbuddet. Lokal Med holder møder 6 gange om året. Der afholdes desuden kurser og temadage for Lokal Med medlemmer. Arbejdsmiljøgruppen : Arbejdsmiljøgruppen ( AMG ) består af arbejdsmiljørepræsentant Bo Kristensen, pædagog i børnehaven Mariehønen og dagtilbudsleder Hanne Egede Nielsen, dagtilbudsleder. AMG opgaver er : Har det overordnede ansvar for udarbejdelse af APV for dagtilbuddet, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, er beskrevet. APV består af en fælles APV, som AMG udarbejder på baggrund af tilsynsbesøg 2 gange årligt i institutionerne og fælles problemstillinger fra de lokale APV er, som udarbejdes på den enkelte institution, med den pædagogiske leder som ansvarlig. Anmeldelse og analyser af arbejdsskader. Inddragelse i forskellige problemstillinger vedrørende arbejdsmiljøet i institutionerne. AMG holder møde ca. hver anden måned, sammen med BUPL TR, hvor vi taler om forskellige problemstillinger vedrørende dagtilbuddet og planlægger Lokal Med møder og andre tiltag i forhold til personalet. Samarbejde med TR : Dagtilbudslederen samarbejder med både BUPL og FOA TR. TR opgaver er : Inddrages i alle beslutninger vedrørende lønbudget. Skriver lønindstillings skemaer under ved nyansættelser. Inddrages i beslutninger vedrørende op - og nednormeringer. Deltager i fastansættelse af personale. Deltager i tjenstlige samtaler eller afskedssager. Der kan efter aftale deltage en anden repræsentant fra fagforeningerne i disse sager. Det afgør, den person, der skal til tjenstlig samtale eller afskediges. Råd og vejledning til personalet ved behov. 7/20

8 TR og arbejdsmiljørepræsentant inddrages i alle vigtige beslutninger vedrørende personaleforhold og budget i dagtilbuddet. AMG og TR har sammen udarbejdet en pjece, hvor funktioner og opgaver er beskrevet. Pjecen findes på alle institutioner. Mission, Vision og værdier for dagtilbuddets arbejde : Dagtilbudsloven : Formål med loven : 1. Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske tilbud. 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tillægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 4. Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud : 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd smat bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 8/20

9 Børne og ungepolitikken og de 3 værdisæt : Tryghed, sundhed og udvikling : Børn og unge har ret til en opvækst i trygge, sunde og beskyttende rammer. Børn og unge skal have mulighed for optimal udvikling. Børn og unge skal udfordres og støttes. Børn og unge skal gives mulighed for at lære : At tage ansvar for eget liv. At medvirke til egen læring. At bruge egne ressourcer og potientialer. Ligeværd og selvværd : Børn og unge bliver mødt åbent, respektfuldt og fordomsfrit. Børn og unge bliver anerkendt og værdsat for det, de er. Børn og unge har ret til at udtrykke sig. Børn og unge skal lære : At give plads til forskellighed. At respektere andres holdninger og meninger. At give udtryk for egne synspunkter. Medinddragelse og medansvar : Børn og unge bliver inddraget. Børn og unge får indflydelse. Børn og unge skal støttes i : At deltage aktivt. At øve indflydelse. At tage ansvar for fællesskabet. 9/20

10 Vision for Dagtilbud Nordøstkysten : Vi vil være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Mission : Vi tilstræber at have en høj faglighed hos personalet. Ved at : Arbejde ud fra fælles værdier. Vi arbejder ud fra Aalborg kommunes værdigrundlag, hvor der er 4 værdier : Professionalisme. Kompetenceudvikling. Engagement. Samarbejde / respekt. Dernæst har vi diskuteret os frem til nogle andre værdier, som vi finder vigtige : Tillid: Alle gør det bedste de kan. Uddelegering af ansvar og opgaver. Solidaritet : Vi træffer beslutninger ud fra det fælles bedste og hjælper hinanden. Loyalitet : Vi støtter op om de beslutninger, som ledelsen træffer. Nysgerrighed : Undren og refleksion over egen og andres praksis. Vi har en anerkendende tilgang i mødet med såvel børn som voksne. Fordi : Når man mødes på en anerkende måde, vokser selvværdet og man får lyst til at deltage i fællesskabet og lære og udvikle sig. Anerkendelse skaber trivsel. Vi arbejder inkluderende. Fordi : Alle har ret til at være en del af fællesskabet, på egne betingelser. Vi skal være opmærksomme på, at den pædagogiske praksis passer til de børn, vi har. Vi ser forskellighed som en ressource i det pædagogiske arbejde. Fordi : Der er forskellige behov, der skal tilgodeses. Derfor er det vigtigt, at personalet har forskellige kompetencer, som de kan byde ind med. Forskellighed skaber udvikling. Vi lægger vægt på at skabe læringsmiljøer, hvor sundhed er i fokus. Fordi : Sundhed skaber robuste og glade mennesker i trivsel. Vi arbejder bevidst med forældreinddragelse. 10/20

11 Fordi : Forældre er barnets vigtigste medspillere. Vi prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi afdækker og udvikler kompetencer hos personalet. Fordi : For at give børn og forældre de bedste muligheder for læring og udvikling, er det vigtigt, at personalet besidder de kompetencer, der skal til, for at udføre det pædagogiske arbejde bedst muligt. Personale og ledere udveksler erfaringer og giver hinanden sparring, i egen institution og på tværs af institutioner. Fordi : Det giver en god mulighed for læring og forebygger hjemmeblindhed. Udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden. Dagtilbud arbejder ud fra en fælles overordnet udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden. Udviklingsplanen er lavet på baggrund af : Dagtilbudsloven. Salamancaerklæringen. Fn s børnekonvension. Børne- og ungepolitikken. Børnesyn : Uddrag fra Udviklingsplanen. Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig som betydningsfulde. Børn er fra begyndelsen kompetente med en iboende vilje til aktiv kommunikation og social deltagelse. Børn lærer i sociale relationer, og de er afhængige af nærværende og kompetente professionelle i vores dagpleje og dagtilbud. I udviklingsplanen er der beskrevet 4 spor, som vi arbejder ud fra : Definitioner er nærmere beskrevet i Udviklingsplanen. Inklusion Sundhed Læring Forældreinddragelse 11/20

12 I Dagtilbud Nordøstkysten arbejder vi med de 4 spor på følgende måde : Inklusion: Vores kerneopgave er, at skabe tryghed, trivsel og udvikling for børnene og arbejde for at alle børn inkluderes i fællesskaber. I vores pædagogiske arbejde, tager vi udgangspunkt i barnets/børnenes styrker og ressourcer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vores kommunikation er anerkendende og vi anerkender barnets/børnenes følelser, ønsker og behov, hvilket vi bl.a. arbejder med ved at benævne sætte ord på hvad der sker i samspillet barn/barn barn/voksen. I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i at løfte den sociale opmærksomhed, således at børnenes kendskab til og accept af hinandens forskelligheder styrkes. Ved at løfte den sociale opmærksomhed, støtter vi børnene i at etablere venskaber og udbygge deres venskaber og deres deltagelse i fællesskaber. I vores pædagogiske arbejde, anvender vi understøttende sprogstrategier i vores dialog med børnene. Sproget er et vigtigt redskab, som vi anvender i vores kommunikation med hinanden og barnets kommunikation har indvirkning på barnets deltagelse i sociale fællesskaber. Vi arbejder bl.a. med at benævne, hvad barnet gør og benævne, hvad vi gør i samspillet. Ligeledes anvendes dialogisk læsning, rim og remser, sange, fortællinger, bogstaver, tal, former og figurer. Sprogpakken er et af de redskaber, vi anvender i vores pædagogiske praksis. Sprogpakken anvendes bl.a. til at sprogvurdere 3 årige og 5 årige børn, hvilket sker i et samarbejde med barnets forældre. I vores pædagogiske arbejde med inklusion vil vi arbejde med Fri for Mobberi. Den enkelte daginstitution udarbejder en plan for projektet, når personalet har været på kursus om projektet. Sundhed: I vores pædagogiske arbejde, tænker vi naturen som et oplevelses- og et bevægelses rum, hvor barnet/børnene får mulighed for at undersøge naturen og udfolde sig fysisk. Vi arbejder med at give børnene erfaring med hvad der sker i naturen i årstiderne. Vi giver børn muligheden ved at opleve glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støtte børnene i at videre udvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte aktiviteter, der ligger f.eks. i naturen og i årstiderne. 12/20

13 I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi, at børnene er ude dagligt, hvor legepladsen anvendes til at udvide fællesskabet og give mulighed for fordybelse, undren og læring om naturens mangfoldigheder. I vores pædagogisk arbejde, samarbejder vi med forældrene om deres barns behov i forhold til kost og søvn. Læring: I vores pædagogiske arbejde, er legen en vigtig del for barnets/børnenes tilegnelse af viden, kundskaber og færdigheder. Læring sker på alle tidspunkter og i alle situationer og sigter mod at børn mestrer deltagelse i livet. Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber. Derfor er vi i vores pædagogiske arbejde opmærksom på, at følge børnenes spor, hvor barnet/børnene går foran den voksne eller hvor barnet/børnene går ved siden af den voksne, eller hvor barnet/børnene går bagefter den voksne. Herigennem er børn aktiv deltagende i, at præge egne hverdag og egen læring. I vores pædagogiske arbejde skaber vi små læringsrum, hvor barnets/børnenes udviklingstrin tilgodeses, og hvor der tilbydes aktiviteter, så børnene udvikler personlighed, sociale færdigheder og en nuanceret begrebsforståelse. I tilrettelæggelsen tænkes demokratiske læreprocesser ind. I vores tilrettelæggelse af børn læringsmiljø, skaber vi rum, hvor vi giver børnene mulighed for at fordybe sig, eksperimentere og undre sig. I vores pædagogiske arbejde tænker vi den fysiske indretning ind i forhold til de aktuelle temaer, som vi arbejder med i den enkelte daginstitution. Vi anvender f.eks. billeddokumentation i børnehøjde for at give børnene mulighed for at tale med hinanden om de konkrete oplevelser og hermed følelsen af at være en del af et fællesskab. Forældreindragelse: I vores pædagogiske arbejde inddrager vi forældrene i de vilkår, som drejer sig om deres børn og de børnefællesskaber, deres børn indgår ind. Her tænker vi bl.a. på information om dagens aktiviteter (dagbog), for at skabe en mulighed for forældrene til, at tale med deres børn om oplevelser i daginstitutionen. I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi at have en positiv kontakt med forældre, når de afleverer og henter deres barn. I vores samarbejde med forældrene, møder vi dem anerkendende og med en forståelse for deres livssituation. Vi møder forældrene med en høj faglighed og professionel forståelse. 13/20

14 I løbet af barnets tid i daginstitutionen afholdes der samtaler med forældrene, om barnets trivsel, udvikling m.v. Vi samarbejder med forældrene ved overgange til en anden institution. Her tænkes bl.a. på overgangen til skole. Vi arbejder på at skabe en positiv overgang for barnet sammen med forældrene. Samarbejdet ved overgangen til skole er beskrevet i de samarbejdsaftaler, der er udarbejdet mellem den enkelte daginstitution og skole i daginstitutionens skoledistrikt. Vi arbejder på at få en samarbejdsaftale med dagplejen i vores dagtilbud, så overgangen mellem dagpleje og daginstitution bliver styrket. Pædagogiske læreplaner : I alle dagtilbud, skal der, hvert andet år, udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som beskriver dagtilbuddets mål for de 0-5 årige børns læring inden for følgende 6 temaer : Alsidig personlig udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet tilgodeses og hvordan der arbejdes med de 4 spor i Udviklingsplanen. I Aalborg kommune, er der lavet en fælles ramme for, hvordan læreplanen skal udformes. Der er udarbejdet et læreplansskema, hvor følgende ting skal beskrives : Hvilke mål vil man arbejde med. Hvilke metoder vil man anvende. Hvilke succeskriterier har man valgt. Hvordan vil man dokumentere og evaluerer målene. Dernæst er der et evalueringsskema, hvor følgende ting skal beskrives : Hvordan er det gået i forhold til at opnå de mål, man har sat sig. Hvilke nye tiltag, vil man foretage i løbet af de næste 2 år. De enkelte institutioners læreplaner kan ses på de enkelte institutioner. 14/20

15 Tværfagligt samarbejde : Håndbogen På tværs er et fælles redskab, for personalet i forhold til det tværfaglige samarbejde omkring børn og familier. I den kan man finde oplysninger om lovgivning, instanser og handlemuligheder i det tværfaglige samarbejde. Dagtilbuddet samarbejder med følgende samarbejdspartnere : Områdeleder Økonomiteamet i Gandrup Tværfaglig team : Det består af en socialrådgiver, en sundhedsplejerske, en pædagog og en psykolog. Både forældre og pædagoger kan trække på teamet, i forhold til rådgivning og sparring vedrørende børn. Råd og vejledningsmøder : Der er afsat tid a 2 gange 1 ½ time til hver institution, i løbet af året, hvor 2 fra tværfaglig team besøger den enkelte institution. Her er det muligt, at få anonym vejledning vedrørende enkelte børn. Familiegruppen Nord : Hvis der er bekymring omkring et barns trivsel, kan institutionen sende en underretning til familiegruppen og familien kontaktes efterfølgende af en socialrådgiver. Forældre vil altid blive inddraget, inden at underretningen sendes, men behøver ikke, at give samtykke til den. Tværfaglig konsultation : Der arrangeres i løbet af året en række møder, med tilbud om tværfaglig konsultation / drøftelse af anonyme bekymringssager. På møderne deltager det tværfaglige team og en socialrådgiver. Udviklingsafsnittet : Her er ansat forskellige pædagogiske konsulenter, som vi kan bruge i forhold til råd og vejledning eller kompetenceudvikling. Vi samarbejder også med Visitationsudvalget om tildeling af særlige pædagogiske indsatser. Her kan søges individuellle indsatser eller helhedsindsatser. Pædagogisk psykologisk rådgivning/ PPR : Skolepsykologer i forhold til skolestart og talepædagoger i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Pladsanvisningen : I forhold til opretholdelse af pasningsgarantien. Byggeteam : Alt vedrørende bygninger og legepladser. Ledelsessekretariatet : Vedrørende ansættelse og afsked. Økonomiteam : Dagtilbuddets økonomi. 15/20

16 I forbindelse med overgange : Dagplejen : Vi vil i 2014 satse på, at forbedre samarbejdet med den kommunale dagpleje og institutionerne i de enkelte byer i dagtilbuddet. Vi mener, at det er vigtigt med en god overlevering, når et barn skal gå fra dagpleje til børnehave. Dernæst er det vigtigt at børn får kendskab til den børnehave, de skal starte i via besøg med dagplejen. Skolerne : Der er generelt et godt samarbejde med de enkelte skoler og institutionerne, der leverer børn. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med alle skoler med aftaler, hvordan overgangene forløber. De skoler dagtilbuddet samarbejder med er : Vester Hassing skole. Gandrup skole. Ulsted skole. Hals skole. 16/20

17 Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse : Dagtilbud Nordøstkysten har et budget på kr. Lønbudgettet udgør kr. deraf er de kr. til fast personale og er til vikar løn. I 2014 har vi et overskud på ca kr. Det har betydning for de principper, vi har i år. Vi er alle ansvarlige for at overholde budgettet. For at styre det bedst muligt, har vi nedsat en Økonomigruppe, der består af 3 pædagogiske ledere og dagtilbudsleder. De overordnene beslutninger vedrørende budgettet træffes i lederteamet, lokal med og dagtilbudsbestyrelsen. Principper for anvendelse af løn budgettet : Vikarpuljen lægges 100 % ud på den enkelte institution. Der gives timer, efter normeringsmodellen, ved ekstra børn. Ved barsel ansættes som udgangspunkt i 34 timer om ugen, hvis det er en 37 timers personale, der går på barsel. Der gives timer til vikar for Arbejdsmiljørepræsentanten, efter behov. Der givers timer til vikar for deltagelse i Lokal Med møder efter behov. Principper for anvendelse af drift budgettet : Vi anvender ca kr. af overskuddet til ekstra udgifter til legeplads forbedringer, digitalisering, energiledelse og uddannelse. Uddannelse : Fri for Mobberi, kurser og materiale : kr. Temadage personale og ledere : kr. Udvikling i egen institution : kr. Temaaften i efteråret : kr. Legepladser : kr. 100 % beskæftigelse lægges ud til den enkelte institution. 100 % fødevarer lægges ud til den enkelte institution. Penge for ekstra børn der vedrører de børnetalsafhængige konti, lægges ud til de enkelte institutioner. Digitalisering : Vi skal have indført et komme - gå system og intranet i institutionerne. Der kommer også ny hjemmeside. Vi skal påregne, at bruge et beløb til dette. Hvor meget det drejer sig om, vides i skrivende stund ikke. Energiledelse : Vi investerer i små tiltag, for at reducere forbruget af energi i vores institutioner. 17/20

18 Energiledelse : Dagtilbuddet deltager i et pilotprojekt i Aalborg kommune, der omhandler energiledelse. I projektet deltager også et andet dagtilbud, 2 fritidscentre og repræsentanter fra byggeteam og økonomiteam. Projektleder er Henrik Andersen. Formålet med projektet er, at afdække, hvordan energisparende foranstaltninger og energiledelse kan gennemføres i Familie- og beskæftigelsesforvaltningens institutioner. Målsætningen er at i 2020 skal vi have sparet 20 % på forbruget og i % af forbruget på el, varme og vand. Det svarer til 2 % om året. Dette af hensyn til miljøet. Handlinger : De pædagogiske ledere ind rapporterer energidata i energy- key, hver måned og pædagogisk ledere og dagtilbudsleder følger op på forbruget. Der investeres i energibesparende foranstaltninger. Der foretages adfærdsmæssige ændringer, der hvor det er nødvendigt. Børnene inddrages f.eks. via input fra Friluftrådets Grønne Spirer. Vi diskuterer, forslag og ideer, løbende på lederteammøder og personalemøder. Vi inddrager forældre på forældrebestyrelsesmøder og dagtilbudsbestyrelsesmøder. 18/20

19 Personaleforhold : Social kapital : Vi arbejder med social kapital som er kendetegnet ved 3 værdier : Tillid, samarbejde og retfærdighed. Vi diskuterer værdierne på personalemøder og Lokal Med møder og forsøger at efterleve dem bedst muligt i dagligdagen i institutionerne. En høj social kapital giver trivsel og arbejdsglæde, så der er de bedste betingelser for at skabe en god pædagogisk praksis for børn og forældre. Mødevirksomhed for personaler på tværs i Dagtilbuddet: For at styrke fællesskabsfølelsen og udveksle erfaringer, samt give inspiration til hinanden på tværs af institutioner, har vi nogle møder, med personaler på tværs i dagtilbuddet. Fælles personalemøde : I februar holder vi møde, hvor der er orientering fra dagtilbudsleder, arbejdsmiljørepræsentant og TR repræsentanter. I år har vi også et tema vedrørende diskussion af Vision og værdier, for dagtilbuddet. Vi ønsker på den måde, at inddrage personalet i udarbejdelse af Perspektivplanen. Temaaften for hele personalet : I oktober / november holder vi en temaaften, hvor vi får oplæg omkring og diskuterer et aktuelt emne. Emnet besluttes i samarbejde med pædagogiske ledere og personale. Personalemøde på tværs af dagtilbuddet : I juni og november har vi en temaformiddag med en pædagog eller pædagogmedhjælper fra hver institution og dagtilbudslederen. Her diskuterer vi et relevant emne. Formålet er, at give hinanden inspiration og erfaringsudveksle vedrørende den pædagogiske praksis. 19/20

20 Kompetenceudvikling : For at give det bedst mulige grundlag for at videreudvikle pædagogisk praksis, lægger vi stor vægt på kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan ske på forskellige måder : Uddannelse, kurser og temadage. Erfaringsudveksling institutionerne imellem på møder. MU og LU samtaler, som afvikles en gang om året. Besøg hos hinanden. Job rokering i dagtilbuddet. Praktik i kortere eller længere perioder hos hinanden. Lave Vidensbank, så vi ved, hvor vi kan finde de forskellige kompetencer vi har i dagtilbuddet. Pædagogiske dage : Vi mener, at det er vigtigt i forhold til kvalificering af det pædagogiske arbejde i institutionerne, at der er mulighed for at holde en pædagogisk dag i løbet af året, i åbningstiden. Vi har etableret et samarbejde institutionerne imellem, hvor den enkelte institution udmelder en dato, samt hvor meget personale, de gerne vil låne fra de øvrige institutioner, for at det kan lade sig gøre for det faste personale, at gå fra til møde. Der vil altid være kendte vikarer eller andet personale tilstede, når det faste personale går fra. Formålet med en pædagogisk dag er at komme i dybden med at diskutere læreplaner og andre pædagogiske forhold samt planlægning af det pædagogiske arbejde. Aftaler omkring fællespasning i forbindelse med ferieafvikling : Vi har et samarbejde omkring de ferier, hvor vi af erfaring ved, at mange børn holder fri. Det drejer sig om Grundlovsdag, Kr. Himmelfartsdag, sommerferie ( uge 29 og 30 ) og jul og nytår. Formålet med samarbejdet er, at anvende de personaleressourcer, vi har, bedst muligt, så der kun er det nødvendige personale på arbejde, når børnene har ferie. Vi har derfor ikke alle institutioner åbne i de nævnte perioder, men samles i en institution i Vester Hassing og en i Hals. En af de pædagogiske ledere har ledelsesansvar i fællespasnings perioderne. 20/20

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB Dagtilbud Nordvest/Vodskov Perspektivplanen for dagtilbud Nordvest/Vodskov

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP PERSPEKTIVPLAN 2014-2015 Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det,

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere