Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016."

Transkript

1 Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre.

2 Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation af Dagtilbud Nordøstkysten : s. 3 8 Mission, Vision og værdier for dagtilbuddets arbejde : s Udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden : s Pædagogiske læreplaner : s. 14 Tværfagligt samarbejde : s Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse : s. 17 Energiledelse : s. 18 Personaleforhold : s Aftale omkring fællespasning i forbindelse med ferieafvikling : s. 20 2/20

3 Forord : Perspektivplanen er et fælles styringsredskab, for dagtilbuddet, i forhold til mål, vision og fælles tiltag for deltagere i dagtilbuddet. Perspektivplanen udbygges og ændres i takt med, at vi videreudvikler vores pædagogiske praksis. Perspektivplanen laves i et samarbejde mellem ledere, personale og Dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for udarbejdelsen af Perspektivplanen. Præsentation af Dagtilbud Nordøstkysten : Dagtilbud Nordøstkysten er en del af område Nordøst, hvor der er i alt 9 dagtilbud. Områdeleder er Marianne Stokbro. Tlf Dagtilbud Nordøstkysten indbefatter 8 institutioner i Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals. Dagtilbudsleder er Hanne Egede Nielsen. Tlf Vester Hassing : Børnehaven Mariehønen Halsvej 199 A, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Jørgen Pedersen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl /20

4 Børnehaven Hvepsereden. Halsvej 199, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Brian Lindbøg. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl Daginstitutionen Kastanjen. Fr. Jensensvej 2, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 5 børn i alderen 0 2 år og 20 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Birgitte Landgaard. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl Børnehuset Græshoppen. Hækken 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 5 år. Der er tilknyttet en støttegruppe med 6 8 børn, som er visiteret hertil. Pædagogisk leder er Jens Sivert Nordmark. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Gandrup : Børnehaven Skovtrolden. Bredgade 3 15, 9362 Gandrup, tlf Børnehaven er normeret til 92 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Helle Hougaard. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag /20

5 Ulsted : Børnehaven Ulvereden. Nørtoftvej 10, Ulsted, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Jette Eske Hermansen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Hals : Hals Børnehave : Rosenvænget 3, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 50 børn( pr. 1-8 ) i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Grete Nielsen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Børnehaven Østerladen : Nordmandshage 44, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 34 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Anette Louise Christensen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Lederteamet : Lederteamet består af de 8 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Lederteamet træffer de overordnede beslutninger vedrørende dagtilbuddets arbejde, herunder økonomi og pædagogiske tiltag. Vision for lederteamet : Vi er en fælles enhed, et dagtilbud, der arbejder ud fra fælles værdier og principper. Vi tager udgangspunkt i det fælles bedste, med der er også plads til individuelle hensyn og forskelligheder. 5/20

6 Værdier : Tillid, retfærdighed og samarbejde. Lederteamet holder 10 heldagsmøder om året. De har desuden teametablering på 2 møder årligt. Dagtilbudsbestyrelsen : Består af de 8 forældrebestyrelsesformænd, 3 medarbejderrepræsentanter, en pædagogisk leder og dagtilbudslederen. Navne på medlemmer kan ses på opslagstavler i institutionerne. Der vælges formand og næstformand for dagtilbudsbestyrelsen, hvert år på første møde. Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende principper for det pædagogiske arbejde og principper for økonomien, når det gælder drift budgettet i dagtilbuddet. De deltager også med en repræsentant ved ansættelser af personale i institutionerne. Her er det den bestyrelsesformanden i den pågældende institution, hvor vi skal ansætte, der deltager. Dagtilbudsbestyrelsen holder 4 møder om året fra kl Møderne afholdes på skift i institutionerne. Forældrebestyrelserne : I hver af institutionerne vælges, hvert år, en forældrebestyrelse, der består af 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejdere og den pædagogiske leder. Navne på medlemmer, kan ses på opslagstavler i den enkelte institution. Der vælges en formand for forældrebestyrelsen, der er medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Forældrebestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende principper for det pædagogiske arbejde og økonomien i forhold til drift, på den enkelte institution. Der deltager en repræsentant ved ansættelse af personale i egen institution. Forældrebestyrelsen kan også stå for planlægning og udførelse af forskellige forældre arrangementer i egen institution. Forældrebestyrelserne holder møder ca. 6 gange om året. Lokal Med : Det Lokale Med udvalg består af : Arbejdsmiljørepræsentanten, BUPL TR, 5 medarbejderrepræsentanter, 3 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Navne på nuværende medlemmer kan ses på opslagstavler i institutionerne. Der er valg til medarbejder repræsentanter i Lokal Med, hvert år i februar måned på vores fælles personale møde. De pædagogiske ledere udpeges af dagtilbudslederen. Formand for Lokal med er dagtilbudslederen. Næstformand er Arbejdsmiljørepræsentanten. 6/20

7 Lokal Med inddrages i alle beslutninger om økonomi, pædagogisk arbejde og generelle personaleforhold vedrørende dagtilbuddet. Lokal Med holder møder 6 gange om året. Der afholdes desuden kurser og temadage for Lokal Med medlemmer. Arbejdsmiljøgruppen : Arbejdsmiljøgruppen ( AMG ) består af arbejdsmiljørepræsentant Bo Kristensen, pædagog i børnehaven Mariehønen og dagtilbudsleder Hanne Egede Nielsen, dagtilbudsleder. AMG opgaver er : Har det overordnede ansvar for udarbejdelse af APV for dagtilbuddet, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, er beskrevet. APV består af en fælles APV, som AMG udarbejder på baggrund af tilsynsbesøg 2 gange årligt i institutionerne og fælles problemstillinger fra de lokale APV er, som udarbejdes på den enkelte institution, med den pædagogiske leder som ansvarlig. Anmeldelse og analyser af arbejdsskader. Inddragelse i forskellige problemstillinger vedrørende arbejdsmiljøet i institutionerne. AMG holder møde ca. hver anden måned, sammen med BUPL TR, hvor vi taler om forskellige problemstillinger vedrørende dagtilbuddet og planlægger Lokal Med møder og andre tiltag i forhold til personalet. Samarbejde med TR : Dagtilbudslederen samarbejder med både BUPL og FOA TR. TR opgaver er : Inddrages i alle beslutninger vedrørende lønbudget. Skriver lønindstillings skemaer under ved nyansættelser. Inddrages i beslutninger vedrørende op - og nednormeringer. Deltager i fastansættelse af personale. Deltager i tjenstlige samtaler eller afskedssager. Der kan efter aftale deltage en anden repræsentant fra fagforeningerne i disse sager. Det afgør, den person, der skal til tjenstlig samtale eller afskediges. Råd og vejledning til personalet ved behov. 7/20

8 TR og arbejdsmiljørepræsentant inddrages i alle vigtige beslutninger vedrørende personaleforhold og budget i dagtilbuddet. AMG og TR har sammen udarbejdet en pjece, hvor funktioner og opgaver er beskrevet. Pjecen findes på alle institutioner. Mission, Vision og værdier for dagtilbuddets arbejde : Dagtilbudsloven : Formål med loven : 1. Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske tilbud. 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tillægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 4. Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud : 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd smat bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 8/20

9 Børne og ungepolitikken og de 3 værdisæt : Tryghed, sundhed og udvikling : Børn og unge har ret til en opvækst i trygge, sunde og beskyttende rammer. Børn og unge skal have mulighed for optimal udvikling. Børn og unge skal udfordres og støttes. Børn og unge skal gives mulighed for at lære : At tage ansvar for eget liv. At medvirke til egen læring. At bruge egne ressourcer og potientialer. Ligeværd og selvværd : Børn og unge bliver mødt åbent, respektfuldt og fordomsfrit. Børn og unge bliver anerkendt og værdsat for det, de er. Børn og unge har ret til at udtrykke sig. Børn og unge skal lære : At give plads til forskellighed. At respektere andres holdninger og meninger. At give udtryk for egne synspunkter. Medinddragelse og medansvar : Børn og unge bliver inddraget. Børn og unge får indflydelse. Børn og unge skal støttes i : At deltage aktivt. At øve indflydelse. At tage ansvar for fællesskabet. 9/20

10 Vision for Dagtilbud Nordøstkysten : Vi vil være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Mission : Vi tilstræber at have en høj faglighed hos personalet. Ved at : Arbejde ud fra fælles værdier. Vi arbejder ud fra Aalborg kommunes værdigrundlag, hvor der er 4 værdier : Professionalisme. Kompetenceudvikling. Engagement. Samarbejde / respekt. Dernæst har vi diskuteret os frem til nogle andre værdier, som vi finder vigtige : Tillid: Alle gør det bedste de kan. Uddelegering af ansvar og opgaver. Solidaritet : Vi træffer beslutninger ud fra det fælles bedste og hjælper hinanden. Loyalitet : Vi støtter op om de beslutninger, som ledelsen træffer. Nysgerrighed : Undren og refleksion over egen og andres praksis. Vi har en anerkendende tilgang i mødet med såvel børn som voksne. Fordi : Når man mødes på en anerkende måde, vokser selvværdet og man får lyst til at deltage i fællesskabet og lære og udvikle sig. Anerkendelse skaber trivsel. Vi arbejder inkluderende. Fordi : Alle har ret til at være en del af fællesskabet, på egne betingelser. Vi skal være opmærksomme på, at den pædagogiske praksis passer til de børn, vi har. Vi ser forskellighed som en ressource i det pædagogiske arbejde. Fordi : Der er forskellige behov, der skal tilgodeses. Derfor er det vigtigt, at personalet har forskellige kompetencer, som de kan byde ind med. Forskellighed skaber udvikling. Vi lægger vægt på at skabe læringsmiljøer, hvor sundhed er i fokus. Fordi : Sundhed skaber robuste og glade mennesker i trivsel. Vi arbejder bevidst med forældreinddragelse. 10/20

11 Fordi : Forældre er barnets vigtigste medspillere. Vi prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi afdækker og udvikler kompetencer hos personalet. Fordi : For at give børn og forældre de bedste muligheder for læring og udvikling, er det vigtigt, at personalet besidder de kompetencer, der skal til, for at udføre det pædagogiske arbejde bedst muligt. Personale og ledere udveksler erfaringer og giver hinanden sparring, i egen institution og på tværs af institutioner. Fordi : Det giver en god mulighed for læring og forebygger hjemmeblindhed. Udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden. Dagtilbud arbejder ud fra en fælles overordnet udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden. Udviklingsplanen er lavet på baggrund af : Dagtilbudsloven. Salamancaerklæringen. Fn s børnekonvension. Børne- og ungepolitikken. Børnesyn : Uddrag fra Udviklingsplanen. Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig som betydningsfulde. Børn er fra begyndelsen kompetente med en iboende vilje til aktiv kommunikation og social deltagelse. Børn lærer i sociale relationer, og de er afhængige af nærværende og kompetente professionelle i vores dagpleje og dagtilbud. I udviklingsplanen er der beskrevet 4 spor, som vi arbejder ud fra : Definitioner er nærmere beskrevet i Udviklingsplanen. Inklusion Sundhed Læring Forældreinddragelse 11/20

12 I Dagtilbud Nordøstkysten arbejder vi med de 4 spor på følgende måde : Inklusion: Vores kerneopgave er, at skabe tryghed, trivsel og udvikling for børnene og arbejde for at alle børn inkluderes i fællesskaber. I vores pædagogiske arbejde, tager vi udgangspunkt i barnets/børnenes styrker og ressourcer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vores kommunikation er anerkendende og vi anerkender barnets/børnenes følelser, ønsker og behov, hvilket vi bl.a. arbejder med ved at benævne sætte ord på hvad der sker i samspillet barn/barn barn/voksen. I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i at løfte den sociale opmærksomhed, således at børnenes kendskab til og accept af hinandens forskelligheder styrkes. Ved at løfte den sociale opmærksomhed, støtter vi børnene i at etablere venskaber og udbygge deres venskaber og deres deltagelse i fællesskaber. I vores pædagogiske arbejde, anvender vi understøttende sprogstrategier i vores dialog med børnene. Sproget er et vigtigt redskab, som vi anvender i vores kommunikation med hinanden og barnets kommunikation har indvirkning på barnets deltagelse i sociale fællesskaber. Vi arbejder bl.a. med at benævne, hvad barnet gør og benævne, hvad vi gør i samspillet. Ligeledes anvendes dialogisk læsning, rim og remser, sange, fortællinger, bogstaver, tal, former og figurer. Sprogpakken er et af de redskaber, vi anvender i vores pædagogiske praksis. Sprogpakken anvendes bl.a. til at sprogvurdere 3 årige og 5 årige børn, hvilket sker i et samarbejde med barnets forældre. I vores pædagogiske arbejde med inklusion vil vi arbejde med Fri for Mobberi. Den enkelte daginstitution udarbejder en plan for projektet, når personalet har været på kursus om projektet. Sundhed: I vores pædagogiske arbejde, tænker vi naturen som et oplevelses- og et bevægelses rum, hvor barnet/børnene får mulighed for at undersøge naturen og udfolde sig fysisk. Vi arbejder med at give børnene erfaring med hvad der sker i naturen i årstiderne. Vi giver børn muligheden ved at opleve glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støtte børnene i at videre udvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte aktiviteter, der ligger f.eks. i naturen og i årstiderne. 12/20

13 I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi, at børnene er ude dagligt, hvor legepladsen anvendes til at udvide fællesskabet og give mulighed for fordybelse, undren og læring om naturens mangfoldigheder. I vores pædagogisk arbejde, samarbejder vi med forældrene om deres barns behov i forhold til kost og søvn. Læring: I vores pædagogiske arbejde, er legen en vigtig del for barnets/børnenes tilegnelse af viden, kundskaber og færdigheder. Læring sker på alle tidspunkter og i alle situationer og sigter mod at børn mestrer deltagelse i livet. Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber. Derfor er vi i vores pædagogiske arbejde opmærksom på, at følge børnenes spor, hvor barnet/børnene går foran den voksne eller hvor barnet/børnene går ved siden af den voksne, eller hvor barnet/børnene går bagefter den voksne. Herigennem er børn aktiv deltagende i, at præge egne hverdag og egen læring. I vores pædagogiske arbejde skaber vi små læringsrum, hvor barnets/børnenes udviklingstrin tilgodeses, og hvor der tilbydes aktiviteter, så børnene udvikler personlighed, sociale færdigheder og en nuanceret begrebsforståelse. I tilrettelæggelsen tænkes demokratiske læreprocesser ind. I vores tilrettelæggelse af børn læringsmiljø, skaber vi rum, hvor vi giver børnene mulighed for at fordybe sig, eksperimentere og undre sig. I vores pædagogiske arbejde tænker vi den fysiske indretning ind i forhold til de aktuelle temaer, som vi arbejder med i den enkelte daginstitution. Vi anvender f.eks. billeddokumentation i børnehøjde for at give børnene mulighed for at tale med hinanden om de konkrete oplevelser og hermed følelsen af at være en del af et fællesskab. Forældreindragelse: I vores pædagogiske arbejde inddrager vi forældrene i de vilkår, som drejer sig om deres børn og de børnefællesskaber, deres børn indgår ind. Her tænker vi bl.a. på information om dagens aktiviteter (dagbog), for at skabe en mulighed for forældrene til, at tale med deres børn om oplevelser i daginstitutionen. I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi at have en positiv kontakt med forældre, når de afleverer og henter deres barn. I vores samarbejde med forældrene, møder vi dem anerkendende og med en forståelse for deres livssituation. Vi møder forældrene med en høj faglighed og professionel forståelse. 13/20

14 I løbet af barnets tid i daginstitutionen afholdes der samtaler med forældrene, om barnets trivsel, udvikling m.v. Vi samarbejder med forældrene ved overgange til en anden institution. Her tænkes bl.a. på overgangen til skole. Vi arbejder på at skabe en positiv overgang for barnet sammen med forældrene. Samarbejdet ved overgangen til skole er beskrevet i de samarbejdsaftaler, der er udarbejdet mellem den enkelte daginstitution og skole i daginstitutionens skoledistrikt. Vi arbejder på at få en samarbejdsaftale med dagplejen i vores dagtilbud, så overgangen mellem dagpleje og daginstitution bliver styrket. Pædagogiske læreplaner : I alle dagtilbud, skal der, hvert andet år, udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som beskriver dagtilbuddets mål for de 0-5 årige børns læring inden for følgende 6 temaer : Alsidig personlig udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet tilgodeses og hvordan der arbejdes med de 4 spor i Udviklingsplanen. I Aalborg kommune, er der lavet en fælles ramme for, hvordan læreplanen skal udformes. Der er udarbejdet et læreplansskema, hvor følgende ting skal beskrives : Hvilke mål vil man arbejde med. Hvilke metoder vil man anvende. Hvilke succeskriterier har man valgt. Hvordan vil man dokumentere og evaluerer målene. Dernæst er der et evalueringsskema, hvor følgende ting skal beskrives : Hvordan er det gået i forhold til at opnå de mål, man har sat sig. Hvilke nye tiltag, vil man foretage i løbet af de næste 2 år. De enkelte institutioners læreplaner kan ses på de enkelte institutioner. 14/20

15 Tværfagligt samarbejde : Håndbogen På tværs er et fælles redskab, for personalet i forhold til det tværfaglige samarbejde omkring børn og familier. I den kan man finde oplysninger om lovgivning, instanser og handlemuligheder i det tværfaglige samarbejde. Dagtilbuddet samarbejder med følgende samarbejdspartnere : Områdeleder Økonomiteamet i Gandrup Tværfaglig team : Det består af en socialrådgiver, en sundhedsplejerske, en pædagog og en psykolog. Både forældre og pædagoger kan trække på teamet, i forhold til rådgivning og sparring vedrørende børn. Råd og vejledningsmøder : Der er afsat tid a 2 gange 1 ½ time til hver institution, i løbet af året, hvor 2 fra tværfaglig team besøger den enkelte institution. Her er det muligt, at få anonym vejledning vedrørende enkelte børn. Familiegruppen Nord : Hvis der er bekymring omkring et barns trivsel, kan institutionen sende en underretning til familiegruppen og familien kontaktes efterfølgende af en socialrådgiver. Forældre vil altid blive inddraget, inden at underretningen sendes, men behøver ikke, at give samtykke til den. Tværfaglig konsultation : Der arrangeres i løbet af året en række møder, med tilbud om tværfaglig konsultation / drøftelse af anonyme bekymringssager. På møderne deltager det tværfaglige team og en socialrådgiver. Udviklingsafsnittet : Her er ansat forskellige pædagogiske konsulenter, som vi kan bruge i forhold til råd og vejledning eller kompetenceudvikling. Vi samarbejder også med Visitationsudvalget om tildeling af særlige pædagogiske indsatser. Her kan søges individuellle indsatser eller helhedsindsatser. Pædagogisk psykologisk rådgivning/ PPR : Skolepsykologer i forhold til skolestart og talepædagoger i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Pladsanvisningen : I forhold til opretholdelse af pasningsgarantien. Byggeteam : Alt vedrørende bygninger og legepladser. Ledelsessekretariatet : Vedrørende ansættelse og afsked. Økonomiteam : Dagtilbuddets økonomi. 15/20

16 I forbindelse med overgange : Dagplejen : Vi vil i 2014 satse på, at forbedre samarbejdet med den kommunale dagpleje og institutionerne i de enkelte byer i dagtilbuddet. Vi mener, at det er vigtigt med en god overlevering, når et barn skal gå fra dagpleje til børnehave. Dernæst er det vigtigt at børn får kendskab til den børnehave, de skal starte i via besøg med dagplejen. Skolerne : Der er generelt et godt samarbejde med de enkelte skoler og institutionerne, der leverer børn. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med alle skoler med aftaler, hvordan overgangene forløber. De skoler dagtilbuddet samarbejder med er : Vester Hassing skole. Gandrup skole. Ulsted skole. Hals skole. 16/20

17 Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse : Dagtilbud Nordøstkysten har et budget på kr. Lønbudgettet udgør kr. deraf er de kr. til fast personale og er til vikar løn. I 2014 har vi et overskud på ca kr. Det har betydning for de principper, vi har i år. Vi er alle ansvarlige for at overholde budgettet. For at styre det bedst muligt, har vi nedsat en Økonomigruppe, der består af 3 pædagogiske ledere og dagtilbudsleder. De overordnene beslutninger vedrørende budgettet træffes i lederteamet, lokal med og dagtilbudsbestyrelsen. Principper for anvendelse af løn budgettet : Vikarpuljen lægges 100 % ud på den enkelte institution. Der gives timer, efter normeringsmodellen, ved ekstra børn. Ved barsel ansættes som udgangspunkt i 34 timer om ugen, hvis det er en 37 timers personale, der går på barsel. Der gives timer til vikar for Arbejdsmiljørepræsentanten, efter behov. Der givers timer til vikar for deltagelse i Lokal Med møder efter behov. Principper for anvendelse af drift budgettet : Vi anvender ca kr. af overskuddet til ekstra udgifter til legeplads forbedringer, digitalisering, energiledelse og uddannelse. Uddannelse : Fri for Mobberi, kurser og materiale : kr. Temadage personale og ledere : kr. Udvikling i egen institution : kr. Temaaften i efteråret : kr. Legepladser : kr. 100 % beskæftigelse lægges ud til den enkelte institution. 100 % fødevarer lægges ud til den enkelte institution. Penge for ekstra børn der vedrører de børnetalsafhængige konti, lægges ud til de enkelte institutioner. Digitalisering : Vi skal have indført et komme - gå system og intranet i institutionerne. Der kommer også ny hjemmeside. Vi skal påregne, at bruge et beløb til dette. Hvor meget det drejer sig om, vides i skrivende stund ikke. Energiledelse : Vi investerer i små tiltag, for at reducere forbruget af energi i vores institutioner. 17/20

18 Energiledelse : Dagtilbuddet deltager i et pilotprojekt i Aalborg kommune, der omhandler energiledelse. I projektet deltager også et andet dagtilbud, 2 fritidscentre og repræsentanter fra byggeteam og økonomiteam. Projektleder er Henrik Andersen. Formålet med projektet er, at afdække, hvordan energisparende foranstaltninger og energiledelse kan gennemføres i Familie- og beskæftigelsesforvaltningens institutioner. Målsætningen er at i 2020 skal vi have sparet 20 % på forbruget og i % af forbruget på el, varme og vand. Det svarer til 2 % om året. Dette af hensyn til miljøet. Handlinger : De pædagogiske ledere ind rapporterer energidata i energy- key, hver måned og pædagogisk ledere og dagtilbudsleder følger op på forbruget. Der investeres i energibesparende foranstaltninger. Der foretages adfærdsmæssige ændringer, der hvor det er nødvendigt. Børnene inddrages f.eks. via input fra Friluftrådets Grønne Spirer. Vi diskuterer, forslag og ideer, løbende på lederteammøder og personalemøder. Vi inddrager forældre på forældrebestyrelsesmøder og dagtilbudsbestyrelsesmøder. 18/20

19 Personaleforhold : Social kapital : Vi arbejder med social kapital som er kendetegnet ved 3 værdier : Tillid, samarbejde og retfærdighed. Vi diskuterer værdierne på personalemøder og Lokal Med møder og forsøger at efterleve dem bedst muligt i dagligdagen i institutionerne. En høj social kapital giver trivsel og arbejdsglæde, så der er de bedste betingelser for at skabe en god pædagogisk praksis for børn og forældre. Mødevirksomhed for personaler på tværs i Dagtilbuddet: For at styrke fællesskabsfølelsen og udveksle erfaringer, samt give inspiration til hinanden på tværs af institutioner, har vi nogle møder, med personaler på tværs i dagtilbuddet. Fælles personalemøde : I februar holder vi møde, hvor der er orientering fra dagtilbudsleder, arbejdsmiljørepræsentant og TR repræsentanter. I år har vi også et tema vedrørende diskussion af Vision og værdier, for dagtilbuddet. Vi ønsker på den måde, at inddrage personalet i udarbejdelse af Perspektivplanen. Temaaften for hele personalet : I oktober / november holder vi en temaaften, hvor vi får oplæg omkring og diskuterer et aktuelt emne. Emnet besluttes i samarbejde med pædagogiske ledere og personale. Personalemøde på tværs af dagtilbuddet : I juni og november har vi en temaformiddag med en pædagog eller pædagogmedhjælper fra hver institution og dagtilbudslederen. Her diskuterer vi et relevant emne. Formålet er, at give hinanden inspiration og erfaringsudveksle vedrørende den pædagogiske praksis. 19/20

20 Kompetenceudvikling : For at give det bedst mulige grundlag for at videreudvikle pædagogisk praksis, lægger vi stor vægt på kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan ske på forskellige måder : Uddannelse, kurser og temadage. Erfaringsudveksling institutionerne imellem på møder. MU og LU samtaler, som afvikles en gang om året. Besøg hos hinanden. Job rokering i dagtilbuddet. Praktik i kortere eller længere perioder hos hinanden. Lave Vidensbank, så vi ved, hvor vi kan finde de forskellige kompetencer vi har i dagtilbuddet. Pædagogiske dage : Vi mener, at det er vigtigt i forhold til kvalificering af det pædagogiske arbejde i institutionerne, at der er mulighed for at holde en pædagogisk dag i løbet af året, i åbningstiden. Vi har etableret et samarbejde institutionerne imellem, hvor den enkelte institution udmelder en dato, samt hvor meget personale, de gerne vil låne fra de øvrige institutioner, for at det kan lade sig gøre for det faste personale, at gå fra til møde. Der vil altid være kendte vikarer eller andet personale tilstede, når det faste personale går fra. Formålet med en pædagogisk dag er at komme i dybden med at diskutere læreplaner og andre pædagogiske forhold samt planlægning af det pædagogiske arbejde. Aftaler omkring fællespasning i forbindelse med ferieafvikling : Vi har et samarbejde omkring de ferier, hvor vi af erfaring ved, at mange børn holder fri. Det drejer sig om Grundlovsdag, Kr. Himmelfartsdag, sommerferie ( uge 29 og 30 ) og jul og nytår. Formålet med samarbejdet er, at anvende de personaleressourcer, vi har, bedst muligt, så der kun er det nødvendige personale på arbejde, når børnene har ferie. Vi har derfor ikke alle institutioner åbne i de nævnte perioder, men samles i en institution i Vester Hassing og en i Hals. En af de pædagogiske ledere har ledelsesansvar i fællespasnings perioderne. 20/20

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Perspektivplan. Dagtilbud. Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016

Perspektivplan. Dagtilbud. Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016 Perspektivplan Dagtilbud Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 5 DAGTILBUD NØRRESUNDBY - NØRRE UTTRUP... 5 DAGTILBUDSLEDER 5 DE 8 INSTITUTIONER I DAGTILBUDDET... 6 BØRNEHAVEN

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse Vores børnesyn Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 2 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 4 BØRN 5 Hvad

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 3 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 5 BØRN 5 Hvad

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune 2012 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Tilsynsrapport Hornum Børnehave

Tilsynsrapport Hornum Børnehave 2017 Tilsynsrapport Hornum Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2016-2017...3 Dagtilbud Gistrups organisation...3 Perspektivplan...4 Dagtilbud Gistrups værdigrundlag...5 De fire spor inklusion, læring,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug 2013 Dagtilbud Børnehaven Korevej Børnehaven Solsikken Børnehave Børnehaven Dannerhøj Daginstitutionen Fortuna Daginstitutionen Tophøj Børnehuset Tvedholm Skov&Natur Indhold Indledning:... 2 Værdier for

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. januar 2017 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Skjoldgården 1 1. Indledning..3 2. Præsentation af dagtilbuddet...3 3. Børne- og læringssyn.3 3.1. Holstebro Kommunes børne- og læringssyn

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere