Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016."

Transkript

1 Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre.

2 Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation af Dagtilbud Nordøstkysten : s. 3 8 Mission, Vision og værdier for dagtilbuddets arbejde : s Udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden : s Pædagogiske læreplaner : s. 14 Tværfagligt samarbejde : s Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse : s. 17 Energiledelse : s. 18 Personaleforhold : s Aftale omkring fællespasning i forbindelse med ferieafvikling : s. 20 2/20

3 Forord : Perspektivplanen er et fælles styringsredskab, for dagtilbuddet, i forhold til mål, vision og fælles tiltag for deltagere i dagtilbuddet. Perspektivplanen udbygges og ændres i takt med, at vi videreudvikler vores pædagogiske praksis. Perspektivplanen laves i et samarbejde mellem ledere, personale og Dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for udarbejdelsen af Perspektivplanen. Præsentation af Dagtilbud Nordøstkysten : Dagtilbud Nordøstkysten er en del af område Nordøst, hvor der er i alt 9 dagtilbud. Områdeleder er Marianne Stokbro. Tlf Dagtilbud Nordøstkysten indbefatter 8 institutioner i Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals. Dagtilbudsleder er Hanne Egede Nielsen. Tlf Vester Hassing : Børnehaven Mariehønen Halsvej 199 A, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Jørgen Pedersen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl /20

4 Børnehaven Hvepsereden. Halsvej 199, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Brian Lindbøg. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl Daginstitutionen Kastanjen. Fr. Jensensvej 2, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 5 børn i alderen 0 2 år og 20 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Birgitte Landgaard. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag kl Børnehuset Græshoppen. Hækken 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov, tlf Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 5 år. Der er tilknyttet en støttegruppe med 6 8 børn, som er visiteret hertil. Pædagogisk leder er Jens Sivert Nordmark. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Gandrup : Børnehaven Skovtrolden. Bredgade 3 15, 9362 Gandrup, tlf Børnehaven er normeret til 92 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Helle Hougaard. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag /20

5 Ulsted : Børnehaven Ulvereden. Nørtoftvej 10, Ulsted, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Jette Eske Hermansen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Hals : Hals Børnehave : Rosenvænget 3, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 50 børn( pr. 1-8 ) i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Grete Nielsen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Børnehaven Østerladen : Nordmandshage 44, 9370 Hals, tlf Børnehaven er normeret til 34 børn i alderen 3 5 år. Pædagogisk leder er Anette Louise Christensen. Børnehavens åbningstid : Mandag til torsdag kl og fredag Lederteamet : Lederteamet består af de 8 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Lederteamet træffer de overordnede beslutninger vedrørende dagtilbuddets arbejde, herunder økonomi og pædagogiske tiltag. Vision for lederteamet : Vi er en fælles enhed, et dagtilbud, der arbejder ud fra fælles værdier og principper. Vi tager udgangspunkt i det fælles bedste, med der er også plads til individuelle hensyn og forskelligheder. 5/20

6 Værdier : Tillid, retfærdighed og samarbejde. Lederteamet holder 10 heldagsmøder om året. De har desuden teametablering på 2 møder årligt. Dagtilbudsbestyrelsen : Består af de 8 forældrebestyrelsesformænd, 3 medarbejderrepræsentanter, en pædagogisk leder og dagtilbudslederen. Navne på medlemmer kan ses på opslagstavler i institutionerne. Der vælges formand og næstformand for dagtilbudsbestyrelsen, hvert år på første møde. Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende principper for det pædagogiske arbejde og principper for økonomien, når det gælder drift budgettet i dagtilbuddet. De deltager også med en repræsentant ved ansættelser af personale i institutionerne. Her er det den bestyrelsesformanden i den pågældende institution, hvor vi skal ansætte, der deltager. Dagtilbudsbestyrelsen holder 4 møder om året fra kl Møderne afholdes på skift i institutionerne. Forældrebestyrelserne : I hver af institutionerne vælges, hvert år, en forældrebestyrelse, der består af 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejdere og den pædagogiske leder. Navne på medlemmer, kan ses på opslagstavler i den enkelte institution. Der vælges en formand for forældrebestyrelsen, der er medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Forældrebestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende principper for det pædagogiske arbejde og økonomien i forhold til drift, på den enkelte institution. Der deltager en repræsentant ved ansættelse af personale i egen institution. Forældrebestyrelsen kan også stå for planlægning og udførelse af forskellige forældre arrangementer i egen institution. Forældrebestyrelserne holder møder ca. 6 gange om året. Lokal Med : Det Lokale Med udvalg består af : Arbejdsmiljørepræsentanten, BUPL TR, 5 medarbejderrepræsentanter, 3 pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. Navne på nuværende medlemmer kan ses på opslagstavler i institutionerne. Der er valg til medarbejder repræsentanter i Lokal Med, hvert år i februar måned på vores fælles personale møde. De pædagogiske ledere udpeges af dagtilbudslederen. Formand for Lokal med er dagtilbudslederen. Næstformand er Arbejdsmiljørepræsentanten. 6/20

7 Lokal Med inddrages i alle beslutninger om økonomi, pædagogisk arbejde og generelle personaleforhold vedrørende dagtilbuddet. Lokal Med holder møder 6 gange om året. Der afholdes desuden kurser og temadage for Lokal Med medlemmer. Arbejdsmiljøgruppen : Arbejdsmiljøgruppen ( AMG ) består af arbejdsmiljørepræsentant Bo Kristensen, pædagog i børnehaven Mariehønen og dagtilbudsleder Hanne Egede Nielsen, dagtilbudsleder. AMG opgaver er : Har det overordnede ansvar for udarbejdelse af APV for dagtilbuddet, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, er beskrevet. APV består af en fælles APV, som AMG udarbejder på baggrund af tilsynsbesøg 2 gange årligt i institutionerne og fælles problemstillinger fra de lokale APV er, som udarbejdes på den enkelte institution, med den pædagogiske leder som ansvarlig. Anmeldelse og analyser af arbejdsskader. Inddragelse i forskellige problemstillinger vedrørende arbejdsmiljøet i institutionerne. AMG holder møde ca. hver anden måned, sammen med BUPL TR, hvor vi taler om forskellige problemstillinger vedrørende dagtilbuddet og planlægger Lokal Med møder og andre tiltag i forhold til personalet. Samarbejde med TR : Dagtilbudslederen samarbejder med både BUPL og FOA TR. TR opgaver er : Inddrages i alle beslutninger vedrørende lønbudget. Skriver lønindstillings skemaer under ved nyansættelser. Inddrages i beslutninger vedrørende op - og nednormeringer. Deltager i fastansættelse af personale. Deltager i tjenstlige samtaler eller afskedssager. Der kan efter aftale deltage en anden repræsentant fra fagforeningerne i disse sager. Det afgør, den person, der skal til tjenstlig samtale eller afskediges. Råd og vejledning til personalet ved behov. 7/20

8 TR og arbejdsmiljørepræsentant inddrages i alle vigtige beslutninger vedrørende personaleforhold og budget i dagtilbuddet. AMG og TR har sammen udarbejdet en pjece, hvor funktioner og opgaver er beskrevet. Pjecen findes på alle institutioner. Mission, Vision og værdier for dagtilbuddets arbejde : Dagtilbudsloven : Formål med loven : 1. Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske tilbud. 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tillægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 4. Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud : 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd smat bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 8/20

9 Børne og ungepolitikken og de 3 værdisæt : Tryghed, sundhed og udvikling : Børn og unge har ret til en opvækst i trygge, sunde og beskyttende rammer. Børn og unge skal have mulighed for optimal udvikling. Børn og unge skal udfordres og støttes. Børn og unge skal gives mulighed for at lære : At tage ansvar for eget liv. At medvirke til egen læring. At bruge egne ressourcer og potientialer. Ligeværd og selvværd : Børn og unge bliver mødt åbent, respektfuldt og fordomsfrit. Børn og unge bliver anerkendt og værdsat for det, de er. Børn og unge har ret til at udtrykke sig. Børn og unge skal lære : At give plads til forskellighed. At respektere andres holdninger og meninger. At give udtryk for egne synspunkter. Medinddragelse og medansvar : Børn og unge bliver inddraget. Børn og unge får indflydelse. Børn og unge skal støttes i : At deltage aktivt. At øve indflydelse. At tage ansvar for fællesskabet. 9/20

10 Vision for Dagtilbud Nordøstkysten : Vi vil være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Mission : Vi tilstræber at have en høj faglighed hos personalet. Ved at : Arbejde ud fra fælles værdier. Vi arbejder ud fra Aalborg kommunes værdigrundlag, hvor der er 4 værdier : Professionalisme. Kompetenceudvikling. Engagement. Samarbejde / respekt. Dernæst har vi diskuteret os frem til nogle andre værdier, som vi finder vigtige : Tillid: Alle gør det bedste de kan. Uddelegering af ansvar og opgaver. Solidaritet : Vi træffer beslutninger ud fra det fælles bedste og hjælper hinanden. Loyalitet : Vi støtter op om de beslutninger, som ledelsen træffer. Nysgerrighed : Undren og refleksion over egen og andres praksis. Vi har en anerkendende tilgang i mødet med såvel børn som voksne. Fordi : Når man mødes på en anerkende måde, vokser selvværdet og man får lyst til at deltage i fællesskabet og lære og udvikle sig. Anerkendelse skaber trivsel. Vi arbejder inkluderende. Fordi : Alle har ret til at være en del af fællesskabet, på egne betingelser. Vi skal være opmærksomme på, at den pædagogiske praksis passer til de børn, vi har. Vi ser forskellighed som en ressource i det pædagogiske arbejde. Fordi : Der er forskellige behov, der skal tilgodeses. Derfor er det vigtigt, at personalet har forskellige kompetencer, som de kan byde ind med. Forskellighed skaber udvikling. Vi lægger vægt på at skabe læringsmiljøer, hvor sundhed er i fokus. Fordi : Sundhed skaber robuste og glade mennesker i trivsel. Vi arbejder bevidst med forældreinddragelse. 10/20

11 Fordi : Forældre er barnets vigtigste medspillere. Vi prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi afdækker og udvikler kompetencer hos personalet. Fordi : For at give børn og forældre de bedste muligheder for læring og udvikling, er det vigtigt, at personalet besidder de kompetencer, der skal til, for at udføre det pædagogiske arbejde bedst muligt. Personale og ledere udveksler erfaringer og giver hinanden sparring, i egen institution og på tværs af institutioner. Fordi : Det giver en god mulighed for læring og forebygger hjemmeblindhed. Udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden. Dagtilbud arbejder ud fra en fælles overordnet udviklingsplan : Dagtilbud for fremtiden. Udviklingsplanen er lavet på baggrund af : Dagtilbudsloven. Salamancaerklæringen. Fn s børnekonvension. Børne- og ungepolitikken. Børnesyn : Uddrag fra Udviklingsplanen. Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig som betydningsfulde. Børn er fra begyndelsen kompetente med en iboende vilje til aktiv kommunikation og social deltagelse. Børn lærer i sociale relationer, og de er afhængige af nærværende og kompetente professionelle i vores dagpleje og dagtilbud. I udviklingsplanen er der beskrevet 4 spor, som vi arbejder ud fra : Definitioner er nærmere beskrevet i Udviklingsplanen. Inklusion Sundhed Læring Forældreinddragelse 11/20

12 I Dagtilbud Nordøstkysten arbejder vi med de 4 spor på følgende måde : Inklusion: Vores kerneopgave er, at skabe tryghed, trivsel og udvikling for børnene og arbejde for at alle børn inkluderes i fællesskaber. I vores pædagogiske arbejde, tager vi udgangspunkt i barnets/børnenes styrker og ressourcer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vores kommunikation er anerkendende og vi anerkender barnets/børnenes følelser, ønsker og behov, hvilket vi bl.a. arbejder med ved at benævne sætte ord på hvad der sker i samspillet barn/barn barn/voksen. I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i at løfte den sociale opmærksomhed, således at børnenes kendskab til og accept af hinandens forskelligheder styrkes. Ved at løfte den sociale opmærksomhed, støtter vi børnene i at etablere venskaber og udbygge deres venskaber og deres deltagelse i fællesskaber. I vores pædagogiske arbejde, anvender vi understøttende sprogstrategier i vores dialog med børnene. Sproget er et vigtigt redskab, som vi anvender i vores kommunikation med hinanden og barnets kommunikation har indvirkning på barnets deltagelse i sociale fællesskaber. Vi arbejder bl.a. med at benævne, hvad barnet gør og benævne, hvad vi gør i samspillet. Ligeledes anvendes dialogisk læsning, rim og remser, sange, fortællinger, bogstaver, tal, former og figurer. Sprogpakken er et af de redskaber, vi anvender i vores pædagogiske praksis. Sprogpakken anvendes bl.a. til at sprogvurdere 3 årige og 5 årige børn, hvilket sker i et samarbejde med barnets forældre. I vores pædagogiske arbejde med inklusion vil vi arbejde med Fri for Mobberi. Den enkelte daginstitution udarbejder en plan for projektet, når personalet har været på kursus om projektet. Sundhed: I vores pædagogiske arbejde, tænker vi naturen som et oplevelses- og et bevægelses rum, hvor barnet/børnene får mulighed for at undersøge naturen og udfolde sig fysisk. Vi arbejder med at give børnene erfaring med hvad der sker i naturen i årstiderne. Vi giver børn muligheden ved at opleve glæden ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støtte børnene i at videre udvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte aktiviteter, der ligger f.eks. i naturen og i årstiderne. 12/20

13 I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi, at børnene er ude dagligt, hvor legepladsen anvendes til at udvide fællesskabet og give mulighed for fordybelse, undren og læring om naturens mangfoldigheder. I vores pædagogisk arbejde, samarbejder vi med forældrene om deres barns behov i forhold til kost og søvn. Læring: I vores pædagogiske arbejde, er legen en vigtig del for barnets/børnenes tilegnelse af viden, kundskaber og færdigheder. Læring sker på alle tidspunkter og i alle situationer og sigter mod at børn mestrer deltagelse i livet. Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber. Derfor er vi i vores pædagogiske arbejde opmærksom på, at følge børnenes spor, hvor barnet/børnene går foran den voksne eller hvor barnet/børnene går ved siden af den voksne, eller hvor barnet/børnene går bagefter den voksne. Herigennem er børn aktiv deltagende i, at præge egne hverdag og egen læring. I vores pædagogiske arbejde skaber vi små læringsrum, hvor barnets/børnenes udviklingstrin tilgodeses, og hvor der tilbydes aktiviteter, så børnene udvikler personlighed, sociale færdigheder og en nuanceret begrebsforståelse. I tilrettelæggelsen tænkes demokratiske læreprocesser ind. I vores tilrettelæggelse af børn læringsmiljø, skaber vi rum, hvor vi giver børnene mulighed for at fordybe sig, eksperimentere og undre sig. I vores pædagogiske arbejde tænker vi den fysiske indretning ind i forhold til de aktuelle temaer, som vi arbejder med i den enkelte daginstitution. Vi anvender f.eks. billeddokumentation i børnehøjde for at give børnene mulighed for at tale med hinanden om de konkrete oplevelser og hermed følelsen af at være en del af et fællesskab. Forældreindragelse: I vores pædagogiske arbejde inddrager vi forældrene i de vilkår, som drejer sig om deres børn og de børnefællesskaber, deres børn indgår ind. Her tænker vi bl.a. på information om dagens aktiviteter (dagbog), for at skabe en mulighed for forældrene til, at tale med deres børn om oplevelser i daginstitutionen. I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi at have en positiv kontakt med forældre, når de afleverer og henter deres barn. I vores samarbejde med forældrene, møder vi dem anerkendende og med en forståelse for deres livssituation. Vi møder forældrene med en høj faglighed og professionel forståelse. 13/20

14 I løbet af barnets tid i daginstitutionen afholdes der samtaler med forældrene, om barnets trivsel, udvikling m.v. Vi samarbejder med forældrene ved overgange til en anden institution. Her tænkes bl.a. på overgangen til skole. Vi arbejder på at skabe en positiv overgang for barnet sammen med forældrene. Samarbejdet ved overgangen til skole er beskrevet i de samarbejdsaftaler, der er udarbejdet mellem den enkelte daginstitution og skole i daginstitutionens skoledistrikt. Vi arbejder på at få en samarbejdsaftale med dagplejen i vores dagtilbud, så overgangen mellem dagpleje og daginstitution bliver styrket. Pædagogiske læreplaner : I alle dagtilbud, skal der, hvert andet år, udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som beskriver dagtilbuddets mål for de 0-5 årige børns læring inden for følgende 6 temaer : Alsidig personlig udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet tilgodeses og hvordan der arbejdes med de 4 spor i Udviklingsplanen. I Aalborg kommune, er der lavet en fælles ramme for, hvordan læreplanen skal udformes. Der er udarbejdet et læreplansskema, hvor følgende ting skal beskrives : Hvilke mål vil man arbejde med. Hvilke metoder vil man anvende. Hvilke succeskriterier har man valgt. Hvordan vil man dokumentere og evaluerer målene. Dernæst er der et evalueringsskema, hvor følgende ting skal beskrives : Hvordan er det gået i forhold til at opnå de mål, man har sat sig. Hvilke nye tiltag, vil man foretage i løbet af de næste 2 år. De enkelte institutioners læreplaner kan ses på de enkelte institutioner. 14/20

15 Tværfagligt samarbejde : Håndbogen På tværs er et fælles redskab, for personalet i forhold til det tværfaglige samarbejde omkring børn og familier. I den kan man finde oplysninger om lovgivning, instanser og handlemuligheder i det tværfaglige samarbejde. Dagtilbuddet samarbejder med følgende samarbejdspartnere : Områdeleder Økonomiteamet i Gandrup Tværfaglig team : Det består af en socialrådgiver, en sundhedsplejerske, en pædagog og en psykolog. Både forældre og pædagoger kan trække på teamet, i forhold til rådgivning og sparring vedrørende børn. Råd og vejledningsmøder : Der er afsat tid a 2 gange 1 ½ time til hver institution, i løbet af året, hvor 2 fra tværfaglig team besøger den enkelte institution. Her er det muligt, at få anonym vejledning vedrørende enkelte børn. Familiegruppen Nord : Hvis der er bekymring omkring et barns trivsel, kan institutionen sende en underretning til familiegruppen og familien kontaktes efterfølgende af en socialrådgiver. Forældre vil altid blive inddraget, inden at underretningen sendes, men behøver ikke, at give samtykke til den. Tværfaglig konsultation : Der arrangeres i løbet af året en række møder, med tilbud om tværfaglig konsultation / drøftelse af anonyme bekymringssager. På møderne deltager det tværfaglige team og en socialrådgiver. Udviklingsafsnittet : Her er ansat forskellige pædagogiske konsulenter, som vi kan bruge i forhold til råd og vejledning eller kompetenceudvikling. Vi samarbejder også med Visitationsudvalget om tildeling af særlige pædagogiske indsatser. Her kan søges individuellle indsatser eller helhedsindsatser. Pædagogisk psykologisk rådgivning/ PPR : Skolepsykologer i forhold til skolestart og talepædagoger i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Pladsanvisningen : I forhold til opretholdelse af pasningsgarantien. Byggeteam : Alt vedrørende bygninger og legepladser. Ledelsessekretariatet : Vedrørende ansættelse og afsked. Økonomiteam : Dagtilbuddets økonomi. 15/20

16 I forbindelse med overgange : Dagplejen : Vi vil i 2014 satse på, at forbedre samarbejdet med den kommunale dagpleje og institutionerne i de enkelte byer i dagtilbuddet. Vi mener, at det er vigtigt med en god overlevering, når et barn skal gå fra dagpleje til børnehave. Dernæst er det vigtigt at børn får kendskab til den børnehave, de skal starte i via besøg med dagplejen. Skolerne : Der er generelt et godt samarbejde med de enkelte skoler og institutionerne, der leverer børn. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med alle skoler med aftaler, hvordan overgangene forløber. De skoler dagtilbuddet samarbejder med er : Vester Hassing skole. Gandrup skole. Ulsted skole. Hals skole. 16/20

17 Budgetramme og foreløbige principper for anvendelse : Dagtilbud Nordøstkysten har et budget på kr. Lønbudgettet udgør kr. deraf er de kr. til fast personale og er til vikar løn. I 2014 har vi et overskud på ca kr. Det har betydning for de principper, vi har i år. Vi er alle ansvarlige for at overholde budgettet. For at styre det bedst muligt, har vi nedsat en Økonomigruppe, der består af 3 pædagogiske ledere og dagtilbudsleder. De overordnene beslutninger vedrørende budgettet træffes i lederteamet, lokal med og dagtilbudsbestyrelsen. Principper for anvendelse af løn budgettet : Vikarpuljen lægges 100 % ud på den enkelte institution. Der gives timer, efter normeringsmodellen, ved ekstra børn. Ved barsel ansættes som udgangspunkt i 34 timer om ugen, hvis det er en 37 timers personale, der går på barsel. Der gives timer til vikar for Arbejdsmiljørepræsentanten, efter behov. Der givers timer til vikar for deltagelse i Lokal Med møder efter behov. Principper for anvendelse af drift budgettet : Vi anvender ca kr. af overskuddet til ekstra udgifter til legeplads forbedringer, digitalisering, energiledelse og uddannelse. Uddannelse : Fri for Mobberi, kurser og materiale : kr. Temadage personale og ledere : kr. Udvikling i egen institution : kr. Temaaften i efteråret : kr. Legepladser : kr. 100 % beskæftigelse lægges ud til den enkelte institution. 100 % fødevarer lægges ud til den enkelte institution. Penge for ekstra børn der vedrører de børnetalsafhængige konti, lægges ud til de enkelte institutioner. Digitalisering : Vi skal have indført et komme - gå system og intranet i institutionerne. Der kommer også ny hjemmeside. Vi skal påregne, at bruge et beløb til dette. Hvor meget det drejer sig om, vides i skrivende stund ikke. Energiledelse : Vi investerer i små tiltag, for at reducere forbruget af energi i vores institutioner. 17/20

18 Energiledelse : Dagtilbuddet deltager i et pilotprojekt i Aalborg kommune, der omhandler energiledelse. I projektet deltager også et andet dagtilbud, 2 fritidscentre og repræsentanter fra byggeteam og økonomiteam. Projektleder er Henrik Andersen. Formålet med projektet er, at afdække, hvordan energisparende foranstaltninger og energiledelse kan gennemføres i Familie- og beskæftigelsesforvaltningens institutioner. Målsætningen er at i 2020 skal vi have sparet 20 % på forbruget og i % af forbruget på el, varme og vand. Det svarer til 2 % om året. Dette af hensyn til miljøet. Handlinger : De pædagogiske ledere ind rapporterer energidata i energy- key, hver måned og pædagogisk ledere og dagtilbudsleder følger op på forbruget. Der investeres i energibesparende foranstaltninger. Der foretages adfærdsmæssige ændringer, der hvor det er nødvendigt. Børnene inddrages f.eks. via input fra Friluftrådets Grønne Spirer. Vi diskuterer, forslag og ideer, løbende på lederteammøder og personalemøder. Vi inddrager forældre på forældrebestyrelsesmøder og dagtilbudsbestyrelsesmøder. 18/20

19 Personaleforhold : Social kapital : Vi arbejder med social kapital som er kendetegnet ved 3 værdier : Tillid, samarbejde og retfærdighed. Vi diskuterer værdierne på personalemøder og Lokal Med møder og forsøger at efterleve dem bedst muligt i dagligdagen i institutionerne. En høj social kapital giver trivsel og arbejdsglæde, så der er de bedste betingelser for at skabe en god pædagogisk praksis for børn og forældre. Mødevirksomhed for personaler på tværs i Dagtilbuddet: For at styrke fællesskabsfølelsen og udveksle erfaringer, samt give inspiration til hinanden på tværs af institutioner, har vi nogle møder, med personaler på tværs i dagtilbuddet. Fælles personalemøde : I februar holder vi møde, hvor der er orientering fra dagtilbudsleder, arbejdsmiljørepræsentant og TR repræsentanter. I år har vi også et tema vedrørende diskussion af Vision og værdier, for dagtilbuddet. Vi ønsker på den måde, at inddrage personalet i udarbejdelse af Perspektivplanen. Temaaften for hele personalet : I oktober / november holder vi en temaaften, hvor vi får oplæg omkring og diskuterer et aktuelt emne. Emnet besluttes i samarbejde med pædagogiske ledere og personale. Personalemøde på tværs af dagtilbuddet : I juni og november har vi en temaformiddag med en pædagog eller pædagogmedhjælper fra hver institution og dagtilbudslederen. Her diskuterer vi et relevant emne. Formålet er, at give hinanden inspiration og erfaringsudveksle vedrørende den pædagogiske praksis. 19/20

20 Kompetenceudvikling : For at give det bedst mulige grundlag for at videreudvikle pædagogisk praksis, lægger vi stor vægt på kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan ske på forskellige måder : Uddannelse, kurser og temadage. Erfaringsudveksling institutionerne imellem på møder. MU og LU samtaler, som afvikles en gang om året. Besøg hos hinanden. Job rokering i dagtilbuddet. Praktik i kortere eller længere perioder hos hinanden. Lave Vidensbank, så vi ved, hvor vi kan finde de forskellige kompetencer vi har i dagtilbuddet. Pædagogiske dage : Vi mener, at det er vigtigt i forhold til kvalificering af det pædagogiske arbejde i institutionerne, at der er mulighed for at holde en pædagogisk dag i løbet af året, i åbningstiden. Vi har etableret et samarbejde institutionerne imellem, hvor den enkelte institution udmelder en dato, samt hvor meget personale, de gerne vil låne fra de øvrige institutioner, for at det kan lade sig gøre for det faste personale, at gå fra til møde. Der vil altid være kendte vikarer eller andet personale tilstede, når det faste personale går fra. Formålet med en pædagogisk dag er at komme i dybden med at diskutere læreplaner og andre pædagogiske forhold samt planlægning af det pædagogiske arbejde. Aftaler omkring fællespasning i forbindelse med ferieafvikling : Vi har et samarbejde omkring de ferier, hvor vi af erfaring ved, at mange børn holder fri. Det drejer sig om Grundlovsdag, Kr. Himmelfartsdag, sommerferie ( uge 29 og 30 ) og jul og nytår. Formålet med samarbejdet er, at anvende de personaleressourcer, vi har, bedst muligt, så der kun er det nødvendige personale på arbejde, når børnene har ferie. Vi har derfor ikke alle institutioner åbne i de nævnte perioder, men samles i en institution i Vester Hassing og en i Hals. En af de pædagogiske ledere har ledelsesansvar i fællespasnings perioderne. 20/20

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere