3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej."

Transkript

1 Indhold Side 1. Projektets formål Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset De økonomiske rammer Sammenfattende konklusion Udfordringer Anbefalinger Evalueringsprocessen BUPL Børnehusene Bedsterne BiB - Foreningen Bedste i Børnehuset Website PR i processen Projektets formål Projektet tester en model for social innovation, der kan skabe større trivsel for såvel dagtilbudsbørn, det professionelle personale i dagtilbud samt for bedsteforældregenerationen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset Børnehus er en ny fællesbetegnelse, som man i Lyngby-Taarbæk Kommuner anvender for vuggestuer og børnehaver. Som alternativ til projektnavnet Best of Basics blev det i forbindelse med den stiftende generalforsamling af foreningen besluttet at finde et dansk navn til foreningen - et navn, som beskriver den konkrete aktivitet og derfor er mere hensigtsmæssigt i forbindelse med rekruttering af nye frivillige, hvorfor foreningen har fået navnet Bedste i Børnehuset forkortet BiB. 3. De økonomiske rammer Midler fra har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Budgettet var baseret på, at 20 "bedsteforældre" startede i 10 dagtilbud over en periode på 9 måneder samt, at der blev etableret både en forening, et website og informationsmaterialer. 4. Sammenfattende konklusion Det er lykkedes at starte et projekt, som af alle involverede betegnes: En succes. Både Bedsterne i Børnehusene, lederne af Børnehusene og medarbejderne i Børnehusene beskriver tilstedeværelsen af Bedsterne som: Flødeskummet på lagkagen / En ekstra smørklat i grøden. Side 1 af 12

2 Ja - Bedsterne er ekstra varme hænder i institutionerne, men de udfører ikke pædagogisk arbejde, og de hjælper ikke til med de praktiske rutiner. Bedsterne kommer med en hel anden dagsorden. De er der alene for at tale, lege og hygge sig med børnene. Ingen stress og jag men nærvær og et reelt møde mellem to generationer. Sidst men ikke mindst. Projektet var ikke blevet startet uden som katalysator. Det har været helt afgørende, at der har været ressourcer til: Indledningsvis at drøfte udfordringen med frivillige i dagtilbud sammen med pædagogernes interesseorganisation, BUPL. At udarbejde informationsmaterialer. At finde relevante institutioner og udarbejde rammeaftaler med hvert enkelt Børnehus. At finde frivillige og indgå en formel aftale med de frivillige (medlemsaftale). At etablere en forening for de frivillige. At udarbejde et website. At sørge for pressedækning. 5. Udfordringer På trods af at der allerede fra projektstart var en meget positiv respons fra pædagogernes interesseorganisation BUPL, krævede det en lang sagsbehandlingstid før en pædagog på efterløn fik accept fra A-kassens side i forhold til, at vedkommende kunne bidrage som frivillig i et Børnehus i regi af foreningen Bedste i Børnehuset. Det var afgørende for A-kassens accept er, at der i Bedste i Børnehusets vedtægter står, at formålet er at lave en konkret aktivitet med en mindre gruppe børn, og derfor skal være et supplement til børnehusets hverdag og ikke en del af børnehusets kerneydelse. Flere af Børnehusene har ligeledes tilkendegivet, at de ikke kan have ikke-organiserede frivillige, hvorfor rammeaftalen med Bedste i Børnehuset har været afgørende for deres medvirken. En anden af projektets udfordringer har mod forventning været at skaffe tilstrækkeligt med frivillige, hvorimod at interessen fra børnehusenes side har været større end forventet. Således er støtten fra TrygFonden i højere grad anvendt på udarbejdelse af brochurer og afholdelse af møder for frivillige og i mindre grad til at komme i kontakt med børnehuse. Ved projektafslutning er der stadig større efterspørgsel efter frivillige end udbud af interesserede frivillige. Det var fra projektstart antaget, at man i forhold til at kontakte dagtilbud kunne samarbejde med kommunen. Det har imidlertid ikke været nødvendigt for at komme i kontakt med dagtilbud, hvor kontakten i høj grad er blevet etableret via de frivilliges netværk. Rekruttering af frivillige På den ene side har det været en stor udfordring at opnå det antal af frivillige, som var sat som mål. På den anden side har flere af de frivillige, som er blevet medlemmer af foreningen, tilkendegivet, at det har haft en meget positiv betydning for deres liv. Der er således både en stor udfordring i at skaffe frivillige men samtidig et stort potentiale, da det opfattes som et meget givende frivilligjob. Således er der brug for en endnu større indsats i forhold til at udbrede viden om den gode mulighed blandt potentielle frivillige. Side 2 af 12

3 6. Anbefalinger Skal andre kopiere projektet kan det anbefales: Faglige interessenter Få drøftet ideen godt igennem med de faglige interesser, der måske er skeptiske over for ideen. Lad relevante interessenter kontakte såvel Børnehusene som bestyrelsen i foreningen Bedste i Børnehuset, så de kan få svar på de helt specifikke spørgsmål, de må have i forhold til opstart af et lignende projekt. Forening Skab en forening, hvor den enkelte Bedste har mulighed for at få et fagligt og socialt netværk. Ofte er det at være frivillig lig med, at man også får plejet sit sociale gen med andre frivillige. Som udgangspunkt skaber det at være Bedste i Børnehuset ikke automatisk nye sociale relationer til andre voksne. Der er travlhed i Børnehusene og Børnehusene er vant til, at der går mange voksne (forældre, studerende, vikarer etc.) ud og ind ad institutionerne. Bedsterne bliver derfor meget naturligt én i den række. En forening kan skabe forskellen for Bedsterne. Her kan den enkelte Bedste mødes med andre Bedster og vende faglige problemstillinger, og sammen kan Bedsterne løfte foreningen til også at være et sted med fælles oplevelser og gode samtaler. Et fællesskab som mange også kender (og nogen savner) fra deres tidligere arbejdspladser og øvrige foreningsliv. I forhold til at blive accepteret af relevante samarbejdspartnere kan det være afgørende med en veletableret forening med klare vedtægter og spilleregler for arbejdet. Det har været afgørende for såvel børnehusene som for BUPL, at Bedsterne har været medlem af foreningen for, at man har accepteret ordningen og samarbejdet. Og så skal foreningen selvfølgelig levere hele fundamentet for projektets tilblivelse og løbende vedligeholdelse. Inddrag Samfundet er inde i en central forandringsproces. Rigtig mange trækker sig fra arbejdsmarkedet fordi de har alderen, samtidig med at de stadig er meget ressourcestærke og stadig gerne vil udfordres og bruges. Hvordan kan vi som samfund få endnu mere glæde af de mange nye potentielle frivillige, og hvordan kan disse ressourcestærke mennesker få endnu mere glæde i deres liv, når samfundet stadig har brug for dem? Tag dialogen med kommunen, det lokale frivillige center og andre relevante interessenter. Side 3 af 12

4 Projektledelse Det er helt afgørende at have en stærk og velfungerende projektledelse. I dette projekt har Annette Raunsholt (MyMentor) og Line Pinstrup (Frivilligcenter Lyngby Taarbæk) samarbejdet i hele processen fra opstart til implementering - og de spiller begge stadigvæk en stor rolle i at sikre, at projektet bliver forankret på den lange bane. Deres engagement, evne til at styre processen, løbende at udvikle projektet, finde, inddrage og fastholde ressourcestærke frivillige har været afgørende for projektets succes. 7. Evalueringsprocessen ingerbillund.dk har fulgt projektet fra start: Deltaget i informationsmøder med potentielle nye medlemmer, deltaget i foreningen Bedste i Børnehusets generalforsamling, deltaget på bestyrelsesmøder i foreningen og deltaget i netværksmøder, der løbende holdes for foreningens medlemmer. Talt med stort set alle Bedster og stort set alle Børnehuse. Løbende talt og holdt møder med Annette Raunsholt, MyMentor og Line Pinstrup, Frivilligcenter Lyngby Taarbæk. Læst korrespondance mellem Annette Raunsholt og BUPL, modtaget og læst referater fra alle afholdte møder i foreningen. 8. BUPL Projektets udfordringer blev indledningsvist drøftet med BUPL, som efterfølgende gav skriftlig udtryk for, at de bifaldt projektet. En enkelt frivillig, tidligere pædagog, har haft en dialog med sin fagforening, der heldigvis kom frem til følgende konklusion: Medlemmet må gerne i regi af foreningen Bedste i Børnehuset være frivillig i et Børnehus, da arbejdsopgaven ifølge foreningens vedtægter ikke er at varetage Børnehusets ydelser, men netop at være et supplement til Børnehuset. 9. Børnehusene Der er udarbejdet rammeaftaler med 10 Børnehuse i Lyngby Taarbæk Kommune: Bulderby, Bondebyen, Bøgely, Drivhuset, Garantien, Langs Banen, Lyngby Menighedsbørnehave, Mariehønen, Taarbæk Børnehus og Vandpytten. Alle i børnehusene er meget glade for deres Bedster, og de gør alle meget ud af at forventningsafstemme med den enkelte Bedste inden opstart. Forventningsafstemningen indebærer eksempelvis aftaler om: Hvornår skal Bedste være i Børnehuset? Hvem refererer Bedste til? Hvilke type af projekter er Bedste med i? Er det en bestemt gruppe børn, som skal have glæde af Bedste? At det italesættes, at Bedste er en ekstra voksen, men at Bedste ikke har ansvar. At Bedste skal være indstillet på, at andre voksne bestemmer. Side 4 af 12

5 Forventningsafstemningerne har betydet, at medarbejderne alle steder sætter pris på den ekstra hånd, og der er ingen, hverken ledere eller medarbejdere i de pågældende huse, der ser på bedstefunktionen, som én der tager arbejdet fra pædagogerne. Tværtimod omtaler alle Bedsteordningen som: Flødeskummet på lagkagen / En ekstra smørklat i grøden. Og så bliver der lagt stor vægt på værdien af generationsmødet børnene nyder, når de får besøg af deres Bedste. Flere af Børnehusene vil gerne have mere end en Bedste, og dem der ikke har en Bedste lige nu, vil gerne have en ny. Citater fra Børnehusene: Vi er vilde med ideen, og vi er vilde med vores Bedste. Vi italesætter, at i dag kommer Bedste, og børnene stråler og glæder sig. Konceptet fungerer i praksis! Vores Bedste er en yngre blind kvinde, som kommer og spiller klaver, mens børnene og pædagogerne synger. Børnene er rigtig glade for hende. Og både børn som voksne får læring af, at vores Bedste har masser at byde ind med. Vi oplever, at et handicap ikke blokerer for, at ens ressourcer kan sættes i spil. Børnene er rigtig glade for vores Bedste. Det fungerer! Når Bedste kommer glæder ungerne sig, og Bedste sætter sig med tre til fire spiller et spil og taler sammen. Bedste kan have det fornemste samvær med børnene tid på madrassen ingen skal nå noget. Side 5 af 12

6 Det kører bare! Vi taler om, hvad vi kan lave, måske ude måske inde. Børn og voksne er begejstret for vores Bedste. Bedste er med til at give børnene en pause fra hverdagen. Institutionen er rigtig glad for vores Bedste. Umiddelbart forestillede vi os, at Bedste var lidt ældre. I forvejen er huset besat af medarbejdere fra 19 til 73 år. Vi er stolte af at være kulturbærere. Bedste giver tid til fordybelse i kreative projekter. Det giver bedst mening for os, at Bedste kommer en gang om ugen Det er ikke ekstra arbejdskraft ja Bedste er en voksen, men Bedste har ikke ansvar. Vores institution har tradition for stor åbenhed overfor frivillige. Både børn og voksne er rigtig glade for vores Bedste. Side 6 af 12

7 Vores Bedste er her og signalerer, at her er jeg - kom bare herhen - jeg er her for jer. Børnene kan gøre noget i ro med en person, der ikke har nogen anden dagsorden. Vores Bedste er aldrig alene med børn, og det er helt klart for alle, hvad Bedstes opgave er. Vores Bedste er meget kreativ, der bliver læst, malet etc. Vores Bedste er klart en ekstra hånd - til stor glæde for både børn og voksne. Vores Bedste er med til, at der er nogle børn, der får mere indhold i deres hverdag. Side 7 af 12

8 10. Bedsterne I alt 18 Bedster har i perioden været aktive i foreningen. En er stoppet som Bedste, fordi hun efter eget ønske gerne ville ansættes i den pågældende institution, og institutionen gerne ville ansætte hende. En holder pause fordi hun skal på en længerevarende rejse. En holder pause af personlige årsager. Tre er stoppet, fordi det alligevel ikke var den type frivilligt arbejde, de ønskede sig. Pr. 15. juni 2015 er 12 Bedster aktive i foreningen Otte er ude i institutionerne. Fire er aktive i foreningens bestyrelse, men er enten stadig i job eller ønsker alene at beskæftige sig med bestyrelsesarbejdet i foreningen. Kontakten til frivillige er opnået gennem Projektleder og frivilliges netværk: 10 Frivilligcentret/frivilligjobportalen: 6 Lokalavis: 2 Bedste profilen er meget bred: Der er flere efterlønsmodtagere med pædagogbaggrund, som har engageret sig som frivillige i projektet, da de opfatter, at det kan være en stor og nødvendig hjælp i dagtilbuddene. Et par førtidspensionister har set opgaven som frivillig i et børnehus som en mulighed for at blive tilknyttet som lønnet tilkaldevikar i Børnehuset, hvilket p.t. er blevet en realitet for den ene. Andre har fået nyt indhold i deres pensionisttilværelse og har ud over glæden ved at være sammen med børnene i børnehuset været glade for at indgå i fællesskabet af frivillige. En ung blind kvinde og en expat er ligeledes blevet tilknyttet, og begge trives med opgaven. Det har været relativt let at rekruttere medlemmer til foreningens bestyrelse. Mange vil gerne støtte op omkring udvikling af en god idé. Dog har ingen p.t. haft lyst til at påtage sig ansvaret som bestyrelsesformand, hvorfor opgaven indtil videre varetages af projektledelsen. Generelt Der er stor tilfredshed med det at være Bedste i Børnehusene. Dog er der et punkt, hvor arbejdet som frivillig i BiB adskiller sig fra mange andre frivillige jobs. Den enkelte Bedste er ikke sammen med andre frivillige, når hun/han er ude i Børnehusene. Og når man er frivillig, er man det ofte også for at få et netværk med andre voksne mennesker. Her har værdien af BiB helt klart også været bemærkelsesværdig (læs mere under punkt 11). Side 8 af 12

9 Bedstecitater: Jeg tager helikopteren, hvor er der brug for mig den pågældende dag. Det jeg gør er klart noget ekstra, hvis jeg ikke gjorde det, ville det ikke blive gjort. Jeg er flødeskummet på lagkagen. Jeg er rigtig glad for at komme i Børnehuset. Jeg spiller på klaveret, og børnene og pædagogerne synger. Børnene ved når jeg kommer, og jeg ved, at de glæder sig. Jeg er uddannet pædagog, og jeg nyder, at mit samvær med børnene kun har fokus på nærvær. Jeg kan lukke for boks 1. Måske sætter jeg mig på gulvet med en bog, og det tiltrækker børnene Side 9 af 12

10 Jeg er rigtig glad for samværet med børnene jeg er altid sammen med den samme gruppe børn, så nu kender vi hinanden. Jeg vil faktisk gerne ansættes på deltid. Børnehaven gør meget ud af at italesætte, når jeg skal komme, så jeg møder altid en flok forventningsfulde børn, som jeg hygger mig med. Når jeg kommer, bliver jeg modtaget af forventningsfulde børn. Ofte sætter jeg mig i en sofa, og hurtigt er der 4-5 børn omkring mig. Børnene vælger en bog, og jeg læser højt. Jeg har også været med til et projekt, hvor børnene lå på gulvet på store papirer, mens der blev tegnet omkring dem. Efterfølgende blev deres krop klippet ud, farvelagt og hængt op. Det var rigtig hyggeligt at deltage i det projekt. Side 10 af 12

11 11. BiB - Foreningen Bedste i Børnehuset BiB er projektets hjerte. Foreningen har ansvaret for: Løbende at udvikle informationsmaterialer. Løbende at holde infomøder for potentielle nye Bedster. At rekruttere nye Bedster. At rekruttere Børnehuse og sikre rammeaftaler med hvert enkelt Børnehus. Løbende at vedligeholde Websitet. Løbende at sørge for gode PR historier om BiB. Og så har det vist sig, at foreningen i høj grad også skal være det sociale netværk, der får den enkelte til at ville foreningen. Derfor har der været holdt flere medlemsmøder både med fagligt indhold, ren hygge og gode samtaler som omdrejningspunkter. Foreningen tilbyder også, at hvert enkelt medlem har en personlig kontaktperson i foreningens bestyrelse, så eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til det frivillige arbejde i Børnehuset kan drøftes i trygge og neutrale rammer. Etableringen Foreningen BiB holdt stiftende generalforsamling d. 22. oktober. Efterfølgende er der afholdt 6 bestyrelsesmøder, 6 informationsmøder for nye frivillige og 5 fællesmøder for medlemmer af foreningen. Det seneste netværksmøde var med et førstehjælpskursus i førstehjælp målrettet hjælp til børn et meget populært initiativ. Samarbejder Foreningen BiB er indgået i samarbejdet Leisure in Lyngby med tilbud om frivilligaktiviteter i Lyngby for udlændinge f.eks. medfølgende ægtefæller til forskere på DTU. Foreningen deltager i Civilsamfundets Task Force målrettet bedre støtte til børn og unge, et initiativ startet af Rotary og formidlet gennem kommunens Frivilligcenter. Fremadrettet Bestyrelsen er ved at planlægge aktiviteter for resten af Der er løbende stillingsopslag på frivilligjob og brochurer er placeret relevante steder. Det forventes, at der løbende vil komme nye frivillige gennem kanalerne frivilligcentret og jobportalen frivilligjob, som bruges af flere og flere. Og så ved vi fra tilsvarende foreninger, at aktive og tilfredse medlemmer er de bedste ambassadører, når det gælder rekruttering af nye frivillige. Side 11 af 12

12 12. Website Der er udviklet et rigtig godt Website, der både indholdsmæssigt og designmæssigt præsenterer foreningen på en meget konstruktiv og sympatisk måde. Inspirerende billeder der viser, hvad det vil sige at være Bedste i Børnehuset og informativ og relevant information. Foreningen sørger for at Websitet løbende bliver opdateret. 13. PR i processen Side 12 af 12

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere