3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej."

Transkript

1 Indhold Side 1. Projektets formål Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset De økonomiske rammer Sammenfattende konklusion Udfordringer Anbefalinger Evalueringsprocessen BUPL Børnehusene Bedsterne BiB - Foreningen Bedste i Børnehuset Website PR i processen Projektets formål Projektet tester en model for social innovation, der kan skabe større trivsel for såvel dagtilbudsbørn, det professionelle personale i dagtilbud samt for bedsteforældregenerationen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset Børnehus er en ny fællesbetegnelse, som man i Lyngby-Taarbæk Kommuner anvender for vuggestuer og børnehaver. Som alternativ til projektnavnet Best of Basics blev det i forbindelse med den stiftende generalforsamling af foreningen besluttet at finde et dansk navn til foreningen - et navn, som beskriver den konkrete aktivitet og derfor er mere hensigtsmæssigt i forbindelse med rekruttering af nye frivillige, hvorfor foreningen har fået navnet Bedste i Børnehuset forkortet BiB. 3. De økonomiske rammer Midler fra har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Budgettet var baseret på, at 20 "bedsteforældre" startede i 10 dagtilbud over en periode på 9 måneder samt, at der blev etableret både en forening, et website og informationsmaterialer. 4. Sammenfattende konklusion Det er lykkedes at starte et projekt, som af alle involverede betegnes: En succes. Både Bedsterne i Børnehusene, lederne af Børnehusene og medarbejderne i Børnehusene beskriver tilstedeværelsen af Bedsterne som: Flødeskummet på lagkagen / En ekstra smørklat i grøden. Side 1 af 12

2 Ja - Bedsterne er ekstra varme hænder i institutionerne, men de udfører ikke pædagogisk arbejde, og de hjælper ikke til med de praktiske rutiner. Bedsterne kommer med en hel anden dagsorden. De er der alene for at tale, lege og hygge sig med børnene. Ingen stress og jag men nærvær og et reelt møde mellem to generationer. Sidst men ikke mindst. Projektet var ikke blevet startet uden som katalysator. Det har været helt afgørende, at der har været ressourcer til: Indledningsvis at drøfte udfordringen med frivillige i dagtilbud sammen med pædagogernes interesseorganisation, BUPL. At udarbejde informationsmaterialer. At finde relevante institutioner og udarbejde rammeaftaler med hvert enkelt Børnehus. At finde frivillige og indgå en formel aftale med de frivillige (medlemsaftale). At etablere en forening for de frivillige. At udarbejde et website. At sørge for pressedækning. 5. Udfordringer På trods af at der allerede fra projektstart var en meget positiv respons fra pædagogernes interesseorganisation BUPL, krævede det en lang sagsbehandlingstid før en pædagog på efterløn fik accept fra A-kassens side i forhold til, at vedkommende kunne bidrage som frivillig i et Børnehus i regi af foreningen Bedste i Børnehuset. Det var afgørende for A-kassens accept er, at der i Bedste i Børnehusets vedtægter står, at formålet er at lave en konkret aktivitet med en mindre gruppe børn, og derfor skal være et supplement til børnehusets hverdag og ikke en del af børnehusets kerneydelse. Flere af Børnehusene har ligeledes tilkendegivet, at de ikke kan have ikke-organiserede frivillige, hvorfor rammeaftalen med Bedste i Børnehuset har været afgørende for deres medvirken. En anden af projektets udfordringer har mod forventning været at skaffe tilstrækkeligt med frivillige, hvorimod at interessen fra børnehusenes side har været større end forventet. Således er støtten fra TrygFonden i højere grad anvendt på udarbejdelse af brochurer og afholdelse af møder for frivillige og i mindre grad til at komme i kontakt med børnehuse. Ved projektafslutning er der stadig større efterspørgsel efter frivillige end udbud af interesserede frivillige. Det var fra projektstart antaget, at man i forhold til at kontakte dagtilbud kunne samarbejde med kommunen. Det har imidlertid ikke været nødvendigt for at komme i kontakt med dagtilbud, hvor kontakten i høj grad er blevet etableret via de frivilliges netværk. Rekruttering af frivillige På den ene side har det været en stor udfordring at opnå det antal af frivillige, som var sat som mål. På den anden side har flere af de frivillige, som er blevet medlemmer af foreningen, tilkendegivet, at det har haft en meget positiv betydning for deres liv. Der er således både en stor udfordring i at skaffe frivillige men samtidig et stort potentiale, da det opfattes som et meget givende frivilligjob. Således er der brug for en endnu større indsats i forhold til at udbrede viden om den gode mulighed blandt potentielle frivillige. Side 2 af 12

3 6. Anbefalinger Skal andre kopiere projektet kan det anbefales: Faglige interessenter Få drøftet ideen godt igennem med de faglige interesser, der måske er skeptiske over for ideen. Lad relevante interessenter kontakte såvel Børnehusene som bestyrelsen i foreningen Bedste i Børnehuset, så de kan få svar på de helt specifikke spørgsmål, de må have i forhold til opstart af et lignende projekt. Forening Skab en forening, hvor den enkelte Bedste har mulighed for at få et fagligt og socialt netværk. Ofte er det at være frivillig lig med, at man også får plejet sit sociale gen med andre frivillige. Som udgangspunkt skaber det at være Bedste i Børnehuset ikke automatisk nye sociale relationer til andre voksne. Der er travlhed i Børnehusene og Børnehusene er vant til, at der går mange voksne (forældre, studerende, vikarer etc.) ud og ind ad institutionerne. Bedsterne bliver derfor meget naturligt én i den række. En forening kan skabe forskellen for Bedsterne. Her kan den enkelte Bedste mødes med andre Bedster og vende faglige problemstillinger, og sammen kan Bedsterne løfte foreningen til også at være et sted med fælles oplevelser og gode samtaler. Et fællesskab som mange også kender (og nogen savner) fra deres tidligere arbejdspladser og øvrige foreningsliv. I forhold til at blive accepteret af relevante samarbejdspartnere kan det være afgørende med en veletableret forening med klare vedtægter og spilleregler for arbejdet. Det har været afgørende for såvel børnehusene som for BUPL, at Bedsterne har været medlem af foreningen for, at man har accepteret ordningen og samarbejdet. Og så skal foreningen selvfølgelig levere hele fundamentet for projektets tilblivelse og løbende vedligeholdelse. Inddrag Samfundet er inde i en central forandringsproces. Rigtig mange trækker sig fra arbejdsmarkedet fordi de har alderen, samtidig med at de stadig er meget ressourcestærke og stadig gerne vil udfordres og bruges. Hvordan kan vi som samfund få endnu mere glæde af de mange nye potentielle frivillige, og hvordan kan disse ressourcestærke mennesker få endnu mere glæde i deres liv, når samfundet stadig har brug for dem? Tag dialogen med kommunen, det lokale frivillige center og andre relevante interessenter. Side 3 af 12

4 Projektledelse Det er helt afgørende at have en stærk og velfungerende projektledelse. I dette projekt har Annette Raunsholt (MyMentor) og Line Pinstrup (Frivilligcenter Lyngby Taarbæk) samarbejdet i hele processen fra opstart til implementering - og de spiller begge stadigvæk en stor rolle i at sikre, at projektet bliver forankret på den lange bane. Deres engagement, evne til at styre processen, løbende at udvikle projektet, finde, inddrage og fastholde ressourcestærke frivillige har været afgørende for projektets succes. 7. Evalueringsprocessen ingerbillund.dk har fulgt projektet fra start: Deltaget i informationsmøder med potentielle nye medlemmer, deltaget i foreningen Bedste i Børnehusets generalforsamling, deltaget på bestyrelsesmøder i foreningen og deltaget i netværksmøder, der løbende holdes for foreningens medlemmer. Talt med stort set alle Bedster og stort set alle Børnehuse. Løbende talt og holdt møder med Annette Raunsholt, MyMentor og Line Pinstrup, Frivilligcenter Lyngby Taarbæk. Læst korrespondance mellem Annette Raunsholt og BUPL, modtaget og læst referater fra alle afholdte møder i foreningen. 8. BUPL Projektets udfordringer blev indledningsvist drøftet med BUPL, som efterfølgende gav skriftlig udtryk for, at de bifaldt projektet. En enkelt frivillig, tidligere pædagog, har haft en dialog med sin fagforening, der heldigvis kom frem til følgende konklusion: Medlemmet må gerne i regi af foreningen Bedste i Børnehuset være frivillig i et Børnehus, da arbejdsopgaven ifølge foreningens vedtægter ikke er at varetage Børnehusets ydelser, men netop at være et supplement til Børnehuset. 9. Børnehusene Der er udarbejdet rammeaftaler med 10 Børnehuse i Lyngby Taarbæk Kommune: Bulderby, Bondebyen, Bøgely, Drivhuset, Garantien, Langs Banen, Lyngby Menighedsbørnehave, Mariehønen, Taarbæk Børnehus og Vandpytten. Alle i børnehusene er meget glade for deres Bedster, og de gør alle meget ud af at forventningsafstemme med den enkelte Bedste inden opstart. Forventningsafstemningen indebærer eksempelvis aftaler om: Hvornår skal Bedste være i Børnehuset? Hvem refererer Bedste til? Hvilke type af projekter er Bedste med i? Er det en bestemt gruppe børn, som skal have glæde af Bedste? At det italesættes, at Bedste er en ekstra voksen, men at Bedste ikke har ansvar. At Bedste skal være indstillet på, at andre voksne bestemmer. Side 4 af 12

5 Forventningsafstemningerne har betydet, at medarbejderne alle steder sætter pris på den ekstra hånd, og der er ingen, hverken ledere eller medarbejdere i de pågældende huse, der ser på bedstefunktionen, som én der tager arbejdet fra pædagogerne. Tværtimod omtaler alle Bedsteordningen som: Flødeskummet på lagkagen / En ekstra smørklat i grøden. Og så bliver der lagt stor vægt på værdien af generationsmødet børnene nyder, når de får besøg af deres Bedste. Flere af Børnehusene vil gerne have mere end en Bedste, og dem der ikke har en Bedste lige nu, vil gerne have en ny. Citater fra Børnehusene: Vi er vilde med ideen, og vi er vilde med vores Bedste. Vi italesætter, at i dag kommer Bedste, og børnene stråler og glæder sig. Konceptet fungerer i praksis! Vores Bedste er en yngre blind kvinde, som kommer og spiller klaver, mens børnene og pædagogerne synger. Børnene er rigtig glade for hende. Og både børn som voksne får læring af, at vores Bedste har masser at byde ind med. Vi oplever, at et handicap ikke blokerer for, at ens ressourcer kan sættes i spil. Børnene er rigtig glade for vores Bedste. Det fungerer! Når Bedste kommer glæder ungerne sig, og Bedste sætter sig med tre til fire spiller et spil og taler sammen. Bedste kan have det fornemste samvær med børnene tid på madrassen ingen skal nå noget. Side 5 af 12

6 Det kører bare! Vi taler om, hvad vi kan lave, måske ude måske inde. Børn og voksne er begejstret for vores Bedste. Bedste er med til at give børnene en pause fra hverdagen. Institutionen er rigtig glad for vores Bedste. Umiddelbart forestillede vi os, at Bedste var lidt ældre. I forvejen er huset besat af medarbejdere fra 19 til 73 år. Vi er stolte af at være kulturbærere. Bedste giver tid til fordybelse i kreative projekter. Det giver bedst mening for os, at Bedste kommer en gang om ugen Det er ikke ekstra arbejdskraft ja Bedste er en voksen, men Bedste har ikke ansvar. Vores institution har tradition for stor åbenhed overfor frivillige. Både børn og voksne er rigtig glade for vores Bedste. Side 6 af 12

7 Vores Bedste er her og signalerer, at her er jeg - kom bare herhen - jeg er her for jer. Børnene kan gøre noget i ro med en person, der ikke har nogen anden dagsorden. Vores Bedste er aldrig alene med børn, og det er helt klart for alle, hvad Bedstes opgave er. Vores Bedste er meget kreativ, der bliver læst, malet etc. Vores Bedste er klart en ekstra hånd - til stor glæde for både børn og voksne. Vores Bedste er med til, at der er nogle børn, der får mere indhold i deres hverdag. Side 7 af 12

8 10. Bedsterne I alt 18 Bedster har i perioden været aktive i foreningen. En er stoppet som Bedste, fordi hun efter eget ønske gerne ville ansættes i den pågældende institution, og institutionen gerne ville ansætte hende. En holder pause fordi hun skal på en længerevarende rejse. En holder pause af personlige årsager. Tre er stoppet, fordi det alligevel ikke var den type frivilligt arbejde, de ønskede sig. Pr. 15. juni 2015 er 12 Bedster aktive i foreningen Otte er ude i institutionerne. Fire er aktive i foreningens bestyrelse, men er enten stadig i job eller ønsker alene at beskæftige sig med bestyrelsesarbejdet i foreningen. Kontakten til frivillige er opnået gennem Projektleder og frivilliges netværk: 10 Frivilligcentret/frivilligjobportalen: 6 Lokalavis: 2 Bedste profilen er meget bred: Der er flere efterlønsmodtagere med pædagogbaggrund, som har engageret sig som frivillige i projektet, da de opfatter, at det kan være en stor og nødvendig hjælp i dagtilbuddene. Et par førtidspensionister har set opgaven som frivillig i et børnehus som en mulighed for at blive tilknyttet som lønnet tilkaldevikar i Børnehuset, hvilket p.t. er blevet en realitet for den ene. Andre har fået nyt indhold i deres pensionisttilværelse og har ud over glæden ved at være sammen med børnene i børnehuset været glade for at indgå i fællesskabet af frivillige. En ung blind kvinde og en expat er ligeledes blevet tilknyttet, og begge trives med opgaven. Det har været relativt let at rekruttere medlemmer til foreningens bestyrelse. Mange vil gerne støtte op omkring udvikling af en god idé. Dog har ingen p.t. haft lyst til at påtage sig ansvaret som bestyrelsesformand, hvorfor opgaven indtil videre varetages af projektledelsen. Generelt Der er stor tilfredshed med det at være Bedste i Børnehusene. Dog er der et punkt, hvor arbejdet som frivillig i BiB adskiller sig fra mange andre frivillige jobs. Den enkelte Bedste er ikke sammen med andre frivillige, når hun/han er ude i Børnehusene. Og når man er frivillig, er man det ofte også for at få et netværk med andre voksne mennesker. Her har værdien af BiB helt klart også været bemærkelsesværdig (læs mere under punkt 11). Side 8 af 12

9 Bedstecitater: Jeg tager helikopteren, hvor er der brug for mig den pågældende dag. Det jeg gør er klart noget ekstra, hvis jeg ikke gjorde det, ville det ikke blive gjort. Jeg er flødeskummet på lagkagen. Jeg er rigtig glad for at komme i Børnehuset. Jeg spiller på klaveret, og børnene og pædagogerne synger. Børnene ved når jeg kommer, og jeg ved, at de glæder sig. Jeg er uddannet pædagog, og jeg nyder, at mit samvær med børnene kun har fokus på nærvær. Jeg kan lukke for boks 1. Måske sætter jeg mig på gulvet med en bog, og det tiltrækker børnene Side 9 af 12

10 Jeg er rigtig glad for samværet med børnene jeg er altid sammen med den samme gruppe børn, så nu kender vi hinanden. Jeg vil faktisk gerne ansættes på deltid. Børnehaven gør meget ud af at italesætte, når jeg skal komme, så jeg møder altid en flok forventningsfulde børn, som jeg hygger mig med. Når jeg kommer, bliver jeg modtaget af forventningsfulde børn. Ofte sætter jeg mig i en sofa, og hurtigt er der 4-5 børn omkring mig. Børnene vælger en bog, og jeg læser højt. Jeg har også været med til et projekt, hvor børnene lå på gulvet på store papirer, mens der blev tegnet omkring dem. Efterfølgende blev deres krop klippet ud, farvelagt og hængt op. Det var rigtig hyggeligt at deltage i det projekt. Side 10 af 12

11 11. BiB - Foreningen Bedste i Børnehuset BiB er projektets hjerte. Foreningen har ansvaret for: Løbende at udvikle informationsmaterialer. Løbende at holde infomøder for potentielle nye Bedster. At rekruttere nye Bedster. At rekruttere Børnehuse og sikre rammeaftaler med hvert enkelt Børnehus. Løbende at vedligeholde Websitet. Løbende at sørge for gode PR historier om BiB. Og så har det vist sig, at foreningen i høj grad også skal være det sociale netværk, der får den enkelte til at ville foreningen. Derfor har der været holdt flere medlemsmøder både med fagligt indhold, ren hygge og gode samtaler som omdrejningspunkter. Foreningen tilbyder også, at hvert enkelt medlem har en personlig kontaktperson i foreningens bestyrelse, så eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til det frivillige arbejde i Børnehuset kan drøftes i trygge og neutrale rammer. Etableringen Foreningen BiB holdt stiftende generalforsamling d. 22. oktober. Efterfølgende er der afholdt 6 bestyrelsesmøder, 6 informationsmøder for nye frivillige og 5 fællesmøder for medlemmer af foreningen. Det seneste netværksmøde var med et førstehjælpskursus i førstehjælp målrettet hjælp til børn et meget populært initiativ. Samarbejder Foreningen BiB er indgået i samarbejdet Leisure in Lyngby med tilbud om frivilligaktiviteter i Lyngby for udlændinge f.eks. medfølgende ægtefæller til forskere på DTU. Foreningen deltager i Civilsamfundets Task Force målrettet bedre støtte til børn og unge, et initiativ startet af Rotary og formidlet gennem kommunens Frivilligcenter. Fremadrettet Bestyrelsen er ved at planlægge aktiviteter for resten af Der er løbende stillingsopslag på frivilligjob og brochurer er placeret relevante steder. Det forventes, at der løbende vil komme nye frivillige gennem kanalerne frivilligcentret og jobportalen frivilligjob, som bruges af flere og flere. Og så ved vi fra tilsvarende foreninger, at aktive og tilfredse medlemmer er de bedste ambassadører, når det gælder rekruttering af nye frivillige. Side 11 af 12

12 12. Website Der er udviklet et rigtig godt Website, der både indholdsmæssigt og designmæssigt præsenterer foreningen på en meget konstruktiv og sympatisk måde. Inspirerende billeder der viser, hvad det vil sige at være Bedste i Børnehuset og informativ og relevant information. Foreningen sørger for at Websitet løbende bliver opdateret. 13. PR i processen Side 12 af 12

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere