5. februar Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus, Thomas W. Bertelsen, Brian Errebo-Jensen, Morten Topholm, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Peter Nielsen og Kristian Birk. Afbud: Zanny Bowley, Lis Jensen og Annemette Jepsen Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Dagsorden Indledning Seniorkonsulent i Danske Fysioterapeuter Janus Pill Christensen deltog i mødet fra kl Janus kom med et indlæg om brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Efterfølgende diskussion af emnet. Punktet var en opfølgning på bestyrelsens indledende diskussion af emnet på RB-mødet den 13. december 2012 (slides fra oplægget vedhæftet). 0. Valg af referent: Esther Skovhus 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 13. december Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. Der har ikke været indsigelser til referatet. BEJ kommenterede punkt under orientering om studenterrepræsentation i regionsbestyrelsen fra begge fysioterapeutuddannelser i regionen. Der arbejdes med sagen, men der er intet på plads endnu. Overvejelser om hvorvidt vi vil have vores egen regionale pris er ikke afsluttet. Referatet godkendes, underskrives og er klar til hjemmesiden.

2 2. Godkendelse af dagsorden Fastholdes uændret. 3. Sager til beslutning 3.1. Generalforsamling 2013 og medlemsmøder Generalforsamling Endelig dato tirsdag , kl i Fredericia Idrætscenter i Furniture Lounge. Program: Kl Oplæg fra Forskningsenheden for fysioterapi v. SDU (Hans Lund el. Ewa Roos). Kl Generalforsamling Kl Spisning. Kl ca. 21 Foredrag v. Bente Klarlund Pedersen med udgangspunkt i "Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling". Vedr. Beretning Der arbejdes med en fælles skabelon for Beretningen i de fem regioner. Det vil spare en del arbejde. Omfanget forventes at være sider. Beretningens endelige layout udarbejdes af eksternt firma. Pris ,- kr. Udkast til skitse fremsendes til RB medlemmerne til kommentering Vedr. Særlig Pris er det ikke muligt at nå at sætte retningslinjer mm op til denne generalforsamling. Det undersøges hvor langt man er på landsplan med udarbejdelse af de retningslinjer der knytter sig til den Særlige Pris, der blev besluttet på repræsentantskabsmødet Medlemsmøder: Mandag den , kl medlemsmøde i Haderslev v. Fysioterapeutuddannelsen. Det er en del af Fagstafetten". Fysioterapeuterne i Haderslev Kommune giver stafetten videre v. medlemsmødet den Emnet er muskelfunktionsdiagnostik v. fysioterapeut Alik Weintraube. Medlemsmøde om Funktionelle lidelser forsøges afholdt i uge 37 i Fredericia el. Kolding. To parallelle møder (Esbjerg og Odense) afholdes i november med emnet vederlagsfri fysioterapi. Det bliver fyraftensmøder kl /6

3 Indholdet planlægges til at være: Præsentation af kliniske retningslinjer og 10-punktskvalitets program. Der annonceres på fysio.dk og i Fysioterapeuten vedr. ovennævnte medlemsarrangementer. 3.2 Budget 2013 (bilag) Materialet bliver gennemgået på mødet. Det indstilles at budgettet vedtages. Der er ændringer for 2013-budgettet pga. et mindre beløb til overførsel fra Regnskabsafdelingen mener der skal trækkes et beløb på ca kr. fra tidligere regnskabsår. BEJ følger op på det. Det forhold at man i bestyrelsen er blevet bedre til at afregne udgifter hurtigt i 2012 har ligeledes indflydelse på regnskabet. Det er flere rejseudgifter fra 2011, der først blev sendt ind i Så der er efterslæb fra 2011 og så en hurtigere afregning i Derfor bliver tallet større. Regionsbestyrelsen har fokus på at en væsentlig del af budgettet målrettes medlemsaktiviteter. Budgettet vedtages. 3.3 Formandsvalg i Danske Fysioterapeuter Den 5.2 offentliggøres resultatet af urafstemningen. Såfremt resultatet har konsekvenser for regionsformandsposten i region Syddanmark tager RB en drøftelse heraf. Resultatet af første runde af valget får ikke indflydelse på arbejdsfordelingen i regionsbestyrelsen. Evaluering af valgmødet den 9. januar i Fredericia Regionsbestyrelsen bemærkede, at den konkrete form som valgmødet blev afviklet under, ikke gav et klart indtryk af hvori forskellene mellem kandidaterne bestod. Alle kandidaterne fik ikke de samme spørgsmål. 3.4 Ansøgning om sponsorat Det indstilles at RB diskuterer ansøgningen og beslutter om ansøgningen kan imødekommes. Det vurderes at et tilskud i størrelsesordenen kr. kan holdes indenfor budgettet (bilag) 3/6

4 Regionsbestyrelsen er imødekommende over for arrangementet: Uddannelse og omsorg i et kundeperspektiv. Målgruppen er de studerende på sundhedsuddannelserne v. UC Syddanmark, kliniske undervisere, uddannelsesansvarlige, samt undervisere og ledere. Såfremt der er plads er andre interesserede indenfor sundhedsprofessionerne velkomne. RB efterlyser et budget. BEJ spørger mere ind til budgettet inden støtte. Der er enighed om at støtte med kr., samt kuglepenne og blokke med Danske Fysioterapeuters logo. Endelig besluttede man at gennemse og tilrette Politik vedr. afholdelse af medlemsmøder besluttet på regionsbestyrelsesmøde Status på møder med politikere - Afholdte og kommende møder. Vejle kommune. Møde den med sundhedschef formand for formand for sundheds- og forebyggelsesudvalget Holger Gorm Petersen, velfærdsdirektør Kirsten Tønnesen og sundhedschef Marit Nielsen-Man. Vejle Kommune er en frikommune. Og på sundhedsområdet ønsker man selv at visitere til vederlagsfysioterapi. Ministeriet har dog sat en stopper for det. Mødet gav en god dialog med en fin stemning, og Vejle Kommunes repræsentanter var meget lyttende. Thomas og Bej deltog i mødet. Kommende møder: Fåborg Midtfyn kommune møde med sundhedsudvalgsformand Vagn Hansen, sundhedschef Steen Dokkedal og terapeutfaglig leder. Faaborg-Midtfyn Kommune har henvendt sig til Folketingets sundhedsudvalg. Vi undres over hvorfor man ikke tager en lokal drøftelse først. Kommunen har fået foretræde for Sundhedsudvalget 26. februar. Danske Handicaporganisationer og Danske Fysioterapeuter har ligeledes fået foretræde samme dag. Danske Fysioterapeuter er repræsenteret ved konstitueret formand Tina Lambrecht og BEJ. Esbjerg Kommune Aftalt møde den med ny chef og lokal leder på RABU om arbejdsproblemstillinger, hvor fysioterapeuter arbejde mere som pædagog end fysioterapeut. Esther og Bej deltager i dette møde. Invitation fra psykiatri direktør til møde kl Thomas eller Helene deltager gerne. 4/6

5 Kommunalvalg Der gøres overvejelser over hvordan vi får sat spot på det. Regionsformændene er i dialog herom. Kvalitet i ydelserne vil givet være et af fokusområderne. Efterfølgende kom der fra regionsbestyrelsen overvejelser vedr specialisering. Strategipapir om specialisering på det kommunale område kunne danne grundlag for debat på et kommende bestyrelsesmøde. 4. Sager til drøftelse 4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region og stat Intet nyt. 5. Sager til orientering 5.1 Orientering fra formanden, herunder: - Nyt fra hovedbestyrelsen - Deltagelse i forskellige møder Kort orientering om Strategiplanen der blev præsenteret på HB i Jan Den dagsordensættes på senere RB møde Øvrig orientering - Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer På Arbejdsmedicinsk forårskonference er der afbud fra Rikke. Esther deltager i stedet. Udpegning til MED udvalg. På Sygehus Sønderjylland har vi kun fået en suppleant plads. Bortset fra dette er vi godt repræsenteret i med-systemet på sygehuse og i de større kommuner. Der planlægges et Statusmøde for Repræsentantskabet (efterår 2013) i forlængelse af diskussioner på repræsentantskabsmødet og formandsvalgkampen. TR topmøde i Odense LO og FTF havde inviteret. Helene deltog. Temadag Titel: Hvordan kommer flere unge med funktionsnedsættelse i job og uddannelse? Fokus på brobygning imellem uddannelses- og beskæftigelsessektoren. Uddrag af invitation: Uddannelse er den vigtigste adgangsbillet til arbejdsmarkedet, ligesom uddannelse er vejen til bedre muligheder i livet, også for unge med en funktionsnedsættelse. Analyse af smidige overgange i uddannelses- og beskæftigelsessystemet udarbejdet af Rambøll november /6

6 viser, at mange unge med en funktionsnedsættelse oplever, at det kan være svært at finde ud af, hvilke kompensationsmuligheder der er i forbindelse med uddannelse og job samt hvilken sektor, der er ansvarlig hvornår. Borgerne med funktionsnedsættelse oplever ved overgange fra en uddannelse til beskæftigelse ofte, at de selv skal gøre opmærksom på deres støttebehov. Mange oplever at stå alene med ansvaret for at få den korrekte kompensation, f.eks. i form af et hjælpemiddel. Hvis en ung med funktionsnedsættelse har et behov for støtte og ikke får den nødvendige kompensation, kan det medføre, at vedkommende ikke kan gennemføre sin uddannelse. Christian deltog i møde den vedr. vederlagsfri fysioterapi i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor Ann-Sofie Orth fra sekretariatet gav en meget fin orientering til de praktiserende fysioterapeuter. Politisk Nyhedsbrev (nr.1) er sendt ud til alle repræsentanter og tillidsvalgte. Det er positive kommentarer hertil. 6. Nyt til hjemmesiden Bestyrelsesmødets indhold: Oplæg og debat. Generalforsamling og medlemsmøder. Budget: Ekstra midler til medlems aktiviteter. Sponsorat. Politiske møder. Kommunalvalg i år med sundhedspolitik på dagsorden. 7. Eventuelt Intet 8. Punkter til kommende møder i Vedr. særlig pris til overrækkelse ved regionsgeneralforsamlingen 2.Politik vedr. afholdelse af medlemsmøder 3.Strategiplan. 4.Specialisering generalister Ref/ es Næste møde afholdes i Odense den 8. april som et heldagsarrangement - Kl. 9-12: regionsbestyrelsesmøde - Kl : fælles Sundhedskartelmøde med emnet Fremtidens fagforening og det fremtidige samarbejde i Sundhedskartellet. Der er bl.a. oplæg v. professor Henning Jørgensen, Aalborg (program for dagen er udsendt til RB). 6/6

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere