Demonstrationer med og uden vold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstrationer med og uden vold"

Transkript

1 Kapitel 9 Demonstrationer med og uden vold Selvtægt? Privat initiativ? I ind og udland kom det gang på gang til særdeles voldelige sammenstød mellem demonstranter og ordensmagt. I Holland deltog jeg i en demonstration, hvor kasteskyts af forskellig slags blev brugt mod politifolk, som til gengæld forsøgte at afsvale den ophidsede mængde med vandkanoner. Under et møde for Verdensbankens topledere i København blev kastet brændende bensin (Molotov cocktails) mod betjente. Volden eskalerede i de følgende år og kulminerede på Nørrebro i København i en for politifolkene mere end desperat situation, hvor deres liv og lemmer uden al tvivl var i fare. Den ledende, ansvarlige politimand befalede mængden: «Holdt eller vi skyder». Betjentene havde fået ordre til at trække deres pistoler og derefter lød det: «Skyd». 113 skud blev affyret. Ingen blev dræbt, én eller to blev såret. Danmark gik i sort, var dette en skamplet på vort fredelige land, som roste sig af at være et retssamfund? Man debatterede heftigt årsagerne til uroen, enighed kunne ikke spores. Ballistisk ekspert hævdede, at betjentene havde fyret op i luften og projektilerne, som dalede ned fra Vorherre havde ramt den formastelige i knæet. 181

2 Andre hævdede uden at have nogen konkret viden, at betjentene med en Walther pistol kaliber 7,65 ville være i stand til at skyde så præcist, at offeret kun ville blive lettere såret, f. eks. ved skud i benet. Projektiler blev undersøgt og en eller to betjente blev gjort ansvarlige for «blodbadet». Bæen var dermed tørret af på personer, der befandt sig nederst på hønsestigens rangorden. Jeg var mere end vantro ved alle de mange teorier og den rådende pølsesnak. Og hvorfor så det? Jeg anvendte under besættelsen skydevåben ved flere aktioner, derfor havde jeg et praktisk kendskab til politiets pistoler. Den havde et smart udseende, men var ret kortløbet, hvorfor resultatet af en præcisionsskydning over 50 meter var mere end tvivlsom. På trods af sit smarte udseende, brugte jeg aldrig denne Waltherpistol, men derimod 9 mm. armépistoler, som fyldte og vejede mere. Når man affyrer et våben er træfsikkerheden afhængig af skyttens tilstand balance om man vil. Billederne afslørede betjente, der afgav ild, medens de med deres skjolde forsøgte at dække sig mod de byger af brosten, der haglede ned over dem. De skød nærmest i blinde. Forargelsen var stor, men målt med min alen uberettiget. Demonstranterne blev flere gange beordret til at stoppe deres angreb. Det blev forkyndt højt, at stoppede man ikke, ville betjentene bruge deres skydevåben. Ingen kunne være i tvivl, men alligevel fortsatte man morsomhederne. Man skal enten have parkeret resterne af sin forstand eller være så ophidset, at fortsættelse af løjerne er grænsende til vanvid. Det var trods alt ikke en legestue. Politimanden, der gav ordren, må have vurderet, at han og de betjente, han havde ansvar for, var i overhængende fare for at lide skade på liv og lemmer, hvilket videofilm og billeder tydeligt illustrerer. Private mening Havde jeg været i betjentenes situation, ville jeg uden at ryste på hånden have udført ordren for at redde mit skind, men forskellen ville blot have været, at jeg ikke havde soldet med ammunitionen. Uanset, hvordan hændelsen skal vurderes, kan vi rose os af hertil lands, at vi har et politikorps, der kun meget behersket gør brug af skydevåben. 182

3 Det for mig uforståelige er, at man igennem mere end et århundrede har kunnet få lønmodtagere til at udøve vold mod andre lønmodtagere i det omfang, det har fundet sted. De mærkelige indretninger på betjentenes ryg er tåregasudstyr. Uanset hvor dumt og klodset politiet havde gebærdet sig, gav det ikke og vil aldrig give nogen ret til at bruge kasteskyts, som her, det var brosten på flere kg., der fløjtede om ørerne på betjentene. Rammes man af en sådan sten, er virkningen alvorlig, måske invaliderende eller dræbende. Hvad får fredelige demonstranter til at gå amok? Næsten pr. tradition har politiet kørt alt deres isenkram frem til skue for mængden, hensigten er vel som ved al terror at skabe frygt at skræmme. Ved flere demonstrationer har de hylende sirener, de kampklædte betjente haft den stik modsatte virkning, de provokerer, og de inviterer til voldelige sammenstød. Urobetjente har i mindre flokke blandet sig med demonstranter og foretaget ret så brutale anholdelser af uromagere. Berettiget eller ej, har de voldsomme anholdelser provokeret og fået demonstranter til i «retfærdighedens og humanismens» navn at angribe betjentene for at forsvare «ofret». Uden al tvivl møder ballademagere og fulderikker op uden nogen form for tilknytning til demonstrationerne og anstifter ballade for balladens skyld med den deraf følgende vold. Bål i gaderne og hærværk mod forretninger er forekommet ved flere demonstrationer uden andet mål og sigte end at underholde hærværksmænd. Jeg ville gøre noget, men hvad kan man gøre? Som den lovlydige borger henvendte jeg mig i følgende åbne brev til vort demokratis ypperstepræster. 183

4 Et demokratis kvalitet kan direkte aflæses i politiets måde at handle og reagere på. Vore domstole har i flere tilfælde komplet misforstået sine pligter. Betjente har gang på gang oplevet, at pågrebne forbrydere er blevet løsladt i retfærdighedens navn. Men denne omsorg gælder ikke for demonstranter. De dømmes uden videre, nærmest på samlebånd. Den civilklædter herre er sandsynligvis en urobetjent. Disse er gerne særlig udvalgte. Der har været flere tilfælde, hvor de ved brutale anholdelser har fremprovokeret yderligere vold. Demonstranter har klædt sig i dragter stort set svarende til politiets uniformer. Rygmærkerne må formodes at være af hensyn til andre demonstranter for at undgå fejltagelser. April Åbent brev til: Justitsminister Finansminister Social og Sundhedsminister. Vi er en kreds af politisk aktive vælgere, der indgående prøver at analysere de politiske virkemidler i dagens Danmark. Formål? Hensigtsmæssig placering af vort kryds på et rimeligt fornuftigt parti ved næste valg. Skattestop er mange enige om, men med hensyn til besparelser nedskæringer ligger det, som i den øvrigebefolkning mere end tungt her skilles vore vande. 184

5 Men ét, er vi dog enige om, det må være mere humant og billigere at forebygge end at helbrede. Derfor forstår vi ikke vore politikere passivitet i og uden for vor regering og beder derfor oplyst: Hvad har man gjort? Og ikke mindst, hvad vil man gøre for at forebygge vold ved kommende demonstrationer? eksempelvis i forbindelse med forestående topmøde? (Aktuelt i 2009 ved kommende Klimatopmøde) Hvilke udgifter har voldelige demonstrationer påført vort samfund indenfor de sidste fem år? Man bedes præcist oplyse: 1. Politiets forbrug af overtimer? = reducering af politimæssige opgaver? 2. Bevillinger også ekstrabevillinger i kroner til indkøb af udstyr: Eksempelvis tåregas, specialkøretøjer, kampudstyr, våben? 3. Opbevaring af retshandlinger og strafafsoning af «voldelige» personager i kroner? 4. Sygehusbehandling erstatninger til voldsramte, (invalidepensioner m.m. også til politifolk) herunder opgørelse af skader på materiel og udbetalte erstatninger til private. Skønnet forlængelse af ventelister til sygehuse ønskes. 5. En kalkulation over alle skønnede udgifter for indeværende finansår og det beløb, der er eller vil blive afsat. 6. Tror man, at vold kan afskaffes ved at skræmme med magt og hårde straffe? Er stenalderfilosofien: Den, der har den største kølle (kanon), har retten, regeringens filosofi? Her følger idéskitse: Nedsæt arbejdsgrupper med følgende formål: A. Primært: Hvordan undgår vi voldsudgydelser i forbindelse med demonstrationer? Sekundært: Hvad spares i skattekroner? B. Kan Danmark skabe en ikke-voldelig model ad eksperimenternes vej? Kan vi dermed skabe ny eksportartikel og høste berømmelse i den ganske verden? Lykkes eksperimentet, kan metoden måske anvendes i stedet for fredsbevarende krige. 185

6 Metode Organisationer, der vil arrangere demonstrationer kan på forhånd aftale et forløb og et samarbejde med ordensmagten om demonstrationens afvikling. Altså et tilbud om dialog. Slogan: Samarbejde for at værne demokratiske rettigheder. Retten til at demonstrere medfører pligter, men bør give visse rettigheder. Pligter: Mødesteder ruter er på forhånd bekendtgjort. Deltagere får mod underskrift på ikke at ville øve vold mod betaling udleveret armbind T-shirts eller lignende med nummer, der gør, at bæreren kan identificeres. Ruter og mødesteder er afspærret med sluser af politi og ordens vagter. Det gjorde man i Berlin ved sidste Fredsmarch med mellem 100 og deltagere. Samarbejdet mellem politi og ordensvagter, (der er let identificerbare) er på forhånd aftalt og indøvet. Kommunikationsudstyr udlånes af ordensmagten. Fordele: Provokatører udelukkes til en vis grad. Grænsekontrol kan måske spares. Urobetjente og andre, der tidligere har fremprovokeret vold udelukkes, de er overflødige som observatører i selve demonstrationen. Skulle provokatører alligevel dukke op, kan ordensvagter og ikke voldelige elementer skærme tilkaldte politifolk og udpege voldmænd og provokatører, så de tilkaldte politifolk kan pacificere dem. Slogan: Samarbejde mellem ikke-voldelige demonstranter og ordensmagt. Frihed under ansvar osv. Til forsvar for demokratiske rettigheder. Rettigheder: Politifolkene skal kunne identificeres. Argumentationen er den samme, som blev brugt ved vedtagelse af lov mod at bære hætte. (Ligestilling?) Straffe til voldspersoner bør være samfundstjeneste og fritidsundervisning i ikke-vold. Gandhi, Martin Luther King og Nelson Mandela kan være eksamensstof. 186 Gandhi 23, 31, 37, 41, 60, 69, 84, 98, 101, 160, 198 Martin Luther King 23, 31, 37, 61, 65 Nelson Mandela 23, 31, 85

7 Bestået eksamen er en af flere forudsætninger = betingelse for løsladelse (frigivelse). Kravene til ikke-voldelige aktivisters selvbeherskelse, mod og disciplin er historisk dokumenteret og er ikke sammenlignelig med ballademageres. Danskerens evne og vilje til at værne om demokratiske rettigheder kan diskuteres, men når spørgsmålet er økonomi og udsigt til at spare på overflødige, unødvendige udgifter, da er danskeren samarbejdsvillig og lydhør. Derfor opfordrer vi regering og folketing til at gøre noget ved den skitserede problematik. Bekræft modtagelse af brev. På vegne af politisk årvågne vælgere Aage Staffe Det åbne brev gav ingen synlige resultater. Men på et tidspunkt bevilliger Københavns Kommune et betragteligt beløb til at iværksætte et arbejde for at hindre vold ved det forestående EU topmøde. Adskillige møder blev afholdt, aftaler med politiet blev indgået og Stop Volden guider blev organiseret. Stop Volden guider fyldte godt op i gadebilledet under demonstrationen. Vold blev undgået, på trods af, at politiet brød en aftale om, at urobetjente ikke måtte infiltrere sig i demonstrationen. EU 101, 103, 142,

8 Karakteristisk for dette arbejde var, at fredsapostle personer og organisationer, der i tide og utide serverer deres guddommelige meninger til Gud og hvermand ikke lettede sig fra lænestolene, da et praktisk arbejde i marken skulle udføres. EU topmødet i København forløb uden voldelige episoder, lad os rose os af det. I Gøteborg og i Italien blev demonstranter skudt ned af politifolk. Miljøorganisationer; metoder formål specialer ultrakort: Greenpeaces aktioner foregår både her i landet og ude i den store verden. For os almindelige mennesker kan det undertiden være svært at forstå og vurdere aktionernes betydning for nærmiljøet og for vor tilværelses livskvaliteter. For at kunne deltage i Greenpeaces aktioner skulle aktørerne tidligere underskrive en kontrakt, hvor man forpligtigede sig til ikke at sætte sig til modværge under nogen form. I dag uddannes aktivisterne i IKKE VOLDs teknik og strategi. Skal effekten af denne uddannelse vurderes, må den få topkarakter. Ingen Greenpeaceaktivist har endnu reageret voldeligt på provokerende, brutale, voldelige overgreb og arrestationer. De forskellige organisationers formål er ofte sammenfaldende, med hvert sit specielle område. Ved at samarbejde både på det oplysende plan overfor befolkningerne og ved at aktionere sammen har man nået bemærkelsesværdige resultater. Efterhånden lytter politikere og andre magthavere, hvor nødigt de end vil. Greenpeace og Noah er gode eksempler på samarbejdets ædle kunst. Begge er uafhængige, internationale miljøorganisationer, som har til formål at beskytte miljøet naturen mod forurening og rovdrift. Organisationen Greenpeace oplyser at have kontorer i 30 lande, og at den støttes af 2,5 millioner mennesker. Et kontor i København blev oprettet i 1981 og støttes af danskere. Da Greenpeace ikke tager imod penge fra regeringer, politiske partier eller af erhvervsvirksomheder er organisationen udelukkende finansieret med støtte fra enkeltpersoner. 188 Greenpeace 111, 124, 138, 142, 146

9 Udpluk fra resultattavle 1971; Supermagten USA tvinges til at stoppe atomprøvesprængninger i Alaska, da en gruppe mennesker sætter gang i en storm af protester ved at sætte kurs mod prøveområdet i en gammel fiskekutter. De kaldte sig Greenpeace. 1975; Frankrig tvinges til at stoppe sine atomprøvesprængninger efter demonstrationer i Stillehavet og i resten af verden. 1986; Efter 10 års aktioner vedtages et stop for kommerciel hvalfangst over hele verden. 1988; Efter at Greenpeace har sat fokus på afbrænding af miljøfarligt affald til havs, vedtages et forbud mod processen. 1991; Verdens sidste uberørte kontinent, Antarktis, fredes i en periode på mindst 50 år, da Greenpeace som hovedaktør gør opmærksom på truslen mod kontinentet, bl.a. efter at have etableret en base der. 1992; Der vedtages et stop for drivnetfiskeri, efter at Greenpeace viser, hvor stor en trussel det udgør mod livet i havene. Greenpeace introducerer det ozonvenlige køleskab «Greenfreeze» og køleskabsindustrien tvinges til at erkende muligheden for produktion af køleskabe uden brug af freon Efter at Greenpeace i flere år har lagt sig i vejen for dumping fra fartøjer til havs, forbydes dumping af industrielt og radioaktivt affald i verdenshavene Affaldseksport fra rige til fattige lande forbydes, efter at Greenpeace har afsløret handelen Greenpeace forhindrer Shell i at dumpe olieplatformen «Brent Spar» og Nordsølandene vedtager forbud mod dumping af olieplatforme. Udover de her nævnte aktiviteter, udfører Greenpeace en lang række aktioner på nationalt og internationalt plan. Fra tropiske regnskove i Brasilien til de polare områder. På organisationens hjemmeside eller fra kontoret kan du få præcise informationer. 189

10 Krav til ikke-voldelig aktivist? Ved aktionen mod de engelske saltlagre i Indien gik 25 ikke-volds aktivister frem ad gangen mod en kæde af betjente, som huggede dem ned for fode med jernbeslåede køller. Række efter række gik de frem for at lide samme skæbne som de foregående. Min fantasi rækker ikke, selv når jeg efter bedste evne forsøger at forstå det mod, som disse ikkevoldsaktivister udviste gør du? Sit ins billedet fra USA viser provokerende bøller hælde ketchup og andet over ikke-voldsaktivisterne. Jeg opfatter mig selv som værende udstyret med en god portion selvbeherskelse, men tvivler på, at jeg kunne stå model til disse overgreb. Gandhi og Martin Luther King uddannede aktivisterne i civil ulydighed og ikke-vold. Stop Volden guiderne i København fik vel ikke en egentlig uddannelse, men under indbyrdes drøftelser fandt man frem til de metoder og de midler, man ville anvende. Her møder vi et fællestræk hos ikke-volds aktivisterne, at de grundlæggende var utroligt disciplinerede og aldrig forfaldt til at sætte sig til modværge. At dette overholdes til punkt og prikke, vidner talrige aktioner om. Trods provokerende, brutale overgreb fra ordensmagtens side på Greenpeace-aktivister, hvoraf flere har været ude af stand til at afbøde volden, da de har været fastlænkede, har ingen aktivister sat sig til modværge. Talrige filmoptagelser viser ikke-volds aktivister, som siddende eller liggende uden at forsøge på at skærme sig mod knippelslag. De personer, der skal opretholde ro og orden, slæber efter dette traktement de ikke voldelige demonstranter væk på den mest brutale måde. I Berlin overværede jeg en variant af ikke-vold, jeg ikke havde set før. En massiv demonstration gik frem mod en lige så massiv kæde af betjente. Der blev beordret HOLDT af en politimand, hvilket blev signalet til, at alle deltagere i demonstrationen lagde sig på knæ foran politifolkene med opstrakte hænder. Signalet var ikke til at misforstå, nemlig vi afstår fra vold, vi overgiver os. 190

11 Arbejdskampe - konflikter på arbejdsmarkedet. Sociale mål? Civil-ulydighed? Da disse med få undtagelser er blevet gennemført med ikke-voldelige midler, omtales de ganske kort her, da der er en del fællestræk med ikke-volds aktivisternes metoder og med ordensmagtens overgreb mod strejkende lønmodtagere. Franske stålarbejdere gik radikalt til værks, da de foran arbejderne kørte med bull-dozere og andet udstyr. Ingen var i tvivl om at disse maskiner ville blive brugt til at feje fjerne ordensmagtens opbud væk fra scenen. Lad dette tjene som eksempel på, at hvis og såfremt arbejdere vil gå til yderligheder, kan kun en militær indsats stoppe dem resultat? Borgerkrig. Når forhandlingens vej er udelukket, har arbejderen kun sit eneste våben tilbage strejken. En utrolig nem måde at undersøge om et lands demokrati kun er en fis i en hornlygte, kan du få ved at spørge, om arbejderne har strejkeret. Hitler indførte strejkeforbud som noget af det første, da han fik magten. Danmark havde kun været besat af nazisterne i få dage, før samarbejdsregeringen indførte strejkeforbud. Arbejdsgivernes reaktionsmønstre Lockout brugt på tre måder 1. En enkelt virksomheds arbejdere udelukkes fra arbejdet. 2. En virksomhed, der bryder arbejdsgiveres indbyrdes hemmelige aftaler f. eks. med hensyn til lønforhøjelser uden for overenskomsten eller ved at give tilbud, der ikke passer de høje herrer, idømmes bøder eller udelukkes fra leverancer og tjenesteydelser. Denne aktionsform er dokumenteret i flere tilfælde, hvor kooperative organisationer havde afgivet tilbud på et arbejdes udførelse. 3. Stor lockout. Arbejdsgiverne lukker flest mulige arbejdspladser for at forhindre kolleger, som er i arbejde i at støtte de strejkende kammerater. 191

12 Formålet er at tømme fagforeningernes strejkekasser. Dette imødegår fagforeningerne ved at modtage støtte internationalt, altså fra arbejdere i andre lande. Arbejdsgiverne støtter økonomisk og på anden måde, de virksomheder, der har erklæret lockout. Stor lockout har en del til fælles med generalstrejke. Arbejderes kampmidler og metoder Vilde strejker «ulovlige» strejker er arbejdsnedlæggelser, der ikke er varslet efter de regler, de to parter har indgået i septemberforliget af Disse strejker forekommer oftest, når arbejderne føler, at arbejdsgiveren har foretaget et overgreb, som f. eks. fyring af tillidsmand. Arbejdsgiveren indbringer derefter strejken for arbejdsretten, som næsten pr. automatik idømmer arbejderne klækkelige bøder og giver dem pålæg om at genoptage arbejdet straks. For at undgå bøder bruges ofte sit down strejken, hvilket kort sagt betyder, at man bliver på arbejdspladsen i arbejdstiden og afventer, at arbejdsgiveren skal besinde sig. Afholdelse af faglige møder er et andet virkemiddel. Under en ulovlig strejke er det de faglige organisationer forbudt at støtte de strejkende økonomisk. Dette betyder, at arbejdere, der har indbetalt dele af deres løn til strejkekassen, ikke kan få deres egne penge udbetalt, når de konflikter på denne måde. Arbejd efter reglerne Metoden er anvendt i adskillige tilfælde. Den bedst kendte og bedst illustrerende er buschaufførernes kampagne i København, hvor de til punkt og prikke overholdt færdselsloven og tog det videste hensyn til passagerer og andet godtfolk. Det var noget uvant at se busser tålmodigt ventende på, at selv svært gangbesværede kom op og på plads. Resultatet var utålmodigt ventende passagerer. Den første bus i konvojen blev fyldt til bristepunktet, de efterfølgende usser var gabende tomme. Lovligt varslede konflikter Disse er næsten altid af et så stort omfang, at livsvigtige funktioner i samfundet er truet. Derfor har man lovgivet for at afbøde de værste skader. 192

13 Tvungen voldgift er et af midlerne, de stridende parter tvinges til forhandlingsbordet, og hjælper det ikke, kan regering og folketing trække i nødbremsen ved at vedtage særlove, der tvinger de stridende parter til at genoptage arbejdet. For at forhindre indgreb fra lovgivningsmagten varsler de faglige organisationer, på forhånd hvilke områder i samfundet, der ikke vil blive berørt af strejken, eksempelvis sygehuse, redningsvæsen. Blokader civil ulydighed Fysisk blokade er kendetegnet ved, at arbejdere står ved alle virksomhedens indkørsler og indgange og ved ikke-voldelig optræden forsøger at hindre skruebrækkere (strejkebrydere) i at komme ind på virksomheden. Denne aktionsform udvikler sig så at sige næsten altid til blodige sammenstød mellem de strejkende og borgerskabets forlængede arm ordensmagten politiet. I USA har politifolk brugt skydevåben mod ubevæbnede arbejdere, i Danmark bruger man hunde. Sidst ved buskonflikten i Ribe blev flere arbejdere, trods det, at de var ikke-voldelige, dvs. på trods af, at de stod stille og ikke satte sig til modværge, skambidt af politihunde. Min påstand om, at dansk politi igennem historien ensidigt har varetaget borgerskabets interesser, kan du være uenig i, men jeg vil bede dig finde et eneste sted i dansk arbejderhistorie, hvor dansk politi har beskyttet arbejdere mod overgreb. Individuelle illegale blokader på «privat» initiativ Tjenerforbundet forhandlede med forskellige restaurationer for at få alle ansatte organiseret i fagforeninger, hvilket var en pligt for organiserede arbejdsgivere i henhold til septemberforliget. Man søgte at få en overenskomst, der sikrede de ansatte en løn svarende til den, der var gældende indenfor branchen. Forhandlingerne brød sammen, og man gik i strejke med de sædvanlige fysiske blokader. Uden at fornærme nogen, må man betegne restaurationsbranchen som de «lystigt» ubekymredes branche. Det viste sig hurtigt, at mange ansatte var nassere, skruebrækkere uden faglig bevidsthed. De forstod ikke, at det her drejede sig ikke blot om en kamp for deres egne personlige interesser, men også en kamp for de svagere sjæle i branchen, og at en sejr ville få betydning år fremover. 193

14 Strejkerne fik først effekt, da leverancerne udeblev. Chaufførerne fra bryggerierne stoppede ganske enkelt tilførslerne af øl. Sympatistrejker Arbejdere, som ikke er direkte involveret i konflikten går af og til i strejke for at støtte deres strejkende arbejdskammerater. Et eksempel: Renovationsarbejdere er i strejke. Affaldet skidt og møg hober sig op i sommervarmen, men konflikten trækker ud, alle er møre, strejken bliver upopulær, og for at få en hurtig afgørelse kan f. eks. chauffører, der kører brændstof ud, pludselig stoppe al udkørsel af olie og bensin. Denne metode er effektiv og har givet resultater på meget kort tid. Mange har fået øjnene op og erkendt, at alle disse små, grå, ofte underbetalte mennesker upåagtet holder gang i funktioner af største betydning for os alle, sådanne strejker kaldes også for punktstrejker. Selvtægt? Eller? I et mindre firma havde to overklassedrenge arvet faderens virksomhed. Deres arbejdsmæssige interesser var ikke i forgrunden, hvorfor de havde overladt de administrative ledelsesfunktioner til venner og bekendte. Disse var alle udgået fra småborgerlige hjem med klaver i hjørnet. Deres baggrund var det hellerupske miljø. I og med, at de var suset fra vuggen til deres forretningsmæssige karriere uden ringeste problemer, havde de ikke mindste interesse for eller fornemmelse af lønmodtagere, af folk, der var så ubegavede, at de måtte arbejde for at få til føden. Kun én af de ansatte var medlem af en fagforening, nemlig undertegnede, men det holdt jeg klogeligt min mund med. De ansatte følte, at de var ansat i en stilling, hvor et avancementtil direktør lå lige for, hvorfor de af bedste evne forsøgte at udholde en tilværelse på sulteløn og med stort talent skjulte de mere end nedslidte habitter, de drønede rundt i. Forvalteren var kronisk alkoholiker drukkenbolt dertil en fedterøv, der sleskede for de høje herrer og som orienterede disse om kollegers gøren og laden. Hans meriter unde den tyske besættelse var indhyllet i tusmørke. Dertil var han kolerisk, hvilket især kom til udtryk, når han i sine godt skjulte branderter havde klokket i leverancer. 194 Sympatistrejke 45

15 Han sparkede nedad i systemet. Men der var kun én at sparke til og det var Jensen, en skikkelig ung mand, opvokset i den værste slum, småtbegavet, ikke akademiker og derfor udstyret med meget ringe litterære kundskaber. Staklen blev jaget rundt i manegen, og når forvalteren kunne ane klager i horisonten blev Jensen jaget ud i trafikken i sin lille varevogn med besked på at køre som død og helvede og lade hånt om hastighedsgrænser og andre finurligheder. En eller anden syntes, at Jensen skulle have en håndsrækning og repræsentanter fra chaufførernes fagforening bad firmaets ledelse om et møde for at få tingene forhandlet på plads. Mødet gav intet resultat. Nogle dage går, chauffører, kolleger til Jensen prøver at forklare ham sagernes sammenhæng, men Jensen forstår dem ikke, kan/eller vil ikke. Han havde jo heller ikke ret meget mellem ørerne. En formiddag skal Jensen levere varer i havnen. Han kører ind og frem i en kø af lastvogne. Men pludselig står køen stille, lige akkurat der, hvor Jensens bil befinder sig. En lastvogn foran og én bagved er parkeret så tæt, at Jensen er låst fast. De resultatløse forhandlinger e var endt med en effektiv blokade. Jensen ringer efter hjælp. Omsider dukker en oprørt direktør med slips i nydelig habit op. Men nu er kasserne pist væk borte. Firmaets varevogn står ensom og forladt, den lyser som et fyrtårn, men spærrer for al tilkørsel. Lastvognene har hylet længe, indædt og vedvarende i hornene. Chaufførerne vil gerne passe deres pligter. En betjent står nu ved vognen og noterer i den lille sorte bog. Direktøren siger meget til betjenten, hurtigt og vredt, men situationen er overophedet nærmer sig kogepunktet vrede stemmer lyder, og da betjenten ikke vil gå glip af formiddagskaffen, skærer han igennem. Om han ligefrem har sagt, hold kæft til direktøren skal være usagt, men at der ville vanke en bøde, og at den vogn skulle flyttes her og nu, herskede der ikke tvivl om. Jensen og direktøren forsvandt med uforrettet sag. 195

16 I firmaet gik bølgerne højt, man følte sig forurettet og fandt i sin visdom på at fyre den ringest betalte og mest forsvarsløse Jensen. I store annoncer søgte man en ny chauffør. End ikke skyggen af en aspirant viste sig. Dagene går varerne hober sig op man bad mig om at køre men jeg turde ikke sådan som det har udviklet sig, kan jeg risikere det værste. En «modig» medarbejder forsøgte, men blev stoppet allerede i porten. Hvad, man har sagt eller gjort, er uklart, men han vendte noget rystet tilbage uden at få leveret varerne. Firmaet forsøgte nu, at få de forskellige virksomheder til selv at hente deres varer, men også her var lukket. I sin nød henvender man sig til fagforeningen, man forhandler en aftale på plads og får en chauffør anvist af fagforeningen. Denne dukker op. Han var skolet, han kunne alle paragrafferne i arbejdsaftalen, selv i søvne. Når forvalteren forivrede sig, gav han sig god tid til, uanset, hvor meget det hastede, roligt og sagligt at forklare denne, hvilke regler, der var gældende. Et kursus i færdselsloven blev det også til. Denne rolige mand, med en sjælden veludviklet selvbeherskelse, måtte være håndplukket af fagforeningen, lidt ærgerligt måske især for undervisningssektoren, der her gik glip af den fødte pædagog. 196

Miljøorganisationen GREENPEACE. www.visdomsnettet.dk

Miljøorganisationen GREENPEACE. www.visdomsnettet.dk 1 Miljøorganisationen GREENPEACE www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen Greenpeace Grundlæggende værdier Parat til handling: Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder Kloden brænder I december, nærmere beskrevet d. 7., går startskuddet til FN s klimatopmøde i Danmarks hovedstad, København, hvor ministre og embedsmænd fra omkring 193 lande samt et stort antal organisationer

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30.

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30. Sidste søndag i kirkeåret d.21.11.10. Matt.11,25-30. 1 Med denne søndag slutter vi et kirkeår. Og i det år, der nu er gået, har vi gennem evangelierne fået fortalt historien om Jesus. Vi har hørt om hans

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

FAGLIG KAMP ELLER TERROR

FAGLIG KAMP ELLER TERROR terror 13/03/06 10:31 Side 1 FAGLIG KAMP ELLER TERROR Er det terror, hvis strejkende 3F ere blokerer en busstation eller en trafikeret gade? terror 13/03/06 10:31 Side 2 FAGLIG KAMP ELLER TERROR? Ifølge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Jesu rædsel og styrke. Salme 22

Jesu rædsel og styrke. Salme 22 Jesu rædsel og styrke Salme 22 Salme 22:1-9 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituation er mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / 16.3.2007 Indhold 1. Brev til Torben Høyer fra Kjeld K. Kaasgaard. 2. Bacheloropgave. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Ansættelsesbrev? 5. Brev fra Frits Vittrup:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere