Demonstrationer med og uden vold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstrationer med og uden vold"

Transkript

1 Kapitel 9 Demonstrationer med og uden vold Selvtægt? Privat initiativ? I ind og udland kom det gang på gang til særdeles voldelige sammenstød mellem demonstranter og ordensmagt. I Holland deltog jeg i en demonstration, hvor kasteskyts af forskellig slags blev brugt mod politifolk, som til gengæld forsøgte at afsvale den ophidsede mængde med vandkanoner. Under et møde for Verdensbankens topledere i København blev kastet brændende bensin (Molotov cocktails) mod betjente. Volden eskalerede i de følgende år og kulminerede på Nørrebro i København i en for politifolkene mere end desperat situation, hvor deres liv og lemmer uden al tvivl var i fare. Den ledende, ansvarlige politimand befalede mængden: «Holdt eller vi skyder». Betjentene havde fået ordre til at trække deres pistoler og derefter lød det: «Skyd». 113 skud blev affyret. Ingen blev dræbt, én eller to blev såret. Danmark gik i sort, var dette en skamplet på vort fredelige land, som roste sig af at være et retssamfund? Man debatterede heftigt årsagerne til uroen, enighed kunne ikke spores. Ballistisk ekspert hævdede, at betjentene havde fyret op i luften og projektilerne, som dalede ned fra Vorherre havde ramt den formastelige i knæet. 181

2 Andre hævdede uden at have nogen konkret viden, at betjentene med en Walther pistol kaliber 7,65 ville være i stand til at skyde så præcist, at offeret kun ville blive lettere såret, f. eks. ved skud i benet. Projektiler blev undersøgt og en eller to betjente blev gjort ansvarlige for «blodbadet». Bæen var dermed tørret af på personer, der befandt sig nederst på hønsestigens rangorden. Jeg var mere end vantro ved alle de mange teorier og den rådende pølsesnak. Og hvorfor så det? Jeg anvendte under besættelsen skydevåben ved flere aktioner, derfor havde jeg et praktisk kendskab til politiets pistoler. Den havde et smart udseende, men var ret kortløbet, hvorfor resultatet af en præcisionsskydning over 50 meter var mere end tvivlsom. På trods af sit smarte udseende, brugte jeg aldrig denne Waltherpistol, men derimod 9 mm. armépistoler, som fyldte og vejede mere. Når man affyrer et våben er træfsikkerheden afhængig af skyttens tilstand balance om man vil. Billederne afslørede betjente, der afgav ild, medens de med deres skjolde forsøgte at dække sig mod de byger af brosten, der haglede ned over dem. De skød nærmest i blinde. Forargelsen var stor, men målt med min alen uberettiget. Demonstranterne blev flere gange beordret til at stoppe deres angreb. Det blev forkyndt højt, at stoppede man ikke, ville betjentene bruge deres skydevåben. Ingen kunne være i tvivl, men alligevel fortsatte man morsomhederne. Man skal enten have parkeret resterne af sin forstand eller være så ophidset, at fortsættelse af løjerne er grænsende til vanvid. Det var trods alt ikke en legestue. Politimanden, der gav ordren, må have vurderet, at han og de betjente, han havde ansvar for, var i overhængende fare for at lide skade på liv og lemmer, hvilket videofilm og billeder tydeligt illustrerer. Private mening Havde jeg været i betjentenes situation, ville jeg uden at ryste på hånden have udført ordren for at redde mit skind, men forskellen ville blot have været, at jeg ikke havde soldet med ammunitionen. Uanset, hvordan hændelsen skal vurderes, kan vi rose os af hertil lands, at vi har et politikorps, der kun meget behersket gør brug af skydevåben. 182

3 Det for mig uforståelige er, at man igennem mere end et århundrede har kunnet få lønmodtagere til at udøve vold mod andre lønmodtagere i det omfang, det har fundet sted. De mærkelige indretninger på betjentenes ryg er tåregasudstyr. Uanset hvor dumt og klodset politiet havde gebærdet sig, gav det ikke og vil aldrig give nogen ret til at bruge kasteskyts, som her, det var brosten på flere kg., der fløjtede om ørerne på betjentene. Rammes man af en sådan sten, er virkningen alvorlig, måske invaliderende eller dræbende. Hvad får fredelige demonstranter til at gå amok? Næsten pr. tradition har politiet kørt alt deres isenkram frem til skue for mængden, hensigten er vel som ved al terror at skabe frygt at skræmme. Ved flere demonstrationer har de hylende sirener, de kampklædte betjente haft den stik modsatte virkning, de provokerer, og de inviterer til voldelige sammenstød. Urobetjente har i mindre flokke blandet sig med demonstranter og foretaget ret så brutale anholdelser af uromagere. Berettiget eller ej, har de voldsomme anholdelser provokeret og fået demonstranter til i «retfærdighedens og humanismens» navn at angribe betjentene for at forsvare «ofret». Uden al tvivl møder ballademagere og fulderikker op uden nogen form for tilknytning til demonstrationerne og anstifter ballade for balladens skyld med den deraf følgende vold. Bål i gaderne og hærværk mod forretninger er forekommet ved flere demonstrationer uden andet mål og sigte end at underholde hærværksmænd. Jeg ville gøre noget, men hvad kan man gøre? Som den lovlydige borger henvendte jeg mig i følgende åbne brev til vort demokratis ypperstepræster. 183

4 Et demokratis kvalitet kan direkte aflæses i politiets måde at handle og reagere på. Vore domstole har i flere tilfælde komplet misforstået sine pligter. Betjente har gang på gang oplevet, at pågrebne forbrydere er blevet løsladt i retfærdighedens navn. Men denne omsorg gælder ikke for demonstranter. De dømmes uden videre, nærmest på samlebånd. Den civilklædter herre er sandsynligvis en urobetjent. Disse er gerne særlig udvalgte. Der har været flere tilfælde, hvor de ved brutale anholdelser har fremprovokeret yderligere vold. Demonstranter har klædt sig i dragter stort set svarende til politiets uniformer. Rygmærkerne må formodes at være af hensyn til andre demonstranter for at undgå fejltagelser. April Åbent brev til: Justitsminister Finansminister Social og Sundhedsminister. Vi er en kreds af politisk aktive vælgere, der indgående prøver at analysere de politiske virkemidler i dagens Danmark. Formål? Hensigtsmæssig placering af vort kryds på et rimeligt fornuftigt parti ved næste valg. Skattestop er mange enige om, men med hensyn til besparelser nedskæringer ligger det, som i den øvrigebefolkning mere end tungt her skilles vore vande. 184

5 Men ét, er vi dog enige om, det må være mere humant og billigere at forebygge end at helbrede. Derfor forstår vi ikke vore politikere passivitet i og uden for vor regering og beder derfor oplyst: Hvad har man gjort? Og ikke mindst, hvad vil man gøre for at forebygge vold ved kommende demonstrationer? eksempelvis i forbindelse med forestående topmøde? (Aktuelt i 2009 ved kommende Klimatopmøde) Hvilke udgifter har voldelige demonstrationer påført vort samfund indenfor de sidste fem år? Man bedes præcist oplyse: 1. Politiets forbrug af overtimer? = reducering af politimæssige opgaver? 2. Bevillinger også ekstrabevillinger i kroner til indkøb af udstyr: Eksempelvis tåregas, specialkøretøjer, kampudstyr, våben? 3. Opbevaring af retshandlinger og strafafsoning af «voldelige» personager i kroner? 4. Sygehusbehandling erstatninger til voldsramte, (invalidepensioner m.m. også til politifolk) herunder opgørelse af skader på materiel og udbetalte erstatninger til private. Skønnet forlængelse af ventelister til sygehuse ønskes. 5. En kalkulation over alle skønnede udgifter for indeværende finansår og det beløb, der er eller vil blive afsat. 6. Tror man, at vold kan afskaffes ved at skræmme med magt og hårde straffe? Er stenalderfilosofien: Den, der har den største kølle (kanon), har retten, regeringens filosofi? Her følger idéskitse: Nedsæt arbejdsgrupper med følgende formål: A. Primært: Hvordan undgår vi voldsudgydelser i forbindelse med demonstrationer? Sekundært: Hvad spares i skattekroner? B. Kan Danmark skabe en ikke-voldelig model ad eksperimenternes vej? Kan vi dermed skabe ny eksportartikel og høste berømmelse i den ganske verden? Lykkes eksperimentet, kan metoden måske anvendes i stedet for fredsbevarende krige. 185

6 Metode Organisationer, der vil arrangere demonstrationer kan på forhånd aftale et forløb og et samarbejde med ordensmagten om demonstrationens afvikling. Altså et tilbud om dialog. Slogan: Samarbejde for at værne demokratiske rettigheder. Retten til at demonstrere medfører pligter, men bør give visse rettigheder. Pligter: Mødesteder ruter er på forhånd bekendtgjort. Deltagere får mod underskrift på ikke at ville øve vold mod betaling udleveret armbind T-shirts eller lignende med nummer, der gør, at bæreren kan identificeres. Ruter og mødesteder er afspærret med sluser af politi og ordens vagter. Det gjorde man i Berlin ved sidste Fredsmarch med mellem 100 og deltagere. Samarbejdet mellem politi og ordensvagter, (der er let identificerbare) er på forhånd aftalt og indøvet. Kommunikationsudstyr udlånes af ordensmagten. Fordele: Provokatører udelukkes til en vis grad. Grænsekontrol kan måske spares. Urobetjente og andre, der tidligere har fremprovokeret vold udelukkes, de er overflødige som observatører i selve demonstrationen. Skulle provokatører alligevel dukke op, kan ordensvagter og ikke voldelige elementer skærme tilkaldte politifolk og udpege voldmænd og provokatører, så de tilkaldte politifolk kan pacificere dem. Slogan: Samarbejde mellem ikke-voldelige demonstranter og ordensmagt. Frihed under ansvar osv. Til forsvar for demokratiske rettigheder. Rettigheder: Politifolkene skal kunne identificeres. Argumentationen er den samme, som blev brugt ved vedtagelse af lov mod at bære hætte. (Ligestilling?) Straffe til voldspersoner bør være samfundstjeneste og fritidsundervisning i ikke-vold. Gandhi, Martin Luther King og Nelson Mandela kan være eksamensstof. 186 Gandhi 23, 31, 37, 41, 60, 69, 84, 98, 101, 160, 198 Martin Luther King 23, 31, 37, 61, 65 Nelson Mandela 23, 31, 85

7 Bestået eksamen er en af flere forudsætninger = betingelse for løsladelse (frigivelse). Kravene til ikke-voldelige aktivisters selvbeherskelse, mod og disciplin er historisk dokumenteret og er ikke sammenlignelig med ballademageres. Danskerens evne og vilje til at værne om demokratiske rettigheder kan diskuteres, men når spørgsmålet er økonomi og udsigt til at spare på overflødige, unødvendige udgifter, da er danskeren samarbejdsvillig og lydhør. Derfor opfordrer vi regering og folketing til at gøre noget ved den skitserede problematik. Bekræft modtagelse af brev. På vegne af politisk årvågne vælgere Aage Staffe Det åbne brev gav ingen synlige resultater. Men på et tidspunkt bevilliger Københavns Kommune et betragteligt beløb til at iværksætte et arbejde for at hindre vold ved det forestående EU topmøde. Adskillige møder blev afholdt, aftaler med politiet blev indgået og Stop Volden guider blev organiseret. Stop Volden guider fyldte godt op i gadebilledet under demonstrationen. Vold blev undgået, på trods af, at politiet brød en aftale om, at urobetjente ikke måtte infiltrere sig i demonstrationen. EU 101, 103, 142,

8 Karakteristisk for dette arbejde var, at fredsapostle personer og organisationer, der i tide og utide serverer deres guddommelige meninger til Gud og hvermand ikke lettede sig fra lænestolene, da et praktisk arbejde i marken skulle udføres. EU topmødet i København forløb uden voldelige episoder, lad os rose os af det. I Gøteborg og i Italien blev demonstranter skudt ned af politifolk. Miljøorganisationer; metoder formål specialer ultrakort: Greenpeaces aktioner foregår både her i landet og ude i den store verden. For os almindelige mennesker kan det undertiden være svært at forstå og vurdere aktionernes betydning for nærmiljøet og for vor tilværelses livskvaliteter. For at kunne deltage i Greenpeaces aktioner skulle aktørerne tidligere underskrive en kontrakt, hvor man forpligtigede sig til ikke at sætte sig til modværge under nogen form. I dag uddannes aktivisterne i IKKE VOLDs teknik og strategi. Skal effekten af denne uddannelse vurderes, må den få topkarakter. Ingen Greenpeaceaktivist har endnu reageret voldeligt på provokerende, brutale, voldelige overgreb og arrestationer. De forskellige organisationers formål er ofte sammenfaldende, med hvert sit specielle område. Ved at samarbejde både på det oplysende plan overfor befolkningerne og ved at aktionere sammen har man nået bemærkelsesværdige resultater. Efterhånden lytter politikere og andre magthavere, hvor nødigt de end vil. Greenpeace og Noah er gode eksempler på samarbejdets ædle kunst. Begge er uafhængige, internationale miljøorganisationer, som har til formål at beskytte miljøet naturen mod forurening og rovdrift. Organisationen Greenpeace oplyser at have kontorer i 30 lande, og at den støttes af 2,5 millioner mennesker. Et kontor i København blev oprettet i 1981 og støttes af danskere. Da Greenpeace ikke tager imod penge fra regeringer, politiske partier eller af erhvervsvirksomheder er organisationen udelukkende finansieret med støtte fra enkeltpersoner. 188 Greenpeace 111, 124, 138, 142, 146

9 Udpluk fra resultattavle 1971; Supermagten USA tvinges til at stoppe atomprøvesprængninger i Alaska, da en gruppe mennesker sætter gang i en storm af protester ved at sætte kurs mod prøveområdet i en gammel fiskekutter. De kaldte sig Greenpeace. 1975; Frankrig tvinges til at stoppe sine atomprøvesprængninger efter demonstrationer i Stillehavet og i resten af verden. 1986; Efter 10 års aktioner vedtages et stop for kommerciel hvalfangst over hele verden. 1988; Efter at Greenpeace har sat fokus på afbrænding af miljøfarligt affald til havs, vedtages et forbud mod processen. 1991; Verdens sidste uberørte kontinent, Antarktis, fredes i en periode på mindst 50 år, da Greenpeace som hovedaktør gør opmærksom på truslen mod kontinentet, bl.a. efter at have etableret en base der. 1992; Der vedtages et stop for drivnetfiskeri, efter at Greenpeace viser, hvor stor en trussel det udgør mod livet i havene. Greenpeace introducerer det ozonvenlige køleskab «Greenfreeze» og køleskabsindustrien tvinges til at erkende muligheden for produktion af køleskabe uden brug af freon Efter at Greenpeace i flere år har lagt sig i vejen for dumping fra fartøjer til havs, forbydes dumping af industrielt og radioaktivt affald i verdenshavene Affaldseksport fra rige til fattige lande forbydes, efter at Greenpeace har afsløret handelen Greenpeace forhindrer Shell i at dumpe olieplatformen «Brent Spar» og Nordsølandene vedtager forbud mod dumping af olieplatforme. Udover de her nævnte aktiviteter, udfører Greenpeace en lang række aktioner på nationalt og internationalt plan. Fra tropiske regnskove i Brasilien til de polare områder. På organisationens hjemmeside eller fra kontoret kan du få præcise informationer. 189

10 Krav til ikke-voldelig aktivist? Ved aktionen mod de engelske saltlagre i Indien gik 25 ikke-volds aktivister frem ad gangen mod en kæde af betjente, som huggede dem ned for fode med jernbeslåede køller. Række efter række gik de frem for at lide samme skæbne som de foregående. Min fantasi rækker ikke, selv når jeg efter bedste evne forsøger at forstå det mod, som disse ikkevoldsaktivister udviste gør du? Sit ins billedet fra USA viser provokerende bøller hælde ketchup og andet over ikke-voldsaktivisterne. Jeg opfatter mig selv som værende udstyret med en god portion selvbeherskelse, men tvivler på, at jeg kunne stå model til disse overgreb. Gandhi og Martin Luther King uddannede aktivisterne i civil ulydighed og ikke-vold. Stop Volden guiderne i København fik vel ikke en egentlig uddannelse, men under indbyrdes drøftelser fandt man frem til de metoder og de midler, man ville anvende. Her møder vi et fællestræk hos ikke-volds aktivisterne, at de grundlæggende var utroligt disciplinerede og aldrig forfaldt til at sætte sig til modværge. At dette overholdes til punkt og prikke, vidner talrige aktioner om. Trods provokerende, brutale overgreb fra ordensmagtens side på Greenpeace-aktivister, hvoraf flere har været ude af stand til at afbøde volden, da de har været fastlænkede, har ingen aktivister sat sig til modværge. Talrige filmoptagelser viser ikke-volds aktivister, som siddende eller liggende uden at forsøge på at skærme sig mod knippelslag. De personer, der skal opretholde ro og orden, slæber efter dette traktement de ikke voldelige demonstranter væk på den mest brutale måde. I Berlin overværede jeg en variant af ikke-vold, jeg ikke havde set før. En massiv demonstration gik frem mod en lige så massiv kæde af betjente. Der blev beordret HOLDT af en politimand, hvilket blev signalet til, at alle deltagere i demonstrationen lagde sig på knæ foran politifolkene med opstrakte hænder. Signalet var ikke til at misforstå, nemlig vi afstår fra vold, vi overgiver os. 190

11 Arbejdskampe - konflikter på arbejdsmarkedet. Sociale mål? Civil-ulydighed? Da disse med få undtagelser er blevet gennemført med ikke-voldelige midler, omtales de ganske kort her, da der er en del fællestræk med ikke-volds aktivisternes metoder og med ordensmagtens overgreb mod strejkende lønmodtagere. Franske stålarbejdere gik radikalt til værks, da de foran arbejderne kørte med bull-dozere og andet udstyr. Ingen var i tvivl om at disse maskiner ville blive brugt til at feje fjerne ordensmagtens opbud væk fra scenen. Lad dette tjene som eksempel på, at hvis og såfremt arbejdere vil gå til yderligheder, kan kun en militær indsats stoppe dem resultat? Borgerkrig. Når forhandlingens vej er udelukket, har arbejderen kun sit eneste våben tilbage strejken. En utrolig nem måde at undersøge om et lands demokrati kun er en fis i en hornlygte, kan du få ved at spørge, om arbejderne har strejkeret. Hitler indførte strejkeforbud som noget af det første, da han fik magten. Danmark havde kun været besat af nazisterne i få dage, før samarbejdsregeringen indførte strejkeforbud. Arbejdsgivernes reaktionsmønstre Lockout brugt på tre måder 1. En enkelt virksomheds arbejdere udelukkes fra arbejdet. 2. En virksomhed, der bryder arbejdsgiveres indbyrdes hemmelige aftaler f. eks. med hensyn til lønforhøjelser uden for overenskomsten eller ved at give tilbud, der ikke passer de høje herrer, idømmes bøder eller udelukkes fra leverancer og tjenesteydelser. Denne aktionsform er dokumenteret i flere tilfælde, hvor kooperative organisationer havde afgivet tilbud på et arbejdes udførelse. 3. Stor lockout. Arbejdsgiverne lukker flest mulige arbejdspladser for at forhindre kolleger, som er i arbejde i at støtte de strejkende kammerater. 191

12 Formålet er at tømme fagforeningernes strejkekasser. Dette imødegår fagforeningerne ved at modtage støtte internationalt, altså fra arbejdere i andre lande. Arbejdsgiverne støtter økonomisk og på anden måde, de virksomheder, der har erklæret lockout. Stor lockout har en del til fælles med generalstrejke. Arbejderes kampmidler og metoder Vilde strejker «ulovlige» strejker er arbejdsnedlæggelser, der ikke er varslet efter de regler, de to parter har indgået i septemberforliget af Disse strejker forekommer oftest, når arbejderne føler, at arbejdsgiveren har foretaget et overgreb, som f. eks. fyring af tillidsmand. Arbejdsgiveren indbringer derefter strejken for arbejdsretten, som næsten pr. automatik idømmer arbejderne klækkelige bøder og giver dem pålæg om at genoptage arbejdet straks. For at undgå bøder bruges ofte sit down strejken, hvilket kort sagt betyder, at man bliver på arbejdspladsen i arbejdstiden og afventer, at arbejdsgiveren skal besinde sig. Afholdelse af faglige møder er et andet virkemiddel. Under en ulovlig strejke er det de faglige organisationer forbudt at støtte de strejkende økonomisk. Dette betyder, at arbejdere, der har indbetalt dele af deres løn til strejkekassen, ikke kan få deres egne penge udbetalt, når de konflikter på denne måde. Arbejd efter reglerne Metoden er anvendt i adskillige tilfælde. Den bedst kendte og bedst illustrerende er buschaufførernes kampagne i København, hvor de til punkt og prikke overholdt færdselsloven og tog det videste hensyn til passagerer og andet godtfolk. Det var noget uvant at se busser tålmodigt ventende på, at selv svært gangbesværede kom op og på plads. Resultatet var utålmodigt ventende passagerer. Den første bus i konvojen blev fyldt til bristepunktet, de efterfølgende usser var gabende tomme. Lovligt varslede konflikter Disse er næsten altid af et så stort omfang, at livsvigtige funktioner i samfundet er truet. Derfor har man lovgivet for at afbøde de værste skader. 192

13 Tvungen voldgift er et af midlerne, de stridende parter tvinges til forhandlingsbordet, og hjælper det ikke, kan regering og folketing trække i nødbremsen ved at vedtage særlove, der tvinger de stridende parter til at genoptage arbejdet. For at forhindre indgreb fra lovgivningsmagten varsler de faglige organisationer, på forhånd hvilke områder i samfundet, der ikke vil blive berørt af strejken, eksempelvis sygehuse, redningsvæsen. Blokader civil ulydighed Fysisk blokade er kendetegnet ved, at arbejdere står ved alle virksomhedens indkørsler og indgange og ved ikke-voldelig optræden forsøger at hindre skruebrækkere (strejkebrydere) i at komme ind på virksomheden. Denne aktionsform udvikler sig så at sige næsten altid til blodige sammenstød mellem de strejkende og borgerskabets forlængede arm ordensmagten politiet. I USA har politifolk brugt skydevåben mod ubevæbnede arbejdere, i Danmark bruger man hunde. Sidst ved buskonflikten i Ribe blev flere arbejdere, trods det, at de var ikke-voldelige, dvs. på trods af, at de stod stille og ikke satte sig til modværge, skambidt af politihunde. Min påstand om, at dansk politi igennem historien ensidigt har varetaget borgerskabets interesser, kan du være uenig i, men jeg vil bede dig finde et eneste sted i dansk arbejderhistorie, hvor dansk politi har beskyttet arbejdere mod overgreb. Individuelle illegale blokader på «privat» initiativ Tjenerforbundet forhandlede med forskellige restaurationer for at få alle ansatte organiseret i fagforeninger, hvilket var en pligt for organiserede arbejdsgivere i henhold til septemberforliget. Man søgte at få en overenskomst, der sikrede de ansatte en løn svarende til den, der var gældende indenfor branchen. Forhandlingerne brød sammen, og man gik i strejke med de sædvanlige fysiske blokader. Uden at fornærme nogen, må man betegne restaurationsbranchen som de «lystigt» ubekymredes branche. Det viste sig hurtigt, at mange ansatte var nassere, skruebrækkere uden faglig bevidsthed. De forstod ikke, at det her drejede sig ikke blot om en kamp for deres egne personlige interesser, men også en kamp for de svagere sjæle i branchen, og at en sejr ville få betydning år fremover. 193

14 Strejkerne fik først effekt, da leverancerne udeblev. Chaufførerne fra bryggerierne stoppede ganske enkelt tilførslerne af øl. Sympatistrejker Arbejdere, som ikke er direkte involveret i konflikten går af og til i strejke for at støtte deres strejkende arbejdskammerater. Et eksempel: Renovationsarbejdere er i strejke. Affaldet skidt og møg hober sig op i sommervarmen, men konflikten trækker ud, alle er møre, strejken bliver upopulær, og for at få en hurtig afgørelse kan f. eks. chauffører, der kører brændstof ud, pludselig stoppe al udkørsel af olie og bensin. Denne metode er effektiv og har givet resultater på meget kort tid. Mange har fået øjnene op og erkendt, at alle disse små, grå, ofte underbetalte mennesker upåagtet holder gang i funktioner af største betydning for os alle, sådanne strejker kaldes også for punktstrejker. Selvtægt? Eller? I et mindre firma havde to overklassedrenge arvet faderens virksomhed. Deres arbejdsmæssige interesser var ikke i forgrunden, hvorfor de havde overladt de administrative ledelsesfunktioner til venner og bekendte. Disse var alle udgået fra småborgerlige hjem med klaver i hjørnet. Deres baggrund var det hellerupske miljø. I og med, at de var suset fra vuggen til deres forretningsmæssige karriere uden ringeste problemer, havde de ikke mindste interesse for eller fornemmelse af lønmodtagere, af folk, der var så ubegavede, at de måtte arbejde for at få til føden. Kun én af de ansatte var medlem af en fagforening, nemlig undertegnede, men det holdt jeg klogeligt min mund med. De ansatte følte, at de var ansat i en stilling, hvor et avancementtil direktør lå lige for, hvorfor de af bedste evne forsøgte at udholde en tilværelse på sulteløn og med stort talent skjulte de mere end nedslidte habitter, de drønede rundt i. Forvalteren var kronisk alkoholiker drukkenbolt dertil en fedterøv, der sleskede for de høje herrer og som orienterede disse om kollegers gøren og laden. Hans meriter unde den tyske besættelse var indhyllet i tusmørke. Dertil var han kolerisk, hvilket især kom til udtryk, når han i sine godt skjulte branderter havde klokket i leverancer. 194 Sympatistrejke 45

15 Han sparkede nedad i systemet. Men der var kun én at sparke til og det var Jensen, en skikkelig ung mand, opvokset i den værste slum, småtbegavet, ikke akademiker og derfor udstyret med meget ringe litterære kundskaber. Staklen blev jaget rundt i manegen, og når forvalteren kunne ane klager i horisonten blev Jensen jaget ud i trafikken i sin lille varevogn med besked på at køre som død og helvede og lade hånt om hastighedsgrænser og andre finurligheder. En eller anden syntes, at Jensen skulle have en håndsrækning og repræsentanter fra chaufførernes fagforening bad firmaets ledelse om et møde for at få tingene forhandlet på plads. Mødet gav intet resultat. Nogle dage går, chauffører, kolleger til Jensen prøver at forklare ham sagernes sammenhæng, men Jensen forstår dem ikke, kan/eller vil ikke. Han havde jo heller ikke ret meget mellem ørerne. En formiddag skal Jensen levere varer i havnen. Han kører ind og frem i en kø af lastvogne. Men pludselig står køen stille, lige akkurat der, hvor Jensens bil befinder sig. En lastvogn foran og én bagved er parkeret så tæt, at Jensen er låst fast. De resultatløse forhandlinger e var endt med en effektiv blokade. Jensen ringer efter hjælp. Omsider dukker en oprørt direktør med slips i nydelig habit op. Men nu er kasserne pist væk borte. Firmaets varevogn står ensom og forladt, den lyser som et fyrtårn, men spærrer for al tilkørsel. Lastvognene har hylet længe, indædt og vedvarende i hornene. Chaufførerne vil gerne passe deres pligter. En betjent står nu ved vognen og noterer i den lille sorte bog. Direktøren siger meget til betjenten, hurtigt og vredt, men situationen er overophedet nærmer sig kogepunktet vrede stemmer lyder, og da betjenten ikke vil gå glip af formiddagskaffen, skærer han igennem. Om han ligefrem har sagt, hold kæft til direktøren skal være usagt, men at der ville vanke en bøde, og at den vogn skulle flyttes her og nu, herskede der ikke tvivl om. Jensen og direktøren forsvandt med uforrettet sag. 195

16 I firmaet gik bølgerne højt, man følte sig forurettet og fandt i sin visdom på at fyre den ringest betalte og mest forsvarsløse Jensen. I store annoncer søgte man en ny chauffør. End ikke skyggen af en aspirant viste sig. Dagene går varerne hober sig op man bad mig om at køre men jeg turde ikke sådan som det har udviklet sig, kan jeg risikere det værste. En «modig» medarbejder forsøgte, men blev stoppet allerede i porten. Hvad, man har sagt eller gjort, er uklart, men han vendte noget rystet tilbage uden at få leveret varerne. Firmaet forsøgte nu, at få de forskellige virksomheder til selv at hente deres varer, men også her var lukket. I sin nød henvender man sig til fagforeningen, man forhandler en aftale på plads og får en chauffør anvist af fagforeningen. Denne dukker op. Han var skolet, han kunne alle paragrafferne i arbejdsaftalen, selv i søvne. Når forvalteren forivrede sig, gav han sig god tid til, uanset, hvor meget det hastede, roligt og sagligt at forklare denne, hvilke regler, der var gældende. Et kursus i færdselsloven blev det også til. Denne rolige mand, med en sjælden veludviklet selvbeherskelse, måtte være håndplukket af fagforeningen, lidt ærgerligt måske især for undervisningssektoren, der her gik glip af den fødte pædagog. 196

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Mange fodboldfans har de seneste dage glædet sig over endnu et derby med billige billetpriser og fraværet af restriktioner. Det viste sig dog, at Brøndbys

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere