Formålet med tilsynet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med tilsynet"

Transkript

1 LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE NR.6 AF 16. FEBRUAR 2006 OM TILSYN MED DET SOCIALE OMRÅDE. TILSYN MED DØGNINSTITUTIONERNE Jf. 6. Tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Naalakkersuisoq Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for: Røde Kors Børnehjem, Børnehjemsvej 12, 3900 Nuuk Sagsnummer: Navn, adr. telefon og , Tilsynsførende Deltagere ved tilsynet Eydna Nyvang og Karen D. Jensen Tilsynet udført d. Uge 2 og 3 i 2012 Forrige tilsyn udført d. Der har ikke før været ført tilsyn Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Tilsynet var anmeldt Tilsynsbesøgets struktur Besøg i alle 4 afdelinger, talt med forstander og souschef, afdelingsledere, repræsentanter for personale og beboere. Grundlag for tilsyn: Generelt tilsyn. Hvad skal undersøges? Er der modtaget en henvendelse? Er der modtaget en anmeldelse? Har institutionen anmodet om assistance? Dokumentnummer: Oprettet af: Eydna Nyvang & Karen D. Jensen et med tilsynet I medfør af 1, stk.2, i Landstingsforordning nr.11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.6 af 16.februar 2006 om tilsyn med det sociale område, har Landsstyret den overordnede forpligtelse til at føre tilsyn med døgninstitutionsområdet. I landstingsforordning nr.1 af 15.april 2003 om hjælp til børn og unge jf. 23, stk.2. skal Landsstyret føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. 1

2 I bekendtgørelse 6, står der at tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Det vil sige, at det er Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen som i praksis laver tilsyn på døgninstitutions området. Ved udførelse af tilsynet skal der især sikres at FN s konvention om Børns Rettigheder overholdes på hver enkelt børne- og unge døgninstitution. Derudover er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Naalakkersuisut har truffet At institutionens virksomhed er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler for institutionen At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgntilbuddene Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Departementets fagkonsulenter kontaktes: Særligt fokus for tilsynsbesøget Overordnet ramme for det særlige fokus Institutionens specifikke håndtering af emnet et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor et givent område. Da der var generelt tilsyn, var der ikke noget specielt fokus. - 2

3 Mulige løsninger / handlemuligheder - Institutionens målgruppe, målsætning og beboersammensætning. et er at vurdere sammenhængen mellem institutionens beboersammensætning, målsætning og værdier i forhold til lovbestemmelserne på området. Røde Kors Børnehjem har i efteråret 2011 gennemført en omstrukturering, således er de små børn nu for sig selv i Mini-bo, Afdeling 1 og 2 har børn i alderen 8 14 år og Ungdomsafdelingen har unge i alderen år. af målgruppen og overordnet målsætning, samt antal pladser. af institutionens aktuelle beboersammensætning. Hvordan er der sammenhæng mellem institutionens aktuelle beboersammensætning og målsætning? Hvilke husregler findes på institutionen, og Målgruppen er omsorgssvigtede børn, hvor den overordnede målsætning er deltagelse, struktur og rammer samt døgnrytmer og tryghed. Der er normeret plads til 30 børn som er fordelt på 4 afdelinger: Mini-bo har 5 pladser til børn i alderen 0 6 år, børnene er 2, 3, 4, 4, og 7 år og der er 2 piger og 3 drenge. Afdeling 1 har plads til 8 børn i alderen 7 14 år, børnene er 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13 og 15 år og der er 3 piger og 5 drenge. Afdeling 2 har plads til 8 børn i alderen 7 14 år, aktuelt er der 7 børn i alderen er 8, 10, 12, 12, 13, 13 og 14 år. Et barn er i Kapisillit. Ungdomsafdelingen har plads til 9 unge i alderen år, Mini-bo fungerer beboersammensætningen efter målsætningen, idet RKB i efteråret har omstruktureret afdelingerne, hvorfor de små børn nu bor for sig selv. Afdeling 1 fungerer også fint. Der er ny konst. afdelingsleder som er struktureret. Afdeling 2 fungerer også efter den nye struktur med mere passende aldersmæssigt beboersammensætning. Ungdomsafdelingen har det svært. Der mangler tydeligt struktur og tilsynet kunne ikke se formålet med de anbragte unge og målsætning er svært at fornemme under tilsynet pga. manglende struktur og rammer for arbejdet med beboerne. Der er leveregler som alle skal overholde. Børnene får det at vide løbende, i små 3

4 overholdes disse? Hvis ikke, hvordan sanktioneres disse? Foreligger der halvårsrapportering / handleplan? Aflægger institutionen årsberetning? Hvorledes fungerer samarbejdet med Den Centrale Venteliste? Hvorledes fungerer ind og udskrivningsprocedurer? Hvorvidt er stillinger besat af kvalificeret personale? doser, så som hvordan man kommer og går, hvordan man behandler tingene, hjemmetider o.l. Det er ikke altid at disse overholdes. Der er børn som ikke står op for at passe deres skole, der tales med børnene. Børnene har fået besked om, at de skal give besked hvis de kommer for sent hjem. Når børn kommer for sent hjem, får de mad og skal derefter i seng. Kontaktpersonen for barnet laver ½-års rapport. Handleplan laves efter kommunernes ønske. Ja, det er ved at komme i gang. Samarbejdet fungerer ved at DCV visiterer børn til børnehjemmet, hvorefter børnehjemmet tager stilling til om de kan modtage barnet. Indskrivning foregår ved at der kommer en henvendelse fra DCV som visitationsudvalget som består af forstander, souschef, socialrådgiver og alle afdelingsledere tager stilling til. Herefter får kommunen besked og det videre samarbejde foregår mellem børnehjemmet og kommunen. Udskrivningsprocedurer er som regel i samarbejde med den anbringende kommune, enten skal barnet hjemgives, eller visiteres videre til en anden døgninstitution eller andre steder. Alle afdelinger har hver sin afdelingsleder som er pædagog, derudover er der ansat Mini-bo: 3 pædagoger, 2 pædagog på vej pr. 1. marts og en anderledes kvalificeret som må stoppe, da fagforening PIP har stillet krav om, at anderledes kvalificerede ikke skal bestride pædagogstillinger. Afdeling 1: 3 pædagoger, 1 pædagoger på vej pr. 1. marts, 2 faste vikarer og løse vikarer i weekenderne. Afdeling 2: 3 pædagoger, 1 pædagog på vej pr. 1. marts og 1 socialmedhjælper og 2 vikarer. Ungdomsafdelingen: 4 pædagoger, 1 anderledes kvalificeret og 1 socialhjælper. 4

5 Svarer belægningen til institutionens ressourcer? Forhold der skal følges op. Institutionens fysiske rammer Fællesarealer (inde- og udendørs), bad og toiletforhold, værelser/egne boliger og muligheder for fritidsaktiviteter Tilsynet skønner, at belægningen på Mini-bo svarer til afdelingens personalemæssige ressourcer. Afdeling 1, afdeling 2 og Ungdomsafdelingen skønnes at normeringen af pladser er for store, hvor det synes svært at overskue de store enheder. Forstander ønsker flere pædagoger idet nogle børn kræver meget, hvorfor indsatsen er utilstrækkelig. Konst. Forstander oplyser, at afdelingsledere er gode til at dække ind. Institutionen ønsker at visitationsarbejdet bliver bedre, idet der modtages behandlingskrævende børn, hvilket ikke er målgruppen for institutionen. Det kunne være ønskeligt hvis kommunerne beskriver børnene bedre inden de visiteres, således kan man i mange tilfælde undgår at fejlvisitere børnene. et er at vurdere institutionens fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og beboernes trivsel. Mini-bo: Mini-bo er placeret i lejet lejlighed i en boligblok på Radiofjeldet. Boligen består af 3 børneværelser, 1 personalerum, lille køkken, opholdsstue, entre og et kontor, 1 badeværelse til børnene og et toilet til personalet. Vinduerne er sprungne, hvorfor de om vinteren fryser til og om sommeren dugges til man kan ikke se ud. Vindueskarm udvendigt faldet af i et værelse. Altandøren i køkkenet er utæt og der sner ind. Underboerne klager over larm fra børnene og det er meget lyt. Således kan børnene også høre skænderier og slagsmål fra andre beboere. Værelserne er små og der er ikke meget plads til udfoldelse for børnene, som nogle bor 2 og 2 i værelserne med køjesenge. Ingen brandalarm, men de har slukningsudstyr. Der mangler børnesikring på vinduerne. Det skønnes uhensigtsmæssigt at have anbragte børn i en boligblok, hvor forholdene er meget små og det er meget lyt. Afdeling 1: Afdelingen er placeret i hovedbygningen som består af 3 etager. I kælderen er der vaskerum og depot, et rum med stor fryser og depot og et lille rum med fryser, 5

6 maddepot, lille gammelt toilet som skal fjernes og et andet lille rum. 1.sal består af stort køkken og opholdsstue, afdelingsleders kontor, hvor der var elektriske ledninger som hang frit ud fra væggen, 2 toiletter (1 til beboere og 1 til personale). På loftet er der 4 værelser til børnene (1 værelse med 3 drenge, 1 værelse er p.t. tomt med plads til 2 børn, 1 værelse med 2 senge, hvor der bor 1 barn og i det sidste værelse bor der 1 barn (skal være 2), 2 baderum og 2 toiletter, 1 stort personalerum (vagtværelse) og stort gangareal med nogle skabe. Det er øjnefaldende at bemærke, at el-installationerne flere steder ikke er i orden, hvor der eks. er løse ledninger og andre uhensigtsmæssigheder som bør snarest kigges på. Afdeling2: Afdelingen er placeret i hovedbygningen hvor der også er administrationskontorer, bestående af kontor for forstander, souschef, socialrådgiver og kontordame. Afdelingens stueetage består af stort køkken, lille opholdsstue, afdelingsleders kontor, personaletoilet, lille rum med vaskemaskine, kopimaskine o.l., fordelingsgang og entre. 1. sal består af stor gang, 2 toiletter (1 til piger og 1 til drenge) samt et badeværelse, 4 soveværelser hvor børnene bor 2 og 2 samt vagtværelse. Administrationen har også her en stor opholdsstue, som sådan set ikke bliver brugt og stort mødelokale for personalet. Generelt er el-installationerne dårlige på hele hovedbygningen. Ungdomsafdelingen: Ungdomsafdelingen er fysisk placeret i et hus ved siden af hovedbygningen. Huset bærer præg af at være gammelt, værelserne er små og mørke, de elektriske installationer er meget tilfældige og mangelfulde og til stor fare for beboerne. Der er samlet depot af gamle møbler og ting og sager fra andre afdelinger i det store aktivitetsrum i kælderen, således at beboerne ikke kan bruge rummet optimalt. Kælderplan består af: Personalestue/afdelingskontor som ved tilsynet fremstod meget rodet, stort aktivitetsrum hvor der stod lager af diverse skabe, skuffer, ovn, vaskemaskine, emhætte, vasketøjsstativer o.l., Vinduerne var tildækkede af sne, de er utætte og kan ikke åbnes. I aktivitetsrummet var der bordfodbold og TV-spil, en 2-mands sofa, 1 6

7 keyboard og nogle stole. Maddepot hvor gulvet er hullet og blødt med fare for at ryge igennem. 1 rum med vaskemaskine og tørretumblere hvor loftet skaller. 3 rum med diverse, så som værktøj, dyner til koloni, sko, ski og kasser med alverdens skrammel. Branddør har ikke noget hængsl eller lås, hvor bl.a. oliefyr og vandtanken står. Der ligger alt muligt ting og sager ved siden af, som sagtens kan give problemer hvis uheldet skulle ske ved evt. brand. Stueplan består af stort køkken/spisested med plads til alle. Vinduerne her er utætte og flere steder kan det heller ikke åbnes. El-installationer igen dårlige med løse ledninger mange steder i huset. Vagtrummet som benyttes pt., er værelse med en beboers personlige ting, så som tøj, møbler o.l., farverne var stærk lilla og lyserød. Beboeren var midlertidigt flyttet fordi der ankom en beboer som skulle være der i kort tid, hvorfor disse 2 beboere skulle dele værelse. I gangen når man kommer op fra kælderen hænger en ledning til lys meget lavt og kan være til fare for beboerne. 1 toilet til personalet, 1 toilet samt fælles bad hvor udluftningskanalen var tilstoppet med en klud, tandbørster står hulter til bulter uden navn. Vinduet kan ikke åbnes og der hang en dug som gardin. Der står et badekar oprejst, som ser ud til ikke at blive brugt og fylder meget. 1 beboerværelse meget sparsomt møbeleret hvor farverne var lyserødt og turkis. Opholdsstue i vinkel med 3 sofaer, tv og dvd. Det er tydeligt at bemærke, at der ikke er særlig hjemlige atmosfære, gammel tørt plante står i hjørnet og flere steder er der tegnet og malet på møblerne. Gangareal hvor der under trappen er et rum (depot) med ski, spande, kasser og andet rod. Ved siden af trappen når man kommer op på 1. salen lå der tøj, sko, tasker, dyner, sengetøj o.l. bare på gulvet. Afdelingen virker meget kold og rodet, der er ingen hygge, kedelige billeder, enkelte døde og halvdøde planter, skrevet på vægge, døre og møbler meget iøjnefaldende at komme ind i. På 1. sal er der 8 beboerværelser, 1 dobbeltværelse og resten enkelte. Dobbeltværelset var ryddeligt og rent, hvilket også var gældende for et andet værelse. De resterende 7

8 værelser var mere eller mindre rodede hvor skabsdøre og kommodeskuffer manglede og ødelagte. Flere døre hvor håndtaget faldt af, belysning i loftet var generende med bare pærer uden skærme eller for store pærer, således at man får lyset lige i øjnene. De fleste røgalarmer var uden batterier og brandslukningsudstyr var tomt. Badeværelset er meget slidt og det er øjnefaldne at bemærke, at facaden og træværket specielt ved vinduet er nærmest rådnet og i stykker. Der er ikke ordentligt baderum og inventarerne er mere eller mindre i stykker alle sammen. Man kan ikke se strukturer eller andre systematisk ordnede forhold for beboernes ting og sager (tandbørster, håndklæder). Spejl og andre ting så som skabe er i stykker og ødelagte. Det hele virker utroligt ustruktureret og mangelfuldt. I det hele taget har huset og afdelingen virkelige brug for omgang renovering og istandsættelse snarest muligt med hensyn til beboernes sundhed og tarv taget i betragtning. Efterfølgende er vi blevet opmærksomt på, at der er sat midler af til renovering på ungdomsafdelingen. Fritidsaktiviteter er forskelligt fra afdeling til afdeling. Mini-bo går til svømning 2 og 2 i weekenderne og er til aktiviteter i byen. I afdeling 2 kan beboerne spille Playstation og Nintendo i tidsrummene 14:00 16:30 og 20:30 21:00. Forhold der skal følges op. Der skal installeres brandalarmer i alle afdelinger. Generelt har ungdomsafdelingen meget kritisabelt forhold med massiv behov for omgang renovering i huset, der skal i hvert fald flere steder i huset udskiftes vinduer og får malet hele huset og startes istandsættelse flere steder som skal følges op meget snart. Der skal gøres meget ved de små mørke værelser hvor der mangler skriveborde, døre i skabe og skuffer i kommoder, og ikke mindst gardiner og belysninger som kan skabe hygge og hjemlige forhold for beboerne. Da der i ungdomsafdelingen er børn og unge i alderen år, skønnes dette sted at 8

9 være uegnet til så mange unge mennesker. Værelserne er meget små og har skråvægge og der er ikke plads til ret meget møblement. Stedet mangler hjemlig hygge og struktur og ikke mindst er det svært at fornemme det pædagogiske arbejde og målsætning for beboerne. Tilsynets fornemmelse er, at stedet er opbevaring for de unge og vi fik ved tilsynet ikke indtryk af nogen form for pædagogik eller initiativ til nogen forbedring af stedet. Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for beboeren Hvordan arbejdes der med institutionens overordnede målsætning i det daglige arbejde? Hvilke pædagogiske metoder og indfaldsvinkler arbejdes der med? Og hvilke holdninger er der bag? Hvordan er samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger, daginstitutioner, skole, sundhedsvæsen og andre instanser? Har der været klager fra samarbejdspartnere? Hvordan arbejdes der med handleplaner? Hvordan lægges der vægt på Tvær Fagligt udvalg? et er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for beboeren. Institutionen oplyser, at de ønsker at stedet bliver hjemlig og hyggeligt, således at børnene gider bo på stedet. En afdelingsleder udtrykker: Konsekvens skal planlægges og ikke bruges som straf. Den pædagogiske struktur er ifølge forstander: deltagelse, struktur, tydelige rammer og døgnrytmer samt tryghed. Det er mest socialrådgiveren som har kontakt til kommunerne og hun oplyser, at samarbejdet for det meste er meget godt. Afdelingsledere og kontaktpersoner har kontakten til daginstitutionerne, skolerne, sundhedsvæsenet og andre, hvilket de oplyser at være godt. Nej. Der er ikke alle børn der har handleplaner med sig når de kommer, men de fleste nye børn har nu. Kontaktpersonen laver handleplaner i samarbejde med socialrådgiveren og kommunen. Forstander oplyser, at faglige personer inddrages. 9

10 Forhold der skal følges op. Beboerens trivsel og dagligdag af stemning på institutionen Hvordan er kontakten mellem beboerne og personale? Hvad synes beboerne om at være her? Hvordan ser en almindelig dag ud? (Dagsrytmer) et er at vurdere, hvordan beboerne trives på institutionen og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt. Stemningen på afdelingerne virker generelt god, men i Ungdomsafdelingen virker den meget modløs. Ved tilsynets besøg var der ikke så mange beboere hjemme. En dreng var hjemme i Mini-bo fordi han var syg her virkede kontakten meget god. På afdeling 1 var der ingen børn, på afdeling 2 lå der nogen og sov og på Ungdomsafdelingen var der flere unge hjemme som ellers skulle have været i skole. Der var kun vikarer tilstede da tilsynet var der. De unge vi talte med på Ungdomsafdelingen synes generelt ikke om at være der, nogen oplyste, at de bliver bedre opdraget hjemme end på institutionen. Nogle beboere nævnte, at de ikke kunne lide personalet og at de bare kommandere rundt med dem. Nogen oplyste, at de fik for lidt mad, og plejer at være sultne, de kunne ryge på værelset uden at blive irettesat. Flere ønskede sig skrivebord og skab. En skolesøgende beboer må lave lektier i sengen hvilket giver øm ryg. Mini-bo: Beboerne vækkes ml. 06:30 07:00 og spiser morgenmad. De små følges i institution og den store i skole, beboerne hentes igen ml. 15:00 og 16:30. Aftenvagt laver mad med 1 barn ad gangen og spiser kl. 17:30 18:00. Afdeling 1 & 2: Beboerne vækkes kl. 06:30 og spiser morgenmad. Alle beboerne er skolepligtige. Nogen går selv eller tager selv bus, mens nogen følges. Om eftermiddagen hentes nogen fra fritidshjem og nogen kommer selv hjem. Om eftermiddagen spiser de noget let kl. 15:00 og spiser aftensmad kl. 18:00 hygger bagefter. 10

11 Forhold der skal følges op. Beboerindflydelsen på institutionen Hvilke områder har beboerne indflydelse på? Hvordan? Er der beboerråd (børne- og ungeråd)? Hvad er dets funktion? Hvordan fungerer det? Hvem bestemmer over beboerens værdier? Hvordan udbetales det lommepenge, af hvem, hvor ofte og hvor meget? Børnene har hjemmetider fra 19:30 til 21:30 og skal i seng ½ time efter hjemmetid. Nattevagt sørger for at beboerne kommer i seng. Ungdomsafdelingen: Har en detaljeret beskrivelse af døgnrytme, men det var ved tilsynet svært at se, at disse blev overholdt. Der bør tages kontakt til alle skoler for at drøfte problematikken omkring anbragtes børn skolegang. Det kom frem ved tilsynet, at mange anbragte børn bliver drillet i skolen fordi de er anbragte. I forhold til manglende mad, skal der undersøges om der bliver lavet for lidt mad til beboerne, således at de ikke bliver mætte. Der skal iværksættes faste rammer og struktur for beboerne på Ungdomsafdelingen. Der kunne evt. skabes kontakt med arbejdsgivere, således at dem der ikke går i skole har noget at tage sig til. et er at vurdere, om beboerne har indflydelse på deres tilværelse, samt hvordan de ifølge modenhedskriterier medinddrages i beslutninger der vedrører deres eget liv. Mad, tøj og fritidsaktiviteter. En gang om ugen kan beboerne bestemme hvad de skal spise. De kan selv vælge hvad tøj de vil have og hvilke fritidsaktiviteter de vil gå til. Ja, en gang om ugen. Beboerne taler om madplan, skole, hjemmetider, regler o.l. Beboerne bestemmer selv over deres ejendele. Mini-bo udbetaler ikke lommepenge, men de indsættes på barnets konto til tøj, legetøj o.l. Afdeling 1 og 2 udbetaler lommepenge om fredagen, efter at værelserne er ryddet. Ungdomsafdelingen udbetaler lommepenge om onsdagen, beboerne skal først rydde op år får kr. 20,-, får kr. 40,-, 14 år får kr. 60,-, år får kr. 100,- og

12 år får kr. 150,- pr. uge. Har beboerne indflydelse på beslutninger der vedrører dem selv? Hvad gøres der hvis en beboer flygter fra institutionen? Forhold der skal følges op. Inddragelse af pårørende i institutionen Hvordan fungerer samarbejdet med forældre, søskende og evt. andre pårørende? Hvor ofte er der kontakt til pårørende og hvordan er dette formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende og hvordan fungerer den? Er pårørende orienteret om hvordan de kommer i kontakt med relevante ledere og medarbejder på institutionen? Har institutionen fået klager fra pårørende i det forløbne år og i forhold til hvad? De er med til at bestemme hvad de skal spise en gang om ugen på skift. Der ledes efter barnet og hvis barnet ikke kan findes, bliver politiet kontaktet. et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende. Alle oplyser om, at samarbejde med forældrene og pårørende generelt fungerer meget godt. Specielt Mini-bo fortæller, at de har et upåklageligt samarbejde med forældre, som er meget gode til at overholde aftaler og samvær. Børnene har faste ringetider til forældrene 1 gang om ugen. Nogle forældre er med til spisning 1 gang om ugen. På Mini-bo kommer forældre til et barn hver 2. fredag fra kl. 10:00 12:00. 1 barn er sammen med sine forældre hver onsdag og 2 børn er hjemme hver 2. weekend. Der er ikke fast procedure for inddragelse af pårørende. Ja, alle forældre er orienteret om hvordan de kommer i kontakt med ledere og medarbejdere på institutionen. De kan anmode om møde, ringe eller sende . En forælder kommer tit uanmeldt og skælder ud på personale og andre børn. Denne forælder klager over barnets tøj, at skolen ikke passes og at barnet ikke bliver behandlet ordentligt. Der bliver i hvert enkelt tilfælde talt med denne forælder og der opnås forståelse. 12

13 Forhold der skal følges op. Magtanvendelse på institutionen Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt og hvordan håndterer institutionen magtanvendelser og indberetning heraf? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Er samtlige ansatte bekendte med reglerne for magtanvendelse og hvordan udøves disse? Forhold der skal følges op. Der ønskes fast procedure vedr. samvær. et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind, før problemerne udvikler sig. Forstander oplyser, at der heldigvis har været meget få magtanvendelser på det sidste. Mini-bo oplyser, at der ikke har været anvendt magt siden omstruktureringen. Afdeling 1 oplyser, at de ikke har magtanvendelse længere og at børnene er faldet til ro. Afdelingsleder i afdeling 2 oplyser, at de ikke har magtanvendelser. Døgninstitutionsafdelingen har den seneste år kun modtaget 2 magtanvendelser. Ja, nogle børn har svært ved at falde til i nye og anderledes omgivelser, når de lige er ankommet, hvorfor dette nogle gange giver anledning til magtanvendelse, men det er et stykke tid siden det sidst er sket. Der er 3 børn inde i Kapisillit, 2 fra afdeling 1 og 1 fra afdeling 2 med 3 personaler. Dette har været på grund af, at børnene har været urolige og derfor bliver de skærmet i et stykke tid for at få dem til at falde til ro. Forstander og afdelingsledere oplyser, at alle kender procedurer vedr. magtanvendelser, men ved samtale med personale erfares, at de ikke er bekendt med reglerne. Forstander og afdelingsledere siger, at efter strukturændringen har der ikke været så mange magtanvendelser, hvilket er positivt. Ledelsen skal sørge for at alle medarbejdere har kendskab til procedurer omkring magtanvendelser. 13

14 Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Er der vejledninger om kost, motion og forbrugsvaner? Er beboerne med til at bestemme menu? Er beboerne med til indkøb og madlavning? Kan beboerne frit tage drikkevarer og frugt? Hvordan opbevares og håndteres medicin konkret på institutionen? Har personalet de fornødne kompetencer til at give medicin? Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Har institutionen en seksualitetspolitik? Hvordan er rengøringsstandarden? Hvem gør rent hvor og hvornår? Er der formuleret en misbrugspolitik på institutionen? et er at tilse, at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes. Nej, forstander har et ønske om at ansætte en køkkendame. Ja, beboerne på hver afdeling er med til at bestemme menu en gang om ugen. Ja, nogen er med på indkøb og til at lave mad. Ja, beboerne kan frit tage vand og frugt. Saft i weekenden. Der er ikke nogen beboere der får medicin. Der findes aflåst skab i vagtrummet. - - Nej, men beboerne må ikke være kærester. De beboere der deler værelse er altid af samme køn og når de er på koloni er det det samme. Ved tilsynet var rengøringsstandarden god, selv om det var meget rodet i Ungdomsafdelingen Der er et rengøringspersonale ansat på fuld tid. Denne er 1 formiddag i Mini-bo, 1 formiddag i Ungdomsafdelingen, og er ellers for det meste i hovedbygningen. Nej, men vi fik oplyst om, at det findes regler i levereglerne. 14

15 I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, medicin snifning m.m.? Hvad gøres der for at begrænse evt. misbrug? Gives der tilbud om behandling for beboere og personalet? Hvem koordinerer behandlingen? Forhold der skal følges op. Hjælpemidler på institutionen Hvilke hjælpemidler benyttes på institutionen? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det, at beboerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler, fx kommunikationsmidler, it, personlige hjælpemidler m.m.? Forhold der skal følges op. Personalet på institutionen Hvilke uddannelser / kompetencer har personalet Mange af beboerne ryger cigaretter, nogen af de store piger drikker nogen gange og der har været problemer med snifning og hash. Nogle forældre køber cigaretter til deres børn. Afdelingsleder taler med beboerne og der har været samtale fra politiet. Der har før været enkelte beboere som har været med i TAPP (TeenAge Power Program) Personalet har fået tilbud om alkoholafvænning. Forstanderen koordinerer. Der bør iværksættes oplysningskampagne for beboerne om misbrug og prævention. et er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for beboeren. Der benyttes ikke hjælpemidler på institutionen. Dog har en beboer på Mini-bo høreapparat. - Beboerne har ikke adgang til internet på institutionen. De fleste børn har i dag en mobiltelefon. Der bør installeres computere, således at beboerne kan få adgang til internet på institutionen. Der kan evt. være regler for hvor længe hvert barn kan bruge computeren om dagen samt kan der spærres for flere uhensigtsmæssige sider. et er at vurdere, om personalets kompetencer svarer til beboernes behov, og om personalet trives, herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Konstitueret forstander er socialrådgiver, souschef er pædagog, alle afdelinger har 15

16 og i hvilket omfang svarer disse til beboernes behov? hver sin afdelingsleder som er pædagog, derudover er der ansat Mini-bo: 3 pædagoger, 1 pædagog på vej til ansættelse, som betyder at en anderledes kvalificeret skal stoppe pga. selvstyrets forhandlingsafdeling ikke længere ansætter anderledes kvalificeret i pædagogstilling. Afdeling 1: 3 pædagoger, 2 pædagoger på vej, 2 faste vikarer og løse vikarer i weekenderne. Afdeling 2: 3 pædagoger og 1 socialmedhjælper og 2 vikarer. Ungdomsafdelingen: 4 pædagoger, 1 anderledes kvalificeret og 1 socialhjælper. Ud fra den uddannelsesmæssige baggrund burde det svare til beboernes behov, men der er nogle afdelinger der fungerer bedre end andre. Specielt Afdeling 1 synes at fungere meget godt, pga god og synlig struktur. Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetence-udvikling? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og beboere om den? Hvordan håndteres sprogforskelle og planlægger institutionen vagtplaner med hensyntagen til sprogforskelle? 3 personaler har været på uddannelse hos Conni Gregersen og Eva Hildebrand, 1 er under uddannelse til psykoterapeut og ellers har der været kurser for personale. De gamle skal opdateres og der har været afholdt pædagogiske dage. Charlotte Gullberg afholdt kursus i ledelse for ledelsen i uge 3. Afdelingsledere laver vagtplaner for 4 uger og 6 uger som godkendes af forstander. Personalet kan bytte vagt i samråd med afdelingsleder. Noget personale synes, at når der er projekter, er der altid nogen personale fra deres afdeling som så mangler i afdelingen. Der er fællesmøde 1 gang om måneden. Ledermøde hver torsdag 09:00 12:00. Mini-bo har afdelingsmøde en gang om ugen 10:00 12:00. Afdeling 1 har afdelingsmøde hver mandag 10:00 12:00 bliver ændret til 09:00 12:00. Der er p.t. kun grønlandsk talende personale. 1 afdelingsleder får supervision i Danmark i forbindelse med uddannelse. Alt 16

17 Tilbydes medarbejderne supervision og foregår der MUS samtaler? Benytter institutionen sig af bistand fra Departementets psykologer, konsulenter, økonomiske rådgivere o.l.? Hvordan fungerer det? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af henholdsvis ledelsen og medarbejderne og hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan håndteres uenigheder og samarbejdsproblemer? Foreligger der ArbejdsPladsVurdering? I hvilket omfang har personalet kendskab til aktuelle regler og retningslinier? Har der været tjenstlige påtaler og på hvilken baggrund? resterende personale efterlyser supervision. MUS er igangsat. Institutionen har samarbejde med psykologerne om supervision, men psykologerne er meget optaget og det er svært at få en tid. Der er også samarbejde med konsulenter i forbindelse med enkelte sager samt økonomiske rådgivere i forhold til forbedrelser o.l. Forstander oplyser, at atmosfæren er ved at blive rigtig god, og oplyser videre personalet skal huske, at dette er børnenes hjem og de skal være faglige. Endvidere oplyser forstander at afdelingsledere er meget gode. Samtlige medarbejdere giver udtryk for et rigtigt godt samarbejde med forstander og flere udtrykte mere anstrengt forhold til souschef. Generelt er der godt sammenhold i afdelingerne. Uenigheder tages op hurtigst muligt. Nej. Det stod ved tilsynet noget uklart om i hvilket omfang personalet har kendskab til aktuelle regler og retningslinjer, specielt vedr. magtanvendelser og hvis der opstår brand i huset og i vagterne hvorvidt alle er vidende om hvad de skal gøre. Ja, pga sexchikane har der 1 gang været tjenstlig samtale, samt i flere tilfælde har der været tjenstlige påtaler pga. meget sygdom og forsømmelse af arbejde. Hvilke ledelsesformer kendetegner døgninstitutionen generelt? Forstander oplyser, at ledelsesformen er anerkendende og large. At de holder sig til lovgivningen. Ansvarsfordeling skal være på plads, så alle tager ansvar og kender deres opgave. Tilsynets vurdering er, at ledelsesformen har været utilstrækkelig, men at der nu er mere fokus på strukturen og tydeliggørelse af ansvarsfordeling. 17

18 Forhold der skal følges op. Opfølgning fra tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning samt anbefalinger Henstilling Tilsynets vurdering er, at ledelsesformen har været for flad, hvilket har gjort, at nogle afdelinger har været meget overladt til sig selv. Dette er dog ved at blive rettet op. Der skal gennemføres ArbejdsPladsVurdering. Der har ikke før været ført tilsyn på Røde Kors Børnehjem. Røde Kors Børnehjemmet har i alt 30 normeret pladser for omsorgssvigtede børn og unge fordelt i alt 4 afdelinger. Det må siges at være alt for mange, og ikke mindst organisatorisk uhensigtsmæssigt da det er tydeligt at se og føle, at Mini-bo og Ungdomsafdelingen er meget overladt til sig selv og på mange måder forsømte. De to afdelinger på hovedbygning er i forvejen spidset til med beboerne med indimellem store vanskeligheder og behandlingskrævende beboere og meget at tage sig til i dagligdagen.. Tilsynets vurdering er også, at der generelt ikke mangles ressourcer som sådan, men hvorvidt ressourcerne udnyttes optimalt kan være svært at se. Institutionen er gammel, og trods der flere omgange er blevet renoveret er de fysiske rammer meget små og slidte. Ledelsen er konstitueret indtil der ansættes en ny forstander, der er allerede igangsat tiltag og forbedringer på institutionen som må siges at være positivt. Der er meget at gå i gang med, specielt i forhold til Ungdomsafdelingen og ikke mindst skabe struktur og rammer for arbejdet med de unge beboere. Der kan startes med samtaler med alle ansatte på ungdomsafdelingen for dels at afklarer om personalet er egnet til arbejdet med de unge, den hidtil laden stå til holdning er helt uacceptabelt, der skal helt klart foretages forbedring så alle er med til at løfte opgaverne. Tydeliggørelse af rammer og struktur og arbejdsopgaver bør gennemgås og evt. lovgivning omkring børnene kan gennemgås så alle ved hvad deres ansvar er. Der anbefales, at den organisatoriske struktur kigges på for evt. at nednormere pladserne. I det hele taget kan Røde Kors Børnehjemmet have fokus på og involvere alle afdelinger og ensrette arbejdsgangene og tiltag, så der kan være tydelighed i den pædagogiske linje omkring beboerne. Belysningerne på beboernes værelser og i det hele taget fysiske rammer henstilles til 18

19 Påbud at gøres noget ved snarest muligt. Der henstilles til at der findes en bedre egnet bolig til beboerne i Mini-bo. Der skal installeres røg- og brandalarmer i alle afdelinger. Brandinstruks skal udarbejdes og alle skal gøres bekendt med den Brandslukningsudstyr skal tjekkes og bringes i orden med det samme. Elinstallationerne skal bringes i orden med det samme og tjekkes over hele huset og de øvrige afdelinger. Ungdomsafdelingen skal have stort fokus, og igangsættes forbedringer på de fysiske rammer med det samme. Pædagogisk arbejde omkring beboerne skal tydeliggøres og have fokus på med henblik på at skabe rammer og struktur for beboerne, arbejdet skal være udviklende og fremadrettede. Dato for udarbejdelse af tilsynsrapporten 20. februar 2012 Karen D. Jensen & Eydna Nyvang 19

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilset fysiske rammer, samtale med ledelsen og personalegruppen samt beboere.

Tilset fysiske rammer, samtale med ledelsen og personalegruppen samt beboere. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE OG LANDSTINGSFORORDNING NR. 7 AF 3. NOVEMBER 1994 OM HJÆLP TIL PERSONER MED VIDTGÅENDE HANDICAP. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt,

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Sungiusarfik Aaqa, Adolf Jensensvej 22, Box 391, 3900 Nuuk Navn, adr. telefon og e-mail

Sungiusarfik Aaqa, Adolf Jensensvej 22, Box 391, 3900 Nuuk Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune.

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. På baggrund af anmodning om beskrivelse af mulighed for alternative forslag i Nordfyns Kommune til børns ophold på bl.a. Bøgelundskolen har

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere