L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven."

Transkript

1 Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: Status: 2. beh./henvist til udvalg Vis alle indlæg Ordførertaler Forhandlinger Møde nr.100, mandag Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen). Vis oversigt over samtlige taler 0 Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 221: Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven. (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen).

2 Page 2 of 99 (Fremsættelse ). 1 Kl.01:18 Forhandling Hr. Mads Rørvig som ordfører for Venstre. 2 Mads Rørvig (V) Kl.01:18 Ordfører (Ordfører) Mads Rørvig (V): Tak for det. 3 Kl.01:18 Jeg skal lige bede om, at man giver ordføreren mulighed for at tale rimelig uforstyrret. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 4 Mads Rørvig (V) Kl.01:18 Ordfører (Ordfører) Mads Rørvig (V): Vi har oplevet en økonomisk krise af historiske dimensioner, og ingen er gået ram forbi, heller ikke Danmark. Men nu er det begyndt at lysne i horisonten; de seneste kvartaler har budt på positiv vækst, arbejdsløshedskurven er knækket, og virksomhederne har igen fået noget at bestille.

3 Page 3 of 99 Krisen har været relativt mindre hård for Danmark end for så mange andre lande. Det skyldes vores gode udgangsposition. Dengang oppositionen krævede penge til både stort og småt, valgte vi at holde igen, og derfor var vores økonomi bedre polstret og derfor bedre rustet til krisen. Det betyder ikke, at vi er kommet upåvirkede igennem krisen. Vi holdt krudtet tørt indtil det rette øjeblik, hvor dets effekt var størst, men krudtet er skudt af, og derfor ser vores budget noget anderledes ud i dag, end det gjorde for et par år tilbage. Der var røde tal på bundlinjen, og det var mere, end vores økonomi kunne holde til på sigt, og derfor er vi nødt til at handle. Alternativet er en gæld, der blot vokser sig større og større, og udgifter til renter penge, som vi langt hellere vil investere i vækst og i velfærd. Der er unægtelig mere ved at øge bevillingerne end ved at skære i budgettet, men besparelser er desværre ikke noget, vi kommer udenom i den her situation. Ingen, der vil stå ved ansvaret for Danmarks økonomiske ve og vel, kan se sig fri for at tage aktiv del i det her arbejde. Vi har sammen med Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgået en aftale om genopretning af den danske økonomi. Aftalen indeholder en række besparelser besparelser, der langtfra er nemme, men de er nødvendige. Alle har en interesse i, at vores økonomi er holdbar, og derfor må alle bidrage til den fælles indsats, der skal til, for at få rettet op på det offentlige budget. Vi har bevidst søgt den mest lempelige løsning, men ingen kommer desværre til at slippe fuldstændig uberørt. Dette lovforslag indeholder en række aftalebesparelser, og den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen af topskatten udskydes i 3 år til Samtidig vil 20- reguleringen af beløbsgrænser for skatter blive suspenderet i 2011, 2012 og Desuden lægges der et loft over fradraget for faglige kontingenter og arbejdsgiverbidrag. I dag er der f.eks. stor forskel på kontingenternes størrelser i de enkelte fagforeninger. Endelig indeholder lovforslaget en ændring om børnefamilieydelsen. I dag får alle børnefamilier som bekendt det samme beløb i ydelse for hvert barn. Det forholder sig imidlertid således, at udgifterne til det første barn almindeligvis er langt højere end til de øvrige. Vi finder det rimeligt, at børnefamilieydelsen kommer til at afspejle denne sammenhæng, og af den grund lægges der et loft over det maksimale, en børnefamilie kan modtage i årlig ydelse, og loftet indføres gradvist. Det giver familierne god mulighed for at indrette deres økonomi efter de nye regler. Jublen havde jo sikkert været større, hvis vi havde brugt flere penge frem for at spare, men omstændighederne er ikke til at lege den rige onkel fra Amerika. Vi er nødt til at se i øjnene, at hullet i statskassen ikke forsvinder af sig selv, og derfor må alle bidrage til at få økonomien op at stå igen. Jeg skal meddele, at Venstre kan støtte dette forslag. 5 Kl.01:22 Der er en række korte bemærkninger, først fra hr. Nick Hækkerup. 6 Nick Hækkerup (S) Kl.01:22

4 Page 4 of 99 Nick Hækkerup (S): Det er sådan set bare et enkelt opklarende spørgsmål: Hvordan forholder det her lovforslag sig til skattestoppet? 7 Kl.01:22 8 Mads Rørvig (V) Kl.01:22 Mads Rørvig (V): Da regeringen fremlagde sit forhandlingsudspil til de her forhandlinger om genopretningsplanen for Danmark, lagde man klart frem, at man var nødt til at suspendere skattestoppet i den her periode, hvor vi er nødt til at genoprette dansk økonomi. Det har vi sagt, og vi har lagt åbent frem, at det er et instrument, som vi vil bruge, bl.a. ved hjælp af en 20-regulering, som jeg også i min ordførertale har gjort rede for. 9 Kl.01:22 Hr. Nick Hækkerup. 10 Nick Hækkerup (S) Kl.01:23 Nick Hækkerup (S): Så skattestoppet gælder ikke i den her periode, som vi ikke ved, præcis hvornår får ende?

5 Page 5 of Kl.01:23 12 Mads Rørvig (V) Kl.01:23 Mads Rørvig (V): Altså, det er jo lagt frem i planen, præcis hvad der gælder, og hvad der ikke gælder, såfremt de her lovforslag bliver vedtaget med de ændringsforslag, der måske måtte være. Så det er da gjort rimelig klart, hvad der gælder i forbindelse med skattestoppet, og hvad der ikke gælder. Men skattestoppet står selvfølgelig ved magt, når vi er ude af den her periode. 13 Kl.01:23 Hr. Morten Bødskov. 14 Morten Bødskov (S) Kl.01:23 Morten Bødskov (S): Det her er jo bare endnu et eklatant løftebrud fra Venstres side. Flere gange har man jo garanteret børnefamilierne mod, at børnechecken skulle forringes. Man har sågar i sit regeringsgrundlag for den nuværende periode og det går jeg ud fra at Venstres støtter jo klart skrevet, at man vil forøge økonomien for børnefamilier med helt små børn. Nu kommer man så her som en tyv om natten og trækker tæppet væk under ganske mange børnefamilier. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan ordføreren mener, at de løfter, man har givet børnefamilierne i folketingsvalgkampen, i regeringsgrundlaget og efter folketingsvalget, stemmer overens med det løftebrud, man nu begår med ændringerne af børnechecken.

6 Page 6 of Kl.01:24 16 Mads Rørvig (V) Kl.01:24 Mads Rørvig (V): Det, der i virkeligheden er løftebrud, vil jeg sige til hr. Morten Bødskov, er jo ikke at give en ordentlig løsning på, hvordan man kommer ud af den her krise. Vi har jo givet et klart løfte om, at vi har en ansvarlig holdning til dansk økonomi, og derfor har vi fremlagt den her plan. Vi ser jo den diametrale modsætning, når man lukker en gang øregas ud som den, jeg står med her, nemlig»en Fair Løsning«, der jo absolut intet svar giver på, hvordan vi kommer ud af den her økonomiske krise. Regeringen har afgivet et løfte til vælgerne om, at vi holder en ansvarlig økonomisk linje, og det er også det, som det her lovforslag afspejler. 17 Kl.01:25 Hr. Morten Bødskov. 18 Morten Bødskov (S) Kl.01:25 Morten Bødskov (S): Jeg forstår godt, at man er nødt til at kaste sig ud i den gang begynderretorik, som jeg mener at det er udtryk for. Socialdemokraterne og SF har fremlagt en fuldt finansieret plan, som løser de problemer, Danmark står over for. Og man må jo sige, at valget i dansk politik nu er fuldkommen klart, for det her løftebrud, man laver over for børnefamilierne, viser jo, at vi har en regering og nogle regeringspartier, der ikke er til at stole på.

7 Page 7 of 99 Hvordan skal børnefamilierne tro, at man ikke kommer som en tyv om natten igen, når man har lovet børnefamilierne før folketingsvalget, at man faktisk ikke engang bare vil bevare, men vil forbedre det økonomiske grundlag for børnefamilier med helt små børn, og så nu kommer og fjerner det? Så valget er totalt klart. På den ene side står der et regeringsflertal støttet af Dansk Folkeparti, som man ikke kan stole på, og på den anden side står der et alternativ, som siger sandheden, nemlig at velfærden koster. Det er det valg, der er. Men løftebruddet er klokkeklart, og jeg fik ikke svar på, om det ikke tilfældet med det, man fremlægger i dag. 19 Kl.01:26 20 Mads Rørvig (V) Kl.01:26 Mads Rørvig (V): Hr. Morten Bødskov har jo ret i, at vi har et fuldstændig klart valg. Udfordringen er det lidt uklart om vi er enige i, altså om vi skal konsolidere den danske økonomi med 24 mia. kr. inden for de næste 3 år. Hr. Morten Bødskov siger, at Socialdemokraterne og oppositionen giver en klar valgmulighed, men når man læser på side 14 i det, man kalder en løsning,»en Fair Løsning«, står der, at planen ikke går i detaljer med effekterne på de offentlige finanser på kort sigt. Hvordan kan man så påstå og love danskerne, at man har en løsning på Danmarks økonomiske udfordringer? Det hænger jo ikke sammen. 21 Kl.01:26 Hr. Jesper Petersen. 22 Jesper Petersen (SF) Kl.01:27

8 Page 8 of 99 Jesper Petersen (SF): Siden regeringen kom til i 2001 er der blevet væsentlig flere børn, der vokser op i familier, der decideret kan kaldes fattige. Vi er nu oppe på børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det er ca mere, end der var i 2001, da regeringen kom til. Man vil nødig snakke om det, men det er altså sådan, forholdene rent faktisk er. Nu har regeringen givet ufinansierede skattelettelser i indtil flere omgange, og nu skal regningen altså betales. En væsentlig del af den regning havner altså så hos børnefamilierne. Kan Venstres ordfører bekræfte, at vi vil se en yderligere stigning i antallet af børn, der kommer til at vokse op i en familie præget af fattigdom, fordi man altså også nu forringer børnechecken for de familier, der er hårdt trængt og har brug for børnechecken? 23 Kl.01:27 24 Mads Rørvig (V) Kl.01:27 Mads Rørvig (V): Der er ingen, der påstår, at den ydelse, vi er ude i nu, er nem. Hvis det forholdt sig sådan, at man bare kunne love, at dansk økonomi ville blive reddet af, at man arbejdede 12 minutter mere om dagen, så ville man løse det hele, men nej, vi må stå skulder ved skulder, når vi skal løse fremtidens udfordringer. Alle er nødt til at bidrage. Med hensyn til den sociale balance i forslaget kan man jo kigge på bemærkningerne til forslaget, hvordan det påvirker i forhold til rig og fattig. Der ser man, at det selvfølgelig er dem, der tjener mest, der også kommer til at holde mest for i den øvelse, vi lige nu er ude i. 25 Kl.01:28 Hr. Jesper Petersen.

9 Page 9 of Jesper Petersen (SF) Kl.01:28 Jesper Petersen (SF): Ordføreren præsterer en fuldstændig afkobling fra virkeligheden og formår overhovedet ikke at svare på spørgsmålet. Han tillader sig endda at sige, at nu skal danskerne stå skulder ved skulder. Det er da besynderligt, at der er så mange velstillede danskere, der har brug for en fattig mands skulder at græde ud ved. Det er jo det, der er tilfældet. Det kan godt være, at man kan komme med alle mulige sammenlagte beregninger, men man bedes forholde sig til spørgsmålet: Er det ikke sådan, at der ikke er nogen form for differentiering? I familierne lige nu, hvor de tæller den yderste krone for at få regnskabet til at hænge sammen, vil vi nu se, at de får en lavere børnecheck, og at de dermed skal finansiere de ufinansierede skattelettelser, som regeringen har givet, for at man kan få regnskabet til at stemme. Den seneste skattereform kan man påstå er finansieret, de to forrige skattelettelser er decideret ufinansierede. Nu kommer regningen, og bl.a. børnefamilierne skal betale for den. Er faktum så ikke, at børnefamilier, der i dag er afhængige af børnechecken, kommer til at opleve, at den bliver mindre, og at det kommer til at betyde, at der er endnu flere børn, der kommer til at vokse op i fattigdom i Danmark? 27 Kl.01:29 28 Mads Rørvig (V) Kl.01:29 Mads Rørvig (V): Altså, børnechecken bliver mindre, det kan man læse ud af lovforslaget, så det kan jeg fuldstændig bekræfte. Jeg kan også bekræfte, at regeringens linje er, at det her ikke er nemt. Det er ikke for sjov, at vi gør det her. Vi skal konsolidere vores økonomi med 24 mia. kr. over de næste 3 år, og det er en svær udfordring. Det kræver, at vi alle holder for i Danmark. Der har vi fremsat et lovforslag, der bl.a. lægger et loft over børnefamilieydelsen, som jeg finder meget retfærdigt. Det her er altså ikke en nem udfordring, men det er nødvendigt, for vi kan komme ud af krisen.

10 Page 10 of Kl.01:30 Det er hr. Frank Aaen. 30 Frank Aaen (EL) Kl.01:30 Frank Aaen (EL): Så vidt jeg har forstået den seneste variant af regeringens forslag, som vi dog ikke har set i Folketinget endnu, men kun læst om i medierne, så vil man skære i børnechecken til alle, og derudover fastholder man et loft over børnechecken, så man særlig rammer dem, der har mange børn. Der er to elementer i forringelsen af børnechecken. De samme familier oplever i øvrigt også, at personfradraget, som jo er mest værd for de fattigste, altså dem, der tjener mindst, også bliver reduceret. Det vil sige, at man tager pengene hos børnefamilierne og hos dem, der tjener mindst. Samtidig fastholder man og det er jo det, der er valget de skattelettelser, man har givet til de rigeste her i samfundet. Kan vi ikke godt lige få at vide: Hvorfor skal børnefamilierne og dem, der tjener mindst, undgælde for at opretholde de skattelettelser, man har givet til de rigeste? 31 Kl.01:31 32 Mads Rørvig (V) Kl.01:31 Mads Rørvig (V): Den skattereform, der har været, og de skatteomlægninger, der har været og det ved hr. Frank Aaen også er selvfølgelig fuldt finansieret. Man kan ikke stille regnestykket op på sådan en måde. Hvis hr. Frank Aaen gør sig umage og læser bemærkningerne til lovforslaget, kan hr.

11 Page 11 of 99 Frank Aaen også se, at det er dem, der tjener mest, der kommer til at holde mest for med den 20-regulering, som hr. Frank Aaen også nævner. Men jeg savner hr. Frank Aaens indlæg i debatten om, og det har vi så til gode senere, hvordan vi kommer ud af krisen, og hvordan vi kommer ud af de konvergenskrav, som vi skal opfylde de næste 3 år. Jeg har ikke endnu hørt et bud på, heller ikke i medierne, hvordan hr. Frank Aaen vil komme med et svar på det. Der er ikke nogen nem vej til at gøre det. Hvis der havde været det, havde vi selvfølgelig valgt den vej. 33 Kl.01:32 Hr. Frank Aaen. 34 Frank Aaen (EL) Kl.01:32 Frank Aaen (EL): Altså, jeg har faktisk gang på gang her i Folketingssalen fremlagt, hvor vi synes pengene skal tages fra. F.eks. kan man jo bare fjerne skattelettelserne til de 10 pct. allerrigeste i Danmark, og så har man tjent mere end 7 mia. kr., altså meget mere, end det her lovforslag går ud på. Og det er jo det, der er valget: Vil man skære hos børnefamilierne, vil man skære hos dem, der tjener allermindst, eller vil man genoverveje skattelettelserne til de allerrigeste? Det er jo valget, og jeg kan ikke forstå, at man synes, det er en god idé, at det er børnefamilierne, der skal undgælde, jeg kan ikke forstå, at man synes, det er en god idé, at de, der har mindst, skal undgælde. Hvorfor skal man ikke tage pengene der, hvor der er allerflest? Hvorfor kan Straarup ikke miste de 0,5 mio. kr., han har fået i skattelettelse? Var det ikke klogere og mere socialt at gå den vej? 35 Kl.01:33 36 Mads Rørvig (V) Kl.01:33

12 Page 12 of 99 Mads Rørvig (V): Altså, det lovforslag, vi nu diskuterer her i Folketingssalen, er jo ikke noget, der kun rammer en bestemt gruppe af befolkningen, som hr. Frank Aaen nu lægger op til. 20-reguleringen rammer jo, som hr. Frank Aaen kan læse ud af bemærkningerne, alle over en bred kam; alle indkomstgrupper bliver ramt af det her. 37 Kl.01:33 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. 38 Simon Emil Ammitzbøll (LA) Kl.01:33 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Tak. Jeg forstår godt, hvis ordføreren synes, at det kan være lidt besværligt at skulle svare på alle de noget underlige spørgsmål, som bliver stillet, for de går i en helt anden retning end den virkelige verden. Sandheden er jo, at det her forslag handler om at indføre massive skattestigninger. Regeringen indfører med sin pakke samlede skattestigninger for over 10 mia. kr. Det vil sandsynligvis koste i omegnen af danske arbejdspladser. Når situationen er så alvorlig, som ordføreren selv forklarede, vil det så ikke være en god idé at tage initiativer, der giver arbejdspladser og bevarer arbejdspladser, i stedet for initiativer, der koster arbejdspladser? 39 Kl.01:34 40 Mads Rørvig (V)

13 Page 13 of 99 Kl.01:34 Mads Rørvig (V): Jeg mener, at vi har fundet en meget afbalanceret løsning. Nu har hr. Simon Emil Ammitzbøll selv tidligere på dagen givet udtryk for glæde over den dagpengereform, som er blevet behandlet her i Folketingssalen. Jeg mener, at man gør begge dele, hvor det er nødvendigt. Og man sikrer med den her plan, at Danmark kan komme ud af krisen, og at vi kan konsolidere med de 24 mia. kr., der er nødvendige, over de næste 3 år. 41 Kl.01:35 Hr. Simon Emil Ammitzbøll. 42 Simon Emil Ammitzbøll (LA) Kl.01:35 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Det er meget afbalanceret, får vi at vide igen og igen og igen. Altså, den balance består åbenbart i, at man laver en dagpengereform, som sikrer nogle arbejdspladser, og så laver man en skattereform, der sørger for, at man så mister dem igen. Så har man skabt balance i tingene. Det er fuldstændig tåbeligt. Vi ved, at det koster danske arbejdspladser, at regeringen sætter skatten op. OECD har kritiseret, at man sætter skatten op i Danmark, der i forvejen har verdens højeste skattetryk. Gør det slet ikke indtryk på en borgerlig skatteordfører? 43 Kl.01:35 44 Mads Rørvig (V) Kl.01:35

14 Page 14 of 99 Mads Rørvig (V): Jeg vil sige, at hele den her økonomiske krise har gjort indtryk. Det er også det, som afspejles i den genopretningsplan, vi står og forhandler en række punkter vedrørende i dag her i Folketingssalen. Som jeg tidligere har nævnt over for hr. Simon Emil Ammitzbøll, har vi fundet en balanceret løsning. Vi bruger forskellige instrumenter, dels for at komme ud af krisen, dels selvfølgelig også for at konsolidere med de 24 mia. kr., der er behov for inden for de næste 3 år. 45 Kl.01:36 Hr. Niels Helveg Petersen. 46 Niels Helveg Petersen (RV) Kl.01:36 Niels Helveg Petersen (RV): Jeg skal gerne bekende fra starten, at jeg anser dette lovforslag for at være helt meningsløst, for det rammer fuldstændig vilkårligt. Der er ingen som helst fornuftig begrundelse for forslaget. Der er ingen logik i det. Jeg vil gerne spørge ordføreren: Er der overhovedet nogen sammenhæng mellem krisen, vi er i, og antallet af børn i et ægteskab? Kan man overhovedet finde en gruppe, og det er mit hovedspørgsmål, i samfundet, der har mindre ansvar for krisen, end gruppen af børnefamilier? 47 Kl.01:36 48 Mads Rørvig (V)

15 Page 15 of 99 Kl.01:36 Mads Rørvig (V): Jeg er meget uenig med ordføreren i, at dette lovforslag er meningsløst. Og jeg er faktisk skuffet over, at hr. Niels Helveg Petersen tager det ord i sin mund, for hvis der er noget, der ikke er meningsløst, er det, at man kommer med et bud på, hvordan vi kommer ud af krisen. Vi benytter en række forskellige økonomiske incitamenter her i dette lovforslag for at kunne konsolidere med de 24 mia. kr. Jeg ved ikke, om hr. Niels Helveg Petersen anerkender, at vi skal have fundet de 24 mia. kr. over de næste 3 år i statens finanser, det gør vi, og det mener jeg og Venstre absolut ikke er meningsløst. 49 Kl.01:37 Hr. Niels Helveg Petersen. 50 Niels Helveg Petersen (RV) Kl.01:37 Niels Helveg Petersen (RV): Jamen vi skal jo sådan set finde mere end 24 mia. kr. De løser jo ikke opgaven. Vi skal længere, og vi kommer til at gå længere i de kommende år, også med hensyn til mere vidtgående reformer, end regeringen lægger op til. Men jeg kan ikke forstå følgende ræsonnement: Vi skal stå sammen skulder ved skulder, og derfor skal børnefamilierne betale. Det forstår jeg ikke. 51 Kl.01:38 52

16 Page 16 of 99 Mads Rørvig (V) Kl.01:38 Mads Rørvig (V): Børnefamilierne er ikke de eneste, der skal betale. Vi har en praktisk regering, der løser problemerne i den rækkefølge, de opstår. Vi har et problem i øjeblikket, det anerkender man i begge sider af Folketinget, og det er, at vi skal konsolidere det offentliges økonomi med 24 mia. kr. inden for de næste 3 år. Det fremlægger vi en løsning på her, og det er der åbenbart ikke andre, der kan fremlægge en løsning på her i Folketingssalen. 53 Kl.01:38 Hr. Benny Engelbrecht. 54 Benny Engelbrecht (S) Kl.01:38 Benny Engelbrecht (S): Hr. Mads Rørvig taler meget om fordelingen i den her sammenhæng. Det er det, det her forslag handler om, nemlig hvordan finansieringen tilvejebringes for en stor dels vedkommende. Og man kan stille sig selv spørgsmålet: Hvilke skuldre skal egentlig bære mest, når nu det skal være så afbalanceret? Lad mig tillade at citere en fuldstændig tilfældig bestyrelsesformand i Bavarian Nordic, som til Ekstra Bladet udtaler:»forliget får overhovedet ingen betydning for mig. Det rammer mig ikke. Jeg er ikke arbejdsløs og får i forvejen ikke børnepenge. At lettelserne i topskatten for sådan nogle som mig først træder i kraft om tre år, jamen, altså, det er jo småting. Det betyder intet.«citatet er af Asger Aamund i Ekstra Bladet. Er dette udtryk for en afbalanceret måde at betale regninger på? 55 Kl.01:39

17 Page 17 of Mads Rørvig (V) Kl.01:39 Mads Rørvig (V): En person med en indtægt på ½ mio. kr. årligt i 2013 vil blive ramt med kr. som en følge af 20-reguleringen, ændringen af topskattegrænsen og en række andre forhold, mens en person med en indtægt på omkring kr. vil blive ramt med 969 kr. Det mener jeg er en velafbalanceret løsning. Og regeringen fremsætter her et forslag, der netop sikrer, at vi konsoliderer det offentliges økonomi med 24 mia. kr. over de næste 3 år. Det, som Socialdemokraterne og hr. Benny Engelbrecht kan byde på, er, at man fremlægger en plan, der ikke går i detaljer med effekterne på de offentlige finanser på kort sigt, da indfasningen af de enkelte elementer er ukendt. Det er et citat fra SF og Socialdemokratiets plan. 57 Kl.01:40 Hr. Benny Engelbrecht. 58 Benny Engelbrecht (S) Kl.01:40 Benny Engelbrecht (S): Hør her: En person, som ikke får en topskattelettelse i et par år kan ikke sammenlignes med børnefamilier, som kommer til at miste tilskuddet for altid. Der er en væsentlig forskel. Der er en væsentlig forskel på nogle topskattelettelser, der kommer på et senere tidspunkt, og en permanent ændring i en børnecheck. Lad mig bare lige gentage den ene del af citatet fra Asger Aamund, der siger, at det forslag, der ligger her, intet betyder for hans vedkommende. Med andre ord er der altså skuldre i dette samfund, som ikke kan mærke den såkaldt afbalancerede løsning, som regeringen og Dansk Folkeparti fremsætter. Dette er ikke afbalanceret. Dette er et spørgsmål om at lægge regningen i børneværelset. 59

18 Page 18 of 99 Kl.01:41 60 Mads Rørvig (V) Kl.01:41 Mads Rørvig (V): Hvis der er nogen, der lægger regningen i børneværelset, er det da hr. Benny Engelbrecht. Der er kommet en rudekuvert ind ad døren, hvor der står, at der skal betales 24 mia. kr. over de næste 3 år. Man kan vælge at betale den, eller man kan vælge at gemme dem væk. Hr. Benny Engelbrecht vælger at gemme dem væk, og så er det jo netop, at den havner på børneværelset, for så løber der renter på, som man kunne have brugt til alt muligt andet. 61 Kl.01:41 Fru Sophie Hæstorp Andersen. 62 Sophie Hæstorp Andersen (S) Kl.01:41 Sophie Hæstorp Andersen (S): På den ene side kommer det ikke som den store overraskelse, at regeringen igen lægger regningen i børneværelserne. Gang på gang har vi hørt regeringen sige, at den ville komme med børnepakker. I 2007 var der en familieminister, som også ville komme med en stor børnepakke, og allerede dengang var den hullet som en si. Men det, jeg synes er interessant, er, at nu er man decideret børnefjendsk. Altså, nu er det sådan, at folk, der får mange børn, decideret skal miste penge på regeringens politik, og det, samtidig med at vi alle sammen inde i det her Folketing er enige om, at der bliver født for få børn i Danmark, og at vi har behov for flere børn i fremtiden. Vil Venstres ordfører ikke godt forklare, hvordan det her forslag kom ind i udspillet, for jeg erindrer rent faktisk ikke, at det var en del af det første udspil, som regeringen lagde frem?

19 Page 19 of Kl.01:42 64 Mads Rørvig (V) Kl.01:42 Mads Rørvig (V): Vi forhandler det lovforslag, der er på dagsordenen i dag, og det er det, jeg vil forholde mig til. Og så vil jeg forholde mig til, at regeringen fremlægger en løsning på, hvordan regningen netop ikke ender i børneværelset. Vi anviser konkrete løsninger på, hvordan man konsoliderer økonomien nu og ikke ender som Grækenland om 1 år, fordi man ikke har styr på de offentlige finanser. Hr. Villy Søvndal sagde på SF og Socialdemokratiets pressemøde, at vi ikke kan anvise konkrete løsninger. Som jeg tidligere har refereret, går den plan, man har fremlagt om at bilde danskerne ind, at den løser Danmarks problemer, ikke i detaljer med effekterne på de offentlige finanser. Så lægger man jo netop regningen i børneværelset. 65 Kl.01:43 Fru Sophie Hæstorp Andersen. 66 Sophie Hæstorp Andersen (S) Kl.01:43 Sophie Hæstorp Andersen (S): Jamen Socialdemokratiet og SF har fremlagt en plan på omkring 100 sider, der også går ned i, hvordan man kan investere i fremtiden, hvordan man sikrer, at flere unge bliver pisket gennem uddannelsessystemet. Vi beder jo netop de unge om at komme hurtigere gennem uddannelserne, vi beder danskerne om at arbejde mere igennem en trepartsaftale, vi går ind og

20 Page 20 of 99 prioriterer i sundhedsvæsenet for at få råd til flere ting, vi finder faktisk penge 48,5 mia. kr. over 4 år for at løse den krise, som den her regering har bragt os ud i. Det drejer sig ikke bare om den internationale finanskrise, men om, at man med ufinansierede skattelettelser fra den her regerings side ødslede en vækst i Danmark væk. Og nu går man igen ned og siger: Det er børnene, der skal betale. Besparelserne i forbindelse med børnechecken og forslag vedrørende kunstig befrugtning, som vi skal behandle til efteråret, er bare nogle af elementerne i, hvordan man netop lægger den her regning i børneværelset. Men ordføreren svarede ikke på mit spørgsmål. Jeg spørger igen: Hvordan sikrer vi, at der bliver født flere børn i Danmark i de kommende år, som vi jo brændende ønsker os, når man ikke engang kan gå ind og belønne de mennesker, som netop føder børnene? 67 Kl.01:44 Tak. 68 Mads Rørvig (V) Kl.01:44 Mads Rørvig (V): Jamen jeg kan konstatere, at hvis fru Hæstorp Andersen var finansminister, havde hun forudset finanskrisen, og så havde vi undgået alle de her problemer. Så stor tiltro har jeg dog ikke til fru Sophie Hæstorp Andersen. At investere sig ud af det her, er selvfølgelig en mulighed. Men vi skal konsolidere vores økonomi med 24 mia. kr. inden for de næste 3 år. Og jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at i opgangstider er løsningen fra Socialdemokraterne, at vi skal bruge flere penge, og når det går ned ad bakke, skal vi også bruge flere penge. Hvornår er det så, vi skal spænde bæltet ind og konsolidere vores økonomi? 69 Kl.01:44 Det er hr. Klaus Hækkerup.

21 Page 21 of Klaus Hækkerup (S) Kl.01:45 Klaus Hækkerup (S): Jeg har lyttet meget til den debat, der har været. Jeg er fuldkommen enig med dem, der siger, at vi er i en situation, hvor regeringen har givet ufinansierede skattelettelser i 2003 og i 2007, i alt ville de i dag beløbe sig til omkring 22 mia. kr., altså stort set det beløb, vi skal finde en årlig konsolidering for. Så placerer man udgiften ved bl.a. at skære i børnechecken. Så siger Venstres ordfører: Jamen dem, der betaler topskat, bliver også ramt af, at topskattegrænsen ikke bliver sat op i 3 år. Jeg vil godt sige, at det synes jeg godt nok er en argumentation, der er som at vende det hele på hovedet. Bliver de ikke ramt af, at man ikke sætter topskattegrænsen yderligere op? Bliver de ikke ramt af, at man ikke sætter topskattegrænsen op fra til eller eller kr.? Hvad er det for en tankegang? Det er helt omvendt, når man siger, at de bliver ramt af, at man ikke sætter topskattegrænsen op. 71 Kl.01:46 72 Mads Rørvig (V) Kl.01:46 Mads Rørvig (V): Jamen jeg kan forstå, at de skatteomlægninger, som regeringen har lavet i regeringsperioden, er så forfærdelige. Det, jeg så ikke forstår, er, hvorfor Socialdemokraterne så ikke vil rulle dem tilbage igen. Det må være, fordi man også synes, at de skatteomlægninger, der så er lavet, er fornuftige. Så må jeg bare sige, at regeringen her fremlægger en seriøs, konkret løsning på, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise. Og det eneste svar, man kan få fra oppositionen, er, at de ikke vil beregne effekterne af deres forslag på kort sigt. Det er da pinligt. 73 Kl.01:46

22 Page 22 of 99 Hr. Klaus Hækkerup. 74 Klaus Hækkerup (S) Kl.01:46 Klaus Hækkerup (S): To ting. Lad mig for det første sige, at den reform, regeringen gennemførte med forårspakke 2.0, er så skadelig for dansk erhvervsliv, fordi de energiintensive virksomheder ikke kan få at vide, om de bliver omfattet af fritagelsen eller ej, og derfor ikke investerer. Når Venstres ordfører siger, at Socialdemokraterne ikke foreslår at rette op på den sociale skævhed, der helt klart og åbenlyst og vedgået er i den skattereform, som blev gennemført med forårspakke 2.0, er det jo forkert. Vi har foreslået, at man indfører en millionærskat på 6 pct. Den vil da genoprette en del af den sociale balance, der er gået tabt. Jeg forstår ikke, hvorfor Venstres ordfører ikke kan forholde sig til bare den smule realiteter, som man dog skulle synes var let at læse klart ud af vores forslag»fair Forandring«. 75 Kl.01:47 76 Mads Rørvig (V) Kl.01:47 Mads Rørvig (V): Jeg synes, at det ville klæde hr. Klaus Hækkerup at forholde sig til realiteterne, nemlig at vi skal konsolidere vores økonomi med 24 mia. kr. de næste 3 år. Det giver regeringen et bud på, og det giver oppositionen, S og SF, intet bud på. Man har en masse fine tanker i sine planer, som man er kommet frem med, og man har båndlagt en del af sin beslutningskraft hos fagbevægelsen, der i øvrigt allerede har afvist, at de vil være med til, at folk skal arbejde 12 min. mere om dagen. Altså, de eneste, der fremlægger en konkret plan, for, hvordan vi kan komme ud af den økonomiske krise her og ikke ende med græske tilstande, er regeringen. Vi har ikke set noget fra oppositionen.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 45 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven.

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 95 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 35 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 27 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt 29. september 2016 J.nr. 16-1424145 Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 DISPOSITION! Oprids af situationen for dansk økonomi nu og her! Investeringsvejen og sparevejen! Økonomien på lidt længere sigt!

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg 2013/1 BSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2013 af Morten Marinus (DF), Mikkel Dencker (DF), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over 2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

De konservative og personskatten

De konservative og personskatten i:\oplæg-skat-mh-bm.doc Af Bent Madsen 25.maj 2000 og Martin Hornstrup De konservative og personskatten RESUMÉ De konservative vil fjerne mellemskatten og reducere topskatten, så ingen skal betale mere

Læs mere

Mogens Lykketoft, 1946-

Mogens Lykketoft, 1946- 1 Mogens Lykketoft, 1946- Mogens Lykketoft har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 1981. Han har haft flere forskellige ministerposter, først som skatteminister i 1981-82, siden som finansminister

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

102. møde. Torsdag den 13. september 2012 (D) 1

102. møde. Torsdag den 13. september 2012 (D) 1 Torsdag den 13. september 2012 (D) 1 102. møde Torsdag den 13. september 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Villum

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere