Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger"

Transkript

1

2 Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg. Du lærr om olir og duft, om forsamtaln og sikkrhdsrglr, og om hvordan man skabr tryg og god rammr om massasituationn. Kurst kan stå aln, mn r samtidig bgyndlsn på uddannlsn. Omfang: 5 da Forudsætning: Lyst Målgrupp: All. Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Vlkommn til NORDLYS CENTRET Dn størst glæd r at lær og at dl md andr. Udvikling af fagli og prsonli komptncr har, fra vi bgyndt for mr nd 3 år sidn, vært vors mission. Vors udgangspunkt r altid holistisk, og vi har n ubrydlig tro på, at thvrt mnnsk rummr t væld af rssourcr, som blot vntr på at bliv kaldt frm. Dr har aldrig vært mr bhov for at arbjd md mntal og fysisk sundhd nd nu. Livt blivr for d flst mr og mr hktisk, og dt r nødvndigt at skab n modvægt, så prsonli præstationr bygs på sand værdir, sund rlationr og n fundrt indsigt. Vi har opdlt Nordlys Cntrts tilbud i skolr, som hvr præsntrr t samlt program. På d følnd sidr får du n koncntrrt ovrsigt ovr vors bhandlruddannlsr og coachinguddannls. Vi tilbydr sidløbnd n rækk indsigtskursr, som r kort, slvstændi uddannlsr og kursr indnfor forsklli rlatrd fagområdr. S alt om Nordlys Cntrt på All uddannlsr og hvrt nklt kursus har sin n hjmmsid md uddybnd informationr. Kærlig hilsn Ann & Philip Nss Cntrldr / indhavr Massauddannlsns Hovdmodul Massatraputuddannlsn fornr klassisk kropsmassa, nrtisk halingmassa og n modrn krops-psykologisk hlhdsforståls. Hovdmodult r n allround, faglig og prsonligt basisuddannls, som givr dig dn væsntligst komptnc til at arbjd som profssionl massatraput llr massør. Uddannlsn givr dig t indgånd kndskab til at udfør harmonisk, hlnd kropsbhandlinr md udgangspunkt i Nordlysmtodns landkort ovr krop-sind-rlationrn. Uddannlsn omfattr ndvidr undrvisning i coaching og samtaltknik i rlation til dt massatraputisk arbjd. Du lærr klassisk vstlig kropsmassa (fysiurgisk), wllnssmassa, musklnrgitknik, bindvævsmassa og ayurvdisk massa, og du lærr at anvnd n lang rækk spcifikk bhandlingstknikkr i rlation til klintns problmatikkr, ønskr og bhov. Dr undrviss i bvæapparatts anatomi og fysiologi, kropsanalys, massatraputisk diagnostik, journalføring, bhandlingsstratgi og klinikdrift, og du får n brd orintring om andr rlvant bhandlingsformr. Modult kan afslutts md ksamn. Omfang: 5 x x 8 da. Forudsætning: Grundkurst. S normrn for crtificring på Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss m.fl. Trigrtrapi Trigrtrapi r n ffktiv mtod til naturlig bhandling af musklsmrtr, stivhdr, musklspændinr og spændingshovdpin. Trigrpunktrn r kortlagt af læn Jant G. Travll, og vi har udviklt t systm, dr gør dt muligt ffktivt at bhandl md trigrpunktr md spcill massatknikkr. Modult bstår af to dlmodulr (5 da til ovrkroppn og 5 da til undrkroppn), som kan tas i vilkårlig rækkføl. Omfang: da. Forudsætning: Grundkursus llr tilsvarnd ftr aftal. Undrvisr: Ann Nss. Chakra og Psykologisk Mandala Chakrabhandling bygr på n indisk bhandlingsfilosofi og anvnds til massabhandling i rlation til slvudvikling, og når massa bnytts i forbindls md bhandling af psykisk ubalancr. Du lærr båd n spcil Nordlys Chakra Mtod og n traditionl, indisk ayurvdisk chakramassatknik. Du får også n indføring i psykologisk Mandalatgning, som rdskab til tolkning af dybdpsykologisk procssr. Omfang: 7 da. Forudsætning: Grundkurst. Undrvisr: Philip Nss & Ann Nss. Nordlys Slvmassa Slvmassan indgår i dn traputisk udviklingsprocs, som n mtod til slvomsorg, udrnsning og r n fordybls i massans indrst væsn. Slvmassa llr Karmamassa kombinrr slvudvikling, slvrflksion, opbygning af prsonligt ovrskud, sundhd, slvdisciplin og krativitt. Du lærr også om kost og rnæring i forbindls md kropslig og mntal udrnsning. Dr r intgrrt n fuld vtarisk diæt i kurst. Omfang: 6 da. Forudsætning: Grundkursus (llr ftr aftal) og at du r modn til at arbjd dybt md dig slv. Undrvisr: Philip Nss (& Ann Nss).

3 MassaSkol Nordlys Massa r n intgrrt bhandlingsmtod, som forbindr dn klassisk massa, nrtisk hlbrdlsstknikkr og krops-psykologisk hlhdsforståls. Krop og sind hænr sammn, og hvad ntn dt handlr om at skab nrl wllnss og sundhd, llr at bhandl skavankr og sygdomm, har Nordlysmtodn altid hl mnnskt i fokus. Nordlys MassaSkoln r Danmarks ældst uddannlssstd for massørr og massatraputr. Vi har introducrt man af d bhandlingsprincippr, dr r normsættnd i dag. Vors arbjd bygr på vdvarnd rsarch og studir hos nogl af vrdns bdst kropstraputr, coachs og lærr, og vi sættr n ær i altid at vær på forkant md dn nyst vidn indnfor massa, kropstrapi og prsonlig udvikling. Til vnstr sr du dn mst almindli sammnsætning af n massauddannls, mn dt r muligt at supplr llr rstatt nogl af modulrn md d spcialisrd massakursr, du findr til højr. Vi hjælpr dig rn md at sammnsætt n uddannls, dr passr spcifikt til din bhov. Tag t skridt ad gann. Først skal du lær Nordlys Massans Grundform, (dt skr på Grundkurst) og drftr ligr massavrdnn åbn for dig. Eftr t grundkursus kan du altid giv massa til vnnr og famili, og du har fuld adgang til hl uddannlssprogrammt. Kærnn i massauddannlsn r hovdmodult, som kan nnmførs på ca. halvandt år. Hr lærr du hl dt massatraputisk håndværk i tori og praksis. Sidløbnd llr uafhængigt af uddannlsn kan du ta kursr i spcifikk massatknikkr og på dn måd spcialisr dig, ftruddann dig og skab din n traputisk og pædagogisk profil. På all kursr arbjds dr båd md dt fagli indhold og dn prsonli udvikling. Målt r, at du kan mød din klintr md intgritt, ovrblik og modnhd og md n solid faglig komptnc. For at bliv crtificrt Nordlys Massa Traput skal Hovdmodult afslutts md ksamn og du skal opfyld d fagli normr for uddannlsn. (S uddannlsns hjmmsid.) Som fuldt uddannt Nordlys Massa Traput kan du rgistrrs i dn offntli RAB-ordning (Rgistrring af Altrnativ Bhandlr), og du opfyldr rglrn for momsfritals. S all informationr på uddannlsns Intrntsid llr kontakt os. Massa til gravid 1. dag r for ikk-jordmødr og hr får du n indføring i gravidittns fasr og barnts udvikling. 2. og 3. dag r for all. Du lærr at giv n nrl massa til n gravid og spcifikk tknikkr for bækknsmrtr, ryg- og skuldrproblmr, samt rdskabr til at stimulr glædn vd gravidittn. Omfang: 2 da for jordmødr. 3 da for all andr. Målgrupp: Jordmødr, sundhdsprsonal og traputr. Undrvisr: Bnt Nørgård & Ann Nss. Barn til Barn Massa 1-2 Når børn lærr at massr og brør hinandn, skabr dt naturlig tryghd, ør kropsbvidsthdn, mobningsnivaut faldr og konfliktrn blivr lttr at løs. På kurst lærr du at instrur børn i børnhavr, SFO r og skolr i at giv hinandn massa og brøring og i at mød hinandn i brøringsl. På trin 2. får du suprvision og lærr flr tknikkr. Omfang trin 1: 2 da. Omfang trin 2: 1 dag. Institutionskursr / Prsonalda / Børnkursr: Tilrttlægs ftr aftal. Målgrupp: Pædagor, institutionsprsonal, lærr og massørr. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Lin Nss & Ann Nss. Børn & Forældr Massa Oplv n hlt ny og sjov måd at vær sammn md dit barn. Du lærr at giv n spcil børnmassa som skabr t djligt mød md dit barn og så r dt sundt og afstrssnd for barnt og dig slv. Når kursr r på 6 timr lærr I også at lav Børn-Mandala. Omfang: 3 llr 6 timr (s kursusovrsigtn) Målgrupp: Forældr llr fx. bdstforældr md børn 4-1 år. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Lin Nss & Ann Nss. Pædagogisk Massa til fysisk llr psykisk handikappd Uanst svær bgrænsninr llr social problmr har mnnskr bhov for brøring og nærhd. Pædagogisk Massa r n støtt til dnn klintgrupp og givr øt livskvalitt og sundhd. Du lærr n særlig hnsyntand massaform, som tilpasss klintns handikap og basissituation. Du lærr om attitudr, grænsr, information til pårørnd og prsonal, accpt og tik. Omfang: 4 da. Målgrupp: Pædagor, prsonal og massørr. Forudsætning: Grundkursus llr tilsvarnd ftr aftal. Undrvisr: Lisbth Hlbo Mastrclass En massatraputuddannls stoppr aldrig. I Mastrclass har du mulighd for fortsat ajourføring, vidruddannls og suprvision. Programmt aftals og skræddrsys til d konkrt dltars ønskr og bhov. Dr arbjds fast md ajourføring af massatraputuddannlsn, ftruddannls, n procs og suprvision. Omfang: 4 da. Forudsætning: Massauddannlsns hovdmodul og mdlmskab af Nordlys Forum. (S Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Massa r kunstn at brør og at bliv brørt. Grundfag Anatomi og Fysiologi. Sygdomslær og Farmakologi. All øvri grundfag indgår i massatraputuddannlsns hovdmodul. S llr bstil brochur.

4 BrøringsTrapiSkol Hlbrdls r n kraft, dr bor ind i nhvr lvnd skabning. Dt bdst vi kan gør r at giv dn næring. Dt krævr indsigt og ngamnt, mn først og frmmst nærvær. Nordlys Traputisk Brøring r n modrn, intgrrt haling-og bhandlingsmtod, som fornr blid nrtisk brøring og nænsom strukturrt kropsmanipulation. Dr arbjds i n atmosfær af psykisk harmoni og spiritult nærvær. Dn umiddlbar virkning r som rl n oplvls af afspænding, holistisk vlvær og n øt hlingshastighd. I d snr år har n rækk vidnskabli undrsølsr på forskllig vis kunnt forklar n dl af brøringstrapins virkmåd, og man har ftrhåndn st mulighdrn i dnn stærk og nænsomm bhandlingsform. Virkninn r komplks og skr båd nnm nrvsystmt, kroppns nrgistrømm og nnm psykisk procssr. Vrdn ovr anvnds brøringstrapi som komplmntær bhandling i forbindls md man forsklli sygdomm og problmstillinr: Strss, psykisk ubalanc, livskrisr, støtt til kræftpatintr, hospicpatintr, på pljhjm og i børninstitutionr. Samtaltraputr og coachs anvndr md god ffkt brøringstrapi som supplmnt til dn vrbal procs og som t rkndlssfrmmnd lmnt i prsonligt udviklingsarbjd. I England, Australin og USA r traputisk brøring langt mr udbrdt, nd vi kndr dt i Skandinavin, og dr r tablrt formlt samarbjd mllm Brøringstraputr og d offntli sundhdssystmr. Dt r især sypljrskr, lær og pljprsonal md dirkt patintkontakt, dr har ftruddannt sig, og som har åbnt dørn for dnn bhandlingsform. I dag r intrssn udbrdt til mnnskr md vidt forsklli baggrund, og all kan lær brøringstrapi. Vi arbjdr i diss år aktivt for at frmm n tilsvarnd udvikling i vors dl af vrdn. Nordlys brøringstraputuddannlsn bygr på n omfattnd rsarch og rfaring, og vi har udvalgt og sammnsat t program, dr givr n brd indsigt i brøringstrapins princippr og praksis. Uddannlsn inkludrr på all modulr t intnsivt, prsonligt udviklingsarbjd (Slf-Coaching), som r n uundværlig forudsætning for, at man kan funr ansvarligt, snsitivt og modnt som brøringstraput. Du lærr også at arbjd md dn hlnd forsamtal i rlation til dt brøringstraputisk arbjd. Uddannlsn r opdlt i tr modulr, som hvr r opdlt i 2-3 sammnhænnd dlmodulr. Modulrn kan tas i vilkårlig rækkføl. Enrtisk Trapi og Psykisk Strømm Vi tar udgangspunkt i n grundig nnmgang af mnnskts nrgisystm og blysr båd østli og vstli torir, traditionr og rfarinr. Du lærr n rækk praktisk mtodr og bhandlingstknikkr, som dirkt kan anvnds i klintarbjd. Enrtisk diagnos r n sansbasrt scanningsmtod, hvor vi kortlægr klintns nrgimønstr og brur rsultatt som grundlag for at tilrttlæg n bhandling. Enrtisk trapi r n nrl original halingmtod, hvor man brur hændrn til at stimulr, bvæ og harmonisr nrgin i kroppn, og dt skabr n dyb ro og indr balanc. D 8 psykisk mridianr r udgangspunktt for t punktbhandlingssystm, dr især anvnds i forbindls md psykosomatisk problmatikkr, maskulin-fminin ubalancr, grænsproblmatikkr, for lav nrgi og cntrringsproblmr. D psykisk mridianr knds fra dn traditionll kinsisk mdicin. Klangmassa r t lydtraputisk systm, hvor vi arbjdr md spcill synskål fra Npal, dirkt på kroppn. Du får n introduktion og lærr klangmassans grundform. Klangmassa r udviklt af dn tysk traput Ptr Hss. Tknikkrn kæds sammn i én sammnhænnd Nordlysmtod, hvor du diagnosticrr, tilrttlægr, nnmførr og valurr bhandlinn. Forudsætning: Lyst Omfang: 3 dlkursr af 4 da. Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Tnsgrity Mtodr og Polarittstrapi På dtt modul fokusrr vi på to brøringstraputisk mtodr, og t avancrt tstsystm, som på hvr sin måd givr dig t væld af værktøjr. Tnsgrity Mtodrn tar udgangspunkt i kroppns vn til at tablr naturlig balanc mllm flksibilitt og stivhd. Tnsgrity r t af d systmr, som dn ny naturvidnskab har opdat. Tnsgritybhandling har n forløsnd virkning på fastlåst psykisk traumr, såvl som fysisk problmr md knoglr, musklr og bindvæv. Du lærr at kommunikr md kroppns cllstrukturr, og dtt kan anvnds sammn md all andr bhandlingsmtodr. Tstsystmt, som du lærr på dtt modul, bygr på tnsgrityprincipprn og gør dt muligt at analysr kroppns ubalancr og drfra udvikl n bhandlingsstratgi. Tstsystmt kan anvnds i rlation til all brøringstraputisk mtodr. Polarittstrapi bygr på læn Dr. Randolph Stons opdalsr og princippr. Hr forbindr man områdr i kroppn md hnblik på at skab n naturlig balanc, dr tilladr nrgin at flyd frit og harmonisk. Du lærr båd nrl polarisring, som kan anvnds som nrgiløft på all mnnskr, og n rækk avancrd spcifikk polarittstknikkr, som brus i forbindls md bhandling af fysisk sygdomm, psykisk krisr llr som støtt til prsonlig udvikling. Forudsætning: Lyst. Omfang: 3 kursr af 4 da. Undrvisr: Ann Nss & Philip Nss. Halingmassa Dtt modul bstår af to kursr, som r fælls md Nordlys massauddannlsn. Gnnm halingmassa lærr du nrgiarbjd dirkt på hudn og uanst om du snr vil anvnd massa, r dt dn mst ffktiv måd at rknd krop-nrgi-rlationrn. Nordlys Massa Grundformn givr dig n nrl frmgangsmåd, og på grundkurst lærr du d fundamntal princippr og tknikkr for hlnd brøring. Chakra Mtodn r t dirkt arbjd md dn mst btydnd krop-sind struktur i vors nrgisystm: Chakrarn. Tilsammn givr d to kursr dig n basisuddannls i dn original Halingmassa. Massa Grundkursus S bskrivlsn sid 2. Chakra Mtodn S bskrivlsn sid 2.

5 CoachingSkol Nordlys Coaching r n holistisk udviklings- og læringsprocs, hvor du arbjdr md dig slv og md andr på n balancrt måd. Som coach brur man sin rfaring og modnhd i forning md tknikkr og mtodr. Coaching forgår i t liværdigt forhold, hvor coachn støttr sin klint - dn coachd - til at få styr på sin føllsr og tankr, så hun llr han kan bru sin rssourcr og d givn omstændighdr til at ralisr sin drømm og mål. Slv ordt coach btydr n vogn, llr t bfordringsmiddl, og dt r t mt rammnd billd på, hvad coaching r: En mtod til at støtt og bfordr sig slv, n mtod til at bfordr andr mnnskr og n mtod til at få succs i profssionll rlationr og organisationr. En måd at få mr ud af livt. Slv idn om coaching og rssourcudvikling var dt, som inspirrd os til at grundlæg Nordlys Cntrt for mr nd 3 år sidn. Vors coachingkoncptr og uddannlssprogrammr r i konstant udvikling. Fundamntt for Nordlys Coaching r intgration, bvidsthdsudvikling og kommunikation. Dt handlr om indsigt, tankmønstr og vanr. Dt handlr om ord og krop, føllsr og handlinr. Dt handlr om prsonli værdir, frihd, valg og tro. Coachns vigtigst rdskab r at lytt, obsrvr og still god spørgsmål, dr matchr dn coachds virklighd og gør dt muligt at opda sin rssourcr og at s sig slv og sin opgav i mulighdrns prspktiv. Coaching r n rspktfuld, optimistisk, frmadrttt procs, dr altid tar udgangspunkt i ønskt om at find løsninr og skab n forbdring, uanst omstændighdr, uanst hvm du r llr var, og hvad du tidlir har vært innm. Du skal væl Nordlys Coaching, hvis du har lyst til at kombinr n intnsiv faglig uddannls som profssionl coach md n li så intnsiv prsonlig udviklingsprocs. Fra først til sidst vil du oplv, at tori og praksis binds sammn. Allrd fra dt først kursus r du i stand til at coach båd dig slv og andr. Du skal vær indstillt på at træn md prøvklintr nnm hl forløbt. Du vil hav bhov for sidløbnd at læs komplmntrnd littratur. Vi har valgt at lad dn samld uddannls strækk sig ovr ca. 2 år, så coaching og slvudvikling når at bliv n dl af din n måd at tænk og lv på, og så du kommr til at praktisr coaching på basis af ægt intgritt. Dt btydr også, at forløbt udn problmr kan nnmførs sidløbnd md normalt rhvrvsarbjd. Uddannlsn kan afslutts md n ksamn og crtificring. S mr på Intrntsidn. Coaching Grundkursus Du får n praktisk indføring i coachinns princippr, tknikkr og mulighdr. Du lærr hvordan man afklarr og formulrr sin mål, så dr r optimal mulighd for at opnå succs. Du lærr at lytt fokusrt, iagtta d usagt mddllsr, og hvordan man anvndr coachinns særli spørtknikkr, så dn coachd kommr i kontakt md sin rssourcr. Vi arbjdr md stratgiudvikling og md, hvordan man træffr n rigtig bslutning. Du får også n introduktion til Ennagrammt og d vidrgånd aspktr af coaching, som vi arbjdr md på coachinguddannlsn. Kurst r intnsivt, og når du kommr hjm, kan du umiddlbart bgynd at træn coaching md vnnr og kollgar. Omfang: 3 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Philip Nss. Nordlys Coachinguddannls Uddannlsn r n faglig og prsonlig udviklingsprocs på højt nivau, dr sigtr mod, at du kan praktisr som profssionl Lif-coach og Businss-coach. Uddannlsn omfattr ndvidr n basisuddannls i nnagramtypologi, som gør dig i stand til at tilpass din coaching til d forsklli prsonlighdstypr. Hr r n ovrsigt ovr uddannlsns søjlr : Slv-coaching r t båd brdt og dybt prsonligt træningsprogram, hvor du lærr at arbjd md dig slv, udvikl din bvidsthd - at vær din n coach. Udgangspunktt for at kunn coach andr r, at du kndr dig slv og har intgrrt coachinns princippr i din n prsonli livsstil. Du lærr at arbjd mditativt, systmatisk og konstruktivt md dig slv, og du lærr at aflæs, barbjd og hl d dybr lag i dit t sind. Formålt r prsonlig afklaring, modning og at kunn opbyg t positivt nrgiovrskud og balanc i dit t liv. Lif-coaching søjln givr dig mtodr og tknikkr, dr gør dig i stand til at arbjd som profssionl coach, vjldr og mntor i n brd sammnhæng. Du lærr n lang rækk psykologisk modllr og coachingtorir som all afprøvs og træns i praktisk coachingsituationr. Vi lægr vægt på, at du som coach udviklr din n prsonli coachingstil md afsæt i n livsrfaring, prsonlighd og intgritt. Businss-Coaching r n træning i at anvnd dit coachingværktøj i rlation til karrirudvikling, ldls og forrtnings-stratgi-udvikling. Du lærr at analysr intrsskonfliktr og at forta n tisk afgrænsning af coachinn. Md udgangspunkt i uddannlssgruppn fokusrr vi på, hvordan man skabr ntværk og udviklr n lærnd organisationr. Ennagrammt r dt mst dynamisk og anvndli værktøj, når dt handlr om at udvikl motivation og undgå faldgruppr i n udviklingsprocs. Vi nnmgår d 9 typr, og du lærr, hvordan d visr sig i prsonlighdn, og hvordan d kan anvnds som landkort i coaching. Omfang: 7 x 4 da. Forudsætning: Coaching Grundkurst llr tilsvarnd ftr aftal. Du skal føl dig parat til intnsiv prsonlig udvikling. Undrvisr: Philip Nss. Ennagram Basis Ennagrammt r t landkort ovr sindt, som bskrivr mnnskts prsonlighd i 9 grundtypr og visr drs sammnhæn, faldgruppr og udviklingsrtninr. Dt modrn nnagram r n psykologisk modl og vidrudvikling af spiritul visdom. Vidn om nnagrammt r n fantastisk nyttig forstålssramm og t værktøj, når man arbjdr md rssourcudvikling, tam-building, slvudvikling, coaching og trapi. Ennagrammt indgår bl.a. i vors coachuddannls, mn tilbyds også nu som slvstændigt kursus. Vi nnmgår d 9 typr, drs karaktrr og udviklingsnivaur. Omfang 4 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Philip Nss. din udvikling vil oplvs som n volution, mn ffktn vil vær rvolutionrnd... Stphn R. Covy

6 AkupunkturSkol Dt r ikk vindns lunr, mn mådn du sættr din sjl, dr bstmmr, om du når frm til målt. Kinsisk ordsprog Dn traditionll kinsisk mdicin (TCM), som ligr til grund for akupunktur og akuprssur, r t sundhdssystm, dr bygr på n mt dtaljrt forståls af sammnhænn mllm krop, sind og sjæl. TCM bygr også på vigtighdn af at vdlihold sundhd, snarr nd udlukknd at hlbrd sygdom. På dnn baggrund r tankgann i TCM i fin ovrnsstmmls md dt livssyn, vi bygr på i Nordlys uddannlsr. Akuprssur r n spcil massa af akupunkturpunktr, som kan intgrrs i dn almindli Nordlys Massa. Modulrn Akuprssur 1 og 2 kan drfor nnmførs som n dl af din uddannls til Nordlys Massatraput. Nordlys akupunktøruddannlsn afslutts md Eksamn og dn opfyldr all fagli normr for dn offntli RABordning (Rgistrring af Altrnativ Bhandlr) og rglrn for momsfritals. Vi ønskr md dnn uddannls, at du får mulighd for at tilgn dig d prsonli rdskabr som dltals i n uddannls på Nordlys Cntrt givr dig samtidig md, at du får n faglig uddannls som akupunktør på højt nivau. Mdns akuprssurmassan indgår som ld i t tilbud om vlvær og vdliholdls af sundhd, indbærr akupunktur, at du kan forta ntlig sygdomsbhandling. For at dtt kan forgå på t fagligt forsvarligt nivau og rn i samarbjd md patintns øvri bhandlr, stillr vi krav om, at du har nnmført undrvisning i anatomi, fysiologi, sygdomslær og farmakologi. Læ Kirstin Münstr r uddannlssansvarlig og ldr af akupunktøruddannlsn og undrvisr på all AkupunkturSkolns fagkursr. S mt mr på skolns Intrntsid llr ring til os for prsonlig vjldning. Mridianlær & Akuprssur 1 På dtt kursus lærr du om kroppns mridianr og drs samspil, sålds at du kan forstå d ubalancr, dr ligr til grund for klintrns symptomr. Du præsntrs for d grundlægnd bgrbr i traditionl kinsisk mdicin (TCM), om dn kinsisk organfysiologi, og du lærr d sjælsmæssi og psykisk aspktr af TCM at knd. Kurst givr dig ffktiv rdskabr til at forstå og bhandl fysisk og psykisk ubalancr hos din klintr. Vi arbjdr md trykmassa akuprssur som dirkt kan intgrrs i massaarbjdt. Du lærr akuprssurmassa for hovdpin og migræn, bihulproblmr, nakk- og skuldrsmrtr, rygsmrtr, tnnisalbu, musskadr, allrgi, fordøjlssproblmr, mnstruationssmrtr, hoft- og knæsmrtr samt søvnproblmr. Omfang: 5 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Kirstin Münstr. Mridianlær & Akuprssur 2 Vi bygr vidr på kursus 1. Du får ljlighd til at uddyb dit kndskab til mridianrn og lærr om d kstraordinær mridianr. Vi lægr på dtt kursus spcilt vægt på sammnhænn mllm mridianrn og organfunktionrn, blandt andt nnm back shu og front mu punktrn. Du lærr mr om d fundamntal substansr og drs grundlægnd ubalancmønstr. Du lærr n fuld mridianmassa samt akuprssurbhandling af ansigtsnrvsmrtr (triminusnuralgi og atypisk ansigtssmrtr), tand- og kæbsmrtr, astma, brystsmrtr og ovrgangsaldrns symptomr. Omfang: 5 da. Forudsætning: Akuprssur 1. Undrvisr: Kirstin Münstr. Akupunktøruddannlsn Uddannlsns hovdmodul indholdr dn tortisk basis i traditionl kinsisk mdicin md tilgnls af mridian- og punktlær, funktionskrdsns fysiologisk funktionr, ubalancmønstr i funktionskrdsn, sygdomslær, diagnostik og diffrntiring. Du lærr nåltknik, hygijn og rglr for anvndls af akupunkturbhandling. Som n slvføllig dl af n Nordlys uddannls lærr du om bhandlrtik, lovgivning, journalføring og patintkommunikation. Uddannlsn indholdr lilds dn vstligt orintrd dl af akupunkturbhandlinrn: trigrpunktsakupunktur, priost akupunktur, sgmntær akupunktur og ørakupunktur. Dt sikrs, at du undrvjs i uddannlsn får tilstrækklig mt kndskab til almindlig mdicinsk undrsølssmtodik til, at du kan skln mllm tilstand hos patintrn, hvor du kan arbjd aln md akupunktur og tilstand, hvor patintns n læ bør konsultrs. Dr r praktisk lmntr på hvrt kursus md indøvls af akupunkturbhandling af symptomr og sygdomm. Dt forudsætts, at dltarn straks går i gang md praktiktræning, og dr r suprvision af din gn bhandlinr undrvjs i uddannlsn. Du arbjdr undr uddannlsn undr suprvision af Kirstin Münstr. Omfang: 6 kursr af 5 da, i alt 3 kursusda. Forudsætning: Akuprssur samt Anatomi & Fysiologi og Sygdomslær & Farmakologi. Undrvisr: Kirstin Münstr. Grundfag Anatomi & Fysiologi. Sygdomslær & Farmakologi. All øvri grundfag indgår i hovdmodult. S llr bstil brochur.

7 Indsigt Nordlys Indsigt r n vift af kort uddannlsr og kursr, dr kan indgå som supplmnt i d forsklli uddannlsr og funr som ftruddannls, inspiration og fordybls. Klangmassa Intnsiv Uddannls Klangmassa r n modrn pædagogisk og traputisk mtod, som bygr på n 5 år gamml indisk og tibtansk tradition for anvndls af lydvibrationr fra synskål til hlbrdls - massa på cllplan. Klangmassa givr n hurtig og dybtvirknd afspænding, fordi lyd r mnnskts grundlægnd natur. Ptr Hss har udviklt klangmassa på baggrund af mangfoldi rfarinr og rsarch i Tibt og Npal. Mtodn r udviklt sammn md Prof. Dr. Grt Wgnr, som har forskt og indsamlt rfarinr om traditionl musiks virkning på sindt og kroppn. Omfang: 7 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Zljko Vlahovic. Sprog: Tysk md ovrsættls til dansk. Mr information s: Stnmassa Basisuddannls Dr r man facttr i n stnmassa. Dt r massatrapi, hvor vi anvndr varm og køli stn til at giv n dybtgånd, traputisk, afslappnd, hlnd og udrnsnd bhandling. Samtidig kan du få n utrolig god jordforbindls og føl dig fyldt op md massr af ny nrgi. Dtt r dt oprindli grundlægnd kursus i stnmassa. Du vil lær anvndlsn af varm og køli stn (trmotrapi), nrgiafbalancring og afspænding, samt hvordan du massrr hl kroppn md stnn. Omfang: 4 da. Forudsætning: Uddannls indnfor massa, kndskab til anatomi og fysiologi. Undrvisr: Hll Duholm. Psykologi & samtaltraputisk basisuddannls Dn traputisk samtal r n strukturrt, målrttt dialog, som forgår ud fra nogl klart dfinrd princippr. Vi har dlt psykologi og samtaltrapi i to dl: Dl 1 indholdr grundlægnd samtaltrapi og dn obligatorisk psykologiundrvisning i rlation til RAB og momsfritals og anbfals til all, som ønskr n traputisk uddannls. Dl 2 r n ovrbygning for all, som ønskr at få n profssionl baggrund i samtaltrapi, og md bg diss srir r du godt rustt til at arbjd md traputisk samtal, uanst hvad dit rhvrv mått vær. Omfang dl 1: 2 x 5 da. Omfang dl 2: 2 x 4 da. Undrvisr: Liz Whitta-Jørnsn. Mditation - Rtræt Hvrt forår holdr vi mditationsrtræt md fokus på spiritul procs. Vi tar udgangspunkt i spiritull tkstr og idr, og vi ladr os inspirr af mystikkrns rfarinr og mtodr. Hvr rtrætdag r opbygt ftr n klostrlignnd struktur md undrvisning, mditationr, tilbrdning af mad, fællsspisning, naturvandrinr, musik, mandalatgning og tid til prsonlig fordybls og hvil. Dt r muligt at vær fast mdlm af dnn grupp. Nyt tma hvrt år. S om tmat og om optalsskritrir på intrntsidn. Omfang: 5 da. Forudsætning: Lyst og Mditationsrfaring. Rtrætldr: Philip Nss & Ann Nss. Chi Kung Chi Kung (Qi gong) btydr at kultivr nrgin. Chi Kung r n ca. 5 år gamml kinsisk bvælssform, dr r opståt som n dl af dn taoistisk praksis. Chi Kung r t stærkt rdskab til at brin os i harmoni og balanc md dn univrsll nrgi. På dtt kursus lærr du Xing Shn Zhuang, som btydr formn hvori kroppn og sjæln kan forns. Formn bstår af n rækk langsomm stånd øvlsr sammnsat i n skvns, hvor hvr øvls fokusrr på n bstmt dl af rygsøjln. Forudsætning: Lyst. Omfang: 2½ da. Undrvisr: Jtt Brink Møllr. NORDLYS Mandala Mandalatgning har båd n kunstnrisk, spiritul, n pædagogisk og n traputisk dimnsion. Vi holdr mandalakursr på to nivaur. Dt vidrgånd nivau: Mandala Mystik, har nyt indhold og tma hvrt år og dt r muligt at vær fast mdlm af dnn grupp. S: Mandala Basis Mandala r n fascinrnd kunstart, hvor form, farvr og mønstr blivr til n dyb psykisk og spiritul procs. Gnnm mditation og kontmplation tydliggørs dn skjult virklighd og i symbolrn får man sin sjæl i tal. Form, indsigt og kunst opstår. På dtt kursus lærr du mandalakunstns grundrglr og arbjdsmtodr. Du lærr at konstrur omtrisk formr, om farvkomposition, Goths farvlær, dt gyldn snit og fibonaccitalln og Kristn Mandala. Vi tgnr og malr, mditrr og dlr oplvlsr. Omfang: 3 da. Forudsætning: Lyst. Undrvisr: Ann Nss. Vi må ikk ophør md at udforsk, for når vi når slutninn på vor udforskning, når vi dt punkt vi startd fra, og sr dt for først gang T.S.Elliots Mtamorf og d Univrsll Princippr Mtamorf r n nkl mtod til hlbrdls og prsonlig udvikling. Du lærr Mtamorf Tknikkn, som gør brug af ltt brørinr på føddrns, hændrns og hovdts rygsøjl-rflks-punktr, og du lærr at forhold dig objktivt i forhold til dt at nå t bstmt rsultat. Dtt tilladr, at nrgin blivr guidt af dit indr intllinssystm, og forvandlr din mønstr på dn måd, dr r bdst for dig. Kurst omfattr drudovr n nnmgang af d Univrsll Princippr. Omfang: 2 ½ dag. Forudsætninr: Lyst. Undrvisr: Gaston Saint-Pirr. Sprog: Enlsk. Mandala Mystik og Procs Vi trænr dybr ind i mandalans mystisk og rligiøs dimnsionr, og vi brur mandalaprocssn til prsonlig fordybls. Mandala blivr nu t rdskab til at synliggør potntialr og til hlbrdls. Kurst bgyndr torsdag aftn md middag, hvor hvr mdbrinr not lækkrt til dling. Vi sr på gaml mandalar (mdbring rn fotos af mandalar, dr har gjort indtryk), vi mditrr og forbrdr d kommnd das arbjd. Omfang 3½ dag. Forudsætning: Mandala Basis. Undrvisr: Ann Nss.

8 ATOMISKOLEN Massabriks Fælls grundfag for all altrnativ sundhdsuddannlsr Profssionll briks udn kompromissr Intrnt Spcialbutik ATOMI & FYSIOLOGI SYGDOMSLÆRE & FARMAKOLOGI PSYKOLOGI KLINIKDRIFT f l r m o d l l r mt lt stabil Nordlys T sammnklapplig 2, $% /2-% &9 Massaoli højdindstills lt. 2 s2!"s justrbart ansigtshul Ætrisk oli aluminiumsstl.%s / RAB - standard Moms-fritals Jurliqu Hudplj p a t n t r t w i r s y s t m Mditationspudr r n g ø r i n g s v n l i g Lvnd undrvisning i ovrskuli modulr god invstring Astra-Lit Massabord s t o r t t i l b h ø r s p ro g r a m Kiropraktorbriks f l r f a r v r Tilbhør k i ro p r a k t o r m o d l l r Bør KØBENHAVN & SILKEBORG Mulighd for forhandlrog skolaftalr Tlfon NG WW M AG HI IS EG./2$ RA RDLYS.O E TR REDE TE DK " RDLYSFORU A 2 s2! SS O N W K D M -4,93 &/ 25 N PEUTE RAMTERAPEUTERR SAGE ASUTER s WWW 4E - PE. S all modllr og farvr i mport og distribution nordlys butik - Tlfon E s T E R A P I s CO AC Bliv mdlm af S og bstil all produktr på llr ring for bstilling Find n N o rd l y s T r a p u t Nordlys Cntrt samarbjdr m d d t o b h a n d l r f o r n i n g r, som organisrr M a s s ø r r, M a s s a g t r a p u t r, Samtaltraputr og Coachs. Vi har n fælls list md d b h a n d l r, v i a n b f a l r. Nordlys Forum Nu kan du bliv offntligt Rgistrrt Altrnativ Bhandlr - RAB... vi r n mdlmsforning for all, som r intrssrt i Nordlysarbjd: Slvudvikling, Traputisk Massa, Brøringstrapi og Coaching. NMT r brttit af Sundhdsstyrlsn til at rgistrr uddannd Nordlys Massa Traputr ftr RAB-lovn Du kan båd vær mdlm som studrnd, traput og coach w w w. n m t r a p u t r n. d k w w w. t r a p u t r n. d k Kursuskalndr ldin dig via: dk ld rdlys. n tilm w.no Du ka 81 t: ww 81 1 rntt 5 86 Int : lfon 86 8 t 4, T +45 væ ng.dk Undrx: ind sø ordlys () Fa nlvisr t, Alm, Uddan tal mail: C ntr rs s ys EForud- g s/tim, ad rdl na vn Pris borg btalin v : No ig li gt Br 86 Silk i alt vnd g nød tyd ail. DK Tilmldin op lys -m Dator sk at og din Gratis & Hu */TB nr. 8 NM n tlfo NM*/TB prak44 d ir & */TB sr NM.9.27 d n d all r og ls Kurs ls m ikk an Du NM*/TB.11 Kursus 44 TNER kl æft kræft nd s kurst NSAF SER Nr. NM*/TB ftn.2.28 r. Bkr r n b Dr udslign 44. før DKUR MATIO ationsa s) konto r. dta l. INFOR Inform AGE GRUN m fkursu 7 Du mo lys nin rlist til vors Grund NM*/38 op Ź78 S MASS - Grundfor m ssa, dlta til at rin LY tis k ndfor n ys Ma ldls NORD Massa - Gru m indka vlkomm r Nordl ad du Ź714 Massa - Grundfor m id sætt ktura vrsigtn, hving). r alt fa (forud Ź715 Massa - Grundfor m -29 UL tal so 23. OD g og.6.28 t/ rudb Ź811 Massa - Grundfor HOVEDM talin ing: S i kursu kurs n (fo S B før ls ing -26 nn r Ź812 Massa NELSEN 2. 9 ld af din ug Udda tilmld vd tilm rsus) NM/AK/TE nst t frmgår Ź813 EUDD Traput 1-6 Vd ndfku /TE s s AG 32, d btal & Gru46 NM/AK skal MASS Massa odul Hold lig btaling t btal r som /56 Massa v d & løb 74 Hovdm for månd r, ll NM*/TE /63 rdlys m r /TE d Rstb t start ttr No sn um NM/TB Muligh rs rudsæ ku rsu dlku ftls a R (fo 8 TE vn og 51 URSE faktur na kræ &LN EK 22. n b gt AG lin op r tyd li MASS Undrkr modta b for fx. d r &LN r NDE /3 Hu sk ing lø r. Du 45 un unkt EGÅE tal rkrop &LN rin ll småb b tal s /3 GE VIDER 2 Trigrp unktr Ov kost) indb kvitt ASSA l. rp &LN 72 din t. Evntu n r m. m. /6 r (ink Mandala 45 m AVIDM Trigg 95 ag ut 9 G GR ass &LN 82 og 8 trap SAGE r kurs ss ag la 95 Slvm tod ssa AS und ma 822 &LN akram ass for Ma BØRNEM 15-18) j, 3.28 k Ch dl ar (kl. n rcl E &LN 825 t anm ssa (kl ) Mast SSAG kurs &LN 826 GISK MA rældr Ma g i D ) Fo GO Massa (kl. 9-1 ssa talin &LN PÆDA Børn og Forældr /8 Indb rt +73 konto Massa rn/barn ma nhavn LH 8 ldr Ź79 Børn og 24 rta Foræ gogik, ba barn Køb BN& 8 Ko ssa rn/ Ź832 Børn og Konto spæda gogik, ba barn ma rda BN& ssa rn/ 2 TE/21 Ź833 Brøring k No spæda gogik, ba barn ma k chc BN& 8 ssa rn/ TE/21 Ź728 Brøring Nor Dans spæda gogik, ba barn ma ision 21. fra ing 7 7 rn/ g TE/ rv Ź Brør spæda gogik, ba..2, sup pd talin Konto R. Ź831 Brøring da db, barn/ handicap DK /99 spæ In nk til gik 15. /TE 834 n ing Ba go sk TB*.2 Ź tibrør kurs rda 24 spæda Psyki pr ak No rgn slv Ź836 Brøring Fysisk og 1 dr Om 729 ss. til.8.27 Gravid og an /TE/99 sid Tilm Kurs uska l 27 ndr -2 8 Ma TB* til vid Massa til Gra ELSE ømm Ź738 Massa til Gravid Str DN TB* Ź83 Massa PEUT UD Psykisk r og & Grundkurs Ź838 GSTERA k Trapi.8.2 i for RIN tis for Massa... ovn strap BERØ r Enrg laritt S dato kramassa CO*/21 Cha Ź716 & Po Mtod CO*/21 ty 36 gri Tns CO*/21 M AGRA Ź818 */252 NE 8 tod : CO assag akra M LSE - EN Ch NE 5 alingm.8.28 Ź H ndform og GUDD Gru ACHIN kursus G - CO Grund sus HIN ing kur COAC Coach Grund sus.12 Ź759 Coaching Grundkur dannls Ud Ź86 Coaching aching Co g 39 Ź87 Nordlys.12 btalin KM Hold 5 for måndlig Muligh d kursus Basis ELSE sus gram siskur UDDN Enna m Ba UR Ź739 Ennagra UPUNKT AK Ź827 SSUR 1 RE rssur 2 AKUP Akup sur nnls Ź87 Akuprs r Udda g unktø 872 btalin Akup ndlig 84 d r l føl AK*/TE AK*/TE AK*/27 6 tt in g odsa na tn ov r r på m S om lysning op sk ri bol sym r og n vr ing, ortls Fork rk kræoptals at for tt mæ skm rsr md d sætninr l- KM KM ION DITAT LW E - ME MORF META /72 ud Ku nn for Udda særlig lyst. put r Tra ud ov ssag r i Ma Indgå nudda sn isk put ligator stra Er ob røring NM* r i B gå Ind n TB n nls nnls isk Udda ligator hing Er ob Coac TB* i n r nnls Indgå isk CO Udda ligator ktur Er ob upun CO* r i Ak nls Indgå isk ddan AK ligator Eftru r ob som AK* ndt dk Go TE NM 16 modu LW AGE for sidst Dato 71 MASS /9 - STEN JB Hol 1.-4 SAGE d JB GMAS Muligh / KL.1 ZV / I KUNG l CH 7 ZV /63 ALA mtal - d ND ZV 8 /13 T - MA isk Sa dl INDSIG 9 Traput ZV /17 mtal 21 Sa g 7 /13 utisk Zhuan g Trap Shn uan /25.27 Zh Xing Ź718 n ng g Sh / Chi Ku nnls Xin ision Udda ision /25 Ź776 Chi Kung rv.9 26 rv sup ssa 8.-1 HD 8, sup nd /27 Ź875 Klangma 26 ssa vidrgå n HD 8, Ź874 Klangma isio rv ssa 5.-7, sup.28 Ź785 Klangma 42 ssa GS.2 Ź787 Klangma Basis.1 42 / NM/TB Ź884 Mandala Basis juli d ala t 8 Ź.5.2 rvidr Mand 255 Basis nd rn r Ź82 Mandala Vidrgå kalnd sus 828 ala 26. Ź af Kur Mand assa udgav kost) 821 Dnn Stnm assa (inkl. 8 t 77 Rtræ Stnm k ations 871 Mdit orf Tkni Ź823 Mtam Ź775 for må Dnn brochur udsnds altid sammn md dn aktull kursuskalndr, og i dn findr du all dator, prisr og praktisk oplysninr. Du kan altid s d snst oplysninr og ny arranmntr på vors Intrntsidr, og du r altid vlkommn til at bstill n aktul kursuskalndr. Brochurr Du kan find mt mr information på vors Intrntsidr og hrfra kan du også download llr bstil n rækk spcialbrochurr. Få n kursussnak Kontort r åbnt hvrda 9-13.

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem LIVSPARAT styrkr, robusthd og frtidsplanr Unikt kursus og undrvisningsatrial til lærr og pædagogr i udskolingn t saarbjd ll Sid 2 Indholdsovrsigt Livsparat prograt... s. 4 Hvorfor LIVSPARAT lig nu?...

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere