Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer to elektrikerelever virkelighedsnære forhold til svendeprøveprojekt Nyt evalueringssystem Elektronisk system til evaluering er testet i tømrerafdelingen

2 7 Indhold At være original Nyt evalueringssystem Tillykke til Casper kr. til Den jydske Haandværkerskole Plastafdelingens Leonardoprojekt En robot fra det virkelige liv Metal på Den jydske Haandværkerskole Ny i plast og køl Torvedag Tømrere på Færøerne Nyt fra afdelingerne Marselisløbet Førstehjælpskursus Arbejdspladsen motionerer Navne DHL-stafetten kr. til Den jydske Haandværkerskole Køleafdelingen modtog kr. fra AKB som anerkendelse for arbejdet med udvikling af ISO 9001 certificering Plastafdelingens Leonardoprojekt Plastafdelingen lærer Bulgarien om genanvendelse af plast. De er netop hjemvendt fra møde i Grækenland. Torvedag Torvet blev indviet med underholdning, frokost under træerne og T-shirts til alle. 16 Tømrere på Færøerne Tre undervisere fra tømrerafdelingen har været på Færøerne. De kom hjem med opdateret faglig viden og byggeri på Færøerne og mange naturoplevelser rigere.

3 af Henrik Øelund At være original I sidste halvdel af september afholdes strategiseminar for bestyrelse og ledelsesgruppe. DjH 2010 blev formuleret i foråret 2005, og mange elementer heri er fuldført, samtidig med at verden fortsat udvikler sig. Derfor forestår der i efteråret en revision eller snarere fremskrivning af vore strategiplaner. Afsættet tages på strategiseminaret og vil blandt andet omhandle udviklingen indenfor uddannelserne, pædagogik, vores omverden og 24-timersskolen. Målet er, at vi først i det nye år kan have en revideret strategiplan klar. Et af afsættene til strategiseminaret er nedenstående betragtning om det at være original et væsentligt DjH parameter. Vi skal langt tilbage i tid længere end til 1928, hvor DjH blev oprettet. Vi skal tilbage til dengang hvor dyderne og etikken for vores kultur blev til. Til dengang hvor begrebet at være original var den højeste anerkendelse. Var man sammen med originalen, var man tæt på kilden. I denne verden levede Sokrates ( BC), som havde det særkende, at han ikke ønskede sine filosofiske overvejelser endsige dialog med andre nedskrevet. Ønskede andre at kommunikere med Sokrates eller lære af ham, måtte de komme til ham. Ikke fordi han var umedgørlig, men fordi han ønskede den originale samtale. Og bare det at noget blev skrevet ned, var nok til, at der blev tale om en fortolkning, og dermed tale om en kopi af det originale underforstået at kopien pr. definition er dårligere end originalen. Så når hans ven og elev Plato nedskrev Socrates ord, var det ikke længere Sokrates ord, men Platos fortolkning, og dermed en kopi, underforstået et produkt ringere end originalen. På enkelte områder gælder denne tolkning af begrebet original stadig særligt indenfor kunst og design, men med Guthenbergs trykkekunst begyndte begrebet at skride det blev vanskeligere at se forskel på en original og en kopi. Med industrialiseringen blev det helt umuligt at kende forskel på det originale og kopien. Hvilken Ford T var den originale, hvilken Legoklods er den originale? Et ori- ginalt Tag Heur ur, hvad er det andet end en kopi magen til alle de andre Tag Heur ure men lige så god og dermed en original. Så originalitetsbegrebet blev ændret til at skulle forstås som en standard kopi! At være original betød nu at skille sig ud, det blev anvendt som et negativt begreb. Samtidig blev man rundt om i verden god til at kopiere, så man var nødt til at indføre CopyRight, af nogle blev betragtet som Right to Copy. Efterhånden bliver det også svært at se forskel på de mange originaler forstået efter det ny originalitetsbegreb og kopierne. Den standardisering, som er en konsekvens af industrialiseringen, medfører at man kan opstille kvalitetskrav og mål, så man kan sikre, at alle får det samme produkt, og efterfølgende benchmarke hvad som helst, opstille potentialer, herunder effektiviseringspotentialer, på kryds og tværs. Denne filosofi er også dominerende i vore ministerier og hos mange af vore kolleger. Vi skal være ens, fokusere på det samme, på samme måde, så vi alle er gode ens originaler; eller som Sokrates ville sige dårlige kopier. Vi bliver målt på det samme og efter samme metode. I en mørk stund kan man komme til at tænke på eleverne i The wall. Det er nemt at kopiere. Da vi på DjH begyndte at tale om Campus, vidste ikke mange hvad det betød i dag er alle institutioner Campus-institutioner; DjH Fortsættes næste side 3

4 Fortsat fra forrige side blev oprettet som branche- og fagskole i dag splitter byskoler sig op virtuelt, eller danner uddannelsesklynger og kalder sig brancheskoler. Kostskolemulighederne, som altid har været et bærende element på DjH, findes nu alle steder IT-College, Sportscollege etc. Mentorordning som DjH var tidligt ude med, er i dag standard. Alt kan kopieres også i vores verden. For DjH betyder det, at vi presses fra 2 sider vore konkolleger kommer tættere på vores produkt på den ene side, og på den anden side presses vi af ministerier til at standardisere vores produkt. Så i princippet kan man tegne en tidslinie, og afsætte hvornår der ikke længere er forskel på DjH og andre vi bliver en original på linie med de andre kopier! Og dermed er der ikke længere nogen berettigelse for at have selvstændig skole placeret i Hadsten, Favrskov Kommune. Heldigvis er det sådan, at den gældende filosofi altid halter bagud i forhold til den reelle udvikling. Alt tyder på, at vi er på vej ind i et nyt originalitetsbegreb, hvor det at være original betyder at være anderledes, usædvanlig, overraskende eller sætte et andet fokus. Mennesket ønsker ikke længere det samme som alle de andre, man søger det unikke, det originale, det ikke kopierbare. Det originale kan fremadrettet ikke længere nemt kopieres, for det er ikke en fysisk størrelse, det er ikke et produkt eller en ydelse, det er en immateriel størrelse, som har med kultur, passion, entusiasme at gøre, noget som rækker videre end det enkelte individ eller benchmarktal. Det gælder både for arbejdsliv og privatliv. Derfor valgte vi rigtigt, da vi definerede DjHs værdisæt som et immaterielt værdisæt! På virksomhedsniveau har Future Navigator, som beskæftiger sig med fremtidsbaseret ideudvikling, opsat disse kriterier for fremtidens originalitetsbegreb: SOUL sjæl er en vigtig bestanddel hos både leverandør og modtager THE BEST det der leveres er ikke kun godt nok, men i topklasse QUALITYFIT det der leveres, er hvad der er brug for (Kilde: Future Navigator) Dette fremtidige originalitetsbegreb falder så meget sammen med DjHs værdisæt, at man skulle tro vi i 2004 kendte til ovenstående. Vores værdisæt er: STOLTHED ENGAGEMENT SAMARBEJDE og derfor har DjH en fremtid. Der er god logik i DjH strategiplanernes udvikling. Strategiplanen fra 90erne gik meget på de fysiske rammer. DjH 2010 går meget på det indholdsmæssige. Det betyder vi har en fremragende platform for næste strategiplan, der skal fokusere endnu mere på det immaterielle og vanskeligt kopierbare, og dermed det der igen er på vej til at blive værdsat. Her ligger vores fremtid og berettigelse for 4

5 af Allan Rasmussen Nyt evalueringssystem Vi har på DjH i en årrække systematisk gennemført elevevalueringer efter hvert skoleophold. Da evalueringerne er gennemført konsekvent, har det givet os mulighed for at udarbejde og levere et troværdigt statistisk evalueringsmateriale, som er unikt. Dette har givet os en god mulighed for løbende at kunne følge med i elevtilfredsheden for undervisningen i en række udvalgte fag, og vi har fået elevernes syn på studiemiljøet og bistro/cafe. Ved årsafslutningen er evalueringerne for det forgangne år blevet samlet i Ærligt Talt for de enkelte afdelinger, og for DjH samlet set. Resultaterne af evalueringerne er på alle områder blevet taget seriøst, og er fremadrettet blevet brugt progressivt og positivt til forbedringer, som har kunnet ses. Utidssvarende system Dog har der også været ulemper med det evalueringssystem, vi nu har brugt i syv år. Største ulempe har været, at det administrativt er tungt, idet alle besvarelser skal indtastes manuelt. Desuden går der ca. en uge fra evalueringerne er lavet af eleverne, til resultaterne er klar til gennemgang i klasserne. Endelig bruges store papirmængder, og kommentarerne fra eleverne kan ikke ses, medmindre man bladrer hver enkelt elevevaluering igennem. Afdelingerne kan lave rapporter over klasser samlet, man kan se alle klasser for en given skoleperiode over et helt år, man kan se enkelt fag, der kan udskrives grafer, og vi kan for DjH lave Ærlig Talt, som vi plejer. Tømrerafdelingen tester Der er i uge 36 gennemført forsøg i tømrerafdelingen for henholdsvis H1 og H3, og resultaterne heraf var ganske positive. Eleverne havde meget let ved at udfylde skemaerne, og i løbet af minutter var den elektroniske evaluering gennemført, og vi kunne straks efter se resultaterne. Næste fase er, at vi i ugerne gennemfører forsøg med 2 3 klasser i hver afdeling, herefter vil vi, hvis alt går efter planen, fuldt ud kunne implementere elektronisk evaluering fra årsskiftet. Elektronisk system I et forsøg på, at erstatte det nuværende evalueringssystem med et tilsvarende i elektronisk form, afprøver vi i øjeblikket et system udviklet af Århus Købmandsskole. Umiddelbart opfylder det de ønsker og behov, vi har til et evalueringssystem. Evalueringen kan foregå ved de enkelte fags afslutning, og umiddelbart efter er en elektronisk rapport klar. Sidste dag kan studiemiljø og kantine evalueres, hvorefter de ansvarlige for de pågældende områder kan se resultaterne inklusiv eventuelle kommentar. 5

6 af Rita Nissen Tillykke til Casper Casper Nielsen og Heine Jørgensen var klassekammerater på H3, eluddannelsen. Casper havde aldrig brugt energi på faget engelsk. Heine havde merit, så han hjalp Casper, der for første gang har været til eksamen i faget. På trods - af ordblindhed Den 29. maj var elektrikerlærling Casper Nielsen til eksamen i engelsk for første gang. På grund af ordblindhed har Casper aldrig været til engelskeksamen i folkeskolen. Jeg koncentrerede alle mine kræfter om matematik og dansk, og var derfor ikke så meget med i engelsktimerne, forklarer Casper. Det kunne nemt være blevet til et nederlag, hvis jeg stillede op til eksamen, så det gjorde jeg ikke. Derfor var det også noget af en udfordring, da engelsk dukkede op som eksamensfag på H3 i elektrikeruddannelsen. Men Casper tog udfordringen op. Tiden var kommet til at gøre noget ved faget. Et godt tilbud Efter første engelsklektion hørte Caspers holdkammerat Heine Jørgensen om Caspers vanskeligheder, og da han selv havde merit i faget, tilbød han ham sin hjælp. Jeg gjorde mig mange tanker om det inden. Jeg ville ikke tilbyde min hjælp og så efter halvanden uge stoppe. Det skulle være seriøst fra min side, forklarer Heine. Efter grundige overvejelser, og fire lektioner bagud, gik de to i gang med projektet. De skaffede alle materialerne, deltog nogle få gange i klasseundervisningen, men arbejdede overvejende selv i de skemalagte timer. Derudover lagde de et par aftener til, hvor programmet stod på skriftlige opgaver. Heine har været min lærer, han har lært mig, hvad jeg kan. Han har forklaret mig det hele, han har læst op, og han har hjulpet mig med at gennemgå alle teksterne, beretter Casper. Og til spørgsmålet, om det er foregået på engelsk, nikker de begge bekræftende. Ja, for eksamen foregår på engelsk tilføjer Casper. Og Heine fortsætter, Jeg anede ikke noget om at undervise. På et tidspunkt kan jeg huske, jeg var bange for at være for belærende men jeg tror nu, det lykkedes meget godt alligevel. Det vidner resultatet i hvert tilfælde om for Casper bestod sin engelskeksamen. En lille uge senere slog han én gang for alle fast, at ordblindhed ikke er en hindring, han lader sig stoppe af - til skuemesterprøven gik han op og scorede et rent 12-tal. Fra Den jydske Haandværkerskole ønsker vi et stort tillykke! Casper Nielsen, til venstre, fik hjælp af Heine Jørgensen til at gennemføre faget engelsk på H3. Han bestod for første gang i sit liv en engelskeksamen. 6

7 af Anne Hansen Aamand kr. til Den jydske Haandværkerskole Den 13. august overrakte Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening kr. til køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole. Beløbet blev givet som anerkendelse for udvikling af et system til ISO 9001 certificering af danske kølefirmaer. Beløbet gives for det enestående arbejde, som køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole (DjH) har udført i forbindelse med den nye ISO 9001-certificering af kølefirmaer, var de indledende ord fra Jan- Erik Rose Larsen, formand for Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening (AKB) i forbindelse med overrækkelsen af checken. I februar 2007 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om, at et kølefirma skal være ISO 9001 certificeret for, at de må arbejde på køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning. Umiddelbart derefter begyndte DjH at udvikle et koncept for kølevirksomheders vej til at opnå den nødvendige ISO 9001 certificering. Konceptet spænder over alt, hvad virksomhederne skal igennem, fra kvalitetshåndbog til efteruddannelse, hvor deltagerne kommer ind i den gældende lovgivning på området. AKB valgte at bakke DjH op i udviklingsarbejdet omkring certificeringsprocessen, og Jan Erik Rose Larsen bemærkede det gode samarbejde mellem AKB og DjH både indenfor ISO 9001 certificering, uddannelse og efteruddannelse af køleteknikere. Vi forventer samarbejdet fremover bliver yderligere styrket, da det er af stor vigtighed for fastlæggelse af niveauer, kompetencer og uddannelse indenfor branchen, sagde han, inden han overrakte checken til uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, der på DjHs vegne modtog donationen på kr. Køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole (DjH) modtog kr. for enestående arbejde med ISO 9001 certificeringsprocesser fra Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening (AKB). Fra venstre direktør Lau Vørs, AKB, Uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, DjH og Jan-Erik Rose Larsen formand for AKB. 7

8 af Allan B. Rasmussen Plastafdelingens Leonardoprojekt Leonardo projektet med den mundrette titel Valid for Europe e-learning education in Sustainability - Waste collection and recycling of plastics for the environment protection eller I den forkortede udgave VEEES-WCR har nu eksisteret i ¾ år. EU-projekter har flere dimensioner... Projektets hovedformål er transformering af viden omhandlende håndtering og genanvendelse af plastaffald fra produktion og forbrugsaffald til den sydlige region af Bulgarien. Projektet skal øge de lokale samfunds bevidsthed om miljøbeskyttelse (som en del af bæredygtig udvikling), hvilket blandt andet gøres ved indsamling af affald, adskillelse og genanvendelse. Ligeledes skal projektet højne plastfagfolks (managers, ingeniørers, læreres, underviseres) bevidsthed om fordelene ved indsamling af plastaffald, regenerering og plastgenanvendelse ved produktionen og give dem en idé om de muligheder, der herigennem kan gives for kreativitet og vækst af iværksætterånd. Oversættelsesaktivitet Hovedleverandør af viden er Den jydske Haandværkerskole i Danmark, som projektekspert indenfor plastområdet. Desuden medvirker National Technical University of Athens (NTUA) fra Grækenland, som uddanner inden for genvinding af affald, og som med sin erfaring vil bidrage til at øge kvaliteten og tilpasning, opklassificering og gennemførelsen af det udviklede materiale. Op til sommerferien fik vi i afdelingen beskrevet produktionsformerne til plastfremstilling og fik tilføjet billeder, tegninger og skitser hertil. Det blev til ca. 50 sider, som efterfølgende er blevet oversat til engelsk. Materialet er sendt til Bulgarien og er pt. ved at blive oversat til bulgarsk, hvorefter det i bogform og som IT-baseret interaktivt materiale skal anvendes som undervisningsmateriale på skoler og som opslagsbog på virksomheder. Det, som kunne være spændende, var, om vi efterfølgende kunne oversætte det tilbage til dansk igen for at se, hvad der går tabt i forbindelse med flere gange oversættelse af diverse fagudtryk, og om dette stadig giver mening. Lokal fokus på arbejdet Af de Leonardoprojekter vi fra plastafdelingen hidtil har været involveret i, er der ingen tvivl om, at dette er projektet, som tages mest seriøst af deltagerlandene og med en opmærksom i Bulgarien, som er ret overvældende. Der er stor lokal fokus på projektet, og der er store forventninger til, at dette vil give den sydlige region i Bulgarien viden og opmærksomhed, som skal bruges progressivt i fremtiden. Denne del af Bulgarien har en forholdsvis stor plastindustri, men har ikke tradition for at genanvende plast. Her graves typisk et stort hul hvor affaldet læsses i, hvorefter der i bedste tilfælde bliver lagt jord over igen. Der har allerede her midt i projektfasen været afholdt seminar og åbenthusdage for at fortælle om projektet og forventningerne hertil. Dette med stor mediebevågenhed og med deltagelse af flere hundrede besøgende. Møde i Grækenland I uge 37 var Peter Kjærsgaard og jeg til møde i Grækenland for at vi i projektet kunne 8

9 Allan Rasmussen og Peter Kjærsgård deltog i EU-projektmøde i Grækenland om genanvendelse af plast. Et vigtigt element i mødet et tid til fællesfoto og udveksling af gaver. planlægge det videre forløb. Vores bulgarske projektansvarlige Vladko Panatoyov har 4 5 ledende jobs i Bulgarien og sidder samtidig som et af Bulgariens EU parlamentsmedlemmer i Bruxelles. Mandag i denne uge skal han på national TV i Bulgarien i et halv times direkte program for at fortælle om projektet og beskrive vigtigheden omkring, og mulighederne ved, genanvendelse af plast. Det skal siges, at Vladko er professor i mineraler og minedrift, og at han ingen forkundskaber har til plast. Vi medbragte en række forskellige emner fremstillet af genanvendt plast, blandt andet en blå plastmager fleecetrøje til Vladko, og brugte et par timer i forsøg på at sætte ham ind i plastverdens fortræffeligheder. Om det lykkedes får vi måske at se, da han lovede at sende en DVD fra udsendelsen. Selve mødet foregik på hotellet, hvor vi var indkvarteret på øen Egina, som ligger syd for Athen. Her fik vi stillet hotelkontoret til rådighed, og fik indrettet et mødelokale med projektor og lærred. Som vanligt bliver der i starten af denne slags møder gjort meget ud af, at der skal være en højtidelig officiel del med fælles foto og overrækkelse af gaver. Denne gang blev vi, af vores projektleder, beæret med en meget smuk gave, som nu pryder kontoret! Projekter med flere dimensioner Temperaturen er stadig grader i det græske øhav. Vores græske vært havde tilrettelagt programmet således, at der skulle arbejdes om formiddagen hvorefter der fra kl var siesta. Herefter arbejde igen frem til kl , hvor der blev serveret middag. Det var simpelthen for varmt til at arbejde midt på dagen, sagde han, og det kunne vi kun give ham ret i. Middagsstunden blev brugt på svømmetur og snorklen i det 27 grader varme vand. Det var som at svømme rundt i et stort akvarium med 1000vis af farvestrålende fisk blandt koralrevet. Efterfølgende kunne man svale sig med en kold pilsner i skyggen under palmeparasollen. Så er det man finder ud af, at EU-projekter har flere dimensioner. Næste step i projektet bliver at beskrive modulet omkring genanvendelse af plast. Planerne blev lagt, og vi kunne efterfølgende returnere til Danmark med nye opgaver i tasken. 9

10 af Anne Hansen Aamand En robot fra det virkelige liv Elektrikereleverne Rune Birk Jensen og Lasse Ågård Jensen arbejder på deres svendeprøve på H4 styring og regulering. De har fået en hjælpende hånd fra erhvervslivet i form af en langhalset robot, stillet til rådighed af Runes arbejdsplads. Lasse Ågård Jensen, til venstre, og Rune Birk Jensen afleverer om halvanden uge rapport i deres svendeprøveprojekt, hvor en robot spiller hovedrollen. Robotten er stillet til rådighed af Runes arbejdsplads, Kjærgaard A/S, hvilket gør projektet meget virkelighedsnært. I kælderen på grundforløbsbygningen står en hvid dyrelignende tingest med en lang hals, der kan bøje og sno sig i mange retninger. Det er en moderne robot, der præcist arbejder med sin definerede opgave. Ved hjælp af et kamera identificerer den emner på et transportbånd. De bliver stablet præcist og ensartet på to paller, passende adskilt af et stykke pap mellem lagene. Et virkeligt arbejdsliv Robotten spiller hovedrollen i Rune Birk Jensen og Lasse Ågård Jensens svendeprøveprojekt. Den er kommet i huset med hjælp fra virksomheden Kjærgaard, som Rune er lærling i. Kjærgaard betegner sig selv som totalleverandør inden for automation og installation til den producerende industri. For Rune og Lasse betyder det, at de kan arbejde med et svendeprøveprojekt, der ligger meget tæt på det virkelige arbejdsliv, de til dagligt begår sig i. Blot med den bonus, at de i projektperioden har al den tid til rådighed, de behøver, forudsat at de tager fritiden i brug og det gør de. Vi arbejder med projektet hver eftermiddag og aften, og har gjort det lige siden sommerferien, fortæller de samstemmende. Og beretter videre om, at for at gøre projektet virkelighedstro, afleverer de deres rapport lig med den dokumentation, der følger med en færdig opgave i virkeligheden. Rapporten kommer til at indeholde ordrebekræftelse, dokumentation med tegninger og maskinlayout, brugervejledning og en FATtest (færdigafleveringstest), siger Rune. Det har været godt at arbejde med så stor en robot som denne, fordi vi kan lave noget, der minder meget om det vi sædvanligvis arbejder med, fortsætter han. Arrangementet har givet os mulighed for at arbejde koncentreret i længere tid ad gangen. Det er ikke altid vi har tid til det ude i virksomheden. Vi har kunnet komme i dybden med specifikke ting og finde frem til de mest hensigtsmæssige løsninger, supplerer Lasse. Dygtigere elever Lasse og Rune er enige om vigtigheden af en dokumentation, som de næste elever kan bruge i deres arbejde med robotten. Aftalen med Kjærgaard omfatter nemlig, at robotten bliver stående. Hvis vi dokumenterer arbejdet og systemet godt, kan de næste komme og blive endnu dygtigere end os. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange, griner de begge, inden de igen tager fat på rapportarbejdet, der skal være færdigt om halvanden uge. Og det er svært at forestille sig bedre dokumentation end fra de to, der har opstillet robot, sikkerhedshegn og styring, så det hele spiller optimalt sammen. 10

11 af Anne Hansen Aamand Metal på Den jydske Haandværkerskole Da to repræsentanter fra uddannelsesudvalget for Metal Hovedstaden sidste år besøgte Den jydske Haandværkerskole, fandt de den så interessant, at de inviterede resten af udvalget på en tur til Hadsten. René Zingenberg, Ole Bundgaard, Curt Mikkelsen og Stig Ginger havde taget turen med tog fra København for at se og opleve Den jydske Haandværkerskole (DjH) inde fra. Mange køleteknikere er medlemmer af Metal, så Ib Bæk Jensen i køleafdelingen var derfor et naturligt bindeled i forbindelse med et besøg. Da vi hvert år sender mange af vore medlemmer på kursus på DjH og samtidig havde hørt, at skolen er et spændende sted, blev vi nysgerrige og fik lyst til at tage over og se nærmere på den, fortæller Ole Bundgaard, der er formand for uddannelsesudvalget. I besøget var der udover information om skolen inkluderet en rundvisning i alle afde- linger og på skolehjemmet. Især campustanken, 24-timersskolen og alle skolehjemmets aktiviteter tiltrak opmærksomhed fra udvalget, da Frank Gotfredsen fortalte om dagligdagen efter normal skoletid. Det er af stor vigtighed, at vi kender hinanden bare en lille smule, og besøget har givet os et godt indblik i, hvilke faciliteter skolen kan tilbyde også i fritiden, siger Ole Bundgaard. Vi kan nu bedre vejlede vore medlemmer, når de skal på kursus, og har mange spørgsmål før de tager af sted. Det er godt med de mange aktiviteter, skolen tilbyder. Det er faciliteterne ud ad til, der tæller, og det hele ser fint ud. Stig Gringer, Ole Bundgaard, René Zingenberg og Curt Mikkelsen fra uddannelsesudvalget, Metal Hovedstanden bliver under deres besøg på DjH vist rundt af Ib Bæk Jensen og Frank Gotfredsen. Især campustanken, 24-timersskolen og skolehjemmet tiltrækker deres opmærksomhed. 11

12 af Anne Hansen Aamand Ny i plas Der er flere fælles træk ved månedens to kolleger. Heine R enslydende efternavn også det til fælles, at de begge f uddannet på DjH, og har nu sluttet ringen ved Heine Siden 1. februar 2008 har Heine Romanow Hede Jensen, 39 år, haft sin gang i plastafdelingen, hvor han er ansat som underviser. Heine er uddannet plastmager med sprøjtestøbning som speciale i 2001 på DjH. Gennem en 10-årig periode arbejdede han som litograf, men pc ens hurtige fremgang blev tilbagegang for litografiske værksteder, så Heine valgte at sadle helt om. Han tog sideløbende en etårig sportspædagogisk uddannelse og en uddannelse til massør. Da det var gjort begyndte han på plastmageruddannelsen, og har siden arbejdet i Kaiserplast i Ejby på fyn, SP group, Juelsminde og Brink Plast i Assens. Et ønske om at undervise og have med unge at gøre motiverede Heine til at søge en ledig stilling i plastafdelingen. Han har tidligere været instruktør i idrætsforeninger blandt andet i skydning med pistol, og der snuset lidt til undervisningsaktivitet. PG er endnu ikke nået. Det er et kommende projekt, Heine tager hul på efter nytår. Privat betød en stilling på DjH en flytning af familien til Hadsten. Heine rykkede sammen med sin kone Carina og drengene Adam på 7 år og David på 4 år teltpælene op og drog vest på, efter altid at have boet på Fyn. Fritiden går til leg med drengene, gerne på en skovtur. Fotografering fylder også i fritiden og motiverne er mange forskellige. Endelig nyder heldige venner og bekendte godt af hans massagekundskaber på briksen i hjemmet. Heine har en dejlig naturlig fynsk dialekt, og han lægger ikke skjul på, at det er et aktivt valg, han har taget. Hans synes det er sjovt at bevare sin dialekt, selvom han nu er flyttet til Jylland. På DjH kommer elever fra hele landet, og det er fint, vi ikke alle snakker jysk, siger han. 12

13 t og køl omanow Hede Jensen og Allan Dybdal Jensen har udover ylder rundt i årets sidste måneder. Endelig er de begge at vende tilbage til, hvor det hele begyndte. Allan Allan Allan Dybdal Jensen, 39 år, har siden 1. april 2008 været ansat som faglærer i køleafdelingen. Her har han både undervist grundforløbselever og kursister, og underviser nu elever på hovedforløbene. Det er planen, at det er her han skal lande som lærer for H3 og H4. Allan er uddannet kølemontør her fra DjH i 1990, og har ikke tidligere undervist. PG banker på døren og Allan kaster sig over studiet i det nye år. Efter sin svendeprøve arbejdede Allan gennem flere år i firmaet Danfrig. Først som ansat og senere som medejer af firmaet. Danfrig beskæftiger sig for en stor del med kølediske til supermarkeder - montage og vedligehold. Sin del af virksomheden solgte Allan i 2006 og blev så serviceleder hos Billund Køleteknik, hvor han dels kørte ud som kølemontør dels arbejdede med administrative opgaver i firmaet. I foråret valgte han så at sadle om og blive faglærer på DjH. Allan bor i Farre syd for Hammel sammen med sin kone Susan og børnene Pernille på 10 år og William på 7 år. Fritiden bruges i værkstedet, hvor han pusler med biler i flere størrelser. Gamle biler i naturlig størrelse og fjernstyrede nitrobiler på en halv meters længde, som han kører løb med. Der er også tid til et lille grønt firma i fritiden, hvor Allan tilbyder anlægsarbejde, græsklipning, renholdelse af grønne arealer og snerydning. Endelig nyder han også afstressende arbejde i egen have. Fra tidligt forår til sent efterår drager familien gerne på campingture i ind- og udland. Da Allan begyndte som faglærer på DjH fik han kolleger, han selv havde haft som lærere, da han var elev. Han er tilbage, en del års erfaringer rigere, og synes det er sjovt at være med igen, hvor han startede. Udviklingen bliver synliggjort. 13

14 af Anne Hansen Aamand Torvedag Den 10. september var dagen, hvor vi endelig kunne markere, at skolen nu er samlet til en campus med det nye torv, og at elafdelingen har taget deres nye grundforløbsbygning i brug. Der var i dagens anledning arrangeret en event for elever, kursister, medarbejdere og enkelte udefra inviterede gæster; bestyrelse, seniorklub og nærmeste naboer. Allerede dagen før var der stor aktivitet i teltet ved skolehjemmet, hvor alle 700 personer på skolen fik udleveret en T-shirt. Selve dagen blev indledt med taler af bestyrelsesformand Ove Dyrmose, borgmester Anders G. Christensen og direktør Henrik Øelund. Åbningen af torvet markerede Anders G. Christensen ved at binde to ledninger sammen, der forbandt bygningerne på hver sin side af Ellemosevej. Talerækken blev afsluttet med endnu en tale af Lars Hjortshøj, som leverede et stand up show til eleverne, der skulle føre dem ind i den voksne mands verden. Efterfølgende var alle klar over, at selv 14

15 om Lars Hjortshøj ikke har meget hår på hovedet, er det ikke tilfældet længere nede på kroppen. Og at det er noget af det, der hører med til at blive ældre, når man er en mand ifølge Lars Hjortshøj. Eventen sluttede med frokost til alle uden for skolehjemmet, Skovvej. Der var disket op med sandwich, boller og franske hotdogs og da fadene var ved at være tomme, åbnede himlen sine sluser og lod en kraftig regn markere, at nu var det tid til at vende tilbage til undervisningen. 15

16 af Anne Hansen Aamand Tømrere på Færøerne Tre undervisere fra tømrerafdelingen deltog i uge 38 i et kursus om byggeri på Færøerne. Kurset var tilrettelagt af de to færøske tekniske skoler i samarbejde med Mogens Andersen fra Odense Tekniske Skole. Det gav udover spændende faglige forelæsninger og udflugter også et indtryk af en storslået natur under barske vejrforhold. En uge om året, typisk uge 26, mødes tømrerlærere fra hele landet for at bruge en dag på faglig opdatering. Også undervisere fra de to tekniske skoler på Færøerne deltager i kurserne, hvor værtskabet går på skift mellem tekniske skoler landet over. I år var det de tekniske skoler på Færøerne, der var værter, og herfra stod især en lille flok lærere fra Torshavn tekniske skole for arrangementet. Fra DjHs tømrerafdeling deltog Per Rasmussen, Per Zeidler og Chris Klitte Thomasen sammen med 21 andre undervisere fra Danmark. Vi var så heldige at være skemafri i 38, hvor kurset var planlagt, så vi kunne tage til Færøerne og deltage, fortæller Chris. Det var en oplevelse der bragte os rundt på flere af øerne, og hvor vi udover det faglige også oplevede den fantastiske storslåede natur. Vi følte øernes omskiftelige vejr på egen krop, hvor vi stod op til strålende solskin, og blot en time senere var alt pakket ind i tåge og dis. Efter endnu en time var det solskin igen. Bygninger versus vejret Turens faglige program var bygget op om Torshavn tekniske skoles deltagelse i en undersøgelse af træbeklædte huse i ekstreme vejrforhold. I undersøgelsen, der var finansieret af EU, deltog Norge, Skotland og Færøerne. Alle har de direkte adgang til Atlanterhavet og møder de udfordringer, det er at bygge huse, der kan modstå vejrets luner med fugt, regn og vinde med en hastighed på op til 130 km/t. På Færøerne skal man bygge efter det danske byggereglement, men det holder bare ikke i virkeligheden. Vejrforholdene er alt for barske. Der skal en større form for befæstigelse til, for at for eksempel tagene ikke blæser af. Stålet på tagene er fem gange tykkere end herhjemme, og husene er ofte bygget af beton med en træskal udenom, fortæller Per Z. Det sidste er især bemærkelsesværdigt, idet Færøerne ikke har nogen naturlig vækst af fyr og gran, og derfor importerer alle byggematerialer i træ. Især fra Norge. Kirker og moderne bygninger To lokale arkitekter med stor kompetence, hver på sit område, gav forelæsninger om henholdsvis Færøsk kirkebyggeri gennem tiderne og Moderne byggeri på Færøerne. Forelæsningerne var suppleret af udflugter, hvor praktisk byggearbejde gennem tiderne blev studeret på tæt hold. Vi besøgte fem kirker fordelt på øerne, fortæller Per R. Kirken i Vestmanna er oprindeligt bygget af sten. Den er så senere bygget om, og der er bygget til, så nyt og gammelt er blandet, med et godt resultat. Altertavlen er livets træ med fugle i, der også er spredt ud over væggen. Christianskirken i Klaksvig er bygget i 1963, som et gammelt vikingehus. Billedet på altertavlen finder man magen til i Viborg Domkirke og i loftet som kirkeskib hænger den båd, der i sin tid sejlede præsten rundt mellem øerne, fortsætter han. Flere at de små kirker i bygderne er kopikirker, hvor byggemetoden på en måde er gået i arv. Var en lærling med til at bygge en kirke i en bygd, leverede han sin viden på området videre til sin egen lærling, når han en gang 16

17 Interiør fra kirken i Vestmanna, altertavlen udformet som livets træ og Christianskirken i Klaksvig, hvor kirkeskibet er den båd, der tidligere fragtede den lokale præst rundt mellem øerne. Der er i alt 60 kirker på Færøerne, og de er alle flittigt besøgt om søndagen. blev tømrer. I en periode var 10 af kirkerne rundt om i bygderne ens. Som illustration af moderne byggeri tjente blandt andet et besøg på en folkeskole i Thorshavn. Ingen vinkler i folkeskolebyggeriet er rette, og interiøret lever op til bedste moderne standard med alle former for elektronisk udstyr. Teknisk skole i Klaksvig har netop udvidet med en ny fløj til HTX, som også blev besøgt. Teknisk skole i Klaksvig fremstår som en moderne skole i gode bygninger med veludstyrede lokaler lidt i modsætning til den anden tekniske skole på Færøerne. Teknisk skole i Thorshavn har til huse i lejede lokaler, der er mærket af tidens tand. Den har dog udsigt til at skulle flytte i nye bygninger sammen med handelsskolen og gymnasiet. Sejltur mellem øerne Man har ikke været på Færøerne, hvis man ikke har været ude at sejle. Ordene kommer fra Per Rasmussen, der to gange fik muligheden for en sejltur, da tre undervisere fra tømrerafdelingen var på Færøerne. På grund af Færøernes omskiftelige vejrforhold er det ikke muligt at planlægge en sejltur lang tid i forvejen. Får man lyst til at tage på havet, kigger man på vejr og vindretning og vurderer, hvor oprørt vandet er. Og så er det vigtigt at understrege, at man ikke er alle og enhver. Kendskab til strømforhold er en absolut nødvendighed, et kendskab der går i arv fra far til søn. Fra at have sejlet på et blikstille hav er en pludselig oplevelse af bølgegang en overraskelse, der kan få konsekvenser, hvis man ikke når at gribe fat i noget. Den pludselige ændring opstår, når de store havstrømme passerer de smalle stræder mellem øerne eller pludselig skifter retning. Torsk på krogen Per Rasmussen, Chris Klitte Thomasen og Per Zeidler var med på en fisketur med en skonnert. Chris fangede en lille fisk, og fik tre torsk af mere human race på krogen. De andre to fra DjH havde ikke heldet med sig. Sejlturen bragte passagererne en tur til Nólsoy, fordi skipper havde et ærinde der. Nólsoy ligger ud for Torshavn og beskytter byen mod Atlanderhavets til tider voldsomme kræfter. Adgangen til øen går gennem en indgangsportal af en underkæbe fra en hval. Fuglefjeldet En tur til fuglefjeldet, der rejser sig meter brat op over havets overflade, var et helt specielt tilbud, som Per og Per valgte at benytte sig af. Der var kun 10 deltagere på turen, der foregik i en lille færøsk båd dog med motor. Skipper var i kendt farvand, og krydrede turen med skrøner om øerne og havet omkring. Bortset fra et par enkelte skrigende måger bød fuglefjeldet ikke på den store fugleoplevelse. Sommerens sædvanlige beboere, lunde, alk og lomvie, var draget til deres vinterresidens. I det hele taget har fuglebestanden på fjeldene været i tilbagegang gennem de sidste år, efterhånden som deres fødegrundlag i havet har ændret sig. Hvad turen manglede af fugleliv, gav den så rigeligt igen af naturoplevelser. Indtrykkene fra en fantastisk solnedgang og et blødt måneskin over vandet sidder stadig dybt forankret i Per og Per efter deres hjemkomst til det danske efterår og deres daglige arbejde i tømrerafdelingen. 17

18 Nyt fra afdelingerne Tømrerafdelingen af Finn Døssing Grundforløbene Der er en vis spænding forbundet med den første undervisningsdag for grundforløbene. Status blev, at næsten alle elever, der var på listerne, var mødt. Det medførte, at der på bygge og anlæg blev 2 x 24 elever, 3 x 22 på elektriker samt 32 på plast og 11 på køleteknik. Der har nu været gennemført realkompetencevurdering af eleverne og fakta er, at der ikke har været et væsentligt frafald. Bygge og anlægs eleverne skal i uge 38 i praktik i en virksomhed, som de selv har fundet. De øvrige grundforløbshold anbefales at bruge uge 42 til et ophold i en virksomhed. Erfaringer viser, at et praktik-ophold for mange kan være årsag til, at der efterfølgende indgås en uddannelsesaftale. Tækkemandsafdelingen I uge 38 var der praktisk svendeprøve for tækkemandsspecialet. Begge eleverne bestod den praktiske prøve, og sidst på fredagen blev den overståede svendeprøve fejret ved en fest i restauranten. I det sidste nummer af DjH Nyt blev uddannelsesudvalgets tur til Holland omtalt. Efterfølgende har uddannelsesudvalget for tækkespecialet i august afholdt møde med bestyrelsen for dansk tækkemandslaug. Der blev drøftet, hvilke elementer fra den Hollandske inspiration, der kunne medtages i undervisningen. Hen over efteråret afholdes der på DjH ca.12 kurser i anvendelse af materialet Sepatec, der anvendes til brandsikring af stråtag. Den første lørdag i september deltog jeg i tækkeorganisationernes faglige bindedag, der blev afholdt på Frilandsmuseet i Lyngby ved København. Under velkomstkaffen havde jeg et indlæg, hvor jeg kunne fortælle om den positive udvikling, der er sket med hensyn til, hvor mange uddannelsesaftaler der er indgået. Det faktuelle er, at der i uge 43 begynder 10 elever på det 4. hovedforløb, og på samme tid 2009 begynder der 17 og i elever. Tømrerafdelingen Festen for de nye tømrersvende blev afholdt fredag uge 38 kl Der deltog ca. 105 personer i festen. Praktikopgaven bestod i, at der skulle udføres et tag, hvorpå der skulle bygges en spidsvendt karnap. Povl H. Nielsen har primo august meddelt, at han har valgt at gå på efterløn. Beslutningen er taget til efterretning, uanset det må konkluderes, at han efterlader et know how rum, der skal fyldes op. Den 4. september bød vi velkommen til Henrik Dalsgaard, 39 år, der er ansat som lærer på tømrerafdelingen. Henrik har svendebrev som tømrer, og han har gennemført 1 års kursus i voksenpædagogik på seminariet, og senere gennemført uddannelsen som byggetekniker, der blev afsluttet i Han har haft en karriere i byggebranchen, og har sidst været ansat som byggeleder. Vi ser frem til at få en kollega, der forventes at blive kommende frontløber. Vores nye rum til edb undervisning er taget i brug, og rummet fungerer som tænkt. Eleverne på grundforløbet er i gang med at lære anvendelsen af AutoCAD. For nogle elever er det let, og for andre kræver det mere tid, men sådan forholdt det sig også, da der skulle tegnes med trekant og hovedlinial. Om eleverne har lært det nødvendige, vil vise sig til svendeprøven i marts I uge 42 er der et hold grundforløb bygge og anlæg tømrer og tækkemand med uddannelsesaftale, der begynder deres grundforløb. Holdet slutter det første modul til jul, og kommer igen på andet modul uge Eleverne på grundforløbet skal i uge 51 til eksamen for at bestå grundforløbet. Til denne eksamen skal der, ifølge den nye bekendtgørelse for grundforløb, være en fremmed censor, og der er indgået aftale med uddannelsesudvalget om en censorordning. Snart er det jævndøgn og træets blade falder, vi er på vej mod vintersolhverv, og snart går det mod lysere tider. 18 DjH Nyt

19 Plastafdelingen af Allan Rasmussen Tilgangen til grundforløbet i plastafdelingen er det højeste, vi har haft i flere år. 32 elever mødte op første dag. Siden er et par stykker ekstra kommet til, mens der også er et par stykker, som fortrød deres valg. Det er i perioder nødvendigt at dele klassen, som herefter kører parallelt i værkstederne. Som et pædagogisk forsøg har vi valgt at samlæse 1. og 3. hovedforløb i en række af timerne. Vi har et forholdsvis lille 3. hovedforløb, og disse virker som mentorer for 1. hovedforløb i en del af værkstedstimerne. Dette fungerer rigtigt godt, og både underviserne og eleverne i de pågældende klasser udtrykker, at de positivt får mere ud af undervisningen. Eleverne fra 3. hovedforløb har fundet ud af, at det kræver fuld koncentration at omsætte den viden, de på nuværende tidspunkt er i besiddelse af for at kunne videregive den til andre på en forståelig måde. Samtidig oplever eleverne fra 1. hovedforløb, at de nærmest har deres egen private underviser og kan få forklaret tingene på en anderledes måde, end den læreren normalt gør det på. Lærerne fungere i flere tilfælde nu nærmest som konsulent i værkstedet, og har bedre tid til at kunne hjælpe til, hvor der er behov. blev hold taler og overrakt gaver og blomster. At det var Mie, som Dansk Industri valgte, mener vi var fuldt fortjent. Hun har altid været en sand rollemodel for plastmageruddannelsen, og har gennem hele uddannelsen fået flotte karakter og sluttede svendeprøven af med en karakter, der gav en bronzemedalje. Mie havde en hovedrolle i plastmagerfilmen, og virkede gennem de sidste skoleforløb som mentor for øvrige elever efter normal skoletid. Hun har altid været en god ambassadør for skolen. Maskinparken To af de første sprøjtestøbemaskiner, vi fik til uddannelsesstart i 1988, er nu skiftet. I stedet er indsat to nye Arburg maskiner, og udskiftningsplanen er hermed fulgt. Efter planen skal samtlige sprøjtestøbemaskiner være udskiftet i år 2011, og vi vil dermed være fuldt opdateret på dette område. Ny kollega Hans Henrik Conrad valgte at gå på efterløn op til sommerferien. Conrads opgaver er fordelt, og det betyder, at vi skal have ansat endnu en underviser til afdelingen. Denne er fundet, og vi forventer opstart medio oktober. Årets lærling En af vores tidligere plastmagerlærlinge, Mie Jeppesen fra LEGO, blev i august kåret som årets lærling i Sydvestjylland af Dansk Industri. Det blev fejret med en reception på LEGO i Billund med ca. 50 deltagere, hvor der 19

20 af Anne Hansen Aamand 2008 var året for rekordstor DjH-deltagelse i Marselisløbet. Det var dejligt at også mange DjH-børn var med. Her er alle klar til start på løb/walk om søndagen. Marselis cykelløb, løb og walk 2008 var året med flest tilmeldinger nogensinde i DjH - Marselis føljetonen. I alt 87 starter var tilmeldt fordelt med 25, der cyklede om lørdagen og 62, der løb/gik om søndagen. Flere var gengangere og med begge dage. Dertil kom hepperne, der mødte op for at støtte deres aktive kolleger. Også gæster på standen var med til at gøre dagen festlig og hyggelig i nogle timer efter, at alle var kommet godt i mål. Vejrguderne var arrangementet venligt stemt, og havde sørget for blå himmel og drivende skyer, så der var gode muligheder for at nyde den smukke natur ruterne gik igennem. Køkkenet havde som sædvanligt sørget for god mad, og vores nye telt dannede sammen med en terrasse perfekte rammer om den sociale del af arrangementet. Supplerende koncert På startnummeret var der gratis adgang til Shu-bi-dua koncert i Tivoli Friheden fredagen efter. Det benyttede familien sig af, og vi kunne konstatere at shubberne stadig er på toppen efter mere end 30 år i branchen. De leverede veloplagte en række at deres hotteste numre fra 70 erne og 80 erne. De rigtige fans, der stod helt oppe ved scenen, havde sørget for passende rekvisitter som kiks, flag og røde tråde benyttet så det matchede numrene i en perfekt timing. 20

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3

Læs mere

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER Fem ud af ni KTS-elever er videre til DM i håndværksfag efter regionsmesterskaberne på Erhvervsskolen Hamlet i Hillerød. TILFREDSHED Medarbejderne på KEA Lygten

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere