Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer to elektrikerelever virkelighedsnære forhold til svendeprøveprojekt Nyt evalueringssystem Elektronisk system til evaluering er testet i tømrerafdelingen

2 7 Indhold At være original Nyt evalueringssystem Tillykke til Casper kr. til Den jydske Haandværkerskole Plastafdelingens Leonardoprojekt En robot fra det virkelige liv Metal på Den jydske Haandværkerskole Ny i plast og køl Torvedag Tømrere på Færøerne Nyt fra afdelingerne Marselisløbet Førstehjælpskursus Arbejdspladsen motionerer Navne DHL-stafetten kr. til Den jydske Haandværkerskole Køleafdelingen modtog kr. fra AKB som anerkendelse for arbejdet med udvikling af ISO 9001 certificering Plastafdelingens Leonardoprojekt Plastafdelingen lærer Bulgarien om genanvendelse af plast. De er netop hjemvendt fra møde i Grækenland. Torvedag Torvet blev indviet med underholdning, frokost under træerne og T-shirts til alle. 16 Tømrere på Færøerne Tre undervisere fra tømrerafdelingen har været på Færøerne. De kom hjem med opdateret faglig viden og byggeri på Færøerne og mange naturoplevelser rigere.

3 af Henrik Øelund At være original I sidste halvdel af september afholdes strategiseminar for bestyrelse og ledelsesgruppe. DjH 2010 blev formuleret i foråret 2005, og mange elementer heri er fuldført, samtidig med at verden fortsat udvikler sig. Derfor forestår der i efteråret en revision eller snarere fremskrivning af vore strategiplaner. Afsættet tages på strategiseminaret og vil blandt andet omhandle udviklingen indenfor uddannelserne, pædagogik, vores omverden og 24-timersskolen. Målet er, at vi først i det nye år kan have en revideret strategiplan klar. Et af afsættene til strategiseminaret er nedenstående betragtning om det at være original et væsentligt DjH parameter. Vi skal langt tilbage i tid længere end til 1928, hvor DjH blev oprettet. Vi skal tilbage til dengang hvor dyderne og etikken for vores kultur blev til. Til dengang hvor begrebet at være original var den højeste anerkendelse. Var man sammen med originalen, var man tæt på kilden. I denne verden levede Sokrates ( BC), som havde det særkende, at han ikke ønskede sine filosofiske overvejelser endsige dialog med andre nedskrevet. Ønskede andre at kommunikere med Sokrates eller lære af ham, måtte de komme til ham. Ikke fordi han var umedgørlig, men fordi han ønskede den originale samtale. Og bare det at noget blev skrevet ned, var nok til, at der blev tale om en fortolkning, og dermed tale om en kopi af det originale underforstået at kopien pr. definition er dårligere end originalen. Så når hans ven og elev Plato nedskrev Socrates ord, var det ikke længere Sokrates ord, men Platos fortolkning, og dermed en kopi, underforstået et produkt ringere end originalen. På enkelte områder gælder denne tolkning af begrebet original stadig særligt indenfor kunst og design, men med Guthenbergs trykkekunst begyndte begrebet at skride det blev vanskeligere at se forskel på en original og en kopi. Med industrialiseringen blev det helt umuligt at kende forskel på det originale og kopien. Hvilken Ford T var den originale, hvilken Legoklods er den originale? Et ori- ginalt Tag Heur ur, hvad er det andet end en kopi magen til alle de andre Tag Heur ure men lige så god og dermed en original. Så originalitetsbegrebet blev ændret til at skulle forstås som en standard kopi! At være original betød nu at skille sig ud, det blev anvendt som et negativt begreb. Samtidig blev man rundt om i verden god til at kopiere, så man var nødt til at indføre CopyRight, af nogle blev betragtet som Right to Copy. Efterhånden bliver det også svært at se forskel på de mange originaler forstået efter det ny originalitetsbegreb og kopierne. Den standardisering, som er en konsekvens af industrialiseringen, medfører at man kan opstille kvalitetskrav og mål, så man kan sikre, at alle får det samme produkt, og efterfølgende benchmarke hvad som helst, opstille potentialer, herunder effektiviseringspotentialer, på kryds og tværs. Denne filosofi er også dominerende i vore ministerier og hos mange af vore kolleger. Vi skal være ens, fokusere på det samme, på samme måde, så vi alle er gode ens originaler; eller som Sokrates ville sige dårlige kopier. Vi bliver målt på det samme og efter samme metode. I en mørk stund kan man komme til at tænke på eleverne i The wall. Det er nemt at kopiere. Da vi på DjH begyndte at tale om Campus, vidste ikke mange hvad det betød i dag er alle institutioner Campus-institutioner; DjH Fortsættes næste side 3

4 Fortsat fra forrige side blev oprettet som branche- og fagskole i dag splitter byskoler sig op virtuelt, eller danner uddannelsesklynger og kalder sig brancheskoler. Kostskolemulighederne, som altid har været et bærende element på DjH, findes nu alle steder IT-College, Sportscollege etc. Mentorordning som DjH var tidligt ude med, er i dag standard. Alt kan kopieres også i vores verden. For DjH betyder det, at vi presses fra 2 sider vore konkolleger kommer tættere på vores produkt på den ene side, og på den anden side presses vi af ministerier til at standardisere vores produkt. Så i princippet kan man tegne en tidslinie, og afsætte hvornår der ikke længere er forskel på DjH og andre vi bliver en original på linie med de andre kopier! Og dermed er der ikke længere nogen berettigelse for at have selvstændig skole placeret i Hadsten, Favrskov Kommune. Heldigvis er det sådan, at den gældende filosofi altid halter bagud i forhold til den reelle udvikling. Alt tyder på, at vi er på vej ind i et nyt originalitetsbegreb, hvor det at være original betyder at være anderledes, usædvanlig, overraskende eller sætte et andet fokus. Mennesket ønsker ikke længere det samme som alle de andre, man søger det unikke, det originale, det ikke kopierbare. Det originale kan fremadrettet ikke længere nemt kopieres, for det er ikke en fysisk størrelse, det er ikke et produkt eller en ydelse, det er en immateriel størrelse, som har med kultur, passion, entusiasme at gøre, noget som rækker videre end det enkelte individ eller benchmarktal. Det gælder både for arbejdsliv og privatliv. Derfor valgte vi rigtigt, da vi definerede DjHs værdisæt som et immaterielt værdisæt! På virksomhedsniveau har Future Navigator, som beskæftiger sig med fremtidsbaseret ideudvikling, opsat disse kriterier for fremtidens originalitetsbegreb: SOUL sjæl er en vigtig bestanddel hos både leverandør og modtager THE BEST det der leveres er ikke kun godt nok, men i topklasse QUALITYFIT det der leveres, er hvad der er brug for (Kilde: Future Navigator) Dette fremtidige originalitetsbegreb falder så meget sammen med DjHs værdisæt, at man skulle tro vi i 2004 kendte til ovenstående. Vores værdisæt er: STOLTHED ENGAGEMENT SAMARBEJDE og derfor har DjH en fremtid. Der er god logik i DjH strategiplanernes udvikling. Strategiplanen fra 90erne gik meget på de fysiske rammer. DjH 2010 går meget på det indholdsmæssige. Det betyder vi har en fremragende platform for næste strategiplan, der skal fokusere endnu mere på det immaterielle og vanskeligt kopierbare, og dermed det der igen er på vej til at blive værdsat. Her ligger vores fremtid og berettigelse for 4

5 af Allan Rasmussen Nyt evalueringssystem Vi har på DjH i en årrække systematisk gennemført elevevalueringer efter hvert skoleophold. Da evalueringerne er gennemført konsekvent, har det givet os mulighed for at udarbejde og levere et troværdigt statistisk evalueringsmateriale, som er unikt. Dette har givet os en god mulighed for løbende at kunne følge med i elevtilfredsheden for undervisningen i en række udvalgte fag, og vi har fået elevernes syn på studiemiljøet og bistro/cafe. Ved årsafslutningen er evalueringerne for det forgangne år blevet samlet i Ærligt Talt for de enkelte afdelinger, og for DjH samlet set. Resultaterne af evalueringerne er på alle områder blevet taget seriøst, og er fremadrettet blevet brugt progressivt og positivt til forbedringer, som har kunnet ses. Utidssvarende system Dog har der også været ulemper med det evalueringssystem, vi nu har brugt i syv år. Største ulempe har været, at det administrativt er tungt, idet alle besvarelser skal indtastes manuelt. Desuden går der ca. en uge fra evalueringerne er lavet af eleverne, til resultaterne er klar til gennemgang i klasserne. Endelig bruges store papirmængder, og kommentarerne fra eleverne kan ikke ses, medmindre man bladrer hver enkelt elevevaluering igennem. Afdelingerne kan lave rapporter over klasser samlet, man kan se alle klasser for en given skoleperiode over et helt år, man kan se enkelt fag, der kan udskrives grafer, og vi kan for DjH lave Ærlig Talt, som vi plejer. Tømrerafdelingen tester Der er i uge 36 gennemført forsøg i tømrerafdelingen for henholdsvis H1 og H3, og resultaterne heraf var ganske positive. Eleverne havde meget let ved at udfylde skemaerne, og i løbet af minutter var den elektroniske evaluering gennemført, og vi kunne straks efter se resultaterne. Næste fase er, at vi i ugerne gennemfører forsøg med 2 3 klasser i hver afdeling, herefter vil vi, hvis alt går efter planen, fuldt ud kunne implementere elektronisk evaluering fra årsskiftet. Elektronisk system I et forsøg på, at erstatte det nuværende evalueringssystem med et tilsvarende i elektronisk form, afprøver vi i øjeblikket et system udviklet af Århus Købmandsskole. Umiddelbart opfylder det de ønsker og behov, vi har til et evalueringssystem. Evalueringen kan foregå ved de enkelte fags afslutning, og umiddelbart efter er en elektronisk rapport klar. Sidste dag kan studiemiljø og kantine evalueres, hvorefter de ansvarlige for de pågældende områder kan se resultaterne inklusiv eventuelle kommentar. 5

6 af Rita Nissen Tillykke til Casper Casper Nielsen og Heine Jørgensen var klassekammerater på H3, eluddannelsen. Casper havde aldrig brugt energi på faget engelsk. Heine havde merit, så han hjalp Casper, der for første gang har været til eksamen i faget. På trods - af ordblindhed Den 29. maj var elektrikerlærling Casper Nielsen til eksamen i engelsk for første gang. På grund af ordblindhed har Casper aldrig været til engelskeksamen i folkeskolen. Jeg koncentrerede alle mine kræfter om matematik og dansk, og var derfor ikke så meget med i engelsktimerne, forklarer Casper. Det kunne nemt være blevet til et nederlag, hvis jeg stillede op til eksamen, så det gjorde jeg ikke. Derfor var det også noget af en udfordring, da engelsk dukkede op som eksamensfag på H3 i elektrikeruddannelsen. Men Casper tog udfordringen op. Tiden var kommet til at gøre noget ved faget. Et godt tilbud Efter første engelsklektion hørte Caspers holdkammerat Heine Jørgensen om Caspers vanskeligheder, og da han selv havde merit i faget, tilbød han ham sin hjælp. Jeg gjorde mig mange tanker om det inden. Jeg ville ikke tilbyde min hjælp og så efter halvanden uge stoppe. Det skulle være seriøst fra min side, forklarer Heine. Efter grundige overvejelser, og fire lektioner bagud, gik de to i gang med projektet. De skaffede alle materialerne, deltog nogle få gange i klasseundervisningen, men arbejdede overvejende selv i de skemalagte timer. Derudover lagde de et par aftener til, hvor programmet stod på skriftlige opgaver. Heine har været min lærer, han har lært mig, hvad jeg kan. Han har forklaret mig det hele, han har læst op, og han har hjulpet mig med at gennemgå alle teksterne, beretter Casper. Og til spørgsmålet, om det er foregået på engelsk, nikker de begge bekræftende. Ja, for eksamen foregår på engelsk tilføjer Casper. Og Heine fortsætter, Jeg anede ikke noget om at undervise. På et tidspunkt kan jeg huske, jeg var bange for at være for belærende men jeg tror nu, det lykkedes meget godt alligevel. Det vidner resultatet i hvert tilfælde om for Casper bestod sin engelskeksamen. En lille uge senere slog han én gang for alle fast, at ordblindhed ikke er en hindring, han lader sig stoppe af - til skuemesterprøven gik han op og scorede et rent 12-tal. Fra Den jydske Haandværkerskole ønsker vi et stort tillykke! Casper Nielsen, til venstre, fik hjælp af Heine Jørgensen til at gennemføre faget engelsk på H3. Han bestod for første gang i sit liv en engelskeksamen. 6

7 af Anne Hansen Aamand kr. til Den jydske Haandværkerskole Den 13. august overrakte Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening kr. til køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole. Beløbet blev givet som anerkendelse for udvikling af et system til ISO 9001 certificering af danske kølefirmaer. Beløbet gives for det enestående arbejde, som køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole (DjH) har udført i forbindelse med den nye ISO 9001-certificering af kølefirmaer, var de indledende ord fra Jan- Erik Rose Larsen, formand for Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening (AKB) i forbindelse med overrækkelsen af checken. I februar 2007 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om, at et kølefirma skal være ISO 9001 certificeret for, at de må arbejde på køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning. Umiddelbart derefter begyndte DjH at udvikle et koncept for kølevirksomheders vej til at opnå den nødvendige ISO 9001 certificering. Konceptet spænder over alt, hvad virksomhederne skal igennem, fra kvalitetshåndbog til efteruddannelse, hvor deltagerne kommer ind i den gældende lovgivning på området. AKB valgte at bakke DjH op i udviklingsarbejdet omkring certificeringsprocessen, og Jan Erik Rose Larsen bemærkede det gode samarbejde mellem AKB og DjH både indenfor ISO 9001 certificering, uddannelse og efteruddannelse af køleteknikere. Vi forventer samarbejdet fremover bliver yderligere styrket, da det er af stor vigtighed for fastlæggelse af niveauer, kompetencer og uddannelse indenfor branchen, sagde han, inden han overrakte checken til uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, der på DjHs vegne modtog donationen på kr. Køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole (DjH) modtog kr. for enestående arbejde med ISO 9001 certificeringsprocesser fra Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening (AKB). Fra venstre direktør Lau Vørs, AKB, Uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, DjH og Jan-Erik Rose Larsen formand for AKB. 7

8 af Allan B. Rasmussen Plastafdelingens Leonardoprojekt Leonardo projektet med den mundrette titel Valid for Europe e-learning education in Sustainability - Waste collection and recycling of plastics for the environment protection eller I den forkortede udgave VEEES-WCR har nu eksisteret i ¾ år. EU-projekter har flere dimensioner... Projektets hovedformål er transformering af viden omhandlende håndtering og genanvendelse af plastaffald fra produktion og forbrugsaffald til den sydlige region af Bulgarien. Projektet skal øge de lokale samfunds bevidsthed om miljøbeskyttelse (som en del af bæredygtig udvikling), hvilket blandt andet gøres ved indsamling af affald, adskillelse og genanvendelse. Ligeledes skal projektet højne plastfagfolks (managers, ingeniørers, læreres, underviseres) bevidsthed om fordelene ved indsamling af plastaffald, regenerering og plastgenanvendelse ved produktionen og give dem en idé om de muligheder, der herigennem kan gives for kreativitet og vækst af iværksætterånd. Oversættelsesaktivitet Hovedleverandør af viden er Den jydske Haandværkerskole i Danmark, som projektekspert indenfor plastområdet. Desuden medvirker National Technical University of Athens (NTUA) fra Grækenland, som uddanner inden for genvinding af affald, og som med sin erfaring vil bidrage til at øge kvaliteten og tilpasning, opklassificering og gennemførelsen af det udviklede materiale. Op til sommerferien fik vi i afdelingen beskrevet produktionsformerne til plastfremstilling og fik tilføjet billeder, tegninger og skitser hertil. Det blev til ca. 50 sider, som efterfølgende er blevet oversat til engelsk. Materialet er sendt til Bulgarien og er pt. ved at blive oversat til bulgarsk, hvorefter det i bogform og som IT-baseret interaktivt materiale skal anvendes som undervisningsmateriale på skoler og som opslagsbog på virksomheder. Det, som kunne være spændende, var, om vi efterfølgende kunne oversætte det tilbage til dansk igen for at se, hvad der går tabt i forbindelse med flere gange oversættelse af diverse fagudtryk, og om dette stadig giver mening. Lokal fokus på arbejdet Af de Leonardoprojekter vi fra plastafdelingen hidtil har været involveret i, er der ingen tvivl om, at dette er projektet, som tages mest seriøst af deltagerlandene og med en opmærksom i Bulgarien, som er ret overvældende. Der er stor lokal fokus på projektet, og der er store forventninger til, at dette vil give den sydlige region i Bulgarien viden og opmærksomhed, som skal bruges progressivt i fremtiden. Denne del af Bulgarien har en forholdsvis stor plastindustri, men har ikke tradition for at genanvende plast. Her graves typisk et stort hul hvor affaldet læsses i, hvorefter der i bedste tilfælde bliver lagt jord over igen. Der har allerede her midt i projektfasen været afholdt seminar og åbenthusdage for at fortælle om projektet og forventningerne hertil. Dette med stor mediebevågenhed og med deltagelse af flere hundrede besøgende. Møde i Grækenland I uge 37 var Peter Kjærsgaard og jeg til møde i Grækenland for at vi i projektet kunne 8

9 Allan Rasmussen og Peter Kjærsgård deltog i EU-projektmøde i Grækenland om genanvendelse af plast. Et vigtigt element i mødet et tid til fællesfoto og udveksling af gaver. planlægge det videre forløb. Vores bulgarske projektansvarlige Vladko Panatoyov har 4 5 ledende jobs i Bulgarien og sidder samtidig som et af Bulgariens EU parlamentsmedlemmer i Bruxelles. Mandag i denne uge skal han på national TV i Bulgarien i et halv times direkte program for at fortælle om projektet og beskrive vigtigheden omkring, og mulighederne ved, genanvendelse af plast. Det skal siges, at Vladko er professor i mineraler og minedrift, og at han ingen forkundskaber har til plast. Vi medbragte en række forskellige emner fremstillet af genanvendt plast, blandt andet en blå plastmager fleecetrøje til Vladko, og brugte et par timer i forsøg på at sætte ham ind i plastverdens fortræffeligheder. Om det lykkedes får vi måske at se, da han lovede at sende en DVD fra udsendelsen. Selve mødet foregik på hotellet, hvor vi var indkvarteret på øen Egina, som ligger syd for Athen. Her fik vi stillet hotelkontoret til rådighed, og fik indrettet et mødelokale med projektor og lærred. Som vanligt bliver der i starten af denne slags møder gjort meget ud af, at der skal være en højtidelig officiel del med fælles foto og overrækkelse af gaver. Denne gang blev vi, af vores projektleder, beæret med en meget smuk gave, som nu pryder kontoret! Projekter med flere dimensioner Temperaturen er stadig grader i det græske øhav. Vores græske vært havde tilrettelagt programmet således, at der skulle arbejdes om formiddagen hvorefter der fra kl var siesta. Herefter arbejde igen frem til kl , hvor der blev serveret middag. Det var simpelthen for varmt til at arbejde midt på dagen, sagde han, og det kunne vi kun give ham ret i. Middagsstunden blev brugt på svømmetur og snorklen i det 27 grader varme vand. Det var som at svømme rundt i et stort akvarium med 1000vis af farvestrålende fisk blandt koralrevet. Efterfølgende kunne man svale sig med en kold pilsner i skyggen under palmeparasollen. Så er det man finder ud af, at EU-projekter har flere dimensioner. Næste step i projektet bliver at beskrive modulet omkring genanvendelse af plast. Planerne blev lagt, og vi kunne efterfølgende returnere til Danmark med nye opgaver i tasken. 9

10 af Anne Hansen Aamand En robot fra det virkelige liv Elektrikereleverne Rune Birk Jensen og Lasse Ågård Jensen arbejder på deres svendeprøve på H4 styring og regulering. De har fået en hjælpende hånd fra erhvervslivet i form af en langhalset robot, stillet til rådighed af Runes arbejdsplads. Lasse Ågård Jensen, til venstre, og Rune Birk Jensen afleverer om halvanden uge rapport i deres svendeprøveprojekt, hvor en robot spiller hovedrollen. Robotten er stillet til rådighed af Runes arbejdsplads, Kjærgaard A/S, hvilket gør projektet meget virkelighedsnært. I kælderen på grundforløbsbygningen står en hvid dyrelignende tingest med en lang hals, der kan bøje og sno sig i mange retninger. Det er en moderne robot, der præcist arbejder med sin definerede opgave. Ved hjælp af et kamera identificerer den emner på et transportbånd. De bliver stablet præcist og ensartet på to paller, passende adskilt af et stykke pap mellem lagene. Et virkeligt arbejdsliv Robotten spiller hovedrollen i Rune Birk Jensen og Lasse Ågård Jensens svendeprøveprojekt. Den er kommet i huset med hjælp fra virksomheden Kjærgaard, som Rune er lærling i. Kjærgaard betegner sig selv som totalleverandør inden for automation og installation til den producerende industri. For Rune og Lasse betyder det, at de kan arbejde med et svendeprøveprojekt, der ligger meget tæt på det virkelige arbejdsliv, de til dagligt begår sig i. Blot med den bonus, at de i projektperioden har al den tid til rådighed, de behøver, forudsat at de tager fritiden i brug og det gør de. Vi arbejder med projektet hver eftermiddag og aften, og har gjort det lige siden sommerferien, fortæller de samstemmende. Og beretter videre om, at for at gøre projektet virkelighedstro, afleverer de deres rapport lig med den dokumentation, der følger med en færdig opgave i virkeligheden. Rapporten kommer til at indeholde ordrebekræftelse, dokumentation med tegninger og maskinlayout, brugervejledning og en FATtest (færdigafleveringstest), siger Rune. Det har været godt at arbejde med så stor en robot som denne, fordi vi kan lave noget, der minder meget om det vi sædvanligvis arbejder med, fortsætter han. Arrangementet har givet os mulighed for at arbejde koncentreret i længere tid ad gangen. Det er ikke altid vi har tid til det ude i virksomheden. Vi har kunnet komme i dybden med specifikke ting og finde frem til de mest hensigtsmæssige løsninger, supplerer Lasse. Dygtigere elever Lasse og Rune er enige om vigtigheden af en dokumentation, som de næste elever kan bruge i deres arbejde med robotten. Aftalen med Kjærgaard omfatter nemlig, at robotten bliver stående. Hvis vi dokumenterer arbejdet og systemet godt, kan de næste komme og blive endnu dygtigere end os. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange, griner de begge, inden de igen tager fat på rapportarbejdet, der skal være færdigt om halvanden uge. Og det er svært at forestille sig bedre dokumentation end fra de to, der har opstillet robot, sikkerhedshegn og styring, så det hele spiller optimalt sammen. 10

11 af Anne Hansen Aamand Metal på Den jydske Haandværkerskole Da to repræsentanter fra uddannelsesudvalget for Metal Hovedstaden sidste år besøgte Den jydske Haandværkerskole, fandt de den så interessant, at de inviterede resten af udvalget på en tur til Hadsten. René Zingenberg, Ole Bundgaard, Curt Mikkelsen og Stig Ginger havde taget turen med tog fra København for at se og opleve Den jydske Haandværkerskole (DjH) inde fra. Mange køleteknikere er medlemmer af Metal, så Ib Bæk Jensen i køleafdelingen var derfor et naturligt bindeled i forbindelse med et besøg. Da vi hvert år sender mange af vore medlemmer på kursus på DjH og samtidig havde hørt, at skolen er et spændende sted, blev vi nysgerrige og fik lyst til at tage over og se nærmere på den, fortæller Ole Bundgaard, der er formand for uddannelsesudvalget. I besøget var der udover information om skolen inkluderet en rundvisning i alle afde- linger og på skolehjemmet. Især campustanken, 24-timersskolen og alle skolehjemmets aktiviteter tiltrak opmærksomhed fra udvalget, da Frank Gotfredsen fortalte om dagligdagen efter normal skoletid. Det er af stor vigtighed, at vi kender hinanden bare en lille smule, og besøget har givet os et godt indblik i, hvilke faciliteter skolen kan tilbyde også i fritiden, siger Ole Bundgaard. Vi kan nu bedre vejlede vore medlemmer, når de skal på kursus, og har mange spørgsmål før de tager af sted. Det er godt med de mange aktiviteter, skolen tilbyder. Det er faciliteterne ud ad til, der tæller, og det hele ser fint ud. Stig Gringer, Ole Bundgaard, René Zingenberg og Curt Mikkelsen fra uddannelsesudvalget, Metal Hovedstanden bliver under deres besøg på DjH vist rundt af Ib Bæk Jensen og Frank Gotfredsen. Især campustanken, 24-timersskolen og skolehjemmet tiltrækker deres opmærksomhed. 11

12 af Anne Hansen Aamand Ny i plas Der er flere fælles træk ved månedens to kolleger. Heine R enslydende efternavn også det til fælles, at de begge f uddannet på DjH, og har nu sluttet ringen ved Heine Siden 1. februar 2008 har Heine Romanow Hede Jensen, 39 år, haft sin gang i plastafdelingen, hvor han er ansat som underviser. Heine er uddannet plastmager med sprøjtestøbning som speciale i 2001 på DjH. Gennem en 10-årig periode arbejdede han som litograf, men pc ens hurtige fremgang blev tilbagegang for litografiske værksteder, så Heine valgte at sadle helt om. Han tog sideløbende en etårig sportspædagogisk uddannelse og en uddannelse til massør. Da det var gjort begyndte han på plastmageruddannelsen, og har siden arbejdet i Kaiserplast i Ejby på fyn, SP group, Juelsminde og Brink Plast i Assens. Et ønske om at undervise og have med unge at gøre motiverede Heine til at søge en ledig stilling i plastafdelingen. Han har tidligere været instruktør i idrætsforeninger blandt andet i skydning med pistol, og der snuset lidt til undervisningsaktivitet. PG er endnu ikke nået. Det er et kommende projekt, Heine tager hul på efter nytår. Privat betød en stilling på DjH en flytning af familien til Hadsten. Heine rykkede sammen med sin kone Carina og drengene Adam på 7 år og David på 4 år teltpælene op og drog vest på, efter altid at have boet på Fyn. Fritiden går til leg med drengene, gerne på en skovtur. Fotografering fylder også i fritiden og motiverne er mange forskellige. Endelig nyder heldige venner og bekendte godt af hans massagekundskaber på briksen i hjemmet. Heine har en dejlig naturlig fynsk dialekt, og han lægger ikke skjul på, at det er et aktivt valg, han har taget. Hans synes det er sjovt at bevare sin dialekt, selvom han nu er flyttet til Jylland. På DjH kommer elever fra hele landet, og det er fint, vi ikke alle snakker jysk, siger han. 12

13 t og køl omanow Hede Jensen og Allan Dybdal Jensen har udover ylder rundt i årets sidste måneder. Endelig er de begge at vende tilbage til, hvor det hele begyndte. Allan Allan Allan Dybdal Jensen, 39 år, har siden 1. april 2008 været ansat som faglærer i køleafdelingen. Her har han både undervist grundforløbselever og kursister, og underviser nu elever på hovedforløbene. Det er planen, at det er her han skal lande som lærer for H3 og H4. Allan er uddannet kølemontør her fra DjH i 1990, og har ikke tidligere undervist. PG banker på døren og Allan kaster sig over studiet i det nye år. Efter sin svendeprøve arbejdede Allan gennem flere år i firmaet Danfrig. Først som ansat og senere som medejer af firmaet. Danfrig beskæftiger sig for en stor del med kølediske til supermarkeder - montage og vedligehold. Sin del af virksomheden solgte Allan i 2006 og blev så serviceleder hos Billund Køleteknik, hvor han dels kørte ud som kølemontør dels arbejdede med administrative opgaver i firmaet. I foråret valgte han så at sadle om og blive faglærer på DjH. Allan bor i Farre syd for Hammel sammen med sin kone Susan og børnene Pernille på 10 år og William på 7 år. Fritiden bruges i værkstedet, hvor han pusler med biler i flere størrelser. Gamle biler i naturlig størrelse og fjernstyrede nitrobiler på en halv meters længde, som han kører løb med. Der er også tid til et lille grønt firma i fritiden, hvor Allan tilbyder anlægsarbejde, græsklipning, renholdelse af grønne arealer og snerydning. Endelig nyder han også afstressende arbejde i egen have. Fra tidligt forår til sent efterår drager familien gerne på campingture i ind- og udland. Da Allan begyndte som faglærer på DjH fik han kolleger, han selv havde haft som lærere, da han var elev. Han er tilbage, en del års erfaringer rigere, og synes det er sjovt at være med igen, hvor han startede. Udviklingen bliver synliggjort. 13

14 af Anne Hansen Aamand Torvedag Den 10. september var dagen, hvor vi endelig kunne markere, at skolen nu er samlet til en campus med det nye torv, og at elafdelingen har taget deres nye grundforløbsbygning i brug. Der var i dagens anledning arrangeret en event for elever, kursister, medarbejdere og enkelte udefra inviterede gæster; bestyrelse, seniorklub og nærmeste naboer. Allerede dagen før var der stor aktivitet i teltet ved skolehjemmet, hvor alle 700 personer på skolen fik udleveret en T-shirt. Selve dagen blev indledt med taler af bestyrelsesformand Ove Dyrmose, borgmester Anders G. Christensen og direktør Henrik Øelund. Åbningen af torvet markerede Anders G. Christensen ved at binde to ledninger sammen, der forbandt bygningerne på hver sin side af Ellemosevej. Talerækken blev afsluttet med endnu en tale af Lars Hjortshøj, som leverede et stand up show til eleverne, der skulle føre dem ind i den voksne mands verden. Efterfølgende var alle klar over, at selv 14

15 om Lars Hjortshøj ikke har meget hår på hovedet, er det ikke tilfældet længere nede på kroppen. Og at det er noget af det, der hører med til at blive ældre, når man er en mand ifølge Lars Hjortshøj. Eventen sluttede med frokost til alle uden for skolehjemmet, Skovvej. Der var disket op med sandwich, boller og franske hotdogs og da fadene var ved at være tomme, åbnede himlen sine sluser og lod en kraftig regn markere, at nu var det tid til at vende tilbage til undervisningen. 15

16 af Anne Hansen Aamand Tømrere på Færøerne Tre undervisere fra tømrerafdelingen deltog i uge 38 i et kursus om byggeri på Færøerne. Kurset var tilrettelagt af de to færøske tekniske skoler i samarbejde med Mogens Andersen fra Odense Tekniske Skole. Det gav udover spændende faglige forelæsninger og udflugter også et indtryk af en storslået natur under barske vejrforhold. En uge om året, typisk uge 26, mødes tømrerlærere fra hele landet for at bruge en dag på faglig opdatering. Også undervisere fra de to tekniske skoler på Færøerne deltager i kurserne, hvor værtskabet går på skift mellem tekniske skoler landet over. I år var det de tekniske skoler på Færøerne, der var værter, og herfra stod især en lille flok lærere fra Torshavn tekniske skole for arrangementet. Fra DjHs tømrerafdeling deltog Per Rasmussen, Per Zeidler og Chris Klitte Thomasen sammen med 21 andre undervisere fra Danmark. Vi var så heldige at være skemafri i 38, hvor kurset var planlagt, så vi kunne tage til Færøerne og deltage, fortæller Chris. Det var en oplevelse der bragte os rundt på flere af øerne, og hvor vi udover det faglige også oplevede den fantastiske storslåede natur. Vi følte øernes omskiftelige vejr på egen krop, hvor vi stod op til strålende solskin, og blot en time senere var alt pakket ind i tåge og dis. Efter endnu en time var det solskin igen. Bygninger versus vejret Turens faglige program var bygget op om Torshavn tekniske skoles deltagelse i en undersøgelse af træbeklædte huse i ekstreme vejrforhold. I undersøgelsen, der var finansieret af EU, deltog Norge, Skotland og Færøerne. Alle har de direkte adgang til Atlanterhavet og møder de udfordringer, det er at bygge huse, der kan modstå vejrets luner med fugt, regn og vinde med en hastighed på op til 130 km/t. På Færøerne skal man bygge efter det danske byggereglement, men det holder bare ikke i virkeligheden. Vejrforholdene er alt for barske. Der skal en større form for befæstigelse til, for at for eksempel tagene ikke blæser af. Stålet på tagene er fem gange tykkere end herhjemme, og husene er ofte bygget af beton med en træskal udenom, fortæller Per Z. Det sidste er især bemærkelsesværdigt, idet Færøerne ikke har nogen naturlig vækst af fyr og gran, og derfor importerer alle byggematerialer i træ. Især fra Norge. Kirker og moderne bygninger To lokale arkitekter med stor kompetence, hver på sit område, gav forelæsninger om henholdsvis Færøsk kirkebyggeri gennem tiderne og Moderne byggeri på Færøerne. Forelæsningerne var suppleret af udflugter, hvor praktisk byggearbejde gennem tiderne blev studeret på tæt hold. Vi besøgte fem kirker fordelt på øerne, fortæller Per R. Kirken i Vestmanna er oprindeligt bygget af sten. Den er så senere bygget om, og der er bygget til, så nyt og gammelt er blandet, med et godt resultat. Altertavlen er livets træ med fugle i, der også er spredt ud over væggen. Christianskirken i Klaksvig er bygget i 1963, som et gammelt vikingehus. Billedet på altertavlen finder man magen til i Viborg Domkirke og i loftet som kirkeskib hænger den båd, der i sin tid sejlede præsten rundt mellem øerne, fortsætter han. Flere at de små kirker i bygderne er kopikirker, hvor byggemetoden på en måde er gået i arv. Var en lærling med til at bygge en kirke i en bygd, leverede han sin viden på området videre til sin egen lærling, når han en gang 16

17 Interiør fra kirken i Vestmanna, altertavlen udformet som livets træ og Christianskirken i Klaksvig, hvor kirkeskibet er den båd, der tidligere fragtede den lokale præst rundt mellem øerne. Der er i alt 60 kirker på Færøerne, og de er alle flittigt besøgt om søndagen. blev tømrer. I en periode var 10 af kirkerne rundt om i bygderne ens. Som illustration af moderne byggeri tjente blandt andet et besøg på en folkeskole i Thorshavn. Ingen vinkler i folkeskolebyggeriet er rette, og interiøret lever op til bedste moderne standard med alle former for elektronisk udstyr. Teknisk skole i Klaksvig har netop udvidet med en ny fløj til HTX, som også blev besøgt. Teknisk skole i Klaksvig fremstår som en moderne skole i gode bygninger med veludstyrede lokaler lidt i modsætning til den anden tekniske skole på Færøerne. Teknisk skole i Thorshavn har til huse i lejede lokaler, der er mærket af tidens tand. Den har dog udsigt til at skulle flytte i nye bygninger sammen med handelsskolen og gymnasiet. Sejltur mellem øerne Man har ikke været på Færøerne, hvis man ikke har været ude at sejle. Ordene kommer fra Per Rasmussen, der to gange fik muligheden for en sejltur, da tre undervisere fra tømrerafdelingen var på Færøerne. På grund af Færøernes omskiftelige vejrforhold er det ikke muligt at planlægge en sejltur lang tid i forvejen. Får man lyst til at tage på havet, kigger man på vejr og vindretning og vurderer, hvor oprørt vandet er. Og så er det vigtigt at understrege, at man ikke er alle og enhver. Kendskab til strømforhold er en absolut nødvendighed, et kendskab der går i arv fra far til søn. Fra at have sejlet på et blikstille hav er en pludselig oplevelse af bølgegang en overraskelse, der kan få konsekvenser, hvis man ikke når at gribe fat i noget. Den pludselige ændring opstår, når de store havstrømme passerer de smalle stræder mellem øerne eller pludselig skifter retning. Torsk på krogen Per Rasmussen, Chris Klitte Thomasen og Per Zeidler var med på en fisketur med en skonnert. Chris fangede en lille fisk, og fik tre torsk af mere human race på krogen. De andre to fra DjH havde ikke heldet med sig. Sejlturen bragte passagererne en tur til Nólsoy, fordi skipper havde et ærinde der. Nólsoy ligger ud for Torshavn og beskytter byen mod Atlanderhavets til tider voldsomme kræfter. Adgangen til øen går gennem en indgangsportal af en underkæbe fra en hval. Fuglefjeldet En tur til fuglefjeldet, der rejser sig meter brat op over havets overflade, var et helt specielt tilbud, som Per og Per valgte at benytte sig af. Der var kun 10 deltagere på turen, der foregik i en lille færøsk båd dog med motor. Skipper var i kendt farvand, og krydrede turen med skrøner om øerne og havet omkring. Bortset fra et par enkelte skrigende måger bød fuglefjeldet ikke på den store fugleoplevelse. Sommerens sædvanlige beboere, lunde, alk og lomvie, var draget til deres vinterresidens. I det hele taget har fuglebestanden på fjeldene været i tilbagegang gennem de sidste år, efterhånden som deres fødegrundlag i havet har ændret sig. Hvad turen manglede af fugleliv, gav den så rigeligt igen af naturoplevelser. Indtrykkene fra en fantastisk solnedgang og et blødt måneskin over vandet sidder stadig dybt forankret i Per og Per efter deres hjemkomst til det danske efterår og deres daglige arbejde i tømrerafdelingen. 17

18 Nyt fra afdelingerne Tømrerafdelingen af Finn Døssing Grundforløbene Der er en vis spænding forbundet med den første undervisningsdag for grundforløbene. Status blev, at næsten alle elever, der var på listerne, var mødt. Det medførte, at der på bygge og anlæg blev 2 x 24 elever, 3 x 22 på elektriker samt 32 på plast og 11 på køleteknik. Der har nu været gennemført realkompetencevurdering af eleverne og fakta er, at der ikke har været et væsentligt frafald. Bygge og anlægs eleverne skal i uge 38 i praktik i en virksomhed, som de selv har fundet. De øvrige grundforløbshold anbefales at bruge uge 42 til et ophold i en virksomhed. Erfaringer viser, at et praktik-ophold for mange kan være årsag til, at der efterfølgende indgås en uddannelsesaftale. Tækkemandsafdelingen I uge 38 var der praktisk svendeprøve for tækkemandsspecialet. Begge eleverne bestod den praktiske prøve, og sidst på fredagen blev den overståede svendeprøve fejret ved en fest i restauranten. I det sidste nummer af DjH Nyt blev uddannelsesudvalgets tur til Holland omtalt. Efterfølgende har uddannelsesudvalget for tækkespecialet i august afholdt møde med bestyrelsen for dansk tækkemandslaug. Der blev drøftet, hvilke elementer fra den Hollandske inspiration, der kunne medtages i undervisningen. Hen over efteråret afholdes der på DjH ca.12 kurser i anvendelse af materialet Sepatec, der anvendes til brandsikring af stråtag. Den første lørdag i september deltog jeg i tækkeorganisationernes faglige bindedag, der blev afholdt på Frilandsmuseet i Lyngby ved København. Under velkomstkaffen havde jeg et indlæg, hvor jeg kunne fortælle om den positive udvikling, der er sket med hensyn til, hvor mange uddannelsesaftaler der er indgået. Det faktuelle er, at der i uge 43 begynder 10 elever på det 4. hovedforløb, og på samme tid 2009 begynder der 17 og i elever. Tømrerafdelingen Festen for de nye tømrersvende blev afholdt fredag uge 38 kl Der deltog ca. 105 personer i festen. Praktikopgaven bestod i, at der skulle udføres et tag, hvorpå der skulle bygges en spidsvendt karnap. Povl H. Nielsen har primo august meddelt, at han har valgt at gå på efterløn. Beslutningen er taget til efterretning, uanset det må konkluderes, at han efterlader et know how rum, der skal fyldes op. Den 4. september bød vi velkommen til Henrik Dalsgaard, 39 år, der er ansat som lærer på tømrerafdelingen. Henrik har svendebrev som tømrer, og han har gennemført 1 års kursus i voksenpædagogik på seminariet, og senere gennemført uddannelsen som byggetekniker, der blev afsluttet i Han har haft en karriere i byggebranchen, og har sidst været ansat som byggeleder. Vi ser frem til at få en kollega, der forventes at blive kommende frontløber. Vores nye rum til edb undervisning er taget i brug, og rummet fungerer som tænkt. Eleverne på grundforløbet er i gang med at lære anvendelsen af AutoCAD. For nogle elever er det let, og for andre kræver det mere tid, men sådan forholdt det sig også, da der skulle tegnes med trekant og hovedlinial. Om eleverne har lært det nødvendige, vil vise sig til svendeprøven i marts I uge 42 er der et hold grundforløb bygge og anlæg tømrer og tækkemand med uddannelsesaftale, der begynder deres grundforløb. Holdet slutter det første modul til jul, og kommer igen på andet modul uge Eleverne på grundforløbet skal i uge 51 til eksamen for at bestå grundforløbet. Til denne eksamen skal der, ifølge den nye bekendtgørelse for grundforløb, være en fremmed censor, og der er indgået aftale med uddannelsesudvalget om en censorordning. Snart er det jævndøgn og træets blade falder, vi er på vej mod vintersolhverv, og snart går det mod lysere tider. 18 DjH Nyt

19 Plastafdelingen af Allan Rasmussen Tilgangen til grundforløbet i plastafdelingen er det højeste, vi har haft i flere år. 32 elever mødte op første dag. Siden er et par stykker ekstra kommet til, mens der også er et par stykker, som fortrød deres valg. Det er i perioder nødvendigt at dele klassen, som herefter kører parallelt i værkstederne. Som et pædagogisk forsøg har vi valgt at samlæse 1. og 3. hovedforløb i en række af timerne. Vi har et forholdsvis lille 3. hovedforløb, og disse virker som mentorer for 1. hovedforløb i en del af værkstedstimerne. Dette fungerer rigtigt godt, og både underviserne og eleverne i de pågældende klasser udtrykker, at de positivt får mere ud af undervisningen. Eleverne fra 3. hovedforløb har fundet ud af, at det kræver fuld koncentration at omsætte den viden, de på nuværende tidspunkt er i besiddelse af for at kunne videregive den til andre på en forståelig måde. Samtidig oplever eleverne fra 1. hovedforløb, at de nærmest har deres egen private underviser og kan få forklaret tingene på en anderledes måde, end den læreren normalt gør det på. Lærerne fungere i flere tilfælde nu nærmest som konsulent i værkstedet, og har bedre tid til at kunne hjælpe til, hvor der er behov. blev hold taler og overrakt gaver og blomster. At det var Mie, som Dansk Industri valgte, mener vi var fuldt fortjent. Hun har altid været en sand rollemodel for plastmageruddannelsen, og har gennem hele uddannelsen fået flotte karakter og sluttede svendeprøven af med en karakter, der gav en bronzemedalje. Mie havde en hovedrolle i plastmagerfilmen, og virkede gennem de sidste skoleforløb som mentor for øvrige elever efter normal skoletid. Hun har altid været en god ambassadør for skolen. Maskinparken To af de første sprøjtestøbemaskiner, vi fik til uddannelsesstart i 1988, er nu skiftet. I stedet er indsat to nye Arburg maskiner, og udskiftningsplanen er hermed fulgt. Efter planen skal samtlige sprøjtestøbemaskiner være udskiftet i år 2011, og vi vil dermed være fuldt opdateret på dette område. Ny kollega Hans Henrik Conrad valgte at gå på efterløn op til sommerferien. Conrads opgaver er fordelt, og det betyder, at vi skal have ansat endnu en underviser til afdelingen. Denne er fundet, og vi forventer opstart medio oktober. Årets lærling En af vores tidligere plastmagerlærlinge, Mie Jeppesen fra LEGO, blev i august kåret som årets lærling i Sydvestjylland af Dansk Industri. Det blev fejret med en reception på LEGO i Billund med ca. 50 deltagere, hvor der 19

20 af Anne Hansen Aamand 2008 var året for rekordstor DjH-deltagelse i Marselisløbet. Det var dejligt at også mange DjH-børn var med. Her er alle klar til start på løb/walk om søndagen. Marselis cykelløb, løb og walk 2008 var året med flest tilmeldinger nogensinde i DjH - Marselis føljetonen. I alt 87 starter var tilmeldt fordelt med 25, der cyklede om lørdagen og 62, der løb/gik om søndagen. Flere var gengangere og med begge dage. Dertil kom hepperne, der mødte op for at støtte deres aktive kolleger. Også gæster på standen var med til at gøre dagen festlig og hyggelig i nogle timer efter, at alle var kommet godt i mål. Vejrguderne var arrangementet venligt stemt, og havde sørget for blå himmel og drivende skyer, så der var gode muligheder for at nyde den smukke natur ruterne gik igennem. Køkkenet havde som sædvanligt sørget for god mad, og vores nye telt dannede sammen med en terrasse perfekte rammer om den sociale del af arrangementet. Supplerende koncert På startnummeret var der gratis adgang til Shu-bi-dua koncert i Tivoli Friheden fredagen efter. Det benyttede familien sig af, og vi kunne konstatere at shubberne stadig er på toppen efter mere end 30 år i branchen. De leverede veloplagte en række at deres hotteste numre fra 70 erne og 80 erne. De rigtige fans, der stod helt oppe ved scenen, havde sørget for passende rekvisitter som kiks, flag og røde tråde benyttet så det matchede numrene i en perfekt timing. 20

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013 infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Efterår 2013 Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2011 26. juni 2. juli Kære kunstinteresserede - kære venner Så er det nu du skal tage en hurtig beslutning, hvis du vil med til Færøerne. Vi gentager nemlig sidste års succes og arrangerer

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Norge: Navn: Charlotte Lilbæk Meldgaard Hjem-institution: VIA University College Viborg Holdnummer: 164939 Værts-institution/Universitet: Høgskolen Gjøvik Praktikplads/Hospital:

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September Til: Januar Udvekslingsprogram:

Læs mere