MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE NR ÅRGANG 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015"

Transkript

1 MEJERISTEN NR ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22

2 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også DMF afdelingernes generalforsamlinger. Jeg har deltaget i alle de afholdte generalforsamlinger, og det er super dejligt, at komme til de forskellige forsamlinger. God spørgelyst ved dette års generalforsamlinger med mange spørgsmål til Kærneland og Feriefondens fremtid. Det er mit indtryk, at alle har fået svar på deres spørgsmål, og der har været en god debat. Inde i bladet er der en billedserie fra de afholdte generalforsamlinger. Medlemstallet fortsætter stille og roligt i den rigtige retning. Danske Mejeristers Fagforening har mange gode og engagerede tillidsvalgte, som gør et kæmpe stort stykke arbejde i at hjælpe medlemmerne, hvilket er den bedste måde at synliggøre fagforeningen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de tillidsvalgte som i dagligdagen hjælper DMF s medlemmer, og dermed tiltrækker nye medlemmer. Medlemsfremgang i 2012, 2013, 2014 og det er fortsat ind i Godt gået alle sammen. Uddannelse giver muligheder for den enkelte, hvad enten man taler om faglærte eller ikke faglærte. Implementeringen af den nye EUD reform, og de ændringer dette medfører, er i fuld gang. Mejeristuddannelsen er forlænget med 1 måned, så den fremover er på 3 år og 1 måned. Den ekstra måned er 5 uger mere på Kold College. Inde i bladet er der en illustration over indholdet på uddannelsen til mejerist. Uddannelsesfondens muligheder med IKV (Individuel Kompetence Vurdering) op mod faglært niveau, og nu også med mulighed for de faglærte mejerister. Der er ligeledes meget om dette inde i bladet, bl.a. med faktabokse, og en artikel skrevet af Lars Lund (medlem af Arla Foods koncernuddannelsesudvalg). Studietur for DMF's landsbestyrelse gik til Bornholm, og havde bl.a. til formål at vise DMF medlemmerne ude i Østersøen, at de ikke bare glemmes. Jeg vil gerne takke de medlemmer vi mødte for en hyggelig snak, og tak fordi de stadigvæk bakker op om DMF. Et vigtig mål med studieturen var også at styrke sammenholdet i landsbestyrelsen, så vi som samlet flok kan fortsætte arbejdet med at udvikle Danske Mejeristers Fagforening. Günther har beskrevet selve turen, som kan ses i ord og billeder i bladet. Lars Gram 2 MEJERISTEN NR

3 { UDDANNELSE } SKAL LÆSES AF ALLE SOM VIL MERE MED SIN Mulighed for den faglærte mejerist, hvis man vil noget mere. UDDANNELSE Diplomkursus for mejeristerne må det ikke kaldes, men der skal selvfølgelig findes et fint navn til overbygningen til mejeristuddannelsen. Det der betyder noget, er selvfølgelig at Dansk Industri, Arla Foods osv., har anerkendt dette tiltag og kan se fordelene ved, at mejeristen hæver sine kompetencer. Det er for mejeristen, som vil NOGET mere. Uddannelsesfonden har et godt tilbud til dig. fællesoverenskomsten. Man skal lige være opmærksom på, at i overenskomsten som gælder fra 2014 til 2017, er der ikke blevet forhandlet yderligere stigninger. Hvilket er i fin tråd med de ønsker vores tillidsrepræsentanter havde meldt ud på Als-mødet. Der skal kunne ses nogle resultater, før vi bruger mere krudt på Uddannelsesfonden i overenskomstforhandlingerne. Min personlige holdning er, tiden er kommet til, at arbejdsgiverforeningen også begynder at vise, at de vil det her. faglært niveau, idet vi har en faglig uddannelse. Derfor skal vi have taget to kurser på Kold College. IKV lignende for mejerister vil bestå af to AMU-fag henholdsvis, CIP indenfor mejeriindustrien og procesoptimering, og disse skal man have været på, før man kan komme i betragtning til dette nye tiltag. Med den rivende udvikling mejeriindustrien er inde i, skal vi faglærte også hele tiden forbedre vores kompetencer, ellers bliver det os, som kommer et skridt bagud i forhold til vores konkurrenter i Europa. Indtil videre har de danske mejerister en høj status i Europa og resten af mejeriverdenen. Baggrund Faglærte mejerister udgør rygraden i mejeriproduktionen og der er et øget behov for at opkvalificere såvel kernekompetencer som nye kompetencer for at sikre konkurrencedygtigheden i mejeribranchen. Højere grad af automation i produktionen gør det nødvendigt med øget fokus på højere Hvad er Uddannelsesfonden Det hele startede i overenskomstforhandlingerne i Det var dengang, der var damp på alle kedlerne. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, nu Dansk Industri, var til at snakke med. Der blev Kompetencefonden opfundet for at højne kompetencer for alle ansatte i fællesoverenskomsten. Efterfølgende har fonden ændret navn til Uddannelsesfonden. Vil gerne lige tilføje, at det var en del af handlen for at få overenskomsten forhandlet på plads i Beløbet er efterfølgende hævet ved overenskomstforhandlingerne, så der nu indbetales kr. 1560,- om året per fuldtidsmedarbejder til Uddannelsesfonden i Hvor langt er vi kommet Der kan jeg kun udtale mig om de kollegaer, som er ansat i Arla Foods. Alle ansatte i Arla under fællesoverenskomsten er blevet screenet med henblik på at forbedre sine læse-, stave- og regnekundskaber, hvis det har været nødvendigt. Der vil årene fremover blive kørt opfølgning på alle nyansatte. Nu er tiden kommet, hvor alle skal have en individuel kompetencevurdering (IKV) som giver dig en individuel vurdering af din samlede viden, færdigheder osv. op mod faglært niveau. De grupper som er faglærte skal have en IKV lignende, dvs. som faglært kan man ikke kompetencevurderes mod 4 MEJERISTEN NR

4 { UDDANNELSE } { ELEVER } Hvad indebærer diplomkurset Forudgående krav for deltagelse i programmet er flg.: Uddannelse som faglært mejerist Gennemført AMU-fag Procesoptimering i relation til mejeriproduktion 3 dg. Gennemført AMU-fag CIP indenfor mejeriindustrien, 3 dg. Udgiften til begge AMU-fag tages som almindelige AMU-kursus, og dækkes dermed ikke af Mejeribrugets Uddannelsesfond. Mejerister der ikke har disse to AMU-kurser, kan tilmeldes via virksomheden. Moduler i treårigt efteruddannelsesforløb: Introduktion til studieteknik Mejerifagligt engelsk Mælkekemi (Kold college) Mikrobiologi (Kold college) Statistik Uddannelsen forventes at blive på ca. 180 timer fordelt på moduler á 3 dages varighed over en 3-årig periode Der regnes med et årligt hold på 17 mejerister (Arla Foods holdning). Forhåbentlig er tilslutningen større så der kan komme flere med. H1 elever Onsdag den 15. april var der igen tid til at aflægge mejerieleverne på hovedforløb, Kold College et besøg. Efter der har været lidt kalenderrod og et par missede besøg, var det igen lykkedes at komme forbi Kold College. Det er hensigten at alle mejerielever skal have besøg imens de er på hovedforløb 1, og det er undertegnede, der sammen med en fra Fødevareforbundet NNF, besøger klassen. Der er afsat en dobbelttime, hvor vi får mulighed for at tale med mejerieleverne om rettigheder og pligter indenfor mejeriindustrien. Eleverne kan stille spørgsmål og der kan debatteres alt fra overenskomst til praktikplaner. Tiden plejer at gå alt for hurtigt, men det er efter min mening et godt tegn, da det viser et fint engagement. Tak til dette hold elever, og jeg glæder mig allerede til næste gang. - Lars Gram niveau i f.eks. mælkekemi, mikrobiologi og statistik. Globalisering, eksport, øget samarbejde med kollegaer i andre lande, bliver i højere og højere grad hverdag for faglært personale, og derfor forudsættes et højt niveau af teknisk engelsk, hvor fokus ligger på brugen af mejerispecifik terminologi og fagudtryk for branchen. Ser man på kompetencefonden med de store briller og med en positiv indgangsvinkel, vil et løft af vores kompetencer være en rigtig fornuftig ting i overenskomstforhandlingerne. Forventninger Jeg skal som den første beklage, at der har været alt for stille omkring denne pakke til den faglærte gruppe. Vi har været rigtigt uheldige med opsigelse, sygdom og fyring af nogle af dem som skulle tage ansvaret for dette forløb i Arla Foods og på Kold College. Arla Foods har nu ansat en ny konsulent, til at varetage bl.a. aktiviteter i forbindelse med Koncern Uddannelses Udvalget (KUU). I DMF kigger vi fremad og tror på, at mindst et hold starter i oktober Hvis det skulle blive et problem med at nå de to kurser, CIP indenfor mejeriindustrien og procesoptimering før oktober, vil der også findes en løsning på dette. Kold College har virkelig også haft og har deres udfordringer på det personalemæssige område, og derfor kan der ikke oprettes alle de kurser som forhåbentlig bliver nødvendig. Jeg håber på stor opbakning til næste skridt i arbejdet med at højne vores kompetence. De skal derefter bruges i en anden henseende. - Lars Lund 6 MEJERISTEN NR

5 { UDDANNELSE } { UDDANNELSE} EUD reform Ny erhvervsuddannelsesreform betyder ligeledes mulighed for at løfte det faglige niveau. MFU (lærlingeudvalget) nedsatte et lille udvalg hvor udvalgets sekretær Hanne L. Greisen, uddannelsesansvarlig i Arla Foods Lis Korsbjerg og undertegnede (med kasket som formand for lærlingeudvalget) deltog. Vi har igennem hele forløbet haft bistand fra Kold College. MFU ønskede at løfte det faglige niveau, og har valgt at gøre dette med følgende punkter: - Grundforløbet forlænges med 5 uger til 15 uger. - Kemi hæves fra niveau F til niveau E på grundforløbet. - Der indføres overgangskrav samt en prøve der skal bestås efter grundforløbet, for at fortsætte på hovedforløb. - Eleverne får i hele forløbet flere timer i bl.a. mejeriteknologi, mejeriproduktion og mikrobiologi. - Der undervises i Innovation og Lean. - Der tilbydes højniveaufag og talentspor. Den ny reform træder i kraft den 1. august 2015 Grundforløb Grundforløb 1. Hovedforløb 1. Hovedforløb 2. Hovedforløb 2. Hovedforløb 3. Hovedforløb 3. Hovedforløb 4. Hovedforløb 4. Hovedforløb 15 uger 15 uger 11 uger 11 uger 11 uger 11 uger 14 uger 14 uger 4 uger 4 uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Grundfag Grundfag 4 Grundfag 4 Grundfag 4 4Grundfag Grundfag 4 Udd.specifikke- 4 Udd.specifikke- 11 Specialefag 11 Specialefag 4 4 / Specialefag / Specialefag Kemi Kemi 2 Fysik 2 Fysik 2 2MatematikMatematik 2 Mejeriteknologi 2 Mejeriteknologi & 7& Mejeriteknologi 7 Mejeriteknologi & 4& 4 produktfremstilling produktfremstilling produktfremstilling produktfremstilling Teknologi Teknologi 2 Lean 2 Lean 1 1Fremmedsprog Fremmedsprog 2 Produkt- 2 Produkt- 5 5 kvalitet kvalitet Innovation Innovation 1 1 Udd.specifikke Udd.specifikke 8 Udd.specifikke 8 Udd.specifikke 7 7Udd.specifikke Udd.specifikke 5 5 fag fag fag fag fag fag Hygiejne Hygiejne 1 Mejeriproduk- 1 Mejeriproduk- 2,5 2,5 Mejeriproduk- Mejeriproduk- 2 2 tion tion tion tion Mejeriproduk- Mejeriproduk- 4 Produktions- 4 Produktions-1,5 1,5 Emballage Emballage 1 1 tion tion udstyr udstyr Mikrobiologi Mikrobiologi 2 Produkt- 2 Produkt- 3 3Produktions- Produktions- 1 1 kvalitet kvalitet udstyr udstyr Branchekend- Branchekend- 1 1 Arbejdsorganisering Arbejdsorganisering 1 1 skab skab kvalitetsbevidsthed kvalitetsbevidsthed Valgfag Valgfag 3 3 Valgfag Valgfag 2 Valgfag 2 Valgfag 2 2 Støttefag Støttefag 1 1 Laborariearbejde Laborariearbejde1 Membranfiltrering 1 Membranfiltrering 1 1 Teknisk Teknisk 1 1 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Is 1 Is 1 1 engelsk engelsk Råmælkens Råmælkens 1 1 Mejeriteknologi Mejeriteknologi1 Gult fedt 1 Gult fedt 1 1 sammensætn. sammensætn. og betydning og betydning Ost Ost 1 1 for mejeriproduktion for mejeriproduktion (talentfag) (talentfag) Mælkekonserves Mælkekonserves MEJERISTEN NR

6 { GENERALFORSAMLINGER } Sønderjylland Jeg har deltaget i alle de afholdte generalforsamlinger, og der har været et godt fremmøde. Her er en lille billedkavalkade fra generalforsamlingerne. Lars Gram Ribe Midt-vest Østjylland Fyn 10 MEJERISTEN NR

7 { GENERALFORSAMLINGER } { DMF KALENDER } Generalforsamling i afdeling 902 Nordjylland Er godt klar over, at følgende kan misforstås, hvis man vil det, men som SÆDVANLIG var der en kæmpe opbakning til vores generalforsamling i afdeling 902 Nordjylland. DMF kalender Generalforsamling i afd. 910 Sjælland d. 16. juni Bestyrelsesmøde Kold College d. 19. juni. Formandens sommerferie ugerne procent af alle vores medlemmer i afdeling 902 Nordjylland, kunne finde tid til nogle timer sammen med vores formand i DMF Lars Gram, Pension Danmark v. Morten Gass og afdelingens bestyrelse. Vi var noget overrasket over den store opbakning, idet vores driftssteder kører på fuldt blus for tiden. Det er en kæmpe glæde at være en del af noget, som vore kolleger og medlemmer bakker op omkring. I år var det et nyt sted vores generalforsamling skulle holdes. Det giver altid en vis spænding om plads, omgivelser, maden osv. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at maden betyder rigtig meget for en hårdtarbejdende nordjyde. Når endelig vi har fri fra driftsstedet, er der ikke noget bedre end noget godt at spise. Heldigvis kunne man ikke sætte en finger på dette denne gang. Prøvede for nogle år tilbage, at servere sauce og ikke sovs. Det bliver man ikke særlig populær af. Derudover var skinkeschnitzlerne slået helt flade, så de næste par år kunne man få en bemærkning eller to, når vi nærmede os en generalforsamling. Heldigvis er det godt, at man forhåbentlig lærer af sine fejl. I år var der ingen overenskomst som vores formand skulle berette om, idet der jo blev forhandlet en treårig overenskomst på plads. Derfor havde bestyrelsen valgt at invitere Pension Danmark på besøg oppe i det nordjyske. Morten Gass har efterfølgende fået store roser for sit indlæg. Os i bestyrelsen takker mange gange Morten, for hans tilstedeværelse til vores generalforsamling. Vi vil også gerne opfordre de andre bestyrelser til at gøre noget lignende. Der er virkelig meget angående pensionsordninger, sundhedsordningen, osv. Ingen tvivl om, at afdeling 902 s medlemmer fik lidt ekstra med hjem i posen denne gang. På landsplan har Danske Mejeristers Fagforening en stille og rolig fremgang på medlemssiden. Det er helt fantastisk at være en del af noget som kører i en meget positiv retning. Det skal ikke være en sovepude for os valgte i DMF. Derfor er vi altid interesseret i nye ideer, der kan gøre DMF til en endnu bedre fagforening at være en del af. Har du ris eller ros til vores fagforening, vil vi gerne også høre din mening om dette, og få en konstruktiv debat om emnet på næste landsbestyrelsesmøde. For som vores formand siger, DMF er til for medlemmet og ikke omvendt. Til sidst, bestyrelsen håber på lige så stor opbakning til næste generalforsamling. - Lars Lund Feriefond bestyrelsesmøde Deadline til næste blad Dimission nye mejerister MFU/MUU møder Mejeristen udkommer d. 27. aug. d. 3. sept. d. 4. sept. d. 16. sept. d. 29. sept. Kommentarer: Man kan altid få assistance, også selv om formanden sidder i møde, man skal blot ringe på hovednummeret Generalforsamling DMF afd. 910 Sjælland Der afholdes generalforsamling i Havrebjerg forsamlingshus, Krænkerup 57, 4200 Slagelse, tirsdag den 16/ kl. 18:00. Landsformand Lars Gram vil være til stede og vil give en orientering om aktuelle emner og svare på de spørgsmål, der kan være. PS: Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest 2 dage før generalforsamlingen. Ægtefæller og elever er også inviteret. I kan ringe til Christian Sørensen tlf , Kasper Jans-Pedersen tlf eller Torben Madsen tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være i hænde til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen). 5. Valg af næstformand (Christian Sørensen) 6. Valg af suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor (Poul Møller) 8. Valg af revisor suppleant 9. Evt. 10. Indlæg om DMF, ved Lars Gram P.B.V. - TORBEN MADSEN 12 13

8 { DMF PENSION} Medarbejdere i mejeribruget var på briksen gange i 2014 Godt gange sidste år fik medarbejdere i mejeribruget glæde af forebyggende behandling hos en kiropraktor, massør, fysioterapeut eller zoneterapeut via Pension- Danmark Sundhedsordning. Over kr. ekstra på pensionskontoen i 2014 PensionDanmarks medlemmer kan glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i 2014 For et typisk medlem i mejeribruget er pensionskontoen vokset med i alt 20 pct. i Det skyldes selvfølgelig de solide pensionsindbetalinger på 13,14 pct. af lønnen, der er aftalt i fællesoverenskomsten. Men det skyldes også et rigtig godt investeringsafkast, der går direkte videre til medlemmerne, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Et typisk medlem i PensionDanmark med stabile pensionsindbetalinger i de seneste ti år har i 2014 fået kr. ekstra ind på pensionskontoen. Medlemmet, der startede året med en pensionsopsparing på kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2014 er vokset til kr. Pensionsindbetalingerne udgør kr., når omkostninger til forsikringer og administration er trukket fra, mens PensionDanmarks investeringsafkast giver medlemmet kr. 14 Medlemmerne kan nu tjekke den årlige pensionsoversigt Tallene herover er for et medlem med stabile pensionsindbetalinger i de seneste ti år og kan variere fra medlem til medlem. Medlemmerne har netop modtaget den årlige pensionsoversigt, hvor de kan tjekke, hvordan det står til med pensionen. Medlemmerne finder pensionsoversigten enten i indbakken på deres personlige hjemmeside pension.dk/dinpension eller i e-boks. De kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks app. I 2014 fik godt 900 medarbejdere i snit 9 behandlinger med PensionDanmarks sundhedsordning, som er en del af pensionsordningen for de fleste medarbejdere i mejeribruget. Med ordningen kan man få behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør, hvis de har problemer og gener i led, muskler eller sener. Det sker på et af 120 sundhedscentre over hele landet, der drives af Falck Healthcare. Det er rigtig positivt, at medlemmerne bruger mulighederne i sundhedsordningen. Behandlingerne er med til at forebygge fysisk nedslidning, som er den hyppigste år-sag til førtidspension blandt vores medlemmer, siger formand Lars Gram. Flest fik kiropraktorbehandling for rygproblemer medarbejdere i mejeribruget er omfattet af PensionDanmark Sundhedsord-ning. Den mest anvendte behandlingsform i 2014 var kiropraktik efterfulgt af massa-ge, fysioterapi og zoneterapi. Det var oftest problemer i ryg og arme, som medar-bejderne fik behandling for. Fakta: Om PensionDanmark Sundhedsordning: Tværfaglige behandlinger ved problemer i led, muskler og sener. Garanteret be-handling inden for fire døgn. Ingen lægehenvisning. Mere end 120 sundhedscen-tre fordelt over hele landet. Hurtig diagnose. Hjælper dig med at finde ud af, hvad du fejler og sikrer, at du hurtigt kommer i gang med den rette behandling uden unødig ventetid. Du vil igennem hele forløbet være i tæt kontakt med en sygeplejerske, som du altid kan henvende dig til. Læs mere på pension.dk/ hurtigdiagnose. Alle medlemmer i PensionDanmark har i øvrigt adgang til telefonisk sundhedsrådgiv-ning, hvor der er adgang til bl.a. krisepsykologhjælp og misbrugsrådgivning. Læs mere og bestil tid på pension.dk/ sundhed, eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21. MEJERISTEN NR

9 { ÅRETS TILLIDSREPRÆSENTANT} { FERIEFONDEN INFORMERER } Så er det nu! Nu er det sidste chance... Årets TR 2015 Har du DMF's bedste tillidsrepræsentant, og synes du ikke at hun/han fortjener at bliver hædret? DMF's landsbestyrelse har besluttet at hædre året tillidsrepræsentant, og vi vil meget gerne have så mange kandidater som muligt. Skriv en mail til undertegnede med DIN kandidat, og begrund hvorfor vedkommende er DMF's bedste TR'er. Har din TR'er hjulpet i en konkret sag, lavet en eller flere gode lokalaftaler. Det kan ligeledes være, at din TR er en super god og hjælpsom kollega, én der er klar til at lytte og måske endda klar med et skulderklap. Det behøver ikke være stor flot og prangende, men du skal mene DIN TR'er fortjener hæderen. Kandidater skal undertegnede have i hænde senest 15. august 2015 Skriv på - Lars Gram Bestyrelsen i Feriefonden har en forventning om at kunne sælge Kærneland i løbet af 2015, og her i skrivende stund er der kommet et konkret tilbud som bestyrelsen formentlig kan acceptere. Nu går næste fase i gang, og alle detaljer skal forhandles på plads. Alle de medlemmer der gerne vil til Kærneland en sidste gang skal booke nu eller holde øje med hjemmesiden. Den nye ejer ønsker en overtagelse hurtigst muligt, men bestyrelsen vil sikre at de medlemmer der har lejet i vores regi også kan få deres ferie på Kærneland. Kærneland drives i den oprindelige ånd helt frem til den dag der lukkes og slukkes. Bestyrelsen ønsker at sikre at gæsterne får en uforglemmelig ferie på Kærneland. Kærneland drives i den oprindelige ånd helt frem til den dag der lukkes og slukkes. Bestyrelsen ønsker at sikre at gæsterne får en uforglemmelig ferie på Kærneland. Benyt chancen for en god ferieoplevelse Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland strand. Der kan bookes på hjemmesiden På Feriefondens vegne Lars Gram 16 MEJERISTEN NR

10 { STUDIETUR } Studietur Landsstyrelsen har været på studietur til Bornholm den 4-5 maj 2015 Næsten hele landsbestyrelsen mødtes oppe ved Lars i Strib kl Humøret var i top og alle glædede sig til turen til Bornholm. Når jeg skriver næsten, så skal det siges at Ole jo allerede var på Bornholm, Torben samlede vi op på Sjælland og Lars L. desværre havde meldt afbud, da han havde et vigtigt møde. Turen til Ystad gik fint og vi var fremme i god tid, også færgeturen gik fint, vandet var roligt og katamaranen Leonora Christine sejlede efter planen. Vel ankommet på Bornholm, så vi alle frem til første punkt på dagsordenen, nemlig rundvisning på Bornholm andelsmejeri. Personligt havde jeg ikke set mejeriet i 25 år, og var derfor ekstra spændt på at gense mejeriet og de folk der arbejdede der (måske var der nogle af de gamle endnu), jeg tror at Martin havde det på samme måde. Da vi kom frem til mejeriet blev vi budt velkommen af Ole og Per Olesen (mejerichef) Per gav os en fin orientering om Bornholms andelsmejeri, og deres produkter. Bornholms andelsmejeri beskæftiger ca. 65 medarbejdere, og behandler ca. 65 millioner kg. mælk om året. De laver hovedsageligt ost, bla. Dana Blue, Mycella, Blue, og en masse forskellige fastoste. Desuden laver de også smør og konsum. Mejeriet har nogle fantastisk gode produkter som de igennem tiderne har høstet meget ros og hæder for, de leverer derfor også til det meste af verden. 18 Rundtur på mejeriet På vores rundtur på mejeriet kunne man godt se at der var sket mange ændringer på de sidste 25 år. Der var kommet plc styring på flere processer, 3 gangs hanerne var udskiftet med automat ventiler, og meget af det tunge arbejde med bla. fastosten, var nu blevet automatiseret. Dog var der også ting der ikke havde ændret sig ret meget, bla. Danablue processen. Her var det meste som det altid havde været, og den største ændring var nok, at hvor der dengang stod en mejerist og portionerede osten, stod der nu en bager (Michael Stubholm, som jeg i mine unge dage har hentet mange rundstykker ved), Per nævnte at han meget gerne ville have flere elever, men at det ikke altid var lige nemt at tiltrække nye elever til mejeriet, dette syntes jeg er utrolig synd, da jeg jo kender mejeriet som et sted hvor man virkelig kunne lære rigtig meget om faget helt fra bunden af. På turen fik vi også hilst på Anders. Jeg kan huske at der var en historie om at Anders da han startede på mejeriet, faktisk var 2 meter høj, men at arbejdet igennem tiderne havde slidt lidt på ham, jeg vil hermed tilføje: Anders du har heller ikke ligget på den lade side de sidste 25 år :-) 30 år som TillidsRepræsentant Derefter havde mejeriet inden vores LB møde sponsoreret frokost, her stødte Preben Bendtsen og Gunni (Mejeriets DMF TR) til, Gunni Andersen som har været TR på Mejerichef, Per Olesen fortæller om saltlage. Per Olesen viser blåskimmeosten.

11 { STUDIETUR } mejeriet siden 1985, tænk engang 30 år som TR på samme sted. Manden burde sgu have en medalje. Efter LB mødet fik vi inden vi skulle videre en afsluttende snak med Per, der udtrykte glæde over vores besøg, og vi var velkomne en anden gang. Fyraften Derefter var vi hjemme ved Ole til en fyraftensøl på terrassen. Det viste sig at Ole er noget af en havemand, og at han faktisk havde en kæmpe have, der ville have gjort selv Søren Ryge noget misundelig.. Som før omtalt har Gunni jo været TR i 30 år, og selvom vi ikke havde en medalje med til ham, havde formanden købt et par gode flasker til ham. Efter en times røverhistorier om gamle dage, havde Ole arrangeret ølsmagning på Svaneke bryghus. Svaneke bryghus Her fik vi en fin gennemgang af bryghusets historie: Bryghuset startede i det små i Fra 2000 til nu har de udvidet flere gange, og har nu både bryggeri, restaurant mm. Bryggeriet leverer øl til hele norden, og har bla. COOP som en af deres største kunder. Vi blev også sat grundigt ind i ølbrygningens kunst: Gæringsprocesser, mæskning, bakteriologiske udfordringer osv. Mange af processerne var ikke ukendte for os mejerister, og vi foreslog da også at de med fordel fremover kunne ansætte mejerister, dels pga. vores gode kendskab til bakteriologi og dels pga. at størstedelen af mejerister har et meget positivt forhold til øl. :-) Bryggeriet filtrerer ikke deres øl, da de derved vil tabe for meget af smagen, og for dem er smagen sat i højsædet. Vi fik smagt på flere nye og spændende øl, og jeg vil da lige fremhæve en af dem, som er lavet i samarbejde med Bülows lakrids, som stærkt vanedannende. Derefter var der aftensmad, og vi havde her nogle hyggelige timer inden dagen sluttede af. Sæveblødda til morgenmad Tirsdag startede vi op med morgenmad i Nyker, nærmere bestemt ved, Martins forældre, som også havde sørget for logi til størstedelen af bestyrelsen. Under morgenmaden blev vi også introduceret for en ny bornholmsk specialitet, nemlig Sæveblødda en dram eller bitter som alle syntes var ret god, og som der står på flasken: Dænj ska drikkes te enj kanj saj sæveblødda ræjtit. Når en inte kanj saj'ed mera, ska enj la varra oversat: Den skal drikkes til man kan udtale sævablødda rigtigt, når man ikke kan udtale det rigtigt længere, skal man stoppe igen. :-) Bornholms mosteri Efter morgenmaden skulle vi ud og se Bornholms mosteri, et møde som skulle vise sig at være noget mere spændende end først antaget. Efter er kort introduktion fik vi en god rundtur på mosteriet, og derefter kom vi ind i et lokale hvor vi kunne smage på alle deres produkter. Allerede 3 minutter inde i rundturen, ligefrem kriblede det i mine fingre for at komme igang med at effektivisere, standardisere osv. og i smagslokalet måtte jeg have afløb for alle mine gode ideer. Det viste sig så hurtigt, at dette slet ikke var pointen med denne virksomhed. Vi fik forklaret at mosteriet i 2006 var startet som et kommunalt beskæftigelsesprojekt for socialt udsatte borgere på Bornholm, og senere i 2013 blev overtaget af Michelin restaurant Kadeau og fiskerivirksomheden Espersen. Over halvdelen af arbejdsstyrken består af psykisk sårbare borgere, og derfor lå deres prioritering for hvad der var vigtigt, noget anderledes end det som vi er vant til. Mosteriet største fokusområder er, Smag og Ansvar. Smagen får de ikraft af nogle rigtig gode økologiske råvarer, og rigtig gerne fra nærområdet (Bornholm). Ansvaret leverer de ikraft af fortsat at etablere arbejdspladser for folk som ellers ville være langt fra arbejdsmarkedet. Vi var alle meget imponerede over besøget på Bornholms mosteri, og personligt kan jeg ærligt sige at jeg her fik noget most, der er langt bedre end noget jeg nogensinde har smagt før. Træning i Moseløkke Stenbrud Efter en hurtig frokost på Nordbornholms røgeri, gik turen videre mod Moseløkke Stenbrud som var vores sidste sted inden hjemturen. Der har igennem tiderne været 123 stenbrud på Bornholm. I dag er der 4 steder tilbage, hvor der stadigvæk brydes. På Bornholm findes der 10 granittyper, heriblandt Rønne- og Svanekegranit. På stenbrudet var vores guide Kim Jørgensen, en rigtig bornholmer der havde arbejdet i forskellige stenbrud det meste af sit liv. Han kunne på ærke bornholmsk fortælle mange sjove historier. Om de alle var sandfærdige skal jeg ikke gøre mig til dommer over. :-) Stenbruddet bliver i dag brugt til flere ting. Udover at have ca besøgende om året, bruges det også til klatring, og der er holdt DM i klatring her, flere gange. Udover turen igennem selve stenbruddet, og op igen via et reb, fik vi også lov til at bore, flække og knuse granit. På vej hen til bilerne igen, mødte vi det næste hold der skulle guides rundt. Det var en 7. klasse fra Brøndby og jeg kunne ikke 20 MEJERISTEN NR

12 { STUDIETUR } 60 år Den 26. juli 2015 fylder Conni H. Kønig, 6330 Padborg, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med MEJERISTEN helt dy mig, så jeg fortalte dem, at ham de skulle guides af, hed Kim, og hvad mange ikke viste, så var han en kæmpe fan af FCK...Til lyden af buuuhråb tog vi så afsted mod Rønne havn. :-) I Rønne sagde vi pænt farvel til Ole, og takkede for et super program, som han havde sat sammen til os. På færgen mod Ystad fandt vi ud af at det var Lars Grams fødselsdag, derfor blev der hurtig købt en flaske Sævablødda til ham. Alt i alt har vi haft en fantastisk god tur på Bornholm, og hvis vi ser bort fra vejret, har det hele klappet helt perfekt. - Günther. dagen. - GÜNTHER MORTENSEN 70år Den 30. august 2015 fylder Ove Jensen, 8300 Odder, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - GÜNTHER MORTENSEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Den 3. juli 2015 fylder Mogens E. Nielsen, 5463 Vester Allé 7 Harndrup, 70 år Aarhus C Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Tlf.: KENT JØRGENSEN Lars Gram, 80 år Kontorets åbningstid: direkte: Den 7. august 2015 fylder Preben Møller Knudsen, Daglig Roslev, 80 år. Fredag Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - MOGENS VORGOD Tryk: CS grafisk 85 år Tlf.: Design: aparte Ny Munkegade Aarhus C Den 24. september 2015 fylder Anker Birk Olsen, 4681 Herfølge, 85 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. - TORBEN MADSEN Næste nummer udkommer den 29. september 2015 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i Den 25. september 2015 fylder Ivan E. Hansen, 5610 Assens, 85 år. hænde senest den 3. september 2015) Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. - KENT JØRGENSEN Nr. 2 Juni årgang 22 23

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 på Fællesudvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra Lars Kaae

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 på Fællesudvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra Lars Kaae MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 på Fællesudvalgets sekretariat Mødets dagsorden var følgende: Der forelå afbud fra Lars Kaae

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere