MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE NR ÅRGANG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015"

Transkript

1 MEJERISTEN NR ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22

2 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også DMF afdelingernes generalforsamlinger. Jeg har deltaget i alle de afholdte generalforsamlinger, og det er super dejligt, at komme til de forskellige forsamlinger. God spørgelyst ved dette års generalforsamlinger med mange spørgsmål til Kærneland og Feriefondens fremtid. Det er mit indtryk, at alle har fået svar på deres spørgsmål, og der har været en god debat. Inde i bladet er der en billedserie fra de afholdte generalforsamlinger. Medlemstallet fortsætter stille og roligt i den rigtige retning. Danske Mejeristers Fagforening har mange gode og engagerede tillidsvalgte, som gør et kæmpe stort stykke arbejde i at hjælpe medlemmerne, hvilket er den bedste måde at synliggøre fagforeningen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de tillidsvalgte som i dagligdagen hjælper DMF s medlemmer, og dermed tiltrækker nye medlemmer. Medlemsfremgang i 2012, 2013, 2014 og det er fortsat ind i Godt gået alle sammen. Uddannelse giver muligheder for den enkelte, hvad enten man taler om faglærte eller ikke faglærte. Implementeringen af den nye EUD reform, og de ændringer dette medfører, er i fuld gang. Mejeristuddannelsen er forlænget med 1 måned, så den fremover er på 3 år og 1 måned. Den ekstra måned er 5 uger mere på Kold College. Inde i bladet er der en illustration over indholdet på uddannelsen til mejerist. Uddannelsesfondens muligheder med IKV (Individuel Kompetence Vurdering) op mod faglært niveau, og nu også med mulighed for de faglærte mejerister. Der er ligeledes meget om dette inde i bladet, bl.a. med faktabokse, og en artikel skrevet af Lars Lund (medlem af Arla Foods koncernuddannelsesudvalg). Studietur for DMF's landsbestyrelse gik til Bornholm, og havde bl.a. til formål at vise DMF medlemmerne ude i Østersøen, at de ikke bare glemmes. Jeg vil gerne takke de medlemmer vi mødte for en hyggelig snak, og tak fordi de stadigvæk bakker op om DMF. Et vigtig mål med studieturen var også at styrke sammenholdet i landsbestyrelsen, så vi som samlet flok kan fortsætte arbejdet med at udvikle Danske Mejeristers Fagforening. Günther har beskrevet selve turen, som kan ses i ord og billeder i bladet. Lars Gram 2 MEJERISTEN NR

3 { UDDANNELSE } SKAL LÆSES AF ALLE SOM VIL MERE MED SIN Mulighed for den faglærte mejerist, hvis man vil noget mere. UDDANNELSE Diplomkursus for mejeristerne må det ikke kaldes, men der skal selvfølgelig findes et fint navn til overbygningen til mejeristuddannelsen. Det der betyder noget, er selvfølgelig at Dansk Industri, Arla Foods osv., har anerkendt dette tiltag og kan se fordelene ved, at mejeristen hæver sine kompetencer. Det er for mejeristen, som vil NOGET mere. Uddannelsesfonden har et godt tilbud til dig. fællesoverenskomsten. Man skal lige være opmærksom på, at i overenskomsten som gælder fra 2014 til 2017, er der ikke blevet forhandlet yderligere stigninger. Hvilket er i fin tråd med de ønsker vores tillidsrepræsentanter havde meldt ud på Als-mødet. Der skal kunne ses nogle resultater, før vi bruger mere krudt på Uddannelsesfonden i overenskomstforhandlingerne. Min personlige holdning er, tiden er kommet til, at arbejdsgiverforeningen også begynder at vise, at de vil det her. faglært niveau, idet vi har en faglig uddannelse. Derfor skal vi have taget to kurser på Kold College. IKV lignende for mejerister vil bestå af to AMU-fag henholdsvis, CIP indenfor mejeriindustrien og procesoptimering, og disse skal man have været på, før man kan komme i betragtning til dette nye tiltag. Med den rivende udvikling mejeriindustrien er inde i, skal vi faglærte også hele tiden forbedre vores kompetencer, ellers bliver det os, som kommer et skridt bagud i forhold til vores konkurrenter i Europa. Indtil videre har de danske mejerister en høj status i Europa og resten af mejeriverdenen. Baggrund Faglærte mejerister udgør rygraden i mejeriproduktionen og der er et øget behov for at opkvalificere såvel kernekompetencer som nye kompetencer for at sikre konkurrencedygtigheden i mejeribranchen. Højere grad af automation i produktionen gør det nødvendigt med øget fokus på højere Hvad er Uddannelsesfonden Det hele startede i overenskomstforhandlingerne i Det var dengang, der var damp på alle kedlerne. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, nu Dansk Industri, var til at snakke med. Der blev Kompetencefonden opfundet for at højne kompetencer for alle ansatte i fællesoverenskomsten. Efterfølgende har fonden ændret navn til Uddannelsesfonden. Vil gerne lige tilføje, at det var en del af handlen for at få overenskomsten forhandlet på plads i Beløbet er efterfølgende hævet ved overenskomstforhandlingerne, så der nu indbetales kr. 1560,- om året per fuldtidsmedarbejder til Uddannelsesfonden i Hvor langt er vi kommet Der kan jeg kun udtale mig om de kollegaer, som er ansat i Arla Foods. Alle ansatte i Arla under fællesoverenskomsten er blevet screenet med henblik på at forbedre sine læse-, stave- og regnekundskaber, hvis det har været nødvendigt. Der vil årene fremover blive kørt opfølgning på alle nyansatte. Nu er tiden kommet, hvor alle skal have en individuel kompetencevurdering (IKV) som giver dig en individuel vurdering af din samlede viden, færdigheder osv. op mod faglært niveau. De grupper som er faglærte skal have en IKV lignende, dvs. som faglært kan man ikke kompetencevurderes mod 4 MEJERISTEN NR

4 { UDDANNELSE } { ELEVER } Hvad indebærer diplomkurset Forudgående krav for deltagelse i programmet er flg.: Uddannelse som faglært mejerist Gennemført AMU-fag Procesoptimering i relation til mejeriproduktion 3 dg. Gennemført AMU-fag CIP indenfor mejeriindustrien, 3 dg. Udgiften til begge AMU-fag tages som almindelige AMU-kursus, og dækkes dermed ikke af Mejeribrugets Uddannelsesfond. Mejerister der ikke har disse to AMU-kurser, kan tilmeldes via virksomheden. Moduler i treårigt efteruddannelsesforløb: Introduktion til studieteknik Mejerifagligt engelsk Mælkekemi (Kold college) Mikrobiologi (Kold college) Statistik Uddannelsen forventes at blive på ca. 180 timer fordelt på moduler á 3 dages varighed over en 3-årig periode Der regnes med et årligt hold på 17 mejerister (Arla Foods holdning). Forhåbentlig er tilslutningen større så der kan komme flere med. H1 elever Onsdag den 15. april var der igen tid til at aflægge mejerieleverne på hovedforløb, Kold College et besøg. Efter der har været lidt kalenderrod og et par missede besøg, var det igen lykkedes at komme forbi Kold College. Det er hensigten at alle mejerielever skal have besøg imens de er på hovedforløb 1, og det er undertegnede, der sammen med en fra Fødevareforbundet NNF, besøger klassen. Der er afsat en dobbelttime, hvor vi får mulighed for at tale med mejerieleverne om rettigheder og pligter indenfor mejeriindustrien. Eleverne kan stille spørgsmål og der kan debatteres alt fra overenskomst til praktikplaner. Tiden plejer at gå alt for hurtigt, men det er efter min mening et godt tegn, da det viser et fint engagement. Tak til dette hold elever, og jeg glæder mig allerede til næste gang. - Lars Gram niveau i f.eks. mælkekemi, mikrobiologi og statistik. Globalisering, eksport, øget samarbejde med kollegaer i andre lande, bliver i højere og højere grad hverdag for faglært personale, og derfor forudsættes et højt niveau af teknisk engelsk, hvor fokus ligger på brugen af mejerispecifik terminologi og fagudtryk for branchen. Ser man på kompetencefonden med de store briller og med en positiv indgangsvinkel, vil et løft af vores kompetencer være en rigtig fornuftig ting i overenskomstforhandlingerne. Forventninger Jeg skal som den første beklage, at der har været alt for stille omkring denne pakke til den faglærte gruppe. Vi har været rigtigt uheldige med opsigelse, sygdom og fyring af nogle af dem som skulle tage ansvaret for dette forløb i Arla Foods og på Kold College. Arla Foods har nu ansat en ny konsulent, til at varetage bl.a. aktiviteter i forbindelse med Koncern Uddannelses Udvalget (KUU). I DMF kigger vi fremad og tror på, at mindst et hold starter i oktober Hvis det skulle blive et problem med at nå de to kurser, CIP indenfor mejeriindustrien og procesoptimering før oktober, vil der også findes en løsning på dette. Kold College har virkelig også haft og har deres udfordringer på det personalemæssige område, og derfor kan der ikke oprettes alle de kurser som forhåbentlig bliver nødvendig. Jeg håber på stor opbakning til næste skridt i arbejdet med at højne vores kompetence. De skal derefter bruges i en anden henseende. - Lars Lund 6 MEJERISTEN NR

5 { UDDANNELSE } { UDDANNELSE} EUD reform Ny erhvervsuddannelsesreform betyder ligeledes mulighed for at løfte det faglige niveau. MFU (lærlingeudvalget) nedsatte et lille udvalg hvor udvalgets sekretær Hanne L. Greisen, uddannelsesansvarlig i Arla Foods Lis Korsbjerg og undertegnede (med kasket som formand for lærlingeudvalget) deltog. Vi har igennem hele forløbet haft bistand fra Kold College. MFU ønskede at løfte det faglige niveau, og har valgt at gøre dette med følgende punkter: - Grundforløbet forlænges med 5 uger til 15 uger. - Kemi hæves fra niveau F til niveau E på grundforløbet. - Der indføres overgangskrav samt en prøve der skal bestås efter grundforløbet, for at fortsætte på hovedforløb. - Eleverne får i hele forløbet flere timer i bl.a. mejeriteknologi, mejeriproduktion og mikrobiologi. - Der undervises i Innovation og Lean. - Der tilbydes højniveaufag og talentspor. Den ny reform træder i kraft den 1. august 2015 Grundforløb Grundforløb 1. Hovedforløb 1. Hovedforløb 2. Hovedforløb 2. Hovedforløb 3. Hovedforløb 3. Hovedforløb 4. Hovedforløb 4. Hovedforløb 15 uger 15 uger 11 uger 11 uger 11 uger 11 uger 14 uger 14 uger 4 uger 4 uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Uger Grundfag Grundfag 4 Grundfag 4 Grundfag 4 4Grundfag Grundfag 4 Udd.specifikke- 4 Udd.specifikke- 11 Specialefag 11 Specialefag 4 4 / Specialefag / Specialefag Kemi Kemi 2 Fysik 2 Fysik 2 2MatematikMatematik 2 Mejeriteknologi 2 Mejeriteknologi & 7& Mejeriteknologi 7 Mejeriteknologi & 4& 4 produktfremstilling produktfremstilling produktfremstilling produktfremstilling Teknologi Teknologi 2 Lean 2 Lean 1 1Fremmedsprog Fremmedsprog 2 Produkt- 2 Produkt- 5 5 kvalitet kvalitet Innovation Innovation 1 1 Udd.specifikke Udd.specifikke 8 Udd.specifikke 8 Udd.specifikke 7 7Udd.specifikke Udd.specifikke 5 5 fag fag fag fag fag fag Hygiejne Hygiejne 1 Mejeriproduk- 1 Mejeriproduk- 2,5 2,5 Mejeriproduk- Mejeriproduk- 2 2 tion tion tion tion Mejeriproduk- Mejeriproduk- 4 Produktions- 4 Produktions-1,5 1,5 Emballage Emballage 1 1 tion tion udstyr udstyr Mikrobiologi Mikrobiologi 2 Produkt- 2 Produkt- 3 3Produktions- Produktions- 1 1 kvalitet kvalitet udstyr udstyr Branchekend- Branchekend- 1 1 Arbejdsorganisering Arbejdsorganisering 1 1 skab skab kvalitetsbevidsthed kvalitetsbevidsthed Valgfag Valgfag 3 3 Valgfag Valgfag 2 Valgfag 2 Valgfag 2 2 Støttefag Støttefag 1 1 Laborariearbejde Laborariearbejde1 Membranfiltrering 1 Membranfiltrering 1 1 Teknisk Teknisk 1 1 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Is 1 Is 1 1 engelsk engelsk Råmælkens Råmælkens 1 1 Mejeriteknologi Mejeriteknologi1 Gult fedt 1 Gult fedt 1 1 sammensætn. sammensætn. og betydning og betydning Ost Ost 1 1 for mejeriproduktion for mejeriproduktion (talentfag) (talentfag) Mælkekonserves Mælkekonserves MEJERISTEN NR

6 { GENERALFORSAMLINGER } Sønderjylland Jeg har deltaget i alle de afholdte generalforsamlinger, og der har været et godt fremmøde. Her er en lille billedkavalkade fra generalforsamlingerne. Lars Gram Ribe Midt-vest Østjylland Fyn 10 MEJERISTEN NR

7 { GENERALFORSAMLINGER } { DMF KALENDER } Generalforsamling i afdeling 902 Nordjylland Er godt klar over, at følgende kan misforstås, hvis man vil det, men som SÆDVANLIG var der en kæmpe opbakning til vores generalforsamling i afdeling 902 Nordjylland. DMF kalender Generalforsamling i afd. 910 Sjælland d. 16. juni Bestyrelsesmøde Kold College d. 19. juni. Formandens sommerferie ugerne procent af alle vores medlemmer i afdeling 902 Nordjylland, kunne finde tid til nogle timer sammen med vores formand i DMF Lars Gram, Pension Danmark v. Morten Gass og afdelingens bestyrelse. Vi var noget overrasket over den store opbakning, idet vores driftssteder kører på fuldt blus for tiden. Det er en kæmpe glæde at være en del af noget, som vore kolleger og medlemmer bakker op omkring. I år var det et nyt sted vores generalforsamling skulle holdes. Det giver altid en vis spænding om plads, omgivelser, maden osv. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at maden betyder rigtig meget for en hårdtarbejdende nordjyde. Når endelig vi har fri fra driftsstedet, er der ikke noget bedre end noget godt at spise. Heldigvis kunne man ikke sætte en finger på dette denne gang. Prøvede for nogle år tilbage, at servere sauce og ikke sovs. Det bliver man ikke særlig populær af. Derudover var skinkeschnitzlerne slået helt flade, så de næste par år kunne man få en bemærkning eller to, når vi nærmede os en generalforsamling. Heldigvis er det godt, at man forhåbentlig lærer af sine fejl. I år var der ingen overenskomst som vores formand skulle berette om, idet der jo blev forhandlet en treårig overenskomst på plads. Derfor havde bestyrelsen valgt at invitere Pension Danmark på besøg oppe i det nordjyske. Morten Gass har efterfølgende fået store roser for sit indlæg. Os i bestyrelsen takker mange gange Morten, for hans tilstedeværelse til vores generalforsamling. Vi vil også gerne opfordre de andre bestyrelser til at gøre noget lignende. Der er virkelig meget angående pensionsordninger, sundhedsordningen, osv. Ingen tvivl om, at afdeling 902 s medlemmer fik lidt ekstra med hjem i posen denne gang. På landsplan har Danske Mejeristers Fagforening en stille og rolig fremgang på medlemssiden. Det er helt fantastisk at være en del af noget som kører i en meget positiv retning. Det skal ikke være en sovepude for os valgte i DMF. Derfor er vi altid interesseret i nye ideer, der kan gøre DMF til en endnu bedre fagforening at være en del af. Har du ris eller ros til vores fagforening, vil vi gerne også høre din mening om dette, og få en konstruktiv debat om emnet på næste landsbestyrelsesmøde. For som vores formand siger, DMF er til for medlemmet og ikke omvendt. Til sidst, bestyrelsen håber på lige så stor opbakning til næste generalforsamling. - Lars Lund Feriefond bestyrelsesmøde Deadline til næste blad Dimission nye mejerister MFU/MUU møder Mejeristen udkommer d. 27. aug. d. 3. sept. d. 4. sept. d. 16. sept. d. 29. sept. Kommentarer: Man kan altid få assistance, også selv om formanden sidder i møde, man skal blot ringe på hovednummeret Generalforsamling DMF afd. 910 Sjælland Der afholdes generalforsamling i Havrebjerg forsamlingshus, Krænkerup 57, 4200 Slagelse, tirsdag den 16/ kl. 18:00. Landsformand Lars Gram vil være til stede og vil give en orientering om aktuelle emner og svare på de spørgsmål, der kan være. PS: Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest 2 dage før generalforsamlingen. Ægtefæller og elever er også inviteret. I kan ringe til Christian Sørensen tlf , Kasper Jans-Pedersen tlf eller Torben Madsen tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være i hænde til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen). 5. Valg af næstformand (Christian Sørensen) 6. Valg af suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor (Poul Møller) 8. Valg af revisor suppleant 9. Evt. 10. Indlæg om DMF, ved Lars Gram P.B.V. - TORBEN MADSEN 12 13

8 { DMF PENSION} Medarbejdere i mejeribruget var på briksen gange i 2014 Godt gange sidste år fik medarbejdere i mejeribruget glæde af forebyggende behandling hos en kiropraktor, massør, fysioterapeut eller zoneterapeut via Pension- Danmark Sundhedsordning. Over kr. ekstra på pensionskontoen i 2014 PensionDanmarks medlemmer kan glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i 2014 For et typisk medlem i mejeribruget er pensionskontoen vokset med i alt 20 pct. i Det skyldes selvfølgelig de solide pensionsindbetalinger på 13,14 pct. af lønnen, der er aftalt i fællesoverenskomsten. Men det skyldes også et rigtig godt investeringsafkast, der går direkte videre til medlemmerne, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Et typisk medlem i PensionDanmark med stabile pensionsindbetalinger i de seneste ti år har i 2014 fået kr. ekstra ind på pensionskontoen. Medlemmet, der startede året med en pensionsopsparing på kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2014 er vokset til kr. Pensionsindbetalingerne udgør kr., når omkostninger til forsikringer og administration er trukket fra, mens PensionDanmarks investeringsafkast giver medlemmet kr. 14 Medlemmerne kan nu tjekke den årlige pensionsoversigt Tallene herover er for et medlem med stabile pensionsindbetalinger i de seneste ti år og kan variere fra medlem til medlem. Medlemmerne har netop modtaget den årlige pensionsoversigt, hvor de kan tjekke, hvordan det står til med pensionen. Medlemmerne finder pensionsoversigten enten i indbakken på deres personlige hjemmeside pension.dk/dinpension eller i e-boks. De kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks app. I 2014 fik godt 900 medarbejdere i snit 9 behandlinger med PensionDanmarks sundhedsordning, som er en del af pensionsordningen for de fleste medarbejdere i mejeribruget. Med ordningen kan man få behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør, hvis de har problemer og gener i led, muskler eller sener. Det sker på et af 120 sundhedscentre over hele landet, der drives af Falck Healthcare. Det er rigtig positivt, at medlemmerne bruger mulighederne i sundhedsordningen. Behandlingerne er med til at forebygge fysisk nedslidning, som er den hyppigste år-sag til førtidspension blandt vores medlemmer, siger formand Lars Gram. Flest fik kiropraktorbehandling for rygproblemer medarbejdere i mejeribruget er omfattet af PensionDanmark Sundhedsord-ning. Den mest anvendte behandlingsform i 2014 var kiropraktik efterfulgt af massa-ge, fysioterapi og zoneterapi. Det var oftest problemer i ryg og arme, som medar-bejderne fik behandling for. Fakta: Om PensionDanmark Sundhedsordning: Tværfaglige behandlinger ved problemer i led, muskler og sener. Garanteret be-handling inden for fire døgn. Ingen lægehenvisning. Mere end 120 sundhedscen-tre fordelt over hele landet. Hurtig diagnose. Hjælper dig med at finde ud af, hvad du fejler og sikrer, at du hurtigt kommer i gang med den rette behandling uden unødig ventetid. Du vil igennem hele forløbet være i tæt kontakt med en sygeplejerske, som du altid kan henvende dig til. Læs mere på pension.dk/ hurtigdiagnose. Alle medlemmer i PensionDanmark har i øvrigt adgang til telefonisk sundhedsrådgiv-ning, hvor der er adgang til bl.a. krisepsykologhjælp og misbrugsrådgivning. Læs mere og bestil tid på pension.dk/ sundhed, eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21. MEJERISTEN NR

9 { ÅRETS TILLIDSREPRÆSENTANT} { FERIEFONDEN INFORMERER } Så er det nu! Nu er det sidste chance... Årets TR 2015 Har du DMF's bedste tillidsrepræsentant, og synes du ikke at hun/han fortjener at bliver hædret? DMF's landsbestyrelse har besluttet at hædre året tillidsrepræsentant, og vi vil meget gerne have så mange kandidater som muligt. Skriv en mail til undertegnede med DIN kandidat, og begrund hvorfor vedkommende er DMF's bedste TR'er. Har din TR'er hjulpet i en konkret sag, lavet en eller flere gode lokalaftaler. Det kan ligeledes være, at din TR er en super god og hjælpsom kollega, én der er klar til at lytte og måske endda klar med et skulderklap. Det behøver ikke være stor flot og prangende, men du skal mene DIN TR'er fortjener hæderen. Kandidater skal undertegnede have i hænde senest 15. august 2015 Skriv på - Lars Gram Bestyrelsen i Feriefonden har en forventning om at kunne sælge Kærneland i løbet af 2015, og her i skrivende stund er der kommet et konkret tilbud som bestyrelsen formentlig kan acceptere. Nu går næste fase i gang, og alle detaljer skal forhandles på plads. Alle de medlemmer der gerne vil til Kærneland en sidste gang skal booke nu eller holde øje med hjemmesiden. Den nye ejer ønsker en overtagelse hurtigst muligt, men bestyrelsen vil sikre at de medlemmer der har lejet i vores regi også kan få deres ferie på Kærneland. Kærneland drives i den oprindelige ånd helt frem til den dag der lukkes og slukkes. Bestyrelsen ønsker at sikre at gæsterne får en uforglemmelig ferie på Kærneland. Kærneland drives i den oprindelige ånd helt frem til den dag der lukkes og slukkes. Bestyrelsen ønsker at sikre at gæsterne får en uforglemmelig ferie på Kærneland. Benyt chancen for en god ferieoplevelse Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland strand. Der kan bookes på hjemmesiden På Feriefondens vegne Lars Gram 16 MEJERISTEN NR

10 { STUDIETUR } Studietur Landsstyrelsen har været på studietur til Bornholm den 4-5 maj 2015 Næsten hele landsbestyrelsen mødtes oppe ved Lars i Strib kl Humøret var i top og alle glædede sig til turen til Bornholm. Når jeg skriver næsten, så skal det siges at Ole jo allerede var på Bornholm, Torben samlede vi op på Sjælland og Lars L. desværre havde meldt afbud, da han havde et vigtigt møde. Turen til Ystad gik fint og vi var fremme i god tid, også færgeturen gik fint, vandet var roligt og katamaranen Leonora Christine sejlede efter planen. Vel ankommet på Bornholm, så vi alle frem til første punkt på dagsordenen, nemlig rundvisning på Bornholm andelsmejeri. Personligt havde jeg ikke set mejeriet i 25 år, og var derfor ekstra spændt på at gense mejeriet og de folk der arbejdede der (måske var der nogle af de gamle endnu), jeg tror at Martin havde det på samme måde. Da vi kom frem til mejeriet blev vi budt velkommen af Ole og Per Olesen (mejerichef) Per gav os en fin orientering om Bornholms andelsmejeri, og deres produkter. Bornholms andelsmejeri beskæftiger ca. 65 medarbejdere, og behandler ca. 65 millioner kg. mælk om året. De laver hovedsageligt ost, bla. Dana Blue, Mycella, Blue, og en masse forskellige fastoste. Desuden laver de også smør og konsum. Mejeriet har nogle fantastisk gode produkter som de igennem tiderne har høstet meget ros og hæder for, de leverer derfor også til det meste af verden. 18 Rundtur på mejeriet På vores rundtur på mejeriet kunne man godt se at der var sket mange ændringer på de sidste 25 år. Der var kommet plc styring på flere processer, 3 gangs hanerne var udskiftet med automat ventiler, og meget af det tunge arbejde med bla. fastosten, var nu blevet automatiseret. Dog var der også ting der ikke havde ændret sig ret meget, bla. Danablue processen. Her var det meste som det altid havde været, og den største ændring var nok, at hvor der dengang stod en mejerist og portionerede osten, stod der nu en bager (Michael Stubholm, som jeg i mine unge dage har hentet mange rundstykker ved), Per nævnte at han meget gerne ville have flere elever, men at det ikke altid var lige nemt at tiltrække nye elever til mejeriet, dette syntes jeg er utrolig synd, da jeg jo kender mejeriet som et sted hvor man virkelig kunne lære rigtig meget om faget helt fra bunden af. På turen fik vi også hilst på Anders. Jeg kan huske at der var en historie om at Anders da han startede på mejeriet, faktisk var 2 meter høj, men at arbejdet igennem tiderne havde slidt lidt på ham, jeg vil hermed tilføje: Anders du har heller ikke ligget på den lade side de sidste 25 år :-) 30 år som TillidsRepræsentant Derefter havde mejeriet inden vores LB møde sponsoreret frokost, her stødte Preben Bendtsen og Gunni (Mejeriets DMF TR) til, Gunni Andersen som har været TR på Mejerichef, Per Olesen fortæller om saltlage. Per Olesen viser blåskimmeosten.

11 { STUDIETUR } mejeriet siden 1985, tænk engang 30 år som TR på samme sted. Manden burde sgu have en medalje. Efter LB mødet fik vi inden vi skulle videre en afsluttende snak med Per, der udtrykte glæde over vores besøg, og vi var velkomne en anden gang. Fyraften Derefter var vi hjemme ved Ole til en fyraftensøl på terrassen. Det viste sig at Ole er noget af en havemand, og at han faktisk havde en kæmpe have, der ville have gjort selv Søren Ryge noget misundelig.. Som før omtalt har Gunni jo været TR i 30 år, og selvom vi ikke havde en medalje med til ham, havde formanden købt et par gode flasker til ham. Efter en times røverhistorier om gamle dage, havde Ole arrangeret ølsmagning på Svaneke bryghus. Svaneke bryghus Her fik vi en fin gennemgang af bryghusets historie: Bryghuset startede i det små i Fra 2000 til nu har de udvidet flere gange, og har nu både bryggeri, restaurant mm. Bryggeriet leverer øl til hele norden, og har bla. COOP som en af deres største kunder. Vi blev også sat grundigt ind i ølbrygningens kunst: Gæringsprocesser, mæskning, bakteriologiske udfordringer osv. Mange af processerne var ikke ukendte for os mejerister, og vi foreslog da også at de med fordel fremover kunne ansætte mejerister, dels pga. vores gode kendskab til bakteriologi og dels pga. at størstedelen af mejerister har et meget positivt forhold til øl. :-) Bryggeriet filtrerer ikke deres øl, da de derved vil tabe for meget af smagen, og for dem er smagen sat i højsædet. Vi fik smagt på flere nye og spændende øl, og jeg vil da lige fremhæve en af dem, som er lavet i samarbejde med Bülows lakrids, som stærkt vanedannende. Derefter var der aftensmad, og vi havde her nogle hyggelige timer inden dagen sluttede af. Sæveblødda til morgenmad Tirsdag startede vi op med morgenmad i Nyker, nærmere bestemt ved, Martins forældre, som også havde sørget for logi til størstedelen af bestyrelsen. Under morgenmaden blev vi også introduceret for en ny bornholmsk specialitet, nemlig Sæveblødda en dram eller bitter som alle syntes var ret god, og som der står på flasken: Dænj ska drikkes te enj kanj saj sæveblødda ræjtit. Når en inte kanj saj'ed mera, ska enj la varra oversat: Den skal drikkes til man kan udtale sævablødda rigtigt, når man ikke kan udtale det rigtigt længere, skal man stoppe igen. :-) Bornholms mosteri Efter morgenmaden skulle vi ud og se Bornholms mosteri, et møde som skulle vise sig at være noget mere spændende end først antaget. Efter er kort introduktion fik vi en god rundtur på mosteriet, og derefter kom vi ind i et lokale hvor vi kunne smage på alle deres produkter. Allerede 3 minutter inde i rundturen, ligefrem kriblede det i mine fingre for at komme igang med at effektivisere, standardisere osv. og i smagslokalet måtte jeg have afløb for alle mine gode ideer. Det viste sig så hurtigt, at dette slet ikke var pointen med denne virksomhed. Vi fik forklaret at mosteriet i 2006 var startet som et kommunalt beskæftigelsesprojekt for socialt udsatte borgere på Bornholm, og senere i 2013 blev overtaget af Michelin restaurant Kadeau og fiskerivirksomheden Espersen. Over halvdelen af arbejdsstyrken består af psykisk sårbare borgere, og derfor lå deres prioritering for hvad der var vigtigt, noget anderledes end det som vi er vant til. Mosteriet største fokusområder er, Smag og Ansvar. Smagen får de ikraft af nogle rigtig gode økologiske råvarer, og rigtig gerne fra nærområdet (Bornholm). Ansvaret leverer de ikraft af fortsat at etablere arbejdspladser for folk som ellers ville være langt fra arbejdsmarkedet. Vi var alle meget imponerede over besøget på Bornholms mosteri, og personligt kan jeg ærligt sige at jeg her fik noget most, der er langt bedre end noget jeg nogensinde har smagt før. Træning i Moseløkke Stenbrud Efter en hurtig frokost på Nordbornholms røgeri, gik turen videre mod Moseløkke Stenbrud som var vores sidste sted inden hjemturen. Der har igennem tiderne været 123 stenbrud på Bornholm. I dag er der 4 steder tilbage, hvor der stadigvæk brydes. På Bornholm findes der 10 granittyper, heriblandt Rønne- og Svanekegranit. På stenbrudet var vores guide Kim Jørgensen, en rigtig bornholmer der havde arbejdet i forskellige stenbrud det meste af sit liv. Han kunne på ærke bornholmsk fortælle mange sjove historier. Om de alle var sandfærdige skal jeg ikke gøre mig til dommer over. :-) Stenbruddet bliver i dag brugt til flere ting. Udover at have ca besøgende om året, bruges det også til klatring, og der er holdt DM i klatring her, flere gange. Udover turen igennem selve stenbruddet, og op igen via et reb, fik vi også lov til at bore, flække og knuse granit. På vej hen til bilerne igen, mødte vi det næste hold der skulle guides rundt. Det var en 7. klasse fra Brøndby og jeg kunne ikke 20 MEJERISTEN NR

12 { STUDIETUR } 60 år Den 26. juli 2015 fylder Conni H. Kønig, 6330 Padborg, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med MEJERISTEN helt dy mig, så jeg fortalte dem, at ham de skulle guides af, hed Kim, og hvad mange ikke viste, så var han en kæmpe fan af FCK...Til lyden af buuuhråb tog vi så afsted mod Rønne havn. :-) I Rønne sagde vi pænt farvel til Ole, og takkede for et super program, som han havde sat sammen til os. På færgen mod Ystad fandt vi ud af at det var Lars Grams fødselsdag, derfor blev der hurtig købt en flaske Sævablødda til ham. Alt i alt har vi haft en fantastisk god tur på Bornholm, og hvis vi ser bort fra vejret, har det hele klappet helt perfekt. - Günther. dagen. - GÜNTHER MORTENSEN 70år Den 30. august 2015 fylder Ove Jensen, 8300 Odder, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - GÜNTHER MORTENSEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Den 3. juli 2015 fylder Mogens E. Nielsen, 5463 Vester Allé 7 Harndrup, 70 år Aarhus C Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Tlf.: KENT JØRGENSEN Lars Gram, 80 år Kontorets åbningstid: direkte: Den 7. august 2015 fylder Preben Møller Knudsen, Daglig Roslev, 80 år. Fredag Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - MOGENS VORGOD Tryk: CS grafisk 85 år Tlf.: Design: aparte Ny Munkegade Aarhus C Den 24. september 2015 fylder Anker Birk Olsen, 4681 Herfølge, 85 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. - TORBEN MADSEN Næste nummer udkommer den 29. september 2015 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i Den 25. september 2015 fylder Ivan E. Hansen, 5610 Assens, 85 år. hænde senest den 3. september 2015) Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. - KENT JØRGENSEN Nr. 2 Juni årgang 22 23

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg onsdag den 5. september 2012 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MEJERISTEN. Jesper fik hurtig hjælp. Efteruddannelse SIDE 7 SIDE 8-11 NR ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Jesper fik hurtig hjælp. Efteruddannelse SIDE 7 SIDE 8-11 NR ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 2 93. ÅRGANG 2016 Jesper fik hurtig hjælp SIDE 7 Efteruddannelse SIDE 8-11 { FORMANDEN HAR ORDET } { DMF } Årets TR 2016 Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer dermed også

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

MEJERISTEN. Opstart af OK 2013 SIDE 8. Efteruddannelse SIDE 12-13 NR.2 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Opstart af OK 2013 SIDE 8. Efteruddannelse SIDE 12-13 NR.2 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.2 89. ÅRGANG 2012 O Opstart af OK 2013 SIDE 8 Efteruddannelse SIDE 12-13 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. Møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T Af Møde i Mejerifagets FællesUdvalg Den 23. marts 2015 kl. 13.00 på Kold College Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017 MEJERISTEN NR. 1 94. ÅRGANG 2017 Generalforsamlinger SIDE 10-16 Vi går efter tryghed uddannelse og balance SIDE 4-9 { FORMANDEN HAR ORDET } 773 løfter meget bedre i samlet flok Her i skrivende stund er

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Det Grønne Område Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere