IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05"

Transkript

1 IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05 NR 12 SPORTSLEGENE 2005 KTS forsvarede sig i grønt og orange. Vores spillere var endnu engang suveræne i badminton, og Selandia løb igen med pokalen i rundbold ved årets SporTSlege DAGLIGDAG PÅ KTS Vi har kigget skolens driftsudviklingschef Per Nielsen over skulderen for at få et indblik i hans arbejdsdag. PRAKTIKSUCCES 13 ud af 16 elever fra skolepraktikordningen hos tekniske designere har fået praktikplads. Tre piger blev ansat i samme firma.

2 IND TRYK INDHOLD 3 Leder er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad Det trykkes i 1050 eksemplarer Trykkeri : Rosenberg Bogtryk Ballerup REDAKTION Direktør Mogens Nielsen (ansvarshavende redaktør) Direkte Mobil E-post : KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Pernille Dehn Direkte Mobil Michael Schmidt Direkte Mobil Marousca Helqvist Direkte Mobil Deadline for indlevering af materiale til næste nummer : tirsdag den 20. september Udkommer den 4. oktober 4 Arbejdspladsen er ikke et demokrati 5 Ledercoaching sætter rammer for kommunikation 7 Glostrup nu også for malere 8 Nyt hjemmesidedesign på trapperne 9 Vi kigger driftsudviklingschefen over skulderen 11 I dialog om arbejdsmiljøet 13 Nye muskler taget i brug 14 Praktiksucces hos tekniske designere 15 Tre heldige piger 17 Skrøbelige broer og en enkelt engel 18 Værdier skal ind under huden 20 Vagtskifte 21 Kort nyt Send materialet til :

3 Alt er nyt Sidste år besluttede direktionen, at skolens htx-aktiviteter skulle samles på to adresser. Da den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2005, var KTS derfor på banen med to nybyggede gymnasier. Vi ved fra ESEV-målingerne, at de fysiske rammer betyder meget for eleverne, så man må sige, at htx på Vibenhus og htx på Sukkertoppen er to gode tilbud på gymnasiemarkedet. Gymnasiereformen har den senere tid fået mange hårde ord med på vejen af rektorerne for de almene gymnasier. På htx vurderer vi derimod den nye gymnasiereform positivt. Den betyder nemlig, at de tre gymnasiale indgange bliver sidestillet. Htx, hhx (handelsgymnasiet) og stx (det almene gymnasium) får en ensrettet opbygning. Alle tre gymnasieindgange starter med et halvt års grundforløb, hvorefter eleverne vælger en studieretning på 2½ år. Det giver mulighed for at skifte gymnasieindgang efter grundforløbet, men det vil sandsynligvis ikke ske i større omfang, da eleverne hurtigt slår rødder i studiemiljøet. At skabe et godt studiemiljø er alfa og omega på en htx-afdeling. Eleverne skal gå på skolen i tre år, derfor er det vigtigt, at det er et rart sted at være. Det stiller store krav til lærerne både med hensyn til fagligt niveau og personligt engagement i elevernes trivsel. I forlængelse af gymnasiereformen bliver der også taget helt nye undervisningsmidler i brug. Eleverne lejer en bærbar computer, og der er etableret trådløst netværk, så vi får mulighed for at udnytte de fysiske rammer optimalt. Væk er de gammeldags kridttavler i stedet er der projektorer i klasselokalerne, så it for alvor kan integreres i undervisningen. Det bliver spændende for eleverne og en stor pædagogisk udfordring for lærerne. En htx-eksamen er en god ballast. Alle undersøgelser viser, at htx-elever klarer sig godt på de videregående uddannelser. På htx har man altid arbejdet tværfagligt og projektorganiseret, og der er ingen tvivl om, at det er en styrke. Både htx på Sukkertoppen og på Vibenhus har et grundforløb, som er tilrettelagt projektorganiseret med et introforløb efterfulgt af henholdsvis fire og tre temaer, der præsenterer studieretningerne. Det er interessant, at gymnasiereformen netop sætter fokus på tværfagligt og projektorienteret arbejde, så det nu også bliver indført i det almene gymnasium. Htx har hele tiden været foran det almene gymnasium på det pædagogiske plan. KTS investering i htx betyder, at vi nu også er foran organisatorisk og økonomisk, og det forspring skal vi forstå at udnytte, så vi står rustet til konkurrencen, når de almene gymnasier bliver selvejende institutioner i Til den tid kan de almene gymnasier ikke længere fordele eleverne mellem sig i det koordinerede tilmeldingssystem. Eleverne skal søge optagelse direkte på det gymnasium, de ønsker at gå på. Vi glæder os på htx til at få lige vilkår også når det gælder optagelse af elever. De to htx-afdelinger på KTS har i år udbudt seks studieretninger. Vi kan se, at den geografiske placering af afdelingerne har indflydelse på, hvilke studieretninger der er interesse for. Der vil derfor hurtigt opstå en naturlig profilering hvert sted. Htx på Vibenhus har haft en beskeden søgning i år, mens htx på Sukkertoppen har haft en flyvende start med over hundrede nye 1.g ere. Hvad årsagen er, kan man have mange kvalificerede gæt på, men det er mere interessant at se fremad og hurtigt komme i gang med beslutningen om, hvilke studieretninger de to htx-gymnasier skal udbyde til næste år og så gå i gang med markedsføringen. KTS har haft mulighed for at skabe de perfekte rammer for to nye gymnasier. Nu er det op til lærerne og ledelsen at fylde rammerne ud bedst muligt. På vegne af direktionen Mogens Nielsen Direktør 3

4 - Jeg sørger for, at den enkelte leder behandler sig selv og sine medarbejdere lidt bedre i forhold til den opgave, de sammen skal løse, siger erhvervspsykolog og coach Jan Kempf, der arbejder med ledercoaching på KTS. Arbejdspladsen er ikke et demokrati Lederens fremmeste opgave er give medarbejderne nogle vilkår, de kan arbejde og have det godt med, men kravene forandres hele tiden. En ledercoach kan hjælpe med at få skabt orden i kaos 4 Af Pernille Dehn Jan Kempf er erhvervspsykolog hos Bedriftssundhedsstyrelsen (BST Nord) og har siden 1984 arbejdet med ledelse, coaching og uddannelse. Som coach bliver han typisk kontaktet, når der er organisatorisk bøvl mellem mennesker, og det er blevet mere udtalt med årene. Der har altid været forandring i virksomheder, men hastigheden er enorm i dag. Når vi er under konstant pres, træder vores svage sider tydeligere frem. Der bliver et øget behov for at lære sig selv bedre at kende som leder og for at målrette og styre egne reaktioner i kontakten med andre mennesker, siger Jan Kempf, der også blev kontaktet af en gruppe KTS-ledere, der ønskede coaching på deres ledelse. Blandt andet på Brønderslev Allé var der bøvl mellem mennesker i form af konflikter mellem ledelse og medarbejdere, og der besluttede ledelsen at bruge coaching både i lærergruppen og for lederne (læs mere i martsnummeret af Indtryk på Fra selvstyre til teamarbejde Lærere har traditionelt været vant til at arbejde meget selvstyrende. De har lagt deres egne skemaer, tilrettelagt deres egen undervisning og selv udviklet den, men i dag stilles der en række nye krav til lærere. De skal arbejde i teams og tilrettelægge undervisningen sammen. Hele forretningsdelen med udvikling af nye uddannelsestilbud var tidligere heller ikke så almindelig, men nu er den et krav. Det er en enorm omvæltning for lærerne, men giver også nye udfordringer til lederne. De skal være i stand til at styre og vejlede lærerne, uden at det bliver for regelstyret, siger Jan Kempf. Han ser også en anden vigtig opgave for lederne på KTS. KTS er en videnorganisation, og her er den store opgave for lederne at få styr på forretningen. Der skal elever ind, og der skal ske en udvikling i de varer, man udbyder. Her er hurdlen at få forretningen drevet, så den kører rundt og samtidig få medarbejderne til at fungere. Lærerne skal jo helst tænke skolen som et sted, hvor man yder noget godt, så eleverne får lyst til at være der, siger han. Klar i mælet Jan Kempf mener godt, man kan organisere arbejdet, så man har det godt, selv om man har travlt. Først og fremmest skal det være klart for alle, hvilke vilkår man arbejder under. På arbejdspladsen er nogle vilkår jo defineret af den nærmeste leder eller virksomhedens topledelse, og dem kan medarbejderne ikke forandre selv. Så lederen skal definere, hvad medarbejderne har indflydelse på, og hvad der er givet på forhånd. Arbejdspladsen, herunder også jeres skole, er ikke et demokrati, men et hierarki. Det værste man kan gøre, er at lade som om, medarbejderne har indflydelse på noget, de reelt ikke har, siger Jan Kempf og understeger, at tingene skal defineres meget tydeligt. Har man for eksempel inviteret sine medarbejdere til et møde om en ny opgave, hvor man vil have deres input, skal de kende spillereglerne. Her skal lederen meget klart definere for sine medarbejdere : Jeg vil gerne have jeres ideer, så de kan indgå i et oplæg om den og den opgave, og ikke at de skal indgå i en beslutning om opgaven. Beslutningen træffes ikke af medarbejderne, men hvis de tror det, kan de blive skuffede, hvis de så ikke ser deres egne ideer i det endelige resultat, siger Jan Kempf, der har gode erfaringer fra virksomheder, hvor medarbejderne bliver involveret i processer. Vel at mærke hvis de ved, hvad de er inviteret med til. Blandingsmisbrug Ikke kun uklare definitioner af arbejdspladsens konkrete opgaver kan give grus i maskineriet. Hvis en arbejdsplads er præget af mange følelsesmæssige konflikter, er noget også gået galt. For at forklare det, bruger Jan Kempf en model (se figur). I privatlivet er følelserne kernen, for eksempel i et ægteskab. Her er følelserne hovedårsagen til, at man er sammen. Uden om følelserne ligger

5 opgaverne, så som alle de praktiske gøremål med børn, rengøring, indkøb og så videre. Yderst ligger organiseringen, det vil sige den måde, man vælger at løse opgaverne på. På arbejdet hænger tingene sammen på en anden måde. Her er kernen selve opgaven, på KTS for eksempel at uddanne mennesker. Udenom ligger den måde, man vælger at organisere arbejdet med uddannelse på. Og først yderst ligger følelserne. Men ligesom der kan gå demokrati i det på en arbejdsplads, kan der også gå familie i det. Der kan så at sige ske en sammenblanding af de to modeller. Her er det vigtigt, at lederen holder fokus på opgaven og organiseringen. Følelserne er naturligvis til stede, men de skal håndteres og ikke styre os. Der kan dog være tilfælde, hvor for eksempel to fagligt dygtige medarbejdere ikke kan holde hinanden ud. Her kan en leder lægge nogle stier, der gør, at de to ikke hele tiden støder sammen, forklarer Jan Kempf, der i sin egen coaching har et meget konkret fokus på opgaverne og organiseringen. Jeg håber, jeg kan bidrage til, at virksomheden løser sine opgaver mest hensigtsmæssigt under hensyn til, at medarbejdere og ledere har det bedst muligt. Organisering (fx. netværk) Følelser Opgaver (ex. børn, madlavning, husholdning) Følelser (ex. ægteskab) Organisering (hierarki, rutiner, regler) Opgave (ex. uddannelse) PRIVAT ARBEJDE Ledercoaching sætter rammer for kommunikation En gruppe ledere gik til en coach for at bløde op på deres skrappe image som kvindelige ledere, men coachingen er kommet til at handle meget lidt om køn Af Pernille Dehn Er det særligt svært at være kvindelig leder, og er det ekstra svært, når man skal lede i en kultur som den, der er på Københavns Tekniske Skole? Spørgsmålet om kvindelige lederes særlige rolle var et af udgangspunkterne for en gruppe kvindelige KTS-ledere, da de sidste efterår startede i coaching hos erhvervspsykolog Jan Kempf fra Bedriftssundhedstjenesten, BST Nord. Flere af kvinderne fik at vide, at de var særligt dårlige til at kommunikere, og det undrede dem. De kvindelige ledere bliver betragtet som alt for skrappe. Måske fordi vi siger det samme som mændene, men det forventes ikke af os, forklarer Hanne Eriksen, inspektør på Brønderslevs Allé. Tager ledelse alvorligt Faktisk er coachingen kommet til at handle meget lidt om at være kvindelig leder. Der ligger en forventning om, at kvindelige ledere skal have mere empati, men vi kan ikke lave om på, at der er andre forventninger til os. Vi kan derimod sætte fokus på ledelse generelt og blive mere opmærksomme på vores rolle, og det ansvar vi har, siger inspektør Dorthe Frost. Man viser også sine medarbejdere, at man tager sin lederopgave alvorligt. Ledelse er en livsvarig proces. Den udvikler sig hele tiden og afhænger meget af arbejdspladsen, og de medarbejdere man har, siger Dorthe Frost, der ved årsskiftet gik fra at være inspektør på Tuborgvej til inspektørjobbet på Sukkertoppen/Kongedybet. Netop lederens rolle og ansvar var også et særligt udgangspunkt for ledelsen fra Brønderslevs Allé, som sidste sommer satte hele medarbejdergruppen i gang med teamcoaching. Jeg synes ikke, man kan lave coaching for alle lærerne uden selv at gøre det, siger Hanne Eriksen. Brug kræfterne frugtbart Uanset køn bruger en leder en stor del af sin tid på at formidle mål og budskaber til sine medarbejdere. Derfor er coachingen kommet til at handle om kommunikation. Om at sætte rammer for og struktur på de emner, man taler om med sine medarbejdere. Det fører for eksempel ingen vegne at bruge en masse krudt på konflikter, der ikke kan løses. Forholdet medarbejder/leder er en typisk iboende konflikt og et grundvilkår på en arbejdsplads, som man ikke kan tale sig ud af. I stedet for at fokusere på forskellighederne, fokuserer vi på de ting, vi kan være fælles om, for ek- 5

6 Der er forskel på mandlige og kvindelige ledere, men det kan man ikke lave om på. I stedet kan man fokusere på at blive en bedre leder, uanset køn. 6 sempel visioner og mål for afdelingen og ikke så meget på, at jeg sidder på den ene side af bordet. Og så viser det sig, at de fleste ting kan løses kommunikativt, siger Hanne Eriksen. Struktur på opgaverne Uddannelsesleder Henriette Sørensen fra Brønderslev Allé har haft gode resultater med at sætte struktur på organiseringen af det daglige arbejde. Hvis strukturen er klar, bliver kommunikationen også klar, siger hun, selv om hun var noget betænkelig, inden coachingen gik i gang. Havde coachen været en person med en almindelig ledelsesteoretisk baggrund, ville vi hele tiden skulle forklare, hvordan tingene er her på stedet, men han (Jan Kempf, red.) har en rigtig god forståelse for systemet her, siger Henriette Sørensen. Man kan høre, hvad der gik galt Da lederne i sin tid startede hos Jan Kempf, var både inspektører og uddannelsesledere i samme gruppe, men efter et par gange delte de sig. Jeg mente, der var behov for at gå hver for sig for at kunne tale mere frit. Dorthe Frost og jeg er jo de andres chefer, men der var fælles elementer som udgangspunkt, siger Hanne Eriksen. I gruppen har hver deltager typisk en konkret situation med, som hun har haft eller måske forventer at få problemer med. Hun fortæller om situationen, og hvad hun tænkte eller tænker om den, mens resten lytter. Man skal være indstillet på at være åben og parat til at se sine fejl og mangler og det, man er dårlig til. Det kan godt virke voldsomt, men når man sidder og fortæller, kan man faktisk ofte høre, hvad der gik galt, siger Dorthe Frost. Når den enkelte er færdig med at fremlægge sin sag, får resten af gruppen ordet og kan sige, hvad de mener, uden at hende i den varme stol må bryde ind. Først til slut må hun kommentere. Det giver en eftertænksomhed at forholde sig analyserende til noget. Man får en erfaring, man kan bruge i en lignende situation, siger Dorthe Frost. Enkeltcoaching foregår typisk som en mere uformel snak, hvor man også tager konkrete situationer op med coachen. Ny adfærd En, der har oplevet en forandring ved at ændre sin kommunikation, er uddannelsesleder på Sukkertoppen Birgit Petersen. Hun oplever, at folk ofte opfatter hende som lukket og lidt tvær, men da hun tidligere på året begyndte på Sukkertoppen, hilste hun konsekvent på alle med et smil, præsenterede sig og fortalte om, hvad hun skulle lave. Selv flyttemanden gav hun hånd. Det er virkelig en ny adfærd for mig, og jeg gjorde det helt ubevidst. Jeg kan ikke sætte ord på, hvad samtalerne med Jan Kempf har gjort, men noget har det sat i gang, for sådan ville jeg ikke have gjort tidligere, siger Birgit Petersen, der efter seks gange med coachen nu er stoppet igen. Også Dorthe Frost føler, at hun har opnået en forandring. Jeg tror ikke, at mine medarbejdere kan mærke en forskel, da jeg undervejs i coachingforløbet har skiftet afdeling og fået nye medarbejdere, men jeg har lavet nogle personlige refleksioner. Kommunikation skal jo bruges til at nå nogle mål, så hvis du har en kommunikation, der lukker, er det uhensigtsmæssigt. Jeg tror nok, jeg er blevet dygtigere til at nå mine mål på en fiksere måde end før, siger Dorthe Frost. Alle er de enige om, at det kunne være godt, hvis de forskellige ledergrupper på KTS kunne komme til at fungere som netværk, hvor man også kunne coache hinanden. Hvis skolen skal fungere optimalt, er det vigtigt, at netværkene fungerer. Det er også nemmere at ringe til nogen, man kender, siger Hanne Eriksen.

7 Glostrup nu også for malere Mandag den 1. august slog Glostrup dørene op til et helt nyt malerværksted Af Pernille Dehn Ikke en plet er der på de nye borde, ikke et mikroskopisk stænk maling på stolene. De blå plasticspande er så rene, at man kan spejle sig i dem, og væggene i malerbåsene står stadig i rå spånplade. Det er første undervisningsdag i malerværkstedet i Glostrup. Tømrereleverne fra Rebslagervejs skolepraktikordning har banket sidste søm i, og alt er klar til de første malerelever. Et øjeblik senere slippes eleverne løs i hver sin bås, og de første strøg med rulle og pensel dækker hurtigt træet. Glostrups nye malerværksted er en udløber af et initiativ fra den lokale skoleledelse, der i januar indkaldte 10. klasse-centrene fra Glostrup, Taastrup, Albertslund og Brøndby samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for Vestegnen til et inspirationsseminar. Vestegnens tekniske skole Glostrup-afdelingen ville gerne have deres impulsive bud på, hvad de unge i området går efter i deres uddannelsesvalg. Ud over de tilbud vi allerede har på Bygge- og anlæg, ville de gerne have indgange til maler-, elektriker- og VVS-uddannelserne. De efterlyste også præsentationsog brobygningsforløb, men allermest afgørende var, at skolen ligger i området. Vestegnens tekniske skole, kalder de os, forklarer inspektør Vibeke Uhrenholdt Wiingaard fra KTS i Glostrup. Noget tyder på, at de lokale kræfter har ret. På det nystartede malerhold er 13 ud af de 18 nye elever fra Albertslund, Glostrup og Brøndby. Fik skolen anbefalet 15-årige Nicolai Christiansen fra Albertslund er i gang med at sætte de første penselstrøg i den bås, der er hans de næste 10 uger. Jeg vil gerne være maler, fordi det er et spændende fag, og så vil jeg gerne have en uddannelse. Glostrup lå tættest på, og jeg var så heldig at komme ind. Jeg havde også hørt godt om skolen fra nogle kammerater, siger han. Christina Nielsen er 24 år og kommer fra Nordvest. Hun valgte først og fremmest Glostrup, fordi det er en ny skole. Jeg var til en karrieremesse på Frederiksberg tidligere på året og fik anbefalet skolen i Glostrup. Bagefter har jeg selv fundet oplysninger om skolen og læst om den på nettet, siger Christina, der har snuset til malerfaget før. Hendes far er maler, og sammen med ham har hun prøvet at male og tapetsere. Hun har også deltaget i et præsentationsforløb på Randers Tekniske Skole, mens hun boede i Randers. Flere nyheder på vej Et andet af de lokale 10. klassecentres ønsker kommer også i gang fra dette efterår. I samarbejde med 10. klassecentret i Glostrup starter skolen midt i august også et såkaldt TEK 10-hold, et brobygningsforløb, hvor undervisningen i 10. klasse og erhvervsuddannelserne kombineres. Og så vil afdelingen gerne starte elektriker-grundforløb fra næste år. De lokale ledere af UU- og 10. klassecentrene ville også gerne have Service-indgangen herude, men vi bør nok koncentrere os om at få noget volumen på Bygge og anlæg først. På to år har vi jo startet seks uddannelsesindgange op. Men på sigt skal vi kigge efter endnu et grundforløb, siger Vibeke Uhrenholdt Wiingaard. Næste hold malerlever på grundforløbet i Glostrup begynder den 10. oktober. Så skal der rulles og stryges! Første hold malerelever i Glostrup er netop sluppet løs i afdelingens helt nye malerværksted. 7

8 Nyt hjemmesidedesign på trapperne KTS hjemmeside har længe trængt til en ansigtsløftning - nu kommer den under kniven 8 Af Michael Schmidt Den mobiltelefon, computer eller mp3-afspiller, der er trendy og funktionel i dag, er måske helt outdatet om bare to år. Det samme gælder for hjemmesidedesign. Teknologien udvikler sig i rivende hast, og moden skifter. Samtidig bliver man stadig klogere på, hvordan web-kommunikation fungerer bedst. Derfor får kts.dk nu et nyt design og en ændret informationsarkitektur. Den forventede publiceringsdato er 1. september. Brugerorienteret Som udgangspunkt vil siden blive mere modtagerorienteret. Det vil sige tilrettelagt efter, hvad modtageren ønsker at vide om skolen, og i mindre grad hvad skolen gerne vil fortælle om sig selv. Der vil være en tydelig markeret hovedindgang, som fører til informationer om skolens uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder. Siden får et mere frisk og ungdommeligt tilsnit. Der vil for eksempel være billeder af unge mennesker på forsiden som en identifikationsmulighed for den primære målgruppe : de unge uddannelsessøgende. Man vil ikke være i tvivl om, at det er en hjemmeside, der handler om uddannelse. Optimeret til søgemaskiner Teknisk vil hjemmesiden ikke længere være opbygget i det, man kalder frames. Det betyder at kts.dk vil rykke længere op i søgelisterne ved søgning på søgemaskiner (google.dk, msn.dk, jubii.dk eller lignende). I dag ligger siden langt nede på søgeresultatlisten, og det er selvfølelig ikke tilfredsstillende. Der vil også ske nogle tekstlige ændringer, der er med til at optimere sidens placering i søgeresultater. Geografisk kort med afdelingsinfo En væsentlig nyhed er et geografisk kort over Storkøbenhavn på forsiden med markering af (prikker på kortet), hvor KTS har adresser. Bykortet vil have overskriften Find skoleafdeling. På kortet vil man kunne se, hvor i det storkøbenhavnske område skolens forskellige uddannelser bliver udbudt. Og det bliver muligt via kortet at klikke sig videre til de enkelte skoleafdelinger og deres afdelingssider. Ideen er, at man skal få en fornemmelse af Københavns Tekniske Skoles geografiske udbredelse med skoleafdelinger ude i lokalområderne. Find en vejleder Søgefunktionen med indtastningsfelt og områdevalg rykker frem på forsiden, så det bliver hurtigere at søge på selve hjemmesiden eller finde adresse- og telefonoplysninger på skolens medarbejdere. Som noget nyt vil der være et felt med overskriften Find en vejleder. Her kan man søge efter en studievejleder via en komplet vejlederoversigt. Bedre virksomhedsservice Virksomhedssekretariatet med deres servicetilbud til mestre og virksomheder lever i dag en hengemt tilværelse på hjemmesiden. Det bliver der ændret på. Fremover får de deres eget menupunkt med betegnelsen For virksomheder, som er en indgang henvendt specielt til netop mestre og virksomheder. Levende billeder Videofilmen om studiemiljøet og undervisningsformen på skolen, som man i dag kan se via et link på forsiden, vil i det nye design blive afspillet på selve forsiden. Berører man et videovisningsfelt med markøren, vil videoen automatisk gå i gang. Flyttes markøren væk fra feltet, stopper afspilningen af videoen. Forklaring på AMU, VVU og øvrige kurser Menupunktet Efteruddannelse får tilføjet nogle forklarende tekster, som er savnet i dag. For at gøre den elektroniske visning af kursuskataloget mere overskuelig bliver de mange fælleskompetencebeskrivelser samlet under otte overskrifter. Derudover får kursuskataloget en søgefunktion, der er låst på den aktuelle kursus-kategori. Det skulle forhåbentlig give en bedre mulighed for at finde frem til det kursus, man søger. Indholdsfelt i bunden Nederst på forsiden vil der være en indholdsfortegnelse med menupunkter plus undermenuer svarende til de to første niveauer af hjemmesiden. Den giver et hurtigt overblik over, hvad der ligger på siden. Ønsker man at se en oversigt over alt indhold på hjemmesiden, kan man klikke på en knap nederst i højre hjørne med betegnelsen Se alt indhold. Nye redigeringsværktøjer De fornyelser og ændringer, der er iværksat, medfører ingen ændringer på afdelingssiderne. Men lokalredaktørerne får flere værktøjer at redigere tekstsiderne med. Blandt andet bliver det muligt at indsætte en faktaboks, hvis man har ønske om at liste og indramme nogle faktuelle oplysninger. Og man kan fremover opbygge sider med ankerlinks. Det betyder, at man kan indlede teksterne med en indholdsfortegnelse med overskrifter, der linker til det sted på siden, hvor den tilhørende tekst står skrevet. Desuden bliver der flere skriftstørrelser til rådighed, i dag er der kun to. Alt sammen skulle det gerne medføre, at hjemmesiden får et tiltrængt kvalitetsløft og bliver mere brugervenlig. Forhåbentlig vil det blive til glæde for både potentielle elever/kursister og de mange af skolens ansatte, der bruger hjemmesiden dagligt.

9 Vi kikker driftsudviklingschefen over skulderen Hvad pokker laver en driftsudviklingschef? KTS har en af slagsen, hans navn er Per Nielsen, og han har sin daglige gang på de bonede gulve i førerbunkeren på Lygten Af Michael Schmidt Umiddelbart skulle man tro, at en driftsudviklingschef var en, der beskæftigede sig med udviklingen af vores drifter. Og så begynder det jo for alvor at blive interessant. Men nej, efter at have mødt KTS driftsudviklingschef, Per Nielsen, kan den udlægning af hans jobfunktion hurtigt afkræftes. Det handler om noget ganske andet, nemlig arbejdet med skolens daglige drift, og alt hvad det indebærer. Tilsynsføreren Klokken 7.45 ruller Toyota Versoen ind på parkeringspladsen på Lygten, og kort efter ankomsten til kontoret på stabschefgangen er Per oppe i fulde omdrejninger. Dagens første arbejdsopgave handler om, sammen med den økonomiske controller Kate Rosendahl Pedersen, at gennemgå den økonomiske månedsrapport, som er kommet efter sommerferien. Vi gennemgår rapporten nøje og holder øje med, om en skoleafdeling for eksempel har færre elever, end den har budgetteret med, for så er der et problem. Så skrider indtægtsgrundlaget. Vi har faktisk ved vores gennemgang i dag konstateret, at en afdeling ikke har det forventede antal elever. Og så bliver afdelingen bedt om en redegørelse, fortæller Per. Som driftsudviklingschef følger Per skolens regnskab måned for måned. Opdager han budgetafvigelser eller andre uregelmæssigheder, må inspektørerne eller uddannelseslederne stå til regnskab. Men samtidig er han også behjælpelig med forslag til, hvordan omkostninger kan blive tilpasset indtægterne, og en uheldig situation rettes op igen. Kontrolløren Mødet om månedsrapporten er slut, og Per iler videre til dagens næste opgave, som er et besøg på Tuborgvej for at se, hvordan det går med deres lokaleombygning. Han skal tjekke, om de har fået alt det udstyr, de har bestilt. Når vi nu betaler en regning på 2,5 millioner kroner for arbejdsborde til tandteknikerne, er det jo meget rart at konstatere, at vi også har fået leveret varerne. Det er i udgangspunktet de enkelte inspektørområder, der selv står for indkøbene til deres afdeling. Men ved køb af større ting som for eksempel kopimaskiner og kontormøbler, eller mindre ting, der skal indkøbes i større mængder, er Per som regel involveret for at forhandle rabataftaler og opnå storkøbsfordele. Rådgiveren Efter at have aflagt besøg hos tandteknikerne på Tuborgvej skal Per forbi Dorthe Frost, inspektør på Sukkertoppen i Valby. Hun har brug for hans assistance i forbindelse med indkøb og etablering af et trådløst netværk til htx-afdelingen. Som noget nyt får alle htx-eleverne udleveret en bærbar computer, som de har råderet over alle tre skoleår. Og meningen er, at de skal kunne koble sig på et trådløst netværk i alle undervisningslokalerne. Skal man på internettet ved hjælp af et trådløst netværk, sker det via et Access Point, en lille boks forbundet med en internetforbindelse. Heldigvis viser det sig, af det antal Access Points, der er bestilt, stemmer fint overens med, hvad der skal bruges. Så ved skolestart kan htx-eleverne være online overalt på skolen. Samtidig kan jeg konstatere, at stort set alle ombygninger på Sukkertoppen er gået hurtigere end forventet, og det er jo glædeligt. Både håndværkere og SKP-elever har arbejdet mere effektivt, end vi havde turdet håbet på, forklarer en tilfreds Per. Du Per, må vi se, hvad du laver på computeren? Øh...nej, det er ikke så godt. Jeg var lige ved at undersøge noget på nettet, sådan noget med moms og skat, men så gik skidtet i fisk 9

10 10 Konsulenten Nu er Per tilbage på kontoret på Lygten igen. Klokken har for længst passeret frokosttid, men frokost bliver der ikke tid til i dag. Min mødekalender kan sagtens være af en sådan karakter, at der ikke bliver tid til at spise frokost. Når jeg har møder med lokalafdelingerne omkring områdeplanen, budgettet eller estimatet, så er der sørget for mad, så vi ikke går sukkerkolde. Men ellers er det ofte kun om onsdagen, hvor der er arrangeret smørrebrød for direktionen og mellemlederne i fællesadministrationen, at jeg får frokost, indrømmer Per. Eftermiddagen skal Per bruge på at deltage i to lønforhandlinger. Men inden da har han tid til at kikke på et nyt evalueringsværktøj, der hedder SurveyXact. Systemet er udviklet af Rambøll Management til at gennemføre og analysere spørgeundersøgelser. Per sidder i styregruppen for erhvervsskolernes evalueringsværktøj (ESEV) og er i den sammenhæng blevet bedt om at vurdere det nyudviklede system. Hans kommentarer skal forelægges på næste møde i styregruppen, som foregår i Odense her i efteråret. Rambøll har udviklet et meget mere omfattende program, end det vi tidligere har anvendt. Jeg har været inde og kikke på det, og det ser meget lovende ud. Det ser ud til at være hurtigt at arbejde med i forhold til det gamle. Specielt mulighederne for at designe og redigere spørgeskemaer ser rigtig interessante ud. Vi laver løbende kvalitetsundersøgelser her på skolen, så det er vigtigt med et velfungerende værktøj, understreger Per. Problemknuseren Telefonen ringer. Det er en af skolens FUL-konsulenter, der har brug for Pers ekspertise netop i forbindelse med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Per lover at løse problemet og vende tilbage senere. Denne telefonsamtale er et meget godt eksempel på, at en medarbejder viser initiativ og forsøger at løse et problem selv. Og det er jo glimrende, men desværre opstår der tit småproblemer, når man selv forsøger at rette i datastrukturen. Det kan være rimeligt kompliceret, så det er faktisk bedst at oprettelsen af nye aktiviteter foretages af superbrugeren, som er Torben Johanneson fra it-afdelingen eller mig. Lønforhandleren Per har nogle lønforhandlinger, der skal overstås, inden arbejdsdagen er omme. Han deltager i mange lønforhandlinger. Mindst en gang om ugen forhandler han løn på vegne af skolens ledelse med tillidsfolk inden for de forskellige områder. Hvor inspektørerne eller uddannelseslederne kan fortælle de nyansatte, hvor velkvalificeret og værdifulde de er for skolen, har jeg til opgave at være det dumme svin, der skal overbevise tillidsmanden om, at den type medarbejder kan man købe billigt på ethvert gadehjørne. Det er dog sjældent, at vi ikke finder en fornuftig løn til folk, som alle parter kan acceptere. Inspektørerne er ofte tilbøjelige til at komme med lønudspil, der er meget høje i forhold til markedsværdien for den pågældende nyansatte. Måske fordi de føler sig presset af medarbejderen. Eller også fordi de ikke helt er bekendt med niveauet for aflønningen af en given fagperson, mener Per. For at få en ensartet lønpolitik har ledelsen besluttet, at man ikke forhandler decentralt. Derfor deltager jeg i de fleste lønforhandlinger, og der betyder, at jeg skal holde styr på alle overenskomster. Det er en spændende opgave, siger Per, som ud over at stå for lønforhandlinger også hjælper skolens personale med overenskomtsregler. Eftermiddagens lønforhandlinger foregår med Arne Christensen, som er fællestillidsmand for DTLlærerne. Tre afdelinger skal have forhandlet løn for sammenlagt seks nye ansatte, alle på DTL-området. I mødet deltager også en lokal tillidsrepræsentant for hver af afdelingerne. Arbejdsdagen slutter med, at Per forbereder morgendagens lønforhandling, hvor der skal forhandles honorering for rettetid på htxopgaver. Direktionssekretæren Jeg er i bund og grund en af direktionens forlængede arme. Her på skolen har vi som bekendt tre stabschefer. Tøger Kyvsgaard tager sig af produktudvikling, Anders La Cour arbejder med personaleudvikling, og mit ansvarsområde er driftsudvikling. For alle tre funktioner gælder, at det primært handler om at assistere direktionen med at løse opgaver, forklarer Per. Efter gennemgang af månedsrapporten, besøg på Tuborgvej og Sukkertoppen, vurdering af nyt evalueringsværktøj, lønforhandlinger for seks nyansatte, 29 s og 6-7 kopper stærk mokka er Per nu klar til at stemple ud. Rolexuret (man er vel tidligere urmager) viser et par minutter i fem. Nu kunne man måske tro, at lillemor hjemme på Lærkevej 2 i Tåstrup stod klar med aftensmaden, men sådan forholder det sig ingenlunde. Det sker aldrig. Det er mig, der står for madlavningen derhjemme. Og vi spiser ofte sent, for jeg skal også nå at træne spinning eller spille badminton inden aftenmåltidet. Men familien elsker min mad, uanset hvad jeg laver, selv min teenage-søn. Det betragter jeg som et kompliment, griner Per.

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ ER DU EN GOD MEDARBEJDER? DAGLIGDAG PÅ KTS

IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ ER DU EN GOD MEDARBEJDER? DAGLIGDAG PÅ KTS IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ Hver tirsdag mødes en gruppe seniorer til pc-undervisning på Rebslagervej. ER DU EN GOD MEDARBEJDER? Fire chefer giver deres bud på den gode medarbejder.

Læs mere

undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne?

undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne? medarbejdernyt februar 2005 nr.7 PSYKISK ARBEJDSMILJØ undervisere mindst glade for ledelsen VELKOMMEN TIL VIBENHUS UNGDOMSVEJLEDERNE: Hvor er praktikpladserne? IND:TRYK er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad.

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME OK 05 DIGITALE LØNSEDLER

IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME OK 05 DIGITALE LØNSEDLER IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME Ud med dagens ret, ind med buffeten. Kantinen i Julius Thomsens Gade giver flere og sundere valgmuligheder. OK 05 Tag ud og gem! Indstik til Indtryk med kort gennemgang

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER Fem ud af ni KTS-elever er videre til DM i håndværksfag efter regionsmesterskaberne på Erhvervsskolen Hamlet i Hillerød. TILFREDSHED Medarbejderne på KEA Lygten

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1.

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1. NR. 1. 2014 - Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv Tag tiden tilbage! Kristelig Fagbevægelse Klokhøjen

Læs mere

Byggeri for millioner

Byggeri for millioner september 2009 Nyt fra Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse nr. 3 1. årgang Byggeri for millioner For den nette sum af 14 millioner kroner får laboranterne på Selandia regionens mest moderne

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2007

Kastrup Nr. 3 September 2007 Kastrup Nr. 3 September 2007 Hverdagen i Geodis Wilson, det tidligere TNT, spænder lige fra det helt afslappende til et voldsomt hæsblæsende tempo. Side 5 Ny topchef i CPH, Brian Petersen, giver sit bud

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere