Sophie:50 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:50 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:50 ISSN Sophie Brahe ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af astrologien, hvilket viser sig i to helt forskellige betydninger. Dels som det astrologiske miljø internt, dels som fagets interaktion med det omgivende samfund. Det første handler alene om, hvordan astrologer agerer med astrologer indbyrdes og andre astrologisk interesserede. Det andet handler om astrologiens levende tilstedeværelse i samfundslivet. Herunder hvilke konkrete spor, det astrologiske liv sætter sig i vores kulturbillede. Indtil videre en relativt ubeskrevet side af astrologien som gerne kunne kræve en afhandling i sig selv. Naturligt er de to sider af samme sag, som er den sociale dimension af astrologien herhjemme. Det astrologiske miljø samler sig i de astrologiske instutioner, der er blevet skabt, og som samtidig er astrologiens synlige, samfundsmæssige tilstedeværelse. Måske kan det være lidt uvant for enkelte at betragte astrologien på denne måde, men set fra denne vinkel, er der reelt blevet skabt tre slags institutioner: Skolerne, foreningerne og videncentrene. Disse institutioner har en intern sammenhæng og dynamik, som med god logik kan kaldes et socialt økosystem. Dermed menes en intern synergi, der danner en helhed (økosystem), hvor de enkelte dele spiller sammen og forstærker hinanden. I det følgende gives et første overblik over de danske institutioners økosystemer. 1. Skolerne Skolerne er den første og vigtigste institutionstype. De danner desuden kernen i, hvad der nu i det 21. århundrede er blevet til disse sociale økosystemer. Dermed menes, at forskellige skoler tiltrækker deres egne foreninger, eget forlag og egne bladudgi- s. 8 : Hvordan var det så? s. 12 : Det digitale museum SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 1

2 velser samt i vidt omfang egne studerende, egne deltagere til foredrag osv. Man skal helt frem til tiden efter Anden Verdenskrig, før vi finder en moderne danske astrologi. Dette vil sige en udøvelse af faget, der ikke fungerer indenfor rammerne af en loge eller anden form for lukket samfund, men er en naturlig og åben del af samfundet. Nybruddet på dette område sker i midten af 50-erne og pioneren er Irene Christensen ( ). Man kan med god fornuft hævde, at tidspunktet for salget af det første nummer af kioskbladet Stjernerne (oktober 1956) markerede begyndelsen til en ny æra i dansk astrologi. Imidlertid er det reelle startpunkt i social forstand, at Irene Christensen dannede landets første astrologiske institut. Dette sker i villaen på Mariendalsvej på Frederiksberg (Kbh)i 1958, et par år senere, og det er i dag er en af verdens ældste fagskoler for astrologi. Undervisningen begyndte den 13. januar kl. 19:10, hvilket er startdata for Irene Christensen Instituttet eller blot IC Instituttet, som det kaldes i dag. Diplomeksamener Et følgende markant årstal er 1974, hvor instituttet igen skriver historie ved afholde sin første diplomgivende eksamen i astrologi. Dette er aldrig er sket før herhjemme og initiativet gav et løft til selvfølelsen i hele miljøet. Der skulle imidlertid gå hele tyve år, før der opstod noget tilsvarende. Først med Skandinavisk Astrologiskoles start i 1990 og første diplomeksamen i 1994, fik vi endnu en eksamensgivende uddannelse til astrolog. Det var astrologen Karl Aage Jensen, der tog dette afgørende skridt. Det skete, efter at han i 1989 sammen med bl.a. FOF-skolens Jesper Bernth og IC Instituttets Pia Balk-Møller skrev en rapport om et Anbefalet pensum for en astrologisk Grunduddannelse eller blot SAFA-rapporten, som den siden er blevet kaldt. Samme år udgav Karl Aage sin lærebog Astrologiens verden og grundlaget for en ny skole var lagt. Et nyt økosystem var skabt med en skole som centrum (se herom senere). Herefter var det som om der gik hul og astrologiske skoler dukkede op i privat regi og i aftenskoleregi. Her følger en kort oversigt over de vigtigste private skoler, opstillet i kronologisk orden: Institutionernes horoskop Man kunne hævde, at den første skoles horoskop også er horoskopet for hele den institutionsdannelse inden for astrologien, der har skolerne som centrum. Det er derfor værd at kaste et blik på horoskopet herfor. Før 2006 havde horoskopet en enkeltstående Uranus over horisonten, og der var derfor i miljøet en klar fornemmelse af avantgarde. Placeringen af Uranus i 12. hus fortalte imidlertid om at faget som sådan er skjult for den brede offentlighed. Astrologien arbejder i det skjulte. Efter opdagelsen og indlemmelsen af planeterne Ceres og Eris i 2006 ændrer horoskopet karakter, idet Eris bliver teknisk enkeltstående og del af en ildtrigon sammen med Uranus og Mars. Dette handler om at give et sandfærdigt billede af virkeligheden og afsløre usandhed. Placeringen af Eris i 9. hus fortæller desuden om akademiske og spirituelle ambitioner. Desuden er der behov for en klar filosofi at praktisere ud fra. Det 21. århundredes astrologi spiller dermed fra 2006 i en anden og stærkere toneart end tidligere. SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 2

3 John Erik Vold. Han skabte i 1992 sammen med en lærerstab af astrologer i Århus en datter-skole til Skandinavisk Astrologi Skole. Der med dannedes det første reelle alternativ til IFA i Aarhus. IC INSTITUTTET blev efter Irene Christensens tidlige død i 1976 ført videre af Birthe Kirk. Hun blev senere afløst af Christian Borup og derefter af Pia Balk-Møller, hvor instituttet i dag ledes af Lillian Jensen. Instituttet dannede ramme om forlaget Stjernerne, der både udgav lærebøger og månedsbladet Stjernerne. IFA. I året1986 dannedes Institut For Astrologi i Århus af en gruppe på seks astrologer, tilflyttet fra Københavnsområdet, og heriblandt Jytte Ishvara Ørvad som markant figur. Instituttet samarbejdede tæt med IC Instituttet om eksaminer mv., og lukkede sidst i 90 erne. IFA var i en årrække den dominerende astrologiske skole i Aarhus. SOPHIA SKOLEN blev i Odense skabt af astrologen Jan Borregaard. Pensum var i store træk som hos Skandinavisk Astrologi Skole, og det var ligeledes baseret på SAFA-rapporten. Skolen nedlagdes midt i 90 erne. UNICORN SCHOOL. Den engelskfødte strolog Derek Seagrief skabte 1989 sammen med den amerikanske astrolog Tad Mann og dennes danske kone, astrologen Lise-Lotte Mann, en engelsksproget skole for astro-psykologis. Skolen eksisterede kun i få år, men fik filialer i Stockholm (1993) og Bergen (1997). ASTROLOGSKOLEN. Den engelskfødte astrolog Adrian Duncan skabte i en skole med mere psykologisk og terapeutisk orienteret undervisning, end man var vant til på det tidspunkt. Skolen havde til huse i Astrologihuset. SAS. I året 1990 dannedes Skandinavisk Astrologi Skole med Karl Aage Jensen som primus motor. SAS havde det første år lokaler i Gaia-centeret i Griffenfeldtsgade i København, men allerede det følgende år etablerede han Astrologihuset i Skolegade 12 i Valby. Her har skolen hjemme og herfra udgives også astrologimagasinet Horoskopet. Lise-Lotte Mann var lærer for afgangsholdene og ved hendes sygdom i 1995 blev Claus Houlberg hendes afløser. SAS-undervisningen fusionerede 2007 med Jupiterskolen under navnet Astrologisk Akademi. Det fungerer fortsat med Claus Houlberg som leder. SAU. Skandinavisk Astrologi Uddannelse blev skabt af den norskfødte aftenskoleleder og astrolog JUPITERSKOLEN blev skabt 1990 på Bornholm af astrolog og psykoterapeut Claus Houlberg i sammen med sin kone, psykoterapeuten Laila Houlberg. En unik skole, hvor der blev undervist i esoterisk træning sammen med terapeutisk astrologi og samtaleterapi (Kempler). Den overtog 2007 Skandinavisk Astrologiskole og under navnet Astrologisk Akademi fortsattes undervisningen i Astrologihuset. Jupiterskolen stoppede i 2010 sin undervisning på Bornholm. SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 3

4 VESTSJÆLLAND. Den bornholmskfødte astrolog Paul Mahler Dam gjorde sammen med sin kone, astrologen Annelise Mahler Dam - og senere sønnen Sigvard Mahler Dam - et kæmpe arbejde med at udbrede kendskabet til seriøs astrologi via aftenskoler på det meste af Sjælland. Med afsæt i undervisningen skabtes Foreningen Orions Flamme i DEN ASTROLOGISKE SKOLE dannes 1996 af Holger Stavnsbjerg i Aarhus. Senere støder der undervisning til i København og Stavanger. Skolen specialiserer sig i esoterisk astrologi. Aftenskolernes indtog Dette kapitel i den danske astrologi er unikt i verdensperspektiv, idet der her blev skabt en statsstøttet astrologisk undervisning under Aftenskoleloven, senere revideret til Fritidsloven. Området savner en historisk redegørelse - her gives blot et rids af begyndelsen og de vigtigste skoler: ØVRIGE LAND. Efter dette pionerarbejde i København og på resten af Sjælland bredte aftenskoleundervisningen i astrologi sig til det meste af Danmark. I slutningen af 70 erne var det at være professionel astrolog, nærmest synonymt med at man underviste på aftenskole (eller på et privat institut). En undersøgelse, foretaget af Astrologisk Laboratorium i 1980 optalte antallet af undervisere til 25 i København, 25 på resten af Sjælland og skønsmæssigt 50 i det øvrige land. Efter internettets gennembrud i midthalvfemserne var der generel nedgang for alle astrologiske skoler. Aftenskoleundervisning i astrologi var ved årtusindskiftet næsten helt forsvundet herhjemme. KØBENHAVN. År 1969 skete en afgørende nyskabelse i dansk astrologi, idet den ungarsk fødte astrolog Ferenc Szöllösi (udt ferens søløh-si) fik oprettet et kursus under AOF i København. Dette har givet været en afgørende faktor i udbredelsen af den seriøse astrologi, idet alle havde råd til at gå på disse kurser - og tilbuddene kom ud til alle husstande med aftenskolekatalogerne. Få år senere oprettede Ferenc Szöllösi en 4-årig uddannelse i astrologi på FOF med lærernavne som Jesper Bernth, Erik Schølin, Claus Houlberg, Chris Nørregaard m.fl. Af mangel på egnede lærebøger skrev Szöllösi i sin klassiker: Astrologi - rigtigt lært I-II Behovet for at mødes uformelt omkring astrologien uden for selve undervisningen skabte i 1980 afsættet for Foreningen Ekliptika. 2. Foreningerne Foreningerne i Danmark opstår og dør ud med den astrologiske guldalder, bortset fra en enkelt, der fortsat eksisterer. De er den scene, hvor almindeligt interesserede, studerende og professionelle kan mødes og udveksle synspunkter. Erfaringen viste, at det i mindre grad var de professionelle og i stor grad de studerende ved skolerne, der var grundstammen. Derfor er det sandt, som det er hævdet, at det er skolerne, der definerer foreningerne. Emnet er stort og endnu uudforsket og fortjener en mere dybtgående behandling, forening for forening, idtil den fulde historie kan skrives. Med afsæt i skolernes undervisning opstod et bohov for at kunne mødes på tværs af skolernes hold i mere uformelt regi. Samtidig var der også et behov som astrologer for at slutte sig sammen for at stå stærkere over for omgivelsernes kritik. En egentlig historisk beskrivelse af disse foreninger savner endnu at blive udført. SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 4

5 SAFA. År 1978 dannede IC Instituttet med Birthe Kirk som initiativtager en forening kaldet Sammenslutningen Af Fag-Astrologer (SAFA). Det stiftende møde havde de fleste markante astrologer til stede. Senere i 1992 skiftedes navn til Danske Astrologers Forening (DAF) og i 1999 til Astrologforeningen. Foreningen blev nedlagt den 30. april 2003 kl ved en ekstraordinær generalforsamling i København. Den eksisterede dermed i 25 år. SAFAs betydning for det astrologiske miljø har været stor. SAFA fik tidligt filialer i både Århus og Odense, senere også i Aalborg og i Sønderborg, men de forsvandt alle i løbet af 90 erne. Allerede i 1983 afholdtes den første astrologiske kongres herhjemme i samarbejde med foreningen Ekliptika. Den afholdtes i Odense for i en demokratisk ånd, at der skulle være lige langt for alle. Senere kongresser er alle blevet afholdt i København, men har fortsat haft SAFA som en aktiv part. SAFA udgav også et medlemsblad, kaldet SAFA-Information. Et blad, der skiftede navn et par gange sammen med foreningen. Da den i 1990 skiftede navn til Dansk Astrologi Forening (DAF) med nyt logo, hed bladet Vega, og da den ved årtusindskiftet ændrede navn til Dansk Astrologforening, hed medlemsbladet Astrologen og fik i 2002 et elektronisk tillæg, der hed Astrologi. fungerer som den brede interesseorganisation for astrologisk interesserede. Den fik filialer i København og Odense. København udgiver medlemsbladet Ekliptika og Odense udgiver Ekliptika Fyn Ekliptika havde en filial i Århus i 80 erne, som blev nedlagt i 90 erne. En filial i Ålborg fik en kort levetid på et par år. Ekliptikas filialer har altid været selvstændige foreninger uden økonomisk tilhørsforhold til andre, end sig selv. ORIONS FLAMME. Som udløber af undervisningen på vestegnen i København, skabtes Foreningen Orions Flamme for Klassisk og Esoterisk Astrologi af Mahler Dam familien med Paul Mahler Dam som formaned. Foreningen udgav i hele sin levetid et astrologisk blad af høj kvalitet, kaldet Orions Flamme. Den esoteriske tradition i foreningen var ikke den teosofiske eller Alice Baileys, men havde rødder i Kabbalah. FIA. Foreningen for Indisk Astrologi blev i 1991 stiftet af astrologen Finn Wandahl sammen med en lille gruppe indiskinspirerede astrologer. Det var en forening for den sideriske astrologi med formålet at skabe større interesse for denne gren af faget.. Den fik dog en kort levetid, idet denblev nedlagt året efter. Den udgav et medlemsblad, kaldet FIA-Nyt. 3. Videncentrene EKLIPTIKA. Januar 1980 dannede en gruppe lærere med Jesper Bernth i spidsen det astrologiske mødested Ekliptika, Astrologisk Mødested, som Foreningerne havde alle et betydeligt bibliotek, som medlemmerne kunne benytte, men egentlige videncentre med henblik på dokumentation og forskning var der ingen af. Man kan derfor med en SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 5

6 vis ret hævde at denne type institution hører det 21. århundrede til. Alligevel har der været spæde spor, der løber forud herfor. ASTROLOGISK LABORATORIUM blev stiftet af astrologerne Jesper Bernth, Erik Schølin og Claus Houlberg allerede i Formålet var at undersøge astrologiens udbredelse og persongalleri på basis af dokumenteret viden. En ofte citeret undersøgelse galdt f.eks. astrologiens udbredelse, sorteret efter viden om astrologi. En interpolationstabel blev skabt og publiceret i en del år. Begyndelsen til en Vulkan-efemeride på basis af Westons arbejde blev det også til. Laboratoriets arbejde ebbede dog langsomt ud over de følgende 3-4 år. stiftet som forening med henblik på at skabe en selvejende institution, når økonomien var til det. Formålet var fra starten ikke specielt at informere astrologerne, men at give offentligheden et dokumenteret kendskab til astrologien som fag og som socialt eller historisk fænomen. Alle museets tjenenster blev fra starten udbudt gratis som public service. Man kan hævde, at museets stiftelse indvarsler den nye tid i det 21. århundrede, hvor kravene til dokumentation og forskning er stigende. Samtidig er den tekniske udvikling gået frem med stormskridt, så der opmagasineres ikke længere blot dokumentation i form af bøger, tidsskrifter og udstillingsgenstande, men nu også som digitale udgivelser. MAKIWEMA var et lille tidsskrift, der udkom med fire numre Formålet var at undersøge og bevise astrologien statistisk med Gauquelin som forbillede. Redaktøren var Eskild Rasmussen, og bladet forblev et enmands foretagende. Han har senere forfulgt denne linje med andre udgivelser, herunder bøger. FORSKNINGSUDVALGET under Danske Astrologers Forening (tidligere SAFA) blev stiftet 1998 på initiativ af Agnete Stovgaard med Stig Nordfjeld og Claus Houlberg som deltagere. Formålet var at indsamle astrologisk dokumentation for at kunne imødegå den voksende kritik af faget. Udvalget indsamlede en del materiale, der blev lagt frrem på Astrologforeningens hjemmeside, men udvalget levede kun et års tid, da arbejdsopgaverne hurtigt blev for omfattende. ASTROLOGISK MUSEUM blev stiftet den 3. februar 1999 kl 13:00 i Valby, København. Initiativtagerne var Karl Aage Jensen og Claus Houlberg med Gilbert Tjørnum som formand. Museet blev 4. Økosystemerne Af historiske og endnu uudforskede årsager har der i praksis været et meget lille antal økosystemer, som har præget dansk astrologi i anden halvdel af det 20. århundrede. De ser alle ud til at tage udgangspunkt i brydningstiden omkring 1955 og handle om interne rivaliseringer. Centrum i hvert økosystem ligger en skole og udenom er der en forening, der afholder foredrag og udgiver et medlemsblad. Dertil kommer gerne et kioskblad og et forlag, der udgiver egne lærebøger. Dertil en lærerstab og andre astrologer, der føler de hører til. Udenom igen er der en række mere eller mindre faste deltagere i foredrag, kurser osv., og stort set alle forbliver i dette system. IC INSTITUTTET er det første klare økosystem i dansk astrologi, som tager udgangspunkt i Irene Christensens person og virke. Den astrologiske skole er siden 1958 det klare centrum. I begyndelsen i hendes private hjem, men siden 1976 i egne SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 6

7 lokaler. Forlaget Stjernerne, har udgivet lærebøger af Irene Christensen og Birthe Kirk. Desuden findes månedsbladet Stjernerne, der sælges i kioskerne, og som indeholder artikler af en relativt fast stok af astrologer plus enkelte løse. Økonomisk er skole, forlag og blad dog blevet adskilte i dag. Forlaget indehaves af Christian Borup, mens både skole og blad ledes af Lillian Jensen. FOF-UNDERVISNINGEN i astrologi blev påbegyndt af Ferenc Szöllösi i Han havde som tilflyttet ungarer sit danske udgangspunkt i astrologen Ruth Wennerholm. Hun havde en klar rivalisering med Irene Christensen, og denne ufred er tilsyneladende fortsat frem til i dag med skiftende aktører i de to lejre. Jesper Bernth og Erik Schølin var faste lærere, suppleret med Claus Houlberg, Chis Nørregaard og et par flere. Ferenc udgav bladet Minerva i 1977, men det kuldsejlede samme år. Desuden forsøgte han et bogprojekt med Borgens Forlag. Også dette kuldsejlede, og Ferenc stoppede selv med at undervise i Ændret lovgivning satte nogle år senere en stopper for aftenskolernes undervisning i astrologi. Erik Schølin stoppede helt som lærer, mens Jesper Bernth og Claus Houlberg hver for sig fik deres gang i Astrologihuset, da det blev stiftet. Jesper i forbindelse med magasinet Galaxen, Claus Houlberg som lærer på Skandinavisk Astrologiskole. ASTROLOGIHUSET blev stiftet af astrologen Karl Aage Jensen i 1991 efter at hans lærebog Astrologiens Verden udkom i 1989 og han stiftede Skandinavisk Astrologi Skole (SAS) Dette skete i det daværende Gaia Center i Griffenfeldtsgade i København. Han besluttede kort efter at stifte Astrologihuset, og det blev til i Irmas fraflyttede undervisningslokaler ved Valby station. Astrologiskolen var den centrale aktivitet. Den fusionerede sin undervisning med Jupiterskolen i 2007 og er under navnet Astrologisk Akademi fortsat er det undervisningsmæssige centrum i Astrologihuset. Ved fusionen skiftede ejerskabet fra Karl Aage Jensen til Claus Houlberg. Året efter stiftelsen, 1992, udgav Karl Aage magasinet Galaxen, der havde skiftende redaktører og den nytilflyttede amerikaner, Tad Mann, som grafisk tilrettelægger. Foreningen Ekliptika flyttede også ind i Astrologihuset og var der nogle år. Økosystemet i Valby var komplet. Efter nogle årgange overtog Karl Aage 1996 selv redaktørposten, som han har beholdt siden. Bladet skiftede da navn til Astrologimagasinet Horoskopet. Hans forlag Galaxen begyndte desuden i 2004 at udgive astrologiske bøger. Astrologisk Museum flyttede i 1999 ind i Astrologihuset og har været der lige siden. Da Uranus gik i Vædderen i 2011, stiftedes Astrologisk Selskab og økosystemet blev igen komplet. MAHLER DAM FAMILIEN skabte i 80 erne deres egen undervisning fra villaen i Glostrup og ud på skoler i hele Vestsjælland. De dannede foreningen Orions Flamme med foredrag og andre arrangementer. Den havde et fagligt ambitiøst medlemsblad, som havde karakter af fagtidsskrift. Paul Mahler Dam skrev et vældigt firebinds lærebogsprojekt ved Strubes Forlag. Dermed dannedes et økosystem for sig, som efter tolv år lukkede ned sammen med foreningen sidst i 90 erne. apple SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 7

8 Hvordan var det så? elevhistorier fra SAS SAMTIDSHISTORIE af Aase Kærgaard (red) Historieskrivning er ikke kun at studere gamle arkiver, det er også at indfange øjenvidneskildringer. Her af livet på og efter Skandinavis Astrologi Skole (SAS). Den eksisterede i sytten år fra september1990 til 2007, inden den overgik i nyt regi og blev omdøbt til Astrologisk Akademi. Skolen opstod som et resultat af den store succes, som astrologiundervisningen havde haft i aftenskoleregi. Her fortæller deltagere fra tre afgangshold om, hvordan de er fortsat med at mødes, og de har indvilget i at berette lidt om deres oplevelser. Det første indlæg handler om et hold uden for skolen, som dog viste sig at skulle blive en væsentlig del af dannelsen af SAS i gh Et aftenskolehold på Amager havde det virkelig sjovt, og nogle mødes endnu: Vi vil gerne her fortælle om vores lille Astroklub. Det hele begyndte i 1983, da Dan og jeg (Jørgen Lykke) begyndte at arbejde sammen på Holmen. Vi talte en del om ufoer og pyramider. Vi lavede et forsøg med en pyramide, som vi havde lavet ud fra de rigtige mål. Vi fik et stykke æble til at mumifisere - og et andet, der lå ved siden af, rådnede. Vi var også medlem af Dansk Pyramideselskab. Og vi snakkede om astrologi og læste en del om emnet. Vi syntes, det var meget spændende, at man kunne se, hvordan man var, og måske noget om fremtiden. Vi meldte os derfor til et aftenskolehold i Tårnby i efteråret Der mødte vi mange spændende mennesker, der selvfølgelig havde samme interesse i emnet. Jeg selv blev ME- GET forbavset, da Karl Aage kunne fortælle mig mange ting om min fortid, som han umuligt kunne vide noget om. Jeg var solgt på stedet. Vi lærte meget det første år, selvfølgelig at lægge horoskoper på den gammeldags måde med efemerider, hustabeller og den slags. Vi fik hver i sær lagt vores horoskop og gennemgået det i klassen. Dan og jeg meldte os derefter til 2. år Andet år lærte vi andre ting om astrologi, bl.a. om aspekter og den slags. Nå, men tilbage til begyndelsen: Vi er altså nogle tidligere elever fra Karl Aages astrologihold fra , som stadig ses. Da vi var færdige med andet år, var vi nogle stykker, som var mere sultne på den okkulte verden. Jeg tror vi var 5 6 stykker til at starte med, men nogle udgjorde den hårde kerne. Vi mødtes en gang om måneden og lagde tarotkort og snakkede astrologi. Vi talte også om Ånden i glasset, som nogle af os havde prøvet. Men Annie frarådede os det på det kraftigste, da hun havde haft nogle meget uheldige oplevelser. Nu er vi så Ulla, Annelise og jeg tilbage. Annie og Dan er desværre gået bort. Annelise og jeg har vores partnere med til møderne, hvor vi stadig lægger Tarot og snakker astrosnak. Anne-Lise har denne kommentar: De 2 første år gik vi på Skottegårdsskolen. Nogle få af os (Ulla, Dan, Annelise) gik også et 3. år på Tårnby Skole. Vi startede 1. år med Karl Aage (KA) som vikar. Vi skulle efter programmet have haft en anden astrolog som lærer, en som vist nok hed Lars. Vi syntes imidlertid, at KA s undervisning var så spændende og inspirerende, at vi insisterede på at fortsætte SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 8

9 med KA. Det sagde KA ja til efter et stort pres fra alle eleverne. Noget af det første der slog benene væk under os var, da KA lagde Jørgens fødselshoroskop. Vi fik alle lagt vores fødselshoroskop den 1. år, og Jørgens var det første. Den 1. bemærkning til Jørgens horoskop var: Skulle du i det hele taget have været født? Og nej, det skulle han ikke. Han skulle have været en abort, men det lykkedes kun at fjerne hans tvilling!! Et andet eksempel er mit (Annelises) horoskop. Min mor har altid sagt at jeg var født kl. 11:55 og det var ikke til diskussion. KA korrigerede tidspunktet til kl Da jeg senere fik tidspunktet fra Landsarkivet viste det kl , så KA havde ret, hvilket jeg aldrig fortalte min mor!! Kunne sikkert komme med mange flere eksempler, men jeg slutter her. At gå til astrologi åbnede en helt ny verden for os. Udover astrologi hørte vi om Sai Baba, om afdødekontakt (var flere gange i Danielkirken), regression, healing, håndlæsning, reinkarnation, tarot og meget mere; det var meget overvældende. Vi var meget åbne og modtagelige, men har dog senere lært at sortere. Til vores sommerafslutning det 1. år deltog også Claus Houlberg og hans kone Laila samt Jørgen Elmklint, der førte Ulla tilbage til et tidligere liv som bondemand. Af andre elever på KA s hold kan vi huske: Solveig, slagteren og hans kone Lis, gamle Hemmingsen, der havde været med i Finlandskrigen, Lisbeth, Kettie, Bente og hendes datter Bettina, Annie og Dan. Astrologien og den okkulte verden vil nok altid være en del af os, takket være KA s inspirerende og underholdende måde at undervise på. Vi har i årenes løb afprøvet vores astrologikundskaber på venner, familie og ikke mindst kolleger, men vi vil nok fortsætte med kun at være glade amatører inden for astrologiens verden. Ulla har denne kommentar: At starte på astrologi, det blev en helt ny spændende verden, der åbnede sig for mig. Det hele startede med astrologien hos Karl Aage. Det første år til julehygge havde Karl Aage inviteret en person (kan ikke huske navnet), som kunne føre os tilbage til tidligere liv, en klinisk hypnose, jeg meldte mig straks og Karl Aages bemærkning faldt prompte, ja en vædder ascendent er hurtig. Ja, og tænk jeg har været bondemand på sjælland, jeg kunne tydeligt mærke de lange uldne sokker på benene og se mit lille bondehus. Vi var et godt astrologihold, med stor nysgerrighed, så foruden astrologien, som helt afgjort var det primære, så tror jeg, vi har været hele vejen rundt i den okkulte verden. Ånden i glasset var en af tingene, jeg husker tydeligt. En dag jeg sad sammen med Annelise og to andre veninder og glasset ikke rigtigt ville svare, sad vi lidt og grinede, og pludselig begyndte glasset at flytte sig, uden at vi havde spurgt om noget og det skrev: ikke grine, dette er alvor, så stoppede vi og blev meget alvorlige. Efter at jeg gik til astrologi hos Karl Aage i 3 år, har jeg læst astrologi hos Paul Riel, været på weekend kursus med Adrian Duncan, jeg har været på astrologi camp i Norge, lært tarotlæsning hos Paul Riel, senere uddannede jeg mig sammen med Dan som kinesiolog, og jeg har taget en uddannelse som massør. Man kan godt føle sig forført i starten, for alt er så spændende, men med tiden bliver det en del af en selv, jeg spørger ikke om det virker, for det gør det, men i vores lille klub, får vi også snakket og diskuteret tingene på et jordnært plan, vi er åbne med en sund skepsis, det lærte Annie os at være. Du kan bruge vores Historie som du vil! Den hele, eller klippe og skære som du vil! Med venlig hilsen fra os. Annelise, Ulla og Jørgen gh Astrogruppe årgang 1999 I skrivende stund er det 13 et halvt år siden at vi forlod Skandinavisk Astrologi Skole, dengang beliggende i Skolegade i Valby, og som andre ting i livet føles det som både kort og lang tid siden. Vi er 5 studiekammerater, som har fortsat vores bekendtskab gennem astrologimøder igennem alle årene. Det startede allerede den aften, SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 9

10 vi spiste farvel-middag efter vores eksamen på skolen, hvor vi snakkede om at blive ved med at mødes. Dengang var vi 7 personer, men de to faldt fra i løbet af de første år, vi andre fem hænger stadig ved, selv om vi bor så spredt fra hinanden som fra Midtsjælland over København til Møn. Og hvad laver vi så på vores astrologimøder? Jo, det er forskelligt. Den, som afholder mødet, bestemmer et emne, vi skal snakke om, som så sendes ud på mail til de andre, så man kan forberede sig. Det kan være en planet, vi vil snakke om, eller et konkret horoskop, eller nogle transitter. Op til jul laver vi ofte forudsigelser for hinanden til det kommende år. Vi mødes til frokost og starter med at spise sammen, og det er rigtig hyggeligt. Vi kender jo en del til hinandens liv nu efter de mange år, og det er dejligt at sidde i et forum, hvor det er helt i orden og normalt at der flyver kommentarer om venus, pluto og neptun-aspekter hen Astrogruppe årgang 1999 Fra venstre bagerst: Susan Adler Jensen, Anne Højgaard Christiansen, Pia Maj Hansen, Birthe Rasmussen og Monica Wettergren. over bordet. Kun to af os har arbejdet professionelt som astrologer, men vi er alle engagerede og dybt interesserede i astrologien stadigvæk og inspirerer og lærer af hinanden og de gode bøger, vi har og stadig tager frem. Jeg synes, det er svært at dyrke astrologien i det omfang, det er nødvendigt for at holde sig skarp, udvikle sig og være dygtig. Det kræver meget tid og fordybelse, som ikke harmonerer godt med børn, job og et travlt liv anno Men at have lært at forstå astrologiens sprog er for mig en gave og en færdighed, som har givet mig utrolig meget mening og hjælp i mit liv, og nu ligger den som et fundament for vores forståelse af livet og at mø- SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 10

11 des med Birthe, Susan, Monica og Pia Maj holder den levende og er givende hver eneste gang! Anne Højgaard Christiansen gh Astro-gruppen, efterår 1997 Efter at have afsluttet uddannelsen i 1997 startede gruppen i 1998 med at mødes privat, hos medlemmerne på skift, og har holdt sammen siden da. Gruppen har bestået af et skiftende antal medlemmer, fra 10 i begyndelsen til for tiden 6 medlemmer. Gruppen mødes 5-6 gange årligt hos hinanden på skift og hver især tager en mindre ret med, mens værten sørger for brød og drikkelse. Det er ikke samtaleemner, der savnes, og det sker jævnligt, at medlemmerne på sådan en aften slet ikke når at tale om astrologi. Men ofte er der valgt et tema for aftenen. Det kan typisk være et medlem, man har valgt ud og sammen gennemgår personens transitter og progressioner. gh Astrogroup 2006 Poul Madsen I 2006 var vi et hold på omkring 12 astrologer, der var til eksamen efter de fire års uddannelse på Skandinavisk Astrologi Skole, den skole, der senere er fusioneret med Jupiterskolen til Astrologisk Akademi. Undervejs havde vi haft en række forskellige lærere, og vi havde ikke alle gået på samme hold, men på den to-årige overbygning fulgtes vi ad. Enkelte dog kun det sidste år. Det blev et meget intenst forløb. Vi var det sidste hold, der oplevede en traditionel eksamen, hvor lærer og censor skulle bedømme en astrologisk konsultation. Siden er formen blevet ændret. Vi havde ikke lyst til at slippe hinanden, da uddannelsen var færdiggjort og mange følte, at de havde brug for et forum, hvor de fortsat kunne diskutere astrologien og udveksle erfaringer. Gruppen startede egentlig ved, at et par stykker havde lyst til at invitere en oplægsholder og dele omkostningerne. I den spæde start var det Laila Lindholm Christensen og Karen Moresco, og senere har vi haft besøg af Susanne Andersen, Esben Junker, Sigvard Mahler Dam og Pia Mariah Hansen. Det har været inspirerende input udefra. Til andre tider har vi haft glæde af den særlige viden, som en gruppedeltager selv har, og fået frugtbare input på den måde. Efterhånden aftalte vi at mødes på skift hjemme hos hinanden, og gruppen eksisterer stadig. Enkelte ville ikke være med eller er faldet fra undervejs, og aktivitetsniveauet hos deltagerne har været forskelligt efter, hvordan livet nu formede sig. Rytmen i vores sammenkomster har også været forskellig fra år til år, men vi har som regel mødtes 4-6 gange om året. Også mødernes form har været forskellig, somme tider har vi haft et tema, til andre tider har vi taget det op, der kom. Som oftest har vi indledt med en runde, hvor vi hver især fortæller om, hvad der fylder i vores liv for tiden, især selvfølgelig med fokus på, hvordan vi bruger astrologien. I den senere tid har vi haft en bestemt planet som emne og har hver især medbragt eksempler på den planets virkning. Vi har haft små gættelege, hvor det gjaldt om at finde ud af, hvad der mon var sket ud fra et horoskop med indtegnede progressioner og transitter. Ud over møderne har flere af os også haft stor glæde af at kunne ringe eller maile til hinanden og få råd og vejledning om konkrete horoskoper og astrologiske spørgsmål. Vi holder heldigvis fast i, at vi er kolleger og ikke konkurrenter. Vi oplever, at det er helt afgørende at have mulighed for at udveksle erfaringer med ligesindede og ikke sidde alene med de mange oplysninger og udfordringer, som astrologien byder på. Når dette bliver trykt har vi nok afholdt det næste møde, hvor temaet er planeten Jupiter, og hvor vi har aftalt hver især at medbringe eksempler på Jupiters virkning. Aase Kærgaard gh SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 11

12 Det digitale museum MUSEET af Claus Houlberg Det digitale Internetarkiv for dansk astrologi forkortes til DIDA og er langsomt blevet til over en længere periode. Der er i dag 15 digitaliserede værker af historisk værdi, men tanken er at det med årene skal blive mere omfattende. Imidlertid udvikler den digitale teknik sig så hurtigt i vore dage, at den teknik (html), der blev anvendt i opstarten, stort set er forældet til dette brug i dag. Derfor har museet ønsket at omlægge DIDA til pdf-format og dermed i realiteten opbygge et historisk arkiv af ebøger om dansk astrologi. Dette ønske er netop blevet opfyldt her i sommerens løb, hvor alle titler nu er blevet til ebøger - eller henvisninger til andre steder på nettet, hvor der findes lignende muligheder. Bogudgivelser Situationen falder sammen med et ønske i museet om selv at kunne udgive historiske bøger om astrologi. Dels gamle klassikere, der måske aldrig er blevet oversat til dansk, og dem eksisterer der ganske mange af. Dels at kunne udgive museet egen forskning i dansk astrologis historie. Dette sidste er vi ganske langt med, så der vil måske blive tale om en bogudgivelse i begyndelsen af 2014 i anledning af museets 15 års jubilæum. Den umiddelbart enkleste og billigste udgivelsesform er ebøger i pdf-format, et format, der sikrer at illustrationer og skrifter optræder, som bogen er blevet layoutet til. Tanken er derfor også opstået, hvorvidt museet skulle starte sit eget forlag til disse udgivelser. I sig selv er dette ikke et indviklet projekt, men det skal jo administreres og passes, så formentlig er det til en begyndelse enklere at koble sig på et etableret forlag som forlaget Haristios. AV-samlingen Ydermere er museets bibliotek i færd med at skabe en samling af alle astrologiske værker, der gennem årene er blevet udgivet i audio-visuel form. Denne nye udgivelsesform er typisk et barn af det 21. århundrede, men imidlertid er der en vældig samling kassettebånd fra det 20. århundrede, dvs. fra før den digitale tidsalder. Disse første bånd med astrologi daterer sig tilbage til foreningernes start i 1978, så der er mindst en snes års produktion af kassettebånd at få styr på. I perioden blev der afhold mange foredrag, og ret tidligt begyndte foreningerne at optage disse på bånd, således at man på den måde opbyggede et astrologisk båndarkiv. Alle foreninger fra forrige århundrede er nedlagt i dag, bortset fra en enkelt, Foreningen Ekliptika. Ved en forenings nedlæggelse skete der gerne det, at arkiverne spredtes for alle vinde i modsætning til i dag, hvor samlinger som hovedregel doneres til Astrologisk Museum. Så en tilsyneladende beskeden opgave er i øjeblikket ved at vokse sig ganske stor, idet AVsamlingen vil omfatte kassettebånd fra 80 erne og SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 12

13 90 erne samt VHS-bånd (video) fra sidt i 90 erne og 00 erne. Den nye mini-dv standard fra 90 erne fik sammen med de nye digitale billedbehandlingsprogrammer til computere skubbet videofilm over på DVD-mediet. Omtrent samtidig blev kassettebåndene erstattet af CD er. Der forestår i dette perspektiv et ganske stort stykke arbejde med at indsamle ikke blot bånd og skiver med astrologi, men også at sikre sig maskinerne til afspilning, idet stort set alle er forældede i dag. Dermed kommer der af sig selv en teknisk samling i museets regi. Webshop Udfordringen i dag er, at både lyd og billede er blevet løsnet fra de fysiske medier og i dag også bliver formidlet online af såkaldte streamingtjenster. Hvilket påvirker opbygningen af både DIDA, bogudgivelserne og AV-samlingen. Eksempelvis vil streamede lydoptagelser eller videofilm skulle opbevares på harddiske, idet de jo ikke findes på hverken bånd eller skiver. Måske skal de analoge og digitale optagelser også lægges på harddisk efterhånden. Der er en del at tage stilling til, som både involverer mandskab, der skal udføre opgaverne de kommende år, og grej til at gøre det med. Tanken ligger nær, at museet får sin egen webshop, hvorfra man direkte kan downloade historisk astrologi i digital form, hvad enten det handler om tekst, lyd eller video. Det hvad enten der er tale om betalte udgivelser eller en gratis tjeneste. Man kan derfor roligt tale om, at Astrologisk Museum er ved at tage springet ind i den digitale tidsalder og dermed ankomme i det 21. århundredes muligheder. Ud over at der er noget økonomi involveret i et sådant projekt, så vil der klart gå tid med etablering samt ikke mindst med at gennemtænke, hvordan dette gribes an på den bedste måde for museets brugere. Online museum Museet står midt i denne vældige omstillingsproces, hvor de trykte samlinger af bøger og tidsskrifter om astrologi nu suppleres med digitale tjenester. Der er tanker om at forvandle museet udstilling til virtuelle billedoplevelser på nettet, så de danner et digitalt museum. Der er endvidere fremskredne tanker om at lade oversigten over hele museets bogsamling blive tilgængelig og søgbar på nettet, nu hvor den er blevet emneopdelt efter ADC-standarden. En lignende proces vil samtlige artikler i alle museets 30+ tidsskrifter fra det 20. århundrede gennemgå i de kommende år, således at også de med tiden bliver til et online kartotek, man kan søge i på nettet. Man kunne blive ved med i disse baner at nytænke alle det astrologiske museums delfunktioner i digital sammenhæng. Drømmen stopper imidlertid brat dér, hvor der skal skaffes mandskab til at udføre dette store arbejde. Uanset, at det jo i sidste ende vil gøre det enklere, hurtigere og måske også morsommere at finde, hvad man søger. Det er derfor næppe muligt at opstille realistiske tidshorisonter for disse tiltag. Stab og brugere må blot glæde sig i takt med at projekterne realiseres. Den digitale proces Hvad der startede i en stille stund med nogle overvejelser om DIDA og AV-samlingen og lidt tanker om tidssvarende teknik, viste sig altså blot at være spidsen af det digitale isbjerg. Der er ingen tvivl om, at de elektroniske muligheder er den vej museet bevæger sig i de nærmeste år. Arbejdet er allerede godt i gang, og de første resultater venter vi at kunne se i efteråret og efter nytår. Læsere af SOPHIE vil naturligvis være blandt de første, der får nyhederne at vide. apple Nyhedsbrevet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum. Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 50 [ august 2013 ] side 13

Sophie:24 ISSN 1602-9631

Sophie:24 ISSN 1602-9631 Sophie:24 ISSN 1602-9631 Carl V. Hansen astrolog og teosof FAGHISTORIE Han var en af de første moderne astrologer, der markerede sig i mellemkrigsårene. Alligevel ved vi uhyre lidt om ham som person. Carl

Læs mere

Sophie:55 ISSN 1602-9631

Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643), Danmarks første kvindelige astrolog Museum Astrologicum FAGHISTORIE af Claus Houlberg Det er lykkedes Astrologisk Museum at eksistere i 15 år - 1999-2014

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Radix #2 Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET ISSN 1903-4490 Ansv.red: Karl Aage Jensen Kontakt: astrologi@astrologihuset.dk Løgnen i livet Peter Orban om astrologi som terapi af Aase

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Sophie:51 ISSN 1602-9631

Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Dansk forskning i det 20. årh. FAGHISTORIE af Claus Houlberg Sven F F Svensson fotograferet hjemme hos Gilbert

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:32 ISSN 1602-9631 ASTROLOGISK MUSEUM 10 år 2009 Ferenc Szöllösi pædagogisk pioner BIOGRAFI af Claus Houlberg Ferenc Szöllösi (udt. ferens søløhsi) var et af 1970 ernes vigtigste navne blandt astrologerne.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

T I D S S K R I F T F O R D A N S K A S T R O L O G I H I S T O R I E. Sophie:60 ISSN ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog

T I D S S K R I F T F O R D A N S K A S T R O L O G I H I S T O R I E. Sophie:60 ISSN ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Sophie:60 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog FAGHISTORIE af Claus Houlberg Moderne dansk astrologi begynder så småt omkring år 1900, men kan først siges at

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Sophie:53 ISSN 1602-9631

Sophie:53 ISSN 1602-9631 Sophie:53 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog AV-medier med astrologi FAGHISTORIE af Claus Houlberg Her skal det handle om tiden før den digitale revolution

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

spiritualitet 70

spiritualitet 70 70 www.livogsjael.dk TAROT - kan det bruges til noget? Hvad er tarot, og kan tarot bruges til noget? Det kan du selv bedømme efter du har læst nedenstående artikel! AF Annette Wolter Tarot er en meget

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Snakkemoster uden verbal tale

Snakkemoster uden verbal tale Marianne Westhausen, mor til Katja, Kokkedal Snakkemoster uden verbal tale - med hjælp af Tegn-Til-Tale og Boardmaker i perfekt harmoni I artiklen beskriver Katjas moder, hvordan de sammen har konstrueret

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8 24 september 2015 Nr. 8-24. september 2015. Nr. 8 Fra DRåben til et hav af gode historier et får ny redaktion, som her tegner et portræt af journalist Eva Birgitte Jensen, der siger farvel og går på efterløn.

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere