M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6"

Transkript

1 WINCOM M A G A S I N E T N R N O V E M B E R UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 HVAD TÆNDER EN PERSONALECHEF? SIDE 8 PRO-AXP ER OGSÅ TIL MINDRE BUREAUER SIDE 10

2 LEDEREN WINCOM SÆT TER FOKUS PÅ VIK AR,- OG REKRUT TERINGSBRANCHEN TEKST: DORTHE JENSEN, REDAK TØR TEKST: METTE NØRLEM, CAND.JUR., PID, FOTO: RYAN MCVAY & PATAGONIK WORKS 2 3 Du sidder med første nummer af WinCom Magasinet, som udsendes til alle aktive deltagere i vikar,- og rekrutteringsbranchen, samt til et stort antal interesserede personale og HR ansvarlige i danske virksomheder og organisationer. WinCom har igennem længere tid arbejdet med effektivisering af arbejdsgange og processer inden for HR i bred forstand. Det er der kommet et antal meget effektive IT baserede løsninger ud af. Løsninger, der kan anvendes som enkelt moduler, eller som større totale løsninger. Længere inde i magasinet kan du læse mere om aktuelle kundecases. IT er naturligvis interessant, men ikke som noget i sig selv. Derfor vil WinCom også være en del af den debat der foregår på området. I vort daglige arbejde møder vi mange spændende mennesker med forskellige syn på det, at arbejde med effektiv HR administration og udvikling. I dette nummer af magasinet bringer vi således også artikler med synspunkter der kan stå alene, og bidrage i debatten. Interessen for indlæg til magasinet har været overvældende, hvilket må understrege det potentiale, der ligger i at forvalte det vigtigste af alle ressourcer. God læselyst,- og på gensyn. WinCom Magasinet udgives af WinCom aps., Toldbodgade 49, 1253 København K. Tel Citat og eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. WinCom aps. er en uafhængig dansk ejet virksomhed, uden ejermæssige eller andre interesser fra vikar og rekrutterings branchen. UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN STÅENDE OVERFOR SMÅ ÅRGANGE OG STIGENDE VIGTIGHED AF GODE MEDARBEJDERE, ER DER KOMMET ØGET FOKUS PÅ MEDARBEJDERNE I DA NSK E VIRKSOMHEDER. Selv om ansættelsesforholdet ikke er det samme, bør vikarbureauerne nok indse, at de i fremtiden skal arbejde hårdt for at fastholde de gode vikarer, de har. For hvis forholdene lønmæssigt og på andre områder er bedre i faste jobs, risikerer man nemlig, at mange vikarer søger derover. I dag er der megen fokus på konstant faglig og personlig udvikling af medarbejderne, og virksomhederne bruger enorme summer på at efteruddanne medarbejderne, men der findes en gruppe, som ikke har fast tilknytning til virksomhederne, men som alligevel hver dag skal præsentere en indsats nemlig vikarerne. Så hvad med at indføre flexible benefits ordninger for vikarerne og lade dem, der vil, bruge en del af deres point til at købe kurser for!! Det kunne godt være, at det fik nogle vikarer til at blive, mens det for andre ville være andre goder, der gjorde tilværelsen som vikar tiltrækkende. LØNTILFREDSHED Tanken bag flexible benefits er, at dele af medarbejderens bruttoløn skal

3 4 5 kunne fastsættes individuelt. Medarbejderens bruttoløn består af en basisløn, der udbetales, mens den resterende del kan sammensættes efter den enkeltes ønsker og behov. Ideen med at indføre flexible benefits er som udgangspunkt ikke, at virksomheden skal bruge flere penge på medarbejderne. Det er derimod ideen, at man bruger de samme penge, men opnår højere tilfredshed, fordi medarbejderne selv får lov til at vælge en del af lønnens indhold. Typisk gennemføres ordningerne ved, at hver medarbejder efter stilling, niveau, anciennitet eller lign. får tildelt et antal kroner eller point, hvorefter vedkommende kan gå ud og shoppe mellem elementerne i ordningen. UDDANNELSE En flexible benefits ordning for vikarer ville nok sjældent omhandle firmabil, fri telefon og lign., men hvem siger, at en mindre pensionsopsparing ikke kunne være relevant. Som tidligere nævnt kan uddannelse være oplagt netop for vikarer. De får sjældent tilbud om efteruddannelse, så lav en række aftaler med kursusudbydere, og lad dem vælger ved brug af deres point. En sidebemærkning hertil er, at dette ikke kun vil være en fordel for medarbejderen. Vikarbureauet ville også få mere kompetence vikarer, som de kan sende ud. SUNDHED Som ansat kan man være med i en eller anden form for sundhedsordning gennem sin virksomhed. En vikar får ofte ikke det tilbud, og det kunne måske derfor være interessant, hvis en flexibel benefits ordning indeholdt mulighed for, at vikaren kunne komme til fysioterapeut, massør eller andet. Eller hvad med sygeforsikring. For mange vikarer vil det have stor betydning, hvis man gennem vikarbureauet kunne tegne en sygeforsikring som for eksempel gav adgang til operation uden om ventelisterne. ØKONOMI Hos nogle virksomheder optræder muligheden for at kunne få uafhængig rådgivning af økonomisk karakter også i flexible benefits ordningen. For mange medarbejdere er dette interessant i forhold til køb af hus, forsikringer, pension eller andet. Endelig kan nævnes elementer som hjemme PC, rengøringshjælp, ekstra feriedage, og endnu flere ideer ville komme frem, hvis man spurgte de ansatte selv. SKAT Inden man indfører flexible benefits, skal man gøre sig klart, at der er en række skattemæssige problemer. Nogle goder bliver medarbejderne beskattet af, og nogle goder er kun skattefrie, såfremt de gives til fastansatte medarbejdere og så videre. Det betyder, at man skal checke godt op på reglerne, inden man går i gang med at indføre ordningerne, så man er fuld klar over konsekvenserne for virksomhed og medarbejdere. FORKÆL VIKARERNE Ud over at indføre flexible benefits, som jo er en del af lønpakken, kan det også være på sin plads at huske, at mange virksomheder i dag bruger mange penge på goder for medarbejderne. Det er også vigtigt, at vikarbureauerne giver deres medarbejdere - altså vikarerne en række goder. Vil man tiltrække nye vikarer og fastholde de kvalificerede man har, er der ind i mellem behov for at forkæle dem lidt. Ofte ser man, at oplevelser betragtes som havende større værdi end en slat mere i lønningsposen, så måske skulle loyalitet, god arbejdsindsats eller fleksibilitet belønnes med et valg mellem en skønhedskur, en dag i Zoologisk have for hele familien eller et PC kørekort til computeren!!

4 FOTO: JUSTIN PUMFREY & DAVID LEES 6 7 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN VI ER STOLTE AF I DAG AT VÆRE ET AF DE FØRENDE PERSONALEUDVÆLGELSES- OG VIK ARBUREAUER I DANMARK. I en branche som har haft tradition for at vokse relativt hurtigt igennem årene, har det været let at fokusere på traditionelle områder, når væksten og næste års budgetter skulle sikres. Men nu er markedet og vilkårene blevet noget anderledes, hvorfor det er blevet meget vigtigere, at sikre, at selve virksomheden og alle processer hviler på et effektivt grundlag, således rentabiliteten kan holdes på plads, selv om tiderne skulle stramme mere til. Derfor besluttede temp-team for godt et år siden, at det var på tide at finde et nyt IT-system som, på afgørende vis, kunne danne rammen om virksomhedens videre udvikling. INTERNET I CENTRUM Da vi er en international virksomhed, så vi på systemer fra såvel Danmark, som andre områder ude i verden, men opgaven var ikke helt let. Et af vore kernepunkter var, at det fremtidige system skulle være centreret omkring Internets mulighederne, og ikke stille større krav til brugerne end tilstedeværelsen af en browser, udtaler IT-chef Ivan Givskov fra Juhler koncernen. Og netop anvendelsen af Internettet fangende vor interesse var, at skal være med til at åbne temp-team i Pro-AXP fra begyndelsen indeholdt forhold til kunder, vikarer og på tværs en stor del af de funktioner som vi af landegrænserne. allerede havde defineret og andre som blev synlige ved nærmere eftersyn. På Vi forsøgte derfor, at udforme en mange måder det bedste bud på en kravspecifikation indeholdende de løsning til temp-team. ønsker og krav, vi kunne forestille os at stille til det fremtidige system, og Herefter nedsattes arbejdsgrupper, indbød derefter et antal leverandører repræsenterende medarbejdere fra NETOP ANVENDELSEN AF INTERNET TET SK AL VÆRE MED TIL AT ÅBNE TEMP-TEAM I FORHOLD TIL KUNDER, VIK ARER OG PÅ T VÆRS AF L ANDEGR ÆNSERNE til byde på projektet. Vel inde i denne flere områder, og de skulle gennemgå proces blev det klart for os, at der den grundlæggende funktionalitet i ikke rigtigt var nogle leverandører, der Pro-AXP for herigennem at vurdere, havde den nødvendige forståelse for om det kunne blive det system vor branche og dens mange specielle man ville arbejde med i fremtiden. arbejdsgange og problemstillinger. Og Arbejdsgrupperne var fra Danmark den grundlæggende forståelse anser og Norge og tilbagemeldingerne var vi som en vigtig forudsætning for, at særdeles positive. køre et så forholdsvist stort projekt igennem, udtaler Ivan Givskov. IMPLEMENTERES I ALLE LANDE Implementeringen af Pro-AXP ALLE BLEV HØRT kommer til at foregå over en periode, Igennem processen blev vi startende med Danmark. Det opmærksomme på Pro-AXP som en forventes at alle 345 medarbejdere mulighed. Det der i første omgang i Juhler koncernen vil komme til at anvende Pro-AXP som deres primære arbejdsredskab, og at vi i løbet af de næste seks måneder vil være i stand til at dele data på tværes af de geografiske grænser. Hermed vil hele koncernen arbejde med ét samlet system, og vi kan begynde at høste fordelene af systemet. Vi forventer, at kunne spare mellem % på vore arbejdsprocesser samtidig med at vi kan introducere en række nye tiltag overfor vore kunder og vikarer, slutter Ivan Givskov. Temp-team A/S er et af de førende personaleudvælgelsesog vikarbureauer i Danmark. Temp-team indgår i en dansk koncern etableret i 1979 og har søsterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland, England, Skotland, Schweiz, Singapore og Australien. Temp-team tilbyder vikarer og personaleudvælgelse inden for bl.a. kontor, lager, pleje og it.

5 HVAD TÆNDER EN PERSONALECHEF? NÅR PERSONALECHEFER RINGER TIL SIT VIK AR- BUREAU, HVAD ER SÅ ÅRSAGEN TIL DET TE? TEKST: KIM STA ACK NIELSEN, CEO, PID-PERSONALECHEFER I DANMARK 9 I 8 ud af 10 tilfælde er det sikkert, fordi personalechefen har akut behov for en vikar. Hvad sker der så i de perioder, hvor personalecheferne ikke har behov for vikarassistance? Er det en opringning med oplysninger om, at man som vikarbureau altid kan tilbyde de medarbejdere, som virksomheden står og mangler, eller er det oplysningen om, at man er 10% billigere end de andre vikarbureauer? Svar til begge spørgsmål er helt entydigt NEJ. INDKØBER Det, som gælder for personalechefer, er, at deres indkøbsmønstre er som alle andre indkøberes. Første gang personalechefen benytter et nyt vikarbureau testes kvaliteten og servicen. Anden gang man benytter samme vikarbureau, så er det personlige forhold, der er opbygget til personalekonsulenten fra vikarbureauet, man handler ud fra, da personalechefen nu ved, at kvaliteten på den ydelse, man ønsker at købe, er i orden. Derfor er svaret til spørgsmålet om, hvad det er personalechefer tænder på: Et samarbejde med en personalekonsulent hvis personlighed matcher den kultur, som personalechefen arbejder og bevæger sig i til dagligt. Hvordan opnås så denne fortrolighed med personalechefen, og hertil er svaret ikke entydigt, men så lad se på nogle af dem: NYHEDER Når vikarbureauet har noget særligt at byde på, så skal det kommunikeres videre til personalechefen. Ofte ved brug af nyhedsbreve eller få trykt en firefarvet brochure. Dette er helt almindelige henvendelsesmetoder, og de virker som andet direct mail kun i 2-4% af tilfældene. Der bør derfor tænkes i nye baner. OPLEVELSER Ja men hvad kan man så gøre? Rekrutteringskonsulenten kunne for eksempel invitere personalechefen på en tur i Tivoli. Send et gratis Tivoliturkort. Eller hvad med at invitere på en halv times tur i en limousine med kaviar og en uformel samtale, imens man kører. INVESTERING FOR SALG Nu er der sikkert nogle, som sidder og tænker, handler dette blot om at give personalecheferne en oplevelse på andres regning? Jo, man er i dag nødt til at investere, hvis man vil have et større afkast, end det man investerede. En telefonopringning eller et brev er ikke altid nok til, at en kunde vil skifte vikarbureau. Da man får næsten den samme service og kvalitet hos de forskellige bureauer, handler det i større og større grad, om vikarbureauet kan differencere sig fra sine konkurrenter og sælge den ydelse - som er den samme som konkurrenternes - på en mere attraktiv og interessant måde. Konklusionen er nemlig, at det handler om at se med nye øjne på tingene og gøre noget anderledes, end det man altid har gjort, og det som konkurrenterne gør.

6 PRO-AXP ER OGSÅ TIL MINDRE BUREAUER 10 Det er ikke antal af medarbejdere, der afgør om vikarbureauet skal implementere Pro-AXP eller ej. For fælles for alle uanset bureauets størrelse, handler det om at effektivisere sin forretning, og differentiere sig i forhold til sine konkurrenter specielt nu, hvor der ifølge Danmarks Statistik kun er vækst inden for sundhedsområdet, når det gælder vikariater. STORE ADMINISTRATIVE BESPARELSER Medejer af Green Temp, fynsk vikarbureau siger: Selvom vi kun er 3 medarbejdere på kontoret repræsenterer vi jo en database med rigtige mange vikarer, som færdes ude blandt alle vores kunder, så vi behøver et system, som kan hjælpe med at lette den tunge administrative arbejdsgang her på kontoret. PRÆCIS TIL OPGAVEN Vi har valgt at udvikle et funktionsspecifikt styringsværktøj, der understøtter hele bureauets forretningsgrundlag. Et tilbud til dem i branchen, som ønsker at indgå i en dialog omkring optimering af deres forretning. Når nye kunder små som store - har valgt at købe Pro-AXP har det været afgørende, at systemet er udviklet på baggrund af input fra branchen, og dermed virkelig forstår vikar- og rekrutteringsbranchens arbejdsgange. Desuden tager systemet højde for de problemstillinger og udfordringer, som medarbejderne på bureauerne dagligt støder på i deres travle hverdag, herunder at bureauets medarbejdere kan tilgå systemet hjemmefra. Ole Suse fra Green Temp fortsætter: Valget faldt på Pro-AXP, da det er det eneste tidssvarende system på marked, som målrettet henvender sig til branchen. For det enkelte bureau er det også en stor fordel, at Pro-AXP indeholder en mængde moduler, der hjælper med til at definere udtræk, rapporter og statistikker nøjagtigt tilpasset bureauets behov, slutter Ole Suse. Greentemp ligger i Odense og tilbyder vikarer indenfor gartneri, lager og produktion. Greentemp beskæftiger 3 medarbejdere. NÅR NYE KUNDER SMÅ SOM STORE - HAR VALGT AT KØBE PRO-A XP HAR DET VÆRET AFGØRENDE, AT SYSTEMET ER Ole Susé (strithår) og Jan Jacobsen Green Temp, Odense. UDVIKLET PÅ BAGGRUND AF INPUT FR A BR ANCHEN

7 M A N I P U L A T I O N. A S - J F K AN DU FORESTILLE DIG NOGET LET TERE? Der er flere gode grunde til at vælge en løsning fra WinCom. En af dem er, at løsningerne gør arbejdet i bureauet meget lettere og dermed effektivt. En anden er, at løsningerne er utroligt lette at implementere, på grund af Internet teknologien. En tredje,- du bestemmer. W I N C O M A P S. - T O L D B O D G A D E K Ø B E N H A V N K - T E L W W W. W I N C O M. D K

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

DEN BLÅ HR KONFERENCE. DFDS presentation. Intern kommunikation. Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008

DEN BLÅ HR KONFERENCE. DFDS presentation. Intern kommunikation. Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008 DEN BLÅ HR KONFERENCE DFDS presentation June 2008 Information til11 medarbejderne Intern kommunikation Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008 Spørgsmål - Hvordan skaber man korpsånd, sammenhold, formidling

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing.

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. Customer Success Story Alquity opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. FRA FRAGMENTERET DATA TIL NU AT VÆRE PÅ FORKANT Hos Alquity eksisterede

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune....Med tak for sidst.

Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune....Med tak for sidst. Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune...Med tak for sidst. Martin Holgaard, Teknisk direktør Roskilde Kommune: Roskilde Kommune har skabt en ny erhvervsportal på hjemmesiden. En portal, som

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Virksomheds- og kandidatprofil Bestyrelsesformand til Micmatic Aps

Virksomheds- og kandidatprofil Bestyrelsesformand til Micmatic Aps Overskrift Via ASNET Board s samarbejde med Spar Nord er der indgået aftale med Micmatic Aps om søgning af en bestyrelsesformand til virksomheden. er specialister i automation og el styringssystemer. Gennem

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

ERP Hurtigruten. Præsentation af et nyt salgs- og leveringskoncept

ERP Hurtigruten. Præsentation af et nyt salgs- og leveringskoncept ERP Hurtigruten Præsentation af et nyt salgs- og leveringskoncept for ERP-løsninger Hvordan forbedrer it-branchen sit image? Start Analyse Kravspeci- fikation Udvælgelse Kontrahering Implementering Når

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

Et navn der forpligter

Et navn der forpligter Organisationsmanual Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en betydelig

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Åbent for forslag fra medlemmerne

Åbent for forslag fra medlemmerne d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Åbent for forslag fra medlemmerne n Side 2 Skolestart: Er dit barn ulykkesforsikret? n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Kontakt via nettet vinder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

LÆS HISTORIERNE PÅ PFA.DK

LÆS HISTORIERNE PÅ PFA.DK LÆS HISTORIERNE PÅ PFA.DK OTTE KUNDER TALER OM PFA 100.000 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE PFA PFA har de seneste år leveret en værdiskabelse, som ingen andre i branchen. Det sker via en unik forretningsmodel,

Læs mere

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS Rejse- og tøj sponsorer for årgang 95 Det er os en glæde, at kunne udsende dette indlæg med en kort beskrivelse af KFUM's Boldklub, Roskilde årgang 95 rejse- og tøj

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilagsoversigt Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilag C Tabeller med beregninger Bilag D Interviews med lokale virksomheder

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL?

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? 9 E-HANDEL Udtrykket e-handel forstås forskelligt og dækker over mange former for ud veksling af information via internettet (e står for elektronisk

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere