Energiafgifter svækker virksomheders investeringslyst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiafgifter svækker virksomheders investeringslyst"

Transkript

1 Tema: Mere genbrug gavner klimaet > side 6 7 Vejhullerne bliver større Politikere vil hellere give penge til ældre og børn end til vejene. > side 3 Bunden er nået Antallet af lastbiler over Storebælt og Øresund kan give et praj om økonomien. > side 3 Medfølelse giver resultater Hjerneforsker om lønsystemer, straf og belønning. > side 8 Energiafgifter svækker virksomheders investeringslyst Usikkerheden om de fremtidige energiafgifter får virksomheder til at droppe investeringerne i Danmark. René Madsen Nummer oktober 2009 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon Skattereformens forhøjelser af energiafgifter på dansk erhvervsliv har skabt så stor usikkerhed om fremtiden, at virksomheder nu udskyder investeringer i fabrikkerne i Danmark. Regeringen har lovet en analyse af energiafgifternes betydning for konkurrenceevnen senest i Men der er brug for klarhed nu. Det væsentligste er at få skabt klarhed om konsekvenserne af det her, og 2012 er alt for sent. Nu er løbet sat i gang, og derfor burde man allerede i 2010, når klimatopmødet er overstået, sætte gang i analysen, siger adm. direktør Jørgen Martin Thomsen, Skjern Papirfabrik. Det er energiafgifterne på produktion, som med skattereformen stiger kraftigt. Men venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt, afviser, at virksomhederne har grund til bekymring. Der er ikke nogen usikkerhed. En række af energiafgifterne indføres gradvis i forhold til det første udspil, hvor de var kommet fra dag et. I stedet bliver de indfaset over tre år, og på en række områder skal konsekvenserne af afgifterne analyseres, siger han. > Læs mere side 4 ««Usikkerheden om, hvor meget der skal betales i energiafgifter i fremtiden, får energitunge virksomheder til at udskyde investeringerne. //Scanpix Pension er et spørgsmål om tillid: Velfærdspakken fra Pension For Selvstændige er både pension og tryghed - hver dag Få mere at vide - send mail til eller tlf

2 DI Business 19. oktober Skatten større problem end krisen Den høje danske skattesats er lige nu det største problem for virksomhederne. World Economic Forum er netop kommet med sin seneste konkurrenceevne-redegørelse, hvor 49 danske topchefer vurderer, at den største barriere for at drive forretning i Danmark er de høje skattesatser. Adgang til kredit og finansiering kommer i undersøgelsen tæt efter skattetrykket som vækstbremse. I alt har hver topchef udpeget fem ud af femten forudbestemte barrierer for dansk vækst og konkurrencekraft og listet dem i prioriteret rækkefølge. Få indflydelse på erhvervsvilkårene i EU EU får stadig mere magt over danske virksomheder, men nu kan danske virksomheder få indflydelse på erhvervvilkårene i EU. Ved at deltage i EU-Kommissionens virksomhedspanel kan du give dine meninger til kende om de EU-relaterede emner og problemer, som vedrører din virksomhed. Omkring 340 danske virksomheder er allerede med i panelet, som er gratis og uforpligtende at være med i. Leder Sats på dansk energieffektivitet Rundt om på kloden har der de seneste år været et tiltagende fokus på miljø, energi og klima. Det har især været trukket af, at verdens befolkning ser ud til at nå op på ni milliarder mennesker i 2050, og af at stadig flere arbejder sig op på en højere levestandard. Det vil uundgåeligt øge det samlede energiforbrug i verden. I lyset heraf er der et naturligt, stort fokus på, hvordan klodens ressourcer og ikke mindst klimaet bliver påvirket af denne udvikling. Hoveddagsordenen består derfor i at skabe en grøn vækstudvikling, hvor vi satser markant på udvikling af fremtidens energiteknologi, så vi kan frembringe energi mere CO 2 -venligt og bruge energien mere effektivt. Men midt i dette må vi ikke glemme den store udfordring, der ligger i at få skabt vækst blandt de mange danske virksomheder, som hver dag frembringer produkter til verdensmarkedet på en energieffektiv måde. Danske virksomheder ligger i dag blandt de absolut mest energieffektive i internationale sammenligninger. Når vi kan producere eksempelvis papir eller ingredienser dobbelt så effektivt som flere udenlandske konkurrenter, vil det være godt for energiforbruget i verden at lade danske virksomheder stå for denne produktion. Viceadm. direktør Ole Krog Det ligger umiddelbart for, at vi således vil skade mulighederne for en reel grøn vækst med nye eller højere afgifter på papirproduktion og andre processer, hvis afgifterne alene indføres i Danmark. Det svarer til at lægge told på dansk eksport og dermed forringe konkurrenceevnen i forhold til de udenlandske virksomheder, der producerer klart mindre ressourceeffektivt og miljøvenligt end de danske. Den folkelige opbakning bag en effektiv klimaindsats vil vær noget lettere at fastholde, hvis den bygger på vækst og beskæftigelse. Målet må derfor være en energi- og klimapolitik, der som minimum fastholder konkurrenceevnen i dansk vareproduktion. Det vil gavne vækst, beskæftigelse og innovation i Danmark, og ikke mindst bidrage til at reducere det globale energiforbrug og den globale CO 2 -udledning. Den folkelige opbakning bag en effektiv klimaindsats vil vær noget lettere at fastholde, hvis den bygger på vækst og beskæftigelse også i Danmark. Frihandelsaftale til gavn for eksporten Fremover er det slut med told på varer som Hyundai-biler og Samsung-telefoner. EU-Komissionen har indgået en historisk frihandelsaftale med Sydkorea. Konsulent Joakim Larsen, DI, kalder aftalen for ambitiøs og mener, at den kommer på et ekstremt vigtigt tidspunkt. Mens vi hos en række lande oplever en øget protektionisme, så sender EU et vigtigt signal med denne aftale, siger han. Aftalen skønnes at være mere end 140 mia. kr. værd, og det er især maskiner, medicin og kød, som Danmark sælger til Sydkorea. Joakim Larsen peger på, at aftalen på en række områder giver europæerne lige konkurrencevilkår i forhold til eksempelvis amerikanerne. Klima på skoleskemaet Skoleklasser fra hele København har sat fokus på klimaet i forsøget på at øge miljøinteressen hos de helt unge. Projektet skal munde ud i 19 klimaaviser. 7.b fra Tingbjerg Skole og 8.x fra Bavnehøj Skole er blandt de 19 folkesko- di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V Tlf.: di.dk leklasser, der deltager i Klimaprojekt 2009, som for de to klasser startede på Rigsarkivets grønne tage med deres tildelte rådgivere ingeniørerne Anja C. Højen, Moe & Brødsgaard, og Thomas Jensen, Orbicon. Bag projektet står DI Videnrådgiverne, Ekstra Bladet, Foreningen for DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald, Jens Fuglsang Edelholt, Kenneth Jørgensen, Gordon Trier Holm, Lars Ole Løcke, René Madsen, Rune Lindberg. Layout: Belle Djerberg Træholt. //Thorkild Christensen Rådgivende Ingeniører og Miljø Metropolen. I løbet af efteråret skal klasses elever i københavnsområdet gøres mere miljøbevidste samt inspireres til at tage en naturfaglig uddannelse med en styrket miljøprofil. Projektet skal munde ud i, at hver klasse producerer en klimaavis på otte sider, der trykkes i eksemplarer. Klasserne uddeler de i alt aviser på Rådhuspladsen 23. november. /kenj 42 numre årligt, bestilles hos DI, Tina Bach, tlf.: DI-medlemmer gratis. Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 16. oktober Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Annoncer: DG Media A/S, tlf.: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 Infrastrukturen er blevet syltet i årevis. Michael Carlsen 19. oktober 2009 DI Business 3 Efterslæb på vejene vokser og vokser Vedligeholdelse Forfaldet af de danske veje vokser og der investeres mindre, viser rapport. Helt grotesk, at politikerne ignorerer problemstillingen, mener DI. Jens Fuglsang Edelholt Det er vejenes skæbne at være skattefinansierede. Og det er ikke en helt nem skæbne. For når skattepenge skal bruges til eksempelvis vejvedligeholdelse, så skal vejene kæmpe med skoler, ældre og andre områder, hvor forfald og svigt viser sig hurtigt og tydeligt. Det er et grundlæggende problem, at det er svært at få penge til den sektor, fordi den ikke er ligeså synlig som andre af velfærdsstatens område, siger lektor Harry Lahrmann fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet. McKinsey&Company har udarbejdet en rapport for Vejdirektoratet, der viser, at restlevetiden på statens veje er faldet fra 5,6 år i 2000 til 4,4 år i dag. Desuden var investeringerne når man tager højde for bl.a. prisudvikling og trafikintensitet lavere i 2008 end i 2000, viser rapporten. Tager man hensyn til bl.a. prisudvikling og trafikintensitet er der blevet investeret mindre i de statslige veje i 2008 end i //Colourbox Men det er alt for dårligt, at politikere bare udskyder og udskyder investeringerne i veje, mener Michael Carlsen, chef for Infrastruktur i DI. Han er ikke overrasket over rapporten, der blot viser, hvad vi vidste i forvejen. For at spare på investeringerne i veje betaler sig ikke i længden. Jo længere man venter, jo dyrere bliver det Det er fuldstændig grotesk. Infrastrukturen er blevet syltet i årevis, siger Michael Carlsen, der mener, at politikerne bør udvise et større samfundsansvar. Politikerne skubber bare regningen ud i fremtiden. Det er en politisk opgave at investere hen over generationer, siger Michael Carlsen. Gode erfaringer med OPP At politikerne ikke prioriterer vejene er overhovedet ikke et nyt problem, siger Harry Lahrmann. Men han mener ikke, at der umiddelbart er udsigt til, at det ændrer sig. Og det står endnu værre til i kommunerne. Men vil man have infrastruktur i verdensklasse, så er der ingen vej uden om brugerfinansiering. De brugerfinansierede sektorer har en langt højere kvalitet end skattefinansierede, netop fordi de ikke skal konkurrere om pengene med de borgernære område, siger han. Men vejene er allerede betalt én gang, mener Michael Carlsen. Derfor må man forvente, at investeringerne bliver vedligeholdt. Og her viser erfaringer fra udlandet, at Offentlig Privat Partnerskab (OPP) er en fordel. I den sammenhæng har OPP nogle store fordele og er hamrende effektivt. Her kan man lave det, så betalingen afhænger af, hvordan vejen vedligeholdes. På den måde vil man aldrig komme bagud med vedligeholdelsen, siger han. Bunden er nået Økonomi Antallet af lastbiler, der passerer Storebælt, er en af de lidt mere usikre indikatorer, der kan give et praj om økonomien. Og indikatorerne tyder på, at tilbagegangen er afløst af svag fremgang. Endnu er der ikke mange danske indikatorer, der tyder på fremgang. Der er ingen sikre tegn på et stigende forbrug eller stigende produktion blandt danske virksomheder og forbrugere. Men kigger man på en række mere usikre indikatorer, så er der tegn på en begyndende vending, mener cheføkonom Klaus Rasmussen, DI. Det bekræfter de meldinger, der i sidste uge kom om, at bunden synes at være nået for den dårlige udvikling i verdensøkonomien. Fra USA lød det, at recessionen var slut og chefen for Verdenshandelsorganisationen WTO var på banen med en melding om, at faldet i verdenshandelen er ved at flade ud. Klaus Rasmussen har kigget nærmere på en række danske indikatorer som eksempelvis antallet af lastbiler over Storebælt og Øresund, virksomhedernes el-forbrug og Dankort-omsætningen. Indikatorerne tegner et billede af, at tilbagegangen i hvert fald er ophørt og endda muligvis erstattet af svag fremgang. Der er dog på ingen måde tale om, at indikatorerne tyder på kraftig fremgang, siger Klaus Rasmussen. Inden for fremstilling og service ser det ud til, at bunden er nået. Her forventer man ikke længere tilbagegang i produktionen Usikkerheden ved indikatorerne er blandt andet, at man ikke ved, hvor fyldte lastbilerne eksempelvis er. Men til gengæld er fordelen, at de tegner et billede på et tidligere tidspunkt end de mere sikre indikatorer. De såkaldte forventningsindikatorer viser fortsat pessimisme, når det gælder forventningerne til omsætningen i byggeri og anlæg. Til gengæld synes der at kunne spores en bedring i forventningerne i de andre sektorer. Inden for fremstilling og service ser det ud til, at bunden er nået. Her forventer man ikke længere tilbagegang i produktionen, mens forbrugerforventningerne tyder på svag vækst i forbruget, siger han. Klaus Rasmussen peger desuden på, at overraskende mange danskere har valgt at få udbetalt deres ATPpenge. Det forventes at føre til et midlertidigt løft i forbruget. Og efter årsskiftet kommer yderligere skattelettelser, som ligeledes vil stimulere forbruget. /jefe

4 DI Business 19. oktober Nu har vi de færre kroner til at investere i energirigtige løsninger. Nils Christian Jensen Virksomheder tør ikke investere En af de virksomheder, som kan forvente en millionregning, når de nye energiafgifter bliver virkelighed, er fiskemelsproducenten TripleNine. //Scanpix Energiafgifter Flere virksomheders investeringer er skudt til hjørne, mens de venter på at få klarhed over skattereformens energiafgifter. René Madsen Hvor meget skal virksomhederne betale i energiafgifter, efter skattere- formen er fuldt indfaset? Det er virksomhederne usikre på, og den usikkerhed får virksomhederne til at udskyde investeringerne. Det gælder blandt andet virksomheden Skjern Papirfabrik. Vi har rimelig store investeringer, som også vil reducere vores energiforbrug pr. produceret enhed og forbedre udledningen af CO 2 væsentligt, på tegnebrættet. Men det er kraftige investeringer. Den ene er et tocifret millionbeløb, og den anden er på fem millioner, men vi tør simpelthen ikke lige nu, siger adm. direktør Jørgen Martin Thomsen. I dag får virksomhederne tilbageført energiudgifterne, som bruges til produktion. Men fra 2010 skal virksomhederne til at betale afgifter. Af- gifterne bliver dog først indfaset 100 pct. fra 2013, men selv om en række fremstillingsprocesser bliver fritaget for afgiften, venter der en millionregning for virksomhederne om fire år. Regeringen har dog lovet at analysere afgifterne, før de indfases fuldt ud, men imens holder virksomhederne igen med investeringerne. Overvejer Grækenland Vi risikerer, at vi er nødt til at lukke produktionen, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at kaste et tocifret millionbeløb ind i virksomheden lige nu, siger adm. direktør Jørgen Martin Thomsen, Skjern Papirfabrik. Det gælder også molerproducenten Damolin A/S, som har fabrikker på Mors og Fur. På Mors-fabrikken har man investeret millioner af kroner i at sænke CO 2 -udslippet de seneste år, men på trods af det, stiger afgiftsbyrden med 200 pct. På vores fabrik på Fur har de nye energiafgifter stoppet vores planer om at investere i omlægning til anvendelse af CO 2 -neutrale brændsler, da de nye afgifter vil fjerne grundlaget for en rimelig tilbagebetaling af investeringen. Derfor overvejer vi i stedet at omlægge en del af vores produktion til Grækenland for at bibeholde vores konkurrenceevne, siger adm. direktør Søren Klitskov Jensen. Og hos fiskemelsproducenten TripleNine holder man også igen med investeringerne, fordi man frygter, at fiskerne i stedet vil sejle til udlandet og lodse fiskene. Nu har vi de færre kroner til at investere i energirigtige løsninger. Men det afhænger af, hvordan det går, fordi vi ikke ved, om fiskerne vil foretrække at lande fiskene i andre lande, hvor de ikke er ramt af de samme afgifter og derfor kan give en bedre pris, siger adm. direktør Nils Christian Jensen. Jeg garanterer, vi tager det seriøst Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt, vil kun love, at man vil tage resultaterne af en analyse af energiafgifterne meget seriøst. I har lovet, at der skal laves en analyse af konsekvenserne senest i 2012, men den giver jo en del usikkerhed, fordi ingen ved, hvad det ender med. Hvad siger du til det? Analysen skyldes et ønske om at imødekomme erhvervslivet og undersøge, hvad er der af konsekvenser for konkurrenceevnen, og hvad er der af andre muligheder. Men ude i virksomhederne sidder de og tænker, at nu må vi lige se tiden an og måske flytte virksomheden ud af landet? Alternativet havde været, at afgiften blev indført fra dag et, og de her energiafgifter er jo med til at finansiere de massive skattelettelser, der ligger på arbejdsindkomst, som har været et stort ønske fra erhvervslivet. Hvis analysen viser, at afgifterne vil svække konkurrenceevnen, vil I så tage konsekvensen af det og lade være med at hæve afgifterne? Så kan konsekvensen blive, at man gør det i et andet tempi eller på en anden måde. Det er klart, at vi har intet ønske om, at arbejdspladser flyttes ud af landet på grund af skatter og afgifter. Men vil du garantere det? Jeg vil garantere, at vi vil se meget seriøst på det og de konsekvenser, der er af det. > Viden baner vejen til vækst Kom til DI Videnrådgivernes årsdag torsdag den 29. oktober 2009 i Industriens Hus Vi stiller skarpt på initiativer, der både nu og på længere sigt kan bidrage til vækst. Mød bl.a. minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander og Head of European operations AS Lakshminarayanan, Tata Consultancy Service. Viden baner vejen til vækst Sådan får du vækst i din virksomhed Se også denne casesamling, der viser, hvordan din virksomhed skaber vækst gennem samarbejde med videnrådgivere. Download den på viden.di.dk Årsdagen er for alle. Tilmelding senest den 22. oktober til Bente Kruckenberg eller telefon Det er gratis at del tage. Læs mere på viden.di.dk.

5 19. oktober 2009 DI Business 5 Nogle trucks kan vi ganske enkelt ikke nænne at skille os af med... dem lejer vi ud. Vor lejeflåde består nemlig kun af de bedste gaffeltrucks! Det er klart, at vi selv indsætter de maskiner, der er de mest driftssikre, - dem med mest komfort, - dem som enhver truckfører bliver begejstret for at køre i. Kun således har vi en effektiv lejeflåde prøv bare STILLs RX 20! Alle vore lejemaskiner er i øvrigt inkl. service og forsikring. Online shop på Bestil din lejetruck på men husk vi vil gerne have den tilbage igen. 6_Alle priser er ekskl. moms. Levering ab lager Kolding eller Solrød. (01/09 ) STILL DANMARK A/S Essen 1 DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: Nogletrucks_233x310_ indd :20:41

6 DI Business 19. oktober Tema: Affaldet kan redde klimaet Kæmpe klimagevinst i skraldet Hvis verden kunne genanvende bare 10 pct. mere af de seks mest almindelige metaller i alt fra biler til fladskærme, ville verden blive sparet for CO 2 -udledning svarende til næsten det dobbelte af Danmarks årlige udledning, viser forsigtige beregninger. Men det kræver smartere design fra virksomhederne. René Madsen I gamle dage brugte man håndsvinget, når bilens vinduer skulle rulles ned. I dag trykker man på en knap. Den slags forbedringer har bilerne fået flere og flere af. Automatikken styres af små elektromotorer, og det gør bilen mere komfortabel, men det er også et eksempel på design, som gør det svært at genanvende metal, for inde i elektromotoren sidder kobbertråde, som er svære at sortere fra, når bilen bliver skrottet. Det har konsekvenser for klimaet. Forsigtige beregninger, som genanvendelsesvirksomheden H.J. Hansen har lavet, viser, at hvis verden bare kunne genanvende 10 pct. mere af de seks mest almindelige metaller, ville verden hvert år blive sparet for et CO 2 -udslip svarende til næsten det dobbelte af Danmarks samlede årlige udledning af CO 2. Potentialet ved genanvendelse af metallerne er kæmpestort, og det positive er, at der ikke er nogen øvre grænse for, hvor mange gange metaller kan genanvendes. Men hvis det potentiale skal opnås, kræver det, at vi tænker os bedre om allerede, når vi designer vores produkter, siger professor Henrik Wenzel, Syddansk Universitet. Transport betyder ingenting CO 2 -besparelserne ved genanvendelse kommer, fordi det er meget energikrævende at udvinde metallerne fra naturen. Eksempelvis sparer man 95 pct. af energiforbruget ved at genanvende aluminium i stedet for at udvinde nyt fra naturen. Og selvom metallet skal transporteres hele vejen til Kina for at blive brugt i et nyt produkt, så er det stadigvæk en klimamæssig fordel. Det er en sejlivet myte, at globaliseringen belaster miljøet på grund af de lange transporter mellem producent og forbruger. Transporten af skrot til Kina betyder ingenting i klimaregnskabet, hvis man ser det i forhold til, at produktionen i Kina i stedet bliver baseret på udvinding af nye metaller, siger Henrik Wenzel. I runde tal bliver cirka halvdelen af verdens metaller genbrugt i nye produkter. Men det skal gøres langt bedre, hvis klimaproblemerne skal løses, mener Henrik Wenzel, og derfor mener han, at virksomheder allerede i dag skal inddrage genanvendelsesaspektet langt mere, end de gør i dag. Det betyder, at produkterne skal designes smartere, så det bliver lettere at sortere de værdifulde metaller fra, når produktet er skrottet. Ikke særlig smart designet Hvis man producerer produkter med lang levetid, bør man allerede nu gå ind og tage stilling til sorteringsaspektet. Der er et stort perspektiv, hvis virksomhederne fra starten tager stilling til, hvordan materialerne kan komme tilbage til genbrug, siger han. Virksomheden H.J. Hansen lever blandt andet af at genvinde metaller fra skrot. Men meget mere kunne genanvendes, hvis producenterne tænkte sig om, når de designede deres produkter. Et godt eksempel er køleskabe, hvor man før brugte CFC, som er skadeligt for ozonlaget, har man fundet et andet kølemiddel, som er meget brandbart. Når man stopper det ind i køleskabet, så virker det jo fint. Men når køleskabet så skal genanvendes, så har vi problemet, når vi propper det ind i en stor kværn, hvor det bliver hugget i stykker. Det er bare et eksempel på, at man løser et problem, men skaber et andet, siger miljøchef Thorvald Brix Isager. Enkelte danske virksomheder har kontaktet H.J. Hansen for at få gode råd om, hvordan de gør deres produkter lettere at genanvende, men Thorvald Brix Isager ville gerne have flere til at tænke genanvendelse ind i deres design. Vi vil gerne være med, når man skal i gang med at udvikle et nyt produkt, fordi der er stadig mange produkter, som ikke er særlig smart designet. Og der kunne vi fortælle, hvilke stoffer som er problematiske, og hvilke ting man skal overveje, hvis man vil gøre det let at genanvende, siger han. Vidste du... at Danmarks genvinding af aluminium sparer lige så meget energi, som det koster at varme en halv million enfamiliehuse op at man kan sejle et kg metal jorden rundt for kun en halv liter dieselolie at i et produkts livscyklus fra produktion til produkt over skrot til omsmeltning og nyt produkt, så er det transportmæssigt de kilometer forbrugeren kører i bilen ned i butikken, der er det mest miljøbelastende Kilde: Henrik Wenzel

7 19. oktober 2009 DI Business 7 Forskere vil gøre affaldssortering smart Chip på enkelte dele af produktet og visuel genkendelse af affaldet. Det er nogle af perspektiverne i fremtidens affaldssortering. Forskere på Syddansk Universitet vil undersøge mulighederne. René Madsen Hvis verden og Danmark skal hente en klimagevinst ved at genanvende mere affald, stiller det ikke kun krav til, at virksomhederne skal designe deres produkter smartere. Det kræver også, at vi bliver langt bedre til at sortere vores affald. Derfor vil forskere ved Syddansk Universitet kortlægge mulighederne for at bruge moderne computerteknologi til at sortere skrotbunkerne. Perspektivet i det er, at vi kan sortere affald meget mere præcist end i dag. For eksempel skal vi undersøge mulighederne for at bruge genkendelsesteknologi og markører, så sorteringsmaskinen kan genkende enkelte dele og sortere dem, siger professor Henrik Wenzel, Syddansk Universitet. Logistikken er problemet Ifølge ham kan fremtiden være, at enkeltdele i produkterne er udstyret med en chip eller måske nano-struktur, som gør det både nemt og billigt at genkende og sortere de værdifulde metaller fra, når produktet er blevet skrotet og skal genbruges. I dag findes noget af teknologien, som måske kan bruges, men der er brug for mere viden. I dag kan man lave genkendelser, og man kan lave RFID-markører. Men problemet er logistikken i det, når først man har en affaldsspand, hvor det hele flyder sammen. Vi skal undersøge mulighederne for at anvende de avancerede teknikker til at sortere affaldet, siger Henrik Wenzel. De 10 værste produkter at genanvende 1 Fladskærme 2 Kølemøbler 3 Transformatorer (200 kg 100 tons) 4 Lysstofrør / El-spare-pærer 5 Computere 6 Fjernsyn/Monitorer 7 Kompressorer 8 El-målere 9 Katalysatorer 10 Fjernvarmemålere Kilde: H.J. Hansen Så meget sparer genvinding Udvinder man aluminium af gammel skrot, sparer man både energi og spildmateriale. Der går cirka ti gange så meget råmateriale og brændsel til at fremstille nyt aluminium, som hvis man genvinder det af gammelt skrot. // H.J.Hansens One More Time debatbog om klima, miljø og genvinding.

8 DI Business 19. oktober Medfølelse motiverer medarbejderne Interview DI Business har forud for DI s Lønsystemkonference talt løn med hjerneforskeren Peter Lund Madsen. Det blev til en snak om menneskers forestillingsevne, motivation, medfølelse, morgensurhed, massage og den store opdagelse. Finn Georg Bald Når hjerneforsker, foredragsholder og læge, dr.med. Peter Lund Madsen skal udpege det, der motiverer os til at yde en toppræstation på arbejdspladsen, fremhæver han medfølelsen som det ene af to centrale elementer. Det, der mere end noget andet adskiller os mennesker fra dyrene inklusive vores nærmeste slægtninge aberne, er i den sammenhæng vores evne til medfølelse og dermed vores evne til at samarbejde på et højt niveau, siger han og tilbyder som dagligdags eksempel vores evne til at tackle en kollegas morgensurhed ved at tilbyde ham en kop kaffe i stedet for at blive sur over dennes opførsel. Den anden ting er vores evne til at forestille os, hvordan tingene kan komme til at se ud vi kan drømme os til noget, bygge modeller af, hvordan fremtiden kan blive, fremfører han og forklarer: En abe kan ikke sidde ude i abeland og forestille sig, hvor flot der ville blive, hvis den nu fik ryddet op på abepladsen! Den evne har den ikke. Det har vi. Vi mennesker har altså disse to redskaber medfølelsen og forestillingsevnen som der skal spilles på, hvis man skal have gode, motiverede medarbejdere, si- ger Peter Lund Madsen, der i samme åndedrag har et lille tip til lederne. Ledelsen skal derfor også skabe og præsentere en vision, som medarbejderne synes er meningsfuld at arbejde med. Og lederen skal være i stand til med sin evne til medfølelse at få folk til at føle, at det er deres projekt. Få folk til at føle, at de gør det, fordi de har lyst, snarere end fordi de ellers ville få skældud, hvis de ikke gjorde noget eller for at opnå en eller anden form for udvendig ros, siger han. Hvis jeg havde en fabrik Men at vælge mellem belønning og straf er ikke entydig. Det kommer selvfølgelig an på virksomheden. Men at arbejde med belønning er langt mere effektivt, fordi det frisætter meget mere relevant arbejde end det at prøve at undgå straf. Så et system med belønning bliver langt mere produktivt, mener Peter Lund Madsen, der derfor også ser muligheder i lønsystemer med indbyggede incitamenter til eksempelvis at producere mere eller undgå spild. Der er ingen tvivl om, at det er vejen frem, siger han. Samtidig vægter han de kvalitative elementer højt: Hvis man giver bonus for at udskære 30 flæskesider, frem for 20, så får du folk til at skære meget hurtigt og måske også sjuske lidt. Men hvis du kan få det flyttet over til, at man honorerer folk for at øge kvaliteten i arbejdsgangene og få dem til at føle ansvarlighed for, at arbejdsgangene bliver optimeret, så har man jo også fået flyttet noget af ledelsesarbejdet ned på samlebåndet. Det er sådan noget, jeg ville tænke på, hvis jeg havde en fabrik, siger Peter Lund Madsen. Om hvorvidt lønnen i sig selv er evigt saliggørende, siger hjerneforskeren: Det kommer an på mange ting. De fleste hvis man spørger dem vil sikkert gerne tjene 10 pct. mere, end de tjener nu. Men der er andre ting, der spiller ind uddannelse f.eks. Jeg vil også tro, at det er konjunkturbestemt. Mange er vel lige nu interesserede i tryghed. For bare to år siden var det sådan noget med massage og wellness, der spillede ind, siger Peter Lund Madsen og tilføjer: Få folk til at føle ansvarlighed for, at arbejdsgangene bliver optimeret. Mange er jo i dag på et niveau, hvor det med lønnen går fint. Man vil selvfølgelig godt tjene noget mere, men det er ikke et brændende ønske. Materialismen er på den måde ikke så meget en drivkraft, som den var i 60 erne og 70 erne, vurderer Peter Lund Madsen, der om sin egen bedste gulerod siger: Det har været og er at gøre den store opdagelse. Peter Lund Madsen holder oplæg på DI s Lønsystemkonference 28. oktober i Odense under overskriften Hjernen, kreativiteten og belønningen. Og hvad vil han så sige her? Jeg vil sige, at hvis man gerne vil motivere sine medarbejdere til at præstere, så skal man se på, hvad det er, der har bragt os mennesker så langt, som vi er kommet, og så er det de kræfter, man skal have fat i, lyder det lidt gådefuldt fra Peter Lund Madsen, der lover, at han nok skal forløse gåden på konferencen. ««Peter Lund Madsen peger på menneskers forestillingsevne og evne til medfølelse som centrale størrelser for at få mennesker til at præstere godt på en arbejdsplads. //NK Music

9 19. oktober 2009 DI Business 9 Advarsel: Vores erhvervslejemål i Ørestad City er så formidable, at de muligvis tilfører dine medarbejdere Vedvarende energi fra kr. 1150, /m 2 Alle priser er eksklusiv drift og moms. Fokusér på jeres kerneforretning og lad KLP levere den optimale ramme om jeres fremtid. Gennemført arkitektur, høj kvalitet, optimal lokalefleksibilitet og et inspirerende arbejdsmiljø. Fællesfaciliteter der matcher den moderne medarbejders worklife balance fx. sund og lækker personal e restaurant, fitness og wellnesscenter, renseri ordning, massør og frisør, samt nem og hurtig transport til og fra jobbet. Lejemål fra 744 til m² med dygtige receptionister og topmoderne møde, undervisnings og konferencefaciliteter til attraktive priser. Læs mere på eller ring Restaurant Fitness & frisør Konference Metro og lufthavn Gæste oplevelse

Trofaste medarbejdere skal plejes

Trofaste medarbejdere skal plejes Tema: Iværksætterne og globaliseringen > side 6 7 GDA-klager er afvist Fødevaresekretariat slår i flere sager fast, at GDA-mærkning er helt efter bogen. > side 3 Ny vækstmodel til Kina Hvis Kinas eksplosive

Læs mere

Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9

Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9 Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9 Jobcentre ikke klar Kommunerne er endnu ikke klædt på til at overtage hele beskæftigelsesindsatsen. > side 3 Forbrugermærke fungerer GDA-mærket er udskældt

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Mange fyrede er hurtigt tilbage i job

Mange fyrede er hurtigt tilbage i job Tema: Problemet med protektionisme > side 8 9 Europas dag i DI EP-valget 7. juni fik startskuddet i DI, da spidskandidaterne forleden krydsede klinger. > side 3 Spørg i Sverige Private virksomheder passer

Læs mere

Fire indbrud på et enkelt år

Fire indbrud på et enkelt år Offentlig-privat: Berøringsangst hindrer synergieffekter > side 8 Fra lav til høj status 14 mio. kr. skal sikre, at erhvervsskolernes prestige og synlighed bliver bedre. > side 3 Umulige etiske krav Hvordan

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

Løn: Lokale lønforhandlinger går snart i gang > side 3

Løn: Lokale lønforhandlinger går snart i gang > side 3 Løn: Lokale lønforhandlinger går snart i gang > side 3 Vejene der blev væk Transportforlig fylder milliarder på kollektiv trafik, men fylder ikke hullerne i vejene. > side 3 Viden i en ventetid AMU-centre

Læs mere

Vismændenes plan er uambitiøs

Vismændenes plan er uambitiøs Tema: 18 virksomheder har fået regionale initiativpriser > 7 10 Chance for balance Fire ud af ti kommuner får lavere serviceudgifter frem mod 2015, viser DI-undersøgelse. > side 3 Bøvl i byggesager Nyt

Læs mere

Industriens parter tager ansvar

Industriens parter tager ansvar Fra viden til velstand: Mere kvalitet i uddannelserne er nødvendigt for gode hjerner. > side 3 Tre års medvind Der er tre års demografisk medvind til at få trimmet de offentlige budgetter. > side 3 C2C

Læs mere

Industriens Hus bygges om. På gensyn i Skagen!

Industriens Hus bygges om. På gensyn i Skagen! Tema: Fremtidens erhvervsuddannelser starter nu > side 8 9 En unik universitetside University of Oxford har privat kapital på plads, allerede før forskningen starter. > side 4 Trafik bliver intelligent

Læs mere

Danmark rasler ned af velstandslisten

Danmark rasler ned af velstandslisten Medlemstilbud: Uddannelser, eksportpjece, seminarer, fremstød m.m. > side 10 11 Borgerne glade for udbud Borgerne er mere positive overfor private virksomheder end deres borgmestre. > side 3 Planlæg ejerskiftet

Læs mere

FN køber mindre dansk

FN køber mindre dansk TÆT PÅ Camilla Kampmann brænder for genbrug Nr. 18 10. juni 2014 DI Business di.dk/dibusiness Et hot emne hos it-virksomheden Oracle er såkaldt cirkulær økonomi, som bl.a. handler om genbrug af hardware.

Læs mere

Slut med uklare miljøregninger

Slut med uklare miljøregninger Tema: Potentialet i OPS er i milliardklassen > side 6 7 For lidt forskning EU investerer i velfærdsteknologi. Danske virksomheder er ikke med på vognen. > side 3 Lighed forsvinder Lighedsprincippet skal

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Lysdioder sparer el og skaber vækst

Lysdioder sparer el og skaber vækst NR. 12 17. OKTOBER 2011 STORT TEMA OM BELYSNING side 4-9 Læs mere på www.nyhedsbladet.danskenergi.dk RØR, DER RYKKER. Iværksætterne Dennis S. Hansen og Peder G. Pedersen fra firmaet Neoline i Holstebro

Læs mere

energiforum Tema: Drift

energiforum Tema: Drift Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere