Dit fag på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit fag på www.foa.dk"

Transkript

1 f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på

2 Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes i centrum. Siden har vi i Teknik og service sektoren beskæftiget os meget med emnet, men hvis vi for alvor skal skabe faglig identitet og fagligt fællesskab, er det dig og dine kolleger, der skal være drivkraften. Vi har spurgt en række medlemmer fra de forskellige faggrupper om deres arbejde. Hvad de laver, og hvilke gode og mindre gode ting der er i arbejdet. I denne pjece kan du se en række udsagn, som giver et billede af arbejdet inden for de forskellige fag. Disse udsagn giver selvfølgelig ikke det eneste sande billede. Der kan være stor forskel på at være skolebetjent i X-købing og i Y-rup. Sådan skal det måske også være. Men det er vigtigt, at man inden for faggruppen har kendskab til hinandens arbejdsformer. Det kunne jo være, at man kunne lære af hinandens erfaringer.

3 Derfor har Teknik og service sektoren oprettet faggruppens hjemmeside. Her kan du finde relevant stof, som har betydning for netop dit fag. Og du har også mulighed for gennem sektorens fælles debatside at gå i dialog med kolleger inden for din faggruppe. På de næste sider kan du se en oversigt over, hvad faggruppens hjemmeside indeholder. Jeg håber, at faggruppens hjemmeside kan være med til at udvikle det faglige fællesskab og være et nyttigt redskab for dig og dine kolleger. Med venlig hilsen Reiner Burgwald Sektorformand INDLEDNING

4 Hjemmesiden Faggruppens hjemmeside Formålet med faggruppens hjemmeside er, at det skal være let at finde de oplysninger, du har brug for og at den er et naturligt sted for faglig debat. På faggruppens hjemmeside kan du finde følgende temaer: Om faget Du ved selvfølgelig godt, hvad du laver, når du er på arbejde. Men hvad laver dine kolleger på andre arbejdspladser? Og hvordan ser den ideelle jobbeskrivelse ud? På din faggruppes hjemmeside kan du se, hvordan kolleger beskriver deres job og hvad de synes kunne være bedre. Måske kan du her hente inspiration til at udvikle jobbet på din egen arbejdsplads. Faglig debat FOA er ikke et forsikringsselskab, som kun hjælper, når uheldet er ude f.eks. en fyring eller en arbejdsskade. FOA er også et fagligt fællesskab, hvor vi beskæftiger os med kvalitet i arbejdet og i arbejdslivet. Sektoren har en debatside, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer fra arbejdet og i samarbejde med andre at udvikle dit fag. Overenskomster At sikre gode løn- og arbejdsforhold er FOAs kerneopgave. Men det skal naturligvis også være let for medlemmerne at finde deres rettigheder. På din faggruppes hjemmeside kan du finde de overenskomster og aftaler, der gælder netop for dig. Og du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål.

5 Uddannelse Alle fag udvikles, og der stilles nye krav til, hvad man skal kunne. Og dermed også krav til dig som ansat. Men hvilke uddannelser er der? Hvordan er økonomien? Og hvilke regler gælder, når du vil uddanne dig? Det kan du også læse om på din faggruppes hjemmeside. Arbejdsmiljø Løn- og ansættelsesforhold skal være i orden. Men man skal også kunne holde til arbejdet. På din faggruppes hjemmeside kan du læse om, hvad FOA gør for arbejdsmiljøet, og hvad du selv kan gøre, hvis der problemer. Indenfor mange fag er der desuden lavet rapporter om arbejdsmiljøet, som du også kan finde på din faggruppes hjemmeside. Det faglige udvalg Hver faggruppe har et fagligt udvalg, som beskæftiger sig med de områder, der berører faggruppens medlemmer og som er dit talerør overfor sektoren og forbundet. På faggruppens hjemmeside kan du se, hvem der sidder i dit faglige udvalg og du kan også skrive til dem, hvis du har en god ide, som du synes, de skal arbejde videre med. Hjemmesiden

6 BADEPERSONALE Vores ansættelsespapirer siger teknisk servicemedarbejder, men jeg kalder mig livredder, og det er det, vi agerer som. Når man går på bassinkanten For badepersonalet er det vigtigste at være vågen og tilstede. For hvis uheldet er ude, handler jobbet om at redde liv. Men heldigvis sker ulykker ikke hver dag. Og en badeassistent med erfaring kan både holde et vågent øje med bassinet og snakke hyggeligt med kunderne samtidig. Jeg er livredder, massør, instruktør, jeg har billetsalg, jeg har undervisning i vandaerobic, babysvømning og er i gang med en uddannelse som zoneterapeut. Alsidigt arbejde Det er ikke alt badepersonale, der udfører disse opgaver. Men det er et varierende job, hvor vedligeholdelse, kundekontakt og rengøring fylder en del.

7 Badeassistenten tjekker f.eks. klor- og syreindholdet i vandet, sørger for at sæbeautomater er fyldte, at de hygiejniske forhold er i orden og i det hele taget, at gæsterne har et sundt miljø. Folk kigger på livreddere som en autoritet. Det gør de bestemt! Og det skal man også. For der er vand, og der er våde gulvområder, og det er farligt. autoritet og service Autoritet kan udvises på mange måder. Nogle bruger fløjten. Andre foretrækker at tale en løsning frem med dem, der træder ved siden af reglerne. Mange kunder vil gerne forkæles og have en god oplevelse, når de kommer for at bade og slappe af. Derfor er det dygtige og venlige badepersonale i høj kurs blandt kunderne. Svømmehallen skulle gerne være et hyggeligt sted at være, og i dag vil folk gerne have service, de vil forkæles. Og det er målet for vores vedkommende. BaDepeRsonale

8 BiBlioteksBetjente Der er mange af vores opgaver, der minder om dem, en vicevært har. Så stiller vi op til udstillinger og arrangementer. Og så ordner vi lys og vandhaner. Bøger fra hele landet og opgaver i hele huset Biblioteksbetjenten løser mange forskellige opgaver. Der er både faste daglige funktioner og opgaver, der pludselig dukker op og skal løses. En dag kan man sortere bøger og køre dem ud til kommunens filialer eller køre bogbus. Og når man så kommer hjem, skal der måske ringes til en håndværker, fordi varmen har sat ud. Det er sjældent, jeg tager mit arbejde med hjem. Det hænger nede i skabet klokken halv fire. Så kører jeg hjem med en god fornemmelse af at have hjulpet en masse mennesker.

9 Man møder mange mennesker. Sjove mennesker, men også sure mennesker ind i mellem. Dem må man jo så tage i stiv arm. Et bibliotek med mange mennesker Der kommer mange forskellige typer på et bibliotek. Der kan f.eks. være småbørnsfamilier, ældre mennesker med rollator og højrøstede unge. Der kan også være situationer, hvor der kan opstå en konflikt. Som betjent er det derfor en fordel at være udstyret med et godt humør og en god portion is i maven. Jeg har haft en god dag, når der ikke er nogen, der har blandet sig i mit arbejde, og jeg har udført det, så alle er tilfredse, og jeg selv er tilfreds. Når der skal prioriteres En betjent kan nogle gange have lige så mange chefer, som der er ansatte på biblioteket. Folk synes ofte, at lige netop deres opgave er meget vigtig. Derfor skal man kunne prioritere. Og når det sker, at en kollega bliver utilfreds med den prioritering, skal man kunne tage det stille og roligt og sige: Kom om i køen. BIBLIOTEKSBETJENTe

10 IDRÆTSASSISTENTer Der er altid noget, der skal repareres eller lappes eller males eller... Det er så det, vi går og får dagen til at gå med. Praktiske opgaver ude og inde Som idrætsassistent må man gerne være noget af en handyman. Og man skal kunne tage fat, f.eks. når hallen skal møbleres med borde og stole til flere hundrede personer. Til gengæld er jobbet meget varieret. Nogle gange arbejder man inde i hallen hvor man efterser remedier, maler eller noget helt tredje. Andre gange går man ude og klipper hæk eller slår græs. Alt i alt tror jeg, vi bliver opfattet som et gode af brugerne, fordi vi er her for at servicere dem. Man skal kunne omgås mennesker Service er et nøgleord. Over alt er man i kontakt med brugerne: I hallen, i omklædningsrummene, ude på boldbanerne. Og det er både voksne og børn. Så skal nogle børn have hjælp til det udstyr, de skal bruge i hallen. Og så skal nogle voksne måske have at vide, at de ikke må ryge i omklædningsrummet.

11 Vi styrer sådan rimelig suverænt. Vi styrer vores dagligdag helt selv med de ting, der skal laves. selvstændig og initiativrig Mange steder er jobbet som idrætsassistent meget selvstændigt. Der er ting der skal laves, men man planlægger og prioriterer ofte selv sin dag. Står man f.eks. for indkøb, skal man holde kontakt med leverandørerne, holde øje med nye produkter og sørge for, at der hele tiden er det, man skal bruge. For øjeblikket går vi på en græsuddannelse, der er lavet, Det er godt med de der kurser, fordi så møder man flere kollegaer, der laver noget lignende og er i lignende situationer. idrætsassistenter

12 parkeringsvagter Der er jo en hel anden side ved det her arbejde, som få kender. Der er kontakt, der er turister, der er en hel masse ting. et alsidigt arbejde med meget kontakt Som parkeringsvagt holder man ikke bare øje med, om biler er ulovligt parkeret. Man viser f.eks. også bilister gode parkeringssteder og vejleder om priser. I det hele taget fylder service-opgaver meget. Ikke mindst i forhold til turister, der bl.a. kan finde på at spørge, hvor de kan overnatte, spise og meget andet. Det er vigtigt for mig, at når jeg går hjem, så føler jeg, at de afgifter, jeg har givet, de skulle pålægges. Så jeg ikke tænker: Åh, nej den skulle du ikke have skrevet! Det er frihed under ansvar; man skal kunne stå ved det, man laver.

13 Du skal kunne læse folk. Du skal kunne snakke både med den pæne fru Jensen på 80, og så skal du også kunne takle de der lømler. Autoritet og konflikthåndtering Når man uddeler afgifter til bilister, kan det være nødvendigt at optræde med en vis autoritet. Ikke alle er altid lige enige i parkeringsvagtens afgørelse. Man skal kunne læse folk og have is i maven. Man skal forstå, hvad det er, bilisterne siger. Og man skal kunne forklare dem, hvorfor man har pålagt dem en afgift. Du har selv 100 procent ansvar for, hvordan din dag skal være. Hvis du møder folk med et glimt i øjet og med en hyggelig replik, så bliver det som regel en god dag. Frihed under ansvar Det er en alvorlig sag at kunne pålægge afgifter på flere hundrede kroner. Man skal gerne føle sig sikker på, at det er de rigtige bilister der får dem. Men ved siden af ansvaret er det også et arbejde med meget frihed. Man kan i høj grad udføre arbejdet på sin egen måde og i sit eget tempo. PARKERINGSVAGTer

14 PLEJEHJEMSPEDELler Jeg kan bedst lide at få opgaver som mail. For så glemmer jeg dem ikke. Det gør jeg nemt, hvis jeg bare lige får dem på gangen. Med hænderne skruet rigtigt på At arbejde som pedel på et plejehjem er et alsidigt job. Der er mange forskellige opgaver. Og mange af dem kræver, at man har hænderne rigtigt skruet på. Den ene dag står man og ordner en kopimaskine. Den næste dag er det et toilet, der er stoppet. Og den tredje dag har det måske sneet, og så skal det fejes væk. Man skal have forståelse for de ældre på sådan et plejehjem. For eksempel de demente. Hvorfor de er som de nu er, og hvorfor de går og snakker ovre i et hjørne. Respekten for de ældre Som plejehjemspedel skal man respektere de ældre. Og huske, at man er i deres hjem, når man skifter en pære ud i deres lampe. Det skal ske på deres præmisser. Man kan godt blive ked af det, når en beboer dør. Men man skal heller ikke få for mange følelser i spil. Døden er en naturlig del af hverdagen på et plejehjem.

15 Jeg har min selvstændighed. Jeg kan planlægge, og jeg har mit ansvar. Det kan jeg godt lide. selvstændighed og samarbejde En plejehjemspedels arbejde er meget frihed under ansvar. På større plejehjem kan pedellen oveni købet have ledelsesansvar, f.eks. for rengøringspersonale. Men samarbejdet med plejepersonalet er også vigtigt. Nogle gange hjælper pedellen måske med opvasken. Andre gange kan en social- og sundhedshjælper skrue en pære i hos en af de ældre. Hvis man får et lille klem af de ældre, og de siger: Du er en alle tiders pedel, du klarer næsten alt, ja, så kan man jo næsten flyve derfra igen. plejehjemspedeller

16 RÅDHUSBETJENTE Hvis du selv har et hus og selv laver de fleste ting derhjemme, så er du godt hjulpet på vej. Det er bare et større hus med flere mennesker i. Praktiske opgaver i et stort hus En rådhusbetjents opgaver er meget varierede. De spænder fra frankering og udlevering af post til småreparationer og kontakt med håndværkere og institutioner. Man skal kunne bruge hænderne, og man skal vide mange praktiske ting. Hvis man ikke kan skifte en pakning i en vandhane, så kan det godt blive tungt. Det er irriterende, hvis man har planlagt noget, man har lovet. Og så lige som man er kommet op på det her kontor, så kommer der noget andet, så man må løbe igen. Selvstændigt arbejde og brandslukning At være rådhusbetjent er for det meste meget selvstændigt arbejde. Man får nogle arbejdsopgaver, og så prioriterer man i hvilken rækkefølge, man vil løse dem. Men det kan også ske, at man er i gang med en opgave og pludselig får at vide, at noget er vigtigere. Og så må man lægge det, man er i gang med.

17 Man skal kunne lære at omgås mange mennesker, og der er nogle gange man skal lade tingene glide ind ad det ene øre og ud af det andet. man skal kunne snakke med folk Når man arbejder som betjent på et rådhus, er man i kontakt med mange mennesker i løbet af en dag. Ikke bare på rådhuset men også rundt omkring i institutionerne. Jobbet kræver, at man er udadvendt og kan snakke med folk. Også når de måske stresser lige lovlig meget over en opgave. Når man kører rundt til børnehaverne, så kommer de små børn rendende og tror, du er politimand, fordi du er i uniform. Og så vil de bære posten for en. Det er meget sjovt. RåDHUsBetjente

18 SKOLEbetjente Det er en fordel at være håndværker. Man skal både lave ting selv, og så skal man ikke mindst kunne tjekke kvaliteten af det arbejde, håndværkere udfører på skolen. Et meget varieret job Den gamle skrøne om skolepedellen, der drikker øl i kælderen, er for længst historie. Skolebetjenten er afgørende for, at en skole fungerer i det daglige. Der er mange funktioner. Og de kan variere fra skole til skole. Ledelse af rengøringspersonale, energistyring og adgangskontrol kan være nogle af dem. Hvis man har en konflikt med nogle af de store elever, og den ikke bliver talt ned, så kan man godt risikere at have maling på væggene dagen efter. I kontakt med mange mennesker Som skolebetjent skal man kunne kommunikere med mange mennesker. Det kan være rengøringspersonale, sælgere og håndværkere. Og selvfølgelig lærere og elever. Man skal kunne slå koldt vand i blodet og tale gemytterne til ro, hvis nogle af eleverne vil prøve grænser af.

19 Hvis jeg sørger for, at tingene fungerer, så får jeg fred i mit arbejde og får færre brandslukningsopgaver. frihed når tingene kører På de fleste skoler har skolebetjenten udstrakt frihed. Så længe tingene virker, og budgettet holder, kan man i vid udstrækning selv prioritere og tilrettelægge sit arbejde. Men der kan altid opstå problemer med kort varsel. Så sætter ventilationen ud. Så går varmen ned om vinteren. Så vil lyset ikke tænde. Og så rykker skolebetjenten ud. Den vigtigste kvalifikation er nok at kunne bruge sin snusfornuft. Når jeg samarbejder med lærere og elever, så er jeg tit den, der bringer tingene ned på jorden. De andre er mere fl y v s k e. skolebetjente

20 Badepersonale biblioteksbetjente idrætsassistenter parkeringsvagter plejehjemspedeller rådhusbetjente skolebetjente Det faglige fællesskab er et vigtigt element i FOA Fag og Arbejdes virke. I denne lille pjece præsenteres en række faggrupper i Teknik og service sektoren gennem kommentarer fra medlemmerne. Samtidig er pjecen en præsentation af faggruppens hjemmeside det naturlige sted for faglig debat og nem adgang til oplysninger. Der er udarbejdet to pjecer I denne pjece kan du læse om badepersonale, biblioteksbetjente, idrætsassistenter, parkeringsvagter, plejehjemspedeller, rådhusbetjente og skolebetjente. I den anden folder kan du læse om ambulancepersonale, arbejdsledere, brandpersonale, buschauffører og maritimt personale. Staunings Plads København V. Tlf.: Tekst: Rhetor / Layout: Os / Tryk: FOA / marts 2009

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Projektlederens 10 bud

Projektlederens 10 bud Projektlederens 10 bud Der kan redde dit liv eller i hvert fald dit næste projekt Indholdsfortegnelse Indhold Side Forord 3 1. Planlægning er gud 4 2. Afstem forventninger 4 3. Lav en tidsplan 4 4. Vær

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren Du kender os godt -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren 2005 Indhold Pas på husassistenterne................... 3 Hvem er vi?.............................. 4 Hvor er vi?...............................

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere