Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006 Kofoeds Skole"

Transkript

1 Kofoeds Skole

2 Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer godt til mig Kvinderne blomstrer i Projekt Liv På vej mod et liv uden misbrug De svageste magter ikke arbejdsmarkedet Skaber grobund for drømme Fodbold og fattigdom Hjemløse Snart får han sin første lejlighed Døgntilbud til socialt udsatte grønlændere Om eleverne Kofoeds Skole Danmark Kofoeds Skole Kofoeds Skoles økonomi Gaver til Kofoeds Skole Krav Kofoeds Skole er først og fremmest en klar forestilling om, hvordan man kan hjælpe. Kordegn H.C. Kofoed grundlagde i 1928 skolen med en klar vision for hjælpearbejdet: Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Det drejer sig om hjælp til selvhjælp. Skolen var samtidig H.C. Kofoeds alternativ til systemets hjælp til arbejdsløse mennesker en hjælp, som han så som ydmygende og umyndiggørende almissehjælp. Respekt for det enkelte menneske er afgørende, og fra starten var den pædagogiske tilgang til hjælpearbejdet baseret på en vekselvirkning mellem kærlighed, krav og konsekvens. Kærlighed Respekt Konsekvens for den enkelte elevs muligheder, mål og drømme. Eleven er den aktive og handlende og skal opleve både at blive helten i sit eget liv og føle sig inkluderet i et fællesskab. Så sker der noget På den ene side tilrettelægger vi aktiviteter, så vi kan tage os af de allersvageste. Åbenhed og koncentration om akutte problemer er i centrum, for eksempel i det opsøgende arbejde, store dele af grønlænderarbejdet og i udvalgte værkstedstilbud. Her er det primære mål ikke, at eleverne kommer ud på arbejdsmarkedet, men at de får livskvalitet. På den anden side har vi ambitiøse jobprojekter, som kan fremvise imponerende resultater. Når projektforløbene er slut, er størstedelen af eleverne kommet i arbejde eller har startet uddannelse. Alle vores elever møder vi, som om de både kan og vil. For så sker der noget. Det er vigtigt for os, at ikke kun de stærkeste, men også de svageste, får chancen for et bedre liv. Redaktion Gry Abrahamsen (ansvar), Karen Pedersen, Lars Therkildsen Grafisk Design Painted Tryk TS Print I/S Oplag Et socialt multicenter Kofoeds Skole er i dag et stort hus med mange forskellige muligheder og tilbud. Den er et slags socialt multicenter, der under ét kan betegnes som en skole. Skolen fokuserer i samarbejde med eleverne på social og faglig kompetenceudvikling hele tiden med øje Jens Aage Bjørkøe Forstander

3 4 Undervisning 5 Undervisning Kreativ KRAFT Kreative fag har en stor plads på Kofoeds Skole. Og de er ikke bare for sjov. For mange elever er det kreative en måde at finde ind til deres resurser og få ny selvtillid, som de kan bruge fremover. Arbejdslivet er alvor, det kreative er noget, vi gør i fritiden. Sådan tænker man tit, men sådan ser vi det ikke på Kofoeds Skole. Kreativitet er faktisk en måde at leve på at være åben, stille spørgsmål og finde løsninger. Det siger Marie Wärme, leder af de kreative fag på Kofoeds Skole. Et af kendemærkerne ved Kofoeds Skole er netop, at skolen ikke kun ser de kreative fag for det kreatives egen skyld. Det er en måde at hjælpe eleverne med at finde ind til deres resurser. Men det kan være svært at dokumentere, hvad de kreative fag gør. Og nogle af de kommuner, som køber elevpladser på Kofoeds Skole, vil ikke lade de kreative fag indgå i undervisningen. Det er en af årsagerne til, at Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO) sidste år satte fokus på kreativiteten i projekt Mellem to stole. Projektet modtog støtte fra LB-Fonden og handlede om at evaluere, udvikle og dokumentere de pædagogiske metoder, der ligger mellem folkeoplysning og direkte jobrettede projekter. En ny chance men hvordan Samtidig var projektet et indspark i debatten om regeringens udspil En ny chance til alle. Regeringen vil have alle, også de svageste kontanthjælpsmodtagere i arbejde, og der er meget fokus på det korte sigt. Men det er ikke realistisk, og det er ikke alle, der matcher regeringens trappemodel, siger viceskoleleder Susanne Munck fra KSO. Hun henviser til Beskæftigelsesministeriets trappe, som er en trinvis model for integration på arbejdsmarkedet. Det første trin på trappen hedder vejledning og opkvalificering, men Susanne Munck mener, at nogle mennesker befinder sig under trin ét på trappen. Vejledning er både vigtig og nødvendig, men det kan være problematisk at få vejledning og skulle tage stilling til opkvalificering, hvis ens tilværelse er præget af kaos på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer, som det er tilfældet for en del af vores elever. Eller hvis man ikke har været på arbejdsmarkedet i mange år. Så kommer samtalen med en sagsbehandler nemt til at handle om alt det, eleverne ikke kan, i stedet for det de kan. Og så kommer trappetrinnet med vejledning til at virke modsat hensigten, ekskluderende i sig selv, siger Susanne Munck. Undervisning og deltagelse i lystbetonede aktiviteter som kreative fag kan være med til at bygge op, så der er noget at snakke om, når man når op til trappemodellens første trin. Oplevelse af succes Det kan være vanskeligt at dokumentere, hvad det kreative gør, men det er en måde at udtrykke sig på, at få fat i sit jeg. I de kreative fag får eleverne mulighed for at synliggøre skjulte Offer og bøddel Guitaristerne giver i samlet flok en smagsprøve på deres kunnen til elevkoncert. Foto: Kofoeds Skole. evner og får dermed en oplevelse af succes, siger Marie Wärme. For eksempel er der meget social træning i at spille musik sammen. Hvis guitaren ikke kommer, så mangler der et instrument. Når vi laver musik- og teaterforestillinger, er eleverne en del af en helhed. Og det vigtigste er, at de mærker det selv. Vi arbejder hele tiden med at finde ud af, hvor elevens resurser og motivation er og ud fra det opstille nogle mål. Det kan for eksempel være først at deltage i en mindre koncert, så en større koncert og så måske et tværfagligt projekt, som vi har mange af, siger Marie Wärme og giver et eksempel: Jeg nægter at være et offer i livets alvorlige leg trods det jeg ser de store sten der er overalt på min vej Jeg nægter at være den bøddel der slog dine drømme itu trods det jeg er ret besværlig hysterisk og jaloux Jeg nægter at være en synder vejet og fundet for let trods det du si r jeg har svigtet igen og du sikkert har ganske ret På et tidspunkt satte vi en danse- og musikforestilling op. Mens der var dans og musik på scenen, arbejdede malerholdet med et kæmpe maleri på plastik. Maleriet af de fire årstider voksede frem undervejs i forestillingen, og det var meget udfordrende for malerne. Bagefter sagde en af dem: Jeg blev fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder og troede ikke, jeg kunne samarbejde. Nu ved jeg, at jeg kan. Der er udgivet en projektrapport: Mellem to stole diskussionsoplæg og undersøgelse: metoder til at få flere i arbejde. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund, december Jeg nægter at være en dommer ubarmhjertig og stejl trods det jeg altid har øje for tusinde mangler og fejl Jeg ønsker at være en skaber uden at tro jeg er Gud åbne mig for livet leve fuldt ud Birgitte Bestle Teksten er blevet til i faget kreativ skrivning og er brugt som sangtekst i faget Verdenspop.

4 6 Elev på Kofoeds Skole 7 Elev på Kofoeds Skole som muligt blandt publikum, der kan genkende lidt af sig selv. Replikkerne har jeg svært ved, fordi jeg er lettere ordblind. Så de skal trænes mundtligt, men når de først er der, kan jeg dem. Der opstår et stærkt fællesskab i takt med, at en teaterforestilling realiseres. Når man begynder på prøverne, kommer man tæt på hinanden, fordi man er sammen så mange timer. Man får et nært forhold til hinanden. Og selvom vi er amatører, er prøveforløbet meget professionelt. Vi har samme periode til at øve en forestilling som på et rigtigt teater, bare færre timer. At stå på scenen giver selvtillid Sunshine har gennem tiderne spillet mange roller, blandt andet som subsistensløs. Han har også haft hovedrollen for 250 publikummer. Derudover har han fungeret som lysmand og designet lyssætningen, så en anden kunne føre den ud i livet, mens han selv var på scenen. Når forestillingen kører, vokser man en smule. Man får mere selvtillid. Jeg bliver glad af at lave teater. For det kan jeg klare. Det er en succeshistorie. Sunshine. Foto: Kofoeds Skole. Skønt at stå på en scene Sunshine elsker at optræde. Han er i sit es, når han på de skrå brædder for en stund bliver en anden og lader sig udfordre af rollen, replikker og mimik. I mange år arbejdede 52-årige Sunshine som frivillig kontrollør på et af de københavnske teatre. Det var han glad for, men valgte det på et tidspunkt fra for at koncentrere sig om at finde lønnet arbejde. Han er på bistandshjælp og har længe ønsket sig et job, han kan leve af. Sunshine, som fik sit kaldenavn tilbage i 1970 erne, vil gerne arbejde med mennesker: Jeg vil gerne køre som chauffør for pensionister og handikappede, men jeg mangler det store kørekort. Jeg har ikke selv råd til det og kan kun få det finansieret, hvis en arbejdsgiver vil garantere mig arbejde bagefter. Og det er ikke så ligetil. Arbejdsgivere ansætter folk, når de skal bruge dem, og vil ikke være forpligtet på andet. Intenst og udfordrende drama På Kofoeds Skole har Sunshine blandt andet haft drama. Jeg kan lide at stå på de skrå brædder. Det er der, jeg er bedst. Jeg kan lide at spille roller og performe en figur, så der er så mange Om Sunshine og drama Ved at have direkte kontakt med teaterlivet har Sunshine lært meget af de professionelle skuespillere, han har set arbejde. I undervisningen på dramaholdet har han fået mulighed for at inddrage sine erfaringer fra det frivillige arbejde i arbejdet med roller, hvor tekst, sprog og dramatisk udtryk har været fokuspunkter. Fra sin position som elev har han kastet sig over jobbet som lysmand. Dette kræver både sans for det tekniske materiel, timing, godt overblik og gode samarbejdsevner i ofte pressede situationer. Han har været en uvurderlig hjælp ved forestillinger og konferencer på Kofoeds Skole. Uden undervisningen ville han ikke have fået chancen for at afprøve de evner, han har inden for dette område. Lysten til at få arbejde er stor. Det er ønskeligt at få et afklarende forløb, hvor de mange kompetencer samles til en enhed, for derigennem at finde en passende niche på arbejdsmarkedet Uddrag af projektrapporten Mellem to stole diskussionsoplæg og undersøgelse: metoder til at få flere i arbejde. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund, december 2006.

5 8 Undervisning 9 Rådgivning og vejledning At male er selvindsigt Også på Kofoeds Skole Århus har de kreative fag stor plads. Det er så vigtigt med det kreative, siger konstitueret forstander Michael Alber. Når eleverne begynder på skolen, vil de typisk en hel masse på en gang. De kreative fag kan være med til at give ro på. Derfor anbefaler vi tit eleverne at begynde på de kreative værksteder, hvor de får noget inden de også skal til at give noget. Pia Nielsen, 52 år, er elev på Kofoeds Skole Århus. I februar 2006 blev hun interviewet til Hus Forbi om, hvordan hun gik ned med stress og i dag er ved at finde sig selv igen gennem malerpensler og lærred. Pia fortæller: For mig er det at male blevet både afslapning og healing. I begyndelsen var det hårdt. Gang på gang stod jeg med et blankt lærred og kunne ikke komme videre. Der er jo tit tale om følelser fra livet, hvor vi er kørt fast, som vi prøver at få synlige, så vi kan male dem. Du kæmper med tanker og ord, men du kommer ikke nogen vegne. Jeg har tit været ude for, at jeg måtte male hele lærredet hvidt og begynde forfra. Men til sidst erkender du, at du er nødt til at læse den situation i billedet, der gør, at du går i stå, hvis du skal videre. Det er en svær proces, men når det lykkes, er det en enorm tilfredsstillelse. Råd og vejledning Rådgivning og vejledning er en vigtig og integreret del af skolens tilbud. Skolens studievejledere og socialrådgivere hjælper eleverne med faglige, sociale og personlige problemer. Skolen har sine egne jobkonsulenter og har også ansat en familierådgiver, en advokat og en psykolog. Over 100 kurser at vælge imellem Edb, keramik, pilates, drama og teater, spansk Udbudet i Kofoeds Skoles kursuskatalog spænder bredt. Næsten 150 tilbud er der at vælge imellem. Hovedsigtet med kurserne er folkeoplysning og undervisning af almendannende karakter. FVU - et nyt tilbud Siden april 2006 har Kofoeds Skole også haft forberedende voksenundervisning (FVU) på programmet. FVU er et gratis tilbud til elever, som gerne vil blive bedre til at regne, læse, stave eller skrive dansk. Fagene er delt op i: > Datafag > Højskolefag > Kreative fag > Motion > Musik og drama > Sprogfag Cirka elever benytter hvert år skolens kursustilbud. Der er løbende cirka 700 elever i undervisningsafdelingen. Eleverne følger i gennemsnit tre kurser. De kan få kursusbevis, hvis de deltager i 80 procent af timerne. Undervisningen i læsning, stavning og skrivning er delt op i fire trin. Regning og matematik er delt op i to trin. Fagene kan afsluttes med en eksamen, men det er ikke et krav. Man kan bruge FVU-eksamen til at komme videre med uddannelse, og trin 3 kan give udlændinge adgang til at søge dansk statsborgerskab. Indtil videre har 60 elever deltaget i FVU, og de fleste har været til eksamen. Studievejledningen: Vej-lederne på fjerde Empowerment er omdrejningspunktet for studievejledernes arbejde. Op ad trappen til fjerde sal og så til højre. Den vej kender de fleste elever på Kofoeds Skole. For på fjerde holder studievejlederne til, og de er ikke til at komme udenom. Alle elever, der bliver indskrevet på skolen, kommer omkring Studievejledningen for at få lagt deres helt eget skema. Mange kommer også, når de har brug for vejledning undervejs, og igen når de skal sluses ud fra skolen. Empowerment Vejledningen tager altid udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Empowerment lyder overskriften for studievejledernes arbejde. Empowerment betyder at styrke elevernes resurser, så de bliver hovedpersoner i deres eget liv. Det ligger tæt op af det gamle Kofoed-begreb hjælp til selvhjælp, forklarer Marianne Bjørkøe, som er leder af Studievejledningen. Empowerment er troen på, at der er noget godt og enestående i hvert enkelt menneske. Og troen på, at tryghed og tillid er grobund for selvværd og selvtillid. Når vi som vejledere arbejder med empowerment, gør vi det ud fra, at der er to eksperter i samtalen. Medarbejderen, der er ekspert på det faglige, og eleven, der er ekspert i sit eget liv. Han eller hun skal måske bare hjælpes til at indse det eller tro på det. At bruge empowerment betyder, at vi hjælper eleven med at finde sin styrke, sine potentialer og sin egen motivation. Til at finde nye veje eller egne veje for at planlægge sit liv. Eller sagt med andre ord: Vi leder på vej. Vi er vej-ledere ikke vej-trampere. Studievejledningen er bemandet med en leder og to studievejledere, som også fungerer som bibliotekar/biblioteksassistent samt en sekretær. Medarbejderne i Studievejledningen arbejder tæt sammen med skolens lærere, socialrådgivere og jobkonsulenter.

6 10 Rådgivning og vejledning 11 Jobprojekter og værksteder Psykologen: Tålmodighed er en kompetence Kravene fra samfundet bliver stadig større. Det mærker skolens psykolog Benedicte Schilling i de samtaler, hun har med eleverne. En del af dem handler om, hvordan man håndterer ventetiden, mens ens sag bliver afklaret. Benedicte Schilling er psykolog. 16 timer om måneden arbejder hun på Kofoeds Skole, hvor hun har samtaler med elever og medarbejdere. De problemer, eleverne søger psykologhjælp til, er typisk social angst, angst for forandringer eller for at forlade rutiner eller angst for, om de kan leve op til andre menneskers krav. En del har problemer med at koncentrere sig og huske i en arbejdssammenhæng. Nogle har svære depressioner og manglende selvværdsfølelse; svært ved at klare krav om at være hurtige og dygtige til noget. Henvendelserne er præget af, at vi lever i en tid, hvor mobile, sociale kompetencer og evnen til at kunne omstille sig og navigere i en bevægelig tilværelse er i fokus. Vi skal kunne håndtere, at meningen med livet, med sociale relationer, med beslutninger og planer kommer og går. Der er ingen større, længerevarende mening eller kontinuitet med noget. Mange elever oplever det som et stort pres i dagligdagen, siger Benedicte Schilling. Tålmodige elever Hun roser eleverne for at være tålmodige og henviser til, at mange af dem skal håndtere ventetid i forhold til alt muligt. Nogle elever har ventet på afklaring af deres sag i måneder eller flere år: Selvstændig forsørgelse, fast arbejde eller førtidspension? Aktivering eller skånejob? Tandlægehjælp? Hjælp til deres børn? Vi mennesker er dygtige til at tilpasse os og forandre os med vores livsvilkår. Vi har stor evne til tålmodighed. Når det virkelig gælder, kan vi finde ukendte resurser, som vi ikke vidste, vi havde til at klare ventetiden. Og det har eleverne vist, at de kan. De har lært at positionere sig til ventetid, siger Benedicte Schilling At kunne udholde ventetiden er faktisk en kompetence i sig selv, mener hun. Det er et forhold, som eleverne skal håndtere, og som de reflekterer over: Hvordan udholder jeg ventetiden, til min sag bliver afklaret? Hvilke kompetencer kan jeg benytte mig af, så jeg ikke bliver mere deprimeret og giver op i ventetiden? Det er noget af det, de søger hjælp til hos mig. 37 elever benyttede sig i 2006 af tilbudet om en eller flere samtaler med psykologen. Skolen tilbyder ikke decideret psykologbehandling, men psykologen kan henvise til behandling i det etablerede system. På vej mod job Hver dag skaber Kofoeds Skole kontakt mellem elever og arbejdsmarkedet. Det sker både på skolens mange værksteder, hvor eleverne kan komme i arbejdstræning og få afklaret deres jobønsker, og gennem særligt målrettede jobprojekter. Her er eleverne sammen om undervisning og virksomhedsbesøg, de får løbende individuel rådgivning og kommer i praktik på arbejdspladser uden for skolen. Værkstederne skal lære af jobprojekterne Gode joberfaringer fra EU-støttede jobprojekter på Kofoeds Skole skal bredes ud til hele skolen. EU s Socialfond har i en årrække støttet særlige jobprojekter på Kofoeds Skole. De seneste to projekter, Tempo og I Gang Igen, stoppede ved udgangen af Omkring 700 elever har siden 1991 deltaget i et jobprojekt, og cirka 500 af dem er kommet i arbejde. Det er et resultat, vi kan være stolte af, siger afdelingsleder Carsten Jensen fra Kofoeds Skoles Undervisningsafdeling. Men vi har ikke været gode nok til at lære af erfaringerne fra EU-projekterne. De gode erfaringer er ikke i tilstrækkelig grad blevet forankret på resten af skolen. Proceskonsulenter på værkstederne Det skal der rådes bod på nu med et nyt læringsprojekt. Nogle af projektmedarbejderne fra de tidligere jobprojekter rykker nu ud på skolens værksteder og bliver ansat som proceskonsulenter. I små teams arbejder de sammen med de faglige værkstedsmedarbejdere om at prøve nogle af metoderne fra EU-projekterne af. Det handler blandt andet om at følge eleverne tæt i det daglige og have en løbende dialog om elevens mål og de hurdler, der kan være undervejs. Omstruktureringen betyder, at alle funktioner lægges ud i værkstederne. De skal selv rekruttere elever, have kontakten til elevernes sagsbehandlere og stå for rådgivning og vejledning af eleverne. Samtidig er planen, at eleverne skal mere i praktik uden for huset. En metode, som jobprojekterne har gode erfaringer med. Mere opfølgning Hans Jensen er afdelingsleder for de værksteder, der er med i den nye ordning. Han tror på, at den nye måde at arbejde på vil give et løft, fordi der kommer mere fokus på opfølgning og dokumentation. Der bliver i højere grad en plan for, hvad den enkelte elev skal igennem. Og retningslinjer for, hvem der gør hvad i hele processen: fra at skabe tillid

7 12 Jobprojekter og værksteder 13 Jobprojekter og værksteder til eleven, komme i gang med en afklaring, få lavet en plan med nogle mål til at sørge for opfølgning og vejledning undervejs. Samtidig med at eleverne arbejder i et praktisk miljø, siger han. Fire værksteder er med til at afprøve den nye måde at arbejde på. Det er Miljø og Ejendom, Transport og Autoværkstedet, Grafisk Workshop og Håndværkerhuset Woody. Vi prøver at holde fast i drømmene og realisere dem i hvert fald et stykke hen ad vejen. Men vi spørger også altid til plan B. Det er ikke sikkert, eleven har sådan en på forhånd, men det er vores erfaring, at den er vigtig, så den kan få lov til at modnes i hovedet, hvis det ikke lykkes med ønskejobbet. Annette Willig, tidligere projektleder i projekt I Gang Igen, i Kofoeds Avis, marts 2006 Team Rent & Pænt vil samarbejde med arbejdsgivere Team Rent & Pænt tilbyder træning og arbejdserfaring inden for servicefagene. Eleverne gør rent på skolen, arbejder i skolens vaskeri og i receptionen. Et forløb i værkstedet omfatter også praktisk undervisning i rengøring, hygiejne, arbejdsstillinger og dansk. I løbet af det sidste år har Team Rent & Pænt forberedt sig på en omlægning af værkstedet. Vi vil gerne have arbejdsgivere ind i huset som samarbejdspartnere, fortæller sektionsleder Wenche Willumsen. Rengøringsfirmaerne har brug for arbejdskraft, og de bruger mange penge på annoncer. Vi kan uddanne elever til lige præcis det, de har brug for. Arbejdsgiverne kan komme engang imellem på skolen, lære eleverne at kende og se, at de er mødestabile. Og de kan eventuelt stille særlige maskiner til rådighed, som eleverne skal bruge. Samtidig har eleverne mulighed for at lære arbejdsgiveren at kende. Vi har mange elever, som ikke har arbejdet i mange år og derfor er angste og nervøse for at skulle i arbejde igen. Det kan influere på deres mødestabilitet. Hvis arbejdsgivere og elever lærer hinanden at kende på forhånd, kan det blive en fordel for begge parter sidenhen. I gang Igen kom i mål 83 elever deltog i det to-årige projekt I Gang Igen, som sluttede ved årsskiftet. 58 procent af deltagerne i projektet er kommet videre i job eller uddannelse. Projektet var støttet af EU s Socialfond, og målgruppen var kontanthjælpsmodtagere over 25 år fra Københavns eller Frederiksberg Kommuner. Deltagerne skulle have været ledige i mindst et år. I praksis havde over halvdelen ikke været i job i over fem år. Projektet lagde vægt på at afprøve coaching som metode i socialt arbejde og på at skaffe bredere samarbejdsaftaler med virksomheder om praktikpladser. Projektleder Claus Clausen sammenfatter de vigtigste erfaringer fra projektet således: Deltagerne i projektet skal følges i op til et år, efter at projektet er slut for at sikre, at de fastholdes i jobbet. Det ville være en god ide, hvis praktikstederne havde mentorer fra arbejdspladsen til at tage sig af praktikanter. Mentorerne kunne for eksempel være efterlønnere. Deltagernes forskellige fysiske skavanker går ofte i sig selv, når de kommer i praktik, og fokus bliver mere udadrettet. En praktikplads er en mere sikker vej mod et job end en skriftlig ansøgning. Enlige mødre, især med indvandrerbaggrund, kræver særlig opmærksomhed. Det kan være et problem at komme i job, hvis man ikke har noget netværk og ikke kan få sine børn passet Projektet har udgivet en lille evalueringsrapport: I Gang Igen 2: Vejen mod målet. Værkstederne På skolens værksteder kan eleverne komme i arbejdstræning og få afklaret jobønsker og muligheder. Et værkstedsforløb tilrettelægges individuelt i kortere eller længere tid, eventuelt som aktivering, forrevalidering eller egentlig revalidering. Medarbejderne på værkstederne er faguddannede og står for oplæring og vejledning. Alle værksteder har tilknyttet en socialrådgiver eller proceskonsulent, som sammen med eleverne udarbejder en handleplan for forløbet. Mange elever kombinerer et forløb på et værksted med et eller flere fag i skolens kursusafdeling. Værksteder Cafe Himmelblå cafeteriakøkken Det Åbne Værksted kreativt værksted Grafisk Workshop Ejendomsservice med vvs og el Grønlænderhuset Qassi Miljøpladsen Natur & Miljø Håndværkerhuset Woody Produktionsværkstedet Team Rent & Pænt rengøring og reception Autoværksted og transport Tøj- og Møbeldepot Nogle af værkstederne er åbne værksteder, hvor man kan komme efter behov.

8 14 Jobprojekter og værksteder 15 Job og integration Det tager tid I Frisørværkstedet vasker, klipper, farver og sætter eleverne hår i lange baner. Foto: Kofoeds Skole. Vi har et godt samarbejde med private virksomheder. Når de hører, vi kommer fra Kofoeds Skole, så vil de gerne. Og mange vender tilbage til jobkonsulenten og spørger, om vi har flere elever. Konstitueret forstander Michael Alber, Kofoeds Skole Århus UNO I samarbejde med Beskæftigelsesministeriet og Strategisk Netværk har Kofoeds Skole etableret afklarings- og jobsøgningsforløbet Projekt UNO. Projektet løber fra 2005 til slutningen af 2007 tre år med 100 elever i alt. Projektet er målrettet kontanthjælpsmodtagere, der har mindst et års ledighed bag sig. Målet er, at 85 procent af eleverne ved projektets afslutning skal være i arbejde eller i gang med en uddannelse. To år inde i projektperioden ser det ganske godt ud; ved udgangen af 2006 havde 69 elever været igennem projektet, og 46 af dem 67 procent er i dag i arbejde eller under uddannelse. Projektet er sat sammen af et intensivt undervisningsforløb på otte uger, otte uger med temaundervisning og fokus på individuel afklaring og 16 ugers praktik i en eller flere virksomheder, i alt 32 uger. Deltagerne tager på virksomhedsbesøg, og projektet får besøg af gæsteundervisere og virksomheder. Projektet har fire ansatte, og hver elev har sin egen kontaktperson og coach. Ud over at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet har Projekt UNO til opgave at metodeudvikle. Analysevirksomheden Strategisk Netværk dokumenterer og analyserer derfor projektets metodiske arbejde i årlige rapporter. Tiden er en afgørende faktor, når man skal motivere indvandrerkvinder, der har gået hjemme i mange år, til at komme ud på arbejdsmarkedet. Flygtninge og indvandrere, som ikke har så mange resurser, har gode chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet. Men det kræver ofte en længere afklaring, før de er parate. Det viser erfaringerne fra Kofoeds Skoles jobprojekt Tempo, der sluttede ved årsskiftet. Projektet var støttet af EU s Socialfond og henvendte sig til ledige flygtninge og indvandrere over 25 år. Ni ud af ti deltagere i projektet var kvinder. Og det satte sit naturlige præg. Obligatorisk motion Formålet med Tempo var, som navnet siger, at deltagerne skulle op i tempo og videre i job. For at nå det mål tog projektet utraditionelle metoder i brug ved at kombinere danskundervisning og jobsøgning med undervisning i ernæring og motion. To gange tre timer om ugen var der gymnastik, styrketræning, afspænding og lange gåture på programmet. Alt sammen for at være med til at øge elevernes arbejdsevne, koncentration og udholdenhed. Mange spiser usundt: hvidt brød, chips og kager. Og mange har ondt alle mulige steder, fordi de ikke er vant til at bruge kroppen. Ofte kniber det for eleverne at følge med, når de kommer i praktik, fortæller projektleder Claus Nielsen. Det er svært at måle, om motionen direkte har betydet, at flere er kommet i job, men vi oplever, at motionen har været med til at udvikle deltagernes selvopfattelse, og flere af dem er blevet bevidste om at få motion ind i deres hverdag. Som for eksempel denne tidligere elev: Jeg står af et stoppested tidligere end før, og så går jeg det sidste stykke hjem. Jeg sørger også for, at mine børn får motion. Jeg vil ikke have, at de også skal have sukkersyge. At møde til tiden Godt halvdelen af de elever, der deltog i projektet, er kommet videre i arbejde eller uddannelse. Egentlig var målet fra begyndelsen at få 70 procent i arbejde, men det viste sig hurtigt, at de, der meldte sig til projektet, var længere væk fra arbejdsmarkedet end først antaget. De fleste kvinder havde kun gået få år i skole, og stort set ingen af dem havde haft arbejde før, hverken i deres hjemland eller i Danmark, siger Claus Nielsen. Mange havde desuden problemer med helbredet ondt i ryggen, hovedpine, ledsmerter, flere havde sukkersyge eller allergi. Mange var overvægtige og led af kronisk træthed, så de havde mange sygedage. Kvinderne havde heller ikke den store selvtillid, tro på eller lyst til at komme i arbejde. Det betød, at projektets fokus skiftede fra at være et egentligt kursus i jobsøgning til at lægge vægt på holdningsbearbejdning, og hvordan man ændrer livsstil. Hele vejen rundt En vigtig del af projektet var vejledning, som sigtede på at ruste deltagerne både til arbejdsmarkedet og til at klare alverdens praktiske problemer

9 16 Job og integration 17 Elev på Kofoeds Skole Projekt Tempo kort Projekt Tempo var et toårigt projekt ( ), finansieret af EU s Socialfond. 82 personer deltog i projektet. 39 af dem kom videre i beskæftigelse og 7 i uddannelse. Deltagerne var i gennemsnit i projektet i 7-8 måneder. det passer godt til mig Projektet har udgivet en mindre evalueringsrapport. i hverdagen, som kan være en forhindring for at komme i arbejde. De fleste kvinder kommer fra kulturer, hvor kvinderne klarer alt derhjemme passer børn, køber ind, laver mad og gør rent. Det er svært at nå, hvis de skal ud og arbejde 37 timer om ugen, og der måske tilmed kommer transporttid oveni. Tid er en afgørende faktor, når man skal motivere og engagere kvinder, der i årevis har gået hjemme, til at ønske at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal have tid til at omstille sig fra en forholdsvis tryg tilværelse derhjemme til en anden tilværelse, der indebærer, at de skal være væk hjemmefra mange timer om dagen, siger Claus Nielsen. Praktik, der virker En væsentlig grund til, at det lykkedes for over halvdelen af eleverne i projektet at komme i arbejde, er praktikforløb fulgt tæt af projektmedarbejderne undervejs. Selv om praktikkerne langtfra altid fører til job, så er de vigtige. De fungerer som en slags arbejdsprøvning, hvor eleverne lærer at stå op om morgenen og møde til tiden. Og de finder ud af, om de kan holde til en hel dag på arbejde, siger Claus Nielsen. Generelt har projektet gode erfaringer med at matche arbejdsgivere og deltagere. Arbejdsgiverne gider godt have lidt ekstra ulejlighed med at lære en ny op, hvis han eller hun vel at mærke gider at være der, kan finde ud af at møde til tiden og ikke melder sig syg hver uge. Sæt tidligere ind En erfaring fra projektet er, at det ikke kun er elevernes anden etniske baggrund, der spiller ind på den manglende beskæftigelse, men også det at mange af dem har været i landet i mange år uden at være i kontakt med arbejdsmarkedet. Hvis det skal lykkes at få flere i arbejde, skal der ske en tidligere indsats, siger Claus Nielsen. Mange af deltagerne i projektet havde gået alt for længe, inden de kom i aktivering. De har vænnet sig til at overleve på færre penge, end man har, når man er i arbejde. Og de har en dagligdag, som slet ikke levner tid til arbejde. Endelig har de og det er den væsentligste forhindring mistet troen på, at de nogensinde kan komme i arbejde og dermed blive respekteret af resten af samfundet. For 40-årige Sunita Kumar blev Tempo springbrættet til fast job i Centralkøkkenet på Rigshospitalet. Et job, hun er rigtig glad for. Udenfor er det stegende sommer. Indenfor i køkkenet tager Sunita Kumar imod iført foret heldragt, strikhue og et stort smil. Hun kommer lige fra kølerummet, hvor dagens produktion af sandwich opbevares. Overtræksdragten ryger af, men smilet bliver hængende. Sunita Kumar er glad. Glad for sit arbejde og sine kolleger i Centralkøkkenet på Rigshospitalet. Det er fem måneder siden, hun begyndte som køkkenmedhjælper her. I første omgang i praktik, så i et vikariat, som snart bliver til fast job. Sunitas første faste job i de 18 år, hun har været i Danmark. Jeg har arbejdet i køkken før, mange forskellige steder, men kun sæsonarbejde. Det var min sagsbehandler på CKU Københavns Kommunes Center for Kompetenceudvikling for ledige kontanthjælpsmodtagere som sendte mig ud på Kofoeds Skole til Tempo, fortæller hun. Her fik Sunita Kumar undervisning i dansk, jobsøgning og motion 30 timer om ugen. Jeg fik lært at skrive ansøgninger og at bruge computeren til at søge job, og jeg kom til mange samtaler. Vi gik også til motion, gymnastik og styrketræning og vi gik rundt om søerne. Det virker godt, man bliver mere frisk af det, får ny energi, siger Sunita, som nu holder motionen ved lige på en kondicykel. Jeg cykler hjemme i stuen, og jeg har tabt fire kilo! Arbejde for livet Omkring 50 ansøgninger skrev Sunita Kumar, mens hun var i Tempo. Hun var også i praktik på et plejehjem, før hun kom til Rigshospitalet. Sunita synes, det har været nemt at falde til på arbejdspladsen, selvom den er stor, og der er næsten kolleger at forholde sig til. Jeg havde været her før, på besøg med Kofoeds Skole, så jeg vidste, hvordan det var. Jeg arbejder i det kolde køkken, Centralkøkkenet laver mad til cirka mennesker hver dag. Vi leverer også til Amager, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, forklarer hun. Arbejdstiden er fra halv syv til halv tre. Så Sunita er tidligt ude af fjerene for at smøre madpakker til sig selv og sine to børn på 15 og 18 år, som hun er alene med. Jeg står op klokken fire og tager hjemmefra ved halvsekstiden, så er der god tid. Tit kommer vi minutter før, så sidder vi og snakker, inden vi begyn-

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K

Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K Årsskrift 2007 Kofoeds Skoles Årsskrift 2007 Ansvarshavende: Chefkonsulent Ole Meldgaard Redaktion: Kommunikationskonsulent: Helle Jørler Forside: Maler-elev Lise Poulsen, har lavet collagen Nordisk Tango,

Læs mere

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Kofoeds Skole Århus side 3

Kofoeds Skole Århus side 3 Marts 2007 nr. 1 Kofoeds Skole Århus side 3 Projekt Liv kvindefest side 6 300 timers-reglen side Vil pisken virke? 2 LEDER Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er historisk lav, og der

Læs mere

Sommerferie i Sorø side 8-9

Sommerferie i Sorø side 8-9 September 2007 Sommerferie i Sorø side 8-9 Til VM i fodbold for hjemløse side 3 Projekt Forward og eksmisbrugere side 6-7 Hvad siger du, når jeg siger misbruger? 2 LEDER Vi forfalder ofte til at sætte

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET Eller historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv, der også indeholder

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7 Februar 2008 Alle i arbejde det kræver tid og tålmodighed side 3-5, 8-9 Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10 Vitalijs drøm om lyd side 6-7 FOTO: KOFOEDS SKOLE Plads til alle LEDER Velkommen til 2008! Jeg

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond ISSN 1903-5497 Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere