LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet"

Transkript

1 LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman Væksthuset

2

3 AOFJOB A/S...7 Indgangsmodul... 8 Jobpakke... 9 Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke...11 Sygedagpengepakke Mentorpakke AS3 Employment...15 Indgangsmodul Jobpakke...17 Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Dag- og Døgncentret...23 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke Hans Knudsen Instituttet...33 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke...40 Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke

4 Hartmanns...43 Indgangsmodul...44 Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke...48 Mentorpakke Arbejdsprøvningspakke Hovedstadens Oplysningsforbund Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke Incita...61 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke...64 Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke Integro/Cortex...71 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke...77 Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke... 79

5 Kofoeds Skole Indgangsmodul...82 Jobpakke...83 Uddannelsespakke...84 Motivationsfremmende pakke...85 Sygedagpengepakke...86 Mentorpakke...87 Kombinationspakke...88 Arbejdsprøvningspakke...89 Konsortiet KKB Indgangsmodul...92 Jobpakke...93 Uddannelsespakke...94 Motivationsfremmende pakke...95 Sygedagpengepakke...96 Mentorpakke...97 Kombinationspakke...98 Arbejdsprøvningspakke...99 Særlig tilbudspakke Markman Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Væksthuset Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke

6

7 AOF Job Teglværksgade København Ø Tlf: Hjemmeside: AOFJOB A/S AOFJOB 7

8 Indgangsmodul Formålet er at opnå en afklaring af borgerens beskæftigelsesrettede muligheder samt behov for eventuelle yderligere støtte. Der fokuseres på maksimal borgerinddragelse og de ressourcer og muligheder hos borgeren, der kan bringes i spil for at mobilisere vedkommendes arbejdsmarkedspotentiale. Afklaringen er rettet mod alle brancheområder. Indgangsmodulet gennemføres som en struktureret individuel samtale med borgeren. Samtalen følger et af følgende koncepter for afvikling af samtaler: 1) Individuelle afklarende samtaler med borgeren eller 2) Tillæg til ressourceprofil, som de er beskrevet i Arbejdsmarkedsportalens Digitale Registreringsværktøj (DRV). Den individuelle afklarende samtale kan også gennemføres med fokus på at skulle bidrage til borgerens ressourceprofil. Afrapporteringen vil via workflow kunne matches til de fem opmærksomhedspunkter i Det Digitale Registreringsværktøj (DRV) og/eller fungere som bidrag til ressourceprofilen. Der er særlig opmærksomhed på systematisk og entydighed omkring det beskæftigelsesmæssige potentiale, mål, historik, ønsker og interesser. Den ligeværdige og afklarende samtale er struktureret over et skema med spørgsmål der relaterer sig til de fem opmærksomhedspunkter i DRV. Vi lægger vægt på at afklare borgerens ressourcer samtidig med, at der skal være plads til at borgeren også kan udtrykke sig om det, vedkommende opfatter som barrierer eller vanskeligheder. Der vil kunne indgå følgende web-baserede værktøjer: 1. SE værktøjer fra Studie og Erhverv og 2. OTS test fra Center for Ledelse. Der vil kunne testes for følgende forhold: Afdækning af dansksproglige mundtlige og skriftlige kompetencer (indvandrere og flygtninge) Afdækning af dansksproglige mundtlige og skriftlige kompetencer (dysleksi, ordblindhed, mv.) Afdækning af basale sociale kompetencer Afdækning af rådighed Afdækning af mestring Revurdering af kompetencekortet Afdækning af basale samarbejdsevner og motivation. Formålet med indgangsmodulet er, at du sammen med en vejleder finder ud af, hvad du har af muligheder for at komme i job hurtigst muligt. Vi fokuserer på det, du allerede kan, og de erfaringer du har. Vi ser også på, om du eventuelt har behov for assistance for at komme godt videre i et job. Hvis du har et CV, må du meget gerne medbringe det. 8 AOFJOB

9 Jobpakke Målet er, at borgeren hurtigst muligt vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked, evt. via praktik eller job med løntilskud. Fokus ligger på en præcis afdækning af borgerens personlige ressourcer og kompetencer i kombination med vedkommendes ønsker i forhold til beskæftigelse. I dette brydningsfelt tilrettelægges samarbejdet for at accelerere og kvalificere borgerens jobsøgning. Borgeren vil blive motiveret til selv at være opsøgende over for virksomheder og de områder, han finder interessante. Såfremt det er hensigtsmæssigt for afklaringen eller for at komme i betragtning til et konkret job, etableres praktik eller job med løntilskud. Der vil være undervisning i relevante jobsøgningsteknikker, og der vil være afklaring i forhold til relevante brancher, i særlig grad inden for flaskehalsområderne. I forløbet indgår også afklaring i forhold til muligheden for at etablere en voksenlærlingeaftale. Jobpakken er bredt sammensat med følgende indhold, som kan vælges og sammensættes efter individuelt behov: 1) Afklaringssamtale 2) Job- og uddannelsesformidling 3) 1-13 ugers praktik 4) 1-6 ugers særlige vejledningsforløb 5) 1-13 ugers særlig tilrettelagt uddannelsesforløb. Vi anvender en bred vifte af tilgange og metoder i vores jobformidling. De udgør tilsammen vores pædagogiske metode, som er opdelt i det umiddelbare match, hvor der arbejdes med konkrete, relevante jobåbninger, som borgeren selv er vidende om, og som matcher vedkommendes ønsker og kompetencer. det bearbejdede match, hvor der foretages en grundig afdækning af borgerens faglige og personlige kompetencer og branchemæssige- og geografiske mobilitet. Vi benytter os blandt andet af omvendt formidling, hvor vi afdækker, hvad borgeren kan og vil. Herefter finder vi sammen med borgeren relevante jobåbninger, som undersøges, og der tages kontakt til virksomheden med henblik på at opnå ansættelse. Metoden er særlig velegnet, når der er tale om ledige, der ikke umiddelbart er formidlingsparate. I forløbet indgår desuden individuelle samtaler med afdækning af potentialer, planlægning af handlinger og gennemgang af cv, ansøgninger og kompetencer. Borgeren fører log over sin jobsøgning, sine kontakter og sine aftaler. Forløbet er for dig, der skal have lidt assistance til at finde det rigtige job. Det kan være, du skal skifte branche, eller det kan være, du har brug for at vide noget mere om, hvad det er, du kan, og hvordan du søger job på den mest effektive måde. Du får også mulighed for at komme i praktik undervejs og på den måde komme i kontakt med mulige arbejdsgivere. AOFJOB 9

10 Uddannelsespakke Det er formålet, at deltagerne afklares og styrkes til at kunne gennemføres en ordinær uddannelse. Vejen kan gå over forkvalificering, afprøvning og praktik til deltagelse i uddannelse. Fokus lægges på en afdækning af relevante uddannelsesretninger med beskæftigelsespotentiale, og hvad uddannelsen kræver af borgeren. Forløbet indeholder afdækning af relevante uddannelsesretninger med beskæftigelsespotentiale for den enkelte borger. Derudover lægger vi vægt på, at borgeren bliver afklaret om, hvad uddannelsen kræver, også på det læringsmæssige, personlige og sociale niveau. Hovedvægten er på det ordinære uddannelsessystem, voksenlærlingeordninger og flaskehalsforløb. Forløbet er rettet mod alle brancher/uddannelser. Redskaber iht. LAB loven: Etablering af intern eller ekstern mentorordning (LAB kap ) Der tages stilling til eventuel ansøgning om hjælpemidler (LAB kap ) Praktik (LAB kap ) Jobplan (LAB kap. 9 27, 28 og 29) Vejledning og opkvalificering (LAB kap. 10) Voksenlærlingeordningen (LAB 68 stk. 2) Herudover anvendes en række redskaber som f.eks. gruppesamtaler og individuelle samtaler, brug af rollemodeller m.m. Derudover kan følgende elementer indgå: Screening for evt. ordblindhed/talblindhed Kortlægning af borgerens læringsstrategier Uddannelsespraktik Opsøgende arbejde Afklaring af borgerens netværk og sociale situation i øvrigt Uddannelsesforberedende danskundervisning. Vi arbejder med individuel vejledning og afklaring. Vi inddrager relevante uddannelsesinstitutioner og lægger vægt på, at borgeren er aktiv i forhold til at finde svar på sine spørgsmål. Hvis det er hensigtsmæssigt for afklaringen, kan der tilrettelægges snusepraktikker på uddannelsessteder eller på arbejdspladser. Borgeren fører log over sine aktiviteter og overvejelser. Dette tilbud er til dig, der overvejer at komme i gang med en uddannelse, men er lidt usikker på, hvad der kræves. Måske er du også i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge. Her får du mulighed for at få meget mere at vide om dine muligheder, så du kan træffe den rigtige beslutning og finde præcis den uddannelse eller de kurser, der passer til dig. 10 AOFJOB

11 Motivationsfremmende pakke Målet er, at borgeren igennem et individuelt sammensat forløb motiveres og engageres til at søge og få job eller påbegynde uddannelse. Forløbet giver borgeren lyst og styrke til at arbejde aktivt mod opfyldelse af egne realistiske beskæftigelsesmål. Forløbet er individuelt sammensat og består af en række motivationsfremmende aktiviteter. Afgørende er, at borgeren arbejder med at genopdage sine muligheder, styrkesider og faglighed og arbejder med at finde områder, hvor identifikationen er stærk. Borgeren er fysisk aktiv og bliver udfordret på at arbejde reflekterende med sig selv og de individuelt motiverende faktorer. Forløbet er rettet mod alle brancher og kan sammensættes af følgende elementer: 1-6 ugers vejlednings- og afklaringsforløb, jf. LAB 32,1: Reaktivering af eksisterende faglighed, eller Konvertering af hverdagslivskompetencer til arbejdslivskompetencer 1-13 ugers særligt tilrettelagte projekt- og uddannelsesforløb, jf. LAB 32, 2: Job og Krop fysiske øvelser og handlingsfremmende aktiviteter Snusepraktik i 1-3 dage 1-13 ugers praktik i brancher / job med relevans. Vi tilrettelægger den individuelle tilgang til borgeren ved at tilknytte en fast konsulent, som følger borgeren under hele forløbet. Konsulenten varetager vejledningsopgaverne, herunder tilrettelæggelse af forløb, samtaler undervejs og kontakt til borgeren og jobcentret ved sygdom, fravær og rapportering. I en tæt dialog mellem konsulent og borger aftales, hvilke undervisningselementer og øvrige aktiviteter borgeren skal deltage i under hensyntagen til jobplanens mål og øvrige konditioner. Viften af metoder i AOFJOB s pakke dækker blandt andet den motivationsfremmende samtale, der afdækker forandringspotentialet hos borgeren løsningsfokuseret coaching, der fokuserer på borgerens fremtidige rolle på arbejdsmarkedet formidling, enten via et umiddelbart match til job eller gennem et bearbejdende match, hvor AOFJOB s netværk bringes i spil undervisning i relevante emner og tilknyttede rollemodeller vurdering af progression og bidrag til rådighedsvurdering Undervejs i forløbet arbejdes med målsætninger og indfrielse af milepæle, og der gives individuel sparring tilpasset borgerens aktuelle behov og problematikker. Målet er, at du igen får mod på at være på arbejdsmarkedet, eller måske gå i gang med en uddannelse. I forløbet vil du få afklaret eventuelle spørgsmål om arbejdsmarkedet og uddannelsesmulighederne, og du vil få en viden både om de aktuelle forhold på arbejdspladserne og dine muligheder. Du får undervejs mulighed for at komme på kortere eller længere praktikophold. AOFJOB 11

12 Sygedagpengepakke Formålet er, at borgeren afklares om egne resurser, muligheder og begrænsninger, samt understøttes i en fortsat aktiv proces frem mod det individuelle mål. Det sker gennem et fokuseret, individuelt forløb, der sammensættes med sigte på at bistå borgeren i at fastholde kontakt til og mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Forløbene sammensættes individuelt under hensyntagen til den helbredsmæssige problematik, borgeren har. Der vil være fokus på, at borgeren udvikler relevante copingstrategier, og at også de små succeser og fremskridt anerkendes som vigtige på vejen tilbage mod en raskmelding og dermed en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I samarbejde med borgeren arbejder vi på, at også en delvis raskmelding kan være et skridt på vejen. For de borgere, som er sygemeldte fra et job, vil vi inddrage virksomheden og dermed medvirke til i videst muligt omfang at kunne fastholde medarbejderen. Forløbene kan sammensættes af følgende elementer: 1-6 ugers særlige vejledningsforløb rettet mod angst og fobier, problemer med bevægeapparatet og/eller stress og udbrændthed, efterfulgt af et forløb med virksomhedsnær aktivering ugers praktik 1-13 ugers særlig tilrettelagt uddannelsesforløb jf. 32 stk. 2 job- og uddannelsesformidling. Borgeren vil komme til at arbejde med sig selv fysisk og personligt og derigennem opleve en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og mentalt overskud. Individuel vejledning og sparring indgår og tilpasses de enkelte borgers behov og problematikker. Der vil være undervisning i relevante emner der understøtter borgerens etablering af relevante copingstrategier. Vi anvender en bred vifte af tilgange og pædagogiske metoder i opgaven: Afklaringssamtaler: Visitationssamtale samt en af følgende tre: En fysioterapeutisk samtale, en beskæftigelsesrettet samtale eller en coachsamtale. Vejlednings- og undervisningsforløb Formidling, enten via et umiddelbart match til job eller gennem et bearbejdende match, hvor AOFJOB s netværk bringes i spil. Forløbene tilrettelægges med sigte på at afdække den enkelte borgers beskæftigelsespotentiale. Det findes gennem arbejde med de særlige problematikker, der præger borgerens helbredstilstand kombineret med afprøvning af ressourcer og evner inden for relevante brancher. Sygedagpengepakken er til dig, der i øjeblikket er sygemeldt eller har fysiske eller psykiske problemer og har behov for støtte og vejledning for at blive raskmeldt eller komme i god bedring. Undervejs får du mulighed for at deltage i praktikforløb eller særlige uddannelsesforløb. Målet er, at du finder en god vej tilbage til beskæftigelse eller uddannelse. 12 AOFJOB

13 Mentorpakke Formålet er at styrke integrationen på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb og sikre, at der bliver en vedvarende fastholdelse af borgeren i job eller uddannelse. Der fokuseres på at støtte borgerens arbejdsmarkedsintegration igennem hele mentorforløbet. Mentorydelserne er rettet mod alle brancher. Der tilbydes mentorydelser inden for følgende kategorier: 1) Uddannelse og ungdomsuddannelse 2) Mentorydelse med særlig indsigt i erhvervsskolesystemet og de almene uddannelser 3) Mentorydelse med særligt kendskab til borgere med psykiske problemstillinger 4) Mentorydelse med særligt kendskab til borgere med særlige behov 5) Mentorydelse i forhold til borgere med begrænsede sproglige og kulturelle forudsætninger 6) Mentorydelse med særligt branchekendskab 7) Ungdoms- og virksomhedsmentorer (anvendes primært til den yngre del af målgruppen). Mentorarbejdet kan gennemføres i kombination med f.eks. virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, korte vejlednings- og afklaringsforløb samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik og danskundervisning. Der foretages en individuel sparring og opfølgning, og mentoren vil være i løbende kontakt med både virksomhed/uddannelsessted og borgeren for at sikre et positivt og fornuftigt forløb. Det pædagogiske mentorarbejde er bygget op omkring 5 kompetencer, som virksomhedsmentoren skal beherske. Dermed indgår kompetencerne som det centrale element i det daglige pædagogiske arbejde: Vejlederkompetencer mentor er uddannet til at gennemføre ligeværdige og empatiske samtaler med afsæt i kommunikationsstrategien IVK Ikke voldelig kommunikation. Samarbejds- og konfliktløsningskompetencer mentor er uddannet til at samarbejde med arbejdsgiver, kolleger, tillidsvalgte og ikke mindst borgeren. Mentor kan løse konflikter, mægle og forhindre mobning. Videnskompetencer mentor er faglig stærk og har inden forløbet sat sig ind i arbejdspladsens sociale og faglige spilleregler og har kendskab til lovgrundlag og etiske regler for mentorarbejdet Kommunikative kompetencer mentor formidler viden om arbejdspladsen, også den uformelle viden. Personlige og sociale kompetencer mentor har et fordomsfrit menneskesyn og er bevidst om sin egen rolle. En mentor er for dig, som har brug for god introduktion og støtte, når du skal i gang med dit nye job, eller du begynder på en uddannelse. Din mentor kan hjælpe med dine faglige udfordringer, og kan kender arbejdspladsens sociale og faglige spilleregler. AOFJOB 13

14

15 AS3 Employment Strandboulevarden 122, København Ø Tlf: Fax: Hjemmeside: AS3 Employment AS3 Employment 15

16 Indgangsmodul Formålet med indgangsmodulet hos AS3 Employment er hurtigt og effektivt at afklare den henviste borgers faglige, personlige, sproglige og sociale kompetencer og herefter beskrive borgerens nuværende beskæftigelsesmæssige situation samt fremtidige mål. På baggrund af beskrivelsen kan Jobcenteret efterfølgende beslutte det videre forløb for borgeren. Vi ønsker hurtigst muligt at afklare den enkelte borger i forhold til, hvor fokus skal lægges i vedkommendes videre forløb. Via individuelle samtaler afklarer vi den enkelte borgers faglige, personlige, sproglige og sociale kompetencer og ressourcer med henblik på at beskrive borgerens nuværende beskæftigelsesmæssige situation og fremtidige mål. På baggrund af de individuelle samtaler udarbejder vi en skriftlig beskrivelse af borgeren beskæftigelsesmæssige situation og jobmål. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dialogguidens 5 opmærksomhedspunkter, som indgår i Arbejdsmarkedsportalens digitale registreringsværktøj. Beskrivelsen vil således være et godt udgangspunkt for jobcentrets vurdering af, hvilken tilbudspakke borgeren skal tilbydes som næste trin på vejen mod hurtigt at opnå ordinær beskæftigelse eller påbegynde ordinær uddannelse. I AS3 Employments tilbud på indgangsmodulet er rådgivningen tilrettelagt individuelt og fleksibelt i forhold til den enkelte borgers konkrete situation og behov. I vores pædagogiske tilgang arbejder vi i AS3 Employment med succeser. Vi møder borgeren i øjenhøjde og kigger på den person, vi har over for os, og hvad han eller hun har med i bagagen. Alle har haft succeser i livet dette tager vi udgangspunkt i i indgangsmodulet. Herigennem får borgeren nogle aha-oplevelser, som han eller hun kan bygge videre på i sin afklaring mod arbejdsmarkedet. Hos AS3 Employment sætter vi fokus på dine potentialer og fremtidsud sigter. Vores erfarne rådgivere hjælper dig med at få klarhed over din nuværende situation og dine muligheder. Således at du kan få et overblik over, hvad der skal til, for at du får et job eller kommer i gang med en uddannelse. Ved de individuelle samtaler vil vi i fællesskab finde frem til dine kompetencer, ressourcer, interesser og dine mål for fremtiden. Med udgangspunkt i dette aftaler du det videre forløb med dit jobcenter. Du kan læse mere om AS3 Employment på 16 AS3 Employment

17 Jobpakke Målet med jobpakken er, at kandidaterne hurtigst muligt får ordinært job. Rådgivningen tilrettelægges, så den støtter og styrker den enkelte kandidat i forhold til at afdække og opnå større indsigt i egne ressourcer og kompetencer og ikke mindst i, hvordan disse kan nyttiggøres i forbindelse med en afklaring af kandidatens fremtid. AS3-rådgiveren giver den enkelte kandidat professionel sparring og rådgivning og udfordrer samtidigt kandidaten i nødvendigt omfang for derigennem at fastholde kandidaten i afklaringsprocessen og sikre en høj intensitet i jobsøgningsprocessen. Rådgivningen har altid arbejdsmarkedsperspektivet i fokus og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers konkrete behov for sparring, vejledning og støtte, og tager udgangspunkt i at skabe et fundament, at se muligheder og at igangsætte handling for at opnå et resultat. Forløbet vil blandt andet bestå af: Holdundervisning med forskellige temaoplæg målrettet kandidaternes konkrete behov for viden i relation til afklaring af muligheder Individuelle samtaler med henblik på at give kandidaten sparring i sin afklaring og jobsøgning Individuelt og gruppebaseret arbejde omkring løsning af konkrete opgaver i relation til kandidaternes personlige udvikling, afklaring af muligheder og jobsøgning Etablering af sociale netværk blandt kandidaterne til gensidig støtte og inspiration i bestræbelserne på hurtigst muligt at nå målet om ordinær ansættelse. I den pædagogiske metode og tilgang lægger vi vægt på, at kandidaten selv er ansvarlig for processen og resultatet, mens AS3-rådgiveren motiverer, inspirerer og fastholder kandidaten i de aftalte aktiviteter og mål. Mange af kandidaterne skal dog støttes i processen og har derfor behov for en døråbner i forhold til virksomheden. Derfor inddrager vi aktivt vores brede virksomhedsnetværk for at skabe jobåbninger og etablere kontakten til virksomheden for de kandidater, der har behov for dette. Forløbet hos AS3 Employment hjælper dig til at sætte fokus på dine styrker og kompetencer uanset din alder, køn, nationalitet, uddannelse og erfaring. Vi hjælper dig med at igangsætte en intensiv og målrettet jobsøgning. Vi sikrer, at du får præ cis den rådgivning og sparring, du har brug for, for at du kan komme videre i arbejde og bliver selvforsørgende. Hos os arbejder du med et overblik over dine muligheder på arbejdsmarkedet, og du vil blive klædt på til selv at skabe kontakten til en virksomhed. Du vil naturligvis få adgang til vort brede virksomhedsnetværk, hvor det er muligt at skabe kontakt til virksomheder om relevante jobåbninger det er dit næste job, det handler om! Du kan læse mere om AS3 Employment på AS3 Employment 17

18 Uddannelsespakke Det overordnede mål for AS3 Employments uddannelsespakke er, at den enkelte visiterede borgere hurtigst muligt opnår afklaring af uddannelsesmuligheder og behov. Vores sigte er, at den pågældende påbegynder enten ordinær uddannelse eller andet opkvalificerende uddannelsesforløb, herunder voksenlærling, der sikrer, at borgeren finder den korteste vej til ordinær beskæftigelse. Første skridt er, at borgeren får et realistisk billede af alt det, han eller hun ved og kan, og får udarbejdet en kompetenceprofil. Når borgeren har et overblik over sine realkompetencer, kan personen arbejde videre med at få afdækket sit mulighedsfelt, dvs. hvilke uddannelsesretninger vil give den pågældende de bedste muligheder for hurtigt at opnå selvforsørgelse. I vores rådgivning er der fokus på, at borgeren bliver klædt på til at kunne forholde sig realistisk til egen situation og egne fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Der vil herunder blive arbejdet med at udvikle borgernes personlige og sociale kompetencer ved at lade dem indgå i forskellige samarbejdsrelationer med hinanden. Vi inddrager aktivt vores brede virksomhedsnetværk for at finde jobåbninger. Har borgeren behov for en døråbner til virksomheden, hjælper AS3 rådgiveren naturligvis med at skabe kontakten. I formidlingen af ordinært job eller virksomhedspraktik tager vi altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, kompetencer, ønsker og realistiske muligheder. Vi har i vores rådgivning stort fokus på, at borgerne får bearbejdet de forskelligartede barrierer, der er med til at blokere i forhold til uddannelse. I stedet skal borgerne vendes til at fokusere på de ofte små succesoplevelser, de har haft, således at de ad den vej motiveres til uddannelsesmæssig opkvalificering. Det er i den forbindelse af afgørende betydning for et godt resultat, at borger og rådgiver har en god kontakt, som er baseret på tryghed, åbenhed, respekt og en udfordrende dialog, da dette er afgørende for at nå ind til kernen af de problemstillinger, der er årsagen til, at den enkelte borger ikke er på arbejdsmarkedet. Samtidig er forventningsafstemning om gensidigt ansvar, ærlighed, respekt og indbyrdes roller ligeledes meget centralt, da denne er med til at fastholde borgerens fokus på målet. Det primære mål med forløbet hos AS3 Employment er, at du hurtigst muligt kommer i gang med en uddannelse, der kan øge dine muligheder for at få et job. Det er dig og din fremtid, det handler om. Derfor tilpasser og tilrettelægger vi forløbet ud fra dine behov. For at få den bedste proces veksler du mellem individuelle møder med din rådgiver og fælles aktiviteter og individuelt arbejde. Der vil være korte oplæg og opgaver, du løser selv eller sammen med andre. Du får sparring, rådgivning og hjælp til at finde ud af hvilken uddannelse, der bedst passer til dig, det du kan og de mål, du har. Du kan læse mere om AS3 Employment på 18 AS3 Employment

19 Motivationsfremmende pakke Det overordnede mål er, at borgeren hurtigst muligt opnår beskæftigelse eller påbegynder ordinær uddannelse. Borgeren afklares i forhold til egen fremtid på arbejdsmarkedet og får styrket kompetencen til at træffe et valg, men også forstå de mulige konsekvenser ved et fravalg. Alle visiterede borgere vil få øget deres motivation og igangsat en målrettet jobsøgning. De bliver dermed i stand til at ændre egen situation, så mulighederne for at opnå selvforsørgelse øges. Den motivationsfremmende pakke har fokus på en helhedsorienteret indsats der tilrettelægges ud fra den enkelte borgers forudsætninger og behov for støtte, sparring og rådgivning. Indsatsen kombinerer arbejdet med motivation, holdningsbearbejdning, opbygning af selvtillid og selvværd, udvikling af de sociale kompetencer med afklaring af kompetencer og muligheder samt målrettet jobsøgning. Borgeren vil blive klædt på til at kunne forholde sig realistisk til egen situation og agere ud fra dette. Motivation som drivkraft vil være nøgleordet, der skal støtte borgeren i at gøre en aktiv indsats og samtidig medvirke til at ændre indgroede vaner og livsstil. Der vil være fokus på, at borgeren hurtigt får mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Den måde borgeren tackler en praktikperiode på vil være med til at afklare hvilken indsats, der skal sættes i værk for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet dette gælder også i forhold til de sociale kompetencer. Den motivationsfremmende pakke vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens behov for sparring og rådgivning og vil være fleksibelt og individuelt. AS3-rådgiveren og borgeren forventningsafstemmer om gensidigt ansvar, ærlighed, åbenhed, tillid, respekt og indbyrdes roller. Det gøres her klart, at borgeren har et medansvar for processen. AS3-rådgivere vil finde ind til de ting, der kan motivere borgeren til at påbegynde den udviklingsproces, som er nødvendig for at komme videre. Den individuelle rådgivning er det centrale i forløbet. Her kan der tales om de svære emner i fortrolighed. Borgeren bliver udfordret fagligt og personligt, oplever tryghed og støtte, men vil også opleve at der bliver stillet krav om personligt ansvar og engagement. Hos AS3 Employment sætter vi fokus på dine potentialer og fremtidsud sigter. Vi hjælper dig med at få opbygget en tiltro til, at du kan stabe forandringer i dit liv. Vores erfarne rådgivere hjælper dig med at få klarhed over din nuværende situation og dine muligheder. Du får præcis den rådgivning og sparring, du har brug for, for at du kan gå ud og sælge dig selv. - Vi ved, du kan. Du kan læse mere om AS3 Employment på AS3 Employment 19

20 Sygedagpengepakke Den overordnede målsætning er at sikre, at de sygemeldte borgere hurtigst muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende eller påbegynder en uddannelse på ordinære vilkår. Hensigten er således at afkorte den enkeltes sygedagpengeperiode samt forebygge, at borgeren udstødes permanent fra arbejdsmarkedet. Sygedagpengepakken er bygget op omkring et holdbaseret afklarings- og jobsøgningsforløb, hvor den enkelte borger er i centrum. Der er derfor fokus på den individuelle tilgang. Vi giver borgeren professionel sparring og rådgivning og udfordrer borgeren i nødvendigt omfang, men der vil altid være fokus på hjælp til selvhjælp og på at støtte borgerens egenaktivitet. Gennem afklaring og holdningsbearbejdning øges de sygemeldte borgeres motivation til igen at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi hjælper de sygemeldte borgere med at komme væk fra deres sygdomsidentitet. De får opbygget en jobsøgeridentitet og får derigennem rettet blikket mod egne muligheder på arbejdsmarkedet, så de kommer videre i deres jobliv. Såvel i formidlingen af ordinære job som virksomhedspraktik inddrager vi vores brede netværk og vil, når borgeren har behov for dette, etablere kontakten og være døråbner til virksomheden. I arbejdet med at hjælpe de sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet, er der fokus på det hele menneske. Vi er opmærksomme på både de psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af sygemeldingen. Der fokuseres ikke på sygdommen, men derimod på den enkeltes ressourcer og realistiske handlemuligheder. Målet er at finde ind til de ting, der kan motivere den enkelte borger til at påbegynde den udviklingsproces, som er nødvendig for at komme videre, og samtidig have fokus på de problemstillinger, der har ført til sygemeldingen. Hos AS3 Employment sætter vi fokus på dig og dine potentialer og frem tidsudsigter. Vi stiller en personlig rådgiver til din disposition gennem hele processen. Vi giver dig gennem undervisning, individuel rådgivning og sparring mulighed for, at du kan stå med de bedste kort på hånden fra dag ét. Vi hjælper dig blandt andet med: at se muligheder frem for begrænsninger at få et overblik over dine faglige, personlige og sociale kompetencer og udviklingssider at få overblik over dine personlige værdier at få klarhed om din arbejdsevne og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. at få opdateret dit ansøgningsmateriale og meget mere Vi glæder os til at samarbejde med dig det er jo din fremtid, det handler om! Du kan læse mere om AS3 Employment på 20 AS3 Employment

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Vores styrke er vores brede målgruppe, mange tilbud og anerkendende metoder Til sagsbehandlere og visitatorer Kofoeds skole 32 68 02 00 Det er forskellige mennesker,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb Job og mennesker imellem Individuelle forløb Job gruppen Job og mennesker imellem Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner, Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere