LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet"

Transkript

1 LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman Væksthuset

2

3 AOFJOB A/S...7 Indgangsmodul... 8 Jobpakke... 9 Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke...11 Sygedagpengepakke Mentorpakke AS3 Employment...15 Indgangsmodul Jobpakke...17 Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Dag- og Døgncentret...23 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke Hans Knudsen Instituttet...33 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke...40 Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke

4 Hartmanns...43 Indgangsmodul...44 Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke...48 Mentorpakke Arbejdsprøvningspakke Hovedstadens Oplysningsforbund Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke Incita...61 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke...64 Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke Integro/Cortex...71 Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke...77 Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke... 79

5 Kofoeds Skole Indgangsmodul...82 Jobpakke...83 Uddannelsespakke...84 Motivationsfremmende pakke...85 Sygedagpengepakke...86 Mentorpakke...87 Kombinationspakke...88 Arbejdsprøvningspakke...89 Konsortiet KKB Indgangsmodul...92 Jobpakke...93 Uddannelsespakke...94 Motivationsfremmende pakke...95 Sygedagpengepakke...96 Mentorpakke...97 Kombinationspakke...98 Arbejdsprøvningspakke...99 Særlig tilbudspakke Markman Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Væksthuset Indgangsmodul Jobpakke Uddannelsespakke Motivationsfremmende pakke Sygedagpengepakke Mentorpakke Kombinationspakke Arbejdsprøvningspakke Særlig tilbudspakke

6

7 AOF Job Teglværksgade København Ø Tlf: Hjemmeside: AOFJOB A/S AOFJOB 7

8 Indgangsmodul Formålet er at opnå en afklaring af borgerens beskæftigelsesrettede muligheder samt behov for eventuelle yderligere støtte. Der fokuseres på maksimal borgerinddragelse og de ressourcer og muligheder hos borgeren, der kan bringes i spil for at mobilisere vedkommendes arbejdsmarkedspotentiale. Afklaringen er rettet mod alle brancheområder. Indgangsmodulet gennemføres som en struktureret individuel samtale med borgeren. Samtalen følger et af følgende koncepter for afvikling af samtaler: 1) Individuelle afklarende samtaler med borgeren eller 2) Tillæg til ressourceprofil, som de er beskrevet i Arbejdsmarkedsportalens Digitale Registreringsværktøj (DRV). Den individuelle afklarende samtale kan også gennemføres med fokus på at skulle bidrage til borgerens ressourceprofil. Afrapporteringen vil via workflow kunne matches til de fem opmærksomhedspunkter i Det Digitale Registreringsværktøj (DRV) og/eller fungere som bidrag til ressourceprofilen. Der er særlig opmærksomhed på systematisk og entydighed omkring det beskæftigelsesmæssige potentiale, mål, historik, ønsker og interesser. Den ligeværdige og afklarende samtale er struktureret over et skema med spørgsmål der relaterer sig til de fem opmærksomhedspunkter i DRV. Vi lægger vægt på at afklare borgerens ressourcer samtidig med, at der skal være plads til at borgeren også kan udtrykke sig om det, vedkommende opfatter som barrierer eller vanskeligheder. Der vil kunne indgå følgende web-baserede værktøjer: 1. SE værktøjer fra Studie og Erhverv og 2. OTS test fra Center for Ledelse. Der vil kunne testes for følgende forhold: Afdækning af dansksproglige mundtlige og skriftlige kompetencer (indvandrere og flygtninge) Afdækning af dansksproglige mundtlige og skriftlige kompetencer (dysleksi, ordblindhed, mv.) Afdækning af basale sociale kompetencer Afdækning af rådighed Afdækning af mestring Revurdering af kompetencekortet Afdækning af basale samarbejdsevner og motivation. Formålet med indgangsmodulet er, at du sammen med en vejleder finder ud af, hvad du har af muligheder for at komme i job hurtigst muligt. Vi fokuserer på det, du allerede kan, og de erfaringer du har. Vi ser også på, om du eventuelt har behov for assistance for at komme godt videre i et job. Hvis du har et CV, må du meget gerne medbringe det. 8 AOFJOB

9 Jobpakke Målet er, at borgeren hurtigst muligt vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked, evt. via praktik eller job med løntilskud. Fokus ligger på en præcis afdækning af borgerens personlige ressourcer og kompetencer i kombination med vedkommendes ønsker i forhold til beskæftigelse. I dette brydningsfelt tilrettelægges samarbejdet for at accelerere og kvalificere borgerens jobsøgning. Borgeren vil blive motiveret til selv at være opsøgende over for virksomheder og de områder, han finder interessante. Såfremt det er hensigtsmæssigt for afklaringen eller for at komme i betragtning til et konkret job, etableres praktik eller job med løntilskud. Der vil være undervisning i relevante jobsøgningsteknikker, og der vil være afklaring i forhold til relevante brancher, i særlig grad inden for flaskehalsområderne. I forløbet indgår også afklaring i forhold til muligheden for at etablere en voksenlærlingeaftale. Jobpakken er bredt sammensat med følgende indhold, som kan vælges og sammensættes efter individuelt behov: 1) Afklaringssamtale 2) Job- og uddannelsesformidling 3) 1-13 ugers praktik 4) 1-6 ugers særlige vejledningsforløb 5) 1-13 ugers særlig tilrettelagt uddannelsesforløb. Vi anvender en bred vifte af tilgange og metoder i vores jobformidling. De udgør tilsammen vores pædagogiske metode, som er opdelt i det umiddelbare match, hvor der arbejdes med konkrete, relevante jobåbninger, som borgeren selv er vidende om, og som matcher vedkommendes ønsker og kompetencer. det bearbejdede match, hvor der foretages en grundig afdækning af borgerens faglige og personlige kompetencer og branchemæssige- og geografiske mobilitet. Vi benytter os blandt andet af omvendt formidling, hvor vi afdækker, hvad borgeren kan og vil. Herefter finder vi sammen med borgeren relevante jobåbninger, som undersøges, og der tages kontakt til virksomheden med henblik på at opnå ansættelse. Metoden er særlig velegnet, når der er tale om ledige, der ikke umiddelbart er formidlingsparate. I forløbet indgår desuden individuelle samtaler med afdækning af potentialer, planlægning af handlinger og gennemgang af cv, ansøgninger og kompetencer. Borgeren fører log over sin jobsøgning, sine kontakter og sine aftaler. Forløbet er for dig, der skal have lidt assistance til at finde det rigtige job. Det kan være, du skal skifte branche, eller det kan være, du har brug for at vide noget mere om, hvad det er, du kan, og hvordan du søger job på den mest effektive måde. Du får også mulighed for at komme i praktik undervejs og på den måde komme i kontakt med mulige arbejdsgivere. AOFJOB 9

10 Uddannelsespakke Det er formålet, at deltagerne afklares og styrkes til at kunne gennemføres en ordinær uddannelse. Vejen kan gå over forkvalificering, afprøvning og praktik til deltagelse i uddannelse. Fokus lægges på en afdækning af relevante uddannelsesretninger med beskæftigelsespotentiale, og hvad uddannelsen kræver af borgeren. Forløbet indeholder afdækning af relevante uddannelsesretninger med beskæftigelsespotentiale for den enkelte borger. Derudover lægger vi vægt på, at borgeren bliver afklaret om, hvad uddannelsen kræver, også på det læringsmæssige, personlige og sociale niveau. Hovedvægten er på det ordinære uddannelsessystem, voksenlærlingeordninger og flaskehalsforløb. Forløbet er rettet mod alle brancher/uddannelser. Redskaber iht. LAB loven: Etablering af intern eller ekstern mentorordning (LAB kap ) Der tages stilling til eventuel ansøgning om hjælpemidler (LAB kap ) Praktik (LAB kap ) Jobplan (LAB kap. 9 27, 28 og 29) Vejledning og opkvalificering (LAB kap. 10) Voksenlærlingeordningen (LAB 68 stk. 2) Herudover anvendes en række redskaber som f.eks. gruppesamtaler og individuelle samtaler, brug af rollemodeller m.m. Derudover kan følgende elementer indgå: Screening for evt. ordblindhed/talblindhed Kortlægning af borgerens læringsstrategier Uddannelsespraktik Opsøgende arbejde Afklaring af borgerens netværk og sociale situation i øvrigt Uddannelsesforberedende danskundervisning. Vi arbejder med individuel vejledning og afklaring. Vi inddrager relevante uddannelsesinstitutioner og lægger vægt på, at borgeren er aktiv i forhold til at finde svar på sine spørgsmål. Hvis det er hensigtsmæssigt for afklaringen, kan der tilrettelægges snusepraktikker på uddannelsessteder eller på arbejdspladser. Borgeren fører log over sine aktiviteter og overvejelser. Dette tilbud er til dig, der overvejer at komme i gang med en uddannelse, men er lidt usikker på, hvad der kræves. Måske er du også i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge. Her får du mulighed for at få meget mere at vide om dine muligheder, så du kan træffe den rigtige beslutning og finde præcis den uddannelse eller de kurser, der passer til dig. 10 AOFJOB

11 Motivationsfremmende pakke Målet er, at borgeren igennem et individuelt sammensat forløb motiveres og engageres til at søge og få job eller påbegynde uddannelse. Forløbet giver borgeren lyst og styrke til at arbejde aktivt mod opfyldelse af egne realistiske beskæftigelsesmål. Forløbet er individuelt sammensat og består af en række motivationsfremmende aktiviteter. Afgørende er, at borgeren arbejder med at genopdage sine muligheder, styrkesider og faglighed og arbejder med at finde områder, hvor identifikationen er stærk. Borgeren er fysisk aktiv og bliver udfordret på at arbejde reflekterende med sig selv og de individuelt motiverende faktorer. Forløbet er rettet mod alle brancher og kan sammensættes af følgende elementer: 1-6 ugers vejlednings- og afklaringsforløb, jf. LAB 32,1: Reaktivering af eksisterende faglighed, eller Konvertering af hverdagslivskompetencer til arbejdslivskompetencer 1-13 ugers særligt tilrettelagte projekt- og uddannelsesforløb, jf. LAB 32, 2: Job og Krop fysiske øvelser og handlingsfremmende aktiviteter Snusepraktik i 1-3 dage 1-13 ugers praktik i brancher / job med relevans. Vi tilrettelægger den individuelle tilgang til borgeren ved at tilknytte en fast konsulent, som følger borgeren under hele forløbet. Konsulenten varetager vejledningsopgaverne, herunder tilrettelæggelse af forløb, samtaler undervejs og kontakt til borgeren og jobcentret ved sygdom, fravær og rapportering. I en tæt dialog mellem konsulent og borger aftales, hvilke undervisningselementer og øvrige aktiviteter borgeren skal deltage i under hensyntagen til jobplanens mål og øvrige konditioner. Viften af metoder i AOFJOB s pakke dækker blandt andet den motivationsfremmende samtale, der afdækker forandringspotentialet hos borgeren løsningsfokuseret coaching, der fokuserer på borgerens fremtidige rolle på arbejdsmarkedet formidling, enten via et umiddelbart match til job eller gennem et bearbejdende match, hvor AOFJOB s netværk bringes i spil undervisning i relevante emner og tilknyttede rollemodeller vurdering af progression og bidrag til rådighedsvurdering Undervejs i forløbet arbejdes med målsætninger og indfrielse af milepæle, og der gives individuel sparring tilpasset borgerens aktuelle behov og problematikker. Målet er, at du igen får mod på at være på arbejdsmarkedet, eller måske gå i gang med en uddannelse. I forløbet vil du få afklaret eventuelle spørgsmål om arbejdsmarkedet og uddannelsesmulighederne, og du vil få en viden både om de aktuelle forhold på arbejdspladserne og dine muligheder. Du får undervejs mulighed for at komme på kortere eller længere praktikophold. AOFJOB 11

12 Sygedagpengepakke Formålet er, at borgeren afklares om egne resurser, muligheder og begrænsninger, samt understøttes i en fortsat aktiv proces frem mod det individuelle mål. Det sker gennem et fokuseret, individuelt forløb, der sammensættes med sigte på at bistå borgeren i at fastholde kontakt til og mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Forløbene sammensættes individuelt under hensyntagen til den helbredsmæssige problematik, borgeren har. Der vil være fokus på, at borgeren udvikler relevante copingstrategier, og at også de små succeser og fremskridt anerkendes som vigtige på vejen tilbage mod en raskmelding og dermed en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I samarbejde med borgeren arbejder vi på, at også en delvis raskmelding kan være et skridt på vejen. For de borgere, som er sygemeldte fra et job, vil vi inddrage virksomheden og dermed medvirke til i videst muligt omfang at kunne fastholde medarbejderen. Forløbene kan sammensættes af følgende elementer: 1-6 ugers særlige vejledningsforløb rettet mod angst og fobier, problemer med bevægeapparatet og/eller stress og udbrændthed, efterfulgt af et forløb med virksomhedsnær aktivering ugers praktik 1-13 ugers særlig tilrettelagt uddannelsesforløb jf. 32 stk. 2 job- og uddannelsesformidling. Borgeren vil komme til at arbejde med sig selv fysisk og personligt og derigennem opleve en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og mentalt overskud. Individuel vejledning og sparring indgår og tilpasses de enkelte borgers behov og problematikker. Der vil være undervisning i relevante emner der understøtter borgerens etablering af relevante copingstrategier. Vi anvender en bred vifte af tilgange og pædagogiske metoder i opgaven: Afklaringssamtaler: Visitationssamtale samt en af følgende tre: En fysioterapeutisk samtale, en beskæftigelsesrettet samtale eller en coachsamtale. Vejlednings- og undervisningsforløb Formidling, enten via et umiddelbart match til job eller gennem et bearbejdende match, hvor AOFJOB s netværk bringes i spil. Forløbene tilrettelægges med sigte på at afdække den enkelte borgers beskæftigelsespotentiale. Det findes gennem arbejde med de særlige problematikker, der præger borgerens helbredstilstand kombineret med afprøvning af ressourcer og evner inden for relevante brancher. Sygedagpengepakken er til dig, der i øjeblikket er sygemeldt eller har fysiske eller psykiske problemer og har behov for støtte og vejledning for at blive raskmeldt eller komme i god bedring. Undervejs får du mulighed for at deltage i praktikforløb eller særlige uddannelsesforløb. Målet er, at du finder en god vej tilbage til beskæftigelse eller uddannelse. 12 AOFJOB

13 Mentorpakke Formålet er at styrke integrationen på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb og sikre, at der bliver en vedvarende fastholdelse af borgeren i job eller uddannelse. Der fokuseres på at støtte borgerens arbejdsmarkedsintegration igennem hele mentorforløbet. Mentorydelserne er rettet mod alle brancher. Der tilbydes mentorydelser inden for følgende kategorier: 1) Uddannelse og ungdomsuddannelse 2) Mentorydelse med særlig indsigt i erhvervsskolesystemet og de almene uddannelser 3) Mentorydelse med særligt kendskab til borgere med psykiske problemstillinger 4) Mentorydelse med særligt kendskab til borgere med særlige behov 5) Mentorydelse i forhold til borgere med begrænsede sproglige og kulturelle forudsætninger 6) Mentorydelse med særligt branchekendskab 7) Ungdoms- og virksomhedsmentorer (anvendes primært til den yngre del af målgruppen). Mentorarbejdet kan gennemføres i kombination med f.eks. virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, korte vejlednings- og afklaringsforløb samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik og danskundervisning. Der foretages en individuel sparring og opfølgning, og mentoren vil være i løbende kontakt med både virksomhed/uddannelsessted og borgeren for at sikre et positivt og fornuftigt forløb. Det pædagogiske mentorarbejde er bygget op omkring 5 kompetencer, som virksomhedsmentoren skal beherske. Dermed indgår kompetencerne som det centrale element i det daglige pædagogiske arbejde: Vejlederkompetencer mentor er uddannet til at gennemføre ligeværdige og empatiske samtaler med afsæt i kommunikationsstrategien IVK Ikke voldelig kommunikation. Samarbejds- og konfliktløsningskompetencer mentor er uddannet til at samarbejde med arbejdsgiver, kolleger, tillidsvalgte og ikke mindst borgeren. Mentor kan løse konflikter, mægle og forhindre mobning. Videnskompetencer mentor er faglig stærk og har inden forløbet sat sig ind i arbejdspladsens sociale og faglige spilleregler og har kendskab til lovgrundlag og etiske regler for mentorarbejdet Kommunikative kompetencer mentor formidler viden om arbejdspladsen, også den uformelle viden. Personlige og sociale kompetencer mentor har et fordomsfrit menneskesyn og er bevidst om sin egen rolle. En mentor er for dig, som har brug for god introduktion og støtte, når du skal i gang med dit nye job, eller du begynder på en uddannelse. Din mentor kan hjælpe med dine faglige udfordringer, og kan kender arbejdspladsens sociale og faglige spilleregler. AOFJOB 13

14

15 AS3 Employment Strandboulevarden 122, København Ø Tlf: Fax: Hjemmeside: AS3 Employment AS3 Employment 15

16 Indgangsmodul Formålet med indgangsmodulet hos AS3 Employment er hurtigt og effektivt at afklare den henviste borgers faglige, personlige, sproglige og sociale kompetencer og herefter beskrive borgerens nuværende beskæftigelsesmæssige situation samt fremtidige mål. På baggrund af beskrivelsen kan Jobcenteret efterfølgende beslutte det videre forløb for borgeren. Vi ønsker hurtigst muligt at afklare den enkelte borger i forhold til, hvor fokus skal lægges i vedkommendes videre forløb. Via individuelle samtaler afklarer vi den enkelte borgers faglige, personlige, sproglige og sociale kompetencer og ressourcer med henblik på at beskrive borgerens nuværende beskæftigelsesmæssige situation og fremtidige mål. På baggrund af de individuelle samtaler udarbejder vi en skriftlig beskrivelse af borgeren beskæftigelsesmæssige situation og jobmål. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dialogguidens 5 opmærksomhedspunkter, som indgår i Arbejdsmarkedsportalens digitale registreringsværktøj. Beskrivelsen vil således være et godt udgangspunkt for jobcentrets vurdering af, hvilken tilbudspakke borgeren skal tilbydes som næste trin på vejen mod hurtigt at opnå ordinær beskæftigelse eller påbegynde ordinær uddannelse. I AS3 Employments tilbud på indgangsmodulet er rådgivningen tilrettelagt individuelt og fleksibelt i forhold til den enkelte borgers konkrete situation og behov. I vores pædagogiske tilgang arbejder vi i AS3 Employment med succeser. Vi møder borgeren i øjenhøjde og kigger på den person, vi har over for os, og hvad han eller hun har med i bagagen. Alle har haft succeser i livet dette tager vi udgangspunkt i i indgangsmodulet. Herigennem får borgeren nogle aha-oplevelser, som han eller hun kan bygge videre på i sin afklaring mod arbejdsmarkedet. Hos AS3 Employment sætter vi fokus på dine potentialer og fremtidsud sigter. Vores erfarne rådgivere hjælper dig med at få klarhed over din nuværende situation og dine muligheder. Således at du kan få et overblik over, hvad der skal til, for at du får et job eller kommer i gang med en uddannelse. Ved de individuelle samtaler vil vi i fællesskab finde frem til dine kompetencer, ressourcer, interesser og dine mål for fremtiden. Med udgangspunkt i dette aftaler du det videre forløb med dit jobcenter. Du kan læse mere om AS3 Employment på 16 AS3 Employment

17 Jobpakke Målet med jobpakken er, at kandidaterne hurtigst muligt får ordinært job. Rådgivningen tilrettelægges, så den støtter og styrker den enkelte kandidat i forhold til at afdække og opnå større indsigt i egne ressourcer og kompetencer og ikke mindst i, hvordan disse kan nyttiggøres i forbindelse med en afklaring af kandidatens fremtid. AS3-rådgiveren giver den enkelte kandidat professionel sparring og rådgivning og udfordrer samtidigt kandidaten i nødvendigt omfang for derigennem at fastholde kandidaten i afklaringsprocessen og sikre en høj intensitet i jobsøgningsprocessen. Rådgivningen har altid arbejdsmarkedsperspektivet i fokus og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers konkrete behov for sparring, vejledning og støtte, og tager udgangspunkt i at skabe et fundament, at se muligheder og at igangsætte handling for at opnå et resultat. Forløbet vil blandt andet bestå af: Holdundervisning med forskellige temaoplæg målrettet kandidaternes konkrete behov for viden i relation til afklaring af muligheder Individuelle samtaler med henblik på at give kandidaten sparring i sin afklaring og jobsøgning Individuelt og gruppebaseret arbejde omkring løsning af konkrete opgaver i relation til kandidaternes personlige udvikling, afklaring af muligheder og jobsøgning Etablering af sociale netværk blandt kandidaterne til gensidig støtte og inspiration i bestræbelserne på hurtigst muligt at nå målet om ordinær ansættelse. I den pædagogiske metode og tilgang lægger vi vægt på, at kandidaten selv er ansvarlig for processen og resultatet, mens AS3-rådgiveren motiverer, inspirerer og fastholder kandidaten i de aftalte aktiviteter og mål. Mange af kandidaterne skal dog støttes i processen og har derfor behov for en døråbner i forhold til virksomheden. Derfor inddrager vi aktivt vores brede virksomhedsnetværk for at skabe jobåbninger og etablere kontakten til virksomheden for de kandidater, der har behov for dette. Forløbet hos AS3 Employment hjælper dig til at sætte fokus på dine styrker og kompetencer uanset din alder, køn, nationalitet, uddannelse og erfaring. Vi hjælper dig med at igangsætte en intensiv og målrettet jobsøgning. Vi sikrer, at du får præ cis den rådgivning og sparring, du har brug for, for at du kan komme videre i arbejde og bliver selvforsørgende. Hos os arbejder du med et overblik over dine muligheder på arbejdsmarkedet, og du vil blive klædt på til selv at skabe kontakten til en virksomhed. Du vil naturligvis få adgang til vort brede virksomhedsnetværk, hvor det er muligt at skabe kontakt til virksomheder om relevante jobåbninger det er dit næste job, det handler om! Du kan læse mere om AS3 Employment på AS3 Employment 17

18 Uddannelsespakke Det overordnede mål for AS3 Employments uddannelsespakke er, at den enkelte visiterede borgere hurtigst muligt opnår afklaring af uddannelsesmuligheder og behov. Vores sigte er, at den pågældende påbegynder enten ordinær uddannelse eller andet opkvalificerende uddannelsesforløb, herunder voksenlærling, der sikrer, at borgeren finder den korteste vej til ordinær beskæftigelse. Første skridt er, at borgeren får et realistisk billede af alt det, han eller hun ved og kan, og får udarbejdet en kompetenceprofil. Når borgeren har et overblik over sine realkompetencer, kan personen arbejde videre med at få afdækket sit mulighedsfelt, dvs. hvilke uddannelsesretninger vil give den pågældende de bedste muligheder for hurtigt at opnå selvforsørgelse. I vores rådgivning er der fokus på, at borgeren bliver klædt på til at kunne forholde sig realistisk til egen situation og egne fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Der vil herunder blive arbejdet med at udvikle borgernes personlige og sociale kompetencer ved at lade dem indgå i forskellige samarbejdsrelationer med hinanden. Vi inddrager aktivt vores brede virksomhedsnetværk for at finde jobåbninger. Har borgeren behov for en døråbner til virksomheden, hjælper AS3 rådgiveren naturligvis med at skabe kontakten. I formidlingen af ordinært job eller virksomhedspraktik tager vi altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, kompetencer, ønsker og realistiske muligheder. Vi har i vores rådgivning stort fokus på, at borgerne får bearbejdet de forskelligartede barrierer, der er med til at blokere i forhold til uddannelse. I stedet skal borgerne vendes til at fokusere på de ofte små succesoplevelser, de har haft, således at de ad den vej motiveres til uddannelsesmæssig opkvalificering. Det er i den forbindelse af afgørende betydning for et godt resultat, at borger og rådgiver har en god kontakt, som er baseret på tryghed, åbenhed, respekt og en udfordrende dialog, da dette er afgørende for at nå ind til kernen af de problemstillinger, der er årsagen til, at den enkelte borger ikke er på arbejdsmarkedet. Samtidig er forventningsafstemning om gensidigt ansvar, ærlighed, respekt og indbyrdes roller ligeledes meget centralt, da denne er med til at fastholde borgerens fokus på målet. Det primære mål med forløbet hos AS3 Employment er, at du hurtigst muligt kommer i gang med en uddannelse, der kan øge dine muligheder for at få et job. Det er dig og din fremtid, det handler om. Derfor tilpasser og tilrettelægger vi forløbet ud fra dine behov. For at få den bedste proces veksler du mellem individuelle møder med din rådgiver og fælles aktiviteter og individuelt arbejde. Der vil være korte oplæg og opgaver, du løser selv eller sammen med andre. Du får sparring, rådgivning og hjælp til at finde ud af hvilken uddannelse, der bedst passer til dig, det du kan og de mål, du har. Du kan læse mere om AS3 Employment på 18 AS3 Employment

19 Motivationsfremmende pakke Det overordnede mål er, at borgeren hurtigst muligt opnår beskæftigelse eller påbegynder ordinær uddannelse. Borgeren afklares i forhold til egen fremtid på arbejdsmarkedet og får styrket kompetencen til at træffe et valg, men også forstå de mulige konsekvenser ved et fravalg. Alle visiterede borgere vil få øget deres motivation og igangsat en målrettet jobsøgning. De bliver dermed i stand til at ændre egen situation, så mulighederne for at opnå selvforsørgelse øges. Den motivationsfremmende pakke har fokus på en helhedsorienteret indsats der tilrettelægges ud fra den enkelte borgers forudsætninger og behov for støtte, sparring og rådgivning. Indsatsen kombinerer arbejdet med motivation, holdningsbearbejdning, opbygning af selvtillid og selvværd, udvikling af de sociale kompetencer med afklaring af kompetencer og muligheder samt målrettet jobsøgning. Borgeren vil blive klædt på til at kunne forholde sig realistisk til egen situation og agere ud fra dette. Motivation som drivkraft vil være nøgleordet, der skal støtte borgeren i at gøre en aktiv indsats og samtidig medvirke til at ændre indgroede vaner og livsstil. Der vil være fokus på, at borgeren hurtigt får mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Den måde borgeren tackler en praktikperiode på vil være med til at afklare hvilken indsats, der skal sættes i værk for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet dette gælder også i forhold til de sociale kompetencer. Den motivationsfremmende pakke vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens behov for sparring og rådgivning og vil være fleksibelt og individuelt. AS3-rådgiveren og borgeren forventningsafstemmer om gensidigt ansvar, ærlighed, åbenhed, tillid, respekt og indbyrdes roller. Det gøres her klart, at borgeren har et medansvar for processen. AS3-rådgivere vil finde ind til de ting, der kan motivere borgeren til at påbegynde den udviklingsproces, som er nødvendig for at komme videre. Den individuelle rådgivning er det centrale i forløbet. Her kan der tales om de svære emner i fortrolighed. Borgeren bliver udfordret fagligt og personligt, oplever tryghed og støtte, men vil også opleve at der bliver stillet krav om personligt ansvar og engagement. Hos AS3 Employment sætter vi fokus på dine potentialer og fremtidsud sigter. Vi hjælper dig med at få opbygget en tiltro til, at du kan stabe forandringer i dit liv. Vores erfarne rådgivere hjælper dig med at få klarhed over din nuværende situation og dine muligheder. Du får præcis den rådgivning og sparring, du har brug for, for at du kan gå ud og sælge dig selv. - Vi ved, du kan. Du kan læse mere om AS3 Employment på AS3 Employment 19

20 Sygedagpengepakke Den overordnede målsætning er at sikre, at de sygemeldte borgere hurtigst muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende eller påbegynder en uddannelse på ordinære vilkår. Hensigten er således at afkorte den enkeltes sygedagpengeperiode samt forebygge, at borgeren udstødes permanent fra arbejdsmarkedet. Sygedagpengepakken er bygget op omkring et holdbaseret afklarings- og jobsøgningsforløb, hvor den enkelte borger er i centrum. Der er derfor fokus på den individuelle tilgang. Vi giver borgeren professionel sparring og rådgivning og udfordrer borgeren i nødvendigt omfang, men der vil altid være fokus på hjælp til selvhjælp og på at støtte borgerens egenaktivitet. Gennem afklaring og holdningsbearbejdning øges de sygemeldte borgeres motivation til igen at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi hjælper de sygemeldte borgere med at komme væk fra deres sygdomsidentitet. De får opbygget en jobsøgeridentitet og får derigennem rettet blikket mod egne muligheder på arbejdsmarkedet, så de kommer videre i deres jobliv. Såvel i formidlingen af ordinære job som virksomhedspraktik inddrager vi vores brede netværk og vil, når borgeren har behov for dette, etablere kontakten og være døråbner til virksomheden. I arbejdet med at hjælpe de sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet, er der fokus på det hele menneske. Vi er opmærksomme på både de psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af sygemeldingen. Der fokuseres ikke på sygdommen, men derimod på den enkeltes ressourcer og realistiske handlemuligheder. Målet er at finde ind til de ting, der kan motivere den enkelte borger til at påbegynde den udviklingsproces, som er nødvendig for at komme videre, og samtidig have fokus på de problemstillinger, der har ført til sygemeldingen. Hos AS3 Employment sætter vi fokus på dig og dine potentialer og frem tidsudsigter. Vi stiller en personlig rådgiver til din disposition gennem hele processen. Vi giver dig gennem undervisning, individuel rådgivning og sparring mulighed for, at du kan stå med de bedste kort på hånden fra dag ét. Vi hjælper dig blandt andet med: at se muligheder frem for begrænsninger at få et overblik over dine faglige, personlige og sociale kompetencer og udviklingssider at få overblik over dine personlige værdier at få klarhed om din arbejdsevne og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. at få opdateret dit ansøgningsmateriale og meget mere Vi glæder os til at samarbejde med dig det er jo din fremtid, det handler om! Du kan læse mere om AS3 Employment på 20 AS3 Employment

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere