Alkoholstatistik 5. marts 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholstatistik 5. marts 2020"

Transkript

1 Alkoholstatistik 5. marts 2020 Indførsel og produktion af alkohol 2019 Der blev i 2019 indført og produceret 336 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol således med 9 tusind liter, eller 2,7 pct. I forhold til tilførslen af ren alkohol i 1990, er der tale om et fald på 303 tusind liter. Indførsel og produktion af alkohol er således faldet med 47,4 pct. i løbet af de sidste 30 år. Figur 1. Tilførsel af ren alkohol, i liter Tilførslen i 2019 svarer til 7,6 liter ren alkohol pr. person over 14 år. Der er tale om en stigning på 0,2 liter pr. person, eller 2,4 pct., hvor tilførslen af ren alkohol pr. person svarede til 7,4 liter i De 7,6 liter ren alkohol, som hver person over 14 år i gennemsnit forbrugte i 2019, svarer til 9,7 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Af de 9,7 ugentlige genstande var 7,1 genstande øl, mens vinen udgjorde 1,8 genstande og spiritus 0,8 genstand, jf. tabel 2. Tabel 1. Tilførsel af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år Liter pr. person Pr. person... 8,1 7,6 7,6 6,9 6,8 6,5 6,9 6,6 5,9 6,0 Pr. person over 14 år... 10,4 9,8 9,7 8,8 8,6 8,3 8,7 8,4 7,4 7,6 Antal genstande 1 pr. person om ugen Pr. person... 10,3 9,8 9,7 8,9 8,7 8,4 8,8 8,5 7,5 7,7 Pr. person over 14 år... 13,4 12,6 12,5 11,3 11,0 10,6 11,2 10,8 9,5 9,7 Kilde: Grønlandsk Statistik, 1 Én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol.

2 Tilførslen af spiritus er faldet med 0,4 tusind liter ren alkohol fra 2018 til Tilførslen lå på 28,1 tusind liter ren alkohol i 2019 mod 28,5 tusind liter året før. Det svarer til et fald på 1,4 pct. Tilførslen af vin er steget til 63,3 tusind liter ren alkohol i 2019 fra 58,7 tusind liter året før. Det er en stigning på 4,5 tusind liter, svarende til 7,7 pct. Tilførslen af øl var på 244,8 tusind liter ren alkohol i 2019 mod 240,2 tusind liter året før. Det er en stigning på 4,6 tusind liter ren alkohol, eller 1,9 pct. Figur 2. Tilførsel af ren alkohol fordelt på type af alkoholdige drikkevarer liter Øl Vin Spiritus Tabel 2. Tilførsel af alkoholdige drikkevarer fordelt på typer Alkoholdige drikkevarer, liter I alt , , , , , , , , , ,0 Øl , , , , , , , , , ,0 Vin ,1 673,3 702,3 672,0 608,3 629,5 620,8 583,6 473,9 506,4 Spiritus ,2 104,0 97,6 91,1 83,5 87,3 92,9 84,7 74,8 73,6 Ren alkohol, liter I alt ,5 430,0 427,6 387,7 378,0 364,0 383,5 370,2 327,4 336,2 Øl ,9 307,0 303,3 270,0 270,9 253,0 271,0 265,0 240,2 244,8 Vin... 86,6 83,7 87,6 83,3 75,5 78,2 77,3 72,9 58,7 63,3 Spiritus... 43,0 39,3 36,7 34,4 31,6 32,7 35,2 32,3 28,5 28,1 Fordeling af ren alkohol, procent I alt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Øl... 71,5 71,4 70,9 69,6 71,7 69,5 70,7 71,6 73,4 72,8 Vin... 19,0 19,5 20,5 21,5 20,0 21,5 20,1 19,7 17,9 18,8 Spiritus... 9,5 9,1 8,6 8,9 8,3 9,0 9,2 8,7 8,7 8,4 Antal genstande om ugen pr. person over 14 år I alt... 13,4 12,6 12,5 11,3 11,0 10,6 11,2 10,8 9,5 9,7 Øl... 9,6 9,0 8,8 7,9 7,9 7,4 7,9 7,7 7,0 7,1 Vin... 2,5 2,4 2,6 2,4 2,2 2,3 2,3 2,1 1,7 1,8 Spiritus... 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 1 Én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. 0 Indførsel og produktion af alkohol side 2

3 Tabel 3. Ren alkohol pr. person over 14 år i liter fordelt på typer Liter pr. person over 14 år I alt... 10,4 9,8 9,7 8,8 8,6 8,3 8,7 8,4 7,4 7,6 Let øl... 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 Pilsner... 7,1 6,7 6,5 5,9 5,6 5,4 5,5 5,6 5,1 5,1 Luksus øl... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 Bordvin... 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,4 Hedvin... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Spiritus... 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Antal genstande 1 om ugen pr. person over 14 år I alt... 13,4 12,6 12,5 11,3 11,0 10,6 11,2 10,8 9,5 9,7 Let øl... 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 Pilsner... 9,1 8,5 8,3 7,5 7,1 6,9 7,0 7,2 6,6 6,6 Luksus øl... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 Bordvin... 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 1,7 1,8 Hedvin... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Spiritus... 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 1 Én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Tabel 4. Landskassens provenu af alkoholdige drikkevarer kr. I alt Let øl Pilsner Luksus øl Bordvin Hedvin Spiritus Afgift i gennemsnit pr. person over 14 år I alt Let øl Pilsner Luksus øl Bordvin Hedvin Spiritus Kilde: Grønlands Statistik, Indførsel og produktion af alkohol side 3

4 Landskassens provenu fra alkoholdige drikkevarer beløb sig til 172 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på ca. 5 mio. kr. i forhold til året før, jf. tabel 4. Indførsel, produktion og forbrug Denne statistik behandler mængden af alkohol indført til Grønland samt indenlandsk produktion. Hvis denne tilførsel af alkohol anvendes som indikator for forbruget, skal det erindres, at flere faktorer kan komplicere sammenhængen mellem tilførsel og forbrug. Husholdningers egenproduktion af alkoholholdige drikke: Dette kan indebære, at faktisk forbrug er højere end tilførslen. Størrelsen af husholdningers egenproduktion i Grønland er ikke belyst. Indkøb til lager: Dette kan have en vis betydning i Grønland, da der er tale om en lille befolkning samtidig med, at der ofte må tages højde for usikre og vanskelige transportbetingelser. Dette kan betyde udsving i tilførslen fra år til år, der ikke er betinget af forbrugsændringer. Spild på grund af varer der enten forældes eller ødelægges: Dette er formodentlig af beskeden betydning, set i forhold til den samlede mængde, men kan naturligvis have en vis betydning for data for de enkelte kommuner, hvis større partier fx frostsprænges eller destrueres. Ikke-deklareret indførsel (netto-grænsehandel): I lande med let adgang til nabolande med lavere priser på alkoholholdige drikke, kan dette betyde et forbrug højere end indførsel og (den registrerede) produktion. På grund af de høje afgifter kan den faktor have en vis betydning i Grønland modsat tæller de geografiske forhold, hvor Grønland kun har få indrejsemuligheder. Toldfrie køb i internationale lufthavne: Dette medregnes ikke, hvilket er i overensstemmelse med den metode der anvendes i de nordiske lande. Turisters, besøgendes eller sæsonarbejderes forbrug: Turisters, besøgendes eller sæsonarbejderes forbrug af alkohol er ikke belyst. En kommune med stort antal turister, besøgende og/eller sæsonarbejdere kan give indtryk af en større indførsel pr. person end en kommune med få turister, besøgende og/eller sæsonarbejdere. Sammenfattende betyder det, at den registrerede indførsel af alkohol til Grønland samt den indenlandske produktion sandsynligvis udgør en betydelig del af forbruget. Da betydningen af de nævnte faktorer imidlertid ikke er opgjort, kan det dog ikke siges præcist, hvor stor forskellen er mellem tilførsel og det faktiske forbrug.

5 Metode og kilde Statistikken er baseret på afgiftsgruppestatistikken for alkoholholdige drikke, som udarbejdes af Toldfunktionen i Aalborg. De videreleverer deres data til Skattestyrelsen i Nuuk. Herfra, efter en omregning og viderebehandling, modtager Grønlands Statistik det endelige dataudtræk til viderebearbejdning med henblik på offentliggørelse. Ved beregning af den årlige alkoholtilførsel pr. person over 14 år, er der anvendt middeltal for befolkningen på baggrund af statusopgørelser fra befolkningsstatistikken, som skaffes internt i Grønlands Statistik. Mængden af ren alkohol er beregnet på basis af den samlede volumen anført i afgiftsgruppestatistikken 1. Materialet begrænser sig til importen af afgiftspligtige alkoholholdige drikke samt produktion foretaget af hjemmehørende virksomheder, hvorfor toldfrit salg i lufthavne, forsyninger til skibe med udenlandsk destination mv. ikke er inkluderet. Denne begrænsning er i overensstemmelse med metoden, der anvendes i de øvrige nordiske lande. Der kan forekomme korrektioner i tal fra tidligere publikationer. Statistikken følger internationale retningslinjer og er i denne opgørelse opdelt på øl, vin og spiritus. Disse er defineret efter procentvolumen alkohol: Øl: Vin: Hedvin: Spiritus: Under 9,09 procentvolumen 9,10 15,09 procentvolumen 15,10 35,09 procentvolumen Over 35,10 procentvolumen Mængden af alkoholholdige drikke er omregnet til liter ren alkohol ved, at de enkelte afgiftsgrupper er blevet tildelt vægte for alkoholindhold. Vægtene er baseret på gennemsnitsberegninger for de enkelte afgiftsgrupper, jf. oversigt 1. Det skal her præciseres, at alkoholtypen Øl også indeholder de såkaldte alcopops eller alkoholsodavand, som er det seneste hit inden for drikkevarer til unge. 1 Liter ren alkohol = Liter alkoholdige drikke x vægt/100. For vægte, se oversigt 1. Indførsel og produktion af alkohol side 5

6 Oversigt 1. Vægte Alkoholtype Undergruppe Procentvolumen Vægt Afgiftsgruppe Afgift i kroner Øl Letøl 1,21-3,09 2, ,50 3,10-4,09 3, ,00 Pilsner 4,10-5,09 4, ,00 Luksusøl 5,10-7,09 6, ,00 7,10-9,09 8, ,00 Vin Bordvin 9,10-11,09 10, ,00 11,10-13,09 12, ,00 13,10-15,09 14, ,00 Hedvin 15,10-18,09 16, ,00 18,10-22,09 20, ,00 22,10-26,09 24,095 21* 187,00 26,10-30,09 28,095 22* 230,00 30,10-35,09 32,595 23* 280,00 Spiritus Spiritus 35,10-45,09 40, ,00 45,10-60,09 52, ,00 60,10-100,00 80, ,00 *Disse tre grupper bliver af Skattestyrelsen defineret som hørende under spiritus. Her defineres de som hedvin. PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Josef Kajangmat Alkoholstatistik Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax: Indførsel og produktion af alkohol side 6

Alkoholstatistik 5. marts 2018

Alkoholstatistik 5. marts 2018 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkoholstatistik 5. marts 2018 Indførsel og produktion

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Alkoholstatistik 2014:1

Alkoholstatistik 2014:1 Alkoholstatistik 2014:1 Indførsel og produktion af alkohol 2013 Der blev i 2013 indført og produceret 388 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af

Læs mere

Tobaksstatistik 5. marts 2019

Tobaksstatistik 5. marts 2019 Tobaksstatistik 5. marts 2019 Tobaksstatistik 2018 Nye tal i statistikbanken Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer. Tallene

Læs mere

Tobaksstatistik 4. marts 2016

Tobaksstatistik 4. marts 2016 Tobaksstatistik 4. marts 2016 Tobaksstatistik 2005-2015 Nye tal i statistikbanken Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer.

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2003-2007. Indførslen af vin er fortsat stigende. 2008:1

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2003-2007. Indførslen af vin er fortsat stigende. 2008:1 Alkoholstatistik 2008:1 Indførsel og produktion af alkohol 2003-2007 Indførslen af vin er fortsat stigende. Lille stigning i den samlede indførsel af alkohol Der blev i 2007 indført ca. 511.800 liter ren

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol til Grønland :1. Sammenfatning

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol til Grønland :1. Sammenfatning Alkoholstatistik 2010:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2004-2009 Sammenfatning Lille stigning i indførsel af ren alkohol Figur 1 Der blev i 2009 indført ca. 459.000 liter ren alkohol i drikkevarer,

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol til Grønland. Indførsel af alkoholholdige drikkevarer i perioden 2000-2010

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol til Grønland. Indførsel af alkoholholdige drikkevarer i perioden 2000-2010 Alkoholstatistik Indførsel af alkohol til Grønland Indførsel af alkoholholdige drikkevarer i perioden 2000-2010 Mindre fald i den samlede indførsel af alkohol Figur 1. Der blev i 2010 indført 325.000 liter

Læs mere

i liter ren alkohol Indførsel af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år

i liter ren alkohol Indførsel af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år Alkoholstatistik 2011:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2006-2010 Sammenfatning Mindre fald i den samlede indførsel af alkohol Figur 1. Der blev i 2010 indført ca. 454.000 liter ren alkohol i drikkevarer,

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol til Grønland 1975-2001 2002:1. Indhold. Sammenfatning

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol til Grønland 1975-2001 2002:1. Indhold. Sammenfatning Alkoholstatistik 2002:1 Indførsel af alkohol til Grønland 1975-2001 Indhold Sammenfatning...1 Indførsel og forbrug...2 Alkoholindførslen til Grønland 1975-2001...3 Indførslen fordelt på hovedtyper...4

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol Sammenfatning

Alkoholstatistik. Indførsel af alkohol Sammenfatning Alkoholstatistik 2003-1 Indførsel af alkohol 1998-2002 Sammenfatning Forskel mellem indførsel og forbrug Alkoholpublikationen beskriver den overordnede udvikling inden for alkoholindførslen til Grønland

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Priser 2012:2. Pristallene pr. 1. januar 2012

Priser 2012:2. Pristallene pr. 1. januar 2012 Priser 2012:2 Pristallene pr. 1. januar 2012 Indhold 1. Indledning...3 2. Forbrugerprisindekset...4 3. Reguleringspristallet...8 4. Metode...10 5. Udgivelser...12 1. Indledning Formålet med nærværende

Læs mere

Pristallene pr. 1. juli 2011

Pristallene pr. 1. juli 2011 Priser 2011:3 Pristallene pr. 1. juli 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 7 4. Metode 8 5. Udgivelser 9 1. Indledning Formålet med nærværende prisstatistik

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Pristallene pr. 1. januar Forbrugerpriserne er steget 1,7 pct. det seneste år. Årlig stigning i forbrugerpriserne

Pristallene pr. 1. januar Forbrugerpriserne er steget 1,7 pct. det seneste år. Årlig stigning i forbrugerpriserne Priser 2011:1 Pristallene pr. 1. januar 2011 Forbrugerpriserne er steget 1,7 pct. det seneste år Årlig stigning i forbrugerpriserne Forbrugerpriserne opgjort ved forbrugerprisindekset er steget med 1,7

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskabet for Grønland * 2003:1. Nationalindkomsten er øget de seneste otte år

Nationalregnskab. Nationalregnskabet for Grønland * 2003:1. Nationalindkomsten er øget de seneste otte år Nationalregnskab 2003:1 Nationalregnskabet for Grønland 1986-2001* Denne publikation indeholder tallene for Nationalregnskabet for Grønland 1986-2001. Tal for perioden 1986-2000 er baseret på endelige

Læs mere

Priser 5. oktober 2017

Priser 5. oktober 2017 Priser 5. oktober 2017 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2017 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 9 4.1

Læs mere

Priser 14. marts 2018

Priser 14. marts 2018 Priser 14. marts 2018 Indledning Byggeomkostningsindekset måler udviklingen i omkostningerne ved opførelse af boligbyggeri i Grønland. Indekset bruges primært til at følge udviklingen i inflationen indenfor

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Priser 26. september 2017

Priser 26. september 2017 Priser 26. september 2017 Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2017 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2017 til juli 2017 steget med 1,2 pct., hvilket er større end i den tilsvarende

Læs mere

Priser 9. oktober 2018

Priser 9. oktober 2018 Priser 9. oktober 2018 Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2018 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2018 til juli 2018 steget med 0,3 pct. De halvårlige ændringer i procent i forbrugerpriserne

Læs mere

Priser 5. april Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2018

Priser 5. april Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2018 Priser 5. april 2018 Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2018 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2017 til januar 2018 faldt med 0,8 pct. Faldet i forbrugerpriserne skyldes primært

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Offentlige finanser 19. november 2018

Offentlige finanser 19. november 2018 Offentlige finanser 19. november 2018 Ansatte i Selvstyret og kommunerne Fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne I 2017 var der 10.536 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 3.974 fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Pristallene pr. 1. januar Revideret forbrugerprisindeks og reguleringspristal

Pristallene pr. 1. januar Revideret forbrugerprisindeks og reguleringspristal Priser 2010:1 Pristallene pr. 1. januar 2010 Revideret forbrugerprisindeks og reguleringspristal Fra og med januar 2010 er nye vægte taget i brug i beregningen af forbrugerprisindekset og reguleringspristallet.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Pristallene pr. 1. juli Forbrugerpriserne er steget 2,3 pct. det seneste år. Årlig stigning i forbrugerpriserne

Pristallene pr. 1. juli Forbrugerpriserne er steget 2,3 pct. det seneste år. Årlig stigning i forbrugerpriserne Priser :3 Pristallene pr. 1. juli Forbrugerpriserne er steget 2,3 pct. det seneste år Årlig stigning i forbrugerpriserne Forbrugerpriserne opgjort ved forbrugerprisindekset er steget med 2,3 pct. i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt 19. december 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april

Læs mere

Uddannelse 15. september 2016

Uddannelse 15. september 2016 Uddannelse 15. september 2016 Befolkningens uddannelsesprofil 2015 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Priser 21. marts 2019

Priser 21. marts 2019 Priser 21. marts 2019 Indledning Byggeomkostningsindekset måler udviklingen i omkostningerne ved opførelse af boligbyggeri i Grønland. Indekset bruges primært til at følge udviklingen i inflationen indenfor

Læs mere

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag Konjunkturstatistik 2:2 Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer Indholdfortegnelse Indledning og datagrundlag... 1 Beskrivelse af den økonomiske udvikling, 1955 til 1999... 2 Metode...

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar Sammenfatning 2009:2. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar Sammenfatning 2009:2. 2. Dækning og fortolkning Priser 2009:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2009 1. Sammenfatning Helårsstigning på3,3 pct. Halvårsstigning på 2,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 3,3 pct. i perioden

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turisme 2005:1 Overnatningsstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 1,0 pct. i 2004 Flere overnattende gæster i 2004 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011 Priser 2011:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Byggeomkostningsindekset 2006-2011 4 3. Metode 5 3.1 Vægtgrundlag 5 3.2 Prisudviklingen 6 4. Udgivelser 7 1. Indledning

Læs mere

År Øl Vin Spiritus Sodavand. Afgiftssats Afgiftssats Afgiftssats Afgift. Kr. pr. liter bordvin med 6-15 pct. alkohol

År Øl Vin Spiritus Sodavand. Afgiftssats Afgiftssats Afgiftssats Afgift. Kr. pr. liter bordvin med 6-15 pct. alkohol Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2014

Priser Pristallene pr. 1. januar 2014 Priser Pristallene pr. 1. januar 2014 Pristallene pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100)

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100) Priser 2008:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008 1. Sammenfatning Helårsstigning på 2,5 pct. Halvårsstigning på 0,8 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 2,5 pct. i perioden

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.370 personer i Grønland (pr 1. januar 2013), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/ 1000 personer igennem

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2016 til juli 2016 steget med 0,2 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for et

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2017

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2017 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2017 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2016 til januar 2017 steget med 0,1 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Antal unge årige dømt for butikstyveri

Antal unge årige dømt for butikstyveri Antal unge 15-24 årige dømt for butikstyveri 3.540 3.520 3.500 3.480 3.460 3.440 3.420 3.400 3.380 2009 2010 Fig. 2.1 Unge dømt for butikstyveri i 2009 og 2010. Danskernes alkoholforbrug pr. indbygger

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere