REFERAT. Bestyrelsesmøde i G/F Århusgadekvarteret den 17. september Dato og tidspunkt: 17. september 2020 kl. 16:30 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Bestyrelsesmøde i G/F Århusgadekvarteret den 17. september Dato og tidspunkt: 17. september 2020 kl. 16:30 19:00"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde i G/F Århusgadekvarteret den 17. september 2020 Dato og tidspunkt: 17. september 2020 kl. 16:30 19:00 Sted: Beboerlokalet i Kronløbshuset Tilstede (Ti) Afbud (Af) Udeblev (Ud) Deltagere: Helle Hönig, G/F Frikvarteret (HH) - Ti Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj No. 1 (LL) Ti Elisabeth Lihn Wolff, By & Havn (ELW) - Af Mads Birkedahl, Nordhavn P/S (MB) Ti Niels Heidtmann PFA (NH) - Ti Ove Dahl Kristensen E/F Frihavnstårnet (ODK) Af Thomas Sondrup E/F The Silo (TS) Ti Suppleanter: Emil Hahn Pedersen E/F Kronløbshuset (EHP) Af Referent: Maria Kanstrup-Clausen (MKC)/Nanna Bay Sønderbæk (NBS) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde/underskrift (HH, 5 min.) Foreløbigt godkendt underskrives ved næste møde. 2. Orienteringspunkter, 15 min. (ikke debat): Henvendelser fra beboere, erhvervsdrivende m.fl. (MKC) - Status over henvendelser: Sekretariatet har modtaget 28 henvendelser i august fra beboere i ÅGK. Henvendelserne har været af meget blandet karakter. - Kommentar vedr. beplantning: beplantning i plantekasser ved Legehavet er dødt, og kan med fordel tages med i håndtering af øvrig død beplantning i kvarteret. - Tvivl om tilladelse til filmning i Kielgade og håndtering heraf. Bør afklares med KK, hvem der giver tilladelse. GF giver tilladelse til de arealer, der ejes og driftes af GF. B&H giver tilladelser til de veje/arealer B&H har ansvaret for indtil overdragelse, dog i overensstemmelse med GF og orientering heraf. KK giver tilladelse, hvis det omhandler Helsinkigade og Århusgade samt afspærring af vejareal. Status økonomi (LL) - Kvartalsopgørelse med Allan Toft (Cobblestone). Skærpet viderefakturering for at undgå de 10 % som lægges oveni ved viderefakturering. - HH videresender mail fra Allan til MKC om håndtering af fakturaer, viderefakturering og driftsfaktura for Q1-Q

2 3. Status på igangværende sager/opgaver, 20 min. (orientering og kort debat) Evaluering af sommeren 2020 langsigtede løsninger: status og næste skridt (ELW og HH) Brev sendt til borgmestre og udvalg - HH mødes med Klaus Mygind (SF) d Har allerede mødtes med Jakob Næsager (K). - JN beretter, at alle er positivt stemt overfor at finde varige løsninger har meldt ind i budgetforhandlingerne, at udfordringerne skal håndteres og er dermed forpligtede til at handle på det. Fortalte desuden ift. badezone, at det ikke er for sent med udvidelse trods modsatrettet melding fra KKF. De midler der ikke bruges i indeværende år, frigives til marts 2021 som overførselsmidler. - LL og HH er blevet kontaktet af GF Krøyers Plads, som ønsker at etablere en arbejdsgruppe vedr. sommerudfordringer ved de havnenære arealer i København. HH foreslår, at GF ÅGK deltager, såfremt at flere repræsentanter fra bestyrelsen deltager i mødet. - LL, ELW og HH har holdt evalueringsmøde med Security Service og den nye chef for lokalpolitiet, Thomas Ahlburg. Her blev det bla. aftalt, at mødes inden sommersæsonen 2021 starter og koordinere indsatser. - Sommerberedskabet skal med på budget Der skal udarbejdes et oplæg til plan for sommerberedskab for næste år, som desuden inkluderer mulige ændringer af områdets indretning, som kan påvirke adfærden, fx beskytte beplantning og bede, cykelparkering, skilte på skraldespande som henviser til nærmeste, hvis skraldespanden er fyldt mm. - ELW har foreslået, at der sparres med en adfærdsforsker. - LL foreslår Pelle Guldborg Hansen. - MKC: By & Havn er interesseret i den erfaring, og vil gerne bidrage økonomisk. - Ift. cykelstativer: MKC undersøger, om By & Havn har midlertidige cykelstativer til rådighed, der evt. kan udlånes/lejes til sommerberedskab. - Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: LL, MKC, ELW, Brian bestyrelsen kan evt. invitere beboere, der har haft mange input med. 4. Beslutningspunkter (45 min). Godkende brev til medlemmer som opfølgning på brev i starten af sommeren (HH, bilag 2) - Godkendt uden rettelser MKC sender ud d Lægges ligeledes op på hjemmeside og Facebook. Side 2 Drøfte og beslutte om der skal hænges vinterbelysning op i ÅGK og hvor (MB, bilag 3) - MB får tilsagn til at gå videre med forslaget om lyskæder på Helsinkigade og Århusgade, herunder den udvidede periode (nov.-feb.). Samtidig indkøbes 100 lyskæder til uddeling blandt beboerne. Såfremt KK ikke godkender ophæng af lys i træerne på Helsinkigade og Århusgade, indkøbes der 100 lyskæder ekstra til uddeling til beboere i ÅGK. - Det blev besluttet, at det fremover skal være et selvstændigt punkt på budgettet, så det kan bringes op på generalforsamling i Det skal desuden sikres, at beløbet fremover hensættes i regnskabet, da nedtagningen altid falder i året efter. - Det blev desuden besluttet, at MB udarbejder et forslag til fremtidig juleudsmykning, som kan give mere værdi (lys og stemning) for pengene. Indstilles til bestyrelsesmødet i november. Drøfte og beslutte nyt ordensreglement (MKC, bilag 4) Mål for nyt ordensreglement er, at de skal være klar til næste sommersæson. Side 2 af 5

3 i. Ordlyden: - Tekst opdateres og vendes igen til december/januar. - Det skal dertil cleares med politi og KK, hvordan processen er for godkendelse. - Det skal udvælges hvad der skal stå med tekst, og hvad der skal i piktogram. - Der skal kommunikeres positivt. Fortsætte med de nuværende du må gerne og du må ikke. - Følgende skal tilføjes: - Hund i snor - Ikke betræde beplantning og bede - Ikke lægge til/anløbe ved kajen - Gadesalg Side 3 ii. iii. iv. Grafiske udtryk: - Den blå version foretrækkes. - Piktogrammer skal ligeledes anvendes. Det blev foreslået at arbejde med mindre piktogrammer i bunden af skiltet. Set andre steder. Størrelsen på skilte samt placering: - Det er endnu ikke besluttet. Størrelsen afh. af hvor de placeres. - Arbejdsgruppen vedr. fremtidigt sommerberedskab foreslår placeringer. - LL foreslog, at den adfærdsforsker der indgås samarbejde med, kan blive præsenteret for ordensreglementet og komme med feedback. Næste skridt - Sekretariatet arbejder videre med formuleringer og piktogrammer til mødet i december eller januar. Drøfte og beslutte regler for kaffevogne (skubbet fra sidste møde) (MB, bilag 5) - Udefrakommende kaffecykler, isvogne mv. må ikke stille sig op på GF arealer formulering og takstblad justeres på hjemmesiden. - Aktører der i forvejen er medlem af GF, må fortsat gerne stille sig ud på GF arealer/pladser. Drøfte og beslutte om Nordic infrastructur må sætte nærboks ved Lidl (MKC, Bilag 6) - GF accepterer ikke placering af pakkebokse ved Lidl. Materiel placeret på GF-areal skal tilpasses omgivelserne og altid godkendes af bestyrelsen. - Det undersøges, om Lidl vil have den placeret inde i deres butik. - MB svarer Nordic Infrastructure og præsenterer dem for forslag om placering ved Meny, hvor den vil være tilgængelig for pakkelevering med bil. Drøfte og beslutte indstilling vedr. hundetoiletter (ODK, Bilag 7) - Skubbes til næste møde. Drøfte og beslutte indstilling om saunaevent (MKC, Bilag 8) - Godkendes, såfremt det er åbent for alle (ok med betaling) MKC meddeler. Drøftelse beslutte om GF skal deltage i digitalt nabomøde (MKC, bilag 9) Side 3 af 5

4 Side 4 - GF ÅGK er inviteret fra 16:30-18:00 til at svare på spørgsmål sammen med GF Marmormolen, Nærpolitiet og By & Havn. HH stiller gerne op såfremt det er muligt at se, hvad der vises forinden. - ELW spørges, om hun evt. vil stille op sammen med HH. - Bestyrelsen syntes, at det er ærgerligt at blive inviteret så sent af B&H. Forslag: arrangere en gennemgang af foreningens vedtægter med en uvildig advokat i december eller januar (HH, Bilag 10) - Godkendes og det tilføjes, at der samtidig skal ske en vurdering af, om der skal vedtægtsændringer op på generalforsamling i HH spørger Avodan, som bestyrelsen tidligere har brugt. 5. Prioriteret punkt (45 min) Drøfte fremtidig sekretariatsmodel for GFS Nordhavn og beslutte vejen frem (TS, NH og HH, bilag 11) - Det fremsendte oplæg blev diskuteret og godkendt. - Der var enighed om, at der såvidt muligt ønskes én samarbejdspartner, der kan fungere som hovedleverandør for alle ydelser. - Bestyrelsen havde fået bekræftet juridisk fra flere sider, at det ikke er nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny administrator og sekretariat. - Timing skal afklares med administrator, ny administrator og By & Havn i forhold til hvornår det er mest hensigtsmæssigt at overlevere. - Arbejdsgruppe kontakter de fire foreslåede leverandører med henblik på præsentation for bestyrelsen på næste møde den 20. oktober (HH, NH & TS) - Der kan blive brug for en forlængelse af mødet 20. oktober el. et ekstra møde. - MKC sender kontaktoplysninger til By og Havn med henblik på at opsætte møde med TS, HH og LL. 6. Næste møde i bestyrelsen (HH, 5 min) - Dagsordenpunkter til næste møde Årshjul (bilag 12) - Prioriteret punkter: Sekretariat - Budget for 2021: LL og MKC - MKC beder By og Havn om tilbud på driftsoperatør-opgaven ift. budget. - Overdragelse af arealer der er ikke tid på næste møde, men MKC har bedt By & Havn om at opdatere mangellisten, samt håndtere udestående. MKC beder ELW følge op på, hvad der er lavet og hvornår, samt hvornår den samlede liste er udbedret. - HH præciserede, at By & Havn ikke kan lave flere delgennemgange med COWI. Manglerne skal udbedres samlet og meget snart, da den drypvise færdiggørelse øger risikoen for følgeskader. 7. Evt. (10 min) - MB har fået henvendelse fra kommende restauratør på Hamborg Plads, vedr. udeservering. MB udarbejder indstilling til mødet i november. Status fra By & Havn: Side 4 af 5

5 Side 5 - Skt. Petersborg Plads er sendt til myndighedsgodkendelse hos KK. Grus er erstattet med græs. Anlægges i Kommentar fra bestyrelsen: kan der udvides med et ekstra toilet? MKC tager med tilbage til B&H. - I fjerde kvartal forventes jollebroen i Nordbassinet at blive anlagt. Projektet kører. - Kommentar fra bestyrelsen: muligheden for at forbyde sejlads i bassinet mellem Sandkaj og Marmormolen blev drøftet på evalueringsmøde vedr. sommerudfordringer, som en mulighed for at begrænse farlige situationer. - Kommentar fra bestyrelsen: Hvad er bestyrelsens beføjelser ift. Stubkaj og Skt. Petersborg Plads orienteret, hørt eller mandat? - MKC: Hørt opfordrer hele vejen rundt til at bestyrelsen inddrages. MB og ODK er med i følgegruppe vedr. projektet for Stubkaj. B&H er kun interesseret i at udvikle byrum, som beboerne kan se sig selv anvende. B&H har fokus på, at både GF samt beboere i området skal inddrages i forhold til programmeringen af de kommende byrum. GF vil løbende blive orienteret. 8. Evaluering af mødet hvad har givet værdi/været nyttigt? (LL, 5 min) Input: - For kort tid til at debattere de enkelte punkter. - Bedre og bedre forberedelse. - Godt materiale og struktureringen deraf. - Positivt at møderne er godt tidsstyret. Side 5 af 5

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne]

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne] 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16-19 Deltagere [Navne] Gæster Afbud [Navne] Forberedelse: Hvert Campus skal have skrevet

Læs mere

Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 30. oktober 2018, kl i beboerlokalet

Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 30. oktober 2018, kl i beboerlokalet Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 30. oktober 2018, kl. 18.00 i beboerlokalet Tilstede: Siri, Allan, Martin, Claus, Claes, Mikkel, Jette Afbud/Fraværende: Susan, Erik Dirigent: Siri

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Kålmarken. Mødedato

Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Kålmarken. Mødedato Deltagere: Anders Andersen (formand) Dorte Rievers Bindslev (næstformand) Henriette Dam Hjelmsø (bestyrelsesmedlem) Niels Essemann (bestyrelsesmedlem) Per Plougmand Bærtelsen (kasserer) Til stede: Jens

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

Referat brugerbestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016, kl

Referat brugerbestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016, kl Referat brugerbestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016, kl. 13.30 15.00 Tilstede: Allan, Mia, Michael K., Nikolai, Daniel, Thomas, Lars A Fraværende: Per F, Bjarne Referent: Thomas Ordstyrer (Vælges

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 9. december 2013 Tid: Kl. 17:30 22:00 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhuset Kenneth Bøggild, Henrik Mütze, Peter Jensen, Christina Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen afdeling januar 2019 kl

Dagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen afdeling januar 2019 kl Dagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20. 16. januar 2019 kl. 16.30-18.30 Deltagere: Niels Trolle Lars Ejby Annette Rothmann Sofie Astrid Broe Afbud: Pia Andersen Dagsorden Beslutninger 1.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. januar 2018 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Vedr.: Referat, bestyrelsesmøde Den Overordnede Grundejerforening Margretheholm

Vedr.: Referat, bestyrelsesmøde Den Overordnede Grundejerforening Margretheholm Sjælsø Margretheholm A/S c/o Sjælsø Management ApS Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon 4810 0000 CVR.nr. 28 28 07 69 www.sjaelsoe.dk 25. februar 2016 NSDD-A7GG6Z LJA/NTH MØDEREFERAT Vedr.: Referat,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 7. februar 2019, kl i beboerlokalet

Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 7. februar 2019, kl i beboerlokalet Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 7. februar 2019, kl. 18.00 i beboerlokalet Tilstede: Erik, Claus, Martin, Claes, Susan, Jette (går efter punkt 8), Mikael (går efter punkt 8) Afbud/Fraværende:

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl. 17.30 22.00 Sted: Deltagere: Gæster: Afbud: VSK klubhuset Christian Mørch, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Ken Meinertsen,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 11. oktober Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 11. oktober Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 11. oktober.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

København d REFERAT. E/F Amerikahus ordinær generalforsamling

København d REFERAT. E/F Amerikahus ordinær generalforsamling REFERAT E/F Amerikahus ordinær generalforsamling Mødested: Adina Apartment Hotel Copenhagen Mødedato: Tirsdag den 29- maj 2018 kl. 19:00 Fremmødte: Der var repræsenteret 36 af foreningens 105 lejligheder,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Referat til bestyrelsesmøde fredag d. 25.maj 2018 Afholdt Buchwaldsgade 48 i Odense

Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Referat til bestyrelsesmøde fredag d. 25.maj 2018 Afholdt Buchwaldsgade 48 i Odense Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Referat til bestyrelsesmøde fredag d. 25.maj 2018 Afholdt Buchwaldsgade 48 i Odense Dagsorden 1. Tjek ind (Bordet rundt) / 50 min 2. Valg af ordstyrer (Ea) / 5

Læs mere

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen GRUNDEJERFORENING VIBEHOLMS VÆNGE Ishøj marts 2017 Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken 19.00 I festsalen på Vibeholmskolen Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Generalforsamling GF Norsvej 2019

Generalforsamling GF Norsvej 2019 Generalforsamling GF Norsvej 2019 Dato: Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 20. Sted: Køge Tennisklubs lokaler Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde. d. 13/ kl Deltagere:

Referat bestyrelsesmøde. d. 13/ kl Deltagere: Referat bestyrelsesmøde d. 13/11 2018 kl. 17.00 Deltagere: Anne Rasmussen (leder) John G. Pedersen (formand) Henrik Wiingreen (næstformand/stifter) Maria Koordt (bestyrelsesmedlem) Christina S. Jensen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent VIA-DSR møde Sted: Studenthouse Ammunitionsvej 1 Viborg, Denmark Mødedato: 12. november 2016 Kl. 9-11 Deltagere, Næstformand Christopher Ammentorp, Sarah Kamstrup, Anders Andersen, Thai Fuglsang, Cristian

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej

Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej Koltgaarden, 24.03.2019 Dato: 24. marts 2019 - Koltgården Referent: Rikke S Østerkær, nr. 25 Deltagende: 13 husstande (26 stemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde Dagsorden og referat Skolebestyrelsesmøde Møde Skolebestyrelsesmøde Sofiendalskolen Skoleforvaltningen Lange Müllers Vej 18 9200 Aalborg SV Tid Sted Mødeleder: Referent: 27-08-2018, kl. 17.00-19.00 med

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK

Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK Forslag 1. Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves fra nuværende 150 kr. til 200 kr. gældende fra og med 2019. Stigningen begrundes med generelle

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Ros Efterskole, CVR-nummer

Ros Efterskole,   CVR-nummer Møde: Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole Referat Dato: 3. august 2017 Tid: 19.00 21.00 (spisning kl. 18.00) Sted: Hos Lotte Nowack, Kildevænget 16, 4000 Roskilde Deltagere: Janne Hjorth, Christian Thaulow,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN

GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN BESLUTNINGSREFERAT Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Præstemosen tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 på Risbjerggård, Hvidovrevej 241. Dagsordenen var: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde den 24. august 2016.

Referat af Bestyrelsesmøde den 24. august 2016. Referat af Bestyrelsesmøde den 24. august 2016. Funktion: Navn, nr.: Senest valgt: Bestyrelsesformand Marco Fürstenberg (MF), nr. 64 2015 Bestyrelsesmedlem Allan Jensen (AJ), nr. 82 2015 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Mødereferat rev. 17-09-15 Mødedato: 15. september 2015 Kl. 18:30-22:00 Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild (DiB)

Læs mere

Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl

Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl.19.00 22.00 HUSK AT KIM MILTON DELTAGER FRA 19.00-19.30 Forventede deltagere: Lasse Wilson, Zahir Bashir( kom under pkt.2), Thomas Rasmussen, Maria

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vestre Kvarter. Søndag, d. 17. december 2017 kl i Informationshuset.

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vestre Kvarter. Søndag, d. 17. december 2017 kl i Informationshuset. Grundejerforeningen Vestre Kvarter bestyrelse@vestrekvarter.dk / www.vestrekvarter.dk v. Tomas Nielsen Vestre Alle 76 3500 Værløse Mobil: 2910 4686 Til Grundejerne i Vestre Kvarter I forlængelse af vores

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Der var mødt 63 medlemmer af repræsentantskabet inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen op til mødet ud af 121 medlemmer. _ Fra hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af konstituerende møde og bestyrelsesmøde nr. 32, afholdt d :

Referat af konstituerende møde og bestyrelsesmøde nr. 32, afholdt d : Referat af konstituerende møde og bestyrelsesmøde nr. 32, afholdt d. 23.04.2014: Til stede: Bjarke Juul, Henrik Borck Larsen, Elisabeth Lerche, Nebi Deveci, Claus Kristensen ogeva Thune Afbud: John Sørensen

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16.30-19.30 Deltagere Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) Inge Lundin Bech (237682 LISKI)

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Lise Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 12. juni 2013 Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 Tilstede: Afbud Referent Mikkel Emil Tim Mogens Jacob Henrik Mogens Mikael Jan Forslag til dagsorden: 1) Valg af referent. 2) Godkendelse

Læs mere

Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører

Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører Bestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015 i Fredericia Mødedeltagere: Afbud: Referent: André Bjørn Nielsen (AN), Preben Bansemer (PB), Karl Zilmer (KZ),

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde

REFERAT Bestyrelsesmøde REFERAT Bestyrelsesmøde Dato 4. marts 2019 Tidspunkt Kl. 17.30-19.30 Sted Administrationsbygningen, Skørpingvej 7, Terndrup. Deltagere Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen,

Læs mere

Referat af 1. ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2012

Referat af 1. ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2012 Grundejerforeningen To-bjerg (2bjerg@mail.dk) Referat af 1. ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Formand Hanne Lowe Jacobsen (142) Kasserer Erik Rask (117) Mogens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. 1. VIA-DSR møde 2017 Sted: Dalgas Allé 20 DK-7800 Skive Lokale 103 Mødedato: 25. januar 2017 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, april 2015, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, april 2015, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, april 2015, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 20. april 2015: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede, Morten Friis og Rikke Pedersen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 12. november 2018 Tid 15.00 18.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer: Kristian Skov- Andersen, formand Henrik Bonné, næstformand AFBUD Henrik Green AFBUD

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 24. maj 2017.

Referat af Generalforsamling den 24. maj 2017. Referat af Generalforsamling den 24. maj 2017. Funktion: Navn, nr.: Senest valgt: Bestyrelsesformand Marco Fürstenberg (MF), nr. 64 2015 Bestyrelsesmedlem Allan Jensen (AJ), nr. 82 2015 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat 24.01.2019 Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat Tid og sted Deltagere 15. januar 2019, kl. 17:00 19:00 Ishøj Rådhus Brugerråd Bjarne Børgesen Martin Guldager Henrik Kjølberg Preben Hansen Thomas

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for ST-rådet

Vedtægter for ST-rådet 0120321405 678977ÿÿ9ÿ 8222202820!"#$ %&'!( )*+,704!-.4)+7 020 Vedtægter for ST-rådet 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er ST-rådet og har hjemsted på Aalborg universitets uddannelse Sundhedsteknologi/Biomedical

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat Mødedato: 5. december 2017 Kl. 17:30-21:00 Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Camille Hillmann (CH) Mette Nielsen (MN) Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) Morten Lindegaard(ML)

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde nr. 1 (KKR1) 26. oktober 2016

Referat repræsentantskabsmøde nr. 1 (KKR1) 26. oktober 2016 Referat repræsentantskabsmøde nr. 1 (KKR1) 26. oktober 2016 Til stede: Ossian, Mads Helsted, Sebastian, Claas, Maria Hilscher, Emma, Maria Vestager, Thomas, Annarita, Katrine Iversen, Niels Bjørn, Tue,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2013-02-03 Kl. 16:32 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Mikkel Selander (MS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2013-02-03 Kl. 16:32 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Mikkel Selander (MS) Referat 2012-12-10, Side 1 af 6 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2013-02-03 Kl. 16:32 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Lars Larsen (LL) Frank Hansen (FH) Mikkel

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere