DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter med aktiv beluftning, 5 PE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter med aktiv beluftning, 5 PE"

Transkript

1 KOPI TIL EJER Installationsadresse: Dato: Information om anlægget: Dette beplantede filter - er dimensioneret til 5 personer. - opfylder SO-krav / SOP krav. - nedsiver i faskine / udleder til dræn eller andet afløb - har bundfældningstank med pumpe - har ikke fosforfældningsbrønd Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en mekanisk rensning. Her udskilles stoffer, der enten kan bundfælde eller flyde ovenpå, og danne henholdsvis bundslam eller flydeslam. Det mekanisk rensede spildevand pumpes fra bundfældningstanken ud i det beplantede filteranlæg. Her siver vandet ned gennem et 1 m tykt lag af sten, og renses ved hjælp af mikroorganismer, der omsætter spildevandets næringsstoffer. I bunden af anlægget ligger tynde beluftningsslanger som puster luft ind i anlæggets bund. Mikroorganismer bruger ilt til at omsætte stofferne i spildevandet, så øget ilttilførsel fører til mere effektiv omsætning. Via et bunddræn samles vandet i en afløbsbrønd med integreret højderegulerings- og prøveudtagningsfunktion. Herfra udledes vandet til afløb/ nedsives til faskine. Evt. fosforfældningsbrønd med polyaluminiumklorid (også kaldet PAX) er oftest placeret ved siden af bundfældningstanken, og slanger herfra er forbundet med bundfældningstankens 3.kammer, hvor fosforfældningen sker. Det er vigtigt, at mikroorganismerne i anlægget sikres optimale livsbetingelser, da det er dem, som sørger for rensningen. For at opnå optimal rensning i anlægget, skal denne driftsvejledning følges: Bundfældningstank skal tømmes med slamsuger mindst én gang om året. Efter tømning skal ejer sikre at alle tankens kamre STRAKS fyldes op med vand. Nogle slamsuger-firmaer fylder selv noget vand på efter tømning, men andre ikke, og derfor skal ejer sikre det sker. Påfyldning skal ske i det 1. kammer, indtil vandet indløber i 2. kammer. Herefter fyldes 2 kammer til det løber over i 3. kammer, og til slut fyldes resten af tanken op med rent vand i det 3. kammer (udløbsside) indtil pumpen starter. Dæksler over tank og brønde må ikke tildækkes, men skal være tilgængelige for eftersyn og tømning. Bundfældningstank og brønd(e) inkl. 2. meter omkring! må ikke udsættes for tung trafiklast. Bundfældningstankens udluftningsrør må ikke tildækkes eller afskærmes. Det samme gælder fosforbrøndens indluftningsrør. 1

2 Der må ikke hældes kemikalier i afløbet eller til bundfældningstanken, som er ødelæggende for renseprocessen fx. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler, klorholdige midler, sprøjtemidler og lignende. Det er vigtigt du er opmærksom på hvad dine rengøringsmidler og vaskepulver indeholder. Se anbefalingerne bagest i denne mappe. Koldt vand i store mængder samt regn- og drænvand må ikke ledes til bundfældningstanken. Returvand fra skylning af drikkevandsfiltre og lignende må ikke ledes til bundfældningstanken, da okkerforbindelser i større mængder kan klogge det beplantede filter til. Ting, som ikke eller kun vanskeligt kan nedbrydes, må ikke ledes til bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, vatpinde, klude, bleer, hygiejnebind m.m. Pumpens start- og stopfunktion samt evt. alarm kontrolleres. Pumpen skal tilses og renses i henhold til leverandørens anvisning og efter behov, dog mindst hvert 2 år. Pas på: ved vedligeholdelse af pumpen, skal du sikre dig at pumpen ikke er tændt. Sluk derfor først for strømmen inden du tager den op! Arealet over filteret må ikke belastes af færdsel, der kan komprimere jorden. Beluftningen skal kontrolleres ved at tjekke manometeret løbende, fx 1 gang hvert kvartal. Kig efter at pilen viser der er tryk på anlægget. Normaltryk er 0,1-0,3 bar. Belufterens brugervejledning skal følges. Vær bl.a. opmærksom på at belufterens filter skal renses og skiftes jævnligt. Der må ikke plantes andre planter end de tagrør, gul iris eller dunhammer der er plantet. Dødt plantemateriale må ikke fjernes om efteråret (da det isolerer anlægget om vinteren), men det kan fjernes i det sene forår, fx i maj. Evt. gamle planterester kan på samme tidspunkt med fordel skæres ned, så giver planterne flere og kraftigere skud. OBS: Pas på ikke at beskadige de nye skud. Efter 1. vækstsæson skal der efterplantes, hvis der vokser mindre end 2 planter/m2. Anlægget skal holdes helt fri for ukrudt indtil tagrør og gul iris har etableret sig så kraftig, at de selv holder ukrudtet nede. Ukrudt skal tages manuelt ALDRIG med sprøjtemidler. Læg evt. et træde-bræt ud på tværs af anlægget, så du undgår at gå på selve anlægget når du luger. Vær også opmærksom på græs, som kan vokse ind fra kanten af anlægget. Placer evt. en skinne af træ/metal som kant om anlægget så græsset ikke vokser ind. 2

3 Beskyt planterne mod kulden med halm i det første år. Ved ekstremt koldt vejr bør anlægget altid dækkes til med halm. OBS ved fosforfældningsbrønd med polyaluminiumklorid: Det skal løbende tilses at der er fosforfældningsmiddel i dunken, og påfyldes om nødvendigt. Hvis niveauet i dunken ikke synker, kan det være tegn på at kemidoseringspumpen ikke virker. Kontakt din kloakmester. Hvis du har en serviceaftale med Kilian Water så kontakt os. Det bør løbende tilses at der drypper vand fra den lille grå mamut-pumpe inde i 1. kammer af bundfældningstanken. Hvis der ikke drypper vand, kan det være tegn på at ilt-doseringspumpen / mamut-pumpen ikke fungerer, og du bør kontakte din kloakmester, eller Kilian Water, hvis du har en serviceaftale. Overbelastning i forhold til anlæggets dimensionering skal undgås. Fastboende personer bør ikke bruge mere end 150 liter vand pr. person i gennemsnit per døgn. Nogle kommuner stiller krav om prøveudtagning for at kontrollere om rensekravene overholdes, og nogle vil have en årlig gennemgang af anlægget. Se tilbud om serviceaftale bagest i denne mappe. Hvis der i længere tid står vand på overfladen af filteranlægget, eller du oplever andre uregelmæssigheder, så kontakt din kloakmester. Ejeren skal underskrive at hun/han har modtaget og læst denne vejledning. Aut. kloakmester: Kilian Water ApS: Ejer: René Kilian 3

4 KOPI TIL KLOAKMESTER Installationsadresse: Dato: Information om anlægget: Dette beplantede filter - er dimensioneret til 5 personer. - opfylder SO-krav / SOP krav. - nedsiver i faskine / udleder til dræn eller andet afløb - har bundfældningstank med pumpe - har ikke fosforfældningsbrønd Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en mekanisk rensning. Her udskilles stoffer, der enten kan bundfælde eller flyde ovenpå, og danne henholdsvis bundslam eller flydeslam. Det mekanisk rensede spildevand pumpes fra bundfældningstanken ud i det beplantede filteranlæg. Her siver vandet ned gennem et 1 m tykt lag af sten, og renses ved hjælp af mikroorganismer, der omsætter spildevandets næringsstoffer. I bunden af anlægget ligger tynde beluftningsslanger som puster luft ind i anlæggets bund. Mikroorganismer bruger ilt til at omsætte stofferne i spildevandet, så øget ilttilførsel fører til mere effektiv omsætning. Via et bunddræn samles vandet i en afløbsbrønd med integreret højderegulerings- og prøveudtagningsfunktion. Herfra udledes vandet til afløb/ nedsives til faskine. Evt. fosforfældningsbrønd med polyaluminiumklorid (også kaldet PAX) er oftest placeret ved siden af bundfældningstanken, og slanger herfra er forbundet med bundfældningstankens 3.kammer, hvor fosforfældningen sker. Det er vigtigt, at mikroorganismerne i anlægget sikres optimale livsbetingelser, da det er dem, som sørger for rensningen. For at opnå optimal rensning i anlægget, skal denne driftsvejledning følges: Bundfældningstanken skal tømmes med slamsuger mindst én gang om året. Efter tømning skal ejer sikre at alle tankens kamre STRAKS fyldes op med vand. Nogle slamsuger-firmaer fylder selv noget vand på efter tømning, men andre ikke, og derfor skal ejer sikre det sker. Påfyldning skal ske i det 1. kammer, indtil vandet indløber i 2. kammer. Herefter fyldes 2 kammer til det løber over i 3. kammer, og til slut fyldes resten af tanken op med rent vand i det 3. kammer (udløbsside) indtil pumpen starter. Dæksler over tank og brønde må ikke tildækkes, men skal være tilgængelige for eftersyn og tømning. Bundfældningstank og brønd(e) inkl. 2. meter omkring! må ikke udsættes for tung trafiklast. 4

5 Bundfældningstankens udluftningsrør må ikke tildækkes eller afskærmes. Det samme gælder fosforbrøndens indluftningsrør. Der må ikke hældes kemikalier i afløbet eller til bundfældningstanken, som er ødelæggende for renseprocessen fx. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler, klorholdige midler, sprøjtemidler og lignende. Det er vigtigt du er opmærksom på hvad dine rengøringsmidler og vaskepulver indeholder. Se anbefalingerne bagest i denne mappe. Koldt vand i store mængder samt regn- og drænvand må ikke ledes til bundfældningstanken. Returvand fra skylning af drikkevandsfiltre og lignende må ikke ledes til bundfældningstanken, da okkerforbindelser i større mængder kan klogge det beplantede filter til. Ting, som ikke eller kun vanskeligt kan nedbrydes, må ikke ledes til bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, vatpinde, klude, bleer, hygiejnebind m.m. Pumpens start- og stopfunktion samt evt. alarm kontrolleres. Pumpen skal tilses og renses i henhold til leverandørens anvisning og efter behov, dog mindst hvert 2 år. Pas på: ved vedligeholdelse af pumpen, skal du sikre dig at pumpen ikke er tændt. Sluk derfor først for strømmen inden du tager den op! Arealet over filteret må ikke belastes af færdsel der kan komprimere jorden. Beluftningen skal kontrolleres ved at tjekke manometeret løbende, fx 1 gang hvert kvartal. Kig efter at pilen viser der er tryk på anlægget. Normaltryk er 0,1-0,3 bar. Belufterens brugervejledning skal følges. Vær bl.a. opmærksom på at belufterens filter skal renses / skiftes jævnligt. Der må ikke plantes andre planter end de tagrør, gul iris eller dunhammer der er plantet. Dødt plantemateriale må ikke fjernes om efteråret (da det isolerer anlægget om vinteren), men det kan fjernes i det sene forår, fx i maj. Evt. gamle planterester kan på samme tidspunkt med fordel skæres ned, så giver planterne flere og kraftigere skud. OBS: Pas på ikke at beskadige de nye skud. Efter 1. vækstsæson skal der efterplantes, hvis der vokser mindre end 2 planter/m2. Anlægget skal holdes helt fri for ukrudt indtil tagrør og gul iris har etableret sig så kraftig, at de selv holder ukrudtet nede. Ukrudt skal tages manuelt ALDRIG med sprøjtemidler. Læg evt. et træde-bræt ud på tværs af anlægget, så du undgår at gå på selve anlægget når du luger. Vær også opmærksom på græs som kan vokse ind fra kanten af anlægget. Placer evt. en skinne af træ/metal som kant om anlægget så græsset ikke vokser ind. 5

6 Beskyt planterne og fordelerrørene mod kulden med halm i det første år. Ved ekstremt koldt vejr bør anlægget altid dækkes til med halm. OBS ved fosforfældningsbrønd med polyaluminiumklorid: Det skal løbende tilses at der er fosforfældningsmiddel i dunken, og påfyldes om nødvendigt. Hvis niveauet i dunken ikke synker, kan det være tegn på at kemidoseringspumpen ikke virker. Kontakt din kloakmester. Hvis du har en serviceaftale med Kilian Water så kontakt os. Det bør løbende tilses at der drypper vand fra den lille grå mamut-pumpe inde i 1. kammer af bundfældningstanken. Hvis der ikke drypper vand, kan det være tegn på at ilt-doseringspumpen / mamut-pumpen ikke fungerer, og du bør kontakte din kloakmester, eller Kilian Water, hvis du har en serviceaftale. Overbelastning i forhold til anlæggets dimensionering skal undgås. Fastboende personer bør ikke bruge mere end 150 liter vand pr. person i gennemsnit per døgn. Nogle kommuner stiller krav om prøveudtagning for at kontrollere om rensekravene overholdes, og nogle vil have en årlig gennemgang af anlægget. Se tilbud om serviceaftale bagest i denne mappe. Hvis der i længere tid står vand på overfladen af filteranlægget, eller du oplever andre uregelmæssigheder, så kontakt din kloakmester. Ejeren skal underskrive at hun/han har modtaget og læst denne vejledning. Aut. kloakmester: Kilian Water ApS: Ejer: René Kilian 6

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank med en fosforfældningsbrønd

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Pilefordampningsanlæg

Pilefordampningsanlæg DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg Installationsadresse : Dato : Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb afledes til

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af pilerenseanlæg Pileanlæg

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ejendommens matr. nr.: Ansøgning om etablering

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af husspildevand (60 PE) via beplantet filteranlæg med aktiv beluftning fra Økosamfundet Dyssekilde i Hundested.

Tilladelse til nedsivning af husspildevand (60 PE) via beplantet filteranlæg med aktiv beluftning fra Økosamfundet Dyssekilde i Hundested. Natur og Miljø Rådhuspladsen1 3300 Frederiksværk 10-08-2018 Sagsnr. 06.01.05-P19-38-18 Økosamfundet Dyssekilde Solen 15 3390 Hundested Tilladelse til nedsivning af husspildevand (60 PE) via beplantet filteranlæg

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af biologisk sandfilter ed udledning af renset spildevand Biologisk sandfilter opbygget so anført i Vejledning for biologiske sandfiltre

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

WehoMini 5PE. Driftsvejledning samt aftale om lovpligtigt kontroleftersyn til anlægsejer

WehoMini 5PE. Driftsvejledning samt aftale om lovpligtigt kontroleftersyn til anlægsejer WehoMini 5PE Driftsvejledning samt aftale om lovpligtigt kontroleftersyn til anlægsejer TIL ANLÆGSEJER Tillykke med dit nye minirenseanlæg, som vi er overbevist om, du vil blive tilfreds med. Inden anlægget

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 3 Hvad kommer det til at koste?. 3 Hvilke regler gælder... 3 Klagemulighed?... 3 Hvorfor skal septiktanken

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af biologisk Minirenseanlæg,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information til borgerne om renseløsninger og anlægstyper A Ap prriill 22001188 4 Spildevand i det åbne land I mange år har der været øget fokus på at mindske forureningen

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Andre danske anlægstyper

Andre danske anlægstyper Andre danske anlægstyper Biologiske sandfiltre Pileanlæg Pileanlæg med nedsivning Beplantede filteranlæg Tryksatte kloaksystemer 1 Biologiske sandfiltre 2 Biologiske sandfiltre For standardanlæg med en

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning Bilag 1 Journal nr.: Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af ini-biologisk renseanlæg Ejendoens atr. nr.: Ejendoens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning o udfyldelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af minirenseanlæg med udledning af renset husspildevand til faskine fra ejendommen Strandvejen 418, 6854 Henne

Tilladelse til etablering af minirenseanlæg med udledning af renset husspildevand til faskine fra ejendommen Strandvejen 418, 6854 Henne HENNE STRAND CAMPING ApS Strandvejen 418 6854 Henne Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Tilladelse til etablering af minirenseanlæg med udledning

Læs mere

Beskrivelse & Dimensionering af et beplantet filteranlæg med aktiv beluftning

Beskrivelse & Dimensionering af et beplantet filteranlæg med aktiv beluftning Til: samt: Vedrørende: Projekt: Aalborg Kommune kloakmester og bygherre Dimensionering af beplantet filteranlæg, bundfældningstank, pumpebrønd og fælles pumpebrønd Egholm Vrads den 6. oktober 2016 Foto

Læs mere

Spildevandet består af husspildevand fra 2 beboelser og pileanlægget placeres nordvest for ejedommen, og er dimensioneret af Center for Recirkulering.

Spildevandet består af husspildevand fra 2 beboelser og pileanlægget placeres nordvest for ejedommen, og er dimensioneret af Center for Recirkulering. Dorte Gade Stjærvej 10 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse og tilladelse til etablering af pileanlæg til husspildevand Skanderborg Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et lukket pilerensningsanlæg

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

ALT OM AFLØB OG KLOAK

ALT OM AFLØB OG KLOAK GO ENERGI TIL LIVET ALT OM AFLØB OG KLOAK www.ke.dk el gas vand varme afløb Københavns Energi er din multiforsyner af el, gas, vand, varme og afløb. Vi sørger for energien i dit hjem, men du kan også få

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen. Spildevand på landet

Tilbage til indholdsfortegnelsen. Spildevand på landet Spildevand på landet 21 Indhold 2 FORORD 3 KRAV TIL RENSNING 4 HVAD SKAL DER SKE? 5 PROCES 6 HVAD KOSTER DET? 7 LØSNINGER 8 NEDSIVNINGSANLÆG 9 BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG 10 BEPLANTET FILTERANLÆG 11 PILEANLÆG

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. Ansvar Adgang Afregning Gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. Ansvar Adgang Afregning Gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK Ansvar Adgang Afregning Gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med den obligatoriske tømningsordning i Thisted Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR 2 Generel information - før installation af WehoMini Funktion af WehoMini: WehoMini er konstrueret til at rense spildevandet fra almindelige

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Rensning af spildevand i det åbne land i Skive Kommune

Spildevand i det åbne land. Rensning af spildevand i det åbne land i Skive Kommune Spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land i Skive Kommune Indhold Spildevandet skal renses bedre... 3 Sådan skal spildevandet renses... 4 Oversigtskort... 5 Hvem, hvor og hvornår?...

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

WehoMini 5 PE. D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m

WehoMini 5 PE. D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m WehoMini 5 PE D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m lovp l i g t i g t ko nt ro le ft e rsy n TIL ANLÆ GSEJER TIL ANLÆGSEJER Tillykke med Deres nye minirenseanlæg, som vi er overbevist om, De

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning X-STRONG Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

Watercare Olie-/benzinudskillere, klasse I

Watercare Olie-/benzinudskillere, klasse I Watercare Olie-/benzinudskillere, klasse I Installations- og vedligeholdelsesvejledning Konstruktion Watercare olie-/benzinudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langlineært polyethylen (PE) med uovertruffen

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Tilladelse til etablering af SO minirenseanlæg til udledning i Ballerup

Tilladelse til etablering af SO minirenseanlæg til udledning i Ballerup Mogens Dyrlund Petersen Baltorpvej 208 2750 Ballerup BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 22. december 2017 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: Mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tømningsordning i Gribskov Kommune

Tømningsordning i Gribskov Kommune Tømningsordning i Gribskov Kommune Informationsfolder om tømning af bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke Denne folder beskriver ordningen for tømning af bundfældningstanke, som gælder

Læs mere

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning WaterCare nedsivningsanlæg BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Opbygning Et WaterCare

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Her bor vi. Kilian Water

Her bor vi. Kilian Water DAGENS RET Intro Kilian Water Beplantet filteranlæg: Kendetegn & Virkning Test og udvikling, 2013 Juelsminde, Gudenå SWINGS HIGHWET Muligheder for anvendelse Her bor vi Kilian Water Vision: bæredygtig

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Konstruktion

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE? Rensning Reparation Kontakt

VIRKER KLOAKKEN IKKE? Rensning Reparation Kontakt VIRKER KLOAKKEN IKKE? Rensning Reparation Kontakt Hvem har ansvaret for kloakken? Kloaksystemet er en helt naturlig del af din ejendom akkurat som dine døre og vinduer. Her i pjecen får du en række gode

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Denne pjece omhandler spildevand i det åbne land, og er udarbejdet i forbindelse med at der skal ske forbedret spildevandsrensning på en række ejendomme i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Bedre vandmiljø i Knolden's sø

Bedre vandmiljø i Knolden's sø Bedre vandmiljø i Knolden's sø Søens tilstand Søen er 15 x 25 meter. Dybeste sted er måske 1½-2 meter. Søer er vokset til med vandplanten hornblad. Der er også et 20-40 centimeter tykt lag næringsrigt

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

opgaveskyen.dk Vandets kredsløb Navn: Klasse:

opgaveskyen.dk Vandets kredsløb Navn: Klasse: Vandets kredsløb Navn: Klasse: Mål for forløbet Målet for dette forløb er, at du: ü Kender til vandets nødvendighed for livet på Jorden ü Har kendskab til vandets opbygning som molekyle. ü Kender til vandets

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Uponor Renseanlæg. Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE

Uponor Renseanlæg. Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE Uponor Renseanlæg Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE Renseanlæg Rensning af spildevand i åbent land Uponor Infra er førende i Danmark, når det drejer

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Etablering af et WS bioclean 75 PE i beton

Etablering af et WS bioclean 75 PE i beton Frit ind- og afløb WS bioclean tm er konstrueret således, at det ikke kræver udløbspumpe. Dette under forudsætning af, at der altid er frit afløb fra minirenseanlægget. Hvis ikke dette kan lade sig gøre,

Læs mere

Forord. En drifts- og vedligeholdelsesvejledning bør som minimum indeholde oplysninger om:

Forord. En drifts- og vedligeholdelsesvejledning bør som minimum indeholde oplysninger om: Forord I medfør af lov nr. 988, ( Autorisationsloven ), skal kloakmesteren ved afleveringen give ejeren / brugeren instruktion i brug, drift og vedligehold af det udførte kloakanlæg. I DS 432. 3.udg, norm

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning 1200 L 2500 L 4300 L 3300 L 5000 L 7000 L+ Samletanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Brugerhåndbog og gode råd

Brugerhåndbog og gode råd Biologiske Minirensningsanlæg Brugerhåndbog og gode råd Ved driftsforstyrrelser og alarmer kontakt BioKube Ugedag Tidsrum Tlf Mandag Torsdag 8.00 16.00 55 98 98 00 Fredag 8.00 15.00 55 98 98 00 Weekend,

Læs mere