Hvor kan man søge hjælp i tilfælde af spørgsmål og nødsituationer. Et hurtigt overblik over dine forsikringsydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor kan man søge hjælp i tilfælde af spørgsmål og nødsituationer. Et hurtigt overblik over dine forsikringsydelser"

Transkript

1 Bekræftelse af forsikringsdækning N26 You Business-Konto I tvivlsspørgsmål skal den tyske sprogversion af De generelle forsikringsbetingelser være gældende. Hovedpolicenummer: NUMDKYOUB TC version : Oktober 2019 Hvem er vi? Vi er en hollandsk filial af AWP P&C S.A., som har registreret adresse i Saint-Ouen, Frankrig. Vi fungerer også under handelsnavnet Allianz Assistance. Vores virksomhedsadresse er: Vores postadresse er: Vores hovedkontors adresse er: Poeldijkstraat 4 PO Box , rue Dora Maar 1059 VM Amsterdam 1006 AK Amsterdam Saint-Ouen Netherlands Netherlands France AWP P&C S.A. Hollandsk filial, under handelsnavnet Allianz Assistance, er et forsikringsselskab med licens til at drive virksomhed i alle EØS-landene. AWP P&C S.A. Hollandsk filial, med virksomhedsidentifikationsnummeret , er registreret ved de hollandske myndigheder for Financial Markets (AFM) Nr og er autoriseret af L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i Frankrig. Hvor kan man søge hjælp i tilfælde af spørgsmål og nødsituationer Hvis du har spørgsmål til forsikringsydelser eller du har brug for hjælp i en nødsituation. Telefon På vores 24-timers nødtelefon kan vi tilbyde dig hurtig hjælp og eksperthjælp døgnet rundt overalt i verden. Benyt venligst vores åbningstider fra 8.00 til CET mandag til fredag (bortset fra offentlige fridage) pr. telefon på ovenstående telefonnummer eller via e- mail Vigtigt i en nødsituation: Sørg for at have fuldstændig adresse og telefonnummer på dit nuværende opholdssted ved hånden. Noter navnene på alle typer offentlig instanser så som læge, hospital eller politi. Beskriv situationen så præcist som muligt, og giv os de nødvendige oplysninger. Hvis du ønsker at anmelde et forsikringskrav til os. Send venligst en til eller ring på telefon Et hurtigt overblik over dine forsikringsydelser Bemærk Mindst én berettiget udgift skal betales med N26 You Business-Kontoeller dens tilknyttede betalingskort for at være berettiget til Bagageforsinkelsesforsikring, Mistet bagage, Tyveri eller skade, Flyforsinkelse, Afbestillingsforsikring, Rejseafbrydelsesforsikring. Et lejet delekøretøj skal være fuldt betalt med N26 You Business-Konto eller dens tilknyttede betalingskort for at være berettiget til Delebilforsikring. Der er ikke noget krav om fuld eller delvis betaling af Rejsen med N26 You Business-Konto eller dens tilknyttede betalingskort for at være berettiget til Rejsesygeforsikring (Udgifter til lægebehandling og hjemsendelse og transport) samt Ski- og vintersportsforsikring. Konsekvenser ved benyttelsen af Frequent Traveler Programmer eller Rewards & loyalitetsprogrammer er defineret i dækningsoversigten samt i de respektive betingelser. 1

2 Yderligere betingelser, der hviler på på dækningsoversigten og generelle betingelser, er gældende. Bagageforsinkelsesforsikring Refusion af rejser op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten: afholdte ekstra omkostninger, hvis indskrevet bagage ankommer mere end 12 (tolv) timer efter den forsikrede i forhold til den forsikredes ankomst til lufthavn eller jernbanestation. Forsikring for mistet bagage, tyveri eller skade Vi dækker tyveri, tab eller hel eller delvis beskadigelse af den forsikredes bagage op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten. Flyforsinkelsesforsikring Refusion op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten for rejser; Betaling af et fast beløb pr. påbegyndt ventetime for en flyforsinkelse på over 4 timer. Afbestillingsforsikring Refusion op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten for rejser i tilfælde af en dækket begivenhed: afbestillingsgebyr iht. kontrakten for de forsikrede rejsearrangementer, hvis rejsen ikke er påbegyndt. Rejseafbrydelsesforsikring Refusion af den del af ydelserne, der ikke benyttes i perioden fra begivenhedens start til afslutningen af rejsen. Enhver delvist benyttet ydelse refunderes på en pro rata basis op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten. Rejsesygeforsikring og assistance Hot-line til rådighed for forsikrede i 24 timer i døgnet på et centralt telefonnummer. Her ydes dækning for udgifter til uforudset lægebehandling (inkl. udgifter til tandbehandling) og sygetransport og hjemtransport (herunder transport af afdød): Udgifter til uforudset lægebehandling Udgifter til behandling af akut sygdom og ulykke, opstår under en rejse i udlandet er forsikret op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten. Sygetransport og hjemtransport Transport af patienten på grund af akut sygdom og tilskadekomst der opstår på en rejse; Hjemtransport af forsikredes afsjælede legeme. Ulykke, tyveri, skade og selvrisikoforsikring for delebiler (delebilforsikring) Refusion af selvrisiko ved biludlejningsfirmaet, der skal betales af kontoindehaveren i tilfælde af, at et lejet delekøretøj er beskadiget som følge af kollision eller tyveri. Såfremt der ikke er nogen selvrisiko, dækker forsikringsgiveren det fulde beløb. Udgifter refunderes op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten. Ski- og vintersportsforsikring Forsikringsgiveren refunderer udgifterne til eftersøgning eller redning i bjerge samt udgifterne til den første transport i bjergene. Forsikringsgiveren refunderer lægeordinerede udgifter til læge, medicin og hospitalsophold til forsikrede, efter lægeordination som følge af en dækket ulykke op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten. Definitioner og fortolkninger: Når følgende ord og sætninger fremstår med fed skrift i forsikringsbetingelserne, har de den betydning, der er anført herunder. Anvendelse af ental omfatter også anvendelsen af flertal og omvendt. Udlandet: Betyder et andet land end det hjemland, hvor kontoindehaver ikke opholder sig mere end tre måneder om året. Ulykke: Betyder en uventet og udefra kommende hændelse, der utilsigtet forvolder skade på den forsikredes helbred ved stødpåvirkning af dennes legeme. Kontoindehaver: Betyder en unik indehaver af en gyldig N26 You Business-Konto. Assistance: Tjenester, der ydes af skadebehandler. skadebehandler: Det firma, der har i opdrag at yde assistance på vegne af forsikringsgiveren. Kontohaver: Forsikrede er kontoindehaver, hvis ikke andet er anført i dækningsoversigten. Kollision eller tyveri: En motorkøretøjskollission mellem lejet delekøretøj og en anden bil, affaldsmateriale på vejen eller anden stationær hindring, eller tyveri af det lejede delekøretøj eller den lejede delebil, som er lejet af kontoindehaver. Bopælsland: Betyder de lande, hvori kontoindehaver opretholder permanent bopæl, eller hvor han eller hun almindeligvis opholder sig i mere end tre måneder om året. Hvis kontoindehaver rejser i udlandet i mere end 90 dage, anses det besøgte land også som hans eller hendes hjemland at regne fra den 91. opholdsdag; forsikringsdækningen ophører på opholdets 90. dag. Faktisk værdi: Betyder købsværdien minus 10 % reduktion i købsværdien pr. påbegyndte 6 måneders periode efter købet. 2

3 Selvrisiko: Fast beløb eller procentdel af et forsikringskrav, som er forsikredes ansvar, og som forsikringsgiveren fratrækker betaling af forsikringskravet. Nødvendige indkøb: Betyder rimelige og nødvendige genstande købt som en direkte og umiddelbar konsekvens af bagageforsinkelse, så som tøj, hygiejneartikler og babymad. Frequent Traveler Program: Betyder point i luftfartsselskabers bonusprogram, der med akkumulerede point kan benyttes til køb af flybilletter eller betaling af skat og afgifter på flybilletten. Farlig aktivitet: Følgende erhvervs- sports- og fritidsaktiviteter er ikke omfattet af dækning: (i) (ii) Amerikansk fodbold (gridiron), Fodbold efter australske regler (iht. Australian Football League),Base jumping, black water rafting, bouldering, sejlads, boksning, bungee / bungee jumping (3 spring pr. rejse), canyoning, canyon swing, caving eller pot holing, cave tubing eller cave diving, cliff diving eller tombstoning, dogsledding, downhill mountain biking, fægtning, flyvning (bortset fra passagerer i et fly, der er godkendt til passagertransport), white water kayaking/canoeing, sneekspeditioner og trekking, lystfiskeri (uden for kystfarvand, dybhavsfiskeri), fri klatring, gliding, hang gliding, højdykning fra over 10 meters højde, ridning med hestesport som formål, dressur, show jumping eller military, gletchervandring/ isvandring, bjergvandring i over metre, hiking over metre, jagt, riverboating, kayaking (over klasse 2 flod), drage buggy, drage-surfing, kite wing (land, vand), land surfing, kampsport, ultralightflyvning, motorrally eller motorsport (alle typer på land eller vand), motorbike scrambling eller dirt biking (og alle andre typer off-road motorcykelsport), bjergklatring (med reb og guider), faldsskærmsudspring, paragliding eller parapenting, parascending eller parasailing (over land), deltagelse i sportsaktivitet, hvor arrangørens retningslinjer ikker er fulgt, off road/cross country bjergcykling, udendørs fjeldklatring og fri klatring med eller uden reb og hjælpere, kælkkørsel, væddeløb (bortset fra løb til fods ), river bugging, fjeldklatring, rodeo, rugby, safari trekking I bil og safari trekking til fods (bortset fra organiserede ture, /, ski stunting, eller styrtløb eller national squad training, bobslæde/bobsleigh eller brug af skeleton eller kælk, skiløb / snowboarding backcountry/uden for pister, off-piste skiløb, alpint skiløb or skiløb / snowboarding med helikopter/snow cat uden professionel guide, off piste snecykling), snow rafting uden professionel guide, snescooter, scuba diving til en dybde på under 30 meter, hajdykning (i bur), skydiving eller skysurfing, speedskating, tandem skydiving trapeze/high wire, vandskihop, vandski, wakeboard, wake-skøjtning, white water canoeing, white water rafting (over klasse 3 flod), white water sledging eller hydrospeeding, yacht-sejlads eller sejlads (uden for kystområder), enhver professionel sportsudøvelse, enhver form for betalt manuelt arbejde eller frivilligt arbejde for enhver virksomhed inklusive ud over andre NGO er, velgørenhed og alt, hvortil der kræves feriearbejdsvisum, deltagelse i aktiviteter i egenskab af fagperson. Enhver aktivitet, hvor den forsikrede ikke har båret anbefalet sikkerhedsudstyr og/eller, hvis den forsikrede ikke har overholdt lokale love og besbestemmelser er ligeledes undtaget dækning. Hjem: Betyder kontoindehavers sædvanlige bopæl i sit hjemland. Hospitalsindlæggelse: Betyder medicinsk pleje under indlæggelse på et etableret hospital med mindst en overnatning. Forsikringsgiveren: Henviser til: AWP P&C S.A. - Dutch branch, handelsnavn Allianz Assistance, Poeldijkstraat, 4, 1059 VM Amsterdam, Holland Selskabsnummer: USt.-IdNr.: B01 Bagage: Enhver kuffert, rejsekuffert og rejsetaske tilhørende den forsikrede, dens indhold - tøj, personlige genstande og dokumenter - såvel som sportsudstyr (udstyr, særlig beklædning) til udøvelse af sport eller fritidsaktivitet samt værdigenstande Læge: Enhver person, der besidder en gyldig universitetsgrad i medicin eller kirugi. N26 You Business-Konto: Betyder en N26 You Business-Konto tilhørende kontoindehaver Et eller flere kort kan være knyttet til en N26 You Business-Konto, idet alle skal være udstedt i kontoindehaverens navn. Selv om en kontoindehaver besidder mere end et kort til sin N26 You Business-Konto, udbetales forsikringsydelser kun én gang pr. kontoindehaver. Risikoperson: Som Risikopersoner anses følgende personer ud over forsikrede: forsikredes familiemedlemmer. Det er forsikredes ægtefælle eller livsledsager, deres børn, adoptivbørn og papbørn såvel som forældre, adoptivforældre og papforældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, tanter og onkler, niecer og nevøer, svigerforældre, svigerbørn samt svogre og svigerinder. Policeejer: Henviser til N26 Bank GmbH, Klosterstraße 62, Berlin, Tyskland ( N26 ). 3

4 Kvalificerende udgift: Betyder betaling af rejse relaterede rejsedokument(er) indkøbt til rejsen og/eller betaling af lejet delekøretøj anvendt til rejse (returrejse fra hjemmet) og/eller betaling af indkvartering. Lejet delekøretøj: Køretøjer, der er nævnt i Lejekontrakten for delebiler, som er indgået af kontoindehaver med et professionelt udlejningsfirma eller på en internetplatform, der leverer transportmidler. Dækningen gælder alene for følgende lejede delekøretøjer: Cykel, el-cykel, scooter, el-scooter, bil, el-motorcykel. Leje direkte mellem privatpersoner er ikke dækket. Rewards & loyalitetsprogrammer: betyder point i bonusprogrammer hos detailhandlere, der med akkumulerede point kan benyttes til køb af udstyr hos samme detailhandler. Lejekontrakt delekøretøj: Betyder en kontrakt for det lejede delekøretøj, der er lejet under følgende betingelser: Indgået af kontoindehaver i henhold til lokal lovgivning med et professionelt biludlejningsfirma i maksimalt 31 dage i træk, selv om aftalen består af flere på hinanden følgende aftaler; Indgået af kontoindehaver i henhold til lokal lovgivning med en internetplatform, der leverer lejede delekøretøjer i maksimalt 31 dage i træk, selv om aftalen består af flere på hinanden følgende aftaler Det lejede delekøretøj skal betales med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort; Skal overholde lokal lovgivning. Selvrisiko ved lejet delekøretøj: Betyder den udgift, der udestår at betale af forsikrede, hvis denne har afslået de af biludlejningsfirmaet foreslåede forsikringer af det lejede delekøretøj, hvilket beløb er anført i lejekontrakt delekøretøj. Ydelser: Alle påløbne udgifter betalt helt eller delvist med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort før forsikringsbegivenheden er indtruffet for forsikrede med undtagelse af administrationsgebyrer, visa og returbilletter, hvis der er sørget for hjemsendelse eller behandling af skadebehandler eller en anden instans. Betingelser for forsikringsdækningen: Forsikringsdækningen starter med åbning af en N26 You Business-Konto hos policeejeren eller et skift fra et andet eksisterende N26 kontoprodukt til en N26 You Business-Konto og afsluttes med en gyldig annullering af N26 You Business-Konto kontrakt eller nedgradering af en N26 You Business-Konto til et andet N26 kontoprodukt. Start og slut på forsikringsdækningen for hver type forsikringsydelse beskrives i dækningsoversigten og de respektive betingelser. Rejse: Rejse eller ophold i udlandet eller i en afstand på mere end 100 km fra forsikredes hjem, op til en grænse på de første 90 sammenhængende dage med formål. Rejsen starter, når forsikrede forlader sit hjem for at rejse. Dækningen af rejsen ophører, når det første af følgende finder sted: Når forsikrede vender hjem. Når gyldighed for N26 You Business-Konto udløber. 90 dage efter afgangsdato. Rejsens værdi: Betyder udgiften til alle forudbestilte rejseydelser så som, men ikke begrænset til: rejsebilletter, booking af ophold i udlandet, forudbetalte udflugter, forudbetalt betalt med N26 You Business-Konto. Dette inkluderer ikke servicegebyrer fra rejsebureauet. Uforudset opstået alvorlig sygdom / akut sygdom: Pludselig og uforudsigelig forværring af forsikredes eller risikopersonens helbredssituation korrekt dokumenteret af en læge og som kræver lægebehandling, selv om der ikke var specifikke symptomer på sygdom og et stabilt godt velbefindende/helbred ved bestilling af rejsen eller ved rejsens startdato. Værdigenstande: Smykker, genstande fremstillet af ædelmetal, ædelstene, perler, ure, pelse, jagtrifler, fotoudstyr, filmudstyr, computer og mobiltelefoner, udstyr til optagelse af lyd og billeder samt tilbehør til sådant udstyr, genstande udover tøj med en individuel værdi. Dækningsoversigt Tabellen over omfang og dækning definerer grænser, selvrisiko og garantiernes omfang. Generelle bestemmelser: Gyldighedsområde ( 2): Som en del af forsikringerne Bagageforsinkelse, Flyforsinkelse, Mistet bagage, Tyveri eller skade, Rejseafbrydelse, Sygetransport og hjemtransport, Ski- og vintersportsforsikring ydes der dækning under alle rejser i Udlandet eller i en afstand af mindst 100 km fra hjemmet, i op til 90 sammenhængende dage fra rejsens begyndelse. Som en del af afbestillingsforsikring ydes der dækning for alle rejser op til rejsens påbegyndelse. Som en del af udgifter til uforudset lægebehandling, ydes der alene dækning (inklusive omkostninger til nødvendig tandbehandling) i udlandet. 4

5 Delebilforsikring gives uafhængigt af en rejse i op til 31 sammenhængende dage. Forsikringsdækningens start / forsikringsdækningens ophør 3): Afbestillingsforsikring er alene gyldig for rejser bestilt fra forsikringsdækningens dækning (åbning af eller opgradering til en N26 You Business-Konto ). Forsikringsdækningen for en rejse starter med betaling af en berettiget udgift med din N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort og slutter med påbegyndelsen af rejsen, eller at N26 You Business-Konto bliver ugyldig, afhængigt af, hvad der indtræffer først. Bagageforsinkelse, Mistet bagage, tyveri eller skade, Flyforsinkelse, Rejseafbrydelse, Rejsesygeforsikring og assistance, Ski- og vintersportsforsikring er kun gyldige for rejse i perioden med forsikringsdækning med N26 You Business-Konto. Da delebilforsikring er uafhængig af rejse, er den kun gyldig i den periode, hvor der er forsikringsdækning med N26 You Business-konto. Dækning af delebil starter, når kontoindehaver er i besiddelse af det lejede delekøretøj, som er lejet i forsikringsperiodens gyldighed betalt med N26 You Business-Konto, og udløber så snart det lejede delekøretøj er afleveret ved udløb af lejeperioden i perioden med forsikringsdækningen med N26 You Business-Konto, men ikke senere end 31 sammenhængende dage, såfremt kontoen N26 You Business-Konto stadig er gyldig. Obligatorisk brug af kortkontoen ( 4): Som en del af Bagageforsinkelse, Mistet bagage, Tyveri eller skade, Flyforsinkelse, Afbestillingsforsikring, Rejseafbrydelsesforsikring, alene gælder, hvis N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort anvendes til betaling af mindst en berettiget udgift på rejsen. For at være berettiget til delebilforsikring skal det lejede delekøretøj eller depositum for et lejet delekøretøj være fuldt betalt med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort; Hvis en berettiget udgift på rejsen er delvist betalt med Frequent Traveler Program, og restbeløbet fult betalt med N26 You Business-konto gælder forsikringsdækningen stadig for Bagageforsinkelse, Mistet bagage, Tyveri eller skade, Flyforsinkelse, Ulykke, tyveri, skade og selvrisikoforsikring samt delebilforsikring. Hvad angår Afbestillingsforsikring og Rejseafbrydelsesforsikring er dækningen begrænset til det beløb for rejsen, der er betalt med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort efter anvendelse af selvrisiko. Det er ikke obligatorisk at benytte N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort for at være berettiget til Rejsesygeforsikring og assistance. Hvis en kontoindehaver har mere end en N26 You Business-Konto eller mere end et kort tilknyttet den eller disse N26 You Business-Konto(s), udbetales forsikringsydelser kun en gang pr. kontoindehaver. Forsikrede Hvad angår Bagageforsinkelsesforsikring, Mistet bagage, tyveri eller skade, Flyforsinkelsesforsikring, Afbestillingsforsikring, Rejseafbrydelsesforsikring, gælder definitionen af Forsikrede, der fremgår af afsnittet Definitioner og fortolkninger. Hvad angår Delekøretøj, er forsikrede den kontoindehaver, hvis navn er opført på Lejekontrakten for delebiler vedrørende det lejede delekøretøj, der er involveret i Ulykke eller tyveri. Hvad angår Rejsesygeforsikring og assistance samt Ski- og vintersportsforsikring, er forsikrede kontoindehaveren. På fælles rejser med kontoindehaveren (ved rejser sammen med kontoindehaver) betragtes tillige som forsikrede: Kontoindehavers ægtefælle / samlever, hvis registreret på samme adresse Kontoindehavers eller ægtefælles / samlevers mindreårige børn (også papbørn, adopterede børn og plejebørn) Kontoindehavers eller ægtefælles / samlevers voksne børn op til deres fyldte 25 år, hvis de stadig er under uddannelse Bagageforsinkelsesforsikring Forsikringssum ( 1): Refusion af Nødvendige indkøb, som er indkøbt inden for maksimalt 500 pr. rejse uafhængigt af antallet af forsikrede i tilfælde af forsinkelse af forsikredes indtjekkede bagage i mere end 12 (tolv) timer i forhold til forsikredes ankomsttidspunkt i lufthavnen eller på jernbanestationen. Dækningen ophører på datoen for hjemkomsten fra den forsikrede rejse til lufthavnen eller jernbanestationen i dennes hjemland. Selvrisiko ( 6): Forsikring for mistet bagage, tyveri eller skade: Forsikringssum ( 1): Der beregnes ingen selvrisiko. Kompensation for den faktiske værdi op til en grænse på: pr. skadesanmeldelse 750 for værdigenstande 500 for erstatning af vigtige dokumenter 5

6 Selvrisiko ( 6): Flyforsinkelsesforsikring Forsikringssum ( 1): Der beregnes ingen selvrisiko. 100 pr. påbegyndt time forsinkelse at regne fra en forsinkelse på mere end 4 (fire) timer i forhold til flyafgang op til maksimum 500 pr. rejse uafhængigt af antallet af forsikrede. Flyforsinkelse på mere end 4 timer vurderes i forhold til den oprindelige afgangstid, anført på forsikredes rejsedokument. Selvrisiko ( 6): Afbestillingsforsikring Forsikringssum ( 1): Selvrisiko ( 5): Rejseafbrydelsesforsikring Forsikringssum ( 1 pkt. 1): Selvrisiko ( 5): Rejsesygeforsikring og assistance Ydelse ( 1): Maksimal dækning ( 1): Selvrisiko ( 5): Der beregnes ingen selvrisiko. Maksimum pr. rejse Der beregnes en selvrisiko på: 10 % af rejsens værdi ved død / tilskadekomst / hospitalsindlæggelse 20 % af rejsens værdi ved andre årsager end nævnt ovenfor Med en minimum selvrisiko på 25 ved alle årsager Maksimum pr. rejse Der beregnes en selvrisiko på: 10 % af rejsens værdi ved død / tilskadekomst / hospitalsindlæggelse 20 % af rejsens værdi ved andre årsager end nævnt ovenfor Med en minimum selvrisiko på 25 ved alle årsager Yder 24/7 hot-line, hvis en der indtræffer en forsikringshændelse på rejsen. Udgifter til lægehjælp maksimum pr. rejse Der beregnes ingen selvrisiko. Udgifter til uforudset lægebehandling Udgifter til uforudset tandbehandling Sygetransport og hjemtransport Transport af afdød Delebilforsikring Forsikringssum ( 1) Selvrisiko ( 5): Ski- og vintersportsforsikring Eftersøgning, redning og første transportomkostninger Udgifter til lægebehandling Selvrisiko ( 5): Kun dækket ved rejser i udland, almindelig grænse for Udgifter til uforudset lægebehandling, Sygetransport og hjemtransport samt transport af afdød: pr. rejse Kun i udland op til 250 pr. rejse almindelig grænse for Udgifter til uforudset lægebehandling, Sygetransport og hjemtransport samt transport af afdød: pr. rejse almindelig grænse for Udgifter til uforudset lægebehandling, Sygetransport og hjemtransport samt transport af afdød: pr. rejse pr. skadesanmeldelse, maksimalt 2 skadesanmeldelser pr. forsikringsår 50 pr. skadesanmeldelse Dækning af betaling for eftersøgning i bjerge eller omkostninger ved redning, d.v.s. operationer, udført af redningstjenester, der tager ud specifikt for at søge efter forsikrede- Dækning af refusion til forsikrede for udgifter til første transport på bjerget efterfølgende en tilskadekomst, under udøvelse af en aktivitet på bjerget i egenskab af amatør. Dvs. udgifter til transport foranstaltet af lægelige eller redningsmyndigheder mellem ulykkesstedet og behandlingssted eller eventuelt det nærmeste hospital. I tillæg til udgifter til uforudset lægebehandling, refunderer forsikringsgiveren forsikrede for alle udgifter til lægebehandling, medicin og hospitalsindlæggelse den forsikrede har pådraget som følge af lægeordination efter en tilskadekomst, der er sket under udøvelse af en aktivitet på bjerget i egenskab af amatør. Op til en grænse pr. skadesanmeldelse på pr. krav i forbindelse med udgifter til uforudset lægebehandling Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Følgende regler iht. 1 til 12 gælder for alle forsikringer for dem, der er forsikrede via policeejers N26 You Business-Konto med kontoens tilknyttede betalingskort. Policeejer N26 har indgået en master forsikringsaftale med AWP P&C S.A. - Dutch Branch, ved Allianz Global Assistance Europe, Poeldijkstraat, 4, 1059 VM Amsterdam, Holland med vidtgående forsikringsdækning for de forsikrede på grundlag af forsikringsbetingelserne beskrevet herunder. Præmien for disse forsikringspolicer betales af policeejer til forsikringsgiveren. 1 Hvem er den forsikrede? De forsikrede er de personer, der er anført i dækningsoversigten. Forsikrede er berettiget til at udøve sine rettigheder direkte i henhold til forsikringsaftalen. Skulle der være indgået to eller flere N26 You Business-Konto aftaler, kan forsikringsydelsen kun anmeldes en gang. Forsikringsydelserne kan ikke akkumuleres. 6

7 2 Hvilket område er dækket af forsikringen? Gyldighedsområdet for de enkelte forsikrede parter er beskrevet i dækningsoversigten. 3 Hvornår starter og slutter dækningen? Forsikrede er dækket fra det øjeblik, hvor en N26 You Business-Konto åbnes eller en eksisterende N26 konto opgraderes til en N26 You Business-Konto, og dækningen ophører så snart opsigelse af denne N26 You Business-Konto kontrakt enten ved kontoindehaver eller policeejer træder i kraft, eller N26 You Business-Konto nedgraderes til en N26 konto. Standardmæssigt betragtes som hjemland det land, som kontoindehaver anfører ved oprettelsen af sin N26 You Business-Konto. Kontoindehaver skal informere policeejer om eventuelt skift af hjemland. Under alle omstændigheder ophører forsikringsgiverens ydelse af forsikringsdækningen på dag Er forsikringsdækningen betinget af, at N26 You Business-Konto anvendes som betalingsmiddel? Forsikringsdækningen er betinget af anvendelsen af N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Program eller Rewards & loyalitetsprogrammer som betalingsmiddel, som anført i dækningsoversigten. 5 I hvilke tilfælde ydes der ikke forsikringsdækning? 1. De følgende situationer er ikke forsikrede, og der henvises til dem i Forsikringsbetingelserne som 5 Generelle bestemmelser : a) Skade forårsaget af strejke, atomenergi, konfiskation og andre handlinger fra overordnede myndigheder samt skade, der er forekommet i områder, der er omfattet af rejseadvarsel udstedt af tysk Udenrigstjeneste eller Udenrigsministeriet i forsikredes hjemland på det tidspunkt, hvor indrejse i dette område fandt sted. Såfremt en forsikret faktisk skulle befinde sig i det pågældende område på det tidspunkt, hvor rejseadvarslen blev udstedt, ophører forsikringsdækningen 14 dage efter offentliggørelsen af advarslen; forsikringsdækningen vil fortsætte på trods af rejseadvarslen hvis rejsens afslutning skulle blive udskudt af årsager uden for den forsikredes kontrol. b) Skade forårsaget ved krig, borgerkrig og krigslignende hændelser. Der bliver imidlertid fortsat ydet forsikringsdækning inden for de første 14 dage efter starten på hændelserne; forsikringsdækningen vil imidlertid fortsætte, såfremt rejsens afslutning skulle blive udskudt af årsager uden for den forsikredes kontrol. Der bliver imidlertid ikke ydet forsikringsdækning under nogen omstændigheder, såfremt den forsikrede opholder sig i et land, på hvis territorium der allerede er krig eller borgerkrig, eller hvis et udbrud er forudsigeligt ved indrejse i landet. Skade som følge af aktiv deltagelse i krig, borgerkrig eller krigslignende hændelser er ikke forsikrede; c) Skade, forårsaget bevidst og forsætligt af forsikrede; d) Sneekspeditioner og trekking; e) Skade, forårsaget indirekte eller direkte ved brug af atomvåben, biologiske eller kemisk våben; f) Skadesanmeldelser, der skyldes epidemier eller pandemier; g) Skade, forårsaget af naturkatastrofe eller force majeure, så som oversvømmelse, tornado, lynnedslag eller jordskælv; h) Skade, der skyldes udsivning, forurening eller kontaminering; i) Tab, der skyldes økonomisk kollaps eller misligholdelse fra transport-, tour- eller hoteludbyder eller eventuelle andre serviceudbydere. J) Forsikredes deltagelse i slåskamp, kriminalitet, væddemål, opstand, uroligheder eller folkerejsning med mindre han/hun handler i selvforsvar eller for at hjælpe en person i fare, 2. Der bliver ikke ydet forsikringsdækning i tilfælde af økonomiske, handels- eller finansielle sanktioner eller embargo pålagt af de Forenede Nationer, EU eller nogen anden lov eller bestemmelse, der finder direkte anvendelse på de kontraherende parter og som strider mod forsikringsdækningen. Dette vil også gælde i tilfælde af økonomiske, handels- eller finansielle sanktioner eller en embargo pålagt af USA med mindre dette er i modstrid med europæisk eller tysk lov. Aftalens øvrige bestemmelser bliver ikke berørt. 3. Der bliver ikke ydet forsikringsdækning, hvis forsikrede handler ulovligt eller krænker eventuelle regeringsforbud eller -bestemmelser, herunder visakrav. 6 Hvad skal Forsikrede gøre under alle omstændigheder i tilfælde af skadesanmeldelse (pligter)? Forsikrede skal: 1. Begrænse skaden mest muligt og undgå unødvendige udgifter; 2. Omgående informere forsikringsgiveren om skaden; 3. Beskrive hændelsen, der førte til skaden og omfanget af skaden, give forsikringsgiveren en ærlig redegørelse om alle relevante oplysninger og tillade forsikringsgiveren at foretage rimelige kontroltjek vedrørende årsag til og omfanget af det anmeldte krav. Forsikrede skal forelægge de originale fakturaer og andre dokumenter som bevis og, såfremt dette viser sig nødvendigt, løse læger - herunder læger, der er stillet til rådighed af skadebehandler - fra deres tavshedspligt i det omfang viden og disse oplysninger er nødvendig for at kunne vurdere pligten til at udløse forsikringsydelse og omfanget af disse ydelser. Forsikringsgiveren er ikke pligtig at betale forsikringsydelse, hvis det ikke er i stand til at klarlægge beløb og omfang af sine forpligtelser, fordi forsikrede nægter at løse lægen fra sin tavshedspligt og dermed ikke sætte forsikringsgiveren i stand til at fastslå sin forpligtelse på nogen anden måde; 4. Give passende bevis for startdatoen for rejsen; 5. Med forbehold for bestemmelserne omfangs- og oversigtsskemaets afsnit Obligatorisk brug af kortkontoen, fremlægge bevis for gyldigheden af N26 You Business-Konto og, hvor påkrævet, betaling af en berettiget udgift med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Program. 7 Hvornår betaler forsikringsgiver kompensation? Under forudsætning af, at forsikringsgiveren har fastslået sin forpligtelse til at betale samt størrelsen af forsikringsydelsen, udbetales kompensationen så hurtigt som muligt og maksimalt efter en periode på to uger. Betaling udføres udelukkende ved overførsel til bankkonto. 8 Hvornår mister Forsikrede retten til at anmelde et erstatningskrav grundet krænkelse af forpligtelser og forældelsesfristen? 1. Hvis en forpligtelse krænkes bevidst, løses forsikringsgiveren fra sin forpligtelse til at erstatte; i tilfælde af krænkelse ved alvorlig forsømmelighed er forsikringsgiveren berettiget til at nedsætte betalingen i forhold til forsikredes fejl. 2. Forsikrede skal frembringe bevis for, at der ikke var tale om grov forsømmelighed. Bortset fra tilfælde af svigagtig hensigt, er forsikringsgiveren forpligtet til at erstatte, hvis forsikrede frembringer bevis for, at krænkelsen af forpligtelsen ikke er årsagen til hverken hændelsen, determinationen eller omfanget af forsikringsgiverens forpligtelse til at erstatte. 3. Krav på forsikringsydelse bortfalder efter tre år at regne fra udgangen af det år, hvor kravet opstod, og forsikrede fik kendskab til forholdene, der satte ham i stand til at gøre kravet gældende, eller ville have fået kendskab uden grov forsømmelse. 9 Hvad sker der, hvis der forsøg på svindel fra forsikredes side? Hvis forsikrede forsøger at vildlede forsikringsgiveren om forhold, som er væsentlige for årsagen og/eller størrelsen på forsikringsydelsen, vil forsikringsgiveren bede policeejeren om at ophæve kontoindehaverens N26 You Business-Konto. 7

8 10 I hvilken form skal en hensigtserklæring fremlægges? 1. Meddelelser og hensigtserklæringer fra forsikrede skal foreligge skriftligt (fx som brev, fax eller ). 2. Forsikringsmæglere har ikke tilladelse til at modtage sådanne dokumenter. 11 Hvilken tysk domstol er ansvarlig for vurdering af krav i henhold til forsikringsaftalen? Hvilken jurisdiktion er gældende? Søgsmål, der har udspring i aftalen kan anlægges af policeejer og forsikrede ved den ret, der har værneting der, hvor firmaet eller dettes afdelingskontor har registreret adresse. Hvis policeejer eller forsikrede er fysiske personer, kan søgsmål også anlægges ved den domstol, der har værneting på det sted, hvor policeejer eller forsikrede har bopæl på det tidspunkt, hvor søgsmålet blev optaget, eller, såfremt han/hun ikke har domicil, på det sted, hvor han/hun sædvanligvis opholder sig. 13 Internationale sanktioner Denne police yder ikke dækning eller erstatning i det omfang, hvor enten dækningen eller erstatningen ville overskride nogen gældende sanktioner, lov eller bestemmelser i FN, Europa Unionen, USA eller alle andre gældende økonomiske eller handels sanktioner, love eller bestemmelser. Forsikringsgiveren afviser skadesanmeldelser fra personer, virksomheder, myndigheder og andre parter for hvem dette er forbudt, ifølge nationale eller internationale aftaler. Bagageforsinkelsesforsikring 1 Hvad er forsikret? Forsikret er ekstra udgifter i forbindelse med nødvendige indkøb, indkøbt med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort grundet forsinket bagage indtjekket i lufthavn eller på jernbanestation. Udgifter refunderes op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten 2 Hvornår ydes der forsikringsdækning? Hvis indtjekket bagage ankommer med mere end 12 timers forsinkelse i forhold til forsikredes ankomsttid i lufthavn eller på jernbanestation. Dækningen ophører på datoen for hjemkomsten fra rejse til lufthavnen eller jernbanestationen. 3 Hvilke begrænsninger af forsikringsdækningen skal overvejes? 1. I tillæg til de risici, opført på listen i 5 Generelle bestemmelser og de betingelser, der fremgår af dækningsoversigten, er der ingen dækning i følgende tilfælde: a) Hvis forsinkelsen forekommer under lufttransport, der beflyves af et selskab på den sorte liste opstillet af Europakommissionen, uanset afgangssted og destination; b) Bagageforsinkelse til ankomstlufthavn eller -jernbanestation i hjemlandet. 2. Der ydes ingen godtgørelse for følgende indkøb: a) Enhver genstand, der ikke betragtes som nødvendigt indkøb, indkøbt som en direkte og umiddelbar konsekvens af bagageforsinkelsen; b) Alle fordærvelige varer (bortset fra babymad), vin og spiritus, cigaretter, cigarer og tobak; c) Alt sports- eller fritidsudstyr og kufferter, tasker eller overtræk, der indeholder sådant materiale, musikinstrumenter; d) Briller (glas og stel), kontaktlinser, medicinsk hjælpeudstyr, proteser og apparater af enhver art; e) Computere, computerudstyr, elektroniske mobile enheder, mobiltelefoner; f) Tjenester eller abonnementer af enhver art; g) Alle transportudgifter som følge af en bagageforsinkelse (fx taxa); h) Hoteludgifter afholdt som følge af en bagageforsinkelse. 4 Hvilken kompensation yder forsikringsgiveren? I tilfælde af et forsikringskrav refunderer forsikringsgiveren indkøb af nødvendige indkøb foretaget fra minimumsforsinkelsesperioden på baggrund af dækningsoversigten op til det maksimale beløb, der fremgår af dækningsoversigten. 5 Hvad skal forsikrede gøre under alle omstændigheder i tilfælde af skadesanmeldelse (pligter)? For at forsikringsydelsen kan gøres gældende så snart forsikrede har kendskab til, at hans/hendes bagage er forsinket, skal han/hun meddele en sådan forsinkelse til en medarbejder ved flyselskabet eller jernbaneselskabet, som har kompetence og myndighed. Forsikrede skal til Forsikringsgiveren aflevere bevis for gyldig N26 You Business-Konto og betaling for en berettiget udgift med sin N26 You Business- Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Program eller Rewards & Loyalty Program og få fat i kvitteringen for den forsinkede bagage hos jernbaneselskabet, flyselskabet eller den pågældende serviceudbyder. Endvidere skal forsikrede fremvise originalfakturaer for de nødvendige indkøb samt bevis for, at de nødvendige indkøb er købt med N26 You Business- Konto. 6 Hvilken selvrisiko skal forsikrede betale? I tilfælde af anmeldelse skal forsikrede betale den selvrisiko, som er aftalt i dækningsoversigten. Forsikring for mistet bagage, tyveri og skade 1 Hvad er forsikret? Forsikringsgiveren dækker tyveri, tab eller hel eller delvis beskadigelse der er sket på forsikredes bagage op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten. 2 Hvornår ydes der forsikringsdækning? Denne forsikringsydelse gælder: 1. delvis eller fuldstændig ødelæggelse eller tab af korrekt indtjekket bagage placeret under ansvar af det luftfartsselskab eller jernbaneselskab, forsikrede rejser med på en rejse. 8

9 2. Delvis eller fuldstændig ødelæggelse eller tyveri af bagage, mens forsikrede foretager en rejse, hvor luftfartsselskabet eller jernbaneselskabet ikke transporterer bagagen. Dækningen er begrænset til skade og tyveri i følgende situationer: a) Skade på og tyveri af bagage, placeret i aflåst rum. b) Tyveri af bagage fra køretøj: Bilen må ikke være at typen cabriolet og skal være helt aflåst med lukkede vinduer og soltag. Tyveri fra en bil, der er brudt ind i er dækket, hvis hændelsen har fundet sted mellem kl. 7 og kl. 22. Tyveri skal indberettes til den nærmeste politistation, hvor der optages politirapport. Tyveri af værdigenstande Forsikringsgiveren dækker, op til de grænsebeløb, der fremgår af oversigten over dækning og selvrisiko, tyveri af værdigenstande, som forsikrede bærer på sin person, eller som forsikrede bruger eller har deponeret i en personlig værdiboks eller i hotellets pengeskab. Tyveri af personlige dokumenter og ID-kort: Forsikringsgiveren refunderer udgifterne ved at få nye offentlige dokumenter eller ID-kort 3 Hvilke begrænsninger af forsikringsdækningen skal overvejes? I tillæg til de risici, opført på listen i 5 Generelle bestemmelser og de betingelser, der fremgår af dækningsoversigten, er der ingen dækning i følgende tilfælde: 1. Alle typer af indlægssåler og proteser, briller, kontaktlinser, erhvervsdokumenter, forretningsdokumenter, vareprøver, alle typer transportdokumenter, vouchers og alle typer betalingsmidler; 2. Tab eller skade, der skyldes almindeligt slid, forældelse eller indbyggede fejl på genstanden. Skade, der skyldes møl eller skadedyr eller rengøring eller klimaforhold; 3. Skade, der skyldes bagagens dårlige stand bemærket af luftfartsselskabet, og anvendt til transport af personlige ejendele; 4. Genstande, det er forbudt at købe, eje eller bruge i hjemlandet, skade som følge af konfiskation, beslaglæggelse eller destruktion efter ordre fra en administrativ myndighed; 5. Fordærvelige varer, dyr, planter; 6. Skade på skrøbelige emner, især keramik og glas, porcelæn eller genstande af marmor 7. Genstande, der er mistede, glemt eller forlagt af dig selv eller af dine rejseledsagere; 8. Tyveri begået uden indbrud eller ved brug af ekstranøgler. 4 Hvilken kompensation yder forsikringsgiveren? Enhver erstatning, der er skyldig iht. Bagageforsinkelse fratrækkes det totale refunderede beløb, hvis bagagen er gået tabt permanent. Vores maksimale forpligtelse er pr. forsikringskrav efter beregning af den faktiske værdi. 5 Hvad skal forsikrede gøre under alle omstændigheder i tilfælde af skadesanmeldelse (pligter)? For at denne forsikringsydelse skal få virkning, skal forsikrede så snart han eller hun, så snart han eller hun har kendskab til tabet, tyveriet af eller skaden på sin bagage, anmelde dette på følgende måde: 1. I tilfælde af tyveri: anmelde forbrydelsen inden 48 timer til den politimyndighed der er nærmes gerningsstedet. 2. I tilfælde af hel eller delvis ødelæggelse: opnå en skriftlig rapport om skaden, udfærdiget af en kompetent myndighed eller en ansvarlig; eller hvis dette ikke er muligt, af et vidne. 3. I tilfælde af tab eller hel eller delvis ødelæggelse af et transportfirma eller på et hotel: det er væsentligt at få udarbejdet en rapport af en kvalificeret medarbejder i det pågældende firma eller hotellet. 4. Fremsend gyldighedsbevis for N26 You Business-Konto og betaling af den berettiget udgift med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Programmet eller Rewards & loyalitetsprogrammet til forsikringsgiveren. 6 Hvilken selvrisiko skal forsikrede betale? I tilfælde af anmeldelse skal forsikrede betale den selvrisiko, som er aftalt i dækningsoversigten. Flyforsinkelsesforsikring 1 Hvad er forsikret? Forsikringsgiveren betaler forsikrede en kompensation, såfremt en booket flyrejse er forsinket. Flyrejser er forsikrede, hvis de foretages med et statsanerkendt og registreret flyselskab ud fra en almindeligt tilgængelig flyafgangsplan, der er offentliggjort i lufthavne på informationstavler med visning af de fastsatte tidspunkter. Kompensationen er ikke direkte tilknyttet det faktiske køb, mens du venter på flyets ankomst, men er et fast beløb pr. påbegyndt ventetime. Det maksimale beløb fremgår af dækningsoversigten. 2 Hvornår ydes der forsikringsdækning? Hvis flyet afgår mere en 4 timer forsinket i forhold til den oprindelige afgangstid, der fremgår af forsikredes rejsedokument, gælder ydelsen, såfremt formaliteterne omkring flybekræftelsen er fuldført inden for den tids, arrangøren af rejsen har forlangt. Afgangstider, tilslutningsfly og destinationer er dem, der fremgår af forsikredes billet. 3 Hvilke begrænsninger af forsikringsdækningen skal overvejes? I tillæg til de risici, opført på listen i 5 Generelle bestemmelser og de betingelser, der fremgår af dækningsoversigten, er der ingen dækning i følgende tilfælde: 1. Hvis det bookede fly annulleres; 2. Hvis forsikrede nægtes adgang som følge af at flyet er overbooket; 3. Hvis det bookede tilslutningsfly ikke kan nås på grund af det foregående flys sene ankomsttid; 4. Hvis det bookede tilslutningsfly annulleres 5. Hvis flyforsinkelsen skyldes strejke eller sociale manifestationer, der har været planlagt og annonceret før afgangsdatoen; 6. Hvis flyrejsen ikke tidligere er bekræftet af forsikrede, med mindre denne var forhindret heri på grund af strejke eller force majeure; 7. I tilfælde af forsinkelser af fly, der opereres af et flyselskab, der er blacklistet af Europakommissionen uanset dets oprindelsessted eller destination. 9

10 Følgende forsinkelser er endvidere udelukket: 1. At et fly midlertidigt eller permanent tages ud efter ordre fra de administrative myndigheder, lufthavns- eller flytrafikmyndighederne, eller nogen anden myndighed, såfremt dette er meddelt mere end fireogtyve (24) timer før rejsens afgangstidspunkt; 2. Hvis forsikrede nægtes adgang ombord som følge af manglende overholdelse af tidsgrænsen for indtjekning af bagage og / eller tilstedeværelse ved boarding; 3. Enhver hændelse kan bringe forsikredes sikkerhed i fare på rejsen så længe destinationen ikke anbefales af tysk Udenrigstjeneste eller Udenrigsministeriet i forsikredes hjemland. 4 Hvilken kompensation yder forsikringsgiveren? I tilfælde af et forsikringskrav yder forsikringsgiveren kompensation for hver påbegyndte times forsinkelse startende fra minimumsforsinkelsesperioden på baggrund af dækningsoversigten op til det maksimale beløb, der fremgår af dækningsoversigten. 5 Hvad skal Forsikrede gøre under alle omstændigheder i tilfælde af skadesanmeldelse (pligter)? For at forsikringsydelsen kan gøres gældende skal forsikrede hurtigst muligt efter at denne har fået kendskab til, at hans eller hendes fly er forsinket i) advisere flyselskabet for at ii) få en dokumentation fra flyselskabet om at flyet er forsinket. Forsikrede skal også fremsende gyldighedsbevis for N26 You Business-Konto og betaling af den berettiget udgift med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Programmet eller Rewards & loyalitetsprogrammet til forsikringsgiveren. 6 Hvilken selvrisiko skal forsikrede betale? I tilfælde af anmeldelse skal forsikrede betale den selvrisiko, som er aftalt i dækningsoversigten. Afbestillingsforsikring 1 Hvad er forsikret, hvis rejsen annulleres før den påbegyndes? Hvis rejsen annulleres som følge af en hændelse, der er dækket af forsikringen forud for rejsens påbegyndelse, er skyldige afbestillingsgebyrer i henhold til rejsekontrakten forsikret. Udgifter refunderes op til det beløb, der er angivet i dækningsoversigten fratrukket selvrisiko hvis rejsen annulleres straks, dvs. straks efter den indtrufne forsikringsbegivenhed, dog minus alle transportskatter og servicegebyrer. 2 På hvilke betingelser refunderer forsikringsgiveren annulationsomkostninger? Forsikringsdækningen gælder, hvis forsikrede ikke med rimelighed kan forventes at foretage den planlagte rejse, fordi han/hun selv eller en risikoperson er påvirket af en af følgende dækkede hændelser: 1. Dødsfald; 2. Alvorlig kvæstelse som følge af en ulykke; 3. Uforudset alvorlig sygdom. Forsikringsdækningen gælder, hvis forsikrede ikke med rimelighed kan forventes at foretage den planlagte rejse, fordi han/hun selv er direkte påvirket af en af følgende dækkede hændelser: 1. Reaktion på vaccine. 2. Skade sket på ejendom 10 dage før afgang til en forsikringsdækket rejse grundet brand, eksplosion, stormskade, lynnedslag, oversvømmelse, jordskælv, sprængt vandrør eller en tredjeparts bevidste kriminelle handling, såfremt skaden er omfattende, eller personlig tilstedeværelse er nødvendig. Skaden betragtes som omfattende, hvis erstatningskravet overstiger Mistet arbejde på grund af arbejdsgivers uventede opsigelse af ansættelsesforholdet. 3 Hvilke begrænsninger af forsikringsdækningen skal jeg være opmærksom på? Der ydes ingen dækning i følgende tilfælde: 1. For risici, der er anført i 5 Generelle bestemmelser og de bestemmelser, der er anført i dækningsoversigten; 2. Gebyrer, fx administrations- og servicegebyrer, som rejsebureauet opkræver udelukkende på grund af annullering af rejsen, til gebyrer eller tab af brugsrettighed i ved time-share; 3. Begivenheder, der kunne være forudset, da rejsen blev bestilt eller ved kontraktens indgåelse; 4. I det omfang hvor, alt efter situationen, der er opstået sygdom som en mental reaktion på en terrorhandling, en flyulykke, en naturkatastrofe eller på grund af frygt for oprør og uroligheder, krigshandlinger eller terroraktioner; 5. Mental sygdom og eventuel afhængighed og følgerne heraf; 6. Selvmord eller selvmordsforsøg, bevidst selvskade; 7. Kravet vedrørende den bookede eller gennemførte rejse er i modstrid med eventuelt lægelig rådgivning; 8. Erstatningskravet udspringer direkte eller indirekte fra terminal sygdom, der er diagnostiseret før booking af rejsen; 9. Erstatningskravet gælder ekstra udgifter eller gebyrer, der skyldes fejl eller undladelser i forbindelse med din bookning; 10. Abort, der ikke er en følge af sygdom eller uforudset alvorlig sygdom; 11. Reagensglasbefrugtning og følger heraf; 12. Skønhedskirurgi eller -indgreb og følger heraf; 13. Manglende vaccination; 14. Manglende gyldige rejsedokumenter. 4 Hvornår skal forsikrede annullere rejsen (forpligtelse)? Hvilke andre krav og pligter skal forsikrede være opmærksom på? Forsikrede er pligtig at gøre følgende: 1. Annullere rejsen straks efterfbestillingsgebyr kan holdes på et minimum; 2. Fremsende gyldighedsbevis for N26 You Business-Konto og betaling af den berettiget udgift med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Programmet eller Rewards & loyalitetsprogrammet til forsikringsgiveren som det defineret i dækningsoversigten; 3. Fremsende bookingdokumenter sammen med faktura for annulationsgebyr og betalingsbevis; hvis en booking af ejendom annulleres, endvidere værtens bekræftelse for genudlejning; 4. Fremskaffe lægedokumentation med angivelse af diagnose og oplysning om behandling, bekræftelse af alvorlig tilskadekomst ved ulykke, uforudset alvorlig sygdom eller reaktion på vaccine; 10

11 5. I tilfælde af mistet arbejde, fremsende opsigelsesbrev fra arbejdsgiver; 6. Alle andre dækkede begivenheder ved at fremsende relevant original dokumentation; 7. Fremsende eventuel anden dokumentation, der forlanges af forsikringsgiveren. 5 Hvilken selvrisiko skal forsikrede betale? I tilfælde af anmeldelse skal forsikrede betale den selvrisiko, som er aftalt i dækningsoversigten. 11

12 Rejseafbrydelsesforsikring 1 Hvilket område er dækket af forsikringen? Rejseafbrydelsesforsikring: Forsikringsgiveren refunderer følgende afholdte udgifter op til det forsikrede beløb anført i dækningsoversigten: Andelen af rejsens værdi for bestilt og endnu ikke benyttet rejseydelser; Forsikrede er pligtig at kontakte skadebehandler straks, hvis rejsen ikke kan gennemføres som planlagt. Forsikrede er pligtig at medvirke til at give oplysninger og bevise, at fortsættelsen af rejsen ikke med rimelighed kan gennemføres som planlagt. 2 Forsikrede er underlagt betingelser i relation til skadesudbetaling 1. Forsikringsdækningen gælder, hvis den planlagte rejse ikke med rimelighed kan forventes gennemført, fordi forsikrede eller en risikoperson er påvirket af en af følgende dækkede hændelser: a) Dødsfald; b) Alvorlig kvæstelse som følge af en ulykke; c) Uforudset alvorlig sygdom. 2. Forsikringsdækningen gælder, hvis nogen forsikret ikke med rimelighed kan forventes at foretage den planlagte rejse, fordi forsikrede/ er direkte påvirket af en af følgende dækkede hændelser: Skade sket på ejendom grundet brand, eksplosion, stormskade, lynnedslag, oversvømmelse, jordskælv, sprængt vandrør eller en tredjeparts bevidste kriminelle handling, såfremt skaden er omfattende, eller personlig tilstedeværelse er nødvendig. Skaden betragtes som omfattende, hvis erstatningskravet overstiger Hvilke begrænsninger af forsikringsdækningen skal jeg være opmærksom på? Der ydes ingen dækning i følgende tilfælde: 1. For risici, der er anført i 5 Generelle bestemmelser og de bestemmelser, der er anført i dækningsoversigten; 2. Gebyrer, fx administrations- og servicegebyrer, som rejsebureauet opkræver udelukkende på grund af annullering af rejsen, til gebyrer eller tab af brugsrettighed i ved time-share; 3. Begivenheder, der kunne være forudset, da rejsen blev bestilt eller ved kontraktens indgåelse; 4. Alt efter situationen, der er opstået sygdom som en mental reaktion på en terrorhandling, en flyulykke, en naturkatastrofe eller på grund af frygt for oprør og uroligheder, krigshandlinger eller terroraktioner; 5. Mental sygdom og eventuel afhængighed og følgerne heraf; 6. Selvmord eller selvmordsforsøg, bevidst selvskade; 7. Kravet vedrørende den bookede eller gennemførte rejse er i modstrid med eventuelt lægelig rådgivning; 8. Kravet stammer direkte eller indirekte fra terminal sygdom diagnoseret forud for tegnelsen af N26 You Business-Konto eller opgradering af en eksisterende N26 konto til en N26 You Business-Konto; 9. Erstatningskravet gælder ekstra udgifter eller gebyrer, der skyldes fejl eller undladelser i forbindelse med din bookning; 10. Abort, der ikke er en følge af sygdom eller uforudset alvorlig sygdom; 11. Reagensglasbefrugtning, kunstig befrugtning og følger heraf; 12. Skønhedskirurgi eller -indgreb og følger heraf; 13. Manglende vaccination; 4 Hvad skal Forsikrede gøre i tilfælde af skadesanmeldelse? (Forpligtelser) Hvilke andre forpligtelser skal forsikrede overholde? Forsikrede er pligtig at gøre følgende: 1. Fremsende gyldighedsbevis for N26 You Business-Konto og betaling af den berettiget udgift med N26 You Business-Konto eller kontoens tilknyttede betalingskort, Frequent Traveler Programmet eller Rewards & loyalitetsprogrammet til forsikringsgiveren som det defineret i dækningsoversigten; 2. Fremsende bookingdokumenter sammen med fakturaerne til forsikringsgiveren; 3. Levere bevis for ekstra udgifter til hjemrejse eller udgifter, der er pådraget for at indhente rejsen, samt ubrugte rejseydelser ved at fremvise originale kvitteringer; 4. Fremskaffe lægedokumentation med angivelse af diagnose og oplysning om behandling, bekræftelse af forsikringsdækket ulykke, uforudset alvorlig sygdom eller reaktion på vaccine; 5. Bevise lle andre forsikrede begivenheder ved at fremsende relevant original dokumentation 6. Fremsende eventuel anden dokumentation, der forlanges af forsikringsgiveren. 6 Hvilken selvrisiko skal forsikrede betale? I tilfælde af anmeldelse skal forsikrede betale den selvrisiko, som er aftalt i dækningsoversigten. Rejsesygeforsikring og assistance Udgifter til uforudset lægebehandling 1 Hvad er forsikret? Udgifter til behandling af akut sygdom og ulykke, opstår under en rejse i udlandet er forsikret op til det beløb, der er aftalt i dækningsoversigten. 2 Hvilke udgifter bliver dækket i tilfælde af behandling i udlandet? 1. Skadebehandleren refunderer udgifter til nødvendig lægebehandling i udlandet. For at få sådanne refusioner, skal forsikrede være dækket af et primært sundhedsforsikringssystem eller en anden sikringsordning, og tage alle de skridt, der kræves for refusion af udgifterne fra det primære sundhedssystemtem, dets forsikringsdel og alle andre forsikrings- eller sikringsordninger. Skadebehandleren refunderer de samlede lægeudgifter, der er tilbage at betale af forsikrede når den primære sundhedssikringsordning og andre forsikringer eller sikringsordninger, som forsikrede er en del af, har foretaget deres fornødne. 12

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser 722 Gælder fra december 2018 Indholdsfortegnelse 1. Afbestillingsforsikring Side 3 2. Feriekompensation Side 3 3. Tryghedspakke Side 3 4. Generelle bestemmelser

Læs mere

Selandia Afbestillingsforsikring

Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSVILKÅR nr. 400-001/2013. Selandia Rejseforsikring Vestervænget 5 8381 Tilst CVR. Nr. 34618879 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Dette gælder også dit Mastercard på mobilen.

Dette gælder også dit Mastercard på mobilen. Dette gælder også dit Mastercard på mobilen. N af Mastercard Private Banking rejseforsikring Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet Selskab: Sydbank i samarbejde med Topdanmark Forsikring

Læs mere

Rejsevilkår for grupperejser med Active Tours AS

Rejsevilkår for grupperejser med Active Tours AS Active Tours AS Sjåstad Industriområde 6750 Stadlandet NORGE Org nr: 897 834 332 Rejsevilkår for grupperejser med Active Tours AS Nedenfor følger de generelle rejsevilkår for Active Tours AS (inkluderet

Læs mere

Afbestillingsforsikring - Rejse Betingelser nr

Afbestillingsforsikring - Rejse Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 CVR nr : 62940514 Afbestillingsforsikring - Rejse Betingelser nr. 50001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. september 2016 Indholdsfortegnelse Kontakt

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways

Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways Hos Atlantic Airways lægger vi stor vægt på, at du får en god rejse og når frem til bestemmelsesstedet på det planlagte tidspunkt. Men når rejsen undtagelsesvis

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Dækning ved arbejdsulykker i henhold til Arbejdsskadeloven

Dækning ved arbejdsulykker i henhold til Arbejdsskadeloven Dækning ved arbejdsulykker i henhold til Arbejdsskadeloven Inhold 1 Generelt om aftalen........................................... 3 2 Definitioner og begreber.........................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice (for spørgsmål om din rejseforsikring) Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@startour.dk Krav: Telefon: E-mail: +45 70 22 04 70 claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Tricktyveri Betingelser februar

Tricktyveri Betingelser februar Tricktyveri Betingelser februar 2018 1 Information Denne gratis forsikring er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser for rejsearrangørers brug af VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for rejsearrangørers brug af VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for rejsearrangørers brug af VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance.

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance. Selvrisikoforsikring ved billeje Indhold Vigtige telefonnumre Dækningsoversigt Vigtige oplysninger Definition af ordene Generelle undtagelser Betingelser Anmeldelse af krav Fremsættelse af en klage Afsnit

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Spies afbestillingsforsikring for grupper og konferencer

Spies afbestillingsforsikring for grupper og konferencer Fakta om Spies afbestillingsforsikring for grupper og konferencer Gælder for reservationer fra den 10. oktober 2018 Spies afbestillingsforsikring for grupper og konferencer fra Gouda giver jer ekstra tryghed.

Læs mere

A. Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S

A. Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S 7000-006A Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S 1 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser og dækningsoversigt 3 Generelle bestemmelser 3 1. Forsikringstager

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER

EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER CVRIA DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER curia.europa.eu INTRODUKTION Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) sikret, at EU-retten bliver overholdt

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser 724

Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser 724 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser 724 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Vær opmærksom på Side 3 B. Hvad gør du når du får brug for din forsikring Side 3 C. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Oplysninger om forsikringsprodukt. Samsung Mobile Care

Oplysninger om forsikringsprodukt. Samsung Mobile Care Oplysninger om forsikringsprodukt for Samsung Mobile Care Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt for Samsung Mobile Care Denne forsikringspolice er kun tilgængelig for personer, der bor i Danmark.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Forsikringsbetingelser VARER OG VÆRKTØJ M.M I EGNE BILER

Forsikringsbetingelser VARER OG VÆRKTØJ M.M I EGNE BILER VARER OG VÆRKTØJ M.M I EGNE BILER Indholdsfortegnelse BETINGELSER FOR VARER OG VÆRKTØJ M.M. I EGNE BILER... 3 VER. 2017.01 Side 2 af 5 BETINGELSER FOR VARER OG VÆRKTØJ M.M. I EGNE BILER 1. Forsikrede genstande

Læs mere

Kort om din rejseforsikring

Kort om din rejseforsikring Handelsbanken CLASSIC Kort om din rejseforsikring Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen gælder for ejeren af Handelsbanken Classic, dennes medrejsende ægtefælle, registreret partner med samme bopælsland,

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Mondoforsikring.dk. Torvet Herning

Mondoforsikring.dk. Torvet Herning Indholdsfortegnelse... 3 1.1 Betaling af præmie... 3 1.1.1... 3 1.1.2... 3 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse... 4 1.2.1... 4 1.3 Indeksregulering... 4 1.4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif...

Læs mere

Arbejdsskadebetingelser. Mondoforsikring.dk. Torvet Herning

Arbejdsskadebetingelser. Mondoforsikring.dk. Torvet Herning Arbejdsskadebetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Generelle betingelser... 2 1.1 Betaling af præmie... 2 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse... 2 1.3 Indeksregulering... 2 1.4

Læs mere

Assistance og kompensation

Assistance og kompensation Assistance og kompensation I tilfælde af aflysninger, forsinkelser, nedgradering og afvist boarding Denne meddelelse er påkrævet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 261/2004. Version 3 Opdateret

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Handelsbanken Guld. Kort om dine forsikringer

Handelsbanken Guld. Kort om dine forsikringer Handelsbanken Guld Kort om dine forsikringer Rejseforsikring Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen gælder for ejeren af Handelsbanken Guld, dennes medrejsende ægtefælle, registreret partner med

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for autocamper leje med Auto Europe

Generelle vilkår og betingelser for autocamper leje med Auto Europe Generelle vilkår og betingelser for autocamper leje med Auto Europe Aftaleforhold - Reservation af køretøjskategori Auto Europe LLC har arrangeret din autocamper leje med udlejningfirmaet anført på denne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Allianz Global Assistance Selvrisikoforsikring ved bileje Selvrisikoforsikring ved billeje Dette er ikke en bilforsikring. Vi forsikrer dig mod økonomisk tab, når et lejet motorkøretøj bliver beskadiget,

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Skadeanmeldelse Kreditkortforsikring

Skadeanmeldelse Kreditkortforsikring Skadeanmeldelse Kreditkortforsikring Du bedes venligst udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og fremsende original dokumentation først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes.

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 12. marts 2018 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Canada. 27.5.-18.6.2017.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsbetingelser. Arbejdsskade-betingelser-v4.docx - 3. oktober /5

Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsbetingelser. Arbejdsskade-betingelser-v4.docx - 3. oktober /5 Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Arbejdsskade-betingelser-v4.docx - 3. oktober 2018 1/5 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere