Notat. Borgerrepræsentationens beslutninger vedr. parkeringsprojekter. Til Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Borgerrepræsentationens beslutninger vedr. parkeringsprojekter. Til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Stab Teknik- og Miljøforvaltningen Notat Til Teknik- og Miljøudvalget Borgerrepræsentationens beslutninger vedr. parkeringsprojekter I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om anlægsregnskaber for seks anlægsbevillinger har Jakob Næsager (C) efterspurgt budgetnotaterne bag de anlægsbevillinger, der er afsat til projekt 5 og 6 i indstillingen, dvs. projekterne P-strategi Fornyet P- strategi og P-strategiens anlægsramme. 26. oktober 2020 Sagsnummer Dokumentnummer Forvaltningens svar Projekterne er ikke besluttet med en budgetaftale men med en særskilt indstilling til Borgerrepræsentationen den 13. oktober Indstillingen er vedlagt som bilag. Bilag Indstillingen Udmøntning af tiltag på P-området Bilag 1. Økonomi i skemaform Bilag 2. P-aftale 2011 aftalens elementer Stab Budget og Anlæg Islands Brygge 37 Postboks København S EAN-nummer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Parkeringsøkonomi Mio. kr (p/l) Finansiering Tiltag / år Enhedspris 1000 kr I alt Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg ANLÆG+DRIFT Udisp. anlægsramme p-forlig ,24 74,74 128,91 111,43 0,00 318,31 318,31 Regulering fsa. lovforslag 0,00-32,00-85,00-86,00 0,00-203,00-203,00 Midler på P-strategiens driftsbudget 0,00 0,00 1,35 4,90 0,00 7,28 0,00 13,52 0,00 13,52 Indtægter fra 1205 nye pladser 5,2 t./ pl / år 2,37 3,93 6,27 12,56 0,00 12,56 Yderligere modregning fsa. merforbrug underjordiske anlæg mm. 2,30 2,20 2,20 0,00 6,70 6,70 Yderligere regulering fsa indtægter, 1205 nye pladser 5,2 t./ pl / år -2,37-3,93-6,27 0,00-12,56-12,56 Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU 3,90 3,90 7,80 0,00 7,80 Yderligere regulering fsa indtægter, Overtagelse af veje Indre By -3,90-3,90 0,00-7,80-7,80 Modregning i regulering fsa lejeudgifter P-strategi ,50 2,50 2,50 0,00 7,50 7,50 Modregning i regulering fsa indtægtstab min. Pl. 4,20 4,20 4,20 0,00 12,60 12,60 Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater 0,00 0,00 4,00 0,00 8,00 12,00 0,00 12,00 I alt 0,00 3,24 3,71 49,37 16,73 44,98 25,44 24,16 45,88 121,75 167,63 Udgifter / indtægtstab Tiltag / år Enhedspris 1000 kr I alt Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg ANLÆG+DRIFT Beboerparkering 750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager 40 t. / plads 15,00 15,00 0,00 30,00 30,00 Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering 10,00 12,50 0,00 22,50 22,50 Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen 3,10 0,00 3,10 3, kommunale pladser i blå zone 19,4 t. kr. /plads 3,70 3,00 0,00 6,70 6,70 leje af private p-huse nat (500pl.) ( dep. 10 x årlig leje (anlæg)) 5 t. / plads / år 2,50 25,00 2,50 2,50 7,50 25,00 32,50 Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 5,00 Regulering i betalingszonens randområder 0,00 0,00 0,00 Forundersøgelse ift. omlægning af Strandboulevarden 1,00 0,00 1,00 1,00 Erhvervslivet Etablering af min. pladser i rød zone 42 t. kr. /pl. /år 4,20 4,20 4,20 12,60 0,00 12,60 Udbud af P-siloer 0,00 0,00 0,00 Etablering af læssezoner i gade m. detailhandel 0,00 0,00 0,00 P-henvisningssystem /ITS 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Styr på P-området P-deklarationer, afklaring med Staten 0,00 0,00 0,00 Lovliggørelse, matrikulering mm. 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 6,00 Merudgifter til indkøring af underjordiske anlæg 14,90 0,00 14,90 14,90 Parkeringssekretariat, løn og projektmidler ,50 3,50 3,50 0,00 10,50 10,50 P-budgetpulje, anlæg af erstatningspladser 50 t./pl. 12,50 0,00 12,50 12,50 Pulje til uforudsete udgifter 6,33 0,00 6,33 6,33 Forbedringer for erhvervslivet I alt 0,00 37,20 7,70 68,83 7,70 33,00 7,70 5,50 23,10 144,53 167,63 Balance 0,00-33,97-3,99-19,46 9,03 11,98 17,74 18,66 22,78-22,78 0, Effekt, serviceudgifter 0-4,0 9,0 17,7

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den 22. juni politisk aftale om udmøntningen af Fornyet P-strategi Udmøntningen af aftalens elementer er, grundet et merforbrug på anlæg af de fuldautomatiske parkeringsanlæg i 2011, på 14,9 mio. kr., blevet justeret af forligskredsen, på et forligskredsmøde den 24. august Korrektioner i forhold til beregning af den statslige refusion er derefter indarbejdet. Aftalens elementer og ændringerne, er refereret nedenfor Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Carsten Engdal Pedersen Beboerparkering Der har i mange år været vedvarende problemer med beboerparkering i byens brokvarterer, særligt på Østerbro. Det skaber betydelige problemer i hverdagen for mange almindelige københavnere. På den baggrund skal det offentlige parkeringsudbud øges med 1705 nye pareringspladser i Blå zone. 750 nye skråparkeringspladser Der afsættes i alt 30,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til anlæg af yderligere 750 skråparkeringspladser på Østerbro, Vesterbro og Amager. Pulje til kvalitetsforbedringer i byrum omkring skråparkeringspladser Anlæg af de 750 ekstra skråparkeringspladser forudsætter ændringer af vejprofiler, fortove og kvalitetsforbedringer af byrum omkring de nye p-pladser. Der afsættes i alt 22,5 mio.kr. i 2012 og pladser på Rejsbygade, Kødbyen og Flæsketorvet Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2011 til køb af vejareal på Rejsbygade, samt at adgangsvejene til Flæsketorvet med ca. 100 parkeringspladser overføres til offentlig vej, så der kan indføres betalingsparkering. Der gennemføres ligeledes opstribning og parkeringskontrol af arealet inde på Flæsketorvet. En del af arealet på Flæsketorvet reserveres til byliv. På grund af et forventet merforbrug på færdiggørelsen af de tre underjordiske parkeringsanlæg er antallet af parkeringspladser reduceret i forhold til den oprindelige aftale. Derved frigøres 5,23 mio. kr. til forhøjelse af puljen til uforudsete udgifter. Inden udgangen af 2014 fremlægger forvaltningen et forslag til hvorledes der kan skaffes flere parkeringspladser i tilknytning til p-anlægget i Rejsbygade. 345 Kommunale pladser Der afsættes i alt 6,7 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2012 til at lade 345 p- pladser ved kommunale ejendomme overgå til drift på et offentligretligt grundlag, så de bliver tilgængelige for beboerne i nærområdet. Pladserne er beliggende ved Brandstationen og Sekretariatet Borgergade København K

13 Medborgerhuset på Østerbro (i alt 67 pladser), P-kælderen under Sølund (80 pladser) samt De Gamles By på Nørrebro (198 pladser). Leje 500 af private pladser og køb af anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om aftaler om leje af ca. 500 private pladser i områder med behov, herunder i randområderne til blå zone. Det kan eksempelvis ske ved udbud. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i driftsmidler til leje i årene Der reserveres 25 mio. kr. i anlægsmidler til deponering i Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges i samarbejde med Økonomiforvaltningen at vurdere, om der findes anlæg som egner sig til køb. Herudover igangsættes initiativer, der skal sikre det fremadrettede arbejde for fortsat bedre parkeringsforhold: Overtagelse af vejarealer i Indre by 724 pladser på private fællesveje i Indre by omdannes til kommunale p-pladser ved at vejarealerne omdannes til offentlig vej (Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2010). Der afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af et antal p- automater, samt 1 mio. kr. årligt til drift i årene Anlægsbeløbet er reduceret i forhold til indstillingen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. De resterende anlægsmidler lægges i p- aftalens pulje til uforudsete udgifter. Teknik- og Miljøudvalget forelægges ny indstilling herom, hvor de reviderede forudsætninger for indstillingens anlæg og drift indarbejdes. Randzonerne mellem Jagtvej og Ringbanen samt Amager Beboerne på ydre Nørrebro og Østerbro har i de seneste år oplevet en gradvis forværring af parkeringssituationen i området. Endvidere er der i dag problemer i randområderne på Amager. Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at udarbejde et nyt forslag til regulering af betalingsområdets randområder samtidig med at forslaget om udvidelse af Blå zone opgives. (Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2010) Strandboulevarden Der afsættes 1 mio. kr. i 2012 til forundersøgelse af mulighederne for at etablere et større antal parkeringspladser på Strandboulevarden. Redegørelsens resultater og anbefalinger forelægges Teknik- og Miljøudvalget forud for budgetforhandlingerne for Erhvervslivet For at sikre erhvervslivet bedre betingelse er parterne iværksættes følgende initiativer: Side 2 af 5

14 Yderligere 100 gratis p-pladser i Indre by Antallet af gratis 60-minutters p-pladser i rød zone øges med yderligere 100 pladser, tilsvarende den ordning der allerede findes i Indre By i dag. Det samlede antal gratis 60-minutters pladser i Indre stiger dermed til 200 pladser. Ændringen gennemføres ved omkonvertering af eksisterende betalingspladser inden udgangen af Udbud af P-siloer For at sikre flere parkeringspladser omkring Middelalderbyen bemyndiges Teknik- og Miljøforvaltningen til at udpege et antal lokaliteter til etablering af private p-siloer. Forslag til lokaliteter og udbudsbetingelser forelægges til politisk behandling inden udgangen af Læssezoner For at smidiggøre butikkernes mulighed for at modtage varer til deres butikker, etableres læssezoner, p-pladser forbeholdt af- og pålæsning. Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges, inden udgangen af 2011, at redegøre for eksisterende læssezoner, samt de konkrete behov og mulighederne for at etablere flere læssezoner på handelsgader i hele byen. P-henvisningssystem Der afsættes 1 mio. kr. i 2011 til en analyse af mulighederne for at anvende mobiltelefon til søgning på parkeringspladser, bl.a. med udgangspunkt i MIT s erfaringer og undersøgelser vedr. p- henvisningssystemer. Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at fremlægge et oplæg til beslutning herom før sommer Effektivisering ved betaling med mobil Den nuværende ordning med parkomater kan effektiviseres ved at overgå til betaling pr. mobiltelefon. Ordningen forventes at give en driftsbesparelse på 12 mio. kr. i og 8 mio. kr. årligt i årene herefter. Der afsættes 1 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 i anlægsmidler til implementering af mobilbetaling. Denne beslutning er i forlængelse af dagsordensforslag om ½ mio. kr. til forundersøgelser af mulighederne for mobilbetaling. Byggegrund i Borgergade Københavns Kommune indgik i 2001 en aftale med Kulturministeriet vedr. det nye skuespillerhus og i den sammenhæng om parkering i forbindelse med de kommende kulturbyggerier. I aftalen Kick start København indgik det kommende parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen. I 2001 aftalen forpligter kommunen sig på at gennemføre et udbud af et p-anlæg på 200 pladser. Borgergadegrunden har i den forbindelse været drøftet, men er ikke nævnt specifikt i aftalen. Side 3 af 5

15 Det vurderes ikke at være et behov for flere p-pladser i området. På den baggrund skal Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknikog Miljøforvaltningen pålægges at indlede en dialog med Kulturministeriet, med henblik på en afklaring af kommunens udeståender ift. aftalen fra På baggrund af drøftelserne fremlægger Økonomiforvaltningen senest med udgangen af 2011 en indstilling om mulighederne for et salg af Borgergade, hvori der kan indgå en parkeringsdækning. Styr på P-området i København Af hensyn til implementering af P-strategien og håndtering af administrative udfordringer på området tages følgende tiltag: P-deklarationer Økonomi- og Erhvervsministeriets aktuelle p-fondscirkulære vanskeliggør aktiveringen af denne stigende mængde p-deklarationer på en hensigtsmæssig måde for både grundejere og kommunen. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til håndtering af den stigende mængde p- deklarationer i København og som led i arbejdet at gå i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om fortolkning, ændring eller dispensation fra det aktuelle p-cirkulære. Forvaltningerne skal før udgangen af 2011 give en status på arbejdet. Korrekt matrikulering Til finansiering af det fortsatte arbejde med korrekt matrikulering af byens parkeringspladser og offentlige veje afsættes 2 mio. kr. årligt i anlæg i perioden I alt 6 mio. kr. Pulje til uforudsete udgifter Til uforudsete udgifter, nødvendige for gennemførslen af Fornyet P- aftale 2009, afsættes 9,3 mio. kr. i perioden i anlæg. Midlerne reserveres på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme. Puljen udmøntes af forligskredsen ved de konkrete sagers behandling. Puljen hæves med yderligere 6,7 mio. fra kr. som følge af modregning af merudgifter på underjordiske P-anlæg og 5,23 mio. kr. fra reduktionen af pladser i Rejsbygade til i alt 21,23 mio. kr. Deraf udmøntes 14,9 mio. kr. udmøntes i 2011, til finansiering af merforbrug til anlæg af de fuldautomatiske parkeringsanlæg. Der resterer herefter 6,33 mio. kr. i puljen. P-sekretariat Til implementering af Fornyet P-aftale 2009, fortsatte analyser af parkeringspladsernes belægningsgrad mm., fortsættes driften af Parkeringssekretariatet under Teknik- og Miljøforvaltningen. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i anlæg i perioden Side 4 af 5

16 Erstatningspladser I forbindelse med anlægsprojekter, der medfører nedlæggelse af parkeringspladser i blå zone, er der siden 2009 etableret erstatningspladser for disse i nærområdet. Der afsættes en pulje til finansiering af erstatningspladser på 12,5 mio. kr., svarende til 250 pladser a kr. Puljen udmøntes af forligskredsen, enten i budgetforhandlingerne, eller i de konkrete sagers behandling. Finansieringen af erstatningspladser udover 12,5 mio.kr. skal tilvejebringes i budgetforhandlinger eller ved de konkrete anlægsbevillinger. Princippet, om at nedlagte parkeringspladser i Blå zone skal erstattes 1:1, fastholdes. Dette princip kan dog fraviges, hvis parkeringsbelægningen er tilstrækkeligt lav og forligspartierne er enige om dette. Side 5 af 5

P-aftale 2011 aftalens elementer

P-aftale 2011 aftalens elementer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den

Læs mere

Bilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer

Bilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2. på aktivitet og økonomi for p-initiativer Forvaltningen har til brug for Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af mindreforbrug

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI FORNYET PARKERINGSSTRATEGI vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 17. september 2009 Skitse af det kommende byrum over det underjordiske, fuldautomatiske p-anlæg i Leifsgade. STATUS PÅ P-STRATEGI

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

Initiativer fra Budget 2017

Initiativer fra Budget 2017 STATUS PÅ PARKERING Status på besluttede parkeringsinitiativer I det følgende er beskrevet status på politisk besluttede initiativer samt andre relaterede initiativer. BILPARKERING Projekt Status Kommentar

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Referat og notat til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2018 kan findes på dette link.

Referat og notat til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2018 kan findes på dette link. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Lokaludvalgene i de tidsbegrænsede zoner 13. december 2018 Ændring af tidsbegrænsede zoner - tidsrum og/eller tidsbegrænsningens

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring

Læs mere

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget 27-05-2010 Sagsnr. 2010-18770 Dokumentnr. 2010-72362 P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre By og de indre brokvarterer. Derved søges etableret

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens

Læs mere

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt:

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 4. juni 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge

Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge Nordvest ved Fuglekvarteret og Lygten Området oplever

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Fuglekvarteret Vest, BIR5.5 (del 1) og BIR6.3&6.4 (del 2) Projektet består af to delområder del 1 (BIR5.5) og del 2 (BIR6.3&6.4).

Fuglekvarteret Vest, BIR5.5 (del 1) og BIR6.3&6.4 (del 2) Projektet består af to delområder del 1 (BIR5.5) og del 2 (BIR6.3&6.4). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Beskrivelse af økonomiske korrektioner i skybrudsprojekter Nedenfor beskrives de skybrudsprojekter, hvor der

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret ( )

12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret ( ) Københavns Kommune Page 1 of 6 12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret (2015-0228110) Bilag Bilag 1 - Trafikplan Bilag 2 - Rantzausgade og Stengade, trafikskitse Bilag 3 - Parkeringsredegørelse

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2

03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer

Læs mere

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( )

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( ) Københavns Kommune 11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro (2017-0056933) Bilag Bilag 1 - Oversigtskort Bilag 2 - Eksisterende forhold Bilag 3 - Dispositionforslag Bilag 4 - Forslag til

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 7. februar 2019 Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Økonomiudvalget den 23. oktober 2018

Læs mere

Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet

Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet 3. august 2015 Baggrund Det skal være lettere for københavnerne at finde en parkeringsplads, og dermed mindskes

Læs mere

Til ØU 4. december Sagsnr

Til ØU 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU 4. december 2017 Orientering om Københavns Kommunes høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet

Læs mere

Dokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By

Dokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget 8. maj 2018 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2017-0292869 Dokumentnr.

Læs mere

Bilag 2 Sagens forløb i forhold til terrortruslen og regulering af biltrafik i middelalderbyen

Bilag 2 Sagens forløb i forhold til terrortruslen og regulering af biltrafik i middelalderbyen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 11. februar 2019 Bilag 2 Sagens forløb 2017-2019 i forhold til terrortruslen og regulering af biltrafik i middelalderbyen Sagsnr.

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2014, Medlemsforslag om altaner i nybyggeri

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2014, Medlemsforslag om altaner i nybyggeri KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 18. januar 2018 Sagsnr. 2018-0014521 Dokumentnr. 2018-0014521-2 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden.

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 1 - Oversigt over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2018-0247832 Dokumentnr.

Læs mere

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer Introduktion Siden 1950 har Københavns Kommune udstedt omkring 800 p- i forbindelse med byggetilladelser. Deklarationerne er udstedt i forbindelse med privat byggeri, alment boligbyggeri, samt statsligt

Læs mere

Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi Den sammenhængende by

Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi Den sammenhængende by KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 19. april 2018 Bilag 1: Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Parkering i Den Hvide Kødby

Parkering i Den Hvide Kødby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 5 Parkering i Den Hvide Kødby Der er i alt 635 p-pladser på terræn i Den Hvide Kødby fordelt med: 107 pladser på offentlig

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Kommunen følger ikke de beslutninger, der er blevet besluttet i BR

Kommunen følger ikke de beslutninger, der er blevet besluttet i BR KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Notat til BR på baggrund af henvendelse fra Bestyrelsen i Nørre Kvarters Beboerforening På baggrund af henvendelsen fra Søren Rud, formand

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. Her er svar på dine stillede spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene.

Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. Her er svar på dine stillede spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Jakob Næsager 25. april 2018 Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene Kære Jakob Her er svar på

Læs mere

Vedhæftet er oversigten for 2015 samt 1. halvår af 2016 over fravær til møder i lokaludvalgene.

Vedhæftet er oversigten for 2015 samt 1. halvår af 2016 over fravær til møder i lokaludvalgene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til gruppeformandskredsen Oversigt over fravær i lokaludvalgene - og Gruppeformandskredsen bestilte i 2014 en årlig oversigt

Læs mere

Bilaget Bilag 1: Tegning over omdannelsen samt bump, gennemgående fortov og MC parkering er Bilag 4B i nærværende indstillingen.

Bilaget Bilag 1: Tegning over omdannelsen samt bump, gennemgående fortov og MC parkering er Bilag 4B i nærværende indstillingen. KØBENHAVNS KOMMUNE Byens Fysik NOTAT 7. marts 2018 Bilag 6 udkast til aftale med Valby Andelsboligforening Bilaget Bilag 1: Tegning over omdannelsen samt bump, gennemgående fortov og MC parkering er Bilag

Læs mere

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro Side 1 af 5 Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING 16. Cykelparkering - Vesterbro BTU 392/2005 J.nr. 21153.0005/05 INDSTILLING Bygge- og Teknikforvaltningen

Læs mere

Til KEjd. Sagsnr Overførsel af ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Ejendomme

Til KEjd. Sagsnr Overførsel af ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Ejendomme KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT MED INDSTILLING Til KEjd Overførsel af ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Ejendomme Baggrund Borgerrepræsentationen

Læs mere

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Konsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år

Konsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Charlotte Lund (Ø) 13. april 2018 Konsekvenser ved at udskyde tilpasningen af busdriften med 1 år På Økonomiudvalgets møde den 10.

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet. Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedrørende forslag fra Venstre om etablering af 100 nye parkeringspladser til erhvervspolitiske formål

Udtalelse. Udtalelse vedrørende forslag fra Venstre om etablering af 100 nye parkeringspladser til erhvervspolitiske formål Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra Venstre om etablering af 100 nye parkeringspladser til erhvervspolitiske formål 1. Konklusion Venstre Byrådsgruppe

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

Om Business Improvement Districts - BID. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard

Om Business Improvement Districts - BID. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB 20. august 2018 Sagsnr. 2018-0215907 Om Business Improvement Districts - BID Dokumentnr. 2018-0215907

Læs mere

Bilag 5 Sorteringspunkter - supplerende beskrivelse af indsatsen 2.1 med alternativer

Bilag 5 Sorteringspunkter - supplerende beskrivelse af indsatsen 2.1 med alternativer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. maj 2018 Bilag 5 Sorteringspunkter - supplerende beskrivelse af indsatsen 2.1 med alternativer Notatet uddyber forslag til indsatsen

Læs mere

Bilag 3 - Parkeringsområdet. Sagsnr

Bilag 3 - Parkeringsområdet. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 21-11-2013 Bilag 3 - Parkeringsområdet Dette notat beskriver den aktuelle økonomiske situation på parkeringsområdet baseret

Læs mere

Dokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By

Dokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget 7. juli 2018 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2017-0292869

Læs mere

Tak for din henvendelse fra den 21. februar 2017 om udarbejdelse af lokalplaner og lokalplantillæg.

Tak for din henvendelse fra den 21. februar 2017 om udarbejdelse af lokalplaner og lokalplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Klaus Mygind, MB Svar på spørgsmål om udarbejdelse af lokalplaner og lokalplantillæg 03-03-2017 Sagsnr. 2017-0102791 Dokumentnr. 2017-0102791-2 Kære Klaus

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer

Læs mere

Notat om registrering af data i forbindelse med parkering

Notat om registrering af data i forbindelse med parkering KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 5: Notat om registrering af data i forbindelse med parkering Dette notat beskriver baggrunden for og effekten af den registrering

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen.

Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 11 Green Teams i de udsatte byområder (TMF 138) Baggrund Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bemyndigelser fra 1992 og 2013 om dobbelthuse i områder med villaservitutter

Bemyndigelser fra 1992 og 2013 om dobbelthuse i områder med villaservitutter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bemyndigelser fra 1992 og 2013 om dobbelthuse i områder med villaservitutter Borgerrepræsentationen skal

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København.

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om videreførelse af mål fra visionerne Miljømetropolen og Metropol for Mennesker til visionen

Læs mere

Notat. Baggrund. Side 1 af 5

Notat. Baggrund. Side 1 af 5 Notat Vedrørende: Ændrede regler for modregning af parkeringsindtægter provenutab for Randers Kommune og konsekvenser ved indførelse af gratis parkering Sagsnavn: Nedsættelse af statstilskud med indtægter

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

PARKERING 2015. Parkeringsredegørelse

PARKERING 2015. Parkeringsredegørelse PARKERING 2015 Parkeringsredegørelse PARKERING 2015 I forbindelse med Budget 2015 vedtog Borgerrepræsentationen følgende: Budgettekst Parkeringsredegørelse (B15) Parterne er enige om, at Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2: Beskrivelse af projekter Foreslået disponering Udskiftning af gadebelysning (55,0 mio. kr.) - lovpligtig udskiftning

Læs mere