Large. Motion. Tilt. Flat. Deutsch Gebrauchsanleitung Dansk Brugervejledning Svenska Användarhandbok English User manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Large. Motion. Tilt. Flat. Deutsch Gebrauchsanleitung Dansk Brugervejledning Svenska Användarhandbok English User manual"

Transkript

1 Wandhalter, schwenk-und neigbar, Doppelarm. Vægbslag med vip og drej. Dobbeltarm. Väggstativ med lutning och vridning. Dubbelarm. Wall mount with tilt and turn. Double arm. GM510 L Large TVs Motion +/- 90 Tilt - 15 Flat 3.6 cm Deutsch Gebrauchsanleitung Dansk Brugervejledning Svenska Användarhandbok English User manual Lifetime Warranty Disclaimer: The lifetime warranty on Grape mounts is limited to manufacturing defects and/or breakage under normal wear and tear. The lifetime warranty covers the mount only and does not cover any incidental or consequential damages. Item no.: Issued: July 2012

2 Sicherheitshinweise: Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Halterung ist ausschließlich für die Befestigung von Flachbildschirmen in der genannten Größe und Gewicht geeignet. Falsche Benutzung kann zu Schäden führen. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche das Gesamtgewicht von Halter und Bildschirm sicher halten kann. Bei der Nutzung an einer Holzwand, stellen Sie sicher, dass die Schrauben jeweils in der Mitte des Ständerwerks gesetzt werden. Die Benutzung eines Balkenfinders ist empfohlen. Wenn Sie den Halter an einer gemauerten oder Betonwand montieren wollen, stellen Sie sicher, dass diese eine Mindestdicke von 60 mm hat um Maueranker zu verwenden. Wählen Sie eine solide Stelle zur Montage und vermeiden Sie Fugen. Wählen Sie eine langsame Geschwindigkeit bei der Bohrmaschine statt der Bohrhammerfunktion um Brüche zu vermeiden. Lassen Sie sich beim Aufhängen des Fernsehers von einer zweiten Person helfen. Ziehen Sie alle Schrauben fest aber vermeiden Sie das Überdrehen der Schrauben. Das kann die Konstruktion massiv schwächen. Der Wandhalter ist nur für Innenräume geeignet. Nach der Montage überprüfen Sie regelmäßig ob die Konstruktion seine Stabilität behalten hat. Sikkerhedsinformationer: Læs venligst hele denne manual før vægbeslaget monteres. Vægbeslaget er kun designet til at montere fladskærms-tv inden for de anviste størrelse- og vægtgrænser og kun som beskrevet i denne manual. Fejlmontering kan medføre skade. Vær sikker på at væggen kan bære den samlede belastning, som beslag og monterede enheder udgør. Ved montering på trævæg er det vigtigt at skruer placeres i midten af bærende stolper. Det anbefales at bruge et måleinstrument til at finde trævæggens bærende stolper. Ved montering på murstens- eller betonvæg er det vigtigt at sikre at væggen er mindst 60 mm tyk når de medfølgende rawlplugs benyttes. Bor altid i den solide del af væggen og ikke i fugerne. Indstil boremaskingen til en lav hastighed og undgå brug af slagbor således, at der ikke opstår skader, der kan mindske bæreevnen. Få altid assistance til at løfte tv et sikkert på plads på vægbeslaget. Spænd skruer fast, men undgå at overspænde, da det kan ødelægge udstyreret og mindske bæreevnen. Vær opmærksom på at dette produkt kun er beregnet til indendørsbrug. Efter montering bør det regelmæssigt kontrolleres, at beslaget hænger solidt og er sikkert at bruge. Säkerhetsinformation: Läs denna manual i sin helhet innan väggfästet monteras. Väggfästet är endast designat för montering av platt-tv-apparater inom den angivna storleks- och viktgränserna och ska monteras i enlighet med instruktionerna i denna manual. Vid felaktig användning kan skador uppstå. Kontrollera att den bärande väggen klarar att hålla uppe den sammanlagda tyngden av all monterad utrustning med till hörande hårdvara och komponenter. Vid montering på trävägg, se till att monteringsskruvarna är förankrade i mitten av väggreglarna. Vi rekommenderar starkt att regelsökare används. Vid montering på tegel- eller betongvägg, se till att väggens faktiska tjocklek är minimum 60 mm för att betongpluggar ska kunna användas. Säkerställ att en solid del av väggen används. Borra inte i fogar. Använd en låg hastighet på den elektriska borren. För att undvika skador, använd inte slagborr. Ta alltid hjälp för att lyfta och placera TV-apparaten i väggfästet på ett säkert sätt. Dra åt skruvarna fast men inte alltför hårt, då skada kan uppstå och bärförmågan minskar i hög grad. Notera att väggfästet endast är avsett för inomhusbruk. Efter montering, vänligen kontrollera regelbundet att väggmonteringen är säker och trygg att använda. Safety informations: Please read this user manual in full before mounting the wall mount. The wall mount is only designed to be used for mounting flat screen TVs within the indicated size and weight limits and should be mounted as described in this user manual. Improper use may cause damage. Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the mounted equipment and all attached hard ware and components. If mounted on a wood wall, make sure that mounting screws are anchored into the centre of the wall studs. Use of a stud finder is highly recommended. If mounted on a brick or concrete wall, please verify that the actual thickness of the wall is at least 60 mm for using the concrete anchors. Be sure to mount on a solid part of the wall. Do not drill into mortar joints. Please use the slow setting on the electric drill instead of the hammer drill when drilling the hole in order to avoid breakage. Always get assistance to safely lift and position the TV on the wall mount. Tighten screws firmly but be careful not to over tighten as it can cause damage, and greatly weaken the holding power. Please note that the wall mount is intended for indoor use only. After mounting please check on a regular basis that the wall mount is secure and safe to use. 2

3 A: Arm / Arm / Arm / Arm B: Rechter Adapterträger / Øvre horisontale stang / Övre horisontalbalk / Top horizontal bar C: Untere Horizontale Stange / Nedre horisontale stang / Nedre horisontalbalk / Bottom horizontal bar D: Adapterträger / Adapter beslag / Adapterkonsol / Adapter bracket E: Plastikstopper 1 / Plastikstopper 1 / Plastpropp 1 / Plastic stopper 1 F: Plastikstopper 2 / Plastikstopper 2 / Plastpropp 2 / Plastic stopper 2 G: Anschlag / Stødpude / Stötdyna / Bumper pad H: Flügelmutter / Fingerskrue / vingmuttern / Thumb screw I: Plastikabdeckung 1 / Plastikcover 1 / Plastskydd 1 / Plastic cover 1 J: Plastikabdeckung 2 / Plastikcover 2 / Plastskydd 2 / Plastic cover 2 3

4 1a. DE: Befestigung an einer Holzwand DK: Monter på trævæg SE: Montering på vägg av trä GB: Mount on wood wall DE: Bohren Sie für DK: Bor for SE: Borra för UK: Drill pilot holes DE: Hinweis: keine Unterlegscheiben erforderlich. DK: Bemærk: Spændeskive er unødvendig her. SE: Obs: Här behövs inga brickor. UK: Note: No washers is required here. DE: Schrauben Sie die Wandhalterung an die Wand DK: Skru vægbeslaget op på væggen SE: Skruva väggfästet i väggen UK: Screw the wall mount onto the wall 4

5 1b. DE: Befestigung an einer Mauer- oder Betonwand DK: Monter på murstens- eller betonvæg SE: Montering på vägg av tegel eller betong GB: Mount on brick or concrete wall DE: Bohren Sie für DK: Bor for SE: Borra för UK: Drill pilot holes DE: Hinweis: keine Unterlegscheiben erforderlich. DK: Bemærk: Spændeskive er unødvendig her. SE: Obs: Här behövs inga brickor. UK: Note: No washers is required here. DE: Schrauben Sie die Wandhalterung an die Wand DK: Skru vægbeslaget op på væggen SE: Skruva väggfästet i väggen UK: Screw the wall mount onto the wall 5

6 2. DE: Bringen Sie die Plastikabdeckungen an DK: Monter plastikkapperne SE: Montera plastskydden GB: Mount the plastic covers DE: Halten Sie den Haltearm parallel zur Wandhalterung und platzieren Sie das Plastikgehäuse. DK: Hold beslagets arm parallelt med væggen og monter plastikkappen i midten af beslaget. SE: Håll monteringsarmen parallellt mot väggen och montera det mellersta plastskyddet i väggplattan. UK: Keep the mount arm parallel to the wall and mount the middle plastic cover into the wall plate. DE: Halten Sie den Haltearm rechtwinklig zu Wand und montieren die Plastikabdeckungen oben und unten. DK: Hold beslagets arm vinkelret på væggen og monter plastikkappen i toppen og bunden af beslaget. SE: Håll monteringsarmen vinkelrätt mot väggen och montera det mellersta plastskyddet i toppen och botten av väggplattan. UK: Keep the mount arm perpendicular to wall and mount the plastic cover at the top and bottom of the wall plate. 3. DE: Montieren Sie den Adapter DK: Saml adapterbeslaget SE: Montera adapterkonsolen GB: Assemble the adapter bracket 6

7 4. DE: Befestigen Sie die Adapterträger DK: Monter adapterbeslaget SE: Montera adapterkonsolen GB: Mount the adapter bracket DE: Flügelmutter. DK: Fingerskrue. SE: Vingmutter. UK: Thumb screw. DE: Unten. DK: Bund. SE: Nederdel. UK: Bottom. DE: Ziehen Sie die Schrauben des Adapters fest um die senkrechten Schienen in die korrekte Position für die Haltelöcher des Fernsehers zu bringen. DK: Stram skruerne på adapterbeslaget for at fastgøre de vertikale stænger i den korrekte placering i forhold til monteringshullerne på tv et. SE: Dra åt skruvarna på adapterkonsolerna för att fixera de vertikala balkarna i rätt position i förhållande till monteringshålen i TV:n. UK: Tighten the screws on the adapter brackets to fix the vertical bars in the right position relative to the mounting holes in the TV DE: Für Fernseher mit flacher Rückseite DK: Ved tv med plan bagplade SE:För TV-apparat med platt baksida GB: For TV with flat back 7

8 4.2. DE: Für Fernseher mit einer Ausbuchtung auf der Rückseite um besseren Zugriff auf die Anschlüsse zu haben DK: Ved tv med forsænket bagplade eller for bedre adgang til A/V tilslutninger SE: För TV-apparat med inbuktande baksida eller för bättre tillträde till A/V-anslutningar GB: For TV with recessed back or for better access to A/V connectors DE: Oder DK/SE: Eller UK: Or 8 DE: Montieren Sie den Adapterträger so mittig wie Möglich am Fernseher. DK: Monter beslagets tv-adapter så tæt på tv ets midte som muligt. SE: Montera TV:ns adapterkonsoler så nära TV-apparatens mittpunkt som möjligt. UK: Mount the TV adapter bracket as close to the centre of the TV as possible.

9 5. DE: Befestigen Sie den Fernseher an der Wandhalterung DK: Monter tv et på vægbeslaget SE: FMontera TV-apparaten på väggfästet GB: Mount the TV on the wall mount Wand Væg Vägg Wall DE: Richten Sie den Fernseher Waagerecht aus. DK: Monter tv et i vatter. SE: Ställ TV:n plant. UK: Position the TV levelled. Wand Væg Vägg Wall DE: Platzieren Sie die untere Flügelmutter und ziehen beide Flügelmuttern fest. DK: Monter den nederste fingerskrue og stram begge fingerskruer. SE: Placera den nedre vingmuttern och dra åt båda vingmuttrarna. UK: Place the lower thumb screw and tighten both thumb screw. 9

10 6. DE: Kabelmanagement DK: Kabelhåndtering SE: Kabeldragare GB: Cable Management Wand Væg Vägg Wall DE: Kabelabdeckung DK: Kabelcover SE: Kabelskydd UK: Cable cover DE: Kabelabdeckung DK: Kabelcover SE: Kabelskydd UK: Cable cover 10

11 Wand Væg Vägg Wall DE: Falls Nötig entfernen Sie die obere und untere Kabelabdeckung. Schließen Sie die Kabel an und verlegen sie entlang des Trägerarms der Wandhalterung. Bringen Sie die Kabelabdeckungen wieder an. HINWEIS: Lassen Sie beim Kabel verlegen genug Spielraum für die Bewegungen des Arms. DK: Fjern øvre og nedre kablecover efter behov. Monter kabler og træk dem langs beslagsarmen. Placer kablerne og monter kabelcoverne igen. Bemærk: Sørg for at kablerne er tilstrækkelige lange til, at beslagets arm kan bevæges. SE: Avlägsna övre och nedre kabelskydd enligt instruktionerna. Anslut kablarna och låt dem löpa längs väggmonteringens arm. Lägg tillbaka kabelskydden på plats. Obs: Lämna tillräckligt med kabel för att armen ska kunna röras. UK: Remove upper and lower cable cover as required. Connect the cables and run them along the arm of the wall mount. Put the cable covers back in to place. Note: Leave enough slack cable to allow for arm movement. 11

12 7. DE: Einstellung DK: Justering SE: Justering GB: Adjustment DE: Finden Sie die gewünschte Position. Dk: Juster til ønskede indstilling. SE: Justera till önskad position. UK: Adjust to the desired position. Disclaimer: Errors and omissions excepted. Design and specifications are subject to change without notice.

Deckehalterung mit Drehen und Niegen. Loftslag med vip og drej. Takfästna med tilt og turn. Ceiling mount with tilt and turn.

Deckehalterung mit Drehen und Niegen. Loftslag med vip og drej. Takfästna med tilt og turn. Ceiling mount with tilt and turn. Deckehalterung mit Drehen und Niegen. Loftslag med vip og drej. Takfästna med tilt og turn. Ceiling mount with tilt and turn. GM600 M Medium 17-37 TVs Motion +/- 90 Tilt +/- 15 Deutsch Gebrauchsanleitung

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet. FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1 MONTERINGSHULLER 3 ANGLE BORDBEN 5 PIN BORDBEN 9 LINK U - BEN 11 CROSS BUKKE 13 INDEX GENERAL 2 MOUNTING SPOTS 4 ANGLE TABLE LEGS 6

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Assembly scythe mower BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Motor og driv enhed. Engine and drive unit. Løsdele

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Podia samlevejledning

Podia samlevejledning Montering af Podia. Assembly of Podia. 1 af 12 Stykliste. Podia er bygget op omkring en Multireol (9 rums) og en Amfi trappe. Dertil består den af en bundplade, to balustre, to afskærmninger, tre madrasser

Læs mere

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0 The art of heating Hudevad Plan XV Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung 1 Languages Sprog Sprache EN... 4 DK... 6 DE... 8 Tools Værktøj Werkzeug Tools needed for installation Nødvendigt

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsvejledning (K) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsveiledning (N) Montering av bord, armlener til bord og leketøysbøyle Mounting

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355A ADVARSEL! VESA Standarder: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355A ADVARSEL! VESA Standarder: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400 DANSK INSTALLATIONSEJLEDNING LMW2355A ESA Standarder: ægt: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther Monteringsvejledning (K) Montering af centralbremse på Panther Mounting instruction (G) Mounting central braking system on the Panther Montageanleitung () Montage der Zentralbremsessystem für den Panther

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D DK UK D Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme plan, såvel træ mod træ, som træ mod beton eller murværk. Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMC101-H ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMC101-H ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMC101-H Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller

Læs mere

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual FlexiManual Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual Supplement to FlexiManual User Manual Nachtrag zum FlexiManual Benutzerhandbuch PDF 5999 / 01.07.2019

Læs mere

SYSTEM CADO Design by Poul Cadovius, 1960

SYSTEM CADO Design by Poul Cadovius, 1960 SYSTEM CADO Design by Poul Cadovius, 1960 Montagevejledning (DK) ASSEMBLY INSTRUCTION (ENG) Montagevejledning SYSTEM CADO (DK) SYSTEM CADO kan monteres på mange forskellige vægoverflader. Hvis reolen skal

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Original Manual 9053257 DK/N: Gårdrive til ATV S: Gårdsharv till ATV D: Rechen für ATV GB: Tine de-thatcher for ATV DK S www.p-lindberg.dk www.p-lindberg.no www.p-lindberg.se www.p-lindberg.de D GB DK

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 2 1 Placer første stige op ad en væg. Place the first upright up against the wall. Setzen Sie den ersten Leiter gegen

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

ENGLISH/DANSK OWNERS MANUAL VLMC1800. Projector bracket 180 cm

ENGLISH/DANSK OWNERS MANUAL VLMC1800. Projector bracket 180 cm ENGLISH/DANSK OWNERS MANUAL VLMC1800 Projector bracket 180 cm ENGLISH PAGE 1 WARNING Please be sure to read this owner s manual and use your product only in accordance with the instructions. During installation

Læs mere

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center 1 Assembly Instructions ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af Manatee på stel. Monteringsanvisning (SV) Montering av Manatee på ram

Monteringsvejledning (DK) Montering af Manatee på stel. Monteringsanvisning (SV) Montering av Manatee på ram Monteringsvejledning (K) Montering af Manatee på stel Monteringsanvisning (SV) Montering av Manatee på ram Monteringsvejledning (N) Montering av Manatee på understell Mounting instruction () Mounting Manatee

Læs mere

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer MS-H280-Pro Magnetic Stirrer www..com Copyright: No part of this manual may be reproduced or transmitted without prior written permission of. VERSION201407 CONTENTS Chapter 1: Working Principle... 3 1

Læs mere

DAY HUNTER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DAY HUNTER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS DAY HUNTER KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS Attach the Shoulder Harness to the Frame 1. Pass the Upper Harness Attachment Straps (Diagram 1.) through the attachment points located inboard on the upper portion

Læs mere

DK - Vejledning ENG - Instruction manual x 532 mm 758 x 532 mm

DK - Vejledning ENG - Instruction manual x 532 mm 758 x 532 mm DK - Vejledning ENG - Instruction manual 1158 x 532 mm 758 x 532 mm DK - Læs monteringsanvisningen nøje igennem før montage/anvendelse. Kontrollere at alle dele er i pakken før montering. Kontakt forhandler

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

BOOST DIN FORRETNING SKILTE

BOOST DIN FORRETNING SKILTE BOOST DIN FORRETNING SKILTE TV- & IPADSTANDERE 1 PRINT OG TRYKSAGER Hvem er vi? Print & Reklame en virksomhed med mere end 10 års erfaring. Print & Reklame hører under Lautrup Group I/S, hvor vi er et

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER 12 TYPE 11 VENTIL = Lagervarer Lgd/mm Hd/mm 300 400 500 600 900 300 Kr. 1016,- 1065,- 1087,- 1118,- 1393,- Watt: 109 121 146 170 234 400 Kr. 1016,-

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual FlexiElectric Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual Supplement to FlexiElectric User Manual Nachtrag zum FlexiElectric Benutzerhandbuch PDF

Læs mere

Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200 Spare parts list for Blower BPD & BTD 200 Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200

Reservedelsliste for blæser BPD & BTD 200 Spare parts list for Blower BPD & BTD 200 Ersatzteilliste für Gebläse BPD & BTD 200 Reservedelsliste for blæser Spare parts list for Blower Ersatzteilliste für Gebläse Tilspændingsmoment [Nm] Tighten momentum [Nm] Anziehen Moment [Nm] 8.8 0.9 M8 7, 0, M0 5 79 M 9 7 M6 0 8 M0 6 66 M 798

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred Premium Med og uden motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred Premium Med og uden motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred Premium Med og uden motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung Loire wave 140, 40-40135-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6049 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 ** Ved

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Monteringsanvisning (SV) Mounting instruction (GB) Montageanleitung (D) Montage handleiding (NL)

Monteringsvejledning (DK) Monteringsanvisning (SV) Mounting instruction (GB) Montageanleitung (D) Montage handleiding (NL) Monteringsvejledning (K) Montering af fodskærm og ledsagerstang Monteringsanvisning (SV) Montering av bendelaren och ledsagarhandtaget Mounting instruction (G) Mounting leg separator and guide bar Montageanleitung

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMC200 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMC200 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMC200 Udpakningsinstruktioner Åen indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden eskyttende overflade for at undgå eskadigelse. Kontroller at pakkens

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Luxaflex XL Rullegardin Heavy Duty Ø62 mm. Type Seriekobling.

Luxaflex XL Rullegardin Heavy Duty Ø62 mm. Type Seriekobling. LRullegardin Luxaflex XL Rullegardin Heavy Duty Ø62 mm. Type 5-210 Seriekobling. Indhold Heavy Duty Ø62 mm Seriekobling. Type 5-210 EN Installation Muligheder Afmontering Type 5-210, 45 grader Installation

Læs mere

FUTURA. ca. 200 cm. A x 6. B x 9 (B x 11) (B x 13)

FUTURA. ca. 200 cm. A x 6. B x 9 (B x 11) (B x 13) FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

Brugervejledning / User manual

Brugervejledning / User manual Brugervejledning / User manual No. 8700032 Airtracks til hjemmetræning og sport AirTracks for home and sport 2 Indholdsfortegnelse / Index Anbefalinger til brug af airtracks... 4 Sådan pumpes airtracken

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

ROYAL SYSTEM Design by Poul Cadovius, 1948

ROYAL SYSTEM Design by Poul Cadovius, 1948 ROYAL SYSTEM Design by Poul Cadovius, 1948 Montagevejledning (DK) ASSEMBLY INSTRUCTION (ENG) Montagevejledning ROYAL SYSTEM (DK) ROYAL SYSTEM kan monteres på mange forskellige vægoverflader, så længe disse

Læs mere

XXL-Rehab Gulv forhøjer XXL-Rehab Floor raiser

XXL-Rehab Gulv forhøjer XXL-Rehab Floor raiser BRUGSANVISNING USER MANUAL Gulv forhøjer Floor raiser MAX 200 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove Manual Transmission Remove and Install (,0 DOHC 8V Engine) (6 4 0) Workshop Equipment Transmission jack Materials Brake fluid (Super Dot 4) ESD-M6C57-A Remove. Standard preparatory measures: Make a note

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal. Mounting instruction (GB) Mounting the foot pedal kit

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal. Mounting instruction (GB) Mounting the foot pedal kit Monteringsvejledning () Montering af pedal Monteringsanvisning (N) Montering av pedal Mounting instruction () Mounting the foot pedal kit Montageanleitung () Montage des ußpedals für igh-low estelle Montage

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

Loire wave 190, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung

Loire wave 190, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung Loire wave 190, 40-40145-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6049 / 01.02.2011 I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard) In mm Vedlagt findes montage skabelon med

Læs mere

Basketballstander LUX

Basketballstander LUX Basketballstander LUX retain for future reference Sikkerhedsadvarsel Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Hvis basketballstanderen er samlet og bruges korrekt, kan den bruges til mange

Læs mere

Loire straight 190,

Loire straight 190, Loire straight 190, 40-40140-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.02.2011 I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard) Vedlagt findes montage skabelon med angivelse

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsvejledning (K) Udskiftning af gas fjeder kit Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsanvisning (SV) yte av gaskolv x:panda Mounting instruction (G) Replacement of

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Model MARY 1200 x 700 mm

Model MARY 1200 x 700 mm Model MARY 1200 x 700 mm DESIGNED BY CHRISTIAN BJØRN www.superroof.dk Version 1-2011 DK: Opmål først center punktet af området hvor udhænget skal hænge. Derefter mål min. 145 mm op. Hvorfra en vandret

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

4-5 Opstilling af underskabe / Montage der Unterschränke / Installation of base cabinets.

4-5 Opstilling af underskabe / Montage der Unterschränke / Installation of base cabinets. MONTERINGSVEJLEDNING Montageanleitung/Installation guide MegaSpace by Skovsgaard INDHOLD/INHALT/CONTENTS 3 Måleskitser / Meßskizzen / Dimensioned sketches 4-5 Opstilling af underskabe / Montage der Unterschränke

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere