jeg mig fuck dig af Teatret st. tv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jeg mig fuck dig af Teatret st. tv"

Transkript

1 jeg mig fuck dig af Teatret st. tv

2 Indhold OM FORESTILLINGEN OM UNDERVISNINGSMATERIALET TEATEROPLEVELSEN MINDMAP FØR OG EFTER I HAR SET FORESTILLINGEN TEATEROPLEVELSER, TIL LÆREREN METODEGENNEMGANG BESKRIV DIN TEATEROPLEVELSE DRAMA- OG TEATERØVELSER LAV SMÅ SCENER SCENOGRAFI RAPPOTAGE FRA PRØVERUMMET EN reportage FORESTILLINGSANALYSE UDDRAG FRA MANUSKRIPTET OPGAVER TIL ANALYSE GRUPPE OG INDIVID SOCIOLOGI OM VINDERE VINDERMENTALITET PRES OG PRÆSTATION OM PRÆSTATIONSANGST UDDRAG FRA RADIOPROGRAMMET TVÆRS KOSTSAMMENSÆTNING HVAD SKAL VI SPISE? OM AT BRUGE SINE MUSKLER ENERGIOMSÆTNING TANKER FRA ELITESPORTSFOLK AT ARBEJDE MED SPORT OM ELITESPORT HVAD MENER DU? FIND MERE INSPIRATION 2

3 Om forestillingen Aviserne skriver om stigende problemer med depression, spiseværing, lykkepiller og alkohol blandt unge. På skolerne møder vi lærere, der bekymrer sig om MIGkulturen. Men hvad siger de unge selv? Hvorfor skal man konkurrere om alt også om at have det dårligst? Hvem presser hvem? Og hvad sker der, når trykket er for stort? Vi blev nysgerrige på, hvordan det er at være ung i dag, og om de unge kan klare det pres, de ligger under for, med at skulle leve op til krav fra forældre, skolen, omverdenen, sig selv, sin krop, sin fremtid, være set, være elsket, være seksuelt aktiv, være bedre, være bedst For at skærpe det pres satte vi den ramme, at jeg mig fuck dig skulle omhandle elitesvømmere. Selvfølgelig med det i mente at forestillingen skulle vække genklang hos almindelige unge. Udover at svømmetræningen er ekstrem, er der noget befriende og rensende over vand. Noget smukt og sårbart over nøgne kroppe i badedragter. Noget latterligt komisk over badehætter og dykkerbriller. Og noget fatalt dominerende over pointtavler. Den skærpende omstændighed og det teatralske udtryk gav rigtig god mening til at lave en forestilling om konkurrence, pres og præstationsangst. Vi har i Teatret st. tv tradition for at researche og forankre vores forestillinger i virkeligheden. I jeg mig fuck dig har vi haft et samarbejde med svømmeklubben KVIK Kastrup. Vi har trænet med deres A-hold og snakket med både trænere og svømmere. Guldmedaljevinder Jeanette Ottesen var vores virkelighedskatalysator på manus og i vores prøveproces. Vi håber med forestillingen at give stof til eftertanke og debat. Lever vi selv et præstationsfyldt og presset liv, og vil vi gerne ændre det? Tager vi stilling til, hvordan samfundet er bygget op? Hvordan ens egen hverdag er bygget op? Er det godt, som det er? Er vi mennesker skabt til at være individualister? Og hvorfor skal vi være så perfekte? God fornøjelse Teatret st. tv FAKTA Instruktør: WargoBrekling Brekling Instruktør: Kamilla Kamilla Wargo Dramatiker: Mørkebyog ogkamilla Kamilla Dramatiker: Line Line Mørkeby Wargo Brekling Wargo Brekling Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Scenografi og kostumer: Lisbeth Scenografi og kostumer: Lisbeth Burian Burian Lysdesign og teknik: Raphael Solholm Raphael Solholm Medvirkende: Gotthelf, Betina Medvirkende: Jens Jens Gotthelf, Grove Ankerdal og Betina Grove Ankerdal og Forestillingen er produceret af st. tv Forestillingen er produceret af Teatret i samarbejde med Nørregaards Teater Teatret st. tv i samarbejde med Undervisningsmateriale Nørregaards Teater Indhold: Sine Sværdborg og Teatret st.tv Undervisningsmateriale Grafik: Rikke Bay-Schmith Indhold: Sine Sværdborg og Teatret st. tv Konsulent: Lisbeth Wiese Grafik: Rikke Abrahamsen Bay-Schmith Foto: Per Morten og Raphael Solholm Konsulent: Lisbeth Wiese Marianne Søndergaard Madsen Marianne Søndergaard Madsen Foto: Per Morten Abrahamsen og Raphael Solholm 3

4 Om undervisningsmaterialet Teatret st. tv ønsker at lave teater, der giver stof til eftertanke og debat. Vi synes, det er en fordel, når teateroplevelsen perspektiveres i den efterfølgende undervisning. Forestillingen jeg mig fuck dig rummer en faglig spændvidde, som kan omsættes i forskelligt vinklede forløb i dansk, drama, samfundsfag, psykologi, biologi, idræt og flerfaglige forløb. Undervisningsmaterialet henvender sig både til udskolingen og de gymnasiale uddannelser. Materialet består af tekster med tilhørende opgaver. Hver enkelt side er lavet som elevark, der er lige til at printe og bruge i undervisningen med undtagelse af afsnittet om teateroplevelsen, hvor der også er en metodegennemgang til underviseren. Opgaverne er formuleret, så de umiddelbart henvender sig til de ældste elever i folkeskolen. Opgaver er dog tænkt, så de let kan suppleres og omformuleres til gymnasialt niveau inspiration hertil finder du under afsnittet, Gymnasiale uddannelser. I materialet indgår to uddrag fra manuskriptet. Det er også muligt at rekvirere hele manuskriptet ved henvendelse til Teatret st. tv. Du kan frit bruge manuskriptet i undervisningen til analyse og fortolkning samt dramatisk arbejde. Du skal være opmærksom på, at du ikke må bruge manuskriptet i forbindelse med offentlige visninger. 4

5 Folkeskolen Dansk og Drama Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for at lære genren drama at kende. I afsnittet om Teateroplevelsen findes inspiration til, hvordan man kan åbne op for en samtale med eleverne om deres personlige oplevelser med forestillingen. Ved at arbejde med Teateroplevelsen tager man elevernes personlige holdning og oplevelse alvorligt, og det bliver tydeligt at den teateræstetiske oplevelse er meget individuel. Opgaverne i afsnittet om forestillingsanalyse kan anvendes som udgangspunkt for analyse og fortolkning. jeg mig fuck dig er en blanding af hverdags- dokudrama og komedie i montageform. Handlingen består af tre individuelle historier, hvis eneste fælles omdrejningspunkt er den ydre omstændighed, at de svømmer i samme klub. For at understrege de individuelle karaktertræk har de tre historier forskellige fortællegreb: Jonas betror sig til publikum i en lang gennemgående monolog. Nanna har lineære og reelle spillescener Ida bevæger sig mellem realisme og fantasi Forestillingen er blevet til i en søgeproces, hvor intet er fastlagt eller givet på forhånd - heller ikke manuskriptet. Opgaverne i dette materiale supplerer forestillingen tematisk og giver inspiration til, hvordan man kan arbejde med drama- og teaterøvelser inspireret af metoden, hvormed forestillingen er skabt. Samfundsfag Forestillingen er blevet til i et samarbejde med dels trænere og elitesportssvømme fra Svømmeklubben Kvik Kastrup og dels sportsjournalisten Michael Stærke og svømmetalentet Jeanette Ottesen. I materialet indgår udtalelser fra sportsverdenen og henvisninger til links og artikler om det senmoderne samfund. Det er tænkt som et oplæg til en diskussion om elevernes mening om samfundet og forholdet mellem gruppe og individ, samt mere socialpsykologiske temaer som præstationsangst, pres og vindermentalitet. Biologi og idræt Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for et forløb om sundhed, motion, kostvaner og træning. I materialet finder du information om forbrænding og kostsammensætning. Projekt og tværfaglige forløb Forestillingen kan indgå i et projekt eller flerfagligt forløb om f.eks. kost og motion, præstationsangst eller sundhed som et overordnet tema. Forestillingen rummer indfaldsvinkler, der kan anvendes som inspiration og supplement til temasamarbejde mellem dansk, drama, psykologi, biologi og samfundsfag. 5

6 Gymnasiale uddannelser Dansk og drama Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for at lære genren drama at kende. Forestillingen er blevet til i en søgeproces, hvor intet er fastlagt eller givet på forhånd - heller ikke manuskriptet. Processen er beskrevet i afsnittet En reportage fra prøverummet. Dramatikeren Line Mørkeby og instruktøren Kamilla Wargo Brekling har arbejdet med en blanding af hverdags- dokudrama og komedie i montageform. Der er arbejdet meget bevidst med at klippe ind i sceners klimaks, så man undgår en etablering og afvikling af situationer. Handlingen består af tre individuelle historier, hvis eneste fælles omdrejningspunkt er den ydre omstændighed at de svømmer i samme klub. For at understrege de individuelle karaktertræk har de tre historier forskellige fortællegreb: Jonas betror sig til publikum i en lang gennemgående monolog. Nanna har lineære og reelle spillescener Ida bevæger sig mellem realisme og fantasi Udvidede opgaveideer: Det er oplagt at undersøge de forskellige fortællertyper og synsvinkler, der kommer til udtryk i forestillingen. Sammenlign med fortælletyper i skønlitteratur og avisartikler. Lad eleverne omskrive uddrag fra manus til en novelle, avisartikel eller anden specifik genre med et krav om, at eleven reflekterer over genrernes forskelle, formåen og begrænsninger. Analyse Opgaverne i afsnittet om forestillingsanalyse kan anvendes som udgangspunkt for analyse og fortolkning. I afsnittet om Teateroplevelsen findes inspiration til, hvordan man kan åbne op for en samtale med eleverne om deres personlige oplevelser med forestillingen. I afsnittet om forestillingsanalyse er Jytte Wiingaards semiotiske analysemodel anvendt, som udgangspunkt for elevspørgsmål til analyse og fortolkning. Den fulde analysemodel kan med fordel inddrages som faglig baggrund. Andre relevante modeller til forestillingsanalyse i Michael Eigtveds bog, Forestillingsanalyse. Line Mørkeby og Kamilla Wargo Brekling har arbejdet med at klippe en montageform, hvor presset på karaktererne er konstant stigende. Rytmisk er arbejdet med skift mellem fysiske scener, spillescener, monologer, slowmotion, opremsninger mv. Scenerne er improviseret og skrevet løsrevet fra hinanden, og derefter sat sammen. 6

7 Udvidet opgave: Diskuter om scenerne kunne være sammensat i en anden rækkefølge? Lad eleverne klippe en novelle eller avisreportage op i bider og sammensætte dem i en ny rækkefølge. Lad dem reflektere over, om budskabet ændrer sig. Diskuter om man kan klippe virkeligheden om? Og hvad det gør ved f.eks. realityprogrammer. Samfundsfag og psykologi Forestillingen er blevet til i et samarbejde med dels trænere og elitesportssvømme fra Svømmeklubben Kvik Kastrup, og dels sportsjournalisten Michael Stærke og svømmetalentet Jeanette Ottesen. I materialet indgår udtalelser fra sportsverdenen og henvisninger til links og artikler om det senmoderne samfund. Materialet kan anvendes til et sociologisk tema om gruppe, fællesskab og individ, samt mere socialpsykologiske temaer som identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, præstationsangst, pres og vindermentalitet. Biologi og idræt Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for et forløb om sundhed, motion, kostvaner og træning. I materialet indgår information om forbrænding og kostsammensætning. I idræt kan opgaverne udvides med at inddrage specialteorier om svømning og sammensætning af et træningsprogram for fx en elitesportsudøver kontra en genoptræning af en rygpatient. Projekt og flerfagligt forløb Forestillingen kan indgå i et projekt eller flerfagligt forløb om f.eks. kost og motion, præstationsangst eller sundhed som overordnet tema. Forestillingen rummer indfaldsvinkler der kan anvendes som inspiration og supplement til temasamarbejde mellem dansk, drama, psykologi, biologi og samfundsfag. 7

8 Teateroplevelsen Før og efter I har set forestillingen INDIVIDUEL OPGAVE Se på billederne her under. Hvilke forventninger har du til forestillingen? Lav et mindmap eller en brainstorm med dine umiddelbare tanker om forestillingen ud fra billederne, plakaten og andet pressemateriale. Efter I har set forestillingen, kan I lave et nyt mindmap, ud fra de nye tanker I har fået ved at opleve forestillingen. Produktionen af jeg mig fuck dig er stadig i gang. Fotos fra forestillingen kommer i undervisningsmaterialet fra den 2. april INSPIRATIONS SPØRGSMÅL Hvilke temaer, tror/mener du, bliver belyst i forestillingen? Hvad tror/mener du, forestillingen handler om? Hvordan tror/mener du, scenografien ser ud? Hvilke lyde og hvilken musik forventer du at høre/hørte du? 8

9 Teateroplevelsen Teateroplevelser til læreren Teateroplevelser er udviklet af postdoc. Ph.d Louise Ejegod Hansen, Aarhus Universitet, Trine Eibye, souschef/dramapædagog, Randers Egnsteater, og Pernille Welent Sørensen, konsulent, Teatercentrum. Projektet er støttet af Randers Kommune, scenekunstnetværket i Region Midtjylland, Teatercentrum og Aarhus Universitet. Se mere om Teateroplevelser på Denne øvelse er inspireret af Teateroplevelser. Formålet med denne øvelse, er at tage udgangspunkt i elevernes individuelle oplevelser med forestillingen. Igennem øvelsen bliver elevernes spurgt: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lydanlægget, hosteanfaldet på bageste række og kammeraternes reaktioner var vigtige. Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at eleverne har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter. Øvelsen kan laves på en lektion af 45. min Metodegennemgang 1. Gør eleverne opmærksomme på, at deres erindringer om forestillingen sikkert er forskellige, og at det nu skal handle om, hvad de hver især synes var vigtigt/godt eller spændende ved teateroplevelsen. 2. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate til at gå i gang med øvelsen. 3. Eleverne skal tænke på forestillingen, og på det, de synes, var vigtigt. Eleverne beskriver i stilhed, det, de oplevede, var vigtigt. 4. Efter ca. ti minutter må eleverne gerne begynde at tale sammen, om det de skriver. Derved får eleverne suppleret deres individuelle fremstilling. Spørg gerne ind til det, de har skrevet. 5. Eleverne færdiggør deres beskrivelser i deres eget tempo. 6. Lad eleverne fremlægge deres teateroplevelser for hinanden. OBS. I denne øvelse kan du også arbejde med visuelle eller kropslige fremstillinger. Man kan f.eks. lave en collage eller tegne. Eleverne kan, ved at gengive brudstykker fra forestillingen som små scener, sætte krop på det, de synes, var vigtigst. 9

10 Teateroplevelsen Beskriv din teateroplevelse Når jeg tænker på forestillingen, ser jeg Jeg oplevede, at skuespillerne var Jeg tænker på, at scenografien var Jeg oplevede, at forestillingen satte tanker i gang om INDIVIDUEL OPGAVE Hvad var det vigtigste ved forestillingen? Beskriv din oplevelse. Du kan tage udgangspunkt i sætningerne på denne side. Hvilke temaer synes du, forestillingen handlede om? 10

11 Drama- og teaterøvelser Lav små scener INDIVIDUEL OPGAVE Lav en brainstorm over temaer fra forestillingen, vælg fem ord ud. GRUPPEARBEJDE På de næste sider finder du uddrag fra manuskriptet. Skriv en dialog. Vælg et sted, personer og en situation. F.eks. en svømmehal, to konkurrenter og svømmestævnet er aflyst. I scenen skal de fem ord indgå. Gå sammen i grupper, spil de to tekstuddrag for og med hinanden. I kan arbejde med karaktererne. Hvordan taler de? Hvordan bevæger de sig? Spil scenerne for hinanden. Hvorfor gør karakteren som den gør? Hvad er figurens motivation og intention? GRUPPEARBEJDE I forestillingen arbejdes der meget med tempo og rytme. Skuespillerne har arbejdet i slowmotion, og de har arbejdet med at lade som om, de er under vand. Lav en scene, se f.eks. opgaveboksen ovenfor. - Spil scenen i slowmotion - Spil scenen i hurtigt tempo - Spil scenen som om den foregår under vand. - Spil scenen som om den foregår i jord. Find selv på nye omstændigheder. Hvad sker der, når I forandre de fysiske omstændighederne? 11

12 Drama- og teaterøvelser Lav små scener Nanna fra stykket er den eneste, der igennem hele stykket laver naturalistiske spillescener. En måde at arbejde med naturalistisk spillestil er at spille med sine egne følelser. Hvis du f.eks. skal spille, at du er meget vred, skal du prøve at erindre en situation, hvor du i dit virkelige liv var meget vred. Når du husker følelsen og mærker den i kroppen, kan du nemmere spille overbevisende. Spil f.eks. en scene hvor du er jaloux, ked af det, bange eller meget kærlig. Ida fra stykket er flere gange involveret i scener, hvor vi som publikum bliver i tvivl om, hvorvidt det, der sker, er virkelighed eller fantasi. Du viser en situation, hvor du snyder til en eksamen. Til sidst går du ud af rollen og siger højt: Men det gør jeg gør ikke, jeg synder ikke til eksamen. Du kan tage udgangspunkt i følgende lille o-tekst: Find selv på flere scener, baseret på ting du kunne forestille dig at gøre, men som du ikke ville gøre i virkeligheden. A: Jeg kan ikke B: Jeg synes det er nemt A: Kan du lære mig det? B: Ej, nu skal vi lave noget andet Jonas fra stykket er meget monologbaseret. Dvs. at han snakker direkte til sit publikum, og fortæller hvordan han har det, og hvad han oplever. Skriv en monolog med udgangspunkt i en erindring fra dit eget liv. Spil den for dine klassekammerater. Hvis du danner billeder for dit indre blik, imens du fortæller, bliver din monolog mere levende for tilhørerne. Hvis du fortæller om et æbletræ, så se æbletræet for dit indre blik, inden du beskriver det. 12

13 Teater og drama Scenografi OPGAVEBOKS Billederne her på siden er fremstillet af forestillingens scenograf. Det er billeder der har inspireret hende, eller billeder hun har malet og tegnet, som et bud på en scenografisk ramme for forestillingen. Hvordan afspejler disse billeder den endelige scenografi, hvor kan man f.eks. se ligheder? Farver? Stemninger? Forestil dig at du er scenograf. Du skal lave en scenografi til denne forestilling. Hvordan ser din scenografi ud? Du kan tegne, finde billeder på nettet, i bøger mm. Du skal lave et PR- materiale til denne forestilling, hvordan skal det se ud? Du må kun bruge en A4-side. Hvilket signal skal PR-materialet sende? 13

14 Drama og teater En reportage fra prøverummet jeg mig fuck dig er i høj grad skrevet i prøverummet og i et tæt samarbejde mellem dramatiker Line Mørkeby, instruktør Kamilla Wargo Brekling og skuespillerne. Vi startede med to ugens workshop, hvor vi legede med grebet på det fysiske univers. Hvordan svømmer man uden vand? Hvordan klæder man om, en million gange på scenen, uden det bliver for omstændigt? Hvor absurd skal vi arbejde med materialet? Kan vi f.eks. spise aftensmad i badedragt og med svømmebriller? Og vi skabte Jonas, Nanna og Idas første spæde karaktertræk. Kamilla interviewede os skuespillere om vores private forhold til vand, lunger, kys, hav, klor, at vinde, at tabe osv. Og derefter interviewede hun karaktererne om det samme. Vi improviserede over sætningen min mor/far/veninde siger altid/aldrig med den regel, at den, der startede sætningen, ikke måtte færdiggøre den. På den måde kom vi skuepillerne til at påvirke hinandens rollers baggrunde og dermed karaktertræk. Allerede på dag 3 havde vi en gennemspilning af et absolut ikke-eksisterende materiale - det var meget inspirerende. Herefter skrev Line et førsteudkast til manuskriptet, som vi sidenhen har sprængt til atomer. Vi har taget udgangspunkt i gode sætninger, som Kamilla valgte, og ladet dem være overskrift for scener. Som f.eks. Lige pludselig får jeg bare lyst til at drukne hende men det gør jeg ikke. Jeg drukner ikke Nanna eller pasta pasta pasta. Overskrifterne fungerer som startsætninger, så vi skuespillere ved, hvor scenen starter, og ca. hvor den skal ende. Alt imellem er improvisation. Scenerne var samtidig pålagt en spillestil: Spillescene, opremsning, poesi, ren fysisk scene, fantasi osv. På den måde endte vi efter yderligere 2 uger med over 40 scener og mindst 4 timers materiale, der strittede i alle retninger. Herfra har vi sat perler på snor og arbejdet med at finde den perfekte rækkefølge på scenerne. Vi har igen og igen spillet forskellige rækkefølger, lavet lækre overgange og mærket efter i kroppen, hvad der både føltes og så rigtigt ud. I skrivende stund her med 4 uger tilbage før premieren nærmer vi os en form som Line Mørkeby kan skrive færdig i. Så måske får vi et endeligt manuskript lige om lidt. Måske. Og så skal der læres tekst. Og findes dybde i karaktererne. Før og undervejs i processen har vi overvejret stævner, træning, selv trænet både i vand og på land, snakket med elitesvømmere og med dem, der drømmer om at blive eliten. Vi har Jeanette Ottesen og Kvik Kastrup Svømmeklub på som vores virkelighedseksperter. Og vi er selv blevet lidt bidt af den der følelse af godt greb i vandet Skrevet af skuespiller i forestillingen: Betina Grove Ankerdal 14

15 Forestillingsanalyse Uddrag fra manuskriptet Forestillingsanalyse (Manuskriptet er stadig i proces. Her kommer 2 uddrag fra manuskriptet fra den 2. april.) Uddrag fra manuskriptet OPGAVEBOKS Læs uddrag fra manuskriptet. Hvordan er henholdsvis Ida, Nanna og Jonas fremstillet. (Manuskriptet erforestillingens stadig i proces. Her synsvinkler kommer 2 uddrag fra manuskriptet fra Find eksempler på forskellige og fortællere. den 2. april.)find eksempler på forskellige fortællemåder. OPGAVEBOKS UDDRAG FRA MANUS 1 Læs uddrag fra manuskriptet. Scene 3: Det om at svømme (Break i svøm 2) Hvordan er handler henholdsvis Ida, Nanna og Jonas fremstillet. Find eksempler forskellige synsvinkler JONAS: Det handler på om forestillingens at svømme. og fortællere. Find eksempler på forskellige NANNA: Det handler om at gå efter drømmen. fortællemåder. Drømmen om at vinde JONAS: Det handler om ikke at gi op NANNA: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: JONAS: IDA. NANNA: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: JONAS: NANNA: Blive ved Ja Når mit vækkeur ringer kl. 04:52 om morgenen Og jeg er for træt til at stå op Så siger min far Du skal op nu Ida. Du skal til træning. Når min kæreste ser på mig, og siger Hva så babe! Så smelter jeg Når min mor kalder mig Gulddreng Så siger jeg, hold nu op mor... Jeg kan godt finde på at rose mig selv foran spejlet Jeg kan godt finde på at sige ja til fest, selv om at jeg burde la vær Lige op til et stævne træder jeg aldrig på stregerne Og så bare drikke breezere og danse hele natten. Det betyder uheld Jeg beder til Gud nogen gange - selvom jeg ikke tror på noget... Jeg har været i seng med en fyr 8 gange... Det har jeg ikke... Kære Gud lad mig vinde i dag... Når jeg er alene så synger jeg, selv om jeg ikke kan... Jeg tænker tit på livet og hvad det hele handler om Det pæneste ved mig er nok min overkrop... (synger) du tar mig tættere på himlen Nogen gange giver mig selv en lussing Det gør jeg aldrig Jonas gir sig selv en lussing JONAS: NANNA: JONAS: Jeg skælder tit mig selv ud Jeg har is i maven. Det er fanme ikke godt nok. Det er fanme ikke godt nok Ida. Jeg gør det bare. Hvor svært kan det være? Når det virkelig gælder, har jeg indlandsisen i maven 15

16 UDDRAG FRA MANUS 2 Scene 11: Svøm (3) Selv-coacing ALLE ad lib.: Godt Jonas/Nanna/Ida Og fortsæt Pres igennem. Kom Ser godt ud Godt greb Du ligger 2 over/under Kør /100/50/25 tilbage Og max speed nu Gi den gas TRÆNER NANNA DAN: (Pift) Ok. Vi fortsætter med landtræning. Ikke slappe af nu. Fuld hammer fremad. Kom så. Pigerne laver landtræning under Jonas monolog JONAS: Der var en gang da jeg var helt lille, der var vi på ferie, min mor min far og jeg - på en eller anden ø i Spanien... vi var på stranden... og min mor lå og solede sig og jeg sad i sandet ved siden af hende - og jeg ved ikke hvorfor min far gjorde det - men i hvert fald, så tog han mig pludselig og så gik vi ned til vandkanten, han sagde så at jeg skulle med ud og bade, men jeg havde sgu ikke lyst til at komme med ud og bade - ved ikke hvorfor jeg var så vandskræk dengang... men så tog han mig - og jeg hylede op - men han gik bare ud i vandet med mig - og så da han var kommet et godt stykke ud, så kastede han mig bare i... Scene 12. Omklædning (4) Hvad tid kommer du i aften? NANNA: Hvad sker der i aften? Vi har en aftale i aften NANNA: Har vi? Ja...matematik og hygge NANNA: Åhr. Fuck. Sorry. Det har jeg glemt. Jeg har lige lavet en aftale med Phillip. Han har inviteret mig i biografen. Det er en premiere. Arh fuck - altså jeg kan godt droppe det, hvis det er Ej det skal du da ikke NANNA: Fedt. JONAS: Så lå jeg der i vandet. Jeg lå der bare. Det føltes som om tiden stod stille, det gjorde den selvfølgelig ikke så kom min mor løbende ud i andet til mig hun hev mig op og tog mig i sine arme. Jeg ved ikke hvor længe hun stod med mig. Holdt om mig. Min mors bløde arme. Omkring mig. Hold kæft hvor var hun sur på min far, hun råbte og skreg af ham hele stranden må have holdt vejret. Alle holder vejret 3 sek NANNA: Kan så vi ikke hygge næste fredag? Jo jo. Selvfølgelig, så laver jeg bare matematik selv. Røvhul NANNA: Hvad sagde du? Jeg sagde bare det ok 16

17 UDDRAG FRA MANUS 3 Scene 28. Ida er du ikke taget af sted endnu? Han kigger på ham KIRSTEN: Ida, er du ikke taget til træning? NIELS PETER: Er hun ikke taget til træning? KIRSTEN: Vi troede du var taget af sted for længst Han smiler NIELS PETER: Hun skal da af sted nu... KIRSTEN: Du skal af sted nu Ida, du kommer for sent Han ser mig direkte ind i øjnene NIELS PETER: Ved hun ikke hvad klokken er? KIRSTEN: Ved du ikke hvad klokken er Ida? Og så rør han ved mig, han rører ved min skulder KIRSTEN: Din taske er pakket NIELS PETER: Og jeg kører dig. (tid) NIELS PETER: IDA KOM NU!!! Ida komme løbende ind. Træner Dan er ved at coache Nanna Scene 29. Sexfantasi DAN: Okay Nanna, vi fortsætter hvor vi slap... nu vil jeg se en fejlfri Vi skal ha resultater nu, er du med - du holder fokus på balancen. Jeg vil ha den på under 5 pr 20. Ta nu fat i vandet... Du starter lige ud med 800 meter blød. Værsgod... Undskyld jeg kommer for sent.. DAN: Okay. Se at komme i vandet med dig, Ida - vi har ikke hele dagen, vel og du starter ud med 1500 meter blød De svømmer DAN: Ok Nanna, husk ben... kom så...(+mere COACHING AF BEGGE) Rigtig godt, Ida. Pludselig så hopper Dan ned i vandet til mig. Han kommer helt tæt, tæt på mig. Jeg kan mærke hans åndedræt på min nakke jeg kan dufte ham... umh... Han siger jeg er smuk DAN: Du er smuk Ida Han siger jeg er dejlig DAN: Du er dejlig. Han siger at han... drømmer om mig DAN: Jeg drømmer om dig Ida, jeg kan ikke tænke på andet end dig... du gør mig så liderlig... Din lækre røv, dine skuldre... dit smil... din duft... Der er ikke andet end dig der betyder noget... Jeg ved godt jeg slet ikke må det her. Men jeg kan ikke modstå dig længere... Jeg vil ha dig Ida jeg må bare ha dig... Og så siger jeg, at har det på samme måde - jeg har det på samme måde Dan - og jeg fortæller ham at jeg aldrig har været sammen med nogen før. Han siger det okay DAN: Det er okay. Jeg skal nok være forsigtig smukke, smukke Ida... Han siger jeg bare skal give slip DAN. Gi slip - Gi slip... IDA. Ah... Så kan jeg mærke ham inde i mig. Jeg følger hans rytme. Jeg tager bare imod ham. Hans rytme. Hans krop... Hans rytme DAN: Ja rytme Ida, rytme, rytme. Ja. Jaer. jaer. Jaer. Rytme... ja, ja, ja, ja... Ja, ja, ja. 17

18 Dan går væk fra Ida DAN: Ja, ja, ja, ja Ida. Hold rytmen, hold rytmen... Dan får øje på Nanna Hvad sker der for dig, Nanna - har jeg bedt dig om at komme op af vandet??? Se at kom i igen - nu! Vi er her for at svømme, ikke for at sidde og blomstre NANNA: Det kører bare ikke for mig i dag Dan... jeg får overhovedet ikke fat i vandet, det kører ikke en skid DAN: Stop det flæberi Nanna NANNA: Sådan noget fucking pis... DAN: Nanna. Tag dig sammen. NANNA: Jeg ka bare fucking ikke i dag... orh... DAN: Det er ikke os der gir op du - det er de andre. Husk det. Vi er her for at arbejde...se så at komme i det vand NANNA: Afviser ham DAN: Nanna, du skal ikke presse mig - der er kort lunte i dag. Kom så af sted med dig - vandet venter. Let røven Nanna. Ida kom op. Tag en pause. Scene 30. Omklædning. Dan over i Jonas. Krydsklip mellem Jonas, og Ida/Nanna i omklædning JONAS: Når jeg så står der, med medaljen om halsen. Og dannebrog bliver hejst, og formanden for den olympiske komite, kommer frem giver mig hånden og siger tillykke, Jonas Lindstrøm, det er en ære at møde dig... Ej, hvor er jeg træt NANNA: Hva så, er du helt færdig? Hmm NANNA: Det er jeg sgu også. Du skal have noget at spise. Ellers går vi ned. Hvad har du med at spise? JONAS: Min mor. Min smukke mor... Hun sidder derude blandt publikum, hun vinker op til mig. NANNA: Hey jeg spurgte dig om noget - hvad har du med at spise... Bliver du ved? NANNA: Ida hold nu op JONAS: Hun sidder bare der, hun kigger på mig, smiler, hun siger Blev vi ikke enige om at du ikke var min mor NANNA: Jeg vil bare hjælpe dig Gu vil du da ej hjælpe mig JONAS: Hvor ser du godt ud! NANNA: Du har et problem - du spiser ikke en skid... Prøv lige at hør, hvis jeg har et problem, så er det mit eget JONAS: Hvor er jeg stolt af dig! Tænk at du er min søn NANNA: Jeg siger det fordi jeg godt kan lide dig Gu kan du da ej NANNA: Ida Gu kan du da ej li mig. Du er ikke en skid ægte. Du tænker kun på dig selv... NANNA: Hold dog din kæft Hold dog selv din kæft JONAS: Og med guld om halsen. Jonas. Min gulddreng! Ved du hva du kan kun lide mig lige indtil jeg vinder over dig NANNA: Fuck dig Fuck dig selv. NANNA: Bitch Bitch selv NANNA: Fucking bitch selv 18

19 Scene 31. Er din mor og far hjemme? PHILLIP: Er din mor og far hjemme? NANNA: Hej Phillip! Nej. Vil du have en sodavand? PHILLIP: Nej. Jeg går igen med det samme. NANNA: Hvorfor? PHILLIP: Jeg slår op. NANNA: Slår op? PHILLIP: Ja. Jeg slår op NANNA: Nej du gør ikke. JONAS: Jeg gider ikke mere. NANNA: Jo, det gør du PHILLIP: Nej, jeg gider ikke mere. NANNA: Phillip PHILLIP: Nej den er ikke længere, Nanna. Jeg slår op. Du tænker på alt muligt andet. Helt ærligt jeg kan ikke mærke dig mere. Du er ligesom væk. Og så kan jeg bare heller ikke rigtig mærke at jeg er forelsket i dig mere. NANNA: Jo, det er du. PHILLIP: Nanna, jeg går nu NANNA: Nej du gør ikke PHILLIP: Jo jeg går nu. NANNA: Nej du gør ej PHILLIP: Jo jeg gør - Nanna det er slut NANNA: Phillip. Du må ikke gå. Phillip går Scene 32. Det handler om at svømme NANNA: Det handler om at svømme. Det handler om at være god til noget. Og så gå efter det fuldt ud, det handler om at presse sig selv. Om at gi alt for drømmen. Drømmen om at vinde! Det handler om at træne. Træne og blive ved med at træne. Det handler om at bide tænderne sammen og blive ved. Ikke gi op bare blive ved. Træne 19

20 Forestillingsanalyse Opgaver til analyse OPGAVEBOKS Beskrivelse af forestillingen: Rummet: Hvor bliver forestillingen spillet? Er rummet stort, småt, mørkt, lyst eller andet. Forestil dig at forestillingen blev spillet et helt andet sted, hvordan ville det være? Scenografi rekvisitter: Hvordan er rummet indrettet? Hvilke ting og hvilke farver er i rummet? I forestillingen bruges der forskellige rekvisitter, beskriv disse (kasser, tidstavle mm). Hvordan virker rekvisitterne, og i hvilke sammenhænge bliver de brugt? Hvad tror du, scenografen gerne vil vise os? Scenografi- lys: Hvordan er lyset medfortællende? Karaktererne: Beskriv de tre karakterer. Hvordan ser de ud? Hvordan er de tre karakterer forskellige? Hvordan er deres kropssprog og stemmebrug? Hvilken gestik og mimik bruger aktørerne/skuespillerne på scenen? Skuespillerne arbejder meget med temposkift, hvordan og hvornår kommer det til udtryk i forestillingen? Hvordan kan spillestilen beskrives? Naturalistisk, absurd, fysisk/dans eller på en helt anden måde? Er det måske en blandingsgenre? Sproget: Hvordan snakker karaktererne på scenen? Hvad fortæller sproget om karaktererne? Synsvinkel: Fra hvilke synsvinkler oplever vi forestillingen? OPGAVEBOKS Forestillingens tematikker og forløb: OPGAVEBOKS Hvad handler forestillingen om? Forestillingens relation til samfundet: Hvilke tematikker bliver sat i spil i forestillingen? Hvorfor tror du, at teatret har valgt at iscenesætte netop denne forestilling? Forestillingen har flere spor. Prøv at sætte forestillingens handling ind i berettermodellen. Hvilke tanker vækker forestillingen hos dig? Tror du, at der er et budskab? Hvorfor? Hvorfor ikke? Er berettermodellen brugbar i denne sammenhæng? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan udvikler den enkelte karakter sig i løbet af forestillingen? Prøv at lave en karakterbue over karakterernes udvikling, brug evt. berettermodellen. Hvilke konflikter er i spil i forestillingen? Er der én hovedkonflikt? 20

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Se min skygge Se min skygge Fra 6 år 2011 UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 3 Introduktion til læreren... 4 4 Workshops... 5 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen.

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen. Plakat: Marie Rosendahl Chemnitz UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE 1 INTRODUKTION TIL LÆREREN Kære lærer, Dette undervisningsmateriale lægger op til aktiv stillingtagen til forestillingens temaer

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Skab balance i dit liv med pilates Jeg ser rigtig mange mennesker, som lever med evig stress. De har vænnet sig til det. De

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Landet under. Landet under UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 6 ÅR. undervisningsmateriale fra ZeBU

Landet under. Landet under UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 6 ÅR. undervisningsmateriale fra ZeBU Landet under UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 6 ÅR INDHOLDSFORTEGNELSE Om forestillingen 3 Introduktion til læreren 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse 5 Elevark, brainstorm før teateroplevelsen 5 Teateroplevelser,

Læs mere

Nærvær og relationer med børn og unge

Nærvær og relationer med børn og unge Nærvær og relationer med børn og unge Pædagogisk forum inviterede til foredrag med Louise Klinge Nielsen tirsdag den 17. februar 2015, hvor vi fik et meget afvekslende oplæg, hvor vi både lyttede og deltog

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere