jeg mig fuck dig af Teatret st. tv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jeg mig fuck dig af Teatret st. tv"

Transkript

1 jeg mig fuck dig af Teatret st. tv

2 Indhold OM FORESTILLINGEN OM UNDERVISNINGSMATERIALET TEATEROPLEVELSEN MINDMAP FØR OG EFTER I HAR SET FORESTILLINGEN TEATEROPLEVELSER, TIL LÆREREN METODEGENNEMGANG BESKRIV DIN TEATEROPLEVELSE DRAMA- OG TEATERØVELSER LAV SMÅ SCENER SCENOGRAFI RAPPOTAGE FRA PRØVERUMMET EN reportage FORESTILLINGSANALYSE UDDRAG FRA MANUSKRIPTET OPGAVER TIL ANALYSE GRUPPE OG INDIVID SOCIOLOGI OM VINDERE VINDERMENTALITET PRES OG PRÆSTATION OM PRÆSTATIONSANGST UDDRAG FRA RADIOPROGRAMMET TVÆRS KOSTSAMMENSÆTNING HVAD SKAL VI SPISE? OM AT BRUGE SINE MUSKLER ENERGIOMSÆTNING TANKER FRA ELITESPORTSFOLK AT ARBEJDE MED SPORT OM ELITESPORT HVAD MENER DU? FIND MERE INSPIRATION 2

3 Om forestillingen Aviserne skriver om stigende problemer med depression, spiseværing, lykkepiller og alkohol blandt unge. På skolerne møder vi lærere, der bekymrer sig om MIGkulturen. Men hvad siger de unge selv? Hvorfor skal man konkurrere om alt også om at have det dårligst? Hvem presser hvem? Og hvad sker der, når trykket er for stort? Vi blev nysgerrige på, hvordan det er at være ung i dag, og om de unge kan klare det pres, de ligger under for, med at skulle leve op til krav fra forældre, skolen, omverdenen, sig selv, sin krop, sin fremtid, være set, være elsket, være seksuelt aktiv, være bedre, være bedst For at skærpe det pres satte vi den ramme, at jeg mig fuck dig skulle omhandle elitesvømmere. Selvfølgelig med det i mente at forestillingen skulle vække genklang hos almindelige unge. Udover at svømmetræningen er ekstrem, er der noget befriende og rensende over vand. Noget smukt og sårbart over nøgne kroppe i badedragter. Noget latterligt komisk over badehætter og dykkerbriller. Og noget fatalt dominerende over pointtavler. Den skærpende omstændighed og det teatralske udtryk gav rigtig god mening til at lave en forestilling om konkurrence, pres og præstationsangst. Vi har i Teatret st. tv tradition for at researche og forankre vores forestillinger i virkeligheden. I jeg mig fuck dig har vi haft et samarbejde med svømmeklubben KVIK Kastrup. Vi har trænet med deres A-hold og snakket med både trænere og svømmere. Guldmedaljevinder Jeanette Ottesen var vores virkelighedskatalysator på manus og i vores prøveproces. Vi håber med forestillingen at give stof til eftertanke og debat. Lever vi selv et præstationsfyldt og presset liv, og vil vi gerne ændre det? Tager vi stilling til, hvordan samfundet er bygget op? Hvordan ens egen hverdag er bygget op? Er det godt, som det er? Er vi mennesker skabt til at være individualister? Og hvorfor skal vi være så perfekte? God fornøjelse Teatret st. tv FAKTA Instruktør: WargoBrekling Brekling Instruktør: Kamilla Kamilla Wargo Dramatiker: Mørkebyog ogkamilla Kamilla Dramatiker: Line Line Mørkeby Wargo Brekling Wargo Brekling Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Scenografi og kostumer: Lisbeth Scenografi og kostumer: Lisbeth Burian Burian Lysdesign og teknik: Raphael Solholm Raphael Solholm Medvirkende: Gotthelf, Betina Medvirkende: Jens Jens Gotthelf, Grove Ankerdal og Betina Grove Ankerdal og Forestillingen er produceret af st. tv Forestillingen er produceret af Teatret i samarbejde med Nørregaards Teater Teatret st. tv i samarbejde med Undervisningsmateriale Nørregaards Teater Indhold: Sine Sværdborg og Teatret st.tv Undervisningsmateriale Grafik: Rikke Bay-Schmith Indhold: Sine Sværdborg og Teatret st. tv Konsulent: Lisbeth Wiese Grafik: Rikke Abrahamsen Bay-Schmith Foto: Per Morten og Raphael Solholm Konsulent: Lisbeth Wiese Marianne Søndergaard Madsen Marianne Søndergaard Madsen Foto: Per Morten Abrahamsen og Raphael Solholm 3

4 Om undervisningsmaterialet Teatret st. tv ønsker at lave teater, der giver stof til eftertanke og debat. Vi synes, det er en fordel, når teateroplevelsen perspektiveres i den efterfølgende undervisning. Forestillingen jeg mig fuck dig rummer en faglig spændvidde, som kan omsættes i forskelligt vinklede forløb i dansk, drama, samfundsfag, psykologi, biologi, idræt og flerfaglige forløb. Undervisningsmaterialet henvender sig både til udskolingen og de gymnasiale uddannelser. Materialet består af tekster med tilhørende opgaver. Hver enkelt side er lavet som elevark, der er lige til at printe og bruge i undervisningen med undtagelse af afsnittet om teateroplevelsen, hvor der også er en metodegennemgang til underviseren. Opgaverne er formuleret, så de umiddelbart henvender sig til de ældste elever i folkeskolen. Opgaver er dog tænkt, så de let kan suppleres og omformuleres til gymnasialt niveau inspiration hertil finder du under afsnittet, Gymnasiale uddannelser. I materialet indgår to uddrag fra manuskriptet. Det er også muligt at rekvirere hele manuskriptet ved henvendelse til Teatret st. tv. Du kan frit bruge manuskriptet i undervisningen til analyse og fortolkning samt dramatisk arbejde. Du skal være opmærksom på, at du ikke må bruge manuskriptet i forbindelse med offentlige visninger. 4

5 Folkeskolen Dansk og Drama Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for at lære genren drama at kende. I afsnittet om Teateroplevelsen findes inspiration til, hvordan man kan åbne op for en samtale med eleverne om deres personlige oplevelser med forestillingen. Ved at arbejde med Teateroplevelsen tager man elevernes personlige holdning og oplevelse alvorligt, og det bliver tydeligt at den teateræstetiske oplevelse er meget individuel. Opgaverne i afsnittet om forestillingsanalyse kan anvendes som udgangspunkt for analyse og fortolkning. jeg mig fuck dig er en blanding af hverdags- dokudrama og komedie i montageform. Handlingen består af tre individuelle historier, hvis eneste fælles omdrejningspunkt er den ydre omstændighed, at de svømmer i samme klub. For at understrege de individuelle karaktertræk har de tre historier forskellige fortællegreb: Jonas betror sig til publikum i en lang gennemgående monolog. Nanna har lineære og reelle spillescener Ida bevæger sig mellem realisme og fantasi Forestillingen er blevet til i en søgeproces, hvor intet er fastlagt eller givet på forhånd - heller ikke manuskriptet. Opgaverne i dette materiale supplerer forestillingen tematisk og giver inspiration til, hvordan man kan arbejde med drama- og teaterøvelser inspireret af metoden, hvormed forestillingen er skabt. Samfundsfag Forestillingen er blevet til i et samarbejde med dels trænere og elitesportssvømme fra Svømmeklubben Kvik Kastrup og dels sportsjournalisten Michael Stærke og svømmetalentet Jeanette Ottesen. I materialet indgår udtalelser fra sportsverdenen og henvisninger til links og artikler om det senmoderne samfund. Det er tænkt som et oplæg til en diskussion om elevernes mening om samfundet og forholdet mellem gruppe og individ, samt mere socialpsykologiske temaer som præstationsangst, pres og vindermentalitet. Biologi og idræt Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for et forløb om sundhed, motion, kostvaner og træning. I materialet finder du information om forbrænding og kostsammensætning. Projekt og tværfaglige forløb Forestillingen kan indgå i et projekt eller flerfagligt forløb om f.eks. kost og motion, præstationsangst eller sundhed som et overordnet tema. Forestillingen rummer indfaldsvinkler, der kan anvendes som inspiration og supplement til temasamarbejde mellem dansk, drama, psykologi, biologi og samfundsfag. 5

6 Gymnasiale uddannelser Dansk og drama Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for at lære genren drama at kende. Forestillingen er blevet til i en søgeproces, hvor intet er fastlagt eller givet på forhånd - heller ikke manuskriptet. Processen er beskrevet i afsnittet En reportage fra prøverummet. Dramatikeren Line Mørkeby og instruktøren Kamilla Wargo Brekling har arbejdet med en blanding af hverdags- dokudrama og komedie i montageform. Der er arbejdet meget bevidst med at klippe ind i sceners klimaks, så man undgår en etablering og afvikling af situationer. Handlingen består af tre individuelle historier, hvis eneste fælles omdrejningspunkt er den ydre omstændighed at de svømmer i samme klub. For at understrege de individuelle karaktertræk har de tre historier forskellige fortællegreb: Jonas betror sig til publikum i en lang gennemgående monolog. Nanna har lineære og reelle spillescener Ida bevæger sig mellem realisme og fantasi Udvidede opgaveideer: Det er oplagt at undersøge de forskellige fortællertyper og synsvinkler, der kommer til udtryk i forestillingen. Sammenlign med fortælletyper i skønlitteratur og avisartikler. Lad eleverne omskrive uddrag fra manus til en novelle, avisartikel eller anden specifik genre med et krav om, at eleven reflekterer over genrernes forskelle, formåen og begrænsninger. Analyse Opgaverne i afsnittet om forestillingsanalyse kan anvendes som udgangspunkt for analyse og fortolkning. I afsnittet om Teateroplevelsen findes inspiration til, hvordan man kan åbne op for en samtale med eleverne om deres personlige oplevelser med forestillingen. I afsnittet om forestillingsanalyse er Jytte Wiingaards semiotiske analysemodel anvendt, som udgangspunkt for elevspørgsmål til analyse og fortolkning. Den fulde analysemodel kan med fordel inddrages som faglig baggrund. Andre relevante modeller til forestillingsanalyse i Michael Eigtveds bog, Forestillingsanalyse. Line Mørkeby og Kamilla Wargo Brekling har arbejdet med at klippe en montageform, hvor presset på karaktererne er konstant stigende. Rytmisk er arbejdet med skift mellem fysiske scener, spillescener, monologer, slowmotion, opremsninger mv. Scenerne er improviseret og skrevet løsrevet fra hinanden, og derefter sat sammen. 6

7 Udvidet opgave: Diskuter om scenerne kunne være sammensat i en anden rækkefølge? Lad eleverne klippe en novelle eller avisreportage op i bider og sammensætte dem i en ny rækkefølge. Lad dem reflektere over, om budskabet ændrer sig. Diskuter om man kan klippe virkeligheden om? Og hvad det gør ved f.eks. realityprogrammer. Samfundsfag og psykologi Forestillingen er blevet til i et samarbejde med dels trænere og elitesportssvømme fra Svømmeklubben Kvik Kastrup, og dels sportsjournalisten Michael Stærke og svømmetalentet Jeanette Ottesen. I materialet indgår udtalelser fra sportsverdenen og henvisninger til links og artikler om det senmoderne samfund. Materialet kan anvendes til et sociologisk tema om gruppe, fællesskab og individ, samt mere socialpsykologiske temaer som identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, præstationsangst, pres og vindermentalitet. Biologi og idræt Forestillingen kan bruges som udgangspunkt for et forløb om sundhed, motion, kostvaner og træning. I materialet indgår information om forbrænding og kostsammensætning. I idræt kan opgaverne udvides med at inddrage specialteorier om svømning og sammensætning af et træningsprogram for fx en elitesportsudøver kontra en genoptræning af en rygpatient. Projekt og flerfagligt forløb Forestillingen kan indgå i et projekt eller flerfagligt forløb om f.eks. kost og motion, præstationsangst eller sundhed som overordnet tema. Forestillingen rummer indfaldsvinkler der kan anvendes som inspiration og supplement til temasamarbejde mellem dansk, drama, psykologi, biologi og samfundsfag. 7

8 Teateroplevelsen Før og efter I har set forestillingen INDIVIDUEL OPGAVE Se på billederne her under. Hvilke forventninger har du til forestillingen? Lav et mindmap eller en brainstorm med dine umiddelbare tanker om forestillingen ud fra billederne, plakaten og andet pressemateriale. Efter I har set forestillingen, kan I lave et nyt mindmap, ud fra de nye tanker I har fået ved at opleve forestillingen. Produktionen af jeg mig fuck dig er stadig i gang. Fotos fra forestillingen kommer i undervisningsmaterialet fra den 2. april INSPIRATIONS SPØRGSMÅL Hvilke temaer, tror/mener du, bliver belyst i forestillingen? Hvad tror/mener du, forestillingen handler om? Hvordan tror/mener du, scenografien ser ud? Hvilke lyde og hvilken musik forventer du at høre/hørte du? 8

9 Teateroplevelsen Teateroplevelser til læreren Teateroplevelser er udviklet af postdoc. Ph.d Louise Ejegod Hansen, Aarhus Universitet, Trine Eibye, souschef/dramapædagog, Randers Egnsteater, og Pernille Welent Sørensen, konsulent, Teatercentrum. Projektet er støttet af Randers Kommune, scenekunstnetværket i Region Midtjylland, Teatercentrum og Aarhus Universitet. Se mere om Teateroplevelser på Denne øvelse er inspireret af Teateroplevelser. Formålet med denne øvelse, er at tage udgangspunkt i elevernes individuelle oplevelser med forestillingen. Igennem øvelsen bliver elevernes spurgt: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lydanlægget, hosteanfaldet på bageste række og kammeraternes reaktioner var vigtige. Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at eleverne har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter. Øvelsen kan laves på en lektion af 45. min Metodegennemgang 1. Gør eleverne opmærksomme på, at deres erindringer om forestillingen sikkert er forskellige, og at det nu skal handle om, hvad de hver især synes var vigtigt/godt eller spændende ved teateroplevelsen. 2. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate til at gå i gang med øvelsen. 3. Eleverne skal tænke på forestillingen, og på det, de synes, var vigtigt. Eleverne beskriver i stilhed, det, de oplevede, var vigtigt. 4. Efter ca. ti minutter må eleverne gerne begynde at tale sammen, om det de skriver. Derved får eleverne suppleret deres individuelle fremstilling. Spørg gerne ind til det, de har skrevet. 5. Eleverne færdiggør deres beskrivelser i deres eget tempo. 6. Lad eleverne fremlægge deres teateroplevelser for hinanden. OBS. I denne øvelse kan du også arbejde med visuelle eller kropslige fremstillinger. Man kan f.eks. lave en collage eller tegne. Eleverne kan, ved at gengive brudstykker fra forestillingen som små scener, sætte krop på det, de synes, var vigtigst. 9

10 Teateroplevelsen Beskriv din teateroplevelse Når jeg tænker på forestillingen, ser jeg Jeg oplevede, at skuespillerne var Jeg tænker på, at scenografien var Jeg oplevede, at forestillingen satte tanker i gang om INDIVIDUEL OPGAVE Hvad var det vigtigste ved forestillingen? Beskriv din oplevelse. Du kan tage udgangspunkt i sætningerne på denne side. Hvilke temaer synes du, forestillingen handlede om? 10

11 Drama- og teaterøvelser Lav små scener INDIVIDUEL OPGAVE Lav en brainstorm over temaer fra forestillingen, vælg fem ord ud. GRUPPEARBEJDE På de næste sider finder du uddrag fra manuskriptet. Skriv en dialog. Vælg et sted, personer og en situation. F.eks. en svømmehal, to konkurrenter og svømmestævnet er aflyst. I scenen skal de fem ord indgå. Gå sammen i grupper, spil de to tekstuddrag for og med hinanden. I kan arbejde med karaktererne. Hvordan taler de? Hvordan bevæger de sig? Spil scenerne for hinanden. Hvorfor gør karakteren som den gør? Hvad er figurens motivation og intention? GRUPPEARBEJDE I forestillingen arbejdes der meget med tempo og rytme. Skuespillerne har arbejdet i slowmotion, og de har arbejdet med at lade som om, de er under vand. Lav en scene, se f.eks. opgaveboksen ovenfor. - Spil scenen i slowmotion - Spil scenen i hurtigt tempo - Spil scenen som om den foregår under vand. - Spil scenen som om den foregår i jord. Find selv på nye omstændigheder. Hvad sker der, når I forandre de fysiske omstændighederne? 11

12 Drama- og teaterøvelser Lav små scener Nanna fra stykket er den eneste, der igennem hele stykket laver naturalistiske spillescener. En måde at arbejde med naturalistisk spillestil er at spille med sine egne følelser. Hvis du f.eks. skal spille, at du er meget vred, skal du prøve at erindre en situation, hvor du i dit virkelige liv var meget vred. Når du husker følelsen og mærker den i kroppen, kan du nemmere spille overbevisende. Spil f.eks. en scene hvor du er jaloux, ked af det, bange eller meget kærlig. Ida fra stykket er flere gange involveret i scener, hvor vi som publikum bliver i tvivl om, hvorvidt det, der sker, er virkelighed eller fantasi. Du viser en situation, hvor du snyder til en eksamen. Til sidst går du ud af rollen og siger højt: Men det gør jeg gør ikke, jeg synder ikke til eksamen. Du kan tage udgangspunkt i følgende lille o-tekst: Find selv på flere scener, baseret på ting du kunne forestille dig at gøre, men som du ikke ville gøre i virkeligheden. A: Jeg kan ikke B: Jeg synes det er nemt A: Kan du lære mig det? B: Ej, nu skal vi lave noget andet Jonas fra stykket er meget monologbaseret. Dvs. at han snakker direkte til sit publikum, og fortæller hvordan han har det, og hvad han oplever. Skriv en monolog med udgangspunkt i en erindring fra dit eget liv. Spil den for dine klassekammerater. Hvis du danner billeder for dit indre blik, imens du fortæller, bliver din monolog mere levende for tilhørerne. Hvis du fortæller om et æbletræ, så se æbletræet for dit indre blik, inden du beskriver det. 12

13 Teater og drama Scenografi OPGAVEBOKS Billederne her på siden er fremstillet af forestillingens scenograf. Det er billeder der har inspireret hende, eller billeder hun har malet og tegnet, som et bud på en scenografisk ramme for forestillingen. Hvordan afspejler disse billeder den endelige scenografi, hvor kan man f.eks. se ligheder? Farver? Stemninger? Forestil dig at du er scenograf. Du skal lave en scenografi til denne forestilling. Hvordan ser din scenografi ud? Du kan tegne, finde billeder på nettet, i bøger mm. Du skal lave et PR- materiale til denne forestilling, hvordan skal det se ud? Du må kun bruge en A4-side. Hvilket signal skal PR-materialet sende? 13

14 Drama og teater En reportage fra prøverummet jeg mig fuck dig er i høj grad skrevet i prøverummet og i et tæt samarbejde mellem dramatiker Line Mørkeby, instruktør Kamilla Wargo Brekling og skuespillerne. Vi startede med to ugens workshop, hvor vi legede med grebet på det fysiske univers. Hvordan svømmer man uden vand? Hvordan klæder man om, en million gange på scenen, uden det bliver for omstændigt? Hvor absurd skal vi arbejde med materialet? Kan vi f.eks. spise aftensmad i badedragt og med svømmebriller? Og vi skabte Jonas, Nanna og Idas første spæde karaktertræk. Kamilla interviewede os skuespillere om vores private forhold til vand, lunger, kys, hav, klor, at vinde, at tabe osv. Og derefter interviewede hun karaktererne om det samme. Vi improviserede over sætningen min mor/far/veninde siger altid/aldrig med den regel, at den, der startede sætningen, ikke måtte færdiggøre den. På den måde kom vi skuepillerne til at påvirke hinandens rollers baggrunde og dermed karaktertræk. Allerede på dag 3 havde vi en gennemspilning af et absolut ikke-eksisterende materiale - det var meget inspirerende. Herefter skrev Line et førsteudkast til manuskriptet, som vi sidenhen har sprængt til atomer. Vi har taget udgangspunkt i gode sætninger, som Kamilla valgte, og ladet dem være overskrift for scener. Som f.eks. Lige pludselig får jeg bare lyst til at drukne hende men det gør jeg ikke. Jeg drukner ikke Nanna eller pasta pasta pasta. Overskrifterne fungerer som startsætninger, så vi skuespillere ved, hvor scenen starter, og ca. hvor den skal ende. Alt imellem er improvisation. Scenerne var samtidig pålagt en spillestil: Spillescene, opremsning, poesi, ren fysisk scene, fantasi osv. På den måde endte vi efter yderligere 2 uger med over 40 scener og mindst 4 timers materiale, der strittede i alle retninger. Herfra har vi sat perler på snor og arbejdet med at finde den perfekte rækkefølge på scenerne. Vi har igen og igen spillet forskellige rækkefølger, lavet lækre overgange og mærket efter i kroppen, hvad der både føltes og så rigtigt ud. I skrivende stund her med 4 uger tilbage før premieren nærmer vi os en form som Line Mørkeby kan skrive færdig i. Så måske får vi et endeligt manuskript lige om lidt. Måske. Og så skal der læres tekst. Og findes dybde i karaktererne. Før og undervejs i processen har vi overvejret stævner, træning, selv trænet både i vand og på land, snakket med elitesvømmere og med dem, der drømmer om at blive eliten. Vi har Jeanette Ottesen og Kvik Kastrup Svømmeklub på som vores virkelighedseksperter. Og vi er selv blevet lidt bidt af den der følelse af godt greb i vandet Skrevet af skuespiller i forestillingen: Betina Grove Ankerdal 14

15 Forestillingsanalyse Uddrag fra manuskriptet Forestillingsanalyse (Manuskriptet er stadig i proces. Her kommer 2 uddrag fra manuskriptet fra den 2. april.) Uddrag fra manuskriptet OPGAVEBOKS Læs uddrag fra manuskriptet. Hvordan er henholdsvis Ida, Nanna og Jonas fremstillet. (Manuskriptet erforestillingens stadig i proces. Her synsvinkler kommer 2 uddrag fra manuskriptet fra Find eksempler på forskellige og fortællere. den 2. april.)find eksempler på forskellige fortællemåder. OPGAVEBOKS UDDRAG FRA MANUS 1 Læs uddrag fra manuskriptet. Scene 3: Det om at svømme (Break i svøm 2) Hvordan er handler henholdsvis Ida, Nanna og Jonas fremstillet. Find eksempler forskellige synsvinkler JONAS: Det handler på om forestillingens at svømme. og fortællere. Find eksempler på forskellige NANNA: Det handler om at gå efter drømmen. fortællemåder. Drømmen om at vinde JONAS: Det handler om ikke at gi op NANNA: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: JONAS: IDA. NANNA: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: NANNA: JONAS: JONAS: NANNA: Blive ved Ja Når mit vækkeur ringer kl. 04:52 om morgenen Og jeg er for træt til at stå op Så siger min far Du skal op nu Ida. Du skal til træning. Når min kæreste ser på mig, og siger Hva så babe! Så smelter jeg Når min mor kalder mig Gulddreng Så siger jeg, hold nu op mor... Jeg kan godt finde på at rose mig selv foran spejlet Jeg kan godt finde på at sige ja til fest, selv om at jeg burde la vær Lige op til et stævne træder jeg aldrig på stregerne Og så bare drikke breezere og danse hele natten. Det betyder uheld Jeg beder til Gud nogen gange - selvom jeg ikke tror på noget... Jeg har været i seng med en fyr 8 gange... Det har jeg ikke... Kære Gud lad mig vinde i dag... Når jeg er alene så synger jeg, selv om jeg ikke kan... Jeg tænker tit på livet og hvad det hele handler om Det pæneste ved mig er nok min overkrop... (synger) du tar mig tættere på himlen Nogen gange giver mig selv en lussing Det gør jeg aldrig Jonas gir sig selv en lussing JONAS: NANNA: JONAS: Jeg skælder tit mig selv ud Jeg har is i maven. Det er fanme ikke godt nok. Det er fanme ikke godt nok Ida. Jeg gør det bare. Hvor svært kan det være? Når det virkelig gælder, har jeg indlandsisen i maven 15

16 UDDRAG FRA MANUS 2 Scene 11: Svøm (3) Selv-coacing ALLE ad lib.: Godt Jonas/Nanna/Ida Og fortsæt Pres igennem. Kom Ser godt ud Godt greb Du ligger 2 over/under Kør /100/50/25 tilbage Og max speed nu Gi den gas TRÆNER NANNA DAN: (Pift) Ok. Vi fortsætter med landtræning. Ikke slappe af nu. Fuld hammer fremad. Kom så. Pigerne laver landtræning under Jonas monolog JONAS: Der var en gang da jeg var helt lille, der var vi på ferie, min mor min far og jeg - på en eller anden ø i Spanien... vi var på stranden... og min mor lå og solede sig og jeg sad i sandet ved siden af hende - og jeg ved ikke hvorfor min far gjorde det - men i hvert fald, så tog han mig pludselig og så gik vi ned til vandkanten, han sagde så at jeg skulle med ud og bade, men jeg havde sgu ikke lyst til at komme med ud og bade - ved ikke hvorfor jeg var så vandskræk dengang... men så tog han mig - og jeg hylede op - men han gik bare ud i vandet med mig - og så da han var kommet et godt stykke ud, så kastede han mig bare i... Scene 12. Omklædning (4) Hvad tid kommer du i aften? NANNA: Hvad sker der i aften? Vi har en aftale i aften NANNA: Har vi? Ja...matematik og hygge NANNA: Åhr. Fuck. Sorry. Det har jeg glemt. Jeg har lige lavet en aftale med Phillip. Han har inviteret mig i biografen. Det er en premiere. Arh fuck - altså jeg kan godt droppe det, hvis det er Ej det skal du da ikke NANNA: Fedt. JONAS: Så lå jeg der i vandet. Jeg lå der bare. Det føltes som om tiden stod stille, det gjorde den selvfølgelig ikke så kom min mor løbende ud i andet til mig hun hev mig op og tog mig i sine arme. Jeg ved ikke hvor længe hun stod med mig. Holdt om mig. Min mors bløde arme. Omkring mig. Hold kæft hvor var hun sur på min far, hun råbte og skreg af ham hele stranden må have holdt vejret. Alle holder vejret 3 sek NANNA: Kan så vi ikke hygge næste fredag? Jo jo. Selvfølgelig, så laver jeg bare matematik selv. Røvhul NANNA: Hvad sagde du? Jeg sagde bare det ok 16

17 UDDRAG FRA MANUS 3 Scene 28. Ida er du ikke taget af sted endnu? Han kigger på ham KIRSTEN: Ida, er du ikke taget til træning? NIELS PETER: Er hun ikke taget til træning? KIRSTEN: Vi troede du var taget af sted for længst Han smiler NIELS PETER: Hun skal da af sted nu... KIRSTEN: Du skal af sted nu Ida, du kommer for sent Han ser mig direkte ind i øjnene NIELS PETER: Ved hun ikke hvad klokken er? KIRSTEN: Ved du ikke hvad klokken er Ida? Og så rør han ved mig, han rører ved min skulder KIRSTEN: Din taske er pakket NIELS PETER: Og jeg kører dig. (tid) NIELS PETER: IDA KOM NU!!! Ida komme løbende ind. Træner Dan er ved at coache Nanna Scene 29. Sexfantasi DAN: Okay Nanna, vi fortsætter hvor vi slap... nu vil jeg se en fejlfri Vi skal ha resultater nu, er du med - du holder fokus på balancen. Jeg vil ha den på under 5 pr 20. Ta nu fat i vandet... Du starter lige ud med 800 meter blød. Værsgod... Undskyld jeg kommer for sent.. DAN: Okay. Se at komme i vandet med dig, Ida - vi har ikke hele dagen, vel og du starter ud med 1500 meter blød De svømmer DAN: Ok Nanna, husk ben... kom så...(+mere COACHING AF BEGGE) Rigtig godt, Ida. Pludselig så hopper Dan ned i vandet til mig. Han kommer helt tæt, tæt på mig. Jeg kan mærke hans åndedræt på min nakke jeg kan dufte ham... umh... Han siger jeg er smuk DAN: Du er smuk Ida Han siger jeg er dejlig DAN: Du er dejlig. Han siger at han... drømmer om mig DAN: Jeg drømmer om dig Ida, jeg kan ikke tænke på andet end dig... du gør mig så liderlig... Din lækre røv, dine skuldre... dit smil... din duft... Der er ikke andet end dig der betyder noget... Jeg ved godt jeg slet ikke må det her. Men jeg kan ikke modstå dig længere... Jeg vil ha dig Ida jeg må bare ha dig... Og så siger jeg, at har det på samme måde - jeg har det på samme måde Dan - og jeg fortæller ham at jeg aldrig har været sammen med nogen før. Han siger det okay DAN: Det er okay. Jeg skal nok være forsigtig smukke, smukke Ida... Han siger jeg bare skal give slip DAN. Gi slip - Gi slip... IDA. Ah... Så kan jeg mærke ham inde i mig. Jeg følger hans rytme. Jeg tager bare imod ham. Hans rytme. Hans krop... Hans rytme DAN: Ja rytme Ida, rytme, rytme. Ja. Jaer. jaer. Jaer. Rytme... ja, ja, ja, ja... Ja, ja, ja. 17

18 Dan går væk fra Ida DAN: Ja, ja, ja, ja Ida. Hold rytmen, hold rytmen... Dan får øje på Nanna Hvad sker der for dig, Nanna - har jeg bedt dig om at komme op af vandet??? Se at kom i igen - nu! Vi er her for at svømme, ikke for at sidde og blomstre NANNA: Det kører bare ikke for mig i dag Dan... jeg får overhovedet ikke fat i vandet, det kører ikke en skid DAN: Stop det flæberi Nanna NANNA: Sådan noget fucking pis... DAN: Nanna. Tag dig sammen. NANNA: Jeg ka bare fucking ikke i dag... orh... DAN: Det er ikke os der gir op du - det er de andre. Husk det. Vi er her for at arbejde...se så at komme i det vand NANNA: Afviser ham DAN: Nanna, du skal ikke presse mig - der er kort lunte i dag. Kom så af sted med dig - vandet venter. Let røven Nanna. Ida kom op. Tag en pause. Scene 30. Omklædning. Dan over i Jonas. Krydsklip mellem Jonas, og Ida/Nanna i omklædning JONAS: Når jeg så står der, med medaljen om halsen. Og dannebrog bliver hejst, og formanden for den olympiske komite, kommer frem giver mig hånden og siger tillykke, Jonas Lindstrøm, det er en ære at møde dig... Ej, hvor er jeg træt NANNA: Hva så, er du helt færdig? Hmm NANNA: Det er jeg sgu også. Du skal have noget at spise. Ellers går vi ned. Hvad har du med at spise? JONAS: Min mor. Min smukke mor... Hun sidder derude blandt publikum, hun vinker op til mig. NANNA: Hey jeg spurgte dig om noget - hvad har du med at spise... Bliver du ved? NANNA: Ida hold nu op JONAS: Hun sidder bare der, hun kigger på mig, smiler, hun siger Blev vi ikke enige om at du ikke var min mor NANNA: Jeg vil bare hjælpe dig Gu vil du da ej hjælpe mig JONAS: Hvor ser du godt ud! NANNA: Du har et problem - du spiser ikke en skid... Prøv lige at hør, hvis jeg har et problem, så er det mit eget JONAS: Hvor er jeg stolt af dig! Tænk at du er min søn NANNA: Jeg siger det fordi jeg godt kan lide dig Gu kan du da ej NANNA: Ida Gu kan du da ej li mig. Du er ikke en skid ægte. Du tænker kun på dig selv... NANNA: Hold dog din kæft Hold dog selv din kæft JONAS: Og med guld om halsen. Jonas. Min gulddreng! Ved du hva du kan kun lide mig lige indtil jeg vinder over dig NANNA: Fuck dig Fuck dig selv. NANNA: Bitch Bitch selv NANNA: Fucking bitch selv 18

19 Scene 31. Er din mor og far hjemme? PHILLIP: Er din mor og far hjemme? NANNA: Hej Phillip! Nej. Vil du have en sodavand? PHILLIP: Nej. Jeg går igen med det samme. NANNA: Hvorfor? PHILLIP: Jeg slår op. NANNA: Slår op? PHILLIP: Ja. Jeg slår op NANNA: Nej du gør ikke. JONAS: Jeg gider ikke mere. NANNA: Jo, det gør du PHILLIP: Nej, jeg gider ikke mere. NANNA: Phillip PHILLIP: Nej den er ikke længere, Nanna. Jeg slår op. Du tænker på alt muligt andet. Helt ærligt jeg kan ikke mærke dig mere. Du er ligesom væk. Og så kan jeg bare heller ikke rigtig mærke at jeg er forelsket i dig mere. NANNA: Jo, det er du. PHILLIP: Nanna, jeg går nu NANNA: Nej du gør ikke PHILLIP: Jo jeg går nu. NANNA: Nej du gør ej PHILLIP: Jo jeg gør - Nanna det er slut NANNA: Phillip. Du må ikke gå. Phillip går Scene 32. Det handler om at svømme NANNA: Det handler om at svømme. Det handler om at være god til noget. Og så gå efter det fuldt ud, det handler om at presse sig selv. Om at gi alt for drømmen. Drømmen om at vinde! Det handler om at træne. Træne og blive ved med at træne. Det handler om at bide tænderne sammen og blive ved. Ikke gi op bare blive ved. Træne 19

20 Forestillingsanalyse Opgaver til analyse OPGAVEBOKS Beskrivelse af forestillingen: Rummet: Hvor bliver forestillingen spillet? Er rummet stort, småt, mørkt, lyst eller andet. Forestil dig at forestillingen blev spillet et helt andet sted, hvordan ville det være? Scenografi rekvisitter: Hvordan er rummet indrettet? Hvilke ting og hvilke farver er i rummet? I forestillingen bruges der forskellige rekvisitter, beskriv disse (kasser, tidstavle mm). Hvordan virker rekvisitterne, og i hvilke sammenhænge bliver de brugt? Hvad tror du, scenografen gerne vil vise os? Scenografi- lys: Hvordan er lyset medfortællende? Karaktererne: Beskriv de tre karakterer. Hvordan ser de ud? Hvordan er de tre karakterer forskellige? Hvordan er deres kropssprog og stemmebrug? Hvilken gestik og mimik bruger aktørerne/skuespillerne på scenen? Skuespillerne arbejder meget med temposkift, hvordan og hvornår kommer det til udtryk i forestillingen? Hvordan kan spillestilen beskrives? Naturalistisk, absurd, fysisk/dans eller på en helt anden måde? Er det måske en blandingsgenre? Sproget: Hvordan snakker karaktererne på scenen? Hvad fortæller sproget om karaktererne? Synsvinkel: Fra hvilke synsvinkler oplever vi forestillingen? OPGAVEBOKS Forestillingens tematikker og forløb: OPGAVEBOKS Hvad handler forestillingen om? Forestillingens relation til samfundet: Hvilke tematikker bliver sat i spil i forestillingen? Hvorfor tror du, at teatret har valgt at iscenesætte netop denne forestilling? Forestillingen har flere spor. Prøv at sætte forestillingens handling ind i berettermodellen. Hvilke tanker vækker forestillingen hos dig? Tror du, at der er et budskab? Hvorfor? Hvorfor ikke? Er berettermodellen brugbar i denne sammenhæng? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan udvikler den enkelte karakter sig i løbet af forestillingen? Prøv at lave en karakterbue over karakterernes udvikling, brug evt. berettermodellen. Hvilke konflikter er i spil i forestillingen? Er der én hovedkonflikt? 20

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Undervisningsmateriale 2013 Fra 6 år Rejsen til GUD Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 Introduktion til læreren... 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse...

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Peer Gynt. Fra 13 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Peer Gynt. Fra 13 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Fra 13 år Peer Gynt UNDERVISNINGSMATERIALE Peer Gynt indholdsfortegnelse Indhold... 2 Til læreren i gymnasiet og folkeskolen... 3 Om forestillingen... 3 Ideer til undervisningen... 4 Teateroplevelsen...

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Genfind din figur Din ultimative guide til at få din krop tilbage E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Sæt tændstikken til lunten Velkommen til Superfit Mor s E-guide

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher KØB DEN FULDE VERSION HER:

http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher KØB DEN FULDE VERSION HER: Dette er en light-version af e-bogen Boost dit selvværd og din selvtillid. Indholdsfortegnelse og indhold er STÆRKT forkortet. KØB DEN FULDE VERSION HER: http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher Dette

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

Velkommen til oplæg om Kost & motion. Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150!

Velkommen til oplæg om Kost & motion. Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150! Velkommen til oplæg om Kost & motion Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150! Kost & motion Velkommen Spørgsmål Dagens fokus kost & motion Spørgsmål Jamen det er jo sundt! Spørgsmål Hvad så nu?

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere