Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe"

Transkript

1 Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe

2 Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Indhold 1. Indledning HR og Kommunikation Studieadministrationen Teknik og Bygninger Økonomi og Personaleafdelingen Ledelsessekretariatet IT-afdelingen

3 1. Indledning Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s skal være en enkelt og tilgængelig beskrivelse af stabenes opgaveløsning i UCL, men udgør samtidig den autoritative beskrivelse af arbejdsfordelingen og snitflader blandt stabene. Kredsen af stabschefer vil mindst en gang årligt i samarbejde med direktionen drøfte dokumentet til sikring af, at der til hver en tid eksisterer en opdateret beskrivelse af stabenes kerneopgaver og arbejdsområder. Der vil på samme måde ske nødvendige tilføjelser/korrektioner i beskrivelsen, såfremt opgaver kommer til/bortfalder eller bliver flyttet mellem stabene. Beskrivelserne er på denne måde et grundlagsdokument og danner således fundamentet for stabenes arbejde frem mod realisering af de strategiske mål, der blev formuleret i forbindelse med strategitjekket "professionel administration" om øget standardisering, styrket eksekvering, mere aktiv prioritering og meningsfuld digitalisering. 2. HR og Kommunikation 2.1 Indledning HR og Kommunikation har det overordnede ansvar for intern og ekstern kommunikation samt HR- og personalejuridiske ydelser. Det omfatter ekstern kommunikation til organisationens interessenter via markedsføring og pressearbejde. Intern kommunikation til medarbejdere og studerende via bl.a. mit.ucl.dk og stud.ucl.dk. HR og Kommunikation har derudover en lang række ydelser indenfor rekruttering, medarbejder- og lederudvikling, samarbejdsområdet, arbejdsmiljø, personalejura og udarbejdelse af politikker. Afdelingen har derudover ansvaret for UCL s elever. Målgruppe: Offentligheden samarbejdspartnere kommende studerende Ledergruppen er brugere 2.2 Opgavebeskrivelse Ekstern kommunikation ucl.dk Drift og udvikling samt nyheds- og indholdsproduktion til ucl.dk for alle afdelinger Eksterne subsites (drift og udvikling, redaktionelle retningslinjer og uddannelse af lokalredaktører) 3

4 Systemejer af websystem: Opsætning, administration, hosting af alle UCL s WordPress løsninger (ucl.dk, mit.ucl.dk, stud.ucl.dk og en lang række andre websider) Presse Løbende PR og pressearbejde (politisk, profilerende eller vidensformidlende) Markedsføring Kampagner i forbindelse med Kvote 1+2 samt løbende særkampagner Internetannoncering Ansvaret for drift og udvikling af UCL s LinkedIn og Facebook side Udarbejdelse af brochuremateriale for grunduddannelserne Ansvaret for UCL s sponsorater Udarbejdelse af diverse tryksager og grafisk produktion Drift og udvikling af designportal (Web2publising), herunder uddannelse af medarbejdere til decentral produktion af informationsmateriale Ansvar for designguide Drift og udvikling af billeddatabase over egne produktioner Fotografering (til brug i markedsføring på ucl.dk og i kataloger) Events Planlægning, koordinering og praktisk afvikling af uddannelsesmesser Koordinering og deltagelse i eksterne samarbejder (fx Studiebyen Odense) Planlægning, koordinering og praktisk afvikling af Karrierevalg Sparring, strategi og rådgivning Udarbejdelse af notater til direktionen om emner indenfor kommunikation og HR. Rådgivning og sparring om ledelseskommunikation Udarbejdelse af interne og eksterne kommunikationsstrategier til større projekter, initiativer eller forandringer Ansvarlig for planlægning af Lederforum sammen med ledelsessekretariatet Intern kommunikation til medarbejdere og studerende Løbende produktion af nyheder Kommunikation om UCL s store strategiske indsatsområder (Strategi 2020, Operation MOVE, campus m.m.) Rådgivning og sparring til medarbejdere (projektledere) om kommunikation mit.ucl.dk og stud.ucl.dk (Indholdsproduktion, drift og udvikling, redaktionelle retningslinjer og uddannelse af lokalredaktører) Opsætning og implementering af online system til info-skærme på alle UCL s matrikler (i samarbejde med It afdelingen) Distribution af Flush-ads til UCL s matrikler 4

5 Jura og forhandling Tolkning af love og cirkulærer vedrørende det arbejds- og ansættelsesretlige område Vanskelige personalesager: personalejuridisk støtte til ledere i håndtering af disse Deltagelse i tjenstlige samtaler som støtte for lederen Vejledning til ledere og deltagelse i forhandling om senioraftaler, frivillige fratrædelsesaftaler mv. Afskedigelsessager: forhandling med faglige organisationer samt rådgivning til lederne Indsats mod sygefravær. Opsøgende funktion overfor ledere i forbindelse med medarbejders sygefravær. Støtte og vejledning i processen, herunder deltagelse i sygdomssamtaler m.m Arbejde med arbejdsfastholdelse, herunder etablering af fleksjob, job på særlige vilkår, omplacering m.m. Tilrettelæggelse af nylønsforhandlinger Rådgivning om samarbejdsstrukturen (LSU-LAU) Rådgivning om stillingsstruktur for undervisere HR Rekruttering, fastholdelse og medarbejderudvikling Rekruttering af nye medarbejdere og ledere, herunder rådgivning i udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil. Understøttelse af medarbejderudvikling herunder MUS APV gennemførelse og opfølgning Administration af midler fra kompetencefonde. Ph.d.-forløb administration af kontrakter Docent-ansættelser administration i forbindelse med ansættelse Adjunktplaner administration af forløb i samarbejde med Kirsten Larsen fra Forskning og Udvikling Kursusportal Overordnet ansvar for kontor- og it-elever (rekruttering samt løbende opfølgning) Samarbejde og arbejdsmiljø HSU og HAU sekretariatsbetjening, herunder kommunikation om arbejdet. Sekretariatsbetjening for LSU-LAU for de Centrale stabe Understøttelse af det lokale og centrale arbejdsmiljøarbejde herunder sparring om arbejdsmiljøsager, besøg fra Arbejdstilsynet m.v. Ledelsesudvikling Ledelsesinformation vedr. løn, personaleoversigter, sygdomsstatistik m.v. Resultatlønskontrakter Lederportal, drift og udvikling Udvikling og administration af lederudviklingsforløb 5

6 360 graders profiltest samt Mentale Scorecard til opfølgning Lederforum forberedelse og afvikling af møder Øvrige HR-aktiviteter Projektledelse af UCL s Personaledag hvert andet år. Administration af webshop salg af UCL merchandise til medarbejdere Koordinering af Løb med UCL 2.3 Hovedsamarbejdspartnere i organisationen Ledelsessekretariatet samarbejder om at understøtte lederne, levere ledelsesinformation og planlægge Lederforum Økonomi og Personale rådgiver om personalejura og samarbejder om ph.d-afregning m.m. Direktion og vicedirektører sparrer og rådgiver om kommunikation og HR-relaterede emner Uddannelseschefer og faglige miljøer sparrer og rådgiver om personalejura, rekruttering, sparring om kommunikation m.m. Studieadministration samarbejder om formidling af relevant information til både kommende og eksisterende studerende på bl.a. ucl.dk og mit.ucl.dk 3. Studieadministrationen 3.1 Indledning UCL s studieadministration understøtter ledelsen af grunduddannelserne og varetager service til og administrativ udvikling af UCL s grunduddannelser, herunder sikrer at gældende legalitet på området overholdes, således at de studerende oplever en professionel administration af deres uddannelse. Således sikres også, at ledelser, undervisere, faglige koordinatorer og eksterne samarbejdspartner møder god og professionel service. Målgruppe Studerende Undervisere Ledelse Fagligt ansvarlige Censorer og eksterne samarbejdspartnere i forhold til UCL s grunduddannelser. 6

7 3.2 Opgavebeskrivelse Studenterrettede services Administration og vejledning i forbindelse med optag Optagelse, indskrivning og holdsætning af studerende Statens Uddannelsesstøtte vejledning og sagsbehandling Håndtering af studerende med omlagte forløb - barsel, orlov, sygdom mv. Administrativ servicering af de studerendes praktik/klinik Vejledning og administration i forbindelse med SPS Studieservicedesken besvarelse af henvendelser fra studerende Informationer til studerende på Fronter om studie- og undervisningsforhold Uddannelsesrettede services Administration af undervisning og øvrige læringsaktiviteter herunder skemalægning og opgørelse af deltagelsespligt og modulafleveringer Administrativ tilrettelæggelse og gennemførelse af eksaminer Administration af internationale studerende i samarbejde med Internationalt kontor Bistand til udvikling af fag, uddannelser og studiemiljø Stud_puls Ledelsesunderstøttende services Support til uddannelseschefer NAV ressourcestyring- og ressourceopgørelse Lokal og central STÅ-indberetning for grunduddannelsesaktiviteter Udarbejdelse af uddannelsesrelevante statistikker og ledelsesinformation herom Sagsbehandling af forhold vedrørende de studerende som f.eks. klagesager System- og legalitet understøttende services Regelovervågning og legalitetskontrol Juridiske procedurer og retningslinjer Systemejerskab på en række digitale løsninger, der understøtter det studieadministrative arbejde 7

8 Øvrige serviceopgaver Indgår i telefonomstillingen og i en række praktiske campusfunktioner 3.3 Samarbejdspartnere i organisationen Studieadministrationen har samarbejde med og snitflader til næsten alle enheder i UCL. Uddannelser/uddannelseschefer Studieadministrationen har på næsten alle arbejdsområder samarbejdsrelationer til uddannelseschefer og medarbejdere i uddannelserne. Nogle af disse samarbejder og snitflader er reguleret ved procedurer og beskrivelser af work-flow, andre bygger på lang tids samarbejde og erfaringer. Der er behov for i de kommende år at udvikle skriftlige aftaler om samarbejde, snitflader og work-flows. Samarbejde med UCL s stabe It-afdelingen: Drift, support og udvikling af systemer herunder SIS, UNTIS og WiseFlow. Økonomi og personale: Oprettelse af time- og gæstelærere. Informationer til brug i forbindelse med opgørelse af ressourceforbrug i NAV. Teknik og bygninger: Aftaler vedr. lokaler og service på matriklerne. Ledelsessekretariatet: Udarbejdelse af uddannelsesrelevante statistikker og ledelsesinformation. HR og kommunikation: Udarbejdelse af informationsmaterialer til uddannelserne. Informationer på ucl.dk/mit.ucl/stud.ucl. Tværgående uddannelsesudvikling Samarbejde om internationale studerende med Internationalt kontor. Samarbejde med den koordinerende studievejleder omkring Stud_puls. Samarbejde om administrationen af det tværprofessionelle modul (TPM). Direktionen/vicedirektører I forhold til strategisk udvikling af Studieadministrationen I forhold til styregrupper for digitale projekter f.eks. NAV, WISEflow, Untis mv. 4. Teknik og Bygninger 4.1 Indledning Deltagelse i arbejdet med den samlede risikovurdering for professionshøjskolens virke, med brugerfokuseret indsats hvor rum indgår som strategisk redskab i forandringsprocesser, således de fysiske rammer understøtter de arbejdsprocesser, der skaber værdi. 8

9 Servicere brugere af lokaliteterne set i relation til lokalernes funktionalitet, kvalitetssikre serviceydelser og driftsaftaler, herunder kantinefunktion, renhold, renovation og forsyninger samt sikre vedligehold af bygninger og installationer herunder fokus på indeklima og arbejdsmiljø. Essentielt anses ansvarsområdet at udvikle og medvirke til facilitering af flere fællesejede arealer og færre personligt ejede arealer øget fleksibilitet, samarbejdsrelationer og optimal m 2 forbrug og skabe bygningsfysik, hvor der er sammenhæng mellem intern identitet og opgavevaretagelse og den eksterne kommunikation/service. Målgruppe Direktion og de øvrige ledelseslag Medarbejdere Studerende Kursister Gæster og eksterne samarbejdspartnere, herunder virksomheder og offentlige institutioner. 4.2 Opgavebeskrivelse Investerings- og finansforvaltning Overblik over hele ejendomsporteføljen, dens arealer og omkostninger, således at UCL kan benchmarke forskellige økonomiske nøgletal for hele ejendomsporteføljen, hvor gevinstrealisering er målrettede prioriteringer. Kort- og langsigtede drifts- og vedligeholdelsesplaner på baggrund af løbende bygningssyn og entreprenørers anbefalinger, beregning af byggeriets rentabilitet ved at kunne estimere fremtidige omkostninger til drift og vedligehold for hele ejendomsporteføljen Totaløkonomiske vurderinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på baggrund af levetider for bygningsdele. Fakturahåndtering - kontering og godkendelse Arealforvaltning Administrerer hele ejendomsporteføljes arealsammensætning Kontakt og koordination i forhold til uddannelsernes aktiviteter Administrerer og vedligeholder udendørsarealer, herunder bl.a. parkeringsarealer og grønne områder. Driftsforvaltning Pleje og vedligeholdelse af inde og udearealer, herunder vinterforanstaltninger og affaldshåndtering Mindre håndværksmæssige reparations og forbedringsopgaver 9

10 Opgaver i forbindelse med IT, herunder sikre at kopimaskinerne fungerer Sikrer optimalt energiforbrug sammenholdt økonomi og ønsker fra brugere, herunder el- og vandinstallationer og varmeteknik Sikrer hensigtsmæssig og sundhedsbefordrende indeklima, herunder ventilationsteknik og lysforhold Tilkald af og tilsyn med eksterne håndværkere Tilsyn og logistik i forbindelse med byggeri. Administration af nøgler og adgangskoder Serviceforvaltning Sikrer lokaler klargøres til aktiviteter eksempelvis inventar og AV-midler Koordinerer lån af uddannelsesmaterialer Understøtter beredskab af digital og AV udstyr Koordinerer, planlægger og udfører henvendelser rekvireret via BygServiceDesk herunder henvendelser vedrørende rengøring Sikrer åbning og aflåsning af bygninger, herunder kontakt til alarmcentraler Varetager akut døgnberedskab for bygningsporoteføljen Forestår intern post-/pakkefordeling Dokumentation Sikrer digital dokumentation af den fysiske bygningsportefølje og byggesagsforløb, herunder produktdokumentation samt oplistning over registrerede fejl og mangler med angivelse af ansvar, status og udbedring. 4.3 Samarbejdspartnere i organisationen Direktion/vicedirektører set i relation til strategisk kvalitet og udvikling med afsæt i UCL s campusplaner, perspektiv- og investeringsplaner. Uddannelseschefer, matrikelbestyrer og campuschefer set i relation til udmøntning af campusstrategien indenfor fastsat bygningsbudget. Brugere set i relation til drift og service. Samarbejdsrelationer stabe: Samarbejdsform udvikles i stigende grad i form af projektbaserede organisationsformer på tværs af stabene med henblik på at øge den innovative og kvalitetsprægede opgaveløsning, hvor opgaven definerer organisering. Teknik og Bygninger sikrer fysisk funktionalitet af undervisnings- og studieudstyr, så som opsætning og tilslutninger af projektorer, smartborads og TV, hvor It-afdelingen sikrer software opsætning og netværksfunktionalitet. I samarbejdet med Området for Tværgående Uddannelsesudvikling og It-afdelingen forestår Teknik og Bygninger definition og opsætning af undervisningsudstyr. 10

11 5. Økonomi og Personale 5.1 Indledning Økonomi og Personaleafdeling har ansvaret for registrering af de økonomiske konsekvenser af de beslutninger og handlinger, der foretages i UCL. Herunder budgettering, intern og ekstern regnskabsrapportering, lønbehandling, og økonomiske beslutningsgrundlag til ledelse, samt rådgivning i forbindelse med økonomiske, personale og indkøbsforhold. Afdelingen sikrer regler og forretningsgange for forsvarlig anvendelse af de økonomiske ressourcer, som UCL har til rådighed. Indkøbsteamet har ansvar for, at UCL s indkøb foretages i henhold til gældende regler og love, herunder overholdelse af udbudsregler. Målgruppe Direktionen Ledelsessekretariatet De 3 grunduddannelsesområder Eftervidereuddannelsen og CFU F & I Fælles Studieadministration HR & Kommunikation Bygningsområdet 5.2 Opgavebeskrivelse Økonomiteamet Udarbejdelse af ekstern regnskabsrapportering Ekstern årsrapport Formålsregnskab til Uddannelses- og Forskningsministeriet Indrapportering af moms til Skat Indrapportering af moms til Ministeriet Projektregnskaber (Ikke F & I ) Budgetudarbejdelse Udarbejdelse af budget og budgetnotat for UCL. Assisterer budgetansvarlige med udarbejdelse af budgetter for de enkelte områder, herunder indtægts-, løn-, omkostnings-, investeringsbudget samt budget for køb og salg af timer mellem områder. Konsekvensberegninger af forslag til finanslov. Budgetforudsætninger. 11

12 Udarbejdelse af intern rapportering Budgetopfølgning til direktion og bestyrelsen Budgetopfølgning til øvrige budgetansvarlige, herunder løbende dialog med den budgetansvarlige i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning. Løbende registreringer og andre periodevis tilbagevendende opgaver Afstemning og registrering af likvide beholdninger, kreditkort, værdipapir, og udbetaling af udlæg. Udarbejdelse af faktura til kunder, opfølgning på manglende betaling. Registrering og betaling af købsfaktura, herunder fremsendelse til godkendelse hos budgetansvarlig. Løbende afstemning af andre tilgodehavender, tilskud, projektmidler og forskud på moms fra uddannelses- og forskningsministeriet, anden gæld og periodeafgrænsningsposter. Kontaktperson til revisor og bankforbindelse. Systemejer på NavisionStat, Nav, Prophix, og Aqoola. Større ad hoc-opgaver som økonomiske begninger og finansiering i forbindelse med investeringer som f. eks køb og finansiering af Niels Bohrs Alle. Håndtering af projektøkonomi Udarbejdelse af endelige projektregnskaber Løbende rapportering i forbindelse med projekter Udarbejdelse af vejledninger og regnskabsskemaer Løbende support til chef for F & U og videncenter-ledere Løbende rapportering af den økonomiske status for F&U samlet og for de enkelte videncentre Personaleteamet Tastning og udbetaling af løn i SLS Oprettelse af stamdata på fastansatte medarbejdere ved ansættelse Lukning af medarbejder i forbindelse med fratrædelse af fastansatte Foretage ændringer i stamoplysninger ved ændring i ansættelsesforhold, samt refusioner ifm. barsel, sygdom og løntilskud på alle medarbejdere. Tastning af data vedrørende løn, befordringsgodtgørelse, diæter m.v. for ikkefastansatte medarbejdere (timelærere, gæstelærere, censorer, studentermedhjælpere og øvrige løsansatte). Tastning af data vedrørende befordring, ferie, fravær, udlæg m.v. for ansatte i eftervidereuddannelsen og CFU. Fastansættelse, fratrædelse og ændring af fastansatte medarbejdere Udarbejde lønudspil, ansættelsesaftale og tillæg hertil for fastansatte Oprettelse af medarbejdere i SIS og Nav. samt tilretning i Epos 12

13 Oprettelse og vedligeholdelse af personalesager i Team-Share Deltagelse i lønforhandlinger i forbindelse med ny løn og hjælp til udarbejdelse af aftalebilag. Lønkontrol Stikprøvevis kontrol af udbetalt løn i forhold til faktiske ansættelsesaftaler Afstemning mellem løndata i SLS og NavisionStat Afstemning til indberetning til Skat. Refusionsanmodninger Ansøgning om refusion i forbindelse med sygdom, herunder langtidssygdom, fleksjobber og barsel m.v. Ansøgning om flexjob fra stat og kommune Rådgivning af ledere og medarbejder Rådgivning i forbindelse med ansættelser Lønforhandlinger Ferieregnskab Barsel, orlov m.v. Diverse ad hoc opgaver Indkøbsteamet Indkøbsafdelingens formål er, at indkøb foregår i henhold til lovgivning og retningslinjer for indkøbs- og udbudsområdet. Sikre overholdelse af udbudsregler og behjælpelig med udarbejdelse af udbudsmateriale Sikre at UCL s viden om Ski-aftaler og Finansministeriets indkøbsaftaler er ajourført og derved medvirke til at sikre en optimering af udnyttelse af UCL s samlede ressourcer. Løbende evaluering og kvalitetssikring af aftalegrundlag og leverandører Hjælpe medarbejder med indhentning af tilbud og foretagelse af indkøb Rådgivning og vedledning til intern indkøbsfunktioner Indkøbsafdelingen skal medvirke til optimering af de ressourcer, der anvendes til indkøb. 5.3 Samarbejdspartnere i organisationen Økonomiteamet: Bestyrelsen, direktionen, vicedirektører, og chef for F&U Budget, budgetopfølgning, årsregnskab, økonomiske beslutningsgrundlag og anden økonomisk rådgivning i form af administration af værdipapirbeholdninger og langfristede gældsposter. 13

14 UCL s øvrige ledelse og samarbejdsudvalg på UCL Budget, budgetopfølgning, løbende økonomisk og regnskabsmæssigt rådgivning, udarbejdelse af salgsfakturaer, behandling af kreditorfakturaer, samt registrering og afstemning diverse foreningsregnskaber, mellemregninger og beholdninger. Chef for F&I, centerledere og projektledere Regnskabsmæssig og økonomisk rådgivning i forbindelse med ansøgning, under projektforløbet og regnskabsudarbejdelse for projekter. Ansatte ved UCL Udbetaling af udlæg. Personaleteamet Vicedirektører, Chef for F & U, UCL s øvrige ledelse og UCL s medarbejdere Rådgivning og vejledning i forbindelse med ansættelse, udbetaling af løn, skattefrie og beskattede godtgørelser, forhandling og udmøntning af resultatløn, registrering af fravær og ferie, afstemning af ferieregnskab, oprettelse af stamdata for fastansatte medarbejdere og ansøgning om refusioner m.v. Indkøbsteamet Vicedirektører, Chef for F & U, UCL s øvrige ledelse og medarbejdere Sikker overholdelse af indkøbsregler, hjælp i forbindelse med udbud, og indkøb af undervisningsmaterialer, møbler og kontorartikler m.v. Ledelsesinformation i form af indkøbsstatistik. 6. Ledelsessekretariatet 6.1 Indledning Ledelsessekretariatet faciliterer beslutningsprocessen fra de første overvejelser over eksekvering og videre til opfølgning. Vores målgruppe er rektor, direktion og øvrig ledelse. Vi hjælper med at synliggøre, navigere i og handle på de processer, der fremmer en høj beslutningskvalitet. Vi tilfører værdi ved at samle viden fra organisationen og omsætte den til et bæredygtigt beslutningsgrundlag for direktion og øvrig ledelse. Ledelsessekretariatet har mulighed for at yde kompetent og omkostningsneutral sparring til alle organisationens forskellige ledelseslag. Vi tilbyder overordnet rådgivning, sparring og konceptdesign inden for emnerne beslutningskvalitet, strategiudvikling, ledelsesinformation, digitalisering, databaseløsninger, ESDH og telefoni. Nærmere beskrivelse følger nedenfor. Målgruppe Bestyrelse Direktion Øvrige ledelseslag i UCL 14

15 6.2 Opgavebeskrivelse Rektor- og direktionsbetjening Sekretariatsbetjening af bestyrelse, direktion, strategisk ledelse mv. Kvalitetssikring og dokumentation af beslutningsgrundlag, dagsordenspunkter, ledelsesbeslutninger mv. Afklaring af sagsansvar, herunder et tidligt overblik over hvem der arbejder med en sag, og dermed hvor ansvaret for fremdrift er placeret. Monitorering af direktionsbeslutninger og formidling af status og fremdrift på direktionssager, herunder early warning til rektor, direktion og sagsansvarlige Sekretariatsopgaver, herunder kalenderkoordination, bestilling af forplejning, indberetning af feriedage og befordringsgodtgørelse, lokalebookning, deltagerregistreringer, rejsebestillinger/reservationer, besvarelse af officielle mails Årsplan for mødeafvikling, gave- og kunstindkøb, samt registreringer i offentlige databaser (cvr, p-numre, tinglysning mv.) Sikring af beslutningskvalitet Ledelsessekretariatet har stor erfaring med at sikre fremdrift og kvalitet i beslutningsprocessen, fra en idé opstår, til handlingen er realiseret. Vi kan medvirke til at opbygge effektive beslutningsprocedurer, udarbejde skabeloner til standardiserede sagsfremstillinger, sikre fokuserede indstillinger samt tilvejebringe grundlaget for nødvendig opfølgning på sagens videre forløb. Ledelsessekretariatet rådgiver bredt ledere i UCL om håndtering af sager eller dialog om kommende initiativer eller ønsker til centralt initierede initiativer og videregiver erfaringer og anbefalinger til styrkelse af ledelsesunderstøttelsen i organisationen. Koncernstrategi og målkompleks Ledelsessekretariatet medvirker til at eksekvere ledelsens strategiske beslutninger og bistår direktionen i strategiudvikling og sikring af strategisk alignment i UCL. Ledelsessekretariatet forestår strategiopfølgning og udarbejder rapportering til direktion og bestyrelse. Ledelsessekretariatet tilbyder overblik over UCL s samlede strategikompleks (Strategi 2020, Vejen mod 2020, Udviklingskontrakt , uddannelsernes faglige strategier m.fl.) og herunder viden om, hvilke mål organisationen sigter mod at indfri, hvornår og hvordan. Ledelsessekretariatet kan desuden bistå i alle faser af strategiprocessen; fra idégenerering over analyse og formulering til udmøntning, overvågning og opfølgning på arbejdet. Udvikling og anvendelse af ledelsesinformation (Business Intelligence) Ledelsesinformation er indsamling, bearbejdning og præsentation af data, som giver ledelsen mulighed for at få indsigt i udviklingen på et bestemt ledelsesområde, og som på denne måde tilvejebringer et styrket grundlag for at træffe effektive og begrundede beslutninger. Ledelsesinformation vedrører fx: 15

16 Strategiopfølgning, herunder løbende status på indfrielsen af strategiske mål og milepæle samt rating af indsatser og projekter til rektor og direktion. Opfølgning på planer og projekter Statistik på optag, søgning, frafald, markedsandele mv. og opsamling herpå. Opbygning og udvikling af samlet nøgletalsberedskab Business performance Ledelsessekretariatet kan desuden rådgive om opbygning af ledelsesinformationssystemer; fra kravspecifikation, datadeklarering, rapportering og opfølgning til opbygning af egentlige indikatorbaserede effektmodeller, som skærper fokus på mål og midler, styrker legitimiteten og den indre sammenhæng og muliggør opstilling af fremadrettede prognoser og scenarier. Koordination af digitalisering Ledelsessekretariatet understøtter koordinering og sammenhæng i digitaliseringsprojektporteføljen. Digitalisering i UCL skal skabe merværdi og optimere sikkerhedsforanstaltninger, og digitalisering understøtter UCL s kerneaktiviteter effektfuldt. Hovedfelterne i arbejdet er Digitaliseringsstrategi Projektporteføljestyring på digitaliseringsområdet Ledelsessystem for informationssikkerhed Digitaliseringstiltag / afdækning af ønsker til digitalisering Faktisk gevinstrealisering i digitaliseringsprojekter Ansvar for elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) Ledelsessekretariatet har ansvaret for UCL s elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (forkortet ESDH) Teamshare, herunder brugersupport. Vores udgangspunkt er, at et ESDH-system er et værktøj, som skal understøtte hele måden, vi arbejder på - at det samtidig gør os i stand til at dokumentere vores aktiviteter er blot en positiv sidegevinst. Ledelsessekretariatet tilbyder både en generel introduktion til, hvordan man bruger et ESDH system, men også hvordan særlige arbejdsområder hos de enkelte afdelinger konkret kan opbygges. Porteføljeledelse og egen projektledelse Ledelsessekretariatet har løbende et overblik over udviklingsinitiativer på det administrative område og bistår direktionen ved projektinitiering på tværgående projekter. Ledelsessekretariatet udfører desuden projektledelse på større tværgående direktionsforankrede institutionsprojekter. Eksempler herpå er: Campusstrategi UCL Campusbyggeri hhv. i Vejle og i Odense Operation MOVE NAV projektet 16

17 UCL Performance Øvrige opgaver (puljestyring, WEB, telefoni) Ledelsessekretariatet har ansvar for eget og direktionens budget. Opgaver i denne forbindelse inkluderer budgetlægning og budgetopfølgning samt sparring med rektor om budget og budgetopfølgning og styring af direktionens omstillingspulje og digitaliseringspulje. Ledelsessekretariatet har det redaktionelle ansvar for egne (TeamShare, og andre ydelser fra ledelsessekretariatet) og direktionens sider (Move, campus, resultatløn mv.) samt om os på mit.ucl.dk. Her kommunikeres væsentlige tværgående institutionelle temaer/projekter samt præsentationen af direktion, ledelse, referater mv. Ledelsessekretariatet har desuden systemansvaret for UCL s omstilling og den service, der her gives for studerende, kursister og omverdenen, og sikrer løbende kvaliteten gennem driftsopfølgning og ugentlige statistikker mm. 6.3 Hovedsamarbejdspartnere i organisationen IT-afdelingen vedr. systemejerskaber og digitaliseringsindsatsen. Tværgående indsats vedrørende informationssikkerhed. Udvikling af telefoniløsning Økonomiafdelingen vedr. sagsforberedelse til bestyrelse mv., direktionspuljer, ledelsesinformation Bygningsafdelingen vedr. campusstrategi, Niels Bohrs Alle, Cortex Park mv., aktstykker. Implementering af campusstrategi HR & Kommunikation vedr. lederforum, kommunikation af centrale beslutninger, lederudvikling, strategiudvikling, resultatlønskontrakter mv. Studieadministration vedr. studiestatistik for søgning/optag, ESDH-anvendelse, telefonservice, samarbejde om BI Tværgående uddannelsesudvikling vedr. udvikling af sekretariatsbetjening og beslutningskvalitet Ledere i UCL om håndtering af sager eller dialog om kommende initiativer eller ønsker til centralt initierede initiativer 7. IT-afdelingen 7.1 Indledning IT-afdelingen leverer tidssvarende it-faciliteter, der understøtter UCL s strategier med særligt fokus på UCL s kerneydelser og effektiv institutionsdrift. IT-afdelingen er ansvarlig for og leverer UCL s digitale infrastruktur og tilhørende fælles itfaciliteter, it-tjenester og it-services. UCL s it-strategiske hovedprincipper: 17

18 IT skal understøtte UCL s visioner og strategier. IT skal understøtte vores uddannelser og afdelinger og tilhørende stabe og støttefunktioner. IT skal understøtte mobilitet og fleksibilitet på en sikker måde. IT skal give adgang til data, (fag)systemer, kommunikation og medier på tværs af hele UCL og via internet. Vi anvender fælles og ens systemer på tværs af hele UCL på så mange områder som muligt. Vi vælger velafprøvede løsninger, som i praksis har vist deres værdi hos andre. Vi foretrækker enkle og overskuelige løsninger og systemer fremfor komplekse, selv om førstnævnte måske ikke dækker vores behov og ønsker 100%. IT-opgaver skal kun løses internt, hvis det sker på en kompetent, sikker og økonomisk fordelagtig måde. IT skal varetages af en central fælles IT-enhed, og efter ensartede principper i hele UCL. Målgruppe: IT-afdelingens kunder er ledelsen (niveau 1 og 2) i UCL, og vores brugere er niveau 3 ledere, studerende, kursister, gæster og partnere samt, naturligvis, UCL s medarbejdere. 7.2 Opgavebeskrivelse Tværgående it-opgaver Rådgiver ledelsen it-spørgsmål. Deltager i de fora, der indgår i UCL s Governance for Digitalisering. Samarbejder med interne data- og systemejere (bl.a. via serviceaftaler). Deltager i projekter, hvori der indgår en it-leverance fra it-afdelingen og/eller eksterne leverandører. Bidrager i koncernens arbejde med løbende at forbedre informationssikkerheden. Samarbejder med de andre UC ere i forbindelse med sektorløsninger. IT-support opgaver Hjælper/servicerer brugerne med at anvende personligt it-udstyr, it/av-udstyr i lokaler og tilgå vores it-faciliteter. Vedligeholder og opdaterer brugernes personlige it-udstyr (fx pc ere) og tilhørende software. Bidrager til at løfte digitale kompetencer hos brugerne. 18

19 Samarbejder med Teknik og Bygninger om tilstedeværelses-support. Vedligeholder UCL s standarder for personligt it-udstyr. IT-drift opgaver Sikrer, at alle digitale faciliteter virker og er tilgængelige for brugerne 24/7. Sikrer en høj oppetid på vores it-faciliteter. Sikrer et passende it-sikkerhedsniveau, bl.a. efter it-revisionens normer. Vedligeholder og udbygger løbende vores it-infrastruktur, datacenter og it-faciliteter. IT-administrative opgaver It-indkøb, herunder (mini)udbud. Licensstyring, service- og vedligeholdelsesaftaler, kontrakter og konsulentaftaler. Økonomistyring, herunder kontering. Registrering af udstyr, lagerstyring og bortskaffelse af elektronikskrot. 7.3 Hovedsamarbejdspartnere i organisationen Direktionen Større it-projekter, budget og investeringer, rapportering af større driftsproblemer, sikkerhedshændelser og informationssikkerhed. Strategisk Ledelse Foranalyse og indstillinger om større it-projekter. Ledelsessekretariatet Samarbejde med digitaliseringskonsulenten om bl.a. sagsfremstillinger og indstillinger til strategisk ledelse samt overholdelse og opdatering af UCL s Governance for Digitalisering. Data- og systemejere Vedligeholdelse af kritiske dataobjekter (herunder ændringsstytring), rådgivning ved opgraderinger af eksisterende systemer, dataintegrationer, informations- og it-sikkerhed, kurser og kompetenceudvikling for lokale it-administratorer og it-superbrugere. Stabe og administrative enheder Foranalyser, rådgivning, tværgående koordinering af it-projekter, samarbejde om effektive og sikre administrative arbejdsprocesser og tilhørende work-flows. 19

20 Læringsteknologi-gruppen (inkl. studieassistenterne) Vedligeholdelse af av-udstyr (videokonferencer, telepresence, videoplatform), vejledning, oplæring og rådgivning om nye læringsteknologier. 20

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Udviklingsmodel for arbejdsmiljøorganisationens arbejde - vi er på vej

Udviklingsmodel for arbejdsmiljøorganisationens arbejde - vi er på vej Udviklingsmodel for arbejdsmiljøorganisationens arbejde - vi er på vej Temadag for arbejdsmiljøorganisationen d. 8. oktober 2015 Jørgen Thorslund, Formand HAU Udviklingsmodel for balanceret arbejdsmiljøarbejde

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Center for Trafik og Ejendomme Vej og Park Som elev i Vej og Park kommer du til at have følgende opgaver: Betal regninger i OPUS Færdiggør kontrakter

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE? 1. Entydig sammenhæng mellem AU s målsætning, strategi og daglige drift: 2.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Fælles studieadministration

Fælles studieadministration UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fælles studieadministration Informationsmøde 1. oktober 2013 UNIVERSITY COLLEGE Historien Skabelsen af stabe i forbindelse med fusionen i 2008. Campusdannelsen sætter ny dagsorden,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere