Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September"

Transkript

1 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September

2 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6 Dynamics C5 Rente og rykker 7 Dynamics C5 Lagerstyring 8 Dynamics C5 Stykliste og samleliste 9 Dynamics C5 Serienr. og batchnr. 10 Dynamics C5 - og rabatstruktur 11 Dynamics C5 Projekt - Grundlæggende 12 Pivottabel fra Dynamics C5 13 Dynamics C5 for bogholderen 1 14 Dynamics C5 for bogholderen 2 15 Dynamics C5 for bogholderen 3 16 Dynamics C5 for lagermedarbejderen 17 Dynamics C5 for sælgeren 18 Dynamics C5 for indkøberen 19 Dynamics C5 ehandel - Grundlæggende 20 Kom nemt igang med C5 Online 21 Kom nemt videre med C5 Online 22 Dynamics C5 Brevfletning 23 Tips & Tricks til Dynamics C5 24 Dynamics C5 for lagermedarbejderen 25 Kursus for revisoreleven - AuditPlus 26 Kassekladde Plus 27 Datatransport 28 C5 AuditPlus Årsafslutning 29 TimePlus til den nye i administrationen 30 Vi er også din kursuspartner januar marts maj juli sep Kl januar marts maj juli 2014 Kl Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at introducere nye brugere til programmets menustruktur og opbygning - herunder hvordan man indtaster og finder/udskriver oplysninger fr a Dynamics C5. Deltagerne på kurset lærer blandt andet at: Forstå og anvende programmets menu- og hjælpesystemer samt funktionstaster Oprette finanskonti, kunder, leverandører m.m. Anvende og genkende system-genveje Introduktion til bogføring i kassekladde Oprette salgsfakturaer Udskrivning fra C5 Foretage individuelle brugertilpasninger af systemet Anvende Wizards - hjælpeguider for at komme nemt i gang med opsætning i C5. Den nye bruger af C5 som har behov for C5 basisviden om programmet. Du behøver ikke at have arbejdet med programmet før, men du skal dog have almindeligt kendskab til Windows og brug af PC. Ligeledes vil det være nødvendigt med kendskab til bogholderi og almindelige bogføringsprincipper. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 2 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 3

3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet Dynamics C5 Budgettering 21. januar maj sep Kl januar marts maj sep Kl Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at give deltagerne et dybere kendskab til Finans-, Debitor-, Kreditorog Lagermodulerne i C5 - herunder opsætning af kontoplan, udskrivning af saldobalance, købs- og salgsfakturering og opsætning af varelager. Deltagerne på kurset lærer blandt andet at: Forstå og anvende programmets menu- og hjælpesystemer samt funktionstaster Oprette kontoplan, debitorer, kreditorer og varer Anvende og genkende systemgenveje Bogføring af kassekladde Oprette salgs- og købsfakturaer Åbenpostudligning af fakturaer med betalinger Søgning og afgrænsning af oplysninger Udskrivning fra C5 Foretage individuelle brugertilpasninger af systemet - herunder ændringer af skærmbilleder Anvende Wizards - hjælpeguider for at komme nemt i gang med opsætning i C5. 5. marts maj januar marts sep Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i hvordan et budget oprettes i Dynamics C5. Budgetkladde Budgetberegning Balancer med budget Reviderede budgetter Udskrivning af balance med sammenligning til budget og budgetrevisioner Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Finansbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Kurset henvender sig til medabejdere, som beskæftiger sig med bogføring, f.eks. bogholdere. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Ligeledes vil det være nødvendigt med kendskab til bogholderi og almindelige bogføringsprincipper. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 4 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 5

4 Dynamics C5 Årsafslutning Dynamics C5 Rente og rykker Ingen planlagte kurser Ring: februar 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i hvordan en korrekt årsafslutning foretages, og hvilke afstemningsmuligheder der er mellem Debitor-, Kreditor- og Lagermodul til Finansmodulet. Oprette nye finansperioder Undgå at bogføre i forkerte perioder Danne primoposter Udskrift af åbningsbalancer og oprettelse af egne balancer Afstemme Debitor-, Kreditor- og Lagermodul til Finansmodulet Lageroptælling Oprette nye momsperioder Budget introduktion Tips og tricks Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Finansbogholderi. Deltagelse i kurset forudsætter at du har kendskab til Microsoft Dynamics C5 på niveau med Introduktion til C5, Debitor og Kreditor. 23. januar maj sep Kr ekskl. moms pr. deltager. en Tlf.: marts april sep til Rente- og rykkerproceduren i C5. Opsætning af renteberegning Opsætning af rykkere Tilpasning af rykkerskrivelser Udskrivning af rente- og rykkerskrivelser Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Debitorbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 6 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 7

5 Dynamics C5 Lagerstyring Dynamics C5 Stykliste og samleliste 9. maj marts sep marts marts maj sep Formålet med kurset er at give deltagerne et dybere kendskab til Lagermodulet i C5. At komme igang med lagerstyring Opsætning af lager, så der bogføres korrekt i Finans At sikre sig at lageret passer At håndtere lager på flere lokationer (f.eks. butikker eller byer) At håndtere returvarer og defekte varer At håndtere disponering 24. januar april juli januar april juni 2013 til anvendelsen af stykliste og samlelister i C5. At kende forskel på stykliste og samleliste Manuel opdatering af en stykliste Automatisk opdatering af styklister Reservering af stykliste Disponering Kr ekskl. moms pr. deltager. en Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Lager- og Finansbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Kurset henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med Debitor-, Indkøb og Lager. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 8 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 9

6 Dynamics C5 Serienr. og batchnr. Dynamics C5 - og rabatstruktur 03. februar juni februar juni 2014 til anvendelsen af serienr. og batchnr. i C5, så deltagerne kan håndtere varer med serienr. eller batchnr. f.eks. udløbsdato på fødevarer. 27. februar juni maj 2014 til pris- og rabatstruktur i C5, så deltagerne kan sikre sig, at de sælger/køber til den rigtige pris hver gang. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Hvordan en vare sættes op til enten serienr. eller batchnr.styring Indkøb af varer med enten sereinr. eller batchnr. Salg af varer med enten serienr. eller batchnr. Defekte/ukorrekte varer Kurset henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med Debitor-, Indkøb og Lager. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Oprettelse af prisgrupper Angivelse af prisgruppe på debitor og lager Opbygning af rabatstruktur Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Lager- og Finansbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 10 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 11

7 Dynamics C5 Projekt - Grundlæggende Pivottabel fra Dynamics C5 2. juli marts sep Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at give deltagerne grundlæggende kendskab til anvendelsen af Projektmodulet i C5. Opsætning af omkostningstyper Timeregistrering Fakturering Aconto fakturering Registrering af omkostningsbilag i kassekladden direkte på projektet Kurset henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med projektstyring og registrering af projektbilag. Erfaring med projektstyring er en fordel. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C maj juli 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at lære deltagerne at lave pivottabel i Excel med historiske data fra C5. Hvad er en pivottabel Oprettelse af pivottal Kartoteksopbygning i C5 Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Finansbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 12 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 13

8 Dynamics C5 for bogholderen 1 Dynamics C5 for bogholderen marts juli sep maj 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at give deltagerne et dybere kendskab til Finansmodulet i C5. Bogføring af kreditorfaktura Indbetaling fra kunder (FIK indbetaling) Kreditorbetaling (integration til bank) Momsafregning Kurset henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med Kreditor- og Finansbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C februar april august 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at give deltagerne udvidet kendskab til Finansmodulet i C5. Udenlandsk betaling Håndtering af valuta Kursregulering Intrastat Indberetning til Listesystem Kurset henvender sig til medarbejdere som beskæftiger sig med Finansbogholderi og rapportering til myndighederne. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 14 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 15

9 Dynamics C5 for bogholderen 3 Dynamics C5 for lagermedarbejderen 15. maj februar juli 2014 Formålet med kurset er at give deltagerne dyberekendskab til Finansmodulet i C5. Afstemning af debitorer Afstemning af kreditorer Afstemning af lager 6. februar april juni 2014 til anvendelsen af C5 i de moduler lagermedarbejderen specifikt har brug for. Varemodtagelse i Indkøb Vareforsendelse Batch- og serienr. Placering pålager Kr ekskl. moms pr. deltager. en Kurset henvender sig til brugere som beskæftiger sig med Finasbogholderi. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Kurset henvender sig til lagermedarbejdere. Kendskab til lager og økonomiprogrammer er en fordel. Du behøver ikke at have kendskab til Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 16 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 17

10 Dynamics C5 for sælgeren Dynamics C5 for indkøberen 7. februar juni april 2014 til anvendelsen af C5 i de moduler sælgeren specifikt har brug for. 29. maj april 2014 til anvendelsen af C5 i de moduler indkøberen specifikt har brug for. Oprettelse af kunde Oprettelse af rabataftaler Oprettelse af ordre Oprettelse af kreditnota Udskrivning af ordrebeholdning Oprettelse af kreditor Oprettelse af indkøb Udskrivning af rekvisition Udskrivning af forespørgsel Udskrivning af indkøbsbeholdning Kr ekskl. moms pr. deltager. en Kurset henvender sig til sælgere. Kendskab til salg og økonomiprogrammer er en fordel. Du behøver ikke have kendskab til Dynamics C5. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Kurset henvender sig til indkøbere. Kendskab til indkøb og økonomiprogrammer er en fordel. Du behøver ikke have kendskab til Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 18 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 19

11 Dynamics C5 ehandel - Grundlæggende Kom nemt igang med C5 Online 19. marts juni maj 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en til anvendelsen af ehandelsmodulet i C5. At lægge varer på webshoppen At oprette internetbrugere At oprette kategori At vedligeholde priser At behandle ordre modtaget fra webshop Kurset henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med Debitor- og Lager i forbindelse med ehandel. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C februar august marts juli 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at introducere nye brugere til programmets menustruktur og opbygning - herunder hvordan man indtaster og finder/udskriver oplysninger fra Dynamics C5. Grundlæggende funktioner Oprettelse af kunder Fakturering af kunder Oprettelse af ydelse til fakturering Kurset henvender sig til den nye bruger af C5, som har behov for C5 basisviden om programmet. Du behøver ikke at have arbejdet med programmet før, men du skal have almindeligt kendskab til Windows og brug af PC. Ligeledes vil det være nødvendigt med kendskab til bogholderi og almindelige bogføringsprincipper. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 20 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 21

12 Kom nemt videre med C5 Online Dynamics C5 Brevfletning 5. juni april juli 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at introducere nye brugere til programmets menustruktur og opbygning - herunder hvordan man indtaster og finder/udskriver oplysninger fra Dynamics C5. Oprettelse af kreditor Bogføring af kreditorfaktura Bogføring af indbetaling fra kunder Udskrivning af balance Kurset henvender sig til den nye bruger af C5, som har behov for C5 basisviden om programmet. Du skal have deltaget i kurset Kom nemt i gang med C5 Online eller have tilsvarende kendskab til C5. Ligeledes vil det være nødvendigt med kendskab til bogholderi og almindelige bogføringsprincipper. 31. marts februar juni 2014 Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er at deltagerne kan lave brevfletning direkte i C5. At lave udtræk af adresseliste fra C5 Brevfletning vha. Word og Excel Grundlæggende opsætning af skabeloner Kurset henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med udsending af breve, reklame, kampagner osv. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 22 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 23

13 Tips & Tricks til Dynamics C5 Dynamics C5 for lagermedarbejderen 11. februar april juli august marts juni august 2014 Formålet med kurset er, at deltagerne lærer at bruge genvejstaster og dermed kan opgaverne i C5 blive udført hurtigt og effektivt. 6. februar april juni 2014 til anvendelsen af C5 i de moduler lagermedarbejderen specifikt har brug for. Deltagerne på kurset lærer blandt andet at: Kr ekskl. moms pr. deltager. en Eksport via CTRL+J At anvende subtotaler ved sortering og niveauer Rapportgenerator Kartoteksopbygning i C5 Ændring af felterne i skærmbillede (rækkefølge og position) Shift+F4 til søgning eller sortering CTRL+ALT+F4 Oprettelse af afgrænsninger i rapporter Skifte mellem fra/til, til kun fra afgrænsning i rapport Kurset henvender sig til alle medarbejdere, som bruger Dynamics C5. For at få størst muligt udbytte af kurset forudsættes et grundlæggende kendskab til C5 svarende til Introduktion til Microsoft Dynamics C5. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Varemodtagelse i Indkøb Vareforsendelse Batch- og serienr. Placering pålager Kurset henvender sig til lagermedarbejdere. Kendskab til lager og økonomiprogrammer er en fordel. Du behøver ikke at have kendskab til Dynamics C5. Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 24 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 25

14 Kursus for revisoreleven - AuditPlus Kassekladde Plus Formålet med kurset er at give nye brugere kendskab til AuditPlus i C5 og en basis viden om hvor de forskellige funktioner findes og en kort gennemgang af de vigtigste funktioner. Tips og Tricks samt genvejs taster. Formålet med kurset er, at give kursisten et godt kendskab til mulighederne ved at Kassekladde Plus Kr ekskl. moms pr. deltager. en Generel opbygning af C5 Kort om AuditPlus og hvorfor KontoplanPlus: lær de smarte funktioner for bogføring KladdePlus: funktioner i det daglige arbejde med kunder KladdePlus: opsætning af skræmbilledet, genvejstaster m.m Afslutningsark: brugen af afslutningsark med fokus på analyse af poster og efterposteringer Plusbalance: opsætning af udskrifter, påtegninger Datatransport: til og fra kunder med forskellige økonomisystemer Bankafstemning Plus Momsafslutning og momsrapport Det eneste der kræves, at lyst og gå-på-mod fra de nye revisorelever. Kendskab til C5 vil være en fordel, men absolut ingen forudsætning Kr ekskl. moms pr. deltager. en Opsætning af autolinjeskift Stående kladder Opsætning af valuta, hentning af dagskurser Kontoplan plus opsætning af diverse plus funktioner til brug for bogføring Opsætning af skærmbilleder funktion i kassekladden Brug af tekst til af finde konti, fast tekster til nem bogførings tekst Regne i beløbsfelter Indsæt fra Excel via Plus2Excel Periodisering Udligning af faktura til debitor/ indkøb på kreditor Poster hvad er der posteret på den konto jeg har valgt Simulering inden bogføring balance og kontospecifikation Send til C5Online Yderligere information: Såfremt at deltagerne på kurset har samme version af plusmodulerne, kan der undervises i denne. Alternativt vil der som udgangspunkt undervises i den en seneste version Yderligere information: Såfremt at deltagerne på kurset har samme version af plusmodulerne, kan der undervises i denne. Alternativt vil der som udgangspunkt undervises i den en seneste version Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 26 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 27

15 Datatransport C5 AuditPlus Årsafslutning Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet er at give kursisten fortrolighed i datatransport fra og til kundernes økonomisystemer. Oprettelse af nye kunder Best practice Hent fra C5Online Brug af Plus kørsler til hent af data fra kundernes C5 Oprettelse af import definitioner Nem import af CSV filer Eksport til C5Online Eksport af kassekladder Eksport af posteringer Kr ekskl. moms pr. deltager. en Formålet med kurset er give kursisten et grundigt kendskab til værktøjerne i Årsafslutning til brug for substansrevision og arbejdet frem mod et opstillings klart regnskab Forskellige typer afslutningsark Gennemgang af de forskellige analyse værktøjer på ark og konto niveau Oprettelse af nye konti direkte fra ark Efterposteringer og reguleringer Afstemninger og notater Opbygning af regnskaber via årsrapport generering Overførsel af efterposter til kunde og til bogføring i Finans Yderligere information: Yderligere information: Såfremt at deltagerne på kurset har samme version af plusmodulerne, kan der undervises i denne. Alternativt vil der som udgangspunkt undervises i den en seneste version Såfremt at deltagerne på kurset har samme version af plusmodulerne, kan der undervises i denne. Alternativt vil der som udgangspunkt undervises i den en seneste version Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 28 Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 29

16 TimePlus til den nye i administrationen Vi er også din kursuspartner Formålet er at give kursisten et godt kendskab til de mange funktioner som i TimePlus som kan forbedre kommunikationen til og fra ledelsen og medarbejdere Gennem hele året holder vi løbende Microsoft Dynamics kurser. Vores udbud af Microsoft Dynamics kurser er bredt og varieret med både halv- og heldagskurser. Vi underviser i hold på 3-6 kursister. Undervisningen foretages af Inventio.ITs dedikerede undervisere der har stor praktisk erfaring i systemerne. Vi holder også kurser specielt tilrettet til dit firma, således at jeres system danner baggrund for undervisningen. Kr ekskl. moms pr. deltager. en Oprettelse af nye medarbejdere Oprettelse af priser Oprettelse af arbejdsarter Oprettelse af sager Oprettelse af normtidskalender Oprettelse af nye kunder ( debitorer og sager ) Vedligeholdelse sagsgrupper Opgavestyring Masseoprettelse af ugerapporter Opsætning af rapporter til Igangværende sager. Udskrift igangværende arbejder Udskrift af specifikationer og statistikker på sager Kørselsregnskab for medarbejdere Flytning af fejlposteringer Registrering af tid i ugerapporter Registrering af udlæg Fakturering Ændring af nummer for medarbejder, sag og art Ressourcebudgettering Oprydning i gamle sager Afstemning mellem timesag og finans Yderligere information: Såfremt at deltagerne på kurset har samme version af plusmodulerne, kan der undervises i denne. Alternativt vil der som udgangspunkt undervises i den en seneste version Lyskær 3 EF, 3. Sal Inventio.it er etableret 1. oktober Vi er totalleverandør og installerer, implementerer og varetager drift af IT-løsninger. Vores force er især Microsoft Dynamics ERP-løsninger, Hosting og IT-drift. Med vores afdelinger i Herlev og Århus dækker vi hele landet, og vi betjener også vores internationale kunders datter- eller søsterselskaber i resten af verden. Fax: Inventio.IT - Kursuskalender Januar - september 2014 Side 30

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV Kursuskalender Microsoft Dynamics NAV Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans - Udvidet 5 Dynamics

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2013

Kursusprogram Efterår 2013 Kursusprogram Efterår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/9 Kursusdatoer

Læs mere

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

C5 Light Kom nemt i gang

C5 Light Kom nemt i gang C5 Light Kom nemt i gang Kom nemt i gang med Microsoft Dynamics TM C5 Light Microsoft Dynamics TM C5 Version 2008 C5 Light Kom nemt i gang 1 Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere

Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT

Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT Hold styr på timeregistreringen med en stærk brancheløsning fra Inventio.IT TimePlus - brancheløsning til arkitekter, ingeniører, landmålere mv. C5 TimePlus er forretningssoftwaren til timebaserede virksomheder.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere