NR ÅRGANG. Danmarks IKT-universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1-2008 - 1. ÅRGANG. Danmarks IKT-universitet"

Transkript

1 NR ÅRGANG Danmarks IKT-universitet

2 NR ÅRGANG Kolofon Ansvarshavende redaktør: Berit Borup Brendborg Redaktionsgruppe: Susan Kragelund Kristensen Center for Software Defined Radio, Institut for Elektroniske Systemer Charlotte Villadsen Center for Sundhedsteknologi, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Birgit Pia Nøhr Netværkscenteret, AAU Innovation Anne Bloksgaard Nielsen Institut for Kommunikation Henriette Frahm Institut for Datalogi Sideoversigt: Velkommen til På TOPPEN af IKT... Side 3 Ny Danfoss-teknologi fødes på Aalborg Universitet... Side 4 Hvad er IKT? IKT står for Informations- og KommunikationsTeknologi. IKT - der, ifølge Dansk Sprognævn, egentlig bør skrives med småt, altså ikt - er i familie med it. Forskellen er, at IKT opfattes som den bredeste af betegnelserne - en fælles paraply over alle teknologier, der skaber mulighed for kommunikation, enten maskine til maskine, mellem maskiner og mennesker - eller mennesker imellem under anvendelse af maskiner. På de følgende sider vil du møde IKT i alle dens afskygninger, sådan som den udvikles og benyttes på Aalborg Universitet. International anerkendelse for sit master-projekt Velkommen til mit personlige netværk... Side 5 Berit Borup Brendborg Center for Indlejrede Software Systemer Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Datalogi Tekst: Naia Bang Texthuset Foto: Lars Horn Baghuset Foto side 4: Claus Thorsted Studenterprojekter for millioner... Side Muskuløs supercomputer... Side 13 Forskning i dag - forandring i morgen... Side Telekat - telehomecare til lungepatienter Hurtigt tryk på kedlerne...side Foto side 12: Tor Løkken Layout: Pernille Fjeldgaard Realisten Grafisk Tryk: Prinfo, Aalborg Oplag: Forsidefoto: Jacob Illum Rasmussen, AAU, i tankespind over morgendagens forskning Virtuel malepistol sparer tid... Side 19 Netværk med antennerne ude... Side Printer-projekt gav ny virksomhed... Side 22 Hjælp til at spare strøm... Side 14 Sundhedsteknologisk virksomhed viser muskler... Side 15 Fra forskning til forretning... Side 16-18

3 IKT er andet og mere end mobiltelefoner, og Aalborg Universitet vil gerne vise kommende studerende og potentielle samarbejdspartnere i erhvervslivet de utallige områder inden for IKT, hvor universitetet gør en forskel. Vi er det største IKT-universitet i Danmark og et af de førende på europæisk plan. Derfor er det også vigtigt, at vi går ud samlet og profilerer vores styrkesider - både for de kommende studerende og i forhold til erhvervslivet. Samtidig er det vigtigt, at vi viser vores samarbejdspartnere, hvordan vi kan skabe resultater ved at samarbejde på tværs af institutter og fakulteter. Det fortæller dekan for De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Ole Prehn, og dekan for Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Frede Blaabjerg. De to fakulteter rummer tilsammen fem institutter, der alle - hver på sin måde - beskæftiger sig med IKT. Den 2. maj 2007 trådte disse fem institutter for første gang sammen frem og præsenterede På Toppen af Informations- og KommunikationsTeknologi for offentligheden. Siden da er der blevet arbejdet på at lave en samlet præsentation af de mange forskellige IKT-kompetencer, som universitetet rummer. Samarbejde på tværs Selv om vi er så stærke på IKT-området, som vi er, har vi hidtil ikke været dygtige nok til at markedsføre os samlet, påpeger Frede Blaabjerg, og Ole Prehn supplerer: Samtidig er det også vigtigt at få vist omverdenen, at selv om vi er fantastisk dygtige inden for mobil telekommunikation, så er IKT langt mere vidtspændende end som så. For eksempel er humanistisk informatik det IKT-studium, der i år har haft størst tilgang af nye studerende. Og de fem institutter bag På toppen af IKT spænder også vidt. Det er Institut for Datalogi, Institut for Elektroniske Systemer, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Institut for Kommunikation og Institut for Medieteknologi og Ingeniørvidenskab. Samtidig rummer samarbejdet også en række centre, der forsker på tværs af institutterne. Det er eksempelvis Center for oplevelsesøkonomi, kreative To dekaner, Frede Blaabjerg og Ole Prehn, kigger fremad mod nye landvindinger på IKT-området på AAU. industrier og teknologier (ExCITe), Center for TeleInFrastruktur (CTIF), Center for Software Defined Radio (CSDR), Center for Sundhedsteknologi og Center for Indlejrede Software Systemer (CISS), med flere. Der sker spændende nye ting, når vi samarbejder på tværs. Derfor er På toppen af IKT også et forum til at styrke samarbejdet internt gennem at synligøre de flader, hvor vi har mulighed for at bruge hinanden i forskningssammenhæng, forklarer Ole Prehn. Vil skabe nye projekter Frede Blaabjerg er overbevist om, at offentligheden kommer til at høre ganske meget fra - og om - På toppen af IKT i de kommende år. Aalborg Universitet samarbejder allerede med 20 procent af de mindre og 30 procent af de større IKT-virksomheder i Danmark. Men det betyder også, at der stadig er en lang række IKT-virksomheder, der endnu ikke har prøvet at trække på de kompetencer, universitetet besidder - og dermed heller ikke har oplevet de fordele, det giver i form af en stærkere teknologisk platform og dermed øgede konkurrencefordele. Dem har vi bedre mulighed for at nå ud til med en samlet indsats. Og jeg er overbevist om, at universitetes IKT-samarbejde vil give gødning til nye projekter - både internt på universitetet og i samarbejde med erhvervslivet - der vil betyde, at vi om blot et par år vil have et endnu højere aktivitetsniveau, slår Frede Blaabjerg fast. De to dekaner slår dørene op til Aalborg Universitets IKT-forskning og byder alle, der vil samarbejde, rigtig hjerteligt velkommen! Læs mere om På TOPPEN af IKT på På TOPPEN af Informations- og KommunikationsTeknologi - 1/2008 3

4 Både vi og universitetet har stor glæde af samarbejdet, påpeger Senior Control Engineer Claus Thybo, Danfoss, der især fremhæver Aalborg Universitets evne til at skabe netværk mellem teknologivirksomheder og forskerne. Halvdelen af Danfoss - den del, der arbejder med køle- og aircondition-systemer - har sin helt egen teknologiafdeling, RA-D. Her finder vi Senior Control Engineer Claus Thybo. Virksomheder, der kun har en produktudviklingsafdeling, har sjældent tid til også at teknologiudvikle. På den måde er man tvunget til at arbejde med kendt teknologi, og så er man i sagens natur knapt så teknologisk innovativ. Vi er ikke en del af virksomhedens produktudviklingsafdeling, men udvikler og tester nye teknologier, så vi ved, at det er pålideligt, inden vi overlader teknologien til produktudviklerne. Og det er her, vi har stor glæde af at samarbejde med Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, forklarer Claus Thybo og fortsætter: Vi vil gerne have intelligens ind i vores produkter - intelligens, der giver værdi for brugerne. Og den forskning, der foregår på universitetet, kan vi videreudvikle og kommercialisere. Derfor er samarbejdet med forskerverdenen også så vigtig. Algoritme beregner snavs Et af de produkter, Claus Thybos afdeling har samarbejdet med Institut for Elektroniske Systemer om, er en softwareløsning, der gør det muligt for store ventilationsanlæg i supermarkeder at advare, hvis der er kommet for meget skidt i kondensatorerne på supermarkedets tag. Her bruger vi ikke en føler eller et måleapparat. I stedet har vi programmeret os ud af det, så systemet ved, at når det reagerer på en bestemt måde, så skyldes det snavs i kondensatorerne. Det kan systemet så advare om, så man kan få dem renset, inden de går i stykker. Og det er meget, hvad vores arbejde handler om - at programmere os til at lære apparaterne selv at meddele brugerne, hvis noget ikke er, som det skal være. Teorien bag advarselssystemet her er udviklet på Institut for Elektroniske Systemer. Vores produktudviklingsafdelinger har derefter lagt et meget stort arbejde i at produktmodne teknologien, så den virker i alle anvendelser, påpeger Claus Thybo. AAU skaber unikke netværk Claus Thybo, der selv til dels er uddannet på Aalborg Universitet, og som i dag er tilknyttet som adjungeret professor, fremhæver de brede forskningssamarbejder, som Aalborg Universitet står for, og hvor mange teknologivirksomheder deltager. Vi er med i flere af disse større forskningssamarbejder, og det lærer vi meget af. Vi lærer også af at tale med andre teknologivirksomheder, at høre om deres problemer og hvordan de løser dem - også selv om de ikke er identiske med vores. Aalborg Universitet er helt unikt, når det drejer sig om at skabe netværk og facilitere vidensudveksling med den mere forskningstunge del af dansk industri, understreger Claus Thybo. Han fortsætter: Det samarbejde, som vi og andre virksomheder har med Aalborg Universitet, går begge veje. Vi får adgang til state-of-the-art forskningsresultater, som vi kan transformere til konkrete produkter. Og forskerne får tilsvarende mulighed for at få testet deres forskningsresultater i forhold til konkrete anvendelser. Det giver dem mulighed for at tage resultaterne med tilbage til universitetet til videreudvikling. Det vinder alle parter ved. Claus Thybo, Danfoss, fremhæver, at AAU er helt unikt, når det drejer sig om at skabe netværk og facilitere vidensudveksling med den tunge del af dansk industri. 4

5 International anerkendelse for sit master-projekt Kan man udskifte de analoge filtre, der sidder i kommunikationsudstyr på skibe, med en billigere - og sikrere - digital løsning? Det kan man, viser Martin Lindbergs master-projekt - der i øvrigt fik en flot andenplads i virksomheden Alteras talentkonkurrense for FPGA-udviklere. En FPGA, Field Programme Gate Array, er en chip, der er særligt velegnet til eksempelvis højhastighed og prototypeudvikling. Verdens næststørste producent af FPGA er hedder Altera, og i foråret 2007 arrangerede den amerikanske chip-fabrikant en stor nordisk konkurrence i projektudvikling for FPGA-specialister. Blandt de 64 designhold fra 16 nordiske universiteter og højere læreanstalter, der deltog i konkurrencen, var Martin Lindberg, der i dag arbejder som videnskabelig assistent på CSDR, Center for Software Defineret Radio. I forbindelse med mit master-projekt havde jeg arbejdet med at bruge en FPGA som led i en digitalisering af demodulatoren - det vil sige det filter, der sidder i skibsradioer. Filteret bruges til at sortere uønsket båndbredde fra, så man kun får det signal ind, man skal bruge. Master en blev lavet i delvist samarbejde med kommunikationsfirmaet Thrane og Thrane, der producerer skibsradioer. Deres demodulatorer er analoge, men hvis man - i hvert fald til dels - kan udskifte demodulatoren med en digital løsning, falder produktionsomkostningerne mærkbart, forklarer Martin Lindberg. Stort set samtidig med, at han afsluttede sin master, deltog han i Alteras konkurrence - og kunne tage hjem med en flot Hvad er CSDR? CSDR er en forkortelse for Center for Software Defined Radio - og i denne sammenhæng er radio defineret som alle typer apparater, der trådløst sender og/eller modtager information. Den form for kommunikation baserer sig i dag langt fra altid på analoge transistorer. I stedet tager digitale komponenter og avanceret programmering over - og dermed åbnes nye muligheder. Gennem industrielle samarbejdsprojekter skal Center for Software Defined Radio udvikle og formidle ny viden inden for softwarebaseret radioteknologi. Læs meget mere på andenplads. Dommerne lagde blandt andet vægt på, at der var brug for løsningen i industrien. Thrane og Thrane skal nu i gang med at teste Martin Lindbergs løsning i praksis. Den daglige leder af CSDR, lektor Peter Koch, der fungerede som vejleder på Martin Lindbergs master-projekt, viser her det anvendte udviklingssystem, som er bestykket med en af Alteras super-fpgaere fra Stratix-II serien. Velkommen til mit personlige netværk Med en startkapital på 10 mio. Euro fra EU og samarbejdspartnere fra hele verden er MAGNET Beyond-projektet på CTIF en ambitiøs forskningssatsning inden for netværksteknologier. Først fik vi det store internet - og så får vi vore egne personlige netværk, som vi kan tilpasse efter behov og invitere andre indenfor i. I hvert fald hvis det står til professor Ramjee Prasad, der er direktør for CTIF, Center for TeleInFrastruktur, på Aalborg Universitet. Han står i spidsen for MAGNET Beyond, et ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt, der oprindeligt startede i 2004, men nu er i gang med anden fase, der løber frem til MAGNET står for My personal Adaptive Global NET, og projektet har deltagere fra hele verden og et samlet budget på mere end 30 millioner Euro. Jeg tror på, at alle vil have deres eget personlige netværk - uafhængigt af platforme - i løbet af få år. Vi har alle sammen mobiltelefoner, og de fleste i vores del af verden har pc er. Men systemet skal ikke være afhængigt af en bestemt teknologi - du skal kunne komme på dit personlige netværk nårsomhelst, du har brug for det, forklarer Ramjee Prasad, der er overbevist om, at netop tilgængeligheden og brugervenligheden kommer til at kendetegne den kommende 4G-teknologi. Ud over at vi ikke behøver at være fysisk i nærheden af eksempelvis vores egen computer for at have adgang til den, interesserer MAGNET Beyond-projektet sig også for PAN Personal Area Networks hvor kolleger eller mennesker samlet til et møde kan vælge at dele informationer med hinanden ved at give adgang til den enes personlige netværk - eller til et fælles Hvad er CTIF? Center for TeleInFrastruktur, CTIF, forsker i trådløs og netværksbaseret kommunikation med særligt fokus på de eksisterende og kommende kommunikationsmotorveje. Eksempelvis samarbejder man med en lang række internationale forskningsinstitutioner og virksomheder omkring udvikling af nye teknologier og muligheder inden for mobile netværk - som MAGNET Beyond. Besøg CTIF på netværk. Det gælder for eksempel også for politi, brandvæsen og sygehuse, der vil kunne spare livsvigtig tid ved at dele informationer. MAGNET Beyond skal være netværk på brugernes præmisser, og vi er naturligvis utroligt fokuserede på, at sikkerheden er helt i top - uanset om man går på sit personlige netværk via mobiltelefon, laptop, PDA eller noget helt andet, slår Ramjee Prasad fast. Læs mere om MAGNET Beyond på På TOPPEN af Informations- og KommunikationsTeknologi - 1/2008 5

6 Forskning i dag - forandring i m Det bobler og syder på institutterne, hvor forskerne er optaget af en lang række spændende projekter, der kan forandre og forbedre vores dagligdag i løbet af få år. Få et kig ind bag dørene! Forskning. Det er noget med en langskægget professor i hvid kittel, der sidder og kigger på en kolbe med en farvet væske - i 20 år. Hvis det er det billede, man har af forskning, vil et besøg i Aalborg Universitets mange IKT-miljøer byde på noget af en overraskelse: Forskningsmiljøerne summer af dynamik, og adskillige forskere har startet virksomheder som udløb af deres forskning - eller de har leveret forskningsresultater, der har givet de virksomheder, de samarbejdede med, et stort teknologi-forspring på verdensmarkedet. Eksempelvis er den indbyggede antenne i din mobiltelefon opfundet på Aalborg Universitet! Også i dag er der forskning på spring, som i en nær fremtid vil ændre vores verden - gøre det nemmere for os at dele viden med hinanden, gøre det tryggere at være patient i eget hjem og så videre. Vi har stukket hovedet inden for på fem IKT-institutter og bedt dem give os nogle spændende bud på, hvor forskningen bobler netop nu. Institut for Elektroniske Systemer Det bobler rigtig mange steder på Institut for Elektroniske Systemer. For eksempel inden for autonome systemer - det kan være helikoptere, der selv kan flyve hen over minefelter med en kasse med en søger og et kamera, der finder miner. Men autonome systemer har et utal af anvendelsesmuligheder. Og derfor er det interessant for omverdenen, fortæller Børge Lindberg fra Institut for Elektroniske Systemer, der bobler med spændende eksempler på forskning, der vil kunne gøre en forskel: Vi arbejder for eksempel også med intelligente sensornetværk, der - sammen med nogle bestemte tacs - kan tracke alle genstande. Hvis du eksempelvis tager en liter mælk i supermarkedets køledisk, vil systemet kunne fortælle dig, hvor mælken kommer fra, og hvilken temperatur, den har haft på sin vej fra koen til køledisken. Den teknologi er lige på nippet til at være klar. Instituttet er beskæftiget med så mange forskningsprojekter, at man kan blive helt forpustet. De er med i udviklingen af et nyt fælles-europæisk positioneringssystem, Galileo. Instituttet forsker også intensivt i næste generation af mobil kommunikationsteknologi, 4G. Tager vi skade af at lytte til MP3-afspillere - og larmer vindmøller for meget? Det kigger Institut for Elektroniske Systemer også på - ofte i samarbejde med andre institutter. Og så er der satellitterne. Vores studerende sidder og skriver software til små satellitter, der skal sendes op - enten af det europæiske eller russiske rumforskningsprogram. Det er godt ingeniørhåndværk, de laver, slår Børge Lindberg fast. Vil du vide mere om, hvilke nye landvindinger, Institut for Elektroniske Systemer forsker i, så besøg instituttet på 6

7 orgen Henrik Schiøler og Trung Dung Ngo, AAU, forsker i fremtidens sociale robotter. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Forskningen på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, der direkte vedrører IKT, ligger især inden for tre hovedområder; nemlig telehomecare, beslutningsstøtte og medicinsk billeddiagnostik. Og det er alle tre områder, der kommer til at ændre det sundhedsvæsen, vi kender i dag - og vores måde at være patienter på. Det påpeger institutleder Kim Dremstrup, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi. Et eksempel på forskning, der helt bogstaveligt vil redde menneskeliv, er Treat. Det er et medicinsk beslutningsstøttesystem, som instituttet har udviklet sammen med virksomheden Judex A/S. Det er ikke bare dyrt, hvis lægerne giver os den forkerte antibiotika. Det kan også være livsfarligt. Desuden øger det fremvæksten af resistente bakteriestammer. Derfor har man udviklet Treat, der kan rådgive om antibiotika-behandling af alvorlige infektioner. Og en international afprøvning har vist, at Treat har potentialet til at spare adskillige tusinde menneskeliv per år i Europa. Samtidig vil man med korrekt medicinering kunne spare omkring 11 milliarder årligt i medicin- og hospitalsudgifter i Europa. Så der er ingen tvivl om, at markedspotentialet for Treat er meget stort, understreger Kim Dremstrup, der fortæller, at der i Europa dør flere mennesker som følge af forkert medicinering med antibiotika, end der dør mennesker i trafikken. Mød Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi og læs mere om de mange spændende forskningsområder på satellitkommunikation lokationsbaserede services telemedicin intelligente transportsystemer konvergens i teleinfrastrukturer HOMECARE På TOPPEN af Informations- og KommunikationsTeknologi - 1/2008 7

8 Institut for Medieteknologi og Ingeniørvidenskab Institut for Medieteknologi og Ingeniørvidenskab er en del af Aalborg Universitet - men en stor del af instituttets aktiviteter foregår i Ballerup, hvor instituttet har et nært samarbejde med Ingeniørhøjskolen. Her har Aalborg Universitet haft en aflægger i de seneste fire år, og omkring 300 studerende er i øjeblikket ved at uddanne sig inden for medieteknologi og ingeniørvidenskab. Men både i Aalborg og i Ballerup forskes der aktivt. I sektion for Medieteknologi forskes der især inden for koblingen af New Media teknologier. Målet er blandt andet at vide mere om, hvordan vi interagerer med vores computer - så man eksempelvis kan udvikle nye typer computerspil. Sektion for Ingeniørvidenskab ser på ingeniørfagene ovenfra med det mål at skabe og udvikle forskningsaktiviteter, der giver ny viden og skaber resultater - også på bundlinjen for de virksomheder, der vil udnytte den viden. Bliv klogere på Medieteknologi og Ingeniørvidenskab på intelligent INDLEJRET software virtuel Institut for Datalogi Institut for Kommunikation Alle taler om det - men kun de færreste ved egentlig, hvad det handler om. Ordet er oplevelsesøkonomi, og på Institut for Kommunikation har man sat oplevelsesøkonomien under den forskningsmæssige lup. Hvad er oplevelse, og hvordan bygger man det ind i IKT-teknologien? Vi kigger på de teknologiske muligheder og platforme, og vi ser på, hvordan man udvikler forretningsmodeller - det være sig både inden for varer og tjenesteydelser, forklarer institutleder Christian Jantzen, Institut for Kommunikation. Han fortæller, at et af de mange underområder, instituttet forsker i, er brugerens egen interaktivitet. Det kan for eksempel være i forbindelse med en plasmaskærm Institut for Datalogi er for nylig flyttet fra Fredrik Bajers Vej, hvor det kneb med pladsen til det voksende institut. Man har lejet KMD s gamle bygning kun et par hundrede meter fra universitetet, og her - i bygningen, der har fået navn efter stjernebilledet Cassiopeia - stortrives forskningen. Der er nemlig også plads til, at virksomheder, der gerne vil lave udvikling i tæt samarbejde med Datalogis forskere, kan leje sig ind her. Et af de steder, hvor det virkeligt bobler på instituttet, er inden for det mobile internet. Der er 1.2 milliarder internetbrugere i verden. Men - to tredjedele af verdens befolkning på mellem 6 og 7 milliarder bor, hvor der er mobildækning. Derfor har det mobile internet mulighed for at få fire gange så mange brugere som det konventionelle internet. Der er derfor heller ingen tvivl om, at det næste store internet-boom bliver, når det mobile internet - altså internet til mobiltelefonen - for alvor kommer i gang. Det forklarer professor Christian S. Jensen, Institut for Datalogi. I dag kan du i princippet gå på internettet fra mobiltelefonen - men der er simpelthen mangel på services. Vi arbejder derfor på at gøre det muligt for brugerne selv at skabe de services, de ønsker. Det tror vi vil resultere i en overflod af interessante muligheder; f.eks. services, der bruger GPS til at levere det rigtige indhold til den rigtige bruger på det rigtige sted og tidspunkt. Tænk på YouTube - men omsat til en mobiltelefon-løsning - hvor det, du lægger ud, er mobile services i stedet for små videoklip, siger Christian S. Jensen. Besøg Institut for Datalogi på med interaktivt indhold i tøjbutikken - eller i forbindelse med en kulturoplevelse. Vi interesserer os især for indholdsdelen, og her er der et frugtbart samarbejde med Institut for Elektroniske Systemer, der er meget stærke på de teknologiske platforme, påpeger Christian Jantzen. En stor del af forskningen i oplevelsesøkonomien er samlet i ApEx - Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, der også rummer mange spændende samarbejdsprojekter med erhvervslivet. Mød Institut for Kommunikation på ApEx kan besøges på kirurgi trådløs kommunikation billeddiagnose IT-STØTTEDE OPLEVELSER software defineret radio rekonfigurerbare systemer 4G computerspil interaktivt tv trådløs sikkerhed VoIP HOMECARE maskinintelligens 8

9 Telekat - telehomecare til lungepatienter Center for Sundhedsteknologi, hjemmesygeplejen, sygehuset og en lang række virksomheder starter et storstilet forsøg, der skal hjælpe kronisk syge lungepatienter, så de ikke er svingdørs-patienter på sygehuset. Der er danskere, der lider af KOL - i folkemunde kaldet rygerlunger. KOL-patienter fylder meget i sundhedssystemet, dels fordi de står for 20 procent af de akutte indlæggelser på de medicinske afdelinger, dels fordi hver fjerde lungepatient bliver genindlagt på sygehuset inden for den første måned efter, at de er blevet udskrevet. Derfor er ideen med Telekatprojektet - sammen med patienterne og alle de aktører i sundhedssystemet, der har med patienterne at gøre - at udvikle metoder og webservices gennem brugerdrevet innovation, der kan hjælpe patienten til at holde sig i gang og tage medansvar for sit helbred, fortæller ph.d., cand.scient.adm. og sygeplejerske Birthe Dinesen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, der er projektansvarlig. Center for Sundhedsteknologi Center for Sundhedsteknologi arbejder i spændingsfeltet mellem elektronik og informatik, bioteknologi samt medicin for at skabe industriel innovation og udvikle nye produkter i tæt samarbejde med offentlige institutioner og private virksomheder. Læs mere på Men telehomecare-projektet Telekat handler ikke kun om beslutningsstøtte til patienterne. Det er meget mere omfattende. Hvis KOL-patienter fremover i højere grad skal behandles i eget hjem, så stiller det nye krav til samarbejdet mellem sygehus, hjemmesygeplejen, sundhedscentret og den praktiserende læge. Beslutningerne flyttes ud fra sygehuset, og de mange aktører skal samarbejde og udveksle informationer på en anden måde end hidtil. Det er en udfordring, vi skal løse, forklarer Birthe Dinesen og fortsætter: Telekat er et unikt projekt på den måde, at det inddrager så mange parter: Brugerne, de virksomheder, der skal udvikle beslutningsstøttesystemerne, forskere og klinikerne. Og vi håber på, at resultaterne fra Telekat vil kunne overføres til andre kronisk syge patientgrupper. Det vil kunne sikre patienterne en bedre livskvalitet - og spare penge i sundhedsvæsnet. Telekat-projektet varer 3,5 år og starter den 2. januar Læs meget mere om projektet og de medvirkende på Vicedirektør Henrik Schiøler, CISS - AAU, og projektleder Claus Karstensen, Aalborg Industries. Samarbejdet mellem disse to er et af mere end 40 samarbejdsprojekter med industrien, CISS har iværksat de seneste fire år. Aalborg Industries og CISS er i samarbejde ved at udvikle et nyt udviklingsmiljø, der forkorter vejen fra matematiske formler på skrivebordet til implementering af kontrol og styrealgoritmer i skibskedlers kontrolsystem. Når vi udvikler nye kedler, laver vi forskellige beregningsmodeller på den software, der styrer blandt andet vandstand og damptryk i kedlerne. Men vores nuværende softwareplatform kan ikke håndtere de nye regulerings-algoritmer, der er udviklet, forklarer projektleder Claus Karstensen, Aalborg Industries. Men så faldt Claus Karstensen i snak med vicedirektør Henrik Schiøler, CISS - og den snak førte til et spændende samarbejdsprojekt mellem CISS og Aalborg Industries. Vi har valgt at prøve, så langt det overhovedet er muligt, at benytte standardteknologi - det, man kalder COTS, Commercial Off The Shelf. Altså software baseret på åbne standarder som Linux og almindelig pc-hardware. Men det, vi udvikler, er i høj grad et sikkerhedskritisk system. Vanddamp er jo en usynlig luftart, og det er utrolig vigtigt, at den vanddamp, der kommer ud af kedlerne, er ren - blot få vanddråber kan smadre turbinebladene, fortæller Henrik Schiøler. Flere studentergrupper og ph.d.-studerende har været involveret i projektet, der forventes afsluttet i løbet af foråret Det er en fantastisk styrkelse for en Research & Development-afdeling som Hvad er CISS? Center for Indlejrede Software Systemer, CISS, fungerer som brobygger mellem forskningsmiljøet på Aalborg Universitet og dansk erhvervsliv, når det drejer sig om indlejret software. Med knap fem år på bagen har centret nået at etablere en lang række spændende samarbejdsprojekter, med både store forskningsparate virksomheder samt mindre virksomheder, som ved tilførelse af højteknologisk viden har fået en konkurrencefordel og er blevet mere innovative. Læs mere om CISS og om de mange spændende samarbejdsprojekter på vores, at vi kan trække på den viden, der er på Aalborg Universitet. Vi er i sagens natur meget produktorienterede, mens folkene på universitetet har den nødvendige ekspertise, påpeger Claus Karstensen. På TOPPEN af Informations- og KommunikationsTeknologi - 1/2008 9

10 Studenterprojekter for millioner De studerende på Aalborg Universitets IKT-uddannelser er kreative, innovative og fremsynede. Det viser historien. En hel del studenterprojekter er nemlig gennem tiden blevet til konkrete forretningsprojekter. Universitetet er ikke en lukket kuvøse, hvor de studerende går rundt og ser indadvendte ud. De arbejder målrettet med projekter og opgaver, der kan blive morgendagens store gennembrud. Nogle af de studerende har - allerede i deres studietid - haft held og dygtighed til at sælge eller videreudvikle deres ideer. Andre vælger at starte egen virksomhed og arbejde videre med produktmodningen, bakket op af fremsynede investorer. Mød her nogle af de studenterprojekter, der er slået igennem - eller som er lige på nippet til det store gennembrud. Smart filter til internettet Hvad gør tre datalogi-studerende på syvende semester, der får en idé til et unikt filter-system til internettet? De starter egen virksomhed, også selv om det er året efter det store dot.com-kollaps, og ingen tør røre ved internet-virksomheder. For Rune Alblas og hans to studiekammerater gik det over al forventning. Vi havde udviklet en billedgenkendelsesmetode, der gjorde det muligt at screene internetsider og på forhånd vælge, hvilke typer hjemmesider, man ikke ønskede at komme ind på - eksempelvis hvis man på en fritidsinstitution ikke ønsker, at børnene skal komme ind på sider med pornografisk indhold. Og da vi var blandt de første i verden med en så avanceret filter-teknologi, gik det fint, fortæller Rune Alblas og fortsætter: Vi startede Enologic i 2001, hvor vi færdigudviklede produktet og begyndte at sælge det via hjemmesiden. Allerede året efter fik vi nogle gode, store kunder. Det lykkedes de tre studerende at køre virksomheden videre, samtidig med at de afsluttede deres uddannelse. Siden valgte to af Runes medstuderende andre veje. Virksomheden var nu nået til et punkt, hvor vi skulle ud og markedsføre produktet internationalt, og derfor valgte vi at lade et andet firma, Danware Data, købe sig ind i virksomheden. Danware Data har det setup af salgskanaler, vi manglede, fortæller Rune Alblas. I dag arbejder han og en af medarbejderne i det tidligere Enologic videre med udvikling af nye netfiltre, og Rune Alblas har fået titel af team leader i udviklingsafdelingen. Jeg tror, at en af grundene til, at Enologic blev en succes, var, at vi selv troede 100 procent på produktet. Det gjorde det også muligt for os at få et par private investorer med fra starten, slår Rune Alblas fast. Spillekonsol kan hjælpe mobilindustrien Hvad har PlayStation 3 fra Sony med udvikling af nyt udstyr til mobilkommunikation at gøre? En hel del, hvis man spørger ph.d.-studerende Andreas Popp på CSDR, Center for Software Defined Radio. Han er den ene af to vejledere for to niende semesters-studerende, der er i gang med et projekt i samarbejde med Rhode & Schwarz Technology Center i Aalborg. Virksomheden laver test- og måleudstyr til mobilkommunikation. Rhode & Schwarz bruger meget dyr hardware, primært fordi der stilles store krav til regnekraften i det udstyr, de laver. Vi skal undersøge, om den meget dyre kombination af kraftfulde processorer, de benytter, kan erstattes af en række simplere processorer, der arbejder sideløbende. Og den billigste måde at få fat i sådan en multi-processor - en Cell BE - er at købe en PlayStation 3, der indeholder lige det hardware, vi skal bruge, forklarer Andreas Popp og fortsætter: Det, der er udfordringen ved parallelle Andreas Popp (th) og Rasmus Abildgren, begge AAU, diskuterer forskellige aspekter af Cell BE processoren. processorer, er, at de stiller helt nye krav til udvikling og programmering. Faktisk skal de otte processorer i sådan en PlayStation - i hvert fald i teorien - programmeres, så de alle udnyttes hele tiden. De to studerende startede på deres projekt den 1. september 2007, og når semesteret er slut, fremlægger de deres resultater for Rhode & Schwarz. Rhode & Schwarz har deltaget i adskillige studenterprojekter på Aalborg Universitet - ikke så meget for at fiske fremtidige medarbejdere, men fordi virksomheden mener, det er vigtigt at styrke universitetet. Så for dem er det vigtigste ikke, at projektet umiddelbart kan omsættes til virkelighed i deres udviklingsafdeling. Men hvis vi får løst programmerings-hurdlen - så kan det lede til reducerede hardware-omkostninger, slår Andreas Popp fast. 10

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN LYSET OG IDEEN STOL PÅ DIN CHIP DEN SORTE FORD IT VI SKAL STILLE DUMME? TAL MED DIN RUTSCHEBANE kolofon OPLAG. 5000 EKSPL. ISBN: 87-91258-77-4 TRYK: KAILOW-GRAPHIC PROJEKTLEDER: HENRIK MAHNCKE, VTU TILRETTELÆGNING

Læs mere

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Fra idé til. virksomhed. Eliteroer søsatte sin iværksætteridé med succes

Fra idé til. virksomhed. Eliteroer søsatte sin iværksætteridé med succes KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Hele dette tillæg er en annonce fra Københavns Universitet og partnere Fra idé til virksomhed Initiativtager til EmP group: Et almindeligt arbejde kunne aldrig komme

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed.

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed. startisyd INSPIRATION TIL IVÆRKSÆTTERI I SØNDERJYLLAND MARTS 2004 Iværksætteri er særligt vigtigt i Sønderjylland s.2 Rank ryggen, kvinder! s.5 Plads til initiativ s.11 Overtog sin egen arbejdsplads s.13

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye Innovations- Aktører Design og teknologi i samfundets interesse Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye innovationsaktører Design og

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1 Velfærdsteknologien vil være den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind WelHealth 1 Indhold Talesyntese nu med lægelatin En ny dansk talesyntese kan klare lægelatin

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek Nr. 1 februar 2014 Tema om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Lungerne er spydspids for udvikling af sundhedsteknologi Er telemedicin

Læs mere

Innovation & iværksætter

Innovation & iværksætter iværksætter Danmark udklækker iværksættere af høj kvalitet, men alt for få tør starte op selv. Side 6 iværksættermesse Få direkte adgang til investorer og kapitalbagmænd. Sådan lyder et nyt tilbud på årets

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere