Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet www.policy.dk"

Transkript

1 Hvordan forstår vi udviklingen i samfundet? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet

2 Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske samfund Fremtidens danske samfund - udfordringer Organiseringen af det danske velfærdssamfund Individet det konkrete Generationer Klasser Livsformer Livsstile

3 Udviklingen i samfundet Hvad er udvikling? Udvikling på hvilket område? Udvikling (ændring) i forhold til hvad? Hvorfor forstå udviklingen? Er der mange udviklinger - i hvilke retninger? Hvor sidder motoren hvad er drivkræften? Er udviklingen god?

4 Arbejdsspørgsmål Hvem bestemmer udviklingen? Gør I? Er udvikling godt? Skal vi blot følge med? Følger I med som siv der bøjer i vinden? Hvad med personlig udvikling?

5 Udviklingen i samfundet Udviklingen filosofisk historisk økonomisk politisk kulturelt demografisk Hvem har indflydelse på udviklingen?

6 Folketal ved folketællingerne i Danmark Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

7 Folketal ved folketællingerne i Danmark Befolkningsudviklingen i Danmark Danskere Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

8 Folketal i byer og landdistrikter Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

9 Den materialistiske historieopfattelse Kilde: Jacob Gravers Sørensen (1982): Nyhedsformidling, Systime

10 Udviklingen i samfundet Kilde: Jacob Gravers Sørensen (1982): Nyhedsformidling, Systime

11 Samfundsudviklingen Landbrugs-, industri-, videns- og informationssamfund Globalisering og hård konkurrence Forandringer og kaos Informationsteknologi Eksplosion af viden og støj Information og viden forældes hurtigt

12 Globalisering - glokalisering Oplevelse af tilknytning til lokalområdet Pct Procent Lokalområdet Egnen Mit land Europa Verden Område Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

13 Samfundsudviklingen Vi står midt i en forandring, der er lige så omfattende, som da Danmark gik fra landbrugs- til industrisamfundet. Nu sker ændringerne bare meget hurtigere. Danmark har store chancer for at klare sig godt, hvis vi satser rigtigt. For det er mennesker, der tæller. Menneskers fantasi, kreativitet og viden dygtighed kort sagt. Jeg vil gerne have et Danmark, der ganske enkelt er verdens bedste IT-nation. Det er ikke en umulig drøm. Det betyder, at alle danskere skal have adgang til Internet og mulighed for en adresse. Den offentlige sektor skal være med helt fremme med anvendelsen af computere og informationsteknik. Der er meget at tage fat på. Det handler om uddannelse for alle, og det skal starte i Folkeskolen.

14 Samfundsudviklingen Kilde:Lars Qvortrup(1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortællinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal.

15 Samfundsudviklingen Kilde:Lars Qvortrup(1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortællinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal.

16 Sekularisering? Giver folkekirken svar på menneskets åndelige behov? Pct Procent Ja Ved ikke Nej Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

17 Andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt de 30 til 69 årige 2000 Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

18 Samfundsudviklingen Kilde:Lars Qvortrup(1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortællinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal.

19 Fra Det Digitale Danmark Kreativitet og initiativ, evne til omstilling og samarbejde og til at overskue, sortere og koncentrere store mængder af information er stærkt på vej til at blive de mest efterspurgte kvalifikationer - ved siden af en stærk faglighed. Samtidig udfordrer netværkssamfundet borgernes evner til at forholde sig kritisk og aktivt til de mange nye muligheder". Kilde:http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/docshow.cgi?doc_id=19166&leftmenu=PUBLIKATIONER

20 Rokkans trekant Kilde: Jørgen Elklit (1984): "Det klassiske danske partisystem bliver til", pp i Valg og vælgeradfærd - studier i dansk politik, redigeret af Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard, forlaget Politica.

21 Rokkans modsætninger Kilde: Jørgen Goul Andersen (1995): Politik og samfund i forandring, 3.udgave, forlaget Columbus.

22 Kapitalistisk industrisamfunds hovedmodsætninger Kilde: Jørgen Goul Andersen (1995): Politik og samfund i forandring, 3.udgave, forlaget Columbus.

23 Stemmeandele arbejderpartier (Socialdemokratiet, SF m.fl.), centrum og samlede højrefløj (V, K, Uafhængige, Fremskridtsparti, Dansk Folkeparti m.fl.) Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og økonomi:

24 Socialdemokratiets og Venstres stemmeandele ved folketingsvalg Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og økonomi:

25 Venstre og højre Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og økonomi:

26 Udviklingen i sammenhænge mellem værdier og baggrundsvariabler Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

27 Det politiske system Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

28 Det traditionelle politiske system Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

29 Partimedlemskab - alder Variationer i partimedlemskab. Andel medlemmer i pct år år år år år 70+ år Kilde: Kilde: For : Andersen et al 1993: Medborgerskab. Demokrati og deltagelse. Forlaget Systime, side 55 (kap 3). For 2000: Medborgerundersøgelsen 2000, Mette Tobiasen, AUC.

30 Partimedlemskab uddannelse og køn Variationer i partimedlemskab. Andel medlemmer i pct Mænd Kvinder Folkeskole 7-9 klasse 10 klasse/real eksamen Studentereksamen, HF mv Kilde: Kilde: For : Andersen et al 1993: Medborgerskab. Demokrati og deltagelse. Forlaget Systime, side 55 (kap 3). For 2000: Medborgerundersøgelsen 2000, Mette Tobiasen, AUC.

31 Det korporative politiske system Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

32 Forhandlingsadministrationens politiske system Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

33 Den parlamentariske styringskæde Kilde: Morten Kelstrup (1995): Om det danske demokrati og den europæiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, København

34 Det danske organisations- og medieinfluerede politiske system Kilde: Morten Kelstrup (1995): Om det danske demokrati og den europæiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, København

35 Det danske politiske system og EU Kilde: Morten Kelstrup(1995): Om det danske demokrati og den europæiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, København

36 Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske samfund Fremtidens danske samfund - udfordringer Organiseringen af det danske velfærdssamfund Individet det konkrete Generationer Klasser Livsformer Livsstile

37 Arbejdsspørgsmål Hvordan kan samfundsudviklingen få konsekvenser for jeres område? Hvad betyder samfund? Hvad betyder fællesskab? Hvad holder et samfund sammen? Er rockere og udenlandske gadebander en del af det danske samfund? Hvorfor? Beskriv de væsentligste træk i det samfund vi lever i.

38 Det danske samfund Produktionsmåde Produktivkræfter og produktionsforhold Beskæftigelse valutaindtjening Primær Sekundær Tertiær Sociologisk Kulturelt Ideologisk Politisk Demografisk Globalt international arbejdsdeling

39 Beskæftigelse fordelt på brancher Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

40 Omsætningen fordelt på brancher 1999 Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

41 Velstandsudviklingen i Danmark Kilde: Bent Rold Andersen, Ældrepolitik på afveje, 1999, Fremad, p. 29.

42 Forbrugsgoder Husstandenes besiddelse af varige forbrugsgoder Procent År Tørretumbler Vaskemaskine Opvaskemaskine Mikrobølgeovn Kilde: Danmark i tal 2002, Danmarks Statistik.

43 Forbrugsgoder Husstandenes besiddelse af varige forbrugsgoder Procent År Videobåndoptager Videokamera Cd-afspiller DVD-afspiller Mobiltelefon Telefonsvarer Kilde: Danmark i tal 2002, Danmarks Statistik.

44 Forbrugsgoder Husstandenes besiddelse af varige forbrugsgoder Procent År PC Cd-rom DVD-drev Internet Alm. modem ISDN Fast forbindelse (ADSL) Kilde: Danmark i tal 2002, Danmarks Statistik.

45 Udviklingen i kvinders (16-59) deltagelse i arbejdsstyrken og personale i ældreomsorgen og daginstitutioner Kilde: Bent Rold Andersen, Ældrepolitik på afveje, 1999, Fremad, p. 30.

46 Forudsat middellevetid Kilde: Finansredegørelse 2002

47 Udviklingen i aldersgrupper Kilde: Finansredegørelse 2002

48 Aldersfordelt individuelt offentligt forbrug i 1998 pr. person Kilde: Finansredegørelse 2002

49 Stigning i off.udg. til ældre i forhold til 2003 Kilde: Finansredegørelse 2002

50 Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske samfund Fremtidens danske samfund - udfordringer Organiseringen af det danske velfærdssamfund Individet det konkrete Generationer Klasser Livsformer Livsstile

51 Arbejdsspørgsmål Hvordan kommer det danske samfund til at se ud i fremtiden? Hvilke udfordringer står det danske samfund overfor? Hvilke konsekvenser får det for jeres område?

52 Fremtidens danske samfund? Fritidssamfundet Servicesamfundet Overflodssamfundet Informationssamfundet Drømmesamfundet

53 Karakteristik af fire forskellige slags senmoderne samfund Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og økonomi:

54 Udfordringer Globalisering Konkurrence, ulighed, skatter, EU, andre kulturer, terrorisme. Informations- og bioteknologi Ophævelse af tid og rum, opbrud i hierarkier, eksplosion af viden, forandringer, læring, manipulation med liv. Værdifællesskab Nationalstatens opløsning, intet fællesskab, intet folk, lille og stort demokrati, velfærdsstaten i opløsning Demografiske ændringer Miljø Multikulturelt samfund, flere ældre, færre unge, større forsørgerbyrde. Vækst, forbrug og forurening.

55 Danmarks konkurrence- og sammenhængskraft Kilde: Mandag Morgen, Strategisk forum, 1998

56 Arbejdsspørgsmål Hvad er det særlige danske? Hvordan kommer disse udfordringer til at påvirke jeres område? Hvordan tilpasser I jer disse udfordringer indenfor jeres område? Hvilke kompetencer bliver vigtige i fremtiden?

57 Fremtidens arbejde Kilde: Institut for fremtidsforskning

58 Fremtidens arbejde Kilde: Jesper Bo Jensen, Fremtidens arbejdsbegreb, Institut for fremtidsforskning

59 Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske samfund Fremtidens danske samfund - udfordringer Organiseringen af det danske velfærdssamfund Individet det konkrete Generationer Klasser Livsformer Livsstile

60 Organiseringen af velfærdssamfundet Velfærdsstatsmodeller Residual model Universel model Socialforsikringsmodel Velfærdsstat/velfærdssamfund Forsørgelsestrekanten Det offentlige, marked, civilt samfund Systemverden og livsverden

61 Forskelle mellem de tre idealtyper af velfærdsstater Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998): Politik og samfund i forandring, forlaget Columbus.

62 Velfærdsmodeller og lande Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998): Politik og samfund i forandring, forlaget Columbus.

63 Sociale udgifter som andel af BNP 1998 Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

64 Ansatte i den sociale sektor Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

65 Udgifter til sociale ydelser fordelt på formål 1999 Kilde: Statistisk Årbog 2001, Danmarks Statistik.

66 Organiseringen af velfærdssamfundet Det offentlige Institutionalisering, regelkultur, lighed for loven, kontrol, autoritet, myndighed, klienter servicemanagementprincippet. Marked Effektivitet, målekultur, servicemanagement, penge, profit, rationalitet, forbrugere. Det civile samfund Frivilligt, familie, omsorg, hjælpeorienteret, solidaritet, samværs-omsorgsprincippet, husmoder, medmennesker.

67 Former for privatisering af velfærd Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998): Politik og samfund i forandring, forlaget Columbus.

68 Velfærdstrekanten Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998): Politik og samfund i forandring, forlaget Columbus.

69 Styringsmix mellem politisk styring, markedsstyring, og brugerstyring Kilde: Jørgen Goul Andersen (1998): Politik og samfund i forandring, forlaget Columbus.

70 Samvær-omsorgsprincippet og Servicemanagementprincippet Kilde: Bent Rold Andersen, Ældrepolitik på afveje, 1999, Fremad.

71 Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten, lørdag den 16. November 2002.

72 Fald i udlicitering Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten, lørdag den 16. November 2002.

73 Arbejdsspørgsmål Hvilken velfærdsmodel foretrækker I? Er den danske model i krise? Har den danske velfærdsmodel nogen fremtid? Hvem skal tage sig af forsørgelsen? Hvilken ideologi er dominerende i Danmark?

74 Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske samfund Fremtidens danske samfund - udfordringer Organiseringen af det danske velfærdssamfund Individet det konkrete Generationer Klasser Livsformer Livsstile

75 Arbejdsspørgsmål Beskriv i grove træk de mennesker der bor i Danmark Har vi fået et samfund fyldt med egoister og individualister? Hvordan kan udviklingen påvirke de mennesker i omgås med til dagligt? Hvordan tager I højde for personer med individualitet og selvrefleksion? Hvordan tilpasser i jeres område til det moderne menneske?

76 Individet Individualisme/egoisme Selvrefleksion vælge identitet Traditioner, hierarkier, autoriteter og valg skal forklare sig selv Kulturel frisættelse Vælger selv fællesskab Postmodernisme historierne står for fald

77 Autoritetstro? Bør man følge givne arbejdsinstrukser selv om man er uenig i disse? Pct Man bør følge arbejdsinstruktionerne Man må først være overbevist om, at disse er rigtige Det kommer an på Ved ikke Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

78 Børneopdragelse Børneopdragelsesmål. Pct Sparsommelighed Lydighed Beslutsomhed Fantasi Gode manerer Tolerance/respekt Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag. Kristen tro

79 Dk`s placering ift. resten af Europa 100 = Europa gsn. Kilde: RISC: Social change in Denmark1997

80 Kilde: RISC: Social change in Denmark1997

81 Danskerne er individuelle, udforskende og lokalt orienterede Kilde: RISC: Social change in Denmark1997

82 Inddeling af danskere Generationer Maslows behovspyramide Materialistisk og postmaterialistisk klasser Proletarer og kapitalister Socialgrupper Livsformer Lønarbejderlivsformen Den selvstændige livsform Den karrierebundne livsform Livsstile Økonomisk kapital Kulturel kapital

83 Arbejdsspørgsmål Findes der forskellige sociale klasser i dagens Danmark? Har det betydning for jeres område? Hvilke klasse kommer du fra? Tager I højde for at brugerne har en forskellig klassebaggrund hvordan gør I det? Hvilken livsform har du? Tager I højde for at brugerne har forskellige livsformer? Giv et eksempel på etnocentrisme? Hvordan bliver fremtidens medarbejdere og brugere?

84 Maslows behovspyramide

85 Materialisme og postmaterialisme Kilde: Jørgen Goul Andersen (1995): Politik og samfund i forandring, forlaget Columbus.

86 Er vi blevet postmaterialister? Ingleharts mpm-indeks.pct Materialister Både og Postmaterialister Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

87 Den erhvervsaktive del af samfundet ifølge Wrightmodellen 1985 Kilde:Heine Andersen (1992): Sociologi - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag.

88 Kilde: Peter Gundelach og Nils Mortensen (1990): Ind i sociologien - en grundbog, forlaget Gyldendal

89 Kilde: Peter Gundelach og Nils Mortensen (1990): Ind i sociologien - en grundbog, forlaget Gyldendal

90 Lønarbejder-livsformen Kilde:Lone Rahbek Christensen(1988): Livsformer i Danmark, Samfundsfagsnyt

91 Den karrierebunde livsform Kilde:Lone Rahbek Christensen(1988): Livsformer i Danmark, Samfundsfagsnyt

92 Familien har det godt Andel der prioriterer familie højere end arbejde. Pct Kvinder Mænd Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

93 Hvad er det vigtigste område? Meget vigtigt område i danskerens liv. Pct Familie Arbejde Venner og bekendte Fritid Politik Religion Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag.

94 Den selvstændige livsform Kilde:Lone Rahbek Christensen(1988): Livsformer i Danmark, Samfundsfagsnyt

95 Livsformernes syn på hinanden Kilde:Lone Rahbek Christensen(1988): Livsformer i Danmark, Samfundsfagsnyt

96 Livsstile Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

97 Livsstile Kilde:Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen (2000): Gør biblioteket en forskel, Danmarks Biblioteksforenings forlag.

98 Verdensbilleder Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

99 De politiske partier Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

100 Rejse- og ferieformer Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

101 Sportsudøvelse Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

102 Langvarige forbrugsgoder Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

103 Foretrukken musik Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

104 Politiske holdninger Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

105 Politiske typer Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

106 Foretrukne aviser Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

107 Den kulturelle kræsenhed Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

108 Kulturinstitutioner Kilde:Henrik Dahl (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag.

109 Disposition Samfundet det abstrakte Udviklingen En beskrivelse af det danske samfund Fremtidens danske samfund - udfordringer Organiseringen af det danske velfærdssamfund Individet det konkrete Generationer Klasser Livsformer Livsstile

110 Anvendt litteratur Andersen, Bent Rold (1999): Ældrepolitik på afveje, Fremad. København. Andersen, Heine (1992): Sociologi - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag. Andersen, Johannes (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, Forlaget Systime. Andersen, Johannes (1997): Hverdagens centrifuge - Det daglige liv og den moderne livsform, forlaget Hovedland. Andersen, Jørgen Goul (1995): Politik og samfund i forandring, 3.udgave, forlaget Columbus. Andersen, Jørgen Goul (1998): Politik og samfund i forandring, bind 1 og 2, forlaget Columbus. Brøndum, Tine Aurvig; Bødskov, Morten; Dyhr, Villy; Olsen, Lars; Thorning-Schmidt, Helle(2002): Forsvar for fællesskabet, Fremad. Bukdahl, Jørgen (1976); Karl Marx, G.E.C. Gads forlag, København. Christensen, Lone Rahbek (1988): Livsformer i Danmark, Samfundsfagsnyt. Dahl, Henrik (1997): Hvis din nabo var en bil - en bog om livsstil, Akademisk forlag. Dahl, Henrik (1998): Den kronologiske uskyld, Gyldendal. Dalgaard, Esben et al. (1996): Velfærdsstatens fremtid, Handelshøjskolens forlag. Damberg, Erik (1994): "Det handler ikke bare om at lære...om udviklings-, indlærings- og motivationspsykologi" pp i Erik Damberg (red.), Pædagogik og Perspektiv - en gymnasial didaktik, Munksgaard. Danmarks statistik, Statistisk årbog 2001 og Danmark i tal Det digitale Samfund - Omstilling til netværkssamfundet, + bilag (1999), Forskningsministeriet, København.

111 Anvendt litteratur Elklit, Jørgen (1984): "Det klassiske danske partisystem bliver til", pp i Valg og vælgeradfærd - studier i dansk politik, redigeret af Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard, forlaget Politica. Finansministeriet (2000): Hvad sagde de? -Høringer og borgerundersøgelse Findes på nettet Finansministeriet (2000): Borgernes tilfredshed med den offentlige sektor - baggrundsrapport. Findes på nettet: Finansministeriet (2002): Finansredegørelsen Findes på nettet. Giddens, Anthony (1994): Modernitetens konsekvenser, Hans Reitzels forlag. Giddens, Anthony (1998): The Third Way - The Renewal of Social Democracy, Polity Press. Gundelach, Peter; Mortensen, Nils (1990): Ind i sociologien - en grundbog, forlaget Gyldendal. Gundelach, Peter (red.)(2002): Danskernes værdier , Hans Reitzels Forlag. Hesseldahl, Peter (1998): Den ny natur, Høst og Søn, København. Jensen, Jesper Bo (2001): Midt i en Mellemtid - i overgangen fra det gamle til det nye samfund, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub. Jensen, Rolf (1999): "The Story of the Future", Institut for fremtidsforskning (http://www.cifs.dk/). Artiklen findes her Jensen, Rolf (1996): "The Dream Society", Institut for fremtidsforskning. (http://www.cifs.dk/). Artiklen findes her Jochumsen, Henrik; Rasmussen, Casper Hvenegaard (2000): Gør biblioteket en forskel?, Danmarks Biblioteksforening. Jørgensen, Kresten Schultz (1997): Det sidste menneske - da danskerne opgav demokratiet, forlaget Fremad. Kelstrup; Morten (1995): Om det danske demokrati og den europæiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, København.

112 Anvendt litteratur Kirk, Henning (2001): "Det grå guld - ældrebilledet efter år 2000", Tandlægebladet nr. 1, Kompetencerådets rapport 1998, Mandag Morgen, strategisk forum, Larsen, Peter Gorm (1998): Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer. Findes kun på nettet: Larsen, Peter Gorm (2000): Format c:amfund - refleksioner over videns- og informationssamfundet. Findes på nettet: Levevilkår i Danmark, Statistisk oversigt 1997, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, Leeson, George W. (2001): "Ældregruppen - Definitioner og demografiske aspekter", Tandlægebladet nr. 1, Olesen, Kjeld (1997): Det robotiserede menneske - pejlinger i et politisk opbrud, forlaget Fremad. Qvortrup, Lars (1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortællinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal. Qvortrup, Lars (2001): "Det lærende samfund", Samvirke, januar nr. 1, Rasmussen, Terje (1995): Moderne maskiner Teknologi og samfund, Pax Forlag, Oslo. Skovgaard, Gunhild, Lange; Blædel, Michael (red),(2001): Ældre i Danmark - hvis ansvar?, Gyldendal. Socialministeriet (2001): Det gode liv er skrøbeligt danskere har skrevet dagbog og sendt den til socialministeren, Statens Information. Witt-Hansen, Johannes (2000): Karl Marx - De store tænkere, Rosinante.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler.

Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler. Identitet, socialisering og integration (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2014. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Normer: Skrevne og uskrevne adfærdsregler. Anviser hvordan man kan og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet.

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet. 1 SAMFB pensum2015 SAMFUNDSFAG B-valghold: Undervisningsbeskrivelse Termin: Juni 2015 Institution: Handelsgymnasiet Vejle / Campusvejle Uddannelse: HHX Fag og Niveau: Samfundsfag B. Lærer: Hanne Riisager

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C

VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C Lærer(e) Thorkild

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe netundervisning Samfundsfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG i socialvidenskab 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave Socialøkonomiske virksomheder: Mellem forretning og socialt ansvar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Unge og regional identitet

Unge og regional identitet Carsten Yndigegn Unge og regional identitet Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Det civile samfund, hvordan styrker vi det?

Det civile samfund, hvordan styrker vi det? Det civile samfund, hvordan styrker vi det? / Elsebeth Gerner Nielsen Tre perspektiver: Det civile samfund og demokratiets krise Det civile samfund og den menneskelige/sociale krise Det civile samfund

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Hvorfor informationskompetence? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet http://www.policy.dk/

Hvorfor informationskompetence? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet http://www.policy.dk/ Hvorfor informationskompetence? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet http://www.policy.dk/ Disposition Hvorfor informationskompetence? Hvad er informationskompetence?

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Om dannelse og læringens langsigtede mål

Ledelse & Organisation/KLEO. Om dannelse og læringens langsigtede mål Om dannelse og læringens langsigtede mål Den politiske kultur i DK Ove Kaj Petersen (2011) Nationalstat 1870 erne ca. 1940 Velfærdsstat ca. 1945 1990 erne Subjekt Individ Person (borger) (uerstattelig)

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Hjemløse i Danmark Herberg et akuttilbud 15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Assertive Community Treatment (ACT) 9/10 hjemløse med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 16 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærere STX Samfundsfag A Nicolai Bentsen Hold 3s SA 2013-2016 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

1. Redegørelse for Daltons opfattelse af, hvad der forklarer folks partivalg

1. Redegørelse for Daltons opfattelse af, hvad der forklarer folks partivalg Side 1 af 7 1. Redegørelse for Daltons opfattelse af, hvad der forklarer folks partivalg Uddraget fra Daltons bog indskriver sig i en debat om ændrede værdier i de industrialiserede lande, som har hersket

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 17. november 2011 Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Pædagogiske udfald PÆDAGOG: Vi har længe haft fokus på de børn, der falder ud af fællesskabet

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Faglig dialog og udvikling gennem et fælles sprog 42647 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Valgdeltagelsen. Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide - om Kommunalvalg. Kasper Møller Hansen

Valgdeltagelsen. Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide - om Kommunalvalg. Kasper Møller Hansen Valgdeltagelsen Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide - om Kommunalvalg Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet kmh@ifs.ku.dk www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ 1 At stemme

Læs mere

alderdom Handicap og en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring

alderdom Handicap og en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring Handicap og alderdom en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring København 21.maj 2014, Professor Institut for Statskundskab Aalborg universitet Introduktion Forlænget levetid og aldrende

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere