Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen"

Transkript

1 # 4 December 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Synspunkt: Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger Omdømmeanalysen: Jurastuderende foretrækker advokatbranchen Tema Fagdage: Når mediestormen raser Reportage Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik

2 2 frontdata.dk Peter Ryberg Sales Manager / Så enkelt kan det siges. Vi forbinder advokater og advokaters IT-systemer Hos Front-data har vi mange års erfaring med IT-outsourcing og hosting for danske advokatkontorer. Som jeres IT-partner får I tryghed, fleksibilitet og kan sige farvel til uforudsete IT-omkostninger og tvivlsom datasikkerhed. Vi skaber en samlet løsning til jer, der er skalérbar, hvis jeres organisation ændrer sig, og I slipper for bekymringer om drift, servere og software. Jeg sover ikke bedre om natten ved at have vores data stående i vores eget kosteskab. Det er langt sikrere at placere dem ude af huset, hvor tingene er optimerede. Front-data har de rette klassificeringer og ved, hvad de taler om. Så et godt råd til andre er at tænke på helheden. Man skal ikke kun tænke på økonomi. Det handler også om at værdisætte egne timer. Kurt Rasmussen, Clemens Advokater Dit kontingent er hurtigt tjent hjem, når du bruger os Det koster i 2013 kr årligt pr. advokat at være medlem af Danske Advokater. Når du vælger at bruge vore kurser og andre af vore medlemstilbud, kan regnestykket se således ud: Eksempel Et 2-dagskursus til advokaten Normalpris kr Medlemmer kr Et 1-dagskursus til sekretæren Normalpris kr Medlemmer kr En annonce på Advojob Normalpris kr Medlemmer kr Samlet pris kr kr HUSK fuldmægtige er gratis Du har altså sparet din virksomhed for kr. i indkøb. Med andre ord kan det hurtigt blive en overskudsforretning at være medlem. Se alle medlemstilbud på nettet.

3 3 Magasin Leder: Synspunkt : Nej til hovsa-løsninger Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik Tema Fagdage: Når mediestormen raser En masse viden og netværk Skud fra borgen: Simon Emil Ammitzbøl Advokat i Afrika Klart potentiale for mediation Trivsel ses på bundlinjen Omdømmeanalysen 2013 Strategisk talentarbejde 5 skarpe til Esben Vibe, direktør i Advodan Branchen i Tal Opslagstavlen Medlemsfordele / Medarbejderoversigt Forside: Geir Lippestad Fotograf: Sune Tølløse Danske Advokater 5. årgang Medlemsmagasin til advokater, fuldmægtige, øvrige medarbejdere i advokatvirksom hederne og andre interessenter. Udgives af: Danske Advokater H.C. Andersens Boulevard København V. T: M: Oplag: eksemplarer Ansvarshavende redaktør: Paul Mollerup Redaktionspanel: Paul Mollerup Helle Ahlenius Pallesen Helle Hübertz Krogsøe Søren Møller Andersen Øyvind Fagerstrand Ulrikke W. Krogbeck Kim Gravgaard Skou Redaktør: Søren Møller Andersen Redaktion og layout: Kim Gravgaard Skou Annoncer: Kim Gravgaard Skou Annoncering er åben for medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere. Tryk: Grafisk Rådgivning Danske Advokater modtager jævnligt forslag til artikler bl.a. fra vore medlemmer. Om disse artikler bringes i magasinet - eller på Danske Advokaters hjemmeside - er en redaktionel beslutning. Signerede artikler afspejler ikke nødvendigvis Danske Advokaters holdninger.

4 4 MENS VI VENTER PÅ POLITIKERNE

5 Af: Lars Svenning Andersen, Formand for Danske Advokater 5 Leder: Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene har afholdt sit sidste møde og er så godt som klar til at aflevere sin rapport til justitsministeren. Samtidig kan vi læse i regeringens lovprogram, at det er tanken, at justitsministeren særskilt vil fremsætte lovforslag om en del af de resultater, der er kommet ud af udvalgsarbejdet nemlig spørgsmålet om en forhøjelse af appelgrænsen, der i dag er på kr. De mange andre forslag, som er indeholdt i udvalgets samlede rapport, vil der først blive fremsat lovforslag om efterfølgende i det nye år. Som medlem af udvalget må jeg sige, at jeg finder adskillelsen af de forskellige dele af vores forslag fra udvalget uforståelig. Når jeg som repræsentant for advokatbranchen har stillet mig bag nogle forslag, som jeg ser store principielle problemer med, er det fordi, jeg tager det alvorligt, at formålet med udvalgsarbejdet er at sikre en bedre og en mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene vel at mærke uden, at det må blive dyrere samlet set. Og her er det, at det uforståelige kommer ind. For effektiviseringer og en begrænsning i den direkte appeladgang har kun mening, hvis den fører til en forbedring af retssikkerheden for de mange først og fremmest ved nedbringelse af behandlingstiderne. Eller sagt på almindelig dansk: Vi medvirker gerne til effektiviseringer af domstolene, men ikke til en spareøvelse, når det gælder behandling af de civile sager ved domstolene. Jeg tager det for givet, at en højere appelgrænse vil føre til færre civile sager ved domstolene samlet set, som vil bidrage til faldende ventetider ved retterne for at få civile sager behandlet samlet set og naturligvis i særlig høj grad ved landsretterne. Den seneste statistik for sagsbehandlingstiderne for civile sager ved retterne, som er fra 1. halvår 2013, viser, at det tager knap et år at få en civil sag igennem byretten. Yderligere knap et år, hvis den ankes, mens civile sager, der er henvist til landsretten i 1. instans, er knap to år om at blive behandlet. Og der er vel at mærke tale om, at sagsbehandlingstiderne for de civile sager over perioden siden domstolsreformen har været støt stigende, når det gælder landsretterne, mens det i 2012 tog en halv gang længere at få en civil sag igennem byretten, end det gjorde i Her ser tallene for 1. halvår 2013 en lille smule bedre ud men ikke meget. Advokatbranchen har - bl.a. sammen med Advokatsamfundet og Dommerforeningen været med til at tage ansvar, indgå kompromisser og finde løsninger. Det har vi gjort, fordi vi ønsker højere effektivitet og lavere gennemløbstider for de civile sager samtidig med, at kvaliteten er, som den bør være. Ændring af appelgrænsen kan derfor ikke stå alene. Den må kombineres med sikkerheden for, at effektiviseringerne kommer domstolene til gode. Det håber jeg, at Folketingets retsordførere vil være med til at holde justitsministeren op på. Lars Svenning Andersen Formand

6 6 Af: Paul Mollerup, adm.direktør i Danske Advokater Synspunkt Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger DR s udsendelsesrække om skatterådgivere og skattely rejser en lang række principelle spørgsmål, som er vigtige at få diskuteret og belyst. Udsendelserne bygger på optagelser lavet med skjult kamera af en undercover-journalist, der agerer agent provocateur over for revisorer, advokater, bankansatte og andre rådgivere. Udsendelserne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved etikken i skatterådgivningen også når det gælder advokater. Det har naturligvis rejst en politisk debat. Den kommer jeg tilbage til. DR har været på fisketur hos mange advokater, og langt de fleste steder har rådgivningen været så kedelig, at de ikke har kunnet bruge den i deres kampagnejournalistik. Det er særdeles positivt og vidner om, at vi er en branche med en høj professionalisme og etik. Det er bare ikke det billede, man står tilbage med, når DR har sammenklippet deres såkaldte dokumentarudsendelser. Såkaldte, fordi man kan spørge, om noget er dokumentar, når det, sagen handler om, er ren iscenesættelse, og man som rådgiver populært sagt får stukket en plade fra en lokkedue. Oplyst grundlag, tak! Jeg kunne godt ønske mig, at debatten foregik på et mere oplyst grundlag, men det er svært, når vi kun må se nogle få løsrevne udtalelser. DR vil ikke lægge sin dokumentation frem. Offentligheden må ikke se de fulde optagelser. Det styrker naturligvis ikke DR s troværdighed. Anne Marie-Dohm fra DR s ledelse argumenterer således i Berlingske den 13/11: En af de væsentligste grunde til ikke at offentliggøre og udlevere råbånd er hensynet til den eller de kilder, der optræder på båndene. Når optagelserne er foretaget med skjult kamera påfører mediet næsten automatisk kilden en krænkelse. Det er en spøjs argumentation. Det frarøver jo den medietiltalte muligheden for at få det fulde billede frem. Pressen argumenterer altid for, at skjult kamera er nødvendigt for at få sandheden frem. Hvorfor lægger DR så ikke selv hele sandheden frem? Dobbeltmoralen i kampagnejournalistikken er til at tage at føle på. På journalisten.dk den 4/10 kunne man læse, at det svenske dokumentarprogram Uppdrag Granskning lægger sin dokumentation frem. Hvis DR er konsistente i deres argu-

7 7 mentation, må de naturligvis mene, at deres svenske kollegaer optræder krænkende! License to lie På Journalisthøjskolens hjemmeside er der en artikel fra den 9/ , som bærer overskriften: Skjult kamera - et nyt journalistisk redskab?. Det er en interessant artikel - specielt når man tænker på, at DR s nyhedschef i dag hedder Ulrik Haagerup. I 2008 havde han et andet job. I artiklen kan man bl.a. læse flg.: Chefredaktør Ulrik Haagerup udtrykte frygt for, at brugen af skjult kamera var en glidebane hen imod, at journalister ved at iscenesætte begivenheder selv skaber virkeligheden, og A license to lie kaldte han metoden, som han selv illustrerede med et fiktivt, saftigt eksempel: Jan Sjursen kommer intetanende hjem og finder barmfagre Laila i sin seng, som journalister har anbragt der. Med skjult kamera kan journalisterne herefter "afsløre" den virkelighed, de selv har iscenesat. Det relevante spørgsmål til Ulrik Haagerup er derfor: Hvori består forskellen? Skal medierne afdække eller skabe virkeligheden? De svar har vi stadig til gode. Medier har også ansvar Man har i min optik et kæmpe ansvar som agent provocateur - særligt når man ønsker at købe noget, som er fuldt lovligt nemlig skatterådgivning. Som den fjerde statsmagt har man også et ansvar for legitimiteten i ens handlinger, og her er det ikke nok at komme med nogle pseudoargumenter om kildebeskyttelse. DR kunne jo bare lade være med at agere agent provocateur med skjult kamera, hvis man synes, det er synd for ofrene. Man skal jo huske, at "et ord kan være et mord". Med den enorme magt, som den store mediemaskine, DR, har, følger også et ansvar! Man har trods alt ageret agent provocateur, hvilket politiet ikke en gang må i Danmark, da vi i retsstaten har besluttet, at målet ikke helliger midlet. Nej til hovsa-løsninger Når mediemøllen kværner, så kører det politiske system med. Det er helt naturligt og helt forventeligt. Skatteministeren har iværksat en møderække, hvor Danske Advokater sammen med SKAT, Bagmandspolitiet, FSR danske revisorer, Advokatsamfundet og Finansrådet er inviteret til et rådgiver- og branchesamarbejde, som, skatteministeren håber på, vil kunne munde ud i et kodeks for god skatterådgivning. Jeg og Danmarks Skatteadvokater stiller naturligvis op til det arbejde. Vores holdning er klar: Hammeren skal falde hårdt, hvis man laver noget ulovligt, men det er vigtigt, at der ikke bliver lavet hovsa-løsninger eller indført nye regler på områder, der allerede er godt dækket ind. Og det er vigtigt, at vi ikke får etableret nogle parallelle normer, som stiller nogle andre krav til god rådgivning end de love og regler, som vi allerede agerer efter i dag. Et retssamfund bygger på lovgivning ikke på politiske tilkendegivelser om det subjektive begreb moral. Vi har allerede i dag ganske glimrende regler i både straffeloven, de advokatetiske regler og SKATs juridiske vejledning om strafbar eller ulovlig rådgivning. Det er væsentligt også at få belyst, om de værktøjer, myndighederne allerede kan gøre brug af i dag, bruges godt nok. For os er det særligt væsentligt, at arbejdet om god rådgivning også kommer til at omfatte alle de sidegaderådgivere, som ikke er underlagt de samme strenge etiske regler som os andre.

8 8 Af: Søren Møller Andersen Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik Den norske forsvarsadvokat, Geir Lippestad, fortæller i en ny bog om sit forsvar af massemorderen, Anders Behring Breivik. Samtidig blæser han til værdikamp. De fleste af os kan huske, hvad vi lavede den 11. september På samme måde kan de fleste af os huske den 22. juli 2011, hvor Anders Behring Breivik dræbte 77 mennesker. 69 mennesker blev skudt på den norske ø Utøya, hvor unge socialdemokrater holdt sommerlejr, og 8 mennesker døde af Breiviks bombe ved regeringskontorerne i Oslo. Den største terroraktion på norsk grund siden Anden Verdenskrig var en realitet. Tidligt om morgenen den 23. juli 2011 bliver den norske forsvarsadvokat Geir Lippestad vækket af telefonen. I røret er en mand fra politiet, der siger: Vi har pågrebet en person ved navn Anders Behring Breivik som ansvarlig for terrorhandlingerne. Han blev overmandet og pågrebet ude på Utøya, og han har indrømmet, at han stod bag bomben i regeringskvarteret og ugerningerne på øen. Han ønsker dig som forsvarer. Lippestad fandt senere ud af, at valget af ham ikke var tilfældigt. Han havde nemlig tidligere forsvaret en nynazist, men hvorfor valgte Geir Lippestad - der i øvrigt selv er socialdemokrat - at påtage sig opgaven med at automatpilot forsvare en massemorder som Breivik? Jeg har ofte prøvet at forstå Breivik. Føler han nogen anger? Udviser han anger? Det tror jeg overhovedet ikke, han gør. Men jeg tror ham, når han siger, at de første skud var grufulde for ham, at hver muskel i kroppen strittede imod. Og jeg tror ham, når han forklarer, at han derefter slog fuldstændig over på forsvar for det, han forsøgte at ødelægge livet selv som han jo stadig er en del af, fortæller Lippestad, der naturligvis også drøftede spørgsmålet med sin hustru, inden han påtog sig opgaven. Hendes svar var mere prosaisk: Du har fået en opgave, og du har et ansvar. Pas dit arbejde. I bogen fortæller han også, at som terroristens forsvarsadvokat befandt vi os i orkanens øje og måtte mere end nogen andre balancere mellem flere hensyn ikke mindst hensynet til de værdier, Breivik ville knuse, men ikke desto mindre selv var omfattet af. I Lippestads optik er forsvaret af Breivik dermed også et forsvar for livet, demokratiet og retsstaten. Første gang, han mødte Breivik, sagde han til ham: Jeg kan godt varetage dine juridiske interesser på en professionel måde, selvom jeg synes, at dine handlinger er totalt hensynsløse, og at dit menneskesyn er både skræmmende og virkelighedsfjernt. I bogen påpeger Lippestad også, at det netop er forbilledligt, at det norske retssystem behandlede sagen som en almindelig straffesag og efter bedste overbevisning traf afgørelser, som risikerede at møde modstand i befolkningen. Forsvar for livet og demokratiet Svaret giver Lippestad i sin nye bog Det vi står for, hvor han fortæller om sin funktionshæmmede datter, Rebekka, der har svævet mellem liv og død, og om at denne erfaring gav mig måske en særlig personlig forudsætning for at påtage mig opgaven som forsvarsadvokat for en mand, der har taget så mange liv, men selv lever videre. I den forstand blev forsvaret for Breivik lige så vel et Djævelens advokat? Under retssagen var der mange, der spurgte mig: Hvordan kan du være så motiveret? Hvordan kan du holde ud at arbejde timer hver dag for at varetage sådan en dæmons interesser? Hvordan er det at være djævelens advokat? For det første bruger jeg ikke ord som dæmon og djævel om andre mennesker uanset hvem de er. Mit grundlæggende menneskesyn er, at alle har menneskeværd,

9 9 Den, der er dårligst stillet, har krav på det bedste forsvar. Det burde give anledning til refleksion over forsvarsopgaven. For i et retssamfund skal det ikke være sådan, at en tiltalt bliver spist af med en summarisk rettergang og et slapt forsvar, fordi slutresultatet tages for givet. Også en massemorders interesser skal varetages. Det betyder også, at forsvareren er mere end bare en forsvarer. Han bliver retssamfundets tjener. Forsvarer Lippestad og hans team er garanter for Norge som retssamfund. Et samfund, Behring Breivik ville knuse -Harald Stanghelle, Aftenpostens politiske redaktør uanset hvilke egenskaber de ellers har. For det andet føler jeg, at vi på den måde fjerner det kollektive ansvar, vi har for alle de mennesker, der bor her i Norge, uanset hvilke forbrydelser de har begået, lyder det i bogen, hvor Lippestad uddyber: Hvad opnår samfundet ved at definere sådanne mennesker som dæmoner andet end at udstøde dem endnu mere og fratage dem muligheden for at vende tilbage til fællesskabet. Man burde hellere spørge: Hvorfor gik det sådan? Lippestad kom naturligvis tæt på sin klient og afslører, at: Det mest specielle for os som forsvarsadvokater var nok at komme helt ind på livet af en mand, som for at fremme sine politiske idealer havde været villig til at volde helt uskyldige mennesker så meget ondt med fuldt overlæg. De vinduer, han åbnede på vid gab ind til sit univers af makabre handlinger og forkvaklet tankegods, gav os indsigter i billeder, vi helst ville have været foruden. Mange advokater vil nok stille spørgsmålet: Kan man skrive en sådan bog om sine oplevelser uden at krænke tavshedspligten? Jeg har naturligvis været meget opmærksom på hensynet til tavshedspligten under udarbejdelsen af denne bog. Selvom Anders forsvinde Behring Breivik allerede tidligt i forløbet fritog mig fra min tavshedspligt og siden gav samtykke til, at jeg skrev en bog om min opgave som forsvarsadvokat i sagen, har det ligget mig stærkt på sinde ikke at viderebringe oplysninger om klienten, der ikke allerede er offentligt kendt i forvejen. Inden håndjernene blev løsnet, løftede han højre arm med knyttet næve til en hilsen mod resten af salen. Der gik et slags lydløst gisp gennem hele retssalen [ ] Vi forsvarere havde vænnet os til det utroligste fra vores klient gennem afhøringer og møder og burde ikke være blevet overrasket. Alligevel havde vi mest lyst til at synke ned mellem stolene og bare Vigtig værdikamp Formålet med bogen lægger forfatteren ikke skjul på. Lippestad blæser til værdikamp. Det norske samfund har nemlig ikke gjort op med terroristens truende tankegods. Hidtil har diskussionen om fysisk sikring mod yderligere terror været vigtigere end spørgsmålet om, hvordan vi skal styrke og bevare de grundlæggende værdier, som terroristen og hans ideologiske våbendragere ønsker at ødelægge. Det er mit håb, at denne bog kan medvirke til, at vi for alvor begynder at diskutere vores fælles værdigrundlag og det, der forener os på tværs af tro, hudfarve, nationalitet og andre særtræk. [ ]Vi må se værdien af det enkelte menneske og betydningen af de grundlæggende værdier i samfundet demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, menneskerettigheder. Selvom vi er forskellige, må vi aldrig acceptere, at disse værdier bliver undergravet. Og selvom det lyder paradoksalt, må vi aldrig tolerere intolerance. I Lippestads optik skal man ikke finde årsagerne til tragedien i mangelfuldt politiberedskab eller dårligt samarbejde mellem diverse offentlige institutioner: Årsagen stikker langt dybere og bunder i et fremvoksende politisk lavtryk over Europa, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, påpeger han og understreger, at politiske klimaforandringer er menneskeskabte. Men det betyder jo så også, at vi kan gøre noget ved dem. Hvis vi vil og tør tage fat på de mest brændende spørgsmål.

10 10 Demokrati skal vedligeholdes De vigtigste spørgsmål for Lippestad er, hvordan vi håndterer fremvæksten af det politiske ekstremklima? Hvordan vi skal møde det raseri, der kommer op til overfladen, fordi samfundet undergår hastige forandringer? Og hvordan vi skal sikre, at unge kan forvalte det værdigrundlag, som et voksende antal ekstremister ønsker at bringe til fald? Et demokratisk værdigrundlag er ikke en selvfølge: Det er en lige så skrøbelig konstruktion som livet selv, og det må vedligeholdes og udvikles hver eneste dag. Gør vi egentlig det? Og i så fald: Hvordan gør vi det? Denne debat har vi endnu ikke indledt, selvom der var ansatser til det umiddelbart efter terroraktionen. Nu, hvor vi har fået det hele lidt på afstand, men stadig kan mærke rystelserne efter den 22. juli langt inde i folkesjælen, er det på tide at løfte blikket og indlede en ny grundlæggende værdidebat. Ellers er jeg bange for, at vi om føje år igen vil stå rådvilde ved ruinerne efter en ny stor terrorhandling og spørge os selv: Hvordan var dette muligt? Ifølge Lippestad må der udstikkes en ny kurs: Vi har desværre ikke mulighed for at byde alle velkommen til Norge. Men det må være sådan, at dem, der er her og vokser op her i landet, både i første, anden og tredje generation bliver accepteret som ligemænd. Værdien af det flerkulturelle må være lige så stærkt rodfæstet som værdien af det selvstændige Norge, vi lagde grundstenen til i 1814 og igen i 1905 og Den 24. august 2012 erklæres Anders Behring Breivik tilregnelig og dømmes til forvaring. Den 13. juni 2013 døde Geir Lippestads datter Rebekka. Bogen er en meget stærk og bevægende personlig skildring af, hvordan det er at være forsvarsadvokat i en sag, der er en af de største tragedier i nyere tid. Forfatteren fortæller hudløst ærligt om flovheden ved sine juridiske bommerter under retssagen. Man mærker tydeligt hele bogen igennem, at Lippestad er et menneske, der er båret af klare politiske værdier. Hans synspunkter i værdidebatten er ikke nye, men det ændrer ikke ved, at bogen er særdeles interessant og medrivende læsning, hvad enten det foregår med juridiske eller politiske briller. Geir Lippestad: Det vi står for Kristelig Dagblads Forlag 237 sider Pris: 250 kr. Grafisk produktion nemt og hurtigt... Book et uforpligtende møde på tlf eller kom forbi Havnevej 3 B, 2670 Greve. Få et godt tilbud på dine tryksager og en gave med hjem. logodesign foldere annoncer brochurer papirlinier plakater flyers magasiner udstillingsmateriale bannere årsrapporter reklametryk bilreklamer roll up produktkataloger visitkort

11 11 Business as unusual VIND INNOVATIONSPRISEN 2014 Tema for prisen: Diversitet Hvis I er en virksomhed, der holder af at udfordre status quo eller er en af de virksomheder, der har opdaget, at diversitet er en konkurrencemæssig fordel eller har mod på at sætte skub i et innovationsprojekt om diversitet så er I en af de virksomheder, der bør indstille et projekt til Innovationsprisen Tidsfrist Deadline for indstilling af projekter er den 1. maj 2014 kl Prisen på kr uddeles i forbindelse med Danske Advokaters Kongres 2014 den 19. september om aftenen i det nye kursus- og mødecenter Valencia. Tilmeld dig online på: danskeadvokater.dk - du finder Innovationsprisen 2014 på forside-banneret.

12 Danske Advokaters Fagdage 2013 Når mediestormen raser: Du har nye beskeder Når advokater tager spektakulære sager, er mediepresset enormt. Hvordan håndteres det bedst? Det var et tema, da Breiviks og Amagermandens advokater holdt oplæg på Danske Advokaters fagdage.

13 Af Søren Møller Andersen Kameraerne snurrer. Der står en kødrand af journalister. Alle medier vil tale med den mand, der skal forsvare Anders Behring Breivik. Advokaten, Geir Lippestad, har aldrig prøvet noget lignende. Da det slap ud, at han skulle være Breiviks advokat, fik han omkring sms er, mails og telefonsvarerbeskeder på sin iphone. Han beslutter sig hurtigt for at forfølge en bestemt kommunikationsstrategi. Han vil tale om grundlæggende værdier, og han vil ikke associeres med klientens ekstreme politiske synspunkter. I venstre lomme har han i lang tid en lille gul seddel. På den står: Værdikommunikation. Retssikkerhed. Demokrati. Værdig. Rolig. Ærlig. Det er overskrifter i den kommunikationsstrategi, han vil følge. Hans drivkraft er kampen for menneskeværd. Forsvaret for Breivik er også et forsvar for demokratiet og retsstaten. Sygeplejersker og læger afviser heller ikke patienter, siger han til de mange tilhørere på Danske Advokaters fagdage og understreger, at advokater har en meget vigtig rolle i samfundet. Mediepres og tavshedspligt Advokatens tavshedspligt i forhold til klienten er helt central for en advokats virke. Det rejser naturligvis alvorlige dilemmaer, når offentligheden forlanger svar. Breivik ønskede mest mulig mediefokus. Han ophævede Lippestads tavshedspligt, og de lavede en klar aftale om, at Lippestad kun tog sig af juraen. Breivik måtte stå alene med sine ekstreme politiske synspunkter. Han havde ikke adgang til medierne, mens sagen stod på, men han måtte se, hvad Lippestad havde udtalt om ham, således at han kunne sikre sig, at det holdt sig inden for det aftalte. Det var eksempelvis vigtigt for klienten, at det blev sagt, at han ikke angrede. Afstem forventninger Det stod hurtigt klart for Lippestad, at det daglige konstante mediepres var uholdbart. Løsningen i Norge blev, at der hver 14. dag blev afholdt en pressekonference, så offentligheden kunne spørge til retssagen. Det er i Lippestads optik en god løsning: Det er vigtigt at få afstemt forventningerne fra begyndelsen. Advokatfirmaer har jo ikke store kommunikationsafdelinger, pointerer han. Lippestad valgte ikke at få professionel hjælp til at håndtere kommunikationen, men han lægger ikke skjul på, at han havde betydelige udfordringer. Den største kom, da han udtalte til pressen, at han vurderede, at Breivik ikke var tilregnelig. Det skulle jeg ikke have sagt. Jeg er jo ikke læge. Det var min største kommunikationsfejl, erkendte han i sit oplæg. Lillejuleaften ringer Breivik til ham og siger, at han vil erklæres tilregnelig, efter at han i lang tid har været ligeglad med spørgsmålet, da han alligevel ikke anerkender retssagen. Hvis jeg bliver dømt som tilregnelig, bliver jeg en kultfigur, argumenterede Breivik. Nu stod Lippestad med en etisk og kommunikativ udfordring. Nu skulle han dreje sin kommunikation og argumentere for, at Breivik var tilregnelig, efter at han havde argumenteret for det modsatte. Det endte som bekendt med, at Breivik blev erklæret tilregnelig og blev idømt fængselstraf på 21 år med mulighed for forlængelse fem år ad gangen. Ikke et reality show Vi har heldigvis ikke herhjemme haft en lignende sag, men også danske advokater kan opleve et betydeligt mediepres. En af dem, der har prøvet det på egen krop, er forsvarsadvokat, Jakob Lund Poulsen, der forsvarede Amagermanden. Han nikker genkendende til det hensigtsmæssige i at argumentere for de grundlæggende værdier, som Lippestad gjorde. Vi skal ikke forsvare handlinger. Vi skal forsvare retsstaten. Sandheden, hvis den findes, er uinteressant, siger han, da han overtager scenen efter Lippestad. Da Jakob Lund Poulsen forsvarede Amagermanden, stillede han ikke op til interviews efter alle møder i retten. Det gjorde han på udvalgte tidspunkter under retssagen. Journalisternes spørgsmål må de få svar på ved at møde frem i retten. Man skal ikke kunne læse proceduren på forhånd i pressen. Det hører ikke hjemme. Retssamfundet skal ikke ende som et reality show, påpeger han og uddyber: Konstante interviews vil skabe myter og historier. De pårørende har også krav på beskyttelse.

14 14 Danske Advokaters Fagdage 2013: En masse viden og netværk på to dage Danske Advokaters Fagdage bød igen i år på en mangfoldighed af kurser, netværk og godt gammeldags socialt samvær mellem 260 advokatkolleger fra hele landet. En morgen sidst i oktober fyldes en københavnsk hotellounge langsomt men sikkert op med 260 veloplagte danske advokater fra hele landet. Rummet summer af kollegial snak over kaffe og morgenbrød. Men klokken præcis ni tømmes loungen gradvist igen, og snakken forstummer langsomt. Advokaterne har fordelt sig ud i tre forskellige lokaler. Her skal de høre nogle af de faglige oplæg, som de hver især har valgt blandt 16 mulige på Danske Advokaters fagdage Startskuddet for to dages intens læring og opfyldning af kontoen med uddannelsespoint er lydt. Inde i lokalerne står undervisere klar til at gå i gang med hver deres oplæg om vidt forskellige emner. En af dem er videnpartner i Bech-Bruun, Lars Lindencrone Petersen. De næste timer skal han fortælle om en af advokatbranchens største faldgruber, nemlig forældelsesreglerne. Og selvom det nok er enhver advokats mareridt at overse en forældelsesfrist, er forældelse alligevel det område, hvor spørgsmål om advokaters ansvarsforsikring oftest kommer i spil. Forældelse berører alle vores sager, uanset om du sidder med selskabsret, fast ejendom eller familieret. Forældelsesfrister er altid det første, vi skal vurdere, når vi får en sag ind, forklarer hun som baggrund for, at hun netop valgte at høre Lars Lindencrone Petersens oplæg. Hendes kollega Ditte Østergaard, der er advokat i Aalborg, er enig og fortsætter: Forældelse er noget, man ofte er i tvivl om. Uanset om man synes, at man kan reglerne, så skal det tjekkes efter for en sikkerheds skyld som det første i en sag, forklarer hun. Berører alle vores sager Advokat Anne Kaptain fra Frederikshavn er en af dem, der har valgt at blive opdateret om forældelsesreglerne. Hun ser fagdagene som en oplagt mulighed for at få en masse forskellige kurser og input i løbet af to dage - kurser som hun måske ikke ville tilmelde sig, hvis de hver især varede en hel dag, men som giver god mening at gennemføre i en mere koncentreret form, som de tilbydes i på fagdagene. Anne Kaptain

15 15 Og Ditte Østergaard er ikke ene om at have det sådan, viser Lindencrone Petersens oplæg. Den nye lov om forældelse, der trådte i kraft tilbage i 2008, betød blandt andet helt nye frister og regler for, hvad der skal til for at afbryde forældelse noget der siden er afsagt flere domme om. Og netop afbrydelse af fristerne viser sig at være indgangsvinklen denne dag. En dialog mellem parterne kan afbryde en forældelsesfrist, men man bør gøre opmærksom på, at man opfatter dialogen som en forhandling. Det er livsfarligt ikke at gøre dette fra starten, understreger Lars Lindencrone Petersen kraftigt og fortsætter i veloplagt stil med at fortælle om de gældende regler og nyeste domme om forældelse. Møder en masse kolleger Det er dog ikke kun de faglige input, der har fået Anne Kaptain og Ditte Østergaard til at tage den lange vej hjemme fra Nordjylland til fagdagene i København. De er også kommet for at møde en masse kolleger, som de normalt kun støder på i forskellige sager - eller for Annes vedkommende - nogle af dem, hun kender fra Danske Advokaters uddannelse, Young Talented Lawyers, som hun deltager i. Og der er da heller ingen tvivl om, at netværk og socialt samvær spiller en stor rolle for de mange fremmødte advokater, der flittigt benytter pauserne mellem oplæg til at få en snak med hinanden på tværs af specialer, firmaer og landsdele. Det gælder også alle dem, der skal høre advokat hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen, fortælle om sine erfaringer med økonomisk kriminalitet set med en kurators øjne. De fleste af deltagerne kender ham især fra avisartikler og hans tv-optrædener under sagen om IT Factory. Bag kulisserne i IT Factory Netop IT Factory viser sig at blive det centrale omdrejningspunkt for Boris Frederiksens oplæg. Han tager deltagerne med om bag kulisserne for, hvad der skete dengang tilbage i 2008, hvor han blev kontaktet en søndag aften i december og spurgt, om han ville være kurator. Ditte Østergaard Det lød jo forholdsvist enkelt og overskueligt. Så jeg indfandt mig mandag morgen på Schæffergården i Jægersborg, hvor IT Factorys

16 16 Snart kan du deltage på branchens bedste kurser i branchens eget kursuscenter se de mange kurser i vedlagte gule og blå folder og online på danskeadvokater.dk Valencia advokatbranchens kursus- og mødecenter Vesterbrogade 32 i hjertet af københavn

17 17 Mere end paragraffer og jura I pausen står advokat Bjarne Aarup fra Vejle i hotelloungen. Han har lige hørt et oplæg om generalforsamling og dirigenthverv. Jeg synes, det er godt med de mange korte kurser på fagdagene, fordi de gør det muligt at komme rundt om flere forskellige retsområder, og så kan jeg godt lide, at der også er nogle kurser, der ikke handler om paragraffer og jura. Det er lidt mere utraditionelle kurser, som jeg normalt ikke ville tage på, forklarer han og fortæller, at han blandt andet har valgt kurset Lyver du, som forsynede tilhørerne med viden om, hvordan de kan gennemskue, hvis modparter eller andre ikke har helt rent mel i posen, eller blot ikke fortæller sandheden. Bjarne Aarup I samme boldgade er kurset Psykopater i jakkesæt, hvor psykolog Anja Leavens, der har mange års erfaring fra blandt andet Vridsløselille, Herstedvester og Kriminalforsorgens institutioner, på medrivende vis deler ud af sine erfaringer. Hun arbejder især med personer fra bande- og rockermiljøer. ansatte kunne følge sagens udvikling på ophængte fjernsyn i hele virksomheden, husker han. Sagen skulle dog som bekendt hurtigt vise sig at være noget større, end Boris Frederiksen først havde antaget. De næste måneder kom 5-6 advokater fra Kammeradvokaten til at få fast base i IT Factorys lokaler. For at illustrere sagens kompleksitet viser Boris Frederiksen et koncerndiagram frem på det store hvide lærred i lokalet. Firmaet havde datterselskaber og ejere fordelt rundt om i hele verden. Og det var noget, der fra kuratorside indebar samarbejde med mange udenlandske advokater og myndigheder. Netværket af investorer var lige så kompliceret. Et af de emner, der også diskuteres med deltagerne, er samarbejdet mellem advokater og politiet. I denne sag gik det bare som smurt. Noget andet er så, om vi nogensinde kommer helt til bunds i den komplicerede ejerskabsstruktur, siger Boris Frederiksen kort før en pause. De mest komplekse er dem, hvor det ikke er tydeligt, at der er noget galt. De lever tilsyneladende et helt almindeligt liv og færdes blandt os alle sammen. Det kan være en chef eller en kollega. Men så sker der pludselig et eller andet underligt et udfald med en samvittighedsløs handling, forklarer hun og understreger, at vi alle kan reagere uhensigtsmæssigt ind imellem. Trods titlen handler Anja Leavens oplæg ikke kun om psykopater, men også om folk med såkaldt dyssocial personlighedsstruktur - personer der på en eller anden måde har et adfærdsmønster, der kan adskille sig voldsomt fra det gængse og forventede. Vi risikerer at blive fanget ind i deres spind. Vi føler os måske pludselig snydt i en relation, men opdager det for sent, fordi vi er blevet hevet rundt i manegen af den her person måske er det en modpart eller en klient, siger hun og går i gang med at forklare, hvordan man kan forsøge at tage sine forholdsregler. Vi burde have dobbelt uddannelsespoint for at være med her, siger en af tilhørerne og henviser til, at deltagerne har fået rigtig meget viden med hjem.

18 18 Ellekær Herlev Tlf.: Danske Advokaters fordelsaftale Danske Advokater samarbejder med Movement omkring levering af møbler til advokater på fordelagtige vilkår. Aftalen kan også benyttes til private køb. Movement tilbyder: Fast komplet sortiment af kontormøbler og design møbler med landsdækkende levering. Kontormøbler af høj kvalitet, testet, godkendt og anvendt på mange af vores cases. Kontakt: for tilbud, en stol på prøve eller yderligere information. Hurtig levering Scandinaviens mest solgte arbejdsstol Bevægelse og variation til arbejdspladsen Brugervenlig Lagerføres i tekstilerne: sort Xtreme Plus og sort Comfort+ 10 års garanti Problemer med ryggen? Anderledes og bedre arbejdsstol Fremmer bevægelse, variation og nye siddestillinger Sid højt, ideel til hæve/sænkebordet Verdens 1. Svanemærket kontorstol 10 års garanti Til den innovative chef Eksklusivitet med unik siddekomfort Fuld bevægelse og variation Tiltdown armlæn Balanceret vip 10 års garanti

19 Af Simon Emil Ammitzbøll, politisk ordfører, Liberal Alliance 19 Ankemuligheder er afgørende for retssikkerheden Vi har det retssikkerhedsmæssige problem i Danmark, at borgerne må vente i urimelig lang tid på at få en dom i en civil retssag, fordi domstolene er overbelastede. Og hvad gør regeringen så for at løse problemet? Ja, man vil såmænd forværre retssikkerheden endnu et nøk ved at begrænse borgernes ankemuligheder i civilsager og sager om tvangsfjernelse. Det er blandt andet planen, at sager om tvangsfjernelse af børn og sager, der handler om mindre end kroner, ikke længere skal kunne indbringes frit for landsretten. Borgere får dermed færre muligheder for at anke en dom i en civil retssag fra byretten til landsretten. Det er jo helt absurd: At forsøge at løse et retssikkerhedsproblem ved at skabe et andet og langt alvorligere. Vi må huske på, at dét at kunne anke en domstolsafgørelse til en anden retsinstans er en af grundpillerne i vores retssamfund. Særlig alvorlig er indskrænkningen af borgernes ankemuligheder i sager om tvangsfjernelse, fordi tvangsfjernelse er så voldsomt et indgreb i en families privatliv. Når det sker, skal der selvfølgelig være mulighed for at få sagen afprøvet en ekstra gang - også selv om det kun ændrer udfaldet i få tilfælde. Vi så det også, da den nye offentlighedslov blev vedtaget her blev der slet ikke lyttet til de juridiske bekymringer og protesterne fra journaliststanden, som kunne oprulle det ene eksempel efter det andet på politiske sager, som med den nye offentlighedslov ikke ville have set dagens lys. På samme måde vidner debatten om den demokratiske kontrol med PET også om store problemer. Regeringen har lavet et par småjusteringer, men det er langt fra nok. Og justitsminister Morgen Bødskov er ligeglad. I sammenligning med andre lande er den danske kontrol med egen efterretningstjeneste katastrofalt ringe. Det er et meget stort retssikkerhedsmæssigt problem særligt fordi PETs beføjelser er blevet udvidet kraftigt i de senere år. Endelig er der de særdeles problematiske præventive anholdelser, som er en del af lømmelpakken. Folk bliver tilbageholdt uden at blive stillet for en dommer noget, som ellers er en retssikkerhedsmæssig hjørnesten. Det har regeringen lovet Liberal Alliance at tage op igen, men endnu er intet sket. Jeg må desværre konstatere, at vi har en regering, der lader hånt om retssikkerheden. Det er desværre ikke første gang, at regeringen udviser en bekymrende ligegyldighed i forhold til retspolitikken. Skud fra Borgen Simon Emil Ammitzbøll

20 20 Af Stine Rosenkilde & Søren Møller Andersen Advokat i Afrika Hvert år bliver 3-5 advokater fra Gorrissen Federspiel udstationeret i udlandet. Én af dem er advokat Michael Klöcker, der netop er vendt hjem efter et ophold på 8 måneder hos en advokatvirksomhed i Sydafrika. Vi satte ham stævne for at høre om hans oplevelser. Kan en dansk advokat træde direkte ind i en sydafrikansk advokatvirksomhed og yde rådgivning til de lokale kunder, selvom juraen er markant anderledes og bygger på common law? Svaret er ifølge Michael Klöcker JA. Det er klart, at jeg intet belæg havde for at rådgive om sydafrikansk ret, men det centrale var, at jeg kunne identificere problemstillingerne og nå frem til de relevante løsningsmuligheder, forklarer han. Michael Klöcker fik ansvaret for to store kartelsager og bistod derudover i en række transaktioner med konkurrenceretlig compliance og med fusionskontrol. Det indebar både klientkontakt og myndighedskontakt og mindede faktisk om de arbejdsopgaver, han har i Danmark. Mange forskelle Selvom advokatgerningen grundlæggende er den samme overalt på kloden, er der naturligvis nogle forskelle mellem at arbejde i en dansk og sydafrikansk advokatvirksomhed. På de interne linjer i Danmark er vi gode til at videndele om de forskellige sager, vi arbejder på, hvilket øger efteruddannelsen. I Sydafrika var det modsat. Gruppen orienteres generelt ikke om, hvilke sager der behandles på kontoret. Men den enkelte sag blev ofte løst af et bredt case team, også selv om sagen ikke var omfattende. Klienten orienteres fuldt ud om dette, hvilket betyder, at klienten mere fokuserer på autoriteten i uddannelsen og advokattitlen frem for den konkrete relation til en bestemt advokat, forklarer Michael Klöcker og uddyber: Konsekvensen heraf er blandt andet, at det er ret nemt at få samspillet mellem klient og advokat til at fungere, idet klienten hurtigt har tillid til rådgiveren alene i kraft af autoriteten. Mit ophold er et godt eksempel, hvor jeg meget hurtigt får direkte klientkontakt og myndighedskontakt, og hvor klienterne accepterer dette, selv om jeg er dansk advokat. Den, tror jeg ikke, var gået i Danmark. Selvom advokater i Sydafrika også arbejder rigtig meget, er der ifølge Michael Klöcker forskel på effektiviteten. Han nævner, at det af og til tager for lang tid at få afsluttet sager, og klienterne synes at acceptere dette som en præmis i det afrikanske marked. Arbejdsbyrden i Danmark og Europa er klart større til sammenligning. Vi er mere effektive i vores sagsbehandling, og vores klienter kræver hurtige svar. Ventetid hos advokaterne er omkostninger, pointerer han. En anden væsentlig forskel er serviceringen af advokater. Arbejdskraften i Sydafrika er billig, og man har nærmest en pligt til at ansætte og holde beskæftigelsen oppe, lyder det fra Michael Klöcker. Det betyder f.eks. tjenerservering til alle møder og til frokosten for partnere og senior associates, omfattende sikkerhedskorps, rengøringsfolk, gartnere osv. I den direkte servicering af advokaterne er kvaliteten imidlertid for lav, og det kan normalt bedst betale sig at gøre tingene selv. I Danmark holdes den slags omkostninger nede, og den direkte service af advokaterne fra sekretærer og IT-medarbejdere skal være af høj kvalitet i forhold til advokatens arbejde, påpeger han. Advokat på lige fod Inden afrejse blev Michael Klöcker mødt med bemærkninger fra omverdenen, om det nu var forsvarligt at bo og arbejde i et land

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere