Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen"

Transkript

1 # 4 December 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Synspunkt: Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger Omdømmeanalysen: Jurastuderende foretrækker advokatbranchen Tema Fagdage: Når mediestormen raser Reportage Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik

2 2 frontdata.dk Peter Ryberg Sales Manager / Så enkelt kan det siges. Vi forbinder advokater og advokaters IT-systemer Hos Front-data har vi mange års erfaring med IT-outsourcing og hosting for danske advokatkontorer. Som jeres IT-partner får I tryghed, fleksibilitet og kan sige farvel til uforudsete IT-omkostninger og tvivlsom datasikkerhed. Vi skaber en samlet løsning til jer, der er skalérbar, hvis jeres organisation ændrer sig, og I slipper for bekymringer om drift, servere og software. Jeg sover ikke bedre om natten ved at have vores data stående i vores eget kosteskab. Det er langt sikrere at placere dem ude af huset, hvor tingene er optimerede. Front-data har de rette klassificeringer og ved, hvad de taler om. Så et godt råd til andre er at tænke på helheden. Man skal ikke kun tænke på økonomi. Det handler også om at værdisætte egne timer. Kurt Rasmussen, Clemens Advokater Dit kontingent er hurtigt tjent hjem, når du bruger os Det koster i 2013 kr årligt pr. advokat at være medlem af Danske Advokater. Når du vælger at bruge vore kurser og andre af vore medlemstilbud, kan regnestykket se således ud: Eksempel Et 2-dagskursus til advokaten Normalpris kr Medlemmer kr Et 1-dagskursus til sekretæren Normalpris kr Medlemmer kr En annonce på Advojob Normalpris kr Medlemmer kr Samlet pris kr kr HUSK fuldmægtige er gratis Du har altså sparet din virksomhed for kr. i indkøb. Med andre ord kan det hurtigt blive en overskudsforretning at være medlem. Se alle medlemstilbud på nettet.

3 3 Magasin Leder: Synspunkt : Nej til hovsa-løsninger Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik Tema Fagdage: Når mediestormen raser En masse viden og netværk Skud fra borgen: Simon Emil Ammitzbøl Advokat i Afrika Klart potentiale for mediation Trivsel ses på bundlinjen Omdømmeanalysen 2013 Strategisk talentarbejde 5 skarpe til Esben Vibe, direktør i Advodan Branchen i Tal Opslagstavlen Medlemsfordele / Medarbejderoversigt Forside: Geir Lippestad Fotograf: Sune Tølløse Danske Advokater 5. årgang Medlemsmagasin til advokater, fuldmægtige, øvrige medarbejdere i advokatvirksom hederne og andre interessenter. Udgives af: Danske Advokater H.C. Andersens Boulevard København V. T: M: Oplag: eksemplarer Ansvarshavende redaktør: Paul Mollerup Redaktionspanel: Paul Mollerup Helle Ahlenius Pallesen Helle Hübertz Krogsøe Søren Møller Andersen Øyvind Fagerstrand Ulrikke W. Krogbeck Kim Gravgaard Skou Redaktør: Søren Møller Andersen Redaktion og layout: Kim Gravgaard Skou Annoncer: Kim Gravgaard Skou Annoncering er åben for medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere. Tryk: Grafisk Rådgivning Danske Advokater modtager jævnligt forslag til artikler bl.a. fra vore medlemmer. Om disse artikler bringes i magasinet - eller på Danske Advokaters hjemmeside - er en redaktionel beslutning. Signerede artikler afspejler ikke nødvendigvis Danske Advokaters holdninger.

4 4 MENS VI VENTER PÅ POLITIKERNE

5 Af: Lars Svenning Andersen, Formand for Danske Advokater 5 Leder: Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene har afholdt sit sidste møde og er så godt som klar til at aflevere sin rapport til justitsministeren. Samtidig kan vi læse i regeringens lovprogram, at det er tanken, at justitsministeren særskilt vil fremsætte lovforslag om en del af de resultater, der er kommet ud af udvalgsarbejdet nemlig spørgsmålet om en forhøjelse af appelgrænsen, der i dag er på kr. De mange andre forslag, som er indeholdt i udvalgets samlede rapport, vil der først blive fremsat lovforslag om efterfølgende i det nye år. Som medlem af udvalget må jeg sige, at jeg finder adskillelsen af de forskellige dele af vores forslag fra udvalget uforståelig. Når jeg som repræsentant for advokatbranchen har stillet mig bag nogle forslag, som jeg ser store principielle problemer med, er det fordi, jeg tager det alvorligt, at formålet med udvalgsarbejdet er at sikre en bedre og en mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene vel at mærke uden, at det må blive dyrere samlet set. Og her er det, at det uforståelige kommer ind. For effektiviseringer og en begrænsning i den direkte appeladgang har kun mening, hvis den fører til en forbedring af retssikkerheden for de mange først og fremmest ved nedbringelse af behandlingstiderne. Eller sagt på almindelig dansk: Vi medvirker gerne til effektiviseringer af domstolene, men ikke til en spareøvelse, når det gælder behandling af de civile sager ved domstolene. Jeg tager det for givet, at en højere appelgrænse vil føre til færre civile sager ved domstolene samlet set, som vil bidrage til faldende ventetider ved retterne for at få civile sager behandlet samlet set og naturligvis i særlig høj grad ved landsretterne. Den seneste statistik for sagsbehandlingstiderne for civile sager ved retterne, som er fra 1. halvår 2013, viser, at det tager knap et år at få en civil sag igennem byretten. Yderligere knap et år, hvis den ankes, mens civile sager, der er henvist til landsretten i 1. instans, er knap to år om at blive behandlet. Og der er vel at mærke tale om, at sagsbehandlingstiderne for de civile sager over perioden siden domstolsreformen har været støt stigende, når det gælder landsretterne, mens det i 2012 tog en halv gang længere at få en civil sag igennem byretten, end det gjorde i Her ser tallene for 1. halvår 2013 en lille smule bedre ud men ikke meget. Advokatbranchen har - bl.a. sammen med Advokatsamfundet og Dommerforeningen været med til at tage ansvar, indgå kompromisser og finde løsninger. Det har vi gjort, fordi vi ønsker højere effektivitet og lavere gennemløbstider for de civile sager samtidig med, at kvaliteten er, som den bør være. Ændring af appelgrænsen kan derfor ikke stå alene. Den må kombineres med sikkerheden for, at effektiviseringerne kommer domstolene til gode. Det håber jeg, at Folketingets retsordførere vil være med til at holde justitsministeren op på. Lars Svenning Andersen Formand

6 6 Af: Paul Mollerup, adm.direktør i Danske Advokater Synspunkt Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger DR s udsendelsesrække om skatterådgivere og skattely rejser en lang række principelle spørgsmål, som er vigtige at få diskuteret og belyst. Udsendelserne bygger på optagelser lavet med skjult kamera af en undercover-journalist, der agerer agent provocateur over for revisorer, advokater, bankansatte og andre rådgivere. Udsendelserne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved etikken i skatterådgivningen også når det gælder advokater. Det har naturligvis rejst en politisk debat. Den kommer jeg tilbage til. DR har været på fisketur hos mange advokater, og langt de fleste steder har rådgivningen været så kedelig, at de ikke har kunnet bruge den i deres kampagnejournalistik. Det er særdeles positivt og vidner om, at vi er en branche med en høj professionalisme og etik. Det er bare ikke det billede, man står tilbage med, når DR har sammenklippet deres såkaldte dokumentarudsendelser. Såkaldte, fordi man kan spørge, om noget er dokumentar, når det, sagen handler om, er ren iscenesættelse, og man som rådgiver populært sagt får stukket en plade fra en lokkedue. Oplyst grundlag, tak! Jeg kunne godt ønske mig, at debatten foregik på et mere oplyst grundlag, men det er svært, når vi kun må se nogle få løsrevne udtalelser. DR vil ikke lægge sin dokumentation frem. Offentligheden må ikke se de fulde optagelser. Det styrker naturligvis ikke DR s troværdighed. Anne Marie-Dohm fra DR s ledelse argumenterer således i Berlingske den 13/11: En af de væsentligste grunde til ikke at offentliggøre og udlevere råbånd er hensynet til den eller de kilder, der optræder på båndene. Når optagelserne er foretaget med skjult kamera påfører mediet næsten automatisk kilden en krænkelse. Det er en spøjs argumentation. Det frarøver jo den medietiltalte muligheden for at få det fulde billede frem. Pressen argumenterer altid for, at skjult kamera er nødvendigt for at få sandheden frem. Hvorfor lægger DR så ikke selv hele sandheden frem? Dobbeltmoralen i kampagnejournalistikken er til at tage at føle på. På journalisten.dk den 4/10 kunne man læse, at det svenske dokumentarprogram Uppdrag Granskning lægger sin dokumentation frem. Hvis DR er konsistente i deres argu-

7 7 mentation, må de naturligvis mene, at deres svenske kollegaer optræder krænkende! License to lie På Journalisthøjskolens hjemmeside er der en artikel fra den 9/ , som bærer overskriften: Skjult kamera - et nyt journalistisk redskab?. Det er en interessant artikel - specielt når man tænker på, at DR s nyhedschef i dag hedder Ulrik Haagerup. I 2008 havde han et andet job. I artiklen kan man bl.a. læse flg.: Chefredaktør Ulrik Haagerup udtrykte frygt for, at brugen af skjult kamera var en glidebane hen imod, at journalister ved at iscenesætte begivenheder selv skaber virkeligheden, og A license to lie kaldte han metoden, som han selv illustrerede med et fiktivt, saftigt eksempel: Jan Sjursen kommer intetanende hjem og finder barmfagre Laila i sin seng, som journalister har anbragt der. Med skjult kamera kan journalisterne herefter "afsløre" den virkelighed, de selv har iscenesat. Det relevante spørgsmål til Ulrik Haagerup er derfor: Hvori består forskellen? Skal medierne afdække eller skabe virkeligheden? De svar har vi stadig til gode. Medier har også ansvar Man har i min optik et kæmpe ansvar som agent provocateur - særligt når man ønsker at købe noget, som er fuldt lovligt nemlig skatterådgivning. Som den fjerde statsmagt har man også et ansvar for legitimiteten i ens handlinger, og her er det ikke nok at komme med nogle pseudoargumenter om kildebeskyttelse. DR kunne jo bare lade være med at agere agent provocateur med skjult kamera, hvis man synes, det er synd for ofrene. Man skal jo huske, at "et ord kan være et mord". Med den enorme magt, som den store mediemaskine, DR, har, følger også et ansvar! Man har trods alt ageret agent provocateur, hvilket politiet ikke en gang må i Danmark, da vi i retsstaten har besluttet, at målet ikke helliger midlet. Nej til hovsa-løsninger Når mediemøllen kværner, så kører det politiske system med. Det er helt naturligt og helt forventeligt. Skatteministeren har iværksat en møderække, hvor Danske Advokater sammen med SKAT, Bagmandspolitiet, FSR danske revisorer, Advokatsamfundet og Finansrådet er inviteret til et rådgiver- og branchesamarbejde, som, skatteministeren håber på, vil kunne munde ud i et kodeks for god skatterådgivning. Jeg og Danmarks Skatteadvokater stiller naturligvis op til det arbejde. Vores holdning er klar: Hammeren skal falde hårdt, hvis man laver noget ulovligt, men det er vigtigt, at der ikke bliver lavet hovsa-løsninger eller indført nye regler på områder, der allerede er godt dækket ind. Og det er vigtigt, at vi ikke får etableret nogle parallelle normer, som stiller nogle andre krav til god rådgivning end de love og regler, som vi allerede agerer efter i dag. Et retssamfund bygger på lovgivning ikke på politiske tilkendegivelser om det subjektive begreb moral. Vi har allerede i dag ganske glimrende regler i både straffeloven, de advokatetiske regler og SKATs juridiske vejledning om strafbar eller ulovlig rådgivning. Det er væsentligt også at få belyst, om de værktøjer, myndighederne allerede kan gøre brug af i dag, bruges godt nok. For os er det særligt væsentligt, at arbejdet om god rådgivning også kommer til at omfatte alle de sidegaderådgivere, som ikke er underlagt de samme strenge etiske regler som os andre.

8 8 Af: Søren Møller Andersen Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik Den norske forsvarsadvokat, Geir Lippestad, fortæller i en ny bog om sit forsvar af massemorderen, Anders Behring Breivik. Samtidig blæser han til værdikamp. De fleste af os kan huske, hvad vi lavede den 11. september På samme måde kan de fleste af os huske den 22. juli 2011, hvor Anders Behring Breivik dræbte 77 mennesker. 69 mennesker blev skudt på den norske ø Utøya, hvor unge socialdemokrater holdt sommerlejr, og 8 mennesker døde af Breiviks bombe ved regeringskontorerne i Oslo. Den største terroraktion på norsk grund siden Anden Verdenskrig var en realitet. Tidligt om morgenen den 23. juli 2011 bliver den norske forsvarsadvokat Geir Lippestad vækket af telefonen. I røret er en mand fra politiet, der siger: Vi har pågrebet en person ved navn Anders Behring Breivik som ansvarlig for terrorhandlingerne. Han blev overmandet og pågrebet ude på Utøya, og han har indrømmet, at han stod bag bomben i regeringskvarteret og ugerningerne på øen. Han ønsker dig som forsvarer. Lippestad fandt senere ud af, at valget af ham ikke var tilfældigt. Han havde nemlig tidligere forsvaret en nynazist, men hvorfor valgte Geir Lippestad - der i øvrigt selv er socialdemokrat - at påtage sig opgaven med at automatpilot forsvare en massemorder som Breivik? Jeg har ofte prøvet at forstå Breivik. Føler han nogen anger? Udviser han anger? Det tror jeg overhovedet ikke, han gør. Men jeg tror ham, når han siger, at de første skud var grufulde for ham, at hver muskel i kroppen strittede imod. Og jeg tror ham, når han forklarer, at han derefter slog fuldstændig over på forsvar for det, han forsøgte at ødelægge livet selv som han jo stadig er en del af, fortæller Lippestad, der naturligvis også drøftede spørgsmålet med sin hustru, inden han påtog sig opgaven. Hendes svar var mere prosaisk: Du har fået en opgave, og du har et ansvar. Pas dit arbejde. I bogen fortæller han også, at som terroristens forsvarsadvokat befandt vi os i orkanens øje og måtte mere end nogen andre balancere mellem flere hensyn ikke mindst hensynet til de værdier, Breivik ville knuse, men ikke desto mindre selv var omfattet af. I Lippestads optik er forsvaret af Breivik dermed også et forsvar for livet, demokratiet og retsstaten. Første gang, han mødte Breivik, sagde han til ham: Jeg kan godt varetage dine juridiske interesser på en professionel måde, selvom jeg synes, at dine handlinger er totalt hensynsløse, og at dit menneskesyn er både skræmmende og virkelighedsfjernt. I bogen påpeger Lippestad også, at det netop er forbilledligt, at det norske retssystem behandlede sagen som en almindelig straffesag og efter bedste overbevisning traf afgørelser, som risikerede at møde modstand i befolkningen. Forsvar for livet og demokratiet Svaret giver Lippestad i sin nye bog Det vi står for, hvor han fortæller om sin funktionshæmmede datter, Rebekka, der har svævet mellem liv og død, og om at denne erfaring gav mig måske en særlig personlig forudsætning for at påtage mig opgaven som forsvarsadvokat for en mand, der har taget så mange liv, men selv lever videre. I den forstand blev forsvaret for Breivik lige så vel et Djævelens advokat? Under retssagen var der mange, der spurgte mig: Hvordan kan du være så motiveret? Hvordan kan du holde ud at arbejde timer hver dag for at varetage sådan en dæmons interesser? Hvordan er det at være djævelens advokat? For det første bruger jeg ikke ord som dæmon og djævel om andre mennesker uanset hvem de er. Mit grundlæggende menneskesyn er, at alle har menneskeværd,

9 9 Den, der er dårligst stillet, har krav på det bedste forsvar. Det burde give anledning til refleksion over forsvarsopgaven. For i et retssamfund skal det ikke være sådan, at en tiltalt bliver spist af med en summarisk rettergang og et slapt forsvar, fordi slutresultatet tages for givet. Også en massemorders interesser skal varetages. Det betyder også, at forsvareren er mere end bare en forsvarer. Han bliver retssamfundets tjener. Forsvarer Lippestad og hans team er garanter for Norge som retssamfund. Et samfund, Behring Breivik ville knuse -Harald Stanghelle, Aftenpostens politiske redaktør uanset hvilke egenskaber de ellers har. For det andet føler jeg, at vi på den måde fjerner det kollektive ansvar, vi har for alle de mennesker, der bor her i Norge, uanset hvilke forbrydelser de har begået, lyder det i bogen, hvor Lippestad uddyber: Hvad opnår samfundet ved at definere sådanne mennesker som dæmoner andet end at udstøde dem endnu mere og fratage dem muligheden for at vende tilbage til fællesskabet. Man burde hellere spørge: Hvorfor gik det sådan? Lippestad kom naturligvis tæt på sin klient og afslører, at: Det mest specielle for os som forsvarsadvokater var nok at komme helt ind på livet af en mand, som for at fremme sine politiske idealer havde været villig til at volde helt uskyldige mennesker så meget ondt med fuldt overlæg. De vinduer, han åbnede på vid gab ind til sit univers af makabre handlinger og forkvaklet tankegods, gav os indsigter i billeder, vi helst ville have været foruden. Mange advokater vil nok stille spørgsmålet: Kan man skrive en sådan bog om sine oplevelser uden at krænke tavshedspligten? Jeg har naturligvis været meget opmærksom på hensynet til tavshedspligten under udarbejdelsen af denne bog. Selvom Anders forsvinde Behring Breivik allerede tidligt i forløbet fritog mig fra min tavshedspligt og siden gav samtykke til, at jeg skrev en bog om min opgave som forsvarsadvokat i sagen, har det ligget mig stærkt på sinde ikke at viderebringe oplysninger om klienten, der ikke allerede er offentligt kendt i forvejen. Inden håndjernene blev løsnet, løftede han højre arm med knyttet næve til en hilsen mod resten af salen. Der gik et slags lydløst gisp gennem hele retssalen [ ] Vi forsvarere havde vænnet os til det utroligste fra vores klient gennem afhøringer og møder og burde ikke være blevet overrasket. Alligevel havde vi mest lyst til at synke ned mellem stolene og bare Vigtig værdikamp Formålet med bogen lægger forfatteren ikke skjul på. Lippestad blæser til værdikamp. Det norske samfund har nemlig ikke gjort op med terroristens truende tankegods. Hidtil har diskussionen om fysisk sikring mod yderligere terror været vigtigere end spørgsmålet om, hvordan vi skal styrke og bevare de grundlæggende værdier, som terroristen og hans ideologiske våbendragere ønsker at ødelægge. Det er mit håb, at denne bog kan medvirke til, at vi for alvor begynder at diskutere vores fælles værdigrundlag og det, der forener os på tværs af tro, hudfarve, nationalitet og andre særtræk. [ ]Vi må se værdien af det enkelte menneske og betydningen af de grundlæggende værdier i samfundet demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, menneskerettigheder. Selvom vi er forskellige, må vi aldrig acceptere, at disse værdier bliver undergravet. Og selvom det lyder paradoksalt, må vi aldrig tolerere intolerance. I Lippestads optik skal man ikke finde årsagerne til tragedien i mangelfuldt politiberedskab eller dårligt samarbejde mellem diverse offentlige institutioner: Årsagen stikker langt dybere og bunder i et fremvoksende politisk lavtryk over Europa, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, påpeger han og understreger, at politiske klimaforandringer er menneskeskabte. Men det betyder jo så også, at vi kan gøre noget ved dem. Hvis vi vil og tør tage fat på de mest brændende spørgsmål.

10 10 Demokrati skal vedligeholdes De vigtigste spørgsmål for Lippestad er, hvordan vi håndterer fremvæksten af det politiske ekstremklima? Hvordan vi skal møde det raseri, der kommer op til overfladen, fordi samfundet undergår hastige forandringer? Og hvordan vi skal sikre, at unge kan forvalte det værdigrundlag, som et voksende antal ekstremister ønsker at bringe til fald? Et demokratisk værdigrundlag er ikke en selvfølge: Det er en lige så skrøbelig konstruktion som livet selv, og det må vedligeholdes og udvikles hver eneste dag. Gør vi egentlig det? Og i så fald: Hvordan gør vi det? Denne debat har vi endnu ikke indledt, selvom der var ansatser til det umiddelbart efter terroraktionen. Nu, hvor vi har fået det hele lidt på afstand, men stadig kan mærke rystelserne efter den 22. juli langt inde i folkesjælen, er det på tide at løfte blikket og indlede en ny grundlæggende værdidebat. Ellers er jeg bange for, at vi om føje år igen vil stå rådvilde ved ruinerne efter en ny stor terrorhandling og spørge os selv: Hvordan var dette muligt? Ifølge Lippestad må der udstikkes en ny kurs: Vi har desværre ikke mulighed for at byde alle velkommen til Norge. Men det må være sådan, at dem, der er her og vokser op her i landet, både i første, anden og tredje generation bliver accepteret som ligemænd. Værdien af det flerkulturelle må være lige så stærkt rodfæstet som værdien af det selvstændige Norge, vi lagde grundstenen til i 1814 og igen i 1905 og Den 24. august 2012 erklæres Anders Behring Breivik tilregnelig og dømmes til forvaring. Den 13. juni 2013 døde Geir Lippestads datter Rebekka. Bogen er en meget stærk og bevægende personlig skildring af, hvordan det er at være forsvarsadvokat i en sag, der er en af de største tragedier i nyere tid. Forfatteren fortæller hudløst ærligt om flovheden ved sine juridiske bommerter under retssagen. Man mærker tydeligt hele bogen igennem, at Lippestad er et menneske, der er båret af klare politiske værdier. Hans synspunkter i værdidebatten er ikke nye, men det ændrer ikke ved, at bogen er særdeles interessant og medrivende læsning, hvad enten det foregår med juridiske eller politiske briller. Geir Lippestad: Det vi står for Kristelig Dagblads Forlag 237 sider Pris: 250 kr. Grafisk produktion nemt og hurtigt... Book et uforpligtende møde på tlf eller kom forbi Havnevej 3 B, 2670 Greve. Få et godt tilbud på dine tryksager og en gave med hjem. logodesign foldere annoncer brochurer papirlinier plakater flyers magasiner udstillingsmateriale bannere årsrapporter reklametryk bilreklamer roll up produktkataloger visitkort

11 11 Business as unusual VIND INNOVATIONSPRISEN 2014 Tema for prisen: Diversitet Hvis I er en virksomhed, der holder af at udfordre status quo eller er en af de virksomheder, der har opdaget, at diversitet er en konkurrencemæssig fordel eller har mod på at sætte skub i et innovationsprojekt om diversitet så er I en af de virksomheder, der bør indstille et projekt til Innovationsprisen Tidsfrist Deadline for indstilling af projekter er den 1. maj 2014 kl Prisen på kr uddeles i forbindelse med Danske Advokaters Kongres 2014 den 19. september om aftenen i det nye kursus- og mødecenter Valencia. Tilmeld dig online på: danskeadvokater.dk - du finder Innovationsprisen 2014 på forside-banneret.

12 Danske Advokaters Fagdage 2013 Når mediestormen raser: Du har nye beskeder Når advokater tager spektakulære sager, er mediepresset enormt. Hvordan håndteres det bedst? Det var et tema, da Breiviks og Amagermandens advokater holdt oplæg på Danske Advokaters fagdage.

13 Af Søren Møller Andersen Kameraerne snurrer. Der står en kødrand af journalister. Alle medier vil tale med den mand, der skal forsvare Anders Behring Breivik. Advokaten, Geir Lippestad, har aldrig prøvet noget lignende. Da det slap ud, at han skulle være Breiviks advokat, fik han omkring sms er, mails og telefonsvarerbeskeder på sin iphone. Han beslutter sig hurtigt for at forfølge en bestemt kommunikationsstrategi. Han vil tale om grundlæggende værdier, og han vil ikke associeres med klientens ekstreme politiske synspunkter. I venstre lomme har han i lang tid en lille gul seddel. På den står: Værdikommunikation. Retssikkerhed. Demokrati. Værdig. Rolig. Ærlig. Det er overskrifter i den kommunikationsstrategi, han vil følge. Hans drivkraft er kampen for menneskeværd. Forsvaret for Breivik er også et forsvar for demokratiet og retsstaten. Sygeplejersker og læger afviser heller ikke patienter, siger han til de mange tilhørere på Danske Advokaters fagdage og understreger, at advokater har en meget vigtig rolle i samfundet. Mediepres og tavshedspligt Advokatens tavshedspligt i forhold til klienten er helt central for en advokats virke. Det rejser naturligvis alvorlige dilemmaer, når offentligheden forlanger svar. Breivik ønskede mest mulig mediefokus. Han ophævede Lippestads tavshedspligt, og de lavede en klar aftale om, at Lippestad kun tog sig af juraen. Breivik måtte stå alene med sine ekstreme politiske synspunkter. Han havde ikke adgang til medierne, mens sagen stod på, men han måtte se, hvad Lippestad havde udtalt om ham, således at han kunne sikre sig, at det holdt sig inden for det aftalte. Det var eksempelvis vigtigt for klienten, at det blev sagt, at han ikke angrede. Afstem forventninger Det stod hurtigt klart for Lippestad, at det daglige konstante mediepres var uholdbart. Løsningen i Norge blev, at der hver 14. dag blev afholdt en pressekonference, så offentligheden kunne spørge til retssagen. Det er i Lippestads optik en god løsning: Det er vigtigt at få afstemt forventningerne fra begyndelsen. Advokatfirmaer har jo ikke store kommunikationsafdelinger, pointerer han. Lippestad valgte ikke at få professionel hjælp til at håndtere kommunikationen, men han lægger ikke skjul på, at han havde betydelige udfordringer. Den største kom, da han udtalte til pressen, at han vurderede, at Breivik ikke var tilregnelig. Det skulle jeg ikke have sagt. Jeg er jo ikke læge. Det var min største kommunikationsfejl, erkendte han i sit oplæg. Lillejuleaften ringer Breivik til ham og siger, at han vil erklæres tilregnelig, efter at han i lang tid har været ligeglad med spørgsmålet, da han alligevel ikke anerkender retssagen. Hvis jeg bliver dømt som tilregnelig, bliver jeg en kultfigur, argumenterede Breivik. Nu stod Lippestad med en etisk og kommunikativ udfordring. Nu skulle han dreje sin kommunikation og argumentere for, at Breivik var tilregnelig, efter at han havde argumenteret for det modsatte. Det endte som bekendt med, at Breivik blev erklæret tilregnelig og blev idømt fængselstraf på 21 år med mulighed for forlængelse fem år ad gangen. Ikke et reality show Vi har heldigvis ikke herhjemme haft en lignende sag, men også danske advokater kan opleve et betydeligt mediepres. En af dem, der har prøvet det på egen krop, er forsvarsadvokat, Jakob Lund Poulsen, der forsvarede Amagermanden. Han nikker genkendende til det hensigtsmæssige i at argumentere for de grundlæggende værdier, som Lippestad gjorde. Vi skal ikke forsvare handlinger. Vi skal forsvare retsstaten. Sandheden, hvis den findes, er uinteressant, siger han, da han overtager scenen efter Lippestad. Da Jakob Lund Poulsen forsvarede Amagermanden, stillede han ikke op til interviews efter alle møder i retten. Det gjorde han på udvalgte tidspunkter under retssagen. Journalisternes spørgsmål må de få svar på ved at møde frem i retten. Man skal ikke kunne læse proceduren på forhånd i pressen. Det hører ikke hjemme. Retssamfundet skal ikke ende som et reality show, påpeger han og uddyber: Konstante interviews vil skabe myter og historier. De pårørende har også krav på beskyttelse.

14 14 Danske Advokaters Fagdage 2013: En masse viden og netværk på to dage Danske Advokaters Fagdage bød igen i år på en mangfoldighed af kurser, netværk og godt gammeldags socialt samvær mellem 260 advokatkolleger fra hele landet. En morgen sidst i oktober fyldes en københavnsk hotellounge langsomt men sikkert op med 260 veloplagte danske advokater fra hele landet. Rummet summer af kollegial snak over kaffe og morgenbrød. Men klokken præcis ni tømmes loungen gradvist igen, og snakken forstummer langsomt. Advokaterne har fordelt sig ud i tre forskellige lokaler. Her skal de høre nogle af de faglige oplæg, som de hver især har valgt blandt 16 mulige på Danske Advokaters fagdage Startskuddet for to dages intens læring og opfyldning af kontoen med uddannelsespoint er lydt. Inde i lokalerne står undervisere klar til at gå i gang med hver deres oplæg om vidt forskellige emner. En af dem er videnpartner i Bech-Bruun, Lars Lindencrone Petersen. De næste timer skal han fortælle om en af advokatbranchens største faldgruber, nemlig forældelsesreglerne. Og selvom det nok er enhver advokats mareridt at overse en forældelsesfrist, er forældelse alligevel det område, hvor spørgsmål om advokaters ansvarsforsikring oftest kommer i spil. Forældelse berører alle vores sager, uanset om du sidder med selskabsret, fast ejendom eller familieret. Forældelsesfrister er altid det første, vi skal vurdere, når vi får en sag ind, forklarer hun som baggrund for, at hun netop valgte at høre Lars Lindencrone Petersens oplæg. Hendes kollega Ditte Østergaard, der er advokat i Aalborg, er enig og fortsætter: Forældelse er noget, man ofte er i tvivl om. Uanset om man synes, at man kan reglerne, så skal det tjekkes efter for en sikkerheds skyld som det første i en sag, forklarer hun. Berører alle vores sager Advokat Anne Kaptain fra Frederikshavn er en af dem, der har valgt at blive opdateret om forældelsesreglerne. Hun ser fagdagene som en oplagt mulighed for at få en masse forskellige kurser og input i løbet af to dage - kurser som hun måske ikke ville tilmelde sig, hvis de hver især varede en hel dag, men som giver god mening at gennemføre i en mere koncentreret form, som de tilbydes i på fagdagene. Anne Kaptain

15 15 Og Ditte Østergaard er ikke ene om at have det sådan, viser Lindencrone Petersens oplæg. Den nye lov om forældelse, der trådte i kraft tilbage i 2008, betød blandt andet helt nye frister og regler for, hvad der skal til for at afbryde forældelse noget der siden er afsagt flere domme om. Og netop afbrydelse af fristerne viser sig at være indgangsvinklen denne dag. En dialog mellem parterne kan afbryde en forældelsesfrist, men man bør gøre opmærksom på, at man opfatter dialogen som en forhandling. Det er livsfarligt ikke at gøre dette fra starten, understreger Lars Lindencrone Petersen kraftigt og fortsætter i veloplagt stil med at fortælle om de gældende regler og nyeste domme om forældelse. Møder en masse kolleger Det er dog ikke kun de faglige input, der har fået Anne Kaptain og Ditte Østergaard til at tage den lange vej hjemme fra Nordjylland til fagdagene i København. De er også kommet for at møde en masse kolleger, som de normalt kun støder på i forskellige sager - eller for Annes vedkommende - nogle af dem, hun kender fra Danske Advokaters uddannelse, Young Talented Lawyers, som hun deltager i. Og der er da heller ingen tvivl om, at netværk og socialt samvær spiller en stor rolle for de mange fremmødte advokater, der flittigt benytter pauserne mellem oplæg til at få en snak med hinanden på tværs af specialer, firmaer og landsdele. Det gælder også alle dem, der skal høre advokat hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen, fortælle om sine erfaringer med økonomisk kriminalitet set med en kurators øjne. De fleste af deltagerne kender ham især fra avisartikler og hans tv-optrædener under sagen om IT Factory. Bag kulisserne i IT Factory Netop IT Factory viser sig at blive det centrale omdrejningspunkt for Boris Frederiksens oplæg. Han tager deltagerne med om bag kulisserne for, hvad der skete dengang tilbage i 2008, hvor han blev kontaktet en søndag aften i december og spurgt, om han ville være kurator. Ditte Østergaard Det lød jo forholdsvist enkelt og overskueligt. Så jeg indfandt mig mandag morgen på Schæffergården i Jægersborg, hvor IT Factorys

16 16 Snart kan du deltage på branchens bedste kurser i branchens eget kursuscenter se de mange kurser i vedlagte gule og blå folder og online på danskeadvokater.dk Valencia advokatbranchens kursus- og mødecenter Vesterbrogade 32 i hjertet af københavn

17 17 Mere end paragraffer og jura I pausen står advokat Bjarne Aarup fra Vejle i hotelloungen. Han har lige hørt et oplæg om generalforsamling og dirigenthverv. Jeg synes, det er godt med de mange korte kurser på fagdagene, fordi de gør det muligt at komme rundt om flere forskellige retsområder, og så kan jeg godt lide, at der også er nogle kurser, der ikke handler om paragraffer og jura. Det er lidt mere utraditionelle kurser, som jeg normalt ikke ville tage på, forklarer han og fortæller, at han blandt andet har valgt kurset Lyver du, som forsynede tilhørerne med viden om, hvordan de kan gennemskue, hvis modparter eller andre ikke har helt rent mel i posen, eller blot ikke fortæller sandheden. Bjarne Aarup I samme boldgade er kurset Psykopater i jakkesæt, hvor psykolog Anja Leavens, der har mange års erfaring fra blandt andet Vridsløselille, Herstedvester og Kriminalforsorgens institutioner, på medrivende vis deler ud af sine erfaringer. Hun arbejder især med personer fra bande- og rockermiljøer. ansatte kunne følge sagens udvikling på ophængte fjernsyn i hele virksomheden, husker han. Sagen skulle dog som bekendt hurtigt vise sig at være noget større, end Boris Frederiksen først havde antaget. De næste måneder kom 5-6 advokater fra Kammeradvokaten til at få fast base i IT Factorys lokaler. For at illustrere sagens kompleksitet viser Boris Frederiksen et koncerndiagram frem på det store hvide lærred i lokalet. Firmaet havde datterselskaber og ejere fordelt rundt om i hele verden. Og det var noget, der fra kuratorside indebar samarbejde med mange udenlandske advokater og myndigheder. Netværket af investorer var lige så kompliceret. Et af de emner, der også diskuteres med deltagerne, er samarbejdet mellem advokater og politiet. I denne sag gik det bare som smurt. Noget andet er så, om vi nogensinde kommer helt til bunds i den komplicerede ejerskabsstruktur, siger Boris Frederiksen kort før en pause. De mest komplekse er dem, hvor det ikke er tydeligt, at der er noget galt. De lever tilsyneladende et helt almindeligt liv og færdes blandt os alle sammen. Det kan være en chef eller en kollega. Men så sker der pludselig et eller andet underligt et udfald med en samvittighedsløs handling, forklarer hun og understreger, at vi alle kan reagere uhensigtsmæssigt ind imellem. Trods titlen handler Anja Leavens oplæg ikke kun om psykopater, men også om folk med såkaldt dyssocial personlighedsstruktur - personer der på en eller anden måde har et adfærdsmønster, der kan adskille sig voldsomt fra det gængse og forventede. Vi risikerer at blive fanget ind i deres spind. Vi føler os måske pludselig snydt i en relation, men opdager det for sent, fordi vi er blevet hevet rundt i manegen af den her person måske er det en modpart eller en klient, siger hun og går i gang med at forklare, hvordan man kan forsøge at tage sine forholdsregler. Vi burde have dobbelt uddannelsespoint for at være med her, siger en af tilhørerne og henviser til, at deltagerne har fået rigtig meget viden med hjem.

18 18 Ellekær Herlev Tlf.: Danske Advokaters fordelsaftale Danske Advokater samarbejder med Movement omkring levering af møbler til advokater på fordelagtige vilkår. Aftalen kan også benyttes til private køb. Movement tilbyder: Fast komplet sortiment af kontormøbler og design møbler med landsdækkende levering. Kontormøbler af høj kvalitet, testet, godkendt og anvendt på mange af vores cases. Kontakt: for tilbud, en stol på prøve eller yderligere information. Hurtig levering Scandinaviens mest solgte arbejdsstol Bevægelse og variation til arbejdspladsen Brugervenlig Lagerføres i tekstilerne: sort Xtreme Plus og sort Comfort+ 10 års garanti Problemer med ryggen? Anderledes og bedre arbejdsstol Fremmer bevægelse, variation og nye siddestillinger Sid højt, ideel til hæve/sænkebordet Verdens 1. Svanemærket kontorstol 10 års garanti Til den innovative chef Eksklusivitet med unik siddekomfort Fuld bevægelse og variation Tiltdown armlæn Balanceret vip 10 års garanti

19 Af Simon Emil Ammitzbøll, politisk ordfører, Liberal Alliance 19 Ankemuligheder er afgørende for retssikkerheden Vi har det retssikkerhedsmæssige problem i Danmark, at borgerne må vente i urimelig lang tid på at få en dom i en civil retssag, fordi domstolene er overbelastede. Og hvad gør regeringen så for at løse problemet? Ja, man vil såmænd forværre retssikkerheden endnu et nøk ved at begrænse borgernes ankemuligheder i civilsager og sager om tvangsfjernelse. Det er blandt andet planen, at sager om tvangsfjernelse af børn og sager, der handler om mindre end kroner, ikke længere skal kunne indbringes frit for landsretten. Borgere får dermed færre muligheder for at anke en dom i en civil retssag fra byretten til landsretten. Det er jo helt absurd: At forsøge at løse et retssikkerhedsproblem ved at skabe et andet og langt alvorligere. Vi må huske på, at dét at kunne anke en domstolsafgørelse til en anden retsinstans er en af grundpillerne i vores retssamfund. Særlig alvorlig er indskrænkningen af borgernes ankemuligheder i sager om tvangsfjernelse, fordi tvangsfjernelse er så voldsomt et indgreb i en families privatliv. Når det sker, skal der selvfølgelig være mulighed for at få sagen afprøvet en ekstra gang - også selv om det kun ændrer udfaldet i få tilfælde. Vi så det også, da den nye offentlighedslov blev vedtaget her blev der slet ikke lyttet til de juridiske bekymringer og protesterne fra journaliststanden, som kunne oprulle det ene eksempel efter det andet på politiske sager, som med den nye offentlighedslov ikke ville have set dagens lys. På samme måde vidner debatten om den demokratiske kontrol med PET også om store problemer. Regeringen har lavet et par småjusteringer, men det er langt fra nok. Og justitsminister Morgen Bødskov er ligeglad. I sammenligning med andre lande er den danske kontrol med egen efterretningstjeneste katastrofalt ringe. Det er et meget stort retssikkerhedsmæssigt problem særligt fordi PETs beføjelser er blevet udvidet kraftigt i de senere år. Endelig er der de særdeles problematiske præventive anholdelser, som er en del af lømmelpakken. Folk bliver tilbageholdt uden at blive stillet for en dommer noget, som ellers er en retssikkerhedsmæssig hjørnesten. Det har regeringen lovet Liberal Alliance at tage op igen, men endnu er intet sket. Jeg må desværre konstatere, at vi har en regering, der lader hånt om retssikkerheden. Det er desværre ikke første gang, at regeringen udviser en bekymrende ligegyldighed i forhold til retspolitikken. Skud fra Borgen Simon Emil Ammitzbøll

20 20 Af Stine Rosenkilde & Søren Møller Andersen Advokat i Afrika Hvert år bliver 3-5 advokater fra Gorrissen Federspiel udstationeret i udlandet. Én af dem er advokat Michael Klöcker, der netop er vendt hjem efter et ophold på 8 måneder hos en advokatvirksomhed i Sydafrika. Vi satte ham stævne for at høre om hans oplevelser. Kan en dansk advokat træde direkte ind i en sydafrikansk advokatvirksomhed og yde rådgivning til de lokale kunder, selvom juraen er markant anderledes og bygger på common law? Svaret er ifølge Michael Klöcker JA. Det er klart, at jeg intet belæg havde for at rådgive om sydafrikansk ret, men det centrale var, at jeg kunne identificere problemstillingerne og nå frem til de relevante løsningsmuligheder, forklarer han. Michael Klöcker fik ansvaret for to store kartelsager og bistod derudover i en række transaktioner med konkurrenceretlig compliance og med fusionskontrol. Det indebar både klientkontakt og myndighedskontakt og mindede faktisk om de arbejdsopgaver, han har i Danmark. Mange forskelle Selvom advokatgerningen grundlæggende er den samme overalt på kloden, er der naturligvis nogle forskelle mellem at arbejde i en dansk og sydafrikansk advokatvirksomhed. På de interne linjer i Danmark er vi gode til at videndele om de forskellige sager, vi arbejder på, hvilket øger efteruddannelsen. I Sydafrika var det modsat. Gruppen orienteres generelt ikke om, hvilke sager der behandles på kontoret. Men den enkelte sag blev ofte løst af et bredt case team, også selv om sagen ikke var omfattende. Klienten orienteres fuldt ud om dette, hvilket betyder, at klienten mere fokuserer på autoriteten i uddannelsen og advokattitlen frem for den konkrete relation til en bestemt advokat, forklarer Michael Klöcker og uddyber: Konsekvensen heraf er blandt andet, at det er ret nemt at få samspillet mellem klient og advokat til at fungere, idet klienten hurtigt har tillid til rådgiveren alene i kraft af autoriteten. Mit ophold er et godt eksempel, hvor jeg meget hurtigt får direkte klientkontakt og myndighedskontakt, og hvor klienterne accepterer dette, selv om jeg er dansk advokat. Den, tror jeg ikke, var gået i Danmark. Selvom advokater i Sydafrika også arbejder rigtig meget, er der ifølge Michael Klöcker forskel på effektiviteten. Han nævner, at det af og til tager for lang tid at få afsluttet sager, og klienterne synes at acceptere dette som en præmis i det afrikanske marked. Arbejdsbyrden i Danmark og Europa er klart større til sammenligning. Vi er mere effektive i vores sagsbehandling, og vores klienter kræver hurtige svar. Ventetid hos advokaterne er omkostninger, pointerer han. En anden væsentlig forskel er serviceringen af advokater. Arbejdskraften i Sydafrika er billig, og man har nærmest en pligt til at ansætte og holde beskæftigelsen oppe, lyder det fra Michael Klöcker. Det betyder f.eks. tjenerservering til alle møder og til frokosten for partnere og senior associates, omfattende sikkerhedskorps, rengøringsfolk, gartnere osv. I den direkte servicering af advokaterne er kvaliteten imidlertid for lav, og det kan normalt bedst betale sig at gøre tingene selv. I Danmark holdes den slags omkostninger nede, og den direkte service af advokaterne fra sekretærer og IT-medarbejdere skal være af høj kvalitet i forhold til advokatens arbejde, påpeger han. Advokat på lige fod Inden afrejse blev Michael Klöcker mødt med bemærkninger fra omverdenen, om det nu var forsvarligt at bo og arbejde i et land

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Jeg vil godt lige starte med en tilståelse: Jeg kommer fra Jylland, fra Hadsund, og en af mine kolleger i Højesteret, Poul Søgaard,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO

MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO PROFIL 2 INNOCENT NDUGO MAND 45 ÅR FLYGTNING FRA KENYA BOET HER I DK I 20 ÅR BLIND PGA. ARBEJDSULYKKE KAN DANSK BLINDSKRIFT TALER FLYDENDE DANSK OG KISWAHILI OMSKOLET

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere