ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz Rønbækskolen xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrt yuiopasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiop

2 Indhold Forord... 3 Lærerteamet... 3 Tværfaglighed samt arbejde på tværs af klasserne... 4 Lektiecafé... 4 It i undervisningen... 5 Børn med læsevanskeligheder... 5 Elevmedbestemmelse... 5 Evaluering... 5 Fokuspunkter - fællesskab, værdier og trivsel... 6 Dansk... 8 Dansk som andetsprog... 9 Matematik Engelsk Historie Kristendom Musik Håndarbejde Sløjd Billedkunst Idræt Natur/teknik

3 Forord I det følgende kan der læses om ideer og planer for undervisningen på 5. årgang i skoleåret Lærerne på årgangen har i fællesskab udarbejdet årsplanen, og den bygger på Fælles Mål I forlængelse heraf er årsplanen et arbejdsredskab, som kan sikre, at målene for de enkelte fag efterkommes, samt at årgangens ressourcer udnyttes bedst muligt. Ligeledes giver årsplanen et overblik for såvel medarbejdere på skolen som forældre. Lærerteamet Lærerteamet omkring 5. årgang ser for skoleåret således ud: 5.a Henrik Øllgård Olsen (HO) Dansk, musik Signe Frederiksen (SF) Håndarbejde Grethe Højgaard (GN) Matematik Theresa Knudsen (TK) Natur/teknik Svenning Tagmos (ST) Historie Ane Keller Jensen (AJ) Billedkunst Mie Bundgård (MB) Engelsk Kasper Andersen (KA) Idræt Mads Skou Rasmussen (MR) Sløjd 5.b Malene Højen (MH) Jakob Ørberg (JA) Svenning Tagmos (ST) Henning Høegholm (HH) Henrik Øllgård Olsen (HO) Signe Frederiksen (SF) Anna Kirstine Dircks (AK) Dansk, historie, kristendom Sløjd Matematik, natur/teknik Engelsk Musik Håndarbejde Billedkunst 1

4 Karina Højholt Larsen (KL) Idræt 5.c Henning Høegholm (HH) Jeanette Würtz (JW) Svenning Tagmos (ST) Anne Lise Hess (AH) Henrik Øllgård Olsen (HO) Ane Keller Jensen (AJ) Kira Schwartz (KS) Dansk Engelsk, historie, kristendom, sløjd Matematik, natur/teknik Håndarbejde Musik Billedkunst Idræt 5.d Anette Brøchner (AB) Grethe Højgaard (GN) Jeanette Würtz (JW) Theresa Knudsen (TK) Henrik Øllgård Olsen (HO) Lena Frank (LF) Ane Keller Jensen (AJ) Dansk Matematik Engelsk, historie, kristendom, sløjd Natur/teknik Idræt, musik Håndarbejde Billedkunst Tværfaglighed samt arbejde på tværs af klasserne Vi vil fortsat periodevis arbejde med emner på tværs af klasserne og især i de åbne uger. Blandt andet arbejdes der tværfagligt med emnerne: Læsø, naturfagsmaraton, døden, fysisk og psykisk sundhed, social pejling, projektopgaven, når jeg bliver voksen samt reformationen. Det fremgår af køleskabsmodellen hvilke fag, der er i spil i det tværfaglige arbejde. Lektiecafé På årgangen bruger vi ressourcetimer på at have lektiecafé flere dage om ugen. Alle klasser har mulighed for at benytte lektiecafeen. Ligeledes laves der aftaler med forældre om hvilke elever, der skal deltage i lektiecafeen. Tiltaget tages løbende op til evaluering.

5 It i undervisningen Som led i Rønbækskolens it-indsats tildeles mellemtrinnet en række bærbare computere. Dette giver os bedre vilkår for at integrere it i undervisningen. På årgangen ønsker vi at undervise med og i it. Eleverne undervises i it-mæssige færdigheder, såsom brugen af og muligheder indenfor forskellige programmer. Ligeledes benyttes it i tilegnelsen af nyt stof for eksempel. To elever på årgangen blev i foråret 2010 udstyret med it-rygsæk og undervist i brugen heri på Læsekompetencecenteret. Ligeledes deltog flere lærere fra teamet i undervisningen. I skoleåret 2010 bruger teamet ressourcetimer på at fastholde eleverne i udvikling af at bruge deres it-rygsæk. På sigt ønsker teamet, at alle børn på årgangen får gavn og glæde af it-kompenserende programmer. Børn med læsevanskeligheder I morgenbåndet fra skolestart til efterårsferie fokuseres der på læsning. Børn med læsevanskeligheder læser en til to gange om ugen højt med en voksen, hvor læsestrategier og begrebsforståelse øves. Desuden fokuseres der på hele årgangen på faglig læsning i alle fag. Endvidere bruges nogle af årgangens ressourcetimer på at styrke børn med læsevanskeligheder blandt andet ved hjælp af inddragelse af it som beskrevet ovenfor. Elevmedbestemmelse På årgangen arbejdes der med elevbestemmelse på flere niveauer blandt andet i forhold til gruppedannelser, valg af emner, indhold og underemner, projektarbejde, udvalgsarbejde i forhold til årgangens fokuspunkter, elevrådsarbejde samt evalueringsformer. Evaluering Evalueringen af undervisning og indsatsområder foregår ved hjælp af forskellige metoder alt efter forløb og faglige mål. Blandt andet bruges logbog, portefølje, målcirkler, fotodokumentation, videooptagelser, skriftlig evaluering, elevsamtaler, elevplaner, iagttagelser samt mundtlig evaluering på klassen. Evaluering af undervisningsmiljøet samt årgangens fokuspunkt foregår hovedsageligt gennem iagttagelser, fælles samtale og skriftlige undersøgelser.

6 Fokuspunkter - fællesskab, værdier og trivsel Status I Folkeskolens formål, 1 stk. 3, står der: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vi havde i skoleåret øget fokus på årgangens fællesskabsfølelse og værdier. Der blev arbejdet med fællesskab og værdier i både de enkelte klasser og på hele årgangen. Vi arbejdede desuden med drenge- og pigegrupper. Vi ser nu en mere homogen gruppe af elever. Vi ser elever, som leger på tværs af klasser, og det er vores indtryk, at eleverne føler større fællesskab med hinanden og ansvar for hinanden. Dette vil vi arbejde videre på i skoleåret Vores fokus vil i dette skoleår fortsat ligge omkring fællesskab og værdier, men også på den enkelte elevs trivsel. I dette arbejde indgår en del af årgangens ressourcetimer. Mål Øget indsigt i, hvad fællesskab er At den enkelte elev føler sig som en del af klassens/årgangens fællesskab Øget ansvarlighed overfor hinanden, inventaret og omgivelserne Mere ro i klasserne Et miljø, hvor udelukkelse og mobning har dårlige vilkår At eleverne får redskaber til at løse konflikter At eleven kan acceptere andres mindre stærke sider; at alle i gruppen skal være med og have mulighed for at yde en præstation At den enkelte elev er i stand til at fungere som en social faktor i klassens liv Større elevmedbestemmelse Indhold Sociale lege Klasseundervisning Lejrskole

7 Film Drama Fællesmøder Deltagelse i undervisningsmiljøundersøgelsen i efteråret 2010 Værdidag Elevrådsarbejde Arbejde med psykisk og fysisk sundhed Arbejde med præpubertet og pubertet Social pejling Tiltag I samarbejde med eleverne udarbejdes der mål for klassen, den enkelte og for årgangen Den enkelte elev laver personligt mål for, hvordan han/hun kan bidrage til klassens/årgangens trivsel og fællesskab Arbejde videre med brug af konflikttrappen Øvelser i samarbejde Arbejde med det verbale sprog Der gøres brug af ressourcetimer i den klasse eller hos de elever, hvor der er behov for en ekstra indsats Det videre arbejde med undervisningsmiljøundersøgelsen tilrettelægges efter undersøgelsen Arbejde videre med klasseregler og årgangens trivselsregler fælles og i udvalg. Tegn At eleverne viser indsigt i, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab At eleverne føler sig som en del af et fællesskab At eleverne i leg og samtale viser, at de kan samarbejde Mindre mobning Evaluering Teamet evaluerer hver måned på et teammøde Årgangen evaluerer hver måned på fællesmøde

8 Dansk Status Eleverne har haft dansk i 4 år. Ca. 80 % af disse lever op til kravene i Fælles mål med hensyn til læsning. Vurderingen er foretaget på baggrund af skolens læse- og staveprøver. For de elever, som ikke lever op til kravene, er der igangsat særlige tiltag, som fortsætter. Undervisningen varetages dels af teamets lærere på små hold om morgenen samt under værkstedsarbejde dels af lærere fra specialcenteret. Ca. 3 % af eleverne på årgangen har dansk som 2. sprog. Dette er beskrevet særskilt i årsplanen. Mål Vi arbejder ud fra Fælles Mål Da det er vores erfaring, at mange elever især drenge mister lysten til at læse netop i klasse, vil vi arbejde aktivt med at fastholde læseglæden. Tiltag I det daglige arbejde med dansk, vil vi: Arbejde oplevelsesorienteret. Lave praktiske/fysiske aktiviteter. It er naturlig del af undervisningen. Derudover skal alle elever igennem kurser i udvalgte programmer. Arbejde med forskellige teksttyper, nyere, ældre, noveller og forskellige genrer (se køleskabsmodellen). Film og medier vil også blive inddraget. Arbejdsformerne er klasseundervisning, enkelt-, par- eller gruppearbejde samt værkstedsundervisning til træning og videreudvikling af indlært stof. Desuden arbejde på tværs af klasserne, når det er funktionelt. Arbejde med samtale, fremlæggelse/mundtlig fremstilling, fortælling, genfortælling og aktiv lytning, som er centrale områder for den mundtlige dimension i faget det talte sprog. Arbejde videre med digitale programmer, for elever med særlige behov. Arbejde med mål både personlige og fælles mål for klassen. Tidsplanen for emnerne/områderne samt tværfaglige forløb fremgår af køleskabsmodellen, og 2

9 målene med de enkelte emner kan ses i emneoversigten. Tegn Elever der har bevaret læseglæden og skrivelysten Elever som kan og vil bruge de digitale medier Elever som kan forstå og bearbejde tekster Elever som er i stand til at perspektivere Elever som kan udarbejde egne personlige mål samt reflektere over disse Elever som kan bruge sproget aktivt og nuanceret og skelne mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig sprogbrug Elever som i høj grad staver korrekt Elever der kan forholde sig til forskellige medier (film, reklamer, mm) Elever der stiller krav til eget arbejde Elever der i høj grad bruger korrekt tegnsætning Evaluering Løbende gennem samtaler fælles på klassen og individuelt Opfølgning på brainstorm efter hvert emne/område Opfølgning på elevernes personlige mål Læsetest Stavetest Eleverne afholder selv en stor del af forældresamtalen - her inddrages porteføljemappen. Ligeledes evaluerer eleverne på egne og fælles mål for de enkelte forløb. Porteføljemappen skal fungere som refleksionsmappe. Eleverne skal argumentere for, hvorfor de udvalgte produkter er i mappen. Dansk som andetsprog Status På nuværende tidspunkt har vi to tosprogede elever på 5. årgang. En fra Afghanistan og en fra Gambia. De er begge en god og integreret del af elevgruppen. De får begge lektioner fra sprogstøttecenteret.

10 Mål De tosprogede skal klare sig på samme niveau som de etsprogede børn. De tosprogede skal være stolte af deres oprindelse og kultur. Ligeledes skal de føle sig som en accepteret og naturlig del af skolens fællesskaber. Det er vores mål, at alle elever udvikler interkulturel kompetence og forståelse. Tiltag På årgangen er vi opmærksomme på, at dansk som andetsprog er en dimension i alle fagene. Inden nye emner påbegyndes, arbejder vi aktivt med forforståelse. Dette støtter ikke kun de tosprogede elever, men også i høj grad de lidt svagere etsprogede elever. Et aktivt arbejde med ordforråd På 5. årgang arbejder vi med dansk som andetsprog som en integreret del af fagene. Vi er opmærksomme på, at alle fag er sprogfag. Når nye emner introduceres, gennemgås selvfølgelig de nye begreber, men også de ord, som eventuelt kan have en ny betydning i sammenhængen. Ligeledes er vi opmærksomme på gråzoneord. Gråzoneord er ord, man ikke normalt tænker som nye ord, og som derfor ikke bliver forklaret. Mange af disse ord bruges hovedsageligt i skolen og er derfor ikke en aktiv del af de tosprogede elevers ordforråd. Både i valg af materialer og tekster er det vores hensigt at tage hensyn til, at vi har elever fra flere forskellige kulturer. I de nye fælles mål er der lagt ekstra fokus på de tosprogede elevers læseindlæring. Derfor tilbyder vi bl.a. morgenlæsning til alle, der har behov, og vi har et tæt samarbejde med sprogstøttecenteret og specialcenteret. Tegn Vores tosprogede elever klarer sig godt fagligt og socialt. Udviser stolthed og en lyst til at fortælle om deres baggrund og kultur. Alle elever på årgangen viser accept og forståelse for, at der er forskellige måder at se verden på.

11 Evaluering Test og den daglige undervisning vil vise, om de tosprogede elever klarer sig fagligt. Vi vil i teamet og på årgangen mundtligt evaluere fællesskabsfølelsen. Elevsamtaler vil også vise, hvorvidt de tosprogede elever føler sig tilpas på skolen. Matematik Formål Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Endvidere at hver enkelt elev bliver så god til matematik som muligt. Det vil vi nå ved at arbejde med klassernes faglige mål, elevernes forskellige læringsstile, ansvarlighed og målfastsættelse for den enkelte elev. Målene for eleverne efter 5. klasse er: Tal og algebra Kende til hele tal, decimaltal og brøker Kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter Benytte hovedregning, overslag samt skriftlige udregninger Anvende lommeregner og computer til udregninger Arbejde med optælling og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter Kende til eksempler på brug af variable, (formler, simple ligninger og funktioner) Regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge Kende til koordinatsystemet, og herunder sammenhængen mellem tal og tegning Geometri Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen Undersøge og beskrive figurer og mønstre Kende til grundlæggende begreber som vinkler og parallelitet Arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer

12 Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer Matematik i anvendelse Vælge og benytte regnearterne i forskellige sammenhænge Anvende og forstå enkle matematikfaglige udtryk Anvende tal, grafisk afbildning og statistik til løsning af matematiske problemstillinger fra dagliglivet Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Arbejde med tilfældighed og chance Kommunikation og problemløsning Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer Opstille hypoteser og afprøve, samt korrigere disse Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning Beskrive løsningsmetoder mundtligt og skriftligt Specifikke arbejdsområder i 5. klasse Tabeller og gange med flercifret tal samt decimaltal Division Statistik Diagrammer Handelsregning Vinkler Decimaltal Areal Brøkregning Sandsynlighed Brug af passer Symmetribegrebet Geometri (cirkler, kvadrater, trekanter og andre polygoner) Enkle funktioner

13 Koordinatsystemet Målestoksforhold Regneark på computer Ligninger Rumfang Procent Tværfaglighed Vi skal til Læsø på lejrskole, derfor er Læsø vores tværfaglige emne. Under emnet Læsø vil vi behandle koordinatsystemet og målestoksforhold. Materialer Grundbog: Fællesbog Faktor i femte af Silla Balzer Petersen og Arne Mogensen. Til bogsystemet hører en kopimappe, som også vil blive benyttet. Derudover vil der blive suppleret med andre materialer. For at anskueliggøre problemer og inspirere til løsninger vil vi i klassen arbejde med forskellige konkrete materialer som centicubes, spil, vinkler, lommeregnere, målebånd, geometriske figurer m.m. Organisationsformer Opbygningen af de enkelte undervisningstimer vil variere alt efter emner og behov, men der vil i høj grad blive arbejdet efter følgende: For at eleverne får et fælles udgangspunkt, en fælles viden samt oplever klassen som et fællesskab, vil timerne næsten altid begynde med en fælles aktivitet. Det kan være repetition af lært stof, en leg eller et spil, regne fælles på tavlen, gennemgang af nyt stof m.m. Herefter vil eleverne arbejde i grupper eller individuelt. Der lægges vægt på, at hver enkelt elev får opgaver, der er udfordrende og rammer det niveau, som eleven er på men inden for det fælles emne. Derfor vil alle elever i klassen ikke altid arbejde med samme opgave. Den enkelte elev får mulighed for at bruge og videreudvikle egne algoritmer, og der arbejdes fortsat meget grundigt med den dybere forståelse for matematik, da den er grundlæggende for den videre begrebsdannelse. Eleverne vil også komme til at arbejde i forskellige værksteder, der skal hjælpe dem til at få bearbejdet det stof, som de har arbejdet med i det gennemgåede stof. Computeren skal

14 løbende have en central rolle i arbejdet med træning, problemløsning, statistik samt eksperimenterende og undersøgende matematik. Lektier Eleverne vil oftest have lektier for i matematik, men mængden vil variere. Det vil primært være træningsopgaver, som eleverne enten laver i hæftet eller på kopiark. Også her kan både mængde og opgave variere fra elev til elev. Eleverne vil opleve, at mængden af lektier vil blive øget i løbet af året. Dette er en nødvendighed, da der kun er fire ugentlige matematiktimer. Evaluering Der evalueres løbende i den daglige kontakt med eleven, retning af opgaver og brug af bogsystemets materialer. Efter hvert forløb skal hver elev evaluere, hvor langt man er nået i forhold til de opstillede mål. Desuden skal man prøve at fastholde kernepunkterne i det, vi har gennemgået i opgaver/sider til elevmappen. Det er ment som en hjælp til at synliggøre, hvor det går godt, og hvor der skal arbejdes lidt mere/anderledes. Eleverne skal mundtligt vise deres matematiske forståelse og anspores til at reflektere over matematiske forhold. Engelsk Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. (Faghæfte 2 engelsk nye fælles mål). Materialer I løbet af skoleåret vil vi primært arbejde ud fra bogsystemerne: Bluecat Storybook + arbejdsbog Abracadabra 2 + textbook Desuden inddrages følgende materialer: Engelske film Små projektarbejder Grammatikark

15 Oversættelser Kommunikationslege til indøvning af gloser/grammatik og for at have det sjovt sammen Musik lytte, læse, oversætte og forstå Små videosekvenser Værksteder, fx: Kopiark/opgaveark med indsætningsøvelser, krydsord, wordsearch osv. Frilæsning af små engelske romaner og noveller Små skriftlige opgaver Spil Rollespil/dramatisering Kommunikationslege Diverse Undervisningen I den daglige undervisning vil de hørte, læste samt sete tekster danne udgangspunkt for samtalen på engelsk. Samtalen berører både teksternes indhold og de associationer, som udspringer af teksten og snakken. Rammen for det skriftlige arbejde udgøres hovedsageligt af de temaer, der arbejdes med. Herved støtter det skriftlige arbejde op om det mundtlige og opleves som en integreret del af undervisningen. Elementer af rollespil, dramatisering, meddigtning og sangaktiviteter vil indgå i det sproglige arbejde. Værkstedsarbejdet vil indeholde par- og teamsamarbejde samt individuelle forløb. Undervisnings- og arbejdsform Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem fælles-, team- og individuelt arbejde. Undervisningssprog Sproget i undervisningen er hovedsageligt engelsk. Dette betyder for eksempel at henvendelser til hinanden så vidt muligt foregår på engelsk. Der arbejdes på at etablere en tryg og tillidsfuld klassekultur, hvor eleverne tør udtrykke sig, også tør begå fejl og forhåbentligt får en oplevelse af, at kommunikationen på et fremmedsprog kan lykkes, hvis man bruger det sprog, man har, på en kreativ måde.

16 Elevernes alsidige personlige udvikling Engelskundervisningen i 5. kl. bidrager til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Herved opnås en oplevelse af at være del af et globalt samfund, som de på nuværende tidspunkt i nogen grad kan forstå og kommunikere med ved hjælp af deres engelskkundskaber. I forlængelse heraf skal eleverne introduceres til engelsksprogede lande og kulturer, og herved gives der mulighed for en øget mellemfolkelig forståelse. Centralt står elevernes nysgerrighed for det fremmede og anderledes, der søges pirret. Evaluering Samtalen med den enkelte elev i den daglige undervisning danner fortrinsvis udgangspunkt for evalueringen. I forlængelse heraf bevidstgøres eleverne om deres udvikling gennem iagttagelser, skriftlige opgaver, portefølje og målcirkler. Mål Fra Fælles mål læseplanen for klasse er der udvalgt følgende: 1. Kommunikative færdigheder: Lytte, bl.a. til forskellige varianter af det engelske sprog Tale engelsk gennem bl.a. rollespil, par- og gruppeaktiviteter Mundtlig fremstilling, fx referater Uddrage information fra forskellige billeder Træne læsefærdighed v.h.a. forskellige teksttyper, fx sangtekster Skrive i form af breve, beskrivelser og meddelelser 2. Sprog og sprogbrug: Elevernes nysgerrighed er udgangspunkt for arbejdet med sproglig opmærksomhed Udbygning af ordforråd Ord og vendinger Udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik har stor betydning for at kommunikationen lykkes. Forholdet mellem sprogets form og dets funktion. 3. Sprogtilegnelse: Eleverne skal arbejde med at: Anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation

17 Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning Anvende læsestrategier Anvende computeren til kommunikation Anvende ordbøger og andre hjælpemidler 4. Grammatiske færdigheder: få kendskab til: Udsagnsordene i nutid/datid/førnutid. Regelmæssig og uregelmæssig bøjning. Omskrivning med to do. Sammentrækninger. Tillægsord og gradbøjning af disse. Forholdsord. Stedord. Uregelmæssige navneord. There is /there are. 5. Kulturkendskab vide noget om levevilkår, dagligliv og normer i fx. Storbritannien og USA Årsplanen er udarbejdet med forbehold for ændringer og skred i tidsplanen. Historie De hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget historie i undervisningsministeriets Nye fælles mål vil danne udgangspunkt for undervisningen i historie. I historie i 4. klasse fik eleverne kendskab til: Tutankhamon og det gamle Egypten, børn gennem tiden, Grønland, tidsfrise, Solvognen og bronzealderen, Kejser Augustus og det gamle romerrige, Absalon og Christian d. 4. Formål for historie i 5. klasse Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdagsog samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Endvidere bidrager historieundervisningen i 5. kl. til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Særligt understøttes elevernes oplevelse af at være del af et globalt samfund med en datid, samtid og fremtid, som de med deres erhvervede viden og refleksion kan navigere i. Underliggende er elevernes nysgerrighed for det fremmede, som søges pirret. Delmål at eleverne kan gengive historiske fortællinger fra dansk historie at eleverne kan fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

18 at eleverne kan opsøge viden om fortiden i forskellige medier at eleverne kender til livsvilkår i andre kulturer at eleverne kan skelne mellem fortid og nutid samt se sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. at eleverne i samarbejde med læreren kan etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden Emner Nedenstående emner illustrerer hvilke områder, emner eller temaer, der arbejdes med i historie i 5. klasse. Desuden vil enkelte emner indgå i tværfaglige forløb især med dansk. Dette vil fremgå af køleskabsmodellen. Læsø Når man bliver voksen Kalmarunionen Columbus Reformationen Christian d. 4. Tidsfrise Undervisnings- og arbejdsform Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem fælles-, team- og individuelt arbejde. Ligeledes vil der være projektlignende forløb. Evaluering Evalueringen i historie vil foregå gennem iagttagelse, samtale om, genfortælling og fortolkning af gennemgået stof samt afklaring af begrebsforståelse og sammenhænge gennem drama og leg. Endvidere vil evalueringen også foregå gennem skriftlige opgaver, portefølje og aktiviteter som quiz og byt samt spil. Materialer: Ind i historien 5. klasse, de små fagbøger, udvalgte film, særlige sider på internettet, egne materialer, udvalgte emnekasser fra skolebiblioteket, evt. gæstelærer.

19 Der tages forbehold for ændringer. Kristendom Undervisningen vil tage udgangspunkt i de hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget (Nye Fælles Mål 2009) Mål I femte klasse vil vi bygge videre på den grundviden, eleverne har tilegnet sig i klasse. Målet med undervisningen er, at den enkelte elev med udgangspunkt i kristendommen kan forholde sig til den religiøse dimension i hverdagen og forstår, at den har betydning for den enkeltes livsopfattelse også i forholdet til andre. Endvidere skal undervisningen være med til at give den enkelte elev et grundlag for stillings- og ansvartagen over for sig selv, medmennesket og naturen. Med udgangspunkt i dette understøttes endvidere elevernes alsidige personlige udvikling. Der arbejdes bl.a. med følgende emner og problemstillinger: Munke og klostre Hvornår er man lykkelig? Lignelser Hjælp/at hjælpe Døden Sandhed Symboler Reformationen Materialer Der arbejdes hovedsageligt med materialerne: Liv og Religion og Os og Kristendom. Ligeledes inddrages eget materiale, og der vil blive arbejdet tværfagligt især med dansk og historie, når dette er relevant. Vi vil desuden inddrage relevant brug af medier som film og særlige sider på internettet samt eventuelt en gæstelærer.

20 Arbejds- og undervisningsmetoder: I kristendom vil samtalen, læsning og bearbejdning af tekster stå centralt i undervisningen. Derudover inddrages varierede arbejdsmetoder som fælles-, individuelt- og teamarbejde. Der arbejdes også med opgaver som dramatisering, sang, tegning og evt. andre relevante arbejdsmetoder. Evaluering Evalueringen i kristendom foregår gennem samtale, iagttagelse, arbejdet med portefølje, skriftlige opgaver, dramatisering med mere. Musik Musik er et oplevelses- og udtryksfag. Dette vil være udgangspunktet for musikundervisningen på 5. årgang. Det er vigtigt, at alle yder til fællesskabet. Undervisningen vil blive tilrettelagt strukturelt i et åbent lokale, men også med det for øje, at der ud af organiseret kaos kan opstå mange kreative ting. Sammenspil Når vi arbejder med sammenspil, har vi en enestående mulighed for at bruge alle de ting, vi har lært om musik. Det er meget vigtigt, at alle lytter til hinanden og opfatter sig selv som en del af en helhed. Dermed er det også et stort socialt ansvar at spille sammen musikken bliver kun god, hvis alle yder deres bedste til fællesskabet. Derudover skal man ofte aflæse små noder, tekster, akkordskemaer og formskemaer; bruge det fælles fagsprog, vi har lært igennem undervisning. Musikhistorie Vi har tidligere arbejdet med især den klassiske musiks historie. I 5. klasse kommer vi også til at arbejde en del med den rytmiske musiks historie. Vi skal arbejde med et udvalg af kunstnere. Lytte til deres musik og høre om deres historie. Sammen vil vi sætte dem ind i en tidslinie, så eleverne får indsigt i musikkens historiske udvikling. Vi vil også i år lytte til og tale om klassisk musik, da eleverne ofte ikke af sig selv får oplevelser med klassisk musik.

21 Teori I musik er det vigtigt at kunne tale med om taktarter, A, B og C-stykker, forskellige instrumenters rolle o.l. Det kan også være en stor fordel at kunne notere og læse musik på forskellige måder. Vide, at der er forskel på en akkord og en tone. Derfor skal vi igen i 5. klasse løbende arbejde med teorien bag musikken. Skabende arbejde Musik skal opleves og kreeres. Løbende vil elevernes egne ideer til arrangementer o.l. blive taget alvorligt og fremhævet som en måde at være skabende på. Ligeledes skal eleverne i en periode selv være de kreative. Ud fra nogle små oplæg skabe egne musikalske værker. Her vil det være oplagt at inddrage it i større eller mindre grad. Vokalarbejde Tidligere har vi arbejdet med at synge ostinatkor og kanon. I år skal vi forsøge os med nogle enkle andenstemmer. Ligeledes skal vi stadig arbejde med stemmens udtryk. Dette vil være et løbende arbejde som en naturlig del af al musikundervisning. Stomp Rytmikken kommer i centrum og bevægelse til musik. Vi spiller på spande, koste, rør, flasker, kroppen osv. Når man laver stomp, er det meget tydeligt, at musik bygges op af enkeltdele. Stomp styrker rytmikken, koordinationsevnen og forståelsen for musik. Håndarbejde Overordnede mål Årsplanen er udarbejdet på grundlag af fælles mål for faget. Formålet med undervisningen er at eleverne får indsigt i og tilegner sig færdigheder og kundskaber inden for skabende og håndværksmæssig fremstilling. Desuden skal de tilegne sig relevante fagudtryk samt viden om materialer, redskaber og maskiner. Værksteder

22 Vi vil introducere værksteder i håndarbejde. Der vil således løbende være forskellige værksteder, som eleverne kan vælge. I værkstederne arbejder eleverne selvstændigt med metoder, de kender. Det kan være forskellige former for snoreteknikker snor på papplade, slentre, sno, flette, knytte håndsyning posevæsner, dyr, brocher, bolde osv. Målene med værkstederne er: At eleverne kan arbejde selvstændigt, så læreren frigives til at hjælpe en anden elevgruppe At eleverne øver teknikker, som de tidligere er blevet præsenteret for At eleverne ikke skal vente så meget, men kan arbejde videre på eget initiativ At eleverne får mulighed for større selvbestemmelse og kreativ frihed Sociale mål og adfærd i lokalet Undervisningen skal bære præg af en positiv og engageret tilgang til faget, således at eleverne får mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Eleverne skal tage hensyn til og hjælpe hinanden, da vi er mange om at dele maskiner, redskaber og materialer. Undervisningen organiseres til tider i små grupper eller par for at inspirere hinanden, dele ideer og hjælpe hinanden. Vi lægger vægt på, at lærer og elever taler anerkendende til hinanden og om hinandens produkter. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder løbende med årgangens lærere og arbejder tværfagligt i forbindelse med årgangens tur til Læsø. Evaluering Der evalueres mundtligt og skriftligt i forbindelse med emnerne. Dele af den skriftlige evaluering inddrages i portefølje. Løbende evaluering også via udstillinger og præsentation af arbejdsprocesser og produkter. Begyndelse og afslutning af timerne For at tilstræbe ro, struktur og overblik for eleverne begynder timerne med en fælles samtale. Her introduceres nye emner og teknikker samt gøres status over elevernes arbejdsproces. Der foreligger en skriftlig instruktion samt opslagstavle med skabeloner, teknikker og eksempel på færdigt produkt til hvert emne. Timerne afsluttes med fælles oprydning, hvor alle hjælper hinanden, til hele lokalet er ryddet og fejet. Der udarbejdes evt. en dukseplan til oprydning af forskellige områder og fejning,

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for slutmål

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve år

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Undervisere: Marianne Kvist (MKV) & Asger Poulsen (APO) Omfang: mandag kl. 10 00 11 20, onsdag kl. 10 00 11 20 4 lektioner pr. uge Matematikken i 6.c

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Fagårsplan 2010/11. Fag: Håndarbejde Klasse: 5.a Lærer: MA. Fagområde/ emne. Periode Mål Relation til Fælles Mål

Fagårsplan 2010/11. Fag: Håndarbejde Klasse: 5.a Lærer: MA. Fagområde/ emne. Periode Mål Relation til Fælles Mål Fag: Håndarbejde Klasse: 5.a Lærer: MA Fagårsplan 2010/11 Fagområde/ emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Selvvalgt produkt løbende Eleverne kan selv vælge et produkt,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole

Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Skriftlig dansk.: Dansk - Daglig Dosis 5 + 6 (retskrivning: øvelser, diktat) - Grammatik og tegnsætning - Skriveværksted (Springbrættet)

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for grundskolen 2013-14

Årsplan for grundskolen 2013-14 Årsplan for grundskolen 2013-14 Mål: Grundskolens overordnede mål er: at eleverne får lært de grundlæggende kundskaber og færdigheder der er fundament i den videre læring at undervisningen i grundskolen

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 DG, GH, HY, JS Status for 1.a I 1.a er der 20 elever, 11 drenge og 9 piger. Vi er fire lærere, der samarbejder om klassen. Jette underviser i matematik, natur/teknik,

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget idræt. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes på www.uvm.dk.

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for 5. årgang 2011/2012

Årsplan for 5. årgang 2011/2012 Årsplan for 5. årgang 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan matematik 2.klasse - skoleår 14/15- Majbrit Trampedach

Årsplan matematik 2.klasse - skoleår 14/15- Majbrit Trampedach BASIS: Klassen består af 25 elever og der er afsat 5 ugentlige timer, hvoraf en af timerne bliver en fast Regne-time. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 2A og 2B, de tilhørende kopisider + CD-rom,

Læs mere