3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN"

Transkript

1 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED

2 DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk KULTUR OG VÆRDIER sociale personlige Krop og bevægelse SUNDHED sproglige Natur videnskab NATUREN Overordnet læreplan te er et eksemplar af de overordnede læreplaner, som er gældende i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Der er udarbejdet 4 overordnede læreplaner: 4-36 mdr., 3 år, 4 år, 5 år. Målene er først og fremmest vejledende for det pædagogiske personales arbejde. er og bliver aldrig meningen, at de skal benyttes til at hakke af, hvorvidt børnene kan det ene eller det andet. Børn vil jo altid være på vej, og det er ofte på forskellige tidspunkter. Derfor bygger læreplanerne ovenpå hinanden, sådan at hvis I f.eks. har et barn, som er 4 år, kan I godt anvende læreplanen på de 3 årige indenfor nogle områder og læreplanen på de 5 årige indenfor andre områder. Læreplanerne giver jer, som medarbejdere et hint om, hvad I skal arbejde med i forhold til de forskellige børn. Derimod hvis et barn generelt på alle områder ligger forskelligt fra den fysiske alder, skal I selvfølgelig reagere. Der er udarbejdet en række mål indenfor de forskellige aldersgrupper og indenfor de enkelte læreplans temaer. er mange mål. Faren ved at udarbejde flere mål for arbejdet er, at når der er mange mål, har man ofte slet ikke fokus på noget. er IKKE meningen her, at I skal arbejde med alle målene. Der er udarbejdet nogle redskaber, hvor I kigger i den overordnede læreplan, og piller de mål ud, som I synes, vil være fornuftige at arbejde med i forhold til det tema, I skal i gang med, og de børn I har, som skal deltage. Målene er dermed vejledende. Vi ønsker jer god fornøjelse med arbejdet, og håber I får glæde af materialet. Fagsekretariatet for Dagtilbud Side 2 Overordnet Læreplan - 3 år

3 Den dominerende virksomhed for de 3 årige børn Symbol-legen (rollelegen) fylder meget. Sorterer, måler, deler og kategoriserer. Konstruerer - sætter ting sammen og piller dem fra hinanden igen. Afprøver forskellige materialer. Leger med ord ordbilleder. Legen og magien på mange niveauer. Er i begyndelsen af perioden ofte i fantasiens verden, men mod slutningen af perioden, begynder barnet at bevæge sig ud og ind af fantasien. Verden opleves kropsligt øver sig motorisk. musiske, humor og fantasi betyder rigtig meget. Lærer gennem positioner (f.eks Memory eller eventyrkufferter). Er optaget af at mestre kropslige funktioner f.eks. at blive renlig. I begyndelsen opleves verden stadig indefra og ud, men mod slutningen af perioden ændres dette (barnet styres i begyndelsen af egne behov, men begynder at lære at tage hensyn til andre). Overordnet Læreplan - 3 år Side 3

4 Sammenhæng generelt Er lige kommet fra dagplejen, hjemmet eller vuggestuen og skal dermed lære at gå i børnehave. Børnene kommer fra en langt mindre verden med færre børn, og kan derfor være usikre og søgende i begyndelsen af perioden. Børnene er enten meget tilbageholdne eller omkringfarende. Enten er de, eller de er ved at blive renlige. Er i høj grad i gang med at udvikle sproget, men er endnu på mange forskellige niveauer. Barnet har måske større søskende i børnehaven. Barnet er i en periode, hvor det skal lære at være en del af noget større. vil sige, at kunne indgå i forskellige grupperinger og tage hensyn til andre. Barnet kommer til dagtilbuddet med de kompetencer, det har, og der er mange forskellige valg at træffe hver dag. skal barnet lære. 3-års barnet lærer gennem kroppen og ved at gøre tingene, så der er megen bevægelse for denne aldersgruppe. Side 4 Overordnet Læreplan - 3 år

5 Personalets opgaver i dagtilbuddet Vi arbejder med overgangen fra hjemmet, dagpleje eller vuggestue til børnehave, så børnenes start på børnehavelivet, bliver så god som mulig. Vi gør forældrene så trygge som muligt ved dagtilbuddet, og udtrykker forventning om gensidig deltagelse i opgaver omkring barnets læring og udvikling. Vi sikrer, at det pædagogiske arbejde i hverdagen lever op til værdierne: dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik. Vi ser både pædagogikken, indretningen og materialer i en sammenhæng, hvor de enkelte dele spiller aktivt sammen i forhold til børnenes udvikling og læring. Vi guider barnet hen mod en forståelse af, at andres behov også er betydningsfulde. Vi er bevidste om vores eget sprogbrug, og vi anvender mange forskellige begreber korrekt (overbegreber, underbegreber, navneord, udsagnsord, forholdsord osv.). Vi inddrager forældrene i opdragelsen og læringen i forbindelse med barnet. Vi er anerkendende, nysgerrige og begejstrede i vores adfærd. Vi tilegner os løbende ny viden om børns læring og udvikling, og vi bruger denne viden i hverdagen, og i samarbejdet med forældrene. Vi anvender denne plan som afsæt for planlægning af det pædagogiske arbejde, så alle børn i Vordingborg Kommune, så vidt det er muligt, sikres en høj kvalitet i hverdagen. Vi arbejder sådan, at det inkluderende fællesskab bliver et kendetegn for Vordingborg Kommunes dagtilbud, både blandt voksne og børn. Overordnet Læreplan - 3 år Side 5

6 Generelle tiltag Udover at arbejde med målene for de 4-36 mdr. gamle børn, bygger denne læreplan ovenpå disse og nuancerer og udvikler målene for de 3 årige børn. Samtidig vil der for nogle børns vedkommende skulle introduceres områder, som er beskrevet i læreplanen for de 4 årige. Med andre ord se både bagud og fremad. Løbende tilegne sig ny viden om børns læring og udvikling og bruge denne viden i hverdagen og i samarbejdet med forældrene. pædagogiske arbejde i hverdagen skal leve op til de beskrevne værdier omkring inklusion, anerkendelse og ressourceorientering. At både pædagogikken, indretningen og materialer ses i en sammenhæng og som værende aktiv i forhold til børnenes læring og udvikling. At de fysiske rammer ses som læringsrum. Lederen sikrer, at medarbejderne får tid og mulighed for at dygtiggøre sig blandt andet gennem planlægning, undersøgelse, dokumentation og evaluering. Personalet lærer om og arbejder med: narrativer som metode inklusion i forhold til det enkelte barn og fællesskabet bogen som redskab f.eks. dialogisk oplæsning og andre bearbejdningsformer betydningen af mødet med børnene f.eks. kontakt, empati, intensitet, anerkendelse, ressourcesyn, respekt, etik og responsibilitet personligt at håndtere de 8 samspilstemaer naturvidenskabelige arbejdsmetoder følelser i forbindelse med teater at planlægge og arbejde i mindre grupper i rum som er indrettet, så de understøtter temaerne i læreplanen, herunder benytte legepladsen som læringsrum at indsamle observationer og dokumentation på det enkelte barns læring og udvikling at det er vigtigt for børnenes læring og udvikling, at arbejde i aldershomogene mindre grupper dialogen med børnene forskellige anerkendende konfliktløsningsmetoder at være afprøvende på nye metoder og udveksle med de øvrige kolleger anerkendende metoder omkring værdier og guidning af børnene (at være mere foran end bagved børnene) relevante sanglege og sange Side 6 Overordnet Læreplan - 3 år

7 Forældrenes opgaver er forældrenes opgave at: bakke op om og samarbejde med personalet om barnets opdragelse og læring sikre at barnet får sund mad og gode søvnvaner lære barnet at tage hensyn til andre samarbejde med dagtilbuddet om at lære børnene at lytte til de voksne og efterleve verbale henvisninger fortælle barnets kontaktpædagog, hvis barnet har oplevet noget, som påvirker det udenfor dagtilbuddet give udtryk overfor barnet for, at dagtilbuddet er et dejligt sted at være huske at lade børnene øve sig og gøre ting, som det er modent til. F.eks. selv tage mad fra fadet, selv tage tøj på, selv lægge madpakken i køleskab osv bakke op omkring, at barnet lærer at sætte ting tilbage på plads, når det er færdig med at lege eller arbejde med det Overordnet Læreplan - 3 år Side 7

8 Område og metode for dokumentation og evaluering Læreplanen dokumenteres via detailplanerne og evalueres engang om året. ailplanerne udarbejdes i de enkelte grupper og planerne for en lille gruppe udarbejdes af den pædagog, som skal arbejde med gruppen. Til personalets eget brug dokumenteres detailplanerne gennem forog efterundersøgelser samt løbende refleksion af det pædagogiske arbejde. te er for fortløbende at kunne udvikle den pædagogiske proces. Mindst en gang om året dokumenteres æstetisk på forældrenes niveau op til forældremøde med bestyrelsesvalg efter et fælles udvalgt fokus på en fælles læreplan. Personalet fremlægger dokumentation og evaluering af detailplanlægningen for hinanden på personalemøder. Der inddrages relevant materiale f.eks. børnenes tegninger. Dokumentation fra evalueringsprocesserne samles af lederen, og tages med til den årlige evaluering af læreplanen sammen med bestyrelsen og i personalegruppen. Pædagogerne har fået afsat tid til forberedelse. Side 8 Overordnet Læreplan - 3 år

9 DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk KULTUR OG VÆRDIER sociale personlige Krop og bevægelse sproglige Natur videnskab NATUREN Overordnet læreplan 3 år SUNDHED Fokus: personlige, sociale, sproglige Fokusemner: Formuleres if. med detailplanerne Tema: Krop og bevægelse, Kulturelle udtryk, Naturvidenskab Temaemne: Formuleres if. med detailplanerne Aldersgruppe: 3 år Overordnet Læreplan - 3 år Side 9

10 personlige Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Fortsætte med at lære at blive selvhjulpen Lære at blive helt renlig Lære at vi er forskellige, og at vi er gode nok, som vi er Lære at det er godt at være i børnehaven Lære at sætte ord på følelser, for derigennem at lære sig selv og sit følelsesliv at kende Lære at gøre noget, selvom de ikke rigtig har lyst Lære at fordybe sig i situationer, de selv har valgt Begynde at lære at sætte ting på plads, efter de har brugt det Lære at koncentrere sig i kortere tid, i situationer som de IKKE selv har valgt Lære at stoppe og komme, når de bliver bedt om det Opleve at deres tiltag bliver værdsat Opleve at det er trygt at gøre noget nyt Opleve stolthed og tilfredshed, når ting lykkes Opleve at jeg er god nok, som jeg er Opleve en begyndende identitets følelse Opleve at jeg er velkommen, og at de voksne er glade for at se mig Føle sig godt tilpas ved at indgå i positive relationer med andre børn Opleve nødvendigheden af selv at bidrage til fællesskabet Opleve at dialogen er positiv Opleve genkendelse og at høre til Opleve sig set, hørt og forstået Faste voksne hos børnene i grupperne Klar og gennemskuelig struktur med faste rutiner Der arbejdes med børnene i forskellige gruppestørrelser dagen igennem. Nogle selvvalgte andre bestemt af voksne. kan også være grupper kun med drenge eller kun med piger. Små grupper kan være legegrupper, grupper if. med udførelse af rutiner (dække bord e. lign.) De voksne har et læringsperspektiv for børnene Der kommunikeres anerkendende og ressourceorienteret både med hinanden og med børnene og deres forældre De voksne skaber orden i rummene og systematiserer legetøj og materialer således at der er f.eks. er foto, der hvor tingene skal stå De voksne involverer sig på en autentisk måde i børnene og viser i praksis et godt fællesskab Børnene er glade og trygge i deres hverdag Børnene viser glæde og andre følelser Børnene har legekammerater, som de glæder sig til at se Børnene kan lege uden for mange konflikter, og beder voksne om hjælp, hvis de ikke selv kan klare problemerne Børnene kan klare at få et nej Børnene kan forstå, at der er andre børn, der også skal have taletid og plads Børnene viser hensyn overfor hinanden Børnene kan koncentrere sig i kortere eller længere tid f. eks kan de høre en historie færdig Lære at undersøge og stille spørgsmål Lære at overskue rytmen i hverdagen Side 10 Overordnet Læreplan - 3 år

11 sociale Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at jeg er én blandt mange Lære at vente på tur Lære at give ting videre Lære at hjælpe kammeraterne Lære at trøste Lære at fastholde en kontakt Lære at lege med andre børn Begynde at lære at være en god kammerat Opleve glæden ved at være sammen med gode kammerater Opleve stolthed ved at kunne hjælpe eller trøste andre f.eks. de små og nye Opleve at det er dejligt, når de andre hjælper eller trøster en selv Opleve fællesskabet som værende godt og trygt Opleve at jeg bidrager positivt til fællesskabet Sætte fokus på værdierne i det daglige, udvikle et kodeks for kammeratskab og fair play Skabe muligheder for at venskaber kan opstå Arbejde med anerkendende metoder til konfliktløsning Organisere grupper og processer, hvor børnene naturligt må hjælpe hinanden Der er regler i huset, som alle skal overholde De voksne er gode positive rollemodeller i omgangstone og -form Børnene forstår at de må skiftes til at være i centrum Afhængig af alder, kan børnene lytte til de hinanden i kortere eller længere perioder Alle børn har legekammerater enkelte barn trives med sig selv og de andre børn Børnene kan lege uden at der hele tiden opstår konflikter Børnene viser empati og glæde Børnene begynder at kunne bede voksne om hjælp, i stedet for at slå Overordnet Læreplan - 3 år Side 11

12 sproglige Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Begynde at lære at argumentere og forhandle Opleve det kan nytte noget at argumentere Arbejde med anerkendende konfliktløsningsmetoder Børnene bruger sproget til at kommunikere med andre børn Begynde at lære at genfortælle oplevelser på en adækvat (fortløbende og forståelig) måde Lære at besvare enkle spørgsmål, på noget, de har oplevet Lære at sætte ord på egne tanker og handlinger Lære at være opmærksom, når den voksne henvender sig til dem Lære begreber (over og underbegreber, navneord, udsagnsord og forholdsord) Lære om rim og remser Lære at lytte til en historie og indgå i dialogisk læsning Opleve at det er rigtig sjovt at bruge sproget, og at blive forstået Opleve glæden og stoltheden ved at kunne magte noget Opleve tilfredsstillelsen og glæden ved at være i dialog med de voksne Opleve glæden ved at kunne rime og remse Arbejde bevidst med dialogen med børnene Udvikler forskellige symbolkasser, som kan tages frem og tilbage Eks. I dukkekrog med temakasser (fødselsdag) Anvende det, at sætte legetøjet tilbage, på en måde, som er stimulerende for børnenes sprog Der læses for alle børn hver dag, som læses, bearbejdes på forskellige måder f.eks. dialogisk læsning, tegne det, som jeg synes er sjovt, sødt, elle andet. Vise i praksis hvad der sker, f.eks. spille guitar eller hoppe Teater og musik Børnene kommunikerer med de voksne, og de kan fortælle, hvis de har brug for hjælp Børnene bruger oftere sproget som konfliktløsning Børnene er glade for at tale med andre Børnene tegner - og fortæller, hvad de tegner Børnene kan fortælle/genfortælle historier, både opdigtede og virkelige Har kendskab til de mest almindelige sange/sanglege, rim og remser. Viser glæden ved at lege med ord (sproget), vrøvleord/ rim og lignende Lære højre og venstre at kende Bevidst anvende under- og overbegreber for børnene Kan modtage en besked og give den videre Anvende forholdsbegreber for børnene Anvende højre og venstre Kan modtage en kollektiv besked, og handle efter den Bruger nutid, datid og flertalsformer korrekt Bruger ord som angiver former, størrelse og antal Side 12 Overordnet Læreplan - 3 år

13 Krop og bevægelse Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at blive yderligere selvhjulpen Lære at koordinere forskellige bevægelser Lære at balancere Lære at udvikle håndgrebet finmotorisk Lære at være ude på legepladsen, og bruge sig selv fysisk Lære kroppen at kende, med simple benævnelser Opleve at det er sjovt at løbe, kravle, hoppe osv. Opleve stoltheden og glæden ved at mestre Opleve opbakning ved nye initiativer Opleve at det er dejligt at være sej og magte noget Opleve stolthed og frihed ved at være renlig Lære børnene om bevægelse Lære børnene i bevægelse Lære børnene gennem bevægelse Arbejde med at styrke og udvikle børnenes bevægelse- og sanseapparat De pædagogiske personale er bevidste om selv, at være gode modeller for børnene og vise glæde ved bevægelse Arbejde med børnenes renlighed Har fysisk udholdenhed og styrke til at være i gang med aktiviteter og leg Viser glæde ved at bevæge sig Kan gå ture uden at blive træt, og vil gerne med på gåture Er selvhjulpne i forhold til det, der kan forventes af barnets alder Kan navnene på kroppens forskellige dele Barnet er renligt Lære at være helt renlig Begynde at lære at klippe Overordnet Læreplan - 3 år Side 13

14 Kulturelle udtryk Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at se bogen som noget dejligt både at se i og få læst i Lære om nærmiljøet Lære sange og sanglege at kende Lære at tegne noget der ligner, f.eks. et menneske Lære grundfarverne at kende Lære at arbejde finmotorisk med forskellige materialer. F.eks. klippe, klistre, modellervoks, perleplader osv. Lære at synge, så man kan fornemme melodien Begynde at lære forskellige spil at kende Opleve glæden ved at læse bøger sammen med de voksne og sammen med andre børn Opleve glæden ved at komme med på gåture i mindre grupper Opleve det er sjovt at synge og lege Opleve glæden ved at udtrykke sig Opleve fællesskabet som noget dejligt, når børnene synger, spiller eller får læst Opleve glæden ved at kunne anvende forskellige materialer Aktivt sætte egen kulturelle kompetence i spil i sit samvær med børnene. Katalysere sin viden om og evt. mestring af, samt lyst til, at udfolde sig indenfor de æstetiske genrer Man kan f.eks. kaste sig ud i at dramatisere en historie fra en bog eller fra hverdagen, eller spille på instrumenter sammen med børnene, eller afprøve ideer med f.eks. vandfarve i værkstedet og meget andet Lære børnene at se og gengive det de ser Arbejde med nærmiljøet Introducere børnene for mange forskellige materialer Synger spontansang (fabulerer) mens de leger, tegner, gynger osv. Vil gerne tegne og sætter sig selv ved tegnebordene og går i gang Smider ikke med bøgerne, men kan finde glæde og ro ved at sidde kigge i bøgerne Viser interesse for at få læst op Man kan fornemme, hvilken sang/ melodi barnet synger Begynde at lære at gengive (tegne) forskellige følelser Lære forskellige materialer at kende Side 14 Overordnet Læreplan - 3 år

15 Naturvidenskab Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at blive nysgerrig på naturen Lære konkrete ting om og i naturen Begynde at lære at passe på naturen, når vi er i den Begynde at lære om lineære processer Lære at undersøge Begynde at lære om størst, mindst, lige store Opleve at det er sjovt og dejligt at være i naturen Opleve der er plads og rum til egne initiativer og spørgsmål Opleve det er dejligt at undersøge og finde svar Organisere at børnene kommer på ture og udflugter, hvor børnene oplever naturen Hjælpe ved at stille de spørgsmål, der udfordrer barnets viden, og bidrager til at udvide den Understøtte børnenes naturlige interesse i at kategorisere og sortere, samtidig med at forskelle introduceres Viser glæde ved at komme med på ture i naturen Viser glæde ved at komme ud i naturen Viser begyndende ansvarlighed overfor naturen Kan lide at fordybe sig og eksperimentere i naturen Konstruerer med klodser, Lego osv Lære at konstruere Overordnet Læreplan - 3 år Side 15

16 Vordingborg Kommune, juni 2013 Fagsekretariatet for Dagtilbud,

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere