3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN"

Transkript

1 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED

2 DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk KULTUR OG VÆRDIER sociale personlige Krop og bevægelse SUNDHED sproglige Natur videnskab NATUREN Overordnet læreplan te er et eksemplar af de overordnede læreplaner, som er gældende i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Der er udarbejdet 4 overordnede læreplaner: 4-36 mdr., 3 år, 4 år, 5 år. Målene er først og fremmest vejledende for det pædagogiske personales arbejde. er og bliver aldrig meningen, at de skal benyttes til at hakke af, hvorvidt børnene kan det ene eller det andet. Børn vil jo altid være på vej, og det er ofte på forskellige tidspunkter. Derfor bygger læreplanerne ovenpå hinanden, sådan at hvis I f.eks. har et barn, som er 4 år, kan I godt anvende læreplanen på de 3 årige indenfor nogle områder og læreplanen på de 5 årige indenfor andre områder. Læreplanerne giver jer, som medarbejdere et hint om, hvad I skal arbejde med i forhold til de forskellige børn. Derimod hvis et barn generelt på alle områder ligger forskelligt fra den fysiske alder, skal I selvfølgelig reagere. Der er udarbejdet en række mål indenfor de forskellige aldersgrupper og indenfor de enkelte læreplans temaer. er mange mål. Faren ved at udarbejde flere mål for arbejdet er, at når der er mange mål, har man ofte slet ikke fokus på noget. er IKKE meningen her, at I skal arbejde med alle målene. Der er udarbejdet nogle redskaber, hvor I kigger i den overordnede læreplan, og piller de mål ud, som I synes, vil være fornuftige at arbejde med i forhold til det tema, I skal i gang med, og de børn I har, som skal deltage. Målene er dermed vejledende. Vi ønsker jer god fornøjelse med arbejdet, og håber I får glæde af materialet. Fagsekretariatet for Dagtilbud Side 2 Overordnet Læreplan - 3 år

3 Den dominerende virksomhed for de 3 årige børn Symbol-legen (rollelegen) fylder meget. Sorterer, måler, deler og kategoriserer. Konstruerer - sætter ting sammen og piller dem fra hinanden igen. Afprøver forskellige materialer. Leger med ord ordbilleder. Legen og magien på mange niveauer. Er i begyndelsen af perioden ofte i fantasiens verden, men mod slutningen af perioden, begynder barnet at bevæge sig ud og ind af fantasien. Verden opleves kropsligt øver sig motorisk. musiske, humor og fantasi betyder rigtig meget. Lærer gennem positioner (f.eks Memory eller eventyrkufferter). Er optaget af at mestre kropslige funktioner f.eks. at blive renlig. I begyndelsen opleves verden stadig indefra og ud, men mod slutningen af perioden ændres dette (barnet styres i begyndelsen af egne behov, men begynder at lære at tage hensyn til andre). Overordnet Læreplan - 3 år Side 3

4 Sammenhæng generelt Er lige kommet fra dagplejen, hjemmet eller vuggestuen og skal dermed lære at gå i børnehave. Børnene kommer fra en langt mindre verden med færre børn, og kan derfor være usikre og søgende i begyndelsen af perioden. Børnene er enten meget tilbageholdne eller omkringfarende. Enten er de, eller de er ved at blive renlige. Er i høj grad i gang med at udvikle sproget, men er endnu på mange forskellige niveauer. Barnet har måske større søskende i børnehaven. Barnet er i en periode, hvor det skal lære at være en del af noget større. vil sige, at kunne indgå i forskellige grupperinger og tage hensyn til andre. Barnet kommer til dagtilbuddet med de kompetencer, det har, og der er mange forskellige valg at træffe hver dag. skal barnet lære. 3-års barnet lærer gennem kroppen og ved at gøre tingene, så der er megen bevægelse for denne aldersgruppe. Side 4 Overordnet Læreplan - 3 år

5 Personalets opgaver i dagtilbuddet Vi arbejder med overgangen fra hjemmet, dagpleje eller vuggestue til børnehave, så børnenes start på børnehavelivet, bliver så god som mulig. Vi gør forældrene så trygge som muligt ved dagtilbuddet, og udtrykker forventning om gensidig deltagelse i opgaver omkring barnets læring og udvikling. Vi sikrer, at det pædagogiske arbejde i hverdagen lever op til værdierne: dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik. Vi ser både pædagogikken, indretningen og materialer i en sammenhæng, hvor de enkelte dele spiller aktivt sammen i forhold til børnenes udvikling og læring. Vi guider barnet hen mod en forståelse af, at andres behov også er betydningsfulde. Vi er bevidste om vores eget sprogbrug, og vi anvender mange forskellige begreber korrekt (overbegreber, underbegreber, navneord, udsagnsord, forholdsord osv.). Vi inddrager forældrene i opdragelsen og læringen i forbindelse med barnet. Vi er anerkendende, nysgerrige og begejstrede i vores adfærd. Vi tilegner os løbende ny viden om børns læring og udvikling, og vi bruger denne viden i hverdagen, og i samarbejdet med forældrene. Vi anvender denne plan som afsæt for planlægning af det pædagogiske arbejde, så alle børn i Vordingborg Kommune, så vidt det er muligt, sikres en høj kvalitet i hverdagen. Vi arbejder sådan, at det inkluderende fællesskab bliver et kendetegn for Vordingborg Kommunes dagtilbud, både blandt voksne og børn. Overordnet Læreplan - 3 år Side 5

6 Generelle tiltag Udover at arbejde med målene for de 4-36 mdr. gamle børn, bygger denne læreplan ovenpå disse og nuancerer og udvikler målene for de 3 årige børn. Samtidig vil der for nogle børns vedkommende skulle introduceres områder, som er beskrevet i læreplanen for de 4 årige. Med andre ord se både bagud og fremad. Løbende tilegne sig ny viden om børns læring og udvikling og bruge denne viden i hverdagen og i samarbejdet med forældrene. pædagogiske arbejde i hverdagen skal leve op til de beskrevne værdier omkring inklusion, anerkendelse og ressourceorientering. At både pædagogikken, indretningen og materialer ses i en sammenhæng og som værende aktiv i forhold til børnenes læring og udvikling. At de fysiske rammer ses som læringsrum. Lederen sikrer, at medarbejderne får tid og mulighed for at dygtiggøre sig blandt andet gennem planlægning, undersøgelse, dokumentation og evaluering. Personalet lærer om og arbejder med: narrativer som metode inklusion i forhold til det enkelte barn og fællesskabet bogen som redskab f.eks. dialogisk oplæsning og andre bearbejdningsformer betydningen af mødet med børnene f.eks. kontakt, empati, intensitet, anerkendelse, ressourcesyn, respekt, etik og responsibilitet personligt at håndtere de 8 samspilstemaer naturvidenskabelige arbejdsmetoder følelser i forbindelse med teater at planlægge og arbejde i mindre grupper i rum som er indrettet, så de understøtter temaerne i læreplanen, herunder benytte legepladsen som læringsrum at indsamle observationer og dokumentation på det enkelte barns læring og udvikling at det er vigtigt for børnenes læring og udvikling, at arbejde i aldershomogene mindre grupper dialogen med børnene forskellige anerkendende konfliktløsningsmetoder at være afprøvende på nye metoder og udveksle med de øvrige kolleger anerkendende metoder omkring værdier og guidning af børnene (at være mere foran end bagved børnene) relevante sanglege og sange Side 6 Overordnet Læreplan - 3 år

7 Forældrenes opgaver er forældrenes opgave at: bakke op om og samarbejde med personalet om barnets opdragelse og læring sikre at barnet får sund mad og gode søvnvaner lære barnet at tage hensyn til andre samarbejde med dagtilbuddet om at lære børnene at lytte til de voksne og efterleve verbale henvisninger fortælle barnets kontaktpædagog, hvis barnet har oplevet noget, som påvirker det udenfor dagtilbuddet give udtryk overfor barnet for, at dagtilbuddet er et dejligt sted at være huske at lade børnene øve sig og gøre ting, som det er modent til. F.eks. selv tage mad fra fadet, selv tage tøj på, selv lægge madpakken i køleskab osv bakke op omkring, at barnet lærer at sætte ting tilbage på plads, når det er færdig med at lege eller arbejde med det Overordnet Læreplan - 3 år Side 7

8 Område og metode for dokumentation og evaluering Læreplanen dokumenteres via detailplanerne og evalueres engang om året. ailplanerne udarbejdes i de enkelte grupper og planerne for en lille gruppe udarbejdes af den pædagog, som skal arbejde med gruppen. Til personalets eget brug dokumenteres detailplanerne gennem forog efterundersøgelser samt løbende refleksion af det pædagogiske arbejde. te er for fortløbende at kunne udvikle den pædagogiske proces. Mindst en gang om året dokumenteres æstetisk på forældrenes niveau op til forældremøde med bestyrelsesvalg efter et fælles udvalgt fokus på en fælles læreplan. Personalet fremlægger dokumentation og evaluering af detailplanlægningen for hinanden på personalemøder. Der inddrages relevant materiale f.eks. børnenes tegninger. Dokumentation fra evalueringsprocesserne samles af lederen, og tages med til den årlige evaluering af læreplanen sammen med bestyrelsen og i personalegruppen. Pædagogerne har fået afsat tid til forberedelse. Side 8 Overordnet Læreplan - 3 år

9 DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk KULTUR OG VÆRDIER sociale personlige Krop og bevægelse sproglige Natur videnskab NATUREN Overordnet læreplan 3 år SUNDHED Fokus: personlige, sociale, sproglige Fokusemner: Formuleres if. med detailplanerne Tema: Krop og bevægelse, Kulturelle udtryk, Naturvidenskab Temaemne: Formuleres if. med detailplanerne Aldersgruppe: 3 år Overordnet Læreplan - 3 år Side 9

10 personlige Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Fortsætte med at lære at blive selvhjulpen Lære at blive helt renlig Lære at vi er forskellige, og at vi er gode nok, som vi er Lære at det er godt at være i børnehaven Lære at sætte ord på følelser, for derigennem at lære sig selv og sit følelsesliv at kende Lære at gøre noget, selvom de ikke rigtig har lyst Lære at fordybe sig i situationer, de selv har valgt Begynde at lære at sætte ting på plads, efter de har brugt det Lære at koncentrere sig i kortere tid, i situationer som de IKKE selv har valgt Lære at stoppe og komme, når de bliver bedt om det Opleve at deres tiltag bliver værdsat Opleve at det er trygt at gøre noget nyt Opleve stolthed og tilfredshed, når ting lykkes Opleve at jeg er god nok, som jeg er Opleve en begyndende identitets følelse Opleve at jeg er velkommen, og at de voksne er glade for at se mig Føle sig godt tilpas ved at indgå i positive relationer med andre børn Opleve nødvendigheden af selv at bidrage til fællesskabet Opleve at dialogen er positiv Opleve genkendelse og at høre til Opleve sig set, hørt og forstået Faste voksne hos børnene i grupperne Klar og gennemskuelig struktur med faste rutiner Der arbejdes med børnene i forskellige gruppestørrelser dagen igennem. Nogle selvvalgte andre bestemt af voksne. kan også være grupper kun med drenge eller kun med piger. Små grupper kan være legegrupper, grupper if. med udførelse af rutiner (dække bord e. lign.) De voksne har et læringsperspektiv for børnene Der kommunikeres anerkendende og ressourceorienteret både med hinanden og med børnene og deres forældre De voksne skaber orden i rummene og systematiserer legetøj og materialer således at der er f.eks. er foto, der hvor tingene skal stå De voksne involverer sig på en autentisk måde i børnene og viser i praksis et godt fællesskab Børnene er glade og trygge i deres hverdag Børnene viser glæde og andre følelser Børnene har legekammerater, som de glæder sig til at se Børnene kan lege uden for mange konflikter, og beder voksne om hjælp, hvis de ikke selv kan klare problemerne Børnene kan klare at få et nej Børnene kan forstå, at der er andre børn, der også skal have taletid og plads Børnene viser hensyn overfor hinanden Børnene kan koncentrere sig i kortere eller længere tid f. eks kan de høre en historie færdig Lære at undersøge og stille spørgsmål Lære at overskue rytmen i hverdagen Side 10 Overordnet Læreplan - 3 år

11 sociale Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at jeg er én blandt mange Lære at vente på tur Lære at give ting videre Lære at hjælpe kammeraterne Lære at trøste Lære at fastholde en kontakt Lære at lege med andre børn Begynde at lære at være en god kammerat Opleve glæden ved at være sammen med gode kammerater Opleve stolthed ved at kunne hjælpe eller trøste andre f.eks. de små og nye Opleve at det er dejligt, når de andre hjælper eller trøster en selv Opleve fællesskabet som værende godt og trygt Opleve at jeg bidrager positivt til fællesskabet Sætte fokus på værdierne i det daglige, udvikle et kodeks for kammeratskab og fair play Skabe muligheder for at venskaber kan opstå Arbejde med anerkendende metoder til konfliktløsning Organisere grupper og processer, hvor børnene naturligt må hjælpe hinanden Der er regler i huset, som alle skal overholde De voksne er gode positive rollemodeller i omgangstone og -form Børnene forstår at de må skiftes til at være i centrum Afhængig af alder, kan børnene lytte til de hinanden i kortere eller længere perioder Alle børn har legekammerater enkelte barn trives med sig selv og de andre børn Børnene kan lege uden at der hele tiden opstår konflikter Børnene viser empati og glæde Børnene begynder at kunne bede voksne om hjælp, i stedet for at slå Overordnet Læreplan - 3 år Side 11

12 sproglige Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Begynde at lære at argumentere og forhandle Opleve det kan nytte noget at argumentere Arbejde med anerkendende konfliktløsningsmetoder Børnene bruger sproget til at kommunikere med andre børn Begynde at lære at genfortælle oplevelser på en adækvat (fortløbende og forståelig) måde Lære at besvare enkle spørgsmål, på noget, de har oplevet Lære at sætte ord på egne tanker og handlinger Lære at være opmærksom, når den voksne henvender sig til dem Lære begreber (over og underbegreber, navneord, udsagnsord og forholdsord) Lære om rim og remser Lære at lytte til en historie og indgå i dialogisk læsning Opleve at det er rigtig sjovt at bruge sproget, og at blive forstået Opleve glæden og stoltheden ved at kunne magte noget Opleve tilfredsstillelsen og glæden ved at være i dialog med de voksne Opleve glæden ved at kunne rime og remse Arbejde bevidst med dialogen med børnene Udvikler forskellige symbolkasser, som kan tages frem og tilbage Eks. I dukkekrog med temakasser (fødselsdag) Anvende det, at sætte legetøjet tilbage, på en måde, som er stimulerende for børnenes sprog Der læses for alle børn hver dag, som læses, bearbejdes på forskellige måder f.eks. dialogisk læsning, tegne det, som jeg synes er sjovt, sødt, elle andet. Vise i praksis hvad der sker, f.eks. spille guitar eller hoppe Teater og musik Børnene kommunikerer med de voksne, og de kan fortælle, hvis de har brug for hjælp Børnene bruger oftere sproget som konfliktløsning Børnene er glade for at tale med andre Børnene tegner - og fortæller, hvad de tegner Børnene kan fortælle/genfortælle historier, både opdigtede og virkelige Har kendskab til de mest almindelige sange/sanglege, rim og remser. Viser glæden ved at lege med ord (sproget), vrøvleord/ rim og lignende Lære højre og venstre at kende Bevidst anvende under- og overbegreber for børnene Kan modtage en besked og give den videre Anvende forholdsbegreber for børnene Anvende højre og venstre Kan modtage en kollektiv besked, og handle efter den Bruger nutid, datid og flertalsformer korrekt Bruger ord som angiver former, størrelse og antal Side 12 Overordnet Læreplan - 3 år

13 Krop og bevægelse Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at blive yderligere selvhjulpen Lære at koordinere forskellige bevægelser Lære at balancere Lære at udvikle håndgrebet finmotorisk Lære at være ude på legepladsen, og bruge sig selv fysisk Lære kroppen at kende, med simple benævnelser Opleve at det er sjovt at løbe, kravle, hoppe osv. Opleve stoltheden og glæden ved at mestre Opleve opbakning ved nye initiativer Opleve at det er dejligt at være sej og magte noget Opleve stolthed og frihed ved at være renlig Lære børnene om bevægelse Lære børnene i bevægelse Lære børnene gennem bevægelse Arbejde med at styrke og udvikle børnenes bevægelse- og sanseapparat De pædagogiske personale er bevidste om selv, at være gode modeller for børnene og vise glæde ved bevægelse Arbejde med børnenes renlighed Har fysisk udholdenhed og styrke til at være i gang med aktiviteter og leg Viser glæde ved at bevæge sig Kan gå ture uden at blive træt, og vil gerne med på gåture Er selvhjulpne i forhold til det, der kan forventes af barnets alder Kan navnene på kroppens forskellige dele Barnet er renligt Lære at være helt renlig Begynde at lære at klippe Overordnet Læreplan - 3 år Side 13

14 Kulturelle udtryk Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at se bogen som noget dejligt både at se i og få læst i Lære om nærmiljøet Lære sange og sanglege at kende Lære at tegne noget der ligner, f.eks. et menneske Lære grundfarverne at kende Lære at arbejde finmotorisk med forskellige materialer. F.eks. klippe, klistre, modellervoks, perleplader osv. Lære at synge, så man kan fornemme melodien Begynde at lære forskellige spil at kende Opleve glæden ved at læse bøger sammen med de voksne og sammen med andre børn Opleve glæden ved at komme med på gåture i mindre grupper Opleve det er sjovt at synge og lege Opleve glæden ved at udtrykke sig Opleve fællesskabet som noget dejligt, når børnene synger, spiller eller får læst Opleve glæden ved at kunne anvende forskellige materialer Aktivt sætte egen kulturelle kompetence i spil i sit samvær med børnene. Katalysere sin viden om og evt. mestring af, samt lyst til, at udfolde sig indenfor de æstetiske genrer Man kan f.eks. kaste sig ud i at dramatisere en historie fra en bog eller fra hverdagen, eller spille på instrumenter sammen med børnene, eller afprøve ideer med f.eks. vandfarve i værkstedet og meget andet Lære børnene at se og gengive det de ser Arbejde med nærmiljøet Introducere børnene for mange forskellige materialer Synger spontansang (fabulerer) mens de leger, tegner, gynger osv. Vil gerne tegne og sætter sig selv ved tegnebordene og går i gang Smider ikke med bøgerne, men kan finde glæde og ro ved at sidde kigge i bøgerne Viser interesse for at få læst op Man kan fornemme, hvilken sang/ melodi barnet synger Begynde at lære at gengive (tegne) forskellige følelser Lære forskellige materialer at kende Side 14 Overordnet Læreplan - 3 år

15 Naturvidenskab Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at blive nysgerrig på naturen Lære konkrete ting om og i naturen Begynde at lære at passe på naturen, når vi er i den Begynde at lære om lineære processer Lære at undersøge Begynde at lære om størst, mindst, lige store Opleve at det er sjovt og dejligt at være i naturen Opleve der er plads og rum til egne initiativer og spørgsmål Opleve det er dejligt at undersøge og finde svar Organisere at børnene kommer på ture og udflugter, hvor børnene oplever naturen Hjælpe ved at stille de spørgsmål, der udfordrer barnets viden, og bidrager til at udvide den Understøtte børnenes naturlige interesse i at kategorisere og sortere, samtidig med at forskelle introduceres Viser glæde ved at komme med på ture i naturen Viser glæde ved at komme ud i naturen Viser begyndende ansvarlighed overfor naturen Kan lide at fordybe sig og eksperimentere i naturen Konstruerer med klodser, Lego osv Lære at konstruere Overordnet Læreplan - 3 år Side 15

16 Vordingborg Kommune, juni 2013 Fagsekretariatet for Dagtilbud,

4-36 måneder. Overordnet læreplan måneder. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige.

4-36 måneder. Overordnet læreplan måneder. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. 4-36 måneder DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 4-36 måneder KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET

Læs mere

5 år. Overordnet læreplan. 5 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

5 år. Overordnet læreplan. 5 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 5 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 5 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

4 år. Overordnet læreplan. 4 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

4 år. Overordnet læreplan. 4 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 4 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 4 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn

Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn Udgangspunktet for at beskrive en beskrivelse af et barn: I Det fælles Pædagogiske Grundlag for arbejdet med børn fra 0-6 år, er det blandt andet et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

3-4 årige 23 børn. Tina, Camilla, Mai-Britt J, Maja, Thomas. November og december. Kultur og Kulturelle udtryksformer. Sproglig udvikling

3-4 årige 23 børn. Tina, Camilla, Mai-Britt J, Maja, Thomas. November og december. Kultur og Kulturelle udtryksformer. Sproglig udvikling Detailplan Kultur og Kulturelle Udtryksformer 2014 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: 3-4 årige 23 børn Deltagende voksne: Tidsramme: Tina, Camilla, Mai-Britt J, Maja,

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

4 5 år. 0 3 år. 3 4 år. 5 6 år. At føle sig tryg ved sin kernepersoner.

4 5 år. 0 3 år. 3 4 år. 5 6 år. At føle sig tryg ved sin kernepersoner. At føle sig tryg ved sin kernepersoner. Kan fornemme stemninger. At barnet giver udtryk for egne behov og følelser. At barnet kan trøstes. At barnet har øjnekontakt. Barnet er generelt nysgerrigt og interesseret

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere