3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN"

Transkript

1 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED

2 DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk KULTUR OG VÆRDIER sociale personlige Krop og bevægelse SUNDHED sproglige Natur videnskab NATUREN Overordnet læreplan te er et eksemplar af de overordnede læreplaner, som er gældende i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Der er udarbejdet 4 overordnede læreplaner: 4-36 mdr., 3 år, 4 år, 5 år. Målene er først og fremmest vejledende for det pædagogiske personales arbejde. er og bliver aldrig meningen, at de skal benyttes til at hakke af, hvorvidt børnene kan det ene eller det andet. Børn vil jo altid være på vej, og det er ofte på forskellige tidspunkter. Derfor bygger læreplanerne ovenpå hinanden, sådan at hvis I f.eks. har et barn, som er 4 år, kan I godt anvende læreplanen på de 3 årige indenfor nogle områder og læreplanen på de 5 årige indenfor andre områder. Læreplanerne giver jer, som medarbejdere et hint om, hvad I skal arbejde med i forhold til de forskellige børn. Derimod hvis et barn generelt på alle områder ligger forskelligt fra den fysiske alder, skal I selvfølgelig reagere. Der er udarbejdet en række mål indenfor de forskellige aldersgrupper og indenfor de enkelte læreplans temaer. er mange mål. Faren ved at udarbejde flere mål for arbejdet er, at når der er mange mål, har man ofte slet ikke fokus på noget. er IKKE meningen her, at I skal arbejde med alle målene. Der er udarbejdet nogle redskaber, hvor I kigger i den overordnede læreplan, og piller de mål ud, som I synes, vil være fornuftige at arbejde med i forhold til det tema, I skal i gang med, og de børn I har, som skal deltage. Målene er dermed vejledende. Vi ønsker jer god fornøjelse med arbejdet, og håber I får glæde af materialet. Fagsekretariatet for Dagtilbud Side 2 Overordnet Læreplan - 3 år

3 Den dominerende virksomhed for de 3 årige børn Symbol-legen (rollelegen) fylder meget. Sorterer, måler, deler og kategoriserer. Konstruerer - sætter ting sammen og piller dem fra hinanden igen. Afprøver forskellige materialer. Leger med ord ordbilleder. Legen og magien på mange niveauer. Er i begyndelsen af perioden ofte i fantasiens verden, men mod slutningen af perioden, begynder barnet at bevæge sig ud og ind af fantasien. Verden opleves kropsligt øver sig motorisk. musiske, humor og fantasi betyder rigtig meget. Lærer gennem positioner (f.eks Memory eller eventyrkufferter). Er optaget af at mestre kropslige funktioner f.eks. at blive renlig. I begyndelsen opleves verden stadig indefra og ud, men mod slutningen af perioden ændres dette (barnet styres i begyndelsen af egne behov, men begynder at lære at tage hensyn til andre). Overordnet Læreplan - 3 år Side 3

4 Sammenhæng generelt Er lige kommet fra dagplejen, hjemmet eller vuggestuen og skal dermed lære at gå i børnehave. Børnene kommer fra en langt mindre verden med færre børn, og kan derfor være usikre og søgende i begyndelsen af perioden. Børnene er enten meget tilbageholdne eller omkringfarende. Enten er de, eller de er ved at blive renlige. Er i høj grad i gang med at udvikle sproget, men er endnu på mange forskellige niveauer. Barnet har måske større søskende i børnehaven. Barnet er i en periode, hvor det skal lære at være en del af noget større. vil sige, at kunne indgå i forskellige grupperinger og tage hensyn til andre. Barnet kommer til dagtilbuddet med de kompetencer, det har, og der er mange forskellige valg at træffe hver dag. skal barnet lære. 3-års barnet lærer gennem kroppen og ved at gøre tingene, så der er megen bevægelse for denne aldersgruppe. Side 4 Overordnet Læreplan - 3 år

5 Personalets opgaver i dagtilbuddet Vi arbejder med overgangen fra hjemmet, dagpleje eller vuggestue til børnehave, så børnenes start på børnehavelivet, bliver så god som mulig. Vi gør forældrene så trygge som muligt ved dagtilbuddet, og udtrykker forventning om gensidig deltagelse i opgaver omkring barnets læring og udvikling. Vi sikrer, at det pædagogiske arbejde i hverdagen lever op til værdierne: dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik. Vi ser både pædagogikken, indretningen og materialer i en sammenhæng, hvor de enkelte dele spiller aktivt sammen i forhold til børnenes udvikling og læring. Vi guider barnet hen mod en forståelse af, at andres behov også er betydningsfulde. Vi er bevidste om vores eget sprogbrug, og vi anvender mange forskellige begreber korrekt (overbegreber, underbegreber, navneord, udsagnsord, forholdsord osv.). Vi inddrager forældrene i opdragelsen og læringen i forbindelse med barnet. Vi er anerkendende, nysgerrige og begejstrede i vores adfærd. Vi tilegner os løbende ny viden om børns læring og udvikling, og vi bruger denne viden i hverdagen, og i samarbejdet med forældrene. Vi anvender denne plan som afsæt for planlægning af det pædagogiske arbejde, så alle børn i Vordingborg Kommune, så vidt det er muligt, sikres en høj kvalitet i hverdagen. Vi arbejder sådan, at det inkluderende fællesskab bliver et kendetegn for Vordingborg Kommunes dagtilbud, både blandt voksne og børn. Overordnet Læreplan - 3 år Side 5

6 Generelle tiltag Udover at arbejde med målene for de 4-36 mdr. gamle børn, bygger denne læreplan ovenpå disse og nuancerer og udvikler målene for de 3 årige børn. Samtidig vil der for nogle børns vedkommende skulle introduceres områder, som er beskrevet i læreplanen for de 4 årige. Med andre ord se både bagud og fremad. Løbende tilegne sig ny viden om børns læring og udvikling og bruge denne viden i hverdagen og i samarbejdet med forældrene. pædagogiske arbejde i hverdagen skal leve op til de beskrevne værdier omkring inklusion, anerkendelse og ressourceorientering. At både pædagogikken, indretningen og materialer ses i en sammenhæng og som værende aktiv i forhold til børnenes læring og udvikling. At de fysiske rammer ses som læringsrum. Lederen sikrer, at medarbejderne får tid og mulighed for at dygtiggøre sig blandt andet gennem planlægning, undersøgelse, dokumentation og evaluering. Personalet lærer om og arbejder med: narrativer som metode inklusion i forhold til det enkelte barn og fællesskabet bogen som redskab f.eks. dialogisk oplæsning og andre bearbejdningsformer betydningen af mødet med børnene f.eks. kontakt, empati, intensitet, anerkendelse, ressourcesyn, respekt, etik og responsibilitet personligt at håndtere de 8 samspilstemaer naturvidenskabelige arbejdsmetoder følelser i forbindelse med teater at planlægge og arbejde i mindre grupper i rum som er indrettet, så de understøtter temaerne i læreplanen, herunder benytte legepladsen som læringsrum at indsamle observationer og dokumentation på det enkelte barns læring og udvikling at det er vigtigt for børnenes læring og udvikling, at arbejde i aldershomogene mindre grupper dialogen med børnene forskellige anerkendende konfliktløsningsmetoder at være afprøvende på nye metoder og udveksle med de øvrige kolleger anerkendende metoder omkring værdier og guidning af børnene (at være mere foran end bagved børnene) relevante sanglege og sange Side 6 Overordnet Læreplan - 3 år

7 Forældrenes opgaver er forældrenes opgave at: bakke op om og samarbejde med personalet om barnets opdragelse og læring sikre at barnet får sund mad og gode søvnvaner lære barnet at tage hensyn til andre samarbejde med dagtilbuddet om at lære børnene at lytte til de voksne og efterleve verbale henvisninger fortælle barnets kontaktpædagog, hvis barnet har oplevet noget, som påvirker det udenfor dagtilbuddet give udtryk overfor barnet for, at dagtilbuddet er et dejligt sted at være huske at lade børnene øve sig og gøre ting, som det er modent til. F.eks. selv tage mad fra fadet, selv tage tøj på, selv lægge madpakken i køleskab osv bakke op omkring, at barnet lærer at sætte ting tilbage på plads, når det er færdig med at lege eller arbejde med det Overordnet Læreplan - 3 år Side 7

8 Område og metode for dokumentation og evaluering Læreplanen dokumenteres via detailplanerne og evalueres engang om året. ailplanerne udarbejdes i de enkelte grupper og planerne for en lille gruppe udarbejdes af den pædagog, som skal arbejde med gruppen. Til personalets eget brug dokumenteres detailplanerne gennem forog efterundersøgelser samt løbende refleksion af det pædagogiske arbejde. te er for fortløbende at kunne udvikle den pædagogiske proces. Mindst en gang om året dokumenteres æstetisk på forældrenes niveau op til forældremøde med bestyrelsesvalg efter et fælles udvalgt fokus på en fælles læreplan. Personalet fremlægger dokumentation og evaluering af detailplanlægningen for hinanden på personalemøder. Der inddrages relevant materiale f.eks. børnenes tegninger. Dokumentation fra evalueringsprocesserne samles af lederen, og tages med til den årlige evaluering af læreplanen sammen med bestyrelsen og i personalegruppen. Pædagogerne har fået afsat tid til forberedelse. Side 8 Overordnet Læreplan - 3 år

9 DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk KULTUR OG VÆRDIER sociale personlige Krop og bevægelse sproglige Natur videnskab NATUREN Overordnet læreplan 3 år SUNDHED Fokus: personlige, sociale, sproglige Fokusemner: Formuleres if. med detailplanerne Tema: Krop og bevægelse, Kulturelle udtryk, Naturvidenskab Temaemne: Formuleres if. med detailplanerne Aldersgruppe: 3 år Overordnet Læreplan - 3 år Side 9

10 personlige Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Fortsætte med at lære at blive selvhjulpen Lære at blive helt renlig Lære at vi er forskellige, og at vi er gode nok, som vi er Lære at det er godt at være i børnehaven Lære at sætte ord på følelser, for derigennem at lære sig selv og sit følelsesliv at kende Lære at gøre noget, selvom de ikke rigtig har lyst Lære at fordybe sig i situationer, de selv har valgt Begynde at lære at sætte ting på plads, efter de har brugt det Lære at koncentrere sig i kortere tid, i situationer som de IKKE selv har valgt Lære at stoppe og komme, når de bliver bedt om det Opleve at deres tiltag bliver værdsat Opleve at det er trygt at gøre noget nyt Opleve stolthed og tilfredshed, når ting lykkes Opleve at jeg er god nok, som jeg er Opleve en begyndende identitets følelse Opleve at jeg er velkommen, og at de voksne er glade for at se mig Føle sig godt tilpas ved at indgå i positive relationer med andre børn Opleve nødvendigheden af selv at bidrage til fællesskabet Opleve at dialogen er positiv Opleve genkendelse og at høre til Opleve sig set, hørt og forstået Faste voksne hos børnene i grupperne Klar og gennemskuelig struktur med faste rutiner Der arbejdes med børnene i forskellige gruppestørrelser dagen igennem. Nogle selvvalgte andre bestemt af voksne. kan også være grupper kun med drenge eller kun med piger. Små grupper kan være legegrupper, grupper if. med udførelse af rutiner (dække bord e. lign.) De voksne har et læringsperspektiv for børnene Der kommunikeres anerkendende og ressourceorienteret både med hinanden og med børnene og deres forældre De voksne skaber orden i rummene og systematiserer legetøj og materialer således at der er f.eks. er foto, der hvor tingene skal stå De voksne involverer sig på en autentisk måde i børnene og viser i praksis et godt fællesskab Børnene er glade og trygge i deres hverdag Børnene viser glæde og andre følelser Børnene har legekammerater, som de glæder sig til at se Børnene kan lege uden for mange konflikter, og beder voksne om hjælp, hvis de ikke selv kan klare problemerne Børnene kan klare at få et nej Børnene kan forstå, at der er andre børn, der også skal have taletid og plads Børnene viser hensyn overfor hinanden Børnene kan koncentrere sig i kortere eller længere tid f. eks kan de høre en historie færdig Lære at undersøge og stille spørgsmål Lære at overskue rytmen i hverdagen Side 10 Overordnet Læreplan - 3 år

11 sociale Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at jeg er én blandt mange Lære at vente på tur Lære at give ting videre Lære at hjælpe kammeraterne Lære at trøste Lære at fastholde en kontakt Lære at lege med andre børn Begynde at lære at være en god kammerat Opleve glæden ved at være sammen med gode kammerater Opleve stolthed ved at kunne hjælpe eller trøste andre f.eks. de små og nye Opleve at det er dejligt, når de andre hjælper eller trøster en selv Opleve fællesskabet som værende godt og trygt Opleve at jeg bidrager positivt til fællesskabet Sætte fokus på værdierne i det daglige, udvikle et kodeks for kammeratskab og fair play Skabe muligheder for at venskaber kan opstå Arbejde med anerkendende metoder til konfliktløsning Organisere grupper og processer, hvor børnene naturligt må hjælpe hinanden Der er regler i huset, som alle skal overholde De voksne er gode positive rollemodeller i omgangstone og -form Børnene forstår at de må skiftes til at være i centrum Afhængig af alder, kan børnene lytte til de hinanden i kortere eller længere perioder Alle børn har legekammerater enkelte barn trives med sig selv og de andre børn Børnene kan lege uden at der hele tiden opstår konflikter Børnene viser empati og glæde Børnene begynder at kunne bede voksne om hjælp, i stedet for at slå Overordnet Læreplan - 3 år Side 11

12 sproglige Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Begynde at lære at argumentere og forhandle Opleve det kan nytte noget at argumentere Arbejde med anerkendende konfliktløsningsmetoder Børnene bruger sproget til at kommunikere med andre børn Begynde at lære at genfortælle oplevelser på en adækvat (fortløbende og forståelig) måde Lære at besvare enkle spørgsmål, på noget, de har oplevet Lære at sætte ord på egne tanker og handlinger Lære at være opmærksom, når den voksne henvender sig til dem Lære begreber (over og underbegreber, navneord, udsagnsord og forholdsord) Lære om rim og remser Lære at lytte til en historie og indgå i dialogisk læsning Opleve at det er rigtig sjovt at bruge sproget, og at blive forstået Opleve glæden og stoltheden ved at kunne magte noget Opleve tilfredsstillelsen og glæden ved at være i dialog med de voksne Opleve glæden ved at kunne rime og remse Arbejde bevidst med dialogen med børnene Udvikler forskellige symbolkasser, som kan tages frem og tilbage Eks. I dukkekrog med temakasser (fødselsdag) Anvende det, at sætte legetøjet tilbage, på en måde, som er stimulerende for børnenes sprog Der læses for alle børn hver dag, som læses, bearbejdes på forskellige måder f.eks. dialogisk læsning, tegne det, som jeg synes er sjovt, sødt, elle andet. Vise i praksis hvad der sker, f.eks. spille guitar eller hoppe Teater og musik Børnene kommunikerer med de voksne, og de kan fortælle, hvis de har brug for hjælp Børnene bruger oftere sproget som konfliktløsning Børnene er glade for at tale med andre Børnene tegner - og fortæller, hvad de tegner Børnene kan fortælle/genfortælle historier, både opdigtede og virkelige Har kendskab til de mest almindelige sange/sanglege, rim og remser. Viser glæden ved at lege med ord (sproget), vrøvleord/ rim og lignende Lære højre og venstre at kende Bevidst anvende under- og overbegreber for børnene Kan modtage en besked og give den videre Anvende forholdsbegreber for børnene Anvende højre og venstre Kan modtage en kollektiv besked, og handle efter den Bruger nutid, datid og flertalsformer korrekt Bruger ord som angiver former, størrelse og antal Side 12 Overordnet Læreplan - 3 år

13 Krop og bevægelse Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at blive yderligere selvhjulpen Lære at koordinere forskellige bevægelser Lære at balancere Lære at udvikle håndgrebet finmotorisk Lære at være ude på legepladsen, og bruge sig selv fysisk Lære kroppen at kende, med simple benævnelser Opleve at det er sjovt at løbe, kravle, hoppe osv. Opleve stoltheden og glæden ved at mestre Opleve opbakning ved nye initiativer Opleve at det er dejligt at være sej og magte noget Opleve stolthed og frihed ved at være renlig Lære børnene om bevægelse Lære børnene i bevægelse Lære børnene gennem bevægelse Arbejde med at styrke og udvikle børnenes bevægelse- og sanseapparat De pædagogiske personale er bevidste om selv, at være gode modeller for børnene og vise glæde ved bevægelse Arbejde med børnenes renlighed Har fysisk udholdenhed og styrke til at være i gang med aktiviteter og leg Viser glæde ved at bevæge sig Kan gå ture uden at blive træt, og vil gerne med på gåture Er selvhjulpne i forhold til det, der kan forventes af barnets alder Kan navnene på kroppens forskellige dele Barnet er renligt Lære at være helt renlig Begynde at lære at klippe Overordnet Læreplan - 3 år Side 13

14 Kulturelle udtryk Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at se bogen som noget dejligt både at se i og få læst i Lære om nærmiljøet Lære sange og sanglege at kende Lære at tegne noget der ligner, f.eks. et menneske Lære grundfarverne at kende Lære at arbejde finmotorisk med forskellige materialer. F.eks. klippe, klistre, modellervoks, perleplader osv. Lære at synge, så man kan fornemme melodien Begynde at lære forskellige spil at kende Opleve glæden ved at læse bøger sammen med de voksne og sammen med andre børn Opleve glæden ved at komme med på gåture i mindre grupper Opleve det er sjovt at synge og lege Opleve glæden ved at udtrykke sig Opleve fællesskabet som noget dejligt, når børnene synger, spiller eller får læst Opleve glæden ved at kunne anvende forskellige materialer Aktivt sætte egen kulturelle kompetence i spil i sit samvær med børnene. Katalysere sin viden om og evt. mestring af, samt lyst til, at udfolde sig indenfor de æstetiske genrer Man kan f.eks. kaste sig ud i at dramatisere en historie fra en bog eller fra hverdagen, eller spille på instrumenter sammen med børnene, eller afprøve ideer med f.eks. vandfarve i værkstedet og meget andet Lære børnene at se og gengive det de ser Arbejde med nærmiljøet Introducere børnene for mange forskellige materialer Synger spontansang (fabulerer) mens de leger, tegner, gynger osv. Vil gerne tegne og sætter sig selv ved tegnebordene og går i gang Smider ikke med bøgerne, men kan finde glæde og ro ved at sidde kigge i bøgerne Viser interesse for at få læst op Man kan fornemme, hvilken sang/ melodi barnet synger Begynde at lære at gengive (tegne) forskellige følelser Lære forskellige materialer at kende Side 14 Overordnet Læreplan - 3 år

15 Naturvidenskab Læringsmål Erkendelsesmål Tiltag Tegn Lære at blive nysgerrig på naturen Lære konkrete ting om og i naturen Begynde at lære at passe på naturen, når vi er i den Begynde at lære om lineære processer Lære at undersøge Begynde at lære om størst, mindst, lige store Opleve at det er sjovt og dejligt at være i naturen Opleve der er plads og rum til egne initiativer og spørgsmål Opleve det er dejligt at undersøge og finde svar Organisere at børnene kommer på ture og udflugter, hvor børnene oplever naturen Hjælpe ved at stille de spørgsmål, der udfordrer barnets viden, og bidrager til at udvide den Understøtte børnenes naturlige interesse i at kategorisere og sortere, samtidig med at forskelle introduceres Viser glæde ved at komme med på ture i naturen Viser glæde ved at komme ud i naturen Viser begyndende ansvarlighed overfor naturen Kan lide at fordybe sig og eksperimentere i naturen Konstruerer med klodser, Lego osv Lære at konstruere Overordnet Læreplan - 3 år Side 15

16 Vordingborg Kommune, juni 2013 Fagsekretariatet for Dagtilbud,

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere