Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole"

Transkript

1 Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole PUC s årsplan bærer præg af, at skolebiblioteket er ramt af nedskæringer, vi er nemlig heller ikke blevet snydt! Det betyder, at vi ikke som ønsket kan være bemandet med mindst en skolebibliotekar i hele skoletiden. Vi vil tilstræbe, at maskinerne er åbne for udlån i videst muligt omfang. På skolebiblioteket udlånes alle skolens undervisningsmidler, bøger, bærbare computere, video- og digitale kameraer og andre materialer; men skolebiblioteket fungerer også som en forlængelse af klasseværelset, hvor hele klasser låner bøger hvor grupper af elever arbejder ved computerne hvor enkelte elever søger efter oplysninger hvor lærere finder materialer til deres undervisning I åbningstiden er der altid en skolebibliotekar til stede, som kan hjælpe med at finde de rette materialer både i samlingen og på nettet til en given undervisningssituation. Der er også hjælp at hente, når computeren/programmerne driller eller passwords til de forskellige databaser og netværket er glemt.

2 Visions- og handleplan PUC indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter. PUC understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder. PUC skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring. Dette gøres bl.a. ved, at Skolebiblioteket som læringscenter aktivt: Har åbent hver dag fra kl Støtter og udvikler elevernes læse- og lærelyst Lærer og fastholder brugerne i gode arbejdsvaner Udarbejder årsplan for PUC for at give brugerne inspiration og overblik Varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser Iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling Stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling Fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø Er klasselokalets forlængede arm Er en reel og aktiv del af skolens virksomhed og dagligdag Griber bolden - det spontane der ind imellem opstår - udefra, indefra, pressen, rummet. Tænder lunten - når klassen skal i gang med et nyt emne Giver plads til undren, medleven og meddigtning Forsøger at øge lærerens bevidsthed om aktuelle og kommende aktiviteter både internt og eksternt Stiller video-, lyd- og billedredigering til rådighed Giver information i videste forstand Vidensdeling - samler alle lærernes guldkorn

3 INDRETNINGEN AF DET FYSISKE RUM KOPIRUM LÆRERBIBLIOTEK KOPIMAPPER HYGGEKROG COMPUTERFRI LÆRERAR- BEJDSPLADS SKØNLITTERATUR LIX INDDELT KLASSESÆT TASKEBØGER Bog + cd TRAPPE FAGLITTERATUR BILLEDBØGER DE SMÅ FAGBØGER MAN MÅ GERNE FLYTTE RUNDT PÅ BORDENE, HVIS MAN RYDDER OP EFTER SIG! HUSK! DER KOMMER OGSÅ ARBEJDSIVRIGE MENNESKER EFTER DIG, DER GERNE VIL HAVE PLADS PÅ BORDET! EFTER AFTALE MED BIBLIOTEKAREN MÅ ELEVERNE GERNE ARBEJDE PÅ PUC UDEN LÆRER!

4 Hjælp til emne- og projektarbejde Hvis I ønsker hjælp til materialesøgning og planlægning af jeres emner og projekter, så giv os skriftlig besked i god tid. Vi deltager gerne i møder, hvis det er ønskeligt. Det vil være rigtig fint, hvis du skriver dine emner/projekter på kalenderen i Pædagogisk Servicecenter. På denne måde kan vi være forberedt, når eleverne kommer for at søge efter materialer og informationer, samtidig kan andre se, hvad der er gang i rundt omkring på skolen. Udstilling af elevarbejder Du er velkommen til at bruge PUC til dit udstillingsvindue, og vi hjælper gerne med opstilling og gode ideer. På PUC vil der i den kommende tid blive sat opslagstavle op på endegavlen af flere reoler, som kan bruges til dette formål. Vi kan lave bordopstilling eller andre lidt mere smarte ting - kun fantasien sætter grænser. Kan man lave arbejdende udstillinger? Udstilling af elevarbejder giver oplevelse og inspiration til andre. Det skaber liv og variation i rummet. Det giver den enkelte mulighed for stolt at vise sit arbejde frem for mange. Pædagogisk Servicecenters hjemmeside Vi vil løbende opdatere vores linksamling, og har du et godt link, vil vi gerne være den glade modtager. Vi vil stadigvæk lægge billeder af udstillinger og oplevelser ud på vores hjemmeside. Du kan altid læse vort nyhedsbrev + de gamle! Du kan altid se de nye bøger og læse om dem! Ugens/Månedens eksperiment For at styrke de naturvidenskablige områder vil vi forsøge at lave en forsøgsopstilling, som eleverne kan prøve, når de kommer på PUC. Lærerne må da også godt forsøge sig. Vi har vinballon og opskrift på et økosystem, men vi søger en klasse, der vil stå for det! 2008 er år for interkulturel dialog i Europa EU har udnævnt 2008 til at være år for interkulturel dialog - et tema, Danmark gerne bakker op om. Formålet er at gøre alle, der bor i EU-landene - og specielt unge - bevidste om, at det er vigtigt, at alle er aktive medborgere og at Europa er åbent over for verden og respekterer kulturel mangfoldighed. Vi sætter fokus på Europa og sprogene engelsk/tysk med fx udstillinger, digte, frilæsningsbøger, læseteater, etc.

5 Tema 2008:Liv og bevægelse Temaet for Dansk Naturvidenskabsfestival 2008 er 'liv og bevægelse'. Temaet kan tænkes meget bredt og kan omhandle alt lige fra fysik i fodbold, OL, sportsrekorder til liv på Mars, skimmelsvampe, dyr, forplantning, død og nomadefolk. Temaet kan relateres til klimaproblematikken ved fx at arbejde med havstrømmes påvirkning af klimaet eller transportmidler, som kører på alternativ energi. Skriv til avisen 2008 Avisen i undervisningens store årlige konkurrence i uge 44. Tilmelding fra den 26. maj klasser fra hele landet kæmper om at lave den bedste avis. Dette års tema er: Du lilleverdenn Se også: Interesserede klasser kan få nærmere oplysninger og hjælp på skolebiblioteket. Vi kan bl.a. hjælpe med kursus i avisopsætning. Gratis aviser kan bestilles indtil den 9. oktober. Den Gode Historie/læseraketten/Læsekampagne Hele året vil vi gøre noget ekstra for at fremme læsning. Vi går på jagt efter den gode historie i forskellige genrer og medier. Vi vil beskæftige os med fortællinger i tekst, lyd og billeder. Den fælles nordiske biblioteksuge Mandag den 10. november kl Højtlæsning i PUC med storskærm for indskolingen - Guðrún Helgadóttirs pragtfulde billedbog Flumbra - en islands troldemor Lærere der vil deltage med de større klasser får udleveret første kapitel af Manu Sareens "Iqbhal Farooq og den sorte pjerrot" Tanken er, at børn i Norden læser det samme på samme tidspunkt. Sangens år 2008 Ser ud til at være et hit, mange elever er glade for at lytte. Derfor er det blevet til en blivende stand på PUC - den danske sangskat er en kæmpe skattekiste. Vi samler de brugte tekster, noder, oplysninger og cd er i en mappe. Mappen står til fri afbenyttelse på vidensdelingshylden.

6 Astronomiår 2009 Visionen for Det Internationale Astronomiår 2009 er at klodens indbyggere skal få en forståelse for menneskets plads i universet, og hvordan vores oprindelse, verdensbillede og daglige liv er tæt knyttet til Kosmos. Tænk bare på betydningen af månelandingerne, GPS- og meteorologi satellitterne samt de fascinerende billeder fra Hubble Rumteleskopet. De store spørgsmål som Hvordan opstod Jorden? Er der liv i rummet? Hvad er der mørke stof, som udgør det meste stof i universet? Hvordan begyndte det hele? optager mange. Det Internationale Astronomiår 2009 vil sætte fokus på de store spørgsmål. Forfatter eller genrelæsning Skal klassen læse et forfatterskab eller arbejde med en bestemt genre er vi behjælpelige med at finde materialer. Vi kunne også lave udstilling om forfatteren/genren, og det ville være en god ide, vis eleverne var behjælpelige med gode ideer. I den forbindelse kunne vi være behjælpelige med et kursus i Forfatterweb under Skoda og alm. Søgning på Internettet. Faglig læsning Hele året vil vi gøre noget ekstra ud af fagbøger og faglig læsning. Vi vil sætte fokus på hver enkelt decimalgruppe med udstilling og quiz. Fagligt læsekursus Vi vil gerne være behjælpelige med at finde fagbøger med tilhørende opgaver til et fagligt læsekursus. Mål for fagligt læsekursus: At motivere eleverne til at læse At give eleverne læselyst og læseglæde - forudsætningen for at forbedre læsefærdighederne At gøre en indsats for at eleverne ikke dropper bøgerne - især drenge er glade for fagbøger. FAGLITTERATUR I faglitteraturen kan du læse om forskellige emner Det er faktiske tekster man skal holde sig til virkeligheden ikke digte Aars Skoles Pædagogiske Servicecenter At eleverne opdager at fagbøger og webbaserede fagtekster supplerer hinanden. At give eleverne en grundig gennemgang af fagbogens opbygning At introducere skimlæsning Videreudvikling af it-kedskaber ved selv at producere en fagbog. Informationssøgning - både i biblioteksbasen og Internettet Gøre dem til fornuftige og kritiske brugere af Internettet ved at se efter kilde/forfatter Vi har et PowerPoint der viser hvordan en fagbog er bygget op. Vi kan også hjælpe med, fremstilling af egne fagbøger på computer og efterfølgende kan de udstilles på PUC. Dette kursus vil være godt for elever i 5. og 6. klasse, da de gerne skal have et vist forhåndskendskab til computeren.

7 Infosøjle Kunne man forestille sig at der blev lavet en infosøjle - en form for opslagstavle midt i PUC hvor man lavede et opslag omkring det spændende projekt man er i gang med!! Eleverne kunne invitere andre til at se deres udstilling i klasselokale, på gangen, på Internettet, på PUC. Foldere/pjecer Der er udarbejdet en del foldere/pjecer, som du kan bestille, så skal Marianne lave det antal du har brug for. Meget gerne med mindst en uges varsel - akutsituationer kan dog nemt klares! Hvis der er nok på hylden - så forsyn dig bare, men kopier ikke, da de bliver meget bedre fra masteren! Biblioteksfolder med årsplan Velkommen til Skolebiblioteket (0. kl.) Velkommen til Skolebiblioteket (1. kl.) DantekElevweb - hvordan Sådan - SkoleKom Spørgeskemaet Det gode interview Netetik og Kildekritik Projektopgaven Publisher lav en fagbog PowerPoint - sådan Avis Elevweb og Internet I dette skoleår vil ElevWeb være tilgængeligt også hjemme på egen computer via SkoleIntra - vi vil give eleverne et grundigt kursus i søgning via ElevWeb - obligatorisk for 3. klasse. Bliv fortrolig med SkoleKom og SkoleIntra - vi giver gode råd, vink og hjælp. Netetik - hvordan opfører man sig, hvad er god netetik, hvordan kan man se om det er en god kilde, hvordan søger man, hvor er de gode sider på nettet.. Listen er lang og der er spørgsmål nok og forhåbentlig svar til alle. Hvad har I brug for, vi stiller os til rådighed. Hvilke muligheder er der i søgemaskinen Skoda? Kom og tal med os om, hvad din klasse eller du har brug for kursus i! HUSK! vores hjemmeside - den vil altid være en hjælpende hånd til dig. Håber vi! Adgang via lærerintra/elevintra/forældreintra Klik på fanebladet PUC i øverste bjælke på lærerintra Klik på Biblioteket i venstre spalte på forældre-, skole-, og elevintra Eller direkte Publisher/PowerPoint Med Publisher kan eleverne lave foldere/pjecer/indbydelser - det er nemt at sætte billeder og tekst flot op. Eleverne skal være bekendt med funktionerne i Word før kurset. Med PowerPoint er det nemt at lave en god fremlægning, der kan fange interessen hos tilhørerne.

8 EFTERÅR august Åben for udlån af taskebøger og klassesæt Fokus på OL august aug september Fokus på Henrik Einspor september september EMNEUGE september Dansk Naturvidenskabsfestival Tema: Liv og bevægelse 5. kl. får besøg af Henrik Einspor sep.-3. oktober oktober Fredag er Skolernes Motionsdag oktober Ef t e rå rsf e ri e oktober oktober november 24. oktober FN-dag Skriv til avisen HUSK tilmelding kan foretages efter 26. maj - Årets emne er DU LILLE VERDEN Halloween på PUC november Nordisk Biblioteksuge november november december HUSK! december vores julekonkurrence med fine præmier! V I JULER! december dec. 4. jan. J uleferie Vi vil gennem hele året lave udstilling med forskelligt indhold - gerne inspireret af jeres årsplaner - hvor vi kan sætte fokus på jeres emne. HUSK! at vi gerne vil låne jeres produkter til gavn og glæde for alle.

9 januar januar januar januar februar februar februar Vinterferie februar marts marts marts marts EMNEUGE Gækkebrevets historie marts 3. april april Påskeferie april Hele verden i skole april april 1. maj maj St. Bededag den 8. maj maj maj Kristi himmelfartsdag 21. maj maj juni Pinseferie 1. juni juni juni ALLE MATERIALER AFLEVERES juni Sommerferie fra 30. juni til 13. august?? Vi vil gennem hele året lave udstilling med forskelligt indhold - gerne inspireret af jeres årsplaner - hvor vi kan sætte fokus på jeres emne. HUSK! at vi gerne vil låne jeres produkter til gavn og glæde for alle.

10 Abonnementer: Dansklærerforeningen Illustreret Tidende Børn og bøger Udspil - DGI Nordjylland Tidsskriftet Specialpædagogik Geografisk Orientering Grænsen ZigZag - Ibis Nyhedsmagasinet Om energi Film i skolen Nyt fra sprognævnet Nyheder fra uvm.dk CRIT - Statens Pædagogiske Forsøgscenter Mona - matematik og naturfagsdidaktik Focus - tidsskrift for idræt Hjælp - Dansk Røde Kors Nød - Folkekirkens Nødhjælp Norden nu - Foreningen Norden Undervisningsmagasinet Asterisk Forbrugerinf. Ren Besked Europa - Europakommisionens Nyhedsbrev Praktisk Sprog/Forlaget Malling Beck

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Skolebiblioteket IT-vejledningen

Skolebiblioteket IT-vejledningen Andre vejledere på biblioteket Som læsevejleder yder DW løbende support i bibliotekets åbningstid. Det vil typisk dreje sig om råd og vejledning om valg af materialer. Anden læsevejledning foregår efter

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

52 Nummer 14 september 2013. Fakta om læsekampagnen

52 Nummer 14 september 2013. Fakta om læsekampagnen Bornholm læser for sjov En læsekampagne for elever på 3.-6. klassetrin Helle Vaabengaard, læse- og skrivekonsulent, Bornholms PPR og undhedspleje Der har i flere år og med god grund været fokus på læsning

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere