Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetønsker Plan- og Boligudvalget"

Transkript

1 Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele kr.] s Driftsønsker Vedligeholdelse udenomsarealer Middel bygningsvedligeholdelse Skimmelsvampsundersøgelse Gyrstinge og Haraldsted Søer Driftsønsker i alt Budgetønsker anlæg Nr. Anlæg [Hele kr.] s anlægsønsker Nørregade, byport Motionsfaciliteter ved grønne områder Byfornyelse, Områdefornyelse Byfornyelse Sti til Odinsvej års plan til fornyelse af bymidten Pulje til forprojektering PCB-undersøgelsespulje i alt

2 1 Driftsønsker sstiller Midler til vedligeholdelse af grønne og grå arealer Vedligeholdelse af udenomsarealer Angiv det styringsområde som udvidelsesforslaget vedrører Funktion Driftsmidler til vedligehold af grønne og grå arealer på alle institutioner Samlet nettoændring Der er i nuværende og tidligere budgetter ikke være afsat midler til drift og vedligeholdelse (sommer og vinter) af grønne(græs, hække, bede, buske) og grå(fliser, skolegårde, parkering, tilkørselsarealer) arealer. Dette har indtil videre medført, at områderne enten er blevet ringe vedligeholdt eller, at andre budgetområder har holdt for med tilhørende udhuling af disse (f.eks. bygningsvedligeholdelse). I dag er der alene afsat midler vil vedligeholdelse af boldbaner, der i 2011 blev beskåret med 15 % og i dag ikke række vil det ønskede serviceniveau for boldbaner. Hvis der ikke tildeles midler til dette område, vil det fortsat være nødvendigt at anvende midler fra andre områder. Ved dannelsen af ejendomscenteret, er der alene blevet overført midler til bygningsvedligeholdelse, forsikring, ejendomsskat og rengøring, hvorfor dette svarer til en rammebesparelse direkte på bygningsvedligeholdelse på 42 % på et i forvejen trængt budget. Alternativet er, at udearealerne fortsat kun meget nødtørftigt repareres. Samlet budget for området: kr. 0,73 mio. afsat specifikt til vedligeholdelse af boldbaner/brugsplæner kontrakten for vedligeholdelse er på kr. 0,8 mio.

3 2 Driftsønsker sstiller Middel bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Angiv det styringsområde som udvidelsesforslaget vedrører Funktion Øget midler til bygningsvedligeholdelse Samlet nettoændring Der er i dag midler til bygningsvedligeholdelse svarende til under lavt niveau på kr. 68kr/m2. bygningsvedligeholdelse på dette niveau vil degenerere bygningerne og kontinuert kræve genopretningsmidler i større omfang. Hensigtsmæssig bygningsvedligeholdelse bør ligge på middelstandard svarende til 94 kr/m2 for den del, som Ejendomsstaben arbejder med (udvendig og teknisk vedligehold). Dette for at undgå et stadigt stigende krav til genopretning. Dette vil give bedre bygninger og tid og, når det nuværende vedligeholdelsesefterslæb er indhentet, fastholde middel standard.

4 3 Driftsønsker sstiller Skimmelsvampsundersøgelser Funktion Undersøgelse for skimmelsvamp Samlet nettoændring Et stadig stigende antal borgere henvender sig til Teknisk Forvaltning med klage over skimmelsvamp. Ringsted Kommune er forpligtiget i henhold til byggeloven at sikre at ingen bor i sundhedsskadelige boliger. I mange sager er det nødvendigt at foretage en konkret undersøgelse som indebærer udgift til laboratorium undersøgelse m.v.

5 4 Driftsønsker sstiller Gyrstinge og Haraldsted Søer Funktion Overtagelse af Gyrstinge og Haraldsted Sø Samlet nettoændring Københavns Energi ejer i dag Gyrstinge- og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau.

6 5 sstiller Nørregade, byport Funktion Motionsfaciliteter Samlet nettoændring Etablering af markant byport til Nørregade. Byporten skal binde Nørregade og Ringstedet sammen. Der kan være tale om en egentlig byport eller belægninger/ lys / beplantning osv.

7 6 sstiller Motionsfaciliteter ved grønne områder Sundhedpolitik Funktion Motionsfaciliteter Samlet nettoændring Etablering af motionsfaciliteter ved de mest populære stier med mulighed for måling af kondition. Opstilling af redskaber er med til at øge interessen for motion og er dermed med til at forbedre sundheden.

8 7 sstiller Plan og Boligudvalget Byfornyelse, Områdefornyelse Anlæg kr PL Funktion Områdefornyelse Samlet nettoændring Byrådet godkendt i møde den 10. januar 2011 program for områdefornyelse til en samlet udgift på i alt 9,0 mio. kr. Heraf udgør den kommunale udgift 6,0 mio. kr. Kravet er at områdefornyelsen er gennemført senest den 10. januar Programmet for områdefornyelse omfatter følgende: Pladsen foran Sct. Bendt Kirke; Opgradering af Sct. Hansgade; Lækroge på torvet; aktivitetsskabende elementer, forbedring af Kulturhuset; kunst i byen m.v. Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Samlet budget for området

9 8 sstiller Byfornyelse Funktion Tilskud til bygningsfornyelse Samlet nettoændring Staten udmelder årligt en ramme til bygningsfornyelse og Ringsted Kommune får normalt et tildelt en ramme på ca. 1,0 mio. For at få del i rammen skal kommunen bidrage med et tilsvarende beløb. Udgiften kan fxl anvendes til støtte til bevaringsværdige bygninger og på den måde være med til at understøtte ejere af bevaringsværdige ejendomme og sikre et attraktivt bymiljø. Øget fokus på bevaringsværdier.

10 9 sstiller Sti til Odinsvej Funktion Sti til Odingsvej Samlet nettoændring BaneDanmark etablere i parkeringspladser syd for banegården og forlænger samtidig tunnelen under banen således at parkeringsarealet får direkte adgang til perronerne. Samtidig ønsker Ringsted Kommune at starte en omdannelse af erhvervsområderne ved Odinsvej. Etablering af en sti på den gamle Køgebane trace skal være med til at gøre Odinsvej kvarteret attraktivt for boliger og arbejdspladser, uddannelse osv.

11 10 sstiller Plan og Boligudvalget 5 års plan til fornyelse af bymidten Funktion Samlet nettoændring Byrådet besluttede i møde den 11. april 2011, at for at sikre at bymidten også fremover er attraktiv, skal der udarbejdes en 5 års handleplan på baggrund af anbefalinger fra Cowi og Retail Institute. Der peges bl.a. på følgende indsatsområder; - Unik attraktion som vil være et must at besøge når man kommer til Ringsted fx kunstværk med lys og lydeffekt, springvand, interaktiv installation. - Nørregade som en indbydende entre til Ringsted centrum - Torvet skal udnyttes som markedsplads, event sted og ude spisningssted - Unik interaktiv attraktion til børnefamilier etableret på Torvet ved Kirken Teknisk Forvaltning foreslår at der i første omgang arbejdes med udformning af torvet, specielt arealet mellem Sct. Bents kirke og parkeringspladsen fremstår sølle. Arealet vil kunne omdannes til en attraktivt plads/haveanlæg med soppebad, legeplads, klatrevæg m.v. Arealet vil med tiden kunne udvikles til et attraktivt areal med fokus på børnefamilierne, leg og fordybelse i historiske rammer. Ændringerne forudsætter at der udarbejdes en samlet plan for området. Den kommunale investering søges suppleret med tilskud for fonde og lignende.

12 11 sstiller Pulje til forprojektering Anlæg Ejendom/byggeri Funktion Pulje til forprojektering Samlet nettoændring I løbet af året foretages løbende en række tidlige undersøgelser omkring mulige ombygninger og/eller nybyggerier uden, at der foreligger en bevilling. Dette har hidtil været løst ved en forventet efterbevilling med projekter, der gennemføres, men dette vurderes ikke holdbart. Puljen skal naturligvis kun bruges, når nødvendigt. At behovet for ekstra/tillægsbevillinger til forprojektering begrænses væsentligt, hvilket er særlig vigtigt, hvis undersøgelserne gennemføres før budgetvedtagelse af en given anlægsbevilling.

13 12 sstiller PCB-undersøgelsespulje Anlæg Ejendom Funktion PCB-forundersøgelsespulje Samlet nettoændring Der foretages løbende undersøgelser for PCB, når der opstartes byggeprojekter (genopretning eller ombygning). Her kan det vise sig, at der forefindes PCB i mindre eller større mængder, og at anlægsudgifterne som følge af dette stiger. Derfor foreslås det, at der oprettes en PCB-undersøgelsespulje tilsvarende den asbestpulje, der har fungeret dette formål i en del år. At behovet for ekstra/tillægsbevillinger i forbindelse med genopretning/ombygning begrænses væsentligt.

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere