ÅRSPLAN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE konsulent Jens Rasmussen, tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune si. 3 Luk døren op om årsplanen si. 4 Det sker arrangementer/events efterår 2013 si. 5 Det sker arrangementer/events forår 2014 si. 6 Undervisningsoplæg og materialer si. 7 Om de enkelte arrangementer/events si. 8 Om de enkelte undervisningsoplæg og materialer si. 14 Kursustilbud si. 19 Konsulentfunktion og specielle tilbud til skolerne si. 20 Praktiske oplysninger si. 21 2

3 LUK DØRENE OP. VELKOMMEN TIL ÅRSPLAN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune har hermed fornøjelsen af at præsentere årsplanen for skoleåret Der er som bekendt mange døre, man kan gå ind eller ud af, når man som underviser har fokus på at gøre ens undervisning vedkommende og levende for eleverne uanset klassetrin. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune vil, med rækken af forskelligartede tilbud, gerne fokusere på faget KRISTENDOMSKUNDSKAB og give dig som underviser og dine elever muligheden for at deltage i en lang række af tilbud, som på hver deres måde kan være med til at tydeliggøre de mange forskellige indgange, der er til netop dette fagområde alt sammen på skolens præmisser og i relation til den gældende lovgivning på området. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune er etableret som et samarbejde mellem de 4 provstier, der geografisk dækker Aalborg kommune. SKOLETJENESTEN ER ET TILBUD TIL ALLE SKOLER I KOMMUNEN OG HAR TIL FORMÅL AT: Skabe, sikre og udvikle kontakten mellem skole og folkekirken i Aalborg kommune Tilbyde skolerne deltagelse i fælles projekter om kirken, dens historie og kulturelle rolle Udvikle og tilbyde projekter, events og undervisningsmaterialer til brug i undervisningen på alle klassetrin. Inspirere lærere og andre undervisere gennem kursusvirksomhed og erfaringsudveksling Tilbyde konsulentbistand i forbindelse med undervisningen/faget kristendomskundskab. Alle tilbud fra Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune defineres indenfor rammerne af skolens virksomhed og tilrettelægges på baggrund af: Lov om folkeskolen og fagformålet for faget kristendomskundskab (Fælles Mål). Skoletjenesten er videns- og kulturformidlende og arbejdsfeltet er de 4 centrale kundskabsområder for faget kristendomskundskab: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendommen og dens udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Deltagelse i arrangementer, events og kurser er gratis for alle skoler i Aalborg kommune, ligesom undervisningsoplæg m.m. er gratis (ekskl. evt. transport se mere under praktiske oplysninger bagerst i årsplanen). Yderligere oplysninger om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune, nyheder, aktuelt og omtale af events og arrangementer m.m. findes på hjemmesiden: Kontakt: konsulent Jens Rasmussen tlf /mail: 3

4 OM ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET Årsplanen for Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune for skoleåret byder på en lang række af spændende og anderledes tilbud til skolerne i Aalborg kommune, som vi naturligvis håber, at I ude på skolerne vil gøre rigtig meget brug af. Ud fra devisen om, at der er mange døre man kan gå ind og ud af i forbindelse med undervisningen, vil de tilbud, der på de følgende sider omtales nærmere, repræsentere forskellige indfaldsvinkler til faget, dets temaer, undervisningsmetoder og indhold i øvrigt. Der vil således være tilbud om: TEATER SALMER OG MUSIK FORTÆLLING AKTIVITETER ROLLESPIL IT-BASERET MATERIALE KUNSTPROJEKTER KURSER VOR UNDERVISERE Årsplanen vil være skolen i hænde medio juni måned for at give den enkelte underviser mulighed for at planlægge årets undervisning, så der bliver den bedst mulige sammenhæng mellem skoletjenestens tilbud og den daglige undervisning i den enkelte klasse. Der vil være tilbud til alle klassetrin i grundskoleforløbet, og det er søgt tilstræbt, at tilbuddene til skolerne dækker så bredt som overhovedet muligt, både hvad angår indhold og relevans, ligesom der i placeringen af lokaliteterne for afviklingen af de forskellige events og aktiviteter er taget videst muligt hensyn til kommunens store geografiske udbredelse. En lang række af tilbuddene rummer udover den direkte faglige relevans i forhold til kristendomskundskabsfaget muligheder for tværfaglige forløb, hvor andre fag inddrages: dansk, musik, historie, billedkunst og samfundsfag. Tilbuddene fra Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune lægger naturligt op til samarbejde med den lokale folkekirke, og det er skoletjenestens håb, at samarbejdet mellem skole, kirke og skoletjenesten kan være med til at styrke og udvikle faget kristendomskundskab 4

5 EFTERÅRET 2013 Læs mere om det enkelte tilbud længere fremme i årsplanen, hvor der findes udførlig beskrivelse. Tilmelding til et eller flere af de nævnte events/arrangementer sker via hjemmesiden: Alternativt ved telefonisk kontakt til konsulent Jens Rasmussen eller via mail: SEPTEMBER 2013 OKTOBER 2013 NOVEMBER Kl. MANDAG D. 23/9 KL TIRSDAG D. 24/9 KL ONSDAG D. 25/9 KL HASSERIS KIRKE NIBE KIRKE HALS KIRKE HØNSEFJER OG HUL I HOVEDET m. Kirketeatret v. Jens Jødal, Aarhus (ca. 50 min.) Kl. EFTER AFTALE LOKALT PÅ SKOLEN SALMEKASSEN I KLASSEN (1-2 lektioner) 2. 5 Kl. EFTER AFTALE BUDOLFI KIRKE, AALBORG RUNDT OM BUDOLFI (1-2 lektioner) Kl. FREDAG D. 25/10 KL OG GUG KIRKE ABRAHAMS DØTRE m. Teatertasken, Frederikssund (ca. 50 minutter) Kl. ONSDAG D. 30/10 KL VOR FRELSERS KIRKE, AALBORG SKIBSDRENGENS FORTÆLLING m. Anette Jahn, Måle (ca. 60 min) KURSUS ONSDAG D. 30/10 KL KLOSTERMARKSSKOLEN, AALBORG SLIP FORTÆLLINGEN LØS v. Anette Jahn, Måle Kl. TORSDAG D. 31/10 KL OG VOR FRELSERS KIRKE, AALBORG SKIBSDRENGENS FORTÆLLING m. Anette Jahn, Måle (ca. 60 min) Kl. EFTER AFTALE LOKALT PÅ SKOLEN SALMEKASSEN I KLASSEN (1-2 lektioner) Kl. EFTER AFTALE BUDOLFI KIRKE, AALBORG RUNDT OM BUDOLFI Kl. EFTER AFTALE LOKALT PÅ SKOLEN SALMEKASSEN I KLASSEN (1-2 lektioner) Kl. ONSDAG D KL VOR FRUE KIRKE, AALBORG JOSEF OG HANS BRØDRE m. Klezmer Duo, Aarhus (ca. 60 min) 5

6 FORÅR 2014 JANUAR 2014 MARTS 2014 APRIL 2014 MAJ Kl. ONSDAG D. 15/1 KL OG ANSGAR KIRKE, AALBORG INDISKE ASKEPOT m. Anette Jahn, Måle (ca. 40 min) K l. ONSDAG D. 22/1 KL ONSDAG D. 22/1 KL NØRRESUNDBY KIRKE HALS KIRKE SORRIG OG GLÆDE m. ELANTORI (ca. 60. minutter) KURSUS TIRSDAG D. 11. MARTS Kl BYPLANVEJENS SKOLE (BK) KREATIVITET OG KRISTENDOM v. Benny Vindelev Kl. MANDAG D.17/3 KL TIRSDAG D. 18/3 KL ONSDAG D. 19/3 KL HASSERIS KIRKE NIBE KIRKE HALS KIRKE LÆG ØRET TIL OG FÅ ØJE PÅ FARVEN SALMESANGSPROJEKT 2014 (ca. 60 minutter) Kl. MANDAG D. 24/3 KL MANDAG D. 24/3 KL TIRSDAG D. 25/3 KL TIRSDAG D. 25/3 KL ONSDAG D. 26/3 KL ONSDAG D. 26/3 KL VOR FRUE KIRKE, AALBORG VIA DOLOROSA PÅSKEVANDRING I AALBORG (ca. 60 min) Kl. MANDAG D. 7/4 KL MANDAG D. 7/4 KL TEATER NORDKRAFT BARNET m. Teater Odense (ca. 40 min) Kl. Uge 18 efter aftale (ons./tors./fre.) LOKALT PÅ SKOLEN PINSE MED POWER m. Gitte Engen (3 lektioner) Kl. Uge efter aftale (ons./tors./fre.) LOKALT PÅ SKOLEN PINSE MED POWER m. Gitte Engen (3 lektioner) Kompas, 6

7 Læs mere om de enkelte undervisningsoplæg, materialer m.m. længere fremme i årsplanen. Titel/emne Klassetrin Udbudsperiode SYMBOLER OMKRING OS En introduktion til symboler og brugen af symboler i hverdagen og i kirken klasse Hele året. I perioden oktober til marts kan skoletjenesten i samarbejde med KUNSTEN i forlængelse af arbejdet med materialet tilbyde omvisning med formidler og/eller workshop på KUNSTEN. Kontakt konsulenten. VORES KIRKE Om kirken, kirkeåret og om store begivenheder klasse Hele året. ENGLE" Et UV-oplæg om engle og det at tro på engle klasse Hele året. VIRTUEL KIRKETOUR Et IT-baseret undervisningsmateriale om kirkehistorie m. film, opgaver, lærervejledning klasse Hele året. Login fås ved henvendelse/tilmelding via hjemmesiden. QR-baserede aktiviteter klasse Hele året. VÆRDISPIL FOR MELLEMTRINNET Et spil om værdier, etik m.m klasse Hele året. VÆRDISPIL FOR ÆLDSTE KLASSETRIN Et spil om værdier, etik og om hvad der har betydning. (7) klasse Hele året. SÅDAN OM RITUALER Om ritualer i hverdagen og i kirken klasse Hele året. PÅ KANT MED KIERKEGAARD Projekt/materiale om Søren Kierkegaard Danmarks mest betydningsfulde filosof. Udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. Landsdækkende projekt klasse Hele året (begrænset antal) LIVET OG DØDEN Et materiale om tanker og følelser omkring døden og livet klasse Hele året. I perioden oktober til marts kan skoletjenesten i samarbejde med KUNSTEN i forlængelse af arbejdet med materialet tilbyde omvisning med formidler og/eller workshop på KUNSTEN. Kontakt konsulenten. 7

8 OMTALE AF EVENTS OG ARRANGEMENTER KLASSETRIN HØNSEFJER OG HUL I HOVEDET med Jens Jødal/Kirketeatret MANDAG DEN 23. SEPTEMBER 2013 KL I HASSERIS KIRKE TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2013 KL I NIBE KIRKE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 KL I HALS KIRKE Varighed: ca. 55 minutter H.C. Andersens eventyr Det er ganske vist sat over for Jesu lignelse om Den barmhjertige samaritaner. 1 mand i 21 forskellige roller. H.C. Andersen kommer på besøg i skikkelse af skuespilleren Jens Jødal fra Kirketeatret i Aarhus, der ved hjælp af dukker, mekaniske flagermus, hjælp fra publikum samt en lang række stemmer, der imiterer dyrenes egne lyde, genfortæller eventyret Det er ganske vist. Efterfølgende spiller og fortæller Jens Jødal lignelsen om Den barmhjertige samaritaner, hvor flere børn bliver klædt ud som røvere, og hele publikum inddrages løbende i forestillingen Til sidst kædes de to fortællinger sammen, og pointerne giver stof til undervisningen. Aktør: Jens Jødal fra Kirketeatret i Aarhus Tilmelding - på hjemmesiden: KLASSETRIN SALMEKASSEN I KLASSEN LOKALT PÅ SKOLEN EFTER AFTALE Varighed: 1 2 lektioner. (Udbudsperiode sept. nov samt efter aftale) At kende til, samt synge og samtale om salmer og sange indgår direkte i beskrivelsen af trinmålene efter hhv. 3. og 6. klassetrin. Skoletjenestens konsulent kommer med salmekassen under armen og i løbet af 1 2 lektioner lærer og synger vi sammen både gamle og nye salmer. Valget af salmer kan ske efter aftale med underviseren så arrangementet passer ind i det aktuelle stof klassen beskæftiger sig med. Vi snakker om hvad en salme er, om indhold og melodier og meget andet, måske danser vi en salme eller laver andre aktiviteter. Krav: skolen skal kunne stille klaver til rådighed (evt. musiklokale). Aktør: konsulent Jens Rasmussen Tilmelding/aftale - på hjemmesiden: eller på telefon

9 2. 5. KLASSETRIN RUNDT OM BUDOLFI BUDOLFI KIRKE, AALBORG EFTER AFTALE (kun formiddage) Varighed: 2 lektioner. Udbudsperiode oktober november 2013 samt april maj 2014 Budolfi kirke, stiftets domkirke, rummer mange spændende historier. Sammen dykker vi ned i historien og går på jagt mellem kirkebænkene. Vi kigger opad og nedad og rundt omkring os og får helt sikkert øje på mange spændende ting. Besøget rummer udover fortælling om kirken, fotojagt og diverse opgaver, aktiviteter m.m. Besøget i Budolfi kirke kan evt. kombineres med besøg på andre lokaliteter i Aalborg. Tilmelding/aftale - på hjemmesiden: eller på telefon KLASSETRIN SORRIG OG GLÆDE med Musikteater Elantori ONSDAG DEN 22. JANUAR 2014 KL I NØRRESUNDBY KIRKE ONSDAG DEN 22. JANUAR 2014 KL I HALS KIRKE Varighed ca. 60 minutter Musikteatret ELANTORI præsenterer forestillingen Sorrig og glæde. Eleverne får en lærerig, levende og anderledes turboguide gennem kirkerummet. Et musikalsk, morsomt og indimellem rørende teaterforedrag for de yngste klassetrin. Eleverne lærer om kirkens rum, symboler, kunst og meget andet. Det er en helt almindelig dag i kirken. Orlakarla er på arbejde. Hun gør rent i kirken, men hun har frygtelig travlt og føler sig meget stresset. Musikisser er også på arbejde. Hun er organist og øver sig på orglet - og så sker der noget. Aktører: skuespiller Anne Marie Pock-Steen og organist Else-Marie Kristoffersen fra Musikteatret Elantori. Tilmelding - på hjemmesiden: 9

10 4. 6. KLASSETRIN LÆG ØRET TIL OG FÅ ØJE PÅ FARVEN - salmesangsprojekt 2014 MANDAG DEN 17. MARTS 2014 KL I HASSERIS KIRKE TIRSDAG DEN 18. MARTS 2014 KL I NIBE KIRKE ONSDAG DEN 19. MARTS 2014 KL I HALS KIRKE Varighed: ca. 60 minutter (+ arbejde på klassen) En årligt tilbagevendende tradition i kommunen. De tilmeldte klasser arbejder ud fra et materiale (tekster, noder, CD m.m.), der sendes til skolerne ca. 2 måneder før afviklingen, med en række salmer og mødes derefter i én af de tre kirker, for sammen med et velspillende 5-mands rytmisk band at synge salmerne i fællesskab og høre mere om salmerne og kirkeåret. Salmerne til salmesangsprojektet 2014 består fortrinsvis af nye og nyere rytmiske salmer, der afspejler kirkeårets forskellige begivenheder. Læs mere på hjemmesiden: Aktører: Rytmisk band fra Musikkonservatoriet i Aalborg Tilmelding - på hjemmesiden: KLASSETRIN VIA DOLOROSA påskevandring MANDAG DEN 24. MARTS 2014 KL OG TIRSDAG DEN 25. MARTS 2014 KL OG ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 KL OG Varighed: ca. 60 minutter (+ forberedelse på klassen ca. 3 lektioner) VIA DOLOROSA er en påskevandring med fokus på begivenhederne fra Jesus tilfangetagelse i Getsemane Have domfældelsen, Peters svigt og korsfæstelsen. Efter en introduktion i Vor Frue Kirke begiver eleverne sig ud på en vandring, hvor forskellige stationer opleves. Vandringen slutter i Vor Frue Kirke hvor Der lægges vægt på fortælling og aktiv elevmedvirken. Deltagende klasser får i god tid inden påskevandringen tilsendt introduktionsmateriale, der indeholder roller, sang, baggrundsmateriale om påskens begivenheder samt tips og ideer i forbindelse med arbejdet med påsken. Maks. 2 klasser pr. gang (gerne fra forskellige skoler) Tilmelding- på hjemmesiden: 10

11 3. 5. KLASSETRIN PINSE MED POWER i samarbejde med Gitte Engen LOKALT PÅ SKOLEN- EFTER AFTALE Projektet udbydes onsdage, torsdage og fredag i ugerne og 21 (april/maj 2014). Varighed: 3 lektioner + forberedelse Fokus på pinsen. Ud fra et oplæg med baggrundsstof, opgaver m.m. om pinsen som højtid arbejder klassen sammen med kunstneren Gitte Engen om at fremstille kunstværker, der fortæller om pinsens begivenheder. De fremstillede værker kan ophænges i jeres lokale kirke eller på skolen. Skoletjenesten formidler gerne samarbejdet med den lokale kirke. Skolerne tilbydes workshop med Gitte Engen i 3 sammenhængende lektioner. Skoletjenesten leverer materialer. Det vil i forbindelse med projektet være naturligt at etablere et fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab, musik og billedkunst. Billedkunstlokale el. lign.skal være til rådighed. Aktør: billedkunstner Gitte Engen Tilmelding for aftale - på hjemmesiden: eller på telefon KLASSETRIN JOSEF OG HANS BRØDRE FOR FULD MUSIK med Klezmer Duo, Aarhus ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 KL I VOR FRUE KIRKE Varighed: ca. 60 minutter Fortællingen om Josef og hans brødre, hvor fokus er på det at beslutte sig for at få det bedste ud af den situation man er havnet i samt tilgivelsen, er ramme om en festlig, forrygende og total musikalsk oplevelse. Klezmer Duo repræsenterer det ypperligste indenfor klezmermusikken, den livsbekræftende jødiske musiktradition med rødder i Østeuropa, og deres sprudlende og livsglade musik får livsglæden frem. Forestillingen rummer fortælling, musik, aktiv medvirken, fortælling om musikken og instrumenterne. Kort sagt bibelfortælling på en anderledes måde. Aktører: Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt (Klezmer Duo) Tilmelding på hjemmesiden: 11

12 KLASSETRIN ABRAHAMS DØTRE med Teater Teatertasken FREDAG DEN 25. OKTOBER 2013 KL OG I GUG KIRKE Varighed: ca. 50 minutter (Begrænset antal billetter) Abrahams døtre er en forestilling om to kulturer, to religioner og to mennesker. Udgangspunktet er den barske historie om Abraham, der var villig til at ofre sin egen søn. Denne fortælling har kristne og muslimer tilfælles, dog i to forskellige versioner. De to halvsøstre på scenen strides nu om hvilken, der er den rigtige. Men de skændes også om arven og om forholdet til deres afdøde far. Som i vor verdens stridigheder er det svært at skelne mellem hvad der bunder i religion, i penge eller kultur. Oprigtigt og smukt, opofrende og smertefuldt. Og foruroligende aktuelt sådan skrev Børneteateravisen. Aktører: Skuespillerne Karen Nielsen og Laura Kamis Wrang Tilmelding på hjemmesiden: KLASSE SKIBSDRENGENS FORTÆLLING med Anette Jahn, Måle ONSDAG DEN 30. OKTOBER 2013 KL I VOR FRELSERS KIRKE TORSDAG DEN 31. OKTOBER 2013 KL. 9.30/ SAMME STED Varighed: ca. 40 minutter Gennem skibsdrengen Simon fortælles en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen; en skæbnefortælling om at det, man giver ud, kommer tilbage til én, og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen. Danmarks måske dygtigste historiefortæller, Anette Jahn fra Måle Fortælleteater, forstår som ingen andre at fange tilhørernes opmærksomhed. Forestillingerne lægger op til et fagsamarbejde med danskfaget med henblik på Karen Blixens forfatterskab, som er en del af den fælles Kulturkanon. I forbindelse med tilmelding/arrangement leveres undervisningsoplæg om skibsdrengens fortælling i relation til bibelske motiver/temaer m.m. Aktør: Anette Jahn, Måle Fortælletater Tilmelding på hjemmesiden: 12

13 (7.) KLASSE INDISKE ASKEPOT om unge og sorg med Anette Jahn, Måle ONSDAG DEN 15. JANUAR 2014 KL / I ANSGAR KIRKE Varighed: ca. 40 minutter En forestilling der krydser grænser mellem bibel og eventyr. En kreativ indgang til arbejdet med død og sorg. Eventyret om Askepot er indsamlet i mere end 3000 udgaver verden over, og er verdens mest udbredte eventyr. Fortælleforestillingen tager udgangspunkt i en bearbejdet udgave fra Kashmir gribende, morsom og uhyggelig. Fortællingen handler om et søskendepar i teenagealderen, der mister deres mor og skal forsøge at komme videre derfra. Fortællingen vækker både interesse og følelser og sætter refleksioner omkring liv og død i gang hos eleverne. Der leveres inden forestillingen digitalt uv-materiale til tilmeldte skoler. Projektet er støttet af Udviklingsfonden. Fagsamarbejde mellem kristendomskundskab og dansk er oplagt. Aktør: Anette Jahn, Måle Fortælleteater Tilmelding på hjemmesiden: (7.) KLASSETRIN BARNET en søgen efter identitet og troen på sig selv med Teater Kompas, Odense MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KL og PÅ NORDKRAFT Varighed: ca. 60 minutter Med inspiration fra fortællingen om Marias bebudelse og Cecil Bødkers roman Marias barn, har Line Mørkeby lavet en forestilling om en ung piges udvikling fra barn til kvinde. En pige er fanget mellem omverdenen og sig selv. En moderne poetisk monolog om at finde troen på sig selv om søgen efter identitet og om at finde roen i det indre kaos. Tænk hvis hun i virkeligheden bare bildte sig ind, at hun var gravid. At det hele var noget hun fantaserede sig til. At hun var sindssyg. Eller tænk hvis den fremmede havde været virkelig, en eller anden tilfældig forbipasserende, der havde forvirret hende med snak og voldtaget hende. Hvad skulle der så blive af hende. Og hvad skulle der blive af sådan et barn.. Aktør: Line Bie Rosenstjerne og Cille Buch/Teater Kompas Tilmelding på hjemmesiden: 13

14 UNDERVISNINGSOPLÆG OG ANDRE MATERIALER KLASSE SYMBOLER OMKRING OS EN INTRODUKTION TIL SYMBOLER I HVERDAGEN OG I KIRKEN. 3-5 LEKTIONER Materialet leveres hele året. Besøg på KUNSTEN kun efter aftale med konsulenten og kun i perioden oktober til marts. Vi er i hverdagen omgivet af symboler, hvor tolkningen af disse er vigtig for forståelsen af verden omkring os. Materialet er et let tilgængeligt, kortfattet materiale om symboler og brugen af symboler for de yngste klassetrin med særligt henblik på de symboler der kendes fra kirken og dens historie. Materialet kan/bør kombineres med et besøg på KUNSTEN i Aalborg, hvor museets formidlere vil vise og fortælle om brugen af symboler i udvalgte billeder fra den faste samling. Herudover er der mulighed for, at klassen kan deltage i en workshop på KUNSTEN, hvor der arbejdes med brugen af symboler på elevernes præmisser. Folkekirkens skoletjeneste dækker udgifter i forbindelse med projektet (formidler/workshop). Bestilling af materiale på hjemmesiden: Aftale om besøg/workshop kontakt konsulenten KLASSE VORES KIRKE OM KIRKEN, KIRKEÅRET OG OM STORE BEGIVENHEDER. 3-5 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Vores Kirke er et informativt og lettilgængeligt uv-materiale om kirken som bygning, om kirkeåret og højtiderne og om de store begivenheder i livet, som kirken danner ramme om. Materialet giver eleverne en baggrundsviden, der lægger op til besøg i den lokale kirke. Forslag til aktiviteter og opgaver i forbindelse med besøg i den lokale kirke medsendes. Bestilling af materiale på hjemmesiden: 14

15 KLASSE ENGLE ET UNDERVISNINGSOPLÆG OM ENGLE OG DET AT TRO PÅ ENGLE. 2-4 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Igennem årtusinder har mennesker uanset nationalitet og religion gået med bevidstheden, håbet om og troen på, at der findes noget, der rækker ud over menneskets forstand; at der findes væsener som er usynlige for det blotte øje væsener som indvirker på vores dagligdag beskytter og guider os gennem livet. Disse væsener kaldes engle. Dette undervisningsoplæg har fokus på engle i alle afskygninger engle i religion, kunst, musik, litteratur og i sproget. Materialet fører jer vidt omkring og vil forhåbentlig inspirere jer til at tale om egne erfaringer med engle og meget mere. Oplagt idemateriale til fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Materialet indeholder udover baggrundsviden opgaver, tips og ideer til undervisningen. Dele af materialet er inspireret af materiale udarbejdet af skoletjenesten i Lolland-Falsters Stift. Bestilling af materiale på hjemmesiden: KLASSE VIRTUEL KIRKETOUR ET DIGITALT BASERET UNDERVISNINGSOPLÆG OM KIRKENS HISTORIE MED FILM/OPGAVER M.M. 2-4 LEKTIONER Materialet leveres hele året. Et IT-baseret undervisningsmateriale, der tager eleverne med på en tur rundt i det nordjyske landskab, hvor de stifter bekendtskab med forskellige tiders kirkebyggeri. Igennem fire små film, der fortæller om hhv. den romanske, den gotiske, den nyere og den moderne kirke erhverver eleverne sig viden om forskellige tiders byggetraditioner og om kirkernes inventar m.m. Filmene lægger op til opgaveløsning på baggrund af medfølgende digitalt undervisningsmateriale til de enkelte film. Et anderledes og interaktivt materiale, der også rummer lærervejledning, tips og ideer til arbejdet med kirkens historie. Adgang til lærervejledning/opgaver fås ved bestilling. Kig mere på siden: Bestilling af password på hjemmesiden: 15

16 2. 6. KLASSE QR-BASERET AKTIVITET TIL FORSKELLIGE TEMAER. 1 LEKTION. Materialet leveres hele året. Har klassen arbejdet med et bestemt emne eller tema, kan du hos konsulenten bestille et færdigt QR-baseret løb omkring netop det, eleverne har arbejdet med. Ved hjælp af QR-koder får eleverne repeteret fakta og lign. omkring det gennemgåede emne/tema. QR-koderne hænges op rundt omkring på skolen, kirken eller andre steder når eleverne finder koderne, scannes koden ind og eleverne noterer det rigtige svar på det medfølgende svarark. Kontakt konsulenten og aftal indholdet af løbet. Leveringstid ca. 1 uge. - Der foreligger pt. færdigt materiale til flg. emner: lignelser symboler kirkeåret Bestilling af QR-baseret materiale til løb: kontakt konsulenten eller via mail: KLASSE SÅDAN OM RITUALER OM RITUALER I HVERDAGEN OG I KIRKEN. 3-5 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Sådan om ritualer er et undervisningsmateriale til kristendomskundskab rettet mod mellemtrinnet. Forløbet strækker sig over 3-5 lektioner og kan/bør afsluttes med et besøg i den lokale kirke, hvor I hører om kirkens ritualer. Ritualer er kendt i alle kulturer og i mange forskellige sammenhænge. Nogle ritualer er tilknyttet en religiøs tro, andre er areligiøse, men alle markerer og giver betydning til den begivenhed, de knytter sig til lige fra fodboldkampe til barnedåb! Der indgår aktivitet/forløb efter storylinemetoden om ritualer i materialet, hvor elevernes viden og fantasi indgår. Hvis I afslutter arbejdet med materialet med et besøg i den lokale kirke, medsendes der idéoplæg til den lokale præst i forlængelse af materialet. Dele af materialet er udarbejdet af skoletjenesten KK44 i Silkeborg. Bestilling af materiale på hjemmesiden: 16

17 4. 6. KLASSE VÆRDISPIL FOR MELLEMTRINNET ET SPIL MED OVERVEJELSER 1-2 LEKTIONER. MED VEJLEDNING, SPØRGSMÅL M.M. Materialet leveres hele året. Værdispil for mellemtrinnet sætter fokus på hvilke værdier eleverne anser for vigtige i deres eget og i andres liv. Etik og værdier har mange fælles berøringspunkter og spillet lægger op til overvejelser over og diskussion af hvilke værdier der har betydning. Spillet kan gennemføres på forskellige måder og der er enkelte anvisninger på, hvordan begrebet værdier kan inddrages i klassens arbejde. Der medfølger vejledning, spillebrikker og spørgsmål. Bestilling af materiale på hjemmesiden: KLASSETRIN VÆRDISPIL FOR ÆLDSTE KLASSETRIN HVILKE VÆRDIER HAR DU SELV OG DE ANDRE. 1-2 LEKTIONER. MED VEJLEDNING, SPØRGSMÅL M.M. Materialet leveres hele året. Værdispil for de ældste klassetrin er et spil om hvilke værdier, du selv har og hvilke du tror andre har. Ud fra de medfølgende spørgsmål satser du på hvilke værdier, du tror dine modspillere har og spillet lægger op til diskussion af, hvad der har betydning i vores liv. Værdispillet kan kombineres med arbejdet med f. eks. udvalgte lignelser. Der medfølger vejledning, spillebrikker og spørgsmål. Bestilling af materiale på hjemmesiden: 17

18 KLASSETRIN LIVET OG DØDEN ET UV-OPLÆG OM TANKER OG FØLELSER OMKRING DØDEN. Mulighed for besøg/workshop på KUNSTEN 3-5 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Besøg på KUNSTEN kun efter aftale med konsulenten og kun i perioden oktober til marts. Døden en del af livet er et tværfagligt undervisningsmateriale, som henvender sig til fagene kristendom, dansk og samfundsfag. Døden som samtaleemne har i løbet af de senere år udviklet sig til et tabu for mange mennesker, med det resultat at unge ofte overlades til sig selv med deres tanker og forestillinger om døden. Materialet indeholder baggrundsstof, forslag til opgaver, tekstbilag og meget andet. I tilknytning til undervisningsmaterialet leveres en DVD med 7 små film om en 17-årig pige der dør, og hendes 15-årige bror der lever. I samarbejde med KUNSTEN i Aalborg tilbyder skoletjenesten et projekt om livet og døden belyst igennem eksempler fra kunsthistorien/evt. workshop. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg dækker udgifter i forbindelse med besøg/workshop.. Bestilling af materiale på hjemmesiden: Aftale om besøg/workshop kontakt konsulenten KLASSETRIN PÅ KANT MED KIERKEGAARD HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE MENNESKE? KRISTENDOMSKUNDSKAB OG DANSK. Materialet er udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og er omtalt i FOLKESKOLEN. Materialet leveres hele året (begrænset antal). - I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et projekt til udskolingen om Kierkegaards tænkning. Søren Kierkegaard ( ) er Danmarks mest betydelige filosof og ophavsmand til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv Materialet består af: et sæt plakater med reproduktion af fem kunstværker til ophængning i klassen Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum. Et læreroplæg med baggrundsstof og forslag til et konkret undervisningsforløb samt to prøveoplæg i relation til materialet (da/kr) Bestilling af materiale på hjemmesiden: 18

19 KURSUSTILBUD FRA SKOLETJENESTEN KURSUS 1301 SLIP FORTÆLLINGEN LØS med Anette Jahn ONSDAG DEN KL KLOSTERMARKSSKOLEN, AALBORG Tilmelding senest Anette Jahn er en af Danmarks allerdygtigste historiefortællere. I 2008 vandt hun danmarks-mesterskabet i historiefortælling, og hun blev indstillet til finalen om Den Fynske Kulturpris Det er således en superkapacitet på området, det er lykkedes Folkekirkens skoletjeneste at få som kursusleder på kurset med titlen: Slip fortællingen løs. Kom og få mod til at slippe bogen og fortælle levende. Du medbringer en fortælling/bibelfortælling som du har lyst til at arbejde med én du selv holder af. Du får mulighed for at arbejde kreativt og innovativt med fortællingen gennem fortælleøvelser under vejledning af Anette Jahn. Kurset indledes med en fortælleoplevelse, hvor en indskolingsklasse er inviteret med, og du vil opleve Anette Jahns levende fortællemetode. Kurset blev udbudt for 3 år siden, og blev hurtigt fuldtegnet, så skynd dig! Tilmelding på hjemmesiden: eller på mail: Læs mere om Anette Jahn: KURSUS 1302 KREATIV KRISTENDOM OM AT FÅ FINGRE KRISTENDOMMEN OG OM AT BRUGE ALLE SANSER.. TIRSDAG DEN 11. MARTS 2014 KL BYPLANVEJENS SKOLE, AALBORG Tilmelding senest I Kursets formål er at give inspiration til at arbejde med faget kristendom, så eleverne får brug for - og brugt - alle sanser i læringsprocessen. At arbejde med faget på denne måde rummer både oplevelse, involvering og kreativitet. På kurset vil formålet blive uddybet, ligesom forholdet mellem bibelfortælling og livsemner, faglighed og kreativitet sættes i spil. Der vil også blive givet eksempler på procesarbejde, hvor bl.a. billedkunst og visualisering er en del af læringen. Kurset vil byde på en kreativ aktivitet for alle deltagere. Tilmelding på hjemmesiden: eller på mail: 19

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LÆRERVEJLEDNING Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester KOLOFON Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2015 www.folkekirkensskoletjeneste.dk Logo, forside,

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kære lærer, SFO og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både små og store kulturinstitutioner. Tilsammen byder de skoleklasser

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG KÆRE SKOLE Vi byder jer her hjerteligt velkommen til en ny teatersæson. Vi glæder os meget til at dele mange gode oplevelser med jer i sæsonen. Mange tror, at fantasi er en flugt

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub 2015-2016 KULTURTILBUD KULTURTILBUD alle klassetrin til skoler, sfo og klub 1 2015 2016 alle klassetrin Kære lærer, SFO- og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere