ÅRSPLAN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE konsulent Jens Rasmussen, tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune si. 3 Luk døren op om årsplanen si. 4 Det sker arrangementer/events efterår 2013 si. 5 Det sker arrangementer/events forår 2014 si. 6 Undervisningsoplæg og materialer si. 7 Om de enkelte arrangementer/events si. 8 Om de enkelte undervisningsoplæg og materialer si. 14 Kursustilbud si. 19 Konsulentfunktion og specielle tilbud til skolerne si. 20 Praktiske oplysninger si. 21 2

3 LUK DØRENE OP. VELKOMMEN TIL ÅRSPLAN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune har hermed fornøjelsen af at præsentere årsplanen for skoleåret Der er som bekendt mange døre, man kan gå ind eller ud af, når man som underviser har fokus på at gøre ens undervisning vedkommende og levende for eleverne uanset klassetrin. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune vil, med rækken af forskelligartede tilbud, gerne fokusere på faget KRISTENDOMSKUNDSKAB og give dig som underviser og dine elever muligheden for at deltage i en lang række af tilbud, som på hver deres måde kan være med til at tydeliggøre de mange forskellige indgange, der er til netop dette fagområde alt sammen på skolens præmisser og i relation til den gældende lovgivning på området. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune er etableret som et samarbejde mellem de 4 provstier, der geografisk dækker Aalborg kommune. SKOLETJENESTEN ER ET TILBUD TIL ALLE SKOLER I KOMMUNEN OG HAR TIL FORMÅL AT: Skabe, sikre og udvikle kontakten mellem skole og folkekirken i Aalborg kommune Tilbyde skolerne deltagelse i fælles projekter om kirken, dens historie og kulturelle rolle Udvikle og tilbyde projekter, events og undervisningsmaterialer til brug i undervisningen på alle klassetrin. Inspirere lærere og andre undervisere gennem kursusvirksomhed og erfaringsudveksling Tilbyde konsulentbistand i forbindelse med undervisningen/faget kristendomskundskab. Alle tilbud fra Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune defineres indenfor rammerne af skolens virksomhed og tilrettelægges på baggrund af: Lov om folkeskolen og fagformålet for faget kristendomskundskab (Fælles Mål). Skoletjenesten er videns- og kulturformidlende og arbejdsfeltet er de 4 centrale kundskabsområder for faget kristendomskundskab: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendommen og dens udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Deltagelse i arrangementer, events og kurser er gratis for alle skoler i Aalborg kommune, ligesom undervisningsoplæg m.m. er gratis (ekskl. evt. transport se mere under praktiske oplysninger bagerst i årsplanen). Yderligere oplysninger om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune, nyheder, aktuelt og omtale af events og arrangementer m.m. findes på hjemmesiden: Kontakt: konsulent Jens Rasmussen tlf /mail: 3

4 OM ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET Årsplanen for Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune for skoleåret byder på en lang række af spændende og anderledes tilbud til skolerne i Aalborg kommune, som vi naturligvis håber, at I ude på skolerne vil gøre rigtig meget brug af. Ud fra devisen om, at der er mange døre man kan gå ind og ud af i forbindelse med undervisningen, vil de tilbud, der på de følgende sider omtales nærmere, repræsentere forskellige indfaldsvinkler til faget, dets temaer, undervisningsmetoder og indhold i øvrigt. Der vil således være tilbud om: TEATER SALMER OG MUSIK FORTÆLLING AKTIVITETER ROLLESPIL IT-BASERET MATERIALE KUNSTPROJEKTER KURSER VOR UNDERVISERE Årsplanen vil være skolen i hænde medio juni måned for at give den enkelte underviser mulighed for at planlægge årets undervisning, så der bliver den bedst mulige sammenhæng mellem skoletjenestens tilbud og den daglige undervisning i den enkelte klasse. Der vil være tilbud til alle klassetrin i grundskoleforløbet, og det er søgt tilstræbt, at tilbuddene til skolerne dækker så bredt som overhovedet muligt, både hvad angår indhold og relevans, ligesom der i placeringen af lokaliteterne for afviklingen af de forskellige events og aktiviteter er taget videst muligt hensyn til kommunens store geografiske udbredelse. En lang række af tilbuddene rummer udover den direkte faglige relevans i forhold til kristendomskundskabsfaget muligheder for tværfaglige forløb, hvor andre fag inddrages: dansk, musik, historie, billedkunst og samfundsfag. Tilbuddene fra Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune lægger naturligt op til samarbejde med den lokale folkekirke, og det er skoletjenestens håb, at samarbejdet mellem skole, kirke og skoletjenesten kan være med til at styrke og udvikle faget kristendomskundskab 4

5 EFTERÅRET 2013 Læs mere om det enkelte tilbud længere fremme i årsplanen, hvor der findes udførlig beskrivelse. Tilmelding til et eller flere af de nævnte events/arrangementer sker via hjemmesiden: Alternativt ved telefonisk kontakt til konsulent Jens Rasmussen eller via mail: SEPTEMBER 2013 OKTOBER 2013 NOVEMBER Kl. MANDAG D. 23/9 KL TIRSDAG D. 24/9 KL ONSDAG D. 25/9 KL HASSERIS KIRKE NIBE KIRKE HALS KIRKE HØNSEFJER OG HUL I HOVEDET m. Kirketeatret v. Jens Jødal, Aarhus (ca. 50 min.) Kl. EFTER AFTALE LOKALT PÅ SKOLEN SALMEKASSEN I KLASSEN (1-2 lektioner) 2. 5 Kl. EFTER AFTALE BUDOLFI KIRKE, AALBORG RUNDT OM BUDOLFI (1-2 lektioner) Kl. FREDAG D. 25/10 KL OG GUG KIRKE ABRAHAMS DØTRE m. Teatertasken, Frederikssund (ca. 50 minutter) Kl. ONSDAG D. 30/10 KL VOR FRELSERS KIRKE, AALBORG SKIBSDRENGENS FORTÆLLING m. Anette Jahn, Måle (ca. 60 min) KURSUS ONSDAG D. 30/10 KL KLOSTERMARKSSKOLEN, AALBORG SLIP FORTÆLLINGEN LØS v. Anette Jahn, Måle Kl. TORSDAG D. 31/10 KL OG VOR FRELSERS KIRKE, AALBORG SKIBSDRENGENS FORTÆLLING m. Anette Jahn, Måle (ca. 60 min) Kl. EFTER AFTALE LOKALT PÅ SKOLEN SALMEKASSEN I KLASSEN (1-2 lektioner) Kl. EFTER AFTALE BUDOLFI KIRKE, AALBORG RUNDT OM BUDOLFI Kl. EFTER AFTALE LOKALT PÅ SKOLEN SALMEKASSEN I KLASSEN (1-2 lektioner) Kl. ONSDAG D KL VOR FRUE KIRKE, AALBORG JOSEF OG HANS BRØDRE m. Klezmer Duo, Aarhus (ca. 60 min) 5

6 FORÅR 2014 JANUAR 2014 MARTS 2014 APRIL 2014 MAJ Kl. ONSDAG D. 15/1 KL OG ANSGAR KIRKE, AALBORG INDISKE ASKEPOT m. Anette Jahn, Måle (ca. 40 min) K l. ONSDAG D. 22/1 KL ONSDAG D. 22/1 KL NØRRESUNDBY KIRKE HALS KIRKE SORRIG OG GLÆDE m. ELANTORI (ca. 60. minutter) KURSUS TIRSDAG D. 11. MARTS Kl BYPLANVEJENS SKOLE (BK) KREATIVITET OG KRISTENDOM v. Benny Vindelev Kl. MANDAG D.17/3 KL TIRSDAG D. 18/3 KL ONSDAG D. 19/3 KL HASSERIS KIRKE NIBE KIRKE HALS KIRKE LÆG ØRET TIL OG FÅ ØJE PÅ FARVEN SALMESANGSPROJEKT 2014 (ca. 60 minutter) Kl. MANDAG D. 24/3 KL MANDAG D. 24/3 KL TIRSDAG D. 25/3 KL TIRSDAG D. 25/3 KL ONSDAG D. 26/3 KL ONSDAG D. 26/3 KL VOR FRUE KIRKE, AALBORG VIA DOLOROSA PÅSKEVANDRING I AALBORG (ca. 60 min) Kl. MANDAG D. 7/4 KL MANDAG D. 7/4 KL TEATER NORDKRAFT BARNET m. Teater Odense (ca. 40 min) Kl. Uge 18 efter aftale (ons./tors./fre.) LOKALT PÅ SKOLEN PINSE MED POWER m. Gitte Engen (3 lektioner) Kl. Uge efter aftale (ons./tors./fre.) LOKALT PÅ SKOLEN PINSE MED POWER m. Gitte Engen (3 lektioner) Kompas, 6

7 Læs mere om de enkelte undervisningsoplæg, materialer m.m. længere fremme i årsplanen. Titel/emne Klassetrin Udbudsperiode SYMBOLER OMKRING OS En introduktion til symboler og brugen af symboler i hverdagen og i kirken klasse Hele året. I perioden oktober til marts kan skoletjenesten i samarbejde med KUNSTEN i forlængelse af arbejdet med materialet tilbyde omvisning med formidler og/eller workshop på KUNSTEN. Kontakt konsulenten. VORES KIRKE Om kirken, kirkeåret og om store begivenheder klasse Hele året. ENGLE" Et UV-oplæg om engle og det at tro på engle klasse Hele året. VIRTUEL KIRKETOUR Et IT-baseret undervisningsmateriale om kirkehistorie m. film, opgaver, lærervejledning klasse Hele året. Login fås ved henvendelse/tilmelding via hjemmesiden. QR-baserede aktiviteter klasse Hele året. VÆRDISPIL FOR MELLEMTRINNET Et spil om værdier, etik m.m klasse Hele året. VÆRDISPIL FOR ÆLDSTE KLASSETRIN Et spil om værdier, etik og om hvad der har betydning. (7) klasse Hele året. SÅDAN OM RITUALER Om ritualer i hverdagen og i kirken klasse Hele året. PÅ KANT MED KIERKEGAARD Projekt/materiale om Søren Kierkegaard Danmarks mest betydningsfulde filosof. Udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. Landsdækkende projekt klasse Hele året (begrænset antal) LIVET OG DØDEN Et materiale om tanker og følelser omkring døden og livet klasse Hele året. I perioden oktober til marts kan skoletjenesten i samarbejde med KUNSTEN i forlængelse af arbejdet med materialet tilbyde omvisning med formidler og/eller workshop på KUNSTEN. Kontakt konsulenten. 7

8 OMTALE AF EVENTS OG ARRANGEMENTER KLASSETRIN HØNSEFJER OG HUL I HOVEDET med Jens Jødal/Kirketeatret MANDAG DEN 23. SEPTEMBER 2013 KL I HASSERIS KIRKE TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2013 KL I NIBE KIRKE ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 KL I HALS KIRKE Varighed: ca. 55 minutter H.C. Andersens eventyr Det er ganske vist sat over for Jesu lignelse om Den barmhjertige samaritaner. 1 mand i 21 forskellige roller. H.C. Andersen kommer på besøg i skikkelse af skuespilleren Jens Jødal fra Kirketeatret i Aarhus, der ved hjælp af dukker, mekaniske flagermus, hjælp fra publikum samt en lang række stemmer, der imiterer dyrenes egne lyde, genfortæller eventyret Det er ganske vist. Efterfølgende spiller og fortæller Jens Jødal lignelsen om Den barmhjertige samaritaner, hvor flere børn bliver klædt ud som røvere, og hele publikum inddrages løbende i forestillingen Til sidst kædes de to fortællinger sammen, og pointerne giver stof til undervisningen. Aktør: Jens Jødal fra Kirketeatret i Aarhus Tilmelding - på hjemmesiden: KLASSETRIN SALMEKASSEN I KLASSEN LOKALT PÅ SKOLEN EFTER AFTALE Varighed: 1 2 lektioner. (Udbudsperiode sept. nov samt efter aftale) At kende til, samt synge og samtale om salmer og sange indgår direkte i beskrivelsen af trinmålene efter hhv. 3. og 6. klassetrin. Skoletjenestens konsulent kommer med salmekassen under armen og i løbet af 1 2 lektioner lærer og synger vi sammen både gamle og nye salmer. Valget af salmer kan ske efter aftale med underviseren så arrangementet passer ind i det aktuelle stof klassen beskæftiger sig med. Vi snakker om hvad en salme er, om indhold og melodier og meget andet, måske danser vi en salme eller laver andre aktiviteter. Krav: skolen skal kunne stille klaver til rådighed (evt. musiklokale). Aktør: konsulent Jens Rasmussen Tilmelding/aftale - på hjemmesiden: eller på telefon

9 2. 5. KLASSETRIN RUNDT OM BUDOLFI BUDOLFI KIRKE, AALBORG EFTER AFTALE (kun formiddage) Varighed: 2 lektioner. Udbudsperiode oktober november 2013 samt april maj 2014 Budolfi kirke, stiftets domkirke, rummer mange spændende historier. Sammen dykker vi ned i historien og går på jagt mellem kirkebænkene. Vi kigger opad og nedad og rundt omkring os og får helt sikkert øje på mange spændende ting. Besøget rummer udover fortælling om kirken, fotojagt og diverse opgaver, aktiviteter m.m. Besøget i Budolfi kirke kan evt. kombineres med besøg på andre lokaliteter i Aalborg. Tilmelding/aftale - på hjemmesiden: eller på telefon KLASSETRIN SORRIG OG GLÆDE med Musikteater Elantori ONSDAG DEN 22. JANUAR 2014 KL I NØRRESUNDBY KIRKE ONSDAG DEN 22. JANUAR 2014 KL I HALS KIRKE Varighed ca. 60 minutter Musikteatret ELANTORI præsenterer forestillingen Sorrig og glæde. Eleverne får en lærerig, levende og anderledes turboguide gennem kirkerummet. Et musikalsk, morsomt og indimellem rørende teaterforedrag for de yngste klassetrin. Eleverne lærer om kirkens rum, symboler, kunst og meget andet. Det er en helt almindelig dag i kirken. Orlakarla er på arbejde. Hun gør rent i kirken, men hun har frygtelig travlt og føler sig meget stresset. Musikisser er også på arbejde. Hun er organist og øver sig på orglet - og så sker der noget. Aktører: skuespiller Anne Marie Pock-Steen og organist Else-Marie Kristoffersen fra Musikteatret Elantori. Tilmelding - på hjemmesiden: 9

10 4. 6. KLASSETRIN LÆG ØRET TIL OG FÅ ØJE PÅ FARVEN - salmesangsprojekt 2014 MANDAG DEN 17. MARTS 2014 KL I HASSERIS KIRKE TIRSDAG DEN 18. MARTS 2014 KL I NIBE KIRKE ONSDAG DEN 19. MARTS 2014 KL I HALS KIRKE Varighed: ca. 60 minutter (+ arbejde på klassen) En årligt tilbagevendende tradition i kommunen. De tilmeldte klasser arbejder ud fra et materiale (tekster, noder, CD m.m.), der sendes til skolerne ca. 2 måneder før afviklingen, med en række salmer og mødes derefter i én af de tre kirker, for sammen med et velspillende 5-mands rytmisk band at synge salmerne i fællesskab og høre mere om salmerne og kirkeåret. Salmerne til salmesangsprojektet 2014 består fortrinsvis af nye og nyere rytmiske salmer, der afspejler kirkeårets forskellige begivenheder. Læs mere på hjemmesiden: Aktører: Rytmisk band fra Musikkonservatoriet i Aalborg Tilmelding - på hjemmesiden: KLASSETRIN VIA DOLOROSA påskevandring MANDAG DEN 24. MARTS 2014 KL OG TIRSDAG DEN 25. MARTS 2014 KL OG ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 KL OG Varighed: ca. 60 minutter (+ forberedelse på klassen ca. 3 lektioner) VIA DOLOROSA er en påskevandring med fokus på begivenhederne fra Jesus tilfangetagelse i Getsemane Have domfældelsen, Peters svigt og korsfæstelsen. Efter en introduktion i Vor Frue Kirke begiver eleverne sig ud på en vandring, hvor forskellige stationer opleves. Vandringen slutter i Vor Frue Kirke hvor Der lægges vægt på fortælling og aktiv elevmedvirken. Deltagende klasser får i god tid inden påskevandringen tilsendt introduktionsmateriale, der indeholder roller, sang, baggrundsmateriale om påskens begivenheder samt tips og ideer i forbindelse med arbejdet med påsken. Maks. 2 klasser pr. gang (gerne fra forskellige skoler) Tilmelding- på hjemmesiden: 10

11 3. 5. KLASSETRIN PINSE MED POWER i samarbejde med Gitte Engen LOKALT PÅ SKOLEN- EFTER AFTALE Projektet udbydes onsdage, torsdage og fredag i ugerne og 21 (april/maj 2014). Varighed: 3 lektioner + forberedelse Fokus på pinsen. Ud fra et oplæg med baggrundsstof, opgaver m.m. om pinsen som højtid arbejder klassen sammen med kunstneren Gitte Engen om at fremstille kunstværker, der fortæller om pinsens begivenheder. De fremstillede værker kan ophænges i jeres lokale kirke eller på skolen. Skoletjenesten formidler gerne samarbejdet med den lokale kirke. Skolerne tilbydes workshop med Gitte Engen i 3 sammenhængende lektioner. Skoletjenesten leverer materialer. Det vil i forbindelse med projektet være naturligt at etablere et fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab, musik og billedkunst. Billedkunstlokale el. lign.skal være til rådighed. Aktør: billedkunstner Gitte Engen Tilmelding for aftale - på hjemmesiden: eller på telefon KLASSETRIN JOSEF OG HANS BRØDRE FOR FULD MUSIK med Klezmer Duo, Aarhus ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 KL I VOR FRUE KIRKE Varighed: ca. 60 minutter Fortællingen om Josef og hans brødre, hvor fokus er på det at beslutte sig for at få det bedste ud af den situation man er havnet i samt tilgivelsen, er ramme om en festlig, forrygende og total musikalsk oplevelse. Klezmer Duo repræsenterer det ypperligste indenfor klezmermusikken, den livsbekræftende jødiske musiktradition med rødder i Østeuropa, og deres sprudlende og livsglade musik får livsglæden frem. Forestillingen rummer fortælling, musik, aktiv medvirken, fortælling om musikken og instrumenterne. Kort sagt bibelfortælling på en anderledes måde. Aktører: Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt (Klezmer Duo) Tilmelding på hjemmesiden: 11

12 KLASSETRIN ABRAHAMS DØTRE med Teater Teatertasken FREDAG DEN 25. OKTOBER 2013 KL OG I GUG KIRKE Varighed: ca. 50 minutter (Begrænset antal billetter) Abrahams døtre er en forestilling om to kulturer, to religioner og to mennesker. Udgangspunktet er den barske historie om Abraham, der var villig til at ofre sin egen søn. Denne fortælling har kristne og muslimer tilfælles, dog i to forskellige versioner. De to halvsøstre på scenen strides nu om hvilken, der er den rigtige. Men de skændes også om arven og om forholdet til deres afdøde far. Som i vor verdens stridigheder er det svært at skelne mellem hvad der bunder i religion, i penge eller kultur. Oprigtigt og smukt, opofrende og smertefuldt. Og foruroligende aktuelt sådan skrev Børneteateravisen. Aktører: Skuespillerne Karen Nielsen og Laura Kamis Wrang Tilmelding på hjemmesiden: KLASSE SKIBSDRENGENS FORTÆLLING med Anette Jahn, Måle ONSDAG DEN 30. OKTOBER 2013 KL I VOR FRELSERS KIRKE TORSDAG DEN 31. OKTOBER 2013 KL. 9.30/ SAMME STED Varighed: ca. 40 minutter Gennem skibsdrengen Simon fortælles en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen; en skæbnefortælling om at det, man giver ud, kommer tilbage til én, og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen. Danmarks måske dygtigste historiefortæller, Anette Jahn fra Måle Fortælleteater, forstår som ingen andre at fange tilhørernes opmærksomhed. Forestillingerne lægger op til et fagsamarbejde med danskfaget med henblik på Karen Blixens forfatterskab, som er en del af den fælles Kulturkanon. I forbindelse med tilmelding/arrangement leveres undervisningsoplæg om skibsdrengens fortælling i relation til bibelske motiver/temaer m.m. Aktør: Anette Jahn, Måle Fortælletater Tilmelding på hjemmesiden: 12

13 (7.) KLASSE INDISKE ASKEPOT om unge og sorg med Anette Jahn, Måle ONSDAG DEN 15. JANUAR 2014 KL / I ANSGAR KIRKE Varighed: ca. 40 minutter En forestilling der krydser grænser mellem bibel og eventyr. En kreativ indgang til arbejdet med død og sorg. Eventyret om Askepot er indsamlet i mere end 3000 udgaver verden over, og er verdens mest udbredte eventyr. Fortælleforestillingen tager udgangspunkt i en bearbejdet udgave fra Kashmir gribende, morsom og uhyggelig. Fortællingen handler om et søskendepar i teenagealderen, der mister deres mor og skal forsøge at komme videre derfra. Fortællingen vækker både interesse og følelser og sætter refleksioner omkring liv og død i gang hos eleverne. Der leveres inden forestillingen digitalt uv-materiale til tilmeldte skoler. Projektet er støttet af Udviklingsfonden. Fagsamarbejde mellem kristendomskundskab og dansk er oplagt. Aktør: Anette Jahn, Måle Fortælleteater Tilmelding på hjemmesiden: (7.) KLASSETRIN BARNET en søgen efter identitet og troen på sig selv med Teater Kompas, Odense MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KL og PÅ NORDKRAFT Varighed: ca. 60 minutter Med inspiration fra fortællingen om Marias bebudelse og Cecil Bødkers roman Marias barn, har Line Mørkeby lavet en forestilling om en ung piges udvikling fra barn til kvinde. En pige er fanget mellem omverdenen og sig selv. En moderne poetisk monolog om at finde troen på sig selv om søgen efter identitet og om at finde roen i det indre kaos. Tænk hvis hun i virkeligheden bare bildte sig ind, at hun var gravid. At det hele var noget hun fantaserede sig til. At hun var sindssyg. Eller tænk hvis den fremmede havde været virkelig, en eller anden tilfældig forbipasserende, der havde forvirret hende med snak og voldtaget hende. Hvad skulle der så blive af hende. Og hvad skulle der blive af sådan et barn.. Aktør: Line Bie Rosenstjerne og Cille Buch/Teater Kompas Tilmelding på hjemmesiden: 13

14 UNDERVISNINGSOPLÆG OG ANDRE MATERIALER KLASSE SYMBOLER OMKRING OS EN INTRODUKTION TIL SYMBOLER I HVERDAGEN OG I KIRKEN. 3-5 LEKTIONER Materialet leveres hele året. Besøg på KUNSTEN kun efter aftale med konsulenten og kun i perioden oktober til marts. Vi er i hverdagen omgivet af symboler, hvor tolkningen af disse er vigtig for forståelsen af verden omkring os. Materialet er et let tilgængeligt, kortfattet materiale om symboler og brugen af symboler for de yngste klassetrin med særligt henblik på de symboler der kendes fra kirken og dens historie. Materialet kan/bør kombineres med et besøg på KUNSTEN i Aalborg, hvor museets formidlere vil vise og fortælle om brugen af symboler i udvalgte billeder fra den faste samling. Herudover er der mulighed for, at klassen kan deltage i en workshop på KUNSTEN, hvor der arbejdes med brugen af symboler på elevernes præmisser. Folkekirkens skoletjeneste dækker udgifter i forbindelse med projektet (formidler/workshop). Bestilling af materiale på hjemmesiden: Aftale om besøg/workshop kontakt konsulenten KLASSE VORES KIRKE OM KIRKEN, KIRKEÅRET OG OM STORE BEGIVENHEDER. 3-5 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Vores Kirke er et informativt og lettilgængeligt uv-materiale om kirken som bygning, om kirkeåret og højtiderne og om de store begivenheder i livet, som kirken danner ramme om. Materialet giver eleverne en baggrundsviden, der lægger op til besøg i den lokale kirke. Forslag til aktiviteter og opgaver i forbindelse med besøg i den lokale kirke medsendes. Bestilling af materiale på hjemmesiden: 14

15 KLASSE ENGLE ET UNDERVISNINGSOPLÆG OM ENGLE OG DET AT TRO PÅ ENGLE. 2-4 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Igennem årtusinder har mennesker uanset nationalitet og religion gået med bevidstheden, håbet om og troen på, at der findes noget, der rækker ud over menneskets forstand; at der findes væsener som er usynlige for det blotte øje væsener som indvirker på vores dagligdag beskytter og guider os gennem livet. Disse væsener kaldes engle. Dette undervisningsoplæg har fokus på engle i alle afskygninger engle i religion, kunst, musik, litteratur og i sproget. Materialet fører jer vidt omkring og vil forhåbentlig inspirere jer til at tale om egne erfaringer med engle og meget mere. Oplagt idemateriale til fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Materialet indeholder udover baggrundsviden opgaver, tips og ideer til undervisningen. Dele af materialet er inspireret af materiale udarbejdet af skoletjenesten i Lolland-Falsters Stift. Bestilling af materiale på hjemmesiden: KLASSE VIRTUEL KIRKETOUR ET DIGITALT BASERET UNDERVISNINGSOPLÆG OM KIRKENS HISTORIE MED FILM/OPGAVER M.M. 2-4 LEKTIONER Materialet leveres hele året. Et IT-baseret undervisningsmateriale, der tager eleverne med på en tur rundt i det nordjyske landskab, hvor de stifter bekendtskab med forskellige tiders kirkebyggeri. Igennem fire små film, der fortæller om hhv. den romanske, den gotiske, den nyere og den moderne kirke erhverver eleverne sig viden om forskellige tiders byggetraditioner og om kirkernes inventar m.m. Filmene lægger op til opgaveløsning på baggrund af medfølgende digitalt undervisningsmateriale til de enkelte film. Et anderledes og interaktivt materiale, der også rummer lærervejledning, tips og ideer til arbejdet med kirkens historie. Adgang til lærervejledning/opgaver fås ved bestilling. Kig mere på siden: Bestilling af password på hjemmesiden: 15

16 2. 6. KLASSE QR-BASERET AKTIVITET TIL FORSKELLIGE TEMAER. 1 LEKTION. Materialet leveres hele året. Har klassen arbejdet med et bestemt emne eller tema, kan du hos konsulenten bestille et færdigt QR-baseret løb omkring netop det, eleverne har arbejdet med. Ved hjælp af QR-koder får eleverne repeteret fakta og lign. omkring det gennemgåede emne/tema. QR-koderne hænges op rundt omkring på skolen, kirken eller andre steder når eleverne finder koderne, scannes koden ind og eleverne noterer det rigtige svar på det medfølgende svarark. Kontakt konsulenten og aftal indholdet af løbet. Leveringstid ca. 1 uge. - Der foreligger pt. færdigt materiale til flg. emner: lignelser symboler kirkeåret Bestilling af QR-baseret materiale til løb: kontakt konsulenten eller via mail: KLASSE SÅDAN OM RITUALER OM RITUALER I HVERDAGEN OG I KIRKEN. 3-5 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Sådan om ritualer er et undervisningsmateriale til kristendomskundskab rettet mod mellemtrinnet. Forløbet strækker sig over 3-5 lektioner og kan/bør afsluttes med et besøg i den lokale kirke, hvor I hører om kirkens ritualer. Ritualer er kendt i alle kulturer og i mange forskellige sammenhænge. Nogle ritualer er tilknyttet en religiøs tro, andre er areligiøse, men alle markerer og giver betydning til den begivenhed, de knytter sig til lige fra fodboldkampe til barnedåb! Der indgår aktivitet/forløb efter storylinemetoden om ritualer i materialet, hvor elevernes viden og fantasi indgår. Hvis I afslutter arbejdet med materialet med et besøg i den lokale kirke, medsendes der idéoplæg til den lokale præst i forlængelse af materialet. Dele af materialet er udarbejdet af skoletjenesten KK44 i Silkeborg. Bestilling af materiale på hjemmesiden: 16

17 4. 6. KLASSE VÆRDISPIL FOR MELLEMTRINNET ET SPIL MED OVERVEJELSER 1-2 LEKTIONER. MED VEJLEDNING, SPØRGSMÅL M.M. Materialet leveres hele året. Værdispil for mellemtrinnet sætter fokus på hvilke værdier eleverne anser for vigtige i deres eget og i andres liv. Etik og værdier har mange fælles berøringspunkter og spillet lægger op til overvejelser over og diskussion af hvilke værdier der har betydning. Spillet kan gennemføres på forskellige måder og der er enkelte anvisninger på, hvordan begrebet værdier kan inddrages i klassens arbejde. Der medfølger vejledning, spillebrikker og spørgsmål. Bestilling af materiale på hjemmesiden: KLASSETRIN VÆRDISPIL FOR ÆLDSTE KLASSETRIN HVILKE VÆRDIER HAR DU SELV OG DE ANDRE. 1-2 LEKTIONER. MED VEJLEDNING, SPØRGSMÅL M.M. Materialet leveres hele året. Værdispil for de ældste klassetrin er et spil om hvilke værdier, du selv har og hvilke du tror andre har. Ud fra de medfølgende spørgsmål satser du på hvilke værdier, du tror dine modspillere har og spillet lægger op til diskussion af, hvad der har betydning i vores liv. Værdispillet kan kombineres med arbejdet med f. eks. udvalgte lignelser. Der medfølger vejledning, spillebrikker og spørgsmål. Bestilling af materiale på hjemmesiden: 17

18 KLASSETRIN LIVET OG DØDEN ET UV-OPLÆG OM TANKER OG FØLELSER OMKRING DØDEN. Mulighed for besøg/workshop på KUNSTEN 3-5 LEKTIONER. Materialet leveres hele året. Besøg på KUNSTEN kun efter aftale med konsulenten og kun i perioden oktober til marts. Døden en del af livet er et tværfagligt undervisningsmateriale, som henvender sig til fagene kristendom, dansk og samfundsfag. Døden som samtaleemne har i løbet af de senere år udviklet sig til et tabu for mange mennesker, med det resultat at unge ofte overlades til sig selv med deres tanker og forestillinger om døden. Materialet indeholder baggrundsstof, forslag til opgaver, tekstbilag og meget andet. I tilknytning til undervisningsmaterialet leveres en DVD med 7 små film om en 17-årig pige der dør, og hendes 15-årige bror der lever. I samarbejde med KUNSTEN i Aalborg tilbyder skoletjenesten et projekt om livet og døden belyst igennem eksempler fra kunsthistorien/evt. workshop. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg dækker udgifter i forbindelse med besøg/workshop.. Bestilling af materiale på hjemmesiden: Aftale om besøg/workshop kontakt konsulenten KLASSETRIN PÅ KANT MED KIERKEGAARD HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE MENNESKE? KRISTENDOMSKUNDSKAB OG DANSK. Materialet er udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og er omtalt i FOLKESKOLEN. Materialet leveres hele året (begrænset antal). - I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et projekt til udskolingen om Kierkegaards tænkning. Søren Kierkegaard ( ) er Danmarks mest betydelige filosof og ophavsmand til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv Materialet består af: et sæt plakater med reproduktion af fem kunstværker til ophængning i klassen Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum. Et læreroplæg med baggrundsstof og forslag til et konkret undervisningsforløb samt to prøveoplæg i relation til materialet (da/kr) Bestilling af materiale på hjemmesiden: 18

19 KURSUSTILBUD FRA SKOLETJENESTEN KURSUS 1301 SLIP FORTÆLLINGEN LØS med Anette Jahn ONSDAG DEN KL KLOSTERMARKSSKOLEN, AALBORG Tilmelding senest Anette Jahn er en af Danmarks allerdygtigste historiefortællere. I 2008 vandt hun danmarks-mesterskabet i historiefortælling, og hun blev indstillet til finalen om Den Fynske Kulturpris Det er således en superkapacitet på området, det er lykkedes Folkekirkens skoletjeneste at få som kursusleder på kurset med titlen: Slip fortællingen løs. Kom og få mod til at slippe bogen og fortælle levende. Du medbringer en fortælling/bibelfortælling som du har lyst til at arbejde med én du selv holder af. Du får mulighed for at arbejde kreativt og innovativt med fortællingen gennem fortælleøvelser under vejledning af Anette Jahn. Kurset indledes med en fortælleoplevelse, hvor en indskolingsklasse er inviteret med, og du vil opleve Anette Jahns levende fortællemetode. Kurset blev udbudt for 3 år siden, og blev hurtigt fuldtegnet, så skynd dig! Tilmelding på hjemmesiden: eller på mail: Læs mere om Anette Jahn: KURSUS 1302 KREATIV KRISTENDOM OM AT FÅ FINGRE KRISTENDOMMEN OG OM AT BRUGE ALLE SANSER.. TIRSDAG DEN 11. MARTS 2014 KL BYPLANVEJENS SKOLE, AALBORG Tilmelding senest I Kursets formål er at give inspiration til at arbejde med faget kristendom, så eleverne får brug for - og brugt - alle sanser i læringsprocessen. At arbejde med faget på denne måde rummer både oplevelse, involvering og kreativitet. På kurset vil formålet blive uddybet, ligesom forholdet mellem bibelfortælling og livsemner, faglighed og kreativitet sættes i spil. Der vil også blive givet eksempler på procesarbejde, hvor bl.a. billedkunst og visualisering er en del af læringen. Kurset vil byde på en kreativ aktivitet for alle deltagere. Tilmelding på hjemmesiden: eller på mail: 19

20 KONSULENTFUNKTION OG SPECIELLE TILBUD KONSULENTFUNKTION: Du er som underviser altid velkommen til at kontakte konsulent Jens Rasmussen, der gerne tilbyder at være behjælpelig med udarbejdelse af årsplan, arbejde med specifikke temaer og emner og udarbejdelse af undervisningsforløb eller blot til en snak om det at undervise i faget kristendomskundskab. Jeg kommer meget gerne til skolen i forbindelse med fagudvalgsmøde o. lign. Kontakt mig og vi finder en plads i kalenderen, der passer ind i jeres hverdag. MATERIALER OG LÆREBOGSSYSTEMER TIL GENNEMSYN: Har du og dine kolleger, f. eks. i forbindelse med nyindkøb, brug for at orientere jer i mængden af lærebogssystemer og andre fagrelaterede materialer, kan jeg nu tilbyde at udlåne lærebøger/systemer/materialer fra næsten alle forlag til gennemsyn. Udlånstiden: efter aftale. Kontakt konsulenten på telefon for aftale om lån/ønsker. NYT NYT NYT KOSTUMER TIL ÅRETS KRYBBESPIL: Kender du til vanskelighederne med at finde den rigtige dragt til engle, de tre vise mænd, hyrderne, Maria og Josef for slet ikke at tale om æslet og alle de andre? Skal dine elever stå for årets krybbespil til juleafslutningen på skolen, i kirken eller i klassen, kan Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune nu tilbyde skolerne GRATIS at låne et komplet sæt flotte og udtryksfulde dragter til lejligheden. Dragterne er færdige til udlån medio november 2013 og er designet og fremstillet af et dygtigt designhold og deres undervisere fra Aalborg Produktionsskole. Dragterne leveres i størrelse 6-8 og år (20 dragter i hvert sæt). Udlånstid/periode efter aftale med konsulenten. Læs og se mere på hjemmesiden: Reservering af dragter: kontakt konsulenten på telefon eller på mail: 20

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 2015 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 2015 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2015 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE WWW.SKOLE-KIRKE-AALBORG.DK Mail:JRA@KM.DK / IDF@KM.DK TLF.: 24944646/23467600 Facebook.com/fst.aalborg [ S k r i v f i r m a e t s n a

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune?

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? ÅRSPLAN 2015-16 Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i kristendomskundskab til

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2011/2012 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Kære lærere, så er jeg tilbage fra barsel og klar med en ny årsplan fuld af spændende projekter og kurser. I det kommende år har

Læs mere

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014 www.bornogengle.dk Årsplan for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti 2013-2014 1 2 Om projekterne Tilmelding til de enkelte projekter foregår på skoletjenestens hjemmeside www.bornogengle.dk

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Teater for skoler, børn & unge 14//15

Teater for skoler, børn & unge 14//15 Teater for skoler, børn & unge 14//15 Forestillinger 14//15 0.- 1. klasse (samt DUS/SFO) tivoli 5.-6. klasse guldgraveren 2.- 4. klasse (samt DUS/SFO) ved arken klokken otte 3.- 6. klasse for enden af

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser ÅRSPLAN 2015-2016 Undervisningsprojekter & lærerkurser Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov FUSR - HVAD ER DET? Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Skoletjenestens. Katalogtilbud 2012-13. Web udgave. Børn og unge

Skoletjenestens. Katalogtilbud 2012-13. Web udgave. Børn og unge Skoletjenestens Katalogtilbud 2012-13 Børn og unge Skoletjenesten 2012 www.skoletjenesten.horsens.dk Nr. Aktivitet Katalogtilbud Alle med tilmelding til Skoletjenesten 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst,

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

TILSKUD 4.000. aktiviteter fordelt på alle fag. Digitalt

TILSKUD 4.000. aktiviteter fordelt på alle fag. Digitalt TILSKUD 4.000 aktiviteter fordelt på alle fag Digitalt interak og lærings tivt u for 0.-4 nivers. klasse Har du svaret på spørgsmålene? DIGITALT LÆRINGSUNIVERS Villeby er et stærkt interaktivt, digitalt

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere