ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger"

Transkript

1 ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl. sparkeformer) 5. Teknisk Afslutninger (inkl. sparkeformer) 6. Teknisk Finter og vendinger 7. Teknisk Små spil (3:3 - med valgt fokus f.eks. dribling) 8. Teknisk Små Spil (5:5 - med valgt fokus) 9. Teknisk Små Spil (8:8 - med valgt fokus) Efterårsferie 10. Taktik Intro til Spillestilsbolden + forsvarsspil 11. Taktik Erobringsspil 12. Taktik Opbygningsspil 13. Taktik Afslutningsspil 14. Taktik Omstillingsspil Taktik Opsamling 16. Fysisk Aerob træning 17. Fysisk Anaerob træning 18. Fysisk Opsamling Juleferie 19. Mental 1 Kompetitiv træning 20. Mental 2 Momentum træning 21. Kursus 1 Kamplederkursus 22. Kursus 2 Kampleder herunder Fair Play 23. Kursus 3 Kampleder Vinterferie 24. Fysisk/Mental 3 Konkurrence-strategier (individuelt og som hold) 25. Taktik Lektioner flyttet til Observation af Superligakamp eller lign. 26. Stævnedag/aften Afvikling (kampledertræning) under udarbejdelse 27. Taktik Forberedelse til observation 28. Taktik Observation af Superligakamp / kampanalyse 29. Taktik Efterbehandling af Superligakamp / kampanalyse 30. Taktik/Teknisk Opsamling 1

2 Lektion Snickers Cup At introducere eleverne til fodbold som en sjov og stemningsskabende aktivitet, hvor den individuelles niveau ikke kan skinne uden hjælp fra kollektivet. Normer og værdier Turnering med skiftende hold og pointtildeling til den enkelte. I plenum diskuteres værdien af kollektivet for den enkeltes mulighed for at vinde turneringen i denne form. Hvad kræver det af samarbejde, hvis man skal lykkes? Hvilke roller skal udfyldes, og hvem skal gøre det? 2

3 Lektion Boldkontrol Basal introduktion til forskellige redskaber til at kontrollere bolden i fodbold. Eleverne introduceres for de mest almindelige tekniske færdigheder på et helt overordnet plan. Diverse mig og bolden-øvelser med fokus på basale tekniske færdigheder og kendskab til og tryghed ved bolden. Eleverne går sammen i små grupper og diskuterer, hvad der er sværest/lettest i forhold til at kontrollere bolden. Hvad kræver det så af medspillerne? 3

4 Lektion Dribling At opøve elevernes færdigheder i at drible med bolden samt at bevidstgøre dem om forskellige former for dribling med bolden herunder berøring af det taktiske aspekt. Normer og værdier Forskellige øvelser med fokus på den tekniske udførelse af driblinger. Gående fra det helt formelle, tekniske niveau til at tage færdigheden med i spil af forskellig karakter både lege og det færdige spil. Spillerne går sammen 2 og 2 og drøfter, hvordan og hvornår driblinger har deres værdi i fodboldspillet. Herunder berøres også gerne, hvad driblinger kræver af hhv. den boldførende spiller og dennes holdkammerater for at sikre bedst mulighed for succes. 4

5 Lektion Pasninger Eleverne introduceres for de forskellige typer af pasninger, der findes i fodbold. Herunder lægges der vægt på instruktionsmomenterne ved de sparketekniske færdigheder, som de forskellige pasninger udføres ved hjælp af. Der arbejdes ud fra grundelementet, indersideafleveringer. Herfra viderebygges med diverse andre pasninger som yderside-, halvliggende vrist-, hæl- og chipafleveringer. Der fokuseres på den tekniske udførelse, hvorefter færdighederne sættes i kontekst gennem diverse spil. 5

6 Lektion Afslutninger Eleverne introduceres for de mange forskellige typer af afslutninger, man kan benytte i fodbold. Herunder er der særligt fokus på instruktionsmomenterne i de fodboldtekniske færdigheder, det kræver for at kunne udføre disse. Forskellige afslutningsøvelser gennemføres med fokus på den tekniske udførsel. Herefter sættes færdighederne ind i mindre spil, øvelser og til sidst i det færdige spil. Eleverne starter med at drøfte 2 og 2, i hvor høj grad følgende påstand er rigtig: Man scorer kun, hvis man skyder!. Efterfølgende diskuteres, hvor det er lettest at score fra, samt hvilke færdigheder, det kræver at score mål. I plenum konkluderes, hvad det kræver af holdkammeraterne, hvis holdet skal score. 6

7 Lektion Finter og vendinger Eleverne skal introduceres til de mest almindelige finter og vendinger i fodbold. Herunder et særligt fokus på de instruktionsmomenter, der ligger til grund for en korrekt udførsel af disse. Der arbejdes indledningsvist med formelle tekniske øvelser helt uden modstand, hvor de basale tekniske krav gennemgås grundigt. Efterfølgende øges modstanden gradvist i øvelserne, indtil de til slut sættes ind i det færdige spil eller i småspil og øvelser, hvor de i særlig grad anvendes. I plenum diskuteres: Hvad er den dygtige drible/finte/vende-spiller? Hvad kræver det at lykkes med disse aktioner af spilleren selv og af holdkammeraterne? 7

8 Lektion Små spil (3-, 5- og 8-mands) At benytte de tidligere indlærte færdigheder i mere komplekse sammenhænge Over tre lektioner øges kompleksiteten gradvist gående fra 3 mod 3 til 8 mod 8. Normer og værdier Fysisk træning Krop og identitet Der spilles små kampe mellem en række hold, som skiftes til at møde hinanden på kryds og tværs. Eleverne drøfter 2 og 2 efter hver enkelt gang, hvad det specifikke spil (specielt) kræver af færdigheder for at lykkes/have succes. Efter den sidste lektion drøftes i plenum, hvad de enkelte spil hver især kræver dels af den enkelte, dels af holdet. 8

9 Lektion Intro til spillestilsbolden + forsvarsspil DBU s spillestilsbold introduceres og første emne, forsvarsspil, igangsættes. Eleverne skal opbygge forståelse for og kendskab til de enkelte mulige delelementer i forsvarsspillet. Normer og værdier Idrætten i samfundet Krop og identitet Der startes med øvelser, hvor fokus ligger på individuelle færdigheder i forhold til forsvarsspillet. Efterfølgende sættes disse færdigheder i spil gennem øvelser med fokus på først parvis, siden holdvis ageren i de to overordnede forsvarsstile: zoneopdækning og mandsopdækning. Eleverne drøfter i mindre grupper fordele og ulemper ved de to overordnede forsvarsstile. Herunder drøftes endvidere, hvilke forskelle (om nogen), der er i de krav den enkelte stil stiller til spillerne individuelt og relationelt. 9

10 Lektion Erobringsspil Eleverne introduceres til spillestilsboldens anden fase, erobringsspillet. Eleverne undervises både i de individuelle og de relationelle færdigheder, der anvendes i denne del af fodboldspillet. Normer og værdier Fysisk træning Krop og identitet Indledningsvist gennemføres øvelser med fokus på spillernes individuelle færdigheder i forhold til denne fase af spillet. Efterfølgende udvides der til at lave øvelser med fokus på de relationelle færdigheder, det kræver at erobre bolden fra det andet hold. Slutteligt sættes færdighederne ind i det mere komplekse (næsten) færdige spil. Eleverne drøfter 2 og 2, hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for at man kan lykkes hhv. individuelt og som hold med at erobre bolden fra modstanderne. 10

11 Lektion Opbygningsspil Eleverne introduceres til spillestilsboldens tredje fase, opbygningsspillet. Eleverne undervises både i de individuelle og de relationelle færdigheder, der anvendes i denne del af fodboldspillet. Desuden introduceres de for forskellige stile/tilgange til den opbyggende del af spillet. Normer og værdier Indledningsvist gennemføres øvelser med fokus på spillernes individuelle færdigheder i forhold til denne fase af spillet. Efterfølgende udvides der til at lave øvelser med fokus på de relationelle færdigheder, det kræver at spille bolden forbi det andet hold. Slutteligt sættes færdighederne ind i det mere komplekse (næsten) færdige spil. Eleverne drøfter i plenum, hvilke færdigheder, det kræver for at lykkes med at bygge spillet op, som man ønsker. Herunder tages der selvfølgelig hensyn til de forskellige stile, man kan vælge at gribe det an ud fra. 11

12 Lektion Afslutningsspil Eleverne introduceres til spillestilsboldens fjerde fase, afslutningsspillet. Eleverne undervises både i de individuelle og de relationelle færdigheder, der anvendes i denne del af fodboldspillet. Desuden introduceres de for forskellige stile/tilgange til den afsluttende del af spillet. Normer og værdier Indledningsvist gennemføres øvelser med fokus på spillernes individuelle færdigheder i forhold til denne fase af spillet. Efterfølgende udvides der til at lave øvelser med fokus på de relationelle færdigheder, det kræver at bryde igennem modstandernes forsvar og komme til afslutning. Slutteligt sættes færdighederne ind i det mere komplekse (næsten) færdige spil. I mindre grupper drøftes det, hvad der skal til for at opnå en afslutning (gerne scoring). Hvad kendetegner den gode afslutter? 12

13 Lektion Omstillingsspil Eleverne introduceres til spillestilsboldens sidste fase, omstillingsspillet. Eleverne undervises både i de individuelle og de relationelle færdigheder, der anvendes i denne del af fodboldspillet. Desuden introduceres de for forskellige stile/tilgange til denne del af spillet. Normer og værdier Omstillingsspil handler primært om den mentale reaktion på den situation, hvor boldbesiddelsen skifter hold. Derfor øves denne del af spillet gennem øvelser, der bevidst har til formål at sikre mange skift i boldbesiddelsen. Det drøftes i plenum, hvad der er det svære ved denne del af spillet, hvilke strategier, man med fordel kan anvende, og hvad det kræver af såvel den enkelte som holdet er være succesfuld i denne svære del af spillet. 13

14 Lektion Opsamling At give spillerne mulighed for at reflektere over de tidligere lærte lektioner. : Eleven har viden om tekniske færdigheder. Eleven har viden om taktiske færdigheder. Eleven har viden om fysiske færdigheder. Eleven har viden om mentale færdigheder. : Eleven har viden om processer i gruppe- og hold samarbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fag ord og begreber. Tekniske øvelser Taktisk indsigt i forhold til 11-mands fodbold Småspils temaer Ved gennemgang af øvelser og spilsituationer diskutere forskellige beslutninger. 14

15 Lektion Aerob træning Eleverne introduceres for begrebet aerob træning i en fodboldkontekst. Gennem forskellige øvelser skal eleverne opnå kendskab til træningsformen og hvordan den kan forbedre deres fodboldpræstation. Normer og værdier Fysisk træning Krop og identitet Der arbejdes med pulsmålinger og opfattet hårdhed undervejs i øvelserne, som består af en række forskellige spil på varierende banestørrelser og med varierende holdstørrelser. Der spilles fra 1:1 til 8:8 i forskellige former, og halvdelen af eleverne måler egen puls under og efter hvert spil. Den anden halvdel giver en karakter for, hvor hård øvelsen opfattes. 2 og 2 diskuterer eleverne, hvilke spil, der var hårdest (højeste pulsværdier) samt hvilke spil, der føltes hårdest. Eleverne er sammensat, så den ene har målt puls, mens den anden har givet karakter for hårdheden. I plenum summeres op, om alle par er enige i en overordnet konklusion af, hvad der var hårdest/mindst hårdt. 15

16 Lektion Anaerob træning Eleverne introduceres for begrebet aerob træning i en fodboldkontekst. Gennem forskellige øvelser skal eleverne opnå kendskab til træningsformen og hvordan den kan forbedre deres fodboldpræstation. Normer og værdier Fysisk træning Krop og identitet Der arbejdes både med og uden bold i forskellige øvelser i det anaerobe område. Eleverne skal opleve både effekten af en tilstrækkelig pause i eks. hurtighedstræning samt effekten af en kortere pause v. hårdt arbejde (= mælkesyreophobning). Undervejs i øvelserne teoretiseres der over de forskellige arbejdsformers relevans i forhold til fodboldtræning. I mindre grupper diskuterer eleverne, hvorvidt man kan opnå den ønskede intensitet til anaerob træning, hvis træningen foregår med bold, og hvorvidt man kan opretholde en passende motivation, hvis træningen foregår uden bold. 16

17 Lektion Opsamling At give spillerne mulighed for at reflektere over de tidligere lærte lektioner. : Eleven har viden om tekniske færdigheder. Eleven har viden om taktiske færdigheder. Eleven har viden om fysiske færdigheder. Eleven har viden om mentale færdigheder. : Eleven har viden om processer i gruppe- og hold samarbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fag ord og begreber. Tekniske øvelser Fysisk træning Taktisk indsigt i forhold til 11-mands fodbold Småspils temaer Ved gennemgang af øvelser og spilsituationer diskutere forskellige beslutninger. 17

18 Lektion Kompetitiv træning /Træning i at konkurrere At give eleverne et indblik i nogle af de mentale sider af det at spille/træne fodbold. Gennem fokus på mentaltræning sikres at eleverne har kendskab til metoder og strategier for at skærpe konkurrenceevnen i et holdspil som fodbold både for den enkelte spiller og for holdet/gruppen som en helhed. : Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil. Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil. : - Eleven har viden om processer i gruppearbejde. Ordkendskab: - Eleven har viden om fagord og begreber. Kompetitiv træning kan defineres som træning, hvor udøveren får meget nøjagtig feedback på handlinger gennem et på forhånd defineret bedømmelsessystem. Øvelse 1: 3-5 tekniske øvelser udvælges, hvor spillerne er sammen enten 2 og 2 eller 3 og 3 om øvelsen. I første omgang gennemføres de, hvor spillerne selv vurderer deres præstationer i forhold til den tekniske udførsel, eks.: Modtagning, vending, pasning (alle scores 1-5, hvor 5 er bedst). Øvelse 2: Samme øvelse, men nu er det makkeren, der giver karakter på udførelsen. Dvs. hvis man er 2 og 2, så vurderer man hinanden. Hvis man er 3 og 3, vurderer den første nummer 2, som så vurderer nummer 3, som igen vurderer nummer 1. Øvelse 3: Der spilles småkampe (2:2 / 3:3 / 4:4) med kort varighed (2-5 min.), hvor der hurtigt findes en vinder og en taber. Der aftales forud for hver kamp en straf til det tabende hold Kan bestå i at eleverne 2 og 2 vender, hvordan det føltes selv at vurdere modsat når en anden vurderer ens præstationer. Hvad er bedst for koncentrationen og for tilfredsstillelsen? Hvordan føles det at spille om noget kontra bare at spille? 18

19 Lektion Momentumtræning (Træning i at opleve medvind og ikke modvind ) At give eleverne et indblik i nogle af de mentale sider af det at spille/træne fodbold. Gennem fokus på mentaltræning sikres at eleverne har kendskab til metoder og strategier for at skærpe konkurrenceevnen i et holdspil som fodbold både for den enkelte spiller og for holdet/gruppen som en helhed. : Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil. Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil. : Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter. Ordkendskab: Eleven har viden om fagord og begreber. Momentum kan løst defineres som den enkelte spillers eller holdets opfattelse/oplevelse af den række af begivenheder, der udspiller sig i løbet af kampen. Billedligt kan man tale om med- eller modvind. Øvelse 1: Der spilles 2:2 i midten af en firkant på ca. 15*15 meter (tilpas efter niveau, men den skal være til den store side). På hver af siderne står en spiller 2 fra det ene hold og 2 fra det andet. Banderne fra samme hold står over for hinanden. Spillerne i midten skal spille ud til deres egne bander. Når man spiller sin makker på banden, bytter man roller. Dvs. banden løber ind i midten og spilleren, der spillede bolden derud, løber ud og bliver bande. Det andet holds bander fungerer som netop bander. Det er rigtig svært at bryde det momentum, holdet med bolden kan opnå, når det rigtig kører. Lav spilstop undervejs, så det ikke bliver alt for hårdt. (Momentum påvirkes af egne evner og egen præstation sammen med andre). Øvelse 2: Der spilles småkampe 3:3 / 4:4, hvor læreren (eller en skadet elev el. lign.) er dommer. Dommeren dømmer partisk ikke overdrevent så det ene hold oplever medgang og det andet modgang. Efter ti minutter vender dommerens præference. (Momentum påvirkes udefra). Øvelse 3: Der spilles intervalspil. Når man scorer, starter man selv med bolden fra eget mål igen. (Momentum skifter ofte men hvordan opleves det?) Diskuter, hvad man kan gøre for at udnytte eller vende det momentum, man har enten med sig eller imod sig? Kan ydre påvirkninger bestemme din oplevelse? Kan du selv ændre noget? 19

20 Lektion Ungdomskampleder At skabe forudsætninger for at kunne afvikle fodboldkampe under skyldig hensyntagen til spillerne, fodboldloven og det gode børne- og kampmiljø. : Eleven har viden om regler og afvikling af fodboldkampe. Eleven har viden om fodboldloven. Eleven kan viden om børnevenligt fodboldmiljø. Eleven kan beherske ledelsen af 5- og 8-mandskampe. : Eleven har viden om processer i gruppearbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fag ord og begreber. Gennemgang af 5-mandsspilleregler Gennemgang af 8-mandsspilleregler Gennemgang af relevante paragraffer fra Fodboldloven Din rolle som kampleder Kendetegn ved det gode kampmiljø Spilleradfærd Gruppearbejde cases Træner-/lederadfærd Forældreadfærd Holdninger til børnefodbold DBU s dommeruddannelse Ved gennemgang af cases og gruppearbejdet diskuteres forskellige beslutninger. Bemærk dette er et kursus som kræver ekstern underviser. Kontakt venligst den lokalunion for muligheder og pris. hensyntagen til spillerne, fodboldloven og det gode børne- og kampmiljø. 20

21 Lektion Konkurrencestrategier (Træning i at vinde med de tilgængelige midler) At give eleverne et indblik i nogle af de mentale sider af det at spille/træne fodbold. Gennem fokus på mentaltræning sikres at eleverne har kendskab til metoder og strategier for at skærpe konkurrenceevnen i et holdspil som fodbold både for den enkelte spiller og for holdet/gruppen som en helhed. : Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil. Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil. : Eleven har viden om samarbejdsmetoder. Eleven kan vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i idrætsaktiviteter. Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter. Eleven har viden om processer i gruppearbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fagord og begreber. Konkurrencestrategi kan defineres som en fast aftalt gameplan, hvor man udnytter alle tilgængelige oplysninger om egne og modstanderens styrker og svagheder og der igennem lægger en slagplan for, hvordan man bedst kan vinde. Efter endt opvarmning: Øvelse 1: Der laves hold á 3-4 spillere og der sættes op til forskellige småkampe til enten 2, 4, 5 (1 fælles i midten) eller 6 mål. Holdene får nu hver et par minutter til at aftale en strategi. Der spilles eks. 5 minutter, hvorefter der er et break. Holdene går her sammen og reviderer strategien gerne under coachende vejledning far læreren. Der spilles igen 5 minutter inden næste break. Til sidst spilles de afgørende 5-8 minutter. Øvelse 2: Samme øvelse som ovenfor, men med større hold (op til 11 mod 11, men kan også spilles 7:7, 8:8 el. lign.). Foregår på gruppeniveau, hvor opgaven består i at vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til konkurrencestrategier: Skal alle byde ind? Skal én tage teten? Hvad er vigtigt for at strategien virker? Udgangspunkt i egne styrker og svagheder og/eller modstandernes? 21

22 Lektion Stævne I praksis prøve at lede en fodboldkampe under skyldig hensyntagen til spillerne, fodboldloven og det gode børne- og kampmiljø. : Eleven har viden om regler i boldspil. : Eleven har viden om processer i gruppe- og hold samarbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fag ord og begreber, især spillestilbolden. - Under fastlæggelse 22

23 Lektion Kampanalyse At give spillerne indblik hvordan man observere en fodbold kamp, og hvordan man efterfølgende laver en kampanalyse, som kan anvendes til udarbejdelse af de næste træningspas. Eller bruges til taktiske overvejelser i kampsituationer. : Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil. Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil. Eleven har viden om spillestilbolden, og dens anvendelse i praksis. : Eleven har viden om processer i gruppe- og hold samarbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fag ord og begreber, især spillestilbolden. Observation af en 11-mandskamp Udarbejdelse af kampanalyse Taktiske overvejelser Evt. øvelses valg i forhold til kampanalysen Kampanalysen udarbejdes efter en skabelon, som skal indeholde spillestilsbeskrivelse for VI-DE i de fire hovedpunkter der er opstillet i spillestilbolden. Opbygningsspil, forsvarsspil, afslutningsspil og erobringsspil. Og der skal også kigges på standardsituationer. Som en ekstra del, skal der også kigges på målmandsspillet for de spillere der er målmænd. Ved gennemgang af kampen diskutere forskellige beslutninger og evt. øvelser til næste træning. 23

24 Lektion Opsamling At give spillerne mulighed for at reflektere over de tidligere lærte lektioner. : Eleven har viden om tekniske færdigheder. Eleven har viden om taktiske færdigheder. Eleven har viden om fysiske færdigheder. Eleven har viden om mentale færdigheder. : Eleven har viden om processer i gruppe- og hold samarbejde. Ordkendskab: Eleven har viden om fag ord og begreber. Tekniske øvelser Fysisk træning Anvendelse af mentale øvelser/vindermentalitet Taktisk indsigt i forhold til 11-mands fodbold Småspils temaer Ved gennemgang af øvelser og spilsituationer diskutere forskellige beslutninger. 24

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne Fair Play for alle Dansk Boldspil-Union DBU Børn og ungdom Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling DBUs Børnetræningsmanual 2006 DBUs

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

Flagfootball. Undervisningsmateriale. udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune

Flagfootball. Undervisningsmateriale. udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune Flagfootball Undervisningsmateriale udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Flagfootball

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere