Årsplan for projekt på 9.årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for projekt på 9.årgang"

Transkript

1 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret, forsamlingsret, internationale konventioner, stemmeret osv.) - Etik og moral i Danmark - Danmark i EU - Dansk politik - Danmark i krig før og nu - Religioner i Danmark - Danskere møder verden - Kriser i Danmark - Vores plads i universet Ud fra disse stikord til overemnet og med input fra eleverne har vi opstillet en række emner til årsprojektet i dette skoleår. Vi arbejder projektorienteret (problemstilling, undersøgelse og konklusion). Måden vi evaluerer på arbejdet vil være forskelligt, men vi vil bruge fremlæggelser, produkter, debatter, skriftlige afleveringer, spørgeskemaer m.m. Alle projekter tager udgangspunkt et fælles overemne og en problemstilling, og vi vil konkludere på alle projektarbejder. Vi veksler mellem at arbejde ud fra fælles problemstillinger og at eleverne i mindre grupper har hver deres. I nogle projekter skal eleverne selv udforme deres problemformulering, men andre gange vil de få den udleveret eller få mulighed for at vælge mellem forskellige problemstillinger, der ligger inden for overemnet. Disse problemstillinger danner så baggrunden for deres arbejde med at afdække et emne og søge frem mod en konklusion på problemstillingen. Inden påske skal 9. årgang fremlægge årsprojektet for hele skolen. Det gør vi ved, at eleverne vælger mellem de forskellige projekter fra årets arbejde og vi så i fællesskab ud fra disse vil konkludere på vores årsprojekt for skolen. På samme måde vil årsprojektet med underpunkterne være udgangspunktet for den endelige evaluering af projektarbejdet i dette skoleår. Frem til jul vil vi en gang om ugen have fremlæggelse af Mine fem historiske minutter Det er et individuelt arbejde på at træne indsamling af informationer, være kildekritisk og at kunne redegøre, analysere og vurdere en historisk begivenhed. Der vil også være debat om aktuelle emner ud fra et debatoplæg, som i første omgang udformes af lærerne, men senere hen vil det være eleverne selv, der på skift skal komme med et oplæg. Oplægget gør, at alle elever har mulighed for at få oplysninger, der kan hjælpe dem til at tage stilling til emnet, så de kan deltage i debatten og øve sig på at argumentere. Eleverne har haft indflydelse på emnevalg ved, at de først har fået mulighed for at komme med alle de emner, de kunne finde på. Efterfølgende har lærerne på baggrund af dette lavet en plan, som har været til høring hos eleverne, der, når de kunne argumentere sagligt for det, har fået tilføjet eller fjernet noget på planen. Vi arbejder med metoder og emner, der dækker fagområder inden for både humanistiske fag og naturfag.

2 2 Projektoversigt Periode Uge Overemne Møde mellem religioner Problemstilling Hvilke konflikter er der forbundet med at flere religioner er repræsenterede i samme område, og hvordan forsøger man at løse det? Indhold Hvad er en religion? sammenligne centrale elementer i de fem verdensreligioner (Hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom, islam) Beskrivelse Opsamling Centrale begreber i de forskellige religioner (tro, synd, straf, tilgivelse, skæbne osv.) Overgangsriter Bøn Forholdet mellem Gud og menneske Majoritet/minoritet Religionsfrihed og sameksistens Lektiegrupperne arbejder sammen om at afdække en religion. Efterfølgende sættes eleverne sammen i grupper på fem personer, som skal fortælle resten af gruppen om den religion, de har undersøgt. Denne udveksling skal give eleverne en forståelse for ligheder og forskelle i de fem verdensreligioner. På den måde opnår de en større viden, som de skal bruge i det videre arbejde. Derefter kan eleverne vælge et af nedenstående områder til den selvvalgte del af projektet. Den selvvalgte del af projektet går ud på at vælge et sted i verden, hvor forskellige religioner mødes og de problemstillinger, der eventuelt følger af det. (Danmark, Kashmir, Irland, Japan, Irak, Afghanistan, USA) Grupperne skal skrive arbejdsspørgsmål til problemstillingen og arbejde sig frem mod en konklusion på den. Grupperne fremlægger deres arbejde for årgangen, og efterfølgende skal vi i fællesskab diskutere muligheden for fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig religion. Korte fremlæggelser for årgangen og efterfølgende debatteres mulighederne for fredelig sameksistens religionerne imellem i de forskellige områder. Kristendom, samfundsfag, historie Periode Uge Overemne Danmark i krig Indhold Landegrænser Folkeslag/mindretal 1. og 2. verdenskrig Krige i nyere tid (Irak/Afghanistan) FN Historie, samfundsfag

3 3 Periode Uge Overemne Danmark i den kolde krig Indhold Opsamling 2. verdenskrig Kapitalisme/Socialisme Krige i den kolde krig Øst og vest Berlinmuren NATO/Warszawa-pagten Ukraine Historie Periode Uge Overemne Israel-/Palæstinakonflikten Problemstilling Hvordan har forholdene mellem israelere og palæstinensere udviklet sig siden 1948? Indhold Internationale organisationer Oprettelsen af staten Israel Krige i området Håb for fred? Religiøs eller politisk konflikt Danmarks udenrigspolitiske holdning til konflikten Opsamling Skriftlig aflevering Historie Periode Uge Overemne Det onde ( alle skal arbejde i grupper) Indhold Terrorisme Psykologi Hvorfor er der ondt i verden (Teodicé) Filosofi Moral og etik Katastrofer Opsamling Fremlægge/udveksling i grupper/produkt Samfundsfag, religion, historie, kreative udtryksformer

4 4 Periode Uge 51-3 Emne Politik Problemstilling Forudbestemt Indhold National/international Landegrænser Magtens tredeling Politiske partier Demokrati/diktatur EU Økonomisk krise Opsamling Præsentation af partiernes holdninger til aktuelle emner, valgplakater/-aviser Samfundsfag, dansk Periode Uge 4-5 Overemne Ret, pligt og straf Indhold Kriminalitet ( dansk bande- ) Straf, lov, retfærdighed Psykologi, psykisk syge Opsamling Produkt, som fremlægges for årgangen Samfundsfag Periode Uge 6-7 Overemne Danskere møder verden Indhold Danske kolonier Danske udvandrere forskellige steder i verden Kulturmøde Modsætninger Majoritet/minoritet Gode mennesker (Ghandi, Martin Luther King osv.) Klima i koloniområderne og følgerne deraf Tropesygdomme Opsamling Skriftlig aflevering Geografi, biologi, historie

5 5 Periode Uge 8-13 Overemne Projektlejrskole til England - fra en stor- til en ikke-så-stor-magt Indhold Kolonisering, fx Ghandi Industrialisering/den industrielle revolution, opfindelser Englands historie Englands dyre og planteliv Englands geografi England indflydelse på Danmark Opsamling Fremlæggelser for skolen og forældre Samfundsfag, historie, biologi, geografi, Periode Uge Overemne Konkludere på årsprojekt Problemstilling Danmark som land og som en del af verden Indhold Opsamling på årets projektarbejder Udvælge relevante projekter fra arbejdet i årets løb Sætte disse fremlæggelser i relevant rækkefølge Fælles konklusion Historie, samfundsfag, religion, biologi, geografi

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole

Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole Foråret 2011 DIDAKTIK PÅ BYENS Skole SIDE 1 AF 38 Indhold Præsentation 3 Didaktisk kompendium 4 Kapitel 1 Fælles sprog og trinspecifikke skabeloner 5 Forskellige

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Grundfag 0. 2. klasse

Grundfag 0. 2. klasse HISTORIE- OG KRISTENDOMSUNDERVISNING PÅ AABENRAA FRISKOLE januar 2010 Aabenraa Friskole er fritaget fra historie- og kristendomsundervisning som den foregår i folkeskolen. Vi har vores egen måde at gøre

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s.

talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. LÆRERVEJLEDNING talk KRIG I LIBANON: Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. 13 PROPAGANDA eller INFORMATION? Dine

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere