Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i dansk vindenergi siden 2006"

Transkript

1 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og højere i 2011? - De 2 seneste havmølleparker leverer først fuld effekt i 2010/11 Med opsætningen af de første vindmøller i slutningen af 70'erne, begyndte Danmarks produktion af vedvarende energi. Udviklingen tog dog først rigtig fart i slutningen af 80'erne, og i dag (2010) svarer elproduktionen fra vindkraft til 22 % af elforbruget. Vindkraft bliver den bærende energiproduktionsform frem mod et fossilfrit Danmark. Dette faktablad beskriver udvikling frem mod i dag og forklarer hvilke faktorer der påvirker den årlige produktion af vindkraft. Installeret effekt Den første og vigtigste forudsætning for at øge mængden af vindenergi i det danske elsystem er opsætningen af vindmøller. Mængden og størrelsen af vindmøller er steget støt siden slutningen af 80'erne. Figur 1 viser den installerede vindmølleeffekt i Danmark fra 2006 til i ultimo juni Effekten er opdelt i landbaserede og havbaserede vindmøller MW Landbaserede Havvindmøller Figur 1 Installeret vindmølleeffekt i Danmark (ultimo juni). Størstedelen af vindmøllerne i Danmark står på land, men de havbaserede vindmøller udgør en stadig større del af den samlede installerede effekt. Der vil i de kommende år blive bygget flere havmølleparker, hvilket vil øge denne del af elproduktionen fra vindmøller. Den næste havmøllepark ved Anholt forventes idriftsat i Læs mere på 1/6

2 Ændringer i antal møller og den installerede effekt fra 2006 til i dag er vist i Tabel 1. Udvikling i vindmøller Ultimo i Danmark juni 2011 Nye møller Antal MW 11,4 2,6 72,6 351,9 364,1 27,9 Nedtagne møller Antal MW 37,2 14,3 38,9 34,5 44,4 22,2 Nettoændring MW -25,8-11,7 33,7 317,4 319,7 5,7 Tabel 1 Nye hhv. nedtagne møller pr. år. I 2009 blev Horns Rev II havmøllepark (209 MW) idriftsat, og i 2010 blev Rødsand II (165,6 MW) idriftsat, hvilket forklarer de markante stigninger de to pågældende år. Som det fremgår af Tabel 1 så er tendensen at mange små møller bliver erstattet af færre store møller. Der kommer således ikke flere vindmøller i antal, men den totale effekt stiger. Vindens energiindhold Det blæser i Danmark, men det blæser ikke altid lige meget. En anden vigtig faktor for elproduktionen fra vindmøller er hvor meget det blæser, og ikke mindst om det blæser der hvor vindmøllerne står. For bedre at kunne sammenligne produktionsdata fra år til år, udarbejder Danmarks Vindmølleforening hver måned et indeks for vindens energiindhold. Er indekset højt, vil der også have været en højere produktion fra vindmøllerne, ligesom et lavere indeks betyder en lavere produktion. Vindindekset er beregnet så det gennemsnitlige energiindhold i vinden bliver lig indeks 100. Det totale vindindeks er beregnet for Danmark som helhed, men der beregnes også lokale indekser, idet der er geografiske variationer. En oversigt over hvilke områder Danmark inddeles i i forbindelse med beregningerne kan ses i Figur 2. Vindens energiindhold for årene vises i Tabel 2. Idriftsættelsen af de 2 havmølleparker, Horns Rev II og Rødsand II, er sket i år med et forholdsvist lavt vindindeks. Udvikling i vindens energiindhold Vindindeks 85,2 106,5 100,2 87,9 84,3 Tabel 2 Vindindeks pr. år. Vindindekset for 2011 er opgjort ultimo juni til 99,5. Det skal dog bemærkes at det endelige indeks for 2011 selvfølgelig er meget afhængigt af hvor blæsende det 2. halvår i 2011 bliver. Læs mere på 2/6

3 Vindindekset er ydermere inddelt i 8 områder, så der kan korrigeres for den geografiske placering af vindmøller. Opgørelsen for juni måned kan ses i Figur 2. Figur 2 Vindindeks juni Kilde dkvind.dk Læs mere på 3/6

4 Produktion fra vindmøller i Danmark Tabel 3 viser den årlige produktion fra vindmøller i Danmark i perioden Vindproduktion i Danmark GWh Produktion Tabel 3 Årlig produktion fra vindmøller i Danmark. Der har været faldende produktion fra vindmøllerne i perioden 2007 til 2009, pga. et fald i vindindekset i de pågældende år. Produktionen steg dog markant i 2010, på trods af endnu et fald i indekset. Dette skyldes, at havmølleparken Horns Rev II blev idriftsat i midten af 2009, og derfor først leverede en fuld årsproduktion i Havmølleparken Rødsand II blev også idriftsat i 2010, men har kun leveret i sidste halvår Med den foreløbige værdi for vindindekset og begge havmølleparker i fuld drift, kan produktionen fra vindmøller i Danmark at stige yderligere i Elproduktionen fra vindmøller varierer over året. Generelt er der højere produktion i efterårs- og vintermånederne, idet disse er mere blæsende. Produktionen pr. måned for årene (ultimo juni) kan ses i Figur MWh Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Figur 3 Produktionen fra vindmøller på månedsbasis (ultimo juni). Forbruget af elproduktionen fra vindmøller Forbruget af el og produktionen fra vindmøller er ikke altid sammenfaldende. Energinet.dk offentliggør hvert år en miljødeklaration, der opgør den gennemsnitlige miljøpåvirkning ved elforbrug i Danmark. Ved beregning af miljødeklarationen, korrigerer Energinet.dk den danske elproduktion for udveksling af el med nabolandende. Der kan findes flere oplysninger om miljødeklarationen på Læs mere på 4/6

5 Til korrektionen benytter Enreginet.dk to scenarier som er illustreret i Figur 4 og Figur 5. Udvekslingsmetoden er benyttet på timebasis, og værdierne for den enkelte time summeres derefter til en årsværdi. I det første tilfælde er den samlede elproduktion i Danmark mindre end elforbruget. I dette tilfælde importeres der strøm på udlandsforbindelserne indtil der er balance mellem produktion og forbrug. Den resterende mængde import sendes videre til eksport på de forbindelser der er eksport på. I det andet tilfælde er der en højere samlet produktion i Danmark end der er forbrug. Her vil der være eksport af dansk produktion, og sammensætningen af eksporten er den samme som sammensætningen af produktionen. Evt. import i disse timer sendes videre til eksport og indgår ikke i den danske opgørelse. Figur 4 Underskud af dansk produktion. Figur 5 Overskud af dansk produktion. I timer med overskud af indenlandsk produktion, vil der således blive eksporteret vindenergi til vores nabolande (sammen med produktionen fra andre nationale kilder). Resultatet er at det ikke er den fulde elproduktion fra danske vindmøller der indgår i den deklaration for det danske elforbrug som Energinet.dk offentliggør. Eksempelvis var produktionen fra vindenergi i 2010 på 7,853 GWh svarende til 22 % af elforbruget. I miljødeklarationen for 2010 udgør vindenergi 19 % af forbruget. Det er således ikke den fulde produktion der anvendes i Danmark, men dette opvejes af, at den mængde el der importeres overvejende er vandkraft fra Norge og Sverige. I forhold til opfyldelsen af VE-mål er det de 22 % der benyttes, idet produktionen af VE-energi udelukkende tilskrives det land, hvor produktionen finder sted. Deklarationen angiver derimod sammensætningen af den el man benytter som forbruger. I de kommende år vil der være en øget elproduktion fra vindmøller, efterhånden som der opsættes flere vindmøller, både til lands og på havet Læs mere på 5/6

6 I de kommende år vil der være stort fokus på at tilpasse forbrug til produktion. I særdeleshed muligheden for at tilpasse forbruget efter elproduktionen fra vindkraft. Der er flere tiltag i gang der skal koble både varme- og transportsektoren sammen med elsektoren. Læs mere på 6/6

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere