Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015"

Transkript

1 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme 4 Undervisningen Fag Skema Evaluering 6 De boglige, prøveforberedende fag Indholdsplan for dansk i 9. og 10. klasse Indholdsplan for engelsk i 9. og 10. klasse 14 Indholdsplan for tysk i 9. og 10. klasse 18 Indholdsplan for fransk i 9. og 10. klasse 21 Indholdsplan for historie i 9. klasse 24 Indholdsplan for kristendom i 9. klasse 26 Indholdsplan for samfundsfag i 9. klasse 27 Indholdsplan for matematik i 9. og 10. klasse 29 Indholdsplan for biologi i 9. klasse 33 Indholdsplan for fysik/kemi i 9. og 10. klasse 35 Indholdsplan for geografi i 9. klasse 37 De praktisk/musiske fag Linjer o Designlinjen o Musiklinjen o Kokkelinjen o Fodbold- og Håndboldlinjen o Livsstilspiloterne Valgfag 48 Efterskolefag Indholdsplan for fællestime Samfundsfag for 10. klasse 62 Hustimer og huslærerfunktion 64 Skolevejledning 66 Emneugerne 66 Startugen 66 Muscialugen 67 Opgaveugen

3 Norgesturen 68 Efterskolelivet 68 Årsplan, ministerielt skema til godkendelse 70 Indledning: Grundlæggende for skolesynet på Glamsbjerg Fri- og Efterskole er interessen for det enkelte menneske og det folkelige fællesskab. Vi har som udgangspunkt, at vi er forskellige og har forskellige ideer med vores tilværelse. Vi ser livet i og omkring skolen ikke blot som en forberedelse til et liv i en fremtid, vi ikke kender. For os har barndommen og ungdomsårene selvstændig værdi. Det er her og nu det sker, og det er nu livet skal leves. Vi lægger vægt på næstekærlighed og gensidig respekt som grundlæggende forudsætninger for retten til forskellighed. Skolelivet skal udfolde sig ikke på trods af, men tværtimod i kraft af vores forskellighed. Der skal være plads til os alle. Det skal gælde for skolen, og det bør gælde for et samfundsliv i et folkeligt fællesskab. Vi ønsker, vores skole skal være et godt sted for børn og unge, et rum, hvor de lærer at tage ansvar og beslutninger, og hvor de får mulighed for at udvikle og bruge egne forudsætninger, et sted, hvor de lærer at leve sammen og bruge hinanden, et godt og trygt værested i en ofte konfliktfyldt og rodløs samtid. Formål: Institutionens formål er at drive en grundtvig/koldsk fri- og efterskole. Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love for fri- og efterskoler og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser. Efterskolens værdigrundlag: Glamsbjerg Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig/koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for efterskolens værdigrundlag: Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke. Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vi ønsker derfor at stimulere de unge menneskers selvværd ved at give den enkelte passende udfordringer så vel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske. Efterskolelivet er et forpligtende anliggende for såvel skolens ansatte som for de unge mennesker, der skal opleve et værdifuldt fællesskab, hvor de gennem medindflydelse og medansvar oplever sig selv som en vigtig del af helheden. 3 De fysiske rammer: Efterskolens elever bor i 7 huse med elever af begge køn. Husene har 2-, 3- og 4-sengs værelser med eget bad til hvert værelse. I hvert hus bor elever på henholdsvis drenge- og pigeværelser. Undervisningen foregår i ny-renoverede undervisningslokaler og i de mange fælles faglokaler og værksteder, som fri- og efterskolen råder over. I hovedbygningen "Kernehuset" findes gymnastiksal, spisestue, køkken, foredragssal med teaterscene, bibliotek, computerrum, billedværksted, opholdsstue med pejs, vaskerum, lærerværelse og kontorer. Udover faciliteterne i Kernehuset har skolen tekstillokale, musiklokale, sløjdhus og naturvidenskabeligt hus med geografi-, biologi- og fysiklokale.

4 Skolen har endvidere egne boldpladser til bl.a. fodbold, håndbold, basketball, samt multibane. Skolen råder desuden over Solhuset, hvor skolefritidsordningen har til huse, bålsted, bjælkehytte, samt mange udendørs områder til leg og andre aktiviteter. Derudover benytter skolen sig af nogle af lokalsamfundets faciliteter, eksempelvis idrætshal og friluftsbad. Eleverne: Efterskolen har plads til 98 elever, der kommer fra hele landet, ligesom vi altid har elever fra Grønland. De sidste par år har vi desuden haft en enkelt eller to elever med indvandrerbaggrund, og en gang imellem også elever fra Færøerne. Størstedelen af eleverne går i 10. klasse, men vi har som regel et eller to hold, der undervises på niende klassetrin. I efterskolen tilstræbes en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. I elevhusene bor både drenge og piger, naturligvis på henholdsvis drenge- og pigeværelser. Ud over skolens almindelige fagtilbud undervises de grønlandske elever i dansk for tosprogede. Undervisningssproget er dansk, men da læreren også behersker grønlandsk, fungerer hun samtidig som en ekstra kontaktperson for de grønlandske elever. Hun informerer dem om forskellige tiltag og arrangementer for grønlandske elever og samarbejder bl.a. med Det grønlandske Hus i Odense. Derudover arrangerer hun sammen med eleverne grønlændertræf for grønlandske efterskoleelever på Fyn. Dansk for tosprogede henvender sig både til grønlandske elever, evt. færøske elever og elever med indvandrerbaggrund. Skolen har desuden lektiecafé på skemaet 1-3 gange ugentligt, hvor bl.a. elever, der har svært ved dansk, kan få ekstra hjælp. Dagsrytme: Mandag - Fredag Inden 7.30 Værelset ordnes Værelsestjek og dernæst morgenmad. Fælles beskeder Morgenmotion Morgensang (Dog ikke fredag, hvor undervisningen begynder 8.30) Skema Formiddagspause Skema Middagsmad og pause Skema Pause. Eftermiddagste. Tidspunktet varierer fra dag til dag og fra fag til fag. Skema Daglig oprydning i elevhusene Aftensmad Fredag slutter skoledagen I elevhusene til oprydningstjek Lektiecafé Fritid, aktiviteter. En computerfri aften i løbet af ugen Hjemmetid på skolen. Aften-te Hjemmetid i elevhusene. Pc erne stilles i skabet. Fællesområderne ordnes efter behov og godkendes Sengetid Lyset slukkes 4

5 Morgensang Skoledagen begynder for både fri- og efterskole med fælles morgensang. Morgensang er en vigtig del af skolens liv. Her mødes alle elever og lærere hver dag. Morgensangen består af en morgensang/morgensalme, et fadervor og en sang eller et andet indslag, valgt af eleverne. Derudover er der orientering om stort og småt vedrørende skolens daglige liv. Måltiderne De fælles måltider er en vigtig del af efterskolelivet, og derfor er det vigtigt for os at skabe gode rammer omkring dem. Der er mødepligt til de tre hovedmåltider, og der arbejdes bevidst på at bibringe eleverne værdier og normer for det gode måltid. Middagsmaden er varm mad de 4 første dage om ugen. Om fredagen er der koldt bord, da de fleste, hvad enten de bliver på skolen eller tager hjem, får varm mad fredag aften. Til daglig består aftensmaden af rugbrød og et godt udvalg af diverse former for pålæg, samt enkelte lune retter. Der vil som regel være mulighed for at supplere med andet brød og frugt. Foruden de tre hovedmåltider er der mulighed for eftermiddagste og aftente med boller og frisk frugt, og i forbindelse med hustimen om torsdagen er der som regel hjemmebagt kage. I de almindelige weekender spiser vi som regel morkost kl og varm mad om aftenen. Om aftenlivet, fritiden og weekends henvises til afsnittet om efterskolelivet. Undervisningen: Et efterskoleår er på 42 uger, bestående af 30 uger med fast skema, 4 prøveuger, 7 emneuger samt 1 uges brobygning for elever i 10. klasse og en faguge for elever i 9. klasse. I ugerne med almindeligt skema arbejdes der med: 5 Obligatoriske prøveforberedende fag Elever i 9. klasse Antal ugentlige lektioner Elever i 10. klasse Antal ugentlige lektioner Dansk 5 Dansk 5 Engelsk 4 Engelsk 4 Tysk/fransk 4 Matematik 5 Samfundsfag/kristendom/historie 4 Prøveforberedende Matematik 4 valgfag for 10. klasse Fysik/kemi 4 Tysk/fransk 4 Biologi og geografi 2 Fysik/kemi 4 Øvrige obligatoriske fag Elever i 9. klasse Antal ugentlige lektioner Elever i 10. klasse Antal ugentlige lektioner Fællestime 1 Fællestime 1 Idræt 2 Idræt 2 Hustimer 2 Hustimer 2 Linjer: Musiklinje, Designlinje, Fodboldlinje, Livsstilspiloter og Kokkelinje 5-8 Linjer: Se 9. klasse 5-8 Øvrige valgfag i 1, 2. 3 eller 4 kvartaler Elever 9. og 10. klasse Antal ugentlige lektioner Elever i 9. og 10. klasse Antal ugentlige lektioner Beachvolley 2 Lektiecafé 2 Blandet idræt 2 Løb 2

6 Boksning 2 Løbeklub 2 CrossFit 2 Mad på SU 2 Filosofi 2 Mountainbike 2 Fodbold 2 Nørdmatematik 2 Foto & film 2 Psykologi 2 Golf 2 Scrapbooking 2 Grammatik 2 Taekwondo 2 Guitarundervisning 2 Tekstil 2 I form til ski 2 Økonomi 2 Elever i 10. klasse skal vælge min. 6 lektioner med valgfag, inkl. tysk/fransk og fysik/kemi. Da skolen vægter de praktisk-musiske fag højt har vi valgt, at linjefag er obligatorisk for alle elever. På den måde sikrer vi, at eksempelvis elever i 9. klasse, som er blevet pålagt mange obligatoriske prøveforberedende fag, også har praktisk-musiske fag på deres skema. Se efterskolens skema: Lektion Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Dansk 9 Matematik 9 Engelsk 9 Matematik 9 Dansk 9 Engelsk 10 Dansk 10 Matematik 10 Dansk 10 Engelsk 10 Pause Middag Dansk 9 Matematik 10 Tysk 9 Tysk 10 Fransk Tysk 9 Tysk 10 Fransk Lektiecafé Musiklinje Designlinje Kokkelinje Livsstilspiloter Fodboldlinje Hustime Fællestime Fysik 9 Husrengøring Musiklinje Fysik/kemi Designlinje Valgfag Hustime Musiklinje Kokkelinje Designlinje Idræt Livsstilspiloter Valgfag Kokkelinje Fodboldlinje Livsstilspiloter Valgfag SHK 9 SHK 9 Fodboldlinje Valgfag Valgfag Valgfag Bio/Geo 9 Fysik/kemi 10 Valgfag Fysik/Dansk 9 Dansk/Mat 10 Weekend AP: Anne Poulsen, AS: Anton Siersbæk, EJ: Erik Jegsen, Kr: Kristoffer Pedersen, LD: Line Dam, MD: Mikael Date, MJ: Mogens Mulle Johansen, ML: Marianne Lauritsen, MM: Mette Mule, RH: Rasmus Hansen, Ro: Morten Rohde, TS: Torben Søder Grønne timer er linjetimer, Blå timer er valgfag/tilbudsfag. Evaluering: I efterskolen har vi valgt at arbejde med elevernes realkompetencer. Vi fokuserer på tre hovedområder, nemlig faglige kompetencer, personlige kompetencer (herunder ansvarlighed og selvindsigt) og sociale kompetencer. Når eleverne begynder på skolen, udfylder de et forholdsvist omfattende afkrydsningsskema (beskrivelsesværktøj) om de ovennævnte kompetenceområder mm. Skemaet danner udgangspunkt for en elevsamtale

7 med huslæreren i begyndelsen af september, og herefter skriver huslæreren elevernes afkrydsninger samt hovedpunkter fra elevsamtalen ind i en udviklingsplan i vores intranet. Forud for skolehjemsamtalerne i november finder endnu en omgang elevsamtaler sted, som huslæreren fører ind i udviklingsplanen, hvor også faglærerne skriver deres faglige vurderinger af elevens udbytte af undervisningen. Forældre og elev har mulighed for at læse udviklingsplan på intra, samt skrive kommentarer til den. På forældredagen i november er det muligt at komme til samtale med de fleste af elevens lærere, og som minimum foreslås en samtale med huslæreren. I januar måned, forud for ansøgningerne til ungdomsuddannelserne, giver faglærerne karakterer og vurderer i samarbejde med skolevejlederen om den enkelte elev er uddannelsesparat. I foråret foretages endnu en evaluering af elevens samlede udbytte af undervisning og efterskoleophold. Faglærere, emneugelærere og huslærere skriver deres evaluering ind i udviklingsplanen, der danner baggrund for et realkompetencebevis. Huslærer og elev har forud for dette haft endnu en samtale, og eleven har været med til at beskrive udbytte af efterskoleåret. Realkompetencebeviset udarbejdes af huslæreren, og der lægger vægt på at beskrive elevens udbytte, udvikling, ressourcer, kompetencer og styrkesider. Realkompetencebeviset udleveres sammen med projektopgave- eller DOSO-udtalelse og afgangsbevis til eleven ved skoleafslutningen. Eleverne får ikke karakterer i den daglige undervisning, men skriftlige afleveringsopgaver o. lign. evalueres som oftest skriftligt og/eller mundtligt i forbindelse med rettearbejdet. Derimod får eleverne karakterer i de prøveforberedende fag 3 gange årligt; første gang i forbindelse med novembers forældresamtaler, anden gang forud for tilmeldingen til ungdomsuddannelser og tredje gang forud for prøverne i maj. På de ugentlige efterskolelærermøder er elever et fokusområde, og der tages ofte enkeltelever op på møderne. Hvis en elev har haft behov for særlig opmærksomhed eller støtte, er det bl.a. her, der er mulighed for at vurdere om der er en positiv udvikling i gang. Her kan også drøftes handleplaner for enkeltelever. Derudover informeres forældrene om, at de altid har mulighed for at kontakte skolen, i praksis ofte huslæreren, hvis de har behov for at høre om, hvordan det går med deres søn eller datter. 7 De boglige, prøveforberedende fag: Superfag, almindelige fag og Dansk som andetsprog: I dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag har vi, foruden de helt alt almindelige hold, hvor der undervises efter Folkeskolens Ny Fælles Mål, oprettet tre superhold: Superdansk, Superengelsk og Superscience. Disse hold er tiltænkt elever i 9. og 10. klasse, der er ekstra fagligt sultne, og som gerne vil have ekstra udfordringer inden for et eller flere af disse fag. Superholdene undervises også efter Ny Fælles Mål, men her er inddraget nogle ekstra stofområder, undervisning på lidt højere niveau eller undervisning med flere udfordringer og forventninger til eleven. Indholdet i Superfagene kan læses efter indholdsplanerne for hhv. dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag, da de bygger oven på disse. Dansk som andetsprog henvender sig til vores grønlandske elever samt andre tosprogede elever, der har svært ved dansk. Indholdet i faget kan læses efter indholdsplanen for Superdansk. Tekst til hjemmeside/valgfagsønskeseddel: På Glamsbjerg Efterskole underviser vi alle vores hold, så eleverne kan aflægge hhv. 9. kl. afgangsprøve og 10. klasseprøven, og så eleverne kan komme videre på en ungdomsuddannelse. Som et ekstra tilbud har vi valgt at oprette en række superhold for de elever i 9. og 10. klasse, der gerne vil have endnu flere faglige udfordringer. Du kan vælge superhold i dansk, engelsk og science (matematik og fysik/kemi). Hvis du vælger et eller flere af superholdene, skal du være indstillet på at være meget aktiv i undervisningen. Du kommer sandsynligvis til at gå på hold med en række unge mennesker, der påtænker en gymnasial

8 uddannelse, men du kan også vælge et eller flere af holdene, hvis du skal på en erhvervsuddannelse, bare du er fagligt ambitiøs og har de basale færdigheder i orden. Skolen tilbyder desuden gymnasieforberedende kurser som valgfag i almen grammatik og nørdmatematik. Du kan læse mere om de gymnasieforberedende kurser og om superholdene via spotfelterne til højre. Indholdsplan for dansk i 9. og 10. klasse: Undervisere: Dansk 9: Kristoffer Pedersen, Dansk 10: Rasmus Hansen, Superdansk: Kristoffer Pedersen, Dansk som andetsprog: Anne Poulsen Fagets formål Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget dansk i Folkeskolen som beskrevet i Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål, 2009: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Slutmål efter 9. klasse Det talte sprog: tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation lytte til norsk og svensk med forståelse 8 Det skrevne sprog læse læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker afpasse læsemåde efter formål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse

9 vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk Det skrevne sprog skrive styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Sprog, litteratur og kommunikation erhverve viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon. forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog 9 Slutmål efter 10. klasse Det talte sprog udtrykke egne meninger i diskussioner og vurdere, hvad der er saglig argumentation

10 anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen læse klart og flydende op og udtrykke sig sikkert og personligt om det læste lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling beherske og anvende sprogets samspil med andre udtryksmidler i varierede kommunikationssituationer lytte til norsk og svensk med forståelse Det skrevne sprog læse læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse læse sprogligt udviklende tekster og anvende varierede læseforståelsesstrategier til alle slags tekster beherske forskellige, hensigtsmæssige læseteknikker afpasse læsemåder efter læseformål, genre og medie anvende indsigt i forskellige genrers og teksters egenart og virkemidler til bevidst og sikker læsning forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier bruge læsning som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse og forstå norske og svenske tekster Det skrevne sprog skrive styre skriveprocessen selvstændigt fra idé til færdig tekst skrive i et sprog, der er afpasset en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder skrive sammenhængende, sikkert og varieret i en form, der passer til genre og kommunikationssituation beherske formel sproglig korrekthed kombinere tekster og andre udtryksmidler, så det fremmer formidling skrive en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt og sikkert i forskellige skriveforløb bruge skrivning bevidst og reflekteret som støtte for tænkning og som praktisk hjælpemiddel i hverdagen Sprog, litteratur og kommunikation 10

11 anvende viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, om sprogvariation og om sprogets opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for tekster og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler vise indsigt i både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet anvende viden om litterære og kulturelle traditioner og om sprogets og litteraturens foranderlighed gennem tiderne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog Delmål: Fagets delmål er identiske med Folkeskolens trinmål efter henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Indhold: Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget dansk følges. Timetal og holdstørrelse: Faget har et timetal på 5 ugentlige lektioner. Holdstørrelsen er ca. 20 elever. Antal hold: 1 hold på 9. klassetrin og 4 hold på 10. klassetrin i hele skoleåret. Prøveforberedende/ikke prøveforberedende: Faget er prøveforberedende. Der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klassetrin og med FS10- prøven efter 10. klassetrin. Tekst til hjemmeside: Dansk, der dur! Dansk er et fag for hoved og hjerte I dansk bliver din verden større, du udvider din horisont, og i mødet med andre menneskers tankegang og oplevelser og andre tiders måder at opfatte tilværelsen på bliver du klogere på dig selv og din omverden, på din fortid og nutid, ja måske også din fremtid. Dansk er den levende dialog i klasseværelset og det selvstændige arbejde ved bøgerne eller computeren. Dansk er bøger, film, noveller, digte, drama og meget mere. Vi læser, skriver, debatterer og diskuterer. Vi oplever og fordyber os. Vi påvirker hinanden, og vi påvirkes selv. I dansk arbejder vi med at læse med indlevelse og forståelse, og vi arbejder med at give udtryk for oplevelser og erfaringer, tanker og følelser, synspunkter og holdninger, både skriftlig og mundtligt. Ved du, hvem der står bag citaterne til højre? Hvis ikke, kan du få svaret ved at holde markøren hen over dem. Du kan læse mere om dansk i skolens indholdsplan 11 Indholdsplan for Superdansk

12 Fagets formål: Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen som beskrevet i Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål, 2009: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Delmål: Fagets delmål er identiske med Folkeskolens trinmål efter henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Fagets indhold: Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget dansk følges. Eleverne får et stort kendskab til de forskellige genrer inden for litteraturen i videste forstand, og de træner dels at genkende, beskrive, analysere og fortolke de forskellige genrer, ligesom de undervises i at udtrykke sig inden for mange forskellige genrer. Derudover arbejdes der i mundtlig dansk med 5 større værker og med litteraturhistorie. I skriftlig dansk skal der afleveres 5 større skriftlige opgaver, og der vil derudover være tilbud om varierende skriftlige opgaver ca. hver anden uge. Timetal og holdstørrelse: Faget har et timetal på 5 ugentlige. Holdstørrelsen er ca. 20 elever. Antal hold: 1-2 hold hele skoleåret. Prøveforberedende/ikke prøveforberedende: Faget er prøveforberedende. Der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klassetrin og med FS10- prøven efter 10. klassetrin. Tekst til hjemmeside/valgfagsønskeseddel: Superdansk Dansk er super! Holder du af at læse, og kan du lide at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt, så skulle overveje at vælge superdansk. Superdansk består af alle de elementer, du kender fra danskundervisningen, men i superdansk går vi dybere, og vi når længere. Du skal være indstillet på et højt aktivitetsniveau i undervisningen, og vi forventer naturligvis, at du deltager aktivt. Vi skal arbejde med mange forskellige genrer indenfor faget, og vi skal både arbejde med analyse og fortolkning og med selv at udtrykke os skriftligt i den enkelte genre. Skal du på gymnasiet, vil du være godt klædt på, for vi dykker også ned i litteraturhistorien. 12 Superdanskholdet fungerer samtidig som skolens journalisthold, der bidrager med nyhedsartikler, reportager, interviews, blog-indlæg og meget mere til fx vores hjemmeside og efterskole.dk. Også her lærer du altså at udtrykke dig inden for forskellige genrer og igennem forskellige medier.

13 Udover din dansklærer er der tilknyttet en universitetsuddannet dansklærer til superdansk. De to lærere supplerer hinanden godt og planlægger i vidt omfang undervisningen sammen. Læs mere om dansk her eller i skolens indholdsplan. Indholdsplan for Dansk som Andetsprog Fagets formål: De tosprogede elever skal, på baggrund af deres individuelle sproglige og kulturelle forudsætninger, have mulighed for at tilegne sig færdigheder i at anvende det danske sprog, forståelse for deres egen tilegnelsesstil og sproglige udvikling samt viden om dansk sprog og kultur. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i efterskolelivet samt elevens eventuelle senere uddannelse og deltagelse i det danske samfund. Undervisningen skal stimulere elevernes lyst til at bruge dansk i - og ikke mindst udenfor Efterskolen. Faget tilbydes på skolen, som selvstændigt fag, når der er elever nok til det. I år har faget samme timetal som dansk. Altså 6 lektioner ugentligt fra sommerferie til jul og 4 lektioner fra jul til sommerferie. Nogle år er der ikke så mange elever der har behov for DSA. Her vil der blive tildelt færre timer, og de vil typisk ligge der hvor de danske elever har tysk el. fysik. Dansk som andetsprog arbejder som andre sprogfag med de 4 centrale kundskabs- og færdighedsområder, nemlig: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Viden om sprogtilegnelse og læring Sprog, kultur og samfundsforhold. Undervisningen i Dansk som andetsprog bygger på og tilrettelægges ud fra den enkelte elevs: sproglige forudsætninger på modersmålet og andre sprog sproglige forudsætninger på dansk alder evt. tidligere skolebaggrund kulturelle baggrund Generelt er det sådan at elevernes danskkundskaber og sprog er på meget forskellige niveauer. Derfor er undervisningen i høj grad differentieret, og der tages udgangspunkt i hver enkelt elev og deres sprog forkundskaber. Gennemførelse Hver elev bliver testet i forhold til det talte og skrevne sprog. De har en samtale med læreren her fortæller de om sig selv og deres drømme for livet og de udfylder en grammatik og ordforråds prøve. Herefter arbejder eleverne efter trinmålene på det niveau, hvor de befinder sig. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger som kommunikativ, task-baseret undervisning og hver elev arbejder på egne udviklingsområder og trinmål. Undervisningen foregår i et fast klasselokale, hvor hver enkelt elev har mulighed for individuelt at arbejde med opgaver indenfor dansk som andetsprog på eget niveau samt at anvende diverse undervisningsmidler som f.eks. Film, lydbånd og pc-opgaver. 13

14 En af de første opgaver eleverne arbejder med, er et power point show hvor de fortæller om sig selv og viser foto fra deres hjemland. De viser deres PP for både store og små på skolen, og bliver således hurtigt tvunget til at bruge sproget til at kommunikere oplysninger og viden. Den daglige undervisning er baseret på genkendelighed og en dobbelt lektion kunne se således ud: Fællesbeskeder gennemgås, hjernegymnastik, ugeprogrammet for skolen. Derefter individuelt arbejde med Fx tekst med oplæsning, udtale, nye ord, opgaver til tekst/ CL opgaver eller tøm billedet for ord og sætninger. Eleverne træner vokal lyde og udtale, og endelig har de tid til frilæsning. I løbet af året arbejdes der med flere temaer Fx familie, dansk kultur og H.C. Andersen. Eleverne kommer på flere ekskursioner, bl.a. til et landbrug og en tur til H.C. Andersens hus i Odense. Turene ligger ofte som indledning eller afslutning på arbejdet med et tema. Elevernes sproglige udvikling vurderes løbende. Der samarbejdes med elevernes øvrige lærere, bl.a. omkring genreundervisning og hjælp til opklaring af sprogforvikling og forvirring. Sprog Tekst til hjemmeside: Sprog på efterskolen Engelsk, tysk og fransk Engelsk er et obligatorisk fag, tysk er et tilbudsfag og fransk er et valgfag, men for alle tre fag gælder det, at vi vil snakke sproget med dig i øjenhøjde; dvs. vi møder dig på dit niveau øve præcision, når vi skriver engelsk; vi kommer ikke uden om lidt grammatik se film, lytte til musik, læse tekster, gå på nettet for at du kan få mere at vide om livet i fx New York City, Los Angeles, London, Sidney, Vancouver, Cape Town, Berlin og Paris. Vi bruger glæde, energi og humor; vi lærer mest og bedst, når vi har det rart sammen faglig dygtighed og ambition; vi er dygtige lærere, som godt vil stille krav til dig og din indsats gensidig respekt; der er ligeværd mellem dig, dine holdkammerater og læreren Fransk Vi er begyndere (næsten) og fortsættere på samme hold. Vi begynder derfor helt fra bunden, men går ret hurtigt fremad, så der bliver udfordringer til dig, uanset hvor god du er til fransk, når du starter. Selvom det er basis-fransk, er det ikke barnagtige ting, vi laver: Vi ser film, læser tekster og går på nettet for at du kan lære om livet i Frankrig og lære at udtrykke meninger og holdninger på fransk. Undervisningen er en god forberedelse til fransk i gymnasiet 14 Indholdsplan for engelsk i 9. og 10. klasse: Undervisere: Engelsk 9: Katja Pedersen, Engelsk 10: Anne Poulsen, Superengelsk: Rasmus Hansen Fagets formål Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen som beskrevet i Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål, 2009: Slutmål efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier omen række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans

15 forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel Sprog og sprogbrug anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer anvende centrale samtalemønstre afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre Sprogtilegnelse vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden omskriveprocessens faser være bevidste omegne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis 15

16 Kultur- og samfundsforhold anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel Slutmål efter 10. klassetrin Kommunikative færdigheder forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af engelsk talt i et autentisk tempo forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og fremlægge et forberedt stofområde deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen også med flere indfødte sprogbrugere udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasse udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel Sprog og sprogbrug anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer anvende centrale samtalemønstre afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre 16

17 Sprogtilegnelse vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest omskrivninger, overbegreber og synonymer vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden omskriveprocessens faser være bevidste omegne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol, hensigtsmæssigt udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis Kultur- og samfundsforhold anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer samt kunne sætte denne viden i perspektiv anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Delmål Fagets delmål er identiske med Folkeskolens trinmål efter henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Indhold Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Timetal og holdstørrelse Faget har et timetal på 4 ugentlige lektioner i både 9. og 10. kl. Holdstørrelsen er ca. 20 elever. Antal hold 1 hold på 9. klassetrin og 4 hold på 10. klassetrin i hele skoleåret. Prøveforberedende/ikke prøveforberedende Faget er prøveforberedende. Der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klassetrin og med FS10- prøven efter 10. klassetrin. 17 Indholdsplan for Superengelsk: Fagets formål:

18 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen som beskrevet i Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål, 2009: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Indhold Ved starten af skoleåret vil eleverne blive præsenteret for et forslag til en årsplan. Eleverne vil få mulighed for indflydelse på årets pensum gennem dialog på klassen. Hver enkelt elev kommer med sin specifikke baggrund, viden og oplevelser i forbindelse med engelskfaget. For at sikre motivationen er det afgørende at fagets indholdsmæssige side interesserer og udfordrer elevgruppen. Undervisningsmaterialer Materialerne vil dels være almindelige tekster som fx artikler og noveller, men en stor del af undervisningen vil tage udgangspunkt i Internettet med de muligheder det indebærer. Teksternes sværhedsgrad vil være højere end almindelige engelskhold, ligesom elevernes abstraktionsniveau i forhold til den indholdsmæssige side af faget i højere grad vil blive udfordret. Særligt den internationale dimension er året igennem et tema, hvor eleverne bl.a. skal kommunikere med mennesker i brændpunkter rundt om i verden. Derudover vil hver enkelt elev få en pen pal fra et engelsktalende land. Arbejdsformer Arbejdsformen er varieret med fx rollespil, tekstanalyse, film, lytteøvelser, læseøvelser og sprog- og sprogbrugsøvelser. Igennem de forskellige forløb skal eleverne løbende præsentere emneområder for klassen, samt egne bearbejdninger af disse. Den skriftlige del af faget fylder betydeligt i undervisningen. Eleverne vil komme til at arbejde procesorienteret med egne produktioner. Evaluering Evalueringen af elevens mundtlige og skriftlige produktioner er integreret gennem både elev-, klasse- og lærerrespons. Tekstil til hjemmeside/valgfagsønskeseddel: Superengelsk Vil du udfordres? Går du i 10. klasse, og vil du gerne udfordres i engelsktimerne, så er superengelsk, faget for dig! Timerne foregår naturligvis på engelsk, og arbejdsformen er varieret med fx rollespil, tekstanalyse, film, lytteøvelser, læseøvelser og sprog- og sprogbrugsøvelser. Igennem skoleåret vil vi have løbende kontakt med engelsktalende elever fra andre lande, så der vil i høj grad være en international dimension i faget. Derudover vil der blive lagt ekstra vægt på fagets skriftlige dimensioner, hvor vi i løbet af året vil dykke ned i særlige grammatiske problemområder. Derudover vil det være muligt, i samråd med læreren, at få indflydelse på den indholdsmæssige side af faget. Niveaumæssigt vil teksterne have en højere sværhedsgrad end almindelige engelsktimer, og faget vil fungere som gymnasieforberedende. Forventninger til dig: Du skal være fortrolig med skriftligt arbejde Du skal læse romaner løbende ved siden af Du skal kunne/ville formulere dig flydende på engelsk. 18 Indholdsplan for tysk i 9. og 10. klasse: Undervisere: Tysk 9: Anton Siersbæk, Tysk 10: Marianne Lauritsen Fagets formål Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget tysk i Folkeskolen som beskrevet i Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål, 2009.

19 Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. Slutmål efter 9. klasse Kommunikative færdigheder forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner deltage i samtale om centrale og nære emner redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner Sprog og sprogbrug udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende relevante lytte- og læsestrategier anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. Sprogtilegnelse vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog vælge relevante lytte- og læsestrategier vælge relevante kommunikationsstrategier udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster 19

20 vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol Kultur- og samfundsforhold anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende vise forståelse for andres levevis og deres kulturer Slutmål efter 10. klasse Kommunikative færdigheder forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om kendte emner læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af forskellige typer tekster deltage i samtaler om kendte emner fremlægge et forberedt emne og redegøre for, kommentere og udtrykke synspunkter udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om kendte emner Sprog og sprogbrug udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende relevante lytte- og læsestrategier anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse anvende grundlæggende sprogbrugs- og retskrivningsregler, så kommunikationen lykkes. Sprogtilegnelse vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk udnytte deres viden om ligheder mellem tysk og andre sprog udnytte deres viden om lytte- og læsestrategier og om kommunikative strategier udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster 20

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Glamsbjerg Efterskoles indholdsplan 2016/2017

Glamsbjerg Efterskoles indholdsplan 2016/2017 Glamsbjerg Efterskoles indholdsplan 2016/2017 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2016/2017 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Undervisningsministeriets bestemmelser vedr. formål for faget dansk. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Uge 33-35 Uge 36-37 Uge 36-43 Uge 38-43 Uge 44-45 Uge 46-2 Uge 2-7 Uge 2-7 Uge 7-8 Uge 9 Uge 11-15 Uge 17 Uge 18-26 Profiles. Going Places/Travelling. ESTA

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere