Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan."

Transkript

1 Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern styring i børnehaven. Årsplanen er lederens, personalets og bestyrelsens fælles dokument, der beskriver kommende års planer. Med årsplanen gives forældrebestyrelsen indflydelse på fastsættelsen af principperne for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af budgettet jf. dagtilbudslovens 15 stk. 1 og 2. Årsplanen bliver på den måde det fælles redskab, som institutionen arbejder ud fra, og det redskab, der danner grundlag for en efterfølgende status i forhold til det planlagte. Årsplanen kan indeholde både etårige og toårige planer. Hvert år er der mulighed for indarbejdning af nye mål. Alle mål og metoder vil have en tidsangivelse på 1 eller 2 år. Årsplanen vil indeholde mål der gør det muligt at tilrettelægge arbejdet og indsatsen. Hvert enkelt mål vil indeholde en beskrivelse af hvilken indsats og arbejde, der udføres for at nå målet. Bestyrelsen har i henhold til dagtilbudsloven ret til at fastlægge principperne for budgetrammens anvendelse. Årsplanen skal indeholde den disponering af årets budget, som er vedtaget af bestyrelsen. Denne del af årsplanen er etårig. En gang årligt gøres der status på årsplanen. Status udarbejdes i et samarbejde med bestyrelsen. Status indeholder 3 ting: En refleksion over de resultater, der er opnået i forhold til de mål, som er beskrevet i årsplanen. En refleksion over den faktiske anvendelse af budgetrammen Indarbejdelse af nye mål. Samlet udgør de 3 dele årsplanen for det/de kommende år. Status skal være afsluttet inden udgangen af januar.

2 Årets plan over budgettet, udarbejdet af bestyrelsen: Status på budgetåret 2011 og plan for budgettet 2012: Børnehaven Kornvænget lægger stor vægt på "ud af huset" oplevelser. Sidste år afsatte vi kr til denne post, men grundet besparelser ser vi os desværre nødsaget til at skære lidt i denne post. Der er nu til året 2012 afsat kr til disse aktiviteter. Vi har valgt at fjerne Bondegårdsturen. Det betyder i praksis at børnehaven fortsat tager på følgende ture: Dyrehaven, Majsmarken og Teatertur. I året 2011 valgte vi at prioritere kurser for børnehavens personale. Det betyder at alle i personalegruppen har afsluttet Hillerøduddannelsen. Denne post er vigtig for både personalet, forældrene og ikke mindst børnegruppen i børnehaven. Vi har derfor i året 2012 valgt at afsætte kr hvilket er 9.000kr mere end i budgetåret Året 2011 blev også et år, hvor børnehaven fik et koldrum. Dette har, ved udgangen af året, givet, et mindre underskud som skal indhentes i årets budget. Ellers kommer børnehaven til at fungere som den plejer, uden de store budgetmæssige ændringer. På vegne af bestyrelsen Formand, Michael Ravnborg

3 Hvad er et godt børnehave liv? Vores oplevelse af et godt børnehave liv er: Barnet har følelsen af at blive respekteret, accepteret og rummet. Barnet møder anerkendende voksne som er tydelige og omsorgsfulde. Barnet mærker der er et godt samarbejde mellem hjemmet og børnehaven. Barnet oplever, at rammerne inspirerer til leg og læring. Barnet oplever at have gode venner. Barnet bliver udfordret både af de andre børn og de voksne. Barnet føler tryghed ved at komme i børnehaven, fordi der er faste og forudsigelige rammer. Barnet bliver set og hørt både af børn og voksne. Barnet føler sig værdifuld Barnet oplever at der er plads til at finde fred og ro.

4 Årsplanen for år 2011 og 2012 i Børnehaven Kornvænget, udarbejdet af medarbejderne. Mål. Metode. Forventede resultat. Status En børnehave med socialt velfungerende børn Vi holder børnemøder hver uge. På personalemøder er der fri for mobberi på som punkt 4 gange om året. Forældrene vil blive inddraget i fri for mobberi til forældremøderne. Til arbejdet vil vi bruge dilemma kort der er i fri for mobberi kufferten, andet relevant materiale samt aktuelle episoder. Barnet viser omsorg. Barnet henter hjælp. Barnet hjælper sine kammerater. Det enkelte barn bliver mere inkluderende. Barnet deltager aktivt imod drillerier. Barnet ikke bruger øgenavne. Forældrene bliver mere bevidste om at hjælpe hinandens børn. Fri for mobberi er et godt redskab og til glæde for både børn og forældre. Forældrene har fået en skærpet opmærksomhed på børnene i børnehaven. Forældrene er gode til, at hjælpe til med børnene der hvor der er behov. De fleste børn har evnen til at rumme børn og voksne og de forskelligheder de besidder. Vi oplever, at nogle børn har svært ved at trøste et andet barn når det eks falder. De er dog super gode til at hente hjælp til det ramte barn der har brug for hjælp. At bruge øgenavne indbyrdes blandt børnene, er ikke noget der bruges. Opdages det bliver det bremset med de samme.

5 Mål. Metode. Forventede resultat. Status 2011 En børnehave med fokus på natur, udeliv og motion. To gange om året vil vi have skovprojekt. Her er børnene delt op i mindre grupper og tager i skoven 3 af ugens 5 dage. Vi vil tage på følgende ture med hele børnegruppen: Bondegårds tur om foråret. Dyrehaven og majsmarken om efteråret. Vi vil bruge legepladsen og de muligheder den giver. Derudover vil vi løbe hver mandag og generelt have fokus på motion når vi er ude samt bruge kælderen til judo, gymnastik m.m.. Sanseoplevelse. Fællesoplevelse. Kendskab til vores kulturelle arv. Styrkelse af krop og motorik. Glæde ved at bruge sin krop og bevæge sig. Et gladere barn, som kan lide at være ude. Et barn, der bliver bedre til at huske og koncentrere sig. Styrkelse af de sociale relationer. Give en indre ro og balance. I år var de planlagte skovprojekter lagt i en periode hvor det var for koldt. Dog havde børnene en god succes og oplevelser trods kulden. Fremad er skovprojekterne rykket til bedre tidspunkter på året, hvor der er mulighed for lidt lunere vejr. Vi oplever, at rigtig mange børn havde svært ved at gå turen fra børnehaven til toget eller bussen. Et område vi har snakket med forældrene om ved forskellige lejligheder så vi i samarbejde kan få vænnet børnene til at gå længere ture. Vi oplever at børnene er blevet meget bevidste og glade for deres krop. Zumba og kælderen er bla. medvirkende til, at give børnene denne glæde.

6 Mål. Metode. Forventede resultat. Status En børnehave med plads til kreativitet og kultur Vi vil holde fast i de traditioner der er i børnehaven: Fastelavn, påsken, julen, Blomstens dag, skovprojekter, blive slået til ridder og tage til Ishøj teater. Til det vil vi synge sange tilhørende de forskellige traditioner. Fortælle om historien bag traditionerne, klippe pynt, holde diverse frokoster, inddrage forældre og bedsteforældre. Slutteligt den sidste dag i børnehaven inden skolestart uddeles barnets bog med erindringer samt barnet bliver slået til ridder af børnehaven. Barnet kan fortælle hvorfor vi holder jul, påske og fastelavn. Pynt som laves til traditionerne er valgt efter hvilken udvikling barnet er i. At barnet får et større og bedre kendskab til de danske traditioner og den kulturelle arv. Barnets selvværd styrkes. En styrkelse af fin og grov motorik. Gode og sjove minder fra børnehave livet. Udvikler og inspirere fantasien og lysten til at udfordre. Vi har i årets løb holdt fast i alle vores traditioner. Til blomstens dag var det en succes at barn og bedsteforældre havde madpakker med til frokost. Ligeledes er det til bedsteforældre dagen i december, godt med mad hjemmefra til det fælles bord. Gennem året har vi arbejdet rigtig meget med det kreative, ofte i forbindelse med turene ud af huset, men også i forbindelse med højtiderne. Arbejdet med at fortælle om, hvorfor vi holder jul, påske, pinse mm, har vi besluttet er en forældreopgave.

7 Mål. Metode. Forventede resultat. Status En børnehave med anerkendelse i centrum. I konflikter vil vi spørge ind til konflikten og barnets handling og hjælpe barnet med at afklare hændelsen, der førte til konflikten. Vi vil tage udgangs punkt i os selv, da vi af gode grunde ikke kender barnets udgangspunkt. Det vil sige vi vil bruge: jeg vil / jeg vil ikke. Vi vil have fokus på at korrigere barnets handling og IKKE barnet. Vi vil hjælpe barnet med at sætte ord på sine følelser. Barnet kan sætte ord på sine følelser. Barnet kan sige fra og til. Barnet bliver bedre til at løse konflikter. Barnet får et højere selvværd. Barnet respekterer sig selv og andre. Et barn som kan mærke sig selv. Voksne bliver mere bevidste om at være anerkendende. Når der kommer nye medarbejdere i huset, er vi gode til, at informere om anerkendelse og hvad det betyder for arbejdet med børnene. Vi er meget bevidste om, at arbejde og informere om de personlige grænser. Ved at være bevidst om de to felter, ser vi børn, som har svært ved at sætte ord på deres følelser, at de efterhånden begynder at sætte ord på deres egne følelser. Vi vil respektere barnets perspektiv i livet.

8 Status på ture ud af huset: Bondegårdsbesøg onsdag d. 18. april 2011 Det var første gang vi skulle afsted på bondegårdstur. Det var en stor succes på dagen for alle børnene. De fik en god oplevelse og set bondegårdens mange forskellige dyr. Alle prøvede at sidde på en anhænger og blev kørt rund på markerne efter en traktor. Børnene fik kendskab til den danske bondgårds kultur. Eks. hvor mælken kommer fra. Der har ikke været de store forventninger til bondegårdsturen, da det var første gang vi var afsted. Efterfølgende har børnene ikke talt meget om turen og turen er ikke brugt meget til inspiration til legene. Dyrehaven torsdag d. 29. september 2011 Børnene var alle meget optaget af at skulle afsted til dyrehaven. Mange kunne huske fra årene før at vi skulle ind og hører kronhjortene brøle. Denne gang var børnene meget opslugte af dyrene og mange af børnene kom rimeligt tæt på dyrene. Vejret var super godt og det var svært at løstive sig fra dyrene og den skønne natur. Efterfølgende gav turen inspiration til det kreative arbejde. Der blev klippet og klistret kornhjorte hvor aftryk fra børnenes hænder og føder blev brugt. Børnene snakkede meget om turen. Majs marken torsdag d. 13. oktober 2011 Turen til majsmarken var en kæmpemæssig oplevelse for samtlige børn. Både at være i majsmarken, fodre køerne samt spise majs ad libitum. Det var en skøn fornemmelse for børnene at kunne blive væk i majsmarken. Enkelte børn har efterfølgende spurgt ind til hvornår vi skal afsted igen. Fremad skal vi være opmærksomme på, at bussen kører direkte til majsmarken af de store veje og ikke hen over de små landeveje. Nogle børn og voksne blev kører syge. Ishøj teater tirsdag d. 22. november 2011 At tage i Ishøj teater omkring jul, er en gammel tradition i børnehaven. Op til turen snakker vi meget om hvad vi skal ind og se og efter turen bruger de teater stykket meget til inspiration til deres lege. Mange børn ønsker at hører stykket igen til frokost. Børnene var denne gang med deltagende i teaterstykket. Stykket var blevet moderniseret og nutidssvarende, hvilket glædede børnene. Børnene spørger meget ind til, hvornår vi igen skal afsted til Ishøj teater.

9 Status til hjemmesiden 2012: Så er status færdig for denne gang. Det har været spændende at arbejde med status og sammen lave et tilbageblik. Vi kan hermed konstatere, at Fri for mobberi er et godt redskab, til glæde for både børn, forældre og personale. Vi kan nu se, at de fleste børn har evnen til at rumme børn og voksne og de forskelligheder de besidder. Til skovprojekterne havde børnene en god oplevelse, trods det kolde vejr. Børnene bliver til stadighed beriget med ny viden om naturen og dens goder. Dog oplever vi, at mange børn har svært ved at gå længere strækninger. Derimod er alle børn blevet meget bevidste om at bruge deres krop og ikke mindst udfordre den både på legepladsen og i naturen. I årets løb har vi formået at holde fast i alle vores traditioner. Traditioner, som de to bedsteforældredage henholdsvis til blomstensdag og til julehygge, og vores store fælles ture ud af huset til blandt andet dyrehaven, majsmarken, bondegårds tur og Ishøj teater. Ture som samtlige børn tager til sig og bruger i deres lege. Når der kommer nye medarbejdere i huset, er vi gode til, at informere om anerkendelse, og hvad det betyder for arbejdet med børnene. Derudover er vi er meget bevidste om at arbejde med og informere om de personlige grænser. Ved at være bevidst om de to felter, ser vi børn, som har haft svært ved at sætte ord på deres følelser, at de nu begynder at sætte ord på deres egne følelser.

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Børnehuset Hesselholt - TILLÆG

Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden Tlf; 97 11 43 94/ 23 33 50 98 Åbningstider; Mandag til torsdag; 6.15-16.45 Fredag, 6.15-15.30 Nu nærmer sig tiden,

Læs mere