Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11"

Transkript

1 Hvilebjergskolens målsætning. På Hvilebjergskolen sætter vi ansvaret for mennesker, ting og miljø højest. Vores skole skal være et fællesskab, hvor der hersker en god omgangstone og alle føler tryghed. På Hvilebjergskolen anser vi kærlighed og konsekvens for at være ledetråden i det daglige arbejde. På Hvilebjergskolen inddrager vi eleverne i beslutningsprocesser, der angår skolen som helhed samt i forhold, der vedrører det daglige arbejde i klasserne. Årsplan for Hvilebjergskolen På Hvilebjergskolen tilstræber vi en differentieret undervisning, der tilgodeser det enkelte barn, så det får et optimalt udbytte. Undervisningen skal fremme børnenes selvtillid og nysgerrighed gennem faglig viden, færdigheder og indsigt. På Hvilebjergskolen ligestiller vi det teoretiske og praktiske arbejde i den daglige undervisning. Periodevis arbejder vi med emner - klassevis eller på tværs af klasserne. På Hvilebjergskolen skal skole-hjemsamarbejdet bære præg af åbenhed, så vi sammen kan løse problemerne, inden de bliver for store. På Hvilebjergskolen vil vi løbende orientere forældrene om det arbejde, der foregår på skolen og i klasserne, så de har en reel mulighed for at følge med i deres børns skolegang. På Hvilebjergskolen vil vi give børnene en god hverdag, så de føler, at livet er værd at leve - at verden kan forandres, og at de kan medvirke hertil. Hvilebjergskolen,Kirkerupvej

2 Skoleåret Velkommen til et nyt skoleår! - Forhåbentlig er alle fyldt med en masse energi efter en god sommerferie. Tak for de mange flotte postkort I har sendt til skolen! - de bliver studeret flittigt. Lærersituationen er som den var før sommerferien, så alle arbejder videre, hvor vi slap før ferien. I september, oktober, november er viceinspektør Nils Møller udlånt til Flakkebjerg skole, hvor der skal ansættes ny leder fra 1. december. Der er allerede planlagt nogle spændende aktiviteter for skoleåret. (Se planen andet sted i bladet) - 6. klasse skal på lejrskole på Samsø, 4. klasse skal til Nyvang, der er planlagt et par skolekoncerter med professionelle musikere, og vi har nye billeder på gangen - Den traditionelle grillfest den 27. august erstattes i år af skolens 50-års fødselsdag. Der er sendt invitationer med børnene hjem. Vi glæder os til at se jer til åbent hus imellem klokken og Samtaler 5. klasse 17-5 Samtaler 5. klasse 18-5 Forældremøde 2. klasse Uge 21 Emneuge fra Forældremøde 1. klasse 30-5 Forældremøde 0. klasse 2-6 Kr. Himmelfartsferie klasse lejrskole i Bisserup 22-6 Klasselærerdag fra Ol-dag alle klasser fra Sidste skoledag - 0. til 5. klasse fra 9.10 til Den nye bestyrelse tiltrådte 1. august, og de glæder sig til at arbejde på at gøre Hvilebjergskolen til et endnu bedre sted for alle. Vi glæder os til et nyt samarbejdsår med jer og jeres børn! De bedste hilsner Meta Beldring, inspektør

3 Servicenumre: Samtaler 1.b Samtaler 5. klasse Samtaler 1.b Samtaler 1. a Julestue HFV 1-12 Juleklip for hele skolen Sidste skoledag inden jul 3-1 Første skoledag efter jul 28-1 Klassefest for 3. klasse 7-2 Start på rullende vinterferie for uge Start på rullende vinterferie for uge Samtaler 6. klasse 2-3 Samtaler 6. klasse Forældremøde 5. klasse 2-3 Skolen i biografen for 2. klasse 4-3 Koncert for 0. til 3. klasse Klassefest 0. klasse 9-3 Samtaler 6. klasse 17-3 Samtaler 0. klasse 22-3 Samtaler 3. klasse 23-3 Samtaler 2. klasse 24-3 Samtaler 0. klasse 30-3 Samtaler 3. klasse 31-3 Samtaler 2. klasse 6-4 Forældremøde 6. klasse Uge 15 Emneuge for hele skolen Samtaler 1. a 14-4 Skolekomedie med 5. klasse - og fest for alle 16-4 Påskeferien starter 26-4 Påskeferie slut - samtaler 1. a Hvilebjergskolen Hjemmeside: Bestyrelsesformand Johnny Helt Sekretær Anne Lise Hansen Pedel Per Appeldorf Hansen Fritidshjemmet Åbningstider: mandag fredag fra kl Sundhedsplejen (mandag og fredag fra 8-9) Rådhuset Skoletandklinikken Dalmose Sørbyhallen Skoleleder Meta Beldring Viceinspektør Nils Møller

4 AG 4.b JI 6.b BT 5.a HL ES IF 6.a JG 4.a KF Bh-kl KG 1.b MT 3.a PR LW 1.a KP KK AL Anette Gastrup Flemstoftevej Fuglebjerg Jonna Jensen Esholtevej 5 Bodil Toldbod Birkevænget 3 Hanne Larsen Elisabeth Solstad Sørby Hovedgade 23 Sørbymagle Thorvaldsensvej 16 Ingelise Falk Erik Bøghsvej Fuglebjerg Jette Gundtoft Falkensteenvej 16 Kirsten Fischer Falkensteenvej 4 Kirsten Gram Andreasen Mariann Thomsen Per Rohde Hansen Lis Wikander Havrebjerg Stations Vej 17, Slagelse Slagelse Landev Vemmelev Skovvejen 12, Rosted Østerbro 60A, 1, tv Klaus Pilgaard Savværksvej 2 Kim Klingenberg Skolevej Vemmelev Anja Lyderik Dyremosevej Jyderup Planlagte aktiviteter for skoleåret I skrivende stund har de fleste lærere skrevet ind i skolens kalender hvornår der er forældremøder og samtaler. Det er dog med ret til ændringer for nedenstående oversigt Forældremøde 6. klasse 25-8 Forældremøde 4. klasse 27-8 Skolens fødselsdag fra 8.10 til ca Lejrskole for 6. klasse hele ugen 1-9 Forældremøde 2. klasse 2-9 Forældremøde 0. klasse 7-9 Forældremøde 3. klasse 10-9 Legedag fra 8.10 til Forældremøde 1. klasse 6-10 Samtaler 6. klasse 7-10 Gåprøve 0. klasse Sundhedsuge Samtaler 6. klasse Sundhedsuge Sundhedsuge Samtaler 6. klasse Sundhedsuge Trimdag fra 8.10 til ca Forældremøde 5. klasse Koncert for klasse fra til Samtaler 2. klasse Samtaler 3. klasse 4-11 Samtaler 0. klasse 9-11 Samtaler 3. klasse Samtaler 2. klasse Samtaler 0. klasse Samtaler 5. klasse Samtaler 1.a

5 - når skolen giver eleverne fri. Vi vil, i det omfang det lader sig gøre, sætte vikar til at undervise ved lærers fravær. Det kan i perioder være vanskeligt at skaffe vikarer, men elever til og med 5. klasse sendes aldrig hjem uden hjemmet er orienteret. Det kan forekomme, at 6. klasse får tilladelse til at forlade skolen uden hjemmene er informeret, hvis det er i en ydertime. - Det vil altid være muligt at blive på skolen indtil man normalt har fri. - når det er snevejr Aflysning af skolegang på grund af vejret vil ske gennem regionalradioen. - De elever, der på en voldsom snevejrsdag møder i skole, vil altid blive undervist eller i ekstreme situationer blot passet. Hvis snevejret er så voldsomt at bus-driften indstilles, vil dette blive meddelt i regionalradioen, og vi sender i de situationer børnene hjem med den sidste bus uden yderligere information. MH 2.a Maria Hansen Skovvej 8, Rosted MI Bh-kl Mia Ibsen Nyvej 18, Slagelse KH Kristina Hyldevang Otto Henriksvej Andre nyttige telefonnumre: Skolerådgiver Jannie Rotbøl eller Psykolog Tine Greiner Talepædagog Anette Holm Larsen Sundhedsplejerske Linda Kaasgaard

6 Ferieplan for skoleåret 2010/2011 Sommerferie Lørdag 26. juni 2010 til onsdag den 11. august 2010 Efterårsferie Lørdag den 16. oktober 2010 til søndag den 24. oktober 2010 Juleferie Onsdag den 22. december 2010 til søndag den 2. januar 2011 Vinterferie Lørdag den 12. februar 2011 til søndag den 20. februar 2011 Påskeferie Lørdag den 16. april 2011 til mandag den 25. april 2011 St. Bededag Fredag den 20. maj 2011 Kristi Himmelfartsdag søndag 5. juni 2011 Torsdag den 2. juni 2011 til Pinseferie Lørdag den 11. juni 2011 til mandag den 13. juni 2011 Sommerferie Lørdag 25. juni 2011 Vi gør opmærksom på, at vi som de sidste år tilbyder vinterferie i uge 6 eller 7 efter forældrenes eget valg. Skolebestyrelsen henstiller samtidig til forældrene om ikke at tage deres børn ud af undervisningen udenfor skolens ferier. Klasserne aftaler med lærere og forældre, hvor lejrskolen går hen. - Desuden har vi valgt at give lærerne i 2. eller 3. klasse mulighed for en enkelt overnatning med børnene. Fritagelse for undervisning. I princippet er der mødepligt i den danske folkeskole, således også på Hvilebjergskolen. Lovligt fravær er selvfølgelig sygdom. Hvis et barn er syg i længere tid - mere end tre dage - ringes til klasselæreren eller skolens kontor, hvor der oplyses om hvor længe fraværet tænkes at vare. - Der skal altid skriftlig orientering til klasselæreren ved fravær. Fritagelse for undervisning i idræt kan tillades i højest to uger i træk. Herefter kræves yderligere begrundelse for fritagelse. Aftaler om fritagelse laves mellem elevens hjem og idrætslæreren, klasselæreren eller skolens ledelse. - Hvis en elev ikke selv medbringer idrætstøj er dette ikke begrundelse for ikke at deltage i undervisningen. Med mindre andet er aftalt bades der altid efter idrætstimerne. Fritagelse for undervisning en dag og op til tre dage gives af klasselæreren efter henvendelse fra hjemmet. Fritagelse i mere end tre dage gives af skolelederen. Skole og skolebestyrelse henstiller til, at elever ikke tages ud af undervisningen i løbet af skoleåret. Hvis det alligevel er nødvendigt forventes det, at man selv er opsøgende for at få lavet det arbejde klassen har nået i de dage eleven har været fraværende.

7 Skolebod. Vi har er en lille skolebod på Hvilebjergskolen, hvor der er mulighed for at købe brød og juice. Det er elevrådet med 6. klasse som hovedansvarlige, der står for boden. Det overskud der bliver, bruges på alle skolens elever. Ved flytning. Adresseændring og telefonændring meddeles altid til klasselærer og skolens kontor. Vi beder meget om, at der afleveres alternativt telefonnummer på kontoret, så vi har mulighed for en kontakt, hvis forældrene ikke kan ringes op. Hvis en elev flytter fra skolen meddeles dette ligeledes til klasselærer og kontoret. Man henvender sig desuden på modtagende skole, som ordner papirarbejdet. Hvis en elev flytter fra skolens distrikt, kan skolegangen fortsætte på Hvilebjergskolen. Eleven sørger så selv for transporten til og fra skole. Information fra skolen Vi gør en stor indsats for at brugerne skal føle sig velinformeret. Nyt fra Hvilebjergskolen udkommer den første hver måned. Det er en folder med aktuelle oplysninger og og information om ting der berører alle forældrene. Desuden har vi en informativ hjemmeside Som vi holder opdateret med informationer, tekst og billeder - her er der også mulighed for at skrive til os. Alle elever får et ugebrev med hjem ca. hver uge. Her informerer lærerne om hvad der arbejdes med i klasserne. Lejrskole. Skoleelever i Slagelse Kommune tilbydes lejrskole i sjette klasse. Lejrskolen er betalt af skolen, dog således at der opkræves kostpenge af eleverne. Ringetider i skoleåret Udefrikvarter Spisefrikvarter Alle er ude i sommerhalvåret Frikvarter Gårdvagterne kan ved dårligt vejr tillade at eleverne er inde i første frikvarter.

8 Skolebestyrelsen Den nyvalgte skolebestyrelse, som tiltrådte 1. august består af følgende forældre: som har børn i: Johnny Helt (rep. 4.klasse) Emil 4.b Pia Dyrdorf (6. klasse) Christoffer 3., Nicklas 6.b Michael Dyrehave (2. og 5.) Emil 4.b, Anna 6.a Rene Adolph (3. klasse) Christian 3., Frederik 4.b Lene Hansen (2. klasse) Maria 2. Annette Andresen (0. klasse) Julie 0. Klaus Jørgensen (0. klasse) Thea 0., Thor 2. Suppleanter: Lotte Laursen Tobias 0., Andreas 6.a Pernille Jänichen Kasper 0. Lisbeth Rose Asbjørn 0. Elev og miljøråd Alle klasser vælger to repræsentanter, der er med i elevrådog miljøarbejdet. Der afholdes møde ca. en gang om måneden. De to elevrepræsentanter fra 6. klasse deltager i skolebestyrelses møderne. En af arbejdsopgaverne i dette skoleår bliver at generhverve det grønne flag. Det er lykkedes en del gange efterhånden, men man skal jo gøre sig fortjent hvert år. Sådan håndterer vi: når elever ødelægger. Det sker, at en elev ødelægger f.eks. en rude. Skolen har ikke en forsikring, der dækker dette, hvorfor vi altid retter henvendelse til elevens hjem med henblik på at erstattet det ødelagte. De fleste har en familieforsikring, der dækker. Dette gælder også, hvis det går udover en anden elev. elevers brug af mobiltelefoner. For at udelukke enhver tvivl er der i skolebestyrelsen truffet beslutning om at mobiltelefoner ikke må forekomme i skoletiden. Skoletiden er fra eleverne møder til de får fri. Overtrædes dette bliver mobiltelefonen inddraget og kan efter anmodning fra telefonens ansvarlige ejer udleveres fra kontoret. Buskort Alle elever, der bor i Hvilebjergskolens distrikt, har ret til buskort, hvis de bor udenfor byen. Buskortet udstedes af Movia gennem skolens kontor og tilsendes eleverne direkte. - Elever der bor i et andet skoledistrikt sørger selv for transport. Erstatningsbuskort kan bestilles på skolens kontor - der tillægges erstatningsgebyr - p.t. 100 kroner. Skolemælk Der kan bestilles mælk igennem Mejeriernes Skolemælksordning. Information og girokort udleveres til eleverne. Tilmelding i løbet af skoleåret kan finde sted ved henvendelse på skolens kontor. Når en elev er tilmeldt og har betalt, er tilmeldingen bindende for den periode, der er betalt for. Ved flytning flytter mælken med.

9 Testning af elever. Vi laver hvert år læseprøver på eleverne, så vi får et overblik over elevernes faglige standpunkt. Den viden bruges i tilrettelæggelse af arbejdet i klassen og i specialcentret. Klasselæreren orienterer hjemmene om det enkelte barns resultat. - I børnehaveklassen sprogtestes børnene med henblik på tidlig indsats. Hvilebjergskolens Forældre og Venneforening Hvilebjergskolen har en forældre og venneforening, som igennem forskellige arrangementer støtter skolens arbejde og giver os gode fællesoplevelser. I forbindelse med disse arrangementer oparbejdes et økonomisk overskud i foreningen. Skolen støttes således til indkøb af større ting, som der ellers ikke ville være mulighed for at indkøbe. HFV har i sidste skoleår foræret skolen et flot forhæng til dramasalen, et elektronisk trommesæt og et wii-spil til musikundervisningen Der er på nuværende tidspunkt planlagt: Skolens fødselsdag 27. august 2010 Julestue den 25. november 2010 HFV glæder sig til at se alle til disse arrangementer! - og vi håber I har lyst til også at melde jer som HFVrepræsentanter i klasserne! HFV s kalender over aktiviteter vil komme på skolens hjemmeside, samt i Nyt fra Hvilebjergskolen så snart datoerne er aftalt. Formand for HFV s bestyrelse er Jeanette Frederiksen, som har telefon Hende kan man altid kontakte vedrørende HFV s arbejde.

10 Samarbejde med institutionerne. Hvilebjergskolen, Skovbrynet og Sørby Børnehave har et samarbejde, som skal være med til at sikre helhed og sammenhæng i børnenes hverdag. Børnene har, inden de starter i børnehaveklasse, været på besøg flere gange på skolen med deres pædagoger. Når børnene er startet på skolen - og så længe de bruger institutionerne, er der et samarbejde mellem pædagoger og lærere. Børnenes udvikling følges, og der tilbydes en samlet indsats, hvis dette findes nødvendigt. Den gode dialog, der er imellem de tre institutioner betyder også en bedre rådgivning til forældre i situationer, hvor der er brug for det. Dette samarbejde indgår i både pædagogernes og lærernes arbejdstid. - Der holdes en gang om året en samtale mellem forældre, fritidshjem og skole, hvor børnenes trivsel og faglige standpunkt drøftes. De gange om året, hvor skoledagen er forkortet, vil der altid være åbent på institutionerne, så børnene ikke får pasningsproblemer af den grund. Skovbrynet tilbyder fritidsklub hver eftermiddag på skoledage. Klubben har lokaliteter på Hvilebjergskolen, men er i øvrigt skolen uafhængig. Der er brugerbetaling til materialer etc. Der søges om plads via den centrale pladsanvisning. Ungdomsskole tilbydes fra 7. klasse. Der har nogle år været oprettet hold på Hvilebjergskolen, men det afhænger af, hvor mange elever der melder sig. Tilbud om specialundervisning og AKT Ud over almindelig tilbud om faglig hjælp til elever har vi mulighed for at give støtte til elever der har sociale problemer kaldet AKT. Det vil altid foregå i samarbejde med hjemmet. Tidlig læsehjælp. At kunne læse er fundamentet for de fleste af skolens fag. En tidlig indsats kan desuden forebygge nederlag og evt. specialundervisning senere i skoleforløbet. Derfor har vi valgt at gøre en forebyggende indsats i de første skoleår. I første klasse giver vi mulighed for intensiv læsetræning efter jul. Hver dag vil de elever, der har brug for det, blive tilbudt 20 min. læsetræning med en speciallærer. Det er også her en forudsætning, at forældrene vil gå aktivt ind i forløbet. Lektiecafé. Vi tilbyder igen i dette skoleår lektiehjælp. Det forventes, at elever der melder sig er interesserede i hjælpen og derfor viser interesse for at få klaret lektierne. Af skemamæssige grunde er det desværre ikke alle klasser der reelt har muligheden. - Opslag følger.

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh KLUB DIGET AVISEN August 2012 Gys og gru fredag d. 13.07.12 i klubben.. ughhhh Information. I klubbens entre hænger informationer til børn og forældre. Her ophænges seneste udgave af klubbens nyhedsbrev,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Onsdag 2. november kl. 19.30-21.30 Forældremøde i børnehaveklassen.

Onsdag 2. november kl. 19.30-21.30 Forældremøde i børnehaveklassen. Side 1 af 5 Tilbage Ferieplan Kalender Nyheder Fra klasserne Fra kontoret Instrumenter Arrangementer Beskeder Kontakt Nr. 10. november 2005 Ekstra: basaravis no1 basaravis no2 Kalender Onsdag 2. november

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 19. juni 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 827 Næste uge: 22. juni 23. juni 25. juni 26. juni 5.kl. på besøg hos Clark Kl. 8.00 13.00 Lærermøde Dimissionsfest kl.18.00 Sidste skoledag (alle

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. august 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 829 Næste uge: 17. august Lejrskoleuge Mærkedag: 15. august 16. august 18. august 19. august 20. august Mads S 4.kl. Mads K 4.kl. Helle Søren

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

TIL FORÆLDRENE I BØRNEHAVEKLASSEN OG 1. KLASSE.

TIL FORÆLDRENE I BØRNEHAVEKLASSEN OG 1. KLASSE. Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 24-2012 Side 1 Indledning Side 5 Kalender Side 2 Side 6 Filuren Side 4 Ferieplan 2012-13 Side 7 Diverse, kontakt mm. Tak for sidst! Det

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan Skolerne høringssvar er

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat Skoleinformation Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 6 30. august 2007 Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat adresse: telefon: telefax: E-post: SFO telefon: pedel: redaktion:

Læs mere

NYT TREKRONER. Nr. 1 - august - 2006/07

NYT TREKRONER. Nr. 1 - august - 2006/07 TREKRONER NYT s. 1 Adresser og telefonnumre s. 2 Velkommen til skoleåret 2006-2007 s. 3 Første skoledag 2006 s. 4 Nyt fra pedellerne, skolepsykolog, tale og hørepædagog samt sundhedsplejerske s. 5 SFO,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en oversigt over lukkedage, ferier, koloni, forældremøder og julemarked.

Årsplan. Denne mappe indeholder en oversigt over lukkedage, ferier, koloni, forældremøder og julemarked. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en oversigt over lukkedage, ferier, koloni, forældremøder og julemarked. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående arrangementer, som I bedes

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold

Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold 1. Buerup Skoles strategi... 2 2. Princip vedr. forældremøder... 2 3. Princip vedr. brugerbetaling og sponsorering... 2 4. Princip vedr. budget...

Læs mere

Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø

Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø 2017-2018 Bygaden 50, 4300 Holbæk Tlf: 72 36 70 10/ 72 36 75 21 www.holbækbyskole.dk Holbæk By Skole, afdeling Orø 1 Om skolen Den 1. august 2016 blev en ny skolestruktur

Læs mere