Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11"

Transkript

1 Hvilebjergskolens målsætning. På Hvilebjergskolen sætter vi ansvaret for mennesker, ting og miljø højest. Vores skole skal være et fællesskab, hvor der hersker en god omgangstone og alle føler tryghed. På Hvilebjergskolen anser vi kærlighed og konsekvens for at være ledetråden i det daglige arbejde. På Hvilebjergskolen inddrager vi eleverne i beslutningsprocesser, der angår skolen som helhed samt i forhold, der vedrører det daglige arbejde i klasserne. Årsplan for Hvilebjergskolen På Hvilebjergskolen tilstræber vi en differentieret undervisning, der tilgodeser det enkelte barn, så det får et optimalt udbytte. Undervisningen skal fremme børnenes selvtillid og nysgerrighed gennem faglig viden, færdigheder og indsigt. På Hvilebjergskolen ligestiller vi det teoretiske og praktiske arbejde i den daglige undervisning. Periodevis arbejder vi med emner - klassevis eller på tværs af klasserne. På Hvilebjergskolen skal skole-hjemsamarbejdet bære præg af åbenhed, så vi sammen kan løse problemerne, inden de bliver for store. På Hvilebjergskolen vil vi løbende orientere forældrene om det arbejde, der foregår på skolen og i klasserne, så de har en reel mulighed for at følge med i deres børns skolegang. På Hvilebjergskolen vil vi give børnene en god hverdag, så de føler, at livet er værd at leve - at verden kan forandres, og at de kan medvirke hertil. Hvilebjergskolen,Kirkerupvej

2 Skoleåret Velkommen til et nyt skoleår! - Forhåbentlig er alle fyldt med en masse energi efter en god sommerferie. Tak for de mange flotte postkort I har sendt til skolen! - de bliver studeret flittigt. Lærersituationen er som den var før sommerferien, så alle arbejder videre, hvor vi slap før ferien. I september, oktober, november er viceinspektør Nils Møller udlånt til Flakkebjerg skole, hvor der skal ansættes ny leder fra 1. december. Der er allerede planlagt nogle spændende aktiviteter for skoleåret. (Se planen andet sted i bladet) - 6. klasse skal på lejrskole på Samsø, 4. klasse skal til Nyvang, der er planlagt et par skolekoncerter med professionelle musikere, og vi har nye billeder på gangen - Den traditionelle grillfest den 27. august erstattes i år af skolens 50-års fødselsdag. Der er sendt invitationer med børnene hjem. Vi glæder os til at se jer til åbent hus imellem klokken og Samtaler 5. klasse 17-5 Samtaler 5. klasse 18-5 Forældremøde 2. klasse Uge 21 Emneuge fra Forældremøde 1. klasse 30-5 Forældremøde 0. klasse 2-6 Kr. Himmelfartsferie klasse lejrskole i Bisserup 22-6 Klasselærerdag fra Ol-dag alle klasser fra Sidste skoledag - 0. til 5. klasse fra 9.10 til Den nye bestyrelse tiltrådte 1. august, og de glæder sig til at arbejde på at gøre Hvilebjergskolen til et endnu bedre sted for alle. Vi glæder os til et nyt samarbejdsår med jer og jeres børn! De bedste hilsner Meta Beldring, inspektør

3 Servicenumre: Samtaler 1.b Samtaler 5. klasse Samtaler 1.b Samtaler 1. a Julestue HFV 1-12 Juleklip for hele skolen Sidste skoledag inden jul 3-1 Første skoledag efter jul 28-1 Klassefest for 3. klasse 7-2 Start på rullende vinterferie for uge Start på rullende vinterferie for uge Samtaler 6. klasse 2-3 Samtaler 6. klasse Forældremøde 5. klasse 2-3 Skolen i biografen for 2. klasse 4-3 Koncert for 0. til 3. klasse Klassefest 0. klasse 9-3 Samtaler 6. klasse 17-3 Samtaler 0. klasse 22-3 Samtaler 3. klasse 23-3 Samtaler 2. klasse 24-3 Samtaler 0. klasse 30-3 Samtaler 3. klasse 31-3 Samtaler 2. klasse 6-4 Forældremøde 6. klasse Uge 15 Emneuge for hele skolen Samtaler 1. a 14-4 Skolekomedie med 5. klasse - og fest for alle 16-4 Påskeferien starter 26-4 Påskeferie slut - samtaler 1. a Hvilebjergskolen Hjemmeside: Bestyrelsesformand Johnny Helt Sekretær Anne Lise Hansen Pedel Per Appeldorf Hansen Fritidshjemmet Åbningstider: mandag fredag fra kl Sundhedsplejen (mandag og fredag fra 8-9) Rådhuset Skoletandklinikken Dalmose Sørbyhallen Skoleleder Meta Beldring Viceinspektør Nils Møller

4 AG 4.b JI 6.b BT 5.a HL ES IF 6.a JG 4.a KF Bh-kl KG 1.b MT 3.a PR LW 1.a KP KK AL Anette Gastrup Flemstoftevej Fuglebjerg Jonna Jensen Esholtevej 5 Bodil Toldbod Birkevænget 3 Hanne Larsen Elisabeth Solstad Sørby Hovedgade 23 Sørbymagle Thorvaldsensvej 16 Ingelise Falk Erik Bøghsvej Fuglebjerg Jette Gundtoft Falkensteenvej 16 Kirsten Fischer Falkensteenvej 4 Kirsten Gram Andreasen Mariann Thomsen Per Rohde Hansen Lis Wikander Havrebjerg Stations Vej 17, Slagelse Slagelse Landev Vemmelev Skovvejen 12, Rosted Østerbro 60A, 1, tv Klaus Pilgaard Savværksvej 2 Kim Klingenberg Skolevej Vemmelev Anja Lyderik Dyremosevej Jyderup Planlagte aktiviteter for skoleåret I skrivende stund har de fleste lærere skrevet ind i skolens kalender hvornår der er forældremøder og samtaler. Det er dog med ret til ændringer for nedenstående oversigt Forældremøde 6. klasse 25-8 Forældremøde 4. klasse 27-8 Skolens fødselsdag fra 8.10 til ca Lejrskole for 6. klasse hele ugen 1-9 Forældremøde 2. klasse 2-9 Forældremøde 0. klasse 7-9 Forældremøde 3. klasse 10-9 Legedag fra 8.10 til Forældremøde 1. klasse 6-10 Samtaler 6. klasse 7-10 Gåprøve 0. klasse Sundhedsuge Samtaler 6. klasse Sundhedsuge Sundhedsuge Samtaler 6. klasse Sundhedsuge Trimdag fra 8.10 til ca Forældremøde 5. klasse Koncert for klasse fra til Samtaler 2. klasse Samtaler 3. klasse 4-11 Samtaler 0. klasse 9-11 Samtaler 3. klasse Samtaler 2. klasse Samtaler 0. klasse Samtaler 5. klasse Samtaler 1.a

5 - når skolen giver eleverne fri. Vi vil, i det omfang det lader sig gøre, sætte vikar til at undervise ved lærers fravær. Det kan i perioder være vanskeligt at skaffe vikarer, men elever til og med 5. klasse sendes aldrig hjem uden hjemmet er orienteret. Det kan forekomme, at 6. klasse får tilladelse til at forlade skolen uden hjemmene er informeret, hvis det er i en ydertime. - Det vil altid være muligt at blive på skolen indtil man normalt har fri. - når det er snevejr Aflysning af skolegang på grund af vejret vil ske gennem regionalradioen. - De elever, der på en voldsom snevejrsdag møder i skole, vil altid blive undervist eller i ekstreme situationer blot passet. Hvis snevejret er så voldsomt at bus-driften indstilles, vil dette blive meddelt i regionalradioen, og vi sender i de situationer børnene hjem med den sidste bus uden yderligere information. MH 2.a Maria Hansen Skovvej 8, Rosted MI Bh-kl Mia Ibsen Nyvej 18, Slagelse KH Kristina Hyldevang Otto Henriksvej Andre nyttige telefonnumre: Skolerådgiver Jannie Rotbøl eller Psykolog Tine Greiner Talepædagog Anette Holm Larsen Sundhedsplejerske Linda Kaasgaard

6 Ferieplan for skoleåret 2010/2011 Sommerferie Lørdag 26. juni 2010 til onsdag den 11. august 2010 Efterårsferie Lørdag den 16. oktober 2010 til søndag den 24. oktober 2010 Juleferie Onsdag den 22. december 2010 til søndag den 2. januar 2011 Vinterferie Lørdag den 12. februar 2011 til søndag den 20. februar 2011 Påskeferie Lørdag den 16. april 2011 til mandag den 25. april 2011 St. Bededag Fredag den 20. maj 2011 Kristi Himmelfartsdag søndag 5. juni 2011 Torsdag den 2. juni 2011 til Pinseferie Lørdag den 11. juni 2011 til mandag den 13. juni 2011 Sommerferie Lørdag 25. juni 2011 Vi gør opmærksom på, at vi som de sidste år tilbyder vinterferie i uge 6 eller 7 efter forældrenes eget valg. Skolebestyrelsen henstiller samtidig til forældrene om ikke at tage deres børn ud af undervisningen udenfor skolens ferier. Klasserne aftaler med lærere og forældre, hvor lejrskolen går hen. - Desuden har vi valgt at give lærerne i 2. eller 3. klasse mulighed for en enkelt overnatning med børnene. Fritagelse for undervisning. I princippet er der mødepligt i den danske folkeskole, således også på Hvilebjergskolen. Lovligt fravær er selvfølgelig sygdom. Hvis et barn er syg i længere tid - mere end tre dage - ringes til klasselæreren eller skolens kontor, hvor der oplyses om hvor længe fraværet tænkes at vare. - Der skal altid skriftlig orientering til klasselæreren ved fravær. Fritagelse for undervisning i idræt kan tillades i højest to uger i træk. Herefter kræves yderligere begrundelse for fritagelse. Aftaler om fritagelse laves mellem elevens hjem og idrætslæreren, klasselæreren eller skolens ledelse. - Hvis en elev ikke selv medbringer idrætstøj er dette ikke begrundelse for ikke at deltage i undervisningen. Med mindre andet er aftalt bades der altid efter idrætstimerne. Fritagelse for undervisning en dag og op til tre dage gives af klasselæreren efter henvendelse fra hjemmet. Fritagelse i mere end tre dage gives af skolelederen. Skole og skolebestyrelse henstiller til, at elever ikke tages ud af undervisningen i løbet af skoleåret. Hvis det alligevel er nødvendigt forventes det, at man selv er opsøgende for at få lavet det arbejde klassen har nået i de dage eleven har været fraværende.

7 Skolebod. Vi har er en lille skolebod på Hvilebjergskolen, hvor der er mulighed for at købe brød og juice. Det er elevrådet med 6. klasse som hovedansvarlige, der står for boden. Det overskud der bliver, bruges på alle skolens elever. Ved flytning. Adresseændring og telefonændring meddeles altid til klasselærer og skolens kontor. Vi beder meget om, at der afleveres alternativt telefonnummer på kontoret, så vi har mulighed for en kontakt, hvis forældrene ikke kan ringes op. Hvis en elev flytter fra skolen meddeles dette ligeledes til klasselærer og kontoret. Man henvender sig desuden på modtagende skole, som ordner papirarbejdet. Hvis en elev flytter fra skolens distrikt, kan skolegangen fortsætte på Hvilebjergskolen. Eleven sørger så selv for transporten til og fra skole. Information fra skolen Vi gør en stor indsats for at brugerne skal føle sig velinformeret. Nyt fra Hvilebjergskolen udkommer den første hver måned. Det er en folder med aktuelle oplysninger og og information om ting der berører alle forældrene. Desuden har vi en informativ hjemmeside Som vi holder opdateret med informationer, tekst og billeder - her er der også mulighed for at skrive til os. Alle elever får et ugebrev med hjem ca. hver uge. Her informerer lærerne om hvad der arbejdes med i klasserne. Lejrskole. Skoleelever i Slagelse Kommune tilbydes lejrskole i sjette klasse. Lejrskolen er betalt af skolen, dog således at der opkræves kostpenge af eleverne. Ringetider i skoleåret Udefrikvarter Spisefrikvarter Alle er ude i sommerhalvåret Frikvarter Gårdvagterne kan ved dårligt vejr tillade at eleverne er inde i første frikvarter.

8 Skolebestyrelsen Den nyvalgte skolebestyrelse, som tiltrådte 1. august består af følgende forældre: som har børn i: Johnny Helt (rep. 4.klasse) Emil 4.b Pia Dyrdorf (6. klasse) Christoffer 3., Nicklas 6.b Michael Dyrehave (2. og 5.) Emil 4.b, Anna 6.a Rene Adolph (3. klasse) Christian 3., Frederik 4.b Lene Hansen (2. klasse) Maria 2. Annette Andresen (0. klasse) Julie 0. Klaus Jørgensen (0. klasse) Thea 0., Thor 2. Suppleanter: Lotte Laursen Tobias 0., Andreas 6.a Pernille Jänichen Kasper 0. Lisbeth Rose Asbjørn 0. Elev og miljøråd Alle klasser vælger to repræsentanter, der er med i elevrådog miljøarbejdet. Der afholdes møde ca. en gang om måneden. De to elevrepræsentanter fra 6. klasse deltager i skolebestyrelses møderne. En af arbejdsopgaverne i dette skoleår bliver at generhverve det grønne flag. Det er lykkedes en del gange efterhånden, men man skal jo gøre sig fortjent hvert år. Sådan håndterer vi: når elever ødelægger. Det sker, at en elev ødelægger f.eks. en rude. Skolen har ikke en forsikring, der dækker dette, hvorfor vi altid retter henvendelse til elevens hjem med henblik på at erstattet det ødelagte. De fleste har en familieforsikring, der dækker. Dette gælder også, hvis det går udover en anden elev. elevers brug af mobiltelefoner. For at udelukke enhver tvivl er der i skolebestyrelsen truffet beslutning om at mobiltelefoner ikke må forekomme i skoletiden. Skoletiden er fra eleverne møder til de får fri. Overtrædes dette bliver mobiltelefonen inddraget og kan efter anmodning fra telefonens ansvarlige ejer udleveres fra kontoret. Buskort Alle elever, der bor i Hvilebjergskolens distrikt, har ret til buskort, hvis de bor udenfor byen. Buskortet udstedes af Movia gennem skolens kontor og tilsendes eleverne direkte. - Elever der bor i et andet skoledistrikt sørger selv for transport. Erstatningsbuskort kan bestilles på skolens kontor - der tillægges erstatningsgebyr - p.t. 100 kroner. Skolemælk Der kan bestilles mælk igennem Mejeriernes Skolemælksordning. Information og girokort udleveres til eleverne. Tilmelding i løbet af skoleåret kan finde sted ved henvendelse på skolens kontor. Når en elev er tilmeldt og har betalt, er tilmeldingen bindende for den periode, der er betalt for. Ved flytning flytter mælken med.

9 Testning af elever. Vi laver hvert år læseprøver på eleverne, så vi får et overblik over elevernes faglige standpunkt. Den viden bruges i tilrettelæggelse af arbejdet i klassen og i specialcentret. Klasselæreren orienterer hjemmene om det enkelte barns resultat. - I børnehaveklassen sprogtestes børnene med henblik på tidlig indsats. Hvilebjergskolens Forældre og Venneforening Hvilebjergskolen har en forældre og venneforening, som igennem forskellige arrangementer støtter skolens arbejde og giver os gode fællesoplevelser. I forbindelse med disse arrangementer oparbejdes et økonomisk overskud i foreningen. Skolen støttes således til indkøb af større ting, som der ellers ikke ville være mulighed for at indkøbe. HFV har i sidste skoleår foræret skolen et flot forhæng til dramasalen, et elektronisk trommesæt og et wii-spil til musikundervisningen Der er på nuværende tidspunkt planlagt: Skolens fødselsdag 27. august 2010 Julestue den 25. november 2010 HFV glæder sig til at se alle til disse arrangementer! - og vi håber I har lyst til også at melde jer som HFVrepræsentanter i klasserne! HFV s kalender over aktiviteter vil komme på skolens hjemmeside, samt i Nyt fra Hvilebjergskolen så snart datoerne er aftalt. Formand for HFV s bestyrelse er Jeanette Frederiksen, som har telefon Hende kan man altid kontakte vedrørende HFV s arbejde.

10 Samarbejde med institutionerne. Hvilebjergskolen, Skovbrynet og Sørby Børnehave har et samarbejde, som skal være med til at sikre helhed og sammenhæng i børnenes hverdag. Børnene har, inden de starter i børnehaveklasse, været på besøg flere gange på skolen med deres pædagoger. Når børnene er startet på skolen - og så længe de bruger institutionerne, er der et samarbejde mellem pædagoger og lærere. Børnenes udvikling følges, og der tilbydes en samlet indsats, hvis dette findes nødvendigt. Den gode dialog, der er imellem de tre institutioner betyder også en bedre rådgivning til forældre i situationer, hvor der er brug for det. Dette samarbejde indgår i både pædagogernes og lærernes arbejdstid. - Der holdes en gang om året en samtale mellem forældre, fritidshjem og skole, hvor børnenes trivsel og faglige standpunkt drøftes. De gange om året, hvor skoledagen er forkortet, vil der altid være åbent på institutionerne, så børnene ikke får pasningsproblemer af den grund. Skovbrynet tilbyder fritidsklub hver eftermiddag på skoledage. Klubben har lokaliteter på Hvilebjergskolen, men er i øvrigt skolen uafhængig. Der er brugerbetaling til materialer etc. Der søges om plads via den centrale pladsanvisning. Ungdomsskole tilbydes fra 7. klasse. Der har nogle år været oprettet hold på Hvilebjergskolen, men det afhænger af, hvor mange elever der melder sig. Tilbud om specialundervisning og AKT Ud over almindelig tilbud om faglig hjælp til elever har vi mulighed for at give støtte til elever der har sociale problemer kaldet AKT. Det vil altid foregå i samarbejde med hjemmet. Tidlig læsehjælp. At kunne læse er fundamentet for de fleste af skolens fag. En tidlig indsats kan desuden forebygge nederlag og evt. specialundervisning senere i skoleforløbet. Derfor har vi valgt at gøre en forebyggende indsats i de første skoleår. I første klasse giver vi mulighed for intensiv læsetræning efter jul. Hver dag vil de elever, der har brug for det, blive tilbudt 20 min. læsetræning med en speciallærer. Det er også her en forudsætning, at forældrene vil gå aktivt ind i forløbet. Lektiecafé. Vi tilbyder igen i dette skoleår lektiehjælp. Det forventes, at elever der melder sig er interesserede i hjælpen og derfor viser interesse for at få klaret lektierne. Af skemamæssige grunde er det desværre ikke alle klasser der reelt har muligheden. - Opslag følger.

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf. 87 13 92 36 Tlf. 87 13 92 52 Tlf. 87 13 92 30 Bedst mellem kl. 11.00 og 11.45 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium

Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202. Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium Vejlefjordskolen 15 8721 Daugård Tlf. 7589 5202 Vuggestue Børnehave Grundskole 0.-10. kl. Efterskole 8.-10. kl. Gymnasium 12 1 Indhold Velkommen til Vejlefjordskolen... side 3 Træffetider og telefonnumre...

Læs mere