Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij"

Transkript

1 24. årgang, nr. 2 Danmark November 2011 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Foto: Flemming Grontmij Jeppesen, Carl Bro Fokus En plan i hånden Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget. Sådan siger driftschef Bjarne Fly fra Varde Kommune om baggrunden for, at alle kommunens veje er blevet gennemgået, og der er udarbejdet en plan, som sikrer, at vejene er lige så meget værd om ti år, som de er i dag. Baggrunden er kommunesammenlægningen i 2007, hvor Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg, Ølgod og Helle kommuner blev lagt sammen og blev til Danmarks arealmæssigt femte største kommune med 1500 km veje at passe på. Ved at lægge vedligeholdelsesbudgetterne for de fem gamle kommuner sammen fremkom et tal på 20 mio. kr. om året, og den generelle mening om kommunens veje var, at de nok ikke var så ringe endda.»men det er netop kun meninger! Politikere og teknikere fra fem kommuner havde alle en mening om og en holdning til vejene. Og selvom de fleste mente, at bevillingerne var nogenlunde i orden, så VIDSTE vi det ikke. Var de 20 mio. kr. nu nok til, at vi også i fremtiden ville kunne bevare værdien af vores veje?«siger Bjarne Fly som begrundelse for, at Grontmij blev kontaktet til at hjælpe med at få meningerne erstattet med en plan. Store værdier på spil Varde Kommunes veje blev gennemgået og værdiansat, og konklusionen blev, at kommunen forvalter veje til en værdi af 1,1 mia. kr. Læs mere om, hvordan Varde Kommune har sikret vejenes værdi frem til 2021 på side 4-5. Hvad ved de andre? Liv i parkerne Uden værditab i ti år Win-win-win i Vejle Hvornår kommer sneploven? På netdating med borgere

2 Leder Side 2 Ved du hvad de andre ved? Vi vil bidrage med løsninger til dig, hvor du anvender, deler og samler viden fra ét sted. Vi tror på, at det skaber nye og bedre måder at løse kommunens opgaver på. Dette nummer af Vejlederen handler om at udveksle viden, erfaringer, metoder og gode idéer internt i vejafdelingen, med planlægnings- og trafikfolk, andre grene af forvaltningen eller med andre kommuner. Vi har hentet input ude hos dig. Efter godt og vel et halvt år hos Grontmij, hvor jeg har besøgt adskillige kommuner, kan jeg skrive under på, at kreativiteten blomstrer i de danske kommuner i mindst lige så høj grad som i erhvervslivet. Overalt i de danske kommuner bliver der opfundet kreative måder at tilrettelægge arbejdet på, at effektivisere og at udnytte de sparsomme ressourcer bedst muligt. I Varde Kommune har man nu samlet nye data plus data fra de tidligere fem kommuner, lavet en plan for det totale vedligeholdelsesbehov og beregnet værdien af samtlige veje og sideanlæg i kommunen. Kommunen har så at sige samlet erfaringer, gode idéer og metoder og kogt dem sammen til en sammenhængende plan, der sikrer vejene minimum 10 år frem i tiden. I Vejle Kommune planlægger driftsfolk ruter til feje- og klippemaskiner og bruger data og erfaringer fra vejafdelingen. I Kalundborg Kommune trækker forsyningsselskaber og kommunens medarbejdere på en fælles viden. I Thisted Kommune går man endnu et skridt videre og samler medarbejdere fra helt andre forvaltninger som social- og børne- og ungeforvaltningen til at udvikle idéer til parker og grønne områder. Viden er en af de ting, du kan dele igen og igen uden, at der bliver mindre af den faktisk tværtimod. Men det at dele viden kræver også interesse i og tid til at forstå opgaverne i andre afdelinger for at finde frem til, hvad der er relevant at dele, og gøre denne viden let tilgængelig. Det er vi allerede godt i gang med sammen med kommunerne. Udover at løse opgaverne i dagligdagen bliver de udvidede muligheder i vejforvaltningssystemet, RoSy, også i stigende grad benyttet som katalysator på kryds og tværs af de forskellige afdelinger og forvaltninger, når der skal deles og samles viden eller udvikles nye idéer både internt i kommunerne men også mellem kommunerne. Det er først, når du får set alt dét, de andre véd, at de nye idéer opstår. Vi vil med dette blad bidrage til, at mere viden bliver delt, så der bliver mere af den God fornøjelse med læsningen. Bjarne Bylov Jensen, Salgsleder Grontmij Vejmanagement Vi ses på Vejforum Den 7. december, åbner Konferencecentret Nyborg Strand dørene for årets store begivenhed for vejfolk: Vejforum Grontmij holder fem indlæg om alt fra trafiksikkerhed på hovedveje, over trafikafvikling og fodgængersimulering ved Nørre port til modulvogntog. Vi deltager naturligvis også i udstillingen, og vi glæder os til, at du besøger os på vores stand. Bjarne Bylov Jensen

3 Side 3 Samarbejde om liv i parkerne Thisted Kommune Der kom næsten 200 idéer til at skabe liv i Thisted Kommunes parker og grønne områder ud af et unikt samarbejde på tværs af forvaltninger og ekspertiser. Thisted Kommune fik i 1844 en park i gave af Kong Christian d. 8. Christians Gave er i dag blevet til et imponerende anlæg med kæmpemæssige træer, skyggefulde stier og masser af idyl, fred og ro Alt for meget fred og ro! For gæster er sjældne i den smukke park. Thisted Kommune mangler ikke natur til dem, der søger fred og ro, men i parkerne og de grønne anlæg i byområderne vil kommunen hellere have liv. Anlæggene skal bruges, og derfor besluttede Thisted Kommune at holde en workshop for at få idéer til, hvordan der kan komme liv i kommunens parker og grønne områder. Innovation sat i system Workshoppen blev planlagt i et tæt samarbejde mellem kommunen og Grontmij. Formålet var at skabe et idékatalog over livgivende tiltag samt at konkretisere udvalgte idéer, gøre dem brugbare og sætte handling bag ordene.»hvis alle, der deltager i en idéudviklingsproces, har den samme baggrund og uddannelse, sker der enten ikke ret meget, eller der bliver skabt nogle urealistiske luftkasteller. Hvis der derimod i forsamlingen er én eller flere med en helt anderledes baggrund, kommer der ofte langt flere brugbare idéer på bordet,«fortæller proceskonsulent Lene Rusholt fra Grontmij. Kommunen stillede derfor med forskellige medarbejdere fra Drift & Anlæg, og der var også en naturvejleder, planlæggere, miljøfolk og medarbejdere fra sundhedsforvaltningen, skoleområdet med flere. Udefra deltog en trafikingeniør og en afdelingsleder fra Grontmij samt en udviklingskoordinator fra UngNorddjurs, Norddjurs Kommunes Ungdomsskole, der kunne inspirere med erfaringer fra lignende projekter.»vi lod idéerne blomstre, og ind i mellem blev vi også udsat for lidt benspænd i form af kendte personer, der blev kastet ind i legen. Hvad ville Astrid Lindgren eller brødrene Price have foreslået,«fortæller driftsleder Bjarne Andersen, Thisted Kommune. Fra 199 idéer til en håndfuld projekter Ud af formiddagens brainstorm kom der ikke færre end 199 idéer til, hvordan Thisted Kommunes borgere vil kunne få liv i parkerne. Eftermiddagen blev brugt til at sortere fra. Processen går ud på at skabe konsensus, og derfor skulle deltagerne ikke blot forholde sig til sine egne idéer, men også de andres. De tværfaglige grupper inspirerer hinanden og udvikler idéer ud fra forskellige valgte emner og temaer. Efter idégenereringen sker der en udvælgelsesproces, så man ender med at have et overskueligt antal projekter, der beskrives nærmere i mindre grupper.»i forvaltningen er vi nu enige om at foreslå en motionsbane med udendørs fitness, et sted til eftertænksomhed, forskellige muligheder for spil mv. Desuden vil vi gerne i samme omgang tænke på klimaforandringerne og inddrage de afvandingsprojekter og regnvandsbassiner, vi alligevel har planer om. Vi vil forvandle de kommende regnskyl til en idyllisk sø om sommeren og en skøjtebane om vinteren. Helt præcist hvordan det skal ske, har vi endnu ikke besluttet, men idéerne lever videre som et eksempel på, at ikke bare Drift & Anlæg, men også Natur & Miljøafdelingen har fået konkret benefit ud af processen,«påpeger Bjarne Andersen. Lene Rusholt Christian 8. skuer i ensom majestæt hen over sin gave til Thisted. Det er sjældent, han får selskab af levende mennesker.

4 Varde Kommune Side 4 Rettidig omhu og indsats baseret på vedligeholdelsesplan. Veje uden værditab i ti år De fem kommuner, som i 2007 dannede den nye Varde Kommune, var meget forskellige, men de havde én holdning til fælles: De fem kommuner følte alle et ansvar for de værdier, de var blevet betroet af borgerne. beregnes og i sidste ende en plan kunne udarbejdes for vejene.»en plan baseret på fakta er nemlig langt bedre end tusind meninger,«understreger Bjarne Fly. Milliardværdier på spil Varde Kommunes 1350 km asfaltveje og 150 km grusveje blev gennemgået og værdiansat, og konklusionen på vejsyn og beregninger er, at kommunen forvalter værdier for 1,1 mia. kr. i form af veje. Derfor var de kommunale veje måske heller ikke helt så nedslidte i 2007, som det var tilfældet i mange andre af de sammenlægningskommuner, der opstod efter kommunalreformen. Det var i hvert fald opfattelsen, at det sagt på jysk ikke var helt så ringe endda.»vores problem var, at vi ikke vidste det. Vi havde en fornemmelse af, at de ca. 20 mio. kr., som de fem kommuner tilsammen havde afsat om året til vejvedligeholdelse, var nogenlunde tilfredsstillende. Men vi havde ikke en fælles registrering af vejenes tilstand, og vi brugte forskellige metoder og beregningsmodeller, så der var omtrent lige så mange meninger om vejenes sande tilstand og om, hvor mange penge vi havde brug for, som der var medarbejdere i vejforvaltningen,«fortæller Bjarne Fly, der er driftschef i Varde Kommune. Varde Kommune vil gerne bevare de værdier, der er repræsenteret i vejene, men da hverken vejenes tilstand eller værdien af dem var kendt i detaljer, blev Grontmij kontaktet, så tilstanden kunne registreres, værdien Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Fagleder Per Kierkegaard (tv)og driftschef Bjarne Fly ved den næsten usynlige linje på en vej, hvor der til venstre er en ældre belægning og til højre en ny. Det er nemlig nøje planlagt, hvilke veje, der skal vedligeholdes hvornår og hvordan, hvis budgettet skal holdes. Der skal ikke spildes ny asfalt på veje, der er gode nok.

5 Side 5 Planlægning og vidensudveksling Målrettet inspektion af en af de veje, som RoSy har udpeget til vedligeholdelse i 2011.»Hvad skal der til for at kunne bevare værdien også i fremtiden? Det spørgsmål ville vi gerne have svar på, og derfor allierede vi os med Grontmij, og fik lavet beregninger på vedligeholdelsesbehovet,«fortæller Bjarne Fly. Behovet for vedligeholdelsesmidler blev beregnet ved hjælp af de Asset Managementværktøjer, som findes i RoSy, Grontmijs erfaringer fra et halvt hundrede kommuner og ikke mindst tal og iagttagelser fra Varde Kommunes driftsafdeling. Konklusionen på forskellige scenarier viste, at der skal bruges 23,4 mio. kr. om året for at bevare vejenes værdi frem til og med Alle veje gennemgås i løbet af fem år Driftsafdelingen fandt én million ekstra ved at omprioritere bevillingerne. Derudover har byrådet bevilget yderligere en million kr. fra 2013 på baggrund af planen for, hvornår og hvilke veje der skal have ny belægning eller repareres. Selvom der endnu mangler lidt, for at enderne når helt sammen, er der dog trods sparekrav og stram økonomi fundet midler til at begrænse værditabet på vejene til et minimum. Det har givet ro i vejafdelingen.»vi kan naturligvis ikke gardere os mod ekstraordinært vintervejr og uforudsete skader, men planen indeholder også en systematisk gennemgang af alle kommunens veje, så vi sikrer os mod de største overraskelser. Vi gennemgår 20 procent af vejene, hvert år, så vi kommer rundt til alle veje i løbet fem år,«oplyser fagleder for vejene, Per Kierkegaard. Erfaringsudveksling på tværs En gang i mellem mødes en lille gruppe medarbejdere fra de kontorer i Varde Kommune, som beskæftiger sig med planlægning, trafik, vejdrift og vedligeholdelse eller myndighedsopgaver. Mange steder ses medarbejdere, som løser disse opgaver, ofte kun sporadisk i faglige sammenhænge. Varde Kommune har valgt at bruge RoSy som det overordnede system til at holde styr på data og opdateringer. Uanset om medarbejderen beskæftiger sig med planlægning af vedligeholdelsesindsatsen, beregning af vejkapitalen, udarbejdelse af udbudsmateriale, trafiksikkerhed, drift, gravetilladelser eller andet, så vil RoSyvinduet næsten altid være åbent på pc en.»rosy indeholder en nem og hurtig måde at opdatere og sortere i data, der gør det let at anvende,«siger trafikingeniør Charlotte Schultz-Nielsen. Seminaret fortsætter hjemme Grontmij holder seminar for RoSy-brugere en gang om året. Her er formålet blandt andet at udveksle erfaringer, tips og gode idéer mellem RoSy-brugere i hele landet. I Varde fortsætter man dette arbejde i mindre målestok ved at holde interne erfa-møder. På brugerseminaret i september 2011 var ét af emnerne at bruge data fra Ulla Paulsen er RoSy-superbruger i Varde Kommune. RoSy i forbindelse med trafiktællinger og til sortpletudpegning. RoSy kan ikke bare behandle veje og punkter men også strækninger. Charlotte Schultz-Nielsen og Ulla Paulsen, der arbejder med henholdsvis trafiksikkerhed og RoSy på superbrugerniveau i Varde Kommune, så straks nogle nye muligheder med fx at identificere særligt uheldsramte strækninger.»vi kan nemt hente fx de seneste trafiktællinger, og vi kan måske kombinere forskellige informationer og pege på nogle sammenhænge, som vi ikke var opmærksomme på før. Måske er der en sammenhæng mellem antallet af uheld og vejens tilstand på en strækning, belysningsforhold eller andet? Det er hurtigt at lave en graf, som kan be- eller afkræfte forskellige teorier,«påpeger Charlotte Schultz-Nielsen. Flere af medarbejderne i Varde Kommune har været på kursus i at bruge RoSy.»Det var super godt at se de forskellige funktioner demonstreret og at få sat ansigt på de rådgivere, vi normalt kun taler i telefon med,«påpeger Ulla Paulsen. Medarbejdere med forskellige arbejdsopgaver mødes ind i mellem for at udveksle idéer og erfaringer om, hvordan systemet kan udnyttes bedst muligt, og de to senest ankomne RoSy-brugere i Varde Kommune er netop i disse dage også af sted på kursus hos Grontmij, så de kan blive helt fortrolige med at bruge systemet til lidt mere end at løse de daglige rutineopgaver. Bjarne Bylov Jensen

6 Kommune-cases Side 6 Win-win-win i Vejle I Vejle Kommune er græsslåning af rabatter og fejning af gader blevet en vindersituation for alle parter for driftsoperatørerne, for driftsadministrationen og ikke mindst for borgerne. Vejle Kommune bruger RoSY SERVICE til at planlægge driftsruter, og fordelene ved at kunne tegne, redigere og optimere ruterne ind på et kort er mange.»det giver synlighed, harmonisering, entydighed og enkelthed. Grundejerforeninger, landmænd, trafikanter og andre borgere i kommunen kan nu få klar besked om, hvornår der bliver slået græsrabatter eller fejet. Rabatter og veje får en ensartet behandling i hele kommunen, driftsaktører får et entydigt materiale, og for medarbejderne selv er dagligdagen blevet en hel del lettere,«opsummerer Sari Jensen og Irene Jensen, der varetager den daglige administration af henholdsvis feje- og græsslåningsruter. Anne Dorte Tiedt, der planlægger græsruterne i Vejle Kommune, supplerer med, at borgerhenvendelser om driftsruterne nu kan behandles bedre og hurtigere.»nu kan borgerne få klar besked om, hvornår det er planlagt, at maskinerne kommer til bestemte områder. Vi kan også sikre, at områder, hvor forholdene er ens, bliver klippet og fejet efter de samme retningslinjer. Vi kan definere frekvensen for hvert stykke rabat eller vej,«siger hun. Det er nu enkelt at udarbejde udbud eller planlægge arbejdet, og systemet sikrer, at alle strækninger kommer med. Det er ganske enkelt ikke muligt at afslutte ruteplanlægningen, før alle strækninger og retninger er godkendt i systemet. Bjarne Bylov Jensen Foto: Flemming Jeppesen, Fokus 550 borgerhenvendelser med et minimum af administration 550 På et år har godt 550 borgere i Thisted Kommune henvendt sig via kommunens hjemmeside for at gøre opmærksom på huller i vejbelægningen, knækkede fliser, bøjede vejskilte, gadelygter uden lys mv.

7 Side 7 Vejle, Thisted og Kalundborg Jeg er sneet inde men jeg kommer på kontoret om 1½ time Visionen er, at en borger, som er sneet inde, kan klikke ind på hjemmesiden og se præcis, hvornår sneploven kommer frem. Så kan man udnytte ventetiden og give en klar melding til arbejdspladsen. Asger Hansen er driftsleder ved Kalundborg Kommune, og den vision, han har på borgernes vegne, er ikke fremtidsmusik, men faktisk en mulighed der er lige om hjørnet. Kalundborg Kommune er nemlig testkommune for et Grontmij-produkt, der i dag bruges af mange virksomheder til at holde styr på transporter. TourTrack hedder det og bruges fx af vognmænd, som har brug for at vide nøjagtigt, hvor lastbilerne befinder sig på et givet tidspunkt. Nu er TourTrack videreudviklet, så det også er velegnet til at kunne anvendes fx i en kommunes driftsafdeling. Det betyder blandt andet, at TourTrack kan arbejde sammen med RoSy. TourTrack er en enhed, der monteres i køretøjet, og som måler tidspunkt og position. Der kan overføres data via mobil datakommunikation direkte til kommunens server. Det betyder, at relevante informationer kan placeres på et kort, som kan vises på kommunens hjemmeside, hvis det ønskes. Hvis man kender position, tidspunkt og sneplovens hastighed og rute, er det nemt at udregne, hvornår den er fremme hos familien Jensen, så dens medlemmer kan komme på arbejde eller tage på indkøb. RoSy MEMO WEB kan kobles med de oplysninger, der kommer hjem fra køretøjerne, og så er Asger Hansens vision blevet til virkelighed. Forbereder funktionsudbud I Kalundborg Kommune behøver man ikke at vente til vinter for at se fordelene ved TourTrack:»Lige nu anvender vi udstyret til at registrere kommunens vejbrønde, vejunderføringer og dræn. Vi holder også styr på, hvornår de bliver renset, og indsamler forskellige data om brøndene. Det vil vi anvende som grundlag for et udbudsmateriale i forbindelse med et planlagt funktionsudbud,«afslører Asger Hansen. Han tilføjer, at TourTrack også vil være et godt værktøj både for den entreprenør, der bliver valgt, og for kommunens driftsafdeling.»vi vil jo altid have dokumentation for, hvornår brøndene bliver renset og tømt. Det vil befordre samarbejdet, at begge parter altid kan dokumentere, at arbejdet er udført i henhold til funktionskontrakten,«påpeger Asger Hansen. Mette Båstrup-Larsen Foto: Jonas Vestfalen, KommunikationsTanken Hver eneste gang, det er sket, har vi i den centrale driftsafdeling sparet noget arbejde,«fortæller Bjarne Andersen, der indtil for nylig var driftschef i Thisted Kommune, og som rådede kommunen at få RoSy MEMO WEB til at holde styr på borgerhenvendelserne. Når en borger går ind på thisted.dk og klikker på linket Fejl og skader på veje og parker på forsiden, kommer der straks et kort frem. Borgeren vælger, hvad henvendelsen drejer sig om, og taster øvrige oplysninger ind. Hvis det ønskes, kan der vedhæftes et billede. Til sidst vælger borgeren, om der ønskes tilbagemelding eller ej. Imens fortsætter arbejdet i driftsadministrationen, som om intet var hændt. Men det er der! Borgerhenvendelsen er automatisk gået videre til rette vedkommende til forsyningsselskaber, hvis det drejer om deres gebet, og til vejformanden, hvis det drejer sig om veje, fortove mv. Når formanden åbner sin opgaveboks næste morgen klokken 7, får han et samlet overblik over sine opgaver fra borgerne. Han har alle relevante informationer og kan kontakte borgeren direkte, hvis han har brug for yderligere oplysninger. Arbejdet kan tilrettelægges, så det passer med dagens øvrige opgaver, og der er praktisk taget intet administrativt arbejde tilbage bortset fra at vinge opgaverne af, efterhånden som de bliver løst,«oplyser Bjarne Andersen og tilføjer, at sikkerheden for, at henvendelsen altid når frem til lige den, der tager hånd om den, giver tryghed i driftsafdelingen. Bjarne Bylov Jensen

8 side 8 Støjdæmpningen bliver mindre med tiden Grontmij har målt støj ved hjælp af det såkaldte CPX-måleudstyr siden Derfor har vi nu har så mange data, at vi kan udarbejde modeller for, hvordan belægningers støjegenskaber udvikler sig med tiden. Ikke overraskende viser det sig, at både støjreducerende belægninger (SRS) og andre belægningstyper generer mere og mere støj, efterhånden som de bliver ældre. Derfor er det en god idé for en vejmyndighed alt afhængig af forholdene at få målt støjen med for eksempel 3-5 års mellemrum. Det giver en god mulighed for at tjekke, hvornår en belægning ikke længere lever op til de støjgrænser, kommunen ønsker at overholde det pågældende sted. De mange data, Grontmij efterhånden har indsamlet, fortæller os imidlertid lidt mere end, at støjen stiger, efterhånden som belægningen ældes. Vi kan nu også beregne, hvordan støjegenskaberne ændrer sig. Disse beregninger kan indarbejdes i RoSy. Derved kan kommunerne få et godt billede af, hvornår der bør foretages en støjmåling, og hvornår der eventuelt bør udlægges ny belægning. Vi kan se, at både SRS-belægninger og andre typer belægninger mister deres støjdæmpende egenskaber i nogenlunde samme takt. SRS-belægningerne bliver ved med at være bedre end en tilsvarende referencebelægning på samme alder. Men en helt ny almindelig belægning kan til gengæld godt have støjegenskaber, der er bedre end en ældre SRS-belægning. Foto: Søren Wesseltoft Udgiver: Grontmij, Pavement Consultants Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Gorm Larsen & Zornig A/S Oplag: stk. Jørn Riishede Kristiansen Kokbjerg 5, 6000 Kolding

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Velkommen. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015

Velkommen. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015 Velkommen 1 RoSy brugerseminar 2015 Hvem er samlet i dag? Sorteret efter kommunenavn 2 Martin Sylvester Jeppesen 3 Ny mand i PMC teamet Salgsleder for DK Primære formål: gøre jer gode til at bruge RoSy

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere

Læs mere

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Copyright, Grontmij A/S Visualiser ring: BIG Bjar rke Ingels Group RoSy Service - Ruter Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Feje- og græsslåningsruter I vil

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010

Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010 Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Af markedschef Jørn Riishede

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

RoSy Brugerseminar. Asset Management. Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi. 27 september Copyright 2012 Grontmij A/S

RoSy Brugerseminar. Asset Management. Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi. 27 september Copyright 2012 Grontmij A/S RoSy Brugerseminar Asset Management Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi 27 september 2012 1 Metoden bygger dels på vurdering af aktivernes værdi og dels på langsigtede beregninger af nedslidning

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort!

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Diskussion om at køre i bil på tjenesterejser Hovedspørgsmål Skriv to ideer til, hvad der kan få os til at bruge bilen mindre og samtidigt mere

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

for en halv milliard INDE I BLADET

for en halv milliard INDE I BLADET VEJlederen 18. årgang nr. 2 Carl Bro Gruppen Oktober 2005 Jørn R. Kristiansen fra Carl Bro Vejmamagement kunne fortælle teknisk udvalg i Sæby kommune, at vejene er lige så meget værd som bygningerne.»det

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Hver anden virksomhed har en stresspolitik: 'Det burde alle have' - UgebrevetA4.dk

Hver anden virksomhed har en stresspolitik: 'Det burde alle have' - UgebrevetA4.dk RETTIDIG OMHU? Hver anden virksomhed har en stresspolitik: 'Det burde alle have' Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 4. december 2017 Alle virksomheder burde have en stresspolitik. Sådan

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Strøm til opgavestyringen

Strøm til opgavestyringen Strøm til opgavestyringen Ole Skree Nielsen Gladsaxe Kommune - Driftsafdelingen 11. juni 2015 Kort om Gladsaxe Driftsafdeling/Materielgård Udførende enhed med arbejdsområde inden for sektoren Vej- og Park

Læs mere

4 erhvervsskolers sam-undervisning på Teknisk Design. v/charlotte Højrup

4 erhvervsskolers sam-undervisning på Teknisk Design. v/charlotte Højrup 4 erhvervsskolers sam-undervisning på Teknisk Design v/charlotte Højrup Før april 2013 Lille volumen / Knappe ressourcer / Kritik fra fagforening og virksomheder / Faglig udfordring Forår-sommer 2013 Fjernundervisning

Læs mere

RUT. Brugervejledning. Kræftens Bekæmpelse

RUT. Brugervejledning. Kræftens Bekæmpelse 1 RUT Brugervejledning Kræftens Bekæmpelse 2 Indholdsfortegnelse Kort om RUT... 4 Fordele ved RUT... 4 Her finder du RUT... 5 Sådan logger du på... 5 Her kan du få hjælp... 6 Planlægning af ruter... 6

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

RoSy Brugerseminar 2010

RoSy Brugerseminar 2010 RoSy Brugerseminar 2010 Driftsopgaver i en forvaltning Ulrike Klasterer 1 Hvor skal der udlægges asfalt? Borgerne ringer Politikerne spørger Hvad med cykelstier og fortove? Fru Jensen har rotter i haven

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011 Dataindsamling og visning på kort Copyright, Grontmij A/S 2011 2. Haderslev som eksempel 1. Introduktion til projektet 2. Måling af sporkøring og bæreevnen 3. Resultater af målingerne Introduktion til

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune God service til aktive ældre - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune Varde Kommune vil, at Ældre mennesker kan bo i hele vores store kommune og samtidig være sikret en god service.

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Forslag til besparelseskatalog - Budget

Forslag til besparelseskatalog - Budget Driftenheden Ansvarsfordeling af kommunale arealer Arbejdet som allerede pågår, hvor kommunale arealer ansvarsopdeles imellem de respektive centre, vil muligvis kaste lys over nogle arealer, hvor vedligeholdelsespligten

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Logo fremstilling. Indledning. Brainstorm. 1. Grads krav Krav. 2. Grads krav Krav. 28. februar 2012 DESIGN

Logo fremstilling. Indledning. Brainstorm. 1. Grads krav Krav. 2. Grads krav Krav. 28. februar 2012 DESIGN Logo fremstilling Indledning Projektet går ud på at man skal fremstille og lade sig inspirere til selv at designe vores eget logo, til eventuelt et fiktivt firma eller til noget på tværs af fagene. Jeg

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården.

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2009 Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Per

Læs mere

Digital markvandring. Gør markvandringen digital

Digital markvandring. Gør markvandringen digital Gør markvandringen digital 1 er et system, der digitalisere processerne omkring en almen boligafdelings årlige markvandring. Systemet er udviklet til boligadministrationer og erstatter kort fortalt små

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere