Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij"

Transkript

1 24. årgang, nr. 2 Danmark November 2011 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Foto: Flemming Grontmij Jeppesen, Carl Bro Fokus En plan i hånden Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget. Sådan siger driftschef Bjarne Fly fra Varde Kommune om baggrunden for, at alle kommunens veje er blevet gennemgået, og der er udarbejdet en plan, som sikrer, at vejene er lige så meget værd om ti år, som de er i dag. Baggrunden er kommunesammenlægningen i 2007, hvor Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg, Ølgod og Helle kommuner blev lagt sammen og blev til Danmarks arealmæssigt femte største kommune med 1500 km veje at passe på. Ved at lægge vedligeholdelsesbudgetterne for de fem gamle kommuner sammen fremkom et tal på 20 mio. kr. om året, og den generelle mening om kommunens veje var, at de nok ikke var så ringe endda.»men det er netop kun meninger! Politikere og teknikere fra fem kommuner havde alle en mening om og en holdning til vejene. Og selvom de fleste mente, at bevillingerne var nogenlunde i orden, så VIDSTE vi det ikke. Var de 20 mio. kr. nu nok til, at vi også i fremtiden ville kunne bevare værdien af vores veje?«siger Bjarne Fly som begrundelse for, at Grontmij blev kontaktet til at hjælpe med at få meningerne erstattet med en plan. Store værdier på spil Varde Kommunes veje blev gennemgået og værdiansat, og konklusionen blev, at kommunen forvalter veje til en værdi af 1,1 mia. kr. Læs mere om, hvordan Varde Kommune har sikret vejenes værdi frem til 2021 på side 4-5. Hvad ved de andre? Liv i parkerne Uden værditab i ti år Win-win-win i Vejle Hvornår kommer sneploven? På netdating med borgere

2 Leder Side 2 Ved du hvad de andre ved? Vi vil bidrage med løsninger til dig, hvor du anvender, deler og samler viden fra ét sted. Vi tror på, at det skaber nye og bedre måder at løse kommunens opgaver på. Dette nummer af Vejlederen handler om at udveksle viden, erfaringer, metoder og gode idéer internt i vejafdelingen, med planlægnings- og trafikfolk, andre grene af forvaltningen eller med andre kommuner. Vi har hentet input ude hos dig. Efter godt og vel et halvt år hos Grontmij, hvor jeg har besøgt adskillige kommuner, kan jeg skrive under på, at kreativiteten blomstrer i de danske kommuner i mindst lige så høj grad som i erhvervslivet. Overalt i de danske kommuner bliver der opfundet kreative måder at tilrettelægge arbejdet på, at effektivisere og at udnytte de sparsomme ressourcer bedst muligt. I Varde Kommune har man nu samlet nye data plus data fra de tidligere fem kommuner, lavet en plan for det totale vedligeholdelsesbehov og beregnet værdien af samtlige veje og sideanlæg i kommunen. Kommunen har så at sige samlet erfaringer, gode idéer og metoder og kogt dem sammen til en sammenhængende plan, der sikrer vejene minimum 10 år frem i tiden. I Vejle Kommune planlægger driftsfolk ruter til feje- og klippemaskiner og bruger data og erfaringer fra vejafdelingen. I Kalundborg Kommune trækker forsyningsselskaber og kommunens medarbejdere på en fælles viden. I Thisted Kommune går man endnu et skridt videre og samler medarbejdere fra helt andre forvaltninger som social- og børne- og ungeforvaltningen til at udvikle idéer til parker og grønne områder. Viden er en af de ting, du kan dele igen og igen uden, at der bliver mindre af den faktisk tværtimod. Men det at dele viden kræver også interesse i og tid til at forstå opgaverne i andre afdelinger for at finde frem til, hvad der er relevant at dele, og gøre denne viden let tilgængelig. Det er vi allerede godt i gang med sammen med kommunerne. Udover at løse opgaverne i dagligdagen bliver de udvidede muligheder i vejforvaltningssystemet, RoSy, også i stigende grad benyttet som katalysator på kryds og tværs af de forskellige afdelinger og forvaltninger, når der skal deles og samles viden eller udvikles nye idéer både internt i kommunerne men også mellem kommunerne. Det er først, når du får set alt dét, de andre véd, at de nye idéer opstår. Vi vil med dette blad bidrage til, at mere viden bliver delt, så der bliver mere af den God fornøjelse med læsningen. Bjarne Bylov Jensen, Salgsleder Grontmij Vejmanagement Vi ses på Vejforum Den 7. december, åbner Konferencecentret Nyborg Strand dørene for årets store begivenhed for vejfolk: Vejforum Grontmij holder fem indlæg om alt fra trafiksikkerhed på hovedveje, over trafikafvikling og fodgængersimulering ved Nørre port til modulvogntog. Vi deltager naturligvis også i udstillingen, og vi glæder os til, at du besøger os på vores stand. Bjarne Bylov Jensen

3 Side 3 Samarbejde om liv i parkerne Thisted Kommune Der kom næsten 200 idéer til at skabe liv i Thisted Kommunes parker og grønne områder ud af et unikt samarbejde på tværs af forvaltninger og ekspertiser. Thisted Kommune fik i 1844 en park i gave af Kong Christian d. 8. Christians Gave er i dag blevet til et imponerende anlæg med kæmpemæssige træer, skyggefulde stier og masser af idyl, fred og ro Alt for meget fred og ro! For gæster er sjældne i den smukke park. Thisted Kommune mangler ikke natur til dem, der søger fred og ro, men i parkerne og de grønne anlæg i byområderne vil kommunen hellere have liv. Anlæggene skal bruges, og derfor besluttede Thisted Kommune at holde en workshop for at få idéer til, hvordan der kan komme liv i kommunens parker og grønne områder. Innovation sat i system Workshoppen blev planlagt i et tæt samarbejde mellem kommunen og Grontmij. Formålet var at skabe et idékatalog over livgivende tiltag samt at konkretisere udvalgte idéer, gøre dem brugbare og sætte handling bag ordene.»hvis alle, der deltager i en idéudviklingsproces, har den samme baggrund og uddannelse, sker der enten ikke ret meget, eller der bliver skabt nogle urealistiske luftkasteller. Hvis der derimod i forsamlingen er én eller flere med en helt anderledes baggrund, kommer der ofte langt flere brugbare idéer på bordet,«fortæller proceskonsulent Lene Rusholt fra Grontmij. Kommunen stillede derfor med forskellige medarbejdere fra Drift & Anlæg, og der var også en naturvejleder, planlæggere, miljøfolk og medarbejdere fra sundhedsforvaltningen, skoleområdet med flere. Udefra deltog en trafikingeniør og en afdelingsleder fra Grontmij samt en udviklingskoordinator fra UngNorddjurs, Norddjurs Kommunes Ungdomsskole, der kunne inspirere med erfaringer fra lignende projekter.»vi lod idéerne blomstre, og ind i mellem blev vi også udsat for lidt benspænd i form af kendte personer, der blev kastet ind i legen. Hvad ville Astrid Lindgren eller brødrene Price have foreslået,«fortæller driftsleder Bjarne Andersen, Thisted Kommune. Fra 199 idéer til en håndfuld projekter Ud af formiddagens brainstorm kom der ikke færre end 199 idéer til, hvordan Thisted Kommunes borgere vil kunne få liv i parkerne. Eftermiddagen blev brugt til at sortere fra. Processen går ud på at skabe konsensus, og derfor skulle deltagerne ikke blot forholde sig til sine egne idéer, men også de andres. De tværfaglige grupper inspirerer hinanden og udvikler idéer ud fra forskellige valgte emner og temaer. Efter idégenereringen sker der en udvælgelsesproces, så man ender med at have et overskueligt antal projekter, der beskrives nærmere i mindre grupper.»i forvaltningen er vi nu enige om at foreslå en motionsbane med udendørs fitness, et sted til eftertænksomhed, forskellige muligheder for spil mv. Desuden vil vi gerne i samme omgang tænke på klimaforandringerne og inddrage de afvandingsprojekter og regnvandsbassiner, vi alligevel har planer om. Vi vil forvandle de kommende regnskyl til en idyllisk sø om sommeren og en skøjtebane om vinteren. Helt præcist hvordan det skal ske, har vi endnu ikke besluttet, men idéerne lever videre som et eksempel på, at ikke bare Drift & Anlæg, men også Natur & Miljøafdelingen har fået konkret benefit ud af processen,«påpeger Bjarne Andersen. Lene Rusholt Christian 8. skuer i ensom majestæt hen over sin gave til Thisted. Det er sjældent, han får selskab af levende mennesker.

4 Varde Kommune Side 4 Rettidig omhu og indsats baseret på vedligeholdelsesplan. Veje uden værditab i ti år De fem kommuner, som i 2007 dannede den nye Varde Kommune, var meget forskellige, men de havde én holdning til fælles: De fem kommuner følte alle et ansvar for de værdier, de var blevet betroet af borgerne. beregnes og i sidste ende en plan kunne udarbejdes for vejene.»en plan baseret på fakta er nemlig langt bedre end tusind meninger,«understreger Bjarne Fly. Milliardværdier på spil Varde Kommunes 1350 km asfaltveje og 150 km grusveje blev gennemgået og værdiansat, og konklusionen på vejsyn og beregninger er, at kommunen forvalter værdier for 1,1 mia. kr. i form af veje. Derfor var de kommunale veje måske heller ikke helt så nedslidte i 2007, som det var tilfældet i mange andre af de sammenlægningskommuner, der opstod efter kommunalreformen. Det var i hvert fald opfattelsen, at det sagt på jysk ikke var helt så ringe endda.»vores problem var, at vi ikke vidste det. Vi havde en fornemmelse af, at de ca. 20 mio. kr., som de fem kommuner tilsammen havde afsat om året til vejvedligeholdelse, var nogenlunde tilfredsstillende. Men vi havde ikke en fælles registrering af vejenes tilstand, og vi brugte forskellige metoder og beregningsmodeller, så der var omtrent lige så mange meninger om vejenes sande tilstand og om, hvor mange penge vi havde brug for, som der var medarbejdere i vejforvaltningen,«fortæller Bjarne Fly, der er driftschef i Varde Kommune. Varde Kommune vil gerne bevare de værdier, der er repræsenteret i vejene, men da hverken vejenes tilstand eller værdien af dem var kendt i detaljer, blev Grontmij kontaktet, så tilstanden kunne registreres, værdien Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Fagleder Per Kierkegaard (tv)og driftschef Bjarne Fly ved den næsten usynlige linje på en vej, hvor der til venstre er en ældre belægning og til højre en ny. Det er nemlig nøje planlagt, hvilke veje, der skal vedligeholdes hvornår og hvordan, hvis budgettet skal holdes. Der skal ikke spildes ny asfalt på veje, der er gode nok.

5 Side 5 Planlægning og vidensudveksling Målrettet inspektion af en af de veje, som RoSy har udpeget til vedligeholdelse i 2011.»Hvad skal der til for at kunne bevare værdien også i fremtiden? Det spørgsmål ville vi gerne have svar på, og derfor allierede vi os med Grontmij, og fik lavet beregninger på vedligeholdelsesbehovet,«fortæller Bjarne Fly. Behovet for vedligeholdelsesmidler blev beregnet ved hjælp af de Asset Managementværktøjer, som findes i RoSy, Grontmijs erfaringer fra et halvt hundrede kommuner og ikke mindst tal og iagttagelser fra Varde Kommunes driftsafdeling. Konklusionen på forskellige scenarier viste, at der skal bruges 23,4 mio. kr. om året for at bevare vejenes værdi frem til og med Alle veje gennemgås i løbet af fem år Driftsafdelingen fandt én million ekstra ved at omprioritere bevillingerne. Derudover har byrådet bevilget yderligere en million kr. fra 2013 på baggrund af planen for, hvornår og hvilke veje der skal have ny belægning eller repareres. Selvom der endnu mangler lidt, for at enderne når helt sammen, er der dog trods sparekrav og stram økonomi fundet midler til at begrænse værditabet på vejene til et minimum. Det har givet ro i vejafdelingen.»vi kan naturligvis ikke gardere os mod ekstraordinært vintervejr og uforudsete skader, men planen indeholder også en systematisk gennemgang af alle kommunens veje, så vi sikrer os mod de største overraskelser. Vi gennemgår 20 procent af vejene, hvert år, så vi kommer rundt til alle veje i løbet fem år,«oplyser fagleder for vejene, Per Kierkegaard. Erfaringsudveksling på tværs En gang i mellem mødes en lille gruppe medarbejdere fra de kontorer i Varde Kommune, som beskæftiger sig med planlægning, trafik, vejdrift og vedligeholdelse eller myndighedsopgaver. Mange steder ses medarbejdere, som løser disse opgaver, ofte kun sporadisk i faglige sammenhænge. Varde Kommune har valgt at bruge RoSy som det overordnede system til at holde styr på data og opdateringer. Uanset om medarbejderen beskæftiger sig med planlægning af vedligeholdelsesindsatsen, beregning af vejkapitalen, udarbejdelse af udbudsmateriale, trafiksikkerhed, drift, gravetilladelser eller andet, så vil RoSyvinduet næsten altid være åbent på pc en.»rosy indeholder en nem og hurtig måde at opdatere og sortere i data, der gør det let at anvende,«siger trafikingeniør Charlotte Schultz-Nielsen. Seminaret fortsætter hjemme Grontmij holder seminar for RoSy-brugere en gang om året. Her er formålet blandt andet at udveksle erfaringer, tips og gode idéer mellem RoSy-brugere i hele landet. I Varde fortsætter man dette arbejde i mindre målestok ved at holde interne erfa-møder. På brugerseminaret i september 2011 var ét af emnerne at bruge data fra Ulla Paulsen er RoSy-superbruger i Varde Kommune. RoSy i forbindelse med trafiktællinger og til sortpletudpegning. RoSy kan ikke bare behandle veje og punkter men også strækninger. Charlotte Schultz-Nielsen og Ulla Paulsen, der arbejder med henholdsvis trafiksikkerhed og RoSy på superbrugerniveau i Varde Kommune, så straks nogle nye muligheder med fx at identificere særligt uheldsramte strækninger.»vi kan nemt hente fx de seneste trafiktællinger, og vi kan måske kombinere forskellige informationer og pege på nogle sammenhænge, som vi ikke var opmærksomme på før. Måske er der en sammenhæng mellem antallet af uheld og vejens tilstand på en strækning, belysningsforhold eller andet? Det er hurtigt at lave en graf, som kan be- eller afkræfte forskellige teorier,«påpeger Charlotte Schultz-Nielsen. Flere af medarbejderne i Varde Kommune har været på kursus i at bruge RoSy.»Det var super godt at se de forskellige funktioner demonstreret og at få sat ansigt på de rådgivere, vi normalt kun taler i telefon med,«påpeger Ulla Paulsen. Medarbejdere med forskellige arbejdsopgaver mødes ind i mellem for at udveksle idéer og erfaringer om, hvordan systemet kan udnyttes bedst muligt, og de to senest ankomne RoSy-brugere i Varde Kommune er netop i disse dage også af sted på kursus hos Grontmij, så de kan blive helt fortrolige med at bruge systemet til lidt mere end at løse de daglige rutineopgaver. Bjarne Bylov Jensen

6 Kommune-cases Side 6 Win-win-win i Vejle I Vejle Kommune er græsslåning af rabatter og fejning af gader blevet en vindersituation for alle parter for driftsoperatørerne, for driftsadministrationen og ikke mindst for borgerne. Vejle Kommune bruger RoSY SERVICE til at planlægge driftsruter, og fordelene ved at kunne tegne, redigere og optimere ruterne ind på et kort er mange.»det giver synlighed, harmonisering, entydighed og enkelthed. Grundejerforeninger, landmænd, trafikanter og andre borgere i kommunen kan nu få klar besked om, hvornår der bliver slået græsrabatter eller fejet. Rabatter og veje får en ensartet behandling i hele kommunen, driftsaktører får et entydigt materiale, og for medarbejderne selv er dagligdagen blevet en hel del lettere,«opsummerer Sari Jensen og Irene Jensen, der varetager den daglige administration af henholdsvis feje- og græsslåningsruter. Anne Dorte Tiedt, der planlægger græsruterne i Vejle Kommune, supplerer med, at borgerhenvendelser om driftsruterne nu kan behandles bedre og hurtigere.»nu kan borgerne få klar besked om, hvornår det er planlagt, at maskinerne kommer til bestemte områder. Vi kan også sikre, at områder, hvor forholdene er ens, bliver klippet og fejet efter de samme retningslinjer. Vi kan definere frekvensen for hvert stykke rabat eller vej,«siger hun. Det er nu enkelt at udarbejde udbud eller planlægge arbejdet, og systemet sikrer, at alle strækninger kommer med. Det er ganske enkelt ikke muligt at afslutte ruteplanlægningen, før alle strækninger og retninger er godkendt i systemet. Bjarne Bylov Jensen Foto: Flemming Jeppesen, Fokus 550 borgerhenvendelser med et minimum af administration 550 På et år har godt 550 borgere i Thisted Kommune henvendt sig via kommunens hjemmeside for at gøre opmærksom på huller i vejbelægningen, knækkede fliser, bøjede vejskilte, gadelygter uden lys mv.

7 Side 7 Vejle, Thisted og Kalundborg Jeg er sneet inde men jeg kommer på kontoret om 1½ time Visionen er, at en borger, som er sneet inde, kan klikke ind på hjemmesiden og se præcis, hvornår sneploven kommer frem. Så kan man udnytte ventetiden og give en klar melding til arbejdspladsen. Asger Hansen er driftsleder ved Kalundborg Kommune, og den vision, han har på borgernes vegne, er ikke fremtidsmusik, men faktisk en mulighed der er lige om hjørnet. Kalundborg Kommune er nemlig testkommune for et Grontmij-produkt, der i dag bruges af mange virksomheder til at holde styr på transporter. TourTrack hedder det og bruges fx af vognmænd, som har brug for at vide nøjagtigt, hvor lastbilerne befinder sig på et givet tidspunkt. Nu er TourTrack videreudviklet, så det også er velegnet til at kunne anvendes fx i en kommunes driftsafdeling. Det betyder blandt andet, at TourTrack kan arbejde sammen med RoSy. TourTrack er en enhed, der monteres i køretøjet, og som måler tidspunkt og position. Der kan overføres data via mobil datakommunikation direkte til kommunens server. Det betyder, at relevante informationer kan placeres på et kort, som kan vises på kommunens hjemmeside, hvis det ønskes. Hvis man kender position, tidspunkt og sneplovens hastighed og rute, er det nemt at udregne, hvornår den er fremme hos familien Jensen, så dens medlemmer kan komme på arbejde eller tage på indkøb. RoSy MEMO WEB kan kobles med de oplysninger, der kommer hjem fra køretøjerne, og så er Asger Hansens vision blevet til virkelighed. Forbereder funktionsudbud I Kalundborg Kommune behøver man ikke at vente til vinter for at se fordelene ved TourTrack:»Lige nu anvender vi udstyret til at registrere kommunens vejbrønde, vejunderføringer og dræn. Vi holder også styr på, hvornår de bliver renset, og indsamler forskellige data om brøndene. Det vil vi anvende som grundlag for et udbudsmateriale i forbindelse med et planlagt funktionsudbud,«afslører Asger Hansen. Han tilføjer, at TourTrack også vil være et godt værktøj både for den entreprenør, der bliver valgt, og for kommunens driftsafdeling.»vi vil jo altid have dokumentation for, hvornår brøndene bliver renset og tømt. Det vil befordre samarbejdet, at begge parter altid kan dokumentere, at arbejdet er udført i henhold til funktionskontrakten,«påpeger Asger Hansen. Mette Båstrup-Larsen Foto: Jonas Vestfalen, KommunikationsTanken Hver eneste gang, det er sket, har vi i den centrale driftsafdeling sparet noget arbejde,«fortæller Bjarne Andersen, der indtil for nylig var driftschef i Thisted Kommune, og som rådede kommunen at få RoSy MEMO WEB til at holde styr på borgerhenvendelserne. Når en borger går ind på thisted.dk og klikker på linket Fejl og skader på veje og parker på forsiden, kommer der straks et kort frem. Borgeren vælger, hvad henvendelsen drejer sig om, og taster øvrige oplysninger ind. Hvis det ønskes, kan der vedhæftes et billede. Til sidst vælger borgeren, om der ønskes tilbagemelding eller ej. Imens fortsætter arbejdet i driftsadministrationen, som om intet var hændt. Men det er der! Borgerhenvendelsen er automatisk gået videre til rette vedkommende til forsyningsselskaber, hvis det drejer om deres gebet, og til vejformanden, hvis det drejer sig om veje, fortove mv. Når formanden åbner sin opgaveboks næste morgen klokken 7, får han et samlet overblik over sine opgaver fra borgerne. Han har alle relevante informationer og kan kontakte borgeren direkte, hvis han har brug for yderligere oplysninger. Arbejdet kan tilrettelægges, så det passer med dagens øvrige opgaver, og der er praktisk taget intet administrativt arbejde tilbage bortset fra at vinge opgaverne af, efterhånden som de bliver løst,«oplyser Bjarne Andersen og tilføjer, at sikkerheden for, at henvendelsen altid når frem til lige den, der tager hånd om den, giver tryghed i driftsafdelingen. Bjarne Bylov Jensen

8 side 8 Støjdæmpningen bliver mindre med tiden Grontmij har målt støj ved hjælp af det såkaldte CPX-måleudstyr siden Derfor har vi nu har så mange data, at vi kan udarbejde modeller for, hvordan belægningers støjegenskaber udvikler sig med tiden. Ikke overraskende viser det sig, at både støjreducerende belægninger (SRS) og andre belægningstyper generer mere og mere støj, efterhånden som de bliver ældre. Derfor er det en god idé for en vejmyndighed alt afhængig af forholdene at få målt støjen med for eksempel 3-5 års mellemrum. Det giver en god mulighed for at tjekke, hvornår en belægning ikke længere lever op til de støjgrænser, kommunen ønsker at overholde det pågældende sted. De mange data, Grontmij efterhånden har indsamlet, fortæller os imidlertid lidt mere end, at støjen stiger, efterhånden som belægningen ældes. Vi kan nu også beregne, hvordan støjegenskaberne ændrer sig. Disse beregninger kan indarbejdes i RoSy. Derved kan kommunerne få et godt billede af, hvornår der bør foretages en støjmåling, og hvornår der eventuelt bør udlægges ny belægning. Vi kan se, at både SRS-belægninger og andre typer belægninger mister deres støjdæmpende egenskaber i nogenlunde samme takt. SRS-belægningerne bliver ved med at være bedre end en tilsvarende referencebelægning på samme alder. Men en helt ny almindelig belægning kan til gengæld godt have støjegenskaber, der er bedre end en ældre SRS-belægning. Foto: Søren Wesseltoft Udgiver: Grontmij, Pavement Consultants Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Gorm Larsen & Zornig A/S Oplag: stk. Jørn Riishede Kristiansen Kokbjerg 5, 6000 Kolding

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere

Læs mere

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Copyright, Grontmij A/S Visualiser ring: BIG Bjar rke Ingels Group RoSy Service - Ruter Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Feje- og græsslåningsruter I vil

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TomTom er en førende udbyder af trafiktjenester. TomTom overvåger, behandler og leverer trafikinformation via teknologi, som de selv har udviklet. TomTom mener, at

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX ABAX tillægsydelser The difference is ABAX ABAX tillægsydelser Ønsker I at få endnu mere ud af jeres kørebog? Udvid jeres løsning med vores tillægsydelser! ABAX Flådekontrol Flådekontrol er et logistikværktøj

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere