DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl blev afholdt på følgende adresse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:"

Transkript

1 DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm, Niels Kloster, Joakim Lauridsen, Janus Hajslund, Lars Weirsøe Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen + suppleant. Formand, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Ad 1: Søren Lindgreen blev valgt som dirigent. Sinus Frank blev valgt som referent. Ad 2: Godkendt. Dog vælges det at bytte om på pkt. 5 og 6, således at det indkomne forslag vedr. kontingentstigning kan diskuteres og besluttes inden fastsættelse af kontingentet. Ad 3: Formandens beretning følger med referatet. Ad 4: Kommentarer via regnskab. MobilePay blev diskuteret (men er pt. det samme som check af bankoverførsler) og note 1 blev vendt. Kommentarer vedr. det lille overskud på kontingent; hvad dækker det og hvorfor? Meget går til bestyrelses/møde-kompensation (ca. 90%-100% af kontingentet faktisk) og det skal måske forklares hvorfor. Regnskabet godkendt når de diverse forklaringer er gået igennem.

2 Ad 5: Budgettet lavet i samarbejde med generalforsamlingen. DDGU kan afsætte midler men ikke (bestyrelses)tid. Kontakt DDGU vedr. konkrete ting posterne kan bruges til; ALT er velkomment. Generel snak om posten Junior/ungdoms-arbejde hvor vi gerne vil afsætte nogle penge, og et par stykker vil gerne lave noget arbejde. Snak om valgfri donering også til posten via tilvalg til turneringer og ved indmeldelse. Snak om evt. kontingentstigning: Pengene øremærkes til budgetposten Junior/ungdoms-arbejde hvert år. Også derfor vi budgetterer i 2014 nu, så vi kan gå i gang som en del af vores 5-års plan. Note til kontingent: Juniormedlemskab står til 200 kr., men DDGU har besluttet at dække alle juniorers medlemskaber, så rent teknisk er det gratis at være juniormedlem. Ad 6: Forslag var under afstemning FØR pkt. 5 som aftalt vedr. pkt. 2: Godkendelse af dagsordenen. Forslag 1, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår at der som alle andre år under punktet Evt. - vælges den såkaldte PDGA Europe Country Coordinator, som er det danske talerør i den europæiske afdeling af PDGA. Bestyrelsen anbefaler, at denne koordinator er en fra DDGUs bestyrelse, da der er meget kommunikation, som går mellem DDGU og PDGA Europe. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 7 stemmer. Forslag 2, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår at den danske PDGA Europe Country Coordinator som andre år modtager et vederlag på kr primært til dækning af transport ifm. den årlige generalforsamling i PDGA Europe (som afholdes enten if. EM eller den årlige europæiske Major-turnering). Derudover afstedkommer hvervet en arbejdsmængde, der bl.a. indebærer 1-2 telekonferencer af ca. 3 timers varighed, ugentlig mailkorrespondance, det officielle ansvar for at medlemmer bliver indberettet korrekt, det officielle ansvar for at turneringer bliver sanktioneret korrekt, mv. Vederlaget betales for seneste års virke med tilbagevirkende kraft d. 15/3, hvor DDGUs generalforsamling hvert år i flg. vedtægterne skal være afholdt. Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for og 1 blank. Forslag 3, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer dog ikke suppleanten som andre år modtager et vederlag på kr til dækning af transport, telefonudgifter, internetopkobling, printerudgifter, besøg hos klubber og baner mv. Vederlaget betales for seneste års virke med tilbagevirkende kraft d. 15/3, hvor DDGUs generalforsamling hvert år i flg. vedtægterne skal være afholdt.

3 Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer for og 2 blanke. Forslag 4, indkommet forslag stillet af Janus Hajslund: Forslag om kontigentstigning på 50,- for Pro og AM medlemmer. Pengene skal bruges til udvikling af discgolf sporten via støtte af ungdomsarbejde både i DDGU regi eller til støtte af eksterne projekter. Motivation:Vores elskede sport lider af mangel på nye og især unge spillere, og jeg foreslår at vi gør noget nu, inden Master og Grand Master divisionerne vil være 80 % af feltet. Dette er ikke udelukkende en opgave der skal løftes i DDGU men det er oplagt at DDGU som en primær organisation er med til at vise vejen. Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for (heraf 3 fuldmagter), 1 imod og 2 blanke. Ad 7: Bestyrelsen fastsat og alle er enstemmigt valgt. Ad 8: Revisor Stephen genopstiller og er enstemmigt valgt. Ad 9: Da forslaget med at vælge en PDGA Country Coordinator blev vedtaget under pkt. 6, stillede Sinus op igen. Han blev enstemmigt genvalgt. Snak om Hygge-Tour og rating: dvs. 18 huller i streg + evt. 9 huller ekstra. Det kunne strømline alle danske turneringer på tværs af turneringsstrukturer. Hvis alle arrangører osv. arbejder sammen om et fælles mål om at få flere til at spillere ville det være fantastisk.

4 Formandens beretning, 2013 I 2013 fortsatte den kontinuerlige udvikling af disc golf sporten i Danmark uden dog at byde på de helt store omvæltninger. For første gang nogensinde blev årets generalforsamling afholdt i Jylland - nærmere bestemt i Randers. Samtidig trådte endnu en jyde ind i bestyrelsen og der er nu langt om længe ved at være ligeværdig repræsentation i bestyrelsen fra begge sider af bæltet. Det betyder, at DDGU nu endelig kan betragtes som hele Danmarks union. På trods af, at touren i 2013 ikke bestod af særlig mange turneringer, blev den alligevel en succes, mens DM, som også blev afholdt i Randers, efter manges mening var det bedste nogensinde. Ikke overraskende vandt KJ igen Open-rækken, men igen i år var han presset hele turneringen igennem var også året, hvor den bedst besatte turnering i Danmark nogensinde blev afviklet med deltagelse af en perlerække af amerikanske stjerner. Turneringen blev vundet af de seneste to års verdensmester Paul McBeth. Der var igen udvikling på medlemsfronten og sporten er i det hele taget ved at bide sig godt og grundigt fast blandt danskerne. Derudover blev der - som det efterhånden sker hvert år - igen indviet en række nye baner rundt om i landet. Tak til de mange entusiastiske kræfter, som lægger en kæmpe arbejdsindsats i udbredelsen af sporten. Lad 2014 bliver det bedste år for dansk disc golf nogensinde!

5

6 BUDGET FOR DDGU 2014 Ind Ud Balance Kontingent og merchandise kr ,00 kr ,00 kr ,00 Arrangementer: Workshops og pigedag kr 0,00 kr 1.000,00 -kr 1.000,00 DDGU DT + DM (inkl. refusion af tilm. gebyr for TD'ere, samlet stilling + PDGAsanktionering) kr ,00 kr ,00 kr ,00 Pokaler - indgravering ( ) kr 3.000,00 -kr 3.000,00 Merchandise (discs, minier mv.) kr 6.000,00 -kr 6.000,00 Udbredelse: Træneruddannelse, foldere, skoleturnering/program, ungdom, støtte til kr ,00 -kr ,00 klubber/baner, promotionvideo PR/website/turneringskasse kr 4.000,00 -kr 4.000,00 Der foreslås en turneringskasse på hver side af bæltet og derfor skal der købes flere OB-pæle + 1 ekstra scoreboard. PDGA landekoordinator og bestyrelse - godtgørelse kr 6.000,00 -kr 6.000,00 Annoncering på website kr 4.600,00 kr 4.600,00 Dankort-løsning, betalingsservice + trans. kr 4.200,00 -kr 4.200,00 Gaver: Revisor, webmaster, partnere etc. kr 500,00 -kr 500,00 Møder: Generalforsamling, årsseminar, turneringsmøder, bestyrelsesmøder kr 2.500,00 -kr 2.500,00 Indestående på bankkonto kr ,86 kr ,86 Indestående på PayPal-konto kr 0,00 kr 0,00 Junior/ungdoms-arbejde kr 8.700,00 -kr 8.700,00 Ud fra forslag fra medlem. Kontingentstigningen i 2015, hvis den vedtages på generalforsamlingen 2014, kan dække denne post i Uforudsete udgifter kr 1.724,86 -kr 1.724,86 TOTAL kr ,86 kr ,86 kr 0,00

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2006 3. Behandling

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere