Jensen og Sørensens Plantage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen og Sørensens Plantage"

Transkript

1 Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn Sovyrrornnn Vstyn

2 1. Introuton o måsætnn 2. Lovvnn o srvtuttr 3. Drtstt o pnort Drtstt o pnort Drtstt o pnort Drtstt o pnort Drtstt o pnort Nøt or pron 9. Dvrs 10. Dvrs

3 Ino: Introuton Måsætnn

4 Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn 5 år INTRODUKTION Ino o omn Dtpn or rtstt Jnsn o Sørnsns Pnt pron prmo 2011 t utmo 2015 r urt v årsstt Formåt r t ur n sorntrt mstrpn or nommns rt ovr n ortr pro. Pnn r supprt m ovrorn uttr or pnt tvttr. Buttrn r srt på søn ovr nøs-/sætnnsmur o mænr. Buttrn r urt på run 2011-prsr. Dt sm mtr rummr sås ort o uttr or nt rtsår, smt n nvs rtsmån r n Grønn Drtspn o nt nøt or prons rt. A mtrt orns sun trons orm på n vt CD-rom. Dr r mppn ort ps t opøn pnænn, ourørn o nsætnn yrr mtr. Bmær Dr s v værsætts pnns tvttr t nvr t vs t på æn ovvnn o vntut ænr orusætnnr. Dtt n smpvs v tæt tr mpmntrnn nton vn- o nturpnr r v mts strmr vor vosnnr tr nstnr r storm nøvnvs må ts rtsmæss opmærsom. Dt s n orns oså mærs t ænrnr pnrn t vt år n å nys på murn r nstsmæssn pnt tt ommn år.

5 Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn MÅLSÆTNING Drtsormåt r ormurt smr mm r o pn orns m urs Drtspn 2006 o Grøn Drtspn Måsætnnrn r ttr rt v tt pnænnsr. Ovrornt rtsormå: Jnsn o Sørnsns Pnt s uør t rrtvt tv o smnspunt or sætrn Jnsn o Sørnsn, t: nommn ontnurt rmtrær pæn, vvot o tæn. rtn, nusv ynnsvos, nomssttr o nr utr vr s sv. tn us t t m-tss, r orun t tr m rsnsts pntn, vorv tn uyr n væsnt ro oro t rrsns nmnt o rv nsts. Dmå: D ovrorn må or nommn onrtsrs øn må: Arrn n vst or Hvmosv s tovrvn nvns som rrtvt områ. Arrn n øst or Hvmosv s tovrvn nvns t proutonsormå. Pntn s vær så vrrt som mut t vsn struturr øv- o nåtrær smt ån rr styrs orns m orynsr o nr omænnr rnvnsn. Vtt s toss orm trn 2 ny vtr nnor n ommn pnpro. Dr trs ortrnsvs vtr som strr ns v o spor. Dr s årt unn pps. 3 tons yrtopp, o t s v nynæ tstræs, t ør proutonn så n o rton som mut. Dn sm år ust s mnmum uør 250 m3. Nturtyprn på østsn Stor Sø ps v ræsnn. Dr os mnmum 2 år rs or pntssts nprtsvr. Hostro, nur 2011 Anrs Emot Sovossstnt

6 Ino: 3-syttsr Ntur2000-områr (ns ) Frnnr (ns ) Sovovstr Tnosopysnnr

7 3-sytt områr, r ortsmnr smt r D 3-sytt rr ø n ont upnn rmår tmort o vosnnsst på øn sr. 3-rr Dn ont upnn r un vn. Føn nturtypr r sytt, unst om r up: Sør o vnur på mnst 100 m2. Mosr, n, strnn, strnsump, r o ovrrv, vs vr or s r smmnæn r t r på mnst m2. Mosr unr m2 r sytt, vs r v sytt vnø o sør. I rsov r ss nturtypr sytt unst størrs Dr må orts ænrnr tstnn or sytt nturtypr. For sytt r, strnn, strnsump, rs n o ovrrv nærr tt.., t r må orts nytpntnnr, nyrænn r omænn sstrn nrusrt. Uænrt nrusrt (x ræsnn o omæ) smt rtrnr sstrn pntnnr (x æn o vtrmsr) r o tt. For sytt mosr nærr t.., t nytpntnnr, ænrn vnsp o trrænænrnr r tt. Esstrn nrusrt (x ræsnn) o t sovrusmæss unytts n o ortsætt. For sytt sør nærr t.., t r må orts ænrn vnsp o pro r nnmørs nr trrænænrnr. D ont up r ortsmnr smt or- o stnr rmår tmort o vosnnsst på øn sr. Fr ortsmnr På sv ortsmnt (o n zon på 2 m omrn tt) må r orts ænrnr runr v orrnn, øsnn o pntnn. Græsnn, r sr ortsmnt, må o ortsætts, som trær o us må æs. Fortsmnr un or sov r normt n 100 m s syttsszon. Hr må r orts ænrn tstnn rt. Dr må.. nytpnts, trs n r orts trrænænrnr. Norm nrusmæss rt (runr sævn nn) r o tt o r må Hr s not n om ortsmnr o sær r orts ntpntnnr sstrn pntnnr. Dr Mn r mn - r sytt. D sonrnn prss n vær svær, ør mn t ontt ommunn, vs mn ønsr t ænr tstnn t. På sytt stn- o orr må r orts ænrnr tstnn. Dtt nærr.., t r må orts r vs næs r (runr vnnmørnr). Sævn vos runr særn o nsærn trær o us smt mnr omsætnnr stnr r o tt. D sytt r r: stnr r, r r st m -sntur på t sst rvr ortvær 1: r Kort o Mtrstyrsn ør n 1. u 1992 r, r r på r rænsr nturrr, r r syttt tr ntursyttss-ovns 3 r, r s ont mynr

8 Sovovstr Områt m sovovst rmår tmort o vosnnsst på øn sr. Sovovstns rton rmår runr.

9 Tnosopysnnr

10

11 Ino: Lst ovr rtstt Pnort 2011 But 2011

12 Nr. 10 Hvmosv Nr. 12 Nr. 3 Nr. 20 Mosust Osn Hsn Æ' Tørus Grvø Frrunn Esunn Mnstn Vmr Jnsn Stnn Erts m L Sun JENSEN OG SØRENSENS PLANTAGE Grøn Drtspn 2009 N SKOVDYRKERNE RØNBJERG Postns St Sun Ås Mr Hn By Srn Læps Stor Sø Jrnnv Frt rt 1 : Suns St Huv Essv Mosusv Tørvv Søv Æ' Tørusv Frrv Læpsv Byv Anrs' v Hv Hv m Særmstn Tynn Fsunn Kutur_nå Kuturp Mosprouton Bryrp Aræsnn Vrnrs m Mrnus' v TEMA: Protpn s 91 sr 85 rr sr 88 s rr 87 sr s sr sr 89 s sr 85 r ær 60 no 89 nr 89 no ær 60 s rr sr 81 ær 55 ær ær 58 rr 58 sr 60 n mos o mos sp rr ø 2010 s rr s 95 mu s ø r mr mr mu r mos mr mos s o 82 sr 83 ø s n ø 97 p øs s o 60 r rr 90 sr uv ær 72 sr 2001 rt r r 70 mos mos r r s 54 r r 90 sø ø ø 50 mr s s ær ø rr 82 r rr r mos mr uv r r m q ø r t t u r sr 95 r 50 ø 2000 uv m mos n rt uu v x 92 m ø ryn p rr

13 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2011 S 1 Jnsn o Sørnsns Pnt Jnsn o Sørnsns Pnt * (10) Bryrp 2003 (10) 2003 (10) 0.75 s 19 (68) Særmstn 0.32 s 19 (68) Særmstn * (7) Bryrp * (12) Bryrp * 0.55 sr 19 (69) Fsunn Særmstn m ænn tr smt topnr t s. Stmtsruton på 60%. Særmn s stå st trærtr som sovyr o. Særmstn m ænn tr smt topnr t s. Stmtsruton på 60%. Særmn s stå st trærtr som sovyr o. 19 (69) Fs t unn prmo * 2.58 s 19 (68) Særmstn * (11) Bryrp 16 1.* 1. sr 1981 (32) Mosprouton o 1981 (29) * 0.99 sr 19 (33) Mosprouton o 19 (30) * 3.06 o 2010 (10) Kuturp Særmstn m ænn tr smt topnr t s. Stmtsruton på 60%. Særmn s stå st trærtr som sovyr o. Snusprøtnn o vntut puntøsnn

14 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2011 S 2 Jnsn o Sørnsns Pnt () Nsærn t s o 1975 () ø 1975 () s 1975 () Tynn svsåt nt nåtræ. Dr tyns årt o rvs om. Tynn or sovyr o, vor ns. Ttt s prmært orr oro or vtt o ns n tro o 1975 (39) Nsærn t s * 0.94 ø 2010 (3) Kuturp * r 1950 (60) Aræsnn Tynn svsåt nt nåtræ. Dr tyns årt. En sotærtrær trs smt n tættr nt mo s. Evntut puntøsnn o urutsæmps. Aæn uvnn novr væstsæsonn (60) Tsu t ræsnn mos Aræsnn * 0.83 mu Kutur_nå Tsu t ræsnn * 2.54 s 19 (68) Fsunn Kuturtrn tr rt t s. Dr næs utur m nå som ovtrært o som nnn om. S pntpn. rr 19 (68) ø 19 (68) Fs t unn utmo * 1.23 o 1982 (28) Fsunn 1982 (31) Fs t unn utmo 2011

15 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2011 S 3 Jnsn o Sørnsns Pnt 1.03 sr 1983 (30) Fsunn 1983 (30) Fs t unn utmo omo 1982 (31) Fsunn s 1990 (23) Fs t unn utmo (32) Fsunn s 19 (68) Fsunn Fs t unn utmo 2011 r 19 (68) Fs t unn utmo omo 1982 (31) Fsunn r 0.38 øs 1983 (32) Fsunn Fs t unn utmo 2011 s 1983 (32) Fs t unn utmo * rr 19 (68) Fsunn * rr 19 (68) Fsunn Fs t unn mo 2011 Fs t unn mo * s 1954 (59) Fsunn *** Fs t unn utmo 2011

16 Jnsn o Sørnsns Pnt Årsut Pro 2011 Atvtt: Bsrvs Ar á Mæn Ensprs Ntto Bmærnn Intætr - sovrt: Sovnnsprot Fsprot S råtræ (Særmstn) 3,7 135 m/ 500 m 135 r/m r S s (sunn) (sr s nværn år) 11,7 110 rm/ rm 35 r/rm.0 r Særmstnss (topnr r sovnn) 3,7 100 rm/ 370 rm -15 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Tynn (s t næst unnssæson) 8,3 175 rm/ 1.3 rm -30 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Bræns 50 rm 125 r/rm r Et ræns Pyntrønt (ntto på ro) 3, ,00 r/ r Intætr - tsu: FERV-tsu (ræsnn v Stor Sø) 2,6 1.0 r/ 3.6 r Intætr t r Kuturnæ: Nå-utur - Msnpntnn (3000 st/) 0, r/ r (NB: x pntnn!) Kuturorrs: Grnnusnn - r 0, r/ -2.0 r Kuturp (nnmsntsprs): Kuturp (snusprøtnn, puntøsnn, rno) r/ -4.0 r (Kuturrr <3 væstsæsonr) Etrrn st/ 600 st -8,5 r/st r Ant: Vr (rø o sånn) 0, r/ r Grnnusnn - ntr o spor 3 tmr r/tm r Råvnn: Aourørn sovort 2 tmr -675 r/tm r Urs 5-års pn 15 tmr -675 r/tm r Løn råvnn (Uvsnn, sm, o.n onsuntr som nos protr) 35 tmr -675 r/tm r Utr t r

17 Ino: Lst ovr rtstt Pnort 2012 But 2012

18 Nr. 10 Hvmosv Nr. 12 Nr. 3 Nr. 20 Mosust Osn Hsn Æ' Tørus Grvø Frrunn Esunn Mnstn Vmr Jnsn Stnn Erts m L Sun JENSEN OG SØRENSENS PLANTAGE Grøn Drtspn 2009 N SKOVDYRKERNE RØNBJERG Postns St Sun Ås Mr Hn By Srn Læps Stor Sø Jrnnv Frt rt 1 : Suns St Huv Essv Mosusv Tørvv Søv Æ' Tørusv Frrv Læpsv Byv Anrs' v Hv Hv m Særmstn Tynn Nsærn t s Fsunn Kutur_øv Kutur_nå Kuturp Urnsnn Småpntnn Bryrp Aræsnn Nturp Vrnrs m Mrnus' v TEMA: Protpn s 91 sr 85 rr sr 88 s rr 87 sr s sr sr 89 s sr 85 r ær 60 no 89 nr 89 no ær 60 s rr sr 81 ær 55 ær ær 58 rr 58 sr 60 n mos o mos sp rr ø 2010 s rr s 95 mu s ø r mr mr mu r mos mr mos s o 82 sr 83 ø s n ø 97 p øs s o 60 r rr 90 sr uv ær 72 sr 2001 rt r r 70 mos mos r r s 54 r r 90 sø ø ø 50 mr s s ær ø rr 82 r rr r mos mr uv r r m q ø r t t u r sr 95 r 50 ø 2000 uv m mos n rt uu v x 92 m ø ryn p rr

19 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2012 S 1 Jnsn o Sørnsns Pnt Jnsn o Sørnsns Pnt * sr 1985 (28) Tynn 1985 (28) s 1985 (25) o 1985 (25) r 1985 (25) Tynn t s. Uns o vs ån vosnn. Ut op t 20 % stmtt sr 1991 (22) Tynn 1991 (22) s 1991 (19) Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s * (10) Bryrp 2003 (10) 2003 (10) 0.75 s 19 (68) Fsunn 0.61 rr 1987 (26) Tynn sr 1991 (22) Tynn Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s (22) s 1991 (19) Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s (26) Tynn 0.83 rr 1987 (26) Tynn 0.32 s 19 (68) Fsunn Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s. Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s sr 1982 (31) Tynn * (7) Bryrp Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s.

20 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2012 S 2 Jnsn o Sørnsns Pnt * 0.55 sr 19 (69) Småpntnn 19 (69) Pntnn nt øv på r 50% rt m n på t tr 'rstps'. Dr pnts ær o rutus smt øvr trær o us m omstrn sr 1989 (24) Tynn 1989 (24) r 1989 (21) o 1989 (21) Tynn t s. Uns o vs ån vosnn. Ut op t 20 % stmtt sr 1989 (24) Tynn 1989 (24) r 1989 (21) o 1989 (21) Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s. 9 4.* 2.58 s 19 (68) Fsunn 1.82 sr 1985 (28) Tynn 1985 (28) s 1985 (25) Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s * (9) Urnsnn no 2001 (12) Motormnu urnsnn svorynsn. Dr n tr s n umært vosnn på run n mt tstær svoryns. M usryr r motorsv rys orrorr på rys o tværs nnm uturn. Korrorrn rys 1 mtrs r o r trs 0,5 mtrs svoryns mm orrorrn * (11) Bryrp

21 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2012 S 3 Jnsn o Sørnsns Pnt * 8.11 Nsærn t s Rynn v mnu nsærn t s. Ent om øv o nå trs vor t r nstsmæsst oro t vt, ntur o æstt * 2.56 Nsærn t s * 3.06 o 2010 (10) Kuturp () Fsunn Rynn v mnu nsærn t s. Ent om øv o nå trs vor t r nstsmæsst oro t vt, ntur o æstt. Evntut puntøsnn o rnos. Hunn s r ntur- o vtpnsts 2011 o 1975 () ø 1975 () s 1975 () 0.18 o 1975 (39) Fsunn * 0.94 ø 2010 (3) Kuturp * r 1950 (60) Aræsnn Hunn s r ntur- o vtpnsts 2011 Evntut puntøsnn o rnos (60) Tsu t ræsnn 0.84 mos Aræsnn Tsu t ræsnn * 0.83 mu Kuturp Snusprøtnn smt puntøsnn o vntut rnos.

22 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2012 S 4 Jnsn o Sørnsns Pnt 32 1.* (29) Tynn r 1985 (29) Mnu nsærn t s. Op t 25% stmtsruton. Prot m rtr nturp * 2.54 s 19 (68) Kutur_nå Kuturtrn unr særm. rr 19 (68) ø 19 (68) Dr næs utur m nå som ovtrært o nnn øvtræ om * (51) Nturp r 1982 (28) nå 1982 (28) Mnu tynn (vntut t snræn) n. Innnsrtr nt øv o rn tyns mt årt. Stmtsruton op t 30% sø Nturp 1.97 r 1982 (28) Nturp Nsærn opvæst p ns sør vorv ust o vtts o mnr uns n t vn orrs. Oprnsnn vor tronn m trør o unmmr r mst mssv (51) nå 1982 (28) Tynn vosnnn m n på størr ystn t sovunns or. Ent om trs som rt nsyn t vtt. Tynn vntut t snræn mos Nturp Nsærn opvæst p o r. Evntut oryns øvr vtton som trør o unmmr v sånn på t nstsmæsst tspunt m spustyr.

23 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2012 S 5 Jnsn o Sørnsns Pnt (51) Nturp r 1982 (28) nå 1982 (28) Mnu tynn (vntut t snræn) n. Innnsrtr nt øv o rn tyns mt årt. Stmtsruton op t 30% ø Nturp * rr 19 (68) Kutur_øv * rr 19 (68) Kutur_øv 0.63* 0.63 rr 1994 (19) Tynn Nsærn opvæst p o r. Evntut oryns øvr vtton som trør o unmmr v sånn på t nstsmæsst tspunt m spustyr. Dr næs utur m øv som ovtrært o nnn ænå om. Kuturtrn tr rt. Hovtrært r øv m nnn ænå om. omo 1994 (19) Msn tynn op t 25% stmtsruton. Tynn t s * s 19 (68) Særmstn 0.64 s 1985 (25) Særmstn Særmstn m ænn tr o topnr t s. Stmtsruton på 60%. Særmn s stå st trærtr som sovyr o. * *** o 1985 (25) 1985 (25) Særmstn m ænn tr o topnr t s. Stmtsruton på 60%. Særmn s stå st trærtr som sovyr o.

24 Jnsn o Sørnsns Pnt Årsut Pro 2012 Atvtt: Bsrvs Ar á Mæn Ensprs Ntto Bmærnn Intætr - sovrt: Sovnnsprot Fsprot S råtræ (Særmstn) 2,1 135 m/ 284 m 135 r/m r S s (sunn) (sr s nværn år) rm/ rm 55 r/rm r Tynn (s t næst unnssæson) rm/ rm -30 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Artss (topnr r sovnn) 2,1 100 rm/ 210 rm -15 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Nsærn t s (nturps t næst sæson) 10,7 75 rm/ 3 rm - r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Bræns 50 rm 125 r/rm r Et ræns Pyntrønt (ntto på ro) 3, ,00 r/ 12.0 r Intætr - tsu: FERV-tsu (ræsnn v Stor Sø) 2,6 1.0 r/ 3.6 r Intætr t r Kuturnæ: Løv-utur - Msnpntnn (Etr rt st/) 1, r/ r (NB: x pntnn!) Nå-utur - Huorn (særmstn- uorn st/) 2, r/ r (NB: x pntnn!) Småpntnn - mnu (rmspntnn- pntnn på 50% rt) 0, r/ r (NB: x pntnn!) Vtn (nn rmspntnn smt v Postns st) 900 m -23 r/m r 0 Kuturorrs: Grnnusnn - r 3, r/ r Roræsnn 0, r/ r Kuturp (nnmsntsprs): Kuturp (snusprøtnn, puntøsnn, rno) 4, r/ -5.2 r (Kuturrr <3 væstsæsonr) Etrrn 0,8 150 st/ 120 st -8,50 r/st r Vtværnn 0, st/ st -0,50 r/st -750 r Urnsnn 1 20 tmr/ 20 tmr -185 r/tm r Ant: Vr (rø o sånn) 0, r/ r Grnnusnn - ntr o spor 3 tmr r/tm r Nturp (Tt omrn L Sun orun nsærn t s) 75 tmr -185 r/tm r Råvnn: Aourørn sovort 2 tmr -675 r/tm r Løn råvnn (Uvsnn, sm, o.n onsuntr som nos protr) 35 tmr -675 r/tm r Utr t r

25 Ino: Lst ovr rtstt Pnort 2013 But 2013

26 Nr. 10 Hvmosv Nr. 12 Nr. 3 Rrust Nr. 20 Mosust Osn Hsn Æ' Tørus Grvø Frrunn Esunn Mnstn Vmr Jnsn Stnn Erts m L Sun JENSEN OG SØRENSENS PLANTAGE Grøn Drtspn 2009 N SKOVDYRKERNE RØNBJERG Postns St Sun Ås Mr Hn By Srn Læps Stor Sø Jrnnv Frt rt 1 : Suns St Huv Essv Mosusv Tørvv Søv Æ' Tørusv Frrv Læpsv Byv Anrs' v Hv Hv m Art Særmstn Tynn Nsærn t s Fsunn Kutur_nå Kuturp Bryrp Aræsnn Vrnrs m Mrnus' v TEMA: Protpn s 91 sr 85 rr sr 88 s rr 87 sr s sr sr 89 s sr 85 r ær 60 no 89 nr 89 no ær 60 s rr sr 81 ær 55 ær ær 58 rr 58 sr 60 n mos o mos sp rr ø 2010 s rr s 95 mu s ø r mr mr mu r mos mr mos s o 82 sr 83 ø s n ø 97 p øs s o 60 r rr 90 sr uv ær 72 sr 2001 rt r r 70 mos mos r r s 54 r r 90 sø ø ø 50 mr s s ær ø rr 82 r rr r mos mr uv r r m q ø r t t u r sr 95 r 50 ø 2000 uv m mos n rt uu v x 92 m ø ryn p rr

27 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2013 S 1 Jnsn o Sørnsns Pnt Jnsn o Sørnsns Pnt * sr 1985 (28) Fsunn 1985 (28) s 1985 (25) o 1985 (25) r 1985 (25) sr 1991 (22) Fsunn 1991 (22) s 1991 (19) * (10) Bryrp 2003 (10) 2003 (10) 0.75 s 19 (68) Kutur_nå 0.61 rr 1987 (26) Fsunn sr 1991 (22) Fsunn 1991 (22) s 1991 (19) (26) Fsunn 0.83 rr 1987 (26) Fsunn 0.32 s 19 (68) Kutur_nå 0.29 sr 1982 (31) Fsunn * (7) Bryrp * 0.55 sr 19 (69) Kuturp Dr næs utur m må som ovtrært o nnn øvtræ om. Dr næs utur m må som ovtrært o nnn øvtræ om. 19 (69) Snusprøtnn nåtræ o puntøsnn uturn sr 1989 (24) Fsunn 1989 (24) r 1989 (21) o 1989 (21) 0.70 sr 1989 (24) Fsunn 1989 (24) r 1989 (21) o 1989 (21)

28 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2013 S 2 Jnsn o Sørnsns Pnt 9 4.* 2.58 s 19 (68) Kutur_nå 1.82 sr 1985 (28) Fsunn 1985 (28) s 1985 (25) * 1.49 ær 1960 (53) Tynn Dr næs utur m må som ovtrært o nnn øvtræ om. Tynn ær rnvosnn m n på stsrn oro t m o nstr. Bvosnnn n rmrtts trts som n s-pntnnn. Foryns v ror st su uørs v unrpntnn or t vr vosnn s. rr 1960 (53) s 1960 (53) 1960 (53) Stmtt rurs m 30% o r tyns or, sovyr, ærn o øvtræ * s 1951 (62) Særmstn * (11) Bryrp * 8.11 Fsunn * 2.56 Fsunn * 4.92 Nsærn t s * 3.06 o 2010 (10) Kuturp Bvosnnn særmsts t stmtt rurs m 50-60%. Hvor r står rtrsts øvtrær tyns r or ss. Dr æs vntræ o topnr t s. Nsærn svsåt opvæst r r opnåt mnson t sunn. Dr rys om m n på t å sosnn ommr m yn sprt rttt. Sønsvs nsærs opvæst på % rt. Evntut puntøsnn o rnos.

29 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2013 S 3 Jnsn o Sørnsns Pnt * 0.42 rr 19 (68) Art 0.94 ø 2010 (3) Kuturp * rr 19 (68) Art * r 1950 (60) Aræsnn Art mm rn t vntræ. Topnr t s. Evntut puntøsnn o rnos. Art mm rn t vntræ. Topnr t s (60) Tsu t ræsnn mos Aræsnn Tsu t ræsnn * 0.83 mu Kuturp Evntut snusprøtnn, rnos o puntøsnn * (29) Fsunn r 1985 (29) * 2.54 s 19 (68) Kuturp rr 19 (68) ø 19 (68) Snusprøtnn o puntøsnn * s 19 (68) Kutur_nå Kuturtrn unr særm. r 19 (68) Dr næs utur or ur m nå som ovtrært o nnn øvtræ om * rr 19 (68) Kuturp Snusprøtnn o puntøsnn.

30 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2013 S 4 Jnsn o Sørnsns Pnt * rr 19 (68) Kuturp 0.63* 0.63 rr 1994 (19) Fsunn omo 1994 (19) * s 19 (68) Fsunn 0.64 s 1985 (25) Fsunn o 1985 (25) 1985 (25) * *** Snusprøtnn o puntøsnn.

31 Jnsn o Sørnsns Pnt Årsut Pro 2013 Atvtt: Bsrvs Ar á Mæn Ensprs Ntto Bmærnn Intætr - sovrt: Sovnnsprot Fsprot S råtræ (Art) m/ 225 m 250 r/m r S råtræ (Særmstn) 5,7 135 m/ 770 m 135 r/m r S s (sunn) (sr s nværn år) 24,8 89 rm/ rm 55 r/rm r Tynn (s t næst unnssæson) 1,5 100 rm/ 150 rm -30 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Arts- o særmstnss (topnr r sovnn) 6,7 100 rm/ 670 rm -15 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Nsærn t s (nturps t næst sæson) 4,9 25 rm/ 123 rm - r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Bræns 50 rm 125 r/rm r Et ræns Pyntrønt (ntto på ro) 3, ,00 r/ 12.0 r Intætr - tsu: FERV-tsu (ræsnn v Stor Sø) 2,6 1.0 r/ 3.6 r Intætr t r Kuturnæ: Nå-utur - Huorn (særmstn- uorn st/) r/ r (NB: x pntnn!) Kuturorrs: Grnnusnn - r 5, r/ r Kuturp (nnmsntsprs): Kuturp (snusprøtnn, puntøsnn, rno) 9, r/ r (Kuturrr <3 væstsæsonr) Etrrn st/ 750 st -8,50 r/st r Vtværnn 0, st/ st -0,50 r/st -750 r Ant: Vr (rø o sånn) 0, r/ r Grnnusnn - ntr o spor 2 tmr r/tm r Råvnn: Aourørn sovort 2 tmr -675 r/tm r Løn råvnn (Uvsnn, sm, o.n onsuntr som nos protr) 35 tmr -675 r/tm r Utr t r

32 Ino: Lst ovr rtstt Pnort 2014 But 2014

33 Nr. 10 Hvmosv Nr. 12 Nr. 3 Nr. 20 Mosust Osn Hsn Æ' Tørus Grvø Frrunn Esunn Mnstn Vmr Jnsn Stnn Erts m L Sun JENSEN OG SØRENSENS PLANTAGE Grøn Drtspn 2009 N SKOVDYRKERNE RØNBJERG Postns St Sun Ås Mr Hn By Srn Læps Stor Sø Jrnnv Frt rt 1 : Suns St Huv Essv Mosusv Tørvv Søv Æ' Tørusv Frrv Læpsv Byv Anrs' v Hv Hv m Art Særmstn Tynn Nsærn t s Fsunn Kutur_nå Kuturp Bryrp Aræsnn Vrnrs m Mrnus' v TEMA: Protpn s 91 sr 85 rr sr 88 s rr 87 sr s sr sr 89 s sr 85 r ær 60 no 89 nr 89 no ær 60 s rr sr 81 ær 55 ær ær 58 rr 58 sr 60 n mos o mos sp rr ø 2010 s rr s 95 mu s ø r mr mr mu r mos mr mos s o 82 sr 83 ø s n ø 97 p øs s o 60 r rr 90 sr uv ær 72 sr 2001 rt r r 70 mos mos r r s 54 r r 90 sø ø ø 50 mr s s ær ø rr 82 r rr r mos mr uv r r m q ø r t t u r sr 95 r 50 ø 2000 uv m mos n rt uu v x 92 m ø ryn p rr

34 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2014 S 1 Jnsn o Sørnsns Pnt Jnsn o Sørnsns Pnt * 2.68 s 19 (68) Særmstn (22) Tynn * 0.75 s 19 (68) Kuturp 0.32 s 19 (68) Kuturp * (7) Bryrp (6) Bryrp * s 19 (68) Særmstn * 0.55 sr 19 (69) Kuturp Særmstn mm sovyr. Dr æs vntræ smt topnr t s. Stmtt rurs m 50-60%. Stv tynn. Stmtsruton. 20%. Særmstn mm sovyr. Dr æs vntræ smt topnr t s. Stmtt rurs m 50-60%. 19 (69) Snusprøtnn nåtræ smt puntøsnn o rnos. Evntut trrn * 2.58 s 19 (68) Kuturp * 1.49 ær 1960 (53) Fsunn rr 1960 (53) s 1960 (53) 1960 (53) * no 1989 (24) Art nr 1989 (24) Art Mstrv o stært svæt vosnn rvs t s. Motormnu nsærn. no 1989 (24) Mstrv o stært svæt vosnn rvs t s. Motormnu nsærn.

35 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2014 S 2 Jnsn o Sørnsns Pnt no 1991 (22) Art <s 1951 (63) Mstrv o stært svæt vosnn rvs t s. Motormnu nsærn * s 1951 (62) Fsunn * (11) Bryrp * 4.92 Fsunn * 0.42 rr 19 (68) Fsunn * rr 19 (68) Fsunn 0.62 s 1983 (31) Tynn Ræust o stv tynn. Stmtruton. 30% (31) o 1983 (31) * 1.08 s 1995 (17) Tynn 1995 (18) Spornæs t s. Motormnu nsærn s 1930 (83) Særmstn r 19 (30) Tynn Særmstn mm rn. Særmn s stå st nåtræsrtr o øvtræ. Stmtruton. 50% 19 (30) ø 19 (30) Motormnu tynn t ræn r msn nsærn t s. Stmtsruton r 20% * r 1950 (60) Aræsnn 1950 (60) Tsu t ræsnn.

36 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2014 S 3 Jnsn o Sørnsns Pnt 0.84 mos Aræsnn Tsu t ræsnn * 4.27 Nsærn t s * 2.54 s 19 (68) Kuturp Nsærn størstn n svså vosnn på n. Dr trs rt øvtræ o om nå. Nsærn t s. rr 19 (68) ø 19 (68) Puntøsnn o vntut ptvs rnos r 19 (30) Nsærn t s s 19 (30) r 19 (30) ø 19 (30) Nsærn størstn n svså vosnn på n. Dr trs rt øvtræ o om nå. Nsærn t s * s 19 (68) Kuturp r 19 (68) Snusprøtnn o puntøsnn s 19 (30) Tynn o 19 (30) Tynn t s. Stmtsruton r 25% * rr 19 (68) Kuturp * rr 19 (68) Kuturp Puntøsnn o vntut rnos o snusprøtnn. Puntøsnn o vntut rnos o snusprøtnn.

37 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2014 S 4 Jnsn o Sørnsns Pnt * (20) Tynn Spornæs t s r ræn. Stmtsruton. 20%. ø 1992 (20) r 1992 (20) 1992 (20) (77) Tynn sp 1982 (28) Lt tynn æstts nsyn. Tynn t s r ræn. Stmtsruton r 20% * s 19 (68) Kutur_nå 0.64 s 1985 (25) Kutur_nå Kuturtrn or ur unr særm. Dr pnts nå som ovtrært m nnn øv om. * *** o 1985 (25) 1985 (25) Kuturtrn or ur unr særm. Dr pnts nå som ovtrært m nnn øv om.

38 Jnsn o Sørnsns Pnt Årsut Pro 2014 Atvtt: Bsrvs Ar á Mæn Ensprs Ntto Bmærnn Intætr - sovrt: Sovnnsprot Fsprot S råtræ (Særmstn) 4,7 135 m/ 635 m 135 r/m r S s (sunn) (sr s nværn år) 13,1 72 rm/ 943 rm 55 r/rm r Tynn (s t næst unnssæson) 8,9 100 rm/ 890 rm -30 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Artss 2,9 100 rm/ 290 rm -35 r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Nsærn t s (nturps t næst sæson) 6 65 rm/ 390 rm - r/rm r Kn mmnnsrs Sovyrrn. Bræns 50 rm 125 r/rm r Et ræns Pyntrønt (ntto på ro) 2, ,00 r/ 10.0 r Intætr - tsu: FERV-tsu (ræsnn v Stor Sø) 2,6 1.0 r/ 3.6 r Intætr t r Kuturnæ: Nå-utur - Huorn (særmstn- uorn st/) 2, r/ r (NB: x pntnn!) Kuturorrs: Grnnusnn - r 2, r/ r Kuturp (nnmsntsprs): Kuturp (snusprøtnn, puntøsnn, rno) 9, r/ r (Kuturrr <3 væstsæsonr) Etrrn 2,1 150 st/ 315 st -8,50 r/st r Vtværnn 0, st/ st -0,50 r/st -750 r Ant: Vr (rø o sånn) 0, r/ r Grnnusnn - ntr o spor 2 tmr r/tm r Råvnn: Aourørn sovort 3 tmr -675 r/tm r Løn råvnn (Uvsnn, sm, o.n onsuntr som nos protr) 35 tmr -675 r/tm r Utr t r

39 Ino: Lst ovr rtstt Pnort 2015 But 2015

40 Nr. 10 Hvmosv Nr. 12 Nr. 3 Nr. 20 Mosust Osn Hsn Æ' Tørus Grvø Frrunn Esunn Mnstn Vmr Jnsn Stnn Erts m L Sun JENSEN OG SØRENSENS PLANTAGE Grøn Drtspn 2009 N SKOVDYRKERNE RØNBJERG Postns St Sun Ås Mr Hn By Srn Læps Stor Sø Jrnnv Frt rt 1 : Suns St Huv Essv Mosusv Tørvv Søv Æ' Tørusv Frrv Læpsv Byv Anrs' v Hv Hv m Tynn Nsærn t s Fsunn Kutur_øv Kutur_nå Kuturp Mosprouton Bryrp Aræsnn Nturp Vrnrs m Mrnus' v TEMA: Protpn s 91 sr 85 rr sr 88 s rr 87 sr s sr sr 89 s sr 85 r ær 60 no 89 nr 89 no ær 60 s rr sr 81 ær 55 ær ær 58 rr 58 sr 60 n mos o mos sp rr ø 2010 s rr s 95 mu s ø r mr mr mu r mos mr mos s o 82 sr 83 ø s n ø 97 p øs s o 60 r rr 90 sr uv ær 72 sr 2001 rt r r 70 mos mos r r s 54 r r 90 sø ø ø 50 mr s s ær ø rr 82 r rr r mos mr uv r r m q ø r t t u r sr 95 r 50 ø 2000 uv m mos n rt uu v x 92 m ø ryn p rr

41 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2015 S 1 Jnsn o Sørnsns Pnt Jnsn o Sørnsns Pnt * 2.68 s 19 (68) Fsunn (22) Fsunn (26) Tynn 0.17 rr 1992 (20) Tynn (27) Tynn * rr 19 (33) Tynn rr 1982 (31) Tynn 0.99 sr 1988 (25) Tynn Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25%. Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25%. Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25%. Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25%. Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25% (25) Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25% r v 2001 (11) Tynn ø v 2001 (11) Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25% ø 2006 (4) Tynn ær 2006 (4) 2006 (4) <rr 19 (33) Stv tynn. Evntut ænn vntræ. Stmtsruton 20-25% * 0.75 s 19 (68) Kuturp 0.32 s 19 (68) Kuturp * (7) Bryrp

42 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2015 S 2 Jnsn o Sørnsns Pnt (6) Bryrp * s 19 (68) Fsunn * 2.58 s 19 (68) Kuturp * no 1989 (24) Fsunn nr 1989 (24) Fsunn no 1989 (24) no 1991 (22) Fsunn <s 1951 (63) * 4.04 ær 1960 (53) Mosprouton rr 1960 (53) 1960 (53) s 1960 (53) * s 1951 (62) Kutur_nå * 0.83 rr 1983 (30) Mosprouton o 1983 (30) 16 1.* 1. sr 1981 (32) Mosprouton o 1981 (29) * 6.00 ær 1955 (58) Mosprouton 1955 (58) rr 1955 (58) s 1955 (58) * 4.47 ær 1960 (53) Mosprouton 1960 (53) rr 1960 (53) s 1960 (53) Kuturtrn or ur unr særm. Dr pnts nåtræ som ovtrært o øvtræ nns om.

43 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2015 S 3 Jnsn o Sørnsns Pnt * 2.53 ur 19 (72) Nturp * 0.99 sr 19 (33) Mosprouton o 19 (30) * 0. ur 19 (72) Nturp (50) Nturp Nsærn uønst opvæst rttt. Uønst opvæst r nåtrærtr r nsomt ovrtr rt på ostnn rttt. Nsærn n vntut orts t s o msnt. Nsærn uønst opvæst rttt. Uønst opvæst r nåtrærtr r nsomt ovrtr rt på ostnn rttt. Nsærn n vntut orts t s o msnt. o 1975 (35) Nsærn uønst opvæst rttt. Uønst opvæst r nåtrærtr r nsomt ovrtr rt på ostnn rttt. Nsærn n vntut orts t s o msnt * 4.92 Str o uststårn 1.58 ur 1950 (62) Nturp Etrn uststårn o str på n. Dr r o mur or t s n o rps m v ust mo sy n sosnnt pt. Vær opmærsom på t r s søs om spnston t prott os ommunn, områt r syttt ntursyttssovns 3. sp ur 1950 (62) Nsærn uønst opvæst rttt. Uønst opvæst r nåtrærtr r nsomt ovrtr rt på ostnn rttt. Nsærn n vntut orts t s o msnt.

44 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2015 S 4 Jnsn o Sørnsns Pnt * 0.42 rr 19 (68) Kutur_øv Kuturtrn m sovpntmsn. Dr pnts som ovtrært m nnn nå om. Kuturn s ns * rr 19 (68) Kutur_nå 0.62 s 1983 (31) Fsunn 1983 (31) o 1983 (31) 29 3.* 1.08 s 1995 (17) Fsunn 1995 (18) (7) Bryrp r 19 (30) Fsunn 19 (30) ø 19 (30) * r 1950 (60) Aræsnn Kuturtrn m sovpntmsn. Dr pnts nåtræ som ovtrært m nnn øvtræ om (60) Tsu t ræsnn mos Aræsnn Tsu t ræsnn * 4.27 Fsunn * 1.88 r 19 (30) Fsunn s 19 (30) r 19 (30) ø 19 (30) * s 19 (68) Kuturp r 19 (68) Puntøsnn o vntut rnos s 19 (30) Fsunn o 19 (30)

45 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2015 S 5 Jnsn o Sørnsns Pnt 36 1.* (23) Tynn s 1990 (23) Ræust t s. Stmtsruton. 20% sr 2001 (12) Tynn r 2001 (12) s 2001 (12) Spornæs t s. Evntut motormnu spornæs. Stmtsruton. 20% s 19 (68) Tynn * 1.10 ær 1972 (42) Tynn 0.96 rr 1977 (36) Tynn Ræust t s. Stmtsruton. 20%. Stv tynn m ænn vntræ. Evntut æs topnr t s. Stmtsruton r 20%. r 1977 (36) sr 1977 (36) Stv tynn m ænn vntræ. Evntut æs topnr t s. Stmtsruton r 20% (34) Tynn s 19 (34) Stv tynn m ænn vntræ. Evntut æs topnr t s. Stmtsruton r 20% (72) Tynn 0.81 sr 2001 (12) Tynn Stv tynn t ræn r pæ r vntut s. Stmtsruton. 25%. r 2001 (12) s 2001 (12) Spornæs t s. Evntut motormnu spornæs. Stmtsruton. 20% ær 1962 (52) Tynn rr 1962 (52) Stv tynn m ænn vntræ. Evntut æs topnr t s. Stmtsruton r 20%.

46 Bvosnnsst 2010 Jnsns o Sørnsns Pnt n r rt næsår But:2015 S 6 Jnsn o Sørnsns Pnt * r 19 (30) Nsærn t s 19 (30) s 19 (32) r 19 (30) 19 (30) ø 19 (30) Nturpprot m n på orrn områts vær or or o un. Dr rys størr smmnænn områr o trs nt om øv o nå. Sønsvst rys r 60% t vos r. Dr rys t s. Uørs t st v st v v snsynvs vær mst nsstmæsst r 1970 () Nsærn t s ø 1970 () Nturpprot m n på orrn områts vær or or o un. Dr rys størr smmnænn områr o trs nt om øv o nå. Sønsvst rys r 60% t vos r. Dr rys t s. Uørs t st v st v v snsynvs vær mst nsstmæsst r 1952 (58) Nsærn t s sp 1952 (58) Nturpprot m n på orrn områts vær or or o un. Dr rys størr smmnænn områr o trs nt om øv o nå. Sønsvst rys r 60% t vos r. Dr rys t s. Uørs t st v st v v snsynvs vær mst nsstmæsst ø 1970 () Nsærn t s r 1970 () Nturpprot m n på orrn områts vær or or o un. Dr rys størr smmnænn områr o trs nt om øv o nå. Sønsvst rys r 60% t vos r. Dr rys t s. Uørs t st v st v v snsynvs vær mst nsstmæsst * (20) Fsunn ø 1992 (20) r 1992 (20) 1992 (20) (77) Fsunn sp 1982 (28)

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN Ornsrmnt Hvrin Sytrræn r ånt or uium, når r i orår sytivitt. Oysninr om vornår, r r ut å run sytivitt, rmår intrnttt å www.orsvrt.

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN Astisr rsrr Brris Sytrræ r rt åt r ti, år r i sys. D r sirsæssi ru s rå rt tt tr råt, ør t ås r uiu, t u si ør t å trræt,

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN HOLSTEBRO ØVELSESPLADS

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN HOLSTEBRO ØVELSESPLADS FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN HOLSTEBRO ØVELSESPLADS EVALUERING AF DRIFTS- OG PLEJEPLAN 003-018 Tit Uivs Hostro Øvsss, Evurin Drits- o Pn 003-018 Forsvrts Bynins- o

Læs mere

Fusioner og store organisationsændringer resultat af undersøgelse

Fusioner og store organisationsændringer resultat af undersøgelse Fusonr o stor ornstonsænrnr rsutt unrsøs A: Susnn Tp, Drtør Tp & Co. I novr o r ån nnørt Tp & Co. n størr ntrntsrt unrsøs vorn usonr o stor ornstonsænrnr opvs. Dt r.. vært ønst t unrsø, o r r ors på, o

Læs mere

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen Ps å Kt Må 1:6476 Dt 29/6- Situi Kt & Mtistys Ditsss 1:3500 Sø Pt Sv 4 Bøsv Kus sv 42,37 t s 60 45 50 i t SKOVDYRKERNE i 2001 i 0 100 200 22 44 uu 64 æ 76 sø i i 43 40 s 2001 s s 89 Vj Bist s S 79 i Aisæs

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8 SVEJSESALNGER DS/EN 199-1-8 Bærvn for smlngr svjslg konstruktonsstål hnhol tl DS/EN 199-1-1 Bærvnn rgns for ftrvst, hvs følgn utrk gg r oflt: t, r ss ort fr fu fu σ ( 0 ) σ 0,9 normlsænngn σ 0 β w γ γ

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Salgsprospekt. Østlige del af Tingskoven 9690 Fjerritslev

Salgsprospekt. Østlige del af Tingskoven 9690 Fjerritslev Slsprospkt For Østli l Tinskovn 9690 Fjrritslv Arl: 250. Kontntpris: 23.500.000 kr. Præsnttion Introuktion For Nørlunonn uys n Østli l Tinskovn rm til sl. Dn Østli l Tinskovn r n vlrronrt, vmssri o vlpsst

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Hvad betyder de personlige stemmer for partiernes tilslutning?

Hvad betyder de personlige stemmer for partiernes tilslutning? Sør Rsr Ts Jør Et 8. 2006 Hv tyr rs str r rtrs tsut? Rsué: Hvr t tyr rs str r rtrs tsut t vær? Dt r t t yt, r ts tt t, t s s rs vr rs str rært r usrt å rs strs ty r t trs vr. E ys sttsts ys srt å vsttsts

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

BK:. A 0 ST0 EST ST0 EST BK:. ST EST G BK:. BK:. BK: 0. ST EST ST EST BK: 0. BK: 0.0 0 ST EST ST00 EST BK: 0. BK:.00 ST0 EST o A A D C A B æ C B GODKENDT Ebn f køvnnn nnm konn hv PROJEKTNR. A00 HDD, Køvnnn

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

299,- SPAR OP TIL 300,-

299,- SPAR OP TIL 300,- h -y vj æhn - å u i n ø 01 830 i 1400 æp p p i 80 % - iv u F M, H M 14x189x00 3 i FC NC J & N yn M Y M O MCO H 80 100 ni - uihju p pæ 4 i Npi 19 p 8,- vi v ipø n ø vn FÅ ONNMN Å -- N HN MCHN M in pn p

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FALDPRØVEAPPARAT B-50

FALDPRØVEAPPARAT B-50 Projekt: PRØV -0 0 PRØVPPRT -0 Sprog ngelsk(russisk) M, Rør,øjde Ø 000mm R.: POUTRP S T.+00 X+ Projekt titel: PRØV -0 unde: STQ-MM S Sidst udskrevet: -0-00 :0:0 Sidst rettet: 0-0-00 0:: ilnavn: 0 Sags

Læs mere

UBJ1 OV R 212 BJ1 32,7 9,8 0,0 0,9 Bjerre. UHS17 SR B HS17 9,4 0,9 0,0 Hornsyld

UBJ1 OV R 212 BJ1 32,7 9,8 0,0 0,9 Bjerre. UHS17 SR B HS17 9,4 0,9 0,0 Hornsyld Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P Avnsbæk UBA2 SR B 250 BA2 25,8 7,7 0,0 Barrit 0 50.305 503 101 25,2 UBA5 SR I BA5 4,4 1,5 0,0 Barrit 0 9.900

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Renseanlæg Status og plan

Renseanlæg Status og plan og plan Algestrup Renseanlæg UAL1U Rensetype: MB Nedlagt -MOD 1 1 2 2 3 3 2 2 sommer krav i Vinter krav i Hovedoplande Algestrup Algestrup Deloplande AL1 Vandmængde 3229 3229 TN TP 36 31 Kapacitet 5 3153,6

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Turen i MATAS var ret Hele tiden måtte man I være på vagt for ikke at Kajs Avis sidst i dec. 2012 - nr.24 - side 12 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Flareskov-Værløse

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

FORORD - TRANSIT 95 DETTE RESERVEDELSKATALOG INDEHOLDER OPLYSNINGER OM "TRANSIT 95", PRODUCERET FRA 0894. VERSION

FORORD - TRANSIT 95 DETTE RESERVEDELSKATALOG INDEHOLDER OPLYSNINGER OM TRANSIT 95, PRODUCERET FRA 0894. VERSION FOROR - TRANSIT 95 TT RSRVSKATAOG INHOR OPYSNINGR OM "TRANSIT 95", PROUCRT FRA 0894. VRSION SPCIFIKK MOVRSIONR R ANGIVT M T MOKONUMMR: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 VOGN M KORT AKSAFSTAN 2835

Læs mere

vi forenkler byggeriet Lindab Coverline - Profilerede stålplader 1080.08 Montageanvisning vedrørende tag- og facadebeklædning

vi forenkler byggeriet Lindab Coverline - Profilerede stålplader 1080.08 Montageanvisning vedrørende tag- og facadebeklædning 1080.08 ln v ornklr yrt Ln Covrln - Prolr stålplr Montnvsnn vrørn t- o klænn uust 2014 Ln Covrln - Proukt Proukt Ln Covrln r srt på mn års rrn m prolr stålplr tl t o r. Dnn sol run vr skkr or unktonsrt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

Borreby- Ørnehoved skov

Borreby- Ørnehoved skov Brry- Ørnv sv Sttus pln 2007 2016 Svyrrrninn Øst Brry Ørnv sv 0 Inlsrtnls 0 Inlsrtnls...1 1 Inlnin...2 1.1 Brun r plnn... 2 1.2 Inl i plnn... 2 1.3 Urls plnn... 2 2 Sttus...3 2.1 Gnrlt m svn... 3 2.2 Mtriulær

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /04c0f6dd-1e

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /04c0f6dd-1e il:///:/li%0exprss/ork/0150416t14003.155/0150416t14003.639/0406-140-4... Pg 1 o 1 16-04-015 rom: Sørn Vinthr Knusn Snt: 8-11-014 1:9:39 To: ællspostkss Brønshøj-Husum Lokluvlg; ællspostkss Vnløs Lokluvlg

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG EVALUERING AF DRIFTS- OG PLEJEPLAN 2000-2014 Titl Flyvsttion Alor, Evlurin Drits- o Plpln 2000-2014 Fotos Mil Sn

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

BMW G650 X PLA-19H-X F800 GS PLA-19H-X S1000 RR PLA-17H-X

BMW G650 X PLA-19H-X F800 GS PLA-19H-X S1000 RR PLA-17H-X Model Årgang CCM Part-Nr. Bemærkning Aprilia RS 250 95-97 250 PLA-22H-X SMV750 Dorsoduro 08-16 750 PLA-22H-X RSV 1000 98-03 1000 PLA-22H-X RSV 1000 04-05 1000 PLA-17H-X RSV4 /APRC 09-15 1000 PLA-17H-X

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvjlning Si 1 a 6 Tilslutningsvjlning Winows vjlning til n lokal tilsluttt printr Bmærk! Når u installrr n lokalt tilsluttt printr, og oprativsystmt ikk r unrstøttt a 'n Sotwar og okumntation,

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Kasper Staal - Portfolio - H2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

Kasper Staal - Portfolio - H2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Overskrift Denne opgave bestod i at designe et par opslag til et magasin omkring fodboldklubben FC Midtjylland. Opgaven har været bundet. -

Læs mere

Salgsprospekt. Kaj Valdemarsminde Plantage Starupvej 38 6823 Ansager

Salgsprospekt. Kaj Valdemarsminde Plantage Starupvej 38 6823 Ansager Slsprospkt For Kj Vlmrsmin Plnt Strupvj 38 6823 Ansr Arl: 53. Kontntpris: 7.900.000 kr. Præsnttion Introuktion Kj Vlmrsmin Plnt r n vlrronrt skov-, jt- o rijorsjnom på 53 ktr m tilørn sommrus, lin v Ansr,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere