Referat Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej Sabro Tlf.: Mobil: Sabro, Referat Nr marts 2012 Dato: 28. februar 2012 Tidspunkt: kl Mødested: Fælleshuset, Vistoftparken 106 Fremmødte: Fraværende: Dagsorden: Heidi Boddum Bjerregaard Kirsten Ihler Ulla Riecke Kjeld Letting Hanne Mortensen Referat Bestyrelsesmøde 1. Opfølgning af åbne emner fra bestyrelsesmødet den 27. september 2011: 1.1 Udarbejdelse af Brugervejledning for foreningens regnskabsprogram: Arbejdet med brugervejledningen er endnu ikke færdigt, men det forventes dog stadig at være afsluttet af inden generalforsamlingen i april Status: Emnet åben 1.2 Udskiftning af ca. 30 planter på indersiden af støjvolden ved Højagerparken: Emnet overført til pkt Arbejdsgruppe, Rødtjørnvejs støjvold: På grund af sygdom blev der ikke som planlagt nedsat en arbejdsgruppe for evaluering af alternative muligheder for vedligeholdelse af støjvolden. Status: Emnet Lukket 1.4 Nye 3-årige aftaler med Flemming Nørgård Anlæg A/S: Emnet overført til Pkt Opdatering af 5 års plan for vedligehold af området: Emnet overført til Pkt Retningslinjer for tildeling af Miljøpris: GVJ Miljøpolitik er blevet revideret, så indholdet nu stemmer overens med de nye aftaler for perioden Det drejer sig bl.a. om at der ikke mere vil blive anvendt sprøjtemidler for bekæmpelse af ukrudt på indersiden af støjvolden ved Højagerparken og rundt omkring vandsøen. Desuden er der tilføjet et afsnit om retningslinjer for tildeling af den årlige miljøpris. Kopi af den reviderede miljøpolitik vil blive tilsendt Sabro Vandværk. På mødet blev det besluttet hvem der skal have Miljøpris Navnet vil blive offentliggjort på generalforsamlingen i april måned. Side 1 af 5

2 Referat nr (forts.) 1.7 Evaluering af frostskader på asfalten på veje og stier: Asfaltfirmaet NCC Roads har fremsendt tilbud på reparation af frostskader på foreningens veje og stier på henholdsvis ca. kr for veje og kr for stier. Beløbene er medtaget i forslag til budget 2012 som skal forelægges på generalforsamlingen i april. Status. Emnet lukket 1.8 Reparation af fortovet foran børneinstitutionerne: Skaderne på fortovet efter ombygningen af institutionerne er blevet repareret af den ansvarlige entreprenør, der ligeledes har sørget for oprydning på parkeringspladsen efter arbejdet var afsluttet. 1.9 Hæk ved have til Ranunkelvej 195 i grundejerforeningens område: Hækken blev fjernet af et gartnerfirma hyret af Boligview i forbindelse med plantning af nye hække i Grønagerparken Manglende adresser: Regnskabsprogrammet er nu opdateret med alle afdelingsformændenes adresser 1.11 Udarbejdelse af Budget 2012: Emnet flyttet til pkt. 4.3 i referatet 2. Formandens beretning: Den 25. oktober 2011 var der rundtur i området med Jakob Jensen og Trine Brun fra firmaet Flemming Nørgård Anlæg. Formålet med rundturen var at gennemgå områderne, og komme med forslag til aftalerne for vedligeholdelse af foreningens områder i perioden Den 23. februar blev der afholdt møde med formændene for parcelforeningerne og formanden for andelsboligforeningen. Formålet med mødet var bl.a.at drøfte den fremtidige vedligeholdelse af støjvoldene ved Højagerparken og Rødtjørnvej, og gennemgå forskellige tilbud fra Flemming Nørgård Anlæg på ekstra opgaver i Kassererens Beretning: Siden sidste bestyrelsesmøde har afholdt flere møer med Hanne Mortensen for at gennemgå regnskabet og opdatere regnskabsprogrammet i Hanne Mortensens computer. Den 28. februar henstod der kr ,03 på Driftskontoen og kr ,01 på kontoen for udlægning af asfaltslidlag (Bilag 1). Udgifterne for vintervedligeholdelse i perioden oktober december 2011 og januar marts 2012, som betales i indeværende regnskabsår, bliver på ca. kr , dog afhængig af vejret i marts måned. Der bliver derfor tale om en betydelig besparelse i forhold til sidste år, hvor udgiften blev på kr Nye Emner: 4.1 Møde med formændene for parcelforeningerne og for andelsboligforeningen: Mødet blev afholdt med det formål at gennemgå de nye aftaler for perioden , og tilbuddene på ekstraopgaver fra Flemming Nørgård Anlæg. En beregning viser, at ved at medtage følgende tilbud i budgettet for 2012, vil det årlige bidrag for vedligeholdelse af fællesarealerne stige fra kr i 2011 til kr per boligenhed i 2012: Beskæring / Udtynding af beplantning, område B; Udskiftning af syrener, udlægning af muldlag i bede Genplantning af volden ved Højagerparken (ca. 50 planter) Beplantning af indersiden af volden ved Rødtjørnvej I alt: kr Side 2 af 5

3 Referat nr (forts.) vil kontakte Trine Brun fra Flemming Nørgård Anlæg for at sikre, at prisen på beplantningen af indersiden af volden kr holder, selvom der ikke bliver fjernet træflis fra indersiden af volden. Det blev besluttet at foreslå Rødtjørnvejs parcelforening, at beplantningen af indersiden af støjvolden bliver fordelt over 2 år. Udgiften i år vil således blive på ca , hvilket vil betyde at det årlige bidrag til vedligeholdelse af fællesarealerne kun bliver på kr Rødtjørnvejs parcelforenings anmodning om selv at vedligeholde græsrabatterne langs stamvejen i 2012 blev godkendt. 4.2 Nye 3-årrige aftaler med Flemming Nørgård Anlæg: De 7 aftaler om vedligehold af foreningens områder i perioden vil blive underskrevet når de endelige forhandlinger om ekstraopgaverne nævnt i pkt. 4.1 er afsluttet. 4.3 Budget 2012: Forslaget til budgettet for regnskabsåret 2012 vil blive færdiglavet efter underskrivelse af de nye aftaler og når de endelige forhandlinger om ekstraopgaverne nævnt i pkt. 4.1 er afsluttet. Forslaget vil blive fremsendt per mail til bestyrelsesmedlemmerne. 4.4 Opdatering af 5 års plan for vedligehold af områderne: Planen vil blive opdateret når aftalerne om vedligehold af områderne i er underskrevet, og når der er truffet beslutning om hvilke ekstra opgaver der skal udføres i Vintervedligehold af Rødtjørnvejs stamvej: I november 2011 blev der indgået en aftale med formanden for Rødtjørnvejs parcelforening om at vintervedligehold af Rødtjørnvejs stamvej i perioden januar marts 2012 skulle varetages af parcelforeningen, og ikke som normalt af grundejerforeningen. Vi vil efterfølgende evaluere hvorvidt ordningen skal gøres permanent. 4.6 Rundkørsel ved udkørsel fra Ranunkelvej til Sabrovej: I henhold Ingeniør Frederik Larsen fra Århus Kommune Byggemodnings afdeling vil der måske blive anlagt en rundkørsel ved udkørslen fra Ranunkelvej til Sabrovej i forbindelse med Lokalplan 904. Såfremt det bliver en realitet vil der blive behov for en bid af hjørnet af støjvolden ved Højagerparken for at få plads til et fortov i forbindelse med rundkørslen. tager sagen op med Frederik Larsen. 5. Dato for næste bestyrelsesmøde: Dato for næste bestyrelsesmøde som primært vil dreje sig om forberedelser til den årlige generalforsamling, blev fastsat til den 11. april. Datoen for den årlige generalforsamling blev fastsat til den 25. april 6. Eventuelt: Alle var enige i, at man burde kunne se hvor mange der har besøgt foreningens hjemmeside. vil se på sagen. Referent Side 3 af 5

4 Kontonumre Referat nr , Bilag 1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Udskriftdato: 6. marts 2012 Start Resultatopgørelse Periode 1. Januar December Regnskabsår 2012 Indtægter Regnskab Budget Indbetalinger Fagbo Afdeling 14, 17, 21 og VesterBo Afdeling 23, 24 og Private grundejere, Højagerparken Private grundejere, Rødtjørnvej BoligView (Grønagerparken) Andelsboligforeningen Ranunkelparken Tryllefløjten og Galaksen Sabro Legeplads Renter 1009 Renter, Driftskonto Renter, Vejfondkonto Indtægter i alt: 155 Budgetteret: Udgifter 2000 Vedligehold af området 2001 Vedligeholdelse af grønne fællesarealer Vedligeholdelse af støjvold, Højagerparken Vedligeholdelse af støjvold, Rødtjørnvej Fejning af P-plads, opsamling af affald Vintervedligehold Stier Driftsudgifter 2006 Kontorhold, IT Rep. af bomme, affaldsstativer og stier Diverse Vedligehold af veje 3001 Græsklip af vejrabatter Vedligehold af kloarker Vintervedligehold Veje Rep. af veje, rabatter og fortove Ekstra opgaver års Vedligeholdelsesplan Uforudsete reparationsopgaver m.m Udgifter i alt: Budgetteret: Afskrivninger IT-Udstyr Overskud / (Underskud) per 06. marts Side 4 af 5

5 Referat nr , Bilag 1 Passiver Egenkapital Driftskonto, Saldo per 31. December 2011: Vejfondkonto, Saldo per 31. December 2011: IT-Udstyr, Primo Saldo , , ,00 Overskud / (Underskud) , ,54 Aktiver Balance per 28. februar 2012 Passiver i alt: ,54 IT-Udstyr IT-Udstyr, anskaffelsespris ,00 Akkumuleret afskrivning ,50 25,50 Danske Bank Hinnerup Afdeling Driftskonto ,03 Vejfondkonto , ,04 Aktiver i alt: ,54 Hanne Bech Hansen Revisor GVJ Hanne Mortensen Kasserer GVJ Formand GVJ (Dato) (Dato) (Dato) Side 5 af 5

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 1 Generalforsamlingen den 24. april Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden pkt. 1 Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere