Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret."

Transkript

1 Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. 1. Valg af dirigent. Bo Sigismund blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at varslet til indkaldelse til afdelingsmødet var rettidigt udsendt og gennemgik herefter dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 2. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt med bemærkning om, at almindeligt stemmeflertal kan kræve urafstemning, hvilket blev bekræftet. 3. Valg af referent. Bente Poulsen blev enstemmigt valgt. 4. Nedsættelse af stemmeudvalg. Anne-Marie Johansson og Marianne Johnsen blev enstemmigt valgt. 5. Afdelingsbestyrelsens årsberetning. Formanden startede med at præsentere bestyrelsen: Gitte Andersen - næstformand og kasserer Gitte Overballe - daglig kontaktperson til varmemestre mv. Tina Sørensen - har desværre meddelt at hun ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen Anne-Marie Johansson - har været 1 år i bestyrelsen Marianne Johnsen - har været ½ år i bestyrelsen, hvor hun har afløst Annette Andersen, som er fraflyttet afdelingen Bente Poulsen - har været 1 år i bestyrelsen og herefter gennemgik han sammen med nogle af bestyrelsesmedlemmerne årets gang i bestyrelsen. Seminarer: Alle afdelingsbestyrelser samt hovedbestyrelse og administration deltog i det årlige seminar, som i år løb af stabelen i Ikast. Der var input fra en medarbejder fra BL. Afdelingsbestyrelsen afholdt i Grenå også sit eget arbejdsseminar, hvor vi drøftede en 5-års plan for Vejlby Vænge indeholdende de ting vi gerne vil tage fat på herunder bl.a. hegnsregler, renoveringsfest, storbørnslegeplads, foredrag og temadage, Skt. Hans-aften, juletræsfest, velkomstpjece til nye beboere, udflugter, IT/Facebook. Altsammen initiativer, som vi håber kan blive til glæde og gavn for beboerne. Bestyrelsen overvejer at udsende spørgeskemaer til brug for belysning af beboernes ønsker omkring eventuelle aktivitetsdage mv. og vi håber på god feedback. Vand på terrasser:

2 En del beboere har oplevet vand på deres terrasser og der vil nu blive etableret et prøveforsøg hos en beboer omkring afhjælpning af dette. Vaskehuse: I vaskehusene er der ophængt liste til brug for check af rengøringen og papirruller til aftørring af kurve og borde. Grønne områder: Generelt er de grønne områder i VV blevet klippet ned for at give lys og luft og for at skabe et åbent område. Vængehuset: Der har været run på Vængehuset siden genåbningen efter renoveringen og Camilla som står for Vængehuset udtrykker ønske om at få flere personer på opgaven. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Containersalg: Salget af indbo fra pavillonerne indbragte ialt kr samtidig med at vi havde nogle hyggelige dage, hvor mange beboere deltog. Renoveringsfest: Der afholdes renoveringsfest d. 24. august 2013 med underholdning for børn om eftermiddagen og musik og helstegt pattegris for alle om aftenen. Der vil blive en mindre egenbetaling til arrangementet. Nærmere program følger senere. Herefter blev der lagt op til debat omkring beretningen. Beskæring: Hvis der ikke i vedligeholdelsesreglementet står noget om beskæring ved beboernes huse, så er der ingen regler og hvis afstanden til skel er OK, kan ingen blande sig i dette. Landskabsarkitekt efter renoveringen: Der arbejdes efter planen med dette i det kommende år og Anni Øhrberg bekræftede, at der fortsat er penge til det. Kunst i VV: Der er ingen tiltag om opsætning af kunst. Efter debatten blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 6. Afdelingens budget for perioden 1/ til 30/ til godkendelse. Formanden gennemgik budgettet med assistance fra Anni Øhrberg og herefter var der debat. Der blev udtrykt undren over en påtænkt huslejestigning, når VV generelt har overskud og en god økonomi og både bestyrelse og hovedbestyrelse blev opfordret til at tænke "grønt" for bl.a. at minimere el-udgifterne.

3 Omkring regnskabet vedrørende renoveringen oplyste Anni Ø. at dette pt. er ved at bliver færdiggjort og vil blive gennemgået på næste års afdelingsmøde. Flere beboere gjorde opmærksom på, at de ikke forstod hvordan regnskabet kunne afsluttes, da de endnu ikke har fået udført arbejdet på de afleverede mangellister. Der blev generelt udtrykt utilfredshed med budgetmaterialet, da det blev fundet uigennemsigtigt og svært at læse. Der var opfordring til at nogle fra bestyrelsen tog på et budgetkursus. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Budgettet blev herefter godkendt. 3 undlod at stemme. 7. Afdelingens regnskab for perioden 1/ til 30/ til orientering. Formanden gennemgik regnskabet. Overskuddet deles ud over 3 år. Opfordring til at overskuddet bruges til nedsættelse af huslejen og at regnskabet sendes ud og lægges på hjemmesiden inden afdelingsmødet samt at aktiver og passiver fremover gennemgås. Bestyrelsen tager dette til efterretning. 8. Indkomne forslag. a. Fastfrysning af B-ordningen i 5 år - Lennart Eklund: Lennart redegjorde for sit forslag og fordele og ulemper ved B-ordningen blev flittigt diskuteret. Mange opfordrede Administrationen til at være meget opmærksom på eventuelt misligehold af ordningen og eventuelt skabe klarere regler vedr. syn, da en del beboere har oplevet, at de har overtaget en lejlighed i dårlig stand og hvor der ikke stod penge på B-ordningen. Anni Ø. fastslog at ordningen er til brug for gulve, gulvtæpper, maling af lejligheden og afslibning af trapper samt at der var stort ansvar omkring ordningen. Afstemning: 9 for og 11 undlod at stemme. Forslaget forkastet. b. Overskud på garageleje øremærkes til udskiftning af tag - Lennart Eklund: Lennart trak sit forslag tilbage. c. Hurtig kørsel på parkeringspladsen - Troels Hulgaard (var ikke til stede - formanden fremlagde forslaget ifølge aftale m/troels: Mange beboere havde registreret for hurtig kørsel på parkeringspladsen - overalt i VV. Der var forslag om bump, chikaner m.m. samt at appellere til dem man så køre for stærkt. Det er også muligt at klage til Administrationen via beboerunderskrifter. Formanden har aftalt med Troels, at han møder op til næste afdelingsbestyrelsesmøde for en snak om problemet. Der var derfor ingen afstemning om forslaget. d. Vintersandkassen v/gård 8 ønskes flyttet - Troels Hulgaard (fremlagt af formanden i Troels' fravær - se pkt. 8 c): Ønskes flyttet på grund af at sandet slæbes med ind i beboernes huse. Sandkassen bruges af varmemestrene. Afstemning: ingen for og 24 undlod at stemme. Forslaget forkastet.

4 Forslag fra bestyrelsen: e. Afstemning om ny udbyder af internet og telefoni: Formanden gennemgik tilbuddet fra den nye udbyder - CIRQUE - og flere i forsamlingen udtrykte stor begejstring for et skifte. Nettet vil max. være "nede" i et par timer i forbindelse med skiftet og der skulle ikke være udgifter forbundet med overflytningen. Firmaet kan kontaktes 24 timer i døgnet og har en oppetid på ca. 99%. Båndbredden udvides konstant og skulle dermed give en konstant hastighed. Der vil være en bindingsperiode på 3 år. Såfremt forslaget vedtages, opsiger Boligforeningen aftalen m/bolignet Aarhus for alle med 3 måneders varsel. Hvis man ikke har BoligNet Aarhus, skal man selv opsige sin nuværende udbyder. Afstemning: 1 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. f. Afstemning om hegnsregler for hegn og haver på havesiden og for hegn på gårdsiden: Forslaget blev gennemgået og der var snak frem og tilbage omkring forslaget. Nogle beboere gav udtryk for, at de havde sat høje hegn op til gårdsiden pga. chikane fra andre beboere, som kiggede ind. Afstemning: 41 for og 9 imod. Forslaget blev vedtaget. g. Afstemning om halvtag til gårdsiden: Bestyrelsen trak sit forslag, da det var utilstrækkeligt belyst. h. Afstemning om placering af storbørns-legeplads: De 3 placeringsmuligheder blev diskuteret og der var diverse kommentarer til forslagene. Der var usikkerhed om bestyrelsen tidligere havde fået grønt lys til at etablere en storbørns-legeplads eller blot havde fået tilsagn til at udarbejde en plan. Dette skal efterfølgende undersøges. Der blev stillet forslag om en urafstemning og 41 stemte for og 19 imod. Urafstemning vedtaget. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal tilvejebringe et godt belyst beslutningsgrundlag i form af materiale der sendes rundt til beboerne. Punktet henvises derfor til et eventuelt ekstraordinært afdelingsmøde eller til næste års afdelingsmøde. 9. Valg af afdelingsbestyrelsesformand for 2 år. Michael Skonning, Vejlby Vænge 104 blev genvalgt. 10. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Gitte Andersen, Vejlby Vænge 16 Anne-Marie Johansson, Vejlby Vænge 197 Nikolaj Due, Vejlby Vænge Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år. Marianne Johnsen, Vejlby Vænge Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 1. suppleant - Seydo Hansen, Vejlby Vænge 37

5 2. suppleant - Tina Apollo, Vejlby Vænge Eventuelt. Legepladser: Det er varmemestrene der checker op på at sikkerheden lever op til kravene omkring legepladser. Renovering: Stor frustration og diskussion omkring mangler i forbindelse med renoveringen herunder bl. a. vand på terrasser, frostsprængte fliser, isolering af gavle, færdiggørelse af diverse arbejder og renovering af grønne områder. Anni Ø. opfordrede til at al henvendelse omkring mangler skal ske til varmemestrene (evt. ved at aflevere nye lister over manglerne), da det er dem der skal vurdere om manglen skal med under renoveringen eller under almindelig drift. Der vil ske gennemgang af renoveringen i efteråret Formanden takkede for fremmødet og den gode aktivitet på mødet og takkede samtidig varmemestrene for godt samarbejde. Til orientering: pr. 1. maj 2013 flyttes afdelingsbestyrelsens månedlige møde til den sidste onsdag i måneden og beboere er velkomne mellem kl Bente Poulsen - referent

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere