Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt."

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Brev til kommunen om kirkeskatten 2015 Sag: Budget kirkekasser (1295) De udfærdigede skrivelser blev taget til efterretning. Brev til kommunen om kirkeskatten Domsognet ansøger om overførsel af midler til ikke udførte anlægsarbejder Sag: Istandsættelse af Domkirken (1044) - Haderslev Vor Frue Domsogn Domsognet ansøger om overførsel af midler til ikke udførte anlægsarbejder Ingrid Vilslev og domprovsten erklærede sig inhabile. Provstiudvalget godkendte, at kr ,00 af ikke afholdte anlægsmidler overføres til driften til betaling af drejebog vedrørende renoveringen af Domkirken. 5 Ansøgning om 5% midler til renteudgifter, præstegården Sag: Sommersted kirkekasse (1067) - Sommersted Sogn Provstiudvalget bevilgede i henhold til tidligere vedtagelse kr ,19 af 5 % midlerne til betaling af renter på lån til præstegården. Der er tale om en udgift, som ikke var forudsat i budgettet. Ansøgning om 5% midler til renteudgifter, præstegården 6 Gl.Haderslev Sogn søger 5 % midler til 2 projektansøgninger Sag: 5 % midler - ansøgning i 2014 (1311) Gl.Haderslev Sogn søger 5 % midler til 2 projektansøgninger Vedr.: Bevarings- og udviklingsplan for Damager kirkegård. Der er tidligere bevilget kr af 5 % midlerne til formålet. Behovet viser sig at være kr højere. Provstiudvalget besluttede at hæve bevillingen af 5 % midlerne med kr til kr Vedr.: fastmonteret projektor/skærm mv. Referat, Side: 1

2 Provstiudvalget bevilgede kr til denne præcerende og uforudsete udgift. 7 Ansøgning fra Gram MR - skitseprojekt nye medarbejderfaciliteter Sag: Skitseprojekt nye medarbejderfaciliteter (1369) - Gram Sogn Ansøgning fra Gram MR - skitseprojekt nye medarbejderfaciliteter Der ansøges om tilskud på kr. til et skitseforslag fra tre arkitekter. 8 Ansøgning om midler til udskiftning af tag Sag: Vilstrup - Tag på graverbygning (1376) - Vilstrup Sogn Ansøgning om midler til udskiftning af tag 9 Ansøgning om 5 % midler til skitseprojekt Sag: Nustrup kirke - revnedannelser (1388) - Nustrup Sogn Ansøgning om 5 % midler til skitseprojekt Erik Høgh erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet bruger op til kr til gennemførelse af en arkitektkonkurrence. Der vil i 2015 blive tilført kirkekassen kr til dette formål. De resterende kr forventer provstiudvalget, at kirkekassen selv finansierer. Provstiudvalget anbefaler i øvrigt, at menighedsrådet benytter sig af en konsulent, der kan rådgive om og være med til at styre processen. Det bør afklares, i hvilket omfang den kgl. bygningsinspektør kan bidrage. Lars-Peter Melchiorsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af denne sag. Provstiudvalget bevilgede kr af 5 % midlerne til denne opgave, som provstesynet har anbefalet blev fremmet. Der er et prisoverslag på ca. kr At der bevilges kr skyldes, at kan der trækkes delvis moms af beløbet. Arne Rudbeck erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Da der delvis var tale om afklaring af en række uklarheder omkring ansøgningen, anmodede provstiudvalget dog Arne Rudbeck om at være til stede for at give de nødvendige oplysninger. Der er søgt om kr af 5 % puljen til udarbejdelse af skitseprojekt for arbejder på kirken og præstegården. Provstiudvalget har bevilget kr i kirkekassens budget for 2015 til de planlagte arbejder på kirken og præstegården. Provstiudvalget forventer, at de bevilgede midler vil kunne dække arbejderne i præstegården og beskrivelsen ved en arkitekt af de nødvendige arbejder på kirken og tårnet. Sagerne må således ikke startes op før Når der foreligger en beskrivelse af det økonomiske behov vedrørende kirken skal en finansiering igen drøftes med provstiudvalget. Det skal understreges, at de konkrete projekter først skal indsendes til godkendelse i henholdvis provstiet og stiftet, før de gennemføres. 10 MR ønsker i forhold til prioriteringsplan og egen 5 års plan Oversigten fra menighedsrådet er indarbejdet i den opdaterede prioriteringsplan. I øvrigt afventer man Referat, Side: 2

3 Sag: Jegerup kirke (1088) - Jegerup Sogn efterårets konsulentrunde. MR ønsker i forhold til prioriteringsplan og egen 5 års plan 11 Prioriteringslisten opdateret september 2014 Sag: Budget kirkekasser (1295) Den opdaterede prioriteringsplan blev taget til efterretning. Prioriteringslisten opdateret september Bidrag til prioriteringslisten budget 2015 Sag: Bidrag til prioriteringslisten budget 2015 (1378) - Bevtoft Sogn Taget til efterretning. Bidrag til prioriteringslisten budget Budget på nyt blytag på Fjelstrup kirke efter tilbudsafgivning Sag: Fjelstrup Kirke - nyt blytag på tårn (1183) - Fjelstrup Sogn Provstiudvalget tog med glæde til efterretning, at tilbudsgivningen var faldet billigere ud end budgetteret. Der vil ikke ikke blive ændret på lånet, der dog vil være tidligere tilbagebetalt. Budget på nyt blytag på Fjelstrup kirke efter tilbudsafgivning 14 Mødelister for konsulentrunde 1. og 2. oktober 2014 i Haderslev Stift Sag: Konsulentrunde 2014 (1233) - Haderslev Stift Mødelister for konsulentrunde 1. og 2. oktober 2014 i Haderslev Stift Bevtoft kirke - skimmelsvamp - Mødeindk kl I møderne den 1. oktober - Bevtoft kl og Højrup kl deltager Arne Rudbeck og Ulla Toft og formanden. I mødet den 2. oktober - Maugstrup kl deltager Arne Rudbeck og formanden Ulla toft møder for menighedsrådet. I mødet den 2. oktober - Jegerup kl deltager Lars-Peter Melchiorsen og formanden. Højrup kirke - altertavle og døbefont - Mødeindk kl Maugstrup kirke og kirkegård - belægning, julebelysning og sakristi/præsteværelse - Mødeindk kl. 11 Jegerup kirke og kirkegård - renovering af tår (kalk) og ændringer på kirkegården - Referat, Side: 3

4 Mødeindk kl Anmodning fra MR om udbetaling af tilskud kr. af 5 % midlerne - er bevilget Sag: Konfirmandlokaler Vedsted - Fælleshuset (Vedsted skole) (1239) - Vedsted Sogn Sagen skulle egentlig ikke være sat på dagsordenen, da sagen ikke krævede en fornyet behandling. De ansøgte kr af 5 % midlerne vil nu blive overført til kirkekassen. Anmodning fra MR om udbetaling af tilskud kr. af 5 % midlerne - er bevilget 16 Menighedsrådet ønsker projekt sendt til konsulentudtalelse Sag: Konfirmandlokaler Vedsted - Fælleshuset (Vedsted skole) (1239) - Vedsted Sogn Menighedsrådet ønsker projekt sendt til konsulentudtalelse Bent K. Andersen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af denne sag. Provstiudvalget vil sende projektet til udtalelse ved konsulenterne, idet provstiudvalget især har brug for konsulenternes vurdering af planerne for etablering af ny indgang i gavl, incl. trappe, kørerampe, indgang og overdækning. 17 Evaluering af Pop'n Power opstart for konfirmander fra Gram til PU Sag: Udviklingspuljen 2014 (1262) Evaluering af Pop'n Power opstart for konfirmander fra Gram til PU Lars-Peter Melchiorsen orienterede om de tre projekter, der var bevilget midler til af udviklingspuljen: Church Explorer, Konfirmandtur til Sverige og Pop'n Power. Provstiudvalget tog den mundtlige orientering og de skriftlige evalueringer til efterretning. 18 Lokale gudstjenestekonsulenters kurser betales af udviklingspuljen? Sag: Udviklingspuljen 2014 (1262) Lokale gudstjenestekonsulenters kurser betales af udviklingspuljen? Provstiudvalget havde en principiel drøftelse af stiftsrådets forventning om, at der også er en lokal finansiering af en del af gudstjenesteprojektet. Provstiudvalget godkendte, at regningen kan betales af midlerne fra provstiets udviklingspulje. 19 Kommunens redegørelse for regning for kørsel til Jesus på slottet Sag: Budget PUK (1349) - Haderslev Stift Kommunens redegørelse for regning for kørsel til Jesus på slottet Provstiudvalget tog kommunens redegørelse til efterretning og vil fortsætte et samarbejde med kommunen om kørslen til Jesus på slottet. Provstiudvalgskassen budget er i øvrigt justeret i forhold til en forventelig regning af tilsvarende størrelse på kørslen i Et pricipielt spørgsmål - stiftets juridiske rådgivning Sag: Alternativ varmekilde i Maugstrup Under dette punkt behandlede provstiudvalget i Referat, Side: 4

5 præstegård (1355) - Maugstrup Sogn Et pricipielt spørgsmål - stiftets juridiske rådgivning Teknisk notat til godkendelse - jordvarmeprojekt Maugstrup præstegård. Uvildig vurdering på 3 indkomne tilbud øvrigt en ansøgning fra Maugstrup menighedsråd af 23. september 2014 om godkendelse af et færdigudarbejdet projekt for konvertering af varmeanlæg fra oliefyr til jordvarme i Maugstrup præstegård. Ulla Toft redegjorde for den uvildige konsulents rådgivning, som menighedsrådet havde været meget glade for, og som havde givet grundlag for en entydig beslutning i menighedsrådet. Herefter erklærede Ulla Toft sig inhabil i behandlingen af denne sag og forlod mødet. Provstiudvalget godkendte i henhold til det ansøgte, at der etableres jordvarmeanlæg til opvarmning af Maugstrup præstegård. Projektet finansieres af midler, kirkekassen får tilført i Hammelev Menighedsråd ansøger om godkendelse af salg af skov. Sag: Hammelv kirkekasse (1374) - Hammelev Sogn Hammelev Menighedsråd ansøger om godkendelse af salg af skov. Provstiudvalget vil overfor menighedsrådet og stiftet tilkendegive, at man kan godkende salget. Og i forlængelse af denne godkendelse anmode stiftet genoptage behandlingen af sagen. Stiftskontorchefen har i skrivelse af 19. august 2014 oplyst, at såfremt provstiudvalget kan godkende, at jordstykket fra sælges, skal sagen indsendes på ny ad tjenestevejen med anmodning om undladelse af offentlig udbud. 22 Bemærkninger til sagen fra Jacob Lysemose På lukket dagsorden 23 Foreløbig skitse til orientering Sag: Sognehus (1377) - Øsby Sogn Provstiudvalget tog det fremsendte materiale til orientering. Foreløbig skitse til orientering 24 Forpagtningskontrakter Højrup sogn Sag: Forpagtningskontrakter Højrup sogn (1380) - Højrup Sogn Forpagtningskontrakter Højrup sogn Provstiudvalget konstaterede at der var en uoverensstemmelse mellem forpagtningsperioden og betalingsperioden. Det første kvartal er ikke dækket. Betalingen skal være fra 1. januar - ellers bankgaranti for hele beløbet. Hvis dette ændres, og der foreligger daterede underskrifter kan provstiudvalget godkende kontrakterne. 25 To forpagtningskontrakter Moltrup - Bjerning sogn Sag: To forpagtningskontrakter Moltrup - Bjerning sogn (1382) - Moltrup Sogn Forpagtningskontrakterne vil blive godkendt, når der er fremsendt kopi af bankgarantien. Referat, Side: 5

6 Bjerning sogn (1382) - Moltrup Sogn To forpagtningskontrakter Moltrup - Bjerning sogn 26 Øsby-Årø, 2 forpagtningskontrakter til godkendelse. Sag: Øsby-Årø, 2 forpagtningskontrakter til godkendelse. (1389) - Øsby Sogn Øsby-Årø, 2 forpagtningskontrakter til godkendelse. 27 Bjerning kirkegårdslåge restaurering - ansøgning til stiftet Sag: Bjerning kirkegårdslåge restaurering (1385) - Bjerning Sogn Der var en enkelt uklar formulering omkring, at forpagteren er gjort bekendt med, at der kan forekomme flyvehavre. Når dette er ændret, kan kontrakterne godkendes. Domprovsten kunne i øvrigt orientere om, at Haderslev stift som flere andre stifter indgår en rammeaftale for rådgivning fra Landbrugets rådgivningscenter i Skejby. Når der er en nærmere beskrivelse heraf fra stiftet, vil provstiudvalget indbyde en repræsentant fra rådgivningscenteret til at vurdere perspektivet i et samarbejde i henhold til provstiudvalgets politik på området og de rådgivningsmæssige og økonomiske fordele deraf. Provstiudvalget vil anbefale det ansøgte i og med, at sagen sendes til stiftet til godkendelse. Projektet finansieres af kirkekassens egne midler. Bjerning kirkegårdslåge restaurering - ansøgning til stiftet _v1_Sammenlægning af sognene - til udt. Sag: Halk - Grarup - Vilstrup pastorat (1386) Taget til orientering, idet provstiudvalget ønskede Lars-Peter Melchiorsen tillykke med ansættelsen i det nye pastorat _v1_Sammenlægning af sognene - til udt. 29 Gravminder Sag: Genanvendelse af gravsten (1391) Gravminder Bortsalg af gravminder fra gravsteder, hvortil ingen længere har brugsret. Skrivelse fra Kirkeministeriet. 30 Drænvand fra Udby Annekskirkegård - Brev til biskoppen over Roskilde Stift Sag: Drænvand fra kirkegård (1392) Drænvand fra Udby Annekskirkegård - Brev til biskoppen over Roskilde Stift Referat, Side: 6

7 biskoppen over Roskilde Stift 31 Fællesmøde mellem Stiftsrådet og provstiudvalgene i Haderslev Stift Sag: Stiftsrådet (1070) - Haderslev Stift Alle kan komme og bliver meldt til af provstisekretæren. Fællesmøde mellem Stiftsrådet og provstiudvalgene i Haderslev Stift Vedr. fællesmødet 5-11 Revideret invitation til Fællesmødet 32 Eventuelt - herunder HASK-mødet HASK-mødet er endt med at blive et ret internt møde primært med deltagelse af folk, der til dagligt har med HASK at gøre. Derfor vil det kun være sognepræst og skolekirkemedarbejder Kirsten Münster og lærer Hanne Møller og domprovsten, der deltager fra Haderslev domprovsti. 33 Ansøgning fra Sommersted MR om midler til arkitektudgifter Sag: Sommersted kirke - tårnets murværk og blytag. Menighedshus - facaderenovering (1200) - Sommersted Sogn Ansøgning fra Sommersted MR om midler til arkitektudgifter Provstiudvalget godkendte at dette punkt kom til behandling. I henhold til provstiudvalgets skrivelse af 2. juli 2014, hvor provstiudvalget tilkendegav at ville bevilge kirkekassen midler af 5 % puljen, såfremt kirkekassen ikke kunne afholde udgifterne af egne midler, og menighedsrådets fornyede anmodning af 22. september 2014, bevilgede provstiudvalget kr af 5 % midlerne og vil overføre pengene i henhold til menighedsrådets opgivelse af, til hvilket kontonummer dette kan ske til. Referat, Side: 7

8 Orientering 34 Frigivelse af prohiberede midler Sag: Fjelstrup Kirke - renovering (1099) - Fjelstrup Sogn Frigivelse af prohiberede midler 35 Domprovstens svar til stiftet om lånet Sag: Sommersted kirke - tårnets murværk og blytag. Menighedshus - facaderenovering (1200) - Sommersted Sogn Domprovstens svar til stiftet om lånet Stiftet spørger om detalje ved lånet Sommersted kirke - tårnets murværk og blytag - lån af stiftsmidlerne 36 TAK for fødselsdagshilsen! Sag: Provstiets hjemmeside (1204) TAK for fødselsdagshilsen! 37 Høringssvar til bekendtgørelse om diæter m.v. - Haderslev domprovsti Sag: Diæter PU (1220) Høringssvar til bekendtgørelse om diæter m.v. - Haderslev domprovsti 38 Stiftet bevilger lån til istandsættelse af præsteboligen Klostervænget 1 Sag: Præstebolig Klostervænget 1, Haderslev (1250) - Haderslev Vor Frue Domsogn Stiftet bevilger lån til istandsættelse af præsteboligen Klostervænget 1 39 Hoptrup præstegård - fornyelse af stråtag m.m. - lån af stiftsmidlerne Sag: Hoptrup præstegård - stråtag og skimmelsvampe (1302) - Hoptrup Sogn Hoptrup præstegård - fornyelse af stråtag m.m. Referat, Side: 8

9 Orientering Hoptrup præstegård - fornyelse af stråtag m.m. - lån af stiftsmidlerne Hoptrup præstegård - vandproblemer MR oplyser hvorfor der var to afregninger til Novasol Hoptrup præstesgård - fornyelse af tag - forhøjelse af lån af stiftsmidlerne Mailkorrespondense om Hoptrup Præstegård 40 Kvartalsrapport - Jegerup Sogn Sag: Kvartalsrapport kirkekasser (1359) Kvartalsrapport - Jegerup Sogn Vonsbæk - Hjerndrup - Sommersted kirkekasser - kvartalsrapport 2 kvt Oksenvad kirkekasse kvartalsrapport 2 kvt 2014 Hammelev kirkekasse kvartalsrapport 2 kvt 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal for Øsby-Årø, Vilstrup og Halk-Grarup kirkekasser Starup kirkekasse Kvartalsrapport 2 kvt Berigtigelse af brev af Haderslev Domsogn - frigivelse af kr ,52 til ekstra ord. afdrag Sag: Domkirkepladsen 5 (Sangstationen) og Den gamle Latinskole (1366) - Haderslev Vor Frue Domsogn Berigtigelse af brev af Haderslev Domsogn - frigivelse af kr ,52 til ekstra ord. afdrag Haderslev Domkirke - frigivelse af kr. Referat, Side: 9

10 Orientering ,52 til ekstra ord. afdrag Stiftet frigiver kr ,52 som ansøgt 42 Formand rådgiver på spørgsmål fra graver Sag: Anlæg af urnegravsteder på Bevtoft kirkegård (1383) - Bevtoft Sogn Formand rådgiver på spørgsmål fra graver 43 Højrup kirkegård - kirkegårdsdige - kirkegårdskonsulenten anmodes om rådgivning Sag: Højrup kirkegård - kirkegårdsdige (1387) - Højrup Sogn Højrup kirkegård - kirkegårdsdige - kirkegårdskonsulenten anmodes om rådgivning 44 Stiftets tidsfrister for 2014 Sag: Stiftet - tidsfrister (1390) - Haderslev Stift Stiftets tidsfrister for 2014 Kvartalsrapporter 2014 Årsbudget 2015 Årsregskab 2013 Fraværssystemet (feriepengeforpligtigelse) Referat, Side: 10

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere