Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2009."

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen er tilgængelige på ejendommens hjemmeside: Økonomi I skrivende stund tegner det til, at foreningen vil få et overskud på godt kr. i forhold til budgettet. Samtidig hensættes der kr. i budgettet for 2009 til vedligeholdelse. Af bilaget Fælleslån Prognose afvikling, som blev udsendt sammen med sidste års regnskab, fremgår det, at foreningen pr har en gæld på kr., samt at gælden planmæssigt vil være afviklet medio Indtil da må vi være tilbageholdende med at kaste os ud i nye udgiftskrævende ting. På den positive side tæller, at de fleste udgiftskrævende projekter på ejendommen allerede er gennemført. Det gælder nyt tag, ny facade, nye vinduer, totalrenovering af elevatorer, renovering af havearealer samt bredbånd. Se i øvrigt afsnittet Generelt på side 5 Ny postlov Ifølge en ny postlov skal alle ejendomme opført før etablere brevkasser i stueplan senest pr Idet der kun i begrænset omfang findes dispensationsmulighed, skal alle beboere indstille sig på at hente deres post i stueplan fra Bestyrelsen har i lang tid arbejdet med problemet og indkaldt tilbud fra forskellige firmaer. Et udvalg har fundet frem til den postkasse, der passer bedst til vores ejendom. Den vil kunne ses hos funktionærerne inden sommerferien. Et specielt problem er postkassernes placering i de forskellige opgange. Herom vil der blive orienteret på generalforsamlingen. Elmålere stigende elpriser På baggrund af de stærkt stigende elpriser efter at Dong Energy har overtaget elforsyningen på Frederiksberg, har bestyrelsen undersøgt, om der er en billigere mulighed for elforsyning. I en anden ejendom har man nedtaget samtlige individuelle elmålere og opsat bimålere i lejlighederne i stedet. Derved kan den enkelte beboer slippe helt for den høje målerafgift. Samtidig vil alle beboere få strømmen ca. 25 % billigere, fordi vi så bliver storkunde. Der vil blive en engangsudgift til opsættelse af bimålere. For godt til at være sandt? Nærmere på generalforsamlingen, hvor vi gerne vil have en tilkendegivelse fra jer, om vi skal gå videre med sagen. Fremtidens TV - fra november 2009 I november 2009 bliver der slukket for de analoge signaler i Danmark, hvorfor du senest i november 2009 skal have anskaffet dig en digital modtager/boks til dit tv for at se TV via fællesantennen.

2 2 Det er i skrivende stund stadig usikkert, hvordan fremtidens danske digitale sendenet bliver udformet. Men der bliver formentlig mindst nye TV kanaler, som vil være en blanding af "must carry" kanaler (DR + TV2), gratis kanaler, uddannelseskanaler og kommercielle kanaler. Det er det svenske BOXER, der står for distributionen af digitale signaler i Danmark efter Se nærmere på Det står fast, at hvis du modtager TV via ejendommens fællesantenne, vil din skærm blive sort den i år, hvis du ikke forinden enten har købt en digital boks til dit nuværende TV, eller købt et nyt TV med indbygget digital dekoder. Ejendommens fællesantenne er allerede nu forberedt på digitalt TV, som du kan se længere nede på denne side, men du skal altså selv sørge for at have digitalt modtageudstyr installeret senest 1.11., hvis du vil undgå sort skærm. Du kan læse meget mere på foreningens hjemmeside. Fællesantenne + Digitalt TV Ejendommens fællesantenne tilbyder gratis beboerne alle såkaldte must carry kanaler, dvs. nationale public service kanaler. Analogt kan du indtil november 2009 modtage: DR1, DR2, TV2. Desuden er der mulighed for at modtage: kanal 6, Kanal København, tysk ARD, ZDF, N3, RTL samt 3SAT. Digitalt kan du se: DR1, DR2, DR update, TV2, SVT1, SVT2, svensktv4 og TV6, Videnskabs-/Barnkanalen, TV-24timer samt tegnsprogstolkning af TV-avisen og Deadline 17 i digital kvalitet. Der er desuden et antal kodede svenske kanaler. Det er bestyrelsens holdning, at fællesantennen reserveres til kanaler der er betalingsfri. Når vi lægger tyske satellitstationer ind på fællesantennen hænger det sammen med, at kun de tyske stationer er gratis at hente ned. Beboere, der ønsker et bredere udvalg af kanaler dvs. i realiteten danske og udenlandske betalingskanaler henvises til eksempelvis TDCs hybridnet "You see". Godthåbs Haves fiberkabling Foruden internet, IP telefoni og IP TV, giver ejendommens fiberkabling også på lang sigt mulighed for at etablere nye dørtelefoner, tilslutte vaskerier, overvåge opgange og lignende, hjælp til ældre og handicappede m.v. Bestyrelsen har taget kontakt til flere udbydere, der tilbyder IP TV gennem vort fibernet, men de tilbud, vi har modtaget, har vist sig ikke at være konkurrencedygtige med de nuværende tilbud i ejendommen. Desuden er det indtil nu ikke muligt hos de nuværende udbydere at opnå den valgfrihed inden for TV kanaler, som digitaliseringen faktisk giver mulighed for. Et uafhængigt rådgivningsfirma tilråder os at vente et par år, indtil digitaliseringen er slået igennem på den anden side af Se også webstedet Internet Godthåbs Haves Internetforbindelse leveres af Jay.net. Bestyrelsen har det sidste halve år ikke hørt om nævneværdige problemer fra beboerne, bortset fra flere tilfælde hvor teknisk ukyndige beboere har blokeret Godthåbs Haves netværk, fordi de havde sat kablerne forkert i en nyindkøbt router. Dette bevirker at alle andre beboere ikke kan komme på nettet. Det er særdeles vigtigt at læse vejledningen inden man etablerer netværk. Er man det mindste i tvivl, hjælper Jay.net support ( ) hellere end gerne. Bestyrelsen har aftalt med Jay.net, at de fremtidigt vil lukke for forbindelsen til beboere, der blokerer netværket og først lukke op, når en teknisk kyndig person har installeret udstyret korrekt hos beboeren. Der er en tilslutningsafgift på ca kr. i etableringsudgifter for aktivt udstyr (telefoncentral m.v.), der efter nogle måneder opkræves gennem administrator. En del nye tilmeldte har endnu ikke modtaget opkrævning, den vil blive opkrævet sammen med fællesudgifter. Nye priser på internet/ IP-telefoni pr Produkt / Oprettelse / Pris pr. måned

3 Internet / 0,- / 99,- Telefoni / 199,- / 49,- Internet & Telefoni / 199,- / 99,- 3 Der medfølger 10 GB dataforbrug pr. måned. Data forbrugt udover dette takseres med kr. 5,- pr. ekstra GB uanset om det er national eller international trafik. Afregning af telefonsamtaler sker efter gældende takster Se en mere udførlig redegørelse på ejendommens hjemmeside for yderligere oplysninger. Registrering af radiatorer For at få et overblik over, hvor mange radiatorer der ikke er udskiftet til nye, har funktionærerne foretaget en optælling og registrering af samtlige radiatorer i ejendommen. De har været inde i næsten samtlige lejligheder, og resultatet af optællingen er lidt nedslående, idet ca. halvdelen af ejendommens ca radiatorer mangler at blive udskiftet. Dette udgør en potentiel økonomisk bombe, som en del af de penge vi får i overskud efter 2010 skal bruges til. Til orientering sker udskiftning af radiatorer først, når de er utætte. Hvis du gerne vil have skiftet radiatorer før og er indstillet på selv at betale en del af udgiften - kan du kontakte funktionærerne. I så fald betaler ejendommen materialer (radiatorens pris), og du betaler arbejdsløn i forbindelse med udskiftningen. Rist i vandlåsen/afløbet Hvert år har vi et antal oversvømmelser på badeværelser, fordi vandlåsen i gulvet er tilstoppet. Det påhviler den enkelte ejer selv at sørge for, at vandlåsen er renset og fri for hår m.v. I den forbindelse er det vigtigt at du sørger for, at der er en rist øverst i vandlåsen, som du kan tage op og rense med en stålbørste eller lign. Er der ikke en rist, skal du købe en hos funktionærerne. Afløbet bør desuden renses ugentlig med en svupper, det er langt bedre end afløbsrens mv. der kun bør benyttes undtagelsesvist. Funktionærerne kan også hjælpe dig med en motorsplit. Altaner 9. sal (Godthåbsvej: 6. sal) Entreprenøren har i 2008 gennemgået alle altaner øverst oppe. De fleste altaner skal renoveres for at undgå vandindtrængen i murværket - nogle lidt, andre meget. Ca. halvdelen er allerede blevet gennemgribende renoveret i efteråret De resterende altaner vil blive renoveret i foråret/sommeren Funktionærerne oplyser, hvad der skal ske med din altan. På Godthåbsvej skal altanerne kun fuges. Altanbunde Nogle beboere har rapporteret om, at deres altanbund trænger til en ny overfladebelægning på grund af afskalling/revner. Da der skal lægges en speciel epoxy belægning på der kun må udføres af fagfolk, skal du kontakte funktionærerne der vil formidle kontakt til et firma, der kan udføre arbejdet. Sikkerhedsdøre Bestyrelsen har modtaget en håndfuld henvendelser fra beboere, der ønskede at udskifte hoveddøren med en ny sikkerhedsdør. Derfor har vi indhentet tilbud fra de ledende leverandører af sikkerhedsdøre. Prisforskellen på en dør er ret stor fra leverandør til leverandør og afhænger desuden meget af antallet af døre, der bestilles. En typisk pris fra en ledende leverandør er Ved bestilling af 5-9 døre: kr. pr. dør ekskl. moms Ved bestilling af døre: kr. pr. dør ekskl. Moms Ved bestilling af døre: kr. pr. dør ekskl. moms Over 50 døre: kr. pr. dør ekskl. moms Prisen for køkkendøre er den samme som for hoveddøre. Dørene er indadgående stållaminatdøre med stålkarme, der er indbruds- og brandsikre. De leveres i samme farve som de nuværende døre.

4 4 Bestyrelsen er interesseret i en uforpligtende tilkendegivelse på generalforsamlingen af, hvor mange af de tilstedeværende der seriøst er interesserede i udskiftning af hoveddør. Hvis der er betydelig tilkendegivelse, vil bestyrelsen installere en sikkerhedsdør i ejendommens viceværtlejlighed, som vil kunne besigtiges af interesserede efter aftale. Parkering i gården. Da et stigende antal bilister de sidste år har trodset de regler brandvæsenet har udstukket og parkeret ulovligt i ejendommens gård til gene for andre beboere og til fare for brandsikkerheden....og under indtryk af det forestående metrobyggeri, hvor al redning ved en eventuel brand formentlig skal foregå fra en brandbil i gården, skal vi være helt sikre på, at der er uhindret adgang for redningskøretøjer.. har det vist sig nødvendigt at indføre parkeringskontrol i gården. Bestyrelsen har, på baggrund af vedtagelse på generalforsamling i 2007, pr indgået en aftale med firmaet City Parkering om kontrol af parkering i gården. Praktiske oplysninger om parkering: Der må kun parkeres i gården i afmærket parkeringsbås med gyldigt parkeringskort. De to store, med gult afmærkede, parkeringsbåse ved varmecentralen og nr. 24, er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. I dagtimerne kan de bruges til parkering for ejendommens håndværkere og funktionær og kun af disse. Parkeringskontrollen vil foregå døgnet rundt samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede biler er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden der bliver udskrevet en p-afgift. Af- og pålæsning er tilladt i max. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og bilen skal straks fjernes efter endt af/pålæsning Alle beboere med parkeringsplads i gården skal henvende sig til funktionærerne for at få udleveret et parkeringskort, der skal opsættes i forruden. Kortet koster 100 kr. i depositum, som tilbagebetales når pladsen opsiges. Parkeringskortet skal anbringes synligt i forruden for at undgå parkeringsafgift på 510 kr. Ved flytning: Henvend dig på forhånd til funktionærerne og få et midlertidigt parkeringskort. Du betaler et depositum på 500 kr. som tilbagebetales, når kortet afleveres. Du kan blive skrevet op til en parkeringsplads i gården hos Qvortrup Administration: og til en garage hos Levring & Levring Sålbænke. Det har vist sig, at et antal sålbænke (det udendørs udhæng under vinduerne) allerede nu må udskiftes fordi de er revnede. Da det er særdeles bekosteligt at udskifte en sålbænk på traditionel vis, fordi der skal sættes stillads op hver gang, har funktionærerne fundet den mulighed at indkøbe præfabrikerede sålbænke, der kan indsættes på få timer fra en lift. Derfor vil funktionærerne samle flere udskiftninger af sålbænke sammen til en dag, så vi kan udnytte, at vi har en lift til rådighed. Det er vigtigt at du straks henvender dig til funktionærerne, hvis du bemærker, at din sålbænk er begyndt at revne. Tilbud på nye varmefordelingsmålere Bestyrelsen har indhentet tilbud på nye varmefordelingsmålere, men tilbuddet viste sig at være alt for dyrt i forhold til den minimale besparelse ejendommen kunne opnå ved at udskifte målerne. Energimærkning Bestyrelsen har i efteråret bestilt den nye lovpligtige energimærkning, men der har været så meget pres på de firmaer der kan udføre denne service, at målingen først bliver udført her i foråret Metrostation i Aksel Møllers Have Som nævnt i indkaldelsen holder Metroselskabet et kort orienterende møde forud for generalforsamlingen. Du kan med fordel forberede dig til dette møde ved at læse de dokumenter, der

5 5 er lagt ud på hjemmesiden. Til orientering har bestyrelsen besluttet at ansætte vores egen tekniske rådgiver, der kan følge arbejdet tæt og komme med gode råd/advarsler undervejs. Trappevask Bestyrelsen holder til stadighed et meget vågent øje med kvaliteten af trappevasken. Der er ind imellem situationer, hvor det er nødvendigt at tilkalde en inspektør fra trappevaskerfirmaet for at få arbejdet lavet om. Men det er svært at få et firma, som vi kan stole 100 % på, fordi der er en meget stor udskiftning af medarbejdere inden for faget. På hjemmesiden kan du se en vaskeplan over, præcist hvornår din opgang bliver vasket. Og du kan hjælpe os, hvis du gør funktionærerne opmærksom på uregelmæssigheder. Retningslinjer ved renoveringer ombygning af badeværelse m.v.: Bestyrelsen modtager jævnligt klager over svineri og støj fra renoveringer. Vær derfor opmærksom på de nye retningslinjer, som du kan finde på hjemmesiden. Nabohjælp. En beboer har foreslået, at vi indfører nabohjælp i ejendommen. Det er altid en god ide at tale med din nabo og aftale, at naboen holder øje med din entrédør i tilfælde af ferie eller bortrejse. Hos funktionærerne kan du hente stickers fra Det kriminalpræventive Råd, som du kan sætte på din entredør. Desuden vil der blive sat stickers op på hver hoveddør både mod gaden og gården. Cykeloprydning Da der hele tiden konstateres cykler, der henstår tydeligt uden at blive brugt, f.eks. uden luft, uden kæde eller lignende, har bestyrelsen aftalt med funktionærerne, at de løbende rydder op i cyklerne i ejendommens gård, cykelskure og cykelkældre. Cyklerne bliver forsynet med et stykke gaffatape og efter en tid bortfjernet til ejendommens cykelkælder. Savner du din cykel, så henvend dig til funktionærerne. Tricktyveri Der er jævnligt tricktyverier i ejendommen. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at man ikke lukker folk man ikke kender ind i opgangen. Heller ikke når der bliver sagt "reklamer," uden at man har sikret sig, at dette er tilfældet. Det er den bedste beskyttelse mod indbrudstyve og andre uvedkommende. Stigende affaldsmængde Som oplyst på de sidste års generalforsamlinger, oplever funktionærerne en stigning i affaldsmængden. Ligeledes er der stadig mange beboere, der ikke altid anbringer affaldet de rigtige steder. Vi skal derfor igen opfordre til, at alle beboere følger ejendommes regler for affaldshåndtering: Generelt Bestyrelsens arbejde har årene 1999 til 2002 i det væsentligste bestået i tilrettelæggelse og gennemførelse af gennemgribende renovering af ejendommens udvendige klimaskærm, herunder udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facader og altaner. Efter gennemførelse af de pågældende arbejder må det påregnes, at der kun i begrænset omfang inden år 2010 skal afholdes væsentlige vedligeholdelsesudgifter vedrørende de pågældende arbejder. Af særligt udgiftskrævende foranstaltninger kan der indenfor en 10-årig periode nævnes følgende forhold: 1. Løbende udskiftning af de resterende ca. 400 radiatorer andragende ca. kr. 2 mill. kr. 2. Løbende udskiftning af faldstammer. 3. Løbende udskiftning af forsyningsledninger, herunder stigstrenge til koldt og varmt vand, idet det bemærkes, at disse tillige kan medføre omkostningskrævende murreparationer i de tilfælde, hvor rørene skal frilægges. 4. Gradvis renovering af vaskerierne. 5. Malermæssig hovedistandsættelse af hoved- og køkkentrapper, samt reparation af trappetrin på køkkentrapper. I øvrigt arbejder bestyrelsen på at prisfastsætte turnusarbejder i en 5-års plan.

6 Venlig hilsen, På bestyrelsens vegne, Ole Møller 6

7 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL EJENDOMMENS BEBOERE På foreningens hjemmeside - kan du løbende følge nyt om ejendommen. Funktionærer: John Jensen, Martin Pedersen Funktionærernes træffetid: Alle hverdage på kontoret i varmekælderen , , samt 1. torsdag i måneden mellem og Telefonisk henvendelse i samme tidsrum på telefon Ved behov for akut tilkaldelse - f.eks. sprængt vandrør, elevatorstop eller lignende - uden for funktionærernes træffetid: Ring til ejendommens telefon Dit opkald vil herefter automatisk blive viderestillet til den vagthavende funktionærs mobiltelefon. Bestyrelsen Formanden eller dennes stedfortræder træffes hver den 1. torsdag i måneden på kontoret ved varmekælderen mellem og eller på telefon i samme tidsrum. Du kan skrive til bestyrelsen på Vi forsøger at svare inden for 2-3 dage. Administration: Qvortrup Administration, Sortedam Dossering 43, 2200 Kbh. N, Tlf.: Administrationen modtager henvendelser vedr. ejendommens fællesudgifter, varmeregnskab m. v. Elevator: Ved evt. elevatorstop: Forsøg først at trykke nogle etager op eller ned. Hvis dette ikke virker holdes alarmknappen inde i mindst 5 sekunder, hvorefter der gennem mikrofon og højttaler i loftet kan tales med elevatorfirmaets alarmcentral. Overbelastes en elevator ved uhensigtsmæssig brug - f.eks. ved transport af for tunge ting - sker genopretning af elevatoren for beboerens regning. De indvendige foldedøre må ikke berøres under kørslen, da dette kan medføre elevatorstop. Brandsikkerhed Brandvæsenet påbyder: Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker, møbler etc. på hovedtrapperne, køkkentrapperne eller i kældergangene, da disse er flugtveje. I øvrigt henvises til ejendommens meddelelse om brandsikkerhed. Parkering i gården Brandvæsenet påbyder: parkering uden for de afmærkede betalingsbåse er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Af- og pålæsning er tilladt i max. 15 min. Parkeringsskive skal anvendes. Der udføres parkeringskontrol af City Parkering. Vaskeorden er opslået i alle vaskerum. Ejendommens vaskeorden skal overholdes, og det understreges, at vaskerierne kun er til brug for ejendommens beboere. Vaskemaskiner i lejlighederne er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Bestyrelsen henviser beboere til at benytte ejendommens 4 moderne vaskerier med alle vaske- og tørrefaciliteter. Afspilning fra musikanlæg eller lign. skal ske med størst mulig hensyntagen til andre beboere. Husdyrhold i begrænset omfang er tilladt forudsat det sker uden gene for de øvrige beboere. Hunde må ikke luftes i gården eller kælderen. Fodring af fugle, katte og andre dyr må ikke finde sted fra ejendommens altaner eller på fællesarealerne. Tilkaldte håndværkere må ikke udføre arbejde, der griber ind i ejendommens fællesinstallationer, uden at funktionærerne er orienteret. Ejendommens faste håndværkere: VVS: Bjørn Jensen tlf Murer: Svend Petersen tlf Snedker: M. Windtberg tlf El: Poul Klingsey tlf Maler: A. Rosenfeldt tlf Venlig hilsen, Ole Møller

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere