92 gruppens nyhedsbrev nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "92 gruppens nyhedsbrev nr. 4"

Transkript

1 nr. 4 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 og andre sager vedrørende internationalt miljø og udvikling. 92-gruppen c/o Mellemfolkeligt Samvirke Borgergade København K T F E INDHOLD EU S UDVIDELSE 1 EU S BISTAND EFTER UDVIDELSEN 2 ULANDENE LADES I STIKKEN 3 EN UDFORDRING I FORHOLDET TIL ULANDENE 4 SMÅ SKRIDT OG SKARPE SKEL 5 PENGENE ELLER OZONLAGET 6 INDSATS MOD TAB AF FRUGTBAR JORD STÅR I STAMPE 7 UNGE I GLOBAL CYBERSPACE-DIALOG 8 ARRANGEMENTER 8 REDAKTION 10 EU s udvidelse - også til gavn for udviklingslandene Af statsminister Anders Fogh Rasmussen Vi må erkende, at landene ikke har lange erfaringer med at give bistand.. Jeg ser frem til at byde ti nye lande velkommen i EU på topmødet i København i december. EU s udvidelse giver ikke blot store muligheder internt i EU. Udvidelsen har også betydning for EU s forbindelser til resten af verden. Det gælder på det politiske og handelsmæssige område og i forhold til andre industrialiserede lande. Det gælder også i samarbejdet med udviklingslandene. De nye medlemmer vil ved deres indtræden i EU bidrage til Fællesskabets bistand over EU s budget. Ved Det Europæiske Råd i Bruxelles den oktober blev det besluttet, at kandidatlandene også skal være part i Cotonou-aftalen. Dermed bliver de aktive partnere i forhold til landene i Afrika, Stillehavet og Vestindien. De nye medlemmer vil samtidig skulle bidrage til opfyldning af den Europæiske Udviklingsfond, som forhandles i Allerede fra starten vil de nye medlemslande være med til at tegne EU s udviklingspolitiske profil. Vi må erkende, at landene 1

2 ikke har lange erfaringer med at give bistand til udviklingslande. Mange af dem mangler de nødvendige institutioner. Kun få har repræsentationer i udviklingslandene. Mange mangler erfaringer med drøftelser og forhandlinger om udviklingssamarbejde. Med sin lange erfaring vil Danmark være en naturlig partner for de nye medlemslande.. EU s udvidelse er til gavn for Europa. Den vil også være til gavn for udviklingslandene. Danmark er kendt for sin høje og effektive udviklingsbistand. Med sin lange erfaring vil Danmark være en naturlig partner for de nye medlemslande på udviklingsområdet. Vi kan medvirke til at styrke de nye medlemmers forståelse for den internationale udviklingsdagsorden. Samtidig kan vi hjælpe med at opbygge de nødvendige institutioner og udbrede kendskabet til udviklingsspørgsmål i kandidatlandene. Her vil NGO er selvsagt kunne spille en rolle. Regeringen ønsker, at EU drøfter de udfordringer, som de nye medlemslande står over for som følge af deres nye rolle i udviklingssamarbejdet. Det er vigtigt, at de kommer godt i gang. Der er brug for konkrete initiativer, der kan hjælpe de nye medlemmer på deres vej fra modtagere til donorer. EU s udvidelse er til gavn for Europa. Den vil også være til gavn for udviklingslandene. EU s bistand efter udvidelsen Af Poul Nielson, EU-kommissær for udvikling Frygten er forståelig, men heldigvis ubegrundet. Når EU udvides med 10 nye lande frygter mange, at EU flytter fokus fra det globale plan til udviklingen af EU s nærområde. Frygten er forståelig, men heldigvis ubegrundet. For det første ved vi, at tidligere udvidelser ikke er sket på bekostning af bistanden til de fattigste lande. EU s reaktion på Berlin-murens fald, Sovjetunionens sammenbrud og Balkankrigene har været en støt stigning i det samlede budget med et stort set konstant niveau for bistanden til Afrika. For det andet er støtten til de nye medlemslande fuldt finansieret frem til 2006, hvorefter de som medlemmer ikke vil konkurrere med udviklingslandene om EU s eksterne bistand. For det tredje vil en del af de nye medlemslande allerede i 2004 få deres debut som donorer. Selvom landene har brug for overgangsordninger inden de kan nå EU s Monterreymålsætning om at yde mindst 0.33% af BNI i udviklingsbistand vil udvidelsen med tiden føre til en betragtelig stigning i Europas samlede udviklingsbistand. 2

3 ..kommende medlemslande[..] ser ikke EU s bistandsarbejde som et ubehageligt krav....udvidelsen en styrkelse[..] der giver de fattigste lande en række fordele.. For det fjerde deler de kommende medlemslande viljen og lysten til at bidrage til en retfærdig global udvikling. De ser ikke EU s bistandssamarbejde som et ubehageligt krav, der følger medlemskabet. Deres egne friske erfaringer som modtagerlande stimulerer den almindelige solidaritetsfølelse, og jeg forventer, at deres deltagelse vil blive et frisk pust i rådets diskussioner. Endelig betyder udvidelsen en styrkelse af blandt andet Cotonou- og Everything But Arms -aftalen, der giver de fattigste ulande en række fordele i samhandelen med EU, og fri adgang til det nu langt større indre marked. EU har gennem årene bevist, at det i takt med sin egen udvidelse har åbnet sig solidarisk og ansvarligt i forhold til resten af verden. Jeg forventer, at dette også nu vil være tilfældet med den største udvidelsesrunde siden EF s grundlæggelse. Ulandene lades i stikken Af Vagn Berthelsen, Generalsekretær i Ulandsorganisationen Ibis meget lidt fokus på ulandene, med mindre disse har direkte strategisk interesse for EU. Både statsminister Anders Fogh Rasmussen og udviklingskommissær Poul Nielson beskæftiger sig med de positive muligheder og perspektiver for ulandene i forbindelse med udvidelsen af EU. Når man læser de foreliggende tekster til en grundtraktat, som diskuteres i konventet, bliver man unægtelig mere skeptisk. Det er tydeligt, at der er meget lidt fokus på EU s forhold til ulandene, medmindre disse har direkte strategisk interesse for EU. Udviklingspolitikken er allerede blevet underlagt udenrigspolitikken i EU. En række organisatoriske ændringer er foretaget eller er undervejs i EU, herunder nedlæggelsen af ministerrådet for udviklingssamarbejdet. Dermed er vejen banet for, at det helt overvejende bliver EU s globale, sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser, der varetages, uden at der tages hensyn til selvstændige målsætninger for udviklingssamarbejdet. Derfor er der behov for, at grundtraktaten etablerer bekæmpelse af den globale fattigdom som en hovedmålsætning, og at den knæsætter solidaritet med de fattigste lande som et vigtigt princip. Kohærens i EU s politik har hidtil handlet om at sikre sammenhæng imellem udviklingspolitik og andre politikker, ikke mindst landbrugspolitikken, således at EU anerkendte en selvstændig udviklingsdagsorden. Det er som bekendt langt fra altid lykkedes, men i en af teksterne til den nye traktat udvandes kohærens til ligefrem at blive et instrument til at sikre EU maksimal indflydelse. 3

4 behov for at traktat-sikre, [..]at udviklingslandene ikke altid ender som taberne De nye medlemslande har klare økonomiske interesser i at opretholde EU's landbrugspolitik. Det kan betyde, at reform bliver umulig og at den negative effekt for udviklingslandene gradvist forøges. Derfor er der behov for at traktat-sikre, at kohærens defineres således, at udviklingslandene ikke altid ender som taberne. Hverken statsministeren eller kommissæren for udvikling kan være tilfreds med de foreliggende tekster. Det er af afgørende betydning, at traktaten bliver et progressivt redskab for udviklingspolitikken og ikke en hæmsko for en global, bæredygtig udvikling. En udfordring i forholdet til ulandene Af Kim Carstensen, generalsekretær i WWF Danmark Det ville være synd at sige, at forholdet til ulandene har været det centrale tema i diskussionerne om EU's forestående udvidelse. Dette til trods for, at EU også på dette område bliver stillet over for en gigantisk udfordring...afgørende, at det udvidede EU ikke lukker sig om sine egne problemer. Allerførst er det afgørende, at det udvidede EU ikke lukker sig om sine egne problemer. Som vi senest så det på Johannesburg-konferencen er der brug for, at EU fastholder og udbygger sin rolle som global leder i diskussionen om miljø og udvikling. Og for at EU får sikret, at den faktiske politik lever op til retorikken. Det ville være rart, hvis statsministeren ville bekræfte, at regeringen vil fastholde Danmark i en lederposition[..] og fortælle, hvordan regeringen vil sikre dette. Som statsministeren nævner i sit indlæg, bør Danmark spille en aktiv rolle i at inddrage de nye medlemslande i bistands- og udviklingspolitikken. Men hvis det skal ske på grundlag af vores erfaringer fra udviklingssamarbejdet, ville det være rart, hvis Statsministeren samtidig ville bekræfte, at regeringen vil fastholde Danmark i en lederposition på dette område. Og fortælle os, hvordan regeringen vil sikre dette. I det hele taget skal vi undgå at overvurdere vores egne kvaliteter. F.eks. er det langt fra alle dele af EU's eksisterende bistand, der giver noget at prale af over for de nye medlemslande. Bl.a. går det trægt med at få indarbejdet hensyn til bæredygtig udvikling i EU's bistand. Her ville en selvkritisk vurdering være et godt grundlag for samarbejdet med de nye medlemslande. Samtidig er der et skrigende behov for, at EU inddrager 4

5 ..skrigende behov for, at EU inddrager hensynet til ulandene i diskussionen om EU fremtidige landbrugspolitik. hensynet til ulandene i diskussionen om EU's fremtidige landbrugspolitik. En række af de eksisterende EU-subsidier, bl.a. til eksportstøtte, skaber urimelige vilkår for ulandene. Den nødvendige reform af den europæiske landbrugspolitik skal fokusere på retfærdighed mellem Vest og Øst og mulighederne for at skabe en bæredygtig udvikling på landet i Europa. Men den må samtidig sikre retfærdighed mellem Nord og Syd. Det skylder vi ulandenes fattige bønder. Små skridt og skarpe skel - Johannesburg opfølgning i Folketinget Af Lars Georg Jensen, WWF Danmark Regeringen skal iværksætte en handlingsplan for opfølgningen af Johannesburg-topmødet og lave en 5-års-plan for dansk udviklingsbistand. Yderligere skal regeringen foretage en grundig gennemgang af den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Det var blandt de få nyheder, da Folketinget d. 28. november drøftede opfølgningen af Johannesburg-topmødet i en forespørgsels-debat rejst af oppositionspartierne. Miljøministeriet agter at spille aktiv rolle i WTOforhandlingerne En debat i finanslovens skygge På miljøsiden er det også værd at bemærke, at Miljøminister Hans Christian Schmidt bebudede, at hans ministerium agter at spille en aktiv rolle i de kommende to års forhandlinger i WTO den såkaldte Doha-runde. WTO anses af mange for at være de kommende års vigtigste kampplads for international bæredygtig udvikling. Men bortset fra disse konkrete meldinger, var det en debat i finanslovens skygge: Det var regeringens nedskæringer i ulands-bistanden, der fik flest talere på stolen, og det var også ulands-bistandens størrelse, der forhindrede en bred vedtagelse. Oppositionen fremlagde et forslag, der opfordrede regeringen til igen at øge Danmarks ulandsbistand til 1 % af BNP, og det forslag var uspiseligt for regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti. De Konservatives ordfører Helle Sjelle sagde dog at efter hendes opfattelse skal Danmark fortsat ligge langt over FN s 0,7 % målsætning. de eneste, der bliver tykke og fede af ulandsbistanden i Dansk Folkeparti stemte for regeringens dagsorden, men Per Dalgaard såede tvivl om partiets linie i en af sine mange korte bemærkninger ved at sige, at de eneste, der bliver tykke og fede af ulandsbistanden i dag, er regimernes bankkonti i 5

6 dag, er regimernes bankkonti i Schweiz (Dansk Folkeparti) Schweiz. Og bistanden går så måske til de Mercedes-biler, som korrupte regimer køber. Den melding fik en del medlemmer af oppositionen til at få åndenød. Resten af debatten handlede derfor om, hvorvidt regeringspartierne havde samme holdning til ulands-bistanden som Dansk Folkeparti et spørgsmål regerings-partierne hårdnakket nægtede at svare på. Det mest kreative svar kom fra Udenrigsminister Per Stig Møller, der hævdede, at han faktisk slet ikke havde hørt efter debatten, men i stedet brugt tiden til at skrive på en artikel til et amerikansk tidsskrift Pengene eller ozonlaget Af John Nordbo, 92-gruppen Penge var det helt centrale emne på det velbesøgte partsmøde d november i Montreal-protokollen, som er den internationale aftale om afvikling af brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer. Efter seje forhandlinger endte de rige lande med at indvillige i at betale godt halvdelen af beløbet. Ulandene ønskede, at den multilaterale fond, som medfinansierer teknologioverførsel og udfasning af de problematiske stoffer, skulle tilføres mere end 900 mio. $ til brug i perioden Netop i 2005 skal ulandene have halveret brugen af CFC/freon og andre af de vigtigste ozonlagsnedbrydende stoffer. Efter seje forhandlinger endte de rige lande med at indvillige i at betale godt halvdelen af beløbet. Blandt de positive nyheder på mødet var, at Rusland endelig og flere år efter de aftalte frister har stoppet produktion og brug af CFC og en række andre problematiske stoffer. Mindre godt var det, at der hverken blev truffet håndfaste beslutninger om indgreb mod illegal handel med de ozonlagsnedbrydende stoffer eller om destruktion af oplagrede mængder af stofferne. Der blev heller ikke truffet nogen beslutning om at undlade at finansiere projekter, som indebærer skift fra brug af ozonlagsnedbrydende stoffer til brug af stærke drivhusgasser (HFC og PFC). Det besluttedes dog, at begynde at arbejde med sagen. Især USA modarbejder, at der i regi af Montreal-protokollen tages højde for klimaproblemet. Især USA modarbejder, at der i regi af Montrealprotokollen tages Forskere peger ellers på, at der er noget, som tyder på, at den globale opvarmning kan føre til, at ozonlagsnedbrydningen forstærkes. På et seminar d. 5. november arrangeret af 92- gruppen og Dansk Selskab for Miljøkemi påpegede ozonforsker Bjørn Knudsen fra Danmarks Meteorologiske Institut, at netop 6

7 højde for klimaproblemet. den mulige sammenhæng med klimaproblemet gør det meget svært at vurdere, om ozonlagsnedbrydningen er et problem, som er ved at være under kontrol. I løbet af de seneste 15 år er det ellers lykkedes at reducerede den globale anvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer med mere end 80%. Indsats mod tab af frugtbar jord står i stampe Af Vibeke Munk Petersen, CARE På den seneste partskonference om FN-konventionen til bekæmpelse af Ørkendannelse (UNCCD) blev der nedsat en komité - CRIC, som skal vurdere, hvordan det går med at implementere konventionen i de enkelte lande. På komiteens første møde, som blev holdt d november, kom det frem, at der stadig er lang vej til at få konventionen til at virke i praksis, og til at få de nationale handlingsplaner til at fungere. Manglende finansielle ressourcer bliver betragtet som en af hovedårsagerne. På nationalt niveau bliver der sjældent afsat økonomiske ressourcer til bekæmpelse af landdegradering. Der er ligeledes en ringe koordination mellem såvel forskellige institutioner, som mellem nationale og internationale partnere på det nationale niveau, som arbejder med landdegradering. Mødet viste, at der knyttedes store forhåbninger til den nylige beslutning i Den Globale Miljøfacilitet (GEF) om i fremtiden at give støtte til arbejdet med landdegradering. Som nævnt i 92- gruppens nyhedsbrev nr. 2 er det imidlertid tvivlsomt, om der reelt vil være særligt mange penge til dette formål i GEF en. Af konferencen fremgik det klart, at civilsamfundet i fremtiden bør involveres langt mere aktivt. Adgang til teknologi og knowhow bør vægtes til i langt højere grad at inkludere bæredygtig brug af traditionel viden og styrkelse af indfødte samfund, og til at blive inkluderet effektivt i de nationale handlingsplaner. 7

8 Unge i global cyberspace-dialog - om bæredygtig udvikling Af Berit Asmussen, 92-gruppen Fra den 6. januar 2003 og fire uger frem kan unge fra hele verden få indflydelse som enten borgere eller regeringsmedlemmer i fem lande på den virtuelle ø Global Island. Det hele sker i cyberspace på Global Island er et communityspil, som giver danske unge mulighed for at prøve at være med til at opbygge et drømmesamfund sammen med andre unge i verden. Hver uge præsenteres spillerne for et nyt dilemma, som de skal tage stilling til og argumentere for/imod. Jo mere man påvirker beslutningerne, jo flere point. Dilemmaerne udfordrer unges viden inden for etik, miljø- og samfundsforhold. De første dilemmaer, unge skal prøve kræfter med, handler om aids i Afrika og medicinalindustriens rolle, turisme eller olie om udnyttelse af naturområder og landbrugsstøtteordningernes konsekvenser for rige og fattige lande. Global Island er udviklet og udgivet af netportalen u-land.dk (www.u-land.dk) og Mellemfolkeligt Samvirke (www.ms.dk) med teknisk bistand fra Eisenstein (www.eisenstein.dk) og med støtte fra Undervisningsministeriet. ARRANGEMENTER KOM OG VÆR MED NÅR IBIS SÆTTER EU TIL DEBAT: STOP EU S DUMPING Torsdag d Kl i 'Den Sorte Diamant ', Søren Kierkegaards Plads. Hvilke konsekvenser har EUs landbrugssubsidier og hvad gør EU for at skabe fair handelsvilkår for verdens fattigste lande. Har det danske EU formandskab gjort en forskel? Arrangører: U-landsorganisationen Ibis, Oxfam, ActionAid og Cafod. Læs programmet på 8

9 ENVIRONMENT AND ENLARGEMENT ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE EU-ENLARGEMENT PROCESS Fredag d kl i Landstingsalen Konference arrangeret af NOAH - Friends of the Earth Denmark/Europe. Tilmelding og information på CARIBIENS KVINDER HANDLER OM HANDELSGLOBALISERINGENS FØLGER FOR KVINDER I CARIBIEN - PANELMØDE OG BOGLANCERING Fredag d Kl , ved NGO-FORUM, Holmen?København Mødet foregår på engelsk. Se fuldt program på Arrangeret af Kvindernes U-landsudvalg: DET HVIDE GULD Fredag d kl på NGO-forum i København Offentligt møde om EU's sukkerordninger i forbindelse med DER møde arrangeret af u-landsorganisationen Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke. Information ved Morten Emil Hansen fra Ibis eller Lars Anderskouv fra MS STOP HANDELSRØVERIET - DET HVIDE GULD Fredag den kl Arkitektskolen på Holmen, Festsalen Det internationale sukkermarked har i mange år været kendetegnet ved en betydelig overproduktion og voksende lagre. Hvordan sikrer vi, at fremtidens sukkermarked bliver retfærdigt? Læs program på Ud over debatmøderne arrangerer Ibis en række happenings før og under topmødet. Læs mere på ENVIRONMENT AND ENLARGEMENT WORKSHOPS OM INVESTERINGER, BÆREDYGTIGHED, STRATEGIER M.M. Lørdag-søndag d kl på Holmen Arrangeret af NOAH - Friends of the Earth Denmark og Friends of the Earth Europe. Tilmelding og information på perspektiver på EU's landbrugspolitik UDVIDELSEN OG UDVIKLING Søndag d kl på NGO-forum i København Offentligt møde om EU's udviklingshjælp set i lyset af EU's udvidelse. Arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke. Information ved Lars Anderskouv 9

10 STIFTENDE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPAS MILJØ Tirsdag d kl i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade i København. Foreningens formål er at fremme debatten om EU s miljø- og energipolitik, også i forhold til ansøgerlandene - og presse politikerne for en mere bæredygtig miljøpolitik i EU. Mere information: Kontakt Christian eller tlf HVAD ER DER GALT MED MILJØET? OG HVAD I ALVERDEN KAN UNGE GØRE VED DET? Onsdag d kl i ungdomskulturhuset Gimle, Roskilde Debatmøde om hvordan unge kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid. Arrangeret af Natur & Ungdom og ungdomskulturhuset Gimle Information: Kontakt DEN GLOBALE VERDENSHANDEL Lørdag d kl på Ildstedet i Roskilde Offentligt møde om EU's landbrugspolitik arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke, region Roskilde. Information ved Lisbeth Bech DET RÅBER TIL HIMLEN! HVORDAN KOBLES VISIONEN OM BÆREDYGTIGHED MED DRØMMEN OM DET GODE LIV? Øko-net s seminar og årsmøde 2003, Lørdag d søndag d Kl (start) på Brenderup Folkehøjskole, Fyn Program og tilmelding på eller tlf MILJØETS FREMTID I BISTANDEN Fredag d i Landstingssalen Konference arrangeret af 92-gruppen. Information ved Sidse Veje REDAKTION Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92- gruppen, Ida Thuesen og Theresa Kjærside, WWF Danmark Tidligere numre kan ses på Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til 10

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg

Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg Til Udenrigsministeren, Miljøministeren, Folketingets Udenrigsudvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalget 21. november 2002 Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg Kære ministre og folketingsmedlemmer,

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 3

92 gruppens nyhedsbrev nr. 3 nr. 3 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 5

92 gruppens nyhedsbrev nr. 5 nr. 5 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28 Indhold Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Anvendte forkortelser Forord 10 11 12 16 1. Indledning Strukturen i fremstillingen Gennemgående temaer 20 20 23 2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6 nr. 6 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Miljøorganisationen NOAH

Miljøorganisationen NOAH 1 Miljøorganisationen NOAH www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen NOAH Hvad er NOAH? NOAH er en landsdækkende miljøbevægelse, der består af grupper, der støtter hinanden i det fælles arbejde med at

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 7

92 gruppens nyhedsbrev nr. 7 nr. 7 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Hvis det er muligt for dig at afse tid, så vil vi meget gerne mødes med dig for at diskutere forslagene.

Hvis det er muligt for dig at afse tid, så vil vi meget gerne mødes med dig for at diskutere forslagene. Statsminister Anders Fogh Rasmussen Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K 92-gruppen c/o/ Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 12

92 gruppens nyhedsbrev nr. 12 nr. 12 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden!

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden! Fælles pressemeddelelse 12. juni 2013 fra filmbranchens organisationer Se pressemeddelelsen i din browser Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden! Vi har et stort ansvar for,

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit WWF Verdensnaturfonden Ryesgade 3F 2200 København N Tlf. 35363635 Fax: 35247868 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Notat Til 92-Gruppen Fra Kim Carstensen Dato 18. september 2005 Emne Rapport fra FN-topmødet 14-16

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Hhx IØ A

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk I DFUNK kan du sammen med andre unge gøre en forskel for flygtninge i Danmark og internationalt. Læs mere i denne folder om vores formål og aktiviteter. www.dfunk.dk

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3 Konferencen om Udviklingsfinansiering Højniveau-møde i FN, 18-22 marts, 2002 Politikpapir for FN-forbundet pr. 17.1.2002 INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord. 1. Én jord I miljødiskussionens første år talte man meget om de synlige miljøproblemer. Aviserne fortalte om virksomheder, der udledte gift til søer og åer eller sendte sort røg ud over deres naboer. En

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere