92 gruppens nyhedsbrev nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "92 gruppens nyhedsbrev nr. 4"

Transkript

1 nr. 4 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 og andre sager vedrørende internationalt miljø og udvikling. 92-gruppen c/o Mellemfolkeligt Samvirke Borgergade København K T F E INDHOLD EU S UDVIDELSE 1 EU S BISTAND EFTER UDVIDELSEN 2 ULANDENE LADES I STIKKEN 3 EN UDFORDRING I FORHOLDET TIL ULANDENE 4 SMÅ SKRIDT OG SKARPE SKEL 5 PENGENE ELLER OZONLAGET 6 INDSATS MOD TAB AF FRUGTBAR JORD STÅR I STAMPE 7 UNGE I GLOBAL CYBERSPACE-DIALOG 8 ARRANGEMENTER 8 REDAKTION 10 EU s udvidelse - også til gavn for udviklingslandene Af statsminister Anders Fogh Rasmussen Vi må erkende, at landene ikke har lange erfaringer med at give bistand.. Jeg ser frem til at byde ti nye lande velkommen i EU på topmødet i København i december. EU s udvidelse giver ikke blot store muligheder internt i EU. Udvidelsen har også betydning for EU s forbindelser til resten af verden. Det gælder på det politiske og handelsmæssige område og i forhold til andre industrialiserede lande. Det gælder også i samarbejdet med udviklingslandene. De nye medlemmer vil ved deres indtræden i EU bidrage til Fællesskabets bistand over EU s budget. Ved Det Europæiske Råd i Bruxelles den oktober blev det besluttet, at kandidatlandene også skal være part i Cotonou-aftalen. Dermed bliver de aktive partnere i forhold til landene i Afrika, Stillehavet og Vestindien. De nye medlemmer vil samtidig skulle bidrage til opfyldning af den Europæiske Udviklingsfond, som forhandles i Allerede fra starten vil de nye medlemslande være med til at tegne EU s udviklingspolitiske profil. Vi må erkende, at landene 1

2 ikke har lange erfaringer med at give bistand til udviklingslande. Mange af dem mangler de nødvendige institutioner. Kun få har repræsentationer i udviklingslandene. Mange mangler erfaringer med drøftelser og forhandlinger om udviklingssamarbejde. Med sin lange erfaring vil Danmark være en naturlig partner for de nye medlemslande.. EU s udvidelse er til gavn for Europa. Den vil også være til gavn for udviklingslandene. Danmark er kendt for sin høje og effektive udviklingsbistand. Med sin lange erfaring vil Danmark være en naturlig partner for de nye medlemslande på udviklingsområdet. Vi kan medvirke til at styrke de nye medlemmers forståelse for den internationale udviklingsdagsorden. Samtidig kan vi hjælpe med at opbygge de nødvendige institutioner og udbrede kendskabet til udviklingsspørgsmål i kandidatlandene. Her vil NGO er selvsagt kunne spille en rolle. Regeringen ønsker, at EU drøfter de udfordringer, som de nye medlemslande står over for som følge af deres nye rolle i udviklingssamarbejdet. Det er vigtigt, at de kommer godt i gang. Der er brug for konkrete initiativer, der kan hjælpe de nye medlemmer på deres vej fra modtagere til donorer. EU s udvidelse er til gavn for Europa. Den vil også være til gavn for udviklingslandene. EU s bistand efter udvidelsen Af Poul Nielson, EU-kommissær for udvikling Frygten er forståelig, men heldigvis ubegrundet. Når EU udvides med 10 nye lande frygter mange, at EU flytter fokus fra det globale plan til udviklingen af EU s nærområde. Frygten er forståelig, men heldigvis ubegrundet. For det første ved vi, at tidligere udvidelser ikke er sket på bekostning af bistanden til de fattigste lande. EU s reaktion på Berlin-murens fald, Sovjetunionens sammenbrud og Balkankrigene har været en støt stigning i det samlede budget med et stort set konstant niveau for bistanden til Afrika. For det andet er støtten til de nye medlemslande fuldt finansieret frem til 2006, hvorefter de som medlemmer ikke vil konkurrere med udviklingslandene om EU s eksterne bistand. For det tredje vil en del af de nye medlemslande allerede i 2004 få deres debut som donorer. Selvom landene har brug for overgangsordninger inden de kan nå EU s Monterreymålsætning om at yde mindst 0.33% af BNI i udviklingsbistand vil udvidelsen med tiden føre til en betragtelig stigning i Europas samlede udviklingsbistand. 2

3 ..kommende medlemslande[..] ser ikke EU s bistandsarbejde som et ubehageligt krav....udvidelsen en styrkelse[..] der giver de fattigste lande en række fordele.. For det fjerde deler de kommende medlemslande viljen og lysten til at bidrage til en retfærdig global udvikling. De ser ikke EU s bistandssamarbejde som et ubehageligt krav, der følger medlemskabet. Deres egne friske erfaringer som modtagerlande stimulerer den almindelige solidaritetsfølelse, og jeg forventer, at deres deltagelse vil blive et frisk pust i rådets diskussioner. Endelig betyder udvidelsen en styrkelse af blandt andet Cotonou- og Everything But Arms -aftalen, der giver de fattigste ulande en række fordele i samhandelen med EU, og fri adgang til det nu langt større indre marked. EU har gennem årene bevist, at det i takt med sin egen udvidelse har åbnet sig solidarisk og ansvarligt i forhold til resten af verden. Jeg forventer, at dette også nu vil være tilfældet med den største udvidelsesrunde siden EF s grundlæggelse. Ulandene lades i stikken Af Vagn Berthelsen, Generalsekretær i Ulandsorganisationen Ibis meget lidt fokus på ulandene, med mindre disse har direkte strategisk interesse for EU. Både statsminister Anders Fogh Rasmussen og udviklingskommissær Poul Nielson beskæftiger sig med de positive muligheder og perspektiver for ulandene i forbindelse med udvidelsen af EU. Når man læser de foreliggende tekster til en grundtraktat, som diskuteres i konventet, bliver man unægtelig mere skeptisk. Det er tydeligt, at der er meget lidt fokus på EU s forhold til ulandene, medmindre disse har direkte strategisk interesse for EU. Udviklingspolitikken er allerede blevet underlagt udenrigspolitikken i EU. En række organisatoriske ændringer er foretaget eller er undervejs i EU, herunder nedlæggelsen af ministerrådet for udviklingssamarbejdet. Dermed er vejen banet for, at det helt overvejende bliver EU s globale, sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser, der varetages, uden at der tages hensyn til selvstændige målsætninger for udviklingssamarbejdet. Derfor er der behov for, at grundtraktaten etablerer bekæmpelse af den globale fattigdom som en hovedmålsætning, og at den knæsætter solidaritet med de fattigste lande som et vigtigt princip. Kohærens i EU s politik har hidtil handlet om at sikre sammenhæng imellem udviklingspolitik og andre politikker, ikke mindst landbrugspolitikken, således at EU anerkendte en selvstændig udviklingsdagsorden. Det er som bekendt langt fra altid lykkedes, men i en af teksterne til den nye traktat udvandes kohærens til ligefrem at blive et instrument til at sikre EU maksimal indflydelse. 3

4 behov for at traktat-sikre, [..]at udviklingslandene ikke altid ender som taberne De nye medlemslande har klare økonomiske interesser i at opretholde EU's landbrugspolitik. Det kan betyde, at reform bliver umulig og at den negative effekt for udviklingslandene gradvist forøges. Derfor er der behov for at traktat-sikre, at kohærens defineres således, at udviklingslandene ikke altid ender som taberne. Hverken statsministeren eller kommissæren for udvikling kan være tilfreds med de foreliggende tekster. Det er af afgørende betydning, at traktaten bliver et progressivt redskab for udviklingspolitikken og ikke en hæmsko for en global, bæredygtig udvikling. En udfordring i forholdet til ulandene Af Kim Carstensen, generalsekretær i WWF Danmark Det ville være synd at sige, at forholdet til ulandene har været det centrale tema i diskussionerne om EU's forestående udvidelse. Dette til trods for, at EU også på dette område bliver stillet over for en gigantisk udfordring...afgørende, at det udvidede EU ikke lukker sig om sine egne problemer. Allerførst er det afgørende, at det udvidede EU ikke lukker sig om sine egne problemer. Som vi senest så det på Johannesburg-konferencen er der brug for, at EU fastholder og udbygger sin rolle som global leder i diskussionen om miljø og udvikling. Og for at EU får sikret, at den faktiske politik lever op til retorikken. Det ville være rart, hvis statsministeren ville bekræfte, at regeringen vil fastholde Danmark i en lederposition[..] og fortælle, hvordan regeringen vil sikre dette. Som statsministeren nævner i sit indlæg, bør Danmark spille en aktiv rolle i at inddrage de nye medlemslande i bistands- og udviklingspolitikken. Men hvis det skal ske på grundlag af vores erfaringer fra udviklingssamarbejdet, ville det være rart, hvis Statsministeren samtidig ville bekræfte, at regeringen vil fastholde Danmark i en lederposition på dette område. Og fortælle os, hvordan regeringen vil sikre dette. I det hele taget skal vi undgå at overvurdere vores egne kvaliteter. F.eks. er det langt fra alle dele af EU's eksisterende bistand, der giver noget at prale af over for de nye medlemslande. Bl.a. går det trægt med at få indarbejdet hensyn til bæredygtig udvikling i EU's bistand. Her ville en selvkritisk vurdering være et godt grundlag for samarbejdet med de nye medlemslande. Samtidig er der et skrigende behov for, at EU inddrager 4

5 ..skrigende behov for, at EU inddrager hensynet til ulandene i diskussionen om EU fremtidige landbrugspolitik. hensynet til ulandene i diskussionen om EU's fremtidige landbrugspolitik. En række af de eksisterende EU-subsidier, bl.a. til eksportstøtte, skaber urimelige vilkår for ulandene. Den nødvendige reform af den europæiske landbrugspolitik skal fokusere på retfærdighed mellem Vest og Øst og mulighederne for at skabe en bæredygtig udvikling på landet i Europa. Men den må samtidig sikre retfærdighed mellem Nord og Syd. Det skylder vi ulandenes fattige bønder. Små skridt og skarpe skel - Johannesburg opfølgning i Folketinget Af Lars Georg Jensen, WWF Danmark Regeringen skal iværksætte en handlingsplan for opfølgningen af Johannesburg-topmødet og lave en 5-års-plan for dansk udviklingsbistand. Yderligere skal regeringen foretage en grundig gennemgang af den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Det var blandt de få nyheder, da Folketinget d. 28. november drøftede opfølgningen af Johannesburg-topmødet i en forespørgsels-debat rejst af oppositionspartierne. Miljøministeriet agter at spille aktiv rolle i WTOforhandlingerne En debat i finanslovens skygge På miljøsiden er det også værd at bemærke, at Miljøminister Hans Christian Schmidt bebudede, at hans ministerium agter at spille en aktiv rolle i de kommende to års forhandlinger i WTO den såkaldte Doha-runde. WTO anses af mange for at være de kommende års vigtigste kampplads for international bæredygtig udvikling. Men bortset fra disse konkrete meldinger, var det en debat i finanslovens skygge: Det var regeringens nedskæringer i ulands-bistanden, der fik flest talere på stolen, og det var også ulands-bistandens størrelse, der forhindrede en bred vedtagelse. Oppositionen fremlagde et forslag, der opfordrede regeringen til igen at øge Danmarks ulandsbistand til 1 % af BNP, og det forslag var uspiseligt for regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti. De Konservatives ordfører Helle Sjelle sagde dog at efter hendes opfattelse skal Danmark fortsat ligge langt over FN s 0,7 % målsætning. de eneste, der bliver tykke og fede af ulandsbistanden i Dansk Folkeparti stemte for regeringens dagsorden, men Per Dalgaard såede tvivl om partiets linie i en af sine mange korte bemærkninger ved at sige, at de eneste, der bliver tykke og fede af ulandsbistanden i dag, er regimernes bankkonti i 5

6 dag, er regimernes bankkonti i Schweiz (Dansk Folkeparti) Schweiz. Og bistanden går så måske til de Mercedes-biler, som korrupte regimer køber. Den melding fik en del medlemmer af oppositionen til at få åndenød. Resten af debatten handlede derfor om, hvorvidt regeringspartierne havde samme holdning til ulands-bistanden som Dansk Folkeparti et spørgsmål regerings-partierne hårdnakket nægtede at svare på. Det mest kreative svar kom fra Udenrigsminister Per Stig Møller, der hævdede, at han faktisk slet ikke havde hørt efter debatten, men i stedet brugt tiden til at skrive på en artikel til et amerikansk tidsskrift Pengene eller ozonlaget Af John Nordbo, 92-gruppen Penge var det helt centrale emne på det velbesøgte partsmøde d november i Montreal-protokollen, som er den internationale aftale om afvikling af brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer. Efter seje forhandlinger endte de rige lande med at indvillige i at betale godt halvdelen af beløbet. Ulandene ønskede, at den multilaterale fond, som medfinansierer teknologioverførsel og udfasning af de problematiske stoffer, skulle tilføres mere end 900 mio. $ til brug i perioden Netop i 2005 skal ulandene have halveret brugen af CFC/freon og andre af de vigtigste ozonlagsnedbrydende stoffer. Efter seje forhandlinger endte de rige lande med at indvillige i at betale godt halvdelen af beløbet. Blandt de positive nyheder på mødet var, at Rusland endelig og flere år efter de aftalte frister har stoppet produktion og brug af CFC og en række andre problematiske stoffer. Mindre godt var det, at der hverken blev truffet håndfaste beslutninger om indgreb mod illegal handel med de ozonlagsnedbrydende stoffer eller om destruktion af oplagrede mængder af stofferne. Der blev heller ikke truffet nogen beslutning om at undlade at finansiere projekter, som indebærer skift fra brug af ozonlagsnedbrydende stoffer til brug af stærke drivhusgasser (HFC og PFC). Det besluttedes dog, at begynde at arbejde med sagen. Især USA modarbejder, at der i regi af Montreal-protokollen tages højde for klimaproblemet. Især USA modarbejder, at der i regi af Montrealprotokollen tages Forskere peger ellers på, at der er noget, som tyder på, at den globale opvarmning kan føre til, at ozonlagsnedbrydningen forstærkes. På et seminar d. 5. november arrangeret af 92- gruppen og Dansk Selskab for Miljøkemi påpegede ozonforsker Bjørn Knudsen fra Danmarks Meteorologiske Institut, at netop 6

7 højde for klimaproblemet. den mulige sammenhæng med klimaproblemet gør det meget svært at vurdere, om ozonlagsnedbrydningen er et problem, som er ved at være under kontrol. I løbet af de seneste 15 år er det ellers lykkedes at reducerede den globale anvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer med mere end 80%. Indsats mod tab af frugtbar jord står i stampe Af Vibeke Munk Petersen, CARE På den seneste partskonference om FN-konventionen til bekæmpelse af Ørkendannelse (UNCCD) blev der nedsat en komité - CRIC, som skal vurdere, hvordan det går med at implementere konventionen i de enkelte lande. På komiteens første møde, som blev holdt d november, kom det frem, at der stadig er lang vej til at få konventionen til at virke i praksis, og til at få de nationale handlingsplaner til at fungere. Manglende finansielle ressourcer bliver betragtet som en af hovedårsagerne. På nationalt niveau bliver der sjældent afsat økonomiske ressourcer til bekæmpelse af landdegradering. Der er ligeledes en ringe koordination mellem såvel forskellige institutioner, som mellem nationale og internationale partnere på det nationale niveau, som arbejder med landdegradering. Mødet viste, at der knyttedes store forhåbninger til den nylige beslutning i Den Globale Miljøfacilitet (GEF) om i fremtiden at give støtte til arbejdet med landdegradering. Som nævnt i 92- gruppens nyhedsbrev nr. 2 er det imidlertid tvivlsomt, om der reelt vil være særligt mange penge til dette formål i GEF en. Af konferencen fremgik det klart, at civilsamfundet i fremtiden bør involveres langt mere aktivt. Adgang til teknologi og knowhow bør vægtes til i langt højere grad at inkludere bæredygtig brug af traditionel viden og styrkelse af indfødte samfund, og til at blive inkluderet effektivt i de nationale handlingsplaner. 7

8 Unge i global cyberspace-dialog - om bæredygtig udvikling Af Berit Asmussen, 92-gruppen Fra den 6. januar 2003 og fire uger frem kan unge fra hele verden få indflydelse som enten borgere eller regeringsmedlemmer i fem lande på den virtuelle ø Global Island. Det hele sker i cyberspace på Global Island er et communityspil, som giver danske unge mulighed for at prøve at være med til at opbygge et drømmesamfund sammen med andre unge i verden. Hver uge præsenteres spillerne for et nyt dilemma, som de skal tage stilling til og argumentere for/imod. Jo mere man påvirker beslutningerne, jo flere point. Dilemmaerne udfordrer unges viden inden for etik, miljø- og samfundsforhold. De første dilemmaer, unge skal prøve kræfter med, handler om aids i Afrika og medicinalindustriens rolle, turisme eller olie om udnyttelse af naturområder og landbrugsstøtteordningernes konsekvenser for rige og fattige lande. Global Island er udviklet og udgivet af netportalen u-land.dk (www.u-land.dk) og Mellemfolkeligt Samvirke (www.ms.dk) med teknisk bistand fra Eisenstein (www.eisenstein.dk) og med støtte fra Undervisningsministeriet. ARRANGEMENTER KOM OG VÆR MED NÅR IBIS SÆTTER EU TIL DEBAT: STOP EU S DUMPING Torsdag d Kl i 'Den Sorte Diamant ', Søren Kierkegaards Plads. Hvilke konsekvenser har EUs landbrugssubsidier og hvad gør EU for at skabe fair handelsvilkår for verdens fattigste lande. Har det danske EU formandskab gjort en forskel? Arrangører: U-landsorganisationen Ibis, Oxfam, ActionAid og Cafod. Læs programmet på 8

9 ENVIRONMENT AND ENLARGEMENT ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE EU-ENLARGEMENT PROCESS Fredag d kl i Landstingsalen Konference arrangeret af NOAH - Friends of the Earth Denmark/Europe. Tilmelding og information på CARIBIENS KVINDER HANDLER OM HANDELSGLOBALISERINGENS FØLGER FOR KVINDER I CARIBIEN - PANELMØDE OG BOGLANCERING Fredag d Kl , ved NGO-FORUM, Holmen?København Mødet foregår på engelsk. Se fuldt program på Arrangeret af Kvindernes U-landsudvalg: DET HVIDE GULD Fredag d kl på NGO-forum i København Offentligt møde om EU's sukkerordninger i forbindelse med DER møde arrangeret af u-landsorganisationen Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke. Information ved Morten Emil Hansen fra Ibis eller Lars Anderskouv fra MS STOP HANDELSRØVERIET - DET HVIDE GULD Fredag den kl Arkitektskolen på Holmen, Festsalen Det internationale sukkermarked har i mange år været kendetegnet ved en betydelig overproduktion og voksende lagre. Hvordan sikrer vi, at fremtidens sukkermarked bliver retfærdigt? Læs program på Ud over debatmøderne arrangerer Ibis en række happenings før og under topmødet. Læs mere på ENVIRONMENT AND ENLARGEMENT WORKSHOPS OM INVESTERINGER, BÆREDYGTIGHED, STRATEGIER M.M. Lørdag-søndag d kl på Holmen Arrangeret af NOAH - Friends of the Earth Denmark og Friends of the Earth Europe. Tilmelding og information på perspektiver på EU's landbrugspolitik UDVIDELSEN OG UDVIKLING Søndag d kl på NGO-forum i København Offentligt møde om EU's udviklingshjælp set i lyset af EU's udvidelse. Arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke. Information ved Lars Anderskouv 9

10 STIFTENDE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPAS MILJØ Tirsdag d kl i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade i København. Foreningens formål er at fremme debatten om EU s miljø- og energipolitik, også i forhold til ansøgerlandene - og presse politikerne for en mere bæredygtig miljøpolitik i EU. Mere information: Kontakt Christian eller tlf HVAD ER DER GALT MED MILJØET? OG HVAD I ALVERDEN KAN UNGE GØRE VED DET? Onsdag d kl i ungdomskulturhuset Gimle, Roskilde Debatmøde om hvordan unge kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid. Arrangeret af Natur & Ungdom og ungdomskulturhuset Gimle Information: Kontakt DEN GLOBALE VERDENSHANDEL Lørdag d kl på Ildstedet i Roskilde Offentligt møde om EU's landbrugspolitik arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke, region Roskilde. Information ved Lisbeth Bech DET RÅBER TIL HIMLEN! HVORDAN KOBLES VISIONEN OM BÆREDYGTIGHED MED DRØMMEN OM DET GODE LIV? Øko-net s seminar og årsmøde 2003, Lørdag d søndag d Kl (start) på Brenderup Folkehøjskole, Fyn Program og tilmelding på eller tlf MILJØETS FREMTID I BISTANDEN Fredag d i Landstingssalen Konference arrangeret af 92-gruppen. Information ved Sidse Veje REDAKTION Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92- gruppen, Ida Thuesen og Theresa Kjærside, WWF Danmark Tidligere numre kan ses på Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til 10

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6 nr. 6 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

De løb tør for idéer. tiår, og hvor vi som vælgere synes at være klar over, at det går ud over både politikere og befolkning,

De løb tør for idéer. tiår, og hvor vi som vælgere synes at være klar over, at det går ud over både politikere og befolkning, aburetten NR. 1 JANUAR 2002 De løb tør for idéer 1 og 5 Af Kresten Schultz-Jørgensen, tidligere chefredaktør på Aktuelt "Krise i Socialdemokratiet" Kresten Schultz-Jørgensen skriver om splittelse og krise

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV Foto: AP Photo/ Tsvangirayi Mukwazhi EXIT MUGABE ENTER DENMARK DONORERNE FORBEREDER AT RYKKE IND I ZIMBABWE EFTER ET REGIMESKIFTE. DANSK FACT FINDING MISSION TIL ZIMBABWE FOR AT FINDE FREMTIDENS SAMARBEJDSPARTNERE.

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

G20 topmøde i London... 7 Trafikforliget er ikke så grønt... 7 Status på krisen ved World Social Forum i Belem... 8 Arrangementer...

G20 topmøde i London... 7 Trafikforliget er ikke så grønt... 7 Status på krisen ved World Social Forum i Belem... 8 Arrangementer... Hvem skal trække læsset?... 1 For svagt klimaudspil fra EU bringer klimaaftale i fare... 2 Klima: Forureneren skal betale ikke blot give lån... 3 Nøglen til en retfærdig klimaaftale... 4 Grøn skattereform

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Projektdokument Dialog om principper for ansvarlig skat i udviklingslandene

Projektdokument Dialog om principper for ansvarlig skat i udviklingslandene Projektdokument Dialog om principper for ansvarlig skat i udviklingslandene Resumé Land og sektor Projekttitel Formål Danmark og udviklingslandene Skat og Samfundsansvar: Dialog om principper for ansvarlig

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Danmark VAR noget særligt!

Danmark VAR noget særligt! Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere