92 gruppens nyhedsbrev nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "92 gruppens nyhedsbrev nr. 4"

Transkript

1 nr. 4 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 og andre sager vedrørende internationalt miljø og udvikling. 92-gruppen c/o Mellemfolkeligt Samvirke Borgergade København K T F E INDHOLD EU S UDVIDELSE 1 EU S BISTAND EFTER UDVIDELSEN 2 ULANDENE LADES I STIKKEN 3 EN UDFORDRING I FORHOLDET TIL ULANDENE 4 SMÅ SKRIDT OG SKARPE SKEL 5 PENGENE ELLER OZONLAGET 6 INDSATS MOD TAB AF FRUGTBAR JORD STÅR I STAMPE 7 UNGE I GLOBAL CYBERSPACE-DIALOG 8 ARRANGEMENTER 8 REDAKTION 10 EU s udvidelse - også til gavn for udviklingslandene Af statsminister Anders Fogh Rasmussen Vi må erkende, at landene ikke har lange erfaringer med at give bistand.. Jeg ser frem til at byde ti nye lande velkommen i EU på topmødet i København i december. EU s udvidelse giver ikke blot store muligheder internt i EU. Udvidelsen har også betydning for EU s forbindelser til resten af verden. Det gælder på det politiske og handelsmæssige område og i forhold til andre industrialiserede lande. Det gælder også i samarbejdet med udviklingslandene. De nye medlemmer vil ved deres indtræden i EU bidrage til Fællesskabets bistand over EU s budget. Ved Det Europæiske Råd i Bruxelles den oktober blev det besluttet, at kandidatlandene også skal være part i Cotonou-aftalen. Dermed bliver de aktive partnere i forhold til landene i Afrika, Stillehavet og Vestindien. De nye medlemmer vil samtidig skulle bidrage til opfyldning af den Europæiske Udviklingsfond, som forhandles i Allerede fra starten vil de nye medlemslande være med til at tegne EU s udviklingspolitiske profil. Vi må erkende, at landene 1

2 ikke har lange erfaringer med at give bistand til udviklingslande. Mange af dem mangler de nødvendige institutioner. Kun få har repræsentationer i udviklingslandene. Mange mangler erfaringer med drøftelser og forhandlinger om udviklingssamarbejde. Med sin lange erfaring vil Danmark være en naturlig partner for de nye medlemslande.. EU s udvidelse er til gavn for Europa. Den vil også være til gavn for udviklingslandene. Danmark er kendt for sin høje og effektive udviklingsbistand. Med sin lange erfaring vil Danmark være en naturlig partner for de nye medlemslande på udviklingsområdet. Vi kan medvirke til at styrke de nye medlemmers forståelse for den internationale udviklingsdagsorden. Samtidig kan vi hjælpe med at opbygge de nødvendige institutioner og udbrede kendskabet til udviklingsspørgsmål i kandidatlandene. Her vil NGO er selvsagt kunne spille en rolle. Regeringen ønsker, at EU drøfter de udfordringer, som de nye medlemslande står over for som følge af deres nye rolle i udviklingssamarbejdet. Det er vigtigt, at de kommer godt i gang. Der er brug for konkrete initiativer, der kan hjælpe de nye medlemmer på deres vej fra modtagere til donorer. EU s udvidelse er til gavn for Europa. Den vil også være til gavn for udviklingslandene. EU s bistand efter udvidelsen Af Poul Nielson, EU-kommissær for udvikling Frygten er forståelig, men heldigvis ubegrundet. Når EU udvides med 10 nye lande frygter mange, at EU flytter fokus fra det globale plan til udviklingen af EU s nærområde. Frygten er forståelig, men heldigvis ubegrundet. For det første ved vi, at tidligere udvidelser ikke er sket på bekostning af bistanden til de fattigste lande. EU s reaktion på Berlin-murens fald, Sovjetunionens sammenbrud og Balkankrigene har været en støt stigning i det samlede budget med et stort set konstant niveau for bistanden til Afrika. For det andet er støtten til de nye medlemslande fuldt finansieret frem til 2006, hvorefter de som medlemmer ikke vil konkurrere med udviklingslandene om EU s eksterne bistand. For det tredje vil en del af de nye medlemslande allerede i 2004 få deres debut som donorer. Selvom landene har brug for overgangsordninger inden de kan nå EU s Monterreymålsætning om at yde mindst 0.33% af BNI i udviklingsbistand vil udvidelsen med tiden føre til en betragtelig stigning i Europas samlede udviklingsbistand. 2

3 ..kommende medlemslande[..] ser ikke EU s bistandsarbejde som et ubehageligt krav....udvidelsen en styrkelse[..] der giver de fattigste lande en række fordele.. For det fjerde deler de kommende medlemslande viljen og lysten til at bidrage til en retfærdig global udvikling. De ser ikke EU s bistandssamarbejde som et ubehageligt krav, der følger medlemskabet. Deres egne friske erfaringer som modtagerlande stimulerer den almindelige solidaritetsfølelse, og jeg forventer, at deres deltagelse vil blive et frisk pust i rådets diskussioner. Endelig betyder udvidelsen en styrkelse af blandt andet Cotonou- og Everything But Arms -aftalen, der giver de fattigste ulande en række fordele i samhandelen med EU, og fri adgang til det nu langt større indre marked. EU har gennem årene bevist, at det i takt med sin egen udvidelse har åbnet sig solidarisk og ansvarligt i forhold til resten af verden. Jeg forventer, at dette også nu vil være tilfældet med den største udvidelsesrunde siden EF s grundlæggelse. Ulandene lades i stikken Af Vagn Berthelsen, Generalsekretær i Ulandsorganisationen Ibis meget lidt fokus på ulandene, med mindre disse har direkte strategisk interesse for EU. Både statsminister Anders Fogh Rasmussen og udviklingskommissær Poul Nielson beskæftiger sig med de positive muligheder og perspektiver for ulandene i forbindelse med udvidelsen af EU. Når man læser de foreliggende tekster til en grundtraktat, som diskuteres i konventet, bliver man unægtelig mere skeptisk. Det er tydeligt, at der er meget lidt fokus på EU s forhold til ulandene, medmindre disse har direkte strategisk interesse for EU. Udviklingspolitikken er allerede blevet underlagt udenrigspolitikken i EU. En række organisatoriske ændringer er foretaget eller er undervejs i EU, herunder nedlæggelsen af ministerrådet for udviklingssamarbejdet. Dermed er vejen banet for, at det helt overvejende bliver EU s globale, sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser, der varetages, uden at der tages hensyn til selvstændige målsætninger for udviklingssamarbejdet. Derfor er der behov for, at grundtraktaten etablerer bekæmpelse af den globale fattigdom som en hovedmålsætning, og at den knæsætter solidaritet med de fattigste lande som et vigtigt princip. Kohærens i EU s politik har hidtil handlet om at sikre sammenhæng imellem udviklingspolitik og andre politikker, ikke mindst landbrugspolitikken, således at EU anerkendte en selvstændig udviklingsdagsorden. Det er som bekendt langt fra altid lykkedes, men i en af teksterne til den nye traktat udvandes kohærens til ligefrem at blive et instrument til at sikre EU maksimal indflydelse. 3

4 behov for at traktat-sikre, [..]at udviklingslandene ikke altid ender som taberne De nye medlemslande har klare økonomiske interesser i at opretholde EU's landbrugspolitik. Det kan betyde, at reform bliver umulig og at den negative effekt for udviklingslandene gradvist forøges. Derfor er der behov for at traktat-sikre, at kohærens defineres således, at udviklingslandene ikke altid ender som taberne. Hverken statsministeren eller kommissæren for udvikling kan være tilfreds med de foreliggende tekster. Det er af afgørende betydning, at traktaten bliver et progressivt redskab for udviklingspolitikken og ikke en hæmsko for en global, bæredygtig udvikling. En udfordring i forholdet til ulandene Af Kim Carstensen, generalsekretær i WWF Danmark Det ville være synd at sige, at forholdet til ulandene har været det centrale tema i diskussionerne om EU's forestående udvidelse. Dette til trods for, at EU også på dette område bliver stillet over for en gigantisk udfordring...afgørende, at det udvidede EU ikke lukker sig om sine egne problemer. Allerførst er det afgørende, at det udvidede EU ikke lukker sig om sine egne problemer. Som vi senest så det på Johannesburg-konferencen er der brug for, at EU fastholder og udbygger sin rolle som global leder i diskussionen om miljø og udvikling. Og for at EU får sikret, at den faktiske politik lever op til retorikken. Det ville være rart, hvis statsministeren ville bekræfte, at regeringen vil fastholde Danmark i en lederposition[..] og fortælle, hvordan regeringen vil sikre dette. Som statsministeren nævner i sit indlæg, bør Danmark spille en aktiv rolle i at inddrage de nye medlemslande i bistands- og udviklingspolitikken. Men hvis det skal ske på grundlag af vores erfaringer fra udviklingssamarbejdet, ville det være rart, hvis Statsministeren samtidig ville bekræfte, at regeringen vil fastholde Danmark i en lederposition på dette område. Og fortælle os, hvordan regeringen vil sikre dette. I det hele taget skal vi undgå at overvurdere vores egne kvaliteter. F.eks. er det langt fra alle dele af EU's eksisterende bistand, der giver noget at prale af over for de nye medlemslande. Bl.a. går det trægt med at få indarbejdet hensyn til bæredygtig udvikling i EU's bistand. Her ville en selvkritisk vurdering være et godt grundlag for samarbejdet med de nye medlemslande. Samtidig er der et skrigende behov for, at EU inddrager 4

5 ..skrigende behov for, at EU inddrager hensynet til ulandene i diskussionen om EU fremtidige landbrugspolitik. hensynet til ulandene i diskussionen om EU's fremtidige landbrugspolitik. En række af de eksisterende EU-subsidier, bl.a. til eksportstøtte, skaber urimelige vilkår for ulandene. Den nødvendige reform af den europæiske landbrugspolitik skal fokusere på retfærdighed mellem Vest og Øst og mulighederne for at skabe en bæredygtig udvikling på landet i Europa. Men den må samtidig sikre retfærdighed mellem Nord og Syd. Det skylder vi ulandenes fattige bønder. Små skridt og skarpe skel - Johannesburg opfølgning i Folketinget Af Lars Georg Jensen, WWF Danmark Regeringen skal iværksætte en handlingsplan for opfølgningen af Johannesburg-topmødet og lave en 5-års-plan for dansk udviklingsbistand. Yderligere skal regeringen foretage en grundig gennemgang af den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Det var blandt de få nyheder, da Folketinget d. 28. november drøftede opfølgningen af Johannesburg-topmødet i en forespørgsels-debat rejst af oppositionspartierne. Miljøministeriet agter at spille aktiv rolle i WTOforhandlingerne En debat i finanslovens skygge På miljøsiden er det også værd at bemærke, at Miljøminister Hans Christian Schmidt bebudede, at hans ministerium agter at spille en aktiv rolle i de kommende to års forhandlinger i WTO den såkaldte Doha-runde. WTO anses af mange for at være de kommende års vigtigste kampplads for international bæredygtig udvikling. Men bortset fra disse konkrete meldinger, var det en debat i finanslovens skygge: Det var regeringens nedskæringer i ulands-bistanden, der fik flest talere på stolen, og det var også ulands-bistandens størrelse, der forhindrede en bred vedtagelse. Oppositionen fremlagde et forslag, der opfordrede regeringen til igen at øge Danmarks ulandsbistand til 1 % af BNP, og det forslag var uspiseligt for regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti. De Konservatives ordfører Helle Sjelle sagde dog at efter hendes opfattelse skal Danmark fortsat ligge langt over FN s 0,7 % målsætning. de eneste, der bliver tykke og fede af ulandsbistanden i Dansk Folkeparti stemte for regeringens dagsorden, men Per Dalgaard såede tvivl om partiets linie i en af sine mange korte bemærkninger ved at sige, at de eneste, der bliver tykke og fede af ulandsbistanden i dag, er regimernes bankkonti i 5

6 dag, er regimernes bankkonti i Schweiz (Dansk Folkeparti) Schweiz. Og bistanden går så måske til de Mercedes-biler, som korrupte regimer køber. Den melding fik en del medlemmer af oppositionen til at få åndenød. Resten af debatten handlede derfor om, hvorvidt regeringspartierne havde samme holdning til ulands-bistanden som Dansk Folkeparti et spørgsmål regerings-partierne hårdnakket nægtede at svare på. Det mest kreative svar kom fra Udenrigsminister Per Stig Møller, der hævdede, at han faktisk slet ikke havde hørt efter debatten, men i stedet brugt tiden til at skrive på en artikel til et amerikansk tidsskrift Pengene eller ozonlaget Af John Nordbo, 92-gruppen Penge var det helt centrale emne på det velbesøgte partsmøde d november i Montreal-protokollen, som er den internationale aftale om afvikling af brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer. Efter seje forhandlinger endte de rige lande med at indvillige i at betale godt halvdelen af beløbet. Ulandene ønskede, at den multilaterale fond, som medfinansierer teknologioverførsel og udfasning af de problematiske stoffer, skulle tilføres mere end 900 mio. $ til brug i perioden Netop i 2005 skal ulandene have halveret brugen af CFC/freon og andre af de vigtigste ozonlagsnedbrydende stoffer. Efter seje forhandlinger endte de rige lande med at indvillige i at betale godt halvdelen af beløbet. Blandt de positive nyheder på mødet var, at Rusland endelig og flere år efter de aftalte frister har stoppet produktion og brug af CFC og en række andre problematiske stoffer. Mindre godt var det, at der hverken blev truffet håndfaste beslutninger om indgreb mod illegal handel med de ozonlagsnedbrydende stoffer eller om destruktion af oplagrede mængder af stofferne. Der blev heller ikke truffet nogen beslutning om at undlade at finansiere projekter, som indebærer skift fra brug af ozonlagsnedbrydende stoffer til brug af stærke drivhusgasser (HFC og PFC). Det besluttedes dog, at begynde at arbejde med sagen. Især USA modarbejder, at der i regi af Montreal-protokollen tages højde for klimaproblemet. Især USA modarbejder, at der i regi af Montrealprotokollen tages Forskere peger ellers på, at der er noget, som tyder på, at den globale opvarmning kan føre til, at ozonlagsnedbrydningen forstærkes. På et seminar d. 5. november arrangeret af 92- gruppen og Dansk Selskab for Miljøkemi påpegede ozonforsker Bjørn Knudsen fra Danmarks Meteorologiske Institut, at netop 6

7 højde for klimaproblemet. den mulige sammenhæng med klimaproblemet gør det meget svært at vurdere, om ozonlagsnedbrydningen er et problem, som er ved at være under kontrol. I løbet af de seneste 15 år er det ellers lykkedes at reducerede den globale anvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer med mere end 80%. Indsats mod tab af frugtbar jord står i stampe Af Vibeke Munk Petersen, CARE På den seneste partskonference om FN-konventionen til bekæmpelse af Ørkendannelse (UNCCD) blev der nedsat en komité - CRIC, som skal vurdere, hvordan det går med at implementere konventionen i de enkelte lande. På komiteens første møde, som blev holdt d november, kom det frem, at der stadig er lang vej til at få konventionen til at virke i praksis, og til at få de nationale handlingsplaner til at fungere. Manglende finansielle ressourcer bliver betragtet som en af hovedårsagerne. På nationalt niveau bliver der sjældent afsat økonomiske ressourcer til bekæmpelse af landdegradering. Der er ligeledes en ringe koordination mellem såvel forskellige institutioner, som mellem nationale og internationale partnere på det nationale niveau, som arbejder med landdegradering. Mødet viste, at der knyttedes store forhåbninger til den nylige beslutning i Den Globale Miljøfacilitet (GEF) om i fremtiden at give støtte til arbejdet med landdegradering. Som nævnt i 92- gruppens nyhedsbrev nr. 2 er det imidlertid tvivlsomt, om der reelt vil være særligt mange penge til dette formål i GEF en. Af konferencen fremgik det klart, at civilsamfundet i fremtiden bør involveres langt mere aktivt. Adgang til teknologi og knowhow bør vægtes til i langt højere grad at inkludere bæredygtig brug af traditionel viden og styrkelse af indfødte samfund, og til at blive inkluderet effektivt i de nationale handlingsplaner. 7

8 Unge i global cyberspace-dialog - om bæredygtig udvikling Af Berit Asmussen, 92-gruppen Fra den 6. januar 2003 og fire uger frem kan unge fra hele verden få indflydelse som enten borgere eller regeringsmedlemmer i fem lande på den virtuelle ø Global Island. Det hele sker i cyberspace på Global Island er et communityspil, som giver danske unge mulighed for at prøve at være med til at opbygge et drømmesamfund sammen med andre unge i verden. Hver uge præsenteres spillerne for et nyt dilemma, som de skal tage stilling til og argumentere for/imod. Jo mere man påvirker beslutningerne, jo flere point. Dilemmaerne udfordrer unges viden inden for etik, miljø- og samfundsforhold. De første dilemmaer, unge skal prøve kræfter med, handler om aids i Afrika og medicinalindustriens rolle, turisme eller olie om udnyttelse af naturområder og landbrugsstøtteordningernes konsekvenser for rige og fattige lande. Global Island er udviklet og udgivet af netportalen u-land.dk (www.u-land.dk) og Mellemfolkeligt Samvirke (www.ms.dk) med teknisk bistand fra Eisenstein (www.eisenstein.dk) og med støtte fra Undervisningsministeriet. ARRANGEMENTER KOM OG VÆR MED NÅR IBIS SÆTTER EU TIL DEBAT: STOP EU S DUMPING Torsdag d Kl i 'Den Sorte Diamant ', Søren Kierkegaards Plads. Hvilke konsekvenser har EUs landbrugssubsidier og hvad gør EU for at skabe fair handelsvilkår for verdens fattigste lande. Har det danske EU formandskab gjort en forskel? Arrangører: U-landsorganisationen Ibis, Oxfam, ActionAid og Cafod. Læs programmet på 8

9 ENVIRONMENT AND ENLARGEMENT ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE EU-ENLARGEMENT PROCESS Fredag d kl i Landstingsalen Konference arrangeret af NOAH - Friends of the Earth Denmark/Europe. Tilmelding og information på CARIBIENS KVINDER HANDLER OM HANDELSGLOBALISERINGENS FØLGER FOR KVINDER I CARIBIEN - PANELMØDE OG BOGLANCERING Fredag d Kl , ved NGO-FORUM, Holmen?København Mødet foregår på engelsk. Se fuldt program på Arrangeret af Kvindernes U-landsudvalg: DET HVIDE GULD Fredag d kl på NGO-forum i København Offentligt møde om EU's sukkerordninger i forbindelse med DER møde arrangeret af u-landsorganisationen Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke. Information ved Morten Emil Hansen fra Ibis eller Lars Anderskouv fra MS STOP HANDELSRØVERIET - DET HVIDE GULD Fredag den kl Arkitektskolen på Holmen, Festsalen Det internationale sukkermarked har i mange år været kendetegnet ved en betydelig overproduktion og voksende lagre. Hvordan sikrer vi, at fremtidens sukkermarked bliver retfærdigt? Læs program på Ud over debatmøderne arrangerer Ibis en række happenings før og under topmødet. Læs mere på ENVIRONMENT AND ENLARGEMENT WORKSHOPS OM INVESTERINGER, BÆREDYGTIGHED, STRATEGIER M.M. Lørdag-søndag d kl på Holmen Arrangeret af NOAH - Friends of the Earth Denmark og Friends of the Earth Europe. Tilmelding og information på perspektiver på EU's landbrugspolitik UDVIDELSEN OG UDVIKLING Søndag d kl på NGO-forum i København Offentligt møde om EU's udviklingshjælp set i lyset af EU's udvidelse. Arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke. Information ved Lars Anderskouv 9

10 STIFTENDE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPAS MILJØ Tirsdag d kl i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade i København. Foreningens formål er at fremme debatten om EU s miljø- og energipolitik, også i forhold til ansøgerlandene - og presse politikerne for en mere bæredygtig miljøpolitik i EU. Mere information: Kontakt Christian eller tlf HVAD ER DER GALT MED MILJØET? OG HVAD I ALVERDEN KAN UNGE GØRE VED DET? Onsdag d kl i ungdomskulturhuset Gimle, Roskilde Debatmøde om hvordan unge kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid. Arrangeret af Natur & Ungdom og ungdomskulturhuset Gimle Information: Kontakt DEN GLOBALE VERDENSHANDEL Lørdag d kl på Ildstedet i Roskilde Offentligt møde om EU's landbrugspolitik arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke, region Roskilde. Information ved Lisbeth Bech DET RÅBER TIL HIMLEN! HVORDAN KOBLES VISIONEN OM BÆREDYGTIGHED MED DRØMMEN OM DET GODE LIV? Øko-net s seminar og årsmøde 2003, Lørdag d søndag d Kl (start) på Brenderup Folkehøjskole, Fyn Program og tilmelding på eller tlf MILJØETS FREMTID I BISTANDEN Fredag d i Landstingssalen Konference arrangeret af 92-gruppen. Information ved Sidse Veje REDAKTION Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92- gruppen, Ida Thuesen og Theresa Kjærside, WWF Danmark Tidligere numre kan ses på Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til 10

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6 nr. 6 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord. 1. Én jord I miljødiskussionens første år talte man meget om de synlige miljøproblemer. Aviserne fortalte om virksomheder, der udledte gift til søer og åer eller sendte sort røg ud over deres naboer. En

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Klima Hvad skal der til?

Klima Hvad skal der til? Klima Hvad skal der til? - Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali, december 2007 Verden står overfor en global klimakrise. De seneste rapporter fra FN s klimapanel

Læs mere

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Samhandel eller markedsadgang?

Samhandel eller markedsadgang? Samhandel eller markedsadgang? Baggrundsnotat om EU's fremtidige Handels- og Udviklingsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Concord Danmarks anbefalinger til EU's fremtidige arbejde med Handel og

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere