Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering Ungeindsats Himmerland"

Transkript

1 DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord

2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2

3 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ungeindsats Himmerland Formål med evalueringen Læsevejledning Konklusioner og udviklingsmuligheder Udviklingsmuligheder Status på projektets resultater og målsætninger Resultater og målsætninger i de enkelte kommuner Udfald af forløbet Uddannelsestyper Varighed af afsluttede forløb Fastholdelse Hvad virker i indsatsen? Forståelse, respekt og tro på at de kan noget Tid, tillid og timing Løbende opfølgning, tilgængelighed og hurtig reaktionstid Kompetenceafklaring og vejledning Ejerskab Redskaber til at håndtere personlige og sociale udfordringer Mødet med ligesindede Opleve hverdagen på virksomhed eller uddannelsesinstitution Samarbejde og indhentning af eksisterende viden Hvem virker indsatsen for? Datagrundlag... 29

4 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 4 1 Indledning 1.1 Ungeindsats Himmerland

5 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 5 Indsatsens opbygning Uge uger 4 16 uger Optil 12 uger Visitation Undervisning i og udenfor basen Virksomhedsbaserede forløb Udslusning og efterværn Forlængelse af projektet 1.2 Formål med evalueringen 1.3 Læsevejledning

6 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 6 2 Konklusioner og udviklingsmuligheder

7 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Udviklingsmuligheder

8 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 8

9 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 9 3 Status på projektets resultater og målsætninger Deltagere pr. jobcenter Total antal deltagere Aktive Afsluttede Jobcenter Vesthimmerland Jobcenter Mariagerfjord Jobcenter Rebild Total Målsætninger og resultater Målsætning Antal Realiseret Andel Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv 90 % 2 40 % Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv 75 % % Andel af de årige der påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til jobområder med gode 50 % % beskæftigelsesmuligheder Andel af de unge der er fastholdt i aktiviteten efter 3 måneder* 70 % % Antal unge i projektet

10 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 10

11 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Resultater og målsætninger i de enkelte kommuner Målsætninger og resultater for Vesthimmerland Kommune Målsætning Antal Realiseret Andel Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Andel af de årige der påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til job områder med gode beskæftigelsesmuligheder Andel af de unge der er fastholdt i aktiviteten efter 3 måneder 90 % 1 50 % 75 % % 50 % 1 33 % 70 % % Målsætninger og resultater for Mariagerfjord Kommune Målsætning Antal Realiseret Andel Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Andel af de årige der påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til job områder med gode beskæftigelsesmuligheder Andel af de unge der er fastholdt i aktiviteten efter 3 måneder 90 % 1 50 % 75 % % 50 % 5 56 % 70 % %

12 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 12 Målsætninger og resultater for Rebild Kommune Målsætning Antal Realiseret Andel Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Andel af de årige der påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Andel af de årige der påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til job områder med gode beskæftigelsesmuligheder Andel af de unge der er fastholdt i aktiviteten efter 3 måneder 90 % 0 0 % 75 % % 50 % 8 53 % 70 % % 3.2 Udfald af forløbet Udfald på de unges forløb Fastholdt i uddannelse % Uddannelse uden efterværn % Uddannelse men faldet fra % Uddannelsesparat, men endnu ikke startet på uddannelse % Job med uddannelsesperspektiv % Anden ordinær beskæftigelse Manglende medvirken % 8% 2% Fraflyttet % Afsluttet af sagsbehandler % Andet % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Vesthimmerland Mariagerfjord Rebild

13 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Uddannelsestyper Hvilken uddannelsestype er den unge påbegyndt? Erhvervsuddannelse 67% Gymnasial uddannelse 16% Videregående uddannelse 5% EGU 2% Anden 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Varighed af afsluttede forløb Varighed i Basen Antal Andel Under 5 uger % 5 til 8 uger % 9 til 12 uger % 13 til 16 uger % 17 til 21 uger % 22 til 26 uger % Over 26 uger 4 2 % Total % 3.5 Fastholdelse

15 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 15 Forsørgelsesstatus pr. uge Selvforsørgende 30% Uddannelse 32% Voksenlærling 1% Ledig 36% Sygemeldt 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nuværende status fordelt på afslutningårsag Selvforsørgende Uddannelse Ledige Uddannelse med efterværn 16 % 60 % 24 % Uddannelse uden efterværn 53 % 35 % 6 % Uddannelsesparat men endnu ikke startet på uddannelse 25 % 13 % 63 % Job med uddannelsesperspektiv 46 % 18 % 36 % Anden ordinær beskæftigelse 69 % 15 % 15 %

16 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 16 4 Hvad virker i indsatsen?

17 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 17 Forandringsteori hvad virker i indsatsen UNGE INDSATSER OG METODER RESULTATER EFFEKT SELVBILLEDE OG MOTIVATION Usikker på sig selv og egne evner Usikker på egne ressourcer Manglende motivation for uddannelse Kompetenceafklaring, niveau/parathed Individuelle samtaler med fokus på mestring, potentialer og barrierer Mødet med ligesindede unge Motivation for uddannelse Indsigt i og tro på egne ev ner og ressourcer HANDLEKOMPETENCE Svært ved at komme i gang Handlingslammede /ikke medspillere i eget liv / manglende drive til at tage handling på ting, de gerne vil Ev t. frafaldet uddannelse en eller flere gange UDDANNELSESPERSPEKTIV Mistet overblik over fremtiden Manglende overblik ov er uddannelsesmuligheder Fastlåst i et bestemt uddannelsesønske eller uafklaret Urealistiske forv entninger til v erden SÆRLIGE BEHOV Sv ært ved at gennemføre uddannelsesforløb pga. ADHD Koncentrationsbesvær For meget krudt i bagen Personlige problemer Psykologiske problemer FAGLIGE UDFORDINGER Kan modtage læring og ov erskue sammenhænge Manglende fagspecifik v iden/kunnen Vejledning om uddannelsesmuligheder samt uddannelsernes krav og indhold Koordinatoren som den unges guide i uddannelsessystemet Uddannelses- og v irksomhedsbesøg Hv ordan man sælger sig selv til v irksomheder Oplev e hverdagen, krav og indhold, på uddannelsessted eller arbejdsplads Brobygningsforløb og v irksomhedspraktik Hjælpe den unge til selv at formulere mål og delmål (tidshorisont) Lav e 5 års plan Løbende individuel opfølgning Personlig støtte, gode råd og eksempler) Hjælp til praktiske udfordringer Sms/opkald Indblik i egne reaktionsmønstre Udredningsforløb, personlighedstest Struktur, ugeskema Samarbejde med læge, diætister, misbrugscenter, ev t. netværk Kostplan, motion Samtaler Gruppemøder og forløb med undervisning i relev ante emner Konflikthåndtering, økonomi /budget, skat, v ærdiafklaring, selv værd/selvtillid Faglig opkvalificering Erkendelse af at uddannelse er nødv endig Tryghed og ov erskuelighed Mødestabilitet (arbejds- / uddannelsesidentitet) Et nyt fremtidsperspektiv Tro på uddannelse kan lade sig gøre Vedholdenhed/ robusthed/ selvdisciplin Redskaber til at håndtere personlige og psykologiske problemer Hv erdagen fungerer bedre Kan honorere opgaver, han/hun bliver stillet Øget uddannelsesparathed Påbegynde uddannelse og fastholdes i min. 3 måneder MODERATORER: Tid til at opbygge tillid Møde de unge i øjenhøjde Ligeværdig relation ov erholde aftaler Ressourcetilgang: v ise at man tror, de kan klare det Oprigtig interesse i deres perspektiv Anerkendelse Tilgængelighed, hurtigt reaktionstid Dynamisk v ejledningsindsats Afsæt i den unges ønsker Tilbud der giv er mening for den unge (ejerskab/ inddragelse) Stille krav men samtidig v ære sikkerhedsnet Italesætte rolleskift (myndighed/ikkemyndighed)

18 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Forståelse, respekt og tro på at de kan noget

19 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Tid, tillid og timing

20 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Løbende opfølgning, tilgængelighed og hurtig reaktionstid

21 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Kompetenceafklaring og vejledning

22 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Ejerskab 4.6 Redskaber til at håndtere personlige og sociale udfordringer

23 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Mødet med ligesindede 4.8 Opleve hverdagen på virksomhed eller uddannelsesinstitution

24 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland Samarbejde og indhentning af eksisterende viden

25 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 25 5 Hvem virker indsatsen for?

26 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 26 Job- og uddannelseseffekt og matchkategorier 100% 80% 66% 60% 55% 45% 40% 34% 20% 0% Matchekategori 1 Matchkategori 2 Påbegyndt uddannelse eller job Ikke påbegyndt uddannelse eller job

27 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 27 Job- og uddannelseseffekt og psykiske udfordringer 100% 80% 68% 60% 56% 44% 40% 32% 20% 0% Unge der har psykiske udfordringer Unge der ikke har psykiske udfordringer Påbegyndt uddannelse eller job Ikke påbegyndt uddannelse eller job

28 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 28 Job- og uddannelseseffekt og afsluttet folkeskole 100% 80% 60% 60% 63% 40% 40% 37% 20% 0% Unge der ikke har afsluttet folkeskolen Unge der har afsluttet folkesskolen Påbegyndt uddannelse eller job Ikke påbegyndt uddannelse eller job

29 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 29 Job- og uddannelseseffekt og sociale problemer der relaterer sig til forældrene 100% 80% 65% 60% 54% 46% 40% 35% 20% 0% Sociale udfordringer vedr. forældrene Ingen sociale udfordringer vedr. forældrene Påbegyndt uddannelse eller job Ikke påbegyndt uddannelse eller job 6 Datagrundlag

30 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 30

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere