Synlighed DBBU s strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synlighed DBBU s strategiplan"

Transkript

1 Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1

2 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med den fremlagte strategiplan. Bestyrelsen har igennem en tid arbejdet med ovennævnte plan, som vil være fundamentet for de næste 5 års arbejde i at sikre DDBU som et stærkt forbund og med en stabil økonomi. I denne sammenhæng er det nødvendigt at vi også forholder os til den vision som DIF og DGI arbejder med: DIF og DGI Vision DIF og DGI arbejder tæt sammen om en vision der i 2025 skal resultere i, at 50 % af befolkningen skal være medlem af en idrætsforening og 75 % skal dyrke en eller anden form for idræt. For at imødekomme denne vision skal dansk idræt og de frivillige foreninger ifølge DIF og DGI rustes til: at imødekomme ønsker fra befolkningen til idrætsdeltagelsen. at sikre attraktive og mangfoldige foreningstilbud at skaffe de nødvendige frivillige til at drive foreningerne at få moderniseret/etableret tidssvarende idrætsfaciliteter at forholde sig til integration og fysisk inaktivitet blandt dele af den danske befolkning at sikre den danske foreningsmodels fortsatte udvikling, så der igennem foreningernes arbejde sikres en aktiv deltagelse i civilsamfundet. at ruste foreningerne til at tage del i den nye folkeskolereform Bestyrelsens analyse og vurdering Strategiplanen skal imødegå de strømninger, der tegner sig i samfundet, hvor idrætsdeltagelsen generelt hælder mod den individuelle udførelse på tidspunkter, der passer den enkelte. Vi kan forudse en afgang fra foreningerne til en løsere tilknytning til idræt. Vi vurderer, at vores klubber generelt ikke er specielt truet på dette område, idet mange af klubberne er baseret på medlemmer, der har fri adgang til klubben på stort set alle tidspunkter af døgnet. Den Danske Billard Union 2

3 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? Uddrag af bestyrelsens analyse af DDBU: Styrker: Stort turneringsudbud Velfungerende turneringsprogram Sportsgren for alle aldre Massiv Tv-dækning af Snooker Handicapsystemer hvor alle kan deltage på lige fod Næsten alle har haft en kø i hånden på et eller andet tidspunkt. Trusler: De åbenbare trusler i vores organisation er bl.a. Ledermangel Høj gennemsnitsalder Manglende ungdom Mangel på frivillige Manglende resultater på eliteniveau. Svagheder: Synlighed kommunikation Image Økonomi Keglebillard kun i DK Resurser og omstillingsparathed. Muligheder: Uddannelse Talentudvikling Optimering af eksponering i medier og på andre platforme Nye medlemsformer Streaming af finaler Gode muligheder for rekruttering blandt den ældre del af befolkningen, der ikke dyrker fysisk hårde idrætsgrene. Bestyrelsens overvejelser Vi vurderer at keglebillard på langt sigt vil blive reduceret som danskernes foretrukne billarddisciplin. Denne vurdering er baseret på de tendenser vi allerede nu kan konstatere. Keglebillard appellerer ikke i samme omfang til ungdommen som pool og snooker. Der er ingen internationale perspektiver i keglebillard som for mange unge stort set er ukendt. Skolernes SFO er bestykket med poolborde hvilket allerede nu giver sig udslag i deltagelsen til Ungdomsringens skoleturnering i samarbejde med DDBU. På grund af manglende spillesteder har dette forhold endnu ikke givet en massiv tilgang til sporten. Interessen for snooker er bl.a. på grund af Tv-dækningen på Eurosport massiv ambitionen er at snooker på længere sigt vil få fodfæste som en større disciplin i DK. 5-Kegle bliver et satsningsområde der burde kunne opleve en væsentlig fremgang idet spillet ligner det velkendte skomagerspil. Reglerne skal dog revideres således at de bliver let forståelige. Skomagerspillet er et andet område vi bør være opmærksomme på. Hvis en del af spillet og dets udøvere kunne overføres til klubberne udefra, kunne medlemstallet måske stimuleres fremover. 3-Bande Carambole oplever ingen tilgang af kommende elitespillere og de små spil er på kanten til at uddø. Pool vil også blive et satsningsområde på grund af appellen til ungdommen. Der skal skaffes flere spillesteder som formentlig vil blive etableret i de større byer og købstæder. Underlaget i udkants Danmark er for svagt til at opstarte klubber der vil kunne overleve. Den Danske Billard Union 3

4 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? Så hvor befinder billarden sig om 5-10 år? Hvis vi ikke gør noget: Vil vi opleve en koncentration af større enheder idet mange klubber vil lukke på grund af naturlig afgang. Det vil i de små klubber blive sværere at skaffe frivillige og tilgang til keglebillard vil være minimal. Der vil være yderligere faldende tilgang til sporten Hvis vi gør noget: Vil vi opnå en stabil økonomi, som kan skabe grobund for udvikling, hvor det vil være muligt at udnytte vores muligheder. Det vil derfor være en oplagt mulighed at indenfor 4-5 år at satse helhjertet på fremtidens billard. Vores fokus for de næste 5 år er Synlighed og det vil vores handlingsplan være koncentreret om. Vi imødeser de delegeredes kommentarer til den fremlagte plan. Med venlig hilsen Mikael Toft Formand DDBU Den Danske Billard Union 4

5 VÆRDIER Respekt DDBU er kendetegnet for respekten for den enkelte i alle vores handlinger Professionalisme DDBU er kendetegnet som et professionelt drevet forbund med klubberne i centrum Tillid Alt hvad DDBU som forbund driver skal bygge på tillid Social bevidsthed & idrætsglæde DDBU udviser social bevidsthed i alle dets handlinger og understøtter glæden ved idrætten. Den Danske Billard Union 5

6 MISSION DDBU er det nationale samlingspunkt for alle billarddiscipliner i Danmark DDBU er ansvarlig for danske elitespillere, der deltager i internationale turneringer DDBU er medlem af DIF og internationale billardorganisationer Den Danske Billard Union 6

7 VISION DDBU skal gennem målrettet udvikling af klubber og organisation skabe grundlag for en sport, der udvikles og til stadighed fastholder og tiltrækker klubber og medlemmer. Udviklingen skal skabe en stabil elite, der kan begå sig internationalt. Den Danske Billard Union 7

8 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Økonomi Økonomien skal stabiliseres ved øget indtjening gennem Fokus på optimal fokus på fordelingsnøglen Tilgang af sponsorer Styring af økonomien Organisation Øge bestyrelsens og udvalgenes eksekveringsevne Udvikle kompetencer i bestyrelse og udvalg Modernisering af organisationen Repræsentation i internationale organer Turneringer Udvikling af turneringsudbud og -former Den Danske Billard Union 8

9 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Udvikling af billardsporten Medlemstallet skal øges Klubber skal fastholdes gennem klubudvikling Nye medlemsformer Udvikle elitespillere Struktureret talentudvikling Branding Udnytte at Snooker er international kendt Udnytte at Pool er let at gå til for ungdommen Skomager spilles af alle alle kender billard Streaming af finaler Brug af FB og Twitter til branding Skabe større interesse for internationale discipliner Sikre høj resultatformidling Øge mediedækning Den Danske Billard Union 9

10 Mål Øget synlighed DM i 3-Bande carambole individuelt hhv. keglebillard individuelt arrangeres af DDBU hvert andet år Alle DM finaler streames 2015 Pool 3-Bande hold og keglebillard individuelt 2016 Pool 3-Bande M/K individuelt Kegle 5 Kegle 3-B Hold Kegle Hold 2017 Pool 3-Bande M/K individuelt + Ungdom Kegler individuelt + ungdom 5 Kegler 2018 All in. Fælles DM på tværs af discipliner Eksponering i medier: Sociale medier; Naturligt dagligt debatforum Nationale aviser; Resultatformidling af elitekampe You Tube; Alle finaler tilgængelige Den Danske Billard Union 10

11 Mål Flere medlemmer medlemmer i 2020, heraf 50% turneringsspillere Direkte medlemskab af DDBU Klubudvikling Klubudviklingsprojekt 6 stk. hvert år fra 2014 til og med klubber har gennemført et udviklingsforløb i 2017 Min. 70% af klubberne er repræsenteret på DDBU møder Klubbesøg 50 klubbesøg hvert år fra 2014 til og med 2017 Alle klubber er besøgt ved udgangen af 2017 Den Danske Billard Union 11

12 Mål Forbedret økonomi Fokus på fordelingsnøglen. Indtægter herfra øges: % i forhold til % i forhold til % i forhold til % i forhold til 2013 Øgede indtægter fra sponsorer: kr. i forhold til kr. i forhold til kr. i forhold til kr. i forhold til 2013 Den Danske Billard Union 12

13 Mål Udvikling af turneringer Breddediscipliner afvikles ens (ej spilledag) Udvikle nye spilleformer Udvikling af skomager International repræsentation Bestyrelsesmedlem i CEB (2 medlemmer i udvalg) og Bestyrelsespost i EPBF Medaljer i 3-bande, 5-kegle og pool Senest 2018; 2 i top 16 i 3-Bande Medaljer hver gang ved internationale mesterskaber Alle er med i 2. runde Internationale arrangementer på dansk jord hvert 4 år Den Danske Billard Union 13

14 ANSVARLIG FOR HANDLINGSPLANER OG IMPLEMENTERING Organisation FU-repræsentant: Formand Udvalg: Aktivitetsudvalgsformand og Udviklingskonsulent Opgaver: Indsats for øget eksekveringsevne i bestyrelse og udvalg Fokus på udvikling af kompetencer i bestyrelse og udvalg Modernisering af organisationen Klubudvikling FU-repræsentant: Formand Udvalg: Aktivitetsudvalgsformand og Udviklingskonsulent Opgaver Materiale til klubbesøg Opfølgning på klubbesøg Hvervepakker International repræsentation FU-repræsentant: Formand Udvalg: FU Opgaver Plan for poster i CEB, EPBF og udvalg Hvem hvordan (Lobbyarbejde) Den Danske Billard Union 14

15 ANSVARLIG FOR HANDLINGSPLANER OG IMPLEMENTERING Turneringer FU-repræsentant: Kasserer Udvalg: Turneringsudvalget Opgaver Ensretning af breddeturneringer (ej spilledage) Udvikling af nye spilleformer Skomager Medlemsformer FU-repræsentant: Kasserer Udvalg: FU, Udviklingskonsulent Opgaver Øge tilgang af nye medlemmer Direkte medlemskab af DDBU, hvor der ikke behøves gennemsnit Elite FU-repræsentant: Næstformand Udvalg: Eliteudvalg Opgaver Definition af elite Trænerudvikling Talentudvikling Deltagelse i internationale turneringer Internationalt arrangement i Danmark DIF Projekt Den Danske Billard Union 15

16 ANSVARLIG FOR HANDLINGSPLANER OG IMPLEMENTERING Synlighed FU-repræsentant: Formand Udvalg: Generalsekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer (fastlægges efter valget) Opgaver Udvikling af streamingspakke/udstyr ungdom 3-Bande hold s/u keglebillard s/u. Brugen af sociale medier Økonomi FU-repræsentant: Kasserer Udvalg: Generalsekretær, PR.-udvalgsformand Opgaver Fastlægge strategi for økonomien Fordelingsnøgle Sponsorer Den Danske Billard Union 16

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2013 8 og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5.

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 Oktober 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere